De kracht in de Kracht

6 december 2011

Vanavond zou ik graag met jullie een beetje verder gaan op de mogelijkheden die je als individu en als groep hebt wat betreft het werken met kracht. En hier bedoel ik dan wel duidelijk mee: de kracht in de Kracht. U hebt vorige lessen allerlei oefeningen gekregen, waar u, zo gezien, redelijk wat resultaten hebt uit gehaald. Ieder van u is in evolutie vooruit gegaan. Maar toch moeten we hier het magisch denken van ieder van u nog een beetje bijschaven. Wanneer we jullie bezig zien, dan zien we nog te veel dat oude gewoonten dikwijls de bovenhand nemen. Dat oude gedachtepatronen, ondanks de oefeningen, ondanks de inzet, ondanks het meditatief gegeven, zich toch nog steeds naar voren dringen. En daarom wil ik vanavond met jullie het hebben, misschien een beetje theoretisch, maar vergis u niet, het is heel praktisch hanteerbaar. We praten over kracht. Want wat is nu eigenlijk in magie kracht? Kracht is hetgeen wat u met uw ganse wezen in de kosmos als dusdanig projecteert. Wanneer u hier gezamenlijk mediteert, bij voorbeeld in het tweede gedeelte, dan bouwt u een kracht op! Enerzijds kunnen we spreken over een redelijk stoffelijke kracht door de gezamenlijke gedachtekracht die ontwikkeld wordt. Maar in wezen bevindt zich in deze kracht een veel sterkere Kracht. De Kracht die uitstraalt, die uitgaat, de Kracht die het resultaat genereert dat nodig is vanuit de werking van dat meditatief gebeuren. En dat is voor ieder van u anders. Je kunt het aanvoelen, je kunt ermee omgaan.

Je mag niet vergeten dat, wanneer je op deze wijze werkt, dat deze Kracht zo goed wat u bij voorbeeld ‘geluk’ zou noemen, als ‘ongeluk’ inhoudt. Voor deze Kracht bestaat daar geen verschil in; Kracht is Kracht. Zo goed dat je zou kunnen zeggen: de Kracht is de meevaller van het gebeuren, als de tegenvaller van het gebeuren, dat is gelijk. Gaan we het verder doortrekken, dan kunnen we zeggen dat deze Kracht zo goed liefde als haat is. En daar wil ik nu met jullie naar toe gaan, dat je voor uzelf leert beseffen dat je niet meer, zoals in het verleden of in het gewone stoffelijk gebeuren, Kracht kunt definiëren als zijnde enkel geluk, en het voor uzelf ontkennen dat ongeluk dezelfde Kracht is. Of dat je zou zeggen: kijk, deze Kracht is de liefde, en dat je zou ontkennen dat deze Kracht even sterk de haat is. Het gaat niet om die liefde of die haat, om geluk of ongeluk, of een meevaller of een tegenvaller, nee, het gaat hem om de essentie, mijn waarde broeders, mijn waarde zusters, om de essentie. De essentie is de Kracht. En dat beseffende zul je veel gemakkelijker resultaten kunnen behalen. Je zult iets kunnen opbouwen waar ogenschijnlijk soms, als je het gewoon stoffelijk bekijkt, het misschien niet is wat je wenst, en toch anderzijds het besef hebbende dat dit de juiste weg is. Dat dit het juiste patroon is dat uiteindelijk zal leiden tot de juiste harmonie. Want daar komt het dan op aan: de harmonie. Ook in magie. Wanneer deze er niet is, zul je niet slagen. Je kan veel proberen, je kan veel uittesten, uitdokteren, maar wanneer je deze denkpistes niet kunt erkennen als zijnde de werkmogelijkheden in dit esoterisch-magische gebeuren, dan trek je eigenlijk muren rondom u op. Muren die beletten om de juiste resultaten te behalen. Muren die u ook gemakkelijk zullen afleiden naar bij voorbeeld zwart-magisch, duister werken. Want uiteindelijk kun je zeggen dat zwart-magisch, demonisch, noem ’t maar op welke naam u er wilt aan geven, is enkel en alleen het weigeren te erkennen van het Geheel. Het weigeren te erkennen dat in alles alles aanwezig is. Dat de Kracht in de kracht aanwezig is.

