Druïden – Deel 03 – les 04 – De astrale wereld

20 oktober 2015

Zo, we gaan vanavond nog een stapje verder in jullie kennis. We hebben in de vorige lessen al een kleine basis gelegd, maar vandaag komen we aan een zeer bijzonder deel. Wie zich met deze materie wil bezighouden, daarvan wordt verwacht dat hij een gegronde kennis heeft van wat ik vanavond met u ga bespreken en uitleggen. Je kunt geen druïde zijn, je kunt geen sjamaan zijn, geen magiër, geen heks, noem maar op, je kunt eigenlijk niet doordringen in wat jullie met een groot woord omschrijven ‘de occulte wereld’ en, wat ik zou zeggen, eigenlijk de wereld van het onbekende voor de stofmens wanneer u niet inzicht hebt in de astrale wereld. O, ik weet het, ieder van u zal wel al eens iets gelezen hebben over de astrale wereld. Ieder heeft er waarschijnlijk zo wat zijn persoonlijk idee van. Maar onze ervaring is dat het merendeel van de theorieën die bij de stofmens rondgaan, eigenlijk op zijn minst gezegd onvolledig zijn of helemaal naast de kwestie. Met als gevolg dat velen denken iets van deze materie en van deze wereld te kennen maar ze zichzelf dikwijls in gevaar brengen doordat ze niet weten waar ze eigenlijk mee bezig zijn. En zeker voor de laatste generaties van mensen kunnen we zeggen dat bijvoorbeeld de theosofen met hun ideeën over de astrale werelden aardig wat misverstanden in de wereld gezet hebben, spijtig genoeg. Maar goed, misschien ook juist goed omdat zo is voorkomen dat teveel onbekwamen zich met deze materie zouden gaan bezighouden.

Wat is de astrale wereld eigenlijk? Ik zal trachten het jullie zo duidelijk mogelijk te stellen zonder te technisch te worden want dit heeft geen zin. Ik zou kunnen gaan spreken over kleinere deeltjes als neutronen of nitrieten en zo verder maar dat heeft helemaal geen zin. Daar hoeft u zich niet in te verdiepen. Wat u wél moet weten, is hoe het werkt en wat het juist is.

Een astrale wereld is een wereld die uit geen materie bestaat. Dat is het eerste belangrijke punt. Een astrale wereld heeft ook niets met uw aura te maken. Het is ook belangrijk om dat te beseffen. Maar de astrale wereld heeft wel veel met u te maken. Want de astrale wereld, ieder mens heeft ook een astraal lichaam, hoe gek het ook mag klinken. En onbewust houdt hij dat astraal lichaam in leven. Nu, het belangrijkste punt en wat u niet mag vergeten, is dat een astraal lichaam, een astrale manifestatie, niet kan bestaan, luister goed wat ik zeg want dat is te weinig geweten, niet kan bestaan zonder bevoertuiging. Dat wil zeggen dat wanneer een astrale figuratie zich opbouwt, door uw gedachtewereld bijvoorbeeld, ik blijf simpel, ik ga een tekenfiguur als voorbeeld pakken: u denkt aan een figuur als Nero, die iedereen wel gekend is, zo’n figuur kan maar blijven bestaan wanneer u deze met uw eigen energie, als het ware, voedt. U moet dat niet bewust doen, hoor. Bij 99 % van de mensen gebeuren deze zaken zeer onbewust. We zullen het er straks over hebben welke gevolgen dit inhoudt. Maar u kunt die figuur Nero bijvoorbeeld heel bewust ook voeden en dan kan die een zeer correcte vorm aannemen. En wanneer er dan in uw buurt nog anderen zijn die daaraan denken, dan krijg je een samenkomst van gedachtebeelden die deze astrale beeldvorming van Nero vormen. Wanneer u dan, om het zo naar voor te brengen, degene bent die zich daaraan bindt om het in stand te houden, dan kunt u zelfs zulke figuur voor u ten dienste maken.

Dit is in kleine en in positieve zin gezegd. Wanneer u echter stopt met aan deze figuur te denken of ermee bezig te zijn, u trekt als het ware de bevoertuiging van uw gedachte terug, dan gaat het beeld van deze Nero voor u oplossen. Wanneer er dan niemand van de anderen die er ook voeding hebben aan gegeven, op attent is of het bijzaak vindt, dan verdwijnt het astrale beeld volledig, heft zich volledig op. Zo werkt het een beetje. Nu, een astraal beeld kan ook gevoed worden vanuit onze zijde. En daar wordt het voor iedereen die met magie begaan is, misschien wel interessant maar tevens heel gevaarlijk omdat in vele gevallen de kunde niet groot genoeg zal zijn om astrale beelden en zelfs volledige astrale werelden te beheersen vanuit de stof wanneer zij bevoertuigd zijn door de geest.

En wat zien we op dit ogenblik? Op dit ogenblik zien we dat er zeer krachtige astrale werelden zijn opgebouwd en daar moeten we van zeggen, spijtig genoeg: niet al te lichtend, integendeel. Het is rond gans deze planeet, op velerlei plaatsen dat enorme astrale wezens gecreëerd zijn, gestuurd vanuit het duister. Ik zou zeggen dat er een overwicht is op het ogenblik van deze krachten. Daardoor krijg je dat vanuit die werelden die voor u niet direct kenbaar zijn of u moet heel gevoelig zijn op basis van helderziendheid, heldervoelendheid want anders gaat u deze werelden niet direct kunnen registreren, niet direct kunnen vaststellen.

Maar zij gaan wel een directe invloed hebben op uw doen en laten. Zij gaan zelfs een directe impact hebben op uw gezondheid zonder dat u er enig besef van heeft wanneer uw kennis niet zo ver reikt. En daar zitten, sta mij toe te zeggen, voor de stofmens de grote moeilijkheden. En wanneer u met magie wilt werken, of u dit nu doet als druïde, of u dit nu doet als een wicca of als een sjamaan, dan is het in de eerste plaats belangrijk dat u kennis hebt van de astrale wereld, dat u weet hoe deze astrale wereld functioneert, hoe u zich daarin kan gedragen en welke resultaten u daar, en voor een groep als deze, in positieve, harmonische zin kan uit regenereren. En dat is niet evident. Want de krachten van deze astrale werelden, alhoewel zij eigenlijk nooit blijven bestaan, zijn zo sterk en hebben zo’n sterke impact dat zij eigenlijk het grootste deel van wat er in uw maatschappij gebeurt en plaatsvindt, sturen, ervoor zorgen dat er van alles gebeurt dat eigenlijk niet ingecalculeerd is.
En hoe komt dat ? Wel, heel simpel: doordat een beeld dat wordt opgebouwd, en nu ga ik het even in het negatieve plaatsen omdat dat de sterkste beelden zijn die op het ogenblik de wereld rondgaan: stel, u hebt een begeertepatroon, een begeertepatroon: “ik wens steeds meer bezit te hebben”. U mag dat invullen zoals u wilt. U wenst steeds meer bezit te hebben want u vindt dat u steeds bezit tekort hebt. Dan gaat u op dat ogenblik, misschien heel onschuldig, als individu een beeld vormen van wat u eigenlijk graag zou bezitten. Bij de ene zal dit een riante woning zijn met een grote wagen er voor en zo verder, misschien een buitenverblijf ergens in het Zuiden, noem maar op. U creëert dat beeld voor uzelf, begerensvol. Dat gaat een eigen leven leiden, een astrale wereld worden voor u. En hoe meer in u de begeerte rijst om dit te bezitten, hoe sterker het beeld wordt. En nu kunt u zeggen: “ja, als dat alleen van mij een beeld is, god, dat zal niet veel uitmaken in de kosmos”. Dat is juist, alleen vergeet u dat uw gedachtebeeld misschien wel overeenkomt met, sta mij toe te zeggen, 10.000 mensen uit uw omgeving die allen in deze omgeving ongeveer hetzelfde beeld, dezelfde wenselijkheden van bezit hebben. Dan krijg je al iets heel anders.

En dan is het niet zo dat je kan zeggen: het beeld is x 10.000, nee. Want het versterkt zich telkenmale in veelvouden. Dat wil zeggen dat wanneer je bijvoorbeeld, en ik blijf bij die 10.000 mensen, dat je gemakkelijk een astrale figuratie opgebouwd hebt die een waarde heeft van ongeveer een miljoen gedachtebeelden. En dat is al heel wat. Komt daarbij dat binnen dat geheel bewegingen bestaan want ieder van die 10.000 man heeft zijn eigen inzicht. De ene is al meer geneigd het op een juistere wijze dan de andere trachten te bereiken. En al deze gegevens, die vormen een nieuwe wereld, dus die astrale wereld dat wij noemen. En dan krijg je heel gemakkelijk, zeker wanneer het over zo’n gedachtebeeld gaat, dat er vanuit de geestenwereld op wordt ingespeeld. En dan krijg je dat er een, ik zou zeggen, een vermenigvuldiging is van energie en kracht in dat begeertepatroon die zo groot is dat ze voor u zelf totaal onbeheersbaar wordt en dat het beeld bijvoorbeeld een ganse bevolking van zoveel miljoen mensen gaat beheersen. Er gaat van alles in de stof zich manifesteren doordat het beeld, een invloed op die stof heeft. En dan ga je krijgen dat mensen ongecontroleerde eisen stellen waarvan zij vinden dat zij gelijk hebben, dat het allemaal zo maar moet. Dit is gewoon een beeld dat eigenlijk dagelijks aan de orde is in uw maatschappij en dat, wat ik zou zeggen, nog redelijk aanvaardbaar kan zijn voor een stofmens. Maar daar blijft het niet bij. Er zijn vele andere beelden die opgebouwd worden. Je moet alleen maar eens rondom u kijken naar bijvoorbeeld fanatieke religieuze denkbeelden. Deze vormen eenzelfde massa, gaan soms enorm ver, met alle gevolgen van dien. En het is op elk terrein zo.

