Eigen zegel opbouwen

18 oktober 2007

Zo, we gaan vanavond proberen verder te gaan met bepaalde zaken aan te leren. We zitten nogal in een najaarsperiode met nogal wat ziekten die aanwezig zijn. En gezien dat dit brandpunt hier, dankzij jullie, toch redelijk sterk aan het functioneren is, ook redelijk sterke effecten heeft naar de verbindingen met andere groepen. Groepen die jullie niet kennen, maar waar wel de verbindingslijnen functioneren, om zo de zaken te dirigeren zoals we trachten ze te laten verlopen op de beste wijze voor deze gebieden. En voor het totaal van de veranderingen op de aarde, kunnen we toch zeggen dat we alles moeten in het werk stellen om hetgeen we jullie willen aanleren en bijbrengen zo vlot mogelijk en zo goed mogelijk te laten verlopen.

Voor vanavond zou ik graag hebben dat we uw aandacht richten op het feit dat we kunnen werken met krachten. We kunnen ons afschermen, dat hebben we u al geleerd. We kunnen kracht oproepen en zo verder. We hebben al oefeningen gedaan. En de laatste oefening die aan de orde was, was dus uzelf trachten in een spiegel te laten opgaan en zo kennis te maken met uw innerlijke kracht. Al deze oefeningen blijven actueel en het is dus aan te raden dat u toch met een regelmaat daarmee bezig bent. Zelfs het voor de spiegel gaan zitten en trachten zo naar uw eigen innerlijk te gaan, blijft een belangrijke oefening. Sommigen zijn daar misschien wel een beetje rouwig om, maar goed, je moet alles doen, wil je het eindresultaat bereiken. Je kunt geen pannenkoeken bakken wanneer je geen eieren wilt klutsen. Dat gaat dus niet en in dit geval hoort die oefening er ook bij.

Vandaag gaan we echter over naar iets wat voor de meesten, uiterlijk misschien gemakkelijker gaat zijn, maar in wezen toch zeer fundamenteel is en waar je niet te snel mag overgaan. Namelijk we zouden willen van start gaan met jullie te leren jullie eigen zegel op te bouwen. Je bent nu eenmaal een magische kring en wanneer je echt met magie wilt gaan werken, is het dus ook een van de tools in de moderne tijd waarmee je kunt werken in magie, en dit is het magische zegel.

Nu zult u waarschijnlijk in de literatuur en in boekjes enzoverder toch al afbeeldingen gezien hebben en u kunt misschien denken dat u zoiets misschien kunt gebruiken. Dan moet ik u daar een beetje teleur stellen, want dat gaat helemaal niet. Al hetgeen wat u kunt terugvinden als voorbeelden, zijn voorbeelden die werkzaam zijn, effectief, voor diegene die dat zegel gemaakt heeft met een bepaald doel. De meeste van de zegels die gekend zijn, die zogezegd magisch zijn gebruikt, daar weet men zelfs niet van voor welk doel zij gemaakt zijn of voor welk doel zij ontwikkeld zijn. Daar moet rekening mee gehouden worden.

Het feit dat men bijvoorbeeld in publicaties schrijft via het zegel van Salomon. En Salomon gebruikte dat voor die of die of die geest op te roepen en om dat en dat resultaat te bereiken, dat moeten we toch met een grote korrel zout nemen. Wanneer we over het zegel van Salomon spreken – ik spreek hier wel degelijk over de magiër van in de Middeleeuwen, niet over de profeet of de koning van Israël, maar de magiër, is een totaal andere persoon, ze hebben niets met elkaar te maken, maar toevallig dezelfde naam – moet je toch weten dat deze magiër zijn zegel gemaakt heeft onder bepaalde condities, met bepaalde doelen, die hij naar de buitenwereld helemaal niet kenbaar heeft gemaakt, ook niet voor zijn volgelingen of zijn leerlingen. Dus zij hebben wel geleerd hoe zij iets moesten maken, maar ook hier weer is in magie het puur individueel wat je er in legt, hoe je het opbouwt en is de kennis van de werking van het zegel aan de persoon die het zegel gemaakt heeft.

Nu omdat het toch voor ieder van jullie belangrijk is dat je een zegel gaat maken dat inhoudelijk redelijk sterk kan werkzaam zijn, gaan we beginnen met een paar basisgegevens naar voor te schuiven.

Eerstens om een zegel te maken moet uzelf, voor uzelf, weten wat je er eigenlijk mee wilt bereiken. Dat betekent dat u ook voor uzelf, langzaam maar zeker, eerst moet gaan vaststellen: waar wil ik nu eigenlijk naartoe gaan met de kunde die ik op het ogenblik heb opgebouwd. Wat ga ik daar echt mee trachten te realiseren. En dit zal voor ieder van de aanwezigen hier iets anders zijn. Ach je kunt allemaal in grote lijnen zeggen: ja ik wil daar met licht werken en met kracht en ik wil dit in zijn geheel van veranderingen kunnen gebruiken enzoverder. Dit is allemaal waar. Maar we moeten er rekening mee houden dat dit voor ieder anders is.

We zijn in een groepje van zes personen. Dus er zijn zes andere vertrekpunten. Dat wilt ook zeggen dat wanneer we een zegel gaan ontwerpen, voor onszelf, dat dat zes eigenlijk verschillende zegels gaan zijn. Voor de ene zal bijvoorbeeld een zegel meer het symbool zijn van de goddelijke kracht, de ander zal misschien meer het symbool van harmonie daarin leggen, een volgende ziet daar misschien meer alleen het beeld van licht, afscherming, en een ander zal misschien meer inspiratie, enzoverder erin terug vinden. Dat is eigenlijk het eerste punt. Het is een groot punt en u moet daar wel nog even over nadenken en even herbeluisteren. En zeker gaan naar hetgeen wat eigenlijk in uw kern van uw wezen als belangrijk aanvoelt. Dat zeker trachten te omschrijven.

