De hazelaar

19 april 2007

Vanavond staan we aan het vertrekpunt van deze groep. Vorige maal (12 april 2007 – Contact met je eigen geest) hebben we zo een beetje de algemene lijnen bekeken en een kleine inleiding gegeven, waar ook al een kleine oefening in zat. Ik hoop dat ieder van jullie dit al heeft kunnen nalezen en herbeluisteren en ook even al geprobeerd heeft om met wat er gebracht is, te werken. Zijn daar soms nog vragen rond, vooraleer wij vanavond aan de eerste kleine praktische zaken gaan beginnen?

  • Vraag over instraling: men is onzeker of de instraling gebeurt onder astrale invloed of dat het te maken heeft met de opgedragen oefening.

Kijk, naargelang we verder zullen gaan, zult u leren meer aan te voelen en om te gaan met deze zaken. Ik zou op dit ogenblik aan dat gegeven, want dit behoort tot oude zaken, zo weinig mogelijk aandacht geven. Het is op dit moment zo dat we allemaal, maar allemaal hier op aarde, alle mensen dus in de stof maar ook, en dat verbaast u misschien, aan onze zijde, dat we ons nogal moeten neutraliseren tegen alle mogelijke redelijk chaotische astrale werelden, die op het ogenblik zich vormen en gevormd zijn en de wereld rondgaan. Maar dat geldt voor iedereen; dat geldt niet enkel voor u, maar voor iedereen, en ook voor de geest. Want die werelden lopen allemaal nogal door elkaar. Dus, ik zou als ik van u was, en ook van de andere aanwezigen, als u zulke zaken aanvoelt, mij gewoon in het licht zetten en er geen aandacht aan besteden. Dat is het belangrijkste dat ik daarop kan zeggen.

Vandaag gaan we beginnen met een paar kleine praktische oefeningen. Wij hopen van onze zijde dat de oefeningen, die we nu gaan brengen, dat u deze volvoert en dat tegen de volgende bijeenkomst uitgevoerd is wat we u vragen te doen. Sommige zaken zullen misschien voor jullie eigenaardig zijn. Misschien denkt u: waar gaan ze daarmee naartoe? Maar, volg gewoon op wat we jullie gaan aanleren en wat we gaan vragen dat u doet. U zult in de loop van de cursus steeds meer duidelijkheden verwerven, waarom deze zaken gevraagd worden en waarom we er zo op staan dat dit uitgevoerd wordt.

Eigen hazelaartak

Om te beginnen, gaat ieder van jullie in de loop van de volgende dagen ervoor zorgen dat u een hazelaar vindt; een hazelaar, die ergens in de natuur groeit. Het is niet de bedoeling dat u naar een plantenwinkel gaat of naar een bloemenwinkel en daar een hazelaartak gaat kopen. Het is de bedoeling dat u zich in de natuur begeeft en dat u, waar u een hazelaar tegenkomt, dat u daar een kleine tak afhaalt. En nu zit u allemaal te denken: wat heeft dit nu in godsnaam te maken met een opleiding voor harmonische magie enz.? Dat krijgt u later te verstaan, maar wees gerust, het heeft er zeer veel mee te maken.

U gaat een tak, zo ongeveer de dikte van een menselijke vinger en met een lengte van ongeveer 70 cm afsnijden. Wel te verstaan, vrienden, dat u dit zelf doet. U mag gezamenlijk natuurlijk op pad gaan en gezamenlijk gaan zoeken, maar het is niet de bedoeling dat één van jullie voor iedereen een takje gaat snijden. Ook dit behoort tot de discipline van wat we jullie gaan aanleren.

Op het ogenblik dat u deze hazelaartak hebt, gaat u het volgende doen; en ieder doet dat weer zelf, niet door de ander laten doen, u doet het zelf: U gaat de schors van dat takje verwijderen. En het is ook belangrijk dat u dit in deze periode doet omdat nu vooral de hazelaar, maar ook alle andere bomen, aan het uitlopen zijn en dat de meeste kracht aanwezig is in deze wezens. U hebt dus die tak, u gaat de schors verwijderen. Wanneer de schors verwijderd is, dan gaat u deze tak zo leggen dat hij gedurende toch een dag of 7 in het zonlicht ligt. Dat wil zeggen, ergens voor een venster of, als u een tuin hebt, in de tuin leggen, maakt niet uit, maar liefst zo dat de ochtendzon erop kan neervallen. Dat de zon én die hazelaar gecombineerd worden, ligt in het feit dat de zon, en dat weet u allemaal, het symbool is voor alle leven dat zich op deze planeet voltrekt. En niet alleen op de planeet, maar voor de planeet zelf ook. De hazelaar is een houtsoort, die door zijn samenstelling en door de wisselwerking met de zon bepaalde ladingen kan opnemen, die nodig zijn om verder te kunnen werken.

