Discipline en voorbereiding zomerzonnewende 2007

14 juni 2007

Zo, vanavond zijn wij hier bijeen om met hetgeen wat aan kracht en energie is opgebouwd bij de Wessac, daarmee aan de slag te gaan. Ik ga jullie vanavond een paar taken geven die zullen bijdragen in de ontwikkeling en waarmee je ook meer vat zult krijgen, langzaam maar zeker, op de praktische werkzaamheden van deze groep. Mag ik om te beginnen eerst vragen aan jullie of dat je wat de laatste ervaringen die je meegemaakt hebt, of je daar nog vragen bij hebt die jullie eerst nog beantwoord willen zien voordat we de volgende stappen nemen. Dan zou ik zeggen, breng deze eerst even naar voren en dan zullen we trachten ze juist te situeren.

 • Ja, broeder ik heb een vraagje. Wat mij opvalt, is dat ik naar mate ik meer en meer mijn meditatie doe en er meer en meer volmaakt in raak (als je dat zo kunt noemen), als de meditatie gedaan is heb ik het gevoel dat ik meer en meer energie in mij begin te krijgen. Mijn vraag is: “Wat moet ik daarmee aanvangen?”. Het borrelt, het maakt mij nogal tamelijk opgewonden …..

Dat maakt dat je in feite, op dit ogenblik, en in het stadium waar de groep is, u een beetje voelt als een jong veulen, dat in volle galop de omgeving wil gaan verkennen. Dat is juister.

 • Ja, dat is mooi uitgedrukt! Wat moet ik daarmee doen? Ik heb geprobeerd dit aan mijn planten af te geven, maar is dat wel een goede oplossing?

Dat is voorlopig een goede oplossing, is voorlopig een goede maatregel. U moet het als volgt bekijken, langzaam maar zeker zijn wij jullie verschillende zaken aan het bijbrengen, vanavond gaan we daar weer een stap verder in. Het is evident en het is zelfs gelukbrengend dat u langzaam maar zeker gaat aanvoelen dat er energie opgebouwd wordt. Wanneer u met magie bezig bent, dan bent u met een andere sfeer, een andere wereld bezig, daar bestaan andere wetten in, dan moet ik u niet zeggen: “Dat weet u allemaal wel”.

Doordat u langzaam maar zeker in dit gebeuren u één gaat maken met deze nieuwe sferen en deze nieuwe wetmatigheden, ga je effectief krijgen dat je dus u energievoller gaat voelen. In dit stadium zou ik u de raad geven om, zoals u gedaan hebt dit aan planten geven of aan dieren is zeker geen probleem, dat mag u gerust doen. Maar het beste wat u kunt doen is hetgeen wat u als teveel of te zwaar aanvoelt, voorlopig afgeven aan de kosmos rondom u en dat u gewoon voor uzelf stelt: “kijk, ik voel deze energie, ik heb op het ogenblik nog niet geleerd hoe ik deze werkelijk moet sturen om naar een bepaald doelresultaat te krijgen, dus laat ik ze nu vrij in de kosmos zodat de kosmos daar het juiste mee doet”. Dan zult u opmerken dat die spanning die de energie opbouwt gewoon afvloeit en dan kunt u daar zeker van zijn dat, gezien je vanuit een harmonie vertrekt, deze zal deelhebben waar zij kan gebruikt worden als een positieve kracht, dan is uw inspanning zeker niet verloren.

Het is natuurlijk ook zo, moest er op dat ogenblik juist iemand zijn die aan u hulp vraagt, stel u voor: u wordt opgebeld na een meditatie en er is iemand die u zegt: “ Ik zit met dit of dat probleem”, dan hebt u de mogelijkheid wanneer er hulp gevraagd wordt om zonder dat u deze kracht omlijnd of zonder dat u er een direct beeld rond vormt vanuit u deze kracht te laten vloeien en te zeggen dat deze kracht daar naartoe gaat (u stelt zich dat voor) en dat dan het beste geschiede, dat is ook een mogelijkheid. Hier wil ik wel dadelijk bij opmerken dat het niet de bedoeling is dat u met deze kracht te koop gaat lopen, dat is niet de bedoeling. Dus als er een toevalligheid bestaat, dan kunt u daar op in spelen en anders doet u zoals ik u het eerst heb aangeraden.

Zo, zijn er nog mensen die een teveel aan energie hebben?

 • Ik heb te weinig broeder. Ik moet zeggen dat ik na de Wessac eigenlijk geen verandering heb bemerkt, terwijl de Wessac-ervaring eigenlijk wel indrukwekkend was. Ik heb zelfs het idee dat ik op een of ander manier X (die ziek was) nog heb opgehaald en dat die toen ook bij de Wessac aanwezig is geweest, of dat waar is dat weet ik ook niet, maar dat idee het ik er wel over. Maar daarna is het heel erg rustig.

Dat het rustig is wil nog niet zeggen dat er een tekort is. Dat het heel rustig is wil zeggen dat de zaken voor u op een evenwicht zijn getrokken. We zitten met een invloed naar de wereld toe, naar de aarde toe en naar alles wat er op leeft, die zeer sterk prikkelend is en voor de meesten – ook wat betreft de emotionaliteit – enorm stimulerend is.

Kijk maar rond wat er op de wereld gebeurt, dan ziet u al genoeg. Het geweld overal is aan het toenemen, ik denk dat ik daar niet speciaal een toelichting op hoef te geven. Maar goed, die zaken die voelt u het beste niet aan, die laat u het beste aan u voorbij gaan. Wanneer u dan zegt: “Kijk, ik voel het rustig aan” dan kan ik zeggen, oké, er is niets fout mee. Wanneer u zegt: “Ik voel mij leeg, ik voel dat ik een tekort heb”, dan zou ik zeggen: u zit hier in een groep, dan kunt u met elkaar contact opnemen en zien of dat, waar de ene een teveel heeft, dit kan worden overgedragen aan de ander. Zo leert u te komen tot een intense samenwerking. Gezien er al een is die een overschot heeft en de ander zegt ik heb niet genoeg, dan kunt u al proberen om een overdracht te maken.

Kijk, het is toch niet aan ons dat we alles tot in de detail tussen jullie moeten gaan regelen. Als je een groep wilt vormen die in de toekomst werkelijk iets te betekenen heeft, dan is het belangrijk dat je dat laat gebeuren. Dat je er voor elkaar bent en dat je elkaar ook kunt aanvullen.

 • Nee, ik heb zelf niet het idee dat ik een tekort heb. Ik heb zelfs het idee dat ik aardig in evenwicht ben.

Dan kun je dus zeggen dat de Wessac-invloed voor u een gunstig effect is geweest en dat je die waarschijnlijk ook op de juiste manier hebt verwerkt en mee om bent gegaan.

 • Broeder, waarom lag ik ziek in mijn bed tijdens de Wessac? Het was alsof ik er niet bij moest/mocht zijn.

