Druïden – Deel 01 – les 21 – Disharmonieën in het lichaam opheffen

16 september 2014

Zo, hedenavond zijn we aan de laatste les van dit eerste jaar. En ik mag zeggen dat we, vanuit onze zijde, heel tevreden zijn met het verloop van dit jaar. U hebt nog één bijeenkomst achter deze waar de mogelijkheid zal geboden worden dat, indien er onder u zouden zijn die uit deze kring willen stappen, om welke reden ook, zij op dat ogenblik de mogelijkheid zullen krijgen dit mede te delen en dan zal de magische cirkel die ons verbindt, geopend worden om u zo de mogelijkheid te geven zonder al te veel reactie uit deze magische cirkel, die ons toch bindt, die toch een eenheid is, te stappen. Niemand is dit verplicht, maar ook niemand is verplicht van verder te gaan. Die vrijheid hebben we u gegeven van in den beginne en daar houden we ons aan. Ik kan wel zeggen dat het van onze zijde het ons zou spijten indien er zijn die zouden zeggen: “ik stop ermee”. Omdat, en dat kunnen we gerust zeggen, we gezien hebben dat de inspanning die iedereen het voorbije jaar gedaan heeft, heel goed is geweest en dat de groep op zich aardig wat resultaten heeft geboekt – daar zult u volgende les waarschijnlijk iets meer over horen, of volgende samenkomst, de laatste dan. Dus, al bij al kunnen we zeggen dat dit eerste leerjaar ons echt goed is meegevallen.

Wij voorzien, voor diegenen die verdergaan en die graag verder ingewijd worden in de kennis van de druïden en alles wat daarmee verband houdt, dat ge toch moet inschatten dat we dan vertrokken zijn voor nog een periode van minimum 5 jaar. Dat u na die periode, wanneer u alle lessen goed hebt opgenomen en uitgewerkt, dan voor uzelf zult kunnen stellen dat u aardig wat meer kennis hebt van uw planeet, dat u aardig wat meer mogelijkheden hebt en dat u dan wel degelijk op zelfstandige basis de zaken kunt aanpakken.

Wij hebben dikwijls waargenomen dat mensen hier van de groep vonden dat wat we brachten, redelijk zwaar was. Dat men daar toch serieus wat energie moest insteken en inspanningen voor doen. Ik kan u zeggen, mijn beminde leerlingen, dat dit eigenlijk nog heel licht was. Wanneer ik u zou vertellen wat in mijn tijd aan de orde was om deze ontwikkeling door te maken, dan zou u waarschijnlijk als moderne mens in deze eeuw dit helemaal niet meer aankunnen. Maar dit stelt zich ook niet en wij zien ook wel wat de mogelijkheden van deze eeuw zijn, wat de mogelijkheden zijn binnen de kosmische ontwikkeling en dus kunnen we zeggen: kijk, wij geven jullie wat wij kennen en het is aan jullie het in uw tijd, die niet vergelijkbaar is met onze tijd, maar uw tijd, toe te passen. Het is ook niet onze bedoeling u terug te zetten naar zoveel eeuwen in het verleden. Het heeft geen enkel nut, het heeft geen enkele zin. De aarde heeft haar evolutie gehad. U bent op het ogenblik op deze aarde en u bent deel van de situatie die nu aan de orde is. Dus wij trachten ook onze kennis, de kennis van de planeet en vooral de wisselwerkingen die wij met de aarde hebben, zo goed mogelijk naar voor te brengen en u op een wijze te geven dat u heden ten dage er iets mee bent.

Wij moeten heus u niet leren hoe u met dieren moet omgaan die een paar duizend jaar geleden op deze planeet waren en de wouden bevolkten. Dit is onzin. Wij moeten u leren hoe u kunt omgaan met de aarde aan de hand van wat op het ogenblik op de aarde mogelijk is en aanwezig is. En als we daarin slagen, dan kunnen we zeggen, dan hebben al de inspanningen, zo goed die u hebt gedaan als die wij doen, zin. En dan kunnen we zeggen dat er een vorm van ‘Aquariusdruïden’ zijn gevormd.

Zo, dat was even mijn inleiding.

Voor de laatste les heb ik voor jullie iets speciaals bedacht. Het is niet nieuw, hoor. Het bestond in onze tijd ook al, maar ik ga het wel brengen in een jasje dat past in deze tijd. Wanneer we deze groep geobserveerd hebben, dan zien we dat, stoffelijk, er nogal wat individuele problemen aanwezig zijn. Ik moet zeggen dat, geestelijk, voor velen, en dit klinkt misschien raar in dit kader, deze problemen eigenlijk weinig of niet spelen maar stoffelijk zit hier nogal wat haaks in mekaar. Dat komt ook omdat, en dat is logisch, u als stofmens dagelijks geconfronteerd wordt met al hetgeen wat uw maatschappij, waarin u geboren bent, waarin u opgegroeid bent, waarin u ontwikkeld bent, waarin u leeft, u op uw bord legt, om het zo te zeggen. En in vele gevallen is dit niet niets omdat u niet altijd kunt teruggrijpen direct naar uw geestelijke werkelijkheid. En dat u in vele gevallen u nog te sterk gebonden voelt aan die stof. Nu, dit nemen we u zeker niet kwalijk, zeker niet na die paar lessen die u gevolgd hebt. U kunt nu eenmaal niet zeggen van de ene moment op de andere: “ik gooi alles overboord; voor mij bestaat dat niet en ik ga mijn weg zoals ik hem voel en zoals ik het zie”. Die mogelijkheid zit erin als we wat verder zijn, maar vandaag is dat voor de meesten van jullie nog niet direct aan de orde. En daarom, om u te steunen, ga ik u vanavond een kleine truc aanleren die u individueel kan gebruiken, maar waaruit u voor uzelf, stoffelijk, enorm veel kracht kan putten, dat u op, laat ons zeggen, fysieke gezondheid heel sterk kan ondersteunen. U kunt daarmee zelfs zeer zware disharmonieën in uw lichaam opheffen. Hetzelfde is mogelijk ten opzichte van geestelijke of gedachte- of emotionele problemen.

Wij hebben gezien hier dat de laatste tijd er nogal wat leden van de groep zich hebben vastgereden in hun eigen emotionaliteit. Dit is, gezien wat op het ogenblik op de aarde aan de orde is, niks abnormaal want u wordt, zonder dat u er erg in hebt, gepakt door allerlei astrale krachten die spelen en die onmiddellijk aanhaken op het ogenblik dat er ook maar even ergens een onevenwicht in een lichaam of in een gedachtewereld of in een emotionele wereld is. U kan misschien denken: “ach, ze zijn nogal pessimistisch door zoiets te zeggen”. Men haalt nogal eens dikwijls aan van: “let op voor dat of voor dat”, maar u mag niet vergeten, mijn beminde leerlingen, dat u op het ogenblik als groep, een grote uitzondering bent ten opzichte van hetgeen wat zich op de wereld afspeelt. Oké, er zijn nog vele andere groepen die in dezelfde richting werken en geïnstrueerd worden, maar ten opzichte van de totale wereldbevolking is dit peanuts. Maar die peanuts is wel belangrijk om in een bepaalde richting die evolutie mogelijk te maken. Maar wanneer we niet opmerkzaam zijn op het feit dat rondom u de chaos zich compleet voltrekt, dan zou u, dikwijls zonder er erg in te hebben, meegaan omdat vele zaken die aan de orde zijn voor de mens anders worden voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn. Het is zoals het spreekwoord zegt – en dat de wolf mij excuseert om hem hier verkeerd te citeren – maar het is de wolf in schapenvacht. Alleen al dat spreekwoord duidt duidelijk hoe uw maatschappij is. Want de wolf op zichzelf is een heel verstandig en heel lief dier en is zeker niet het kwaadaardige dier dat de mensheid ervan gemaakt heeft. Maar spreekwoordelijk wil ik het hier naar voor brengen om u duidelijk te maken dat er zo vele zaken aan de orde zijn.