Dit is een opdracht waarvan we verwachten – het lijkt zeer simpel, maar het is nodig – wanneer uw 7 dagen voorbij zijn, dan mag u die tak binnen nemen en dan zou u er moeten voor zorgen dat u een stuk fluweel hebt. U neemt dat stuk fluweel en u windt die hazelaartak daarin. En zo bewaart u hem. Bij de volgende bijeenkomst brengt u deze mee. Dat is het eerste wat u vandaag als opdracht krijgt.

U mag dat, wanneer wij ons teruggetrokken hebben, onderling bespreken hoe u dat gaat aanpakken, hoe u dat gaat doen. Hopelijk zal dit ook voor jullie de band reeds versterken. Dit is de eerste opdracht.

Zijn hier vragen bij, want er komt een volgende opdracht.

  • Die tak, mag die achter glas in de zon of moet die echt buiten in de zon?

Hij mag, wanneer het proper glas is, eventueel achter glas. Maar indien het enigszins mogelijk is, is het beter dat hij zonder tussenkomst van glas met de zon in contact komt. Maar, er is als dusdanig geen bezwaar, zolang het eerstens geen loodglas is, want dan krijgt u een totale breking; en ten tweede dat het ook geen gekleurd glas of iets dergelijks is. Want u hebt tegenwoordig, heb ik mij laten wijsmaken, nogal veel glassoorten waar ook bv. metaalcoating in zit, dat is niet goed, dat mag het niet zijn. Dus dan is het beter dat hij buiten ligt. Maar wanneer u spreekt over gewoon, onbehandeld glas, kan dit weinig kwaad.

Zijn er anders nog vragen?

  • Is de kleur van dat fluweel van belang?

Zolang het geen zwart fluweel is, geen rood is, mag u een keuze maken tussen wit, geel, noem maar op. Maar alle donkere kleuren worden beter vermeden. Ook hier, en ik dank u voor de vraag, ga ik even aanzetten op een kleine volgende opdracht: Gezien we met deze groep zullen trachten in de komende maanden toch zeer sterke krachtsopbouwen te doen en jullie zaken aan te leren waar u zelf veel resultaat kunt mee halen, vragen we jullie ook dat vanaf de volgende bijeenkomst, dat u, wat uw kledij aangaat – en nu denkt u: nu worden ze helemaal krankjorum aan gene zijde; nee, het is van belang – dat u, wanneer u hier samenkomt, ervoor zorgt dat u lichte kledij aanhebt. Daarmee bedoelen een kleur als wit, geel, alle lichte pastelkleuren, maar dat u vermijdt om kleding te dragen bv. volledig zwart, donkerbruin, rood, donkerrood enz., dus alle donkere kleuren, zelfs donkerblauw, worden best vermeden. Ook hier speelt weer de harmonie een grote rol. Op het ogenblik dat u zich omkleedt met lichte zaken, kunt u één krachtig geheel vormen t.o.v. andere zaken, die bv. helemaal met zwart zijn omkleed. Ook dit zijn zaken, die we later verder zullen behandelen en waarvan u zult zien hoe noodzakelijk ze zijn om die harmonieën, en dan spreken we vooral over de evenwichten van die harmonieën, in stand te houden.

U had het misschien niet verwacht dat wij deze zaken allemaal naar voor zouden brengen, maar om werkelijk resultaat te hebben, vrienden, zijn dit punten waar u aandacht zult moeten aan besteden. Dat is heel belangrijk.

Zijn daar soms nog vragen rond?

  • Ja, ik had nog ergens een vraagje over die tak: u zegt, een tak van ongeveer 70 cm lang; ik neem dat dat een tak is met vertakkingen, dienen deze daar dan afgehaald te worden zodat u een rechte tak krijgt?

Bij een normale hazelaarstruik zijn dat redelijk rechte takken met weinig vertakkingen. U zult heel gemakkelijk een stuk kunnen vinden waar geen vertakkingen aan zitten. Maar wanneer er aan zitten, wordt dat gewoon, wanneer u de schors wegsnijdt, mee weggesneden. Dat is geen probleem. En het is ook niet zo dat u met een meetlat moet gaan meten, wanneer u een stuk ziet dat mooi is en dat u bevalt, dan snijdt u dat gewoon af. U moet natuurlijk niet afkomen met een stukje van 5 cm, daar kunnen we weinig mee doen. Maar de goede maat ligt rond de 70 cm.

  • En als u die in de tuin legt, mag dat in de nabijheid van andere planten? Of moet die echt in het gras liggen, afgezonderd?

Hij mag gerust, en hij moet zelfs niet in het gras liggen, want dan loopt hij nog gevaar dat erop getrapt wordt, u mag die gerust ergens op leggen, een tafel, een stoel, maakt niet uit, maar zo dat de zon er kan op vallen en dat het zonlicht hem kan beschijnen. Het is van belang dat door de zonnestraling er een wisselwerking ontstaat waardoor de tak ook droogt. Het kan ook interessant zijn dat u in die 7 dagen regelmatig die tak even draait.

  • Broeder, wat de kledij betreft, gaat dat over alles, ook schoenen, of gaat het over zoveel mogelijk …?

Nu, ik ben geen modeontwerper, maar ik stel toch voor dat u er rekening mee houdt dat ook schoenen niet pikzwart zijn, dat de kledij dus wel degelijk naar de lichte kant gaat.