En wanneer u dan vanuit deze visie naar uw oefeningen terug gaat, wanneer u gaat ontdekken wat u allemaal gedurende uw bestaan heeft gestimuleerd, dan gaat u voor uzelf de meest juiste weg vinden om u verder te ontwikkelen. Je zou kunnen zeggen dat, door deze stappen te doen, te zetten, je telkens weer uw bewustzijn verruimt. Let op, dit is individueel! Niemand kan naar een ander toe zeggen: “doordat je dit zó of zo gedaan hebt, ben je nu een trap gestegen qua bewustzijn.” Ik vind het altijd heel mooi dat men bewustzijnsverruiming in trappen bekijkt. Maar ik ben nog nooit deze trap tegen gekomen. Alhoewel, ja, wanneer je op de wereld luistert, dan zijn er natuurlijk inwijdingsgroepen die zeggen: 26 treden voor het hoogste bewustzijn, en anderen zeggen: 112, 177! Ik zie die arme sukkelaars allemaal al op die treden klimmen. Maar dat terzijde. De werkelijkheid van de Kosmos is even anders. Het is puur individueel. En dat moet je, als je met de Krachten van de Kosmos, die verder reiken dan het gewone stoffelijke, dagelijkse, wilt werken, dan moet je daar kunnen voor open staan. Dan moet je daar durven in verder gaan. En ja, dan zul je ervaren dat je, zeer dikwijls, uw maatschappij, waarin u leeft als stofmens, anders gaat bekijken. Dat alles wat ‘men’ u daarin tracht aan te reiken, gaat doorzien als zijnde: deze zaken in de stof kloppen niet. Dit zijn illusie-werelden van mensen die hopen dat het zo is, maar de werkelijkheid ligt anders. En wanneer je zo ver kunt komen dat je die zaken voor uzelf eigenlijk spontaan waarneemt, dat je zonder dat iemand u op iets opmerkzaam moet maken, anders gaat denken dan de denkpatronen waar de maatschappij u maar al te graag in duwt, dan zit u op het juiste spoor om met deze Krachten op een juiste wijze te kunnen omgaan.
En hier ga ik jullie niet zeggen: je moet dit zo of zo doen. Hier is het ook weer volgens ieders individuele aanvoelen. Want, vergeet niet, als groep volg je, vorm je, tenminste hier, één krachtig geheel. En wanneer we hier samen zijn, kunnen we dit laten vloeien. Kunnen we die Kracht zichzelf laten manifesteren, laten uiten. Maar wanneer we ieder lid van de groep afzonderlijk beschouwen, dan moeten we erkennen dat er zeer veel verschillen zijn. Zeer veel verschillen, in die zin dat er zijn die al veel meer ervaringen in hun bestaan hebben kunnen opdoen, dan anderen. Dit heeft niets te maken waar je eigenlijk staat. Begrijp mij niet verkeerd. Niemand moet hier denken: “ik ben minder dan de ander”, laat staan dat iemand zou denken: “ik ben méér dan de ander”. Daar gaat het niet om. Het gaat er om welke ervaringswerelden je in uw bestaan al hebt doorlopen, doorgemaakt, en die ter beschikking zijn; waar we in de vorige lessen ook u het nodige alaam hebben voor gegeven om dit te gaan onderzoeken. Want het is niet zo dat degene die in de stof de oudste zijn, wel degelijk de oudste zijn! Of degene die in de stof de jongste zijn, wel degelijk de jongste zijn. Oh nee. Dit is maar een momentopname, een zeer korte periode die u hier in deze stoffelijke wereld doorloopt. Maar je moet het totale plaatje bekijken, en dat is wel aardig wat anders. Zo kan de jongste de oudste zijn, en zo kan de oudste de jongste zijn. En alle mogelijke tussenmengingen zijn denkbaar. Maar dat houdt in dat ieder van jullie zijn eigen excentrieke waarde heeft. Zijn waarde, die eigen is aan het verloop van dat bestaan dat je tot op heden hebt doorgemaakt. En waar je nu op een punt bent gekomen dat, niet alleen van uzelf of voor uzelf maar voor ieder, er een soort gelijk Krachtspunt in de Kracht is open geplooid, waar je in de toekomst verder mee aan de slag kan. Waarmee je u, langzaam maar zeker, kan vrijmaken van ‘de ballast’ die de maatschappij op uw schouders heeft gelegd. Want, ieder van u denkt nog te veel te moeten beantwoorden aan hetgeen wat de maatschappij op u legt. U daarvan kunnen vrijmaken, en gáán voor hetgeen werkelijk in u leeft, en dit gaat verder dan uw stoffelijk bestaan hier, begrijp dit goed, dan kun je echt grote sprongen maken.

Ik zal het misschien in een ander voorbeeld gieten, en dan doe je daar nog mee wat je wil. U leeft nu, en u voelt in uw leven aan: “kijk, ik zou betekenis willen hebben voor de mens, en de geestelijke ontwikkeling.” Dit neem ik simpel als voorbeeld, omdat u allen min of meer, gezien u hier aanwezig bent, daarmee bezig bent. Maar ja, u hebt een ‘zaak’, u moet met die zaak bezig zijn. Of u hebt een ‘ambt’, dus u moet met dat ambt bezig zijn. Goed, daar is eigenlijk geen probleem rond in dit leven. U kunt dit gerust in dit leven laten voortlopen. Maar wees ervan overtuigd, wanneer u verder gaat, de volgende incarnatie die u gaat kiezen – want u gaat dan zoeken naar een incarnatie – zal een incarnatie zijn die voldoet aan hetgeen wat u nu eigenlijk niet hebt voltrokken. Wat u nu opzij gezet hebt. Omdat u vond dat uw ‘ambt’, uw ‘handel’, of noem het maar op, belangrijker was. Omdat u dacht dat dit nu niet anders kon, want, neem mij niet kwalijk, als stofmens heb je toch zovele ‘verantwoordelijkheden’.

