De nieuwe mens

image_pdf

3 september 2004

Ik moet u erop wijzen aan het begin van de bijeenkomst dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend noch onfeilbaar zijn en dat wij het op prijs stellen dat u over het gebrachte zelfstandig nadenkt en een eigen mening vormt.

Nu de beginformule gezegd is, mag ik u vragen welk onderwerp u voor vanavond voorzien had?

  • Het onderwerp is ‘De nieuwe mens’, broeder.

Wanneer u wilt spreken over wat er met de mens gaat gebeuren in de toekomst, is het belangrijk dat we eerst eens kijken wat de mens eigenlijk is. En wanneer u spreekt over de nieuwe mens, dan is het wel noodzakelijk eerst even de oude mens te bekijken. De mens van een vorig tijdperk, wat wij het Vissentijdperk noemen, een mens die in veel gevallen door de loop der tijd heen het idee heeft opgebouwd dat hij de heer van de schepping is en dat hij ‘naast God’ heer en meester is op deze planeet, op deze aarde. Echter, wanneer we dit nader gaan bekijken, dan moeten we zeggen dat deze mens eigenlijk nog maar pas zijn luiers is ontgroeid. Want verder is deze mens op deze planeet niet gekomen. Ach, hij denkt wel dat hij ver staat, maar wanneer we dat vergelijken met andere planeten waar ook incarnatiemogelijkheden zijn – ach, en denk niet direct dat dat noodzakelijk in een menselijke vorm is, want de menselijke vorm is voor de geest een primitieve vorm, een primitieve vorm die mogelijkheden inhoudt, dat is een feit. En het is ook daarom dat de geest  zo graag de menselijke vorm in stand houdt. Omdat, zeker aan het begin van een ontwikkeling deze primaire bestaansvorm zeer waardevol is.

Het spijt me dat ik dit hier zo naar voor moet brengen, maar wanneer ik dit zo niet stel, zal u ook nooit kunnen volgen wat de toekomst gaat brengen. U moet afstappen van de idee dat de huidige mens een wezen is dat zeer ver is gevorderd. U bent één stap verder dan de dieren rondom u. Dit klinkt cru, maar toch is het zo. Kijk even hoe uw maatschappij functioneert, denk even na over alles wat de laatste tijd rondom u is gebeurd. En ik zeg wel: de laatste tijd rondom u, want wat de vorige generaties hebben doorgemaakt, daar hebt u weinig aan. Wat u doormaakt, is een leerschool, is een ontwikkeling. En dan zal u zien dat de meeste onder u gedreven worden meestal nogal door stoffelijke eigenschappen: emotie, begeerte, noem maar op. Maar die drijfveren ontstaan zomaar niet. Die drijfveren ontstaan omdat u een dierlijk lichaam hebt. Een dierlijk lichaam waarin allerlei secreties een rol spelen die door allerlei prikkels in een bepaalde richting functioneren.

Als we daarbij dan nog rekening houden dat u als mens over een erfelijk potentiaal beschikt dat toch reeds zeer vele jaren is opgebouwd en dat die erfelijke gegevens u ook nog sturen, dan, beste mensen, kan u toch begrijpen dat er tussen u en het dierlijke, buiten de individuele bevoertuiging, niet zo veel verschil is.

Wanneer we dan even een stapje verder gaan en moeten constateren dat in de mensenmaatschappij een groot aantal mensen zich helemaal tracht af te sluiten van de intuïtie die hun eigen geest hen wilt doorspelen, dan kan u zeggen dat heel veel van wat er rondom u gebeurt, niet gebaseerd is op grote wijsheid of doorzicht. Maar dat het gebaseerd is in eerste instantie op dwangmatige verschijnselen die een dierlijk lichaam in zich draag, om niet te zeggen: het instinctieve.

Nu zijn er onder u hier die al denken: “Ik ben daar eigenlijk niet mee akkoord.” Dat is uw volste recht. Ik ben begonnen met te zeggen dat u zelf moet nadenken. Wanneer u hier even verder gaat over nadenken, zal u wel ontdekken dat er vele punten zijn die kloppen. En wanneer u eerlijk met uzelf bent, zal u moeten toegeven dat veel zaken die u tot hiertoe in uw leven gedaan hebt, of die u hebt willen doen, niet hun bron vinden in een hooggeestelijke waarde of een drang naar geestelijke ontwikkeling, maar dat zij hun bron vinden in puur stoffelijke aangelegenheden. En, ik durf gerust zeggen: in veel gevallen, en in sommige gevallen zelfs meer dan 90 %, in puur instinctieve gedrevenheid van het stoffelijk lichaam.

Dat is, kort omschreven, de mens van heden die al een beetje meer gepolijst was dan de mens van 1000 jaar geleden of de mens van 4000, 5000 jaar geleden. Vóór die periode hebben we andere mensenrassen gekend die anders functioneerden, op een ander niveau stonden, maar daar gaan we deze avond niet verder op in. We blijven bij het huidige menselijke ras dat op het ogenblik nog voor een tijdje deze planeet zal bevolken. Wanneer u nu even in gedachten houdt wat ik gebracht heb, dan kan u naar de toekomst toe veronderstellen dat wanneer in de nieuwe tijd, die Aquarius is, er een nieuwe mens zal ontstaan, dat er aardig wat zal wijzigen aan deze wereldopbouw. Dat er aardig wat zal wijzigen in alles wat u nu als gewoon en dagelijks ervaart.

Wanneer we enkele generaties verder gaan kijken, laat ons gewoon stellen: een generatie twee of drie verder, dan zal u al opmerken dat dat stoffelijke lichaam meer geperfectioneerd zal zijn. ‘Meer geperfectioneerd’ wil zeggen dat er in de komende generaties dankzij, of spijts, ongevallen, catastrofes die op deze wereld zullen plaatshebben, er mutaties kunnen optreden waardoor het menselijk lichaam meer geschikt zal zijn voor de komende generaties. Want het is hier al meermaals gezegd: binnen dit en een kleine driehonderdtal jaren, 250, 300, zit u in wat men noemt ‘de gouden jaren van Aquarius’. Dan zal het menselijke voertuig voor de geest op dat ogenblik zijn optimale bereiktheid hebben. D.w.z. dat het menselijke lichaam voor de geest directer bruikbaar is om ervaringen op te doen t.o.v. het menselijke lichaam dat op het ogenblik beschikbaar is.