Het volgende punt voor de opbouw van een zegel is dat daar ook een inspanning voor moet gebeuren. Het is niet zomaar dat je zegt ik neem een stukje papier en ik neem een pen en ik trek hier enige lijntjes op dat papier en dit is nu een zegel. Dat zou je theoretisch zo kunnen bekijken maar dat functioneert zo niet. Wanneer je dus zo een zegel wilt maken, dan moet je daar tegenover, laat ons het in een oude term zeggen, een offer zetten. Een offer dat kan van alles zijn. Dat kan of moet niet bepaald dat u zegt: ik stort op bankrekeningnummer zoveel voor de arme kindjes in Afrika. Neen, neen. Daar gaat het niet over. Het kan gewoon zijn dat u zegt, kijk, ik wil aan dat zegel beginnen en ik zal bijvoorbeeld mezelf beperken laat ons zeggen in, ja, mij te verplaatsen of ik ga mij beperken in iets te drinken of iets te eten, of ik ga eens niet naar een cinema. Maar ook u kunt kiezen wat u wilt, wanneer het werkelijk maar voor uzelf een beperking is. Niet iets wat u zich wijsmaakt. Wanneer u bijvoorbeeld niet graag bier drinkt moet je niet zeggen: en nu ga ik speciaal geen bier drinken. Dan maakt u uzelf iets wijs, dat werkt niet. Wanneer u graag alle dagen bijvoorbeeld een pintje drinkt, dan zeg je bijvoorbeeld: ik drink deze avond bijvoorbeeld geen pintje, en dat leg ik naar dat zegel toe. Dat is een sfeeropbouw die noodzakelijk is. Want het is juist door die zaken te doen, dat je langzaam maar zeker een krachtsgeheel ontwikkelt.

Vervolgens ga je zien op welke wijze je het zegel zelf wilt ontwikkelen. En ik zou en zeker de eerste maal dat u zoiets maakt, en het zal waarschijnlijk in uw leven niet de laatste maal zijn, want er kunnen voor veel zaken zegels opgebouwd worden. Maar het begin vandaag is redelijk universeel, dan kun je zeggen: kijk, hier ik ga dit zegel op een gewoon zuiver wit papier maken. Dat kun je doen. Wanneer je nu zegt: ja maar wit papier ligt mij zo niet, ik zie liever geel, of ik zie liever blauw of mijn kleur is groen, zolang het lichte kleuren zijn is dit allemaal nog aanvaardbaar. Wat wij u niet zouden raden, zelfs wanneer je het een mooie kleur zou vinden, is bijvoorbeeld hevig rode kleuren of bruine kleuren en zeker geen zwart. Dat zijn zaken die we niet aanraden te gebruiken, omdat je niet mag vergeten dat elke kleur ook in het magische gebeuren een typische werking heeft. We hebben daar misschien in het verleden al wat over gezegd, maar voor de opbouw van een zegel is dit toch wel belangrijk dat de symboliek van hetgeen je gebruikt helder is.

En dan komen we tot de invulling van een zegel. Wat ga je in een zegel brengen? Wel dat is ook weer zeer individueel. Je kunt een zegel gaan maken met namen. Namen bijvoorbeeld van krachten, goden, engelen, noemt maar op, die met u harmonisch zijn. Daarmee bedoelen we dat dat krachten zijn waarvan je al in het verleden gebruik hebt gemaakt. Als je bijvoorbeeld zou zeggen: de engel Michaël heb ik al een paar maal aangeroepen om bescherming dan is bijvoorbeeld zo een aartsengelnaam zeer goed bruikbaar. U kunt ook in de oude geschriften bijvoorbeeld de handtekening en de symbolieken van deze personen of individuen vinden, dat kunt u als symbool gebruiken. Maar evenveel waard is dat u voor uzelf gewoon de naam schrijft. U hebt bijvoorbeeld hier proefjes gedaan met de maan, u hebt proeven gedaan met de zon enzoverder, dus dat zijn ook zaken die je bijvoorbeeld daarin kunt betrekken. U moet daar maar eens over nadenken wat voor u – en dat is weer individueel – belangrijk is om er in te brengen. Het kan zelfs zijn dat u een bepaalde naam hebt die niet direct naar iets gekend verwijst, maar die voor u een symbool is van eenheid, harmonie, licht, noem maar op. Dat zijn zaken die bruikbaar zijn.