Ik denk dat – voor zover ik de gegevens heb en kan overschouwen – dat we kunnen zeggen dat dankzij het feit dat u op dat ogenblik belemmerd was – omdat uw lichaam protesteerde – dat dit een positieve zaak is geweest, waar u anders waarschijnlijk wanneer u mee had gedaan aan de Wessac ter plaatse, door uw op het ogenblik nogal zwakke situatie, je er de dagen daarop veel erger aan toe zou zijn geweest. Dus we kunnen stellen, dat wat betreft uw uitval, voor uw algemene gezondheid, dan bedoel ik zo goed fysiek en maar zeker geestelijk, dat dit een goede zaak is geweest.Voldoende?

 • Neen, het is niet voldoende!

Als ik hier verder op in moet gaan, moet ik u zeggen, dan ga ik u met uzelf moeten confronteren. In die zin dat er aan jullie is gevraagd om een voorbereiding naar de Wessac te doen gedurende 14 dagen.

Wij hebben jullie allemaal geobserveerd. Jullie hebben allemaal jullie best gedaan, daar gaat het niet over.

Maar…., er zit wel een grote “maar” aan. Bij de ene is dat al beter gelukt dan bij de ander. En de reden waarom u ziek geworden bent is heel simpel. De onevenwichten die vooral emotioneel – maar vertaald in geestelijk denken – aanwezig waren, waren zo groot en uw eigen geest heeft het zelf gedaan uit besef dat het anders verkeerd zou lopen. Dat is iets waar dat u de komende weken toch een keer ernstig over moet gaan nadenken, met wat u eigenlijk op dit moment allemaal bezig bent. Daarmee bedoelen we: vooral in stoffelijke zaken.

Deze zaken beïnvloeden veel te veel uw geestelijke ontwikkeling, of beter gezegd: remmen uw geestelijke ontwikkeling. Uw eigen geest om het zo te zeggen, en wanneer u zich daar op in zult stellen, dan zul je aanvoelen dat deze daar ook niet mee akkoord is, met als gevolg dat er tussen uw bevoertuiging en uw stof een enorm spanningsveld ontstaat. Dit spanningsveld veroorzaakt dat je vatbaar bent voor allerlei infecties. Dit is de simpelste uitleg die ik u kan geven. Dus de kwestie is dat u de zaken allemaal een keer opnieuw bekijkt en alles weer herschikt en dan bekijken wat voor u eigenlijk het belangrijkste is. Aan de hand van dat vast te leggen, dan zul je zien dat je weer verder kunt.

Je mag niet vergeten dat, en dat was toch belangrijk naar de Wessac toe – de deelnemers zullen dat allemaal ervaren hebben – de invloed van het rode licht zette aan op alles wat met de menselijke begeerte te maken had. Op het ogenblik dat die ook maar een rol speelde kon daar een aanzetting op zijn, er ontstaat een geprikkeldheid met alle gevolgen van dien, je gaat de volledige verkeerde richting in. Dat moest vermeden worden. Daarom was ook de raad gegeven om 14 dagen op voorhand van: probeer gewoon deze zaken in de hand te houden, doe bepaalde oefeningen waardoor dat je daar meer vat op had. Deze oefeningen zijn bij de ene mens al meer gelukt dan bij de andere.

Nu moet je dat niet zo erg vinden dat u er niet lichamelijk bij aanwezig was. Er waren nog mensen die, plots, door omstandigheden niet aanwezig konden zijn. Die ook zijn tegengehouden als het ware, omdat anders de gevolgen te zwaar zouden zijn geweest. Daar is niets ergs aan. Ten tweede moet je er bij weten dat ondanks het feit dat u ziek was, dat u geslapen hebt, dat uw eigen geest wel degelijk op zijn wijze deel heeft deelgenomen aan hetgeen er heeft plaats gevonden. Dus uiteindelijk heb je wel alles wat je moet hebben, maar het is misschien niet op de wijze dat u het als stofmens graag had gehad. Maar ook hier weer speelt de beheersing van het begeertepatroon een grote rol. Ik denk dat u nu wel mee bent over wat het gaat?

 • Broeder, ik heb nog een vraagje. Iemand zegt dat zij in evenwicht is en dat er niets meer gebeurd is, maar bij mij is er juist veel gebeurd vanaf de Wessac. Is dat omdat ik in onevenwicht ben?

Nee, nee! Stop! Dit zijn verkeerde interpretaties.

Het is niet omdat er bij de ene dit of dat gebeurt en bij de ander zus of zo, dat de personen in kwestie in onevenwicht zouden zijn, integendeel. Alleen, ieder van jullie heeft zijn eigenheid en de ene gaat op deze wijze die energieën verwerken en de andere gaat het op een andere wijze verwerken. Alles hangt ook een beetje af van wat uw eigen geest er eigenlijk mee wil en kan doen en dat ook weer verschilt van individu tot individu.

Eén zaak moet je een beetje loslaten, te denken dat je de zaken niet juist benaderd. Je moet stoppen, en dat geldt voor ieder van de aanwezigen, met een zekere angst te hebben over deze dingen. Wanneer jullie trachten jullie in te zetten zoals wij het vragen, dan ben je goed bezig. Dat is belangrijk!

Maar de ene mens is – stoffelijk karakterieel  – onwetender dan de andere. Daar ook weer is het van belang dat je met elkaar uitwisselt, zodat je zaken kunt aanvoelen en dat je de zaken juister kunt plaatsen, en dat je ook voelt dat je steun aan elkaar hebt.

 • Maar dat is soms het bizarre daaraan, hetgeen dat ik dan vertel, dan zie ik daar niemand anders op repliceren, zijnde dat ze soortgelijke dingen hebben meegemaakt. Dat maakt mij terug argwanend ten opzichte van mijzelf, ben ik wel juist bezig, ben ik niet aan het uitvinden?

Ik denk dat als ik het hier kan overschouwen, dat ongeveer toch 4 van de 6 personen hier aanwezig, gelijkaardige zaken hebben meegemaakt. Misschien kunnen ze het zelf zo niet definiëren, maar het is toch zo gebeurd. Dus je bent zeker niet alleen.

 • Broeder, ik heb nog een vraagje. Zowel X als ik hebben tijdens de Wessac ervaren dat we een soort begeleider hadden, die we ook eigenlijk bij naam kennen. Is dat alleen voor de periode rond de Wessac? Ik merk dat als ik nu naar de Wessac-vallei ga dat hij daar aanwezig is. Maar is die normaal ook bij je aanwezig?

