Druïden – Deel 03 – les 07 – De komende vernieuwing

5 januari 2016

We hebben dus de midwinter achter de rug. De krachten van de zon hebben zich wel degelijk op deze aarde gemanifesteerd. De invloeden van het samenspel van de Heersers der Planeten, om het zo uit te drukken, zullen in de komende maanden zeer sterk tot uiting komen. Het verbaast u misschien dat wij erop staan dat alle lessen gegeven worden. Maar gezien de evolutie die voor ons ligt, is het van groot belang dat u alles wat u tot hiertoe geleerd hebt, in de praktijk kan toepassen. Dat u als groep beseft dat u een eenheid bent, een harmonie bent die in deze tijd en zeker het komende half jaar van belang is. U moet de groep niet enkel bekijken als zijnde een aantal stoffelijke mensen die bij elkaar zijn. U moet het ganse geheel trachten in u op te nemen. Dit wil zeggen: ook alle broeders die hier meewerken om deze groep te laten slagen. Aan de hand van wat we hebben kunnen waarnemen bij de zonnewende, moeten wij jullie erop attent maken dat in de komende maanden de harmonie in de groep op de eerste plaats zal moeten komen te staan. Dat de harmonie van de groep voorgaat op alles wat verder in uw leven, in uw stoffelijk bestaan, bij wijze van spreken, een rol speelt.
Het is misschien heel vaag dat u dat begrijpt maar aan de hand van wat zich gaat afspelen, zult u steeds duidelijker gaan inzien waarom dit zo is. Deze groep is gebaseerd op oude kennis, magisch – esoterische kennis. De kennis die we u bijgebracht hebben is in het beeld van de gebeurtenissen die komen van bijzonder belang. Deze kennis zal jullie toelaten om, als het ware, te ontsnappen aan gebeurtenissen die rondom u zullen plaatsgrijpen.
U hebt een jaar achter de rug, in menselijke woorden gezegd, dat een heel rood jaar was. Het jaar dat nu komt, zal bloedroder zijn dan het jaar dat voorbij is. U kunt zich daar nog niets bij voorstellen. En u hoeft zich daar ook geen voorstelling van te maken want als u dat probeert, dan gaat u linken leggen die niet hoeven. Wat van belang voor jullie is, is dat u probeert de gekregen kennis zo juist mogelijk om te zetten in uw dagelijkse leven. Dat u dagelijks, en ik leg het accent op dagelijks, tijd neemt voor meditatie. Dat u begint te begrijpen, te beseffen dat wat wij u vragen van groter belang is voor u zelf en voor de groep dan alle andere taken die u in de stof wilt of kunt volbrengen. Voor de meesten onder u is dit tot op heden een afwegen geweest: “ach, ik kan dit doen of ik kan dit doen of dat doen; en ja, we maken tijd, we mediteren; we maken tijd en we herbeluisteren of we herlezen wat de les is; we denken er wat over na”. Maar vanaf nu, zou ik zeggen, waarde leerlingen, moet het verder gaan. Vanaf nu moet het besef er zijn dat deze esoterisch -magische werkelijkheid de eerste plaats is in uw leven en niet ‘mijn job ’ of niet ‘het onderhoud van mijn woning ’ of niet ‘de reizen die ik wil maken ’ of weet ik welke andere zaken. U zult opmerken in de komende maanden dat deze woorden zwaarder zijn dan dat u ze nu aanvoelt. Want de voorzieningen van de interferenties, kosmisch, op de mensheid die ervoor gaan zorgen dat, wat ik zei, bloedrood de tijd wordt, gaan samengaan met wat de aarde aan vernieuwing tot stand gaat brengen. Daarom is het ook voor u noodzakelijk dat u uw kennis aangaande bijvoorbeeld de elementalen nog een beetje naar boven haalt. Dat u op het ogenblik dat elementalen zich manifesteren onder de vorm van stormen, wateroverlast, bevingen, branden, noem maar op, dat u kunt aanvoelen waar zij naartoe willen. Dat u kunt aanvoelen waar en wanneer zij zullen ingrijpen. En dat u via de u aangeleerde wegen en via uw ingesteldheid qua meditatie ervoor kunt zorgen, niet dat u iets voorkomt want dat kunt u niet. Niet dat u het kunt tegenhouden, kunt u niet. Maar wel dat u zich in de juiste richting kan oriënteren zodat eerstens voor u als groep het voor u voorbijgaat zonder al te veel nadelen. Zelfs, zou ik kunnen zeggen, dat het voor u als groep en als individu inzichten bijbrengt die u tot mogelijkheden brengen om op een juiste wijze te handelen en in te grijpen.
U moet niet denken dat u bij mogelijkheid bent om aan de wijzigingen die komen op aarde, iets te doen. U bent ten andere geen politici die met redevoeringen en grote conferenties eens gaan vertellen hoe zij de aarde gaan laten evolueren. Voor ons zijn zulke bijeenkomsten zoals voor u naar een cabaret gaan. U lacht zich een kriek, wij lachen ons in de geest een kriek over al deze uitspraken. Alhoewel ja, geestelijk lachen is iets anders. Maar goed, ik wil maar zeggen dat u als groep met uw kennis een heel belangrijke rol in deze contreien kunt spelen. En dat u ook als groep aan één zeel zal moeten trekken om te overleven.