Dus, vanuit die optiek vinden wij het belangrijk dat u in deze laatste les een mogelijkheid aangeboden krijgt die u kan gebruiken, en ik zou zelfs zeggen: die u moet gebruiken, die u moet inoefenen om eerstens, en het is niet fout, aan uzelf te denken, om te zorgen dat u uzelf terug op de sporen zet, om te zorgen dat u evenwicht hebt, kracht hebt, harmonie hebt. Want het is natuurlijk heel mooi dat u in een groep zit en deze groep, en dat kan ik gerust zeggen, voor de meerderen van u in de stof heeft zeer veel dit laatste jaar opgevangen, zeer veel. Velen van u, als zij niet tot deze groep zouden behoord hebben, zouden hier nu niet meer in dezelfde condities zijn dan dat ze nu zijn. Hun leven zou een totaal andere en niet zo aangename weg gegaan zijn. Maar dankzij de magische omkadering van de groep zijn er veel zaken voorkomen en zijn er veel mogelijkheden en openingen voor ieder van u, op zijn eigenste wijze, daar wil ik het accent op leggen, gecreëerd waardoor u steeds, ondanks alles, hebt verder gekund.

En ik denk dat ieder van de groep, ieder lid in de stof, hier wel zijn eigen invulling kan maken. Het is de groep, het is de kracht van de groep die ieder van u tot op heden zeer sterk ondersteund heeft en begeleidt. U merkt het zo misschien niet op, maar toch is het zo. En dus ga ik u nu iets aanleren wat elke leerling van ons zoveel eeuwen geleden ook aangereikt kreeg om voor zichzelf mogelijkheden te scheppen, voor zichzelf ook een voertuig te onderhouden in evenwicht. Want nu kunt u wel denken: “ja, een stoffelijk voertuig, ik ken nu al veel, dus het zal wel lopen”, maar tot op heden hebben we altijd gewerkt vanuit het algemene, het groepsgebeuren, niet het individuele. Wat ik u vanavond ga geven, is individueel, is iets dat ieder voor zich zal kunnen toepassen, gebruik kan van maken en er resultaten kan uithalen. Je moet toch begrijpen dat het voor ons ook interessant is dat de leden van de groep, zo goed fysiek als psychisch, een evenwicht kunnen vinden, de problemen die zich in de stof voordoen, achterwege kunnen laten blijven, kunnen loslaten en zichzelf in evenwicht, in harmonie stellen. Het Is heel simpel in wezen. Het is niet ingewikkeld. Want het zijn niet de ingewikkelde zaken die het meest resultaat geven. In uw stoffelijke maatschappij tracht men u dat wel wijs te maken, maar het is niet zo.

Kijk, u hebt een atmosfeer rondom u en ieder van u zal wel al eens opgemerkt hebben dat in die atmosfeer er energie aanwezig is. Wanneer u toevallig een beetje uw ogen sluit en u focust u op uw omgeving, kan het zijn dat u heel kleine, beweeglijke bolletjes waarneemt. De ene mens kan dat al gemakkelijker dan de andere. En het mooie van de zaak is, we hebben hier voor deze groep een symbool, namelijk de kristallen bol, dat wanneer je u focust op die kristallen bol, dat u ook heel gemakkelijk vanuit uw beeldvorming kleine bolletjes waarneemt. Uw atmosfeer is vol van deze energiepunten, om het zo te zeggen. Ach, het is vroeger reeds beschreven: in de 19e eeuw is dit reeds naar voor gebracht, begin 20e eeuw zelfs en zo verder zijn er dus mystici en ook magiërs, maar dan ook dikwijls onder allerlei andere namen, die dat naar voor brengen dat er dus energiebollen aanwezig zijn in de atmosfeer. En in uw moderne tijd kunnen we zeggen dat deze zaken soms vastgelegd worden op de gevoelige plaat, tot ontzetting van vele fotografen, waardoor hun foto naar de knoppen is omdat zij plots daarop deze energie-elementjes zien op de foto en dat is niet mooi natuurlijk want dat stoort. Soms gebeurt het, soms gebeurt het niet. Maar het is er en het is er altijd. Want het is eigenlijk een vorm van samenstelling in uw atmosfeer. En wanneer u de moeite neemt u zich daarop te concentreren, dan kunt u deze redelijk snel waarnemen. U moet alleen maar uw oogleden een beetje te sluiten en tussen uw wimpers uit trachten te kijken, geconcentreerd, en u krijgt meestal zeer snel zo’n beeldvorming van bewegende bolletjes. Dit vertel ik jullie om te komen tot het punt waar ik wil naartoe gaan, namelijk het gebruik van deze energie. O, en wees niet bang. U hoeft er niet in te slagen ze visueel waar te nemen. Alhoewel ik kan zeggen dat zeker 90% van de aanwezigen hier dit heel gemakkelijk kan bereiken. Maar het moet niet, je moet niet visueel gaan zoeken.

Oefening: Blauwe bol

Wat u voor uzelf moet doen, is het volgende: u sluit uw ogen en u concentreert zich op het beeld dat u een kleine blauwe bol ziet. Ach, het moet niet groter zijn dan een marlbolletje. Je moet daar geen enorm attribuut van maken. Nee, u concentreert zich en u stelt zich in gedachte voor: “ik zie een kleine blauwe bol, lichtblauw”. Niet hardblauw, niet donkerblauw, lichtblauw. U stelt u voor dat u dat ziet. U concentreert zich daarop. U tracht dat beeld vast te houden. Dat kleine blauwe bolletje dat is energie. Energie die behoort tot de aarde, tot de aardse atmosfeer en in zijn totaliteit tot de kosmos, natuurlijk. Maar ik spreek hier niet van kosmische energie. Ik spreek hier van aardse energie. Veel verschil maakt dat allemaal niet, maar ik wil het voor jullie gemakkelijk houden, ik wil het jullie gemakkelijk maken. Dus, het is iets dat behoort tot uw aardse atmosfeer, deze energie, geconcentreerde bolletjes. En u fixeert u daarop. U moet het voor uzelf zien. Het is de geladenheid die overal in uw atmosfeer, in deze aardse atmosfeer, voorkomt.

Vanaf het ogenblik dat u dat voor uzelf kunt visualiseren, dan gaat u vanuit uw gedachte, let goed op, vanuit uw gedachte, aan deze energie vragen u te helpen met wat u het meest hindert. Voor de ene zal dat iets lichamelijks zijn, stoffelijk, bijvoorbeeld: “mijn bloeddruk is niet goed”. Voor de ander: “mijn ademhaling deugt niet”, “mijn bloedcirculatie is niet goed”, noem maar op, maakt niet uit wat. Wat voor u individueel niet deugt. Voor een ander zal het meer op het gedachteniveau liggen, het emotionele niveau: “ik kan niet weg met mijn emoties, ik zit geblokkeerd, mijn gevoelens lopen vast, ik weet niet meer hoe ik verder moet”, en zo verder. Het is gelijk, beminde leerlingen, welk probleem u ook hebt in dit stoffelijke voertuig, in uw stoffelijk voertuig. Maar uw stoffelijke gedachten zijn daar ook deel van. Uw stoffelijke emoties zijn daar deel van. Uw begeertepatronen zijn daar deel van. Het heeft niets te maken met uw geest. Het heeft alles te maken met het voertuig. Ik hoop dat u dat goed vat.

