De magische spiegel (vervolg)

image_pdf

29 maart 2011

Vanavond zou ik deze les willen aanvatten met een theoretisch gedeelte dat een grote belangrijkheid heeft naar de toekomst toe, wanneer je in deze groep de praktische zaken die je aanleert op magisch terrein, langzaam maar zeker, in praktijk zult moeten  brengen. En ik zou willen vertrekken vanuit een Nederlandstalige spreuk, die zegt: ‘wie geluk heeft in de liefde, heeft ongeluk in het spel’.
Ja, sommigen van u vinden het misschien nogal ludiek om dit als hoofding te geven aan een les, maar let op, beste mensen, ik zeg dit zomaar niet. Want, dit spreekwoord draagt meer waarheid in zich dan je zou denken, en kan ik rechtstreeks koppelen aan hetgeen ik jullie wil bijbrengen hedenavond.

Wanneer iemand, en hier is niemand aanwezig die nog nooit verliefd is geweest, wanneer iemand verliefd is, verliefd wordt, dan gebeurt er iets heel raars. Dat wil zeggen dat de aandacht toegespitst wordt op die verliefdheid. Met als gevolg dat veel kundigheden, veel zaken die aanwezig zijn in de persoon, tot hun minimale functie worden teruggebracht. Bijvoorbeeld: u hebt de natuurlijke aanleg tot telekinese; op het ogenblik dat u verliefd bent, werkt dat niet meer. U hebt een aanleg tot zeer sterke magnetische gaven, u kunt daar zeer sterk en zeer goed mee werken; u bent verliefd, het werkt niet meer. En zo kan ik vele zaken naar voor halen. En daardoor klopt de uitspraak dat je, wanneer je anders geluk hebt in het spel omdat je gewoon dan open staat met al uw gaven, dat je dan ook, wanneer je wilt spelen, geen geluk meer hebt, omdat uw feeling door het verliefd-zijn verdwenen is.

Nu is het zo dat verliefdheid thuis hoort in de biologie en ervoor zorgt dat de aarde, of beter gezegd het leven op aarde, blijft voortbestaan.
Waarom heb ik dit nu naar voor gebracht in een les over magie? Heel simpel. Je moet dit verder uitbreiden. Wanneer je als mens u bijvoorbeeld één voelt met een bepaald ras, of u voelt u één met een volk, één met een taalgroep, één met een godsdienst, dan krijg je hetzelfde effect. Door deze eenheid beperkt de mens zich in de mogelijkheden die hij heeft. Want wanneer we de zaken magisch benaderen, telt het volgende, en dit telt zowel voor de witte magiër als voor de zwarte magiër, want daar is geen verschil; wanneer je u bekent tot eender welke groep, of organisatie, dan beperk je uw universele krachten. Dan beperk je, en om het in liefde te blijven zeggen, de universele liefde die je als magiër moet kennen. Dat wil zeggen, als magiër behoor je tot de Schepping, behoor je tot de Kracht, tot de Bron. En op het moment dat je daar als magiër van afwijkt, creëer je krachten die u in een instabiliteit kunnen brengen waardoor dat je niet de resultaten kunt behalen die je moet behalen, of wilt behalen.

Wanneer je nou de geschiedenis bekijkt, en wanneer je een studie wilt maken over de gekende magiërs, en je mag gelijk welke naam naar voor brengen, dan zul je opmerken dat al die magiërs einzelgängers waren. Zij gingen hun eigen weg. Zij verbonden zich niet, noch met een geloof, noch met een groep; daardoor kwamen ze soms sneller dan anderen wel in botsing met de toen heersende maatschappij, maar uiteindelijk was het voor hen belangrijk dat zij hun weg konden gaan en daarop hun resultaten boeken.

Waarom breng ik dit theoretisch gedeelte vanavond naar voor? Om een heel simpele reden. U ziet op het ogenblik rondom u een aarde in volle werking. U ziet verschuivingen, u ziet van alles gebeuren. U wordt overspoeld met gegevens, grotendeels incorrect, maar u krijgt ze steeds weer op uw boterham. U wordt daarin meegezogen. Wanneer u nu als lid van een groep als deze, die positief wilt staan in deze aarde, en een positieve wisselwerking wilt hebben met deze aarde, dan is het noodzakelijk dat u zich van al die zaken kunt distantiëren. Want wat is er eigenlijk nu aan de hand? De aarde maakt gebruik van alle negatieve gedachtepatronen die zijn opgebouwd. Om zichzelf terug in harmonie te kunnen stellen, te kunnen brengen. Dat wil zeggen, wanneer u, en dit klinkt cru, maar u moet dat goed in ogenschouw nemen en trachten daar mee om te gaan op de juiste wijze, om de juiste resultaten te verkrijgen. Wanneer u zich bindt, is dit nu in een familie, is dit nu in een politieke groep, is dit nu in een volksgroep, is dit is een ras, is dit in eender welk geloof, dan gaat u mee op dit ogenblik, in de negatieve spiraal. Er is op dit moment op gans deze aarde heel weinig dat een andere impact heeft op de aarde dan een negatieve. Nu moet u niet denken dat ik hier een doemscenario uitspreek, nee. Dit zijn de evenwichten. Kijk, als u in uw gebieden hier leeft, dan zit u met een overbevolking, u leeft met te velen op een te kleine oppervlakte. De aarde op zich zal er voor zorgen dat dit ongedaan gemaakt wordt. Want voor de aarde is een te grote bevolking, zoals er nu is, een disharmonie. Dat is één klein punt.
Een ander punt dat zeer belangrijk is in de werking van de aarde, zijn de begeertefactoren bij de mens. Hier in uw contreien worden op het ogenblik plannen gesmeed, waarvan u, als ik ze u zou uitleggen, misschien zachtjes uitgedrukt, zou walgen! Deze plannen worden gesmeed om de macht te handhaven, niet hier, want dit maakt weinig uit, maar vooral economisch wereldwijd. Of denkt u nu dat men op het ogenblik overal oorlog voert voor de democratie?! Denkt u nu werkelijk dat men overal oorlog voert voor Allah?! Dat is de kleine man, die niet beter weet en die zich laat zich meesleuren door de propaganda. De werkelijkheid zit veel verder. De werkelijkheid zit hem in enorme manipulaties van groepen die op het ogenblik maar één zaak op het oog hebben, dat is MACHT, macht en nog eens macht. Op zich menselijk, verbonden aan de menselijke natuur en zo verder, maakt niet uit. Maar voor de aarde is dit een zeer sterke disharmonie. Dus u krijgt op dit moment vele verschillende factoren die zichzelf aan het activeren zijn. Daar krijgt u bij dat de tegenpool van hetgeen wat wij trachten te bereiken, in magie, degene die zwart-magie gebruikt, zeer sterk aan het werken is. En dan kunt u denken in een wetenschappelijke wereld waarin wij leven: dat kan toch niet? U zou ervan versteld staan op hoeveel plaatsen er op de hoogste wetenschappelijke niveaus op het ogenblik met zwarte magie wordt geëxperimenteerd.

