Een eigen krachtplaats

image_pdf

18 oktober 2011

Vanavond zou ik graag met jullie spreken over iets dat nogal praktisch is. Vooral omdat we in de toekomst toch bij verschillenden onder u zien dat zij op de basis die nu al gelegd is aardig wat verder zullen gaan. U hebt in de vorige bijeenkomsten al informatie gekregen over het maken van een beschermzegel, een talisman enzoverder.

Vanavond zou ik graag met jullie spreken over een krachtplaats. Wat bedoelen wij hiermee? Namelijk dat u – en wij weten aan onze zijde dat dit zeker niet voor iedereen evident zal zijn, maar toch – dat ieder van u zou proberen ergens een plaatsje te creëren dat alleen gebruikt wordt voor het werken met krachten, zoals hier op deze avonden aan jullie geleerd wordt. Een plaatsje dat ook alleen door u en eventueel degenen die samen met u werken, gebruikt wordt. Een plaats die ongestoord blijft voor de rest, is natuurlijk in de moderne tijd zoals je leeft, niet zo evident. In de oude tijd was dit gemakkelijker omdat men beschikte over grote natuurruimten, men had bossen, men had steppen, men had weilanden, noem maar op. En men kon gemakkelijk ergens in alle rust iets creëren waar men zeker van was dat er geen ander mens langs kwam dan degene die van het bestaan van deze plaats wisten. Nu is het niet onze bedoeling jullie aan te raden van ergens ver in de bossen iets te gaan zoeken. Nee. U kunt dit gerust doen in uw eigen woning. Of eventueel wanneer u beschikt over een beetje tuin, in uw tuin. Wat van belang is, is dat u een plaats zoekt waarvan u weet dat u deze kunt afzonderen van de rest, van degenen waarmee u normaal mee in contact bent. Dat is eigenlijk het eerste en belangrijkste punt.

Een krachtsbrandpunt waar je mee wilt gaan werken, waar je iets in wilt opbouwen, moet zuiver kunnen blijven. Dat wil zeggen dat wanneer dit samengesteld is, er niet om de haverklap iemand anders in komt, of dat het gestoord wordt bijvoorbeeld door lawaai allerhande. Waar we naartoe willen gaan is dat je voor uzelf een plek kunt creëren die altijd, onmiddellijk bruikbaar is. Zeker wanneer dat we dit naar de toekomst bekijken, kan dit van nut zijn wanneer bepaalde kosmische golven, bepaalde onrust veroorzaken, kan zo een eigen plek een plek zijn waar je uzelf kunt terugvinden en waar je kunt deze prikkelingen aan u laten voorbij gaan. Dit is één kant van de medaille. De andere kant van de medaille is dat zulke plaats ook een plaats kan zijn waar je rustig, werkende, in de taak die u normaal volvoert, ook alle mogelijke inzichten, inspiratie, enzoverder, kunt ontvangen. Ook dit is zeker in de nabije toekomst een niet te versmaden meerwaarde.

Vooral degenen onder u die therapeutisch bezig zijn, kunnen met zo een plek, aardig wat bereiken. Enerzijds voor zichzelf aan informatie, anderzijds voor het doorgeven van kracht. Dit is het algemene beeld. Hoe begin je daar nu aan, aan zo een plaats op te bouwen? Eerst en vooral moet je even goed in uw eigen omgeving nakijken wat de mogelijkheden zijn. Wanneer u natuurlijk ergens in uw woning een ruimte hebt, die je zegt die daarvoor bruikbaar is, is dit natuurlijk heel interessant. Zeker dan wanneer die ruimte ook nog de mogelijkheid heeft om zonlicht binnen te laten, dan zit je helemaal goed. Wanneer je een stukje grond hebt, dan kun je eventueel daar een kleine ruimte opbouwen. Dat moet geen ingewikkelde constructie zijn. Gewoon een ruimte die voldoende is voor uzelf om u even te kunnen afzonderen en waar het zonlicht toegang toe heeft. Indien dit allemaal niet mogelijk is – en we beseffen goed dat er onder u zullen zijn die niet over al deze accommodatie beschikken – dan kunt u proberen van ergens, in de plaatsen waar u leeft, een deel van die plaatsen af te scheiden. Dat moet niet veel zijn. Dat kan een kleine hoek zijn. Dat kan zelfs gebruik maken zijn – zoals het tegenwoordig nogal eens gaat – met kastensystemen enzoverder. De kwestie is dat u toch erin slaagt van een plaatsje te creëren dat uitsluitend gaat gebruikt worden voor uw eigen spirituele ontwikkeling, het werken met kracht, met kosmische kracht enzoverder. Iedereen moet voor zichzelf dit een beetje nagaan en uitzoeken. Maar we zijn er van overtuigd dat met een beetje goede wil ieder van u er wel in zal slagen om voor zichzelf iets te creëren.

Eens dat je besloten hebt van dit is nu de zone waar ik deze krachtplaats voor mezelf wil ontwikkelen, dan kunt u binnen dat geheel bepaalde waardevolle elementen gaan aanbrengen. Om te beginnen, u hebt uw ontworpen zegel. Dat zegel is op zulke plaats zeker van toepassing. Vervolgens kan u er zaken bijbrengen die voor u een symboliek inhouden van licht, van kracht, van harmonie. Dit kunnen voor sommigen oude religieuze tekens zijn. Dit is bruikbaar. Het gaat er hem niet om wat een religie er aan waarde voor geeft. Hier gaat het er om wat voor u die symbolen waard zijn. Ik kan mij voorstellen dat er onder u zijn die zeggen kijk, een Egyptische ankh is voor mij zeer waardevol en een symbool van licht en bewustwording. Dan kan u gerust zulk teken in deze ruimte brengen. Anderen zullen misschien zeggen, kijk een Boeddhabeeldje of iets anders is voor mij belangrijk. Dit is allemaal aanvaardbaar. Want u mag niet vergeten dat de plaats die u gaat opbouwen, uw plaats is. Uw plaats waar u gaat werken met kracht, licht, harmonie.

Vervolgens kunt u ook – en zeker omdat we naar de toekomst toe daar nog veel meer informatie gaan over brengen – natuurelementen aanbrengen. Dat moet niet overdreven zijn. Maar u kunt daar gerust bijvoorbeeld een paar vruchten van de eikenboom leggen. U kunt daar ook andere zaken die voor u van symbolisch belang zijn, wat de natuur aangaat, daarin brengen. Ik kan mij voorstellen dat in de periode dat we gaan komen, aardig wat mensen graag daar een maretak zullen in aanwezig brengen. Is geen enkel probleem mee.

De kwestie is dat de zaken die u in deze ruimte brengt, dat deze voor u direct een aansluiting geven met de werelden waarmee u al een harmonie hebt opgebouwd. Verder kunt u, wanneer u bijvoorbeeld graag met mineralen werkt, gebruik maken van kwartsen en dergelijke. Ook dit weer is zeer persoonlijk. Er zullen er onder u zijn die bijvoorbeeld heel graag een mooi stuk rozenkwarts erin brengen. Anderen zullen misschien zeggen, kijk, ik hou liever van een bergkristal. Dat is een vrije keuze. Zolang hetgeen ingebracht wordt, iets voor u betekent, een lichtend feit geeft en u zich erbij harmonisch voelt.