Nu is het misschien voor ieder van u hier aanwezig en niet aanwezig, een zeer interessante tip om bij uzelf, en alleen bij uzelf, niet voor de anderen, alleen voor uzelf, na te gaan of dat hetgeen dat u tot op heden voor uzelf als belangrijk hebt gesteld, wel degelijk beantwoordt aan hetgeen er werkelijk in u leeft, aan hetgeen wat u inwendig, ik zal het zó zeggen: innerlijk voelt, dat eigenlijk uw weg zou moeten zijn. Ik kan u zeggen, waarde broeders en zusters, wanneer je dit aandurft, wanneer je hier voor uzelf eerlijk in bent, dat ieder van u aardig wat veranderingen in dit leven nog zal aanbrengen. U bent er niet toe verplicht. U bent volledig vrij. Het is zeker niet aan ons om te zeggen wat u moet doen, of wat u niet moet doen. Wij kunnen alleen vanuit onze optiek en ons overzicht over het geheel, een bepaalde raad, richting en zo verder geven, vrijblijvend. Maar, en dit is nog interessanter, we leven op het ogenblik in een maatschappij, een stoffelijke maatschappij waarin u leeft, waar alles op dit moment schuift. Waar alles waar u op dit moment als stofmens en onderdeel van die maatschappelijke structuur, het maatschappelijk wezen, belang aan hecht, wijzigt, verandert. Dikwijls in zo’n mate dat, wanneer u zich daaraan wilt vasthouden – en terug mijn voorbeeld, u wilt zich vasthouden aan uw ‘ambt’; u wilt zich vasthouden aan uw ‘handel’, noem het maar op – en u ziet: het gaat niet. Het gaat niet! Dan heb je de mogelijkheid: of u schuift mee met de verandering, en dan is de kans enorm groot dat dit stoffelijk oorzaak gaat zijn van allerlei problemen, omdat u het niet aanvaarden kunt; of u gooit het over een andere boeg. U zegt: “dat die maatschappij maar op doet! Ik weet waar de Kracht zit, ik weet hoe ik hier verder moet gaan, wat belangrijk is.” En je gaat voor hetgeen wat werkelijk in u leeft. U geeft, als het ware, op dat ogenblik een soort groen licht aan uw eigen geest,  aan uw eigen ik. U beseft dat u op deze wijze niet alleen voor uzelf, een bewustzijnsverruiming veroorzaakt, maar dat u ook voor de anderen de mogelijkheden laat zien, aantoont, vóórgeeft, die zij eventueel ook kunnen volgen en zo de veranderingen gemakkelijker en leerrijker door komen.
Want zoals ik in het begin van deze avond gezegd heb: geluk, ongeluk, liefde, haat, noem ’t maar op, het is allemaal dezelfde Kracht. Het is de Kracht waar u kunt mee werken, waar u op een juiste wijze uw bestaan in evolutie kunt laten verder gaan. En wanneer u op deze wijze omgaat met de kennis die u tot hiertoe gekregen hebt, dan zal er u, en misschien stoffelijk zult u verbaasd zijn, maar zou u opmerken, dat de wereld rondom u er steeds voor zorgt dat je de volgende stap kan zetten. In tegenstelling, wanneer u het splitst; wanneer u zegt: “ik heb dit lief, en dat haat ik”, dat u overal gaat geblokkeerd geraken. Niet verder gaat geraken, tot u beseft dat uw stelling op dat moment niet klopt. Het is geen simpele materie, die ik u nu aanbreng, dat weet ik. Het is een materie waar u best verder over nadenkt, over mediteert. Maar het is wel, op dit moment, binnen het kader van wat je hier in deze magisch-esoterische leringen al geleerd hebt, de afronding voor uw kunnen. Misschien ook beter gezegd, de aanzet om zelf meer praktisch ermee om te gaan. Dit is geen verwijt dat u te weinig tot hier zou gedaan hebben. Het is alleen maar een stimulans, die ik wens te geven, dat u met hetgeen u nu geleerd hebt tot op heden, verdergaat en een juiste attitude kunt opbouwen in de wereld, in de maatschappij, waarin u zich op ’t ogenblik nog enkele jaren beweegt. Want wanneer u terug bent aan onze zijde, liggen de kaarten weer even anders. Maar daar hebt u nu geen kaas van gegeten.

Zo, mijn waarde broeders en zusters. Dat was wat ik u vanavond wou brengen. Het is niet zo moeilijk dan dat de meesten op het ogenblik denken. Als ik het zo overloop, zijn er hier verscheidene die het enorm ingewikkeld vinden, maar wanneer u het laat bezinken, zult u opmerken dat het eigenlijk heel simpel is. Het komt er op neer te beseffen dat de Kracht in u, de Kracht in de kracht, eigenlijk de sleutel is waarmee u, niet alleen uw stoffelijk, maar ook uw geestelijk leven op dit moment een grote opwaardering, of ‘upgrade’ of hoe men dat tegenwoordig zegt, kan geven.
Dit gezegd zijnde, wil ik de les hier afsluiten. Maar u bent nog niet van mij van af. Ik moet hier nog een andere, korte opdracht vervullen, namelijk ook aan deze groep een kleine inspanning vragen wat betreft de aanloop naar de Zonnewende. In alle groepen wordt het ten andere voorgesteld, dus niet alleen bij jullie. Het is een vraag die, laat ons zeggen, de wereld omvat voor allen die het Licht genegen zijn. We weten dat op ’t ogenblik de aarde in een soort vernieuwende fase bezig is. Voor de aarde is dit positief, om ’t zo uit te drukken, maar voor de mensheid kan dit misschien wel heel negatief zijn. Ziet u, vrienden, dezelfde Kracht. En daarom vragen we om hier een harmonie te handhaven, die na het voltrekken van de Zonnewende zich verder in volle Kracht zal kunnen openbaren en openplooien, als het ware, rond de aarde; dat ieder van u gedurende de dagen die ons nog scheiden van de Zonnewende, een kleine inspanning zou doen. Een inspanning die, en dat is niet onbelangrijk, let op, die u er telkens aan herinnert dat je gezamenlijk een Kracht bent aan het opbouwen naar het moment van de Zonnewende, waar gezamenlijk wereldwijd al degenen die het Licht genegen zijn, gaan bij betrokken zijn. Dat wil zeggen: u kunt zeggen: “kijk, ik ben iemand die dagelijks tien tassen koffie drinkt.” Dan kunt u vanaf nu zeggen: “kijk, ik drink geen koffie meer tot Midwinter gepasseerd is.” Op zich is dat niet zo moeilijk, u kunt die koffie vervangen door water, door thee, noem ’t maar op. De kwestie is dat u telkens wanneer u zin hebt in een tas koffie, u er aan herinnerd wordt, aan die Kracht denkt, aan die opbouw denkt. U kunt dat ook met andere zaken doen, maakt niet uit wat u doet; het is van belang dat u iets doet dat u eigenlijk telkens weer opnieuw er op attendeert van: ‘oh ja’. Als u misschien iemand bent die rookt, zou u kunnen zeggen: ‘nee, ik rook niet meer’. Maar dat is tegenwoordig niet meer zo in, hè? Dat is uit de mode. U kunt ook andere zaken doen. Het is gelijk, zolang u maar iets doet dat werkelijk u per dag verschillende keren er op attendeert van “we gaan naar Midwinter, we gaan naar de Zonnewende, en daar worden de Krachten gebundeld.”