Oh, het is wel mooi anders verpakt. Men geeft er andere namen aan, vooral om subsidies te kunnen krijgen, daarmee, maar men is bezig. Men tracht via deze weg overal de macht in handen te krijgen. Het mooie daarvan, of misschien het beetje griezelige eraan, is dat tegenpartijen, tegenspelers, op dezelfde wijze aan het werken zijn. Enerzijds krijg je een enorme polarisatie van zwarte magie in Noord-Amerika, anderzijds krijg je in de Arabische landen een zwarte magie, die gebaseerd is op de islam – heel prettig om dat te volgen, daaraan zie je ook maar dat men niet weet waarmee men bezig is – en anderzijds krijg je dat ook aan Afrikaanse kant, waar men vooral teruggrijpt naar de oude zwarte natuurmagie, de goena-goena en zo verder. Men gebruikt deze zaken om zijn eigen macht trachten bevestigd te zien.
Goed. U kunt zich voorstellen dat al deze zaken een enorme rol gaan spelen, dat zich dit mengt. De aarde op het ogenblik vertrekt vanuit het feit: ik ben deze disharmonieën beu. Daarom gaan we proberen om overal waar mensen met magie bezig zijn, maar dan wel wit-magie, zelfs wanneer er afwijkingen zijn, wanneer zij een beetje de grijze kant hebben, trachten we ze nog op het juiste spoor te zetten, om daar tegenwichten te verkrijgen die in de toekomst, zelfs in de korte toekomst, heel noodzakelijk gaan zijn.

Maar, maar dan moet je u als mens kunnen vrijmaken van al die bindingen. U mag niet vergeten: het menselijke wezen is op aarde gecreëerd met al zijn mogelijkheden om al deze mogelijkheden, deze eigenschappen, maximaal te gebruiken. En wat is er op het ogenblik? Dat je praktisch van hetgeen in u leeft, wat u één maakt met de natuur en met de aarde, dat dat allemaal is afgeblokt. U hebt regeltjes, wetjes en zo verder. Als ik cru mag zijn, hier in het Westen bijvoorbeeld, één van de meest onnatuurlijke zaken ten opzichte van de aarde is bijvoorbeeld uw samenleving. Uw man, vrouwtje, kindje. De aarde voorziet – en dat is de natuurlijke evolutie, u kunt zeggen dat dat de natuurwet is die eigen is aan het leven op aarde – dat er dus een voortplanting is met een samenleving van maximaal, na de voortplanting, twee à drie jaar. Dat is de natuurwet. Na dat punt is er geen band meer, volgens de natuur. Wat heeft de mens gedaan? De mens heeft een familiale wetgeving gecreëerd. Deze veroorzaakt, moet ik u niet uitleggen, na verloop van tijd enorme moeilijkheden, enorme spanningen. Maar deze veroorzaakt ook totaal verkeerde gedachtebeelden. Dat wil zeggen dat mensen denken: “Dit is mijn echtgenote, of mijn echtgenoot, dit zijn mijn kinderen.” Alleen al, wanneer je in zulk patroon leeft en vasthoudt en niet durft loslaten – dat wil niet zeggen dat je daarom op mekaars gezicht moet slaan of mekaar moet achterlaten, daar gaat het niet om – het is gewoon de filosofie en de regel die daar is, die maken dat je, wanneer je echt zuiver magisch wilt werken, met Licht wilt werken, je jezelf blokkeert en uw eigen resultaten tegenhoudt. En dan krijg je natuurlijk gemakkelijk dat men zegt van: het werkt niet. Het werkt niet omdat men zijn eigen barrière zet.

Dit is iets wat iedereen kent, maar het gaat veel verder. Wanneer u zich bij voorbeeld één voelt met een volk, je hebt de geschiedenis, of u kent allemaal uw geschiedenis, u weet tot wat dat allemaal al geleid heeft, ook daar zit je volledig tegen de natuurlijke context in. Als je daarin meegetrokken wordt, krijg je ook weer die disharmonieën van ‘dat andere volk is minder waard. Dat deugt niet, we gaan dat verdrijven, we gaan dit, we gaan dat….’ En dan moet je daarom nog geen oorlog voeren, dat kan op velerlei manieren zijn, maar ook hier weer is een disharmonie.

Ik kan hier een voorbeeld aanhalen dat misschien voor jullie interessant is om over na te denken. Wanneer je hier in uw streken weiland hebt, dan ga je op dat weiland veelal twee grote groepen mieren aantreffen. Je hebt de groene mier, je hebt de zwarte mier. Beide mieren zijn veeteelthouders. Daarmee wil ik zeggen: zij kweken en verzorgen dus kleine luisjes, bladluisjes, als het ware. Deze dieren worden door mieren gemolken om alzo voedsel te hebben. Ik zeg het nu heel kort en bondig, maar ge zult in boeken over mieren wel meer uitleg kunnen vinden, maar waar gaat het nu om. Het gaat er om dat beide groepen elkaar eigenlijk niet kunnen uitstaan, want ze doen hetzelfde in hetzelfde gebied. Nochtans gaan ze mekaar niet aanvallen, zelfs niet op de moment dat hun vaste wegen elkaar kruisen, gaan ze gewoon voor elkaar opzij. Ze dulden elkaar. En ze laten elkaar toe te doen wat ieder volgens de natuur en zijn ingegeven natuurlijke eigenschappen moet doen. Daardoor krijg je dat beide groepen zich onafhankelijk van elkaar rustig kunnen ontwikkelen, zonder dat er een strijd moet ontstaan. Daar kun je eigenlijk zeggen dat aan de hand van het patroon van deze kleine diersoort, die door de mensen eigenlijk zo van verre bekeken wordt ‘ach, wat is een mier!’, er een les in te leren valt. Dat wil zeggen, een ander kan anders zijn dan u, maar daarom moet u hem nog niet gaan verwerpen. Tracht gewoon te aanvaarden dat de ander anders is en ga uw eigen weg. Ga uw eigen gang verder. Zoals de zwarte mier en de groene mier doen. Ze zijn van elkaar verschillend, ze melken hun dieren anders, om het zo te zeggen, hun bladluizen, maar ze doen het op hun manier, en laten de ander de volledige vrijheid. Het gaat zelfs zo ver dat, wanneer zij mekaar kruisen op hun mierenpaden, dat ze voor elkaar halt houden, om elkaar zeker niet te storen.

Goed. Dit is een duidelijk voorbeeld. Waar ik naar toe wil, is: beste mensen, jullie hebben in vorige lessen al bepaalde magische zaken aangeleerd. Deze kunt u gebruiken, maar, let op, binnen deze context. Binnen de context dat je u niet bindt aan iets. Dat u u niet laat meeslepen met welke leuze ook. U hebt alles in uzelf en u kunt vanuit uzelf functioneren. Dat is belangrijk. En dan krijgt u ook resultaat. Want anders gaan we krijgen, bij de volgende beweging van de aarde dat je u ook laat meeslepen. En dat is best te vermijden.
U heeft ook het grote voordeel, als u zich individueel opstelt, dat u kunt ontsnappen op deze wijze aan epidemieën. Ook dat is één van de zaken die de aarde gebruikt voor zijn schoonmaak. Veel van deze rare evoluties, die onmogelijk zijn gehouden, zijn op het ogenblik in volle ontwikkeling.