Verder is het bijna evident, dat u ook voorziet dat u op die plaats licht kan maken met kaarsen, liefst geen elektrisch licht. Later zullen wij daar nog meer uitleg over geven. En wanneer u kaarsen gebruikt, gebruik dan liefst witte kaarsen of heel zacht getinte kaarsen. Gebruik liefst geen donkergekleurde en zeker geen zwarte kaarsen.

Tenslotte kunt u de ruimte een eigen trilling geven door bijvoorbeeld gebruik te maken van bepaalde reukstoffen. Reukstoffen welke u het gemakkelijkste via het verbranden van wierook kunt realiseren. Op die wijze creëert u dus een krachtplaats.

Wanneer u deze zaken er allemaal in brengt dan zult u geneigd zijn van bijvoorbeeld deze op een tafeltje of iets dergelijk te installeren. Ook dit is aanvaardbaar wanneer u, daar moet u wel even op letten, een tafeltje, of een kastje of eender wat, gebruikt uit natuurlijke materialen. Daarmee willen we zeggen het kan best zijn uit een houten blad, of het kan best zijn dat het natuursteen is, het maakt niet uit. Wat je best niet doet is een bijvoorbeeld metalen tafel of een tafel uit plastiek en dergelijke zaken. Dat heeft ook zijn reden. Tracht het ganse geheel zo natuurlijk mogelijk te houden. Voor de dames die eventueel graag daar nog een tafelkleedje bij doen, dit kan ook. Maar gelieve dat ook uit natuurlijke stoffen te nemen. Vermijd ook te hevige kleuren. Wanneer u te hevige kleuren gebruikt, in dat geheel, dan krijgt u dikwijls, afleidingselementen die storend kunnen optreden. En dat is het best te vermijden.

Wanneer u deze zaken nu zowat hebt samengebracht, en u weet waar u dat kan doen, dan kunt u deze plaats in de eerste plaats gaan afzekeren. Hoe kunt u dat doen? Op een heel simpele wijze. U trekt drie concentrische cirkels, in uw gedachten, rond de plaats die u gaat gebruiken. Dat wil zeggen, u ziet u ook zelf in de middelste cirkel. Als u dat op deze manier doet dan hebt u een aanzet gegeven dat u naar de sferen rondom u duidelijk maakt, van kijk, dit is nu een plaats waar lichtende krachten zich kunnen en gaan manifesteren. Een plaats van waaruit ik ga trachten met deze krachten in harmonie zijnde te werken. En dan kunt u zelf invullen van welk soort type van hulp, werk of eender wat u daarmee ten opzichte van de wereld rondom u wenst uit te voeren.

Eens dat u zo ver zijt, wordt het een beetje een noodzaak dat u deze plaats – zeker in de eerste periode, daarmee wil ik zeggen, de eerste drie tot zes maanden – dagelijks gebruikt. Dat dagelijks gebruik houdt in – voor de meesten onder u zal dit zijn – gewoon rustig mediteren, rustig één zijn met die omgeving. Door dit dagelijks te doen en u dagelijks te focussen op alles wat u hebt aangebracht, creëert u een sfeer. En daar willen we naartoe gaan. U creëert een sfeer die dag na dag sterker en sterker wordt. Daarom even terugkomen, wat ik eerst heb gezegd, is het noodzakelijk dat deze plaats zuiver blijft en alleen door jou als het ware betreden wordt. Zo kunt u, keer na keer, en u zult dat zelf heel gemakkelijk gaan aanvoelen, de kracht verder opbouwen. Wanneer u deze inspanning doet, dan kunt u ervan op aan dat ongeveer na een klein half jaar er een soort permanente werveling aanwezig is van energie, die onmiddellijk door u bruikbaar is. Zelfs, dat mag u niet uit het oog verliezen, zelfs wanneer u niet op die plaats zou zijn, kunt u connecteren en een overdracht maken van de krachten die daar aanwezig zijn naar uzelf enzoverder. Het geeft u, wanneer u dit goed opbouwt, ontzettend veel mogelijkheden. Veel meer dan dat u op dit moment voor uzelf kunt inschatten.

Wanneer u even rondom u kijkt, dan ziet u in de wereld overal zogezegd plaatsen waar mensen krachten aan toe schrijven. Men is erop gefocust, en dan ja, soms gebeuren er wonderen enzoverder. Maar deze plaatsen zijn in vele gevallen zeer sterk gemanipuleerd door religies, kerken, noem maar op, om iedereen daar op te richten. In sommige gevallen heeft dit positieve gevolgen gehad, in andere gevallen minder gunstig. Maar in wezen is het achterliggende principe gelijk. Een krachtplaats wordt gecreëerd.

Oh ja, u kunt denken, maar er zijn toch plekken op de wereld waar de energie krachtiger is als op andere plaatsen. Dat is ook heel correct. Maar dan spreekt u over aardenergie. Waar wij spreken over krachtplaatsen, gaan wij niet direct ons koppelen aan aardenergie, maar wel aan kosmische energie. En deze kosmische energie respondeert op harmonieën, niet direct op plaatselijke uitstraling van een aardkorst. Dit is iets wat weinigen weten, maar het is nu eenmaal in de kosmos zo.

Velen onder u zullen misschien denken dat plaatsen zoals Stonehenge en Carnac, de twee meest gekende in Europa, op bijzondere aardlijnen liggen. Dit zijn mooie verhalen. De werkelijkheid van de ontwikkeling van deze plaatsen is echter anders. Eeuwen terug, duizenden jaren terug moet ik zeggen – want eeuwen is maar honderden jaren – zijn de mensen daar samengekomen en hebben hetgeen wat ik u hier vanavond aanbreng, op deze plaatsen gevormd. Er waren allerlei redenen waarom zij deze plaatsen uitkozen. Maar niet de reden die u in deze tijd eraan geeft. Deze volkeren, die zichzelf in de tijd de naam gaven van de volkeren, vertaald in het Nederlands, van “de Bijl” – en dat was ook de naam van de toenmalige, kunt u zeggen, godsdienstige overweging of overdenking, want een echte religie was het nog niet – zijn daar samengekomen en hebben aan de hand van de harmonieën die zij hadden en de kosmische invloeden die er waren, deze heilige plaatsen of krachtplaatsen toentertijd gecreëerd. Ik ga u niet te ver afleiden door te vertellen hoe het allemaal gebeurd is. Want ik denk niet dat u als moderne mens van deze tijd daarmee zou kunnen akkoord gaan om dan nog te denken dat het heilige plaatsen zijn. Toch was het zo en het doet niets af aan de kracht en de waarde die toen is opgewekt. Toen was dat mogelijk. Eerst en vooral was de bevolking zeer beperkt en was van het vasteland het merendeel overdekt met wouden. Nu met het huidige aantal bewoners op deze planeet is dit niet meer mogelijk om dit onder deze zelfde condities te realiseren. En het hoeft ook niet.

