De kruinchakra

22 maart 2011

Vanavond gaan we weer een stapje verder in de uitleg aangaande de werking van uw fijnstoffelijke organen. En vandaag zou ik het graag met jullie hebben over – wat we toch zouden kunnen zeggen – het voornaamste fijnstoffelijk orgaan van het menselijk lichaam, namelijk uw kruinchakra. En waarom is dit zo voornaam? Wel, omdat dit in de eerste plaats de sterkste invloed op uw stoffelijk lichaam kan hebben enerzijds, maar anderzijds ook omdat het een regelrechte wisselwerking heeft: uw geest en dus – laat ons zeggen – de kosmische werkelijkheid.

Alles wat in de kosmos aanwezig is – en of we nu spreken van de Bron, de Vader, welke naam u er ook aan zou willen geven of we nu spreken over de wetten van de kosmos en zo verder – alles wat er zo bestaat ligt in wisselwerking met uw kruinchakra. Dat wil zeggen dat heel veel van hetgeen u in uw stoffelijk bestaan doet, meemaakt, uw geaardheid, noem maar op, de bronnen vindt in de wisselwerkingen en de invloeden die via dit chakra op uw lichaam inwerken. En dit kan zeer ver gaan.

Maar wat ons vooral betreft, is: hoe kunnen we dit individueel bekijken? Wat kunnen we daar individueel mee? En dan is het zo dat uw kruinchakra, om te beginnen, een heel goede verbinding heeft met de invloeden, de – misschien stoffelijk uitgedrukt – trillingen, de wisselwerkingen met enerzijds uw eigen geest maar anderzijds ook alle andere, in de kosmos aanwezig zijnde krachten, entiteiten, noem maar op, of welke naam u daar ook graag aan geeft.

Alles waar u door uw bestaan heen – en dus voor de meesten van u zijn dit velerlei levens hier op aarde – hebt geleerd, is via deze weg als het ware bereikbaar, kan gebruikt worden. Ik ga u een voorbeeld geven: Stel, u bent in een vorig leven krijgsman geweest en u hebt tijdens dat leven van een krijgsheer allerlei waarden ontdekt, die voor u belangrijk zijn. Wel, via uw kruinchakra is het best mogelijk dat u deze waarden in dit leven weer verder uitwerkt. Stel u voor dat ridderlijkheid één van uw hoogste waarden was, dat u waarschijnlijk daarom ook terug naar onze zijde bent gekomen. Dan is het best mogelijk dat u in dit leven, welke zaak u ook doet of welke functie u ook hebt, ridderlijkheid daarin een zeer grote rol kan spelen. Het is maar een voorbeeld, maar zo zijn er zeer vele zaken. Je krijgt ook zeer sterke wisselwerkingen.

Anderzijds moet je rekening houden dat via uw kruinchakra, wanneer u er niet van bewust bent, ook heel gemakkelijk allerlei niet voor u interessante of geschikte invloeden u kunnen bereiken. Daarmee bedoel ik, wanneer er bijvoorbeeld heel sterke astrale beelden door de kosmos trekken, het is gelijk welk astraal beeld, dat mag u zelf invullen, dan is het heel goed mogelijk dat dit beeld u via deze kruinchakra beïnvloedt. En wanneer u daar geen oog voor hebt of geen weet van hebt, dan kan het heel gemakkelijk zijn dat u meegesleurd wordt in die beelden met alle gevolgen van dien. Stel, u bent op een bepaald moment getroffen door een beeld van agressie en in deze wereld is dat niet moeilijk, als u even rondom u kijkt, is er agressie genoeg en zijn er genoeg astrale beelden in omloop die dit kunnen waarmaken voor u. En u staat op een bepaald moment, zoals dat hier nogal de gewoonte is, in de file, dan kan het best zijn dat ondanks het feit dat u met het oorspronkelijke astrale beeld van agressie, dat misschien komt vanuit een oorlogsgebied, helemaal niets te maken hebt; je in die file het zo op je zenuwen krijgt dat u dus een zeer agressieve houding gaat aannemen en dat u bijvoorbeeld ongelukken veroorzaakt of tot vechtpartijen komt en zo verder. Wanneer u dan na het gebeurde, rustig de zaken gaat overdenken, dan begrijpt u niet hoe het mogelijk is geweest dat u zulke houding hebt aangenomen. Wel zulke zaken kunnen via ongecontroleerde invloeden heel gemakkelijk voorkomen. Dus effectief in uw omgeving, de verkeersagressie, maar ook dikwijls andere agressieve daden liggen dikwijls gelinkt aan beïnvloedingen die op dit ogenblik nogal overal zeer sterk aanwezig zijn. Dus kan ik u meteen een tip voor heden ten dage geven. Let op, wanneer u voelt dat u op een bepaald moment het nogal op uw heupen krijgt,  draai u om, tel tot 10, rem af. Want op dit moment zijn er verschillende zeer sterke invloeden, die dus iedereen op aarde beïnvloeden en de sterkste invloed effectief vertrekt via uw kruinchakra.

Wanneer we nu het nog even verder bekijken, dan kunnen we zeggen dat het kruinchakra er ook toe bijdraagt of dus een persoon zich geestelijk al dan niet evenwichtig kan voelen. Wanneer er te veel niet gecontroleerde invloeden binnenkomen, dan kan dit geestelijk gezien en dan bedoel ik de geest zelf, de entiteit, een zeer sterke verkeerde invloed geven, maar het kan anderzijds terzelfdertijd ook op uw stoffelijk denken, op uw stoffelijke werkingen, die je dan psychisch zou kunnen noemen – om het zo uit te drukken – een enorme impact hebben. Waarom?

Wat weinigen weten is dat uw kruinchakra een zeer sterke link heeft met uw pijnappelklier. Dat heel klein nootje tussen uw hersenen. Maar dat heel klein nootje tussen uw hersenen – om het zo te zeggen – is wel één van de belangrijkste pijlers voor de mens om zich psychisch evenwichtig en goed te voelen. En wanneer door allerlei invloeden, die niet gecontroleerd zijn, er op dat punt in uw hersenen te grote afwijking ontstaat, dan is het niet alleen dat u geestelijk dus in moeilijkheden zit. Dat kan best, maar ook dat in vele gevallen er serieuze psychische problemen kunnen ontstaan. En dan is het al naargelang bijvoorbeeld de externe astrale beïnvloedingen veelvuldig, zelfs kosmische invloeden – maar laat het ons simpel houden, laat ons vooral over astrale beïnvloedingen spreken – dat je dan bijvoorbeeld kunt komen tot angstsyndromen of dat je in een zware depressie gaat. Dit is dan in vele gevallen een wisselwerking tussen het fysieke gedeelte van uw voertuig en dus het fijnstoffelijke.

Anderzijds – dit was nu even de minder schone kant – anderzijds kunnen we zeggen dat uw kruinchakra eigenlijk de verbinding is met ontzettend vele positieve mogelijkheden, wanneer u deze weet aan te wenden. Wanneer u zich via uw kruinchakra bijvoorbeeld in het licht zet, dan kunt u daarmee enorme krachten als dusdanig ook bij uzelf opbouwen en mee werken. U kunt via deze weg – laat mij toe te zeggen – alles wat op het ogenblik in uw stoffelijk voertuig latent aanwezig is, actief maken. Dat houdt in dat bijvoorbeeld bij de ene dit zal zijn dat een gevoeligheid voor telepathie kan ontwikkeld worden, bij de andere kan misschien een gevoeligheid tot  overdracht van energie ontwikkeld worden en zo verder.

