Eenvoud

image_pdf

20 november 2012

Men heeft mij gevraagd om vanavond u een beetje inzicht te geven in hoe eenvoudig eigenlijk het leven kan zijn. Klinkt misschien raar om in een cursus, die toch redelijk veel zaken inhoudt, die u praktisch kan gebruiken, dat we hier iets invoegen van eenvoud. Maar het is niet zomaar. Het is voor ieder van jullie interessant voor de verdere ontwikkeling om daar even bij stil te staan en om ook naar de toekomst toe ermee om te gaan.
U leeft allemaal op het ogenblik in een zeer ingewikkelde maatschappij. Een maatschappij, die beweegt en fluctueert om zaken zo ingewikkeld mogelijk voor te stellen, er dan zo ingewikkeld mogelijke antwoorden aan te geven, om dan nog ingewikkelder vragen op te roepen. U kunt dit op alle terreinen op alle niveaus in uw maatschappij vaststellen en ik kan daar dadelijk aan toevoegen dat deze manier van leven in deze tijd er zal toe leiden dat alles in een knoop slaat. Daarom is het voor jullie interessant even te gaan nadenken over eenvoud; over hoe u de zaken simpel kan benaderen en hoe u zelfs vandaag de dag, in plaats van met alle mogelijke ingewikkelde instrumentaria om te gaan, toch een zeer waardevol leven kunt hebben zonder al deze geplogenheden.
Natuurlijk, voor de moderne mens, en zeker voor de jonge mens, is dit misschien een nogal afschrikwekkende gedachte, want hoe  gemakkelijk is het niet om al dat comfort te bezitten, al die luxe. Mag ik jullie opmerken dat hoe comfortabeler zogezegd uw maatschappij wordt, of hoe uw leiders het graag uitdrukken, hoe socialer uw maatschappij wordt, hoe enormer de toename is van armoede, hoe er een enorme stijging is van alle mogelijke moderne kwalen en ziekten om dan nog maar te zwijgen over het aanschuiven om naar onze zijde te komen, dat in al uw landen dagelijks toeneemt en dat voor ons ook een beetje onrustbarend begint te worden, omdat het telkens opnieuw leerscholen zijn, die te vroeg worden afgebroken omdat een voertuig het niet meer aankan.
Wanneer we even in het verleden duiken – laat ons nog maar zeggen 100 jaar terug, neem het jaar 1912 – dan kunt u nu denken als moderne mens: ja maar, toen was het toch zeer slechte tijd. De mensen moesten zeer hard werken, verdienden geen loon, hadden amper te eten en zo verder. Vanuit uw geïndoctrineerde zienswijze, want zo is het, is dat juist, ja, maar voor degenen die toen leefden (sommigen onder u waren daar ook bij, maar kunnen het zich niet meer herinneren) was dit helemaal niet zo. Integendeel. Het was waar, de mensen leefden in kleine woninkjes. Gezinnen, die soms groot waren, hadden  een twee- of driekamerwoning met een zolderke daarboven, een pompje gemeenschappelijk op het dorpsplein en zo verder. Maar denkt u nu echt dat al deze mensen doodongelukkig waren? Integendeel, de meerderheid voelde zich heel gelukkig, en leefde heel graag en genoot van het leven. De meesten genoten ook van hun arbeid, wat nu omschreven wordt als ‘slavenarbeid’ en ‘dat kon niet’ en ‘zoveel lange uren en zo zwaar’. Het was voor die mensen niet aan de orde, het was voor hen een wijze van bestaan. En nu wil ik hier niet gaan pleiten dat we terug moeten naar een tijd, waar je dag en nacht moest werken om een boterham te verdienen. Ten andere, de huidige mens met zijn huidige voertuigen kan dit toch niet meer aan, want deze voertuigen zijn al zo in kwaliteit gedegradeerd, dat zij dit amper op korte tijd zouden overleven. Maar de mensen van toen (en het is maar 100 jaar geleden) konden het wel aan. Hun voertuigen waren aardig wat krachtiger dan jullie lichaam, zij hadden veel meer mogelijkheden en vonden in vele gevallen zeker niet dat zij een slecht leven hadden.  Ik weet, langzaam maar zeker zijn toen via politieke manipulaties vakbonden ontstaan die de mensen gingen wijsmaken dat ze verkeerd leefden en zo verder, maar dit is anders, dit heeft eigenlijk weinig te maken met hetgeen waar ik het vanavond met jullie wil over hebben.
Het punt is dat, wanneer we kijken hoe de mens vroeger kon leven, hoe hij gelukkig kon zijn en, wat het belangrijkste was, hoe hij in dat leven zelfs kon evolueren qua bewustzijn, dat de geest in dat leven wel degelijk zijn leerscholen kon hebben zonder dat er teveel van allerlei zaken in de weg kwam, wanneer dat we dat dan met de huidige situatie bekijken, dan moeten we zeggen: ja, we zitten in een periode dat de bal serieus is misgeslagen.
Nu kunt u misschien dat erg vinden, maar een zeer groot deel van de mensen, dat nu leeft in uw wereld hier en dat terug naar onze wereld komt,  is qua bewustzijnsverruiming in het leven dat ze geleefd hebben, meestal geen millimeter vooruit gegaan. In vele gevallen stellen we vast dat, door de moderne wijze van leven, aardig wat remmingen zijn ontstaan, die er beter nooit waren geweest. U moet het volgende even overdenken: uw geest zoekt een voertuig om tijdens het leven van dat voertuig bepaalde inwijdingen om of bewustwordingen te kunnen ondergaan. Het is al gelijk hoe dat je dit zou omschrijven. De geest heeft er niets aan, uw geest heeft er niets aan, dat u een leven leidt dat door anderen, zoals het nu is, gestuurd wordt vanaf het ogenblik dat je nog maar geboren wordt tot het moment dat u terug naar onze zijde komt. Wanneer dan tijdens dat leven de essentiële waarden van een stoffelijk bestaan niet meer kunnen doorleefd worden, dan is het hek van de dam; en dat is wat uw huidige maatschappij in vele gevallen naar voren brengt. De meesten onder u staan niet meer stil bij de wijze hoe zij leven. De meesten onder u zijn gewoon afgescheiden van al wat natuurlijk is, zij beseffen niet meer dat zij deel uitmaken van een groter geheel, laat staan dat zij nog voeling hebben met de aarde of met andere planeten, zelfs nog geen voeling hebben met de natuur, met een woud, met bomen, met de zee. Oh ja ja, met de zee hebben ze voeling, 14 dagen per jaar op het strand gaan liggen bruinen.
Maar dat is het niet.
Dan zien we hoe de huidige mens gewoon ook steeds meer zich omsluit met allerlei moderne technische middelen, waardoor hij eigenlijk geen contact meer heeft met zijn medemens. O, jawel hé, ik heb op mijn  facebook zoveel duizenden vrienden.  Ja, al die zaken zijn zo waardeloos als ze groot zijn, maar ze zijn niet meer in staat om werkelijk met de medemens om te gaan, laat staan werkelijk voor de medemens iets over te hebben.
Bekijk uw maatschappij, zie hoe u omgaat met iemand die lijdende is: “O, we droppen die wel in onze moderne klinieken en daar moeten ze maar zien dat ze het oplossen.” Zie hoe u omgaat met uw ouderen: “O, daar hebben we instellingen voor, we droppen ze daarin en ze zullen wel verzorgd worden totdat we de erfenis kunnen gaan opstrijken.” Zie hoe u met mensen omgaat, die niet 100% gelijk zijn in de maatschappij, waarvan u al heel rap zegt: “Ja, ze hebben geestelijke afwijkingen; o, we steken ze wel vol met medicijnen zodat ze braaf blijven zodat we er geen last van hebben. En zo hebt u een maatschappij gecreëerd waar iedereen wel zijn gading in kan krijgen zolang als je het maar niet te lastig maakt voor de rest en zolang als je voor het totaal van uw maatschappij economisch interessant bent. Want u mag niet vergeten, wanneer u door de maatschappij bezien wordt als een beetje kierewiet,  bent u nog wel zeer economisch interessant. Wanneer u lijdende bent en opgenomen moet worden in een van uw mastodont-klinieken, bent u ook heel interessant.
U staat er misschien niet bij stil, maar het zijn al deze zaken die maken dat uw huidige maatschappij met zijn huidige structuren zichzelf aan het vernietiging is en dat u gewoon gaat krijgen dat vanuit oorden waar dat allemaal niet bestaat en waar de mens geleerd heeft voor zichzelf te vechten, dat zij hier meer en meer op de voorgrond zullen treden en zelfs op redelijk korte tijd de oude bevolking, die zo leeft, van de kaart kan vegen en gans dit continent als het ware zeer snel wijzigen. Maar dat is over een iets langere periode