Goed, u projecteert het probleem, bijvoorbeeld: “ik heb hartritmestoornissen” en u projecteert dat beeld naar dat bolletje, dat blauwe bolletje, dat energiebolletje dat je voor u hebt opgeroepen. En wat gebeurt er dan? Dan gebeurt het volgende: vanuit dat bolletje ontstaat er een beweging, ik zou bijna zeggen, u kunt het het best omschrijven, u zult het zelf opmerken als u er zich op concentreert, een soort vlammetje, goudgeel, dat zich op u richt. Dat is de overdracht van de energie van dat bolletje naar uw lichaam, naar uw stoffelijk voertuig. Ja, het is geen laserstraal, het is niet ‘putch’, nee. Het is een zacht bewegend vlammetje dat zich vanuit en gekoppeld aan het bolletje naar u beweegt. Het komt in uw aura, het komt in uw stoffelijk voertuig en het zal harmoniseren in uw lichaam. Het zal uw stoffelijke problematiek afzwakken, het zal ook uw geestelijke gedachten en zo verder, uw emotie en zo verder, egaliseren en zal veel zaken die u storen in de stof gewoon onderuit halen,  oplossen, verwerken. En u gaat, door het beeld dat vanuit dat bolletje naar u komt, u beter gaan voelen, u sterker gaan voelen, u evenwichtiger gaan voelen. De emotie gaat verzwakken, de bloeddruk gaat evenwichtiger worden, de ademhaling gaat beter worden, gewoon de wisselwerking van dat bolletje naar u. U moet het gewoon doen. En als u het doet, zult u zien, gaat u resultaat hebben.

En u kan dat gerust meermaals dagelijks doen. Wanneer u zich niet al te best voelt, is dit een middel om u beter te voelen. Wanneer u zich depri voelt, is dit een middel om u terug opgewekt te voelen. Wat er ook schort aan het stoffelijk voertuig, vanuit deze opbouw, en u doet het zelf en het is voor uzelf, kan u uzelf ondersteunen, kan u ervoor zorgen dat u verder kunt. En het is puur individueel. Maar het maakt wel dat, wanneer u deze oefening doet, u sterker komt te staan in uw wereld. En doordat u sterker komt te staan in uw wereld, kunt u veel meer zaken aan en gaat u ook binnen de groep veel evenwichtiger kunnen functioneren, gaan heel veel problemen van u afvloeien. Zij gaan niet meer op de voorgrond komen. Je gaat heel veel zaken ineens vaststellen: “eigenlijk hebben zij zoveel waarde niet”. Of je gaat vaststellen: “ah, deze zaken waar ik zoveel waarde aan hechtte, moet ik loslaten, ik ben verkeerd bezig”. Je gaat dit aanvoelen, je gaat dat waarnemen. En daardoor creëert u voor uzelf een veel evenwichtiger geheel in de stof.

Wanneer je dan ziet welke zaken u al geleerd hebt, ook naar de geest toe, dan begrijpt u wel dat u met deze oefening aardig wat nieuwe resultaten kan bereiken. Het is niet zo’n moeilijke oefening, maar u moet ze wel doen. U moet wel de voorstelling opbouwen en dan gaat u zien dat dit werkt. U gaat in uw lichaam alles meer in evenwicht krijgen, harmonischer krijgen. U kunt dan gerust wat we u in vorige les geleerd hebben, van u te omkleden met goudgeel licht en dan de koepel van wit licht en zo verder, dat kan er allemaal bij gebracht worden, is geen probleem. Deze zaken vechten niet met elkaar, hoegenaamd niet. Zij zijn aan elkaar gewaagd, zij geven elkaar een meerwaarde. En het zijn al deze zaken, als je die toepast, dat u langzaam maar zeker verder kan. En dat u, langzaam maar zeker, u ook vrij maakt van alle mogelijke astrale, zelfs geestelijke zaken die eigenlijk voor u niet aanvaardbaar zijn, maar die wel overal aanwezig zijn en zich overal manifesteren, zeker in deze tijd. En u moet heus niet denken dat wij hierdoor negatief zijn of teveel accenten leggen op die negativiteit. Nee, wij brengen alleen naar voor wat op het ogenblik aan de orde is. En spijtig genoeg is dit voor de mensheid niet de kracht van de harmonie, maar de uitwerking van al wat demonisch is. En ik denk dat ik daar geen verdere commentaar hoef op te geven, dat ieder van u wel weet wat op het ogenblik op de aarde aan het spelen is.

Zo, dit is wat ik u in deze laatste les wil meegeven. En het is misschien voor jullie eigenaardig dat je nu iets gekregen hebt dat voor u persoonlijk is, dat voor u werkzaam is, individueel, dat niet, wat betreft uw stoffelijk voertuig, moet gedeeld worden met de anderen. Wat niet wil zeggen, wanneer je deze oefening doet, dat je niet deel bent van het geheel en doordat jij resultaat met deze oefening krijgt, dat het geheel er ook niet beter door wordt. Daar zitten we weer op een ander terrein. Maar ik zou zeggen: begin met deze oefening, doe ze, indien noodzakelijk, meermaals per dag en u zal zien, u gaat zich beter en beter voelen. Het is een oefening die niet veel tijd vergt als dusdanig en het is ook een oefening die u kunt doen als u u gewoon ergens neerzet, rustig. U moet daar geen lange voorbereiding voor doen. U moet gewoon komen tot het feit: “ik vorm het beeld van het blauwe bolletje, dit energiebolletje, en ik laat de energie zo naar mij toevloeien zodat in mezelf alles meer in evenwicht komt, dat stoornissen kunnen opgeheven worden, dat barrières kunnen ontmanteld worden”, waardoor je u beter in uw vel gaat voelen. En dit is wel handig meegenomen voor deze tijd.

Zo, dit was, mijn beminde leerlingen, jullie laatste les. Denk niet: “ach, dit is echt eenvoudig”. Neen, denk: “dit is waardevol, hier kan ik mee aan de slag, hier kan ik mee verder”. En dan zou ik zeggen: in de 14 dagen die u nu resten vooraleer we ofwel de cirkel openen voor diegenen die niet willen verdergaan, ofwel de cirkel gesloten houden en gezamenlijk verdergaan, overdenk eens rustig alles wat u in dit eerste jaar geleerd hebt. Zoek voor uzelf eens op wat voor u, in uw ogen nog zwakke punten zijn. Zoek op waar u denkt dat u goede resultaten hebt behaald. En ik zou zeggen: noteer het, schrijf het voor u uit. Wanneer u iets neerschrijft, krijgt dit meer waarde, voor uzelf. ’Het is niet de bedoeling dat u dit rond gaat delen, nee, voor uzelf. Zie wat u gedurende dit jaar ervaren hebt, welke evolutie u doorgemaakt hebt. Stel voor uzelf misschien vast wat u verwacht had, wat ingevuld is en wat misschien niet is ingevuld. Vraag uzelf af: “waar wil ik naartoe? Wil ik er echt verder mee?” Wees eerlijk met uzelf. En als er daar dan, wanneer u deze beschouwing voor uzelf hebt gemaakt en de zaken hebt aan papier toevertrouwd, en er zijn dan vragen die oprijzen voor u, stel deze vragen dan, breng deze vragen in de groep zodat u nog een antwoord daarop kan krijgen.