Wanneer we dat op dat papier brengen en ik hou het voorlopig bij papier, u kunt natuurlijk, wanneer u dat wenst, bijvoorbeeld ook op een koperen plaat graveren, of u zou dat op een zilveren plaat kunnen graveren en misschien de rijkeren onder u op een gouden plaat, maar goed, dat hoeft hoegenaamd niet. Dat zijn uiterlijke zaken die helemaal niet aan de orde zijn. Maar wanneer u die zaken zo voor u hebt bedacht en misschien neergeschreven, dan kunt u op een bepaald ogenblik wanneer u rustig bent, wanneer u zeker niet gestoord wordt, u aan uw schrijftafel zetten en beginnen voor een blanco vel papier. U kunt dan de eerste zaken die in u opkomen, die u zegt dat wil ik in dit zegel verwerkt hebben, reeds neerschrijven. Het is nog niet de opbouw van het zegel zelf. Maar het is gewoon op dat ogenblik het overdenken van wat ga ik in dit zegel inbrengen. U kunt nu misschien denken dat bepaalde kleuren voor u heel belangrijk zijn. Sommigen onder u zullen zeggen: ja, goudkleur, goudgeel, geel is zeer belangrijk voor mij, anderen zullen misschien gemakkelijker overgaan naar violet, sommigen groen, het kan ook een combinatie worden. Wanneer je bijvoorbeeld vanuit uzelf aanvoelt: mystiek en natuur ligt mij sterk, dan kun je heel gemakkelijk een combinatie maken van bijvoorbeeld paars, violet, groen, maar altijd in de heel lichte vorm. Dan hebt u weer al een paar ideeën. U laat dat dan rusten. Het is niet de bedoeling dat u aan de tafel gaat zitten, aan uw schrijftafel en dat u onmiddellijk na 10 minuten een zegel hebt opgebouwd. Dat is misschien in de boekentheorie zo, maar in werkelijkheid heeft dat weinig nut noch zin.

Dan gaan we een stapje verder. We gaan dan, eens dat we weten wat we ongeveer in dat zegel gaan brengen, gaan we bekijken op welke basis we dit eigenlijk gaan laten steunen. En voor het eerste zegel dat je opbouwt zou ik dan vertrekken van alles binnen een cirkel te brengen. Ik weet het, je kunt perfecte zegels maken zonder omcirkeling, zonder omkadering, je kunt ook zegels maken die je in een parallellogram zet, je kunt zegels maken die je in een vierkant steekt, enzoverder. Maar bij het eerste zegel dat je ontwikkeld voor magisch te werken, zou ik beginnen, als ik jullie de raad mag geven, maar u bent daar vrij in, van een cirkel te gebruiken. Waarom? Omdat, zeker in magie, de cirkel een symbool van de oneindigheid is en ook het tweede deel het symbool van de afscherming. En dat is nogal belangrijk. Het gebied wordt afgeschermd door de cirkel. Nu kun je dit ook bijvoorbeeld met een veelhoek enzoverder. Maar gezien dat we aan een beginfase staan is dit voor u om mee te werken moeilijker. Vooral om, wanneer je met hoeken zit, een juist beeld van bescherming te krijgen. Wanneer je werkt met een cirkel dan ben je zeker dat uw ganse gebied omkaderd is, afgeschermd is. Al wat buiten die cirkel zich bevindt, behoort niet meer tot het zegel. Dat is dus duidelijk. Al wat zich binnen de cirkel bevindt, behoort tot het krachtgebied van het zegel.

Nu kun je, naargelang dat je een beetje artistiek bent bijvoorbeeld ook meerdere afboordingen of cirkels in elkaar laten lopen, zodat je eigenlijk verschillende gebieden in dat zegel aanbrengt. Noodzakelijk is dat niet, maar voor sommige heb je wel. Dat zij bijvoorbeeld werken zoals je op een terrein u zou afschermen met drie cirkels, dat men dat in een zegel ook gaat gebruiken. In vele gevallen ga je dan – en dan haal ik het voorbeeld van daarjuist aan – wanneer je zegt een beetje mystiek en natuur, dan zou je kunnen zeggen: kijk, ik pak de buitenste cirkel in lichtpaars, en ik ga dan over naar de meer binnenste cirkel bijvoorbeeld lichtgroen.

In beide cirkels kun je dan voor uzelf symbolen aanbrengen, hetgeen dat voor u mystiek betekend. Wanneer je bepaalde figuren hebt waarvan je vindt die de moeite waard zijn om over na te denken en waarvan je vindt dat dat figuren zijn geweest in uw ogen die wat mystiek aangaat zeer veel aan de wereld hebben gegeven, dan is het bijvoorbeeld mogelijk hen daarin te brengen en daar creëer je voor uzelf – en ik zeg wel duidelijk voor uzelf  – de kracht die vanuit hun ervaring uitgaat, binnenin uw zegel. Dat is niet onbelangrijk.

Verder kunt u dan, wanneer we dan spreken bijvoorbeeld in de groene kring, bepaalde zaken van de aarde brengen, van de natuur, zaken die voor u van belang zijn. Als u bijvoorbeeld vindt dat een eikenboom belangrijk is, dan kunt u daar een symboliek van een eikenboom in brengen. Vind je dat een kastanje belangrijk is of een beuk kan je dat doen. Vind je dat koren belangrijk is, kun je daar korensymboliek in brengen. Dit hangt allemaal af van hetgeen wat u persoonlijk aanvoelt als zijnde: kijk, daar kan ik iets mee. Dat is voor mij essentieel. En dan blijft de kern van het zegel open. De kern van het zegel daar kun je, wanneer je wilt, een symboliek aanbrengen die voor u een zeer grote spirituele betekenis heeft. Voor de ene zal dat bijvoorbeeld een ank zijn, voor de andere kan dat een zespuntige ster zijn, misschien weer anderen een Keltisch kruis, een Romaans kruis, noemt maar op. Er zijn zoveel symbolen die daar in de kern kunnen worden aangebracht. Maar het moet een symbool zijn dat voor u werkelijk betekenis heeft. Wanneer u nu zegt: goed, ik ben altijd christelijk opgevoed en het gewone kruis is voor mij het symbool van licht, is voor mij het symbool van liefde enzoverder, dat zou ik willen gebruiken, kunt je dat perfect daar gebruiken. Wanneer iemand anders zegt: ja maar ik voel veel meer voor de Egyptische magie en de Egyptische ank is voor mij de betekenis van licht en harmonie en van geestelijke en spirituele ontplooiing, dan gebruik je de Egyptische ank, geen enkel probleem. De kwestie is dat hetgeen wat in de kern van het zegel staat, de sterkste betekenis heeft voor u wat het spirituele, het lichtende, aangaat. En binnen dat geheel plaatst je dan uzelf.