De mens van nu is niet meer de mens van duizenden jaren terug. Maar wat wel is gebleven zijn de kosmische krachten, zijn de kosmische trillingen, de velden enzoverder, of hoe u het ook zo graag omschrijft.

Plus het grote voordeel dat we door wisseling van de heerser de mogelijkheden hebben gekregen om bijna individueel een wisselwerking op gang te zetten in deze krachtsverhoudingen. Ik zeg bijna. Want wanneer u aan zulke krachtplaats begint, voor uzelf, mag u één zaak niet uit het oog verliezen. U doet dit nooit alleen. Dit klinkt misschien raar. Maar wanneer u dat tracht op te bouwen, zult u steeds vanuit de geest meerdere entiteiten rondom u vinden die u helpen, die u inspireren, die u bijstaan. U zult opmerken eens dat u daaraan begint dat u soms in uzelf ideeën waarneemt, gevoelens waarneemt, waarvan u zou ,zeggen, hé, die ken ik niet, dat ben ik niet. En dat klopt. Dat zijn de rechtstreekse wisselwerkingen die degenen die even positief staan ten opzichte van hetgeen wat jij wilt doen, u doorgeven, u begeleiden, u helpen. En u kan er nu vanop aan dat, gezien wij deze opdracht u geven vanuit de groep die je hier gevormd hebt, dat ieder van u hier een zeer sterke persoonlijke begeleiding gaat krijgen om toch te komen tot een mogelijkheid en een zo goed mogelijke ontwikkeling van zijn of haar eigen krachtplaats. Begin niet met elkaar te vergelijken, want voor ieder van u ligt het iets anders. De ene heeft die mogelijkheid, de andere heeft die mogelijkheid. Er moet geen afweging zijn van wat is het beste. Het enige wat telt is dat u die de plaats opbouwt u er harmonisch en goed in vindt. Dat u wanneer u kracht nodig hebt, dat u zich daarnaartoe kunt richten, en dat u daaruit energie en kracht kunt opnemen. Want dat is ook één van de niet te versmaden aspecten van zulke plaats.

Jullie leven allemaal – en dat is niet nieuws dat ik vertel – veel te druk. U tracht nog allemaal veel te veel te leven volgens de eisen van een maatschappij die ten onder aan het gaan is. U hebt nog altijd niet door dat u nog veel te veel u laat meeslepen. Aanvaardbaar, u bent mens. Maar juist door zoiets te gaan opbouwen, krijgt u een nieuwe mogelijkheid. Een mogelijkheid die u afkoppelt als het ware van het wegdeemsteren in de chaos die in deze maatschappij bezig is en een  teruggaan naar de werkelijke waarden waarvoor u geïncarneerd bent en waarom u hier op deze aarde, op dit ogenblik, aan het rond dartelen bent. En dat is de reden waarom we op een avond als deze dit naar voor brengen. Het is weer een werktuig meer dat we u ter beschikking stellen, waarmee u beter gewapend bent om alle veranderingen in de komende tijd op de meest juiste wijze te ondergaan, zonder dat je in een strijd moet komen wat toch alleen maar energieverlies zou zijn.

Anderzijds, en dat mogen we zeker niet uit het oog verliezen, wanneer u erin geslaagd bent na ongeveer een half jaar een vaste waarde qua krachtplaats te creëren, dan hebt u iets opgebouwd dat niet alleen in de toekomst door jou kan gebruikt worden, maar dat zich verder kan ontplooien en ook door anderen, die op dezelfde lijn zitten als jij, mee kan gebruikt worden.

Want het is wel de bedoeling dat na verloop van tijd ieder van u weer opnieuw voor anderen een waarde is. Dat ieder van u hetgeen wat je van ons hebt geleerd, op zijn eigenste wijze kan doorgeven aan anderen die daar ook voor open staan. Want het zou maar al te spijtig zijn dat hetgeen wat je hier leert zich tot u zou beperken en dat dit wanneer u terug naar onze zijde komt er geen verdere werking meer zou zijn. Dit wil niet zeggen dat we tegen jullie zeggen dat je al hetgeen wat je op het ogenblik leert aan de grote klok moet hangen. Dat is niet de bedoeling. Maar wat je wel zal opmerken is, wanneer je je eigen krachtplaats gecreëerd hebt, dat deze een trekpool zal zijn voor de mens die zoekende is. En dan zal het weer van u afhangen of u hier uw naaste verder kan helpen. Soms zal je aanvoelen dat er een harmonie is en dan loopt dat vanzelf. Dan kunt u – en onder uw verantwoordelijkheid, want dat is wel belangrijk te weten – langzaam maar zeker uw naaste zaken bijbrengen en zo ook weer een meerwaarde geven aan hetgeen wat u van ons geleerd heeft.

Maar veronderstel niet dat iedereen, die zoekende is en met u in contact komt, met u in harmonie kan zijn. Dit is niet zo. Dit is een fout die nogal dikwijls gemaakt wordt. U moet dat ook niet erg vinden. U laat degene die met u niet in harmonie met u kan zijn gewoon zijn of haar weg verder gaan. En deze vindt dan wel iemand anders waar wel de wisselwerking aanwezig is. U mag niet vergeten, lieve vrienden, dat ieder van u kort gezegd een eigen uitstraling heeft, een eigen frequentie heeft. En deze frequentie heeft een bepaalde grootteorde waarbinnen anderen passen, maar waar ook een heel groot deel van de medemens niet in past. Dat wil niet zeggen dat deze medemens minder goed of beter is dan u, dat heeft er niets mee te maken. Het is gewoon een verschil. U moogt zich daar niet aan ergeren, noch op blindstaren. U laat gewoon deze personen hun eigen gang gaan zonder dat u daar bijvoorbeeld een strijd zou rondom binden. Want dan zit jij op het verkeerde spoor. Maar u zal opmerken dat misschien later degene die met u niet in deze zelfde harmonie zitten, wel met anderen die u kent een harmonie kunnen hebben en op deze wijze toch een soort eenheid vormen.

En dit geldt niet alleen voor de mens. Dit is in de geestelijke wereld ook zo. U kunt toch begrijpen door de oneindige grootheid die er is dat er zoveel varianten zijn dat zelfs voor een geest het niet mogelijk is met alles in evenwicht te zijn. Ik denk dat je dan al een zeer hoog ingewijde in het licht moet zijn om alles wat er is te kunnen in uzelf aanvaarden. En zo ver zijn wij ook sprekers van jullie groep hier zeker nog niet. Maar goed. Het is noodzakelijk dat we u daarop attent maken en dat u daar rekening mee houdt.

Het is ook noodzakelijk dat u beseft dat u niet voor iedereen goed kan doen. En als u dat aanvoelt dat u ook er afstand van neemt. Dan hebt u de meest correcte houding en zult u ook ondanks het feit dat het niet samenvloeit, toch ervoor kunnen zorgen dat deze personen op een juiste spoor komen, hetzij een ander spoor, maar toch vinden wat zij moeten vinden.