Wanneer u zo naar mij luistert, moet u wel beseffen dat wij van onze zijde de mens niet bekijken zoals u uw medemens bekijkt of uzelf. U vindt voor uzelf dat uw lichaam het voornaamste is wat hier op deze planeet rondloopt. U vindt dat alles daar om moet draaien. Vanuit geestelijke zijde is dit echter een beetje anders. De geest zoekt een voertuig om van daaruit in zijn bewustzijn verder te kunnen. En de norm die wij vanuit onze zijde gebruiken of hanteren, is meestal niet dezelfde als de normen die de mens op dit ogenblik hanteert.

Sommigen onder u denken: “Het is belangrijk dat ik een goed leven heb, goed mijn boterham verdien, dat ik jaarlijks op reis kan gaan enz.” Het kan best zijn dat dit de geest helemaal niet boeit en dat de geest zoekt naar bepaalde conflictsituaties. Dat de geest ervoor zorgt dat bv. de reis die u plant in zekere zin in het water kan vallen, waardoor u geïrriteerd bent en misschien fouten maakt, maar daardoor een leerschool ondergaat die, wanneer u lustig op reis was geweest, nooit had ervaren.

Zo zien we dikwijls dat mensen zeer gechoqueerd zijn wanneer we soms aanhalen dat het voor de geest interessant kan zijn te incarneren bv. ergens in Afrika waar hongersnood heerst, waar gevechten bezig zijn, waar alle gruwelijkheden gebeuren die u zich maar kan indenken. Als normaal denkende mens zegt u dan: “Dat kan toch niet.” Maar ik kan u garanderen dat vanuit onze zijde soms zeer hooglichtende entiteiten keuzes maken om op die plaatsen geboren te worden, om juist daar de mogelijkheid te hebben om bepaalde ervaringen op te doen. En in vele gevallen ook ervoor te zorgen dat degenen die daar in de moeilijkheden zitten, op een voor u waarschijnlijk niet zo aanvaardbare wijze maar voor de geest een zeer doeltreffende wijze, een vorm van bewustzijnsontwikkeling kunnen doormaken.

Het is namelijk zo dat een mens meer lering opdoet wanneer er rondom hem iets fout loopt omdat hij dan moet gaan zoeken dan wanneer een mens een leven heeft waarin alles heel gezapig verder kabbelt, waar geen enkel probleem is en waar altijd oplossingen zijn. Dit is in vele gevallen niet zo leerzaam voor de geest.

En wanneer we dan gaan kijken naar de mens onder Aquarius, de nieuwe mens, dan gaan we zien dat in eerste instantie deze mens zal beschikken over een groter potentiaal van zijn hersenen. U weet het, of u weet het niet, maar de laatste 30, 40 jaar is er al een evolutie bij de mens gaande waardoor er langzaam maar zeker reeds tot ongeveer 15 % meer van de hersencapaciteit wordt gebruikt. Waaraan merkt u dat? In vele gevallen zal u zien dat mensen gevoeliger worden. U ziet overal in uw maatschappij een toename van mensen die, sommigen, wat helderziend zijn, anderen wat helderhorend, weer anderen gaan gewoon inspiratief sterker staan. Er zijn zo duizend-en-een zaken op te noemen die de laatste tientallen jaren bij de mensheid zijn aangescherpt.

Dit is misschien één van de positieve aspecten van uw vervuiling. Ook dit klinkt misschien raar in uw oren, maar juist door toename van bepaalde toxische stoffen zijn er al bepaalde wijzigingen opgetreden. Maar we zullen zien dat door wat in de komende tientallen jaren te gebeuren staat op deze aarde, er nog veel sterkere ingrepen zullen zijn op het menselijk lichaam. We gaan eigenlijk naar een periode die u kan vergelijken zo ongeveer een kleine 4000 jaar geleden. Toen ook zijn er heel grote mutaties ontstaan in het menselijk ras. De oorzaak toen was dat de aarde nogal heel sterk heeft gereageerd, dat er via vulkaanverschijnselen vele toxische stoffen in de atmosfeer zijn gekomen, dat er op een bepaald moment zelfs verduisteringen zijn geweest enz. Dat alles heeft toen geleid tot het lichaam dat u heden ten dage nog kent.

Ach, in die duizenden jaren is het wel een beetje in vorm veranderd, u bent wat rechter gaan lopen, uw hoofd is iets gewijzigd. Langs de andere kant moet u zeggen dat ook uw spierstelsel zeer gewijzigd is. Maar voor de rest is de algemene lijn nogal gelijk. Nu staan we op een punt, beste mensen, dat door uw eigen toedoen uw leefomgeving zo besmet geraakt dat er weer wijzigingen kunnen gaan optreden. En dit kan soms op een zeer vlugge manier gaan. Want maak u geen illusie: uw wetenschap zal er geen antwoord op weten. En de huidige wetenschap, zoals ze nu bestaat, is langzaam maar zeker zichzelf aan het ondermijnen en zal tussen dit en, laat ons zeggen, een kleine eeuw totaal van deze aardbol verdwenen zijn onder de vorm waarop ze vandaag bestaat. Daarmee wil ik niet zeggen dat er geen wetenschap zal bestaan, maar juist door alle veranderingen en alle grote problemen die er zullen ontstaan, zal de nieuwe mens terug geconfronteerd worden met de echte noden van de geest, met de echte zoektocht die de mens samen met de geest kan uitvoeren om zijn weg van bewustzijn door te voeren.

Dit wil zeggen dat u ervan op aan kunt dat wat nu nog een randfenomeen is en waar men aan de rand van de wetenschap wilt mee rekening houden, dat dit tussen dit, 50 en 100 jaar het heel normaal zal zijn dat men zaken zoals telepathie, heldervoelendheid, noem maar op, zal gebruiken.

Maak u geen illusie, de technische evolutie die nu bezig is, zal op dat ogenblik sterk veranderd zijn. U hebt de laatste jaren een explosie gehad van technologie. Maar in wezen is er geen innovatie geweest. Het is gewoon het oude gekende dat tot op het bot is uitgewerkt, maar echt nieuwe ontdekkingen zijn er niet gebeurd. Tussen dit en enkele tientallen jaren zal u kunnen opmerken dat wanneer de kinderen die dan volwassen zullen zijn en zich gaan bezighouden met wetenschap, zij dit op een heel andere manier zullen benaderen. Dat zij de krachten die zij in zich dragen daaraan zullen toevoegen en daardoor tot een totaal nieuwe kennis, tot een totaal nieuwe wetenschap zullen komen. Waar de systemen die we nu gebruiken, hoe verwonderd wij er soms ook naar kijken, heel snel zullen behoren tot het oude.