U moet toch rekening houden dat een zeer groot deel, daarmee wil ik zeggen drie vierde van uw gekende hersenmassa, niet functioneert. Het valt niet op in uw maatschappij, maar goed. Drievierde van uw hersenmassa functioneert niet of functioneert heel weinig. Dat wil zeggen in die drievierde die niet actief als dusdanig zijn en dokters zullen dit misschien betwisten, want met hun allerlei moderne apparatuur gaan ze zeggen: dat klopt niet. Maar nochtans zijn ze niet juist.

Er is een enorm deel dat eigenlijk latent wel in een soort standby positie is, maar niet geactiveerd wordt, omdat in vele gevallen het menselijke voertuig nog niet ver genoeg in evolutie is. Nu via uw kruinchakra en dus de bewuste wisselwerking kun je zo langzaam maar zeker bepaalde gevoeligheden in dat gebied van uw hersenen vooral tot ontwikkeling brengen. Nu moet u niet denken – en dat is ook misschien een verkeerd beeld dat velen van u  hebben – wanneer ik zeg drie vierde van uw hersencapaciteit doet het niet, dat dat schoon een afgetekend deeltje is, deze drie vierde doet het niet en dat één vierde werkt en daar staat het plaatje, hier werken we. Nee. Zo functioneert het niet.

Je moet dit bekijken in de totaliteit van uw hersenmassa. En dan zul je opmerken dat bij sommige personen op een bepaald ogenblik de rechter hersenhelft bijvoorbeeld meer actief gaat zijn. En gaan ze bepaalde gevoeligheden ontwikkelen. En dan weer bij anderen, of soms zelfs bij dezelfde personen nog, kan het ook zijn dat bepaalde zaken aan de linkerhersenhelft ineens tot leven bij wijze van spreken, komen. En zo verkrijg je dat van alle mogelijke niet gekende werkzaamheden en mogelijkheden plots tot ontwikkeling komen. Dat iemand bijvoorbeeld bij zichzelf ontdekt dat hij of zij heel gevoelig is aan waarnemen, bijvoorbeeld dat je plots uitstralingen kunt zien. Anderen zijn of stellen vast dat ze plots heel gemakkelijk met ons kunnen communiceren en noem maar op. U kunt hier zeer veel invullen. Wat u niet kunt doen, is zeggen: ik ga bijvoorbeeld dat of dat eens proberen. U hebt de zaken in u. Dat wil zeggen elk stoffelijk voertuig heeft dus eigenlijk een soort roadbook om het zo uit te drukken. En in dat roadbook staat dus heel duidelijk geschreven wat mogelijk is in ontwikkeling en wat niet mogelijk is. En wanneer u bijvoorbeeld de mogelijkheid hebt van te werken met energieën, energieën over te dragen, dan gaat u dat via deze weg kunnen ontwikkelen, heel gemakkelijk, en dan gaat dat resultaten hebben. En eenzelfde persoon die exact hetzelfde probeert, maar waar dat dat niet in beschreven staat, zal daar niet in slagen. Maar die zal misschien de gave hebben van helderziend te zijn of helderhorend en daar gaat dat dan wel bij lukken. En zo kun je – en daar moet je toch even goed over nadenken – voor uzelf via – laat ons zeggen – heel rustig meditatief proces ontdekken welke uw sterke kanten zijn. En wanneer u aanvoelt van: kijk, ik ga die richting uit; laten we het eerst bij het eerste voorbeeld houden, ik kan energie doorgeven. In deze streek zeggen ze: ik kan magnetiseren. Dan kun je via uw kruinchakra werkelijk alle zaken die noodzakelijk daarvoor zijn – ik zou bijna zeggen: je hebt toegang tot een enorme computer waar alle gegevens over deze zaken aanwezig zijn – en die u gewoon vanuit een rust, een meditatieve rust kunt binnenhalen. En haalt u die binnen, dan kunt u daar gewoon mee aan de slag.

Het betekent ook dat wanneer u dit via dit systeem toepast dat u ook alle andere, fijnstoffelijke organen plus uw ganse aura eigenlijk een blauwdruk geeft om op de juiste wijze te werken. Daarmee wil ik zeggen dat – laat ons bij het voorbeeld  van energie doorgeven blijven – u dit bij uzelf vaststelt, u gaat dit langzaam maar zeker opbouwen, dat u via uw voorhoofdchakra kunt gaan vaststellen waar er dus tekorten zijn, dat u via uw keelkopchakra wisselwerkingen kunt doen ontstaan en zo verder.

Dus het ganse fijnstoffelijk systeem van uzelf gaat zich als dusdanig daarin positioneren, zodat ge een – wanneer ge er de moeite voor doet – een zeer goed resultaat kunt in behalen. En dit gaat op alle terreinen zo. Het moeten niet direct zaken zijn – laat ons zeggen – die behoren onder de categorie van occult. Het kan evengoed zijn dat u bijvoorbeeld een heel goed schrijver of schrijfster bent. Via deze weg kunt u dan ook werkelijk heel mooie resultaten halen. Hetzelfde is voor iemand die bijvoorbeeld met klank omgaat. Die kan via deze weg bijvoorbeeld heel mooie, zelfs voor de medemensen, prachtige muziekstukken in de wereld zetten.

En het is zo bij wijze van spreken op alle terreinen omdat juist vanuit deze voornaamste – men noemt hem niet voor niets de 1000 bladige chakra – de wisselwerkingen zijn met de kosmos. En dat houdt in dat u in feite onbeperkte mogelijkheden hebt. U moet er natuurlijk voor openstaan. Wanneer u voor uzelf zegt: voor mij bestaat dat niet, of nee, ik geloof daar niet in, ja, dan zal het niet werken. Kijk in alles is het zo dat wij, van onze zijde, u bepaalde hints kunnen geven, bepaalde uitleg kunnen geven, maar dat om het in praktijk om te zetten, om er resultaat mee te hebben, je het zelf moet doen. Dat mag je niet vergeten. Om het anders te zeggen, inwijding kan niemand of niemand u geven. Degene die tegen u zegt: ik ga u inwijden en ik ga u dat en dat bijbrengen en dan bent u meester daar een daar in. Daar moogt u vanuit onze kant gerust van zeggen: kijk, die man gelooft misschien zijn eigen fabeltjes, maar daar geloven wij niet in.

Geen mens noch geest kan een ander mens of geest inwijden. Dat kun je alleen zelf. Wat wel kan, is dat we u een weg aanreiken. Dat we tegen u zeggen: kijk, dit zijn de mogelijkheden. Maar wanneer u die mogelijkheden niet toepast, wanneer u zelf niet de hand aan de ploeg slaat, dan gebeurt er niks. Dan mag u de grootste inwijdingstheorieën gelezen hebben, dan mag u de grootste zegeningen gekregen hebben. Het doet het niet. Zolang u zelf het niet doet. Zolang u zelf niet tot handelen overgaat. En ik weet dit  is voor velen in uw maatschappij ontluisterend. Want heel velen omkleden zich heel graag met het feit van: wij zijn ingewijd door die of door die. En in uw moderne maatschappij hier, plakken ze er dan nog liefst het prijskaartje bij. Moeten wij altijd aan onze zijde heel hartelijk om lachen.  Omdat men niet beseft dat: echte inwijding, kost niks. Alleen is het uw inspanning die maakt of je een inwijding kan doormaken, ja dan nee.