Nu heb ik niet gezegd dat je een foto moet nemen en er een foto op moet plakken. Neen. Je gaat uzelf daarin plaatsen. Onder andere door bepaalde kenmerken van u daar in te brengen. Wat bedoel ik daarmee? Ieder van u is bijvoorbeeld geboren onder een bepaald sterrenteken. U kunt bijvoorbeeld in die kern van het zegel uw sterrenteken aanbrengen. U kunt bijvoorbeeld daarbij de numerologische symboliek van uw geboortedatum zetten. En zo zijn er veel zaken die u eigen zijn. U hebt misschien een voorkeur voor een bepaald getal. U kunt dat bepaald getal daarin brengen. U kunt ook uw getal, dus de samenstelling eigenlijk, van wat uw geboortedatum is, wat uw geestelijk getal is, kunt u daarin brengen. Dit is nog een ander getal dan het getal wat u aanvoelt als wat je graag hebt. U kunt daar bijvoorbeeld afkortingen aanbrengen van waarden die voor u in het leven belangrijk zijn.

Stelt u voor dat u zegt de liefde voor de aarde is voor mij belangrijk.  Dan kunt u bijvoorbeeld een symbolische letter voor liefde daarin aanbrengen. Dat mag de gewone geschreven letter zijn die u hier kent, maar als u dat liever een beetje inkleed, mag dat ook bijvoorbeeld een Griekse letter zijn of een andere letter, dat maakt niet uit, u mag ook Hebreeuws schrift of Sanskriet schrift gebruiken. Het gaat erom dat het voor u duidelijk is. Het moet voor niemand anders leesbaar zijn. Dat hoeft niet. Wanneer jij weet wat je er inbrengt, dat is belangrijk.

En zo krijg je een beeld van hoe je uw zegel gaat opbouwen. Dat moet je niet doen op een uur tijd. Dat moet je niet doen op een dag tijd. Neemt daar rustig de tijd voor. Overdenk het. Zoek, voel, je kunt op een bepaald ogenblik denken, ja, dat wil ik erin brengen, laat dat rustig bezinken, als dit blijft als zijnde een waarde die je wilt inbrengen, goed. Maar wanneer dat je na verloop van tijd voelt, neen, eigenlijk is het toch niet dat wat ik wil, dan laat je het. Je hebt keuze te over.

De kwestie is dat het zegel dat opgebouwd gaat worden een zegel is dat van u persoonlijk is. Je bouwt dat op en jij bent de enige, maar helemaal de enige ook die ooit, wanneer je dit zou willen, dit zegel zou kunnen terug ontbinden. Dat is nu niet aan de orde en daar gaan we nu niet verder over spreken, maar dat is belangrijk dat je dat weet. Zelfs wanneer het zegel, stel dat je het maakt, gewoon in papier, en het zou door welke omstandigheid ook vernietigd worden, zal de werking van het zegel, noch het zegel zelf verdwenen zijn. Voor u blijft het bestaan zolang u het zelf niet ontbindt. Dat wil zeggen dat u gewoon het kunt herstellen zonder enige moeite. Dat is magie mensen, pure magie maar u zult dat in de loop van jullie leven verder ondervinden, hoe dit functioneert.

Dan komen we aan ons volgende punt. Wanneer we gekomen zijn aan het punt dat u weet hoe u het gaat opbouwen, hoe u het gaat uittekenen, dan gaat u voor uzelf bepalen wanneer u het gaat doen. U neemt daar uw tijd voor. U gaat dit niet doen tussen de soep en de patatten, zoals dit in deze streken wordt gezegd. U gaat dit op een ogenblik doen dat het rustig is. En wanneer het enigszins kan, wanneer u enigszins er rekening mee kunt houden, doe het dan bij nieuwe maan. Niet bij volle maan, bij nieuwe maan. Het ogenblik dat de maan overgaat om te groeien naar de volle maan. Naar het moment van nieuwe maan. Waarom? Omdat op dat moment de krachten en de evenwichten het meest ideale zijn om zoiets uit te voeren. Wanneer u het dan nog kunt doen bijvoorbeeld in de nachtelijke uren, indien dit enigszins mogelijk is tussen middernacht en drie uur in de ochtend, dan hebt je de ideale tijd om dit samen te stellen. Dit wil niet zeggen vrienden, dat dit op andere ogenblikken niet gaat of niet mogelijk is. We brengen dit naar voor als het ideaal. Het is na te streven, maar als het niet lukt, mag jij dit ook maken bijvoorbeeld tussen 10 en 12.

Voordat je eraan begint, voor het uittekenen, zorg dat je het juiste papier hebt, hetgeen wat je nu wilt gebruiken, zorgt dat je het juiste materiaal hebt, de juiste pen enzoverder. Niet dat u zegt nu ga ik het doen en dat je alles nog moet samen gaan zoeken. Want dan wordt u teveel afgeleid. Alleen al dat je de zaken nog moet gaan zoeken, wordt je nerveus en kun je niet op de juiste wijze handelen.