Maar vandaag de dag dat jullie hier leven, en daar wil ik het verder met jullie over hebben, is het belangrijk dat u zich kunt distantiëren van al deze zaken. Dat u zich niet afhankelijk maakt van al deze ingewikkelde moderne technologieën.
Ik begrijp best dat u hier in een wereld leeft waar bijvoorbeeld verplaatsing een noodzaak is, maar verplaatsing en verplaatsing is twee. U kunt u heel gemakkelijk en redelijk goedkoop een auto aanschaffen waar u heel lang mee kan doen. Maar ik kan ook zeggen: “Ja maar nee, ik wil met de tijd meegaan en ik wil het modernste van het modernste. Dat kost u dan een hoop geld en in vele gevallen achteraf ook een zeer grote hoop miserie omdat al die moderne zaken, die men u heeft aangeraden die u toch wel moest hebben, ja, soms wel eens in de knoop slaan, kapotgaan. Waar degene, die zegt: “O, voor mij dient een voertuig om mij van A naar B te verplaatsen en meer moet dat niet zijn” waarschijnlijk zich veel langer van A naar B kan verplaatsen dan degene, die een ultramodern super-voertuig gaat bezitten. En zo is het met alles.
Wanneer u kijkt, en dit is misschien voor de meesten onder jullie wel belangrijk om even over na te denken, hoe op het ogenblik uw medische wereld functioneert – want jullie moeten allemaal gezond 100 jaar worden; het is te zeggen, u mag wel wat problemen hebben met uw voertuig; zolang u maar binnen het kader van hetgeen wat geproduceerd wordt en aanwezig is, functioneert, is er geen vuiltje aan de lucht. Wat krijgen we? We krijgen dat men de mens niet meer als een geheel gaat bezien maar als een soort puzzel. Vandaag steken we u een andere knie, morgen een andere elleboog en binnenkort misschien een nieuw hoofd. Hersenen niet, want die zijn niet te koop. Maar goed, begrijpt u wat ik wil zeggen? Een mens, die naar de eenvoud gaat, zal in deze eenvoud in harmonie kunnen leven met de natuur, in harmonie kunnen leven met alles wat rondom hem aanwezig is, zonder dat hij of zij zich moet gaan richten tot allerlei nagemaakte producten, die dan in het lichaam zelf weer voor de nodige toxines zorgen zodat er weer nieuwe problemen ontstaan en zo verder.
Kijk, een heel simpel voorbeeld: we zitten nu in de winterperiode; het is aan te raden om zeker uw vitaminen op punt te houden. Nu hebt u verschillende mogelijkheden in deze moderne tijd. U kunt naar de apotheek stappen en daar allerlei dure vitaminepillen gaan halen, die in vele gevallen, wanneer je ze consumeert zoals het voorgeschreven is, redelijk wat negativiteit in het lichaam achterlaten waardoor dat je dan in de zomerperiode andere pillen nodig hebt om u goed te voelen. Of u kunt zeggen: wat kan ik doen om in deze donkere tijd van het jaar toch mijn lichaam fit te houden? En dan zijn er heel simpele zaken. U kunt gebruikmaken bijvoorbeeld van wat meer noten, dat moeten zelfs geen ingevoerde zijn, uw eigen noten bevatten meestal voldoende stoffen om u goed te laten doorwinteren. Maar u hebt andere mogelijkheden, zeker in deze tijd. U hebt bijvoorbeeld de mogelijkheid om met citrusfruit, en dan denk ik vooral aan citroen enz. om uw noodzakelijke vitaminatie op punt te houden. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. Wanneer u rondom u kijkt in de natuur, dan ziet u dat deze natuur eigenlijk niet dood is, maar dat in deze natuur nog steeds zaken aanwezig zijn, die voor u voldoende bouwstoffen, voldoende elementen bevatten om een winterperiode door te komen. Maar wat van belang is in deze periode en waar u ook te weinig bij stilstaat, is het feit dat u in deze periode voldoende rust moet nemen. Het is niet voor niets dat de natuur zich terugtrekt. Dat veel dieren bijvoorbeeld een winterslaap houden. Maar voor de moderne mens is dit moeilijk te accepteren. “Wij hebben een zeer druk bestaan, wij moeten zorgen dat wij al onze afbetalingen doen. Wij moeten zorgen dat wij onze facturen voor verwarming, voor noem maar op wat, kunnen blijven betalen.”
Ja, maar hebben jullie er bij stilgestaan dat jullie zichzelf in zo’n positie hebben gebracht? Is het echt nodig dat ieder van u leeft in woningen, waarvan men enkele honderden jaren terug zou gezegd hebben dat ze allemaal kastelen zijn? Is het nodig dat u slaapt in een verwarmde kamer, dat alle ruimtes steeds verwarmd zijn? Is het nodig dat alle ruimtes voorzien zijn van alle mogelijke moderne snufjes en comfort?
Deze vragen moet u zich gaan stellen en dan zult u voor u zelf, als u eerlijk bent, moeten toegeven: eigenlijk niet, maar het was zo gemakkelijk.
Ja, maar u vergeet dan, u slaapt in een verwarmde kamer bijvoorbeeld gedurende een ganse winterperiode; o, heerlijk warm, niet koud. En dan staat u er van verbaasd dat u enkele jaren later een ziekte ziet uitbreken waarvan je denkt: hoe is het nou mogelijk? Want hier ook weer ben je als mens vergeten dat uw slaap ook aangepast zou moeten zijn aan het ritme van de aarde. Gek hè, dat je daar niet bij stilstaat. Maar toch is het zo. In de winter slapen in een verwarmde omgeving gaat bijvoorbeeld leiden na verloop van tijd, ik zeg niet na één jaar maar na enkele jaren, naar een zenuwsysteem dat niet meer functioneert zoals het hoort. Wie had dat nu gedacht? Toch is er een logica in. Uw ganse lichaam, lieve mensen, is opgebouwd om onder verschillende condities te functioneren en het heeft die condities nodig, want anders gaat het mis. Technisch gezien weet u, wanneer u met een auto rijdt, die op benzine rijdt, dat u er geen diesel in moet doen, want dan gaat het niet, en omgekeerd. Dat vindt u allemaal normaal maar u vindt het niet normaal dat uw lichaam dat qua opbouw en structuur langs de ene kant misschien technisch gezien zeer ingewikkeld is omdat de mens – en nu zeg ik misschien weer iets dat vloekt voor de wetenschappers – maar zo dwaas is om die structuur te willen ontleden, niet begrijpende dat u iets wat één geheel is en steeds als één geheel functioneert, eigenlijk niet kan ontleden. Want op het ogenblik dat je een stukje uit dat lichaam haalt, dan heb je niet meer het gehele plaatje. Dan gaat u dat stukje bekijken en dan gaat u zeggen: ja maar, dat moet zo of zo; maar dat stukje past dan niet meer in het ganse plaatje.
En daarom is het niet zo raar dat, wanneer je als mens hier leeft, hier geboren bent, dat uw lichaam aan de noden van de natuur eigenlijk zou moeten beantwoorden. U bent niet op de hoogvlakte van Tibet geboren of u bent niet op de hoogvlakte van de Andes geboren, want daar functioneert uw lichaam niet zoals het hoort.  