Ook, maak u geen illusie, uw vervoersproblemen bv. zullen dan van de aardbol verdwenen zijn. Niet omdat uw olie zal op zijn, niet omdat u met geen wagen wilt rijden, maar gewoon omdat moeder aarde ervoor zal gezorgd hebben dat deze waanzin dat ieder mens zich met metaal omringt, zal voorbij zijn. Men zal totaal andere mogelijkheden van communicatie hebben en ook andere mogelijkheden van verplaatsing. Wees ervan overtuigd dat de wereld die u vandaag kent – en de meesten die hier aanwezig zijn, zullen er nog een beetje van meemaken, maar het merendeel zal u kunnen zien aan mijn zijde – deze wereld loopt a.h.w. op zijn laatste benen. Ach, niet dat de mens verdwijnt, hoor. Niet dat het laatste oordeel daar is, verre van. Want de aarde zal nog heel lang blijven bestaan. En de mogelijkheid voor de geest, als het van de geest afhangt, zal ook nog zeer lang deze aarde gebruiken tot mogelijkheid van bewustwording. Maar we komen nu eenmaal in een totaal andere kosmische periode, met totaal andere kosmische invloeden, en daar ook kan de aarde als planeet niet onderuit. D.w.z. dat zeer vele evenwichten op deze planeet hersteld worden. Dat zeer vele zaken die vandaag ogenschijnlijk voor de mens zo belangrijk zijn, kunnen gewijzigd worden op een minimum van tijd.

Beste mensen, u staat voor een zeer boeiende, een zeer interessante tijd. Maar misschien zijn er onder u die liever zouden gehad hebben dat alles gewoon bij het oude bleef. Maar weet u, als alles gewoon bij het oude blijft, dan staat u stil, dan gaat u niet vooruit en dan is het zoals het kind dat in een klasje zit en eigenlijk geen interesse meer heeft voor de leerstof. Waardoor, wanneer het schooljaar voorbij is, het niet in staat is van wat het zou moeten geleerd hebben, te kennen en verplicht wordt om een jaartje over te doen. Dit kan u vermijden door u niet vast te ankeren aan het oude maar nu reeds trachten te leven zoals u het in uw eigen innerlijk kan aanvoelen. Want dat is belangrijk.

Het is belangrijk dat u tracht dag na dag waar te nemen, te voelen wat uw eigen geest van u verlangt, wat uw eigen geest met dit leven heeft bedoeld. Ach, ik weet het, velen gaan dan zeggen: “Ja maar, dat fantaseer ik.” Of: “Het kan zo niet zijn.” En dan gaat men halsstarrig verder op de oude wijze. En wat ziet men dan? Ach, dan loopt het weer eens fout. Hoeveel onder u hebben niet al zeer vele signalen gekregen? Als ieder voor zichzelf eens nadenkt, wat hebt u de laatste jaren allemaal niet meegemaakt? Wat hebt u de laatste jaren allemaal niet gepland en hoe is het dikwijls anders gelopen?

Iedereen heeft zo zijn dromen. Maar ja, daar moet ik dan dit of dat voor opofferen, en dat kan ik toch moeilijk maken. Wat zouden mijn buren zeggen? Wat zou mijn familie zeggen? Wat zou mijn vrouw zeggen? En daardoor blijft men in het oude patroon zitten. Gevolg: Men voelt zich niet goed in zijn vel. Men droomt, men kan het niet realiseren, men creëert spanningen in zichzelf, en zo ontstaan er van alle mogelijke problemen. Ach, het is toch niet voor niets dat u hier in West-Europa de maatschappij bent die de meeste kalmeringsmiddelen en allerlei zenuwpillen slikt. Natuurlijk, er zijn mensen die daar dik hun kost mee verdienen. En waarom niet wanneer de ander zich daartoe leent. Maar dan is de vraag: wanneer er zo veel pillen moeten genomen worden om een beetje te kunnen functioneren, om in deze maatschappij zogezegd de schijn te kunnen handhaven dat u erin thuishoort, of het dit echt wel waard is. Is het dan niet beter dat u op een bepaald moment zegt: “Al die rotzooi gooi ik de vuilbak in en ik ga voor wat ik aanvoel dat echt mijn weg is.” Dat u zegt: “Die bankrekening kan mij gestolen worden.” Dat u zegt: “Die administratie en al die zaken, dat ze ermee naar de duivel lopen, maar ik ga mijn weg die ik voel die juist is.”

En wat ziet u in deze maatschappij? Dat steeds meer mensen dit gaan doen! In vele gevallen ziet u wel dat dit jongeren zijn die een risico durven nemen, maar er zijn ook ouderen. Er zijn er bij die gedurende lange tijd in de maatschappij heel goed gefunctioneerd hebben en dan op een bepaald moment ineens alles over de brug gooien en zeggen: “Ik functioneer niet meer mee. Ik speel het spel niet meer mee.” En naargelang u steeds meer mensen krijgt die weigeren het spel mee te spelen, ziet u hoe de nieuwe mens zal ontstaan. Want degene die meespeelt in deze maatschappij en tracht zich daarin te handhaven, die trekt de volledige chaos die zich overal aan het manifesteren is, in zich, gaat mee in die chaos.

Maar degene die zegt: “Niet met mij, ik ga mijn weg, ik leef mijn leven.” Ach, en dat kan effectief inhouden dat u van de ene moment op de andere zegt: “Die grote luxewagen, die heb ik niet meer nodig, ik neem wel de fiets, of: die grote tv, ik gooi hem het stort op, bij wijze van spreken. Want er is toch niks anders dan slecht nieuws op.” Het kan zich onder vele vormen voordoen. Het kan zich ook voordoen dat iemand zegt: “Ik heb genoeg van steeds maar onder stress te moeten werken en mensen iets te moeten wijsmaken om de cijfers te halen. Ik gooi het overboord en ik zet mij in bv. voor de minderbedeelden, voor de sukkelaars.” Ach, er zijn duizend-en-een manieren waarop iemand zijn leven kan wijzigen.

Maar het is bezig, de nieuwe mens is aan het ontstaan. En misschien hebt u zich al verbaasd dat zulke zaken rondom u gebeurd zijn. Misschien hebt u er nog niet direct bij stil gestaan waarom die ene kennis van u ineens zei: “Ik heb er genoeg van, ik trek bv. naar de ontwikkelingslanden en ik ga daar helpen.” Of waarom de andere kennis, die toch zo’n dik betaalde job had, ineens die job overboord zette en zich met gehandicapten bv. ging bezighouden. Of iemand anders die een heel dik betaalde baan bij de bank had, die zegde: “En nu ga ik mij in de natuur bezighouden.”