Dan wordt het belangrijk voor de opbouw van het zegel. Voordat je eraan begint, zorg dat alles klaar ligt en gaat u zich reinigen. Vergeet niet we zijn met magie bezig. U gaat zich reinigen. Wanneer u zich gereinigd hebt gaat u liefst zuivere kleren aantrekken. In deze tijd is dit nu niet meer zo moeilijk. Maar wanneer dat we enkele honderden jaren terug waren was dit een zeer moeilijke procedure. Ik denk dat voor de meesten van u dit geen enkel probleem inhoudt, gezien dat je normaal allemaal heel propere mensen bent die heel propere kleren dragen. Maar het is toch belangrijk dat u dit in het oog houdt. Dat u zich eerst lichamelijk reinigt en dat u zich dan kleedt met propere klederen. Waarom? Dat vraagt u zich misschien af, is dat zo belangrijk. Ja, wanneer u aan dit zegel gaat beginnen en u zou de kleren gedragen hebben in de loop van de dag, die alle mogelijke invloeden van rondom u hebben opgenomen, ga je niet zuiver kunnen werken. Er gaan storingen aanwezig zijn. Ik zeg het nogmaals, vrienden, we zijn met magie bezig. Dus moeten we de zaken ook magisch benaderen en bekijken.

Wanneer u dan gereinigd bent en mooi aangekleed bent, dan zorgt u dat u zich rustig aan uw schrijftafel kunt zetten en dat u door niemand of niets gestoord wordt. En u ontwerpt dan uw zegel volgens hetgeen u denkt er allemaal in te moeten brengen. Dan kan gerust een tijdje duren en misschien zal de eerste maal niet al te goed te lukken, dat kan. Wanneer je aanvoelt dat het toch niet is zoals u wilt, is er niets dat u tegenhoudt om wat later te herbeginnen. Maar wanneer u de voorbereidingen goed doet, is de kans groot dat vanaf de eerste keer het een redelijk geheel is waar u iets mee kunt aanvangen. Goed.

U ontwerpt dat zegel, u maakt dat zegel. Wanneer dit zegel af is, dan is het belangrijk dat u, voordat u zich te ruste begeeft, want wanneer u het in de nacht doet, zult u zich achteraf te rusten begeven, dat u het op een plaatst legt waar u bijvoorbeeld regelmatig mediteert, waar u bijvoorbeeld regelmatig met kracht tracht te werken, waar u eventueel uw andere oefeningen hebt gedaan. En wat ook belangrijk is, is dat u een kaars laat branden. Dat de symboliek van het licht bij het zegel aanwezig blijft. En dan laat u dat maar even rusten.

’s Anderendaags of 48 uur later, naargelang de mogelijkheden, gaat u terug naar dat zegel. U bekijkt dat zegel en u gaat dat zegel in uw handen nemen, en het beste wat je kunt doen is de getekende kant van het zegel, en u mag natuurlijk langs beide kanten tekenen, maakt niet uit, maar normaal zul je bij een eerste zegel een blanco kant hebben en een getekende kant, dan legt u de blanco kant op uw linker hand, uw rechterhand houdt u boven de getekende kant. Het zegel ligt dus in uw hand.

En dan gaat u daar mediteren. U gaat voor uzelf de kracht in deze symboliek leggen. Dat wil zeggen dat u in uw meditatie u in harmonie gaat stellen met wat u soms kunt noemen de Oerkracht, de Vader, de Bron. U mag daar zelfs een godennaam aan geven. Het licht. Die meditatie bouwt u op en u geeft de kracht door aan dit zegel. U laadt als het ware dit zegel met deze lichtende krachten. Op dat ogenblik in die meditatie legt u ook – en dan kom ik naar het eerste punt terug – de gedachte waarom en waarvoor u dit zegel hebt opgebouwd. Wat u ermee wilt bereiken. En als ik mag zeggen, laat dit voor een eerste zegel redelijk breed zijn. Begint niet met iets te maken voor een heel klein detail. Neem het maar groots. Kan geen kwaad, mag breed zijn. Dat wil zeggen dat u bijvoorbeeld kunt zeggen: “Kijk, ik wil dat dit zegel voor mij een wapen is van licht”, ik zeg maar iets, dat kan. Of dat dit zegel een baken is van harmonie rondom mij. U moet rekening houden dat wanneer u deze meditatie doet dat u toch gemakkelijk twintig tot dertig minuten daarmee zult bezig zijn. U zult wanneer u het goed doet, voelen dat de krachten door u stromen en door de positie van uw handen zult precies het idee krijgen dat er zich een grote hitte ontwikkeld, dat er een kracht straalt uit uw eigen aura in de symboliek, in het zegel. U sluit uw meditatie dan af met een dankwoord naar de krachten die dit hebben bevestigd. En ook hier laat het open naar de grote krachten. Ga niet definiëren. Zeg niet het moet die of die zijn, nee, laat het nog algemeen zijn.

We zijn nog niet ver genoeg om iets op te bouwen dat heel specifiek voor een kracht is. We gaan eerst algemeen zulk een zaak voor ons opbouwen. Later zullen we jullie leren hoe je dit verder in detail kunt brengen en andere zaken kunt bij- en inbrengen. Maar in eerste geval, het moet algemeen en typisch voor jou zijn.