O ja, u kunt daar naartoe gaan en u kunt daar even van alles en nog wat doen, en dan ondervinden dat uw bloed niet meer juist is en zo verder. U bent eveneens niet geschikt om bijvoorbeeld in een woestijn te wonen; dan had u daar moeten incarneren, om het zo te zeggen. Kijk, van planten neemt u dat aan. U begrijpt bijvoorbeeld heel goed dat een woestijnplant niet in een Belgisch klimaat kan overleven. U begrijpt heel goed dat bijvoorbeeld korstmossen van Groenland hier ook niet overleven, maar u begrijpt schijnbaar niet dat u als mens daar ook rekening mee moet houden. Waarom denkt u dat er in uw maatschappij op dit ogenblik zoveel vormen van afwijkingen zijn? Hebt u er bij stilgestaan dat hetgeen wat u eigenlijk doet: de ganse wereld steeds weer naar u toebrengen, zo snel mogelijk, of anderzijds de ganse wereld bereizen zo snel mogelijk, dat dit een ernstige impact kan hebben op uw voertuig? Ook hier staat u veel te weinig stil bij de fenomenen, die zich telkens voordoen. Wanneer u kijkt naar de oudere mens, daarmee bedoel ik dus van enkele honderden jaren terug, die reisde ook over de wereld. Alleen had hij de tijd. De schepen van toen deden er maanden en maanden over om ergens te komen, soms jaren, en dan ook dezelfde tijd om terug te geraken van waar men vertrokken was, als men nog het geluk had. Heden ten dage is het voor de mens een klein kunstje om op één dag, bij wijze van spreken, de wereld rond te reizen. Ik heb daar niks op tegen. Van mij mag iedereen dat doen. Alleen vergeet men, wanneer men dit met een regelmaat doet, dat je telkens weer het ganse stoffelijke voertuig in een vorm van chaos brengt. O, en men kan dat aantonen hoor,  geen probleem. Wanneer u over de evenaar gaat, ja, gaan doet u meestal niet meer, maar vliegen, en u zou uw bloedbeeld bestuderen op het moment, dat dat gebeurt, dan ziet u daar eigenaardige fenomenen in. Men weet dat, maar men houdt daar weinig of geen rekening mee. Desnoods zal men wel hier of daar een pilletje voorschrijven, dan is het in orde. Waar men minder oog voor heeft, zijn de inwerkingen die gebeuren op uw cellensysteem; de disorder die tussen cellen ontstaat waardoor er, ‘ach ja, het is toeval hè’, na verloop van tijd chronische ziekten ontstaan, die met de cellen te maken hebben. Maar ja, moeten we ons daar nu allemaal aan storen? De wereld is modern, we doen maar.
Ja, de mensheid doet maar, zeker de moderne mensheid. Maar het voertuig is niet aangepast en daardoor ontstaat de mogelijkheid dat er hier ook, en daarvoor geef ik eigenlijk deze les vanavond, hier ook een zeer versnelde afbouw komt van vele voertuigen. Daarom, ga naar het eenvoudige, laat al deze ingewikkelde procedures zoveel mogelijk achter u. Tracht, om te beginnen, u één te voelen met de natuur, de aarde aan te voelen. Niet onbelangrijk. Jullie hebben allemaal geleerd om te mediteren. Zorg dat meditatie iets is dat deel is van uw dagelijks bestaan. Tracht in uw meditatiegebeuren u steeds opnieuw in harmonie te zetten met de aarde, met de kosmos. Dat is het krachtigste medicijn, dat u kan hebben. Als u de moeite doet om de tijd te nemen om dagelijks te mediteren en in die meditatie u telkens weer opnieuw in  harmonie, in evenwicht te stellen met alles rondom u, dan krijgt u ook dat uw lichaam, en dit gaat dan via uw aura, de juiste prikkels geeft dat al uw cellen, en dat is niet onbelangrijk, hun normale taak op een evenwichtige wijze in volledige harmonie – en dan bedoel ik zowel de cellen van uw kleine teen als de cellen van het topje van uw hoofd – kunnen uitvoeren.
Men staat er niet bij stil, maar op het ogenblik dat u zich kunt distantiëren van de ingewikkeldheid en de stress van uw maatschappij, hebt u enorm veel voor. U zorgt ervoor dat uw eigen leven veel evenwichtiger en harmonische kan verlopen. U zorgt ervoor – en dit is misschien zeer sterk uitgedrukt – dat u voorkomt dat uw lichaam gaat woekeren, dat u voorkomt dat er artrose optreedt in uw zenuwsystemen, dat u voorkomt dat er hersencellen gaan reageren. U hebt daar misschien nooit bij stilgestaan, maar het is zo. Uw maatschappij is een maatschappij, neem mij niet kwalijk, die alles in zich draagt om zichzelf te vernietigen en ze is er goed mee bezig.
Bekijk uw maatschappij. U bent nog niet geboren of u wordt al behandeld voor alles en nog wat. En als u sterft, wordt u ook nog behandeld. Zelfs al is uw laatste adem al uitgeblazen, dan doet men nog even voort. De meesten van u hebben echt niet de keuze gemaakt om dit in deze maatschappij te doorleven. Maar het is effectief de verandering, die dit in een enorm snelle vaart heeft gerealiseerd. Want het is misschien, kosmisch gezien, noodzakelijk want anders kunnen we niet terugvallen naar de normale aantallen, die de aarde moet hebben; anders kunnen we er misschien niet komen dat de aarde terug zijn natuurlijke evenwichten heeft. Dat weet ik allemaal wel, maar wanneer u in een groep als deze wilt vooruitkomen en uw eigen geestelijke ontwikkeling wilt waarmaken, dan moet u dat gaan beseffen, dan moet u doorhebben dat meedraaien in deze maatschappij, op de wijze dat de maatschappij dit eigenlijk van u verlangt, een blanco cheque tekenen is voor alle mogelijke problemen – en dat vul je zelf maar in – die je dagelijkse overal rondom u ziet.
Daarom, wat er zich ook maar voor u voordoet, kies altijd voor het simpelste. Ik heb het voorbeeld in het begin van de avond gegeven van de auto. Wil je een auto kopen, koop de simpelste. Maar dit is hetzelfde voor eender welk ander gebruiksvoorwerp. Tracht u naar de toekomst toe zo onafhankelijk mogelijk op te stellen. Zorg dat u zo weinig mogelijk afhangt van anderen. Ga steeds voor de eenvoud. Wanneer u de keuze hebt bijvoorbeeld in therapie of in medicatie, kies de therapie, die het dichtst bij de natuur leunt; medicatie: kies zaken die natuurgetrouw zijn, niet kopieën, niet namaak. Het is met alles. Voeding: ach, je komt in een prachtige periode, nietwaar? De feestperiode. “We gaan allemaal heel veel en heel lekker dineren. Wij hebben van gans de wereld alle mogelijke zaken naar ons toegehaald; want ja, een gewone raapkool, dat eten wij niet meer. Wij willen iets hebben dat uit Azië, Afrika, al is het van de Noordpool komt, maakt niet uit, dat is eens luxe; en dan consumeren we liefst totdat we niet meer kunnen, dat we bij wijze van spreken barsten.” Ach ja, en dan is het natuurlijk lastig dat je paar weken later u niet goed voelt en dat je grieperig bent of dat je dit of dat krijgt. Maar goed, hier ook weer, lieve mensen, van mij mogen jullie alles doen wat je wil, maar de raad die ik jullie geef: houd het eenvoudig; koop zo weinig mogelijk producten die van heinde en ver komen en u aangeprezen worden als het fijnste der fijnste. Koop gewoon producten waarvan u de herkomst kent. Producten, die zuiver zijn, voor in zover u ze kunt vinden, want zelfs wat uw voedingsbronnen aangaat, heel veel zaken op het ogenblik, ondanks al uw keuringen, ondanks alle mogelijke voorschriften, zijn eigenlijk al voor de mens in vele gevallen toxisch waardoor er weer andere zaken in het lichaam ontstaan.
Ik weet, wanneer je het zo bekijkt, wordt het misschien ietsje moeilijker om voor uzelf de juiste keuzes te maken. Maar eens dat u de stelregel: ik ga voor de eenvoud, gewoon bent, dan zult u opmerken dat u wel degelijk steeds weer kunt vinden wat u nodig hebt. En u hebt heus niet al die dure producten nodig die van over gans de wereld komen. U hebt heus niet een Chinese keuken nodig of een Italiaanse keuken of een Spaanse keuken of een Marokkaanse keuken, het maakt niet uit. U mag dat wel eens consumeren, dat maakt niet uit, maar het is niet zo dat je dat per se allemaal moet gebruiken. Kijk wat je rondom u hebt en begin daar al eens mee, dan ga je al veel verder komen.
Tracht zaken, die zo harmonisch mogelijk ontwikkeld zijn, te consumeren. Vermijd zoveel mogelijk alles wat dierlijk in grote massa is gekweekt. Dit is niet gemakkelijk, hè, met de feestdagen. Iedereen wil een dikke kalkoen met Kerstmis en met Nieuwjaar nog wat anders, maar houd er wel rekening mee dat de meeste van die dikke kalkoenen eigenlijk voor de mens niet zo gezond zijn. Wanneer u gaat ontleden wat die lieve dieren te eten hebben gekregen, ja, dan moet u toch niet verschieten dat u zelf na verloop van tijd dan problemen krijgt; en zo is het met vele zaken.