U mag niet vergeten: de groep zelf kent een enorme verscheidenheid van invallen. Dat is de rijkdom van de groep, dat hebben we altijd gezegd. Wij zullen dit niet veranderen. Wij gaan die rijkdom behouden en zelfs verder uitwerken. Maar binnen dat bent u mens. En binnen dat kunnen er voor u belangrijke vragen oprijzen. Hou deze vragen niet voor uzelf. Breng deze naar voor. Laat deze in de groep beantwoord worden zodat niet alleen voor u er een antwoord is, maar dat ook de andere deelnemers aan de groep dit kunnen begrijpen. Want wat voor de een misschien een probleem is, is voor de ander misschien helemaal niet aan de orde. Maar daardoor kan het zijn dat, stoffelijk gezien, er een spanning is omdat de ene de ander niet vat. Door dit in vraag naar voor te brengen, kan het voor alle partijen duidelijk zijn wat er aan de orde is, zodat daar ook een evenwicht komt, een harmonie komt en de groep er sterker uit naar voor komt.

Wees ervan overtuigd dat er geen verkeerde vragen bestaan. Er bestaan ook geen domme vragen, integendeel. Wanneer er vragen in u opkomen, wil dit zeggen dat de materie in u leeft. En hoe meer de materie in u leeft, hoe beter, hoe verder u er ook mee kunt komen. En dat is toch de bedoeling van uw leven: dat u geestelijk bewuster kan worden, dat u in dit stoffelijke bestaan een meerwaarde kunt creëren, hoe dan ook, zodat wanneer u geestelijk verdergaat, dit leven niet een leven is geweest dat weinig heeft bijgedragen, maar een leven is dat aardig wat meerwaarde geeft aan uw geestelijke bewustwording.

Mijn beminde leerlingen, als we dat kunnen bereiken, ach, dan kunnen we zeggen, dan zijn we wat dat betreft de rijkste groep op aarde. Wanneer we kunnen bereiken dat we allemaal, door wat we doen, geestelijk verder komen, daar kan geen stoffelijke rijkdom aan tippen. En geestelijke rijkdom, die neem je steeds mee. Al wat stoffelijk is, laat je steeds achter.

Zo, hiermee ga ik mijn les voor vanavond besluiten. Ik laat jullie nu rustig een pauze. In het tweede gedeelte, weet u, kunt u nog de vragen die binnengebracht zijn, beantwoord krijgen en zult u ook nog een gezamenlijke krachtsopbouw kunnen ondergaan omdat we voor de groep toch nog voor deze laatste les iets speciaals in petto houden.

Zo, mijn beminde leerlingen, het was voor mij een groot genoegen met u te zijn en ik hoop dat ik u volgend jaar allemaal verder mag begeleiden. Ik wil jullie nog eens extra danken voor het vertrouwen dat u in mij hebt gesteld.

Dat het Licht en de Harmonie steeds uw leider moge blijven.

Deel 2

Aan mij vooral de eer voor het tweede gedeelte. Dat wil zeggen: eerst beantwoorden van vragen, dacht ik. Dus, zou ik zeggen, breng uw vragen maar naar voor.

  • Op vakantie zijnde heb ik me op de zee geconcentreerd en zag ik een kleine vloedgolf op me af komen. Daar het er levensecht uit zag, schrok ik en was ik meteen weer in het ‘hier en nu’. Naar de lucht starende, kleurde deze zacht rood. De oefening met het riviertje is mijns inziens niet gelukt…. Hoe kan ik me in de toekomst het beste opstellen zodat ik niet schrik? Hoe leer ik de betekenis aan te voelen en wat is de waarde van de oefening als je deze in een ander land uitvoert?

Ik denk dat het land er weinig mee te maken heeft. Wanneer je een oefening uitvoert, dan is het vooral van belang dat u, om te beginnen, uzelf in een houding brengt dat alles in rust is.

Dat wil zeggen dat u zo weinig mogelijk optische zaken waarneemt. Als u zegt: ik zag een golf aankomen, ik zeg nog niet een vloedgolf of een tsunami want dat is het niet, maar u ziet dus beweging naar u toekomen en u kunt deze niet in de juiste context zetten, dan wil dat zeggen dat u met veel andere zaken, onbewust misschien, bezig bent geweest dat niet nodig was.

Ik zou zeggen: eerstens, het buitenland of een ander land speelt geen rol. Probeer gewoon voor uzelf tot rust te komen in eerste instantie en vanuit die rust dan te beginnen werken. En of dat dat dan een vloedgolfje is of het is een kabbelend watertje of het is een waterval of nog iets anders, dat zal het niet uitmaken. Maar het vertrekt steeds bij u. Dat wil zeggen: u moet voor uzelf eerstens de harmonieën vastleggen. Niet verwachten dat die komen vanuit het andere. Neen, het vertrekt vanuit u. En als u dat doet dan zult u zien dat u niet opgeschrikt wordt door enig fenomeen buiten u. Zelfs kan ik zeggen, als u het zo doet, dat moest er een fenomeen zijn dat u werkelijk zou overtroeven, dat het u niet kan raken, dat het langs u heen zou gaan.

Ik zal het duidelijk uitleggen. Moest u aan de zee zitten en er komt een vloedgolf en u bent in evenwicht, dan zal die vloedgolf heel mooi rondom u gaan zonder u te raken. Dan zult u zien dat er rondom u van alles gebeurt maar dat u gewoon in uw harmonie en uw rust met rust gelaten wordt en dat u achteraf, wanneer u terugkomt tot de stoffelijke wereld, kunt opmerken wat er gebeurd is.

  • In de les 2-9-2014 (gedachtekracht) is uitgelegd niet mee te doen aan acties die geld op moeten brengen om bijvoorbeeld een bepaalde ziekte of disharmonie te kunnen genezen.
    Betekent dat dan ook dat door het betreffende geld nooit een oplossing gevonden gaat worden om betreffende ziekte of disharmonie te genezen ?

Kijk eens hier, jullie mensen zijn toch rare wezens, hé. Met geld gaat u nooit een oplossing vinden voor gelijk wat. Want dan is er geen geld meer aan verdiend. U begrijpt toch dat de heren professoren er niet bij gebaat zijn van een oplossing te vinden wanneer zij zo een riant inkomen kunnen verwerven via allerlei kanalen. En anderzijds, nu alle gekheid op een stokje: vrienden, de meeste zaken waar hulp voor gevraagd wordt, worden totaal verkeerd benaderd. Kijk, alle acties tegen kanker zijn een verkeerde benadering van de ziekte. U zult de ziekte nooit oplossen via medische weg. Omdat deze ziekte begint bij de persoon zelf, de verkeerde instelling en zo verder. Dat is met alle ziekten zo. U leeft nu eenmaal in een maatschappij die denkt dat ze het allemaal weten, waarvan dat de wetenschap denkt dat ze heer en meester is. En als ik het vanuit de geest beschouw, dan moet ik zeggen: “ach, sukkelaars, je hebt nog niet eens het inzicht in wat er werkelijk gaande is”.

Kijk, ‘de strijd tegen kanker’ klinkt eigenlijk heel dwaas. Want wat is kanker? Dat zijn cellen die willen leven, cellen die zich beginnen te manifesteren omdat zij in leven willen blijven. Omdat de persoon waarin de kanker zich voordoet, angst heeft van iets achter te laten, angst heeft van de dood. Dat is het grootste probleem in uw maatschappij.