Wanneer je dit dan gedaan hebt, dan legt je dit zegel weer rustig weg. Laat nog steeds in de geburen van het zegel een kaars branden. U kunt daar bijvoorbeeld een noveenkaars voor gebruiken, dan hebt u ook geen gevaar op brand enzoverder. De symboliek is dan aanwezig. En dan, na deze meditatie, na deze krachtinstraling, gaat u voor uzelf tegenover het zegel weer een offer plaatsen. U gaat weer een keuze maken van wat u doet om te bevestigen wat u hebt uitgevoerd. En nu moet u niet gaan zeggen: nu ga ik een maand bijvoorbeeld geen chocolade eten. Neen. Laat het even rustig open, het kan zijn bijvoorbeeld dat u, en ik geef maar een voorbeeld, wanneer u ’s anderdaags uit huis stapt een bedelaar ziet, dat u die bedelaar een gift geeft. Heel spontaan. Dat kan de tegenhanger zijn. Ook iets anders. Een handeling van hulp naar iemand anders, ongevraagd, maar die positief is kan een tegenhanger zijn. Laat het spontaan gebeuren. Maar zorg dat het voor u betekenis heeft. Zorg dat het voor u ook aanvoelt als zijnde: dit heb ik er speciaal voor gedaan. Cru gezegd: kan evengoed een vriendelijk woord zijn tegen iemand. Maar de kwestie is dat er een kracht tegenover gezet wordt.

En dan kun je, wanneer dat allemaal is afgerond, dat zegel nemen en met dat zegel gaan werken. Want dan is dat geladen. Ik zou dan, als ik van jullie was, dit zegel bij mij gaan dragen. U kunt dit zegel ook, en zeker in deze tijd is dit geen enkel probleem, verdubbelen of kopiëren en bijvoorbeeld op de plaatst waar u mediteert dit zegel aanwezig laten, een tweede kopij bijvoorbeeld op uw lichaam dragen, bij u dragen. Weet dat vanop het ogenblik je de bevestiging van het zegel gedaan hebt, wat er ook gebeurt, dit zegel werkzaam is voor wat het is opgebouwd. Dat dit zegel voor u een sleutel is waarmee je zaken kunt realiseren, zaken kunt waarmaken.

We blijven natuurlijk hier altijd binnen het kader van het lichtende, van het harmonische wat deze groep betreft. Ik weet heel goed dat ook aan de andere zijde deze mogelijkheden aanwezig zijn. Maar dat zou ik u niet raden. Want voor alles is een prijs. En dan kan die prijs wel eens zeer sterk tegenvallen. En wanneer u dan dat zegel hebt, dan hebt u een eerste werktuig. Eigenlijk moet ik al zeggen een tweede werktuig. Want jullie hebt eigenlijk al jullie hazelaarstaf, het zegel is een tweede werktuig dat voor jullie bruikbaar is.

Dat zegel kan bijvoorbeeld helpen wanneer u iemand die in de problemen zit wilt bijstaan. Alles hangt een beetje af van de intentie die je erin gelegd hebt, maar doorsnee zal het, omdat het uw zegel is, uw symboliek is, steeds de mogelijkheid geven naar anderen toe om voor anderen bepaalde zaken te kunnen oplossen, bepaalde mogelijkheden te doen ontstaan of te creëren.

Niets let u ook wanneer u zo een zegel hebt opgebouwd, van dit zegel te gebruiken voor zaken die voor u noodzakelijk zijn. Dit klinkt misschien weer raar, omdat je weet dat magische handelingen niet persoonlijk mogen zijn, maar hier zit je met het gegeven dat je iets hebt dat uzelf bent. En wanneer het bijvoorbeeld noodzakelijk is dat u iets bereikt om verder te kunnen – en ik bedoel dit hier steeds in de harmonische lichtende positieve vorm – dan is dit zegel een werktuig dat ervoor bruikbaar is.

Stel u voor, u bent iemand die op zoek is naar werk. Dit zegel zal voor u deuren openen. Zal u brengen op de juiste plaatst. Omdat dit alles vertegenwoordigd wat u bent. U hebt het erin gelegd, u hebt het opgebouwd. Je zou bijna kunnen zeggen: het is zoals in jullie moderne tijd een soort plastiek kaart waar dat alle deuren mee open gaan. Wel hoe oud het ook is, de kennis van het gebruik van magische zegels, het is nog steeds even werkzaam. En het is nog steeds even krachtig.

Ik denk, vrienden, dat ik voor vanavond, u een duidelijk opbouwend beeld heb gegeven van hoe u een zegel voor uzelf kunt maken. Een eerste zegel is altijd een evenement wanneer je dit klaar hebt. Eens dat je aangevoeld hebt hoe je daarmee kunt omgaan, welke krachten erin zitten, zal al snel de drang ontstaan om nog andere zegels te ontwikkelen. Hou er wel rekening mee dat je dit zegel, eens dat het gemaakt is, enkel en alleen maar op een bepaalde wijze terug kunt ontmantelen. Het is niet zo dat wanneer u bijvoorbeeld in een kwade bui zou zeggen: ik wil er niets meer mee te maken hebben, en u zou het trachten te verbranden of weet ik veel wat, dat het zegel verdwenen is. Nu voor mensen die met licht werken zal dit geen probleem zijn, maar we hebben meermaals hier op aarde kunnen vaststellen, dat vooral in de zwarte magie dit nogal eens gebeurde, omdat men zegels maakte waar men nadelen wou met veroorzaken. Maar natuurlijk de terugslag is dan zeer sterk en men wou het vernietigen. U kunt dit niet zomaar vernietigen, daar heb je kennis voor nodig om zulke zaken te ontmantelen. En of dit zegel nu lichtend is of duister is, u weet in de kosmos is alles in evenwicht, het maakt geen verschil.