U kunt bijvoorbeeld beter in uw moderne maatschappij, wanneer je dat nog vindt, de aardappelen die u wilt eten, bij een kleine landbouwer gaan halen dan bij een groot constructiebedrijf, want zoals u weet, zijn de meeste aardappelen, die in de groothandel naar de detailhandel komen, mooi bewerkt, vooral bestraald met kobalt. Ach, dat is toch niet erg, dat is alleen maar om te voorkomen dat zij zouden, wat zeggen ze, ‘schieten, hè. Wie gaat daar nu om treuren dat die aardappel mooi blijft, ook na zoveel maanden? Iemand? Kijk, een mooie aardappel op uw bord. Alleen is men vergeten dat de bestraling met kobalt veroorzaakt heeft dat de celstructuur van die plant of die knol enigszins  veranderd is, zelfs in die mate dat hij, wanneer hij geconsumeerd wordt, agressief is voor het menselijk lichaam. O nee, u gaat geen licht geven. Uw aura zal misschien van andere dingen gaan stralen, niet van die aardappel. Maar wel uw darmen, wel uw maag, kunnen serieuze last krijgen van deze bestraalde producten. “Ach, daar moeten we toch allemaal niet mee in  zitten, dan nemen we een pilletje en dan gaat het weer wel verder.” O ja, dat pilletje gaat dat dan maskeren tot op het ogenblik dat je niet meer verder kunt; en zo is het met zeer vele zaken. Deze aardappel is een voorbeeld van hoe ingewikkeld uw maatschappij is gemaakt. Probeer een aardappel te vinden, die niet behandeld is.  En zo is het lieve mensen, met zeer veel zaken rondom u. Daar wil ik op een avond als deze uw aandacht op vestigen. Houd er rekening mee, zoek steeds het eenvoudigste, het simpelste en dan zul je zien, dan ga je aardig wat kunnen voorkomen.
En weet u wat het bijkomende nut nog gaat zijn? Dat is, wanneer u zo redeneert, dat uw rekeningen ook aardig naar de simpelere kant zullen gaan. En daardoor gaat u dan weer minder stress krijgen want gezien u dan opmerkt dat u met aardig wat minder kunt rondkomen in deze maatschappij dan dat de maatschappij u eigenlijk voorhoudt dat zou moeten zijn, dan voelt u zich weer een stuk beter in uw vel.
En zo zie je maar, als je erin slaagt van met simpele middelen en simpele handelingen uw leven op een ander spoor te zetten, dan kunt u aardig wat realiseren en dan gaat u ook in uw geestelijke ontwikkeling veel gemakkelijker evolueren, veel gemakkelijker verder komen. En dan gaat u langzaam maar zeker in een tijd als deze eigenlijk een voorbeeldfunctie hebben. Een voorbeeldfunctie die heel gemakkelijk door velen rondom u zal overgenomen worden. Want in de toekomst zal de keuze heel simpel zijn: of u gaat ten onder in uw moderne sociale maatschappij of u staat aan de zijkant en u kunt uw eigen weg verdergaan. In het begin misschien niet zo eenvoudig, maar toch.  Mag ik u opmerken dat in de landen waar op het ogenblik de crisis het ergste toeslagen heeft, er zich overal mensen en groepen voordoen, die niet meer meespelen, die het anders aanpakken en die, eigenaardig genoeg, bijna geen problemen meer hebben met het crisis-gebeuren. Die zelfs in een groep dikwijls aardig wat overschot kunnen voor zichzelf opbouwen en zo verder uitbreiden om iedereen, die het nodig heeft, te helpen. U moet er rekening mee houden dat de bomen, waarvan men dacht dat ze eindeloos zouden blijven groeien, gestopt zijn met groeien en dat zij door de stormen, afgetopt worden en steeds kleiner worden. Dit is niet erg, integendeel, dit is zelfs zeer positief, want het creëert nieuwe mogelijkheden. Want wanneer uw bomen veel te hoog zijn, ja, dan vangen zij teveel licht op, houden ze de zon voor u teveel tegen; en nu, doordat ze afgetopt worden, kan de zon er terug over en hebt u een ander beeld, een andere mogelijkheid.
En tenslotte zult u  ook langzaam maar zeker terug gewoon moeten worden dat u als mens niet alleen kan leven. Ik heb het al aangehaald: de moderne mens heeft duizenden vrienden in de technische sferen, om het zo uit te drukken, of uw internet of hoe u het allemaal wilt noemen; maar in werkelijkheid is hij eenzaam, staat hij volledig alleen, begrijpt hij niets van vriendschap; en laat ons zeggen dat hij over liefde geen kennis meer heeft en nog minder gevoel. Ook dat is technisch geworden en ingewikkeld. Ook daar zal men terug moeten komen, dat vriendschap en er voor elkaar zijn, normaal is in uw wereld en dat het niet nodig is dat ieder in zijn eigen kamertje achter zijn eigen schermpje zit, maar dat het in werkelijkheid nodig is dat wij allen samen werken, samen leven, samen aan hetzelfde zeel trekken om zo iets te kunnen bereiken.
En dan heb je geen 1000 of nog meer vrienden op dat internet nodig, dan heb je met enkelen rondom u meer dan genoeg; en als elke mens enkele vrienden heeft, dan verandert de ganse maatschappij, dan komt de maatschappij terug voor haar deelnemers op, dan is het gedaan met te zeggen: “Ach, jij functioneert niet meer” of “Je rendeert niet meer. We plaatsen u wel ergens en we zijn van u vanaf.” Nee, dan zien we wat de werkelijke waarde nog is en niet meer getaxeerd in economische waarde, geldwaarde en zo verder. Maar dan gaan we de mens terug zijn waarde geven als mens, dan gaan we terug kunnen aanvaarden dat ieder mens op aarde zijn waarde heeft,  zijn betekenis heeft in het geheel. Dat geen mens op aarde er niet hoeft te zijn, of onbeduidend zal zijn. Zoals het nu is: dat zeer velen in deze streken zich totaal waardeloos voelen en zich tot niks, maar ook niks nog kunnen bewegen, met alle gevolgen van dien. Ook dat komt door de techniciteit en de ingewikkeldheid.
Ook wanneer we dit naast ons kunnen neerleggen, wanneer we kunnen zeggen: “Kijk, ik ga voor degenen, die ik lief heb, ik ga voor de vriendschap en ik eis niet van een ander maar ik ga er voor”, dan zal je zien dat ook deze mogelijkheden u veel verder brengen. En stoor u dan niet aan wat de zogezegde technische mens van heden allemaal zegt en naar voor brengt. Laat het voor wat het is, stoor u niet aan al die zaken, die zouden moeten zijn om zogezegd een sociale maatschappij te hebben. Want uw ganse zo sociale maatschappij is de meest asociale maatschappij, die de aarde ooit gekend heeft. Men zal dit niet graag horen, zeker niet in vakbonds- of politieke kringen, maar het is de harde waarheid.
Denk daar over na, plaats u er buiten, ga voor hetgeen jij aanvoelt wat in u juist is. Gebruik de middelen rondom u. Besef dat je deel bent van deze aarde. Besef dat je deel bent zelfs van deze kosmos en vooral dat de krachten in u aanwezig zijn. Dat je meer kan bereiken via een meditatie, dat je meer kan bereiken via een instelling op de kosmische krachten, dat je meer kan bereiken via de odkracht of de prana, of hoe u het wilt noemen, dan dat u kan bereiken met een ganse farmacie of een gans hospitaal, om het zo uit te drukken.
Besef dat u alles, wat u aangeboden wordt door de maatschappij, in wezen niet van node hebt. Dat de kosmos rondom u, lieve mensen, u alles geeft, u in alles voorziet, maar u moet er durven voor gaan, u moet ervoor openstaan. En dat is het grootste probleem voor de moderne mens. En toch zal je zien, als je probeert, beetje na beetje, dat het werkt en dat je steeds, dag na dag, op deze wijze verder komt en dat uw leven waardevoller wordt. Niet alleen omdat je betekenis gaat hebben voor uw medemens, maar vooral omdat je zelf meer doorzicht en inzicht gaat hebben in alles wat rondom u gebeurt en dat u zelf heel gemakkelijk voor veel zaken, waar anderen een drama van maken, de schouders kunt optrekken en zeggen: “Ach, het stoort mij niet, het is niet deel van mijn wereld, het is niet deel van mijn kosmos, het is niet deel van mijn bestaan.”
Zo,  dit was misschien een redelijk lange les. Ik heb ze zo eenvoudig mogelijk trachten te houden met zo eenvoudig mogelijke voorbeelden. En wanneer u er als groep rekening mee houdt en als individu, dan zul je zien, dan hebben jullie allemaal een zeer waardevolle geestelijke toekomst voor u en dan maakt het heus niet uit of u hier nog 10 jaar op aarde rondloopt of 10 maand of 10 dagen of 100 jaar, maakt helemaal niet uit. Want dan beseft u dat, met hetgeen wat u hier doet en leert en ervaart, in uw bestaan lichtend en harmonisch verder kan; en dat is, lieve mensen, hetgeen wat ik jullie allemaal toewens. Het is misschien een vroege nieuwjaarswens of een kerstwens of wat jullie het willen noemen, maar echt het komt uit de grond van mijn geleend hart; ik wens jullie dit toe: dat het licht jullie steeds mag begeleiden.