Ook zal je opmerken wanneer u in uw eigen krachtplaats aan de slag gaat, dat er enerzijds zaken zijn die vlot lopen, vanzelf lopen en anderzijds zult u zaken willen doen waarvan u aanvoelt van dit matcht niet. Ook hier kan ik u maar één raad geven, wanneer u voelt het matcht niet, laat het los, blijf er niet mee bezig. Of dat u nu te weten komt waarom dat het niet vlot gaat, waarom het niet klikt, doet niet ter zake. Soms kan dat zijn, soms zal dat helemaal zich niet voordoen. U kunt niet de ganse kosmos besturen. Dus heb daar geen zorg rond. Hetgeen wat  belangrijk is in dit gegeven is dat, waar het wel klikt, waar er wel een samenvloeien is, waar er wel een harmonie is, dat je daar uw aandacht op richt, dat je daar aan de slag gaat. En dan kan het zijn dat wanneer deze plaatsen werken, wanneer de kracht in ontplooiing is, dat er voor u ook nieuwe ideeën oprijzen. Ik kan u dan de raad geven van volg hetgeen wat daaruit voortkomt. Maak niet de fout van te blijven stilstaan en te zeggen nu is het toch wel goed, dus waarom zou ik iets anders uitproberen.

 Wanneer u een krachtplaats hebt en zij voelt goed aan, u hebt er alle harmonie, dan is het, het moment om een nieuwe ontwikkeling aan te gaan. Deze kunnen zich aan u manifesteren en dan gaat u ervoor. Er is niets dodelijker dan steeds op hetzelfde punt te blijven staan. Het is misschien op dit ogenblik voor jullie moeilijk om direct in te schatten wat ik hiermee naar voor wil brengen, is ook nog niet noodzakelijk dat dit allemaal 100% is ingekleurd, maar het is best dat u wel in de achtergrond al weet dat vanuit zulke krachtplaats er nieuwe mogelijkheden voor ieder van u liggen te wachten. Nieuwe mogelijkheden die voor u weer een meerwaarde inhouden in uw bewustwordingsweg, zelfs een niet te onderschatten meerwaarde.

U zult verder wanneer u deze zaken goed uitvoert, opmerken dat veel van hetgeen waarvan u dacht dat het onveranderlijke waarheden waren plots in een ander daglicht komen te staan. Dit zal zo goed gaan over filosofieën, die u misschien een gans leven lang hebt aangehaald, dan over misschien meer praktische zaken vanuit uw bezigheden. U zult ontdekkingen doen die u niet direct wereldkundig moet maken want dan zult u al zeer snel het etiket opgeplakt krijgen van ongeschikt in de maatschappij. Maar dat let niet dat u wel voor uzelf en eventueel voor degenen die therapeutisch werken dit kan toepassen. En dan zult u daaruit zien dat dat daar weer heel mooie resultaten uit kunnen voortkomen, omdat u plots terug zaken overbrugt die in een nogal abstracte, wetenschappelijke maatschappij, zoals u nu leeft opzij zijn geduwd, in de vergeethoek zijn geraakt of bekeken zijn geworden als zijnde, dit is echt voorhistorisch, primitief. Niet beseffende dat dikwijls de huidige zaken totaal achterhaald zijn. Maar waarvan men eigenlijk niet doorheeft omdat men zich baseert op valse basissen waarvan men niet weet dat zij ook fout zitten. Maar goed, dat zou ons te ver afleiden. Dus hou daar rekening mee dat ook op deze terreinen vanuit zo’n krachtplaats aardig wat kan ontwikkeld worden.

Zo. Ik denk dat ik jullie stof genoeg voor arbeid heb gegeven. Het is nu aan jullie individueel om dit uit te voeren. Je kunt stellen dat door deze werkwijze naar voor te brengen dat we teruggrijpen naar universele waarden die door de tijd dat de aarde bestaat steeds aanwezig zijn geweest, soms in het verborgen, soms in het openbaar. Bij bepaalde volkeren was het heel normaal, bij anderen was het meer gesloten. Maar dat maakt nu onze rekening niet. We gaan regelrecht voor de vernieuwing, we gaan regelrecht voor de mogelijkheden die het nieuwe tijdperk dat in volle ontplooiing is, inhoudt.

En dan kunt u misschien nog wel denken, ja, ik denk dat ik weet waar we mee vergelijken, maar dat doet er niet toe. Hier zijn mensen die denken, ja, in de tijd waren er de plaatsen in de bossen die heilig waren, waar men samenkwam, dus in feite komt het daarop neer. Ja en nee. Het idee van werken met krachten op een plaats, maar de ganse invulling vandaag, is anders dan duizenden jaren terug. Anderen zitten te denken, ja, in Atlantis was het ook wel zo. Oh, dat klopt. Maar u bent geen Atlanten. En u hebt niet de mogelijkheden van de Atlantiërs. In het vissentijdperk was het meer verborgen, buiten natuurlijk wat de grote religies trachten te doen. Maar de laatste tweeduizend jaar was het merendeel – en dan zeker de laatste vijfhonderd jaar – in het totale verborgene. Dit ook is verleden tijd.

Hetgeen waar we u nu naar toe brengen is de nieuwe mogelijkheden die zich langzaam maar zeker meer en meer gaan openbaren. En het is degene die nu meegaat die ook de voordelen heeft van het begin, niet nadelen, voordelen. Het zijn jullie die dit kunnen opbouwen en uitbouwen en uiteindelijk aan de komende generaties dan verder geven. En dan kunnen we zeggen dan heeft een groep als deze enorm veel zin en mogelijkheden. En dan is er geen moment dat u er mee bezig geweest zijt in deze incarnatie voor u een verloren moment geweest. Integendeel, is elk moment, een moment van meerwaarde.

Zo, hierbij ga ik het voor het eerste deel houden, er zit stof genoeg in om na te denken en zeker stof genoeg om praktisch in de komende dagen aan de slag te gaan.

Vragen.

 Het geeft mij een goed gevoelen hier terug in uw midden hier aanwezig te mogen zijn. Dus zou ik maar zeggen begin maar aan het werk dat voor mij is weggelegd hier vanavond.

  • Wat is elektromagnetisme in ons heelal (kosmos) en wat is de invloed op onze aarde en de mens. Wordt alles in zekere zin door elektriciteit bepaald?