En wat dan ook belangrijk is, is dat wanneer je een inwijding doormaakt, dat dat niet gaat met grote trompetten en hoorngeschal, maar dat dat in vele gevallen een heel langzaam proces is. En dat je maar eerst na lang verloop van tijd opmerkt waar je door bent gegaan en welke resultaat je hebt behaald. Maar dat past meestal niet zozeer in uw westerse maatschappij. Maar goed, dit is even een kleine bijgift aan de hand van uw mogelijkheden die je hebt met uw kruinchakra.

Verder kunnen we er nog over stellen: uw kruinchakra is ook de rechtstreekse verbinding – laat ons zeggen – met de bron en dan spreekt men heel gemakkelijk van de gouden koord, de zilveren koord. Zolang dat deze visualisatie – om het zo te zeggen – functioneert, dat wil zeggen, zolang er een wisselwerking is tussen – let goed op wat ik zeg – uw geest, niet uw stoffelijk voertuig, uw geest en de bron, dan kan het stoffelijk voertuig leven, functioneren. Op het ogenblik dat daar een knip op gegeven wordt – sta mij toe zo te zeggen – dan stopt het. Dan gaat het stoffelijk voertuig misschien nog een tijdje kunnen existeren, maar kan geen ontplooiing of ontwikkeling meer doormaken. Op het ogenblik dat de geest via uw kruinchakra – om het zo uit te drukken – de band doorsnijdt met het stoffelijk lichaam is het voor de mens afgelopen. Dan werkt het voertuig niet meer. Oh, je kunt misschien proberen via alle mogelijke trucs dat lichaam zogezegd een bepaalde levensduur te verlengen, maar dit heeft geen enkele waarde, noch zin. Want op het ogenblik dat de geest zich heeft afgewend, is het voorbij. En dat is ook belangrijk dit te beseffen, omdat daardoor op het ogenblik dat voor de geest de ervaring voldoende is geweest die hij gezocht heeft in de stof, via deze weg kan zeggen: nu houdt het op. Ik los hier het lichaam. Wanneer je dan voldoende bewust bent, dan kan de stof deze breuk aan en dan is er een heel rustige, mooie overgang. Voor de medemens misschien verschietachtig, herseninfarct gedaan, hartinfarct gedaan, of door een ongeluk, boef, boeken dicht. Maar voor de geest, dus voor uzelf, om het zo cru uit te drukken, is dit een ideale wijze van overgang, omdat de energieën en de krachten volledig in harmonie blijven en zo kun je dan rustig verdergaan.

Want uiteindelijk is uw kruinchakra – klinkt misschien raar – de poort tot het verdere bestaan. Voor de stof de poort van het einde, van de dood, maar voor de geest de poort van de nieuwe geboorte aan de andere zijde en de voortgang in het bestaan. Daarom is het ook zo en dat is toch iets waar ik u ook nog wil op wijzen, we hebben hier, ik denk een paar lessen terug, ook al gesproken over de kundalini en dat je mensen hebt die proberen de kundalini te activeren en te laten stijgen en te doen en hun grootste doel voor sommigen is, dat zij dus de kundalini krijgen tot in hun kruinchakra. Dat is voor de stofmens, wanneer hij het louter en alleen vanuit de stof probeert, een grote dwaasheid. Want op het moment dat ge deze slangenenergie, om het zo te zeggen, deze kracht, deze kundalinikracht in uw kruinchakra brengt, dan tekent u voor uzelf uw doodvonnis. Omdat deze kracht dan kan uittreden en dat dit voor het lichaam, laat ons zeggen in het beste geval een totale opbranding veroorzaakt. En dat is de verklaring waarom sommigen, het gebeurt niet veel maar af en toe grijpt het plaatst, veranderen in een hoopje as. Laat ons zeggen dat dat één keer om de 100 miljoen maal gebeurt, maar het gebeurt. Onverklaarbaar. Niemand kan het verklaren, omdat men het vanuit stoffelijke kant bekijkt en er zogezegd geen externe oorzaken zijn. Maar wat er veel meer gebeurt en daar zijn op het ogenblik, zelfs op dit moment, in de wereld enkele honderdduizenden – ja, ik zeg het juist – slachtoffers van. Dat zijn mensen die dit geëxperimenteerd hebben, waardoor er een herseninfarct is ontstaan, waardoor zij voor de rest van hun leven doorbrengen in een coma.

Dus vanuit onze kant, sta mij toe hier de raad te geven van: experimenteer met deze zaken niet. Het is ook voor niets nodig. Uw kundalini functioneert altijd en u hebt zeker als westerling niet de mogelijkheden, ook niet de – en dat is niet onbelangrijk – genetische eigenschappen om deze krachten te controleren en te bedwingen in een zeker evenwicht, in een zekere harmonie.  Er zijn volkeren zoals in Zuidoost-Azië die dit wel kunnen. Maar dit is genetisch bepaald. En dit gaat over zeer vele generaties. De westerling die dit wilt doen, tekent zijn eigen miserie om het zo te zeggen. Dus ik heb dit even aangehaald omdat het erbij hoort maar ik benadruk het: doe er niet aan mee.  Laat het  voor wat het is. En wij weten en wij zien genoeg in het Westen de gevaren die ontstaan  bijvoorbeeld van mensen die gaan experimenteren met allerlei mogelijke stimulantia. Gevolg daarvan is dat bepaalde remmen wegvallen en zij dikwijls, wanneer zij met die kundalini bezig zijn, het niet meer kunnen tegenhouden en zo komen tot degenen of de massa gaan vergroten van degenen die in een coma zijn terechtgekomen. Dus ook hier, beste broeders en zusters, let op, alle mogelijke stimulantia die er bestaan waarvan men u zegt: wanneer u deze gebruikt of neemt, dan gaat u beter weten, hoger ingewijd zijn en zo verder. Het leidt uiteindelijk tot juist het omgekeerde. Zeer belangrijk van dit even te benadrukken binnen het kader van het gebruik van krachten en energieën en het wordt dikwijls te weinig beseft.