Het gevolg is dat we kunnen zeggen dat wereldwijd rond deze planeet een astrale wereld zich beweegt waarvan we zeggen: kijk, die gaat voor zeer velen aardig wat problemen meebrengen. Problemen die niet direct in te schatten zijn. Want u mag niet vergeten, om terug te komen op mijn voorbeeld, wanneer u uw droombeeld, uw begeerte van die grote villa, die grote auto en noem maar op, uw veel bezit, is gekoppeld aan een grote, laat ons zeggen, demonische of duistere kracht. Deze kracht wilt ten koste van alles blijven bestaan. En wat doet deze? Deze gaat via ieder zijn eigen astrale uitstraling eigenlijk energie wegtrekken, wat u zou kunnen zeggen: uw eigen levensenergie. En zo krijgt u dat, zonder dat u het beseft maar doordat u een verkeerde houding hebt, een verkeerde ingesteldheid hebt, laat uw lichaam steeds meer energie los die wegvloeit waardoor er in het lichaam zelf, en dan eerst via het fijnstoffelijke naar het stoffelijke, meer en meer disharmonieën ontstaan.

Wanneer men in deze tijd klaagt dat er zoveel mensen lijden bijvoorbeeld aan woekeringen, dan zit daar een zeer groot gedeelte als oorzaak bij de astrale wereld. De toename bijvoorbeeld in uw westerse wereld van alles wat reumatische pijnen, artrosepijnen, artritis en zo verder aangaat, vindt een grote oorzaak in de astrale wereld omdat mensen gewoon hun levenspotentiaal niet op peil kunnen houden, steeds in hun begeerteleven verliezen lijden met als gevolg dat er een redelijk grote disharmonie in de stof ook aanwezig is. En het wordt, spijtig genoeg, wanneer we de laatste tientallen jaren bekijken, steeds meer, als het ware, gecultiveerd. Uw media, uw sociale media en alles, zorgen er op het ogenblik voor dat deze astrale wereld zich enorm heeft kunnen ontplooien. Waar de astrale wereld, laat ons zeggen, tot ongeveer vorige eeuw, eind de jaren ’50 redelijk evenwichtig was tussen wat licht en duister was, is de evolutie in zulke mate gegaan dat sinds we het jaar 2000 bereikt hebben en de jaren die daarop volgden, dat dit helemaal naar het negatieve is gegaan.

Niets abnormaals, kosmisch gezien hoor want kosmisch gezien is dat een volledig evenwicht. Het heeft nu eenmaal te maken met Aquarius en de veranderingen. Maar u leeft er maar in, u hebt er de gevolgen van zonder dat u het dikwijls beseft. En gezien u een groep bent die met de beste bedoelingen aan het werk is, die spiritueel aan de wereld iets wilt bijdragen, die voor zichzelf ook een spirituele bewustwording wilt doorlopen, is het van het grootste belang dat u enorm goed beseft welke krachten er rondom u spelen. Krachten die u niet direct kan beheersen maar krachten die u wel voor uzelf kunt blokkeren. U kunt zorgen dat zij u niet raken. Want dat is belangrijk. Wanneer u magisch wilt gaan werken en u bent niet op de hoogte van deze invloeden, dan kan het heel gemakkelijk zijn dat u overrompeld wordt door, ik zou zeggen, negatieve energieën, dat u daar ernstige gevolgen uit overhoudt zonder dat u beseft wat u fout hebt gedaan. En daarom is het uiterst belangrijk dat u heel goed op de hoogte bent van hoe deze werelden zich op het ogenblik bewegen en wat zij eigenlijk veroorzaken.

De astrale wereld, sta mij toe te zeggen, is op het ogenblik de bouwheer, de grondlegger voor de vernieuwing. Maar je kunt maar vernieuwen door het oude af te breken. En daar moet je, wanneer je deel wilt zijn van de vernieuwing, deel wilt zijn van het lichtende dat zich vormt, rekening mee houden. Dat wil zeggen om te beginnen dat ieder die met gedachtewerelden werkzaam wilt zijn, goed moet beseffen dat uw gedachtewereld, niet de gedachtewereld van uw gebuur maar uw gedachtewereld, de bron is, de sturing is van wat er met u gebeurt, wat er morgen met u gebeurt, wat er overmorgen met u gebeurt. Het is moeilijk in deze maatschappij te aanvaarden omdat je de gewoonte hebt u te laten afhangen van zeer vele anderen. U zult, en dat gaat u de volgende lessen zeker moeten leren, voor uzelf opbouwen waar je naartoe gaat, hoe je het doet zonder dat u moet gaan zeggen: “ja maar, die instantie of die veroorzaakt dat ik dit of dat niet kan”. Op het ogenblik dat u zo redeneert, schakelt u bijna automatisch in een van de negatieve of duistere astrale patronen in.  En het is niet moeilijk want u bent er op dit moment door omgeven.

Daarom was het al van belang dat we u in de vorige lessen hebben trachten duidelijk te maken hoe u best als mens denkt. We hebben u geleerd te denken hoe het bestaan is, hoe overgang zich manifesteert, hoe het leven is, hoe de stof is. Het is niet voor niets dat we tot hiertoe deze zaken naar voor hebben gebracht omdat dit allemaal, langzaam maar zeker, in u een vaste waarde zou worden. Op het ogenblik dat dit voor u een vaste waarde wordt, dan bouwt u al automatisch een weerstand tegen deze astrale wereld. U gaat niet meer mee. Men kan u niet meer beginnen, als het ware, leegzuigen zoals men nu met de grote meerderheid van de mensheid aan het doen is. En daarmee ziet u overal ook dat mensen zeer fundamentalistisch worden, op alle terreinen. Dat zij daar binnenin enorm prikkelbaar zijn, zelfs voor hun eigen mensen, zelfs voor degenen met wie ze samenleven en dat overal in die maatschappij individuen het noorden verliezen, bij wijze van spreken, zaken uithalen waarvan u zegt: “maar hoe is dat in godsnaam mogelijk?” De ene gaat een aanslag plegen, de ander rijdt met zijn auto als een zot, de volgende speelt met een vliegtuig en een andere zal wel met iets anders zich bezighouden dat catastrofes veroorzaakt.

En dan vraagt men zich af: hoe is dit mogelijk? Dit is heel goed mogelijk omdat je een maatschappij hebt gecreëerd van gedachten die aan de bron misschien redelijk onschadelijk waren, ach, men dacht wel: ja maar, wij zijn die regering beu, wij zijn die ministers beu” en op zich, onder een normale conditie is dat een gedachte die verwaait. Maar in deze tijd is dat niet. In deze tijd schakelt die gedachte zich aan een groter potentiaal dat al bestaat en gaat u beïnvloeden. Doordat u het zelf niet beseft maar u hebt de gedachte: “ik wil eigenlijk die minister kwijt want die man irriteert mij”, verlies je eerst en vooral uw eigen kracht maar u wordt besmet, als het ware, met de ontzettende astrale gedachtebeelden van ‘die man moet weg’. En wanneer er dan voldoende onevenwichten in een lichaam zijn, dan krijg je individuen die doortrappen en die dan proberen een aanslag te plegen of een moord te doen of weet ik veel. Die zelfs achteraf, wanneer zij zo’n daad gesteld hebben, niet beseffen waarom ze het gedaan hebben, gewoon omdat zij vanuit die energieën gepakt zijn en meegedreven.

Dit is eigenlijk maar de inleiding, maar een inleiding die u moet doen beseffen dat wanneer wij werken met kracht, wanneer wij werken met licht, met energie, dat wij er moeten op attent zijn dat we niet meegezogen worden in de algemene astrale beeldvorming die op het ogenblik overheersend is. Daarom, wanneer u bijvoorbeeld gaat mediteren – en tot hiertoe, moeten we zeggen, doen jullie dat heel goed – dan is het van groot belang dat u steeds weer vertrekt vanuit het licht. Als u zich in het licht plaatst, dan gaat het duister u geen deel zijn; dat u niet vertrekt vanuit een begeertepatroon maar gewoon, zoals we u al geleerd hebben, een aanvaarding van de wereld zoals hij is. Het zou dan nog kunnen dat u geconfronteerd wordt met deze duistere invloeden, met demonische figuraties. Daar hoeft u helemaal geen angst voor te hebben. Want angst is een binding. Het enige wat u te doen staat, is waar u mee bezig bent, u gewoon in het licht te zetten, gewoon het licht, als het ware, aan te bieden aan hetgeen of degene die u belaagt. En elke astrale wereld die duister geladen is, zal ofwel, hij heeft de keuze, deze wereld, uw licht aanvaarden en dan heft hij zichzelf op, dan bestaat hij niet meer want dan gaat hij op in het licht of hij trekt zich terug. Maar wanneer u zich zo positioneert, kan er geen invloed op u uitgeoefend worden. Wanneer u zich zo opstelt, gaat ook het verlies van levensenergie geblokkeerd worden, er gaat niets wegvloeien, integendeel. En u kunt, en dat is dan de andere zijde van de medaille, in contact komen en, samenwerken met astrale figuraties van het licht. Want oh, die zijn er ook maar op het ogenblik in veel mindere mate dan de duistere astrale figuren.