Kijk dat is nu een vraag waar dat je een ganse avond aan kunt wijden en dan nog niet het volledige antwoord hebt. Maar sta mij toe dat ik voor jullie een kort antwoord geef. De ganse kosmos bestaat uit velden. Voor de mens zou ik die effectief in sommige gevallen kunnen omschrijven als elektromagnetisch, omdat hij daar geen beter wetenschappelijke duiding voor kent. Het is zo dat op aarde uw atmosfeer geladen is, dat de aardkern ook een lading heeft, dat er een wisselwerking tussen bestaat die u zou kunnen omschrijven als elektromagnetisch. Wanneer u dan beseft dat elk levend wezen op aarde, of we nu spreken over mens, dier, plant zelfs gesteente, of mineraal, bestaat uit structuren die opgebouwd zijn door bepaalde trillingsfrequenties die je dan weer zou kunnen omschrijven als elektromagnetisch, dan klopt het dat dus elektromagnetisme een ontzettend grote invloed heeft op alles wat op deze aarde en in de u gekende kosmos plaats grijpt.

Daar kom bij dat de mens zaken heeft gecreëerd die hij niet kan controleren, zaken die een enorme impact hebben op alles wat leeft. Nu op zich zou ik mij daar niet te veel zorgen om maken. Of u nu 10 jaar korter leeft of langer, ach wat maakt het uit. U hebt herkansingsmogelijkheden genoeg zou ik zeggen. Het punt is wel degelijk dat op dit moment – maar dit past in het ganse plaatje en dat beseft de mens niet – door hetgeen wat hij gecreëerd heeft, hij geen overbevolking heeft laten ontstaan, maar langzaam maar zeker een decimeren van de bevolking heeft ontwikkeld. En dit dankzij alle moderne elektromagnetische velden. Ik hou het simpel. Technisch kun je daar van alle mogelijke andere theorieën gaan aan verbinden. Maar het punt is, doordat de mens erin geslaagd is van zoveel negatieve velden te creëren, dat hij ervoor gezorgd heeft dat hetgeen wat al heel lang tevoren gezegd is, zal gerealiseerd worden.

Anderzijds als je beseft hoe deze zaken functioneren, kan je als mens er heel positieve resultaten mee bereiken. Want als je beseft dat bijvoorbeeld een plant een bepaalde frequentie heeft dan kan je via die frequentie een inwerking creëren op een ander lichaam. Dit kan positief zijn, genezend, of dit kan ziekmakend zijn. Maar de mogelijkheden zijn aanwezig.

En hierbij zou ik het willen afsluiten want anders, dan ga ik op die eerste vraag enkele uren antwoorden en dan ga ik met mijn bazen problemen krijgen en dat wens ik niet. Maar het is misschien wel interessant dat u het in uw achterhoofd houdt als vraag voor eens een avondvullend onderwerp.

  • Wat is het verschil tussen een natuurgeest en een groepsgeest in de natuur?

Oh, oh, oh. Dat is weer typisch een menselijke gedachtekronkel. Kijk, een natuurgeest kan een individuele geest zijn, om het zo te omschrijven. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld een entiteit bepaalde interesses heeft voor bepaalde fenomenen en zich daarop toespitst. Dan zou je kunnen zeggen, kijk, hier is een geest aan het werk die interesse heeft voor bepaalde fenomenen.

Een groepsgeest in de natuur is iets anders. Kijk, bepaald leven, bijvoorbeeld plantenleven kan overkoepeld worden door één entiteit en vanuit die entiteit kan dit ganse plantenleven gestuurd worden. Dit is zelfs in de dierenwereld zo. Maar ook – en nu ben je misschien een beetje van jullie trapje aan het vallen – voor de mens is het zo. Jullie hebben ook groepsgeesten, namelijk de rassengeesten enzoverder, die bepaalde eigenschappen sturen in de mens. Dat wil zeggen, je hebt het blanke ras, daar bestaat een groepsgeest. En nu kunt u denken, ja maar er zijn toch enorm veel mengingen enzoverder. Dat klopt. Maar overal, op bepaalde zaken, krijg je dat bepaalde geesten overkoepelend optreden en zo een bepaalde sturing geven aan een bevolkingsgroep. Je krijgt natuurlijk ook dat na verloop van tijd door dikwijls mutaties enzoverder er nieuwe ontwikkelingen ontstaan die dan weer anders door andere entiteiten worden opgevangen. Ik moet zeggen jullie hebben wel specifieke vragen die niets te maken met hetgeen wat je eigenlijk hier leert. Maar ja goed, het is niet aan mij om daar commentaar op te geven.

  • Kan het zijn dat je in je dromen in een andere parallelle wereld zit?

Och ja. Meermaals zelfs. Kijk, dromen zijn niet altijd dromen, hé. Je moet rekening houden dat toch regelmatig de meesten onder u, tijdens de slaap uittreden. Zij gaan dan bepaalde leringen ondergaan in andere sferen, in andere werelden. Ik zou het niet direct parallel werelden noemen. Het zou kunnen dat het een parallel wereld is maar het is niet noodzakelijk. Nu om deze lering die je dan opdoet voor het lichaam aanvaardbaar te maken, dat is niet evident, creëren uw hersenen bepaalde parallel beelden zodat je, wanneer je ontwaakt, eerstes rustig bent. Want een uittreding kan naar het lichaam toe, zeker naar de zenuwbanen, een bepaalde trillingsverhoging, spanningsverhoging veroorzaken. Nu is het de bedoeling als u slaapt dat uw lichaam tot rust komt. Dit komt meestal tot rust door uw droombeelden, omdat uw droombeelden – al dan niet herinnert – een verwerking zijn van de spanningsvelden die u gedurende het waken hebt opgedaan. Nu door uit te treden krijg je voor het lichaam een totaal andere verhouding. En de geest moet zien dat het lichaam dit aankan. Dus krijg je na de uittreding en de lering die de geest heeft opgedaan een soort conversie naar voor de hersenen aanvaardbare beeldvorming. En deze zaken kunnen dan soms de indruk wekken dat u in uw dromen in een soort parallel wereld hebt geleefd. Meestal als u zulke herinneringen hebt, is het omdat uw geest even eruit is geweest, even een luchtje is gaan scheppen.

  • We hebben gemerkt dat het bos/park anders aanvoelt dan voorheen. Kunt u daar iets over vertellen?

Kijk, ik denk dat u dit niet alleen in een bos of een park opmerkt. Ik denk wanneer u in een stad tussen de mensen loopt, dan voelen zij ook anders aan dan voorheen. Ik denk op het ogenblik dat overal in de wereld alles anders gaat aanvoelen. Wanneer u gewoon rondom u kijkt, mijn beminde vrienden, uw wereld die u gekend heeft, is aan het verdwijnen. En doordat uw wereld die u gekend heeft aan het verdwijnen is, geeft dat voor u een soort gevoelen van hé, hier klopt iets niet.

