De wolken

image_pdf

24 februari 2009

Voor ik vanavond verder ga met het geven van praktische zaken, zou ik toch eerst graag van jullie horen of jullie erin geslaagd zijn om met wat we vorige maal besproken hebben, (08.02.2009) te werken. En of uit wat u tot hiertoe volbracht hebt, vragen naar voor zijn gekomen. Dan zouden we daar eerst kunnen op aanzetten om vervolgens verder te gaan.

  • Broeder, er is gezegd dat we met die krachten zouden kunnen werken. Hoe kunt u dan daarmee verder werken?

Op het ogenblik dat u tot een ervaring komt, dat alles tot rust komt, dat de wereld eigenlijk in uw ogen op dat moment stilstaat, dat de natuur eigenlijk naar u luistert, dat er een wisselwerking is, op dat ogenblik kunt u de kracht, die u aanvoelt – want binnen die rust zult u een zeer sterke ontwikkeling krijgen van kracht en een kracht aanvoelen. En dan kunt u heel bewust die kracht bv. op een bepaalde zaak richten. Dan kunt u bv. zaken helpen tot een oplossing te komen of voorkomen dat er bv. door natuurrampen bepaalde zaken in uw omgeving plaatsgrijpen. U moet er echter rekening mee houden dat deze gevoeligheden, wanneer deze zich verder zullen ontwikkelen, er vooral zullen toe leiden dat, wanneer u de rust van de aarde ervaart, u waarschijnlijk – en dat zal voor de meeste onder u hier zo zijn – u een periode eigenlijk volledig uit uw eigen gedachtesfeer weg bent. Daarmee wil ik zeggen dat u tot de constatering zult komen, door u daarop in te stellen en die rust aan te voelen, dat bv. de tijd zeer snel verlopen is zonder dat u het hebt waargenomen. Dat er bv. 30 minuten, misschien 60 minuten voorbij zijn en dat u het idee hebt dat het een paar seconden is geweest, dat u precies bent ingedommeld.

Het is belangrijk dat, wanneer u met deze krachten omgaat, als u begint u daarop in te stellen, ook een beeld vormt van wat het doel is van uw instelling op deze krachten. In het begin zou ik dit zeer algemeen houden. D.w.z. niet gaan denken: ik ga hier eens zorgen dat bv. er geen vorst meer is of dat er geen stormen zijn enz. Dat heeft geen enkel nut. Maar u kunt bv. wel beginnen, heel klein, met te zeggen: Wanneer ik in deze rust ben, dan zal de natuur bv. in mijn tuin – en zelfs als u geen tuin hebt, als u bv. op een appartement woont en als u planten hebt – daar die kracht voor die planten, dat daar harmonieën en evenwichten ontstaan. Wanneer u dan in dat soort meditatieve trance, meditatieve harmonie met de aarde komt, dan zult u opmerken dat wanneer u terug tot uw bewustzijn komt, dat er zaken gewijzigd zijn.

Het is niet zo dat u kunt zeggen dat uw gras ineens 5 centimeter gegroeid is, daar gaat het niet om, maar u kunt wel zeggen dat er meer levenskracht is rondom u. Bijvoorbeeld de planten waaraan u hebt gedacht, hebben juist iets meer dan dat u normaal zou verwachten. En ‘dat kleine, juist ietsje meer’ is heel belangrijk. Want daardoor zullen bv. bepaalde planten een afweer hebben tegen kwade insecten, insecten die eventueel nadelig zouden zijn, schadelijk zouden zijn voor de plant. Ik hou het nu op een heel laag stoffelijk niveau, maar naargelang u er meer mee gaat oefenen, naargelang u meer de harmonie ervaart tussen de aarde, tussen de krachten van de aarde en uw eigen wezen, dan zult u opmerken dat u stelselmatig verder zult komen.

Het kan zijn dat de meditatieve momenten in sommige gevallen korter of langer worden, maakt niet uit, maar dat voor u de diepte van het meditatieve moment en de wisselwerking veel intenser wordt. Daar is geen tijd op te plakken, maar die intensiteit zal ook voor uw lichaam betekenen dat de energieverhoudingen van het lichaam beter worden, dat er betere evenwichten ontstaan waardoor u ook meer weerstand kunt hebben tegen mogelijke ziekten, die uw pad kruisen. Dat u zelfs door dit soort van harmonie na te streven, uw lichaam op plaatsen kunt herstellen waar door onevenwicht afwijkingen zijn ontstaan. Ik moet vooral denken aan spieren, aan gewrichten enz. Het is ook een middel om, wanneer iemand bv. een been zou gebroken hebben, om tot een zeer snel herstel te komen door de energie die u overdraagt. D.w.z. dat waar u anders weken nodig hebt, u dit gemakkelijk tot ongeveer een zesde van de periode kunt herleiden om het herstel even sterk en krachtig te realiseren.

Kijk, er zitten in dat geheel zeer veel mogelijkheden, maar waar het op aankomt, is dat u allemaal zoveel mogelijk tracht ermee te oefenen, er zoveel mogelijk mee om te gaan. Want het is enkel en alleen, vrienden, door de praktische oefening dat u deze routines zult in uw vingers krijgen. Ik denk dat dit voldoende is voor wat u daarmee kunt doen?

  • Broeder, waarom zien bepaalde mensen in meditatie totaal niets, kijken in het zwart, en zijn er anderen die eigenlijk serieus wel beelden vormen. De vraag rond die beelden, heeft dat te maken met wat u eigenlijk zelf onbewust naar voorbrengt?

Er is in meditatie een verschil: u hebt mensen die mediteren en die een bepaald gedachtebeeld vasthouden en dat gedachtebeeld volgen. Daardoor laat u alle mogelijke denkbeelden, tot zelfs ganse verhalen toe, door uw geest gaan. Dit kan een vorm van meditatie zijn en wanneer het rustgevende beelden zijn, kan dat zelfs een heel goede en voor het lichaam verkwikkende meditatie zijn. Wanneer u echter komt tot het diepere mediteren, dan komen die gedachten eigenlijk op de achtergrond en dat – en de meeste mensen denken dan dat dat slaap is, maar dat is geen slaap – dat u ineens in een vorm komt van gedachteloosheid. Helemaal gedachteloosheid is het niet, maar toch een vorm waarin uw bewust denken, wat in het eerste geval aanwezig is, bijna volledig is uitgeschakeld. Dan kan het dat u in dat beeldloos geheel wegdroomt, dat u via uw geest bepaalde ervaringen tekent in uw hersenen en als dusdanig een gedachtebeeld daarover creëert. Maar het kan ook dat de geest kan gebruik maken van de rust van het lichaam om even zelf ergens anders lering op te doen en deze over te dragen aan het lichaam.