Vrienden, overgang is normaal, is een verdergaan. Dood is niet triestig, het tegendeel. U gaat gewoon verder. Het is gewoon afscheid nemen van een voertuig dat niet meer functioneert zoals het moet.

U koopt allemaal maar nieuwe auto’s omdat uw auto, dikwijls nog niet eens versleten, maar ja een nieuw model is mooier, en u koopt een nieuw model. U zit er niet met in wat er met dat oud model gebeurt, u hebt een nieuwe. Maar wanneer het om uw eigen lichaam gaat, dan zegt u: “ah, neen, neen, ik wil dat lichaam behouden”, ondanks het feit dat het niet meer functioneert. Ondanks het feit dat alle botten kraken of dat de hersenen het niet meer doen, maar u wilt per se dat behouden. Neem mij niet kwalijk dat ik het zeg, maar het is dwaas, heel dwaas. Als het lichaam het niet meer doet, laat het los, ga verder. Weet u, er verandert niets, hoor. Als u aan onze zijde komt, het enige wat is, is dat u die verpakking hebt achtergelaten, maar voor de rest gaat alles gewoon verder. Zo is het nou eenmaal.

En kanker bestrijden, begin eerst met de mensen op te voeden, dan hebt u de beste antikanker bestrijding. En dat is met alle epidemieën zo. Kanker is de pest van de moderne maatschappij. En als u er in zou slagen om, ik zeg het nog ‘zou slagen’, de cellen niet meer te laten leven of de zin tot leven te ontnemen, wees gerust dat er dan dadelijk een andere ziekte aan de orde zou zijn.

U mag niet vergeten, hoe ironisch het klinkt, maar u bent geboren om terug te komen naar ons. U bent geboren om wat te leren in de stof en dan de stof gewoon achter u te laten en verder te gaan. En als u dat goed in uw hoofd houdt, dan zult u geen kanker krijgen, dan zult u geen slepende ziekte krijgen, maar dan zult u op het juiste moment kunnen zeggen: “ach, dat voertuig, nu is het genoeg geweest, ik stap eruit en ik ga verder”. En dan zult u een heel evenwichtige, harmonische geest zijn die zich heel goed voelt.

Sorry voor mijn uitweiding, maar het moest er even uit. Volgende vraag.

  • Onze opleiding hier geeft ons inzicht in oude kennis, magisch werken en de kennis van de natuur. Het nieuwe tijdperk van Aquarius houdt ook een sterke evolutie in van de technologie. Hoe kan ik hier spiritueel mee omgaan en er een evenwicht in vinden ?

Kijk eens hier, eerst en vooral is het geen oude kennis, maar is het een hedendaagse kennis, om te beginnen. En wat de technologie aangaat, is maar een heel klein puntje van het geheel. U denkt, lieve mensen, dat de technologie op het ogenblik heel ver staat. Wel ik kan u zeggen, mijn persoonlijke ervaring omdat ik ook op andere plaatsen ben geweest, dat al uw moderne technologie, ach, ik zou zeggen dat behoort tot de prehistorie in de kosmos. Dus, sta mij toe daaraan toe te voegen dat er nog aardig wat kan gebeuren.

Aquarius heeft in zich technologisch te zijn, dat is juist en we zullen zien dat tussen dit en ongeveer nu en een kleine 200 jaar, de technologie die u nu kent nog een aardige evolutie zal doormaken met, dat is wel belangrijk, totaal, totaal nieuwe zaken die u nu zich nog niet kunt inbeelden. Uiteindelijk, de technologie die u nu kent, waarvan u denkt dat dit super is, is nog altijd niet meer als een verlengde van de pluim waar dat u 200 jaar geleden nog mee schreef en de inktpot. Klink cynisch hé, maar toch is het zo. U denkt dat uw computers en uw mogelijkheden die u nu hebt zo fantastisch zijn. Ik kan u zeggen, lieve vrienden, in de kosmos bestaan andere technologieën, die veel verder zijn dan hetgeen wat u zich kunt voorstellen. Maar dat doet niet ter zake.

Hetgeen wat ter zake doet, is dat de aarde een planeet is waar het mogelijk is om op te incarneren, lering op te doen die voor de geest van belang is. En of dat je nu met een smartphone rondloopt, of een tablet, of een computer, of noem maar op, of een super auto hebt, of een vliegtuig dat zo hard kan vliegen, of een satelliet, maakt echt niet uit, hoor. Daar gaat het niet over, dat is speelgoed.

Waar het over gaat, lieve vrienden, is hoe u geestelijk verder kan komen. Hoe u geestelijk u kunt laten ontwikkelen in een maatschappij die op dit ogenblik tot de meest primitieve behoort in de kosmos. En het is juist daarin dat uw mogelijkheden zitten. Het is juist daarin dat een groep als deze de taak heeft van langzaam maar zeker een meerwaarde te brengen op deze planeet. En die komt er. En dat is hetgeen wat Aquarius inhoudt. En dat daar gebruik gemaakt wordt van moderne, ouderwetse technologieën, akkoord, maar het zal niet zijn wat u denkt. De waarde gaat liggen in de uiting.

Dat wil zeggen: u gaat, en als ik het goed kan inschatten zal dit zo ongeveer, och ja, van nu tot in uw tijd, maar prik mij daar niet op vast, 250 à 300 jaar zijn, zal voor de aarde en de geest die dan incarneert een gouden eeuw aanwezig zijn. Een eeuw waarin het denken van de mens verder kan, het kunstzinnige van de mens verder kan, waar filosofie, overdenking, uiting het meest waardevolle gaat zijn. Nu niet voorstelbaar omdat je nu nog leeft in de afrekening, in de chaos. Als u ziet hoe primitief de mens zich gedraagt op dit ogenblik dan moet ik zeggen, ja, het is niet alles, maar het is een noodzaak om te komen tot die vernieuwing.

En heus, u die nu leeft, geniet van de mogelijkheden die u nu hebt en, als mens, geniet van alle technologieën die u ter beschikking staan. Maar, dat zou ik toch zeggen, zorg dat u er niet van afhangt. Zorg dat u ook zonder kunt. Dat is belangrijk. Het is er, u mag het gebruiken, u kan het gebruiken, geen probleem. Maar zorg dat u evengoed zonder kunt en dan zit u op de juiste weg. En maak u heus geen zorgen wat dat Aquarius gaat meebrengen binnen een paar eeuwen. Dat zult u misschien vanuit onze zijde bekijken en als u dan zin hebt, ja, dan gaat u wel op zoek naar een juist voertuig, maar dat is dan uw keuze. Dat is nu niet aan de orde.

  • Ik denk dat de meesten onder ons ergens in het leven zelfbevestiging zoeken. We overzien dit zelf niet altijd. Kan u tips geven om hier juist mee om te gaan ?

