Druïden – Deel 02 – les 14 – Voorbereiding Wessac 2015

21 april 2015

Vanavond zou ik graag met jullie een voorbereiding maken naar het Wessac-gebeuren toe, een beetje aansluitend op wat u vorige maal al hebt meegekregen, de oefeningen in de natuur. Omdat de Wessac die dit jaar gaat plaatshebben, en dan zal dat aansluitend zijn de volgende jaren, zich zeer sterk op de planeet zelf zal richten. En daar is een reden voor, namelijk de volledige grote kuis die de aarde gaat volvoeren. Deze grote kuis in de natuur en over de ganse planeet, die zal wel enkele eeuwen duren, daar moet u niet zo van wakker liggen. Maar wat wel belangrijk is, is dat u beseft wat er gebeurt, dat u kan volgen wat er plaatsgrijpt. En dat is in de eerste plaats niet zo evident dan dat u wel denkt. En waarom niet? Om de simpele reden dat de meesten onder u met een totaal, maar totaal, verkeerd beeld zitten van wat er zich op deze planeet afspeelt, hoe alles in elkaar zit en wat zij denken dat de bronnen zijn.

Nu bent u toch al enkele jaren met spiritualiteit bezig, het is het tweede jaar dat wij u hier lesgeven en trachten zaken bij te brengen, en het wordt tijd dat u een juist beeld voor uzelf gaat kunnen opbouwen van hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Ik wil er dadelijk aan toevoegen dat wij u deze werkelijkheid maar kunnen voorspiegelen zoals wij ze zelf ervaren. Maar daar kan ik direct aan toevoegen dat dit toch een ervaring is die over vele eeuwen en generaties gaat. Om te beginnen, mijn waarde leerlingen, heeft er ooit iemand van jullie bij stilgestaan waarom juist in het Oosten het Wessac-feest is gehouden? Waarom de Witte Broederschap haar basis daar in het Karakoramgebergte heeft gehad, en dit gedurende duizenden jaren? U hebt daar waarschijnlijk nooit bij stilgestaan. Hebt u er bij stilgestaan waarom enkele decennia geleden zij verhuisd zijn naar het Andesgebergte en in het diepste van het Andesgebergte daar opnieuw een spiritueel centrum hebben opgebouwd? Heeft u zich nooit afgevraagd: waarom doet men dat? Waarom heeft men dat niet gedaan ergens waar alle mogelijkheden van communicatie aanwezig zijn? Of waar bijvoorbeeld de beschaving toch al wat geëvolueerd is?

Ik zal er u antwoord op geven en een antwoord waarover u zich misschien zult verbazen, maar waar u eens goed moet over nadenken. Zowel in de tijd van het Oosten als nu, waar men zich nu bevindt, was het duister niet aan de orde. Overal op aarde waar monotheïstische godsdiensten het voor het zeggen hadden, had het duister het voor het zeggen. En dit is misschien moeilijk aanvaardbaar voor jullie, omdat jullie achtergrond allemaal in het monotheïsme zit. Maar voor de aarde is, sinds het ogenblik dat het monotheïsme ontstaan is, het duister aan de macht gekomen. U kunt daar zelf verder over nadenken, maar de vertegenwoordiging van het duister is altijd van daaruit gekomen.

Oh ja, ik weet het, je zou kunnen omschrijven dat monotheïstische godsdiensten, godsdiensten zijn waar de wolf onder de schaapskleren verborgen zit. Maar ik wil eigenlijk de wolf niet affronteren, want de wolf is een zeer positief dier. Maar het is een menselijke uitspraak. Want ik kan beter zeggen: waar de mens denkt dat de engelen aan de macht zijn, daar is de duivel in zijn engelenkleren aanwezig. En dat is de reden waarom de Witte Broederschap zich nooit in deze contreien heeft gevestigd en waarom het mogelijk was van het Karakoramgebergte naar het Andesgebergte te gaan. Omdat daar nog grote delen niet besmet waren door het monotheïsme en dat men daar in hun oude culturen nog steeds een harmonie had met de planeten, met de natuur en zo verder.

Waarom vertel ik u dit? Eerstens omdat u daar zelf verder zou over nadenken en verder op in zou gaan en zelf zou kunnen ontdekken waar u, en zeker de ouderen onder u, misschien al een generatie of een leven lang verkeerd hebt geredeneerd. Het is u niet kwalijk te nemen, u bent erin groot gekomen, u bent erin opgegroeid. Maar het is ook de reden waarom alles zo loopt zoals het nu aan het gaan is, hoe alles in de chaos zit en in de afbraak. Je moet begrijpen dat, nu de Wessac nadert, het licht, het kosmische licht, zijn volle werking niet naar de mens toe gaat projecteren, want dat is ook weer een verkeerd idee dat velen hebben, maar naar het geheel van de geest van de aarde. En dat men het tijdperk dat voorbij is, het Vissentijdperk, dat men dit eigenlijk gewoon wilt wegvegen. Niet dat het niet meer in de geschiedenis mag bestaan, nee, maar alle uitwassen, alles wat eruit ontstaan is aan duistere krachten zal men trachten te ontmantelen zodat er terug meer een evenwicht op de aarde komt. Want kosmisch gezien bestaat alleen het evenwicht. Maar dat houdt ook in, mijn waarde leerlingen, dat vele zaken van wat u als evident beschouwt, in een sneltreinvaart zullen veranderen.