Velen en dat komt vooral omdat men zich spiegelt aan mensen die een totaal andere achtergrond hebben en waarvan men denkt: wat zij kunnen, kunnen wij ook. Maar niets is minder waar. Kijk, het is niet omdat u, sta mij toe te zeggen, hier in het westen geboren werd en u gaat naar de Sahara en trekt daar een lang wit kleed aan, u zet een soort hoofddoek op, dat u als westerling dezelfde eigenschappen hebt als degene die in die Sahara geboren is, groot gekomen is gedurende generaties, uit voort is gekomen. Deze kunnen wel zo overleven. U gaat opmerken dat u heel snel, wanneer u hetzelfde wilt doen als die mensen in juist de verkeerde situatie komt. Uw lichaam zal zeer snel uitdrogen, u zult het niet opmerken, u zult zeer snel in een overgangsfase komen met alle gevolgen van dien. Dat zijn gekende zaken. Die moet ik niet uitleggen, maar het is zo. Nochtans die man die in de Sahara geboren is, die ouders en zo verder die daar al eeuwen in leven, kunnen er wel tegen. Zij zijn aangepast, maar u hebt een totaal andere achtergrond. U kunt dit niet. En dan kunt u denken: wat zij kunnen, moet ik ook kunnen. Nee. Want hetzelfde is en dat ziet u uw huidige maatschappij. Degenen die vanuit de woestijn in deze situatie komen wonen, zijn ook niet aangepast en het veroorzaakt ook veel miserie, gewoon omdat deze zaken te veel verschillen. Men vergeet te gemakkelijk dat ‘de mens’ niet bestaat als dusdanig. De mens bestaat als onderdeel van een deel van de natuur. Dat wil zeggen de mens die in een woestijn geboren wordt, heeft niets te maken met de mens die op de noordpool geboren wordt, om het zo te zeggen. Nu pak ik  twee uitersten maar dit klopt. Wanneer u dit nagaat zult u ook opmerken dat er serieuze verschillen zijn. En wanneer u iemand neemt die in Midden-Afrika in de brousse geboren wordt, is een totaal ander gegeven dan iemand die hier in België, Nederland of Frankrijk geboren wordt. Die zaken zijn opgebouwd en daar moet je rekening mee houden. Je kunt ieder op zich met het lichaam dat je ten dienste hebt, zeer veel bereiken. Bijvoorbeeld kan de man die in de Saharawoestijn geboren is, of de vrouw, daar enorme, bijvoorbeeld magische krachten ontwikkelen, waarvan wij in het Westen zeggen: dit is niet mogelijk. Toch is het zo. Zo goed dat de Bosjesman die ergens in Zuid-Afrika rondloopt velerlei kennis heeft van de natuur en kan overleven in situaties waar wij als zogezegde geciviliseerden hier in het Westen of zelfs in Zuid-Afrika, de geciviliseerde mens het niet kan. En wat gaat dan die geciviliseerde mens proberen? Van te analyseren waarom overleeft die Bosjesman wel en ik niet? En men gaat dit kan nadoen, met alle nefaste gevolgen van dien. En of dat dat nu in Zuid-Afrika plaatsgrijpt of dat grijpt plaats ergens in China of dat grijpt plaats ergens in Zuid-Amerika, het maakt niet uit. U leeft hier. En wanneer u hier de ontwikkeling doorgaat die uw geest gezocht heeft, dan hebt u de meeste kans om perfect en juist uw weg te gaan die u moet gaan in dit leven en daarin de beste resultaten te verkrijgen. En dat kun je door de krachten te gebruiken die voor u ter beschikking zijn via deze prachtige weg van uw kruinchakra.

Zo, ik hoop dat ik niet te veel ben afgeweken. Maar ik vond het toch de moeite om dit even naar voor te brengen, omdat u dan toch even verder nadenkt dan alleen maar dat kleine gebiedje wat wij hier behandeld hebben. En het is in een periode als deze, die toch de aarde tekent, eerst via enorme onrust, enorme angsten. En niet alleen omdat er oorlog is, meer radioactiviteit, noemt maar op, dat het toch van belang is dat je als mens uw plaatst weet waar je thuishoort. En als je dat beseft, van daaruit kunt vertrekken om juist te handelen, om juist te reageren. Want wanneer dat wij vanuit de geest de mensheid bekijken, ja dan moeten we soms wel glimlachen. Want dan zie je hoe dat elke groep van de mensheid aan andere groepjes gaat vertellen, hoe zij moeten leven en wat het beste is.  Niet beseffende hoe zot ze zich eigenlijk aanstellen. Maar goed de tijd dat je aan onze kant komt, komt ook nog en dan kun je dat ook vanop afstand bekijken en er nog even om glimlachen. Maar in tussentijd  leeft u in de stof. In tussentijd hebt u enorme mogelijkheden en dat moet u beseffen. U hebt enorme mogelijkheden. Gebruik die. Werk die uit. En dan mag de verandering die plaatsgrijpt op het ogenblik, en er zullen nog serieuze veranderingen komen de komende maanden en Jaren, waar sommigen zich van zullen rotschrikken, om het zo te zeggen.  Maar het maakt niet uit. Op het ogenblik dat u weet wie u bent, waar u staat, wat uw mogelijkheden zijn, dan mag er rondom u plaatsgrijpen wat er wilt, u gaat uw weg en u bent voor de ander, voor de medemens, een steun en een toeverlaat. En ik denk dat dat toch zeker voor de jongeren onder u, een belangrijk toekomstperspectief kan zijn.

Deel 2

Hoe kun je gedachten bewust afschermen?

Hoe kun je gedachten bewust afschermen. Kijk, wanneer je zoals wij in toch al een paar bijeenkomsten jullie gezegd hebben, uw aura af te sluiten door u te omkleden met goudgeel licht, dat kunt u ook wat dat  betreft wanneer – is toch een belangrijk aspect – het negatieve gedachten zijn, deze gedachten buiten houden. Wanneer de gedachten natuurlijk positieve gedachten zijn dan is er geen enkele reden om u daarvoor af te sluiten. Nu de vraag gaat eigenlijk verder, want het gaat hier niet zozeer om gedachten maar wel om invloeden die deze gedachten bijbrengen. En wanneer deze invloeden die deze gedachte tot stand brengen voor u niet gunstig zijn, dan is het effectief het beste dat u steeds vertrekt van het idee voor uzelf dat u zich in goudgeel licht, eventueel voor degenen die al ietske handiger zijn in wit licht omkleedt en daardoor dus alle invloeden die eventueel via uw aura zouden binnenkomen, zo laat wegvloeien, zodat u eigenlijk zuiver blijft van deze, voor u, negatieve invloeden. Voila, ik denk dat dit voldoende is voor deze vraag.

Fobieën en angsten worden deze nu opgenomen via ons voorhoofdchakra, door de keelkopchakra of door de kruinchakra. Welke chakra is hier dan het meest gevoelig voor.

Kijk eens hier. Fobieën en angsten kunnen vanuit verschillende bronnen ontstaan. Wanneer zij echter vanuit een geestelijke hoek ontstaan, dan is de kans heel groot dat ze effectief ontstaan vanuit de hogere chakra’s. Het zal naargelang de persoonlijkheid, karakter en zo verder afhangen welke chakra hier het sterkste reageert. Wanneer je echter iemand hebt – en neem mij de uitdrukking niet kwalijk – waarvan we kunnen zeggen die redelijk primitief nog is, dan zou het best kunnen zijn dat zelfs de onderste chakra’s er een bron van zijn. Met andere woorden: fysieke problemen ten opzichte van de psyche van de mens kunnen uit nogal heel veel bronnen ontstaan. Wanneer het echter louter geestelijk is, dan moeten we zeggen dat het vooral via uw kruinchakra, maximaal voorhoofdchakra zich voltrekt. Maar dat is toch ook een zaak die je zeker goed moet weten. Wanneer het puur geestelijk aangaat, dat deze zaken ontstaan, dan kunt u als stofmens daar niet op ingrijpen. Dan hebt u daar geen vat op. Dan moet u via andere wegen gaan. Wanneer het puur lichamelijk, stoffelijk is, dan kunt u wel via psychologische weg, eventueel via bepaalde niet allopatische maar wel homeopatische medicatie, of bloesemmedicatie bepaalde sturende invloed hebben. Op het ogenblik dat u allopathie gaat gebruiken, gaat u ervan uit dat u de boel kunt sturen, lamleggen en zo verder. En dan zit u op een totaal verkeerd spoor. Voilà. Meer als voldoende, volgende vraag.

Voortgaand op de vorige vraag, als ik het goed begrijp zijn er zelfs een deel angsten en fobieën die meekomen uit vorige levens.

Ja.

In ons achterhoofd houdend dat er voor de geest geen tijd en ruimte bestaat en dat wij dit alleen in de stof kennen.