Wanneer we naar de vooral oosterse meditatie kijken, dan komen we tot zulk een punt. In het Oosten is men ertoe in staat om zichzelf volledig weg te cijferen en zelfs gedurende heel lange tijd, dan spreken we soms over weken of maanden, bijna gedachteloos in eenzelfde houding te blijven. Dat verlangen we echt niet van de westerling, want dat is zeker geen haalbare kaart. Anderzijds moet u stellen dat, wanneer u altijd gedachtebeelden en soms ganse verhalen bij u houdt, dan bent u misschien best, wanneer u zich daaraan gaat storen, want dan is het geen goede zaak meer, dat u van het meditatieve gegeven meer overgaat naar het contemplatieve gegeven. En dat u gewoon één beeld neemt en dat beeld volledig gaat uitwerken, uitpluizen.

U neemt bv. een mooie roos, u gaat die roos eens van naderbij bekijken. En dan begint u bij de blaadjes, de stengel, u begint alles te bekijken, heel nauwkeurig. Dan zult u ook opmerken dat op een bepaald moment, door dat te doen, dat u waarschijnlijk hetzelfde effect zal krijgen als degenen die in meditatie gewoon weg zijn. Omdat uw concentratie op dat ene punt zo sterk wordt, dat u uw geest ook de mogelijkheid geeft om hierin een zekere vrijheid te nemen. En dan kan het best dat u het beeld van een heel mooie roos tot in het detail ziet, maar dat u intussen eigenlijk – en dat stelt u dan achteraf vast – een redelijk lange tijd uit de normale hersen-gedachtecirculatie bent geweest en, gefocust op die roos, toch de geest de mogelijkheid hebt gegeven om bepaalde taken, bepaalde leringen in dat proces  te ondergaan. Het ene proces is niet meerwaardig t.o.v. van het andere. Deze procedures zijn evenwaardig. Wat van belang is, is dat u als mens, wanneer u iets doet, kunt komen tot een volledige rust en ontspanning en binnen dat geheel kunt verder in harmonie komen met de krachten van de aarde en de krachten die daar in omsloten zijn.

  • Dus het volledig vrijmaken van de geest zonder nog gedachten, gaat dieper. Zou u dan toch zeggen dat het effectiever is?

Vergis u niet. Er is geen enkel mens op aarde – en ik zeg dus duidelijk: geen enkel mens op aarde – die erin zal slagen volledig gedachteloos te zijn. Dit is niet mogelijk. U kunt wel in een vorm van trance komen, waardoor uw gedachte of uw dagbewustzijn als het ware wordt uitgeschakeld en uw hersenen het sein wordt gegeven van rust. Daardoor kan uw geest effectief meer handelingen uitvoeren. Nochtans, zelfs in zulke periode blijft de beeldvorming van de hersenen aanwezig. Die beeldvorming zal later bv. in herinnering als een droomgebeuren bij u naar boven komen. Maar het is wel zo dat de ene mens dit beter kan dan de andere. Maar beide systemen zijn evenwaardig. Dus niemand moet denken dat, omdat hij het zo doet, dat hij meer resultaten kan behalen. Nee, ieder systeem zal op zijn eigenste wijze, volgens de oefening die de persoon doet, tot ongeveer hetzelfde resultaat kunnen komen.

  • Broeder, kan het zijn, doordat wij ons focussen op de krachten van de aarde, dat er ook andere zaken in beweging of in versnelling komen? Is het door het gebruik van die krachten dat we op een bepaalde manier gestimuleerd worden?

U zult toch allemaal tot het besef moeten komen dat de kosmos één aan elkaar gebonden geheel is, waar wetmatigheden in bestaan waar u niet onderuit kunt. En wanneer u in die kosmos tot bepaalde resultaten komt, dan is dat zonder pardon geankerd aan vele andere zaken. Wanneer u uw rust ervaart met de aarde, wees er dan van overtuigd dat dat niet alleen de rust van de aarde is waar u mee in harmonie bent, maar ook met alle andere krachten die daarmee verbonden zijn.

Ik zou zelfs zover durven gaan dat, wanneer u in een toestand bent van evenwicht met deze krachten, dat u even sterk verbonden bent bv. met de zon als met de aarde. Want de aarde en de zon vormen één geheel, vormen één harmonie, vormen één evenwicht. En wanneer u met het ene in harmonie bent, zult u ook met het andere in harmonie zijn. En zo zullen de oefeningen die u doet, een veel groter draagvlak en draagwijdte hebben dan u op het eerste zicht zou denken.

Als u het mij niet kwalijk neemt, dan zou ik verder willen gaan met jullie een beetje praktische tips te geven. We hebben jullie zo een beetje in het oog gehouden en gezien welke capriolen u probeert. We kunnen zeggen dat we tot een tevredenheid mogen komen dat ieder van jullie op zijn eigenste wijze probeert de werking van deze groep zo krachtig mogelijk te laten ontwikkelen. Maar er is iets dat ons is opgevallen en wat we hier vanavond toch als oefening voor jullie naar voor willen brengen. En dit is ons ook opgevallen, niet alleen bij de mensen hier aanwezig, maar ook in de andere groepen.

Jullie gaan mediteren, jullie gaan met krachten werken. Maar de opbouw naar het werken met deze krachten, naar het meditatief gebeuren, daar hapert het soms wat. Wanneer we zien dat jullie van het ene moment op het andere gaan zeggen: Nu gaan we mediteren, we zetten ons neer en we beginnen eraan, dan stellen we ons wel de vraag in hoeverre u zich hebt vrijgemaakt van hetgeen waar u juist daarvoor mee bezig was. Ik kan mij voorstellen dat iemand, die aan het werk is geweest, om het even welk werk, werk is evenwaardig, dat die dan zegt: En nu ga ik even daarmee bezig zijn, eigenlijk zich niet voldoende vrijmaakt van datgene waar hij mee bezig was.