Ik kan u niet zeggen wat er juist allemaal gaat plaatsvinden want dat kunnen we zelfs als geest moeilijk inschatten. We zien de bewegingen, de tendensen en we weten dat deze zware ingrepen op deze planeet gaan hebben. En dat dit van plaats tot plaats zal verschillen, zal u duidelijk zijn. Het is daarom ook dat er geen verschil mag bestaan of u nu van het Noorden, het Oosten het Zuiden of het Westen bent. Het maakt niet uit. U moet één geheel kunnen vormen. En wat dan van belang is, is – en dat hebben we u ook al aangeleerd maar ik wil het herhalen omdat het verder tot u zou doordringen – dat u uw eigen tweede werkelijkheid zo juist en zo duidelijk mogelijk voor uzelf opbouwt en dit, zoals we het u aangeleerd hebben, hier gezamenlijk legt in de kern, in het brandpunt, om het zo te zeggen, van de groep. Want het kan in de komende tijd belangrijk zijn dat u vanuit de gewone dagelijkse werkelijkheid kunt ontsnappen via uw tweede werkelijkheid. Dat u magisch kunt handelen zonder dat u allerlei procedures zou moeten uitvoeren. Het moet voldoende zijn dat u via één woord, om het zo uit te drukken, één gedachte aan het licht, aan de kracht, aan de harmonie, dat u vanuit de stoffelijke naar uw tweede werkelijkheid kunt gaan en deze voor u laten werken zodat u de stoffelijke werkelijkheid voor een kortere of een langere periode aan u kunt laten voorbijgaan. U zult op bepaalde momenten, en dat zal voor ieder van u zo zijn, opmerken dat dit noodzakelijk wordt.
En dan is het voor u intens belangrijk dat u zich herinnert wat u tot hiertoe allemaal in u hebt opgenomen. Dat u daarin u kunt terugtrekken en daarmee kunt werken. Het kan ontzettend belangrijk zijn bijvoorbeeld u op een bepaald ogenblik,  onzichtbaar te maken. Wij hebben u de trukken geleerd. Dit is niet zo moeilijk. Maar door het feit dat u op een bepaald moment van crisis, en dat kan alles rondom u zijn, u in de formule kunt brengen: “ik ben hier niet, ik hoor hier niet, men ziet mij niet, ik ga mijn gang”, kunt u aan velerlei zaken ontsnappen.
Hetzelfde gaat gelden voor vele gedragingen in de maatschappij. Veel zal op korte tijd verschuiven. En eigenaardig genoeg, wat u gaat zien gebeuren, gaat de meesten van u aangrijpen als zijnde: dit kan toch echt niet, dit zou niet mogen en zo verder. En daar tegenover moet ik u direct opmerkzaam zijn dat deze zaken eigenlijk volledig kaderen in wat men zou kunnen noemen ‘de nieuwe leer ’ van de wereldleraar, van de wereldmeester. Volledig de filosofie van Aquarius. Maar gezien deze met een hardheid op sommige momenten zal toeslaan, zal dit voor de meesten, hier zeker in jullie contreien, onaanvaardbaar wezen. Toch zal het gebeuren. U zult opmerken dat uw staatsstructuren er niet tegen opgewassen zullen zijn, dat degenen van wie u verwacht dat ze u moeten beschermen, dat dezen niet zullen weten hoe zij daarmee moeten omgaan. En dit zal waarschijnlijk, zoals de oceaan zich beweegt, in golven steeds sterker uw maatschappij overspoelen. En u weet, oceanen kunnen rustig spoelen maar kunnen ook zware stormen regenereren.
Deze zaken zijn allemaal niet direct vast te leggen: die of die periode gebeurt het. Maar het zit in het pakket van de komende 6 maanden. U weet dat daartussen nog een geestelijke bijeenkomst is die u Wessac noemt. Ook de Orde der Druïden zal daaraan deelnemen. Maar we weten nu al dat er afspraken gemaakt zijn tussen de grote broederschappen. Dat zij, en ik zal het in diplomatieke, menselijke termen zeggen, dat zij elkaar geen stro in de weg zullen leggen. Omdat, ook in de geest zijn er soms verschillen van mening hoe je iets moet benaderen, zij zullen op hun eigenste wijze ingrijpen en zij zullen, in tegenstelling tot de menselijke aard, het ingrijpen van de ander ook ondersteunen, zelfs als zij andere ideeën hebben. Dit is ook, wat je zou kunnen zeggen, Aquarius die zich uit. Voor zover wij weten, is dit de laatste duizenden jaren op deze planeet niet meer voorgekomen, is er altijd wel een samenwerking geweest maar niet op deze wijze. Dus wij veronderstellen, want wij zijn niet de groten die de beslissingen doordrukken, we nemen er deel aan maar van de zijlijn, we veronderstellen dus dat er nog aardig wat accentverschuivingen gaan plaatsgrijpen.