U kunt geen lichtend zegel vernietigen, zo goed dat u geen duister zegel kunt vernietigen als u de sleutels niet hebt. Maar deze sleutels zijn op dit moment niet van toepassing. En het is vooral omdat we u nu leren van iets zeer sterk positiefs op te bouwen, dat dit dus belangrijk is en dat je dit op deze wijze doet en dat je beseft dat wat je hebt opgebouwd blijvend is. Dat wil zeggen, dat dit zegel dat je, laat ons zeggen, nog voor midwinter creëert, dat dit voor de rest van uw leven gangbaar blijft. En wanneer, en dat is het mooie, dit zegel volledig geladen is, en in uw leven gebruikt wordt, en resultaten geeft, dan kan het zelf zijn dat wanneer anderen die na u komen en toevallig dit zegel in de hand krijgen en harmonisch zijn ingesteld en dezelfde weg zoeken als jij, door dit zegel ook nog resultaten kunnen boeken. Want de werkzaamheid blijft en wanneer er gelijklopende velden zijn gaat dit zegel daar ook zijn werkzaamheid in tonen. En dan zitten we weeral een stap verder en u bent nog altijd niet aan onze zijde, dus dat is ook uw probleem op het ogenblik niet.

Goed. Is alles duidelijk? Wanneer je dus, en dan rond ik dit eerste gedeelte hiermee af, dit alles klaar hebt, wanneer uw zegel werkzaam is, dan gaan we in de komende bijeenkomsten u leren hoe u daar best mee omgaat. Wat u allemaal kunt bereiken. Maar dit wilt niet zeggen dat u zelf niet in tussentijd, wanneer u het zegel af hebt, wanneer het het jouwe is, niet mag proberen aan te voelen, niet mag proberen er reeds effecten met te sorteren. U zult er van verbaasd staan wat je allemaal al kunt bereiken, gewoon door uw concentratie op het zegel en te vertrekken van het punt dat dit zegel u zal bijstaan en helpen. En dit is niet alleen in materiële zaken, maar zeker bijvoorbeeld ook in intuïtieve zaken, emotionele zaken, enzoverder.

En wat van belang is, is dat je dit zegel koestert. Dat wil zeggen dat je dat niet maar maakt en dan ergens weglegt of in uw zak steekt en vergeet dat u het hebt. Het is belangrijk telkens opnieuw het te bekijken, aan te voelen wat de kracht is. Daarom geef ik jullie ook de raad van het zegel steeds te plaatsen in de plaatst waar u regelmatig mediteert. Anderzijds, zorg er wel voor dat buitenstaanders er geen zeg over hebben. Zeker in de beginfase is het niet aan te raden en zeker niet in de opbouw dat er kritiek van buitenstaanders komt. U bent nog te jong in magie om dit allemaal zo maar naast u te kunnen laten gaan. Het is van belang dat u dit zonder negatieve beïnvloeding van derden kunt opbouwen. Eens het zegel is opgebouwd, eens de kracht van het zegel er is, ach, mag men zeggen wat men wil, dat raakt u niet meer. Je moet wel voorkomen dat in de opbouw negativiteit ontstaat. Anderzijds is het ook niet iets dat je bij wijze van spreken voor ieder zijn neus moet gaan houden. Het is uw werktuig, zoals je bij wijze van spreken zou hebben dat u in deze tijd uw computer hebt waar u met werkt, waar uw gegevens opstaan, waar u van weet dat kan ik ermee en waar een ander niet moet in gaan beginnen knoeien, omdat jij dan achteraf met de miserie zit. Nu met de miserie zitten van een zegel achteraf zal niet zijn, maar het is nooit aangenaam wanneer bijvoorbeeld derden daar kritiek op geven. Dat wordt ook in magie het best vermeden. Ook omdat, en dit is uw eerste zegel, het een volledig persoonlijk gegeven is. Het is als het ware een soort DNA blauwdruk van u maar op spiritueel gebied. En dat is u, niet iemand anders. En daar moet je ook niet mee te koop lopen. Het dient om te gebruiken en het dient om uw eigen weg in de spirituele ontwikkeling verder te laten verlopen.

Zo, broeders en zusters, dat was hetgeen wat men mij gevraagd heeft u vanavond bij te brengen. Ik hoop dat het duidelijk is. Wanneer er vragen ontstaan, kunt u aan de broeder die in het tweede gedeelte komt, deze gerust stellen en deze zal zeker kunnen antwoorden op hetgeen u te vragen hebt, omdat hij ook wat magie aangaat zeker even capabel is in hetgeen wat ik hier vanavond voor u naar voor hebt gebracht. Ik zou zeggen een prettige pauze, denk er rustig over na. Ik dank jullie voor uw aandacht.

Deel 2

Mag ik vragen of dat u vragen naar voor wilt brengen in dit tweede gedeelte, dan zal  ik deze eerst beantwoorden.

Vragen

 • Ja, broeder, uw voorganger heeft gesproken over het bestaande zegel eventueel te kopiëren, te verdubbelen. Het oorspronkelijke zegel is geladen, moet die kopie dan ook nog eens opgeladen worden of wordt die lading gewoon overgenomen.