Het is ook van belang dat, en daar hebben we ook een paar voorbeelden van gezien, op verschillende plaatsen: mensen komen in spanning, staan onder stress, maar denken eraan dat ze hun opdracht nog moeten volvoeren, en gaan vanuit een gespannen sfeer proberen te werken, proberen tot een meditatief proces te komen. U begrijpt, vrienden, dat dit geen goede aanpak is.

Daarom zou ik toch een paar kleine adviezen willen geven. Eerstens, wanneer u overgaat tot meditatie, en dit geval de meditaties die we u al bijgebracht hebben, dan zou het voor iedereen misschien best zijn om zich even af te zonderen, zich even terug te trekken; indien het mogelijk is als u een tuin hebt of u hebt wat groen in uw buurt, eerst dat groen even op te zoeken, even gewoon te genieten van wat u ziet, zelfs van een winterlandschap kunt u genieten, zelfs wanneer het geregend heeft en u kijkt naar de plasjes, de natte bladeren, hoe de regendruppels dikwijls daarop spelen. Dat kan allemaal een aanzet zijn om rustig te worden, om te vergeten vanuit welke sfeer of welke toestand u komt en uw lichaam al voor te bereiden op wat u gaat doen. En dat moet heus geen uren duren, een paar minuten kan meer dan voldoende zijn. Zelfs een paar minuten in de gietende regen onder een paraplu kan wonderen doen. Want het is misschien op het eerste gezicht voor u als mens niet zo aangenaam om in de regen te staan, maar u zou het zo moeten bekijken dat wanneer u bv. ergens buiten komt en u bent gespannen, u hebt heel druk moeten werken of er is discussie met uw werkgever, …. dan hebt u een enorme spanning. Wanneer het nu regent en u doet de moeite om even in die regen te gaan – en u moet dan geen grote paraplu nemen die een meter rondom u alles afschermt, neem gewoon een kleine paraplu zodat de regen juist naast u valt – wanneer u even in die regen gaat wandelen, dan spoelt de beweging van de regendruppels uw aura eigenlijk af zonder dat u het beseft. D.w.z. dat wat u hebt opgenomen door de spanning of door wat er gebeurd is, kunt u op zulke wijze bewust heel gewoon laten wegvloeien. En gezien u in een gebied leeft waar nogal eens druppels naar beneden vallen, is dit een heel goede methode.

Vanaf het ogenblik dat u zoiets doet, dan brengt u uw lichaam al in een betere conditie om tot het meditatief gedeelte te kunnen overgaan. Vervolgens, wanneer u zich dan ergens in rust zet, geef ik jullie ook de raad – en dat gebeurt ook te weinig, u denkt er te weinig aan – om alvorens effectief van start te gaan, rustig te ademen. D.w.z. dat u tracht een drietal maal, meer moet u dat niet doen, heel diep in te ademen, uw adem gedurende een tiental seconden in te houden en dan rustig uit te ademen. U doet dit een drietal maal na elkaar. Wanneer u dit doet, heeft dit het heel grote voordeel dat uw lichaam meer zuurstof opneemt, dat alles in uw lichaam veel meer alert zal zijn voor wat gaat komen. Dat maakt dat u naar het meditatieve toe veel opener bent en veel verder kunt gaan dan wanneer u dit niet doet, wanneer uw cellen eigenlijk meer stikstof bevatten en gebrek hebben aan een kleine extra portie zuurstof. Het zijn kleine details, ze vallen niet op, maar ze zijn belangrijk.

Verder zien we ook dat jullie de meest verschillende houdingen aannemen om tot het meditatief gebeuren te komen. Dat kan geen kwaad. Maar er zijn wel houdingen, die minder geschikt zijn dan andere. Eén van de beste houdingen als u als westerse mens mediteert, is dat u gewoon in zithouding de voeten kruist en de handen samenbrengt. Daardoor creëert u voor uw eigen energiesystemen een gesloten systeem. Doordat u zo’n gesloten systeem vormt, schermt u zich ook af tegen allerlei invloeden die u op dat ogenblik niet wenst binnen te laten. Uw eigen systeem zal dan selectiever te werk kunnen gaan. Wanneer u voelt dat u volledig in harmonie, volledig in evenwicht bent met hetgeen waarop u zich hebt ingesteld, dan kunt u op dat ogenblik voor uzelf, bewust of onbewust, dat is niet aan de orde, bv. uw handen openen en, de handpalmen naar boven gericht, gewoon zo op uw benen leggen en de voorstelling maken dat u de eenheid met het licht, of de eenheid of de harmonie met de krachten van de aarde of met de krachten van de maan, de zon, dat die er is en dat die wisselwerking zich vooral via uw handen manifesteert.

U kunt dan later, maar dat is niet voor nu aan de orde, nog allerlei mogelijke bewegingen doen, die dan gekoppeld kunnen worden aan bepaalde signalen, aan bepaalde tekenen, die reeds eeuwenoud zijn en die, door deze uit te voeren, een verbinding maken met de krachten die ze vertegenwoordigen. Maar dit zou ons vanavond nog te ver leiden. Dit is voor later. Maar ook dit is een kleine hint die u verder kan helpen in de opbouw van een heel evenwichtig, krachtig meditatief gegeven voor uzelf en verder ook voor uw omgeving om deze krachten vast te leggen.

  • Ik heb wel moeite, broeder, om zittend te mediteren.