Via uw moderne elektromagnetische communicatiekanalen wordt u wel van alles wijsgemaakt, wat niet waar is. Maar uw eigen gevoeligheid, uw eigen feeling, geeft aan dat de zaken niet kloppen. En daardoor krijgt u die ideeën. En effectief wat betreft de natuur is er nog iets aan de hand. Door de atmosferische situatie waar u in leeft, zult u opmerken dat in de komende decennia heel veel van hetgeen wat u nu aan  natuur kent, zult zien afsterven en verdwijnen. Dit is niets nieuw, dit is al lang bezig. Maar het gaat in versterkende mate. De mens wil dit niet aanvaarden. Want de mens vindt dat hij weet hoe de natuur in elkaar zit, met alle gevolgen van dien, natuurlijk. Maar dit is ook weer het proces dat bezig is. Ik kan ongeveer inschatten – en ja, pin mij nu alstublieft niet vast op 10 of 100 jaar – maar uw aarde zal er binnen een redelijk korte periode – toch ten opzichte van haar bestaan – er aardig anders gaan uitzien. Uw grote loofwouden gaan ten onder, voor vooral kleine korstmossen enzoverder.

Dus de wereld gaat in de loop van de komende tientallen jaren aardig wat meemaken. Ondanks dat de groene jongens trachten bomen aan te planten. Maar kijk, zolang u langs de ene kant alles vernietigt en langs de andere kant wilt aanplanten, gaat het niet. Wanneer u niet kunt tot een billijke levenswijze komen op deze planeet, dan zult u tot uw schade en schande ondervinden dat de aarde zich even anders gaat instellen.

Kijk, wanneer u enkele jaartjes teruggaat dan hebt u een ijstijd gehad. Een ijstijd waar de ganse aardkorst bij wijze van spreken overdekt was met sneeuw, ijs, noem maar op. Ja, voor diegene die graag skiën was het ideaal natuurlijk. Alleen was er een probleempje, er was niets anders. Dit heeft voor de aarde een rustpauze geweest waardoor ze zich kon herpakken na wat de vorige aardbewoners allemaal hadden uitgespookt. Nu gaat het even anders gaan. Tijden zijn anders. Kosmische invloeden zijn anders. Maar dat wil niet zeggen dat de aarde uiteindelijk niet diegene is die meester is over zichzelf. De mens heeft de idee dat hij de aarde beheerst. Maar kijk, vraag eens aan een hond wat een luis in de pels is. Een luis in de pels van de hond is ambetant en als die luis te veel van haar oren maakt, dan krabt de hond en als het meevalt, is de luis eraan. Wel zo is het ook met de mens. De mens is niet meer dan de luis in de pels van de hond. De mens kan de aarde een tijd irriteren, maar op een bepaald ogenblik is het de aarde die zegt, nu is het genoeg geweest, en nu krab ik tot het gedaan is. En dan begint alles opnieuw.

Nu, de aarde is altijd en zal altijd een zeer interessante planeet blijven voor de geest om ervaring op te doen. En is het niet op de ene wijze dan is het op de andere. Maar om even terug te komen op de vorige vraag, de aarde heeft ook een geest. En vergeet niet, uw zonnestelsel heeft een overkoepelende geest. En vergeet niet het ganse melkwegstelsel valt onder één heerser enzoverder. Dus je ziet, de kosmos zit wel even mooi in elkaar. En de mens is daar maar een klein puntje in, een zandkorreltje op het strand, zou ik zeggen.

  • Ik had het zegel dat ik heb gemaakt voorafgaand gedroomd en toch heb ik het gevoel dat het reeds bestond voordat ik het gecreëerd heb. Is dit juist?

Ach kijk, eens hier. Jullie moesten toch al lang weten dat je al meermaals hier hebt rondgedarteld op deze planeet. En jullie moesten toch ook weten dat het niet de eerste maal is dat jullie een zoektocht, spiritueel aan het doen zijn. De meesten onder u hier aanwezig hebben aardig wat in de vorige tijden aan experimenten gedaan. Er zitten hier een paar magiërs, er zitten hier een paar alchemisten, ja, en er zitten er ook een paar bij die in de inquisitie hebben gezeten. Maar daar zwijg ik liever over. Maar goed ieder heeft zijn weg gegaan en heeft het recht zijn weg te gaan.

Dus wanneer u zegt van kijk, het is precies of ik herinner mij dat, dan klopt dat. Want het totale pakket dat uw geest meedraagt, bevat alles wat u vroeger ooit hebt gedaan. En gezien u nu als mens terug bepaalde zaken aanraakt, gaat u in communicatie met uw eigen geest, soms onbewust, soms bewuster, zaken naar voor brengen. En wanneer u tijdens een vorig bestaan geëxperimenteerd hebt met magische zegels, is het toch normaal dat u nu bepaalde indrukken terug ontvangt, dat u een kennis die in u aanwezig plots oproept. Want uiteindelijk heeft ieder van u al een enorm lange weg achter de rug en heeft die een potentiaal zitten dat heel groot is. En wanneer we jullie dan bepaalde hints geven om te doen, ja, dan raak je zulke gebieden en krijg je terug het oude naar boven. Dus, mijn beminde broeders en zusters, ieder van u hier aanwezig weet in feite geestelijk veel meer dan dat je stoffelijk kunt beseffen. Velen kennen ons om het zo uit te drukken. En wij trachten gewoon maar bepaalde zaken te triggeren zodat je op het juiste spoor de weg die je zoekt, verder kunt.

Hebben jullie er al eens bij stil gestaan waarom dat je hier samen zit? Hebben jullie daar eens goed over nagedacht? Hebben jullie al eens nagedacht, hoe is het mogelijk dat mensen met zo’n verschillende achtergrond van zo verschillende plaatsen hier om de veertien dagen samenzitten. Wat is de band? Daar moet je eens over gaan denken en dan zul je opmerken dat er plots nog meer zaken naar voor komen dan enkel het zegel. Dan zul je opmerken dat je plots ideeën krijgt over hetgeen wat men vanavond geleerd heeft. Dat je plots herinnert van oh, ja, zo heb ik ooit eens gedaan. Dus je moet volgende veertien dagen niet komen vragen, ik heb het idee dat ik al ooit zo’n plaats heb gehad. Ja, want die heb je gehad. De meesten onder u die hebben geëxperimenteerd en niet min. Sommigen zijn mee de lucht in gegaan. Maar ja, dat was dan avant de eerste raket naar de maan. Gebeurde ook al in die tijd…

  • Heeft het zin om een krachtplaats voor een aantal maanden op te bouwen i.v.m. een komende verhuizing. Wat doe je met z’n plek als je verhuist? Moet je er iets mee doen?

Kijk, aan de hand van de vraag is duidelijk dat de vragenstelster, hier een redeneringsfout maakt. Neem het mij niet kwalijk dat ik het zo zeg, maar ik tracht het zo duidelijk mogelijk naar voren te brengen. Wanneer u een plaats opbouwt en zoals mijn broeder in het eerste gedeelte gezegd heeft, is deze volledig, zeker de eerste periode van opbouw, aan u gebonden.