Ach, we zijn nog maar met kleine groepjes, maar dat is lijk een druppeltje olie op het water; dat breidt zich zeer snel uit. Enerzijds ziet u nu hoe het monotheïsme zichzelf aan het vernietigen is. En welke naam u erop plakt, of u nu zegt ‘een kerk’ of u zegt ‘een synagoge’ of u zegt ‘een moskee’, het maakt niet uit. Zij vernietigen op het ogenblik zichzelf. Want zij wensen de idee van één God te handhaven en dat gaat niet. Want in de kosmos, neem mij niet kwalijk dat ik het zo cru zeg, bestaat er geen God, dat bestaat gewoon niet. Ik bedoel hier duidelijk: de god die de mens gecreëerd heeft, volg mij heel goed. Wat bestaat er wèl? Dat is waarschijnlijk de Oerkracht, de Bron van alles. Maar wat niemand van ons, ook aan onze zijde velen, nog niet eens kunnen bevatten, je moet al enorm ver in bewustzijn geëvolueerd zijn om te kunnen vatten wat die Bron, die Oerkracht, dat Licht eigenlijk inhoudt. Zo goed dat je als mens niet met uw ogen in de volle zon kan kijken zonder blind te worden, zo is dit hetzelfde voor het Licht.

Je kan proberen het Licht te vatten, maar je kan het niet vatten. Je kan het alleen maar in u opnemen tot een hoogte dat het voor u aanvaardbaar en aannemelijk is. En langzaam maar zeker, stap na stap, kun je verdergaan. Maar zolang de mens ervan uitgaat dat God een figuur is die menselijke eigenschappen heeft, want kijk naar elke monotheïstische godsdienst: men gaat de goddelijke figuur eigenschappen toedichten van de mens. En men gaat van daaruit zijn eigen positie, zijn eigen macht ontlenen. En dit is iets wat in de nieuwe tijd, die zich nu volop openplooit, niet meer houdbaar is en daarom ziet u ook dat deze monotheïstische godsdiensten zichzelf vernietigen door oorlog te voeren, door allerlei zaken in mekaar te knutselen waardoor ze uiteindelijk zichzelf in de vernietiging brengen. En dit zal nog verdergaan tot het ogenblik dat deze uitingen van religie terugvallen tot een klein sektarisch gebeuren waar de rest van de wereldbevolking zich niet meer zal aan storen. Maar u begrijpt dat dit tijd vraagt. U begrijpt dat dit over generaties gaat. Maar we zitten hier aan het begin. En u zal opmerken dat in het kader, zogezegd, dat de mens voorhoudt: “Wat doen wij goed?” en “Wat zijn wij toch heel heiligen”, dat dit steeds mis zal lopen, dat dit steeds tot zwaardere en zwaardere catastrofes zal leiden. Want wanneer het duister zich voordoet als licht en het wordt geconfronteerd met het licht, dan gaat het volledig in de vernietiging. En dat is waarom ik u deze voorbereiding wil geven, wat de Wessac aangaat.

We hebben u al geleerd van met de natuur contact te nemen. We hebben u gevraagd: kies uw boom en tracht daarmee één te zijn. Tracht aan te voelen wat deze u te vertellen heeft. Want het zal via de weg van de natuur gaan dat de grootste veranderingen zullen plaatsgrijpen. Het zal de natuur zijn die zich, op zijn eigenste wijze, met de krachten van de kosmos zal wijzigen, in harmonie met het gedachtebeeld van de aarde en in wisselwerking met de gedachtebeelden van de andere planeten. Want wat u niet mag vergeten: elke planeet, elke ster is bevoertuigd, bezield. Dat maakt uit dat, kosmisch gezien, er aardig wat gecommuniceerd wordt. Dit zijn geen woorden zoals ik tot u spreek, dat begrijpt u wel. Die beperktheid kent de kosmos niet meer. Een menselijk voertuig, zoals op aarde, is een heel beperkt gegeven, komt op vele plaatsen voor, onder allerlei vormen, en geeft mogelijkheid tot ervaringen opdoen, dat is juist. Maar in het geheel van de kosmos is dit peanuts. U denkt misschien wel: “met onze technologie hebben wij raketten en wij vliegen naar andere planeten; wij hebben ruimtestations”. Ja, maar in wezen, waarde leerlingen, is dit niet meer dan het speelgoed van een kind van, laat ons zeggen, 3 à 4 jaar dat dan ook denkt dat het in zijn fantasie zich verplaatst en doet.

Ik weet, het klinkt misschien allemaal nogal hard, maar wanneer u daarover nadenkt en u kan het aanvaarden, zal u minder last hebben van wat komen gaat. Wanneer u zich blijft vastankeren aan wat in de monotheïstische gebieden, ik omschrijf het zo, ik omschrijf niet de zogezegde ontwikkelde gebieden, dat is een groot verschil. Want uw technische ontwikkeling en uw luxeleven heeft daar weinig mee te maken. Het is alleen maar een rem op uw geestelijke ontwikkeling. Want in Afrika heeft men niets, maar zit men ook nog in grote delen met dat monotheïsme vast. Daardoor vernietigt het zichzelf. De plaatsen waar men het oude godendom erkent, en dat oude godendom is de natuurgodsdiensten zoals guna guna en zo verder, daar zal men wel kunnen overleven. Al de rest zal zichzelf uitroeien en vernietigen. Dat is ook de reden waarom in Zuid-Amerika het mogelijk is om met licht te werken, omdat daar ook nog ontzettend veel zonnecultus aanwezig is. Daar zijn de mensen nog niet gebrainwasht, om het zo te zeggen. Het zal ook van daaruit zijn dat grote veranderingen over de aarde zullen kunnen ontwikkelen. Ondanks het feit dat dit zogezegd niet de landen zijn die het voortouw nemen.