Maar ik ben nog niet zo ver. Er komt een volgend punt, u bent mij voor. Ik heb gezegd dat er mensen zijn die zittend mediteren. Maar er zijn er ook die liggend mediteren, die zich daar beter bij voelen. Dit kan ook perfect. Wanneer u echter liggend gaat mediteren, moet u wel opletten – en dat is wel even anders dan zittend – dat u uw voeten niet kruist. Ik bespaar u de technische uitleg daarvan, maar wanneer u ligt, zijn uw energiestromen anders dan wanneer u zit. Dus wanneer u ligt, en liefst dan volledig plat, dus wanneer u ligt in een moderne relax waarbij uw benen en achterwerk in een andere houdingen zitten en uw rug nog in een andere houding, dit is niet ideaal. Dit kan ideaal zijn om een uiltje te knappen, maar niet direct om te mediteren. Wanneer u liggend mediteert, ligt u het beste vlak, raken uw voeten elkaar niet en legt u uw armen naast het lichaam. Zorg er dan tevens ook voor – en dat is in tegenstelling tot de zithouding voor de lighouding wel van belang – dat uw kleding niet spant. Als u spannende kleding draagt bij een lighouding, dan bent u best dat u deze voor de aanvang van uw taak verwijdert. Omdat, wanneer u in een lighouding mediteert, u door kleding gemakkelijke kunt gestoord worden.

Wie liggend mediteert zal in vele gevallen zeer snel met zijn eigen geest een wisselwerking krijgen. We kunnen stellen dat ongeveer tot 75% en in sommige gevallen tot 90% van de mensen die liggend mediteren, ook na verloop van tijd zeer snel tot spontane uittredingen komen, waarbij het lichaam in zijn ontspannen toestand blijft, maar waarbij de geest werkelijk een taak gaat volvoeren of kan op studiereis gaan, noem maar op. Wanneer het mogelijk is, is dit een zeer aan te bevelen houding, maar er zijn wel een paar andere zaken die hier zeker naar voor moeten worden gebracht. Wanneer u in lighouding werkt, moet u zeker zijn dat u niet kunt gestoord worden, veel meer nog dan wanneer u zit.

Wanneer u ligt en bv. uw gsm gaat af, kan dat voor u serieuze schade opleveren omdat het lichaam daarop zeer sterk zal reageren. Wanneer op dat moment juist de verbinding tussen het lichaam en de geest een redelijke afstand heeft, kan een belsignaal of een radio of een ander redelijk hard geluid ervoor zorgen dat het lichaam zich direct terug met de geest moet harmoniëren, met als gevolg dat u een zware schok in de hersenen ondergaat en dat u na uw meditatie, in plaats van u rustig, uitgerust en goed te voelen, dat u er een zeer zware koppijn kunt aan overhouden, die zelfs redelijk lang kan voortduren.

Dus, in die houding is het van belang dat u er zeker van bent dat u niet gestoord wordt. Dit hebt u minder in zithouding. Dit alles heeft te maken, maar dit is ook niet voor de uitleg voor vanavond, maar ik kan het er wel aan toevoegen, met het slangenvuur dat uw fijnstoffelijk lichaam in zich draagt, of de kundalini, voor wie het iets geleerder willen. Wanneer u zit, is die wisselwerking veel rustiger en zwakker dan wanneer u ligt en het meditatief proces ondergaat. Maar dat is de technische uitleg voor waarom u meer moet opletten bij liggen dan bij zitten.

En dan, voor er opgemerkt wordt dat u toch nog liever een andere houding aanneemt, kan ik een derde houding naar voorbrengen, maar waarvan ik denk dat hier niemand van de aanwezigen tot deze houding zal overgaan, nl. de lotushouding. De lotushouding is voor een westerling heel moeilijk haalbaar. Eerstens omdat hij er niet op ingesteld is, en tweedes omdat u toch al een zekere souplesse in het lichaam moet hebben en dat u bijna van jongs af, zoals bv. bij de boeddhisten de jonge boeddhistjes wordt aangeleerd, deze houding te gebruiken. Deze heeft, als u ze werkelijk op de juiste wijze kunt uitvoeren, redelijk wat voordelen naar de energiestromingen van het lichaam. Door de fameuze lotushouding kan er, vooral wat de fijnstoffelijke lichamen aangaat plus de geestelijke lichamen, een zeer sterke wisselwerking ontstaan, een zeer sterke harmonie. U kunt ook veel gemakkelijker vanuit lotushouding bv. werken met uw eigen chakra’s. Maar dit is nog niet aan de orde en ik denk niet dat het voor al wie hier vanavond aanwezig is, nog haalbaar zou zijn om deze houding ook maar bij benadering juist uit te voeren zonder dat u zware verrekkingen zou hebben of er eventueel zelfs nog breuken zou aan overhouden. En, lieve vrienden, dat wensen we jullie echt niet toe, dat is de bedoeling niet.

Goed, hiermee rond ik deze kleine praktische tips af. Ik hoop dat u daarmee rekening zult houden en dat u toch minstens, wat ik hier naar voor heb gebracht qua ademhaling en ook qua even het zuiveren van uw eigen fijnstoffelijk geheel alvorens u begint, dat u deze tips ter harte neemt. En dan zal u zien dat alles ook veel gemakkelijker in het meditatieve proces zal verlopen.

De wolken.

Ik weet dat ik u nu al een gans pak praktische zaken gegeven heb, maar dan ga ik vandaag nog een klein beetje verder. We hebben dus vorige maal over de krachten van de aarde gesproken en ik heb ook vorige maal voor jullie reeds aangehaald dat bv. de wolken een bepaalde mogelijkheid hebben, bepaalde tekens kunnen geven enz.. Ik zou daar vandaag graag een beetje op verdergaan. Vroeger, en dan spreek ik over enkele honderden jaren terug, dan was het voor de mens heel normaal dat hij naar de hemel keek en aan de hand van wat hij daar van het wolkenstelsel zag, bepaalde welk weer het ging worden. En neem gerust van mij aan: de mensen die dat konden, vroeger, zoals de meeste boeren, die voorspelden toen beter het weer dan nu al uw weercomputers.

En waarom voorspelden deze mensen beter het weer? Niet omdat zij gewoon naar de hemel keken, maar omdat zij in harmonie waren met hun wereld. Wanneer de boer van een paar honderd jaar terug naar boven keek, dan voelde hij als het ware of de atmosfeer geladen was met vochtigheid, of dat hij kon verwachten dat er regen kwam. Hij voelde dat de lucht droog was, hij voelde of de lucht geladen was met elektriciteit, tot en met of er zwaar onweer kon van komen. En zij konden dit dikwijls voor redelijk lange tijd, en daarmee bedoel ik toch verschillende etmalen, aanvoelen wat eigenlijk op weg was. Wat hen de mogelijkheid in die tijd gaf natuurlijk, zeker in de zomerperiode, om de oogst  op de juiste moment te oogsten.