Dus, wanneer u met de materie waarmee we bezig zijn, verder wilt gaan, dan moet u heel goed beseffen dat u, ondanks dat het misschien begeerlijk is te weten dat u via deze astrale wereld aardig wat in de materie kan bereiken. Het is zo een beetje, zoals de meeste onder u wel zullen kennen vanuit het evangelie, de duivel die Jezus voorstelt dat wanneer hij een knieval zou doen of hem erkennen, dat hij alle schatten van de wereld kan krijgen. Waarop de Christus antwoordt dat dat voor Hem niet nodig is want dat hij ze reeds bezit. En dat was natuurlijk niet het verwachte antwoord. Want het is zo: wanneer je een bent met het licht, wanneer je in het licht werkt, dan bezit je alles. Want je bent een met de Bron, je bent een met de Kracht die u gemaakt heeft. En dan hoef je niet via de duisternis van alles te gaan vergaren.

En dat is het hem juist: wanneer u magisch wilt werken en u vertrekt vanuit het licht, of u nu druïde bent of u bent sjamaan of u bent heks of u bent een gewone tovenaar of u bent een voodoopriester, want ook dat zijn soms positieve priesters, maakt niet uit. U werkt met het licht en u hebt toegang tot alle mogelijkheden die het licht u kan bieden en, dat moet ik er dadelijk bij stellen, die u als mens kan aanvaarden, begrijpen en verwerken. Want nu mag u de grootste magiër ter wereld zijn, de krachtigste alchemist, maar u kan niet verder geraken dan de werelden die u eigen zijn in de kosmos waarin u zich bevindt.

U kan gerust, om het duidelijk te maken, via de astrale wereld u verplaatsen en u kan gerust bijvoorbeeld terwijl u hier in de zaal zit, ergens in een oorlogsgebied lering gaan geven en trachten daar de oorlogvoerenden te doen inzien dat naastenliefde, hulpvaardigheid, verdraagzaamheid meer waard is dan alle wapens en machtszieke zaken ter wereld. Dat is perfect mogelijk, perfect, geen enkel probleem. Binnen dat kader van die lichtkrachten kunt u dat maken. Maar wat u als mens bijvoorbeeld niet zult kunnen realiseren, is buiten het u gekende gaan omdat er altijd nog een link blijft bestaan met dat voertuig. En zolang uw geest het voertuig als belangrijk beschouwt om zijn eigen evolutie, geestelijk, door te maken, zal hij de koord niet doorbreken en blijf je beperkt in die mogelijkheden. Maar die mogelijkheden zelf zijn voor u als mens zo groot dat u zelfs na jaren oefenen en studeren, nog niet gekomen bent aan de mogelijkheden die allemaal aan een voertuig verbonden zijn. Dus, u moet niet wanhopen. U kunt in dit leven steeds verder blijven leren, steeds verder ontwikkelen. En wanneer u dan uiteindelijk naar onze zijde komt, gaat u weer gewoon verder. Dat is het mooie van het verhaal. Maar wat belangrijk is in deze tijd, is dat u heel goed beseft dat u, zonder dat u erbij stilstaat, te gemakkelijk meegesleept wordt door de astrale werelden die zich, dag na dag, sterker aan het formeren zijn. En daarmee wil ik heus niet zeggen dat u niet op de hoogte kan blijven van wat er in de wereld gebeurt maar begin het even te bekijken vanuit een andere hoek. Laat u niet meesleuren met alle emoties die u dagelijks voorgeschoteld krijgt. Eerstens, de meeste emoties zijn gemanipuleerd en tweedes: het is nu eenmaal een noodzaak dat dit alles plaatsgrijpt. Dus geef het zijn recht zonder dat u daarin meegaat, zonder dat u zich daaraan stoort.

De vernieuwing in deze tijd ligt bij het individu, het individu dat in positieve zin zijn eigen wereld opbouwt. En dat is niet alleen de wereld van uw materie maar dat is, of dat omvat, de ganse aarde, dat omvat de ganse natuur. Want vergeet niet, wanneer u met de astrale werelden werkende, dat wanneer u, de positieve zaken gaat benaderen en ermee omgaan, dat u bijvoorbeeld met de krachten van de natuur, de krachten van de aarde in contact zult komen. Dat u met de krachten bijvoorbeeld van de dierenwereld in contact komt, de krachten van de planten, noem maar op. Want dat alles is ook bezield, van dat alles bestaan ook astrale werelden. Vroeger waren zij gekend en dan sprak men: “ja, je hebt de aardmannetjes” of je hebt alle andere soorten vormen van geesten, van watergeesten tot luchtgeesten, noem maar op. Er zijn allerlei verhalen en allerlei namen aan gegeven, u kent dat allemaal wel. Maar in wezen is dit eigenlijk steeds weer een vertaling geweest, en soms misschien een redelijk manke vertaling, van de astrale krachten die door de wereld, door de aarde steeds zijn opgewekt en bevoertuigd, meestal enerzijds door de mens en zijn fantasie, anderzijds door de geest die er een voordeel in zag. U zult het allemaal rustig moeten laten bezinken, erover nadenken. En wat vooral van belang is voor iedereen hier, is dat u in de komende weken even nagaat wat u de laatste tijd drijft. U moet voor uzelf eens naar een analyse gaan en zien: is het normaal dat ik deze gedachte volg, hanteer en zo verder? Is het normaal dat ik meega in een bepaald emotioneel proces? Is het normaal dat ik die of die verlangens, begeertepatronen opbouw of heb? En u zult ontdekken dat u, wanneer u eerlijk met uzelf bent, aardig wat zult kunnen afbouwen. Dat u gaat zeggen: “maar nee, dat is eigenlijk niet correct”. En dat u zelfs zult kunnen opmerken dat u aardig verkeerde wegen soms bewandelt. U hebt er geen erg in, dat is waar maar u wordt er naartoe getrokken.

U zult opmerken dat veel van wat u aan lichamelijke stoornissen ervaart, kunnen opgelost worden door het loslaten van een bepaald gedachtepatroon. U zult opmerken wanneer u rustig mediteert en rustig u op de lichtende astrale wereld inzet, dat er in uw eigen stoffelijk voertuig, ook in uw fijnstoffelijk, in uw aura, maar vooral in uw stoffelijk voertuig aardig wat veranderingen optreden. U zult kunnen opmerken dat zelfs afwijkingen en al in gang gaande ziektepatronen gestopt worden. U zult kunnen opmerken dat lastige zaken in uw lichaam, voor sommigen zullen het pijnen zijn, voor anderen zullen het andere zaken zijn, door u anders op te stellen en te beseffen dat u zaken hebt losgelaten, dat u plots u stukken sterker en beter gaat voelen.

Ik zou nog de ganse avond verder kunnen gaan over welke soorten invloeden allemaal op de mens vanuit deze astrale wereld komen. Maar als u zelf een beetje nadenkt, zult u aardig genoeg kunnen vaststellen wat er voor u van belang is en op welke wijze u dit dan kan ongedaan maken. En dan zou ik zeggen: kijk, we kunnen een klein proefje doen een proefje dat voor iedereen een bewijs kan opleveren dat je wel degelijk in staat bent op een positieve manier met deze krachten om te gaan. U hebt 14 dagen tussen 2 bijeenkomsten. Probeer in die 14 dagen dagelijks in uw meditatie een beeld naar voor te brengen van iets wat u graag zou willen dat zich voltrok, iets positiefs.