U moet weten, één van de grootste verschuivingen die al plaats heeft gevonden, is de benadering van het grootste deel van de mensheid ten opzichte van het godsbewustzijn. Wanneer u nog maar 40 jaar teruggaat, dan kon u vaststellen dat het merendeel van de toen op aarde levende mensen overtuigd waren van een goddelijke vaderfiguur. Nu is het grootste deel van de mensheid overtuigd dat dit niet zo is en dat die goddelijke figuur eigenlijk een vorm van kracht is. En dan krijg je alle mogelijke varianten. Maar dit is niet erg. Het belangrijkste is dat overal waar de monotheïstische godsdiensten de plak zwaaiden, dit in de geesten van de mensen wijzigt. Daardoor krijg je nu de zware excessen. Maar dit houdt ook in dat,  het beeld van de mens naar de medemens wijzigt. Want waar hij vroeger zijn medemens duldde omdat hij anders zou gestraft worden door die vaderlijke God, die straffende God, is dit weggevallen en komt nu meer naar voor het eigen gevoel van wat juist is voor hem of haar ten opzichte van de ander zonder dat er een rem staat van ‘hier kunnen voor mij later zware straffen volgen’.
Dit is, waarde leerlingen, een ontzettende wijziging op deze planeet. Maar daardoor krijg je ook dat vele uit het Vissentijdperk stammende vaste waarden, regels niet meer in acht genomen worden. Want deze zijn allen nog gebaseerd op, wat volgens de structuren van de staat, goed of kwaad was, of de regels van de religies. Doordat dit afkabbelt, krijg je een totaal andere benadering. Maar binnen deze benadering, en nu moet je goed opletten, krijg je een ontzettende massa ontredderden, ontredderden die ook deze nieuwe geestelijke tendens opvangen. En gezien zij niet zoals jullie alles kunnen verliezen, jullie, zij niet, gaan zij zich ook niet storen aan wat behoort tot uw regels, structuren, die hun oorsprong vinden in het vorige tijdperk. Kunt u volgen, waarde leerlingen, waar de botsingen gaan gebeuren? Kunt u volgen welke verschuivingen er gaan gebeuren?
O, het is niet alleen de volksverhuizing die hier een rol speelt maar het ganse gedachtegoed dat er achter zit. Wanneer één mens denkt: “ach, wat de ander niet gebruikt, zal ik gebruiken”, is dit een klein conflictje, een klein probleem. Maar wanneer je komt bijvoorbeeld dat een miljard mensen gaan denken: “wat de ander niet gebruikt, zal ik wel gebruiken”, dan kunt u zich voorstellen dat u voor een ontzettend probleem staat.
En dat is nu maar op één klein detailtje, dat ik praat. Maar u moet dit globaal zien. Dat wil zeggen: wanneer ik vind dat ik bijvoorbeeld als mens het recht heb om voor mezelf en voor hen die ik graag zie, te zorgen op de wijze die ik wil, is dit geen probleem wanneer dit één persoon zegt. Maar wanneer je een groep hebt van miljoenen die dit zeggen, dan zit je met zware problemen want dan stuikt uw oude structuur met een sneltreinvaart in elkaar. En zoals ik gezegd heb, je hebt niet de mogelijkheden, uw maatschappij is er niet op voorzien, uw instellingen zijn er niet op voorzien. O ja, wat je gaat meemaken, zijn paniekreacties, langs alle kanten. Dreigingen, langs alle kanten. Maar oplossingen? Ga je niet zien uit de bus komen. En het is in deze tijd die voor u staat, dat het voor u belangrijk is dat u werkt met de kennis die u hebt. Dat u ook zelf uw ‘visdenken’, om het zo te zeggen, want dat hebben de meesten, buiten enkele jongeren die hier aanwezig zijn, de meesten hebben dat nog zeer sterk in zich. ’t Is geen verwijt want u bent eronder geboren. Dus, het is logisch. Maar dat moet u kunnen loslaten. En daar moet u wat we u aangeleerd hebben, kunnen invoegen. En dan zult u zien dat u gans deze verandering op een positieve wijze kunt verwerken. Dat in plaats dat het voor u chaos is, het eerder voor u een extra leerschool is waarin u niet alleen uzelf als mens beter zult leren kennen maar tevens ook meer inzicht zult krijgen in hetgeen waar Aquarius met deze wereld en de overlevende mensheid naartoe zal gaan.
En u zit nu in de periode dat u met uw kennis al aardig wat kunt realiseren. U zult moeten leren van niet alleen voor elkaar er te zijn maar ook, wanneer het noodzakelijk is, met elkaar te delen. U zult moeten leren van voor elkaar in te springen, om het zo te zeggen. Ach, er zullen zoveel zaken nog naar voor komen die alle, van het eerste tot het laatste, behoren tot de nieuwe filosofie die zich aan het settelen is op deze aarde. Het is, waarde leerlingen alsof, zoals u in uw tuinen gezien hebt de laatste weken, de natuur langzaam maar zeker uit de grond kruipt. Zo kruipt de vernieuwing, langzaam maar zeker, uit die chaos. U hebt de idee: we zitten in een, laat ons zeggen, winter, een ijswinter. En toch, in die ijswinter ontstaat het nieuwe leven, het nieuwe gedachtegoed. Het gedachtegoed dat veel zaken van vroeger zal – ik durf bijna zeggen – met een chirurgisch mes ontleden en de waarheden en de onwaarheden die eeuwen hebben geheerst, naar voor brengen. En tevens de nieuwe inzichten daaraan koppelend, zo komende, langzaam maar zeker, tot een openbloeien van de nieuwe mogelijkheden. En daarin, en dat kunnen we met zekerheid zeggen, zullen heel veel gedachtebeelden, heel veel kennis van onze orde in een nieuwe verpakking, in een nieuwe omlijsting, naar voor komen.