  • Is er ook sponsoring?

Kijk, u kunt misschien overleggen of er mogelijkheden tot uitwisseling zijn; dat kan de groep nog sterker samenbrengen.

Wij hebben er niets op tegen moesten jullie allemaal bv. eenzelfde witte tunica dragen, dat is geen probleem. Maar zo ver willen we het niet drijven. Het punt is dat, en dat is toch het voornaamste, dat wanneer u samenkomt, telkens weer dat herhaald wordt, telkens weer dat onbewust er uw aandacht op gevestigd wordt: O ja, dat is die eenheid, dat is die groep, hier wordt in gewerkt. En wanneer – en u bent niet met zovelen, dus dit gaat gemakkelijk – maar wanneer er iemand in het rood is, iemand in het bruin, iemand in het groen, in het oranje, noem maar op, dan zijn daar verschillen. En hier zullen we proberen – en we hebben jullie vorige maal gezegd dat we praktisch gaan werken – om via al deze zaken tot iets krachtigs te kunnen komen.

U mag nog blij zijn dat het niet is zoals in de oudheid, want dan moest u, voordat u in zo’n groep kon functioneren, eerst gebaad zijn onder bepaalde procedures, kleding dragen die onder bepaalde procedures was gemaakt enz., maar ook dat u bv. gedurende 48 uur geen voeding mocht nemen enz.; dus, dan zijn wij voor jullie op het ogenblik nog heel braaf, nietwaar.

Natuurlijk, en dat is ook zo, de tijd van de ‘Vissen’ is voorbij. En wat nu aan de orde is, is het volledig nieuwe dat we trachten op te bouwen en erin te brengen. En daar zitten voor jullie misschien wel enkele rare zaken tussen. Maar, neem van mij aan, deze rare zaken hebben allemaal, een-voor-een, een bedoeling. En eens we enkele maanden verder zijn, dan zullen jullie dat heel normaal vinden, want dan zullen jullie zien dat u er echt iets mee kunt doen, op die wijze.

Dagboek aanleggen

Dan kom ik aan een derde punt voor vanavond. Wat u gaat doen, is: tussen de bijeenkomsten door een soort dagboek aanleggen. Met ‘een soort dagboek’ bedoelen we dat wat u ervaart met de oefeningen – en dikwijls zult u ook bv. bij het snijden van de hazelaar, bij het ontschorsen van de tak enz., bepaalde gevoelens, bepaalde ideeën ontwikkelen – de bedoeling is dat u die zaken niet kwijtgeraakt. Dat zijn soms momenten waarbij er een deur openstaat, waardoor u inspiratie doorkrijgt, zaken kunt waarnemen en aanvoelen. Daarom vragen we dat ieder van u een persoonlijk soort dagboek aanlegt, waarin hij of zij deze zaken noteert. Dit is individueel, maar u noteert dat. En u zult opmerken dat er ook vele vragen zullen opkomen. U zorgt dat, wanneer u samenkomt, u uw dagboek bij hebt en dat er uitwisseling kan ontstaan. Want wat heel belangrijk zal zijn, is dat ieder van de ander kan aanvoelen: ah, u ervaart het zo; ik ervaar het zo, en dat er een wisselwerking ontstaat; een wisselwerking, die voor jullie onderling bevruchtend is, waardoor ieder hier rijker van wordt.

Ook door te noteren, door op te schrijven, maakt u steeds een binding met elkaar. U komt elkaar steeds nader, waardoor het geheel ook krachtiger kan worden. Voor wie op het ogenblik al de gevoeligheid hebben om automatisch te schrijven, geïnspireerd te schrijven, u noteert dit in dit boek. Zodat u, na verloop van tijd, een heel mooi overzicht krijgt van wat u inspiratief ontvangt, van wat u aanvoelt, van de wisselingen en ook de wijzigingen, die in uw persoonlijkheid zullen plaatsgrijpen. Het is niet de bedoeling dat u met dit boek naar anderen buiten de groep toe gaat. Het is de bedoeling dat dit persoonlijk is en dat dit deel is van de groep. Het is ook niet de bedoeling dat daar van buitenaf over gediscuteerd wordt. Het moet binnen dit geheel zijn dat erover kan gepraat worden en dat men kan komen tot uitwisseling van de ervaring.

Zijn er hierover vragen? Voor iedereen duidelijk? Goed.