Klopt. Dat is heel mooi geformuleerd. Het is zo dat – maar de mens vergeet dat hij een geest heeft. En dat de geest dat voertuig gezocht heeft om bepaalde ervaringen op te doen. Wanneer je dat eindelijk eens kunt aanvaarden en ermee werken, dan zal het ook veel gemakkelijker zijn om deze zaken te benaderen en er de juiste handeling aan toe te voegen. Het is effectief zo dat voor vele mensen zeer veel zaken voortkomen uit een vorige bestaan. Niet bij diegenen die heel bewust zijn, maar wel bij diegenen die meestal gevlucht zijn uit onze zijde, om in de stof weg te zijn van hun eigen problematiek. Het niet kunnen erkennen van wie ze zijn. En dat geeft dan natuurlijk in de stof weer ernstige problemen. Dus het heeft eigenlijk – kort gezegd – weinig zin van als geest te vluchten uit uw geestelijk bestaan om uw problemen die je daar hebt te ontvluchten. Want in uw stoffelijk bestaan, wordt je er toch mee geconfronteerd en moet je toch terug uiteindelijk en wordt je terug met hetzelfde geconfronteerd. Tot op het moment dat je erkent waar het eigenlijke probleem zit.

Fobieën en angsten zijn dan leerscholen die de geest dan zelf zoekt?

In veel gevallen wel, ja. Ja, het klinkt misschien niet mooi voor de mens, maar in vele gevallen zijn zaken van fobieën, angsten, noem maar op, eigenlijk zaken die de geest wilt doorleven. En van op het moment dat u kunt aanvaarden en deze kunt doorleven, is het natuurlijk opgeheven. Dat klinkt simpel maar in praktijk voor de stof is het meestal nogal ingewikkeld.

Wij hebben een incarnatie gezocht in een westers lichaam. Kunnen Oosterse leringen en disciplines nuttig zijn voor ons ?

Nee. Simpel, jullie zegt altijd van: de geest antwoordt nogal kort. Ja, wij lezen wel af hé. Maar als je de vraag zo stelt, dan zeg ik nee. Want uw geest heeft het Westen gezocht. En zoekt hier de oplossing voor hetgeen wat voor hem nodig is. Natuurlijk wat zien we. Het is interessant van over de haag te kijken. Maar het is zoals het spreekwoord zegt, aan de andere kant is het gras altijd groener. Dat klopt niet. U bent hier geboren. Lieve mensen, onthoud dat goed. Uw geest heeft het hier gezocht. De meesten onder u hé, van al die hier zitten hé, cru gezegd die hebben al in Indie op de straat rondgelopen. En anderen hebben in Zuid-Amerika in de bossen gezeten, om het zo te zeggen.

Maar, lieve vrienden, daar heb je niks aan. Nu leef je hier, je bent hier geïncarneerd om hier te leren wat hier te leren valt. En als je dat ontkent, mag je hoor, geen probleem, wij hebben daar echt geen probleem mee. Maar als je dat ontkent, weet je wat het gevolg is, als je dan overgaat? Dan kom je aan onze zijde en dan kom je uw beklag doen en weet je dan de volgende stap? Dat je terugkomt. Kom je op herhaling. Mag je het nog eens proberen.  Want kijk wat je in het Oosten geleerd hebt, dat heb je mee.  Wat je in het Westen geleerd hebt, of in het Zuiden, of noem maar op, dat heb je mee. Dat zit in uw bestaan. Dat ben je niet kwijt. Dat heb je. En als je dan hier gaat zeggen van: ik kom naar dat Westen om in dat Westen te leren, wat er te leren is; maar ja, goed, het Oosten is veel interessanter. Ho, die Indiërs, man, dat is prachtig. Ho, die Zuid-Amerikanen, die Azteken, die indianen, och dat is een cultuur, daar kan je van leren. Ja, natuurlijk kan je ervan leren. Je kunt er alles van leren, maar je weet het al. Wat ben je ermee? Anders was je ginder geïncarneerd, dan had je ginder de ervaring gaan opdoen. En troost u, lieve vrienden, je hebt tijd genoeg. Als dit leven voorbij is, heb je misschien een incarnatie ginder. Zit je misschien in Zuid-Amerika, in een of andere sloppenwijk te vloeken en te doen dat toch het Westen beter is. Nou ja, je was in het Westen, maar je hebt daar niet geleerd wat je in het Westen moest leren. Ja, dus. Begrijp mij goed. U bent hier geïncarneerd. U zit hier. Je moet hier uw lering doormaken. Dat is waarom uw geest hier is geïncarneerd. En niet in Zuid-Amerika. En niet in India. Of in China of eender wat. Dat wil niet zeggen – daar ben ik direct mee akkoord – dat in deze streken geen interessante theorieën zijn. Best mogelijk. En dat je daarover nadenkt en filosofeert. Mag allemaal. Maar je leeft hier. Dat is het verschil. En dat is iets wat de Westerling met zijn rationalisme zo moeilijk kan plaatsen. Want oh hij denkt toch dat hij zoveel weet. Hij is toch diegene die de wereld beheerst. Of dat je nu Europeaan of Noord-Amerikaan zijt. Je bent allemaal in hetzelfde bedje ziek. Oh sorry, dat mocht ik eigenlijk niet zeggen. Maar goed. Je weet eens dat ik op mijn praatwater zit, dan komt het er wel uit.

Om nog eventjes terug te komen op diezelfde vraag, als we die disciplines of leringen meer verwesterd kunnen toepassen, zijn deze dan wel zinvol?

Lieve vriend. Wacht nu even met uw bijkomende vraag. Wanneer u, stel u voor in India te horen krijgt dat de ajurboeddhaschors voor bloedzuivering goed is voor de Indiër, denkt u dan dat die hier goed is voor u? Nee. De brandnetel die daar buiten groeit, die is voor u geschikt. En niet die ajurboeddhaschors is niet voor u geschikt. Simpel gezegd, hé. Maar het is zo. Neem het gerust van mij aan. En ik heb er ervaring mee. Want ik heb ook op deze aarde rondgelopen. En dezelfde stommiteiten gedaan dan dat jullie nu hier vragen.

In de dagen voor de tsunami was ik chaotisch en liet van alles uit mijn handen vallen. Kwam dit door de onrustige aarde-energie (ik veronderstel dat dat via het stuitchakra binnenkomt). Hoe kunnen we daarmee omgaan?

Ja kijk eens hier. Hetgeen wat er door mijn voorganger hier is gezegd, is heel goed van toepassing voor wat dat betreft. Kijk, jullie hebben die tsunami. Allee, hier heb je hem zo niet beleefd. Maar het gaat gans de aarde rond. En, en, en, ik wil jullie hier niet angstig maken of ongerust maken, maar houd er rekening mee, het is nog maar een begin van de veranderingen die de aarde aan het doen is. En je hebt een paar jaar geleden de eerste tsunami gehad, nu de tweede. De volgende zal weer sneller komen en weer sneller. Er staan er nu zo een zestal op het lijstje die gaan gebeuren. Maakt u geen zorgen. De wereld gaat er anders uitzien. Dat wilt zeggen ook economisch en alles gaat juist door deze ingrepen van de aarde veel veranderen. Dat u dat aanvoelt is heel normaal. Vergeet u niet, u bent deel van deze aarde. Uw stoffelijk lichaam behoort tot de natuur. Oké, ik weet het,  jullie mensen denken: de natuur, och dat zijn de bomen, de bloemetjes, de bijtjes, de vogeltjes. Maar verdorie, u bent ook een boom. U bent ook een vogeltje, om het zo uit te drukken. U bent niet meer of niet minder. Uw voertuig is deel van die natuur.  En die ganse natuur voelt aan dat de aarde zich aan het herschikken is. Dat alles zich aan het hernieuwen is. Oké, ik weet het, het is Aquarius en het zijn de veranderingen en dit en dat. Maar neem van mij aan: ja, u kunt dit aanvoelen. En wat moet u dan doen? Tracht u terug te trekken in rust. Tracht gewoonweg uzelf één te voelen met de aarde en vanuit die eenheid te functioneren. Als u zich één voelt met de aarde, dan mag de zwaarste tsunami komen en die zal aan u voorbijgaan.  Dan mag de grootste kernramp gebeuren, ze zal aan u voorbijgaan. U zal zelfs nog geen last hebben van radioactieve straling. Hoe gek het ook klinkt. Wanneer u zich één voelt met de aarde, dan gaat u met de aarde in de verandering en dan kunt u alle zaken – die moeten gebeuren, want ze moeten gebeuren – kunt u die aan. En dan bent u zelfs nog voor anderen een baken.