De beelden, de ideeën van de eenheid van de natuur, tussen de mens en al wat leeft, is daar één groot deel van, iets wat totaal door deze maatschappij verlaten is. O ja, u hebt wat groene jongens maar ze zijn maar zo groen tot hun portemonnee leeg is. De echte ontwikkeling ligt wel op andere terreinen. En dit gaat, langzaam maar zeker, zich allemaal vormen. En daarin is de kennis die je nu hebt belangrijk.
Ik kan jullie daarbij nog de raad geven: verdiep u in bijvoorbeeld wat u over planten, over mineralen en zo verder kunt te weten komen. Niet om alles van buiten te leren maar om wanneer u met iets in contact komt, dat u beseft en weet wat er aan mogelijkheden in zit. De oude spreuk dat een geneesmiddel meestal achter uw deur groeit, is niet zo gek. Deze zaken komen terug. Op het ogenblik, zoals u uw wereld georganiseerd hebt, zijn er maar weinig mogelijkheden dat de natuur echt in een stedelijk gebied, zoals waar u woont, dit naar voor brengt. En toch, wanneer u goed kijkt, zult u zien dat het soms wel aanwezig is. Soms nog onbruikbaar, maar het is al aanwezig. Maar door de verschuivingen die de natuur gaat meebrengen, door de werking van de elementalen, gaan veel zaken weer mogelijk worden. En dan kunt u misschien zeggen: “ach, zo’n zware watersnood, zoveel mensen in ellende”. Ja, maar die watersnood zal ervoor zorgen dat de vernieuwing mogelijk is, zal ervoor zorgen dat er terug gezonde kruiden in uw achtertuin mogelijk zijn. Ach, het zijn maar voorbeelden, pin er u niet te erg op vast. Maar toch is het zo.
Wanneer het vuur over de heide gaat of wanneer wouden in het vuur verdwijnen, dan kan de vernieuwing zich inzetten. Wanneer de wind vele zaken weghaalt, weggooit,  kan ook daar de vernieuwing beginnen. Of denkt u werkelijk dat bijvoorbeeld op het ogenblik in de grote delen van Azië waar men niet meer kan ademen van de vervuiling die ze zelf creëren, men het uiteindelijk een ramp zal vinden wanneer de winden alles vernietigen maar dat degene die overblijft, wel terug kan ademen.
Het is allemaal maar hoe u het bekijkt. En ook daar zijn groepen die zaken trachten te sturen. Wereldwijd is men bezig, je bent heus niet alleen. En van daaruit werken, dat is pas de vernieuwing, als het ware, opbouwen en doorleven.
Al wat ik hier nu gezegd heb, mijn waarde leerlingen, is om over na te denken. Ik heb deze les aangegrepen om dit te doen omdat zij aansluit bij wat de winter zonnewende in gang heeft gezet. U kunt misschien denken: “ach, het is weer hetzelfde; we hebben dat allemaal al gehoord”. U vergist zich. Niet op de wijze zoals het u nu gegeven is. Niet in de context van het magisch-esoterisch denken dat hier op de eerste plaats moet komen.
Het is daarom belangrijk dat we met deze groep verder kunnen gaan. Het is daarom belangrijk dat we hier regelmatig samen zijn en vanuit dit samenzijn steeds opnieuw de lichtende krachten voor onszelf in werking stellen. Ik weet het, ieder van u leeft zijn eigen leven met zijn eigen problemen, zijn eigen zorgen. Dat is de stof. Maar die problemen en die zorgen kunnen plots verdwijnen en er kan zich van de ene fractie van een seconde op de andere een totaal ander gegeven voordoen. En dat is iets dat steeds meer mensen in de toekomst zullen doormaken. Een verwittigd mens is er twee waard. En als je dan de kennis hebt en je kunt ermee omgaan, ach, waar stoor je je dan aan? Leef je leven, leef je leven zoals jij aanvoelt dat het juist is, dat je in harmonie bent met de aarde, met de kosmos, met de Bron, of hoe u het wilt noemen. En dan beschikt u over het licht en de kracht, staat u nooit alleen en kunt u steeds verder, ondanks wat er gebeurt. Omdat u beseft dat de stof enkel maar een tussentijdse periode is, een tussenstation waar je enkele zaken leert waarvoor je er naartoe bent gekomen. En eens je die onder de knie hebt, dat je verder kunt. Verder in die oneindige kosmos, in die, ik zou bijna zeggen, oneindige evolutie die het bestaan is.
Ik ga het hierbij laten. In het tweede gedeelte kunt u eerst uw vragen stellen maar gaan we aan de hand van de invloeden die op het ogenblik aanwezig zijn, samen een kracht opbouwen. Een kracht die u de mogelijkheid zal geven om in de komende periode niet alleen via de groep maar ook individueel verder te ontwikkelen en steeds juister u te plaatsen in de wereld die rondom u met een sneltreinvaart aan het veranderen is. Wanneer u op de juiste wijze daarin meerijdt, dan kunt u zeggen dat u in de stof nu één van de waardevolste periodes die sinds lang aanwezig is, kunt doorleven. Dat je daardoor een meerwaarde aan geestelijke kennis en evolutie kunt waarmaken. En dit gun ik jullie van harte.