Uzelf zien liggen

En dan gaan we naar het laatste punt voor vanavond: u hebt vorige keer hier van mij een beetje uitleg gekregen over de geest, hoe uw eigen geest staat t.o.v. uw lichaam enz. Vanavond zal ik u daarin een praktische oefening aanleren. Maar voordat u die oefening kunt doen, zou iedereen toch moeten trachten om ergens een rustig plaatsje te hebben, waar u niet gestoord kan worden. Dat is een noodzaak. Daarmee bedoelen we dat u toch tenminste gedurende een uur of zo u kunt afzonderen; u sluit alle moderne communicatiemiddelen af, d.w.z. uw zaktelefoon laat u maar ergens anders; u zorgt dat u niet door een bel kan gestoord worden enz.. En dan is het de bedoeling dat u, liefst, gaat liggen, heel gemakkelijk; dat mag in een fauteuil zijn of op een bed, dat u alle spannende kleding verwijdert, dat er niets is dat u teveel kan hinderen, en dat u rustig ontspannen gaat liggen. Uw armen laat u gewoon naast u liggen, u kruist ze niet over het lichaam, en uw voeten blijven op enkele centimeters van elkaar, dus, u kruist de voeten of de benen ook niet. U gaat zo heel rustig liggen. Uw hoofd mag eventueel, als dat voor u gemakkelijker is, iets hoger liggen, is geen enkel probleem. U zorgt dat niemand op dat ogenblik kan binnenkomen of u aanspreken, want dit zou in de loop van de oefening schade kunnen veroorzaken aan uw zenuwstelsel. Daar moet u wel rekening mee houden. Goed.

Vanaf het moment dat deze voorzorgsmaatregelen zijn genomen en u heel gemakkelijk ligt, dan sluit u uw ogen, u ademt een paar maal heel ontspannen rustig in en uit, maximaal een drietal keer en met een maximale duur voor een inademing van 10 seconden; u kunt de lucht ongeveer 10 seconden in de longen houden en 10 seconden uitademen. U moet geen chronometer gebruiken, u doet dat volgens uw aanvoelen van: dit is goed. En dan laat u zich maar even wegdeemsteren.

Dan gaat u proberen, heel bewust, om uzelf te zien liggen. U gaat het beeld opbouwen dat u aan uw voeteinde staat. De eerste maal dat u dat gaat proberen, zullen er verschillenden onder u waarschijnlijk gewoon in slaap vallen. Geen probleem. Het kan best zijn dat door in slaap te vallen, uw eigen geest voor u de oefening vergemakkelijkt. Maar uiteindelijk, na een paar maal zult u het beheersen en moet u er toe komen dat u uzelf ziet liggen. Dat is belangrijk. Dus het beeld: ik lig rustig op het bed of de zetel en ik sta aan het voeteinde. Meer moet u niet doen. U moet ook niet trachten u van het lichaam te verwijderen. U moet ook niet trachten u los te maken van het lichaam. Want bij deze oefening zult u opmerken dat de eerste maal dat u dit probeert, het idee bij u zal ontstaan dat u eigenlijk langzaam maar zeker u losmaakt uit uw lichaam, dat u erboven hangt in eerste instantie en dan – en bij de meesten zal dat waarschijnlijk voorkomen – zult u, voordat u zo ver bent, uw eigen voeten kunnen aanschouwen, en zult u een paar keer met een schok in uw lichaam komen. Dat is heel normaal, dat hoort bij de oefening. Zolang dat in rust gebeurt, dat wil zeggen, wanneer de schok niet veroorzaakt wordt door iemand van buitenaf die u stoort, zal het voor uw zenuwstelsel geen enkel nadelig gevolg hebben. Want dan is het uw eigen zenuwstelsel dat de zaak controleert en dat de signalen geeft. Het gevaar zit echter – en  daarom zeggen we dat u zich moet afzonderen – dat u gestoord wordt door iemand, die plots zou binnenkomen, en wanneer u dan zo geconcentreerd bent en u zou op dat moment bv. halverwege boven uw lichaam aanwezig zijn, dan is de kans heel groot dat u, wanneer u terug bewust bent, u zeer zware hoofdpijn zou hebben. En dat wordt best vermeden.

Waar gaat het hier bij deze oefening om? Bij deze oefening is het vooral van belang dat u uw eigen geest gaat leren ervaren. En dit zal voor ieder van jullie anders zijn. Ook hier weer is het van belang dat, wanneer u deze oefeningen gedaan hebt, dat u uw ervaringen neerschrijft, dat er een neerslag bestaat voor u van wat u gevoeld hebt, van wat u gezien hebt. En zo zult u kunnen opmerken dat oefening na oefening er iets bij komt. Wanneer u dit niet noteert, dan gaan veel zaken telkens verloren. Maar juist door het te noteren, gaat u in uw eigen hersenen de zaken vastleggen, gaat u uw eigen gedachten zo vormen, zo kneden, dat u kunt komen tot een gaan neerliggen, een ontspannen en werkelijk u zelf dadelijk zien.

Waar we met deze oefening naartoe willen, is, niet alleen dat u het spelletje kent van: “Ach, ik kan eens zien hoe ik zelf op de zetel of op het bed lig”, nee, maar dat u zich bewuster gaat worden van uittredingen. Maar daar moet u nog niet mee bezig zijn. In eerste instantie gaat het erom dat u deze oefening doet en daar vragen we nu niet dat u dit binnen 14 dagen al kunt. Daar krijgt u wat langer tijd voor. Maar we vragen jullie wel dat u het regelmatig doet. Dat wil zeggen: niet een keer om de zoveel dagen, maar als het kan, bijna dagelijks. Ik weet dat wat hier gevraagd wordt, tijd van jullie vraagt, vraagt inspanning, zeker in het begin. Maar daar kan ik wel over zeggen, vrienden, dat de inspanning die u gaat leveren en doen, uiteindelijk voor jullie een zeer grote meerwaarde zal meebrengen en jullie zal vormen tot mensen, die werkelijk met geestelijke krachten, met energieën kunnen werken. En daar willen we toch naartoe.