Ach, lieve mensen, als u wat rondom u kijkt, u kan overal al voorbeelden vinden, steeds meer. Enkele tientallen jaren geleden waren het nog uitzonderingen. De dag van vandaag zijn het al geen uitzonderingen meer. En kijk naar de jeugd, u hebt twee strekkingen: degenen die gaan voor datgene waar zij in geloven en waar, in tegenstelling met enkele leeftijdsgenoten van enkele tientallen jaren daarvoor, waar niet meer de vraag wordt gesteld: Wat verdien ik eraan? Maar: Wat kan ik hier betekenen in de maatschappij? en: Waar voel ik mij goed mee? En dan hebt u de andere strekking die gewoonweg deze maatschappij niet meer ziet zitten en die dan vlucht in de roes. Deze laatsten zijn degenen die langzaam maar zeker ervoor zullen zorgen dat de chaos ten top kan komen, dat het huidige bestel zal exploderen. Maar in tussentijd zullen de eersten, die langzaam maar zeker ontwikkeld zijn met de idee: wat kan ik voor deze aarde, wat kan ik voor mijn medemens betekenen? zullen zij in staat zijn vanuit die chaos de nieuwe mens te doen openbloeien.

Want is het niet zo dat eerst het oude, het vastgeroeste moet verdwijnen. U kan geen lente krijgen als u niet eerst herfst en winter hebt gehad. Maar het is zo dat dankzij het vallen van de bladeren en dankzij de zware winter alles wordt opgeruimd en dat uit dit verrottingsproces gedurende die periodes het mogelijk is dat de nieuwe bloemen, het nieuwe leven in de lente kan ontstaan.

Is het niet zo dat vele van de schoonste bloemen zoals bv. de heel mooie lotusbloem, dat deze wortelt in de modder en in het vuil op de bodem van de rivier of de vijver en dat van daaruit de mooie bloem tot ontwikkeling komt. Zo ook zal de nieuwe mens onder Aquarius tot ontwikkeling komen. Een mens die in eerste instantie de mens zal zijn die er zal zijn voor zijn medemens. Een mens met intuïtie, een mens met gevoel. Een mens die niet zoals nu in vele gevallen een koude, kille wetenschapper is, maar een mens die de warmte in zich draagt.

U zal zien dat tegen het einde van deze eeuw wetenschap en magie, om het zo uit te drukken, terug elkaars gelijke zullen zijn. Zij zullen elkaar aanvullen. En ik druk het met dit woord uit: ‘magie’, om duidelijk te stellen dat men ervan uit zal gaan dat er veel ongekende krachten zijn die bruikbaar zijn, maar waar de mens die op deze planeet leeft, niet onmiddellijk een verklaring kan voor geven, maar desondanks deze krachten kan en mag gebruiken en zo zal komen tot een echte samenleving. Een samenleving waar men voor elkaar betekenis kan hebben, waar het er niet zal om gaan: Wat kan ik aan u verdienen? Maar waar het zal gaan om: Wat kan ik voor u betekenen? Wat kan ik voor u doen?

Ach, het is een maatschappij die reeds bestaan heeft, hoor. Er zijn periodes op deze aarde geweest onder andere heersers dat er levensvormen waren die zo bestonden. Nu gaan we terug naar een periode waar dit belangrijk zal zijn. Een periode waarin de mens die dan op aarde zal leven, niet zal begrijpen dat de 20e eeuw en zelfs een groot deel van de 21e eeuw de mens nog zo primitief dacht. Niet meer zal kunnen begrijpen dat de mens zo op zichzelf was gericht. Want neem gerust van mij aan, lieve mensen, de golf van incarnaties die nu wacht, heeft een totaal andere aanpak, een totaal andere optie dan de grote golven van incarnatie die we gekend hebben in de laatste honderden jaren van het Vissentijdperk. Want daarin zaten nog zeer veel zeer primitieve geesten. Daarin waren nog zeer veel dierlijke aspecten naar voor gekomen. Dit loopt op zijn einde en wat nu komen gaat, zal van een totaal andere orde zijn.

En jullie hebben eigenlijk geluk, als ik het zo mag uitdrukken, om juist in deze overgang te leven. De ouderen onder u hebben nog het zuivere Vissenaspect gekend, het dogmatische, het vastgeroeste. Langzaam maar zeker hebben zij gezien hoe alles begon te bewegen, hoe zaken die wanneer zij klein waren, als onmogelijk werden beschouwd, ineens werkelijkheid werden. Maar deze versnelling verhoogt nog. En vooral degenen die nog enkele jaren op deze planeet zullen rondlopen, zullen het geluk hebben om te kunnen meemaken dat veel van wat zij vandaag nog ervaren als onveranderlijk, een rots in de branding, tussen dit en enkele jaren zal blijken dat het niet meer was dan een hoopje zand dat met de wind is meegevoerd.

En dan zal u waarschijnlijk nog eens aan een avond als deze terugdenken met de gedachte: Waarom hebben we het toen niet begrepen? Heel eenvoudig, lieve mensen, u kunt als mens heel moeilijk zaken waar u nooit mee geconfronteerd bent geweest, gaan inschatten, gaan omzetten in beelden voor u, in beleving. Dit lukt maar op het ogenblik dat u van buiten af ermee geconfronteerd wordt. Maar wees ervan overtuigd: de confrontaties komen er aan. En het zal degene zijn die met een open geest de confrontaties benadert, die tracht voor de ander er te zijn, die zal reeds kunnen ervaren en voelen wat deze nieuwe mens zal inhouden.

Ach, en misschien zal het wel inhouden dat hetgeen waar u zo voor gewerkt hebt, waar u zo voor gezweet hebt, plots verdwijnt. Maar ach, weet u, wanneer u naar onze zijde komt, laat u ook alles achter, begint u ook van nul. Dus, hoe minder je u tracht vast te houden aan het oude, hoe gemakkelijker u door de veranderingen zal heen geraken, hoe soepeler voor u alles zal lopen. Maar ik besef heel goed dat, zeker in een maatschappij lijk deze waarin u leeft, waarin u allen op uw bezit zo gevlast bent ‘want het is toch het uwe’, de basis waarop deze maatschappij draait, dat u het geen aangenaam idee vindt dat dat plots kan verdwenen zijn.