Vragen

  • Behoren Gregoriaanse gezangen tot het religieus – cultureel erfgoed van de katholieke kerk of zijn ze ontstaan uit de oude kennis van klank en trilling? Is het Gregoriaans lichtend?

Aum mane padma hum. Dat is geen Gregoriaans. Het is een voorloper van het Gregoriaans. En als je het zou in het Nederlands vertalen, zou ik zeggen: ‘het kleinood in de lotus’. Dit werd gezongen reeds lang voor het christendom bestond. Het heeft ook nog vele andere variaties. Als u mij nu vraagt, het gregoriaans is geen exclusiviteit van de kerk. Als je het gaat bekijken, kun je zeggen, ja, doordat men dit in de kloosterorden is gaan toepassen. Maar deze toepassing is eigenlijk ontstaan omdat de oude kennis en bijvoorbeeld hetgeen ik hier aanhaalde, reeds duizenden jaren aanwezig was. De religie heeft dit gewoon overgenomen en vertaald in iets wat zij belangrijk vonden.
Als je mij nu vraagt: is dit lichtend? Wanneer dit door mensen met geloof en overtuiging naar het goede toe wordt gedaan, dan durf ik zeggen: ja, dit zal wel lichtend zijn. Wanneer dit wordt gedaan om te overheersen, want dit is voor Gregoriaanse gezangen meestal niet het geval, dan zou het niet lichtend zijn.
Ik wil daaraan toevoegen dat wat Gregoriaanse gezangen aangaat gedurende eeuwen toch de basis is geweest voor mystieke belevingen van vele kloosterlingen. Door deze mystieke belevingen konden zij zich vrij maken van hetgeen wat hun religie hen, als het ware, vastgepind had. Je zou ervan versteld staan hoeveel broeders en zusters van de katholieke kerk dankzij de Gregoriaanse gezangen eigenlijk zich vrij gemaakt hebben van al wat dat deze kerk voorschreef en hun eigen bewustzijnsverruimende weg zijn gegaan.
Dat de kerk dit niet graag had, was wel duidelijk. Maar goed, er zijn zelfs, dit is misschien minder gekend bij jullie, kloosters geweest die zich hebben verborgen op eilanden, in wouden om te ontsnappen aan de invloed van de kerkelijke hiërarchie en zich wijdende aan de Gregoriaanse gezangen, om het zo te zeggen, aan die klanken, aan hetgeen wat het meebracht, om zo voor hun orde, hun groep werkelijk bewustzijnsverruimende toestanden te creëren.
Dus je ziet, waarde vrienden, dat er aardig wat mogelijkheden zijn, maar Gregoriaanse gezangen als dusdanig, het concept, niet het Latijn, het concept is geen uitvinding van de katholieke kerk.
Zo, ik denk dat ik ver genoeg ben gegaan. En u kunt altijd proberen, dat mag u, hetgeen ik hier naar voor heb gebracht voor uzelf, in uzelf op te roepen.
‘Aum mane padma hum’, dan verbindt u zich met, niet eeuwenoude maar duizenden jaren oude krachten. U verbindt zich met alle broeders en zusters die deze klanken, ik zou zeggen, reeds hebben gezongen onder alle mogelijke condities met steeds hetzelfde doel: hun eigen op een mystieke wijze trachten tot ontwikkeling te brengen, verder te komen, bewustzijnsverruimend.
Het is niet voor niets dat in het Oosten dit vertaald werd als ‘het kleinood van de lotus’. Bij de druïden werd dit vertaald, ik kan u dat zeggen, dat interesseert u misschien, ‘de weg naar God in uzelf’.

  • Kan, wat Pythagoras omschreef als, ‘de muziek der sferen ’ begrepen worden als de onderlinge communicatie van de planeten en de zon?

Ja, je zou dat aan Pythagoras zelf moeten vragen nietwaar. Maar goed, zover ik het weet en ik ken een beetje de denkwereld van deze brave heer, ja, deze brave heer heeft bestaan. Er zijn wel verschillende figuren in de geschiedenis geweest die dus als Pythagoras worden aangeduid, maar dat doet er niet toe. Maar ja, je zou kunnen zeggen dat deze denker begreep dat er een harmonie was in de kosmos tussen alles.
En nu moet u even gaan vóór dat de mens dacht zoals hij in het Vissentijdperk dacht. Moet u daarvoor gaan. Dan krijgt u filosofen en denkers zoals Pythagoras die trachtten de zin van het leven te vinden in de totaliteit van hetgeen wat zij toentertijd konden vaststellen. En zij zagen de sterren, zij zagen soms planeten en zo voort, met de mogelijkheden van toen. En dan was hun overdenking dat deze onderling communiceerden niet zo dwaas.
Zij hebben dan naar de buitenwereld dit vertaald als klank en zo verder, maar voor zichzelf en, ik durf zelfs zeggen ‘en petit comité ’ wat Pythagoras betrof, zijn leerlingen die het naast bij hem waren, werd er wel degelijk verteld dat er een communicatie was tussen de planeetgeesten. Want dat wist hij wel, dat alles bezield was. Hij geloofde daarin, om het zo te zeggen. En zo krijg je dat daar bij de leerlingen ook allerlei theorieën zijn kunnen ontstaan. En hij had het niet zo mis, want het is wel degelijk zo dat alles wat in de kosmos aanwezig is een bezieling heeft, om het zo uit te drukken. En van op het ogenblik er een bezieling aanwezig is, is er onderling een communicatie mogelijk. Dus zou je kunnen zeggen, ja, Pythagoras had dit voor zichzelf vastgesteld en daarom noemde hij dat zo. Een beetje gemaskeerd omdat- je moet in die tijd ook rekening houden – wanneer hij het klaar en duidelijk volgens zijn overtuiging aan de maatschappij had gebracht, hij niet lang meer zou geleefd hebben. Het zijn enkel zijn naaste leerlingen die de juiste context hebben kunnen aanhoren.

  • Is de planeet die, op het ogenblik van de geboorte, de communicatie had met de zon, de planeetheerser van het sterrenbeeld waaronder men geboren is – of is het bv. de planeet die het dichtst bij de midhemel stond op dat moment – of nog een andere planeet ?