Nou, het zijn plezante vragen vanavond.

Hoe de informatie downloaden als ik de kwaliteit ken die ik kan ontwikkelen ?

Pardon ?

Hoe kan ik de informatie bijvoorbeeld door meditatie verkrijgen, als ik…

Ach, nu spreekt gij Nederlands. Daarnet was je Engels aan het spreken, downloaden. U vergeet dat mijn laatste incarnatie nog in de tijd van de Franse revolutie was en dan moet ik nu maar uw computergeheimen kennen. Nou goed. Kijk lieve vriend. Simpel gezegd hé. Wanneer u – en dat telt voor iedereen – de moeite neemt om dagelijks, dagelijks even voor uzelf enkele minuten, dat moeten geen uren zijn, een kwartiertje, 20 minuten, een half uurtje, terug te trekken in uzelf. En u één te voelen met de kosmos. En voor diegenen die misschien een beetje meer natuurlijk gebonden zijn met de aarde. Het moet daarom zo groot niet zijn. De kosmos is groot maar de aarde kan voor u voldoende zijn en gewoon u daarop even te richten, dan krijgt u gerust alles wat u nodig hebt. De aarde – en neemt dat gerust van mij aan – is heel vriendelijk, heel lief voor iedereen die haar met respect behandeld. En dan krijg je, en dan weet je, dan heb je de informatie die je nodig hebt om verder te kunnen. En laat dan even de computer maar opzij staan. Goed ?

Hoe staan jullie als geest tegenover de migratie van volkeren ?

Wat hebben wij daar nu mee te maken. Kijk, migratie van volkeren, het is altijd zo geweest, mijn vriend. De volkeren hebben zich altijd gaan mengen en het punt daarin is dat daardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan. Je krijgt natuurlijk heel veel mixen die niet drinkbaar zijn.

Maar uiteindelijk krijg je wel op een bepaald moment een samensmelting van gegevens die weer een nieuwe mogelijkheid van menselijke vorm creëert. En nu ga ik u iets vertellen. U zit in Aquarius en Aquarius kent de evolutie dat de miljarden mensen die op aarde nu rondlopen, dat die opgekuist gaan worden. Neem me niet kwalijk de uitdrukking, maar ik weet niet hoe dat ik het anders moet zeggen.  Maar hetgeen wat over gaat blijven, zal een mix zijn van de zaken die in vele verschillende volkeren het beste zijn. En die mix zal eigenlijk de nieuwe mens zijn. Oké, er zullen in tussentijd nog serieuze mutaties gebeuren en ik kan u nu op een briefje geven dat tussen nu en 200 jaar verder de mens er totaal anders zal uitzien dan dat hij er nu uit zal zien. En hij zal er hoegenaamd niet uitzien gelijk hoe dat men nu voorspelt.  Dat je een grote arm hebt met een grote muisduim – of hoe noemen ze dat – enzovoort. Vergeet dat maar.  Want Aquarius kan dan wel technisch zijn, maar het zal op een totaal ander niveau ontwikkelen dan dat u zich nu kunt voorstellen. Want hetgeen wat u nu zo als hightech of hoe noemt u het allemaal, die zaken noemt, wanneer we dit overschouwen naar de toekomst toe; dan binnen een goede 200 jaar gaan ze zeggen : wat waren die mensen in die tijd toch achterlijk dat ze dachten dat dat de grote toekomst was. Nou luister, dat hebben jullie ook gezegd van de middeleeuwers en jullie weten ook niet hoe dat zij juist leefden, maar goed tot daar toe. Maak u niet de  illusie dat het een evolutie zal zijn die u nu kunt voorspellen. Want dat is ze helemaal niet. Maar wat ze wel is, is een samenvloeiing van vele zaken, van vele rassen die de mogelijkheid geven om een totaal nieuw menselijk voertuig te creëren dat voor de geest weer enorm interessant gaat zijn om nieuwe ervaringen op te doen. Want daar gaat het om. En dat vergeet je nogal eens dikwijls als mens, het gaat niet om het menselijk ras, het gaat om het voertuig dat interessant is. En wanneer dat u de ganse geschiedenis van de aarde bekijkt, dan ziet u dat miljoenen jaren geleden de eerste geestelijke incarnaties in dierlijke lichamen waren. In de meeste gevallen waren het half-amfibieën , half-vissen. En ge hebt een ganse mutatie, een evolutie gehad tot je nu deze eigenaardige wezens ziet lopen met twee poten en twee armen vooraan of hoe moet je het zeggen. Maar goed ik heb ook verschillende incarnaties gehad, dus het gaat daar niet over. Maar wanneer we nog 200 jaar verder zijn – het is dus geen lange periode – zul je zien dat het menselijk ras er totaal anders gaat uitzien, zich totaal anders gaat opstellen.  Maar in tussentijd, in tussentijd, ga je door de aarde nog heel veel zaken zien gebeuren. Dus je hebt er alle voordeel bij van goede vriendjes te zijn met de moeder die u gebaard heeft, om het zo te zeggen.

Als ik in de brousse geboren ben en ik ben hier terechtgekomen. Wat is hier het doel van?

Kijk. Dat hangt er een beetje vanaf. Je kan in de brousse geboren zijn, maar het kan ook zijn dat je in de brousse geboren bent, omdat toevallig uw ouders van hier op dat moment in de brousse waren. Het zou ook kunnen zijn dat je op een verkeerde tram bent gestapt, dat je dacht dat je dus effectief in de brousse ging geboren worden, maar dat je eigenlijk hier terecht komt. Nu dat is heel gemakkelijk te achterhalen. Wanneer je geen brousse eigenschappen hebt, daarmee bedoel ik, wanneer u zich niet gedraagt zoals… – en dit is niet negatief bedoeld hé let goed op wat ik zeg –  zoals die brave neger hé, die van ’s morgens tot ’s avonds geniet van gods gave, dan ben je dus niet op een verkeerde tram gestapt. Maar wanneer dat je hier zit en je bent ginder geboren ooit en je leeft hier van wat de staat u aanbiedt en je ziet alle dagen de zon schijnen, dan kan je wel denken dat je aan het verkeerde adres beland bent. Omgekeerd ben je wel juist beland, maar is het toevallig dat het ouderpaar daar aanwezig was. Dus trek uw eigen conclusies. Nu aan de hand van wat ik hier zo rond mij zie, zie ik nog geen brousse mensen…

De geest had het over o.a. geaardheid die via het kruinchakra doorkomt. Welke geaardheid wordt hier bedoeld: gaat dat over karakter, seksueel of over aarding?