Nu, die gevoeligheid is voor een groot deel teloorgegaan. Sommigen onder u zullen misschien nog wel ouderen kennen die min of meer dit nog kunnen, maar algemeen gesproken wordt daar toch geen aandacht aan gegeven. En soms wordt er meewarig gelachen: och ja, het is maar een oude mens, laat hem maar doen. Maar waar wij nu naartoe willen met jullie, is dat u de taal die de wolken spreken, gaat trachten te begrijpen. U zult waarschijnlijk wel al in literatuur gelezen hebben dat soms aan de hemel in wolkenformaties er zich beelden vormen.

Er zijn beelden beschreven van kruisen die zich aan de hemel voordoen. Er zijn ook beelden beschreven van bv. heiligenfiguren die zich via wolken zouden manifesteren. Ik denk dat ieder van u wel al eens zoiets gehoord heeft of gelezen heeft. Het is wel degelijk zo dat op bepaalde ogenblikken wolkenformaties een bepaald beeld gaan vormen. Meestal zal zulk een beeld ontstaan vanuit de gedachtewereld van de massa. Bijvoorbeeld in de jaren 1960 zijn er in de Zuid-Amerikaanse atmosfeer rond het Andesgebergte – en dan denk ik vooral aan gebieden zoals Peru, Bolivië, Chili minder, dat er met een regelmaat van toch verschillende keren, met enkele maanden, soms met 5 maanden ertussen, aan het firmament in een wolkenformatie heel grote kruisen verschenen.

Nu kunt u zich afvragen wat dit betekent. Voor de mensen van ginder die op dat ogenblik eigenlijk trachtten om bevrijd te worden van bepaalde dictaturen – en het ging vooral om de indiaanse bevolking die daar het meeste leed – waren die kruisen een symboliek van een bevrijding die op til was. U kunt de geschiedenis verder nagaan, maar dit is van weinig belang. Ik wil zeggen dat door de massale gedachtekracht een sfeer werd opgebouwd die heeft geleid tot een bepaalde beeldvorming, in dit geval kruisen.

En waar wil ik nu met jullie naartoe? Op dit moment, met de huidige situatie van uw maatschappij, moet u er niet van verschieten dat u in één van de volgende periodes in de wolkenformaties een beeldvorming van auto’s ziet. In wil nu niet zeggen dat u in de wolkenformaties een 500€-biljet ziet. Maar waar gaat het hier over? Wel, u zult moeten leren waarnemen wat de wereld rondom u, en dan bedoel ik vooral uw medemens, bezighoudt. Die ganse gedachtegolf van de massa kan zich zeer sterk vertalen en kan zich zo als beeldvorming omzetten – en ik neem hier het voorbeeld van een auto omdat ik weet dat dat zich niet zal voordoen, en ik breng geen andere beeldvorming naar voor om jullie niet te beïnvloeden – maar die beeldvorming moet u erop attent maken dat er bepaalde verschuivingen zullen plaatsgrijpen, dat er bepaalde reacties in de maatschappij zullen plaatsgrijpen enz..

U zult, wanneer u aandachtig bent, en dit zal niet alleen voor deze gebieden gelden, misschien de kans krijgen om zulke zaken op te merken. Maar ook, bv. in het zuiden vooral, en dat dankzij de warmte, zult u serieuze, bijna holografische wolkenformaties kunnen zien, die bepaalde beelden naar voor brengen die op dat moment voor u meer dan duidelijk zullen zijn. En op het ogenblik dat dit zich voltrekt, kunt u zich daarop instellen om te voorkomen dat de sfeer die daaruit voortkomt u zou meezuigen.

De meeste van deze zaken aan het firmament komen voort vanuit gezamenlijke angstontwikkeling. Bijvoorbeeld wanneer u dit nu moest navragen aan Amerikaanse soldaten die op het ogenblik in Irak vechten, die zouden u ook kunnen vertellen dat ze soms heel eigenaardige wolkenformaties boven de woestijn zien waar ze geen verklaring voor hebben. Wetenschappelijk wordt daar geen aandacht aan besteed, maar in het leger zijn er wel velen die daar een zeer sterk geloof aan hechten, of ik moet bijna zeggen: er bijgelovig in zijn, en die wanneer ze bv. boven de woestijn een vijfpuntster zien verschijnen in de wolken, wat niet zo evident is, dat zij de daver op het lijf krijgen. Zeker wanneer deze vijfpuntster met zijn punt naar beneden is gericht en met 2 punten naar boven. Ondanks het feit dat u een modern leger hebt, krijgen ze de daver op het lijf omdat ze denken dat daar zwarte magie gebeurt vanuit de moslimwereld. Dit is maar een kanttekening, maar het is om duidelijk te stellen hoe deze zaken op dit ogenblik verlopen.

Dus, wat jullie betreft: probeer in alle rust, wanneer u, zoals gevraagd, regelmatig buiten komt in de natuur, ook niet alleen even naar uw omgeving te kijken, maar ook rustig eens stil te staan en te zien wat de lucht u vertelt. En de ene keer zult u een gesloten lucht zien, en wanneer u zich daarop instelt, zult u misschien in gedachte naar een ver verleden terug dwalen. De volgende keer ziet u misschien een volledig open hemel, zonder ook maar één wolkje. En een volgende maal zult u zien dat de hemel wel open is, maar dat juist in uw gezichtsveld er een bepaalde wolk komt voorbij gedreven, die u, zonder dat u erbij stilstaat, koppelt aan een bepaald beeld. En dan is het wel interessant dat u voor uzelf nagaat: ik zie daar bv. ineens een auto als wolk voorbij drijven. Wat betekent dit voor mij? Betekent dit dat ik naar dat beeld, voor die auto moet opletten, dat ik voorzichtig moet zijn, dat ik bv. niet in botsing kom met een auto, of dat ik misschien een auto van de hand moet doen? U zult, wanneer u zich daarop instelt, daar zeer spontaan beelden rond krijgen en ideeën rond krijgen.