Maar goed, daar moet u rekening mee houden. En het punt is dat we nu met de komende Wessac de kosmische lichtkrachten als het ware zullen injecteren in de aarde. Tot hiertoe is het bij de Wessac altijd vooral geweest: welke lichtkrachten komen er uit de kosmos en welke invloed gaan zij algemeen hebben op de mens en op de evolutie van de mens? En elke keer hebt u meestal, en de mensen voor u, een beetje een prognose gekregen van wat de invloeden gingen doen. Nu gaat de invloed anders zijn. Het gaat niet alleen zijn dat de krachten van het kosmische licht zich zullen verspreiden. Neen, zij zullen zeer gericht de aarde prikkelen. Zij zullen zeer gericht energieën stimuleren binnen de aarde. Zij zullen heel gericht velden, energievelden, in de atmosfeer stimuleren.

U moet er rekening mee houden dat dit allerlei nieuwe natuurfenomenen kan veroorzaken. U moet er ook rekening mee houden dat dit een duurtijd heeft. De aarde is niet zoals de mens. Als je bij iemand tegen de schenen schopt, dan roept die “au!” en dan gaat hij zien wat hij kan doen. Wanneer de aarde een kracht toegevoegd krijgt, dan ontvangt zij die kracht en gaat zij die rustig haar weg laten gaan. Het denkpatroon van de aarde is een denkpatroon, als je dat naar menselijke termen omzet, dat, bij wijze van spreken, één woord jaren kan duren. Maar eens dat woord geformuleerd, om het zo uit te drukken, werkt het wel. Hetzelfde geldt voor de wisselwerking tussen de planeten. Het kan soms een tijd duren eer boodschappen overgebracht zijn en eer boodschappen uitgewerkt zijn. De zon kan naar de aarde een bericht zenden. De aarde ontvangt dat, maar de omzetting kan wel tijd vragen. En daarvoor is een mensenleven te kort om dat allemaal te kunnen vatten en volgen. Maar dat hoeft ook niet.

Waar we belang aan hechten, is dat u de mogelijkheid hebt om aan te voelen wat er komende is. Dat u via de samenwerking met de natuur, met de krachten van de natuur, u zo kunt instellen dat u voor uzelf het meest juiste handelen kan implementeren, zodat u kan voorkomen dat u meegesleurd wordt in de afbraak. En u gaat zien: er staat aardig wat op het programma. Als we nagaan hoe de rangen zich sluiten in de Andes op het ogenblik, hoe er vertegenwoordiging is van alle groepen die ook maar met het licht te maken hebben, dan kunnen we zeggen dat er een toekomst is voor deze planeet, dat er veel nieuwe mogelijkheden zijn. Ondanks al wat gaat gebeuren, zal deze planeet in het Aquariustijdperk aardig nog wat werk hebben en aan mogelijkheden bieden.

En dan zal u zien dat het ganse denkpatroon dat we nu langzaam naar voor trachten te brengen en ook bij jullie wakker te maken, dat dit eigenlijk binnen enkele generaties het normaalste denkpatroon is dat een mens kan kennen. De mens zal terug meer naar de natuur gaan. De natuur zal terug voor de mens belangrijk worden. Het is misschien, zeker voor de ouderen, moeilijk voorstelbaar dat de wereld die zij nu kennen, die eigenlijk een wereld van duisternis is, maar ze zien het niet, dat deze wereld op zijn laatste poten loopt. De gedachte van steeds grotere uitbreiding, steeds grotere steden, steeds grotere industrieën, steeds meer en meer, is de basis van het monotheïsme en dat heeft zijn eindpunt bereikt. En u begrijpt best dat zoiets niet heel langzaam verandert. U begrijpt best dat er van alles zal gebeuren opdat die verandering kan plaatsgrijpen.

En daar wordt met de Wessac een eerste aanzet gegeven. En dan is het misschien in jullie ogen eigenaardig, want dan voelen jullie waarschijnlijk dit als zijnde negatief aan: “hoe kan het dat onze wereld verdwijnt, hoe kan het dat wat wij allemaal hebben opgebouwd, zal veranderen?” Eén van de eerste zaken die daarop kan gezegd worden, is: u hebt een illusiewereld gebouwd. Het duister heeft u de illusie gegeven van, sta mij toe te zeggen, begeertevervulling. Ieder van u wenste steeds meer: een hoger loon, een grotere auto, een grotere woning, meer vakantie, meer luxe. En u hebt niet begrepen dat u daar het duister diende, want u dacht: “ach, het is allemaal goed, zie eens hoe goed wij leven”. Nee, u leeft niet goed. U leeft volgens het negatieve, het begeerte-element in de mens. “Ik wil dit, dit is mijn recht” en zo verder. En dit is de laatste 100 jaar naar extremen gegaan, toch in de contreien waar die monotheïstische godsdiensten het voor het zeggen hadden.

Maar de aarde is daar niet mee akkoord. En dan kunt u wel denken: “ja, die aardbol, die is ondergeschikt aan ons, mensen, met onze ideeën, met onze krachten”. Maar ook dat is een illusiebeeld van het duister. U kunt beter dit beseffen en u niet te sterk aan die zaken binden en trachten u één te voelen met de natuur via de wegen die we u al hebben aangebracht. Dan gaat u in uw incarnatie nog aardig wat kunnen leren. Het durven achterlaten, het durven loslaten van de zo begeerlijke stoffelijke elementen is één van de voornaamste pijlers in de verandering. U durven één voelen met de natuur, durven, wat de natuur u zegt, aanvaarden, ernaar te luisteren, er proberen mee te leven. Dat is wat in de komende tijd van belang is.