Is alles duidelijk of hebt u bepaalde vragen?

  • Broeder, ik heb afgelopen zondag die oefening gedaan en het was alsof over de ganse lengte van het lichaam iets heel langzaam ging zweven. Is het zoiets geweest?

U moet het volgende dus goed beseffen: u hebt het stoffelijk lichaam, u hebt het fijnstoffelijke lichaam, u hebt de niet-stoffelijke lichamen, en uiteindelijk, op het eindpunt komt de kern, de ziel. In eerste instantie zal u bij deze oefening vooral aanvoelen wat de energie van uw aura inhoudt. Omdat uw geest een wisselwerking doet op dat moment van de oefening via de energiebanen van uw aura. U krijgt als het ware een soort verdichting, een soort nevel, die ontstaat. En dat voelt u aan. En binnen dat geheel kan uw eigen geest zaken overnemen. Hij kan op dat moment beelden van hem geven aan uw hersenen, en omgekeerd, beelden van uw hersenen overnemen. Die wisselwerkingen ontstaan.

Het is misschien voor jullie niet gemakkelijk te begrijpen omdat een geest voor jullie niet tastbaar, niet vatbaar is. Hij gebruikt ook andere dimensies dan jullie. Maar het feit is dat we zo, via die mogelijkheid, linken kunnen leggen, die anders niet te bereiken zijn. En op een bepaald moment zult u, en dit proces gebeurt via uw hersenen, daar gaat niets aan af want anders kunt u het niet zien, maar zult u het gevoel hebben dat u wel degelijk uit uw lichaam staat en dat u uzelf ziet liggen rusten.

Daarom is het ook van belang, en ik weet niet of u er aandacht aan hebt gegeven, dat ik heb gezegd: sluit uw ogen. Want op het moment dat uw ogen zou openhouden, krijgt u allerlei visuele stoornissen, die het voor u moeilijk maken om met uw geestelijke ogen uw stoffelijk lichaam te ervaren. Ik tracht het voor iedereen zo simpel mogelijk uit te leggen. Neem mij niet kwalijk dat het technisch gezien misschien niet 100% klopt, maar dat is ook niet nodig. Wanneer u praktisch gaat werken, is het niet noodzakelijk dat u deze zaken tot in het detail, woordelijk juist zou kunnen omschrijven, dat heeft geen belang. Van belang is wat u kunt aanvoelen, wat u kunt waarnemen. Want er zullen vele zaken komen, waar geen woorden voor bestaan, omdat zij behoren tot uw geestelijk deel, uw geestelijk deel dat niet gebonden is aan die driedimensionale wereld en dat ook via andere dimensies invloeden krijgt, kennis verkrijgt enz.. Het ganse proces is, wat uit die andere wereld, waar uw geest nog altijd deel van is, pas op, denk niet: “Ik ben mens, ik heb met de geest niets te zien.” U leeft als stofmens in de stof, maar uw eigen geest leeft voor meer dan 50% permanent in andere werelden en gebruikt het voertuig maar voor zijn lering, voor zijn ervaring. Dus, wat we nu met jullie proberen, is deze werelden te laten versmelten in een amalgaam dat zo goed voor de stof werkbaar is en te begrijpen als voor de geest. En daardoor krijgt u dan zulke fenomenen.

Kijk, u moet, wanneer u deze oefeningen doet, vertrekken vanuit een zelfvertrouwen. U moet in uzelf geloven en u moet ervan overtuigd zijn dat u zal slagen. U moet vermijden dat u angst hebt of schrikt van iets. U doet gewoon de oefening. Op het moment dat u zou aanvoelen dat het u niet lekker zit, dan stopt u deze sessie. Dan rust u een beetje en dan gaat u bv. de dag daarop verder of u herhaalt het. Want het kan altijd dat uw eigen lichaam op een bepaald ogenblik door wat aan het gebeuren is, een natuurlijk angstsignaal lanceert. Want u mag niet vergeten dat deze oefening zeer ver gaat.

Voor uw stoffelijk lichaam is deze oefening eigenlijk gelijk aan overlijden, begrijpt u? Uw hersenen en uw kennis over die zaken geven het signaal dat hier iets gebeurt dat voor het lichaam eigenlijk niet aan de orde is: een scheiding van geest en stof. Niet reëel, maar het lichaam weet dat niet. Het lichaam ervaart dat wel degelijk als reëel. De geest breekt heus op dat moment niet het gouden koord, maar, bij de ene mens al meer dan bij de andere, zal het instinctieve reactiepatroon van overgang in actie schieten. Daarom moet u dat niet forceren.