En als je dan wilt werken zoals jullie bezig zijn en opgeleid worden, als het ware, is het belangrijk dat je dit goed in uw achterhoofd houdt. Dat je u niet in die vakjes laat meeslepen. Maar dat u telkens weer opnieuw kunt vertrekken vanuit uw individualiteit, vanuit de kosmische Liefde, als het ware, vanuit uw één-gevoel met de Kosmos. En vanuit die harmonie. En dan kun je rustig aan de slag gaan. En binnen die harmonie kun je, samen met degenen die op dezelfde wijze werken, zoals hier in de groep, dit laten samenvloeien. Het is één Kracht, één geheel.

Dit was een klein theoretisch gedeelte dat ik deze avond wou naar voor brengen, en wat wij vanuit onze zijde toch zeer belangrijk vonden van dit even aan te stippen. Omdat we zien dat overal op het ogenblik, en dat geldt voor iedereen, teveel meegesleept wordt in alles wat er gebeurt. En men vindt soms enorm mooie zaken uit om de mensen mee te slepen. Doorzie het en ga uw eigen weg.

Dan wil ik vanavond, in het tweede deel van dit eerste gedeelte, terug komen op uw oefening, die we u vorige maal hebben aangeleerd.
We hebben opgemerkt dat er aardig wat onder u het serieus  lastig hebben om deze oefening uit te voeren. Toch vragen wij u: blijf werken aan deze oefening. Blijf werken aan het beeld van deze magische spiegeling. Want het is via deze magische spiegeling dat je heel wat zaken gaat kunnen bereiken, kunnen voorzien, en juist zult kunnen handelen. We hebben vorige keer gezegd: wanneer je een probleem hebt, dan breng je dat in, en dan tracht je waar te nemen welk de oplossingen zijn tot op het ogenblik dat je komt, dat je ziet en aanvoelt: kijk, dit is nou voor mij het juiste.
Sommigen zijn daar redelijk in geslaagd, anderen sukkelen daar nog wat mee omdat ze van zichzelf niet overtuigd zijn, omdat ze teveel aan zichzelf twijfelen en ook omdat ze te theoretisch gaan.
Magie is aanvoelen. Magie is het gebruik van uw intuïtieve gaven, en is niet hetgeen wat vast geankerd ligt aan vastgelijnde patronen. Dat was het vroeger. Een paar eeuwen terug was de magiër heel afgelijnd, dat zat in het denkbeeld van de wereld toen. Maar als je nu het wilt in uw vingeren krijgen, als je nu wilt ermee kunnen werken, dan moet je durven uw eigen intuïtie in dat geheel leggen. En daarmee bedoel ik ook dat voor ieder het er iets anders zal uitzien. Het is daarom ook dat we dit redelijk vaag gehouden hebben. Via deze weg heb je dus de mogelijkheden om juiste antwoorden te krijgen. Via deze weg heb je ook de mogelijkheid om uzelf te spiegelen. Om een zelfreflectie op te doen.

Een volgende mogelijkheid, en die wil ik voor vanavond eraan toe voegen, is dat u via dit beeld kunt een evolutie waarnemen. Daarmee wil ik niet zeggen dat u ineens kennis hebt van alles wat in de toekomst aanwezig is, maar u kan voor uzelf, en ik zag hier duidelijk, voor uzelf, via deze formule een evolutie waarnemen. En hoe doe je dat? Het is heel simpel. U bouwt uw beeld op, het beeld dat u gebruikt voor een antwoord op de problemen. De zuilen, de spiegeling, jullie symbool vanboven, het symbool van de groep. Maar in plaats van, zoals we vorige keer gezegd hebben, te laten reflecteren, ga je nu in gedachten, volg goed, in gedachten, dóór het spiegelende veld heen. Doordat je dat doet, en u doet dat best op het ogenblik dat u rustig bent, ontspannen, alleen bent, en vooral niet gestoord wordt. Vanuit meditatief proces. Vanuit een ontspannen proces. Het is als het ware of u gaat in een droomtoestand. Maar dan een bewuste droomtoestand. U gaat er gewoon dóór.

Wanneer ik dit verhaal doe aan een kind, laat ons zeggen van vijf, zes jaar, die zal daar geen probleem mee hebben; u als volwassene, dat begrijpen we, heeft daar meer problemen mee. Want u moet zich voorstellen dat uw eigen spiegeling ineens voor u een poort is naar een andere werkelijkheid. Maar vergeet niet, u bent magiër. U leert magie. Even uw rationeel denken achterwege laten. U gaat gewoon dóór uw poort, door uw eigen beeld. En u komt in de tweede werkelijkheid. En deze tweede werkelijkheid kan dan voor u een volledige weergave zijn, of toch zo volledig mogelijk, van hetgeen er op uw pad ligt, in de komende tijd. Dit kan u inzicht geven in wat gaat gebeuren, wat komt, en daarom doen we het, het belangrijkste, welke attitude je best aanneemt binnen dit gebeuren. U kunt zo heel veel zaken in u opnemen, deze worden gewoon in u vastgelegd, en dan komt u gewoon terug, en sluit u het af, gewoon door naar uw eigen beeld terug te kijken.

Dit zijn geen simpele oefeningen. Maar we gaan er van uit dat ieder van u op het ogenblik bij machte is, van deze oefening ook uit te voeren. U kunt dit doen vanuit een beeld dat u opbouwt vanuit uw normale woonplaats, maar u kan dit ook zo doen dat u een beeld opbouwt dat u vanuit de groep vertrekt. Beide mogelijkheden zijn aanwezig. En dan zal u ook opmerken dat u zaken gaat zien samenvloeien. Dat u gaat vaststellen dat u bijvoorbeeld niet alleen bent die waarnemingen doet, en handelingen voorziet in de nabije toekomst. Maar dat u tot de confrontatie komt dat uw medeleden in deze groep ongeveer een gelijklopend patroon waarnemen en doorgeven.

Ik hoop dat het voor ieder van u duidelijk genoeg is. Ik zie het bij sommigen een beetje wringen, dat is niet erg, laat het gewoon bezinken. U kunt het herbeluisteren, en vooral, beste mensen, praktijk. Oefenen. U zult in de nabije toekomst opmerken waarom we daar zo het accent opleggen.
Kijk, de veranderingen die bezig zijn, zijn zeer sterk. En in die veranderingen is de kennis van deze zaken een groot voordeel. Op het ogenblik wordt dit omschreven als magie, binnen enkele jaren zal men dit gewoon als wetenschap bekijken. Want de evolutie gaat verder en verder op dit terrein. Maar het is dankzij handelingen zoals deze die ik hier naar voren breng, dat u eerstens geconcentreerder met uw gedachten leert omgaan, niet te onderschatten. U moet uw gedachten onder controle kunnen houden, meester kunnen zijn en kunnen sturen. Niet zoals het merendeel van de maatschappij, dat zijn gedachten niet onder controle heeft en gestuurd wordt door anderen. U moet meester blijven over uw eigen denkwereld. Doordat u meester blijft over uw eigen denkwereld, kunt u uw eigen werkelijkheid in de wereld zetten. U creëert uw eigen wereld. Dat is niet onbelangrijk in een periode van intense verandering en verschuiving van alles wat er rondom u is. Door uw eigen wereld, uw eigen Kracht kunt u ongestoord verder leven, verder gaan. Wat de anderen in deze tijd onthouden is. Omdat zij terugvallen op zogezegd hetgeen wat degenen rondom hen hen wijsmaken, of willen dat zij doen.