Maar hebt u er al ooit bij stilgestaan of over nagedacht, lieve mensen, dat de zekerheid die u hebt, gebaseerd is op de onzekerheid, op het lijden van miljoenen anderen? Ach, u staat daar niet bij stil en het is natuurlijk niet aangenaam te beseffen dat het leven dat jullie hier leiden, enkel maar kan wanneer een groot deel van de wereld in oorlog is, wanneer er strijd is, wanneer er haat bestaat. Want dit is de basis van uw luxemaatschappij. Maar op het ogenblik dat het andere deel van de wereld zal beseffen: ‘Waarom laten wij ons dit nog aandoen? Wij spelen dit spel ook niet meer mee’, dan stort de ganse westerse maatschappij als een kaartenhuisje in elkaar. Daar hebben jullie waarschijnlijk nog niet bij stilgestaan.

Ach, u hebt op het ogenblik in uw wereld het terrorisme. Erg, hé. Hoe die stoute mensen andere mensen doden en doen. Maar hebt u er bij stilgestaan, lieve mensen, dat uw maatschappij hetzelfde reeds jaren, reeds tientallen jaren, reeds eeuwen doet, bij deze mensen die nu in opstand komen? Maar het is juist door deze chaotische toestanden die nu ontstaan dat de nieuwe generatie die opkomt, dit zal ongedaan maken op een wijze die u zich nu niet kan voorstellen. Want u kan natuurlijk lange tijd soldaatje spelen en terroristje spelen en elkaar blijven uitroeien, maar op een bepaald ogenblik komt u tot op een punt dat er zijn die zeggen: ‘Dit hoeft voor mij niet meer’ en dan de totaal andere weg uitgaan. Het zich niet aantrekken of u een vijand bent, ja of nee, maar ieder gaan beschouwen als gelijke, als broeder, als zuster, zonder daar nog enige eis bij te stellen.

En dan wordt het moeilijk voor de huidige haaien die de mensheid leiden, om het geheel zo te dirigeren dat er toch nog terreur zou zijn. Ach, u zal zien, zulke zaken gebeuren heel snel en onverwacht. In een mensenleven tijd kan de wereld er totaal anders uitzien. Maar wanneer we enkele generaties nemen, dan zal u zien dat de Aquariusmens, de nieuwe mens die nu aan het ontluiken is, om het zo te zeggen, er zal zijn, en dat heel veel belangen die nu de wereld dirigeren, eigenlijk marginaal zijn geworden.

Ach, er zullen altijd wel minder bewusten rondlopen die van alles trachten uit te halen. Maar in tegenstelling tot de huidige dag waar de minst bewusten meestal de aarde besturen en leiding geven, zal dit tussen enkele generaties en nu omgekeerd zijn. En zal vooral de verwantschap onder de mensen, het beseffen dat we allen van dezelfde Bron komen, het beseffen dat we allen dezelfde kern in ons dragen en dat we allen dezelfde weg gaan, zal dan het belangrijkste zijn.

En dan zal u zien, dan zal wetenschap bloeien, dan zal cultuur bloeien. Dan zal de mens kunnen leven in evenwicht met zijn Schepper. En dat is de kern van Aquarius. En daarvan kunnen we zeggen als we zo het toekomstbeeld bekijken dat dit ongeveer toch een kleine 1000 jaar zal standhouden. En dan weer zal er verandering optreden, omdat dan langzaam maar zeker weer andere kosmische invloeden op deze aarde een rol gaan spelen. Maar goed, intussen bent u misschien hier terug al een paar maal geweest en hebt u het dan op deze aarde voor bekeken gehouden en zegt u: ‘Als ik nu nog even wil bijleren, kies ik wel ergens anders een mogelijkheid.’

Zo, lieve mensen, dat was zo’n beetje mijn visie op de nieuwe mens. Ik hoop dat ik jullie niet teveel gechoqueerd heb. Maar ik weet dat ik beter de zaken nogal cru stel dan wanneer ik ze mooi aanbreng, verpakt in een mooi papiertje met een mooie strik rond. Persoonlijk vind ik dat u daar weinig aan hebt. Als ik mij nog herinner van de tijd toen ik leefde en ik kreeg een geschenkje, en hoe mooier het verpakt was, hoe minder er meestal in zat. Dus, ik heb liever een minder mooie verpakking maar met een inhoud waar u iets aan hebt, waar u iets mee kan doen. En dat heb ik getracht, lieve mensen, deze avond jullie te geven.

Als er mensen zijn die hier over het gebrachte bepaalde bedenkingen hebben of vragen, u mag die nu stellen.

Vragen.

  • U zei aan het begin van de avond dat de mens één stap verder is dan de dieren. Betekent dit geestelijk gezien in verhouding hetzelfde, dat mensen die in de stof leven eigenlijk geestelijk nog lang genoeg aan kunnen voelen?

Als u het heel correct wilt vergelijken, de dieren op deze aarde zijn meestal bevoertuigd door een groepsgeest, een groepsgeest die het diergebeuren stuurt. En van daaruit kan het dier eventueel naar een individueel bewustzijn komen. De mens als dusdanig heeft al een individueel bewustzijn. Daar zit het grote verschil. Maar, zoals ik reeds gezegd heb, gezien op deze aarde nogal veel dieren verdwenen zijn de laatste eeuwen en er nogal veel mensen bij gekomen zijn, zit daar nogal veel primitieve dierlijke incarnatie bij. En daardoor krijgt u de chaotische fenomenen van heden. Niet dat ik hiermee wil zeggen dat die eerste incarnaties van mens minderwaardig zijn, nee. Elke geest of elk individu dat zich ontwikkelt, loopt dat door en zoekt de beste weg waarin het thuishoort. En daar moet ik stellen dat de aarde een ideale primitieve planeet is voor zulke incarnaties.

  • Broeder, u hebt niets gezegd over de partnerrelatie van de nieuwe mens. Is dit vanavond niet aan de orde of kan u daar nu iets over zeggen?