Ieder van de aanwezigen hier hadden op het moment van de Wessac meerdere begeleiders. Dat wil dus zeggen dat eigenlijk niemand van deze groep het gebeuren alleen heeft doorgemaakt, integendeel. De gevoeligheid die varieert tussen jullie, en de ene gaat dus wel degelijk ervaren hebben dat er iemand – of meerdere soms – rond hem/haar aanwezig waren. Daarvan kunnen we zeggen dat deze entiteiten die je zo hebt kunnen ervaren, dat deze (wanneer je uw aandacht daarop richt) te uwer beschikking staan, om het zo te zeggen. Het is te zeggen: het zijn entiteiten die jullie willen helpen, ook binnen deze groep om de ontwikkelingen juist te laten verlopen en die niet alleen maar gelieerd zijn aan het Wessac- gebeuren.

Je moet het zo bekijken, bij het Wessac-gebeuren hebben we een bundeling van zeer velen, van heel veel verschillende groepen, maar eens dat de celebrant zijn werk gedaan heeft, eens dat de krachten bevestigd zijn, dan gaan de deelnemers terug hun eigen taak opnemen. Zij gaan ook terug hun eigen weg. Het punt is hier dat u op een bepaald ogenblik in de voorbereiding, in harmonie bent met bepaalde entiteiten, wel na de Wessac blijft die harmonie even sterk, ik zou in vele gevallen zeggen “nog sterker” bestaan. Alleen hoeft het beeld van die plaats niet meer en ga je dit duidelijker in uw eigen omgeving kunnen realiseren.

 • Broeder, ik heb eigenlijk het gevoel dat de Wessac gewoon aan mij voorbij gegaan is. Eigenlijk nog slechter, want ik voel me hoe langer hoe meer opgefokt, dus als mijn zuster het veulen is, dan voel ik mij de opgefokte stokoude merrie, op sterven na dood.
  Nu, ik geef grif toe dat ik momenteel zwaar in de clinch lig met mijzelf. Enerzijds met mijn maatschappelijke prioriteiten en momenteel blijken die boven het geestelijke te liggen. Met name op het vlak van mijn werk, dat loopt fout. Mijn vraag nu: is het gewoon omdat ik puur de prioriteiten verkeerd leg maar daar geen aandacht aan besteed, of moet ik daaruit concluderen dat ik eigenlijk gewoon beter op zoek ga naar iets anders, waar ik mij veel meer kan richten op het geestelijke?

Kijk, dat is natuurlijk een keuze die wij aan u overlaten. Maar ik kan wel even inspelen op hetgeen u zegt. Wanneer u dus even nagaat wat we gebracht hebben voor de Wessac en wat er tijdens de Wessac is gebeurd, daar gaat het om: dat naar de mensen toe, naar de hele aarde toe alles naar het extreme toe gebracht wordt. Alles wordt geprikkeld en gedaan. Wat u dagdagelijks doet is eigenlijk daar op inspelen, met als gevolg, en dan kan ik wel beamen hoe u zich voelt, dat u teveel (maar veel te veel) invloeden ontvangt –  negatieve invloeden – van al degenen waarmee u in contact komt en die u zogezegd nodig hebben.

Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel gaat u zoals u zegt, ander werk zoeken waar u dus niet met zulke zaken geconfronteerd wordt en zult u meer ontspannen zijn, rustiger zijn en effectief geestelijk sneller vooruit kunnen komen. Of u leert u binnen het werk dat u nu doet, volledig af te schermen en laat deze invloeden, want het zijn werkelijk invloeden die uw aura binnen dringen doordat de spanning en de negativiteit van al degenen die rondom u zijn, op u zijn geprojecteerd. U schermt u volledig af, zodat deze invloeden niet meer binnen kunnen dringen, en u stelt grenzen. Het is te zeggen: uw werkuren lopen van dan tot dan. Wel tot dan werkt u afgeschermd, daarna stopt u en u neemt niet in gedachten alle mogelijke zaken mee naar huis, om het zo uit te drukken.

Door het feit dat u dat niet doet, dat u zich niet afschermt, dat u geen grenzen hebt gesteld, krijgt u dat u (en dat moest u al lang weten en beseffen) een enorm gedachtepakket, maar dan in de meest negatieve zin en veelal in de meeste zin van “eigen begeerte van al degenen die iets van u nodig hebben” op u. Je zou kunnen zeggen dat uw aura in een soort dikke smog, een dikke mist, verkeert, waardoor uzelf de goede signalen, de harmonische signalen bijna niet meer kunt onderscheiden of opvangen. Het gevolg is dat u daar natuurlijk moe van wordt, want het vreet aan uzelf.

U moet er ook bij opletten wanneer u dit te lang volhoudt gaat u grote fouten maken, juist omdat u ingepakt bent door een enorm negatief gedachtepotentiaal. Wat er bij komt is niet alleen fouten maken, maar ook uw gezondheid kan er op een bepaald moment zeer sterk onder gaan leiden, zelfs in die mate dat die invloed er voor kan zorgen dat er zaken ontstaan in het lichaam die bijna niet meer te herstellen zijn.

Dus, als ik het kort samenvat: u hebt twee mogelijkheden. Of u zegt u effectief: ik ga iets anders doen waar ik mij van al die zaken distantieer, of je leert effectief, zoals het hier ook al naar voren is gebracht, u volledig er tegen af te schermen, zodat er geen negatieve gedachtebeelden nog in uw aura kunnen binnendringen, en u stelt uw grenzen. Dan wanneer u gedaan hebt met het werk, dat u dus doet om den brode, probeer dan om zo veel mogelijk in de natuur te komen. Probeer tenminste dagelijks in een park of in een bos een beetje te wandelen, u hebt het nodig om terug eigenlijk uzelf te zuiveren van alles wat rondom u hangt. Wanneer u dit niet doet en u blijft gewoon in een stedelijke agglomeratie en u gaat niet de natuur in, dan begrijpt u dat u vanuit de sferen, vanuit het stedelijk gebied nog veel meer druk op u krijgt. Dat is niet raadzaam.

U zit op dit ogenblik, en dat geldt voor iedereen, in een periode waarin alles zeer sterk geëxtrapoleerd wordt door dat rode, en wanneer je effectief met iets begaan bent (en dat klinkt dan misschien contradictorisch, maar dat is het niet) dan betaal je een hele zware rekening. Degene die zich niets aantrekt, die de wind maar laat waaien, wordt er niet door gevangen en kan zijn/haar weg verder zetten. Maar u bent karakterieel zo ingesteld dat u wel zaken wilt realiseren en dan wordt u onbewust in deze, want bij u is het idee “zo kan ik misschien helpen”, maar juist door dat idee wordt je ingepakt door dit zwaar negatieve gegeven, met alle gevolgen van dien. Ik hoop dat dit duidelijk genoeg is?

Zo, het vragen half uurtje is rond? Iedereen is voldaan?

U kunt straks misschien in het tweede gedeelte, als er nog zaken zijn die u te binnen schieten en niet al te duidelijk blijken, aan mijn collega die dan doorkomt eventueel nog enkele vragen stellen. Dan zou ik nu willen verder gaan wat betreft jullie opleiding.