Nou ik zou zeggen, hier zitten astrologen in de zaal. Maar spijtig genoeg, lieve vrienden, ik ben geen astroloog. Ik kan nu wel gaan van alles oproepen en gaan vragen aan mijn vrienden van: Wie is er hier kundig in astrologie? Kom eens beetje uitleg geven. Maar dat gaat ons niet zoveel verder helpen.
Wat uw vraag aangaat, kan ik echter wel antwoorden. Het gaat er niet om hoe de astrologie is vertaald. Het gaat er hem om wat op de moment aan sfeerinvloeden de aarde omsluit. En of dat die, ik zeg het met mijn woorden, maar ik zeg het, ik ben geen astroloog, of dat die omsluiting nu van de Zuidpool naar de Noordpool gaat, of dat die omsluiting nu rond de evenaar gaat, of nog anders, dat maakt op dat moment niet uit.
Het probleem van astrologie volgens mij is dat men gaat zeggen van: “ja, de midhemel, ja, het middelpunt en dan t.o.v. de aarde” en men trekt lijntjes op de horoscoop en zo voort, “en zie je, daar valt dat juist in”. Maar sta mij toe een beetje de grond onder uw voeten weg te nemen, zo werkt eigenlijk het niet in de kosmos.
In de kosmos is het niet zo, jij staat daar, ik trek een lijn en daar valt die invloed en zo is die invloed. Neen, in de kosmos is het zo dat er wisselwerkingen zijn, harmonieën zijn. En deze wisselwerkingen en harmonieën omvatten telkens het geheel.
Wanneer bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, Mars aan het communiceren is met uw aarde, dan is dat niet de midhemel of weet ik veel wat, of het 10de huis of het 5de huis, neen, dan is dat gewoon samen met de aarde één communicatie, één wisselwerking. Ja, ik weet het, het haalt de astrologie een beetje onderuit. Maar goed, we zijn nu toch in de Aquarius periode. Langzaam maar zeker zal ook de astrologie een beetje soepeler moeten worden, denk ik toch.
Dus je krijgt die Mars invloed in de communicatie. In die communicatie kan heel veel zijn. En wanneer je dan juist toevallig geboren wordt wanneer Mars met de aarde aan het praten is over, laat ons zeggen, hoe je harmonie kan versterken, dan gaat degene die onder dat gesprek juist geboren wordt bij het woordje harmonie daar gans zijn leven plezier van hebben natuurlijk.
Maar het kan ook zijn, tracht het u gewoon voor te stellen in uw hoofd, dat Mars op het ogenblik met de aarde communiceert over disharmonie en je wordt dan maar juist geboren, ja, dan ben je wel de klos hé! Want dan krijgt die disharmonie op dat ogenblik voor u een bepaalde waarde, een bepaalde invloed.
Ja sorry, het is astrologie op mijn wijze. Ik heb nooit horoscopen getrokken. Maar ik tracht duidelijk te maken, of ik wil duidelijk maken dat je eigenlijk meer moet van uitgaan van de totaliteit van wat de planeet is, wat de aarde is en de wisselwerking in het gesprek.
En ik denk, u mag het mij niet kwalijk nemen, dat het voor de mens ontzettend moeilijk is om dat te detecteren. Want, en nu mag u het mij niet kwalijk nemen, lieve vrienden, u mag het mij niet kwalijk nemen, de mens door de eeuwen heen heeft de pretentie opgebouwd om te zeggen van: “die planeet die doet dat, dat sterrenteken dat doet dat”. Mag ik nu eens stout zijn en vragen: hoe weet u dat? Hebt u daarmee gesproken? Maar dan gaat u zeggen: “Ja, maar neen, dat zijn de invloeden door de eeuwen heen die we opgemerkt hebben,” ja, ja, dat kan, geen probleem. En effectief, het is zo dat de invloed die de kosmos heeft op de aarde en op al wat leeft op de aarde daar is en dat astrologie niet zo dom is, verre van. Maar, en dat wil ik nu naar voor brengen als belangrijk, het is maar een vorm van mogelijkheden, van indicaties van wat kan zijn. Nooit van: het is zo en niet anders. Het zijn mogelijkheden.
Wanneer je zegt: iemand valt bijvoorbeeld onder het cholerische type. Oké, dan heb je de mogelijkheid dat die iemand cholerisch is, zeer snel op de teentjes is getrapt en zo verder. Maar dan kun je hebben bijvoorbeeld dat toevallig Venus een rol gaat spelen. Venus die, oh neen, je moet niet denken dat het de planeet enkel van de liefde is, vergeet dat. Venus is een planeet die bijvoorbeeld zeer veel harmonie in zich draagt. Die, ik zou het anders durven zeggen dan de mens het definieert, een universele liefde weergeeft. Geen stoffelijke liefde, maar een universele liefde. Venus is een planeet die een accent zal leggen bijvoorbeeld op de verwantschap en daaruit de harmonie haalt die daarin kan zitten. Cholerisch en dan dit. Je gooit dat samen in een beker en je schudt het heel goed. De cocktail daarvan kan iets totaal anders zijn dan wat je verwacht. Bijvoorbeeld als je louter gaat beschrijven: deze persoon is onder een cholerisch teken geboren en daar stond aan de midhemel Saturnus te blinken, het 10de huis was zo bezet. Dus, ik weet het, voor de astrologen is dit een beetje verwarrend, misschien voor ieder van u. Maar kort gezegd zou ik zeggen: u mag gerust bezig zijn met astrologie, geen probleem, maar houdt uw gezond verstand erbij. In die mate dat je kunt vaststellen van: “oké, zo zie ik mezelf wel, maar het is niet noodzakelijk, of het moet zo niet zijn”. En als je het zo aanpakt, dan kan astrologie voor u een verrijking zijn en een enorme toename van zelfkennis. En dan is het waardevol.

  • Welke waarde heeft een rechtopstaande driehoek die telkens verschijnt tijdens de meditatie? Voor mij  is het een zegel. Graag wat meer uitleg.