Wanneer u nu zegt van kijk, binnen enkele maanden verhuis ik, dan verhuist u gewoon de ganse sfeer. U zorgt dat die ganse sfeer meegaat en dat de plaats waar je dan komt, deze sfeer zich terug kan ankeren. Zo simpel is het eigenlijk. Kijk, u bent niet gebonden aan dat lapje grond of dat stukje steen. Als u nu een krachtplaats opbouwt en u komt naar onze zijde, dan neemt u dat ook mee. Nu niet dat ik gezegd heb dat je binnen zes maanden naar onze zijde komt hé. Maar begrijp goed, wij hebben niet gevraagd van een krachtplaats op te bouwen zoals in het eerste gedeelte sprake was van Stonehenge. Nee, wij hebben gevraagd van een krachtplaats die individueel voor u is, op te bouwen. Die niet gestoord wordt door externe elementen. Dat werkelijk het uwe is. En waar u dat doet, ach dat geeft niet. Zolang het maar beantwoordt aan de harmonieën. Zolang het maar beantwoordt aan die evenwichten. Dan kunt u daar mee weg. En dan mag u vandaag een heel mooie plaats hebben opgebouwd, als u morgen duizend kilometer verder verhuist is dat geen probleem. U neemt dat geheel mee. En u creëert het daar opnieuw. Dat wil niet zeggen dat u die plaats van nul terug moet opbouwen. Nee. U hebt alles, u zet het alleen daar neer. En de kracht is er. U moet begrijpen, mijn beminde broeders en zusters, dat kosmische krachten waar we hier mee trachten jullie te leren omgaan niet beperkt zijn in ruimte en tijd. Jullie denken nog te veel in vakjes. Probeer dat eens los te laten. Probeer een keer universeler de zaken te zien.

Kijk, wanneer we een brandpunt hebben, dan is dit brandpunt soms aan een bepaalde zone gebonden. Maar dan is dit niet gebonden aan de mens. Het verschil is, u zit hier in een brandpunt, dit brandpunt hier bestaat al vele eeuwen. Ja, en nu denkt ja, maar dat gebouw staat hier nog maar enkele jaren. Dat is juist. Maar het brandpunt bestaat vele eeuwen. Het heeft bestaan aan de andere kant van Antwerpen, het heeft bestaan in het centrum van Antwerpen, uiteindelijk is het nu hier geplaatst. Om dan waarschijnlijk binnen enkele jaren weer op een andere plek in deze regio geplaatst te zijn. Waarom? Dit is iets anders. Dit is niet gebonden aan een persoon. Dit is een brandpunt aan vele andere krachten gebonden, met linken die u niet kunt voorstellen. Maar het brandpunt moet altijd in deze zone zijn om voor deze zone – en die is heel groot, ik ga u besparen de uitleg – bepaalde mogelijkheden te handhaven en evenwichten te handhaven. Wanneer u nu het brandpunt bekijkt, in zijn geschiedenis, dan zult u aardig wat personen die allemaal nu al aan onze zijde zijn, zien voorbij defileren. Zij hebben allen op hun beurt gezorgd dat hetgeen wat moest blijven bestaan, bestaan bleef. Maar dat is iets anders dan hetgeen men u leert als individueel krachtpunt. Dat krachtpunt is voor u, voor uw ontwikkeling, voor uw mogelijkheden, en kan connecteren met een brandpunt zoals dit, of met andere brandpunten die er in Europa aanwezig zijn. Dus maak u niet te veel zorgen, tracht zo goed als je kunt, de opbouw te doen van wat u gebracht is en de rest volgt dan wel.

  •  Graag wat meer info over de trillingsfrequentie. Ik stel me dit voor als een energievorm. Zijn deze trillingen de opbouw van de verschillende onderdelen? En verandert deze bv. bij disharmonie, ziekte?

Als je die trillingsverhoudingen wilt bekijken, zeer zeker. Wanneer iemand ziek is, krijg je een totaal andere verhouding dan wanneer iemand in evenwicht is. Wanneer iemand boos, kwaad, haatdragend is, krijg je weer totaal andere velden. Kijk, hebt u nog nooit opgemerkt bij uzelf, wanneer u heel kwaad bent geworden of heel angstig, dat uw zonnevlecht zeer sterk reageert. Dat u plots bijna spanning op uw ruggenwervel hebt, in uw lenden, die samentrekt, die soms pijn doet. Anderen zullen misschien het probleem hebben dat hun hartspier begint te reclameren. Al deze zaken hebben effectief te maken met een disharmonische verhouding.

Eigenlijk moet ik teruggaan naar de allereerste vraag, de elektromagnetische velden. En dat is het simpelste dan om uw trillingsverhouding uit te leggen. Al uw cellen in de stof hebben een eigen frequentie, een eigen trilling en communiceren zo met elkaar. Zolang u dit in harmonie hebt, is alles oké. Op het ogenblik dat – en dit kan zelfs gewoon door gedachten – er een disharmonie ontstaat, verandert de trillingsverhouding en kunnen bepaalde cellen dwars gaan liggen. Wanneer je dat lang genoeg volhoudt bijvoorbeeld bij haatgedachten, bij jaloezie-gedachten, noem maar op, zo kun je heel gemakkelijk een disfunctie, in trilling veroorzaken, waardoor cellen beginnen een eigen bestaan te leiden. In een moderne tijd noemt men dit kanker. Nou je moet dan niet sterven dus. En je creëert het meestal zelf. Maar goed. Anderzijds wanneer u zich heel goed voelt, wanneer u zich gelukkig voelt, gaat het ganse trillingsniveau op één geheel reageren, op één norm en gaat dit voor het lichaam zorgen in de stof dat vele zaken zich automatisch rectificeren. Dat wil zeggen dat wanneer er ervoor ergens een onevenwicht is geweest en er zaken zijn gaan afwijken, door het goed voelen, deze zich recht trekken. En als er dan in het lichaam schade is geweest, gaat deze schade gewoon, simpel gezegd, inkapselen en ga je er geen last meer van hebben. Dat is ook een wijze waarop je alternatief aardig wat kan bereiken in geneeskunde. Alleen de mens moet meewillen. Veel mensen willen niet mee en koesteren hun afwijkingen. Omdat zij daarin voor zichzelf een belangrijkheid vinden, met alle gevolgen van dien.