En vergeet alle machtsstrijd. Oh, ik weet, ook in deze groep heersen ideeën van belangrijkheid. Ook in deze groep zijn er leden die vinden dat zij door bij de groep te horen, belangrijk zijn en zich daarin trachten te manifesteren. Ach, zolang het binnen de groep blijft, valt het nog mee. Maar waar de fout gemaakt wordt van dat buiten de groep te doen, dan moet je voorzichtig zijn, want dan kun je heel gemakkelijk een dreun terug krijgen. Omdat wat je denkt dat juist is, zeker buiten de groep, niet als juist ervaren wordt. En dan kun je misschien wel denken: “aha, ik zie het juist, ik heb het hier klaargekregen”, en dan krijg je plots een draai om de oren dat je niet meer weet waar je staat. Maar dan moet je niet komen klagen. Dan is het je eigen domme fout, om het zo te zeggen. Daar moet je, zeker in de komende weken, rekening mee houden. Want, langzaam maar zeker, wordt de opbouw van de Wessac uitgevoerd.

Daarom geef ik jullie de raad als afsluiting van dit eerste gedeelte: gedurende de dagen die nog komen voor de Wessac, blijf contact houden met de natuur. Doe uw boommeditatie, maar ook, tracht daarin verder te gaan dan je tot hiertoe gedaan hebt. Tracht daarin u meer één te gaan voelen met de ganse natuur. Dat wil zeggen: durf niet alleen de boom vast te nemen, durf met uw handen in de aarde te gaan, durf de aarde aan te voelen, durf water en lucht aan te voelen. Want deze zaken zijn de natuur en zijn belangrijk. Durf waar te nemen, wat er ook naar voor komt. En wanneer u aanvoelt dat krachten vanuit de aarde of vanuit de lucht, vanuit de atmosfeer of vanuit het water, maakt niet uit, een boodschap voor u hebben terwijl u zo u instelt, tracht dan deze boodschap in u op te nemen, tracht er iets mee te doen. Maar altijd vanuit het licht. Tracht de harmonie aan te voelen die de aarde u geeft. Want wanneer u zich zo instelt, dan gaat u in harmonie komen met de aarde en met de krachten die de aarde uitstraalt. Tracht daarin inzicht te krijgen, tracht u daar één mee te voelen. En u zal opmerken dat dit niet alleen een invloed zal hebben op uw gedachteleven, op uw gedachtewereld, maar dat het ook een invloed zal hebben op uw fysiek, dat het ook een invloed zal hebben op uw eigen fysieke energievelden, uw eigen levensenergie. Dat is niet onbelangrijk in de tijd die komt.

Tracht voor uzelf een plaats van rust op te bouwen, een plaats waar u zich kan terugtrekken, een plaats waar u niet gestoord wordt door anderen, een plaats waar u rustig in meditatie alles op een rijtje kan zetten. Want u zult al opgemerkt hebben, iedereen hier aanwezig, dat uw leven de laatste maanden aardige draaien heeft genomen. U zult al opgemerkt hebben dat de laatste maanden er zaken hebben plaatsgevonden die u niet had kunnen inschatten. Voor sommige, kunnen we zeggen, lijkt het heel positief, voor anderen lijkt het heel negatief, maar in wezen maakt het niet uit. In wezen is dit het evenwicht dat hersteld wordt, wat disharmonisch was, dat opgekuist wordt. En dat kan voor sommigen effectief zeer negatief lijken, dat kan voor sommigen tot droefenis leiden.

Maar het is niet omdat je vanuit uw positie in de stof denkt dat dit voor u negatief is, dat het werkelijk geestelijk en in uw bewustzijnsevolutie negatief is. Want dat negatieve kan juist de aanzet zijn om verder te kunnen, om wat je niet inzag dat, om het menselijk uit te drukken, de blok aan uw been was, om dat kwijt te geraken. En dat gaat over alle geledingen heen. Of we nu spreken over werk of we spreken over vriendschap of we spreken over godsdienstige gezindheden of we spreken over andere zaken, in deze tijd, wanneer je u instelt op het licht, zal het licht u steunen, zal het licht u op de juiste weg zetten. En het kan hard zijn. Je kunt tot het besef komen dat je banden moet breken, dat je misschien oude vriendschappen waarvan je dacht dat ze heilig waren, achter u moeten laten. Dat je werk moet loslaten en andere zaken moet gaan bekijken. Dat je in sommige gevallen zelfs familiebanden moet vergeten. Je kunt het in deze tijd niet zo gek bedenken, maar ieder van u, hier aanwezig, heeft wel zoiets waar hij of zij mee kampt. Maar wees blij dat het zich nu manifesteert, dat je nu, om het weer menselijk uit te drukken, schoon schip kan maken. Want wanneer je het nu niet klaart, wanneer je nu voor uzelf de zaken niet kan lossen, wanneer je nu voor uzelf niet in harmonie kan komen, dan, mijn waarde leerlingen, zul je het niet maken na het Wessac-gebeuren. Want dan zijn de krachten al zo groot dat, waar je u aan vast hebt willen houden, zult door meegesleurd worden.

En nu mag u het ons niet kwalijk nemen dat we zeggen: “kijk, het is uw eigen keuze; wij gaan ons daar niet in moeien”. Het enige wat we vanuit onze zijde doen, is de groep beschermen en zorgen dat degenen die verder kúnnen gaan, willen gaan, steeds verder mee kunnen gaan. En dit geldt niet alleen voor jullie, dit geldt voor alle groepen die op deze wijze aan het werken zijn, onder welke naam ook.