Een rechthoekige, of een rechtopstaande, sorry ja, een rechtopstaande driehoek, ik was even gewoon aan het denken, is het symbool van de mens die één wordt met zijn Bron. Zo simpel is het. De mens die zich vanuit het stoffelijke verheft naar het goddelijke.
En simpel gezegd, zou ik zeggen, als je dus dat symbool voor u steeds weer in meditatie ziet verschijnen, dan wil dit zeggen dat u in uw meditatie u best uw aandacht richt naar het Licht, naar de Bron, dit open laat en laat instromen wat dit voor jou betekent, welke mogelijkheden daar voor jou inzitten. En dan kan dit zeer boeiend worden, want wanneer je dit voor uzelf als symbool ziet, dan mag je niet vergeten dat wanneer je als je niet aan het mediteren bent en u wordt met iets geconfronteerd en u roept dit op, u, als het ware, een sleutel gebruikt om onmiddellijk met deze harmonische energieën en krachten één te zijn. Waardoor u dus, zoals in het eerste deel naar voor werd gebracht, uw tweede werkelijkheid zeer sterk kan inschakelen en daardoor aardig wat resultaten kunt bereiken. Ik zie dit als een zeer positief gegeven.

Het eerste deel van mijn taak zit er op. Het was niet zo moeilijk die vragen. Of dat u tevreden bent met de antwoorden, dat is jullie zaak natuurlijk. Maar ik heb ze gegeven, ik zeg oprecht zoals ik het aanvoel dat het in de situatie waar ik inzit, het meest juiste is. Wat niet wil zeggen, kosmisch gezien, dat dit de enige waarheid is. Dat moet u altijd begrijpen. Maar ook als mens moet u keuzes maken. U kunt niet altijd alles gaan meenemen, om het zo te zeggen. En dan zeg ik er nog altijd bij, en dat is ook een ervaring die ik heb gehad in mijn eigen stoffelijk bestaan, je bent beter dat je 10 dwaasheden begaat dan dat je het niet probeert. Wanneer je 10 dwaasheden begaat, heb je veel geleerd. En misschien de 11de  keer kom je verder. Degene die dit niet aandurft, die blokkeert zichzelf en blijft steeds ter plaatse trappelen.
Ik heb ooit een vriend gehad in de sferen, hij is nu ergens anders aan het werk, en die ging uit van het feit dat als je als stofmens op de wereld leefde, dat je beter alles kon uitproberen, zelfs hetgeen wat de mensen als kwaad bezagen omdat je dan tenminste kon praten over iets en dat je voor uzelf dan kon beslissen wat het waard was. Dit was eigenlijk niet zo dom gezien.
In onze jonge tijd ging het dan meestal om de dames. Ja, wij mochten niets in onze tijd, wij moesten heel braaf zijn. En toen zei hij tegen mij: “Ja maar, zo leer je niets, hé”. Goed ja, wij hebben alles geëxperimenteerd en veel geleerd. Wij hebben daar ook weer onze lessen uit kunnen trekken. En daar zit wel iets in.
Je moet, goede vrienden, in het leven durven gaan voor hetgeen je denkt dat volgens jou juist is. En wanneer uw idee van wat volgens jou juist is niemand schaadt, dan kan je niet iets verkeerd doen, dan kan je er alleen maar uit leren. En ik denk dat dit een waarheid als een koe is, ook in deze tijd.
Tracht in uw leven te doen wat je als juist ervaart, wat voor u harmonisch is. Daarom moet dat voor een ander niet harmonisch zijn. Want wat voor je buurman harmonie is, kan voor u iets totaal anders zijn. Maar wanneer je dan handelt en je schaadt er niemand niet mee, dan heb je een enorme leerschool. En wanneer het dan is dat die leerschool u niet bevalt, dan kun je achteraf spreken van: “kijk dit is voor mij niet juist”. Maar dan heb je tenminste de ervaring gehad. Dan spreek je als een deskundige t.o.v. wat ik in de maatschappij enorm veel zie: vele deskundigen die van alles komen vertellen, maar geen enkele ervaring als dusdanig hebben doorgemaakt. Die zich gewoon baseren op wat ooit anderen hebben gezegd. En dan moet ik zeggen: daar kom je geen stap verder mee. Dan mag je nog zo deskundig zijn, je hebt de beleving niet gehad en als je in de stof geen beleving hebt, dan kom je niet verder. Dan blijf je ter plaatse staan trappelen. De beleving is belangrijk. En voel je aan dat de beleving voor jou een wrange smaak heeft, dan weet je dat je een andere kant moet uitgaan. Maar dan weet je dat tenminste en dan heb je tenminste die ervaring.
Zo sorry, het was een beetje belerend misschien maar ja, het wordt soms wat uitgelokt hé. Goed, dan is mijn taak vanavond om deze avond hier voor jullie af te ronden t.o.v. hetgeen wat komen gaat. Eigenlijk mogen jullie niet klagen dat jullie leraar de moeite heeft gedaan om een beetje het doek op te lichten zodat je wat voorbereid bent op de evoluties die gebeuren. Maar je moet niet denken dat dit zijn persoonlijk idee was, hoor. Daar is over gepraat aan onze zijde tot hoever we zouden gaan om jullie voor te lichten. Maar we weten dat de mens nogal nieuwsgierig is en daarom hebben we de connectie gemaakt tussen het esoterisch -magische en het materieel denken.
En nu zou ik graag met jullie dat esoterisch -magische opbouwen binnen de context van het witte Licht en de krachten van de Bron. En gezien hier vanavond interesse was voor Gregoriaanse gezangen, oh neen, ik ga niet zingen hoor, maak u geen zorgen, voor die Gregoriaanse gezangen, zal ik de oude formule gebruiken om jullie in de sfeer te brengen die reeds zoveel tijd over deze aarde  bestaat. Die uw leraren gebruikten toen zij nog duizenden jaren terug in de grote wouden van Europa rondzwierven. Ik heb de klank wat aangepast aan uw periode maar de achterliggende waarheid blijft. En u mag gerust van mij na de zitting deze klanken voor uzelf herhalen, daarover mediteren en ze gebruiken in de context van het Licht en de kracht van de Bron. Want het is zoals de oosterling zegt: “Het is een kleinood in de lotusbloem”. En je weet de lotusbloem is het symbool van de steeds weerkerende vernieuwing, het steeds weer uit de verrotting, de omzetting, de vernieuwing en het mooie, het lichtende dat daaruit geboren wordt. Dat is onze lotus. Sommigen zullen misschien liever over een feniks spreken die uit zijn as herrijst. Maar goed, gezien de feniks nog niet bestond in de oude tijd toen deze tekst is gecreëerd, zal ik het maar houden op de lotus.