Voelt u zich onrustig of voelt u ineens een spanning, dan stopt u, en u laat het gewoon wegdeemsteren. Het beste dat u op zo’n moment ook kan doen, is zeggen: “Ik ben omgeven door licht, ik bevind mij in het licht”, die gedachte. U bent hier in een redelijk christelijke omgeving, de meesten van u kennen Christus toch als een aanvaardbare figuur, dus u kunt zich op zo’n moment ook concentreren op de christussfeer. Dan krijgt u een sfeer van liefde en van vertrouwen. Ga alstublieft niet op religieuze zaken, want dan gaat het verkeerd, maar gewoon op de Christos, de grote liefdesklacht in de kosmos. En dan zult u zich goed voelen, zult u zich rustig voelen.

Ik hoop dat ik het voor deze eerste keer niet te zwaar maak. Zijn er nog mensen met vragen over het gebrachte?

  • Kunt u nog eens heel kort schetsen hoe men dat beeld van uittreden het best opbouwt?

U zorgt ervoor, belangrijk, dat u afgeschermd bent en dat u niet gestoord kan worden. U zorgt ook voor geen knellende kleding of kleding die u stoort. U gaat gewoon rustig liggen, armen naast u, voeten een klein beetje uit elkaar, niet gekruist. U sluit uw ogen, u ademt een paar maal heel rustig. En dan gaat u zich gewoon in gedachten voorstellen dat u uw lichaam verlaat, gewoon dat u begint te kijken naar uzelf. En bij de ene zal het misschien zo zijn dat hij eerst naar zijn hoofd kijkt, een andere zal eerst naar zijn buik kijken en een volgende misschien naar zijn grote teen, maakt niet uit. Het is gewoon in uw gedachten naar uzelf gaan kijken, uzelf zien liggen.

En u zal dan het gevoel krijgen dat u precies uit dat lichaam stijgt. U laat dat gaan en u concentreert u daarop en dan zult u ineens opmerken – en bij de ene kan dat zijn dat hij aan het plafond hangt, de andere kan achter hem staan, aan zijn voeteinde; het zal niet gebeuren dat u aan uw hoofd staat. Ik zal u de uitleg besparen waarom, want dan wordt het te lang. Maar u zult dus het idee krijgen dat u ofwel van boven op het lichaam neerkijkt ofwel ziet u vanaf de voeten naar het lichaam. Maar het vertrekt dus vanuit uw eigen gedachte dat u denkt dat u kijkt naar het lichaam, dat is de kern, de sleutel. En dat laat u maar ontwikkelen.

En dan zal u op een bepaald moment opmerken dat wel degelijk uw geest u observeert. Het is vanaf dat moment dat de kans er is dat u plots in de diepte valt en een schok krijgt. Dat is niet erg, zolang dit niet veroorzaakt wordt door krachten van buitenaf, zolang het uw eigen lichaam is dat dit veroorzaakt; dan zult u er ook geen hoofdpijn aan overhouden, geen misselijkheid, niets. U gaat alleen eventjes schrikken, maar zonder gevolg. U kunt de oefening later terug herhalen.

Voor iedereen alles duidelijk?

  • Broeder, als ik met een oefening bezig ben, tijdens het mediteren, ben ik nogal dikwijls weg, en dat ik dan precies met een schok terugkom of dat ik achteraf soms serieus hoofdpijn heb. Is dit iets analoogs?

Dit is ongecontroleerd, op een bepaald moment laat u zich gaan, maar uw lichaam is daarop niet geprepareerd met als gevolg dat, wanneer u dan lichamelijk een reactie heeft, deze reactie kan ontstaan door een geluid of een stem van buitenaf, dat u ineens een schok krijgt van de samenvoeging geest en stof. Op het ogenblik dat u deze oefening gaat beheersen, zult u dat fenomeen ook kunnen beheersen en achteraf geen hoofdpijn meer hebben.

Als jullie geen vragen meer hebben, dan rest er mij alleen nog jullie heel veel succes te wensen met deze eerste kleine en, vrienden, nog gemakkelijke oefeningen. Wij hopen aan onze zijde, en wij zullen er ook alles aan doen om dit te realiseren, dat door deze eerste oefeningen de groep ook nader tot elkaar komt. Dat u leert met elkaar te overleggen. Als iemand ergens problemen mee heeft, dat u in eerste instantie nu met elkaar contact opneemt, elkaar om hulp durft vragen en elkaar durft te helpen. Er moet een weefsel gevormd worden dat één krachtig geheel is. En dan zult u zien dat u uw tijd hier niet zit te verliezen en dat u zaken zult aanleren, eigenlijk in een korte tijd, wanneer we dit vergelijken met de oudheid of met de oude magische procedures waar soms ganse mensenlevens over gingen, zult u dit nu op enkele jaren redelijk sterk in de hand krijgen en zult u heel goed passen in de veranderingen en zult u in die veranderingen kunnen werken.