Vragen.

 • Bij het uitvoeren van mijn oefening in het bos had ik het gevoel dat, hoe verder ik in het bos ging, hoe minder energie ik had. Op een bepaald moment ben ik zelfs gaan zitten tegen een boom en kwam ik in een droomtoestand, zijnde een kar, persoon ernaast en in een veld zonnebloemen. De zonnebloemen bleken de bladeren van de bomen te zijn, die op de grond lagen.
  Uit het bos was mijn energie er terug. Ben ik dan zo in onevenwicht met het bos?

Wanneer u deze vraag zo stelt, dan moet ik daar eigenlijk op antwoorden dat de illusie, die u gecreëerd hebt, te maken heeft effectief met onevenwichten, die in u aanwezig zijn. Maar deze onevenwichten worden alleen maar duidelijk doordat u juist in een harmonische toestand van een bos zich bevindt en het bos u de signalen geeft waar het over gaat. Wanneer ik een vrije vertaling mag maken, dan zou ik zeggen dat u op het ogenblik veel te veel onder stress tracht te functioneren. Dat u eigenlijk  niet met uw volle goesting functioneert in hetgeen wat u in deze functies volvoert en dat zou kunnen wijzen naar de bladen en zo verder, en dat het hoog tijd wordt dat u een andere wending geeft aan uw dagelijkse stresssituatie. En ik denk dat je daar dan de meest juiste interpretatie kunt hebben van hetgeen u hebt aangevoeld en ik blijf erbij, als een illusie wagen(?)

 • Ik heb altijd begrepen dat je niet eerder dood gaat, dan dat je je leerscholen voor dit leven hebt afgemaakt.

Was dat maar waar!

 • Toch werd er gezegd dat veel mensen overlijden voor hun tijd, omdat het stoffelijk lichaam het niet meer aankan. Kunt U dit nader toelichten?