Begin niet met een begeertepatroon: “ik wil binnen 14 dagen een nieuwe wagen voor de deur staan hebben”. Misschien lukt het u wel, die nieuwe wagen, maar ik wil u dan niet de rekening presenteren die daaraan vasthangt. Maar u kunt wel voor uzelf, en ik laat het open, iets bedenken dat positief is naar de wereld toe. Iets, u mag daar gerust zelf een voordeel uit halen, dat is geen probleem. U mag gerust meer inzicht krijgen, allemaal geen probleem, maar een positieve gedachte. U gaat deze positieve gedachte elke dag voor uzelf terug herhalen en u koppelt aan die positieve gedachte een handeling. Dat wil zeggen dat u bijvoorbeeld zegt: “kijk” – ik ga het simpel houden hoor, u mag zelf kiezen, “ik verzorg bijvoorbeeld in die 14 dagen extra een kamerplant” of “ik ben extra vriendelijk tegen iemand”, maakt mij allemaal niet uit, maar u plaatst er iets tegenover, tegenover het beeld waarin u zegt dat u zou willen dat dit zich voltrekt. Deze twee handelingen, gesteld vanuit een positieve instelling, zul je opmerken dat de handeling die u doet plots een resultaat gaat hebben, laat ons zeggen om het simpel te houden: “ik verzorg een kamerplant die er eigenlijk niet goed uitzag, maar ik leg mijn intentie daarin”. Dan zult u opmerken dat binnen die 14 dagen die kamerplant zich herpakt, terug zich in een, laat ons zeggen, gezonde uitstraling gaat manifesteren. En tegelijkertijd, als dat gebeurt, zult u opmerken dat wat u gesteld hebt, dag na dag gedurende die 14 dagen, zich tot een uitvoering voltrekt. Hou er rekening mee dat u zelf niet gaat zeggen hoe die uitvoering moet zijn. U laat dit open. U stelt alleen maar voor uzelf wat u wenst op dat moment. Maar u zegt niet: “het moet van A naar B, naar C en D om zo het resultaat te hebben”. Als u dit binnen de 14 dagen realiseert, dan kunt u van uzelf zeggen dat u aardig goed hebt begrepen wat we deze avond hier naar voor hebben gebracht. En dan kunt u rustig aan ook verdergaan en beginnen met velerlei handelingen die positief zijn voor uw omgeving, die positief zijn voor de aarde, voor alles wat leeft op deze planeet, binnen het kader van het licht. Want dat moet u altijd in het oog houden. En dan zult u niet problemen hebben met de ontzettende astrale krachten van het duister maar dan gaat u heel gemakkelijk met de lichtende astrale krachten kunnen werken en zo deze lichtende krachten, meer en meer invloed geven op deze wereld.

Vragen

 • Ik heb de relatie tussen de voorstelling en de handeling niet volledig begrepen, broeder, die men daar tegenover stelt.

Waar schort het ? Het is toch simpel. U kunt, zoals ik het voorbeeld geef: u hebt iets dat niet in orde is, hier was het een plant. Maar stel nu, ik zal iets anders nemen, u hebt een vriend of een vriendin die bijvoorbeeld last heeft van een pijnlijke arm. U kunt u daarop instellen dat deze arm, deze pijn verdwijnt, dat deze arm normaal functioneert, zo simpel is het, vertrekkende vanuit wat u voor uzelf eigenlijk gesteld hebt van wat u wilt bereiken. Het een koppelt aan het ander. Het is, sta mij toe zo te zeggen, u creëert door de ander te helpen, dat de mogelijkheid die u naar voor hebt gebracht, zich voltrekt. Kunt u dat beter volgen?

Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn, ik zal het anders zeggen: u komt ergens langs en u ziet een bedelaar, niet de moderne bedelaar uit uw steden hier die eigenlijk kleine economen zijn, maar een echte bedelaar, een sukkelaar. U ziet dat, u merkt dat op, die man vraagt u niks maar spontaan helpt u hem waardoor hij bijvoorbeeld een boterham kan hebben of kan drinken of gelijk wat, maakt niet uit. Maar u helpt hem spontaan zonder daarbij verder iets te verlangen. Op dat moment hebt u een koppeling gemaakt naar wat u aan het opbouwen bent en maakt u het mogelijk dat die energieën er zijn om dit te laten voltrekken.

Het is altijd een soort wisselwerking. Wanneer je met licht werkt, zult u die wisselwerking altijd hebben. Wanneer je met duister werkt, krijg je het omgekeerde: dan ga je juist voorkomen dat je zoiets doet want dan redeneer je: door dat te doen, word ik minder. Maar dat is het niet, het is juist het omgekeerde. Door de spontane reactie hier naar de bedelaar toe wordt het meer. Maar je moet dat in zijn geheel bekijken. En ik tracht het simpel te houden. Ik zou natuurlijk met allerlei technische zaken kunnen afkomen maar dan wordt het veel te ingewikkeld. Zo goed dat ik wil voorkomen dat ik u niet ga uitleggen op welke basis de astrale werelden zijn opgebouwd. Want dan moet ik hier een avond gaan spreken over een materie die op de wereld nog niet gekend is. Dat is zinloos.

Kijk, u hoeft ook niet, bij wijze van spreken, de formule van elektriciteit te kennen om een lamp te laten branden. U hoeft alleen te weten: als ik op het knopje druk, brandt de lamp en u kunt het licht van die lamp gebruiken. Maar u hoeft geen studie gemaakt te hebben van wat elektriciteit is en hoe die er komt en zo verder. U kunt zeggen: “als mens is dat allemaal handig te weten”, dat kan wel zijn, maar op het ogenblik dat u in het duister zit, hebt u er meer aan dat u weet dat u op het knopje moet drukken dan dat u een ganse theoretische kennis van elektriciteit hebt. Zo simpel is het. En dit is met deze astrale beelden ook zo. U moet weten dat het er is. U moet weten op welke knop u moet drukken. Niet de knop om het duister in gang te zetten, wel de knop die voor u het licht betekent en daarin te kunnen werken. En dat is juist hier deze kleine oefening. Deze kleine oefening die u, wanneer u de resultaten ziet, zal laten beseffen dat door hoe meer u, los kunt laten, hoe meer u eigenlijk positief naar u toe krijgt, hoe meer zaken er in positieve weg een ontwikkeling kunnen kennen.

 • Is dat parallel, broeder, met wat wij geleerd hebben over de tweede werkelijkheid?

De tweede werkelijkheid zit daar voor iets tussen, ja, je zou het zo kunnen zeggen. Maar de tweede werkelijkheid, die kan op alle terreinen, bij wijze van spreken, aangepakt worden. De astrale wereld zal steeds daarop inspelen. Maar de tweede werkelijkheid, om het zo te zeggen, is hier voor u het lichtende, de lichtende astrale wereld. Daarin kunt u de beste resultaten bereiken. En men heeft vroeger, in vroegere lessen, effectief getracht om u via uw gedachtebeeld de tweede werkelijkheid een beetje te laten doorleven. Omdat u op dat moment nog maar tot die, ik zou zeggen, zone kon komen. Maar, en ik weet en ik moet er soms om lachen als ik jullie denken aflees, jullie denken soms: “ach die herhalen veel, ach dat weet ik toch allemaal, ach dat is oude wijn in nieuwe vaten”. Nee, mensen. Jullie kunnen heel veel gehoord hebben maar je hebt het niet verwerkt. Het is zoals bij het voorbeeld van de elektriciteit dat ik aan onze vriend gaf: ach, u hebt een formule geleerd, u weet wat elektriciteit is maar u bent niet in staat van een koppeling te maken, u bent niet in staat van een knop in te drukken laat staan van het licht te laten branden maar u weet wat elektriciteit is. Je bent er vet mee, hé als je in het duister moet lopen!

Wel, dit is hetzelfde. Langzaam maar zeker, we zitten nu in dat derde jaar, tracht ik jullie zaken bij te brengen die, en ik durf dat gerust zeggen, allemaal al in jullie hersenen aanwezig zijn. Want in wezen kan ik jullie niets leren wat niet in jullie aanwezig is. Het klinkt misschien gek maar het is zo. Het zit er allemaal wel maar ik moet proberen het in gang te krijgen. Ik moet proberen dat dat stereotiep, ik zou bijna durven zeggen, vastomlijnd geroest denken dat u als mens dagelijks doet, van dat wat los te weken, van daar steeds nieuwe punten te brengen en u steeds te triggeren om verder te gaan. Dat is een noodzaak. U kunt in deze tijd – u zult dat al rondom u gezien hebben – de wereld blijven beduvelen voor uzelf, maar je loopt overal fout. U verliest te allen tijde, altijd, tegenwoordig want de vernieuwing zet zich door. En de vernieuwing, lieve vrienden, houdt in dat het oude, waar u zo aan vasthoudt, waar u zo aan verankerd bent, wat uw wereld is, ik zou zeggen, wat uw grote liefde is, dat dat eigenlijk verdwijnt. Maar die astrale wereld, die nodig is om die evenwichten te brengen en die vernieuwing te brengen, daar loopt u gemakkelijk in mee. U hebt niet door dat u, bij wijze van spreken, dikwijls gemanipuleerd wordt omdat u maar al te graag in uw comfortpositie als stofmens wilt blijven. Maar dat gaat niet. U zult steeds opnieuw moeten keuzes maken. U zult steeds opnieuw voor uzelf moeten vaststellen: “ja, nu moet ik die weg gaan en ik moet dat achter mij laten want anders ga ik geen stap vooruit”. Dat is nu eenmaal de vernieuwing.