Maak uzelf niets wijs, hè! Ga niet iets doen dat u geen moeite kost. Want dan denkt u daar gewoon niet aan en dan is deze inzet er niet. We trachten overal op dezelfde wijze een inzet te krijgen dat ieder gefocust is naar dàt moment, het moment dat eigenlijk voor de aarde de zon even stilstaat, om het zo uit te drukken. Het moment dat de werelden op dat ogenblik met elkaar kunnen contact hebben. Het is magie, dat weet ik, pure magie. Maar het is voor de ganse evolutie, zo goed voor de aarde, die zichzelf volledig aan het heroriënteren is, op een zeer positieve manier in haar aanvoelen, als voor de mensheid, die op deze aarde nog mag bestaan, het is voor beiden dezelfde Kracht, maar ook dezelfde belangrijkheid. En we moeten er in slagen om vanuit het menselijk oogpunt deze harmonie te bevestigen. Wanneer de mens daar niet in slaagt, dan zal het voor zeer velen zeer moeilijk worden. Dus, je maakt deel uit van eigenlijk een zeer groot vangnet dat in deze weken nog wordt opgebouwd. Wat niet wil zeggen dat noch de geest, noch de mens in staat zal kunnen zijn om grote verschuivingen en veranderingen en ingrepen in de natuur te kunnen tegenhouden. Het is ook niet onze bedoeling de aarde te blokkeren in haar wisselwerkingen. We hebben enkel de bedoeling dat zoveel mogelijk entiteiten de mogelijkheid hebben om in het gebeuren een meerwaarde te kunnen ervaren, een bewustzijnsverruiming, laat het mij misschien zó omschrijven, te kunnen doormaken. En ook hier weer is duidelijk dat voor sommigen het ogenschijnlijk destructief zal zijn, en voor anderen constructief. Maar het is dezelfde Kracht, en het is hetzelfde resultaat. Ik weet dat dit moeilijk is om te aanvaarden. Ik weet dat het moeilijk is, wanneer er milieucatastrofes gebeuren, te aanvaarden dat er zoveel slachtoffers zijn. Dat het voor u moeilijk is te zien dat zaken ineens verdwijnen, waar u geen vat op hebt. Doch, het is allemaal diezelfde Kracht. Die Kracht waar je volledig deel van kan zijn.

Dus, kort samen gevat, waarde broeders en zusters, lieve vrienden, zou ik zo zeggen, bekijk in uw leven even wat u werkelijk even kunt wijzigen. Waar u misschien wel moeite voor moet doen. En dat u, dat moet gezegd worden, kan volhouden tot voorbij Midwinter. Het heeft geen nut, bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, iemand die 100% verslaafd is aan rookwaren, die op voorhand weet: “ik hou het geen drie dagen vol”, daar begin je dan niet aan, dan kies je iets anders. Iets waarvan je weet: “kijk, het is mij ook niet zo aangenaam, misschien, maar ik kan het volhouden.” Stel dat je dagelijks drie maal aardappelen wenst te eten, dat je dan zegt: “nee, ik eet nu de komende weken geen aardappelen, maar ik eet graan, ik eet rijst” of noem ’t maar op. Het moet iets zijn wat u telkens opnieuw herinnert aan hetgeen waarvoor je het doet. En ik hoop dat ieder van u deze moeite zal nemen en zal uitvoeren. En dan kunnen we zeggen dat we, wanneer we samen komen voor de Midwinterviering, een enorme Kracht kunnen opbouwen. En ik mag er zelfs nog aan toevoegen dat je op Midwinter contact zult krijgen met een zeer hoge entiteit, die niet tot de aarde behoort, maar die wèl naar de aarde toe een boodschap wenst door te geven. Dit zal de avond een zeer speciaal timbre geven, om ’t zo uit te drukken.