Ach, partnerrelatie, kijk eens hier, als u goed hebt geluisterd, zal u begrijpen dat in Aquarius deze zaken weinig of geen rol meer spelen omdat de oude structuur van ‘jij bent van mij’, niet meer zal bestaan. Er zullen wel degelijk relaties zijn, maar relatie op een vrije basis. Een relatie die betekent: ‘ik ben er voor jou, wat kan ik voor jou betekenen?’ En in omgekeerde zin ook. Niet: ‘ik ben met u gehuwd, dus u bent van mij, dus zo en zo en zo en zo.’ Ja, ik weet het, voor advocaten wordt dat een slechte tijd, zij zullen hun kost niet meer kunnen verdienen op dat terrein. De relatie zal veel vrijer zijn, veel opener. En maak u geen illusie over wat seksualiteit in de toekomst aangaat. Seksualiteit zal blijven bestaan omdat de mogelijkheid tot voortplanting blijft bestaan. Maar men zal terug komen tot de echte waarde ervan. Wanneer twee mensen echt van elkaar houden, zal daarin de mogelijkheid zitten dat er nieuw leven ontstaat. Maar het zal niet meer zijn van: man, vrouw, en het mag onder geen ander beding of meneer pastoor moet zijn zegen gegeven hebben. Die periode zal langzaam maar zeker verdwijnen. Er zal een veel grotere vrijheid maar, en dat is essentieel in deze evolutie, een veel grotere vrijheid maar met verantwoordelijkheid ontstaan.

Nu, dit is de grote lijn, en zoals in alles zullen er, ook in dit gebeuren, afwijkingen zijn. Dat kan ook niet anders. Alleen zal het minder extreem zijn dan het op deze ogenblikken in deze maatschappij aan de orde van de dag is. Ook omdat uw overbevolking zal verdwenen zijn. U moet niet denken dat binnen 100 jaar de wereldbevolking nog zoveel miljard mensen zal tellen. Zij zal al zeer sterk afgenomen zijn. Daardoor ontstaat er terug meer bewegingsruimte. De mens zal hierdoor ook terug zich meer integreren in de natuur, vrijer kunnen leven en bewegen. Want de maatschappij waar u op het ogenblik in leeft hier, is een maatschappij die eigenlijk voor een dierlijk organisme, dat een mens is, niet meer aanvaardbaar is. Hij kan geen rust vinden in deze maatschappij, hij kan geen stilte vinden want u zit met teveel op een te kleine oppervlakte.

En zie wat u uw dieren aandoet, kijk naar uw kippenkwekerijen, kijk naar uw varkenskwekerijen enz. U ziet daar gebeuren wat met de mens ook zal gebeuren, omdat deze mens, eigenlijk niet beseffende, op dezelfde wijze zich gedraagt. En dat zal zich niet voordoen onder Aquarius. Daar zal de mens terug zijn bewegingsvrijheid hebben. Daar zal de mens terug zijn rust en zijn stilte kunnen zoeken, en zal hij er zijn voor de andere wanneer het nodig is. Maar nogmaals, het is heel moeilijk om een juist beeld te schetsen van de maatschappij die gaat geboren worden omdat u allen teveel met de oude beelden waarmee u bent groot gekomen en ontwikkeld, gevangen zit.

  • De huidige mens grijpt meer en meer terug naar de oude natuurreligies. Hoe past eigenlijk deze tendens in de evolutie van de nieuwe mens?

Het is heel simpel, u bent nu eenmaal onafscheidelijk deel van deze aarde, en deze aarde werkt in op u, op uw omgeving, op alles. In de nieuwe tijd zal de mens zich hiervan meer bewust worden. De mens zal zich ervan bewust worden dat bv. wanneer hij over een weide loopt, dat de planten ook leven zijn, dat onder zijn voeten ook dierlijk leven is, dat het allemaal harmonieën zijn waar hij rekening kan mee houden. En op het ogenblik dat deze mens terug zoals vroeger gaat aanvoelen dat hij met hetgeen de aarde hem biedt, in evenwicht kan zijn, dan zal hij deze krachten kunnen gebruiken.

Ach, en waar vroeger bv. de oude volkeren de zon aanbaden of de maan, zal u nu beseffen dat deze planeten bepaalde werkingen geven waarmee u in harmonie kan zijn en zo evenwichten rondom u creëren. Vroeger zou men dan gezegd hebben: dit is magie. Dan zal men gewoon dit aanvaarden als gewoon een evidentie van het leven zelf. Maar langzaam maar zeker gaat de mens terug ervaren dat hij niet alleen is op deze aarde, dat hij op deze aarde zal samenleven met planten, dieren, mineralen, noem maar op, en dat het enkel mogelijk is door de juiste harmonie ermee deze aarde op een positieve wijze te laten evolueren. Maar ook hier, mijn waarde vriend zal de aarde zich eerst nog een paar maal ferm schudden om alles af te gooien wat de Vissenmens hem heeft aangedaan. Want ook de aarde kan maar verder onder de nieuwe kosmische tendens wanneer de evenwichten hersteld zijn.

U kan het een beetje vergelijken met: wanneer er één luis in de pels van een hond zit, zal hij zich er niet aan storen, maar wanneer hij honderden luizen heeft, dan zal hij beginnen krabben en van alles doen om er van af te geraken. De aarde heeft in haar pels meer dan honderden luizen, en de aarde zal zich langzaam maar zeker, op haar eigenste manier, beginnen krabben, met alle gevolgen van dien. En dan kan de mens wel denken: ach, het komt door de vervuiling of het komt door dit of door dat. En hij kan dan met computers van alles gaan berekenen, en telkens zal hij de bal misslaan. En wanneer u dan goed oplet, zal u mensen rondom u zien die met al die zaken geen rekening houden, maar gewoon rustig meditatief in harmonie trachten te zijn met de aarde. En aan hen zal dit passeren. Zij zullen mee golven met het schudden van de pels, maar zij zullen er niet door vernietigd worden, laat staan dat ze er af zouden vallen. Ik hoop dat dit duidelijk is.

  • Hoe zit het eigenlijk met het water, omdat er zoveel verschuivingen bezig zijn, in de landen zijn er ook veel waterreservoirs die op geraken. En vermits u zegt dat de nieuwe mens wilt veranderen, onze cellen veranderen, verandert ons watersysteem dan ook?