Een boom die weigert zijn bladeren te laten vallen, die sterft in de winter want die vriest kapot. Dus, die boom is verplicht zijn bladeren los te laten en zo in rust te komen en vanuit de rust de mogelijkheid te hebben om de vernieuwing, om nieuwe loten te maken, nieuwe bladeren te maken, nieuwe vruchten te maken en zo verder. En voor de mens is dit in wezen hetzelfde. U bent hier op aarde geïncarneerd in een zoektocht. Uw geest beseft maar al te goed wat hij hier zoekt. Maar als stofmens is dat anders. En daarom proberen we, stukje na stukje, beetje na beetje, jullie duidelijk te maken waar het om gaat. En jullie zijn allemaal zo nieuwsgierig. Jullie wensen allemaal te kunnen magie bedrijven in de beste zin van het woord en je beseft niet dat magie alleen maar de kennis is die anderen nog niet hebben als stofmens. En daar brengen we u langzaam naartoe, naar die kennis. Het gaat er niet om van een of andere magische formule zomaar uit te spreken. Dat is zoals die man die de formule van elektriciteit kent. Zo kun je een magische formule uitspreken maar er zal niet veel gebeuren. Maar, wanneer je beseft wat het betekent en wat het doet, ach, dan kun je resultaat bereiken.

En of je dan zegt: “ik werk vanuit mijn tweede werkelijkheid” of “ik werk vanuit de verschillende sferen en werelden”, maakt niet veel uit. Je moet het besef hebben van hoe, kosmisch gezien, rondom u eigenlijk alles in elkaar zit. En als je dat kunt, stukje bij beetje, dan ga je, stap na stap, verder. En het moet vanuit u zelf vertrekken. Ik kan het niet voor u doen. Ik kan alleen maar een beetje een hint geven, maar u moet het zelf doen. Ik geef u een oefeningetje, een heel eenvoudig eigenlijk. En we zien al direct dat er problemen rijzen omdat je stoffelijk begint na te denken hoe je het technisch zou moeten doen. Dat moet je niet doen. Als je magisch wilt werken, ga naar wat je aanvoelt. En dan zul je opmerken dat in de groep bijvoorbeeld deze oefening zich misschien op 4 à 5 verschillende wijzen zich heeft ingevuld, elk volgens zijn eigen geaardheid, zijn eigen mogelijkheden maar toch in dezelfde richting, de richting van het licht. En zo creëer je een enorme meerwaarde want doordat er verschillende benaderingen van hetzelfde zijn en die allemaal naar dat licht gaan, krijg je een krachtig geheel en vermenigvuldig je, als het ware, de astrale lichtende wereld rondom u.

Goed, sorry, ik ben een beetje afgeweken. Ben ik duidelijk genoeg voor iedereen? Goed, als iedereen daar nu rustig over gaat nadenken, dan zullen we volgende keer wel zien waar we verder kunnen gaan. En dan kan ik nu rustig de les afronden.

Kort samengevat: het is van belang dat u beseft dat buiten uw stoffelijk voertuig, uw aura, uw fijnstoffelijk wezen, er een astrale wereld bestaat en dat die astrale wereld bij iedereen, maar ook iedereen, aanwezig is. Het is geen ver-van-mijn-bedshow. Je kunt niet zeggen: “ik heb geen astrale wereld rondom mij, nee, ik heb dat niet”. Dat bestaat niet, u hebt die want u hebt uw eigen gedachtewereld en u voedt uw eigen gedachtewereld; daardoor bouwt u rondom u een astrale wereld op. En als je het een beetje technisch wilt hebben: voor de meesten zal die astrale wereld liggen tussen ongeveer een meter tot 5 meter van het stoffelijke voertuig. Gek, hé. Wat heeft dat nog als bijkomend effect? Dat astrale werelden heel gemakkelijk in elkaar vloeien, met elkaar vermengen en zoeken – dat is, ik zou bijna zeggen in stoffelijke termen, een natuurwet – zoeken van een voeding te vinden.

Daarom: vertrek steeds positief. Stel u steeds lichtend op. Als u aanvoelt dat er een soort vampirisme op u gebeurt, en daarmee wil ik zeggen: niet een vampier die bloed zuigt, maar een astrale wereld die uw energie trekt, omdat die astrale wereld het kan gebruiken, stel u op in het licht en weiger gewoon daarin mee te gaan. U moet er niet tegen strijden, u stelt zich gewoon lichtend op en dat blokkeert de boel. Of de duistere astrale wereld aanvaardt u en dan is het licht of aanvaardt u niet en dan laat hij los. En dat is belangrijk. Besef dat u via die astrale wereld ontzettend veel inzicht kunt krijgen in uw eigen toekomst, misschien daarjuist niet zo aan bod gekomen maar toch is het zo. Wanneer u zich positief daarop instelt, kunt u aardig wat van uw eigen toekomst aanvoelen en voorvoelen. Hou er rekening mee dat in dat ganse positieve geheel er enorm veel kennis zit waar u bij kunt. Als ik het modern moet uitdrukken: de lichtende astrale wereld kunt u bekijken als een soort geestelijk internet waar u positieve zaken kunt afhalen, voor uzelf. En in die lichtende wereld hebt u het voordeel ten opzichte van uw stoffelijk internet: daar zitten geen virussen in, dat is zuiver, zolang u niet naar het duistere astrale gaat want dat is één slangenkuil, om het zo te zeggen.

Dus, u hebt, als u dit begint te beseffen en ermee gaat omgaan, heel veel privileges. Ik zou bijna zeggen: u bent als lid van deze groep, door dit te beseffen en ermee te werken, ten opzichte van uw ganse omgeving eigenlijk geprivilegieerd. Maar het is vanuit die bevoordeling dat je dan dit kunt doorgeven. Dat je, bij wijze van spreken, anderen die uw hulp vragen, kunt helpen. U kunt, via de lichtende astrale wereld zien wat mogelijk is, aanvoelen wat mogelijk is, uitwerken wat mogelijk is. En dan hebt u heel veel tegoed in deze tijd. Het is belangrijk, dat wil ik toch benadrukken, dat we aardig wat mensen hebben die dit beseffen, aardig wat groepen hebben die daarmee werken zodat we rustig de vernieuwing kunnen laten ontwikkelen. Het is lijk een plantje dat groeit: je moet het tijd geven. Je mag niet zijn lijk de boer die aan zijn gewassen ging trekken omdat ze sneller moesten groeien want die waren allemaal kapot natuurlijk. Geef het tijd en je zult zien, ook voor uzelf: geef uzelf tijd. Doe het rustig aan. Maar ga ermee om, doe uw oefeningen, probeer, werk ermee. U zult opmerken: de resultaten zullen zich opstapelen, dag na dag. En u zult er dag na dag verder mee kunnen. Dat is wat we willen bereiken. En dan durf ik gerust zeggen, dan gaat u, wanneer we aan het einde van deze cursus komen, al aardig wat magiër zijn, al aardig wat druïde of sjamaan zijn, al aardig wat wicca zijn of tovenaar of noem maar op. Want het is niet wie zich uitgeeft: “ik ben de grote witte magiër of dit of dat” die het is, want meestal weet die niet waarover hij spreekt. Wie het werkelijk kent en er werkelijk mee omgaat, die gaat het niet aan de grote klok hangen want die weet dat dit juist het omgekeerde effect heeft, die weet dat hij dan meegaat in deze duistere astrale sferen. In tegenstelling tot wie rustig weet wat hij waard is en werkt met het licht. Die zal handelen wanneer het nodig is, maar hij gaat er geen meerwaarde voor zichzelf ten opzichte van de maatschappij uit willen halen want: hij weet dat dit zinloos is. Het ligt in uzelf. U hebt de kracht in uzelf en al wat u doet, is voor uzelf de meerwaarde. En dat is voldoende. U moet uw weg van bewustwording gaan en u kunt die rustig gaan wanneer u zich één voelt met het licht. En dan mag u daar namen aan geven zoveel u wilt maar dat is eigenlijk de essentie: één voelen met de Bron, één voelen met het licht. En dan kan er niets mis gebeuren.

 • Broeder, als ik iemand wil helpen, is dan één maal genoeg of moet ik het blijven herhalen?

Wanneer u iemand helpt, en het heeft resultaat, dan moet u het niet herhalen. Wanneer u iemand helpt en u voelt dat die hulp niet welkom is, moet je het ook niet herhalen, zo simpel is het. Houd er wel rekening mee, en dat wil ik nog eens benadrukken, wordt soms wel eens vergeten, en dit is dan ook negatief: bied geen hulp als ze niet gevraagd is. Want als u hulp gaat bieden waar het niet gevraagd is, dan bent u in harmonie met de duistere astrale werelden want die gaan ervan uit dat door hulp te bieden overal waar het niet gevraagd is, u zich verheft op uw hulp bieden, u zich beter voelt dan degene die u helpt. En dat is wat deze demonen wensen en zij gaan zich daarop vastzetten.