Ik zou dan iedereen de raad willen geven om even te noteren welke beelden of gedachten u daarbij krijgt. Ach, met een paar kernwoorden, een paar sleutelwoorden, u moet er geen boek over schrijven, en leg dat rustig opzij. U zult dan na verloop van tijd plots geconfronteerd worden met iets dat daaraan gelieerd is. En dat is het ogenblik om even het neergeschrevene te bekijken. En dan hebt u meestal de sleutel, de oplossing van hetgeen waarmee u geconfronteerd wordt.

Dit lijkt misschien allemaal nogal sprookjesachtig, maar lieve vrienden, het heeft niets met sprookjes te maken. Het heeft te maken met wat op het ogenblik op deze aarde allemaal aan het gebeuren is. En we trachten gewoon u hier de kennis mee te geven om elk signaal te begrijpen, of toch ten minste waar te nemen en er rekening te kunnen mee houden, zelfs al kunt u het niet tot op de bodem doorgronden. Maar wanneer u, zoals jullie hier zitten en zoals onze vrienden op de andere plaatsen ook meedoen, deze zaken waarneemt en ook – en dit is een niet te onderschatten punt – met elkaar gaat uitwisselen, dan zult u daaruit heel veel kunnen leren, waar u in de loop van de komende jaren zelfs mee kunt werken en verder kunt.

Want u hebt al lang begrepen, aan de hand van wat op het ogenblik gebeurt, dat we voor serieuze, grote veranderingen in uw ganse maatschappij staan. Uw maatschappij zal, en daar vertel ik niets nieuws mee, zich volledig moeten heroriënteren hoe ze nu verder wil. En in gans dat proces, dat voor vele mensen een nachtmerrie zal zijn, kunnen jullie een rustpunt zijn. Niet alleen voor hen die dit proces als een nachtmerrie ervaren, maar ook voor uzelf. Want vergeet niet dat u mens bent, dat u in de stof leeft en dat heel veel van de gedachtebeelden die massaal rond de aarde gaan op het ogenblik, u ook beroeren.

En daarom is het van belang dat langzaam maar zeker u een krachtige opbouw hebt zodat u zelf een veel grotere harmonie hebt t.o.v. alles wat gebeurt, waardoor deze toch niet al te aangename zaken aan u kunnen voorbijgaan en dat u daartegenover iets lichtends kunt zetten. Daarom moet u leren om niet alleen aan te voelen wat de aarde u te vertellen heeft, maar ook te leren zien wat de wolken u zeggen. En daarbij zal ik het voor vanavond houden. Er komen nog veel andere vakken, we zijn nog bijlange niet rond. Maar ik denk dat met de kleine oefeningen en verbeteringen van de oefeningen die ik gegeven heb, dat u toch de komende 14 dagen uw handen zal vol hebben.

En lieve vrienden, het is voor ieder van jullie de moeite waard  om zijn tijd erin te investeren en misschien andere zaken een beetje te laten. Besef dat op het ogenblik werken met het licht het belangrijkste is wat u kan doen. Het is veel belangrijker dan eender welk werk u uitvoert om in leven te blijven. Waarmee ik niet wil zeggen dat u niets meer moet doen. Maar u moet voor uzelf langzaam aan weten waar uw prioriteiten liggen. Want de evolutie zal u ertoe brengen om op bepaalde momenten echt keuzes te maken.

Lieve vrienden, hierbij rond ik het eerste gedeelte af. Indien er over het gebrachte vragen zijn, noteer deze dan eventueel kort en vaardig iemand af in het 2e gedeelte om de vragen voor te lezen. Omdat we in het 2e gedeelte, vanaf het ogenblik dat ik terug begin te spreken, hier een verdichting gaan opbouwen om de meditatie een zeer sterke kracht bij te geven. De extra kracht, die we erbij geven, is omdat we op het ogenblik toch voor deze groep met enkele mensen zitten die een vraag om hulp hebben gesteld en dat we via geestelijke weg op die vraag naar hulp zullen ingaan. Het beste is dat u daar in de pauze niet teveel over gaat nadenken wie of wat of welk het is, maar dat u zich rustig houdt zodat de kracht zich het meest evenwichtig, zonder enig vooroordeel kan opbouwen en in het meditatieve gedeelte vrijkomen.

Tweede deel.

  • Broeder, u hebt gesproken over een goede houding bij meditatie als we zitten en om onze voeten te kruisen. Is dat ook nodig als we hier mediteren?

Dat mag u doen. Het verschil tussen of u hier mediteert of u mediteert bv. alleen bij u thuis, is dat we in deze meditaties hier een krachtveld opbouwen dat volledig en iedereen omsluit. En dat krachtveld is veel groter, er doen daar ook veel meer entiteiten vanuit onze zijde aan mee, zodat het eigenlijk van minder belang is of u uw voeten gekruist hebt of niet.

Wanneer u echter naar de perfectie wil gaan, dat dan wanneer iedereen in een ontspannen houding zit, de voeten kruist, de handen eventueel naar elkaar toe, zelfs in een cirkel of een kring, sluit, dan zou u in een plaats zoals hier tot de krachtigste energieoverdracht kunnen komen. Maar dit is op een avond als deze echter niet noodzakelijk, omdat het proces dat we hier uitvoeren naar buiten toe is gericht en dus minder naar onszelf toe.

We zijn hier op dit ogenblik samen en we vormen één geheel. Wanneer u echter thuis alleen mediteert, dan vertrekt het vanuit u en dan is het wel aan te raden om een juiste houding in acht te nemen.

  • Wanneer men in de wolken – en dat al geruime tijd, zelfs al van voor onze oefeningen werden opgelegd – altijd een kreeft ziet, heeft dat iets te betekenen?

Dit kan een betekenis hebben voor wie dit waarneemt. Wanneer wie het waarneemt, ook moet vaststellen dat anderen het waarnemen, dan kan dit een bron hebben in een gemeenschappelijk denkbeeld. Wanneer de persoon in kwestie dit alleen waarneemt, dan is het interessant om na te gaan wat dit beeld, in dit geval de kreeft, voor deze persoon kan betekenen.