Jongens, jongens, jongens wat maken jullie het weer ingewikkeld. Wat betreft geaardheid is hier geen sprake over geestelijke geaardheid. Dat wil zeggen onder welke, simpel gezegd, invloeden vanuit de kosmos je valt. En dan zou ik misschien om het voor jullie simpel te maken, kunnen zeggen welke kleur vooral een rol speelt. Nee, laat ons zeggen, de ene is misschien paars aangelegd, blauw aangelegd, mystiek aangelegd. De ander is meer rood aangelegd, de ander is misschien meer oranje-geel aangelegd en zo verder. Dat is eigenlijk wat bedoeld is. En dat heeft echt niets met seksualiteit te maken hoor of iets anders stoffelijk.  Want dan spreken we eerder over uw stuitchakra, en uw miltchakra dan dat we spreken over uw kruinchakra. Uw kruinchakra gaat zich heel weinig aantrekken van stoffelijke eigenschappen om het zo te zeggen.

Als de linker of de rechter hersenhelft zich sterker ontwikkeld heeft, kan dit een overbelasting op het lichaam teweegbrengen?

Als je de mensen zo ziet, niet. Nee. Kijk eens hier. Je zult bij een ontwikkeling van welke hersenhelft ook geen problemen als dusdanig ervaren. Ik bedoel wel een geestelijke, psychische ontwikkeling. Ik spreek niet wanneer dat er hier of daar een tumor zich ontwikkeld, want dat is natuurlijk iets totaal anders. Dan heb je er wel degelijk last van. Maar op het ogenblik dat je bijvoorbeeld via uw rechter hersenhelft, een gevoeligheid ontwikkeld die veel groter is dan de doorsnee mens, ga je daar heus geen last van hebben dat elkaar een beetje te klein of niet past.  Neen. Integendeel. Kijk vriend, neemt van mij gerust  aan, en dat is voor iedereen gezegd hoor – en dat geldt voor iedereen – is er nog meer dan plaatst genoeg,  voor enorme ontwikkelingen. Dus eer u het volledige volume van dat orgaan gebruikt, ik denk niet dat u dat klaarkrijgt in één menselijk leven. Dus maak u daar geen zorgen om.  Wees blij dat er zoveel ruimte is. Wees blij dat uw hersenen zo flexibel zijn dat zij deze zaken kunnen ontwikkelen. Dus geen gevaar. U mag ontwikkelen wat u wilt, doe rustig verder, uw hersenen zullen nooit te klein zijn.

Kunnen we medicinale planten en dieren uit het Amazonegebied of elders beschouwen als niet geschikt voor de westerse mens? Kan het gebruik hiervan negatieve gevolgen hebben?

Heel zeker. 100% zeker. Kijk eens hier. Het is met alles zo. Er is in de Nederlandse taal en misschien in de andere talen ook, een spreekwoord dat zegt dat de plant die je nodig hebt naast je deur groeit. Nu tegenwoordig met de moderne verstedelijking kun je zeggen, ja. Maar wanneer we een beetje kijken naar het landelijke gedeelte van Europa, dan is het wel degelijk zo, of  diegenen die een redelijke tuin hebben, dat de meeste planten zich zullen manifesteren in deze tuin, die je nodig hebt, die je kunt gebruiken. Wij Westerlingen, laat het ons zo zeggen, want ik voel mij ook nog een Westerling. Mijn laatste incarnatie zat ik in Frankrijk, dus ik ben een Westerling. En misschien, ja, ook nog een beetje dat  Franse chauvinisme, maar goed tot daar toe. Je hebt chance dat ik geen Frans praat. Want ik moest er nog op letten of ik… , maar goed tot daar toe.

Laat het mij zo stellen dat wat kruiden aangaat in vele gevallen het best is dat je kruiden, planten en zo verder gebruikt die van hier afkomstig zijn.  Met een ristrictie, tracht ze  ergens te oogsten waar ze niet rechtstreeks naast de file staan. Want jullie zijn erin geslaagd van met jullie modern comfort zeer veel in de natuur zo te verpesten dat heel veel planten in hun oorsprong niet meer zijn wat zij zouden voor de mens kunnen betekenen.

Ik ga u een voorbeeld geven. Iedereen onder u zal waarschijnlijk weegbree kennen. Een plantje dat langs de weg groeit. Weegbree is eeuwenlang gebruikt, hier in Europa, praktisch door alle legers en door iedereen die er iets van wist, om in de schoenen te leggen om blaren te voorkomen. Dat was een van de prachtige zaken die weegbree deed. Wanneer je een leger had dat moest marcheren, laat ons zeggen van Brussel naar Parijs, dan had een  groot deel van de soldaten weegbree, breedblad in de schoenen liggen,  zij kregen geen blaren en hun voeten bleven heel gezond.  Wanneer u dit nu doet met de meeste weegbree die ergens langs de weg groeit, dan kan ik u zeggen dat u na een uur zwerende voeten hebt. Waarom? Weegbree is een van de planten die enorm lood opneemt en met alle verkeer van dien krijg je daar voor de grond, voor de aarde, een plant die nu prachtig zuiverend optreedt. Ze haalt de rotzooi die de auto verspreidt en alle andere voertuigen uit de bodem terug en zet die om. Maar natuurlijk wanneer dat je die gaat gebruiken volgens de oude methode, dan heb je wel miserie. Nu wanneer je weegbree ergens kunt vinden, laat ons zeggen op een paar kilometer van de files, dan krijg je terug de oude plant die wel degelijk voor u gunstig is.

Om nu verder op uw vraag te komen, wanneer u dus spreekt over planten uit Zuid-Amerika, dan moet ik u zeggen: u bent geen Zuid-Amerikaan. Ten eerste het klimaat, de hoogte en zo verder. Deze planten – en dat is niet alleen voor Zuid-Amerika – dat geldt ook voor Indië, dat geldt ook voor China, neem dat gerust van mij aan, zijn voor u, westerling, in vele gevallen niet gunstig. En in vele gevallen schadelijk, dat wil zeggen dat u als westerling daarmee gaat experimenteren, u uw eigen gezondheid langzaam maar zeker ondermijnd. Meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen.  Met alle gevolgen op langere termijn van dien.  Maar, och,  kijk je moet het allemaal zo erg niet nemen hoor. Uiteindelijk kom je dan wat sneller bij ons en dan ben je weer niet goed gezind en dan ga je weer een beetje verder en uiteindelijk incarneer je er dan toch en misschien incarneer je terug in Zuid-Amerika of terug in India om het daar nog een keer te leren.