Waarde broeders en zusters, dit was wat ik u deze avond wou brengen. Ik besef heel goed dat het niet weinig is. En dat het voor de meesten van u nu ernstig de handen uit de mouwen te steken is, en aan de slag te gaan. Maar wees ervan overtuigd: u staat niet alleen. Eerstens, u bent deel van de groep, u beschikt steeds weer, wanneer het nodig is, over de Kracht van de groep, en buiten dat heeft u een zeer groot aantal entiteiten achter u staan die gelijkdenkend zijn, gelijkvoelend, en op dezelfde lichtende wijze met de kracht in de Kracht willen omgaan. Ik wens jullie een rustige pauze, waarin je misschien jullie meningen kan uitwisselen. Zijn er vragen, dan noteert u die, en dan kunt u deze in het volgende, tweede gedeelte rustig naar voor brengen. Wij zullen alles in het werk stellen om u zo goed mogelijk te antwoorden. Ik wens jullie nog een zeer lichtende, spiritueel hoogstaande avond toe! Goedenavond!

Deel 2

Vragen

Men heeft mij gevraagd vanavond voor jullie enkele vragen te beantwoorden. Wil je dan zo vriendelijk zijn deze vragen te stellen.

  • Ik heb het gevoel dat ik blijf steken bij de oefening van de spiraal van licht. Uiteindelijk lukt dit wel maar ik moet er moeite voor doen. Vooral de opbouw van de spiraal.

Nu kijk, het werken met licht is redelijk individueel en wanneer u moeilijkheden hebt met de vorm, wat let er u dan om bijvoorbeeld een andere vorm te proberen? Een spiraalvorm is een gemakkelijke manier om licht, visueel, te visualiseren, ja, zo moet ik het zeggen, voor u zelf. Maar waarom probeert u dan niet een piramidale vorm eens? Dit kan bijvoorbeeld voor sommigen een interessantere vorm zijn.
Kijk, u krijgt hier, voor zover ik dit kan overschouwen, zeer praktische lessen, maar durf eens afwijken. Daarmee bedoel ik, als men tegen u zegt: u stelt zich een spiraal voor, dat is heel mooi, maar als dit voor u te lastig is, kunt u zich even goed een kegel voorstellen of een piramidale vorm. Het gaat er niet om de vorm, het gaat om het resultaat. En wanneer u dus licht als dusdanig u gaat voorstellen als zijnde iets dat u omkleedt, dan is het voor u en voor hetgeen u eruit wenst te leren van belang dat u het, zonder dat u inspanning ervoor moet doen, dit gedaan krijgt. Al stelt u zich voor dat dit een grote doek is van licht, die u rond u wikkelt , kan ook. Dus, wat u op dat ogenblik als voor u het meest voor de hand liggende aanvoelen is, gebruik dat en fixeer u niet, men heeft gezegd: stelt u een spiraal voor, dus nu kan het niet anders als een spiraal zijn.
Ik hoop dat dit een antwoord is waar ieder van u iets aan heeft en er ook verder over wil nadenken.

  • Ik heb het moeilijk om te gaan zoeken wat ik hier werkelijk kom doen. Graag enkele tips.

Och ja, ik heb ook al een paar levens op de aarde achter de rug en ik had het daar ook moeilijk mee. De tip die ik u zou kunnen geven, maar het is ook weer zo individueel, is eigenlijk: probeer een keer naar uzelf te luisteren. Dit is heel moeilijk. Sommigen denken dat ze naar zichzelf luisteren, maar het is niet zo. Ze luisteren naar wat ze willen horen, niet naar wat er werkelijk in hen leeft.
Het gemakkelijkste voor ieder van u is waarschijnlijk dat u vanuit een vorm van ontspanning, en of dit nu meditatie is, of het is gewoon platte rust, maakt niet uit, tracht een eenheid te ervaren met de Kosmos en daaruit borrelen meestal wel de juiste ideeën op. Het ganse probleem in dit geheel is dat je wel voor uzelf de ideeën waarneemt, erkent maar dat er bijna tezelfdertijd zo veel bezwaren oprijzen dat u, nog voor u eigenlijk goed doorhebt wat er aan ideeën naar voor is gekomen voor u, ze reeds bedolven zijn onder alle mogelijke stenen, rotsen, blokken die het soms niet mogelijk maken. Probeer daarom dit te vermijden en wanneer u in uzelf aanvoelt van: dit is nou waarlijk hetgeen wat mij ligt, van ervoor te durven gaan.
Ach, ik weet het, het is niet zo simpel dan dat het lijkt want ik heb ook stoffelijke ervaringen en ik weet dat de stof soms nogal eens dwars zit. Zeker in deze contreien omdat je hier eigenlijk een abnormaal bestaan leidt. U leeft hier niet in harmonie met de aarde noch met de Kosmos. U leeft hier gevangen in een web van illusies, met alle gevolgen van dien.
En tenslotte nog een derde tip misschien: durf uzelf in de spiegel te bekijken. Durf uzelf spiegelen, dat kan ook zeer leerrijk zijn. Ontken dan niet wat u ziet, maar erken wat u ziet als u zich spiegelt en tracht daar dan ook iets mee te doen.
Zo mijn dierbaren, hier hebt u voldoende tips om mee aan de slag te gaan. Ik wens jullie veel succes en vergeet toch niet u open te stellen voor uw eigen geest. Die spreekt ook graag een woordje mee.