Ja, dat is eigenlijk een van de oereigenschappen van de mens. De mens wil erkend worden, wil bevestigd worden in hetgeen hij doet, maar dat is het stoffelijke voertuig. En ja, kijk, wanneer je geestelijk bezig bent, dan is het misschien interessant om een beetje minder daar het accent op te leggen en een beetje meer algemeen te denken. Daarmee bedoel ik: wees niet te rap op uw tenen getrapt. Ik weet, velen van u hebben redelijk lange tenen en daar wordt gemakkelijk op getrapt en men voelt zich dan verontwaardigd, men voelt zich tekort gedaan en zo verder. Maar vrienden, hebt u er al eens bij stilgestaan, u die in deze maatschappij leeft, wat in de stof, om het zo uit te drukken, u geprivilegieerd bent t.o.v. een heel groot deel van de wereld? Stoffelijk bent u geprivilegieerd ja, maar geestelijk is dat eigenlijk wel een serieuze handicap. En nu kunt denken: “ja, die arme negertjes in Afrika, die sukkelaars, of die arme Indiërs of Chinezen of Zuid-Amerikanen, dat zijn toch allemaal sukkelaars als je ziet wat voor een systeem wij hier hebben”. Dan moet ik tegen u zeggen: sorry vrienden, maar zij zijn geïncarneerd in een omgeving waar zij geestelijk nog iets kunnen leren, waar zij geestelijk verder kunnen komen. U bent geïncarneerd in een sfeer waar u zich van moet bevrijden. Want als u in deze sfeer blijft steken, dan is het effectief zoals de vraag is: omdat u juist in een wereld zit die u de idee geeft van voor u te zorgen van bij de geboorte tot bij de dood en zelfs na de dood nog voor u zorgt voor uw begrafenis. Neem mij niet kwalijk dat ik dit zeg, maar niets is meer absurd dan dat.

U leeft in maatschappij, u leeft in een wereld waar u alles voorziet. U dekt u in met verzekeringen en met alle mogelijke nonsens. Omdat u stoffelijk het toch maar zou hebben volgens de normen die deze maatschappij gecreëerd heeft. Niet beseffende dat u hierdoor allerlei ketenen aan u ketent. Er is in de Middeleeuwen geen een gevangene zo geketend geweest dan dat de moderne westerse mens geketend is. En dan gaat u spreken over, ach, begeerten. Dan gaat u spreken over zaken die niet volvoerd worden. Lieve vrienden, begin een keer met deze zaken achter u te laten. Begin eens met dit los te laten. Begin eens met deze maatschappij die u zo vastzet, gewoon aan kant te zetten en te zeggen: “kijk, ik ga voor hetgeen ik aanvoel dat juist is en wat kan het mij verdommen, sorry van de uitdrukking, wat er binnen 20, 30 jaar gebeurt? Ik leef vandaag en ik doe wat ik vandaag vind dat ik moet doen dat juist is en dat voor mij de harmonie inhoudt met mijn geestelijke waarden”. En als u zo leeft, als u zo werkt, dan ga je verder komen. En als u dat niet doet, dan krijgt u de problemen zoals hier in de vraag. Want dan zit u vast in de regeltjes, in voorschriften van een maatschappij die het voor de mens onmogelijk maakt om normaal te leven, om normaal te bestaan.

Och, ik kan hier uren op verder gaan maar dat is niet nodig, u moet er gewoon zelf even over nadenken. U moet eens gewoon u afvragen: “is het normaal dat ik in een wereld leef waarin alles, maar ook alles, draait om de euro. Dat is waanzin. Iedereen maakt iedereen kapot gewoon voor een symbool dat geen enkele waarde heeft, maar waarvan men denkt dat het waardevol is.

Denk daarover na en dan zult u opmerken dat u helemaal geen problemen meer hebt met deze zaken. Ga voor hetgeen wat in u leeft. Ga voor hetgeen je voelt dat juist is en laat de rest gewoon voor wat het is. Stoor er u niet aan en u komt in het meest harmonische evenwicht dat u kunt dromen.

  • Kan men het ritueel van verbranding voor een ander enkel gebruiken als die hulp gevraagd heeft? Of mogen we het ook gebruiken om een ander een hint te geven, vrijblijvend, zonder in te grijpen ?

Wanneer u het ritueel van verbranding in een lichtende vorm gebruikt, positief, ook naar de ander toe, is er geen enkel probleem. Zolang u het ritueel van verbranding niet gebruikt als zijnde iets dat voor u een bepaalde stoffelijke meerwaarde moet inhouden, is er niets aan de hand. U kunt perfect een verbrandingsritueel, en dit deden wij vroeger ook, doen ten opzichte van anderen, zelfs wanneer het voor anderen niet gekend is, wanneer u er duidelijk bij formuleert dat er de vrijheid is van gebeuren.

Dat wil zeggen: u kan een verbrandingsritueel uitvoeren voor iemand te helpen die geen hulp gevraagd heeft, maar waarvan u vindt, ik zou die willen helpen, maar u stelt daarbij duidelijk wanneer deze deze hulp weigert of niet aanvaardt of er mee disharmonisch is, dat de hulp die hier opgewekt is door het ritueel, gaat naar degene die het wel kan aanvaarden. En dan is er geen vuiltje aan de lucht.

U moet er rekening mee houden dat dit ritueel zeer sterk is. Als u dit uitvoert, zal er steeds een resultaat zijn. Misschien niet dat u direct kunt waarnemen, maar er zal altijd een uitwerking zijn. Maar zoals ik zeg, bouw er de veiligheid in dat degene voor wie u dit doet, of voor het resultaat dat je wil verkrijgen, wanneer dit niet aanvaard wordt, dat de krachten en het licht en de harmonie gaan naar degene die het wel wenst te aanvaarden, die er wel mee wenst te werken. Dan kunt u niets fout doen.

  • Wat als men het ritueel uitvoert, met dezelfde vraag, maandelijks of een paar keer per maand? Vernietigt men dan zelf het mogelijke resultaat door gebrek aan geduld en vertrouwen? En kan men een nieuwe vraag stellen over dezelfde persoon als er ondertussen iets veranderd is in de situatie ?

Kijk eens hier, wanneer u magisch werkt en verbranding is magische werking, dan voer je dat uit en dan is dat voltrokken. U herhaalt het niet. Het heeft geen enkel nut, het heeft geen enkele zin. Want op het ogenblik dat u magisch werkt en u twijfelt aan uzelf, dan doet u het resultaat in wezen teniet, voor uzelf, ik heb niet gezegd voor de ander, voor uzelf.

U kan via deze procedure zaken volgen. Dat wil zeggen: u kan op een bepaald moment een vraag in verbranding geven dat iets zou gebeuren, zich zou voltrekken. U laat dit dan los. U gaat niet kijken of dit zich voltrekt, of dit gebeurt. Wanneer je magisch werkt, ga ervan uit dat zich dit voltrekt en dat dit gebeurt. Het is ook zo.

Wat wel kan zijn, is dat je zegt: “kijk, ik wil aan hetgeen wat ik in eerste instantie in de magie naar voor heb gebracht, een toevoeging doen”, dat kan altijd. Dan doet u dat en dan geeft u daar een toevoeging aan. U herhaalt niet het eerste ritueel maar u doet een tweede ritueel, volledig onafhankelijk van het eerste, en dan krijgt u een meerwaarde. En zo kan u verder gaan. Maar u herhaalt nooit wat u al gedaan hebt. Dit is zinloos.

U moet rekening houden, verbranding is een tweede werkelijkheid. Die tweede werkelijkheid is ontwikkeld, is opgebouwd, en zeker door het feit van de verbranding, die gaat zijn eigen weg, daar hebt u geen vat meer op. En of u voor uzelf daar iets van merkt of niet, het maakt niet uit, de verbranding heeft plaats gehad en doet zijn werk. Als u iets anders wil dat daaraan toegevoegd kan worden, dat kunt u, maar u laat het eerste voor wat het eerste is en u doet het volledig als een nieuw gegeven en dan kunt weer daarmee resultaat halen.

  • Steeds weer worden wij terecht gewezen door jullie op het gevaar van negatieve gedachten en astrale energieën die zich daar aan kunnen hechten en de chaos waarin je getrokken kunt worden. Daarnaast dat je je met je eigen omgeving bezig moet houden en niet met de wereldproblematiek en zo verder. Mij helpt het daardoor om er afstand van te houden. Wat is nu het doel dat er bijna iedere les zoveel negatieve voorbeelden gegeven blijven worden over hoe slecht het met de wereld is? Is dat niet ook een negatieve focus? Kunnen astrale energieën zich daar niet aan hechten? Trekt dat niet chaos aan?