De hedendaagse magiër is de persoon die in de eerste plaats controle heeft over zijn of haar eigen denkwereld. Die zijn of haar denkwereld niet laat bepalen door anderen maar door de harmonie van het geheel. De denkwereld die gebaseerd is op de universele Liefde van de Kosmos, om het zo uit te drukken. Dat zijn de brandpunten. Van daaruit vertrek je. Daarmee werk je. En als je dat kan, en iedereen kan dat, je moet het willen, je moet er tijd voor maken, het is niet belangrijk of dat je, bij wijze van spreken, om twaalf uur een boterham eet, wanneer je toevallig met iets anders moet bezig zijn. Het is niet belangrijk hoe je leeft, het is belangrijk dat je kunt gaan voor hetgeen wat je aanvoelt dat harmonie is, met het geheel. En besef dat je allemaal, ieder op zich, uniek bent met kundigheden, met eigenschappen die in volle ontwikkeling kunnen komen als je vanuit deze basissen vertrekt.

Oké, wanneer je dit doet, zul je niet direct passen in welke maatschappij ook. Men zal u heel gemakkelijk gaan bekijken als een buitenbeentje, maar dat mag u niet storen. Je bent beter een buitenbeentje, een beetje een gaga zijnde persoonlijkheid, volgens de maatschappij, maar uw eigen weg kunnen gaan, uw eigen denkbeelden kunnen volgen, uw eigen aanvoelen kunnen uitwerken, dan dat je meegesleept wordt in de chaotische veranderingen die bezig zijn. De Kracht zit in jullie, gebruik ze. Bouw verder aan uw oefeningen, dag na dag. Neem er tijd voor, hoe dan ook. En je zal opmerken, je zal er zeer goede resultaten mee kunnen behalen.

Vragen.

  • Bij het uitvoeren van de oefening en het zien van een helder licht bij de spiegel, stel ik vast dat dit mij meeneemt naar een wereld, een natuurgebied, waar dieren rustig naast elkaar staan, met zachte golvende heuvels. Hoe moet ik dit bekijken? Misschien zijn er nog mensen die deze ervaring hebben bij het uitvoeren van deze oefening.

Wanneer je zulk beeld in de spiegel opbouwt, is dit in eerste instantie een reflectie van het hetgeen wat je op dat moment nodig hebt, namelijk: rust. Dat wil zeggen dat je uw oefening gedaan hebt met een achterliggende redelijk sterke spanning en dat je waarschijnlijk eerst andere beelden, duidelijk of niet duidelijk, hebt laten voorbij gaan en dat je tot een duidelijke visie, zoals je hier naar voor brengt, van rust, en dit vertaald in een mooi landschap, dieren en zo verder, hebt naar voor laten komen.
Een ander punt dat daar zeker kan aan gekoppeld worden, is wat je vanavond geleerd hebt, dat je vanuit zulk beeld verder kunt gaan. Dat dit beeld kan een aanzet zijn om naar uw eigen tweede werkelijkheid over te stappen en uzelf te zien bewegen in dat landschap. Wanneer u zover komt zal je dan ook de mogelijkheden die daaraan verbonden zijn, opmerken. Maar doe dit op een rustige en gestage manier.

  • Mogen er persoonlijke symbolen aan het groepszegel toegevoegd worden?

Wanneer je een groepszegel gebruikt, is dit opgebouwd, zoals het zegel dat we hier voor jullie hebben samengesteld, op zulke wijze dat voor ieder daar een waarde in ligt. Het is niet de bedoeling dat je daar afwijkende zaken in aanbrengt omdat je dan de band, die ontstaan is uit het zegel, eigenlijk voor uzelf gaat storen. Ik zeg niet dat je het zegel kunt teniet doen. Want dat kun je niet, maar je gaat voor uzelf, niet voor de anderen, voor uzelf een storende factor aanbrengen. Het is een groepszegel.
Niets let u naast het groepszegel voor uzelf nog een persoonlijk zegel te maken. Dit persoonlijke zegel mag als basis het groepszegel hebben. Geen probleem. Maar het persoonlijke zegel mag niet als groepszegel gebruikt worden. Het blijft dan een persoonlijk gegeven voor jou. Wanneer je een persoonlijk zegel maakt, met als basis het groepszegel, heb je een voordeel dat je steeds verbonden bent met de kracht van de groep, omdat je dus deze link legt.
Ik zal u een duidelijk voorbeeld geven: Uw medium gebruikt voor zijn werk het zegel van Lau-tze. Het zegel van Lau-tze is duizenden jaren oud en is gebruikt door bijna alle mediums op dit niveau. Dit zegel is dan weer gecombineerd met persoonlijke zaken.
Wat houdt dat in? Eerstens dat uw medium kan werken vanuit deze universele kracht, door dat zegel van Lau-tze, en dat daar specifiek ondersteunende zaken zijn. Die specifiek ondersteunende zaken behoren tot de persoonlijkheid, beïnvloeden niet, want ze zijn niet ingebracht in het zegel van Lau-tze zelf. Anderzijds, doordat het zegel van Lau-tze zuiver blijft, zit er de volledige krachtige werking in. En zo kan je ook voor uzelf zaken ontwikkelen.
Wat betreft nu het gebruik van het zegel bij de spiegel en zo verder, zou ik, als ik jullie de raad mag geven, dit zuiver als groepszegel houden en geen individueel zegel inbrengen. Waarom niet? Wel, heel simpel, wanneer u het zuivere groepszegel gebruikt, bent u niet alleen gesteund en verbonden met de stoffelijke leden van de groep maar ook met alle niet stoffelijke leden en krachten. Dit wil zeggen, wanneer er om welke reden ook, een aanval zou gebeuren op deze werking, er een aanval gebeurt op allen met als gevolg dat er een algemene beschermende reactie zal zijn.
Wanneer je nu een individueel zegel gebruikt, dan ben je individueel daaraan verankerd en is het veel moeilijker om, en we spreken hier over magie wel te verstaan, andere ook lichtende krachten daarop in te grijpen. Daarom, voor de groep nogmaals, geef ik de raad en al wat dat qua oefeningen van de groep aangaat, gebruik het groepszegel zuiver. Wil je daarnaast andere zaken, ook lichtend, ook experimenteren, niets let u van persoonlijker te gaan.
Ik hoop dat ik zo duidelijk mogelijk ben geweest.

  • Een aantal leden hebben problemen met de gestelde oefening, met name het visualiseren en vasthouden van het beeld is een groot probleem. Heeft u een advies hoe e.e.a. te verbeteren?