Oh ja, simpel. De meeste onder u kunnen met de wagen rijden en zij kopen een auto om zich daarmee te verplaatsen. Maar ja, af en toe zijn er zo van die zaken op de baan, die gebeuren, en wordt die wagen in de prak gereden. Maar u dacht wel, toen u die wagen aankocht, dat u gerust 10 jaar daarmee gereden zou hebben. En na een half jaar ligt hij op de schroothoop.
Kijk, ik geef dit als voorbeeld omdat dit in uw technische maatschappij gemakkelijk begrijpbaar is. Zo is het ook met een voertuig, een lichaam. De geest zoekt, als hij iets of wat bewust is, een lichaam omdat hij dan hoopt dat hij in dat lichaam bepaalde ervaringswerelden kan opdoen. Maar je mag niet vergeten dat er zeer vele omstandigheden zijn, die maken dat het lichaam eigenlijk de poorten sluit voor de geest en dat de geest weinig of geen invloed kan uitoefenen op het lichaam. En dat is natuurlijk niet plezant daar te blijven zitten, hè. Dat is zo, je koopt een huis en je denkt: Joepie, ik heb de koop van mijn leven gedaan. En u zit dan in dat huis en merkt op dat er geen ramen zijn, dat er geen verwarming is en dat u eigenlijk in de vuiligheid zit. Ja, dan tracht u daar zo snel mogelijk vanaf te geraken. En als het dan een geest is, die al enigszins een bewustzijn heeft doorgemaakt, ja, die zorgt er dan wel voor dat dat lichaam stopt met functioneren.
Maar als dat primitieve incarnaties zijn, dan hebben zij die draai nog niet te pakken en dan kan het wel zijn dat ze 100 jaar vastzitten in een lichaam waar ze niets aan hebben.
Dus het idee dat de geest enkel maar kiest en dan heel juist  dat lichaam, en dat juist, laat verlopen, ja, dat is heel mooi, maar zo is het niet altijd. En je moet toch rekening houden dat, en nu ga ik weer iets zeggen wat je misschien niet graag hoort, maar incarnaties op deze aarde behoren nog niet tot de hoogst lichtende incarnaties. Jullie zitten nog altijd hier op aarde op een redelijk laag niveau. Buiten de heel bewuste geesten, die heel specifiek een lichaam zoeken om daarin te incarneren om te trachten de mens te verheffen. Dat is weer iets anders. Zo zijn er permanent wel op aarde aanwezig, maar dat is niet de grote meerderheid.

 • In de eerste dagen na de vorige zitting, tijdens mijn beschouwing, was ik heel vermoeid. Komt dit doordat ik terug bij mijzelf uitkwam of waren hier andere redenen voor?

Kijk, wanneer u in een meditatief proces gaat en in dat meditatieve proces kunt u niet u afsluiten van hetgeen wat u in de dag bezighoudt, dan kan dit leiden tot vermoeidheid. De raad die ik iedereen zou willen geven, is dat, wanneer u mediteert, zorg ervoor dat u het op zulk een wijze doet dat u hetgeen wat in de dag aan de orde is, hetgeen wat u stresseert misschien, hetgeen wat u angstig maakt, hetgeen wat u onzeker maakt, noem maar op, dat dat niet aan de orde is. Laat het even opzij. Kom tot rust. Als je tot rust kunt komen, als je tot evenwicht kan komen, dan is het misschien mogelijk dat hetgeen wat u anders zo aanpakt, dat dit dan op een juistere wijze verwerkt wordt. Dat is oefening.
Wanneer dit niet is en je gaat iets beschouwen, dan zit die negatieve kracht daarachter en dan kan dit aardig wat energie van u opslorpen. Daarom is u ook geleerd om u af te schermen. Gebruik deze afscherming op een juiste wijze en als u die goed in de hand hebt, dan zal u ook zien dat daardoor er geen verlies aan energie of potentiaal meer aanwezig is.

 • Mag ik even daarop inspringen. Broeder, vorige les is ons aangeraden om ons te omgeven met een spiegelend ei om ons af te schermen. Is dit doorzichtig of moeten we dit visualiseren met een kleur? Goudgeel?

Lieve dame; een spiegelend ei is nooit doorzichtig, want een spiegel is niet doorzichtig. In een spiegel heb je de reflectie van het beeld van buitenaf. Zo simpel is het. Dus ik kan mij niet voorstellen dat je een doorkijkspiegel hebt. Dat was ook de bedoeling niet. De bedoeling was wel degelijk dat men u heeft aangeleerd: bekleed u met een spiegelend ei.
Goed, een spiegel is een spiegel. Nu kan u effectief in een verder stadium het ei voor uzelf inkleuren als goudgeel. Dat heeft dan weer te maken met de krachtsverhoudingen, maar vergeet niet: uw spiegel blijft een spiegel. Het is niet goudgeel, maar spiegelend. Het goudgele zou dan in dit geval de binnenkantomkleding zijn of voor u de aanduiding dat u in de krachten van dit licht werkt.
En misschien zal dit voor velen een ideale omkadering zijn. Anderen zullen misschien weer een andere omkadering wensen.
Houd het simpel, dat was toch de les van vanavond. Houd het simpel. Een spiegel is een spiegel. Oh, ik weet wel, er zijn van die doorkijkspiegels, waar degene die spiegelt niet ziet en de ander, die aan de andere kant staat, wel ziet. Maar daar gaat het toch allemaal niet om, lieve mensen. Het gaat het er om dat je uzelf afschermt en dat de reflectie, die negatief is, dat die teruggaat, en al wat positief is, dat dat heel mooi naar u toekomt.  Ach het is zo eenvoudig. Probeer het maar.

 • Tijdens de meditatie kom ik te samen met mijn begeleider in een lege ruimte. Is dit een deel van mij of is dit een deel van mijn hogere zelf?

Nou, dan zou u eerst moeten definiëren wat u verstaat onder uw ‘hogere zelf’. Daar gaan we nu niet aan beginnen.
Wanneer u tijdens een meditatie in een lege ruimte komt, zou ik zeggen, is dit zeer positief. Waarom is dit zeer positief? Omdat je vanuit die lege ruimte een eigen invulling kunt maken en daardoor aardig wat kunt voor uzelf leren. Zeker wanneer je dan stelt dat je met uw begeleider in deze ruimte komt. Het is, ach ik zal hier een oud voorbeeld aanhalen, het is zoals in de tijd dat je met uw meester, om het zo uit te drukken,  de woestijn introk, in de leegte van de woestijn ging luisteren naar wat uw meester u te vertellen had. En weet u wat soms het mooie van het verhaal was? De leerling ging met de meester in de woestijn in de leegte, zat daar gedurende zeer lange tijd zonder dat de meester één enkel woord sprak. Maar de meester nam de leerling mee in zijn overweging en zo kreeg de leerling een meerwaarde. Kreeg hij via het stilzwijgen, via de stilte inzicht in de werkelijke krachten. Meestal ging dat dan over natuurkrachten en zo verder en de wisselwerking tussen geest en natuur.
Dit gebeurde nogal veel in de oude tijd en had zeer goede resultaten. Dus wanneer u zo een beeld krijgt, is dat een zeer waardevol gegeven. En u moet dat ook niet koppelen aan een hoger ik of weet ik veel wat. Dat heeft er niets mee te zien. Laat wat het is. Hou het simpel, hier ook, weer hetzelfde van vanavond. Hou het simpel. Begin niet alles in vakjes te steken, maar ervaar het, doorleef het en maak er gebruik van.

 • Spoort de Geest ons aan om onze kantoorbaan in te ruilen voor werken dichter bij de natuur, met de natuur?