Wanneer er hulp moet gegeven worden, geef ze. Maar zorg ervoor dat u zich er niet op verheft dat u hulp hebt gegeven. En ik weet, want dat zijn ze hier aan het denken, er zullen soms misschien ogenblikken zijn dat men het u niet kan vragen maar u bent mens genoeg om te beseffen, als zich zoiets voordoet, wat u moet doen. Ik kan mij voorstellen, ik zal het even in een beeldvorm gieten, wanneer een klein kind in het water valt en het zou verdrinken, dat u niet staat te wachten tot die kleine u vraagt: “red mij uit het water”. Dat is een logica. U neemt het kind uit het water en zorgt dat het zich verder niet meer kan bezeren of doen. Maar, daar stopt het. Het is dan niet: “ik ben de grote held die het kind uit het water heeft gehaald”. Maar wanneer iemand, ik ga even verder en dan stop ik de avond hoor, wanneer iemand naast u staat en die springt in het water, vrijwillig, dan moet u er niet achter springen, als u begrijpt wat ik hier wil zeggen. Wanneer iemand in het water springt en hij vraagt niet uw hulp, laat hem dan maar rustig afdrijven. Ja, sorry dat ik het zo stel maar dat is de harde werkelijkheid. De mens heeft de neiging om, en ik haal dit voorbeeld even aan zodat het u duidelijk zou worden: iemand springt in het water, ik spring er achter en ik red hem. Dit is niet uw recht als het niet gevraagd is. En waarom niet? Omdat u dan ingrijpt in de weg die die persoon moet gaan.

U hebt niet het recht iemand die voor zichzelf het recht toe-eigent om zijn leven te wijzigen, dit te onderbreken. Menselijk gezien, stoffelijk gezien zou je zeggen van wel; geestelijk gezien is dit een grote fout. Want, en nu ga ik even cru zijn, u redt deze persoon uit het water. Deze persoon gaat verder, deze persoon pleegt een moord, dan bent u verantwoordelijk voor alles wat uit die moord voortkomt. Stoffelijk gezien niet, hé want u hebt een goede daad gesteld volgens de maatschappij. Maar, geestelijk gezien hangt u vast en komt u, gekoppeld in deze duistere astrale sferen die daarin dan weer verdergaan. Moeilijk misschien voor de stofmens om het te aanvaarden maar toch is dit de harde realiteit.
Laat het rustig bezinken, denk er rustig over na, ieder moet zijn waarde daaruit halen. Ik kan maar de les geven. Ik kan niet jullie handje allemaal vasthouden en zeggen: “en nu moet je het zo doen”. Dat moet vanuit uzelf komen. U zelf moet het individueel verwerken. U zelf moet individueel ermee omgaan. En dan zult u zien, dan zult u het meest hebben aan uw leven dat mogelijk is. En dan zal deze incarnatie voor u een heel waardevolle zijn.

 • In de kosmos gaat niets verloren. Wat gebeurt er met de groepsgeest van de bomen wanneer de bomen zullen verdwijnen en met de groepsgeest van de diersoorten die uitsterven?

Het is heel juist wat u zegt: in de kosmos gaat niets verloren. U moet zich heus geen zorgen maken over groepsgeesten.
Kijk, zolang de aarde bestaat, is er al heel veel veranderd geweest. En wanneer bijvoorbeeld een soort bomen verdween, dan kun je zeggen dat de groepsgeest van die bomen ook verdween. Neen, dat is niet zo. Die groepsgeest gaat zich gewoon verderzetten met andere zaken.

Ik zal het trachten heel duidelijk te stellen: u bent mens, u leeft nu als stofmens op aarde. Als u sterft, overgaat, en u laat uw lichaam achter, uw lichaam wordt verast of het wordt aan de aarde toevertrouwd, bestaat u dan niet meer? Verdwijnt u dan? Neen. U leeft gewoon verder. U hebt alleen de jas achtergelaten, om het zo te zeggen. En wanneer u zin hebt in een andere mantel, dan kiest u die en gaat u voort.

Een groepsgeest, of het nu van bomen is of van dieren, dit is hetzelfde. Wanneer dus een bepaalde soort verdwijnt, verdwijnt niet de geest. De geest gaat zien of er een andere groep, een andere mogelijkheid is. En heus, dit hoeft daarom zelfs niet op aarde te zijn. Dit kan op een andere planeet zijn of eender wat.

In de kosmos gaat niets verloren. Elk bewustzijn gaat zijn eigen weg. Het kan misschien raar klinken, maar hebt u er misschien al bij stilgestaan dat er onder u misschien ook ooit eens groepsgeesten zijn geweest? Die, wanneer hun lering voldoende was geweest, hun ervaring voldoende was geweest, zich naar het menselijke ras hebben omgezet. Dat kan allemaal.

Er is in de kosmos niets, om het zo uit te drukken, dat je niet kan bedenken, om het zo te zeggen. Dus u moet zich geen zorgen maken, hoor. Een groepsgeest verdwijnt niet. En het is zelfs zo, wanneer bijvoorbeeld – en dat hebben we toch meerdere malen al, en vele malen zelfs, tegengekomen op deze planeet – dat een soort verdwijnt, dan kan het best zijn dat deze groepsgeest zich gaat ontfermen over een nieuwe soort of een andere soort en dat de meerwaarde die de groepsgeest vanuit de vorige groep heeft opgedaan, gelegd wordt in de nieuwe soort die de groepsgeest dan gaat omkleden.

En zal ik u iets vertellen? Zo is het menselijk ras ook ontstaan. Want anders hingen jullie nog altijd in de bomen te slingeren. Ja, dat zijn soms die, wat men in de geschiedenis zegt, die mutaties die men niet kan verklaren, dat ineens er iets nieuws was. Wel in vele gevallen ontstaat dit uit zoiets.

 • Indien iemand in de knoop zit en spreekt over zelfdoding, verwijzend naar het eerste gedeelte, dan zou ik geen moeite mogen doen om dit proces te stoppen. Is dit juist?

Ja. Ja, wanneer iemand de idee opvat: “ik wil niet meer leven”, dat is het volste recht van die persoon. Alleen moet de persoon voor zichzelf beseffen dat door een leven dat men zelf gekozen heeft te onderbreken, dat men alles terug zal moeten herhalen om verder te gaan op het punt waarop men het heeft onderbroken. Dat wordt te weinig beseft.

Er is maar één vorm van zelfdoding verantwoord, dat is wanneer de zelfdoding plaatsgrijpt om iemand anders behulpzaam te zijn. Ik ga daar nu geen voorbeelden of geen details aan geven.

Maar kijk, wanneer iemand, wanneer je met de beste bedoelingen in een gesprek tegen iemand zegt: “kijk makker, ik zie het zo” en die brave man, die zegt: “ja maar, toch aanvaard ik dat niet, ik wil uit het leven stappen”, dan is dat zijn volste recht. Wanneer u hem verteld hebt wat de consequenties zijn en hij zegt: “ik aanvaard die consequenties”, niet beseffende natuurlijk wat dat inhoudt, want dat kan je als mens niet beseffen, goed, dan hebt u niet het recht van te zeggen: “jij mag dat niet doen”. Jij hebt al meer dan genoeg gedaan met te vertellen wat jij er zelf van denkt.

Het enige wat je dan nog kan doen, is wanneer de daad effectief gebeurt, in positieve zin eraan te denken en trachten licht te geven aan degene die zich op dat ogenblik eigenlijk in het duister begeeft.

Want wanneer je een zelfdoding doet om een leven te ontlopen omdat er in het leven een probleem is, en in vele gevallen, bij de meeste zelfdoding is dat zo. De man of de vrouw zit in problemen, die denkt: “dat kan ik niet oplossen” of “ik heb iets gedaan dat ik niet kan verantwoorden t.o.v. de maatschappij” en noem maar op. Wel, spijtig genoeg, dan zal die man of die vrouw terugkomen in een incarnatie waar ze juist hetzelfde, hetzelfde, zal beleven, anders verpakt, dezelfde problematiek, dezelfde miserie, hetzelfde gebeuren en ze zal daar, of hij zal daar, door moeten.  En dan kun je hebben, en dat gebeurt wel meer in de kosmos hoor, dat het nog niet lukt. Ik ken er zo die verschillende keren terug opnieuw hebben mogen in de stof ronddartelen met alle miserie van dien.

Kijk, in het christendom spreekt men van een hel of een vagevuur. In de kosmos bestaat dat niet. Maar de mens creëert zijn eigen hel of zijn eigen vagevuur door steeds opnieuw trachten te ontkomen aan de leerschool die voor hem of voor haar is weggelegd.

En als ik jullie een raad mag geven, ga liever uw leerscholen door, wat het u ook kost, dan de leerscholen trachten te ontwijken. Want u mag niet vergeten, lieve vrienden, dat u hier leeft op dit moment, hebt u zelf gekozen. En ik mag gerust zeggen dat van alles wat hier zit, neem mij niet kwalijk dat ik het zo uitdruk, dat ieder het heeft gekozen. U bent in vele gevallen al een serieuze stap vooruit op vele anderen die zonder kiezen, onbewust, op een of andere tram zijn gestapt, om het zo uit te drukken. Niemand van jullie hier aanwezig heeft dit gedaan. Ieder van jullie heeft heel bewust gekozen voor het leven waar je nu inzit. Dat kan ik met mijn hand op het geleende hart naar jullie toe zeggen. Het lijkt misschien soms niet zo en je vervloekt misschien soms je eigen keuzes omdat het toch hard is wat je allemaal in de stof doormaakt. Ach, misschien is het peanuts tegenover wat je al doorgemaakt hebt in vorige levens.