U hebt tot hier toe al een paar oefeningen gehad. Jullie hebben allemaal jullie magische stok. Het is evident dat hetgeen wat in de vorige lessen is gegeven, dat je daar rekening mee blijft houden, en dat deze zaken eigenlijk moeten gaan behoren tot uw denkwereld en ook uw wereld van het automatisme.

Wanneer jullie in de toekomst echt met magie willen gaan werken, dan moet ik een paar zaken stellen die voor jullie zeer duidelijk moeten zijn.

Ten eerste: discipline.

Ieder van jullie zal naar de toekomst toe gedisciplineerder moeten zijn. We hebben jullie tot op heden zo een beetje bezig gezien en je probeert allemaal wel, maar er zit nog te weinig discipline in. In die zin dat ieder van jullie nog te gemakkelijk allerlei redenen naar voor schuiven om bepaalde zaken toch een beetje op zij te schuiven, toch niet eigenlijk te doen, enz..

Dit is niet kwaadwillig bedoeld en sommige van jullie zitten dan een beetje met wroegingen van “kan dit nu wel” of “kan dit nu niet”. In wezen als je aan magie wilt doen en zeker harmonische magie, zoals wij het hier naar voor brengen, dan is discipline en zeker dezelfde discipline een sleutel!

Anders ga je zaken tegenkomen of je gaat uzelf tegenkomen en dat zal niet aangenaam zijn. In die discipline, en dit wordt ook van belang, moet je ook leren om uw begeerteleven (en dit is in de breedste zin van het woord), en niet zoals jullie al eens in de 14 dagen voor de Wessac aan het uitwisselen was van “wat is nu begeerte”. In uw begeerteleven ook een zeer goed evenwicht te houden en een zeer goede aanlijning.

Ook dit is van belang, want hoe verder u gaat en u hebt begeerte en geen controle, wil dat zeggen dat op een bepaalde momenten bij bepaalde procedures, laat ons een voorbeeld geven van: u aanroept een kracht en u hebt geen discipline en geen discipline om de begeerte en de controle te houden, dan kan er dus een fout optreden die dan voor  u zeker niet aangenaam gaat zijn. Het is zo een beetje als: “ik ga auto rijden, oh, ik vind dat vreselijk plezant, maar verkeersregels hoef ik niet” en ik houd mij ook niet aan de natuurwetten hoe ik een auto moet besturen. Goed, ik weet niet hoever u hiermee gaat geraken wanneer je u niet aan de verkeersregels houdt, dat kunnen we de discipline noemen, dan rijdt je misschien binnen de 500 meter op een andere wagen en wanneer je zegt van: “ik houd mij niet aan de natuurwetgevingen”, wat we dan de begeerte kunnen noemen, en je wilt met die wagen allerlei zottigheden uithalen, dan moet je er toch niet van schrikken dat je binnen de kortste keren op het dak belandt of iets dergelijks.

Ik denk dat u met dit voorbeeld begrijpt waar ik naartoe wil. Dus, de kwestie is dat u voor uzelf strenger wordt. U moet het niet voor een ander doen, en u moet het ook niet voor mij doen, maar als u verder wilt geraken en u wilt resultaten gaan boeken, dan is dit belangrijk dat u deze zaken leert beheersen.

Het moet niet altijd zijn dat wij jullie vragen om bijvoorbeeld: “doe dit nu eens gedurende deze tijd”. Ik ga jullie de raad geven: probeer zelfstandig af en toe een eigen oefening. Het moet niet groot zijn, u hoeft niet te zeggen bij de eerste keer van bijvoorbeeld: “ik eet graag chocolade” en nu eet ik een heel jaar lang geen chocolade. Als je graag chocolade eet houdt dat geen mens vol.

Maar wat je wel kunt doen is dat u zegt: “kijk, van deze datum, tot laat ons zeggen bijvoorbeeld 7 dagen later, kom ik aan niets aan wat chocolade is.” Als u dat dan goed volvoert, dan hebt u een veel beter resultaat, gaat u veel krachtiger komen te staan, dan dat u zegt ik ga het een heel jaar niet doen en het dan toch niet volhoudt.

Dit is met alles zo. Het is oefenen!!

Kijk je mag niet vergeten, hier werd al gesproken vanaf het begin “ik voel energie”, dat is nog maar een aanzet, dat is nog maar een begin dat “voelen”. Het moment dat je zover bent dat je deze energieën kunt oproepen, kunt sturen, er mee kunt werken, dan begrijpt u dat u uzelf zeer goed onder controle moet hebben. Want anders wanneer u met uw bootje in een storm komt en u hebt uw bootje niet onder controle, ja …, dan kunt u misschien van de zeebodem gaan genieten, wat ook weer niet de bedoeling is. Dat is zeker waar voor hetgeen wat wij naar jullie toe willen aanbrengen.

Dan kom ik voor vandaag met een oefening die, en hier ook weer zul je discipline en een beheerstheid nodig hebben.

U gaat vanaf morgen, zeven dagen aan een stuk, mediteren, ca. 20 minuten, over een godennaam.

U kiest elke dag een andere godennaam. We gaan u geen namen opgeven, u gaat zelf op zoek, u kent er of u kent er geen. Als u er geen voldoende kent dan gaat u zelf maar in de archieven snuffelen, dit is een opdracht!

U haalt daar de godennamen uit die u liggen. Die u aanspreken. U gebruikt die naam in een meditatie van ongeveer 20 minuten, waarin u tracht aan te voelen (luister goed!!), u tracht aan te voelen wat deze godennaam voor u inhoudt, wat die voor u betekent en wat voor gevoel die bij u oproept. Wanneer die meditatie voltrokken is, dan gaat u in het boek, wat wij u aangeraden hebben om aan te leggen, neerschrijven wat u van die naam hebt ervaren. U moet geen story schrijven, u schrijft in het kort de ervaring die de naam bij u oproept. Zo neemt u zeven namen, zeven dagen na elkaar. Telkens weer neemt u rustig de tijd, u zorgt dat u niet gestoord wordt en u doet het mooi zeven dagen na elkaar. Het is belangrijk dat u dat afrondt en dit zeer gedisciplineerd doet. Dan krijgt u de zevende dag eigenlijk een overzicht van zeven krachten die voor u inhoud kunnen hebben en werkzaam kunnen worden in latere oefeningen.

Ik zeg hier wel, en dat is belangrijk, broeders en zusters, “godennamen”!!!

Géén namen van heiligen, géén namen van aartsengelen of engelen, géén namen van weet ik veel wat.

Godennamen.

Godennamen die vindt u zo goed bij de Kelten terug als u gaat zoeken, of u vindt die gewoon terug bij de oude Grieken, bij de Romeinen, enz. Er zijn er genoeg, u kunt ze ook Kabbalistisch vinden enz..