Uw geest gaat zich daar weinig van aantrekken. Wanneer uw kantoorbaan een baan is die je graag doet, waarom zou je die inruilen?
Maar wanneer je, zoals zeer velen, een kantoorbaan hebt die u bij wijze van spreken, ja, ik kan niet vloeken, hè, maar die u niet ligt, dan is het niet uw geest, die tegen u gaat zeggen: zoek iets anders; maar dan is het een logica voor uzelf, als je verder wilt geraken en niet vastgeroest wilt geraken in een kantoorbaan, die je niet graag doet zoals velen, dat u iets anders zoekt. En, oh ja, het argument: maar wij leven in deze ingewikkelde maatschappij en ik moet voldoen aan dit en ik moet voldoen aan dat en ik moet zus en ik moet zo. Ja, daar zult u keuzes in moeten maken.
Als u niet in de regeltjes en de voorschriften van de maatschappij wilt meelopen en u wilt iets anders doen, dan moet u voor uzelf consequent genoeg zijn om dan ook te aanvaarden dat u buiten dat systeem van die maatschappij valt. Kunt u dat, dan kunt u alle wegen uit en als uw geest ziet of ervaart dat daardoor voor uzelf uw leven veel harmonischer en evenwichtiger is, dan kunt u ervan op aan dat uw geest dat zal ondersteunen en u zal trachten op allerlei wijzen te begeleiden. Maar dan moet ik er wel direct bijzeggen, dan moet je er ook open voor staan. Dan moet je ook durven luisteren. Dan moet je ook durven ervoor gaan. En dan mag je niet zeggen, zoals velen dat doen: O, ik ga voor iets wat ik werkelijk wil en alle anderen moeten mij dan maar ondersteunen en zorgen dat ik mijn droom kan waarmaken. Want dan ben je totaal op het negatieve verkeerde spoor.
Wanneer je voor iets gaat in het leven, dan ga je er zelf voor. Dan eis je niet van de wereld, noch van de medemens, dat zij u daarin ondersteunen omdat jij dat zou kunnen realiseren. Nee, dan is het juist omgekeerd, dan ga je voor en neem je alle consequenties; en wanneer je dat doet, dan zal je zien dat je alle mogelijke steun krijgt. Niet alleen van uw eigen geest, maar van de ganse kosmos, als het ware
Maar als wij het bekijken in uw moderne maatschappij, dan zien we dat zeer velen staan te roepen: “en ik wil dit en ik wil dat, maar al de anderen moeten daar mee aan beantwoorden en moeten zorgen dat degene, die zegt: “ik wil dit en ik wil dat”  dat kan doen.
Zo gaat het niet. Zo werkt het niet.
Het grote probleem in de huidige maatschappij, dat is voor de meeste mensen zo, is dat zij niet durven de paraplu, die boven hen gehouden wordt door de maatschappij, wat u omschrijft als uw sociaal systeem, van deze te sluiten en te zeggen:: voor mij niet meer, ik ga mijn weg.
Nochtans, wanneer we het zo vanuit onze kant bekijken, zie je in deze streken meer en meer mensen, gedwongen of niet gedwongen, zij zeggen: “met mij niet meer, ik ga mijn eigen weg.”
En wij zijn ervan overtuigd dat zelfs binnen enkele jaren er een grote massa zal zijn, die dit doet, met als gevolg dat uw ganse systeem verder in elkaar duikelt. Want hoe meer mensen zich afkeren van het systeem, hoe minder het systeem renderend is, hoe minder het systeem zich kan in stand houden. En zo ga je krijgen dat de zekerheden van vandaag in dat sociale systeem, de onzekerheid is van morgen. Dus als ik zeg: “de geest zal u helpen” is het wanneer u zelf uw eigen verantwoordelijkheid neemt. Zo zou je het het best kunnen bekijken.

 • Hoe schadelijk is genetisch gemanipuleerd voedsel? Hoe kunnen we ons hiertegen vrijwaren?

Door het niet te kopen. Zo simpel is het.
En hoe schadelijk is het? Ja, u kunt ervan op aan dat het veel schadelijker is dan de maatschappij u wilt laten geloven. Het is ongeveer hetzelfde met, u hebt in uw maatschappij een heel handig toestelletje: U noemt dat microgolf en u gebruikt dat voor uw voedsel in vele gevallen. U vergeet daarbij dat microgolfvoedsel direct kankerverwekkend is. Daarmee bedoel ik dat voedsel zo dood is en zo agressief is, en het is geen tegenspraak hoor. Uw cellen zijn gewijzigd. Dus het voedsel dat u erin legt, is eigenlijk niet het voedsel, dat eruit komt, het is cellulair gewijzigd. Deze wijziging, wanneer u die tot u neemt, veroorzaakt dat in het lichaam een alarmfunctie. Wanneer u dit regelmatig doet, ontstaat er vanuit uw cellen een zeer sterke opbouw tegen dat voedsel met als gevolg dat mensen, die continue dit voedsel consumeren, heel gemakkelijk allerlei mogelijke woekeringen krijgen.
Ditzelfde geldt, maar nog in sterkere mate, voor genetische gewijzigde producten. Deze producten, in de celstructuur zitten stoffen om het zo te zeggen, die onnatuurlijk zijn. Het is als het ware of u zaken gaat consumeren, die voor het lichaam niet aanvaardbaar zijn. Het gevolg is dat, wanneer u dit voedsel veel consumeert, niet direct hier een aanval van woekering van cellen gaat krijgen, maar een aantasting vooral van zenuwcellen met als gevolg dat er van alle ziekten, die gecombineerd zijn of  gekoppeld zijn aan uw zenuwenergiesysteem, gaan falen en dat je daar dan weer van alle mogelijke eh ziektebeelden gaat zien verschijnen, die men dan niet koppelt aan dat voedsel maar aan andere zaken, totaal verkeerd gaat behandelen, met als gevolg dat wij nog veel werk krijgen aan onze zijde.
Ja, vrienden, ik kan jullie maar een raad geven: in deze moderne wereld, hou het simpel, blijf van ingewikkeld genetisch materiaal, blijf van alle zaken dat microgolf is, blijf van alle zaken die electrisch-magnetisch eigenlijk de wereld voor u veranderen. Ik zeg niet dat binnen een paar 100 jaar het menselijk lichaam er misschien niet beter tegen kan, maar daar hebt u niets aan; en de lijdensweg, die u eerst doorgaat, die raadt ik u niet. Dus gebruik uw gezonde grijze cellen, zolang ze gezond en grijs blijven, zonder het voedsel te nuttigen. Dan komt u wel verder.
Kijk, het is nou eenmaal zo, het oude wordt opgekuist en het duister is enorm intelligent en creëert mogelijkheden waar de mens met zijn beide ogen open grandioos intrapt omdat het zo zijn positie kan bepalen. Maar het is nodig, want het kan niet anders; de aarde moet zich terug kunnen herstellen. De aarde moet afgeraken van al deze afwijkingen, die nu bezig zijn. Want ik zal misschien eens iets zeggen wat u zal choqueren, maar weet u dat 7 miljard mensen voor de aarde een kankerplek is? Maar de aarde bestrijdt geen kanker zoals de mens kanker bestrijdt. De aarde doet dat anders; die bouwt dat gewoon af, die gaat er niet tegen vechten, die zegt: “ik sluit de mogelijkheden af tot” en dan krijgt u dat er op grote schaal zaken zullen verdwijnen en daardoor krijgt u dat u nu van alle zaken aan  het doen bent, waarvan u wetenschappelijk zegt: “het is toch zo fantastisch, zie eens hoe slim wij als mens zijn, wat wij creëren. Wij zijn slimmer dan God zelf, want wij creëren nieuwe zaken.” En zij zien hun eigen dwaasheid niet.
Nu ja, het is al meermaals in de geschiedenis gebeurd, dus de geschiedenis herhaalt zich steeds en je moet dat ook allemaal niet zo zwaar ter hand nemen. Want uiteindelijk, de aarde is nog altijd een ideale planeet om de geest, die nog in het beginstadium staat, een paar maal op leerschool te sturen; dus maak u niet teveel zorgen. Hou het simpel, eet het niet.

Dan verwacht u van mij, lieve vrienden, dat ik de avond afsluit met een meditatie.
Ik wil dit gerust doen. Is er iemand, die graag een bepaald onderwerp, een simpel onderwerp heeft om gezamenlijk over te mediteren?

 • Water.

Meditatie: Water.