Kijk, wanneer u moeilijkheden hebt om een beeldopbouw te doen, zou ik de raad geven: probeer eens van in de stof voor u een voorbeeld op te bouwen. Misschien met een tekening te maken of iets dergelijks en dit als beeld in u op te nemen. Dit kan waarschijnlijk voor de meesten voldoende zijn om dit in werking te stellen. Het is juist dat sommige mensen minder beeldend zijn aangelegd. Daarom is het mogelijk om via een tekening of een aquarelletje of eender wat, doe maar op, dit voor uzelf te realiseren, dit dan heel goed visueel in uw hersenen vast te leggen en dan kun je er van op aan dat na verloop van tijd deze oefening voor u ook geen probleem kan zijn.
Je kunt gerust, daar is niets op tegen, het volledig voor uzelf mooi uittekenen, in meditatie gaan en het gebruiken, dat u bij het begin van de meditatie naar uw afbeelding kijkt. En als je het werkelijk heel moeilijk hebt om dat te doen, gebruik dan als het ware voor uzelf een echte spiegel. Maak er ook de zuilen rond en het symbool en u zult zien, u zult na verloop van tijd, het is misschien enkele malen meer oefenen dan anderen die het zich wel kunnen inbeelden, maar u zult dezelfde resultaten krijgen.
Gebruik een beetje, lieve vrienden, jullie fantasie. Magie is gebaseerd op hetgeen wat je zelf kunt voorstellen, zelf kunt creëren en daar kan uw eigen fantasie een groot hulpmiddel in zijn. Ik hoop dat ik u hiermee voldoende op weg heb gezet.

  • Wat gebeurt er wanneer men tijdens de oefening met de magische spiegel in slaap valt vooraleer de magische cirkel geopend is? Blijft men dan al die tijd in die magische cirkel of opent deze zichzelf na bepaalde tijd? Wat moet men doen bij het wakker worden?

Kijk er zijn twee verschillende mogelijkheden. Een eerste mogelijkheid is: effectief, je valt gewoon in slaap en dan is er niets aan de hand. Als u wakker wordt, dan geef ik u de raad van gewoon het besef te hebben van: ik open deze magische cirkel. De zaak is opgelost. Wees ook niet gedesillusioneerd omdat u in slaap gevallen bent, meestal heeft dit nog een redelijk positief effect.
Een tweede punt is dat u denkt dat u in slaap gevallen bent. En dat gebeurt meer. U bent dan niet in slaap gevallen, maar u bent in een toestand van verlaagd stoffelijk bewustzijn. Dat wil zeggen dat even voor u tijd wegvalt en dat uw geest de oefening als het ware overneemt. Dat uw geest, en dan wil ik niet direct zeggen: uittredingen doet, want anders ga je daar verleerde bindingen leggen, maar wel degelijk via de oefening bepaalde leringen of bepaalde zaken gaat laten gebeuren.
Het tweede wat ik hier naar voor breng, zal voor de meesten aan de orde zijn. Het eerste, het gewoon slapen zal het minst voor komen. Het is alleen voor u als stofmens heel moeilijk te zeggen: heb ik nu geslapen of is het nu het tweede, is het de geest die via het verlaagde bewustzijn is gaan werken?
Het gemakkelijkste om er achter te komen, want u bent toch nieuwsgierig en u gaat het toch willen weten, is gewoon: wanneer u het idee hebt gehad dat u geslapen hebt, maar de tijd is weg, dan mag u ervan uit gaan dat u niet geslapen hebt. Wanneer u wakker wordt zogezegd, eerste voorbeeld, als slapende, dan beseft u de tijd. En dan hebt u geslapen.
Nu moet u niet denken, omdat u bij uw oefening in slaap gevallen bent, dat daardoor die oefening minder waard is. Ook hier gaat de geest verder werken, maar op een ander niveau en er gaat een andere invloed naar het lichaam zijn dan wanneer er een verlaagd bewustzijn is. Als er een verlaagd bewustzijn is, dan blijft de wisselwerking tussen de geest en het lichaam, en dat is via, sta mij toe te zeggen, de gouden koord en zo verder, veel sterker en worden er veel sterkere impulsen nagelaten. Dat wil zeggen dat dan, ook wanneer je terug bij volle bewustzijn komt, de uren die daarop volgen verfrissende ideeën, nieuwe mogelijkheden ineens op uw pad komen.
Ook hier, wat de cirkel betreft, is het dan geraadzaam, wanneer je terug bij volle bewustzijn komt, dat u op een rustige manier, en dan zou ik zeggen, als het geen slapen is geweest maar verlaagd bewustzijn, ga nog even rustig in meditatie. Het verschil zal ook zijn dat bij verlaagd bewustzijn, we spreken misschien over een half uur, een kwartier, een uur, waarvan je het idee hebt dat het uren kan geweest zijn. Bij slaap zal het eerder omgekeerd zijn, zul je het idee hebben van kort, maar heb je, laat ons zeggen, uren of meer geslapen.
Tweede punt, om terug te komen bij uw afschermende cirkel, u kunt dan na rustig even terug gemediteerd te hebben, en laat ons zeggen, uw eigen lichaam de kans te geven van zijn eigen trilling terug te vinden, want die is even verbroken doordat er een lager bewustzijn was, kun je dan heel bewust de cirkel openen.
Met lager bewustzijn bedoel ik: uw bewustzijnsniveau zit heel laag, bijna aan de limiet, maar de trillingsverhouding, doordat de geest overneemt, ligt hoger. En dat moet terug bij elkaar in evenwicht komen. En daarom, bij het tweede gedeelte is de raad van even terug dit te laten bezinken door een paar meditatieve gedachten en de cirkel te openen. Het is altijd aan te raden, wanneer je deze oefening doet en je hebt de cirkel rondom u en rond de spiegel getrokken, dat u daarna terug de cirkel opent. Stel nu dat u dit vergeet, ach dit is geen ramp, de werking blijft. Op een bepaald moment zal uw euro, tegenwoordig, wel vallen of uw cent, en dan kunt u nog bewust zeggen: ik open de cirkel. Kijk, de cirkel is een afscherming. Dus maak u nu echt geen zorgen als je deze vergeet te openen. Zolang je met deze procedures bezig bent, zal dit geheel in zijn werkzaamheid blijven functioneren. Zo, ik denk dat dit voldoende is.

  • Is het wel goed, broeder, om deze oefening te doen terwijl men neerligt?

Ik zou niet weten waarom je niet mag neerliggen. Kijk, wat belangrijk is bij deze oefening, is dat u zich kunt ontspannen. En de ene mens zal zich kunnen ontspannen in een zithouding, de andere misschien in een lighouding en misschien weer een andere zal liever de lotushouding aannemen. Ach kijk, voor ieder is dit individueel. Als een lighouding voor uw lichaam het meest ontspannende is en mits, dat moet er toch bijgezegd, je niet direct in slaap valt, zie ik geen enkel probleem. Wanneer je natuurlijk, zoals veel mensen, een bed ziet en u neerlegt en slaapt, ja dan moet u deze oefening niet zo proberen te doen. Dan is het beter dat u gaat zitten en een gemakkelijke pose aanneemt om deze oefening te doen. Het is niet de bedoeling dat u aan deze oefening begint en in slaap valt, anderzijds, heb ik gezegd, is het niet erg als het gebeurt. Want dat betekent, als je aan die oefening bezig bent en u gaat in slaap, dat uw lichaam en ook uw geest, de mogelijkheid heeft van een goede rust. Maar natuurlijk, wanneer u gewoon zegt van: ik ga op mijn bed liggen en dat bed dient anders om te slapen, dan is het vertrekpunt niet in orde. Dan ben je beter dat je, zelfs als je uw bed wil gebruiken, toch even rechtop gaat zitten op uw bed. En dan zul je zien wat daar uit voort kan komen.

  • Er werd gezegd dat we ons in een tweede werkelijkheid kunnen terugtrekken wanneer er iets gebeurt. Kunnen we ook onze verwanten, die daar eigenlijk niets van af weten, daarin mee opnemen?