 Anderzijds moet je ook nog rekening houden dat door beïnvloeding, bijvoorbeeld moderne beïnvloeding vooral van al die mooie blikken dingen die daar boven rondom uw hoofd zwieren, of hoe noemt u dat, satellieten enzoverder, zij geven pulsies. Dit zijn ook een soort, een soort zeg ik wel, elektromagnetische velden. Deze pulsies kunnen wanneer u daar mee ongeveer in overeenstemming brengt aardig wat afwijkingen veroorzaken in uw eigen trillingsgetal. Daar kun je echt weinig aan doen. Het heeft een impact op uw lichaam. Wanneer je dan alle vervuiling die in de atmosfeer door de mens veroorzaakt wordt erbij telt, dan krijg je natuurlijk dat je dikwijls ondanks het feit dat je zelf wel voor uzelf een heel goede verhouding hebt, als het ware bestookt wordt met allerlei frequenties die je niet wenst. Nu goed, lig daar nu niet zo van wakker. Binnen een generatie of twee à drie zal het menselijk voertuig eraan aangepast zijn. In tussentijd, ja, zitten we wel met een paar generaties die er veel last van gaan hebben. Wat u kunt doen, is zoveel mogelijk u bewegen in vrije natuur. Af en toe, bij wijze van spreken, een eik omhelzen. Klinkt gek hé. Maar dat is ook een boom die enorme ladingen kan overnemen en terug afgeven aan de aarde, zonder dat hij er problemen mee heeft. Anderzijds wanneer u te veel problemen met uw zenuwstelsel hebt dan zou ik u de raad geven, ga regelmatig eens onder een lindeboom zitten. Een Lindeboom heeft de uitstraling of een trillingsverhouding in zijn plantaardige structuur die aardig overeenkomt met de verhouding van de menselijke zenuwen. En wanneer u tegen een lindeboom gaat staan, zitten of hem omarmt, ga je heel gemakkelijk krijgen dat er een overdracht is van deze energie op uw zenuwstelsel. Het gaat een prikkel geven en het gaat u een soort, ja, zenuwzuivering doen ondergaan. En zo zijn er nog aardig wat mogelijkheden. Dus het is niet zo dat je helemaal in deze tijd geen mogelijkheden hebt. Maar goed. Ik kan moeilijk in een vragenuurtje alles naar voor gaan brengen wat er in de natuur aanwezig is. Ik zou zeggen, je bent een groep, overleg met elkaar wat jullie echt interessant vinden en dan kun je misschien aan de leiding van deze groep voorstellen om in een bepaalde richting jullie te scholen. Maar als u het mij vraagt ik heb het idee dat jullie met zeer veel praktische gezondheidsvragen in jullie hoofd rondlopen. En aan onze zijde zitten er heel wat die aardig wat kennis hebben van die zaken. Dus, maar ja, ik ben niet diegene die de leiding heeft, ik kan alleen maar iets lanceren.

  • Dat waren de vragen.

Meditatie: uw eigen krachtpunt.

Van mij wordt nu verwacht en dat ga ik met veel liefde volvoeren u te begeleiden in een meditatie.

Ik zou zeggen vergeet even wie u bent. Word even één met elkaar. Dat is het mooiste wat een mens kan doen, één zijn met elkaar. Vergeet jullie verschillen. Vergeet dat je man of vrouw bent. Maar voel jullie één gebonden in de liefde van de kosmos, één kracht, één harmonie. U bevindt zich hier in een brandpunt. Een brandpunt dat een magische lading heeft die kosmisch gezien, naar de mens toe, groot is, een grootteorde die je niet kan inschatten. Maar u zit daarin. U bent er één mee. Laat gewoon de trilling, om het met jullie woorden te zeggen, elke cel van jullie lichaam beroeren, zodat uw ganse stoffelijke voertuig één en dezelfde lading krijgt. En dat betekent dat alles wat op het ogenblik in dit voertuig een beetje tegenspartelt, zich koest houdt. Dat al die stoffelijke voertuigen één grote harmonische kracht vormen.

En dompel u dan onder in de sfeer van dit brandpunt. Een sfeer die over de eeuwen heen gaat. Een sfeer die voor ieder van u beelden kan oproepen uit een ver verleden, beelden die u zelf bent. Laat u gewoon in gedachten drijven op de golven van deze kracht. Merk welke ervaringswerelden uw deel zijn geweest. Zie hoe de verbindingen liggen, krachtveld naar krachtveld. Zie hoe het door de eeuwen heen is opgebouwd. Dit beeld, deze kracht is voor jullie. En vanuit dit beeld, deze kracht, kun je voor uzelf een eigen krachtpunt gaan ontwikkelen. Een krachtpunt waar je de rest van uw leven mee kan omgaan. Een krachtpunt dat langzaam maar zeker voor u een brandpunt kan worden waarin u degenen die met u mee de weg gaan, kan voorthelpen. Waarin u de verantwoordelijkheid kan nemen om anderen iets aan te reiken, iets aan te bieden. Hetgeen wat u hier gevonden hebt. De krachten van de kosmos, de harmonie, het één worden, het beseffen van één te zijn met de bron. Want dat zijn we op dit ogenblik, allen verenigd. Een groepsgeest, vertrekkende vanuit de bron die ons allen stuurt en inspireert. Die het mogelijk maakt van ons stoffelijk bestaan een waardevol gegeven te maken, een waardevolle ervaringswereld te zijn. U bent één met elkaar. U bent één in dit brandpunt. De kracht is uw deel. De kracht is uw recht. Werk ermee. Geef ze door, deel ze. En je zal zien, hoe meer je deelt, hoe meer je ontvangt. Hoe meer je ontvangt, hoe meer je deelt. En steeds sterker worden de ervaringen, steeds krachtiger worden de resultaten. Eenheid, kracht, harmonie, dat zijn de sleutelwoorden voor uw krachtplaats. Ontwikkel ze, werk ermee en wees één met elkaar, steun elkaar, reik elkaar de hand. Vorm één brandpunt, elke krachtplaats is het facet van een brandpunt. En zo krijg je dat je, deel zijnde van de vernieuwing, deel zijnde van de ontplooiing van de nieuwe kosmische krachten, je de voortrekkers zijt voor deze aarde, voor deze mensheid, het voortouw in het gebeuren. Deze kracht is er. Deze kracht is nu in elke cel van uw stoffelijk voertuig. Deze kracht is er in elke frequentie van al uw fijnstoffelijke lichamen. Deze kracht is er geestelijk in energievelden die u als mens niet eens beseft. En alles is op mekaar ingespeeld. Alles is één grote harmonie, één eenheid. Een eenheid van waaruit je nu kan vertrekken. Een eenheid waarmee je de nieuwe wereld hebt geopend. En deze kracht is de jouwe. Maak er goed gebruik van. Besef telkens weer opnieuw de eenheid. Besef dat wanneer je u richt op het brandpunt, je één bent met de ganse schepping en dat vanuit het brandpunt je je krachtpunt kan laden, steeds weer opnieuw, zonder enige beperking. Want dat is de harmonie tussen uw krachtpunt en u, deel zijnde van het brandpunt. En dit deel zijn, is vastgelegd in de kern,  in de ziel van jullie wezen. Dit is de meerwaarde waar je hedenavond mee huiswaarts keert.

En dan om het magisch te zeggen, open ik terug de cirkel, zodat u terug uzelf kunt zijn, vrij en ongebonden en toch één en in harmonie met al het andere. Dat is de kracht die u nu geladen hebt. Dat is de kracht waar je de komende dagen mee aan de slag kunt.

Zo mijn beminde broeders en zusters, ik hoop dat ik jullie verwachtingen heb kunnen invullen. Voor mij was het althans een heel aangenaam en warm gebeuren en ik ben echt gelukkig nog eens in jullie midden te hebben mogen vertoeven. Sta mij toe jullie veel succes te wensen bij het uitvoeren van hetgeen u vanavond geleerd hebt. En ik hoop snel nog eens weer te kunnen keren tot deze aangename krachtige groep. Ik dank jullie voor alle liefde die jullie mij geschonken hebt.

image_pdf