We laten het gewoon aan u over. Waarom? Omdat wanneer u er zelf naar gaat zoeken, degene zult aantreffen die met u het meeste harmonie hebben. Het is belangrijk, want je moet er toe komen dat je de krachten vindt die het meest harmonisch zijn met uw uitstraling en neem gerust van mij aan dat verschilt bij iedereen. Ik ga nu een naam noemen, neem nu bijvoorbeeld – iedereen kent de naam Osiris. Bij de ene gaat die aanspreken/aanslaan en bij de andere niet. Dus het is niet zo dat je allemaal moet opspringen, ah, Osiris is een godennaam en iedereen pakt Osiris. Nee! Je gaat zien dat er hier bij zijn die zeggen: “die naam zegt mij niets”, maar bijvoorbeeld “Birgit” zegt mij wel iets, dan neem je die naam. Het is gelijk welke godennaam je gebruikt, neem je een godennaam uit de kabbala, dat kan ook. Er zijn er genoeg. Maar ieder zoekt voor zich, individueel. Mediteert gedurende 20 minuten over die naam. Tracht in die meditatie, en dat is toch belangrijk, te voelen wat roept die naam bij mij op. Wees niet bang hoor er zullen namen zijn die u een goed gevoel geven en er zullen namen zijn die bijvoorbeeld bij u boosheid oproepen. Er zullen andere zijn die u een gelukzalig gevoel geven. U ziet wat een naam bij u creëert, en u noteert dat en houdt het bij in uw eigen dagboek. In latere fase zullen we dat verder gebruiken, het is nu van belang dat je dit doet.

Wanneer we dan de zevende dag zijn, ik weet niet of jullie er erg in gehad hebben, maar dan zitten we juist op de kering van het licht. En nu komt de tweede opdracht.

Deze opdracht is voor jullie leden van deze groep zelf uit te voeren!

We zeggen dit omdat het niet is dat wanneer we straks het medium vrijgeven, dat alle neuzen naar het medium gericht gaan zijn met een grote vraag. Nee, jullie zullen het zelf moeten doen! Je moet het medium daar niet in betrekken! Duidelijk? Het is jullie groep, het is jullie leerschool.

We zouden graag dien dat jullie de nacht van de 21ste van deze maand, dus de langste nacht van het jaar, dat jullie samen zijn. Hoe jullie het organiseren is jullie taak, wij gaan u daar geen directieven in geven. Wij zeggen wel het volgende: Wij zullen er voor zorgen van onze zijde dat we bij jullie aanwezig zijn en dat we op het moment dat jullie samen zijn op de 21ste, of beter gezegd op de overgang van de 21ste naar de 22ste, want hetgeen wat we vragen is dat u samenkomt ten laatste rond 23.00/23.30 uur en dat u zeker bij elkaar blijft tot 01.00/01.30 uur. Dat u in die periode rond de wisseling van het licht, samen zit te mediteren. Samen mediteren op de kracht van het licht en vooral dan op het witte licht en de mogelijke invloeden die over de aarde kunnen gaan.

Dit is geen simpele opgave, wij weten het. Maar zoals ik het jullie aangebracht heb, wanneer jullie werkelijk resultaten willen gaan bereiken, dan is discipline en beheerstheid een noodzaak! Wanneer u dat dan voltrekt, dan gaat u ook kunnen opmerken dat bepaalde krachten, die u ontdekt hebt door te mediteren op de godennamen, in deze meditatie afgegeven kunnen worden. Dat u als groep op dat ogenblik er voor kunt zorgen dat er zo een krachtsexplosie is dat dit voor deze streken hier betekent dat er een redelijke stabilisatie kan blijven bestaan.

Indien dit niet lukt (maak u geen verwijt hoor!), maar dan zult u het omgekeerde opmerken.

Dan zult u op kunnen merken dat eens het licht gekeerd is, alles nogal in een zeer versneld tempo gaat verlopen en dat wat het rode, de rood-invloed aangaat, zich zeer sterk op alle terreinen gaat manifesteren en dan zou u wel eens een zomer kunnen meemaken die (voor u persoonlijk spreek ik niet, want u zult zich daartegen wel kunnen afschermen en zeker met hetgeen wat u leert zal dat nog redelijk goed lukken), toch voor de omgevingen niet zo heel aangenaam zou kunnen zijn.

Dus u krijgt hier als groep, die toch vertrekt vanuit het punt van “wij willen toch iets realiseren met hetgeen wat wij leren”, een eerste kans om iets waar te maken!

Zijn hier over deze zaken nog vragen?

Goed. Als er geen vragen meer zijn dan ga rustig dit eerste gedeelte besluiten.

Ik zou zeggen hou het hier nu ook voorlopig rustig, denk over het gebrachte na. Doe uw oefeningen en blijf ze doen, werk de zeven meditaties uit. Vooral noteer het ook opdat je het niet vergeet, want de volgende les ga je het nodig hebben voor de volgende opbouw.

Dan zou ik er nog een kleine toevoeging aan willen doen, nadat het licht gekeerd is kun je de dagen daarop, totdat we weer samen komen, een paar dagen later, bijvoorbeeld terug uw meditatie over de goden naar boven halen, maar dan neem je degene die u het meeste ligt. Dan tracht je dit verder uit te werken.

Dan zul je zien dat je dan, tegen wanneer we terug hier samen zitten, ieder voor zich, zo een, twee of drie namen zult hebben die echt voor u, wanneer u er mee mediteert en mee bezig bent, een enorme kracht, een enorme warmte en een enorm goed gevoel kunnen realiseren.

Daar kunnen we dan de volgende les op verder bouwen.

Broeders en zusters, ik ga nu het medium vrijgeven. Zoals ik u gevraagd heb, het is jullie taak, jullie zijn allen volwassen mensen, dus alstublieft: “zelf doen!”  dat is belangrijk!!

Ik wens jullie veel succes met jullie onderneming!

Deel 2

Na nogal een zwaar eerste gedeelte, is het mijn taak het tweede gedeelte een beetje gemakkelijker te maken, om het zo te zeggen.

Zijn er nog mensen die bepaalde vragen hebben aangaande wat broeder Ambrosius in het eerste gedeelte naar voor heeft gebracht?

 • Ik dacht dat wij altijd broeder Elsmeyer kregen?

Je ziet dat veronderstellingen soms wel even fout kunnen zijn, nietwaar. Effectief jullie hebben de keren daarvoor broeder Elsmeyer gekregen, maar deze maal was het broeder Ambrosius. Broeder Elsmeyer is op het ogenblik met andere zaken heel druk bezig, maar u mag niet vergeten, en dit is weer typisch menselijk natuurlijk, dat jullie denken dat omdat u tot hiertoe een bepaalde broeder hebt gehad, dat wanneer deze door omstandigheden op dit moment dus niet aanwezig kan zijn, dat daardoor hetgeen wat gebracht zou worden of moet gebracht worden, niet gebracht kan worden. Als u goed hebt opgelet in het eerste gedeelte dan zult u ook opgemerkt hebben dat de toon van het gebracht iets anders was, dan dat broeder Elsmeyer doet. Maar broeder Ambrosius in dit geval is, laat ons zeggen, even capabel, en als ik het in menselijke termen moet uitdrukken “van een gelijk niveau”.