Zo. U staat nog voor een paar belangrijke dagen alvorens de Wessac de bevestiging zal maken van alles. Ik heb u nu een kleine hint gegeven vanavond, hoe u zich kunt voorbereiden. Laat het rustig bezinken. Mediteer, denk erover na, voel u één met de krachten die zich op het ogenblik aan het manifesteren zijn. En dan zal u zien, dan zal de bijeenkomst van de Wessac voor u ook een grote meerwaarde kunnen inhouden. Dan zou ik kunnen zeggen dat na de Wessac-bijeenkomst het voor iedereen een nieuwe weg is die begonnen wordt. Een weg met nieuwe mogelijkheden, met nieuwe inzichten, maar die zeker uw incarnatie in dit leven waardevol zal maken.

Zo. Meer ga ik u vanavond niet geven. Dit is al zwaar genoeg. Als u daarover nadenkt, zult u nog werk genoeg hebben de komende dagen om de juiste gedachtewegen, de juiste harmonieën voor de Wessac in uzelf op te bouwen. We zijn bij u, we zullen u helpen. U staat er niet alleen voor. Voel u één met de groep, voel u één met ons. En vanuit die eenheid kun je steeds verder.

Zo, mijn waarde leerlingen, ik ga nu het medium vrijgeven. Dan kunt u een rustige pauze houden. En dan kunnen we in het tweede gedeelte, met de broeder die dan komt, samen een krachtige meditatie opbouwen om u verder voor te bereiden. En u kan ook de enkele vragen die u hebt, nog naar voor brengen om daar een antwoord op te krijgen.

Mijn waarde leerlingen, dank jullie voor de aandacht en tot bij de Wessac.

Deel 2

Zo, in het tweede gedeelte, zoals gewoonlijk, eerst de vragen en daarna gaan we samen mediteren. Mag ik de eerste vraag a.u.b.?

Vragen

  • In vorige les werd er gezegd dat we iets kunnen doen door onze manier van leven aan te passen. Kan u hierbij nog een woord uitleg geven?

Kijk, uw manier van leven aanpassen in deze maatschappij is heel simpel. Ga niet mee in uw consumptiemaatschappij. Beperk uw behoeften tot een minimum en ga ervan uit dat u nog, wat u bezit, steeds veel te veel hebt. En dan gaat u al heel ver komen.

Het ganse probleem in deze maatschappij is dat men het idee heeft dat men van alles moet bezitten om erbij te horen. En dat is heus niet waar. Als je dat al kunt afremmen, dan sta je al zeer ver. Wees ervan overtuigd dat u het, t.o.v. de wereld hier, zeer goed hebt wanneer u zich een beetje daarin kan beperken.

Het is niet omdat u alle dagen rond uw oren wordt geslagen met alle mogelijke reclame en alle mogelijke berichten dat deze, om te beginnen, correct zijn. 90% van de reclame die u te horen krijgt, is puur bedrog. Dat zult u wel al ondervonden hebben. En heel veel zaken die u wijs gemaakt worden dat voor u beter is, is in wezen voor u veel slechter.

Kijkt u maar eens na wat er allemaal naar u toe wordt gebracht qua gezondheid. Als u normaal leeft en u tracht in harmonie te zijn met hetgeen wat rondom u leeft, dan hebt u al die spullen niet nodig.

  • De eik, beuk, berk, hebben deze hun equivalent in andere klimaatzones?

Ja, dat zou je kunnen zeggen, maar daar hebt u niets aan, u woont hier. Zo simpel is het.

Kijk, wanneer u een beetje verder gevorderd gaat zijn met het aanvoelen van de natuur en zeker met het aanvoelen van bomen en planten, dan zult u voor uzelf heel gemakkelijk, wanneer u in een ander continent bent, kunnen aanvoelen wat deze bomen en deze planten u te vertellen hebben. Want de taal die de planten gebruiken of de bomen gebruiken, is universeel. Of u hier nu in het Westen tegen een eik staat of u staat ergens in het Zuiden tegen een andere boom van ginder, maakt niet uit, zij spreken dezelfde taal, om het zo uit te drukken.

Dus, als u een beetje geschoold bent, dan gaat u zeer snel kunnen aanvoelen voor wat het goed is en wat de boom u te vertellen heeft, of de plant.

  • Sorry broeder dat ik het nogmaals vraag, maar er blijft onduidelijkheid. Indien iemand hulp vraagt, kunnen we handelen. In meerdere gevallen zijn er signalen: ‘ik heb hulp nodig’, maar wordt dit niet expliciet gevraagd. Als we dan aanvoelen om hulp te moeten bieden, gaan we dan over de grenzen van de leerscholen van de ander, of is het toch juist?

Waarom maken jullie het altijd zo ingewikkeld met van alles in jullie gedachten naar voor te brengen? Er is jullie duidelijk gezegd, en ik herhaal dit nogmaals: hulp moet gevraagd worden. Al de rest, neem mij niet kwalijk dat ik het zeg, is bullshit van jullie gedachtegang.

Het is niet omdat iemand denkt dat hij hulp moet gaan geven dat dit juist is. Hulp moet gevraagd worden. Dat is essentieel, kosmisch gezien.

En het is niet omdat je denkt: “ai, ai, ai, dat is toch een sukkelaar daar en die vraagt niets, maar ziet die nu toch eens sukkelen. Ik zal rap een handje toesteken”. Neen, zo werkt het niet. U mag van mij een handje toesteken, maakt mijn rekening niet, maar dan moet je achteraf niet klagen dat je het deksel op de kop krijgt.