Ik wil wel nog opmerken dat u moet vermijden, zeker nog in de beginfase, dat u gaat praten met buitenstaanders over deze opdrachten. Want als u dat doet, zult u heel gemakkelijk kritiek krijgen, ongeloof ervaren en dat kan bij de ontwikkeling van deze zaken nefast zijn. U bent nog te jeugdig, te pril om negatieve beïnvloeding, zeker van ongeloof van buitenstaanders, zeker wanneer ze het gaan overgieten met zogezegd een wetenschappelijk sausje, om dit zomaar naast u neer te leggen. Die beïnvloeding kan te storend zijn. Daarom is het belangrijk dat u dit binnen de groep houdt en dat u eerst de zaken ervaart, ondervindt, doormaakt, dan weet u dat het werkt. Als u dat gerealiseerd hebt, dan mag men tegen u zeggen wat men wil, dan weet u dat u het hebt ervaren, dan weet u dat het mogelijk is, dat het correct is. Maar u moet het eerst onder de knie krijgen.

Nogmaals, ik wens jullie veel succes. Ik geef nu het medium vrij. U krijgt zo dadelijk een tweede deel, een tweede deel dat uitsluitend meditatief zal opgebouwd zijn, krachtsopbouw. Ook hier geef ik jullie de raad, vrienden: let goed op wat de broeder zal doen. Want, niet alleen omdat het gewoon meditatief is, wil het niet zeggen dat u er niets uit kunt leren. Handelingen, gezegden, uitspraken, alles gaan we langzaam maar zeker zo opbouwen, dat ook formuleringen en woorden voor jullie nuttig zijn en dat zij langzaamaan jullie eigen worden. Ik denk niet dat de broeder in het tweede gedeelte zal toelaten om vragen te stellen. Dus, als u nog vragen hebt, schrijf ze in jullie dagboek en bij de volgende samenkomst binnen 14 dagen kunt u ze dan terug aan mij stellen en kan ik u dan weer verder onderrichten.

Vrienden, nog veel succes en dat het licht u steeds mag helpen.

Deel 2

Meditatie: Het levenselixir

Aan mij de eer om jullie te begeleiden in de meditatie. Mag ik vragen om jullie allen ontspannen te zetten en het beeld op te bouwen dat we hier een gesloten kring vormen.

Zie u in één gesloten kring. Laat dan uw eigen gedachten gewoon wegvlieden en vorm één gedachtebeeld, een beeld van eenheid. Word één met uw broeder en uw zuster; word één met de geestelijke krachten die in uw lichaam aanwezig zijn en laat deze geestelijke krachten met elkaar versmelten. Laat jullie aura’s tot één aura worden en laat alle krachten en energieën door elkaar vloeien. Wees één, één met elkander, stoffelijk, fijnstoffelijk, geestelijk. En dan vergeet u gewoon dat er verschillen bestaan. In de eenheid is alles evenwaardig. En vanuit die waarde bouwen wij een kracht op, een keten van lichtende kracht; laten wij hier in ons midden deze kracht openbloeien. In deze kracht leggen wij alles wat ons eigen is. En zo krijgen we een prachtig amalgaam van verscheidenheid en eenheid, één kracht.

Leg nu in dit amalgaam, dat we samen hebben laten vloeien, de gedachte die u het sterkst wenst te vervullen, de gedachte die voor u van belang is, de gedachte die ertoe kan leiden dat u uw eigen leven een wending kunt geven waarin de betekenis voor de ziel, voor de kern van uw wezen vergroot. Leg daar die gedachte in. En ook weer deze gedachten worden één, want zoveel verschil bestaat er niet. Ach, de stofmens denkt, en denkt dat hij alleen, of zij alleen, denkt wat hij of zij denkt. Maar, de gedachten overvloeien elkaar, worden één.

En zo komen we tot Adam, de oerkracht, de begingedachte, de gedachte die ontstond na het Woord. Want het Woord is gesproken door de Vader en sinds Hij het Woord gesproken heeft, heeft Adam de gedachte. Deze gedachte is de sleutel van de kosmos, waarin wij nu ons één voelen. Omdat wij één geworden zijn in deze kracht, in deze harmonie, zijn wij één met de gedachte, zijn wij één met het Woord. Want het Woord is de bron waaruit wij ooit zijn voortgekomen en deze bron maakt het mogelijk dat alles wat wij nu leren, wat wij ervaren, wat wij ondervinden, leidt tot de terugkeer, tot het erkennen van het ware ik. En wanneer wij het ware ik erkend hebben, bevinden wij ons terug in de bron, zijn we terug de gezuiverde druppel, de kracht van de oerkosmos, zijn we terug één met het Woord, dat ooit de bron is geweest.

Dit alles vindt plaats binnen onze kring, binnen onze cirkel, die ons één heeft gemaakt. Deze kracht, die nu opgebouwd is, deze kracht van het leven, is het levenselixir waar de mensheid naar zoekt en nooit vinden zal omdat zij enkel kan bestaan wanneer zij geeft en niet wanneer zij eist of vraagt. En daarom gaan wij dit levenselixir vrijgeven, vrijgeven aan de aarde, niet aan de mensheid, want zij zou het niet begrijpen, zij zou het niet verwerken kunnen, maar wij geven dit, deze kracht die hier bij ons aanwezig is, aan de aarde. Dat de aarde deze kracht in zich opneme en daardoor zich kan hernieuwen, dat zij daardoor kan zorgen dat de wateren zuiver worden, dat de lucht vrij wordt, dat het vuur kan zuiveren en dat de aarde vruchtbaar kan zijn. Helder, zuiver, kracht van vernieuwing, kracht van nieuw leven, dat ontstaat uit het levenselixir, dat we nu vrijgeven.