U mag ook niet vergeten dat de hele groep die zich met u bezig houdt, verschillende zeer capabele entiteiten bevat, die wanneer door omstandigheden een andere taak hen roept, dus gewoon kunnen overnemen. Dat wil dan ook nog niet zeggen, lieve vrienden, dat broeder Elsmeyer niet op de hoogte is, of niet weet wat hier gezegd wordt, of dat hetgeen wat u als opdrachten krijgt niet door hem onderschreven is. Wij hebben nu eenmaal aan onze zijde het grote voordeel dat wij daar andere dimensies kunnen gebruiken, waar dat u in de stof toch te beperkt voor bent. Daarmee kunnen we ook veel meer naar voor brengen en ook daarin voor jullie juister en efficiënter werken.

Dus, jullie moeten geen angst hebben dat broeder Elsmeyer niet weet wat er hier gezegd is vanavond, integendeel.

Nu ik wou de uitleg geven omdat u anders in verkeerde richtingen zou kunnen gaan denken. Maar wees gerust alles verloopt volgens het programma en wij houden ons aan deze programmatie.

Maar het zou nog kunnen zijn dat andere broeders soms het werk overnemen. Je mag niet vergeten,  als u ziet wat er in de wereld gebeurt, dat er op sommige momenten dringendere taken te doen zijn dan les te geven. In vele gevallen is het vooral bijstand die we moeten leveren wanneer nogal een groot aantal mensen naar onze zijde komen. Dan is het ook wel van belang dat we kunnen rekenen op de meest capabele entiteiten om deze zaken in goede banen te leiden. Je ziet, jullie lesgevers behoren tot de groep van aan onze zijde toch nogal redelijk geschoolde elementen.

Goed, nu zou ik graag hebben dat als je nog onduidelijkheden hebt aangaande het eerste gedeelte, dat u deze dan eerst naar voor schuift.

 • Ja broeder ik heb nog een vraag. We moeten mediteren op die goden of die godinnen, maar moeten we dan blijven herhalen dat we ons eerst in harmonie zetten met die 4 richtingen, zijnde west, noord, oost en zuid. Het hangt ervan af waar je begint, en ons in harmonie zetten met de zon als één geheel. Of moeten we dat eventjes laten rusten, en ons echt gaan focussen …… ik begin altijd met de harmonieën over de 4 richtingen.

Ja, ja, maar dat is goed hoor! Ik zou jullie de raad geven (en dat is dan mijn visie op het geheel), de gewoontepatronen die u al hebt om een meditatie op te bouwen van ……. en u vertrekt vanuit uw opbouw en brengt er dan het beeld van een godheid of een godin in, om het zo te zeggen. Het is niet omdat u met iets nieuws geconfronteerd wordt, dat het oude wegvalt. Ik denk dat er ook gezegd is dat het van belang is dat je alles wat je tot op heden nu al aan het doen bent geweest en geleerd hebt, dat je dat verder zet, en dat je daarmee blijft werken.

Je moet rekening houden als je wilt komen tot magisch werken, magische procedures lopen volgens bepaalde regeltjes. De opbouw die we nu doen is jullie bijbrengen, stuk voor stuk, woord per woord om het zo te zeggen,  hoe die regeltjes in elkaar zitten en wanneer iemand door de vorige oefeningen al een bepaalde routine heeft, dan is het van zeer groot nut dat deze routine behouden blijft en dat het nog verder als een automatisme gebeurd. Want eens dat je zover bent dat je harmonische krachten zelf kunt aanspreken, dat je die zelf kunt sturen, dat je daarin mee kunt werken, dan is het voor ieder van jullie van belang dat je er niet moet over nadenken. Dat je zoals mijn broeder in het eerste deel al zei, wanneer je auto rijdt dat je er niet meer over na moet denken. Dat je de spelregels kent en dat je deze spelregels perfect kunt volgen, zonder dat je daar nog bij stil moet staan.

Dan zul je altijd de juiste handelingen kunnen uitvoeren, daardoor ontstaan ook de juiste harmonieën. Dan krijg je de juiste resultaten.

Zo, zijn er nog broeders of zusters die iets naar voor willen brengen? Je hebt nu nog de kans voordat we verder gaan.

 • Ik vraag mij alleen af, hoe ik weet dat ik een godennaam te pakken heb? Ik ben daar helemaal niet van op de hoogte, wat nu eigenlijk een godennaam is.

Wel, ik ga het u het volgende zeggen mijn goede vriend. Voor zover ik op de hoogte ben, bent u in het bezit van alle leringen die ooit gegeven zijn.

Ik kan u daarin helpen, wanneer u gewoon bijvoorbeeld ze even doorloopt, er is in de jaren 1980 bijvoorbeeld een sleutel geweest waarin over de goden wordt gesproken, een hele cursus gegeven met allerlei mogelijke namen en spelingen. Er bestaan, voor zover ik toch weet, in de reeks van brochures die jullie hebben, een tien tot vijftiental brochures over magie en er zijn een paar gespecialiseerde waar je ook alle mogelijke godennamen in terug vindt. Dan denk ik, als je verder gaat dat er cursussen over kabbala zijn gegeven. Dat er ook zo goed in esoterie als in sleutels cursussen zijn geweest over, occultisme enz. waar ook allemaal godennamen en zo verder naar voor komen. Dus wanneer u nu komt zeggen dat u geen godennamen ter beschikking heeft, dan denk ik dat u uzelf onderschat.

 • Dat ik ze niet kan erkennen, zo was het bedoeld.

U zult wanneer u op zoek gaat wel degelijk, ten andere mag ik toch zeggen, jullie zijn allemaal ontwikkelde mensen, jullie kennen zeer veel godennamen vanuit de tijd dat jullie nog school liepen. Zelfs degene die geen godsdienst onderwijs genoten hebben, hebben nog gehoord van goden, zij het van Romeinse, zij het van Griekse, zij het Keltische. Vele namen zijn toch aanwezig. Wie van u kent de Egyptische goden niet om het zo te zeggen. Wie van u zou nooit over Isis of Osiris gehoord hebben. Wie van u zou bijvoorbeeld nooit over de god Baäl gehoord hebben.

Ach kijk, er zijn ook zo veel Indische goden. Krishna, noem maar op. Zelfs de meeste van u zullen wel de god Ganesha kennen, de god van handel. Dus er is toch genoeg keuze hoor, maar ga gewoon af welke naam u ligt, waar u zich goed bij voelt. Al kiest u Neptunus, dat kan best hoor.