Kosmisch gezien, wanneer iemand problemen heeft, moet de hulp expliciet gevraagd worden. Wordt de hulp gevraagd, dan geeft u die hulp naar uw best vermogen en uw beste kunnen. Niet volgens, want dat is dan waarschijnlijk de tweede vraag die komt volgende keer, “en die hulp broeder, moet die dan gegeven worden volgens degene die het vraagt of volgens hetgeen ik ken?” Neen, die hulp moet gegeven worden volgens wat in u leeft en uw mogelijkheden.

Het voorbeeld van de boterham. De bedelaar die aanbelt en die vraagt aan u: “Kan ik a.u.b. een boterham want ik heb honger”, dan geeft u de boterham die u hebt. Is het een bruine, dan geeft u een bruine. Als de bedelaar dan zegt: “Neen, ik wil een witte”, dan zegt u: “Sorry man, die heb ik niet, deze of anders gaat u gewoon verder”. Zo simpel is het.

Waarom maken jullie het verdraaid altijd zo moeilijk? Bon, het is genoeg voor deze vraag. Volgende.

  • De invloed van de eik waarmee ik werk, is veel groter dan ik had verwacht. Bij de tandarts, een nogal moeilijke behandeling, kreeg ik het gevoel me te moeten verbinden van op afstand met mijn eikenboom. Is het reëel dat ik zo bepaalde evenwichten kan creëren, of was mijn gevoel onjuist?

Neen, dat is juist. Als jij een opbouw hebt gedaan met een boom, in dit geval een eik, dan ben je daarmee verbonden. En hoe dikwijls moeten wij het nog zeggen, kosmisch gezien bestaat er geen tijd of ruimte.

En vergeet niet, als u zich verbindt met een eik, bent u niet alleen verbonden met die boom, maar bent u met de groepsgeest van de eik verbonden. Als u zich daarop instelt, al is het bij de tandarts of is het bij iets anders, dan zal daar een verbinding zijn en zal daar een reactie komen. Dat is zo. Daar is toch niets eigenaardigs aan. Enfin, dat is mijn idee.

  • Bij een verbinding met de eikenboom kreeg ik een ovaalvorm door, geel van buiten, de binnenkant wit. Is dit toeval of is het, zoals ik ervaar, dat ik als het ware het innerlijk van de boom ervaar of heeft het meer met mezelf te maken?

Kijk, wanneer je beelden doorkrijgt, dan zijn dat beelden die jij kan omzetten. En dat kan best dat de uitstraling van een boom die u aanvoelt, door u in bepaalde kleuren wordt omgezet. Zo simpel is het.

Dit berust niet op uw fantasie, dit berust op een aanvoelen. Een boom heeft zijn eigen aura en in die aura zitten kleurspelingen. En naargelang uw eigen aura in harmonie is, kun je heel gemakkelijk een wisselwerking opvangen en kan je dus kleuren waarnemen.

En zolang deze kleuren, en ik ga hier niet beginnen over een gans pallet van kleuren en uitleggen wat dat dit is want dit zou ons te ver leiden, maar zolang de kleuren helder zijn, mooi zijn, dan is dit zeer positief.

Echter, wanneer je vuile kleuren of donkere kleuren zou waarnemen, dan moet je opletten, want dan is er, niet bij de boom, maar bij jou iets in onevenwicht. En dan is het best dat je eerst uw eigen aura een beetje op evenwicht tracht te krijgen. En dat doe je best gewoon door zelf rustig in meditatie te gaan en alles wat niet harmonisch is te laten afvloeien.

  • Ik was in het 350 jaar oude park Ockenburgh om in gesprek te gaan met een oude beuk en merkte op dat er een ‘spookachtige’ sfeer aanwezig was. Wat is uw visie hierop?

Nou, spoken vind je overal hoor!

Dat zijn gewoon geesten die een beetje met uw voeten willen rammelen, simpel uitgedrukt.

Wanneer u in een park gaat dat zo oud is, dan kan het wel zijn dat daar aardig wat aanwezig is. En gezien dat de meesten onder jullie toch wel wat gevoeligheden bezitten, zou het best kunnen zijn dat, wanneer u zich een beetje onafgeschermd openstelt, dat daar zo een paar nozems in de geest langs komen en het gezellig vinden van met u een praatje te maken. En dan kun je zo van die fenomenen krijgen.

Daarom is de raad, en die hebt u ook gehad, dat u zich steeds, wanneer u zoiets doet, in het Licht moet zetten. En wanneer u zich in het Licht zet en u gaat dan tegen een 300 jaar oude of oudere boom praten, dan mogen daar zoveel nozems of spoken of eender wat aanwezig zijn, die zullen dan heel beleefd op afstand blijven. Want die hebben dat niet graag dat het Licht hen duidelijk maakt wie ze zelf zijn. Dus dan ga je daar geen problemen met hebben.

U mag niet vergeten, als je in een oud park gaat, een oud park werkelijk, met heel oude bomen, dat kan van alles meegemaakt hebben, dat park. Daar kan van alles gebeurd zijn op de honderden jaren en dan kan daar aardig wat blijven hangen.

Dus, zou ik zeggen, als je die ervaring hebt gehad en je gaat terug naar die boom, trek dan een cirkel rond u en de boom, een magische cirkel van Licht. U mag dat in uw gedachten doen hoor, u moet daar niet met een stok in de grond gaan timmeren. Neen, gewoon in gedachten, u staat bij de boom en u trekt een magische cirkel rond u en die boom. Dan zult u daar geen probleem meer van hebben.