Eigenlijk op deze vraag wil ik verwijzen naar hetgeen wat de broeder in het eerste deel naar voor heeft gebracht. Het is als magiër een individuele wereld. Wanneer u uw verwanten daar gaat bij betrekken, gaat u de verkeerde weg op.
Ik begrijp dat dit voor de mens heel moeilijk is want verwanten, en vooral wanneer we gaan spreken over kinderen, broers, zusters, ouders en zo verder, ligt in de stoffelijke wereld zeer nauw. Maar, lieve vrienden, je moet het volgende in ogenschouw nemen: De oefening die u doet, de kunde die u opbouwt, wordt niet gedeeld door deze verwanten. Dit is ook niet mogelijk. Ieder mens heeft zijn eigen pad te gaan. Wanneer u nu met uw kennis en uw mogelijkheden het pad gaat wijzigen van een ander, of dit nu familie is of niet, want het is een verkeerd idee dat je verantwoordelijk bent voor bijvoorbeeld uw kinderen of uw andere bloedverwanten. Dit klopt niet, u draagt als ouder enkel een verantwoordelijkheid tot een jaar of drie voor het kind en dan stopt het in wezen. Het klinkt hard, maar dat is de natuur, sorry dat ik het zo moet zeggen, en zeker voor wat magie aangaat, moeten we daarmee rekening houden. Indien je dit niet doet en uw verwanten daarbij betrekt, gaat u eerstens voor uzelf zaken bijbrengen, die er niet horen te zijn maar, en wat vooral te vermijden is, gaat u oorzaak zijn dat uw verwanten, zelfs uw bloedverwanten, niet hun eigen ervaringswereld kunnen doormaken. En ik begrijp dat u nu op uw achterste poten staat als mens want dan zegt u: ja maar, ik kan toch niet mijn kind dit laten gebeuren of mijn vrouw dit of mijn broer dat. Sorry, u bent magiër, u hebt er niets mee te maken. Anders mag u niet aan magie doen. Want dan gaat u zelf uw eigen vingers verbranden.
Dit wil niet zeggen, en dat is weer iets anders, dat u door uw kennis en door uw mogelijkheden binnen het geheel niet kunt de andere op zijn weg steunen en helpen. Versta mij goed, het zou dwaas zijn van dat niet te doen, dat kadert zelfs in het kader van die Universele Liefde, of die Kosmische Liefde. Maar u mag niet hen in een patroon brengen dat zij niet anders kunnen. En dat zou je effectief zeer goed kunnen realiseren via een tweede werkelijkheid. Weet u, als u dat zou doen, dan bent u van dat moment af volledig verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt.
En nu ga ik even cru zijn maar dan gaat u mij best begrijpen. Stel, u bent ouder en u hebt kinderen en u betrekt die in die tweede werkelijkheid. Daarmee onthoudt u die een ervaringswereld maar juist door die in die tweede werkelijkheid te brengen, doen die kinderen, stel u voor, iets totaal fout. Ze vermoorden een persoon. Cru, wat ik nu zeg als voorbeeld. Wie is er dan verantwoordelijk? Niet die kinderen, maar u. U bent degene geweest die, door die kinderen in die tweede werkelijkheid te brengen om hun zogezegd te beschermen, de mogelijkheden van eigen ervaringswereld weggenomen. Zij hebben op een bepaald ogenblik iemand het leven benomen, wel zij zijn minder in verantwoordelijkheid dan u. U gaat opdraaien voor alle gevolgen die geestelijk uit dit beëindigen van dit leven voortkomen. En dit wil ik u als magiërs in spe zeker niet aandoen. Daarom geef ik zo een heel cru voorbeeld.
Ik hoop dat dit voor iedereen duidelijk is. Dus u bouwt die tweede werkelijkheid op. Deze tweede werkelijkheid is uw werkelijkheid. Dus niet de werkelijkheid, noch van uw kinderen, noch van uw echtgenoot, noch van uw ouders, noch van uw tante, noch van uw nonkel, noch van uw vrienden. Het is uw werkelijkheid en daar werkt u mee. En daarnaast kunt u effectief alle steun, alle inzicht, alle hulp bieden in volle kracht die mogelijk is. Want effectief, en dan spreek ik liever over verwanten, al uw verwanten zijn evenwaardig om hulp te krijgen.
Ik hoop dat u de nuance begrijpt en dat u het mij niet kwalijk neemt dat ik zo een cru voorbeeld geef. Het is om het duidelijk zwart–wit te stellen.

  • Broeder, ik heb nog steeds problemen met het ‘zien’. Ik heb daar al een aanvaardbare uitleg over gekregen maar voor de oefening met de magische spiegel vind ik het toch belangrijk. Kunnen jullie mij daarbij helpen?

Ik denk dat deze vraag  een paar vragen hiervoor al beantwoord is.
Ik denk dat je effectief een beetje vindingrijk moet zijn en voor uzelf in dit geval in de stof een voorbeeld uitbouwen. En vanuit zo een voorbeeld dit in u op te nemen en ermee te werken.
Anderzijds, naar de vraagsteller toe zou ik het volgende willen zeggen, maar dan antwoord ik individueel, de anderen kunnen er ook gebruik van maken: alsjeblieft, heb wat meer vertrouwen in uzelf. Het grote breekpunt bij de meesten ligt in te weinig zelfvertrouwen, te weinig overtuigd zijn van de waarden die in u zijn. Iedereen in deze groep heeft zeer veel mogelijkheden. Sta mij toe te zeggen dat ten opzichte van de doorsnee mens rondom u, dat u zeker, cru gezegd, 75% meer mogelijkheden hebt. U wilt ze soms niet erkennen omdat u voor uzelf bang bent en omdat u bang bent dat de buitenwereld erom zal lachen. Ik ben misschien een beetje cru maar het is misschien wel nodig. Geloof in uzelf om te beginnen. Op het ogenblik dat u in uzelf gelooft, bouwt u uw capaciteiten uit, gaat u uw eigen sterke kanten kunnen openplooien en er mee werken. Stoort u niet aan de wereld rondom u. Want die wereld rondom u is alleen maar, voor het grootste deel, een puur illusiebeeld dat op weinig is gestoeld. Heb vertrouwen in de kracht van uzelf maar ook: heb vertrouwen in uw eigen geest. Niet onbelangrijk. En tenslotte: heb ook vertrouwen in onze wereld. Heb vertrouwen in de geest in het algemeen dat, wanneer u zich op ons richt, wij steeds er zijn om u te helpen, om u bij te staan. Maar ook hier weer is het noodzakelijk dat u dit wilt aanvaarden. Dat u eerst en vooral de vraag stelt, en tweedes dat u er voor open staat. En dat zien we nogal eens dikwijls. De stofmens twijfelt nogal eens dikwijls aan zichzelf. De stofmens durft soms niet te gaan waar men voelt dat het kan maar, o wee, er zijn zoveel regeltjes en zoveel voorschriftjes, er zijn zoveel gewoontepatroontjes, er zijn zoveel cultuurgebonden zaken. Hier verwijs ik graag terug naar mijn broeder van het eerste gedeelte.
Lieve vrienden, laat los, ga er voor, volg uw eigen gevoel, wees overtuigd van uw eigen kracht en u zult bereiken in dit leven waarvoor u geïncarneerd bent en dat is het belangrijkste.