En anderzijds, kijk u zegt ik ken geen godennamen. Elke planeet van uw zonnestelsel is een godennaam. Luna is een godennaam, Venus, Mars, dat zijn allemaal godennamen. Dus je ziet met een klein beetje inspanning ga je er zoveel hebben dat je op den duur geen keus meer kunt maken.

Goed. Ik hoop dat het allemaal redelijk duidelijk is. Dan, als er geen vragen meer zijn,  zou ik even nog een klein beetje willen terug komen over wat er met de Wessac is gebeurd.

Niet dat ik jullie al heel veel kan mededelen over de uitwerking. Maar er zijn wel een paar aspecten die voor jullie wel interessant zijn. Het ligt voornamelijk in de gedachtebeelden die de laatste week zijn opgebouwd over de ganse wereld en die de ganse wereld op dit ogenblik reeds zeer sterk beïnvloeden.

Als ik jullie een raad mag geven: tracht jullie zo veel mogelijk emotioneel te distantiëren van alle beelden die je voorgeschoteld krijgt. Alle mogelijke probleem situaties waarmee je geconfronteerd kunt worden. Daarmee bedoel ik, voor degenen die hier gaan werken of zo. Men zal u gemakkelijk aanspreken op zaken die gebeuren of gebeurd zijn en men gaat trachten u partij te laten kiezen. Ga daar niet op in, want  zulke gesprekken vreten eerst en vooral aan uw energiepotentiaal, maar gaan u ook in een bepaalde richting duwen en op dit moment is het beste dat u geen enkele richting kiest, alleen maar dat u tracht de harmonie in uzelf te handhaven. Je zit hier in een land waar je kunt zeggen, oké, alles is nog redelijk rustig en onder controle. Dit is echter maar schijn. We zitten hier ook in deze streken op het ogenblik op tijdbommen die elke moment tot ontploffing kunnen komen. Die ook maatschappelijk voor beschadigingen kunnen zorgen. U moet zorgen dat u daar niet in mee gesleurd wordt. Het kost u teveel energie, het kost u ook te veel om achteraf terug de zaken te kunnen rechtzetten.

Het is zo goed op politiek, als religieus, als op intermenselijk terrein. Probeer de komende weken, en ik het vraag het nogmaals, probeer in uzelf de harmonie en de rust te bewaren. Probeer ook uw verlangens, ik wil hier nog niet  direct stellen alle begeerte en zo verder, dit klinkt nogal negatief, maar vooral uw verlangens, uw wenselijkheden, tot een minimum te herleiden. Want de opbouw, op het ogenblik, in de ganse wereld is zo dat dit alles gestimuleerd wordt naar een maximum. Je bent er sneller in meegezogen dan dat je kunt veronderstellen. Tracht met degene waar je mee samenleeft, een zo groot mogelijke harmonie te bereiken. Wanneer je voelt dat dit niet mogelijk is, dan ben je het beste dat je dit gewoon afsluit. Probeer geen harmonie ten koste van alles te handhaven. Want op het ogenblik dat je dat probeert te doen, trek je ook weer de rood krachten naar binnen. Ik weet het, het klinkt niet simpel. Maar wanneer dat je gewoon een beetje oog hebt voor al wat rondom u gebeurt. Dat je een beetje, telkens weer, tracht de zaken in evenwicht te zien, dan zal het best vlotten hoor. Dan ga je best deze tijd zonder kleerscheuren door kunnen komen.

Wanneer ik zo, en samen met mijn broeders, het algemene beeld bekijk van de evolutie, dan staan we voor een jaar waar vele verbazingwekkende zaken kunnen plaats hebben. Ach, je kunt dat niet invullen met beelden als dusdanig, maar we zien welke trillingen aanwezig zijn en waar die zich op enten. Gezien we hier als groepje trachten een magische kennis te ontplooien, dan is het voor ieder van u toch zeer interessant deze trillingen te kunnen, op zijn minst, aanvoelen.  Daar moet niet gezegd worden dat je dit direct moet kunnen omzetten, maar dat je dit toch kunt aanvoelen. Dat je kunt, wanneer je ermee in contact komt of in contact gebracht wordt, uw positie kunt innemen, dat u zich ofwel kunt afschermen, of dat u gewoonweg het naast u kunt laten wegvloeien. De kwestie is dat u daardoor een inzicht krijgt in de tweede werkelijkheid, die zich opbouwt rondom u, en dat u vanuit die tweede werkelijkheid kunt gaan werken. Dat die magische werkelijkheid, die niet tot de stoffelijke werkelijkheid behoort, in vele gevallen bij jullie langzaam maar zeker de bovenhand kan halen.

Zo zul je ondanks wat in de eerste werkelijkheid niet kan, of niet mogelijk blijkt te zijn, kan je wel resultaat boeken in die tweede werkelijkheid. Vanuit die resultaten zul je dan weer, zeker als groep, in staat zijn voor de omgeving rondom u de zaken in een juist daglicht te plaatsen, de juiste sturingen te geven, zodat het al bij al toch nog, ondanks alle scherpte die er aanwezig is, zal meevallen.

Dit is zo ongeveer de kleine toevoeging over de invloed die nu uit de kosmos overal schaadt. Waar er ook vanuit onze zijde toch getracht wordt te sturen en te doen, om dit op aarde toch allemaal zo aannemelijk mogelijk te laten verlopen. Dat “aannemelijk” moet je dan toch omzetten, dat dit een verloop is dat voor geest vooral en de ontwikkelingen daarin, de juiste weg is. De stof, lieve vrienden, is steeds ondergeschikt daaraan. Dit is misschien als stofmens op dit moment moeilijk te vatten, maar eens je terug aan onze zijde bent, zul je daar een beter overzicht van hebben.

Zo. Dan zou ik graag, samen met jullie, de avond willen besluiten met het meditatieve gedeelte.

Meditatie: Kleurenpalet in de kosmos

Ik ga jullie vragen om gewoon even te trachten alles te vergeten. Tracht gewoon om eigenlijk op een blanco blad papier te beginnen aan deze meditatie.

Wanneer je een blanco blad papier voor u hebt, dan heb je het grote voordeel dat je zelf in staat bent om daarop neer te schrijven wat er in je leeft, wat je voelt. U kunt u één voelen met uw broeder en zusters hier aanwezig. U kunt u één voelen met de natuur die hier rondom u aanwezig is. Vanuit die eenheid, vanuit die harmonie, kunt u u gewoon laten wegdrijven in een positief lichtend beeld.

U kunt uw eigen stoffelijke beperkingen nu overstijgen. U kunt u losmaken van dat voertuig dat u zo graag eigenlijk vast blijft houden, omdat voor de stof de geest een noodzaak is dat die blijft existeren. Maar maak u nu even vrij van uw eigen lichaam. Niet dat uw lichaam moet vervallen, we handhaven het gouden koord. Maar je kunt zonder dat het lichaam angst moet hebben, u vrijmaken.