Zo, duidelijk dacht ik? En laat de spoken maar waar ze zijn.

Goed. Zo, dan gaan we vanavond rustig een keer werken met het Licht, met de kracht die aanwezig is. En zoals uw gewaardeerde leermeester in het eerste deel zeer correct heeft opgemerkt, kent de groep nogal wat problemen. Individuele. Ik spreek niemand persoonlijk aan. Maar er zijn aardig wat problemen in deze groep. En die moeten er eigenlijk niet zijn. Maar het is een beetje als antwoord op de eerste vraag: ja, je gaat teveel mee met hetgeen de maatschappij is. En weet je, als je in een groep zit als deze en je kunt die maatschappij niet wat lossen, dan ontstaan er spanningen en dat is niet goed. Je moet daar vanaf kunnen.

En daarom gaan we vanavond hier de gelederen sluiten, zoals men dat zo mooi uitdrukt, en uw eigen kracht, let op hé, uw eigen kracht, hetgeen wat u zelf hebt, even aanspreken. Want jullie vergeten dat veel te gemakkelijk. Jullie hebben zoveel mogelijkheden in uzelf aanwezig, maar je gebruikt ze te weinig. Je gelooft er niet in. Dus, het wordt hoge tijd dat u, meer en meer, in uzelf gaat geloven.

Meditatie: Krachten van het Licht

En daarom, laat even alles voor wat het is. Laat even alle zorgen achter u en verbindt u hier met elkaar in één grote magische kring. Oh, u mag blijven zitten hoor, het kan geen kwaad, de magische kring is groot genoeg en breed genoeg om dat allemaal op te vatten, op te pakken.

We vormen hier één zuil van Licht, gezamenlijk. U hebt hier, ik zou zeggen, een klein altaartje staan met enkele heel mooie symbolen op. Onder andere ligt hier een hazelaarstaf, een hazelaarsstaf, om het zo te zeggen, hij is een beetje bewerkt. En voor zover ik op de hoogte ben, heeft ieder van u dat of zou dat toch in zijn bezit moeten hebben. Je moet dat allemaal nu niet gaan boven halen, maar u concentreert zich nu even op uw eigenste hazelaar. Op uw eigen hazelaarsstaf. En in gedachte, lieve vrienden, richt u deze staf hier naar de kern van de groep, naar dit altaar, naar het Licht.

En u legt nu hetgeen wat u wil veranderen in uw leven, u legt dat in uw gedachtepatroon, via die hazelaarsstaf, naar de kern van de groep. Het mag individueel zijn, geen probleem. U hebt individuele moeilijkheden, u zit met problemen, het is gelijk hoe, u focust uw probleem naar de kern hier van de kring. U formuleert het met uw eigen woorden, met uw eigen gedachten, u gooit dit allemaal hier maar op een hoopje.

Als u dat gedaan hebt, dan gaat u nu zich gewoon openstellen voor het Licht. Let op, u stelt zich open voor goudgeel licht. Geen enkele slimmerik moet hier proberen op wit licht te gaan. Niet doen. Goudgeel licht. Het zal al krachtig genoeg zijn.

U stelt voor dat hier, waar alles tezamen is gekomen, er een zuil van goudgeel licht nederdaalt en, als het ware, alle problematieken die u hier hebt samengelegd, opneemt en zie, als het ware, deze problematieken, uw eigen gedachtebeelden, zie ze stijgen, zie ze in het licht opgaan, zie ze verdwijnen in die zuil van goudgeel licht. Zie ze gewoon oplossen, ze verdwijnen. En laat dan even dat beeld los. Alles is weg. Alles is in het Licht van de kosmos opgenomen.

En dan concentreert u zich terug hier op het brandpunt, op het altaartje, waar de zuil van goudgeel licht staat. En zie hoe op dit altaar waar de symbolieken van Licht, de symbolieken van Harmonie, maar ook uw eigen hazelaarsstaf naartoe wijst, hoe van daaruit het Licht zich beweegt, de kracht van het goudgeel licht gaat via uw hazelaarsstaf zo rechtstreeks naar uw eigen aura, zet zich aan t.o.v. uw keelkopchakra en volvoert het goudgeel licht door uw aura, helemaal. Uw ganse kundalini wordt omsloten met goudgeel licht.

En uw derde oog opent zich. Uw derde oog opent zich voor de krachten van dit goudgele licht en de antwoorden die het goudgele licht u brengen. Alles vloeit in u. U bent één met deze krachten. Alles wordt overgedragen vanuit de geconcentreerdheid van het altaar naar u persoonlijk. En u neemt het in u op. Deze krachten verspreiden zich en elke cel van uw lichaam neemt deze kracht, deze lichtkracht op, zodat er een evenwicht ontstaat, zodat er een zachte zindering door ieder van u gaat. U voelt aan, de krachten van het Licht nemen beslag van u. De krachten van het Licht inspireren u, zorgen ervoor dat hetgeen wat u afgegeven hebt als een antwoord, een positieve intuïtieve invloed terug naar u komt. Zodat u met hetgeen wat hier opgebouwd is, verder kan. Laat deze Krachten gewoon spelen. Laat deze Krachten gewoon één zijn met u.

En dan gaan we nu rustig onze hazelaarsstaf terug naar ons nemen. En wat gaan we doen? We gaan deze staf in onze handen leggen, we gaan die tussen onze handen nemen, zodat hij voor ons vertikaal in de handen zit. Dit symbool, zo houdt u de staf.