Meditatie : De lotus

Goede vrienden, stel u even voor dat hier in deze ruimte, in deze kring plots een heel mooie vijver in ons midden is, met helder water waaruit goddelijk klanken voortkomen. Niet enkel het geluid van het kabbelen van het water, maar het geluid van de kosmos dat reflecteert in het water. En in het midden daarvan, in het heldere water zie je hoe de lotus naar boven komt en hoe hij zich opent en hoe in het midden van de lotus de fonkeling van het Licht aanwezig is en hoe de kracht daaruit straalt. Hoe vanuit het midden van de lotus het Licht zich verspreidt. En dan kunnen we zeggen:
Aum mane padma hum. Aum mane padma hum. Aum mane padma hum. Aum mane padma hum. Aum mane padma hum.
Krachten van het Licht, verspreidt u. Krachten van de Bron, wees ons deel. Eén zijn wij. Harmonisch zijn wij.
Aum mane padma hum. Aum mane padma hum. Aum mane padma hum. Aum mane padma hum. Aum mane padma hum.
Eén zijn wij. Kracht. Eenheid. Wij zijn één met al degenen die deze klanken hebben gebruikt. Wij zijn één met alle krachten, alle bronnen van Licht die harmonisch zijn geweest met deze klanken. Deze klanken zijn de basis van ons verder bestaan. Deze klanken zijn de Bron waaruit wij geboren zijn. Deze klanken zijn de weg waaraan wij uiteindelijk gaan.
Aum mane padma hum. Aum mane padma hum. Aum mane padma hum. Aum mane padma hum.
Deze klank is gevestigd in uw ziel. Deze klank is één met de stem van uw ziel. Deze klank is één met uw bestaan. Deze klank geeft u de mogelijkheid om in alle sferen, in alle werelden uw contacten te hebben en uw ontwikkeling door te zetten.
Aum mane padma hum. Aum mane padma hum. Aum mane padma hum. Aum mane padma hum.
Deze kracht uit de klank is bevestigd. Deze kracht, dit Licht zij uw kracht en uw licht. Dit draagt u mee. Dit is uw werkinstrument waarmee u u verder kunt ontwikkelen. Waarmee u de eenheid in deze groep bevestigt. Waarmee u deel bent met alle zielsverwanten die deze kracht ooit hebben gebruikt. Dat de harmonie tussen hen en u voor eeuwig is. Dat de band tussen hen en u u de kracht geeft om in uw stoffelijk bestaan uw weg te gaan die voor u voorbestemd is, die u gezocht hebt, die u gekozen hebt in harmonie met al degenen die aan uw zijde deze weg gaan. Zodat deze groep één krachtig lichtende bron is in deze tijd. Dit zij bevestigd door al degenen die ooit deze klanken hebben gebruikt.

Zo mijn goede vrienden, ik heb geprobeerd met de nogal beperkte middelen van de stem van het medium om toch de juiste trilling te creëren en ik durf beweren dat dit redelijk goed geslaagd is.
De formule die ik u gegeven heb, u hebt ze zo niet gekregen want het was al afgesproken voordat we bijeen kwamen door het bestuur, van het geestelijk bestuur van jullie groep, deze formule: gebruik ze gerust. Het is een ankering, niet alleen naar de orde der druïden, maar het is een ankering naar al degenen, naar alle groepen die op deze trilling van deze klanken het Licht hebben gezocht, de Bron hebben gezocht en ik durf zelfs zeggen: een ankering met velen die geslaagd zijn in hun zoektocht. Dat wil al wat zeggen. Want dan zit je bij de hoge ingewijden, bij de hoge lichtende geesten. En ja, er is niets op tegen dat u daarmee in harmonie bent. Het kan alleen maar voor u een meerwaarde betekenen. Je moet er niet naar staan staren, maar laat het gewoon over u komen, neem het gewoon in u op. De grote lichtende krachten zullen u geven wat u kunt verwerken, maar nooit meer dan u kunt verwerken. En zo kan u gerust zijn dat de krachten van het Licht steeds uw metgezel zullen zijn, welke weg u ook gaat. Zolang u maar zelf ervan overtuigd bent dat u deze harmonie kunt aangaan.
Zo, daarmee sluit ik de avond af, goede vrienden, zorg steeds dat u in de komende tijd positief blijft denken, dat u van uw eigen krachten overtuigd blijft en dat u zo de veranderingen op een harmonische wijze met de krachten van de groep of individueel kunt doormaken. En dan kan ik u zeggen: Wat er dan ook gebeurt, het zal alleen voor jullie op een positieve, harmonische wijze u ten goede komen.

← vorige tekst
overzicht
volgende tekst →