Jongens, jongens, jongens, wat heb je daar een probleem zeg.

Kijk eens hier, wanneer men u opmerkt dat er problemen rondom jullie zijn, dan mag je blij zijn dat men u dit opmerkt.

Bon, ik zal het in een technisch voorbeeld stellen van deze tijd. Ach, jullie hebben allemaal een wagen, zo’n spul met 4 wielen, een blikken doos. Gaat u boos zijn op uw garagist wanneer hij tegen u zegt: “mijnheer kijk, uw remmen zijn versleten, ik zou het op prijs stellen dat u deze liet vervangen want anders zult u misschien bij de volgende noodstop ergens tegen vliegen en uiteindelijk in de kliniek terecht komen”. Dan zou u zeggen: “neen, neen vervang maar gauw deze remmen, zodat dit niet gebeurt”. Wat meer wordt er hier naar voor gebracht?

U leeft verdraaid in een periode van verandering. U leeft op het ogenblik in een periode die ik zou zeggen: het is winter voor de aarde. Al het oude verdwijnt, vernietigt zichzelf. Het is nu eenmaal zo. Het nieuwe zal wanneer het lente wordt, ontluiken en ontwikkelen. Wees blij vrienden, dat uw leraars u er op attent maken dat u omgeven bent door allerlei invloeden die eigenlijk niet zo positief zijn.

En laat ons nu eerlijk zijn met elkaar. Ieder van jullie, wat hebben jullie de laatste jaren allemaal al tegengekomen? Wat is er allemaal op jullie pad gebeurd? Welke miserie hebben jullie allemaal al gehad? Was het allemaal zo rooskleurig? Ik denk het niet. En dan gaan jullie zeggen van: “ach, jullie verwittigen ons daarvoor; oh foei, dat mag je niet doen; je moet heel positief zeggen: ach, al dat chaotische en dat slechte, och, dat is niet aan de orde, vergeet dat maar”. Ja, als we dat doen dan krijgen we achteraf te horen: “waarom hebben jullie ons niet verwittigd?” We hebben jullie altijd al, en ik denk elke leraar die hier aan het woord is geweest, verwittigd voor die zaken en gezegd: stel er u neutraal tegenover, ga niet in strijd, maar wees er van bewust dat het aanwezig is.

Moeten wij, wanneer wij zien dat u als mens naar uw ongeluk loopt, ik ga geen details geven, dan tegen jullie zeggen: loopt er maar naartoe, maak het maar mee, maak alle ellende maar mee? Ach wat zouden we naar ons voeten krijgen, die we niet hebben. Dan zou u achteraf zeggen: “moeten we daar zoveel moeite voor doen en u helpt ons nog niet eens”. Ik denk dat hier de vraag totaal verkeerd is gesteld.

Ik denk vrienden, dat je blij mag zijn dat u er opmerkzaam wordt gemaakt van hetgeen wat rondom u aanwezig is, van de astrale krachten die u meepakken. Of voelen jullie zich alle dagen zo happy en zo gelukkig? “Oh, de zon schijnt, ik ben gelukkig.” Ik geloof het niet, hé. Want als wij vanuit onze zijde naar jullie kijken, dan zien we zaken waarvan we zeggen: ach, ze zijn weer bezig. Neem mij niet kwalijk dat ik het zo zeg, maar het is toch zo. De ene zit in een depressie, de andere is aan het vechten, de volgende voelt zich daar niet goed, de volgende heeft weer dat probleem. Wees blij dat uw leraren zeggen van: let op, denk er aan, er zijn vele invloeden. Wij kunnen daar ook niets aan veranderen dat op het ogenblik de aarde zich aan het herschikken is. En we zijn blij dat ze het doet want de aarde en de mensheid die daarop zit, was totaal in de verkeerde richting aan het gaan. En dat je nu heel sterke uitwassen krijgt omdat dat allemaal terug moet op zijn plooi komen, ja, dat is nu eenmaal zo. Maar ik zou zeggen: wees tevreden, wees blij dat u ervoor verwittigd bent, dan weet u het tenminste. U moet daar niet mee in strijd gaan, maar u weet: “ik neem er afstand van en ik ga voor hetgeen wat in mij leeft, de harmonie die in mij is, daar ga ik voor”. En dan maakt het niet uit wat er rondom u gebeurt. Dan kun je steeds verder. Dan kun je u goed voelen. Dan kun je resultaat verkrijgen. Dat is wat belangrijk is op dit ogenblik

Voilà. Zo, dan heb ik mijn taak weer al eens volbracht met het beantwoorden van de vragen.

Dan rest er mij niets meer dan een positieve opbouw van energie en kracht. Hoor je? Positief, opbouw van energie en kracht voor jullie om jullie een extraatje te geven, een afscherming te geven tegen al hetgeen wat er rondom u aanwezig is.

Ach lieve vrienden, wees blij dat je vele zaken weet, zo is er reeds in het jaar dat u les gekregen hebt voor ieder van jullie veel voorkomen. En nu ga ik misschien iets heel raar zeggen: maar wanneer u uiteindelijk aan onze kant gaat komen, dan gaat u ogen optrekken die u niet meer hebt. Maar dan gaat u maar eerst opmerken welke waarde deze groep voor u gehad heeft dit jaar en wat er voor u eigenlijk voorkomen is doordat je samen de moeite hebt gedaan om te proberen in harmonie te zijn. En als we mekaar dan treffen, dan kunnen we er eens rustig om lachen misschien. Maar goed.

Men heeft mij gevraagd deze avond voor jullie af te ronden in kracht en in harmonie en ik ga dit voor jullie doen met veel plezier.

Uw leraar heeft u in het eerste gedeelte een zeer interessante les gegeven hoe u voor uzelf kracht en harmonie kan creëren. Hij heeft u een heel oud ritueel, en als ik daar, ja, ik zou daar de naam van kunnen zeggen, misschien dat sommigen onder u dit kunnen plaatsen. Het was één van de eerste, laat ons zeggen, inwijdingen die we gaven aan leerlingen die voor de ontwikkeling van druïde in aanspraak kwamen, die er aanleg voor hadden. En dit ritueel in onze tijd werd omschreven als ‘het ritueel van Oeros’.

Oeros was de oer-stier. In onze tijd was dit een fenomenaal dier, een prachtig dier, een slank dier, niet zoals u stieren kent die dik zijn en weet ik veel moeten beantwoorden aan alle mogelijke zaken om dan in de slachterij een stempel te krijgen. Neen, dit was een krachtig dier dat door ons in die tijd met heel veel ontzag werd benaderd en dat dikwijls ook, wanneer we erin slaagden van een wisselwerking tussen ons en het dier te krijgen, werd opgenomen in de gemeenschap en voor de gemeenschap ook aardig wat kon betekenen. Het was een dier dat wij aanschouwden als zijnde de kracht, als zijnde de vernieuwing en het werd ook gebruikt tijdens magische rituelen.

Het punt dat u vanavond geleerd hebt, hoe u ermee moet omgaan, dat was dat de blauwe bol vertrok vanuit Oeros, Uruz, zoals het tegenwoordig verbasterd gezegd wordt, en dat deze kracht die voor de leerling-druïde symbool was, want die Oeros was voor de leerlingen een enorm beeld. Als ze hem in werkelijkheid zagen was het vol ontzag. U kunt het niet voorstellen hoor, het bestaat niet meer. Maar goed. Stel u maar voor dat het een enorme kracht en harmonie is. En vandaar uit werd dan gewerkt, werd dat omschreven.