Kijk, het water dat u vandaag drinkt, waarvan u zegt dat het zuiver is, stel dat u dat zou geven aan een mens van 1000 jaar terug. Wanneer hij dit zuivere water, waar u in de winkel al veel geld voor betaalt, zou drinken, zou hij op slag dood vallen. Zo zuiver is uw water op het ogenblik. Maak u geen illusie, de aarde herstelt zichzelf. Maar er zullen andere verhoudingen komen. Uw lichaam ook, en dat heb ik vanavond reeds naar voor gebracht, zal mutaties ondergaan waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan. Water is voor deze planeet essentieel, maar wanneer de aarde vandaag of morgen haar water terug in originele toestand zou brengen, zou ieder levend wezen dat nu op deze planeet bestaat, verdorsten. Want het originele water van de aarde, zoals de aarde het gekend heeft bij haar ontstaan, is voor deze mens die nu rondloopt, niet bruikbaar. Zo goed dat we kunnen zeggen: moest u de lucht inademen die bv. een Romeinse legioensoldaat inademde tijdens zijn lange tochten over het Europese continent, wel, u zou verbranden; ú zou verbranden. Nochtans, de Romeinse legioensoldaat was in staat om dagen aan een stuk te marcheren. Dus, maak u niet teveel zorgen. Eerstens, eer al het water opgebruikt is, of het slechte water dat u nu bezit en gebruikt, dat zal u niet meer meemaken. En als u dan nog even op deze planeet terug wil incarneren, dan zal u wel een voertuig hebben dat op dat ogenblik de mogelijkheid heeft om het dan bestaande water te consumeren.

Kijk, lieve mensen, de veranderingen die de komende honderden jaren gaan gebeuren, zijn zo ingrijpend dat u zich gewoon niet kan voorstellen wat er komt. Zo goed dat de mens die 200 jaar geleden op deze aarde leefde, zich niet kon voorstellen dat er nu steden zijn van beton, dat er een petrochemische industrie is, dat iedereen zich in een blikken doos verplaatst en dat de paarden eigenlijk alleen nog maar luxedieren zijn. Een mens van 200 jaar geleden kon dat beeld niet hebben, hij kende het niet. Dus maak u geen zorgen wat over 200 jaar op deze planeet gaande is. Als u dan interesse hebt, zal u misschien incarneren en dan zal u het allemaal wel kunnen meemaken. En dan zal u misschien omgekeerd denken: hoe is het in godsnaam mogelijk geweest dat de mensheid zulke stoten heeft uitgehaald?

  • We gaan de tijd van Aquarius in, zoals u vertelde en verlaten we het tijdperk Vissen. Van Vissen weten we dat mensen veel behoefte hadden aan religie. Heeft de nieuwe mens nog behoefte aan de religie zoals we die nu kennen of worden de religies achter ons gelaten?

De Aquariusmens, en ik wil hier even de puntjes op de i zetten: u zit reeds in Aquarius. Dus op het ogenblik is Aquarius zich volledig aan het ontwikkelen, het Vissentijdperk is afgesloten reeds een tiental jaren geleden, het is toch belangrijk dat te beseffen. Wat betreft de religies zal u opmerken dat langzaam maar zeker al de huidig bestaande kerken en religies gewoon verdwijnen. Zij zullen gewoon nog een nota in de marge zijn. Algemeen zal u opmerken dat de mensen, of ze nu van christelijke origine zijn, moslim zijn, boeddhist zijn, hindoe zijn, jood zijn, zal niet uitmaken. Men gaat langzaam maar zeker naar één filosofie die inhoudt dat de mens de vrijheid heeft van denken, dat hij zijn eigen God in zich zal vinden, zo kan ik het omschrijven.

Het zal gedaan zijn met religies die de mensen voorschrijven hoe zij moeten denken, wat zij moeten doen. Dit is misschien op het ogenblik voor jullie ondenkbaar als u ziet wat bv. in de wereld van de islam gebeurt. Nochtans is juist het fundamentalisme dat nu zo sterk vecht, zich aan het vernietigen. En u zal opmerken dat langzaam maar zeker ook deze islam een volledig vrij denkende religie zal worden. Wanneer u naar het christendom kijkt, wanneer u 100 jaar geleden zou gezegd hebben dat in Europa het katholicisme of het protestantisme eigenlijk niet meer de hoofdmoot zou zijn, dan had men misschien nog getracht u op een brandstapel te zetten. Men had u in elk geval het zwijgen opgelegd. Als u nu ziet hoe een katholieke kerk tracht oude zaken in stand te houden, maar er niet in slaagt; hoe zij mensonwaardig met haar leider omgaat, want dat is het, deze paus op het ogenblik is eigenlijk niet meer bij machte om nog enige impact te hebben, maar de machthebbers achter de schermen trachten dit zo te handhaven omdat zij op het ogenblik vechten voor de laatste kluifjes van deze enorme kerk. Niet voor de waarde van de religie, wel voor de waarde van de materie die eraan verbonden is. Ook dit loopt op zijn laatste benen. Ook dit zal eindigen in een publieke strijd waardoor degenen die nu nog enigszins zich ankeren aan deze kerk, het ook voor bekeken zullen houden. En dan kunnen we zeggen dat tussen dit en een kleine 20 tot 50 jaar dit ganse instituut dat hier toch eeuwen bepalend is geweest voor deze regio, zal vervallen zijn tot niets meer dan een kleine nietszeggende sekte.

Hetzelfde zal u opmerken met de islam. U zal nog in Aquarius hier en daar kleine fundamentalistische sekten overhouden, er zullen nu eenmaal altijd zeer primitieve incarnaties zijn en moeten zijn, maar het algemene beeld zal een vrij denkend mens zijn die wel degelijk gelooft, maar het geloof niet meer omdat de ander zegt dat hij zo moet geloven, maar omdat hij aanvoelt dat hij deel is van dat grotere geheel. U zal zien dat zo goed christendom, islam, boeddhisme, hindoeïsme, zelfs op het ogenblik kunnen we zeggen natuurgodsdiensten enz., in vele gevallen samenvloeien en een soort lijn gaan vormen die zegt: Kijk, denk zelf na, ontdek zelf de krachten in u; besef dat, of u het nu God noemt of Oerkracht of wat dan ook, dat u daar deel van bent, en dat u van daaruit uw incarnatie kan waarmaken. De mens van Aquarius zal er ook van overtuigd zijn dat zijn leven hier in de stof maar een leerschool is. Waar tot op heden dit steeds werd verworpen – of beter gezegd: de laatste 1000 jaar, want ervoor was de mens wel meer geneigd dit aan te nemen en waren er veel groepen in de maatschappij die overtuigd ook waren dat leven na de dood bestond, niet onder de vorm van hemel of hel, zal de mens van Aquarius gewoon de zekerheid in zich dragen: wanneer ik dit stoffelijk leven afleg, besta ik gewoon verder, ga ik gewoon mijn gang verder. Ook dit zal maken dat de verhouding onder de mensen totaal anders wordt. Want wat voor zin heeft het te vechten wanneer u beseft dat dit maar een tijdelijk gebeuren is en dat wanneer u de stof verlaat, u gewoon uw weg verder gaat.