Dus ik zou zeggen, als je iemand moet adviseren, vertel hem of haar gerust dat je er niet mee verder komt. Maar als men niet wilt luisteren, stoor er u niet aan en geef iedereen het recht zijn eigen leerscholen door te maken.

 • Stel: ik wil 10 mensen helpen. De herstelprocedure duurt X weken. Moet ik dan X weken die 10 mensen in meditatie nemen? Of is 1 maal voldoende? Denk aan magnetiseren.

Ja, je hebt mensen die in economische realiteit denken. Kijk, wanneer je, zoals in uw les naar voor is gebracht, 10 mensen wilt helpen, dan is het voldoende dat u die 10 mensen in beeld hebt en dat u dat beeld dus handhaaft.

Maar toch zou ik jullie een kleine raad willen geven: wees niet te overmoedig. Begin met één. En als je opmerkt dat je daar goede resultaten mee hebt, dan kun je verder gaan.
Maar kijk, wanneer je mij de vraag stelt: kan ik ineens 10 mensen helpen? Dat kan, je kunt er honderd, je kunt er duizend, je kunt er een miljoen. Maar de vraag is alleen of dat degene die dat wil doen, het wel kan.

 • Ik kan het niet helemaal met u eens zijn, want dat is de intentie van mijn vraag niet. Mijn vraag is: als ik iemand wil helpen, hoe vaak moet ik dat blijven doen om die hulp gerealiseerd te krijgen? Dus, het is niet economisch of zo bedoeld.

Neen, neen, maar u mag mij niet kwalijk nemen dat ik het zo stel. Ik begrijp best waar u naartoe wil. Maar wanneer u iemand helpt die uw hulp gevraagd heeft, dan is het voldoende van gewoon de hulp te geven en gedaan.

Kijk, wanneer u 10 mensen krijgt die uw hulp vragen, is dit misschien een beetje teveel. U bent in een christelijke wereld grootgebracht, hé. U kent een beetje van wat uw voorganger Jezus deed. Die hielp ook maar één persoon tegelijk en dan rustte Hij. Versta je?
Als je geestelijk werkt, dan kun je resultaten bereiken, maar dat vraagt steeds een volledige inzet op het geestelijke niveau.

Er is ook steeds, en dat mag je niet vergeten, of dat je nu magnetiseert of je past andere therapieën toe, een wisselwerking vanuit u naar degene die je helpt, maar omgekeerd ook. Dan moet je er rekening mee houden dat wanneer je praktische handelingen doet, uw eigen lichaam tijd nodig heeft.
Zelfs uw grote voorbeeld, Jezus, had tijd nodig. Hij kon een lamme laten gaan, maar er waren misschien 30 lammen die daar waren, die kon hij niet helpen. Hij kon er maar 1 helpen. En die heeft Hij geholpen en die is doorgegaan. Maar dan moest Hij ook rusten.

En ik begrijp uw gevoelen en uw drang, maar houd er rekening mee, u bent ook maar een mens en u bent beperkt. Bent u het met mij eens?

 • Ja, ik ben het met u eens zoals u het stelt. Maar ik denk dat ik de vraag verkeerd gesteld heb. Maar dit is niet de intentie van mijn vraag. Onze leraar, die heeft verteld, we moeten een bepaalde procedure volgen om een resultaat te krijgen, gericht op lichtende astrale werelden.

Als ik het goed voor heb, heeft uw leraar gezegd: “kijk, u neemt één beeld en gedurende die 14 dagen herhaalt u dit dagelijks in uw meditatie”. U bouwt het dus dagelijks op. Of dat u nu in dat beeld, zoals u het hier zo mooi vraagt, 1 of 10 personen pakt, dat maakt niet uit. Maar het is anders dan de reactie die u had daarjuist.

En ik weet wat er in uw achterhoofd omgaat en het is daarom ik het zo stel. Als u de oefening doet, dan geef ik de raad voor iedereen, hou het simpel, heel simpel. Als u één iets neemt, dan kunt u dat beheersen. Als u tien verschillende zaken gaat nemen daarin, dat kunt u nog niet beheersen. Neem één zaak, dat is voldoende.

 • Als je iemand tracht te helpen, je geeft hulp en het voorbeeld werd gegeven: die persoon heeft een pijnlijke arm. Daar ontstond eigenlijk een controverse van: ik geef hulp tot het moment dat de vinger geneest en de rest moet de persoon zelf doen. Hoe ziet u dat?

Wel, zoals u het nu stelt, stelt u het gewoon stoffelijk en dat is niet aan de orde. Wanneer er gesteld wordt dat in dat voorbeeld van uw leraar: een pijnlijke arm, dan is dat een geheel. En of dat je nu het beeld van een pijnlijke arm neemt of een pijnlijk lichaam, maakt niet uit. Het beeld is dat je het geheel bekijkt en dat dus de pijnlijke arm zich opheft. En dat heeft dan niets te maken met mijn pink doet zeer of mijn duim doet zeer of mijn elleboog doet zeer. Het is het ganse geheel.

Wat jullie meer in aandacht moet brengen, is dat je loslaat van de stoffelijke benaderingen. De stoffelijke benaderingen zijn beperkt en hangen af van een stoffelijke kennis. Hetgeen wat uw leraar jullie hier wil bijbrengen, is dat je een veel hoger, ik zal het zo zeggen, kennis gaat hanteren, dat je de zaken in zijn globaliteit kunt bekijken. D.w.z. van de stof over alle lichamen heen tot het astrale, zelfs tot het geestelijke. En dan krijg je dat wanneer je iemand helpt, dat ook in zijn totaliteit is.

Want stel nu dat die pijnlijke arm zijn oorsprong vindt in een verkeerde gedachte. Bijvoorbeeld, de persoon in kwestie die die pijnlijke arm heeft en die uw hulp vraagt, heeft die pijnlijke arm doen ontstaan omdat hij of zij vindt dat ze tekort is gedaan bijvoorbeeld in een loon of weet ik veel wat. Geestelijk kun je die helpen, die pijnlijke arm zal verdwijnen op het moment dat zij inzicht krijgt of hij inzicht krijgt dat de ganse gedachtewereld rond het verkeerde loon eigenlijk foutief van hem of van haar is. Begrijpt u?

Doordat je daarmee bezig bent, ga je geestelijk niet direct op die arm werken, maar ga je aanvoelen in dat proces. En daarom zegt hij, doet dat zo in dat proces waar het werkelijk zit en ga je automatisch daarin de juiste stelling innemen, waardoor je de persoon op de meest juiste wijze helpt. En zo zal de pijnlijke arm verdwijnen.

 • Dan kunnen we gewoon stellen van: als een persoon om hulp vraagt, kun je daarin gewoon meegaan om in zijn wereld, in zijn lichamen een harmonie terug te brengen.

Heel juist, vriend.
En die harmonie die zet aan om alles terug in evenwicht te brengen. En die harmonie, die moet je maar eenmaal toedienen.

 • En die harmonie kan gebracht worden bij de persoon zelf of op afstand.

Ja. Kijk, ik kom even terug naar het voorbeeld van onze andere vriend daar. Als ik zeg dat Jezus er slechts één genas, dan was dat omdat hij, eerstens, doorzag wat het probleem was. Waarom bijvoorbeeld een lamme niet kon lopen. En in de Bijbel staat dan wel, maar dat heeft Hij zo niet gezegd, maar daar staat: ‘uw zonden zijn u vergeven en ga nu’. Daar ging het niet over.

Jezus zorgde ervoor in het gesprek met degene die lam was, dat de persoon in kwestie effectief, zoals u het zo mooi omschrijft, zijn harmonie terugvond. En door het aanbrengen van die harmonie, hief hij tezelfdertijd de blokkering op die veroorzaakte dat de persoon lam was en kon de lamme huiswaarts keren.

Als ik nu zeg dat zeker 95 en zelfs meer procent van alle motorische lichamelijke ziekten ontstaan vanuit een disharmonie in uw denken, dan begrijpt u dat via geestelijke weg aardig wat kan bereikt worden wanneer de persoon in kwestie echt bereid is van hulp te aanvaarden.
Maar dan moet je zelfs met het volgende rekening houden: dat zeer veel mensen wel heel goed beseffen dat ze in gedachten verkeerd bezig zijn maar helemaal niet deze gedachten willen wijzigen. Dan kunt u ook niet helpen. U kunt gewoon het aanbieden en als zij dat niet willen aanvaarden, dan gaat u verder. Dan laat u het voor wat het is. Wanneer ze wel willen aanvaarden, dan geeft u de harmonie en dan zal het werken.

Eigenlijk is het allemaal heel simpel, vrienden. Maar ja, doordat het zo simpel is, draait de wereld, bij wijze van spreken, zoals hij nu is, niet rond. Dus moeten we alles zeer ingewikkeld maken. Maar goed. Maar u hebt het heel goed begrepen, mijn vriend.