Wij geven het vrij in de naam van het Woord, dat uit de bron is voortgekomen. Wij geven het vrij uit naam van de eerste gedachte van Adam, zodat de aarde met al haar krachten de vernieuwing kan laten volvoeren en voltrekken, beseffende dat wij, kleine druppels, de energie en de kracht mee leven, om dit wonder, dit alchemistische proces dat bezig is, te stimuleren en de kans te geven zich te laten voltrekken.

Laat ons één zijn met de moeder die ons draagt; laat ons één zijn met deze aarde. En laat ons in harmonie zijn met de zon, die dit bevestigt, de kracht van het licht. Want het licht wordt nog steeds door de zon gegeven en de zon is nog steeds voor deze aarde de bron van het licht, de god van het licht, de god van het nieuwe leven, de god van de hernieuwing of de sleutel van de vooruitgang op geestelijk, lichtend, harmonisch niveau.

En wanneer deze krachten allen verenigd zijn, dan kan het proces voltrokken worden, dan kan de mensheid de nieuwe weg opgaan waarin het belangrijk is om mens te zijn, als deel van de natuur, als deel van de aarde, en niet meer de mens die denkt dat hij boven alles staat. Want deze kleine mens, die denkt dat hij weet, weet nog niet dat hij aan zijn eindpunt staat. Maar het is de mens die zich één kan voelen met de moeder waaruit hij geboren is en naar wie hij zal terugkeren, deze mens zal degene zijn die het licht en het symbool van de nieuwe tijd zal inhouden, die het licht en het symbool van Aquarius zal zijn en de mogelijkheid zal creëren om deze planeet nog vele eeuwen lang een bron van lering te laten wezen voor zeer velen, die zoekende zijn naar het licht, die zoekende zijn naar de bron waaruit wij allen zijn voortgekomen. In de naam van het Woord: dit zij bevestigd.

Laat ons nu tot onszelf terugkeren, langzaam maar zeker beseffende wie we zijn, langzaam maar zeker aanvoelende welke de weg is die voor ons ligt en die we zullen moeten gaan. En laat ons nu rustig de cirkel verbreken, laat ons rustig onze handen samenbrengen als symbool dat we terug zelf een volledige eenheid zijn. De cirkel zij verbroken, maar de kracht is ons deel en blijft onze leidsman.

Langzaam maar zeker kunt u uzelf nu weervinden. En voor ik afscheid neem, wens ik jullie toch nog te duiden om de komende dagen en weken u rustig te houden, om de komende dagen en weken u niet op te boeien, niet te enerveren. Want langzaam maar zeker naderen we de belangrijkste procedure van het jaar, wat de aarde aangaat. Langzaam maar zeker worden krachten samengebundeld en gebracht. Maar gezien de noodzaak van de evenwichten is de kracht van het duister dezelfde als de kracht van het licht. Maar als mens hebben wij de keuze van het licht. Daardoor moeten we opletten dat we ons op dit moment niet in de golven van het duister begeven, want zij haken heel gemakkelijk aan. Zij nemen u mee naar de diepten, waar u niet thuishoort. Zij storen u in uw ontwikkeling.

Daarom, broeders en zusters, leef in rust, laat emotie in de komende weken aan u voorbijgaan. Het klinkt misschien gek vanuit onze zijde, maar emotie op dit moment wordt meestal door het duister gestimuleerd, en dit op alle terreinen. De grote verandering zal maar komen nadat de instraling van het altaar bij de samenkomst is gebeurd. Tracht u zolang te beheersen, op alle gebieden, op materieel gebied, op stoffelijk-financieel gebied, in uitspraken, maar ook op lichamelijk gebied, op seksueel gebied. En neem geen onnodige risico’s. Want in deze periode zult u opmerken dat veel mensen door het lint gaan. U hebt het al kunnen zien de laatste weken, de laatste dagen, en u merkt het nog steeds verder op. U merkt op hoe alles tegen elkaar opstaat. Ga er niet in mee, maar concentreer u op het werk, dat u begonnen bent. Concentreer u op uw broeders en zusters van deze groep. Concentreer u op de magische kracht, die hier aanwezig is, op de bezegeling die reeds gebeurd is. En vanuit die eenheid zult u dan de kracht hebben om niet alleen de kennis te ontwikkelen binnen dit geheel, maar ook om voorbereid te zijn op het Wessac-gebeuren en de veranderingen die daarin gaan plaatsvinden.

Ik wens jullie nog een rustige nacht toe, en voor wie nog moet rijden: rijd rustig en voorzichtig zodat u goed ter plaatse komt. Dat het licht u steeds mag vergezellen op uw pad.