Zet jullie allemaal rustig, ontspan jullie allemaal en ga even met mij mee in een overdenking aan water.
Water: de bron van alle leven hier op aarde. Wanneer het water zou verdampt zijn en zich enkel in de atmosfeer zou bevinden, dan zouden al ons mogelijkheden hier op aarde teniet zijn gedaan.
Maar het water is aardvriendelijk. Het water is levensvriendelijk en zorgt ervoor dat ondanks alle tegenwerkingen die het meemaakt, steeds weer opnieuw het leven bevloeit en ervoor zorgt dat alles zich verder kan ontwikkelen.
Water, de bron van alle leven, want in één druppel water is de ganse kosmos vervat. Één celletje water, om het zo te zeggen, bevat alle leven. Zo eenvoudig is de kosmos. En wanneer je daar even bij stilstaat, wanneer je even nadenkt dat één druppel water alles inhoudt, dan kan u zich voorstellen hoe mooi een plas water kan zijn, hoe mooi een rivier water kan zijn en hoe ontzettend schoon de zee, de oceaan kan zijn.
Ware het niet dat er kapers op de kust zijn, die het water misbruiken, die het water voor zaken gaan gebruiken waar het niet voor hoort. En zo steeds weer opnieuw het water vervuilen en het water belasten met zaken die het hoegenaamd niet hoeft te dragen. Want dan krijg je water dat voor de mens niet meer bruikbaar is. Dan krijg je water, dat in zijn oorsprong voor de mens leven was, dood betekent.
Dat creëert de mens met zijn ingewikkeld denken, met zijn ingewikkelde eisen. Met zijn gedachten dat water enkel dient om zaken te reinigen en voor de rest is het van geen belang.
Maar het water is van levensbelang. Wanneer je het water op deze planeet zo onbruikbaar maakt voor de mens, dan heb je je eigen doodvonnis getekend, want onzuiver water is voor de mens een onzuiver mens. Want de zuiverheid van water, de druppel die uit de bron komt, draagt alle kracht en alle leven in zich. En wanneer u die druppel tot u neemt, dan laadt u als het ware uw eigen voertuig op met de oddkracht van de kosmos, met het prana van de atmosfeer. Dat is de kracht van het water.
Nu heeft de mensheid veel geluk dat het water sterker is dan alles wat de mens kan realiseren. En af en toe zal het water zijn kracht tonen en overspoelt het gebieden, herstelt het evenwichten, vernietigt het veel zaken die er niet hoefden te zijn.  En dan is de mens in paniek. Dan beeft hij voor de kracht van  het water, niet beseffende dat die kracht hem het leven gaf. Niet beseffende dat hij in disharmonie is. Want waar hij in harmonie is, daar draagt het water hem. Zelfs in de grootste vloedgolf, in de krachtigste golf zal het water u dragen als je in harmonie bent. Want het water is niet de vijand van de mens. Het water is de dienaar van de mens, wanneer je het wilt aanvaarden zoals het is en niet gaat zeggen: ik wil het anders. Ik wil een andere schepping creëren. Ik wil een schepping creëren naar mijn idee. Want ik wil boven alles staan.
Dat is de dwaze mens. De wetenschapper, die denkt dat hij alles weet en niet beseft dat hij niet eens èèn zandkorrel kent van het ganse strand. Van de miljarden en miljarden, van de biljoenen en biljoenen die bestaan.

En nu zou ik met jullie een klein experiment willen doen.
Stel jullie voor in harmonie  te zijn met het zuivere water. Stel jullie voor dat jullie deel zijn aan de kracht van het zuivere water. En breng in dit beeld iemand, waarvan u weet die het nodig heeft gesteund te worden. Iemand die op dit ogenblik getroffen is door ziekte of disharmonische gedachten. Iemand die hulp kan gebruiken. Breng die in uw beeld van dit krachtige water. En zie voor uzelf hoe dit water opgenomen wordt door degene die er behoefte aan heeft. Zie hoe u dit water deelt met degene die dit water gaat gebruiken. Het zuiverende, reinigende, opbouwende, krachtige water. Je zal zien dat dit beeld niet alleen bij u nu een beeld is, maar dat deze krachten wel degelijk een taak volvoeren. Dat deze krachten van dit heldere water, drager van alle leven, heling, genezing, harmonie brengt, waar jij dit nu wenst.
Deel deze kracht en je zal zien, de resultaten zullen op uw weg komen.
Besef dat je nu ook op dit ogenblik zelf deel bent van deze kracht. De kracht van het water. Het water dat voor de mens onontbeerlijk is. Het water dat de mens vreugde brengt. Het water dat de mens voldoening, volvoering, alles geeft wat dat hij nodig heeft.
Het water dat zijn krachtigste vriend kan zijn, zolang hij het water ziet als zijnde de kracht die hem drijft. Zolang hij in harmonie is met dat water zal dat water in harmonie zijn met u.
En dan beseffende dat op deze aarde het water vooral geleid en gestuurd wordt door het Elementaal, dan is het toch niet ondenkbaar dat wanneer wij ons één voelen met het Elementaal, wij ook alle mogelijkheden die het Elementaal Water in zich draagt, ter onze dienste kunnen hebben. Dat wij het water kunnen gebruiken, niet alleen om spiritueel te zeggen: ”ik doop u ermee omdat u zo zuiver bent als het water, zodat het geestelijke in u kan ontluiken en kan opborrelen”, want dat is de werkelijke waarde van de doop met het water. Het één zijn met deze levenskracht. Het één zijn met de mogelijkheden die aanwezig zijn in deze kosmische bron.
Dat beseffende, deze eenheid, steeds weer opnieuw wanneer u een druppel water ziet, dan bent u één met een kracht, een harmonie die u in uw leven steeds weer opnieuw verder kan dragen. Die u steeds weer opnieuw zuivert, reine zaken kan doen inzien. Die u een helderheid geeft in uw ontwikkeling op het geestelijke gebied.
Dat is water. Dat is de ware kracht van het water. Het water dat, wanneer je het respecteert, wanneer je er u één mee voelt, wanneer je beseft dat het onafscheidelijk is in de natuur, zo goed voor u als mens als voor de rest van de natuur, dat het water een deel is van de aarde zoals het bloed een deel is van uw lichaam, wel, dan kan u met het water wonderen verrichten.
Dan bent u de Christos op aarde, die ook over het water wandelt, want het water draagt u. Dan bent u degene die de dorstigen kan laven zonder dat daar enig andere bijwerking aanwezig is.
Deze kracht is hier bij ons, deze kracht geven wij nu door aan al degenen die aan dit water gelaafd moeten worden. En doordat wij dit doen, zijn wij deel van de kracht van het water, maakt ons lichaam, ons ganse systeem, elke cel van ons lichaam deel uit van deze kracht, deze vernieuwing, deze verfrissing. En dan kunnen we gezamenlijk, helemaal gelaafd en verfrist door het water, onze taak aanvatten. In alle eenvoud. Denkende aan die druppel water die alle leven in zich houdt. Zo simpel, zo eenvoudig is de kracht van het water.

Dan zou ik zeggen, om af te sluiten: wanneer u een glas zuiver water drinkt, denk dan dat u niet alleen aan het drinken bent, maar dat u ook de kracht van de kosmos, de kracht van het leven tot u neemt. Dat dit zuivere water voor uzelf steeds opnieuw de verfrissing en de vernieuwing inhoudt. En dat het zuivere water voor u ook het symbool is van de geestelijke vooruitgang.
Dit is zeer simpel gesteld, maar o zo werkzaam.

image_pdf