  • Ik vind het zo raar dat we als stofmens zo moeilijk contact krijgen met onze eigen geest. Blokkeren wij met ons verstand onze kracht?

Kijk eens hier, als ik het gemiddelde beschouw van de groep, dan kan ik zeggen dat ieder van de groep minstens 5 tot 20 maal per dag een hint krijgt van zijn eigen geest, een sturing heeft van zijn eigen geest. Vind je dit nu veel, vind je dit nu weinig, dat is een beetje aan uw interpretatie gelegen. Maar wat ik hier dadelijk aan toevoeg, is dat vele hints van uw geest weggeduwd worden door uw ‘gezond verstand’ of wat de mensen zo graag ‘gezond verstand’ noemen. Wanneer uw geest tegen u zegt: doe dit of dat, je voelt dat aan dat je dat zou willen doen, maar u hebt er op dat ogenblik niet de tijd voor want dat en dat hebt u gepland of u bent daar of daar mee bezig. Dus doen we het niet. En dan maar klagen dat u zo weinig respons hebt. Wanneer u meer zou luisteren naar het aanvoelen, wanneer u meer uw feeling zou volgen, ja, dan zou u opmerken dat u wel degelijk, en iedereen van de groep, een heel mooie wisselwerking heeft met uw geest. Maar, maar, voor uw stoffelijke activiteiten is dit misschien niet zo geschikt. Want ja, we hebben toch allemaal onze prioriteiten in de stof. De ene moet op zijn bureel zitten, soms zich te vervelen, maar goed. De andere heeft dringend noodzaak aan kuisen en de volgende heeft weer dringend noodzaak om iets aan te kopen. Ik geef maar voorbeelden in het wilde weg, het slaat op niemand persoonlijk. Maar al deze zaken zorgen er wel voor dat u, telkens opnieuw, wat er in u opborrelt vanuit uw eigen geest – en ik durf er gerust bij zeggen: ook vanuit de inspiratie, die u regelmatig ontvangt van anderen die u gunstig gezind zijn – dat u die ter zijde laat. En dan komt u klagen dat u zo weinig voelt of contact hebt.
Dus mijn dierbaren, probeer eens u open te stellen en wanneer u werkelijk iets aanvoelt, probeer er dan ook eens voor te gaan. Misschien de eerste malen lijkt het u gek, maar naargelang u zult opmerken dat u daar meer en meer resultaat boekt, zal het ook gemakkelijker zijn daarin verder te gaan.
Kijk, laat alle, ik zeg: alle, feiten van uw stoffelijke maatschappij die u niet liggen, achterwege; beantwoord daar niet aan. Ga uw weg volgens uw aanvoelen dat juist is. Oh, de maatschappij gaat dit niet graag ervaren en kennen, maar stoor u daar niet aan. Durf te zijn wie u bent. Durf te zijn wat u aanvoelt. En zo krijg je een veel gemakkelijkere wisselwerking, en intenser en intenser, tussen uw geest en dat stoffelijke voertuig. Tussen ons gezegd en gezwegen, uiteindelijk is de geest toch altijd diegene die verder gaat en de stof is hetgeen, ondanks dat u er zo hard aan houdt, dat hier als stof achterblijft zonder nog enige nuttige waarde, buiten misschien wat voedsel voor de nakomelingen.

  • Die problemen die je moet overdenken i.v.m. je kindertijd en jeugd: mijn belevenissen waren rond 18 jaar. Valt dat ook nog onder de noemer ‘mijn jeugd’?

 Ach ik ken mensen die 80 jaar zijn, waar de noemer ‘jeugd’ nog speelt. En ik ken er andere die op 20 jaar reeds de noemer ‘ouderling’ hebben. Maak u daar nu echt eens geen zorgen over. Het punt van die oefening is dat u terug gaat naar breekpunten of brandpunten, die u getekend hebben voor de komende tijd. Wanneer u op 18 jaar dus iets zeer sterks hebt doorgemaakt, kan dit betekenis hebben voor de rest van uw leven. Maar het kan ook zijn dat u op 18 jaar of in die 18 jaar niets hebt meegemaakt. Dit is erg voor u, maar goed, stel dat het zo is, dan kan het zijn dat je 40 wordt voor u iets doormaakt. En er zijn tegenwoordig heel wat incarnaties die maar eerst iets doormaken op het moment dat ze sterven, die voor de rest een leven geleid hebben waar ik echt niet voor wil tekenen. Dus, wanneer we hier voor de groep zeggen: ga naar uw kindertijd terug, goed, dan kan dat voor sommigen zijn nog rond 18 jaar, maar neem gerust aan dat u toch nog even probeert van verder af te zakken. Want voor zover ik kan aflezen wat aanwezig is, is voor de meeste toch de periode tussen nul en 10 jaar tekenend geweest voor het verdere leven. En bij de meesten ligt het tussen de 5 en de 8 jaar. Nu, uitzonderingen daar, en 18 jaar kan effectief voor sommigen soms nog eens een ingrijpend gegeven geweest zijn. En dan gaan we verder. En dan kunt u tussen uw 18 en de leeftijd die u nu bent ook nog verschillende ingrijpende zaken meegemaakt hebben. Maar deze zijn voor minder of van minder belang. Van belang is wat je zo jong mogelijk hebt meegemaakt. En we zien heel veel, ook hier, dat er verschillende zijn die heel bewust dit uit hun leven geveegd hebben. Dat wil zeggen: ze hebben een soort gom gehaald over het geheugen om zichzelf wijs te maken dat het niet gebeurd is. Dat is niet zo gunstig. Je bent veel beter dat je erkent dat het gebeurd is; zeker op de leeftijd die je nu bent, kan dit voor u dan een meerwaarde betekenen. Het verdringen van iets, het ontkennen van iets, is nooit positief in die zin voor de verdere stoffelijke evolutie.
Zo, ook weer iets om over te knauwen, hé.