Laat ons dan samen de kosmos intrekken. Dan zien we, wanneer we in deze kosmos gaan, dat er allemaal verschillenden evenwichten zijn. We zien daar kleurenspelingen en, dit is misschien het meest boeiende, alle mogelijke tinten. Alle mogelijke nuances. Wanneer u zich dan op deze kleurentinten focust, dan zult u opmerken dat ieder voor zich één wordt met bepaalde spelingen, met bepaalde kleuren. De ene zal zich goed voelen in geel, geelgoud. De ander gaat zich goed voelen in helder groen. Weer een ander gaat zich in paars of violet goed voelen. Weer een ander gaat enkel en alleen met het wit verder kunnen. Maar wanneer je dan gewoon rondom u kijkt en u ziet hoe uw broeders en zusters ieder zo hun eigen kleur hebben, dan zie je hoeveel verschillen er mogelijk zijn.

En toch, wat blijkt? Dat al deze verschillen één eenheid vormen. Een krachtige eenheid en dat in die verschillen, in deze kosmos, een prachtig kleurenpalet gevormd wordt. Een kleurenpalet dat je zou kunnen vergelijken, als je het als mens zou kunnen zien, met het kleurenpalet dat een vulkaanuitbarsting heeft. Wanneer een vulkaan uitbarst, dan is er veel energie en veel kracht. De meeste mensen zien alleen de kleur van het vuur. Omdat het zo intens is interpreteren zij het als rood, dit rood interpreteren zij dan als vernietiging. Maar wanneer je echt kijkt, wanneer je nader toeziet, dan zie je dat het niet rood is. Maar dat het een kleurenspeling is, waarin heel veel goud geel zit, waarin wit zit. Waarin ook de mystieke kleuren aanwezig zijn en dan zie je hoe bij die uitbarsting het oude verdwijnt van de wand van de vulkaan, maar dat kleurenpalet veroorzaakt nieuwe vruchtbaarheid, nieuwe mogelijkheden. Men staat daar niet direct bij stil, maar deze ontzettende uiting van kracht is een uiting van nieuw leven. Een uiting van vernieuwing, het oude is verdwenen, is opgeruimd en de nieuwe kracht en het nieuwe leven is er aanwezig.

Zo is dit ook wanneer we in de kosmos samen dit kleurenpalet vormen. Wij hebben een kracht gecreëerd door samen ieder onze eigen kleur te aanvaarden en erin op te gaan. Deze kracht die we nu zijn met deze groep, zo goed de entiteiten in de geest als de stof, dat het stoflichaam ondanks het feit dat het in rust is en dat uw geest is uitgetreden, speelt mee in dit palet van kleuren.

Dankzij deze variant hebben wij een grote krachtige kleurenharmonie, overwinnen wij eigenlijk de vuile kleuren, overwinnen wij ook het rode. Dankzij onze samenbundeling krijgen we een mozaïek van al het lichtende. Dit dragen we over, deze lichtende mozaïek, dragen we over aan de stof, aan de aarde, zodat, zoals we bij het voorbeeld van de vulkaan gezien hebben, het oude kan verdwijnen en dat mooie, dat krachtige, dat nieuwe, die mozaïek van duizend-en-een mogelijkheid, over de stof kan neerdalen en het jonge, het vernieuwende tot ontplooiing kan laten komen. Zo zijn wij dan, in die vernieuwing, de indicatoren, de wegwijzers voor het nieuwe. Want wij zijn de bron van deze vernieuwing. Al degenen die in deze vernieuwing geloven, die in deze vernieuwing willen werken, worden één met ons. Worden opgenomen in deze kleurenmozaïek.

Zo ontstaat er een bundeling van krachten, grootser dan ooit iemand zal kunnen voorzien of berekenen. Want in deze kleurenmozaïek heeft de stof en de geest elkaar de hand gereikt en zo kan deze kracht er voor zorgen dat het nieuwe, ondanks alles, bodem heeft gevonden op deze aarde. Deze bodem is gemaakt tot voedingsbodem voor deze vernieuwing. Een vernieuwing waar alle kleuren van het licht aanwezig zijn. Schitterend, als de schitterendste briljant die je kunt dromen. Deze kracht, deze opgewekte kracht, ligt niet alleen uitgestrekt over deze aarde, maar is ook aanwezig in de kern van ons wezen.

Wanneer we dan terug ons verenigen met ons lichaam, dan daalt niet alleen onze bestuurder terug in zijn voertuig, maar brengt hij de kracht en het licht van de vernieuwing met zich mee en legt dit vast in de stof, zodat elke cel van jullie lichaam deze kracht, deze lichtende energie, dit totaal van kleurenkracht, opneemt en er voor zorgt dat ieder van u in de komende dagen en uren geladen met dit licht, geladen met deze harmonie, geladen met deze kracht, een schittering is. Een briljant is die flikkert en fonkelt en die het rode doet wijken. Het rode zal zich openen om uw licht, uw kracht, uw uitstraling door te laten. Op het moment dat het rode wijkt voor uw licht, heb je de kans om deze krachten, dit licht, aan degene die zoekt, onder welke vorm de zoekende ook is, door te geven en zo beetje na beetje, stuk voor stuk zou ik zeggen, steen na steen, druppel na druppel, op te bouwen. Want dat is de taak die is weggelegd voor iedereen die op dit ogenblik, op dit eigenste ogenblik, het met de aarde, met uw eigen moeder, het goed meent, het goed bedoelt.

Dit is de kracht die ervoor zal zorgen dat uw moeder levensvatbaarheid garandeert. Niet enkel voor de mens, maar voor de ganse planeet, voor elke cel, voor elke partikel energie, die dit geheel in stand houdt.

Ga dan uit, lieve vrienden, doe jullie oefening.

Stel je open voor de kracht van de goden, zodat ze zelf de goddelijke kern in uw wezen dag na dag sterker kunt ervaren, waardoor het harmonische besef in u kan ontwikkelen en groeien, dat u onafscheidelijk één bent met deze krachten.

Lieve vrienden, ik wens jullie veel succes met de jullie opgedragen taken.

En ja, wees er zeker van, broeder Elsmeyer houdt jullie in het oog. Broeder Ambrosius is ook aanwezig, samen met nog zo vele anderen.

Ga niet af op een naam, maar ga af op hetgeen u voelt. Ga af op de kracht die in u borrelt en u zal zien er zullen steeds weer entiteiten naast u staan. Je zult steeds weer kunnen putten uit de oneindige kosmische kracht. Je zult steeds weer vaststellen dat u, wat er ook gebeurd, er nooit alleen voor staat en dat we steeds trachten, in zoverre het ons is mogelijk gemaakt, het kan en toegelaten is, jullie bij te staan en te helpen.

Veel succes met de uitvoering van jullie taken. Dat het licht steeds jullie de weg mag tonen.