  • Toen ik de eerste maal de oefening deed, was het alsof er een kiepbak met zand werd uitgestort vanuit de hemel. Wat is de betekenis hiervan en waarom word ik geblokkeerd als ik de oefening uitvoer? T.t.z., ik krijg de vraag niet gesteld.

Kijk, ook hier weer verwijs ik naar wat ik juist gezegd heb. Leer u distantiëren van alles wat u gedurende uw leven tot hiertoe is ingeprent. Velen onder u zijn zo geïndoctrineerd, dat beseffen we best, dat ze het heel moeilijk hebben om er zich van vrij te maken. Maar probeer steeds opnieuw en opnieuw. Eén raad die ik u zeker kan geven: vecht er niet tegen. Laat het voor wat het is maar ga een nieuwe weg. Dat wil zeggen, wanneer u een berg zand voor u ziet dan kan die berg zand, of dat hij nu een hemelse kiepbak heeft of niet, maar die berg zand kan voor u een enorme hindernis zijn wanneer u er blijft tegenaan kijken. Maar iedereen weet, en u ook, dat wanneer u even opzij kijkt, u ziet dat u langs de zijkant van de berg zand verder kunt. Dan doet u dat. U gaat geen schop (spade) halen om de berg zand te verleggen. Het heeft geen zin. U verspeelt uw energie en u bent met zaken bezig, die op dat moment helemaal niet ter zake doen. U gaat gewoon rond de berg zand en u gaat verder. En dan zult u zien, misschien dat er dan nog een tweede kiepbak en nog een derde komt. Niet aan storen, u gaat verder, steeds rond en verder. Het is zoals men soms in opleidingen stelt, je wordt soms geconfronteerd door of met een demon en die demon kan verschrikkelijk zijn, kan angstwekkend zijn, huiveringwekkend. Maar begrijp dat die demon alleen bestaat in uw fantasie. Op het ogenblik je kunt zeggen: “voor mij besta je niet, ik ga verder”, verdwijnt hij. Als je er tegen gaat vechten, zul je nooit een overwinning behalen. De demon is altijd sterker dan uzelf omdat u hemzelf creëert, omdat het uw eigen angsten zijn, uw eigen onzekerheden. Dus laat dit voor wat het is.
Ga er rond. Berg zand: bestaat niet, ga er gewoon rond. En dan zul je opmerken dat je uiteindelijk in een fase komt dat deze zaken gewoon verdwijnen. En dat u aanvoelt dat u verder kunt, dat de mogelijkheden zich voordoen en dat u bij voorbeeld met uw oefening plots heel goede resultaten krijgt, dat u uw spiegeling van uzelf wel degelijk kunt realiseren. En wat u niet mag vergeten, is om bij uw oefening steeds heel goed de afscherming op te bouwen. Dit is belangrijk. Als u de afscherming juist opbouwt en u brengt het beeld er juist in dan verdwijnen de zandbergen, dan verdwijnen demonen, dan verdwijnt alles want u zit in de juiste situatie en u kunt verder gaan. Maar wanneer u opzij kijkt en u angstig afvraagt: zal er toch niets zijn? Dan hebt u het al gecreëerd. Want het zijn uw eigen gedachten, die creëren waar u last van hebt. Het komt niet van iemand anders. Het vertrekt vanuit uw eigen gedachtewereld.
Dus tracht zo ontspannen mogelijk uw cirkel te trekken, tracht daar het beeld in op te bouwen en vanuit dit beeld, ga gewoon uw oefening doen en u zal zien, het zal wel lukken. Voilà.

  • Ik heb het toch goed begrepen dat het zegel enkel mag gebruikt worden voor groepsleden en niet bij voorbeeld voor gezondheidsproblemen bij vrienden en familieleden.

Dat hebt u zeer goed begrepen. Kijk, wanneer u het zegel zou aanwenden voor iemand die ziek is, dan zou u misschien juist het omgekeerde resultaat kunnen verkrijgen. En dit wens ik niemand toe. Lieve vrienden, besef alsjeblieft dat je met magie bezig bent, dat we jullie zaken aanleren die enkel en alleen voor jullie bestemd zijn en die niet bestemd zijn voor gebruik buiten de groep omdat voor het gebruik van zo een zegel je mee moet gewerkt hebben aan die opbouw. Vergeet niet, het zegel van de groep is een stukje van ieder van u. Misschien heb je daar nog niet bij stil gestaan. Maar dat is zo.
Kijk, wanneer je dat zegel gaat gebruiken voor bijvoorbeeld iemand te genezen, dan is dat zegel zoals een gloeiende bout die je zou in iemands handen geven en zeggen: “Kijk, dit is nu eens een krachtig energieveld en dat gaat u helpen.” Degene die een gloeiende bout in zijn handen neemt, die gaat niet gelukkig zijn. Ik heb misschien schone voorbeelden maar het is misschien het beste om u te doen inzien dat je dit niet doet.
Wat u wel kunt, en dat moet u beseffen, is dat, wanneer u iemand anders wilt helpen, u vanuit de kracht van de groep werkt. Niet alleen vanuit het zegel van de groep maar de totaliteit en dat u zo op die manier iemand tracht te helpen, is mogelijk. Maar dus niet met even een kopietje van het zegel te maken en te zeggen: alsjeblieft. Maar dan gaat u toch wel eigenaardige resultaten bereiken. Maar niet de resultaten die tot uw goedkeuring kunnen leiden.
Want u mag niet vergeten, en dan rond ik het hier af, u mag niet vergeten vrienden, in magie is het zo dat iets door gebruik, door er mee te werken, een lading krijgt. Die lading verdwijnt niet meer. Bijvoorbeeld uw zegel van uw groep kun je niet meer doen verdwijnen. Dat existeert en dat blijft, dat blijft werkzaam, dat wordt krachtiger en krachtiger naargelang er meer mee gewerkt wordt. En vergeet niet, het zijn jullie in de stof niet alleen. Ook wij gebruiken dit. Dat wil zeggen dat dat zegel door enorm veel krachten wordt gehanteerd. Kijk, wanneer u een energiecentrale hebt, van welke grootorde ook, dan gaat u toch ook niet iemand die niets van de werking van die centrale kent in de controlekamer de zaken laten regelen, nietwaar? Dat is om ongelukken vragen. Wel, je kunt dit met zo een zegel vergelijken. Iemand die daar niet de nodige kennis, de nodige opleiding, de nodige achtergrond van heeft, ondanks dat het maar een simpele uitbeelding is, kan daar heel veel schade door ondervinden. En nu kunt u denken: ja maar, wij zijn toch met witte magie bezig en wij zijn toch met licht bezig. Heel juist, heel juist. Maar de andere, die dit zou gaan gebruiken zonder de kennis, is misschien niet zo met licht bezig en is misschien niet zo positief bezig en dan krijgt u het effect van iemand die zonder zonnebril midden in de woestijn in de zon gaat staan staren. Dan kun je zeggen: Ja maar, de zon geeft warmte en licht en dat is toch gezond want uw vitamientjes zetten op. Ja, misschien allemaal wel waar, maar de persoon in kwestie zal dan wel blind zijn. En of die dat dan graag heeft, dat is weer iets anders. Dus ik hoop dat ik jullie wat dit betreft, heel duidelijk heb gemaakt.
Hetgeen wat hier aangeleerd wordt, is individueel. Jullie gebruiken het in jullie individuele ontwikkeling in het gebeuren; samen in de groep zijn jullie één grote kracht, maar je blijft, hoe dan ook, het individu. Dat mag je nooit vergeten.
Ik hoop dat ik voldoende duidelijk ben geweest. Als er nog zaken zijn die onduidelijk zijn, denk er over na en formuleer ze in een vraag, ik zal u graag bijstaan en antwoorden.