  • Ik heb begrepen dat de Kracht neutraal is, maar de manier waarop wij denken bepaalt of het positief of negatief voor ons is. Is dit juist?

De manier waarop de stofmens denkt: juist, niet waarop de geest de Kracht tracht te ervaren. Maar gezien dat jullie allemaal nog gevangen zitten in jullie eigen gevangenis, is dit juist, ja. Neem mij niet kwalijk dat ik zo cynisch ben, maar eigenlijk ben ik blij dat ik daar geen last van heb.

  • Bij de oefening om een werveling van kracht/licht via de stuitchakra naar kruinchakra te brengen, krijg ik een korte heftige hoofdpijn bij het aankomen van de Kracht bij de kruinchakra. Deze neemt af als de werveling weer terug naar beneden gaat. Heeft u enig idee waar die hoofdpijn door veroorzaakt wordt?

Ja, door de fout die gemaakt wordt van het idee op te bouwen dat het tot in de kruinchakra moet gaan. En wees blij dat de hoofdpijn zich manifesteert want dit wil zeggen dat er nog een goede blokkade is, die voorkomt dat de werveling uit het lichaam zou slaan. Degene die deze vraag stelt, heeft, met alle goede bedoelingen, de kundalini-energie eigenlijk bij zichzelf geprikkeld. Dit was niet de bedoeling van de oefening. De bedoeling van de oefening was: de energieën van de chakra’s en de werveling in het lichaam te doen tot stand komen waardoor dat u zich omkleedt met Licht.
Wat hier aan de orde is, is een prikkeling van de kundalini. Dit is nooit gunstig. En de hoofdpijn hier is een teken van: stop daarmee, je zit in de verkeerde richting bezig.
Laat gewoon het licht zijn werk doen, maar tracht niet, zoals je nu gedaan hebt, te sturen van stuit naar kruin via de kundalini. Want dit is iets totaal anders, is een totaal andere werking. Het is ook een werking, die we hier u zeker niet wensen aan te leren omdat daar teveel gevaren  in zitten. U moet energieën, die via de kundalini naar onder of naar boven gaan, heel goed kunnen controleren want anders, als zij uitbreken, deze energieën – en dit is meestal geen licht, sorry dat ik dit er nog aan toevoeg, want men denkt misschien dat men hier licht stuurde, maar dit klopt niet, u hebt een prikkel gegeven aan een fijnstoffelijke energie, die kan in combinatie liggen met licht maar in dit geval niet – wanneer dit door de kruinchakra heen gaat, betekent dit dat u ons gezelschap komt houden.
Daarom zou ik zeggen: wees blij dat u telkens de verwittiging hebt gekregen van uw eigen stoffelijk voertuig dat je een verkeerde handeling uitvoert, ik zal het zo zeggen. Dus stop daarmee en concentreer u gewoon op licht zonder dit via de kundalini te willen sturen, bewust of onbewust, daar spreek ik mij niet over uit.

Dat waren de vragen broeder.

Oh, dat valt nog mee hé, voor een vragenuurtje. Ik hoop dat ik voor ieder van u toch een kleine meerwaarde heb kunnen betekenen en dat u met de antwoorden verder iets aanvangt. Ik had er eigenlijk moeilijker verwacht. Ik had een beetje verwacht dat jullie toch over deze lezing in het eerste gedeelte aardig wat zouden gevraagd hebben. Maar ik heb jullie onderschat. Waarschijnlijk staan jullie verder dan ik kon dromen. Dit is een goed compliment, hé. Goed.

Zo mijn dierbaren, dan rest er mij eigenlijk alleen nog de avond af te sluiten en, zoals dit hier de gewoonte nogal is, is dit met een meditatie. Ik zeg het op voorhand omdat we vorige maal hebben opgemerkt dat jullie niet opmerkten dat jullie aan het mediteren waren. Weet je, dit is een gek fenomeen, hoor. De broeder vorig maal neemt jullie mee in een meditatie die, als ik mij niet vergis, de kern had over geloof, en jullie hadden niet eens door dat jullie aan het mediteren waren.
Nou ik zou dit vanavond ook kunnen doen, maar ik wil jullie dit besparen. We vinden het niet zo aangenaam wanneer men eigenlijk iets betreurt, dat niet te betreuren valt, nietwaar. Maar goed. Kijk sta mij toe over het eerste deel een meditatie te houden: De kracht in de Kracht.