Ik kan hier moeilijk verder een les geven over wat dierensymboliek betekent, omdat onze tijd hierin te beperkt is, maar ik zou u de raad geven: Wanneer u spreekt over een kreeft, niet de kreeft als astrologisch teken gaan bekijken, maar wel de kreeft bekijken naar wat zij betekent, bv. voor de Noord-Amerikaanse indianen. En dan zult u waarschijnlijk een duidelijker inzicht krijgen in wat zich manifesteert.

Dat waren de vragen, broeder.

Eigenlijk is dit een compliment, hé, als er maar twee vragen zijn op een avond als deze. Dan moet ik ervan uitgaan dat u alles heel goed begrepen en heel goed verstaan hebt van wat in het eerste deel naar voor is gebracht. Ik dank u voor dit complement.

Goed. Mag ik jullie nu vragen dat u zich volledig ontspant en dat u vanuit deze ontspanning zo dadelijk ook de vrijheid geeft om de opgewekte energie, waarvan u deel bent, vrij te laten gaan naar degenen die deze avond gevraagd hebben om aan hen te denken. Het is niet van belang voor jullie om deze personen individueel te kennen. Dit zou ons te ver leiden. Neem aan dat wij vanuit onze zijde deze energieën en deze krachten op een juiste wijze zullen begeleiden en doorgeven aan degenen die erom gevraagd hebben.

Verder zullen wij deze kracht ook nog laten inwerken op de ganse regio hier zodat toch bepaalde, redelijk scherpe denkbeelden die op het ogenblik aan het groeien zijn en die eigenlijk tot geen al te beste gevolgen zouden kunnen leiden, dat we deze kunnen aftoppen en dat er toch een meer gematigdheid kan optreden. Dit is op dit moment een haalbare kaart, omdat we met de nieuwe maan zitten waardoor de emotionele gedachtekrachten die op het ogenblik aan het groeien zijn, nog wat afgeleid en omgeleid kunnen worden. Wanneer we daarmee nog 14 dagen zouden wachten, is dit niet haalbaar en dan zou u zien dat er een zeer sterke emotionele uitbarsting kan komen. Hiermee wil ik niet gezegd hebben dat we er zullen in slagen om alle emotionele uitbarstingen de komende 14 dagen aan banden te leggen. Dat is ook niet de bedoeling. De bedoeling is wel dat, naar de mensen toe die zoekende zijn en die via een positieve ingesteldheid trachten een oplossing te vinden, om daar vooral steun te kunnen verlenen, ondersteuning te kunnen geven.

Dit was even een kleine inleiding.

Meditatie: De boeddha in de wolken.

Laat nu maar even uw gedachten vrij. Stel u voor: vanuit deze plaats, dat we op dit moment, zoals we hier zitten, het dak laten openplooien. Houd allen rustig de ogen gesloten en stel u voor hoe het dak als een tulp zich openplooit. Ieder van u kent een tulp en ieder van u heeft wel al gezien, wanneer een tulp gesloten is in de ochtend en wanneer de eerste zonnestralen erop vallen, hoe de tulp zich mooi openplooit. Zo plooien we nu ook het dak hier boven ons open.

En dan richten we onze gedachten op de hemel boven ons. We fixeren ons op de hemel. En daar zien we een heel mooi beeld. Het is als het ware, wanneer we heel goed kijken, of we zien een soort boeddha in lotushouding in deze wolken. De Boeddha die enerzijds zijn hand opheft, zijn handpalm naar u richt en u laat aanvoelen: “De vrede zij met u, de harmonie van de kosmos is uw deel.” En met de andere hand ziet u hoe hij vrijgevig deelt in al wat er bestaat. Hij geeft u de kennis, de mogelijkheid, het inzicht om uw spirituele weg te gaan. Dat beeld manifesteert zich heel duidelijk aan het firmament. De Boeddha in lotushouding die ons de vrede geeft, maar die ons ook duidelijk maakt dat door u te bevrijden van alles waar u aan vast geankerd bent, door u daarvan te bevrijden, dat u veel gemakkelijker toegang zult hebben tot de krachten van de kosmos; dat u toegang zult hebben tot het Licht en de Harmonie. Dat u toegang zult hebben tot de innerlijke vrede.

Want u weet, de Boeddha is het symbool van de onthechting, maar niet van de onthechting om de onthechting, maar van de ware onthechting. Om zo volledig één te kunnen zijn met de schepping; om zo deel te zijn van de krachten die rondom u in deze kosmos aanwezig zijn; om deel te zijn, niet alleen van stoffelijke energieën, van fijnstoffelijke energieën, maar vooral van de krachtigste energieën van het Licht van de Bron.

En wanneer we zo gefixeerd zijn op deze Boeddha in de wolken, dan zien we dat rond dit beeld zich vele wolken vormen. En wanneer we goed kijken, kunt u daar van alle figuren in zien. U kunt in die wolken degenen zien waarvan u gevraagd hebt of deze kunnen geholpen worden. U kunt in de wolken de oudere man zien, de oudere vrouw, maar ook het jonge kind. U kunt in de wolken ook al de anderen zien die zich richten op hulp, hulp van het Licht.

En zoals we hier nu samen verenigd zijn en samen gefixeerd zijn op dit beeld, laat ons dan even één worden met deze wolken. Laat ons even meedrijven, laat ons even vanuit onze kern de kracht overvloeien naar degene waarvan we denken dat we moeten helpen zodat deze kracht zijn juiste taak kan volvoeren. Niet de taak waarvan wij denken dat het de juiste is, want als mens weten we dit niet. Maar vanuit de eenheid met deze beelden, laat de kracht van het Licht de juiste besluitvorming nemen, zodat ieder zijn juiste deel krijgt, en na vanavond er in de eerste plaats geestelijk rijker op geworden is en in de tweede plaats misschien lichamelijke sterker.

En doordat wij, in deze harmonie zijnde met de Boeddha, in deze harmonie zijnde met de kosmos, in harmonie zijnde met de krachten van de aarde, de krachten van de maan, de krachten van de zon, zo wordt ook in ons deze kracht vastgelegd. Zo wordt ook in ons de stempel gedrukt van deze harmonie. Zo zijn wij één kracht. En dankzij deze stempel, dit merkteken, zullen wij in staat zijn in de komende dagen en weken, wanneer we individueel aan de slag zijn, toch ons één te voelen met onze medebroeders en -zusters, één te voelen in de kracht, opgenomen zijn in de kracht, delen in de kracht.