Kijk, je mag niet vergeten dat je als mens aardig wat incarnaties al achter de rug hebt. En soms ben je verhangen aan een vorige incarnatie. Dat wil zeggen dat je bepaalde zaken onbewust toch in u opneemt en gaat zoeken. Dat is eigenlijk de bedoeling niet. Maar dat kan door veel factoren komen; bij de geboorte bepaalde zaken die niet afgesloten worden en zo verder. Maar wanneer je ergens incarneert, is het de bedoeling dat je die wereld leert kennen. De andere werelden die ken je, die heb je ervaren. En wanneer je door, laat ons zeggen: iets dat is fout gegaan tijdens de geboorte en zo verder, toch een opening hebt naar die andere werelden is dat heel mooi om daar kennis van te nemen, om dat te weten, maar niet , en dat is de belangrijkste, omdat in dit leven te gaan toepassen. Want dan ben je verkeerd bezig. Meestal besef je dat niet, wil je dat ook niet weten, want je vindt het ginder toch zoveel beter. De sjamaan van ginder is het ideaal of dat hij nu uit de Gobiwoestijn komt of hij komt daar ergens uit het Andes gebergte, dat is het. Dat is het volgens mij. Nee. Nee. Sorry mensen. Dat is het niet. Integendeel. U zit hier. U bent hier geïncarneerd. U moet het hier leren. En maak u geen zorgen, hé. Als u dat niet doet. Maakt niet uit. U komt toch terug aan onze zijde en u kunt altijd – en dat is het mooie van de kosmos hé – u kunt altijd op herhaling. Maar ja, of dat die herhaling altijd zo boeiend is. Kijk, ik heb geleefd nog in de tijd van de Franse revolutie. Ik heb hoegenaamd op het ogenblik geen enkele behoefte om in uw maatschappij hier terug te incarneren. Ook niet in Zuid-Amerika of in India of in China hoor. Als ik zie hoe jullie er nu een boeltje van maken, dan ben ik God dankbaar dat ik mijn laatste incarnatie tijdens de Franse revolutie heb gehad. Ja, daar was het nog eerlijk. Daar kapte men nog eerlijk uw hoofd af. Maar nu, nu maakt men u van alles wijs voordat men u dood maakt. Dus cru gezegd, neen, mijn lieve vrienden, neem gerust van mij aan, en ik ben misschien al een beetje ouder en heb een beetje meer ondervinding in die zaken. Jullie hebben gekozen voor een incarnatie hier, het is hier dat je het moet waarmaken. En als ik nu even terug mag verwijzen naar de broeder van het eerste gedeelte, onze professor: een clevere gast; we hebben er heel veel bewondering voor. Oké hij is misschien heel cru als hij iets brengt en hij is misschien to the point, tjak, tjak, tjak en niet anders. Maar wat hij brengt is juist. En zeker wat betreft het feit van waar je geïncarneerd bent, jullie zit in het Westen, wel, wees westerling. Doorleef dat. En dan heeft of dan heb je de meeste en de sterkste band en de sterkste harmonie met uw geest. En wanneer dat je dan later ergens anders ook ervaring wilt gaan opdoen, je krijgt kansen genoeg. Maak u geen zorgen. Kijk een mensenleven of dat je nu 50 jaar wordt 70, 80, 90, of als je blijft zitten 100 en 110, maakt niet uit. Voor de geest zelf, lieve vrienden, is dat één fractie. Wanneer je terug aan onze zijde komt, dan zal je zien dat is een overzicht van alles wat je al meegemaakt hebt. Maar in wezen, elke leven op zich, zijn maar enkele punten die belangrijk zijn waarvoor de geest dat leven gezocht heeft. En al de rest waar jullie nu toch zoveel, ach, energie aan geven en belang aan hechten, heeft hoegenaamd geen belang hoor. In de eeuwigheid en in uw ontwikkeling, neen. Wat wel belang heeft, is dat je de weg kunt doormaken die uw eigen geest gezocht heeft. En daar ga ik volledig akkoord met wat de spreker van het eerste gedeelte heeft gezegd. Niemand kan u dat leren. Je bent alleen uzelf.  En het is door uzelf, door de ervaringen die je zelf opdoet in deze situatie, in dit leven dat je je eigen inwijding waarmaakt.

Meditatie: Onze zoektocht via onze incarnatie in het Westen

Ik zou zeggen, vrienden, zet jullie allemaal gemakkelijk. Vergeet even wie je bent, vergeet even welke ervaringen je allemaal hebt meegemaakt en voel je één met de kosmos en vooral voel je één met de aarde, de planeet die jullie lief heeft. Want dat vergeet je misschien. De aarde is een even sterk levend wezen  als u bent. U bent een onderdeel van deze levende planeet. U bent een onderdeel van de aarde. En wanneer je even uw gedachten buiten deze tipi richt, dan ziet u dat de maan daar staat te schitteren.  Wel, ook deze kracht is iets wat tot u behoort, deze samenvloeiing van deze energie, en de kracht van de aarde hier, maakt dat u zich als mens in uw huid goed kunt voelen. Dat u één kunt zijn met deze krachten. Want niet enkel de bomen rondom u, de dieren rondom u, maar ook de planeten rondom u, de satellieten rondom u, zoals de maan behoren tot uw natuurlijke biotoop. En zorgen ervoor dat u een voertuig hebt dat voor uw geest de mogelijkheden geeft die hij zoekt om te ervaren.

 En doordat je in deze streken geïncarneerd zijt, zoek je de waarden die in deze streken leven. Wanneer ik de meesten onder jullie bekijk, dan moet ik vaststellen dat je al meerdere incarnaties doorlopen hebt hier in deze contreien. Dat dit Europese schiereiland om het zo te zeggen voor de meesten van jullie een aantrekkingspool is om u geestelijk hoger op te werken. U hebt een affiniteit met alles wat hier leeft. U hebt een affiniteit met de filosofie van dood is dood. U hebt een affiniteit met de filosofie van de christelijke naastenliefde. U hebt een affiniteit met de Keltische waarden van eenheid en natuur.  Al deze affiniteiten maken dat uw geest hier verder exploreert en verder zoekt. Sta uw geest dan toe om deze ervaringen door te maken. Sta uw geest toe om deze ontwikkeling te gaan. En in tussentijd let er u niets van kennis te nemen van andere zaken. Maar blijkbaar is uw geest op het ogenblik daar niet in geïnteresseerd. Hetzij omdat hij de kennis heeft, hetzij omdat de kennis hem niet raakt. Dat wil zeggen dat er emotioneel geen bindingen zijn. Dat wil zeggen dat er ook geen mogelijkheid is tot inwijding, tot bewustwording. Want uw geest zoekt, zoekt steeds de meest juiste weg om verder te ontwikkelen, de inwijding te gaan. En inwijding behoort niet tot een stoffelijk voertuig; dat is de idée fixe, de illusie, het theater. De inwijding behoort tot de geest en de geest kan deze halen uit de stof. En zo weer overbrengen naar zijn geestelijke wereld om alweer verder te kunnen gaan in zijn weg van het bestaan. En weet u als u deze kaarten trekt en werkt met deze kaarten, dan gaat voor ieder van u, elk leven heel waardevol zijn. Dan gaat elke kaart steeds weer opnieuw de weg wijzen die uw geest zoekt. Of misschien met het oude Keltische gezegde dat toch velen onder u in zich hebben. De rune duidt aan wat voor u de weg is. Maak er gebruik van. Maak gebruik, lieve vrienden, van hetgeen u gekregen hebt. Maak gebruik van alle middelen die u hier ter beschikking staan. En neem gerust aan, elke regio heeft zijn eigen middelen en is evenwaardig aan de andere. Alleen kan enkel degene die op de juiste weg zit de juiste inwijding ervaren. Simpel gezegd: de westerling gaat de inwijding via de westelijke waarde vinden, de oosterling via de oosterse, en de zuiderling via de zuiderse. En zo is het aan ieder om voor zichzelf duidelijk te erkennen wie of wat je bent en binnen deze erkenning te handelen, te leven. Om zo voor uw geest en uw stoffelijk lichaam de beste harmonie te creëren en de beste resultaten te behalen. En wanneer, om het dan met westerse termen te zeggen, de grote vakantie aanbreekt, dan kan je met de juiste bul naar onze zijde komen om verder te gaan in uw eeuwig ontwikkelend bestaan. En ik hoop dat ieder van u voor zichzelf kan aanvoelen, misschien een beetje gesteund door ons – dat maakt ons gelukkig – welke zijn of haar weg is, om het juiste examen af te leggen alvorens terug aan onze zijde te komen.

Zo dat was het dan lieve vrienden.  Het enige wat ik jullie nog kan wensen is dat je over het gebrachte van vanavond toch nog ernstig nadenkt en dat je er voor uzelf de juiste besluiten uit trekt.  En dan is deze avond een avond geweest die voor ieder van jullie een enorme verrijking op geestelijk gebied inhoudt. En echt dat wens ik jullie allemaal toe.