Meditatie: De kracht in de Kracht

Wanneer we ons voorstellen dat we hier gezamenlijk een krachtsveld opbouwen en wij dit krachtsveld in een brandpunt brengen. Een brandpunt dat, gezien wij een kring vormen, gemakkelijk in het middelpunt van de kring kan geplaatst worden. Dit brandpunt, deze lichtende Kracht, om het zo te omschrijven, draagt in zich een stukje van onszelf. We hebben hier in ons midden een opbouw, bestaande uit een mozaïek van deeltjes, afkomstig van ieder van de aanwezigen in stof en geest.
Mijn dierbaren, tracht nu het besef te voelen, ik zeg te voelen, niet te bedenken, niet te overdenken, maar te voelen dat deze Kracht een samenvloeien is van de goddelijke Kracht die ieder in zich draagt. Ieder van de deelnemers hier draagt de goddelijke Kracht in zich. En nu brengen we deze in één groot geheel, als ik het zo mag omschrijven, één Kracht tezamen. De kern van deze Kracht, daar gaan we nu iets mee doen.
Ieder van u is vrij aan iets te denken, iets, iemand, die volgens u, positief deze Kracht, wanneer die hem of haar bereikt, of het bereikt, zal omarmen. Neem dit nu in uw gedachten, vorm een beeld van aan wie of wat u deze Kracht wil delen. U kunt deze Kracht niet weggeven want u bent deel van deze Kracht. Maar u kunt deze Kracht delen. U kunt bijvoorbeeld u voorstellen dat iemand, die moed nodig heeft, dank zij deze Kracht de moed vindt. U kunt u voorstellen dat bijvoorbeeld een deel van de natuur energie nodig heeft, dank zij deze Kracht deze energie krijgt. Ieder kan individueel zijn doel bepalen. Doe het rustig. Besef dat dan deze Kracht, uitgaande van uzelf, gebundeld in het brandpunt, overgaat naar diegene die er voor open staat en die in uw beeldvorming deze Kracht kan gebruiken.
Voel voor uzelf hoe alles vloeit. Voel hoe de Kracht de Kracht is, niet hoe iets positief, negatief, liefde, haat, geluk, ongeluk is. Neen, het IS. Het is Kracht. Voel hoe u deelt. Voel hoe de ander het aanvaardt. Zelfs, moest u waarnemen dat ze het niet aanvaarden, geen probleem, de Kracht komt terug, de Kracht gaat nooit verloren. Zal eventueel een zijsprong maken om op een andere plaats zich te uitten.
En terwijl dit proces bezig is, ervaar voor uzelf hoe uw eigen geestelijke mogelijkheden open plooien. Ervaar voor uzelf hoe uw gevoeligheden aangescherpt worden door de wisselwerking van de Kracht in de Kracht. Voel hoe u deel bent van dit geheel. En wanneer u nu deze Kracht zijn werking hebt laten doen, dan concentreert u zich terug op ons brandpunt. U laat alles vrij en u vraagt zich niet af wat er is gebeurd. Dat is uw taak niet meer. U hebt uw taak volvoerd door de Kracht te delen. Kom dan tot de kern van uw wezen. Wees één met de uzelf en voel hoe alles in u is versterkt. Voel hoeveel krachtiger u geestelijk maar ook stoffelijk bent geworden. Want juist door deze procedure van Kracht te delen, te laten vloeien, bouw je voor uzelf een steeds krachtiger geheel op. Hoe meer u deelt, hoe sterker u zelf wordt. Hoe meer u geeft, hoe meer u krijgt. Deze Kracht is oneindig en bouwt zich steeds opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw op zonder einde. Maar we moeten ermee omgaan. We moeten ermee werken. We moeten ze laten vloeien zoals we nu gedaan hebben.
En dan kunnen we nu terug tot onszelf komen. Heel rustig, beseffende dat we geladen door de goddelijke kracht, wat dit ook voor ons betekenen mag, en ieder zal zijn eigen gedacht daarover hebben, op dit moment een meerwaarde bezitten waarmee we aan de slag kunnen. Een meerwaarde, die we kunnen uiten wanneer het nodig is. Een meerwaarde, die gebruikt kan worden om de harmonie in de maatschappij rondom ons mogelijk te maken. Om onszelf ook meer lichtend te kunnen positioneren in alles wat er gebeurt.
Zo, mijn dierbaren, ik heb mijn taak voor deze avond volbracht. Het was mij een genoegen om hier met jullie samen te mogen zijn. Om samen het gevoel van Harmonie en van Licht te mogen delen. Ik heb natuurlijk het grote voordeel, als ik het medium vrij geef, heb ik geen last meer van de stof. Maar jullie hebben het grote voordeel dat je nog aardig wat ervaring kunt opdoen met het voertuig, dat je nu in bezit hebt. Wat nu het meest favorabele is, laat ik in het midden. Maar ik zou zeggen, gebruik de kansen die u geboden zijn. Werk met hetgeen u is aangeleerd. Wanneer je dan terug aan onze zijde bent, dan kun je vele zaken meebrengen, dan kan uw geest misschien voor langere tijd aan onze zijde zijn weg verder zetten, misschien als inspirator voor degenen, die nog op aarde zijn. Of misschien zelfs veel groter, om ganse sferen te beïnvloeden, wie weet. Niemand van ons weet op voorhand wat de mogelijkheden zijn. Dat is juist het boeiende. Maar vanuit mijn optiek zou ik zeggen: dierbaren, gebruik alle mogelijkheden, stoor u niet aan wat anderen zeggen, maar gebruik de Kracht, gebruik uw aanvoelen en ga uw weg in het Licht. Zo is uw leven waardevol, een schitterende diamant in de Kosmos of een prachtige ster aan het firmament.