Want wie het Licht liefheeft, is in harmonie met al degenen die het Licht liefhebben. Er bestaat geen onderscheid in rang, stand of plaats. We zijn allen evenwaardig, allen gelijk voor het Licht. En juist daardoor staan we sterk, juist daardoor kunnen we waar het ons gevraagd wordt, steeds weer opnieuw en opnieuw en opnieuw optreden, kracht doorgeven, harmonie herstellen, zodat we, niet alleen voor de enkele personen die we persoonlijk kennen, die aan ons de vraag om hulp stellen, maar ook voor al wie zoekende zijn en die op dit ogenblik niemand kennen, toch hen ook de kracht doorgeven, toch hen ook het inzicht doorgeven, zodat zij, ook het Licht erkennende, dit kunnen gebruiken en in dit Licht samen met de broeders en de zusters dit uitdragen en versterken. Zodat het mogelijk wordt dat via het teken van de lucht, de boeddha in de wolken, de aarde zich op een juiste wijze kan herschikken, zich op een juiste wijze kan vernieuwen. Zodat niet alleen de natuur vernieuwd tot ontplooiing kan komen, maar dat ook de mens in dit kader zich kan heroriënteren en met de nieuwe harmonie en de nieuwe ideeën het werk dat voor hem of haar is weggelegd, voort te zetten en uit te voeren.

Vraag u niet af: kan ik dat wel? Handel! Vraag u niet af: wat zal de wereld van mij denken? Handel! Wees zeker van uzelf, dat u steeds in harmonie bent met deze krachten van het Licht. Wees zeker van uzelf dat de boeddha in u u ondersteunt. Wees zeker van uzelf dat steeds alles aanwezig zal zijn om het mogelijk te maken de taak waarvoor u gekozen hebt alvorens u geboren was, om deze taak nu, in deze veranderlijke tijden op een meest maximale en juiste wijze te volvoeren.

Want dat is het doel van uw zoektocht in deze incarnatie: werken met wat u gegeven is; werken met hetgeen waar u de harmonie in voelt, werken met het Licht. En zo zult u voor deze aarde mee de basis hebben gelegd voor de grote vernieuwingen, die langzaam maar zeker op til zijn. Zoals in de lente de planten heel rustig langzaam hun kop boven de aarde steken, zo zijn jullie die pioniers. Langzaamaan kom je boven de aarde en begint u te groeien. En wanneer ieder zo zijn taak volvoert, dan hebt u na verloop van tijd een heel mooie groene natuur die volledig in evenwicht is. Die de aarde draagt en waar ieder in vindt wat noodzakelijk is om te leven in deze harmonie. En dan kijkt de boeddha in de wolken met een voldane blik naar het resultaat. Dan krijgt u dat al wie om de aarde begaan zijn, vanuit deze wolkenformatie de symboliek van het Licht aan u doorgeven.

Wees bevestigd in deze kracht. Draag deze kracht uit. Deel deze kracht met ieder die ze van node heeft. Maar ga voorbij aan wie ze weigert. U bent geen zendelingen die moeten bekeren. Want dat is nogal eens een fout die gemaakt wordt. Wees uzelf. Geef waar gevraagd wordt, maar op de wijze waarvan u weet dat juist is. Dan heeft men nog steeds de keuze: aanvaard ik de kracht? Aanvaard ik het Licht? Of aanvaard ik het niet? En zoals een andere grote meester ooit gezegd heeft: ‘Wanneer u aan een deur klopt en men doet niet open, klop het zand van uw kleren en van uw schoenen en ga verder. En als alle deuren gesloten blijven, verlaat het dorp en ga naar het volgende.’ Op een bepaald moment zal u een deur open vinden en zal men de hulp die u kunt geven, volgens uw mogelijkheden, aanvaarden in harmonie. En zo zult u misschien 1000 keer iets herhalen en zal het misschien de 1001e maal zijn dat u resultaat hebt. Maar die 1001e maal is de belangrijkste. De 1000 ervoor zijn zo vergeten. Want waar het Licht schijnt, daar kan het duister niet blijven. En eens het Licht zich manifesteert, kan het zich steeds verder en verder planten en zal het oude, het chaotische, het voorbije langzaam maar zeker verdwijnen in het verleden van de tijd.

Het Licht is hier met ons. We zijn samen met de Boeddha één kracht, een kracht die we nu gedeeld hebben met degene die ze nodig had. Laat ons nu rustig deze meditatie afsluiten met de zekerheid dat we steeds weer opnieuw elk moment deze eenheid en deze kracht kunnen ervaren; met de zekerheid dat we steeds weer opnieuw, wanneer het ons gevraagd wordt, deze kracht kunnen delen, deze kracht kunnen doorgeven in deze grote harmonie die de kosmos, die de schepping is.

En laat dan rustig terug het dak zich hier sluiten. Laat dan rustig de krachten in u tot rust komen. Laat rustig de trilling van uw lichaam terug tot zijn normale stoffelijke niveau afdalen zodat u, wanneer we hier deze denkbeeldige cirkel verbreken, u zich verfrist voelt. Niet alleen verfrist fysiek, maar zeker ook geestelijk. En ik wil er nog bij opmerken dat u binnen de 48 uur, ieder van de deelnemers hier, zult geconfronteerd worden met nieuwe ideeën, nieuwe inzichten die u tot op heden van uzelf niet had verwacht. En dit is juist mogelijk vanuit deze universele kracht.

Deze kracht zij bevestigd. Deze kracht is vastgelegd dankzij de Vader die ons hiervoor de machtiging gaf.

Lieve vrienden, blijf nu even rustig zitten. Laat even het lichaam gedurende 5 à 10 minuten zijn eigen trilling, zijn eigen verhouding terugvinden. Wees rustig, praat rustig. En dan kunt u huiswaarts keren, geladen met de kracht van het Licht, met de zekerheid dat eerstens de krachten zijn gekomen waar ze moesten zijn, dat degene die erom vroeg, ze gekregen heeft, en tweedes, dat u als vertegenwoordigers van het Licht de volgende dagen hiermee verder kunt werken. Ik dank jullie voor jullie medewerking en tot de volgende bijeenkomst.

image_pdf