Meditatie: Kracht en harmonie voor uzelf via de blauwe bol

En nu zou ik graag hebben, lieve vrienden, dat u allemaal even rustig de ogen sluit en voor uzelf, voor uzelf dit symbool oproept. Dat u voor uzelf deze oude kracht in de nieuwe verpakking gaat bekijken. U moet niet trachten het beeld van Oeros op te roepen, maar gewoon, zorg dat u de blauwe bol voor uzelf opbouwt. Neem er rustig de tijd voor. Zie voor uzelf deze energie, deze kracht.

En u hebt de oefening gekregen daarjuist van de verbinding naar uzelf en zo verder, zeer mooi. Dat gaat u voor uzelf doen. Maar vanavond zijn we hier nu samen nog in groep. En ik wil deze laatste les afsluiten door een kracht op te bouwen voor de groep waar iedereen van de groep gaat van kunnen genieten. Waar iedereen van de groep een meerwaarde gaat aan hebben.

En dan vraag ik u nu, lieve vrienden, ieder voor zich bouwt zijn blauwe bol op en maakt met deze blauwe bol gewoon rustig een verbinding met de kristallen bol die hier voor ons op deze tafel, op dit altaartje staat. Gewoon, iedereen doet dat. Niet met een laserstraal, neen, gewoon zoals men u gezegd heeft, rustig met de beweging van goudgeel licht naar deze kristallen bol.

En u laat alle kracht en energie via deze soepele beweging naar deze kristallen bol gaan. Als het ware, gaan we deze bol met deze energie, deze goudgele energie laden. Doe dit rustig, laat dit rustig gaan, rustig aan, ieder voor zich op zijn eigenste manier. Kijk niet naar uw gebuur, trek u niets van uw gebuur aan, we zijn allemaal dezelfde, we behoren allemaal tot dezelfde eenheid, we behoren allemaal tot dezelfde Bron, we behoren allemaal tot dezelfde kracht. Laat dit gewoon naar deze kristallen bol gaan, naar dit altaar waarop alle symbolen aanwezig zijn. Goed.

Hier vormt zich de kracht. De kracht die nu een samenwerking is van alles wat in ieder van u aanwezig is plus, lieve vrienden, van alle entiteiten die hier gezamenlijk met ons aanwezig zijn. Ach, dat had u niet verwacht, hé. Ineens krijgt u hier een vermenigvuldiging van vele malen de kracht die u hier naar deze bol hebt gebracht. Deze kristallen bol is nu, als het ware, een bron van onuitputtelijke energie.

En wat gaan we nu doen? We gaan deze kracht bevestigen. Gewoon bevestigen in naam van de aarde. We roepen hier geen goden aan. Het is niet nodig. De aarde bevestigt haar eigen krachten, haar eigen energieën. Want de aarde is uw moeder. De aarde is degene die u draagt. De aarde is degene die u voedt. De aarde is degene die u laat leven, die u laat bestaan, die u alle mogelijkheden geeft.

Blijf geconcentreerd nu op deze kristallen bol hier in ons midden. Heel rustig. Hou de verbinding in stand en dan krijgen we nu de ommekeer. Deze kristallen bol, met al zijn kracht en energie, straalt uit en geeft ieder van u meer dan dat hij erin gelegd heeft. Nu krijg je een wisselwerking, een opbouw van harmonie, een opbouw van licht, een opbouw van kracht naar ieder van u. Ieder van u wordt nu verzadigd van deze lichtende, harmonische, aardse, atmosferische energie die uw stoffelijk lichaam een meerwaarde gaat geven, die u geestelijk een meerwaarde gaat geven, die voor ieder van de aanwezigen hier in de stof veranderingen creëert in de stof. Niet alleen in de stof maar ook in uw gedachtepatronen, in alles wat met dit lichaam van u te maken heeft. Voor iedereen.

Laat deze kracht vrij en ontvang deze kracht. Verzet er u niet tegen. Laat het gewoon gaan. Laat het gewoon binnenkomen. Als het ware, slorp het in u op, deze kracht, slorp deze energie in u op. Laat uw lichaam zich verzadigen aan deze kracht, aan dit, ik kan het omschrijven als goudgele energie, goudgeel licht, goudgele energie, een kracht die u meer evenwicht geeft, een kracht die er ook voor zorgt dat u meer inzicht krijgt, een kracht die er voor zorgt dat uw stoffelijk voertuig meer op evenwicht is, dat de kleine stoffelijke mankementen er niet toe doen. Dat de evenwichten dit overbruggen, dat de gedachteproblemen, de hersenproblemen, de emotionele problemen, dat deze wegvloeien en dat er terug een evenwicht in u ontstaat, een kracht, een energie. En dit voor allen die hier aanwezig zijn.

Vanuit deze kristallen bol waar wij eerst eigen energie van ons blauw bolletje hebben ingelegd, maar nu is ons blauw bolletje een kracht, een energie die ons ganse lichaam, die elke cel van ons lichaam omvat. Die elke cel van ons lichaam laadt met nieuwe kracht, met nieuwe energie, zodat we als herboren hier buiten zullen komen, zodat we nieuwe gedachten zullen hebben, nieuwe mogelijkheden zullen hebben die we kunnen gebruiken, waar we mee kunnen omgaan, waar we mee kunnen werken, nieuwe inzichten. En laat ze toe, lieve vrienden, laat deze nieuwe inzichten toe. Laat deze nieuwe gevoelens toe. Want ze zijn voor u de nieuwe kracht, ze zijn voor u de harmonie, ze zijn voor u de meerwaarde, ze zijn voor u het sluitstuk van alles wat u gedurende dit cursusjaar hier hebt opgenomen.

Sta mij toe dat ik dit bevestig in naam van al uw leraren en in naam van alle entiteiten die hier samen met jullie aanwezig zijn, die hier samen met jullie deze kracht hebben opgebouwd en doorgegeven. Neem ze in u op en ga ermee verder zodat het licht, de harmonie en de krachten van de aarde uw reisgezel moge zijn in de tijd die kome.

 

Zo, mijn lieve vrienden, mijn taak zit er op voor vandaag. Laat het even in uw lichaam bezinken. Want jullie hebben het misschien nog niet direct door maar de celtrilling van uw lichaam is verhoogd. Geef het even de kans dat deze trilling rustig zijn eigen evenwichten vindt voor ieder van u. En ga dan heel rustig huiswaarts, ontspannen, als het ware. Maak u niet meer druk om iets, vermijdt alle discussies nu, alle spanning, laat dit rustig in u doordringen. En u zult opmerken dat u in de komende dagen, zelfs weken, durf ik zeggen, u iets anders gaat voelen. U gaat u krachtiger voelen, evenwichtiger. En u gaat ook opmerken, lieve vrienden, dat de wereld rondom u anders reageert. Hou er rekening mee, maar stoor er u niet aan. Ga gewoon uw eigen gang. Volg uw eigen gevoel van juistheid, van harmonie en dan bent u perfect degene die met de aarde de vernieuwing als dusdanig kan laten openbloeien. En ik wens jullie daar alle succes mee.

Er rest mij alleen nog u een goede avond en huisgang toe te wensen. En hopelijk spreken wij elkaar in het nieuwe cursusjaar nog meermaals.

← vorige tekst
overzicht
volgende tekst →