Ik denk dat ik zo een kleine algemene schets heb gegeven. Ik kan daar nog als slot aan toevoegen dat de filosofie van Aquarius, die overkoepelend is voor alle filosofieën die er bestaan, reeds gebracht is en dat deze vooral – zij is gebracht in de streken waar nu oorlog heerst, dus Iran, Irak en Afghanistan – is gebracht onder wat wij hier aan onze zijde vertalen voor deze streken als ‘Nieuwe Leer’. U kan dit ten andere gewoon, en ik denk hier, opvragen want daar bestaat reeds veel documentatie over. Deze nieuwe leer is eigenlijk een juister gestelde uitvoering van wat reeds eeuwen op deze wereld aanwezig is, maar door de mens steeds is verworpen.

Als er geen dringende vragen meer zijn, dan denk ik dat we aan het einde van deze avond zijn gekomen.

Er wordt van mij verwacht dat ik de avond besluit met een meditatie. Gezien we vandaag een beetje gesproken hebben over de nieuwe mens, zal ik de meditatie in deze richting laten verlopen. Ik zal trachten jullie te laten aanvoelen wat het is te bestaan voor de ander. En dat gevoel dat ik voor jullie zal trachten op te roepen, sluit dat gevoel in jullie hart. Neem dit mee, neem dit mee naar huis en draag dit gevoel uit naar ieder die rondom u is. En dan zal u opmerken dat de wereld rondom u ietsjes meer lichtend, ietsjes mooier is dan dat u ooit hebt gezien.

Meditatie: De nieuwe mens.

Vader, Gij die ons de mogelijkheid hebt gegeven om onze medemens te dienen, geef mij de kracht, schenk mij het licht om dit voor mijn naaste waar te maken. Laat ons even vergeten wie we zijn. Laat ons even vergeten dat we mens zijn. Laat ons even voelen dat we deel zijn van deze kosmos, dat we een energie zijn in deze oneindige kosmos die rondom ons is. Laat ons even deze energie voorstellen als licht. Voel u even als een lichtpuntje aan het firmament. Voel u even als een schitterende ster, een ster die goudgeel licht uitstraalt.

En als u dat gevoel dan in u ervaart, voel u dan één met die kosmos rondom u. Voel hoe uw licht vloeit in het licht van diegene die naast u is. Voel hoe al dat licht, al deze pracht zich vormt tot één geheel, één stralend lichtend geheel. En kijk dan rondom u: zie hoe dat licht door de duisternis priemt, zie hoe u velen een klein druppeltje van dit licht geeft waardoor zij plots terug zin in hun bestaan vinden. Door dat kleine flinterdunne straaltje, dat pareltje van licht, keren zij zich af uit het duister waarin zij zich hebben gevangen gezet. En dankzij u, dankzij uw uitstraling, dankzij uw kracht kunnen zij terug de weg gaan die hen brengt naar de Vader. De Vader die u het licht heeft gegeven, die u de mogelijkheid heeft gegeven, zoals vanavond, betekenis te hebben voor de ander.

En denk nu even aan degenen die dit licht zo van node hebben, denk even aan degenen die op het ogenblik angstig zijn of ziek zijn of zoekende zijn. Ieder van u heeft wel iemand in zijn omgeving die dit licht kan gebruiken. En geef het, straal het uit, draag het uit! Hou niet tegen, laat het vloeien, laat de kracht gaan. Want de Bron is oneindig, en hoe meer u geeft, hoe meer u schenkt, hoe meer er naar u toe vloeit. Wees één, wees in harmonie met al degenen die dit licht zoeken. Geef het door, straal het uit! En u zal zien, de wereld zal iets meer schitteren, de vrede, de rust, de harmonie zal iets verder doorgedrongen zijn. En dankzij u is de waanzin een beetje minder, dankzij u is er weer in mensenharten wat liefde ontwaakt. Dankzij u is er weer wat meer inzicht gekomen, dankzij u is de wereld een beetje mooier geworden.

Laat dit licht, waarvan u zo gebruik hebt gemaakt, zich ankeren in elke cel van uw wezen, gij die even vergeten zijt dat je een stoflichaam had, jij die even u als energie van de kosmos hebt gevoeld: hou dit gevoel in de kern van uw wezen. Sla dit gevoel op in uw ziel, de goddelijke vonk, de Bron van alles. En wanneer u dan iemand tegenkomt die lijdende is, onder welke vorm ook, open dan uw hart en laat gewoon het licht stralen. Zeg niet: u moet zo of zo, maar geef gewoon, geef gewoon de kracht, het licht, de harmonie. Wees er voor uw broeder, wees er voor uw zuster omdat u allen behoort tot diezelfde Bron, tot diezelfde Vader. Omdat u allen kinderen bent van deze aarde.

Dat het licht bevestigd zij. Dat u dit licht voor eeuwig in u mag dragen, delende met de ganse schepping.

En kom dan rustig terug. Besef rustig terug wie u bent. Maar vergeet niet, wanneer u binnenkort met problemen geconfronteerd wordt, even terug te grijpen naar dit moment. Tracht even dan te zeggen: Vader, ik geef u mijn licht. Tracht even terug te voelen dat u meer bent dan alleen maar dat hoopje vergankelijke stof. Tracht dan even terug de energie te voelen, de eenheid met de Vader waardoor u de kracht en het licht bezit om welk probleem ook op te lossen, om welk probleem ook om te zetten in een harmonie die u weer verder helpt op uw weg naar bewustwording.

Zo, mijn lieve mensen, mijn taak voor deze avond zit er weer eens op. Ik hoop dat u het kleine cadeautje dat ik u gegeven heb, zal koesteren als een juweel, maar een juweel dat u kan delen met uw evenmens. En denk eraan, de komende tijd is een zeer onrustige tijd. Nu spreek ik niet over de komende jaren, hier spreek ik over de komende uren en dagen. Laat u niet meeslepen. Ga terug in uzelf, zoek rust in uzelf en laat alle onrust die zich overal tentoon zal spreiden aan u voorbijgaan. Neem er geen deel aan, ga er niet in mee. Want in deze tijd, meegaan in de onrust, in de chaos, betekent delen in de klappen. En dit kan u beter vermijden. Gebruik de kracht die u geschonken is, en u zal deze tijd kunnen doormaken als toeschouwer die heel veel kan bijleren zonder te moeten delen, of al te veel te delen, in de brokken.

image_pdf