En nu, lieve vrienden, stel je je in op het kosmische Licht. Op het kosmische Licht dat in zijn nuances het meest met u in harmonie is. Voor de ene zal dit blauw zijn, voor de andere groen, voor een volgende misschien rood, sommigen violet. Het is al gelijk welke kleur zich met u verbindt. Maar de kleur die u aanvoelt die zich zo met u verbindt, is de kleur die u zal begeleiden, is de kleur die u intuïtief de juiste weg zal laten volgen in samenvloeien, in eenheid met de Kracht van het goudgele licht dat uw aura heeft gevuld.

En telkens wanneer u in meditatie gaat en u neemt uw hazelaarsstaf en u brengt die in deze houding, connecteert u zich magisch met de Krachten van het Licht. Roept u, als het ware, de Krachten van het Licht aan om u te inspireren, om u de weg te tonen, om juist te kunnen handelen. En u zal zien, telkens wanneer u dit doet, zal gebeuren wat voor u het meest juiste is. En dan opent u de handen en neemt u uw hazelaarstaf gewoon in uw beide handen, u houdt hem gewoon voor uw lichaam en u bedankt de Krachten van de kosmos omdat zij u willen bijstaan, omdat zij u willen helpen, omdat zij u willen begeleiden.

Besef over welke krachten u beschikt via uw hazelaarsstaf. Oh, ik weet het, veel te weinig hebt u er gebruik van gemaakt. U beziet het nog allemaal teveel als een interessant gadget. Maar dat is het niet. Het is werkelijk een zeer krachtig symbolisch voorwerp dat u kan verbinden met Krachten die veel groter zijn dan uzelf, dat u kan begeleiden op uw pad voorwaarts, dat u kan helpen uw kleine stoffelijke probleempjes op te lossen. Misschien niet op de manier die u graag hebt. Want tussen begeerte en hetgeen wat werkelijk voor u waarde heeft, kan veel verschil zijn. Maar wees blij dat de Krachten van de kosmos niet naar uw begeerte luisteren, maar enkel kijken naar wat voor u de juiste weg is die u kan gaan.

Zo, en dan vrienden, komen we terug tot onszelf. We voelen ons verbonden met elkaar. We zijn deel van elkaar. Als mens, als stofmens, ach ja, we hebben allemaal onze trekjes. We zijn soms een beetje lastig. Ieder heeft zo wat zijn meegekregen afwijkingskes. Maar dat maakt niet uit.

Hier zijn we één. Hier zijn we verenigd in de Krachten van het Licht. En samen zijn we sterk, vormen we een keten, geklikt aan vele anderen die allen vanuit de grond van hun hart hetzelfde wensen: harmonie met het Licht, harmonie in het bestaan, harmonie op de weg naar bewustwording. Want wij allen, mens of geest, zijn nog steeds zoekende, anders waren we hier niet samen. En beseffende dat wij allen samen zoekende zijn, zijn wij samen krachtig en kunnen wij samen ondanks alle kleine menselijkheden toch gaan voor hetgeen wat echt in ons leeft.

Dan is het nu tijd dat ik de kring terug open. Dat ieder die nu geladen is met de Krachten van het Licht vanuit de groep voor zichzelf tot de juiste handelingen kan komen.

Zo, lieve vrienden, voor ik afscheid neem, nog graag dit. De komende weken en dagen zijn belangrijk voor de wereld maar ook voor u, voor ieder van u, je moet niet denken dat er één uitzondering tussen zit. Maak gebruik van de mogelijkheden die u hebt. Maak gebruik van de kennis die u tot hiertoe ontvangen hebt. Tracht er zo juist mogelijk mee om te gaan zonder, en dat is zeer belangrijk, dat u een ander zou dwingen hetzelfde te doen of met u mee te gaan. U bent een geest die geïncarneerd is en die zijn eigen weg moet volgen, individueel, ongebonden. Denk daar over na.

U kunt best als leden van de groep samen opmarcheren, is geen probleem. Maar toch blijf je de entiteit die zijn eigen bewustwording zoekt. En als ieder binnen de groep de ander aanvaardt zoals hij of zij is, dat is dikwijls niet gemakkelijk, dat weten we, want de stof kent zo vele belemmeringen, maar daar moet je boven staan als groep, dan kun je als groep in de komende tijd zeer goede resultaten boeken op alle denkbare terreinen, maar ook, en dat is niet onbelangrijk, voor u individueel enorme vorderingen maken.

U hebt het in handen, in uw eigenste handen. Wij kunnen het u alleen maar zeggen. Verplichten zullen we u zeker niet doen. Dat heeft geen enkel nut. De harmonie en de kracht moet vanuit uzelf komen. En dan kunt u er zeker van zijn dat wij achter u staan wanneer u handelt en dat wij u steunen op allerlei mogelijke wijzen die ons mogelijk ter hand liggen.

Zo, gebruik de komende dagen om u voor te bereiden op de Kracht van de Wessac. En dan zal de Wessac ook voor u een enorme meerwaarde hebben.

Lieve vrienden, ik ga nu het medium vrijgeven. Dank jullie voor jullie medewerking. De Kracht die opgewekt is doet zijn werk, niet alleen hier voor deze groep maar ook voor andere zaken die we eraan gekoppeld hebben.

Ik wens jullie in de komende weken en dagen nu nog veel inzicht, harmonie en licht. En dan spreken we allen samen af op de Wessac om deel te zijn van deze enorme Kracht die ons dan geschonken wordt.

← vorige tekst
overzicht
volgende tekst →