 • Als ik een persoon wil hulp geven en hij doet tegenover mij zijn verhaal, ik breng harmonie aan en ik neem de persoon de dag zelf mee met mij in meditatie en ik ga naar de stilte, naar de leegte. Als hij aanvaardt, gaat het beter en zegt hij: “hoe is het mogelijk dat je mij geholpen hebt, zo op een eenvoudige manier”. Dus de persoon zelf moet niet aanwezig zijn. Hij moet gewoon de harmonie van de Bron aanvaarden.

Ja, maar daar zit meestal het knooppunt dat voor velen het heel moeilijk is van het voor zichzelf te aanvaarden dat hun denkbeeld van het probleem of de bron van het probleem niet juist is. Omdat bij de meeste mensen die problemen krijgen, de problemen vertrekken vanuit het feit dat men voor zichzelf bepaalde zaken begeert, bepaalde zaken eigenlijk als zijnde opeist voor hen zelf. En dat is uw maatschappij ook een beetje. Hoe meer dat je voor uzelf eist, hoe sterker je ervan uitgaat dat uw verlangen, uw begeren, uw recht is, hoe moeilijker het zal zijn om zo iemand te helpen en om daar de harmonie te brengen. Als je daarin slaagt, heel goed. En dan zal de ganse persoonlijkheid wijzigen. En dan, ja, zoals u het nu stelt, dan hebt u naar de buitenwereld een wonder gedaan. Maar je hebt goed begrepen waar het over gaat. Dat merk ik wel op.

Als ik zo nu kijk naar jullie en ik lees zo een beetje af, dan zitten daar nog ontzettend veel vragen. Jullie gaan werk hebben de komende veertien dagen, dat is zeer duidelijk.

Meditatie : De kracht van het goudgele en paarse licht

Ieder van u heeft wel iets in gedachten dat hij graag zou willen zien dat het zich kan voltrekken. Ergens iets dat een harmonie kan opgebouwd worden of zo.
Ik zou zeggen, lieve vrienden, formuleer dit even in uw hoofd voor uzelf. Een ding wil ik er direct bij zeggen: alleen voor uzelf, niet voor een ander doen. Het moet iets zijn dat uzelf aangaat. Iets waarin u uzelf wilt verbeteren. Iets waarin u meer inzicht wil krijgen. Zoiets, haal dat voor u naar boven en formuleer dat voor uzelf heel mooi. Goed zo.
Nu zou ik zeggen, wij zijn hier samen in groep. Stel u nu even voor, zoals we hier gezamenlijk zitten, dat het goudgele licht bij ieder van u hier aanwezig zich invult t.o.v. uw kruinchakra. Oh, ik weet het, sommigen denken: kruinchakra; ja maar, doe het gewoon. Stel u gewoon voor dat het goudgele licht via uw kruinchakra uw lichaam binnengaat. Heel rustig. En dat dat goudgele licht elke chakra van u rustig activeert, om het zo te zeggen. Dat dat licht via uw energiebanen en o.a. via uw kundalini, dit zijn de energiebanen die langs uw ruggenwervel lopen, zo uw ganse lichaam, uw stoffelijk lichaam vervult, als het ware, met die kracht. Laat dat gewoon in u komen. Voel u gewoon in harmonie met het goudgele licht, hier in de groep, iedereen, vertrekkende vanuit uw kruinchakra tot uw stuitchakra en zo gewoon als één geheel wordende kracht van het licht.
En terwijl dat je deze kracht oplaadt, breng je gewoon hier midden in de groep het denkbeeld dat u zojuist hebt opgebouwd. Leg het in deze kracht. En terwijl dat je dat doet, gaan we nu heel rustig, de ganse groep, over gans de groep, het witte licht laten neerdalen. Dus, de ganse groep wordt, omsloten door het witte licht. Waardoor dat u voor uzelf een inzicht krijgt. Maar ook waardoor dat het goudgele licht een hogere waarde krijgt. Dus nu werken er wel twee lichtkrachten.
En sta mij nu toe, mijn lieve vrienden, in de kern van onze groep hier een zuil van paars licht neer te laten. Het paarse licht omvat nu al uw gedachtebeelden. Iedereen zijn gedachtebeeld dat hij in het midden van de groep heeft gebracht, in het brandpunt van de groep, wordt nu omsloten door het paarse licht. Zelf zijn we vervuld van het goudgele licht en we zijn omsloten door het witte licht.
Focus u nu, lieve vrienden, op dat paarse licht in de kern van de groep waar uw gedachtebeeld is neergelegd. Focus u erop. Richt uw gedachten. Voor degenen die een beetje gevoelig zijn, gebruik uw derde oog. Stuur uw derde oog als het ware in de richting van dat paarse licht dat hier de kern vormt van het gebeuren.
U denkt aan uw formule en u laat nu heel rustig hetgeen wat u naar voor hebt gebracht, naar u terugkomen. Het komt naar u terug, vervuld, geladen door het paarse licht. Laat het rustig in uw aura binnenkomen. Voor de meesten zal het gemakkelijkste zijn via uw keelkopchakra te laten in uw lichaam binnendringen. Laat het gewoon dat paarse licht zich harmoniseren, mengen met dat goudgele licht. Dat het één wordt. Eén worden de krachten. Eén wordt de gedachte. Neem dit rustig in u op. Laat het rustig in u werken en voel hoe u de krachten van het licht door uw lichaam voelt trekken. Hoe de krachten van het licht, bij wijze van spreken, elke cel van uw lichaam harmonisch maken. Elke atomaire structuur, ik zal wat verder gaan, in harmonie zetten met het geheel. Hoe gans dat lichaam één wordt met het geheel.
Dat beeld dat je nu terug hebt genomen, geladen met deze lichtkrachten is, wat je zou kunnen zeggen, een geladen, lichtende, astrale waarde. Een astraal beeld. Een beeld dat verzadigd van het licht is en dat u nu kan gebruiken, dat zich nu, gekoppeld aan het licht, want vergeet niet: ik heb jullie omgeven door wit licht, gekoppeld aan deze lichtinterval, zich kan manifesteren, kan uiten in het volle licht om u zo verder vooruit te helpen. Om uw beeld dat u opgebouwd hebt, in het licht te laten realiseren. En doordat we hier met velen zijn, dat dit allen gekoppeld is waardoor we elk ondersteunen, we ondersteunen elkaar ten volle, we zijn ten volle met elkaar in harmonie en er is een wisseling, een uitwisseling van licht, van kracht, van harmonie zodat elk beeld dat hier is ingebracht, een meerwaarde heeft. Het is vertrokken vanop één punt maar het eindigt niet meer. Het heeft ontzettend veel invalspunten nu. Het heeft ontzettend veel mogelijkheden tot uitwerking. Het is alleen nu aan u om dit te aanvaarden en er mee verder te gaan en het zijn uitwerking te geven die in het licht het krachtigste is en het meest waardevolle.
En dit kan verschillen met wat de stof denkt dat waardevol is. En daar moet u zich niet aan storen. U laat het gewoon uitwerken volgens de krachten van het licht waar we nu hier mee in harmonie zijn. En dan kan je zeggen, dan is uw eigen astrale lichaam, hoe klein het ook was, nu een vorm van licht en kan je vanaf nu, ook wanneer je uw oefening begint die u gevraagd is uit te voeren, zeker zijn dat uw astrale lichaam gekoppeld is aan het licht en dat u niet zult gestoord worden door de krachten van het duister. Want deze trekken zich terug. U kunt nu met uw eigen astrale lichaam, uw eigen lichtende astrale lichaam aan de slag gaan.
En dan zou ik zeggen, lieve vrienden, mijn lieve broeders en zusters, mag u rustig tot uzelf terugkomen. Het licht is in u aanwezig en het afschermende witte licht zal uw metgezel zijn op de weg die u nu aanvangt. En wat er ook gebeurt, wees ervan overtuigd, één gedachtebeeld aan het witte licht, één gedachtebeeld aan de kracht van het licht is voldoende om geholpen te zijn. U moet heus geen ingewikkelde procedures doen. Eén gedachte aan het licht en het licht is bij jou. En het licht staat u bij. Kunt u het nog gemakkelijker hebben om verder te gaan? Ik denk het niet. Het licht is uw metgezel. Ik wens u veel bewustwording en inzicht op uw komende reis.

Zo, mijn lieve vrienden, ik ga het medium vrijgeven, maar ik vraag jullie één ding: blijf nog even rustig, neem rustig enkele minuten om de kracht waarmee ik hier gewerkt heb, in uw lichaam te verwerken. Laat het rustig gebeuren. U hebt alle tijd van de wereld. Niemand van u moet haastig opstaan en haastig huiswaarts keren. Doe het nu rustig. Besef dat je in harmonie bent met ieder die hier aanwezig is. Besef dat je allemaal één bent in de groep, behorende tot de lichtende krachten. En laat dit rustig even nazinderen in een stoffelijk voertuig dat dit gerust kan gebruiken. Want ik heb terwijl we de procedure deden, getracht van voor ieder van u de stoffelijke disharmonieën zoveel mogelijk te laten afvloeien. Maak er nu gebruik van en dan zult u sterker staan, ook stoffelijk, fijnstoffelijk, geestelijk als ooit tevoren. En dat was mijn bedoeling met deze krachtmeditatie.

← vorige tekst
overzicht
volgende tekst →