Meditatie: Eén worden met de aarde.

Zet jullie allemaal gemakkelijk, ontspan jullie allemaal en dan gaan we gewoon gezamenlijk ons hier voorstellen dat we in de tipi hier een brandpunt vormen in het midden van de kring. Een brandpunt dat, waar je ook zit, naar u is gericht. Bekijk het, visualiseer het voor uzelf effectief als zijnde een soort warme bewegende lucht. Zoals je in een woestijn of wanneer het heel warm is en op zanderige grond een trillende luchtbeweging krijgt. Tracht het zo even op te bouwen. Je ziet de lucht trillen. Dan vraag ik jullie: fixeert u op deze bewegende lucht en u gaat zien, doordat die lucht trilt en beweegt, begint ze te spiegelen. En nu gaat u allen samen naar die spiegeling toe en we gaan allen samen door die trillende lucht, door die spiegeling. Het is als het ware of je verplaatst u in een andere wereld. Wanneer we erdoor zijn, kom je in een beeld van rust. Je ziet een mooi landschap, een groen landschap. Een landschap waar een evenwicht is in alle aspecten. Waar de natuur zich volledig in harmonie met de kosmos gedraagt. U ziet als het ware hoe de krachtsvelden daar spelen. Er is in dat beeld niets dat storend is, het voelt aan als een kosmisch evenwicht. U kan daar in brengen wat je maar wenst, het is allemaal heel evenwichtig. Je ziet, als het ware, de aarde zoals de aarde zichzelf ziet. Je wordt één met het beeld van de aarde dat ze van zich heeft. Niet het beeld dat de mensen van de aarde gemaakt hebben, maar het beeld dat de aarde van zichzelf heeft, zoals u van uzelf ook een beeld hebt. Een beeld dat meestal niet hetzelfde is als wat de anderen van u zien of hoe de anderen u zien. Maar hier ziet u, ervaart u, voelt u de aarde, de kracht die u draagt, de bron die u voedt, uw echte moeder voor uw stoffelijke voertuig.
En probeer nu gewoon u voor te stellen dat u een plaatsje zoekt waar u rustig u kunt neerleggen. U tracht u één te voelen, al liggend, met deze aarde. En nu blijft u gewoon plat op de aarde, uw benen wat gespreid en uw armen open naast u dat u zowat een kruisvorming vormt. En tracht gewoon nu de energetische bewegingen van de aarde door u te laten gaan. Voelt u één met deze aarde, wordt volledig één. Als het ware, wordt opgenomen in deze aarde. Vergeet even dat stoffelijk lichaam, laat het even los en wordt één met deze aarde. Je zou u kunnen voorstellen dat je hier een stoffelijke dood sterft. Een stoffelijke dood waardoor je de eenheid kunt ervaren, die gebeurt wanneer het lichaam terug in de aarde wordt opgenomen, onder welke vorm ook. U wordt energie, u wordt kracht. Niets verdwijnt want alles heeft zijn nut, zijn doel. Alles blijft bestaan. De vorm verandert misschien, maar niet de kracht, niet de energie. Die is eeuwig. En u voelt nu hoe rustig u zelf bent. U voelt nu hoe licht u ook bent, het is als het ware, of u kunt gewoon u verplaatsen zonder enige weerstand. U bent één met deze aarde. Eén kracht, één evenwicht. En dan voelt u de eenheid met de Schepper, dan voelt u de eenheid met de Bron of met God of welk woord u er ook aan geeft. U bent terug thuis gekomen. U beseft ineens dat alles mogelijk is. U beschikt alle over krachten die er maar bestaan. En u kan deze gebruiken. U kan deze krachten doorgeven aan degenen, die kracht zoekende zijn. U kan vanuit deze situatie op alle mogelijke terreinen werken en invloed hebben. U kan uw eigen voertuig harmoniseren zodat het niet meer vatbaar is voor allerlei lastige kwaaltjes. U kan uw eigen gedachtepatroon zo profileren dat je volledig in harmonie blijft met de Schepper, met God, met de Kosmos, met de Bron.
Dat is nu uw tweede werkelijkheid, uw kracht en u voelt zich opgenomen in deze Universele Liefde, die u deelt met het Al-gekende, die u deelt met elke verwante; want deze liefde is overal en onbeperkt, ondeelbaar.
En dan kan u rustig, wanneer u deze ervaring hebt doorgemaakt, uw eigen lichaam eens van op afstand beschouwen. Dat lichaam dat daar in dat mooie beeld rustig ligt. U kunt vanuit dit beeld dit lichaam wat bijsturen. Als u in dat lichaam hier en daar afwijkingskes ziet, dan harmoniseert u ze. U polijst het een beetje zodat het krachtiger en evenwichtiger wordt. U bouwt uw eigen evenwicht en uw eigen harmonieën op, u dringt uw eigen stoffelijk beeld in de Universele Liefde waar de harmonie, het evenwicht een hoofdrol speelt.
En wanneer u dit beeld nu zo hebt gekneed en bewerkt, dan kunt u rustig terug u vereenzelvigen met dit voertuig. Kunt u rustig, geest en stof samen, terug naar de poort gaan waar je zojuist door bent gestapt, beseffende dat u nu meer kracht, meer energie, meer licht, in u draagt. En vooral ook dat het stoffelijke voertuig bijgewerkt is, bijgestuurd is, sterker is, soepeler is.
En dan kom je rustig terug door deze spiegelende poort, kom je rustig terug op de plaats waar je vertrokken bent, volledig herboren, opgenomen in deze Universele Liefde. Dan laat u rustig het beeld, dat we hier in het midden opgebouwd hadden, oplossen, als het ware, in deze ruimte en komen we terug tot het besef dat we hier samen met elkaar een krachtige ervaring, een krachtig wit-magische ontwikkeling hebben doorgemaakt. Dat we hier samen de aanzet hebben gekregen voor een oefening, een praktijkoefening, die we vanaf nu met een regelmaat kunnen uitvoeren, ieder volgens zijn eigen aanvoelen, volgens zijn eigen intuïtief opbouwend geheel. Maar ieder van u kan dit realiseren. Want ieder van u bent deel van het geheel en het is maar even de aandacht op dit brandpunt en u bent vertrokken op de juiste weg, in de juiste richting.
En nu is de krachtbron opgeheven en zijn we terug de individuen die we waren, alleen met een grote meerwaarde.
Lieve vrienden gebruik deze meerwaarde, werk er mee, laat ze niet verloren gaan. Het is geen tijd om parels voor de zwijnen te gooien. Het is een tijd om actief te zijn. Het is een tijd om duidelijk te maken dat er op aarde ook nog lichtende krachten bezig zijn.

image_pdf