Wanneer u een bestaande zegel, dat op de juiste wijze is ingestraald en klaar gemaakt kopieert, dan hebt u hoegenaamd niet de noodzaak van dit allemaal te herhalen. U moet goed begrijpen, lieve mensen, dat het niet dat stukje papier is dat het werk doet, maar wel de symboliek die het inhoudt. En op het ogenblik dat alles volgens de voorschriften gebeurd is – en ik kan toch zeggen dat diegene die u in het eerste gedeelte door hebt gekregen iemand is geweest die in verschillende levens op deze aarde als magiër verschillende malen zelf is werkzaam geweest, in verschillende gebieden en wel in verschillende omstandigheden en verschillende soorten magie, dus u hebt iemand in het eerste gedeelte gehad die echt wel van de zaken kennis heeft, en deze kennis zo goed mogelijk aan jullie heeft doorgegeven – dus op het ogenblik dat u dit volgens deze regeltjes hebt opgebouwd, dan hebt u iets dat dus werkt. U mag daar gerust 10 kopieën van maken, dit blijft werkzaam. Het is op het ogenblik dat u beseft van: ik heb dit zegel, niet dat papiertje, maar de symboliek, dat je dus de krachten als het ware in gang zet.

 • Broeder, ik weet uit ervaring bijvoorbeeld het kleur geel zie je niet bij kunstlicht. Die wil ik gebruiken voor in de nachtelijke uren, bij kunstlicht, dan zie je er niets van.

Hebt u misschien er over nagedacht van geen kunstlicht te gebruiken, maar kaarslicht.

U mag niet vergeten, ik kom nogmaals terug op mijn voorganger en ik heb daar heel veel respect voor, dus ik denk niet dat hij rekening gehouden heeft met de huidige moderne middelen van verlichting enzoverder. En dat hij wel degelijk er is vanuit gegaan van de gewone natuurlijke zaken die aanwezig zijn. En dan houdt dat ook wel een beetje in dat kaarslicht daarin een rol speelt. Ik dacht zelfs dat er is gezegd van een kaars te laten branden nietwaar?

Nu goed, ik zou zeggen wanneer er kunstlicht aanwezig is en u weet welke vervorming dit kunstlicht teweeg brengt, dat het dan ook minder problematisch is. Maar als u het mij vraagt, je bent zaken aan het leren die eigenlijk op deze aarde een ouderdom kennen van vele duizenden jaren. Tracht dit te doen zoals het naar voor is gebracht en onder die omstandigheden. Vergeet eventjes de moderne toepassingen en alles die er zijn. Ik kan mij voorstellen dat hier mensen zijn die zeggen, aai, ik teken dat met een computer, ik print dat af en het is picobello. Niet moeilijk in deze tijd. Zou ik u niet raden.

Kijk, het ganse geheel zit hem veel verder dan het tekeningetje en de samenstelling die u maakt. Op het ogenblik dat u de voorschriften volgt, zet u eigenlijk aan op een kracht, een kennis, die door duizenden jaren heen door zeer vele voorgangers van jullie uitgeprobeerd is, toegepast is. Zeer vele zoekers hebben dit gebruikt. Het is niet voor niets dat het eerste gedeelte gegeven is door een ervaringsdeskundige, hij is al enkele tijd van deze aarde weg, maar goed, hij heeft onder vele omstandigheden met deze zaken gewerkt. En daarom vonden wij het ook, vanuit onze kant, opportuun om hem dit naar voor te laten brengen, om dit jullie aan te leren. Dit wil niet zeggen dat je uw eigen accent daar niet in kunt leggen. Maar het is altijd natuurlijk zeer interessant wanneer je u kunt schakelen of koppelen aan hetgeen wat zeer velen voor u reeds hebben opgebouwd. Dan heb je niet alleen hetgeen wat jij hebt verwezenlijkt, maar je hebt het ganse pakket dat er achter steekt ook ter uwer beschikking. En dat is toch veel waard. Voldoende?

 • Kleurpotloden, mag je dat dan gebruiken of moet je dan natuurproducten gaan gebruiken of kleuren?

U mag gerust kleurpotloden gebruiken. U mag pastelverf gebruiken of kleurverf of hoe dat u het noemt. Het is niet de bedoeling dat u uw oude loodverven gaat opzoeken zoals die over honderd jaar geleden gebruikt werden. Neen. Kijk, als u er u goed mee voelt van mooie kleurpotloodjes te gebruiken en in te kleuren dan is dit perfect. En als de ander zegt, ja maar, ik gebruik liever pastelverf of olieverf, ach waarom niet. Het is het jouwe. Dat is van belang. Jij moet aanvoelen dat ligt mij. En als je het per se op de hele oude manier invult, niemand houd je tegen. Alleen denk ik dat het moeilijk is in deze tijd bijvoorbeeld nog zuiver perkament te vinden, dat ooit gebruikt is door de magiërs duizenden jaren terug. Dus ik denk dat de broeder in het eerste gedeelte u gewoon de raad gegeven heeft, gebruik een mooi stuk papier. U hebt geluk gehad dat hij niet gezegd heeft, gebruikt perkament van lamsvel of zo. Dus dat is niet gebeurd, omdat dat ook niet belangrijk is. Belangrijk is de opbouw. Belangrijk is hetgeen u er inlegt. Hetgeen u er inbrengt. Hetgeen u samenbrengt. Dat telt. En of dat u dit nu op heel duur papier doet of u doet dat gewoon op een mooie wit blad tekenpapier, dat zal heus het krachtsverschil niet maken.

Ik kan mij voorstellen dat de ene mens heel duur papier kan aankopen en dat de andere mens daar niet toe in staat is en zegt ik moet het met gewoon tekenpapier doen. Dan doe je het met gewoon tekenpapier. Maar als de intentie er is om het goed te doen, of het dan gewoon opgebouwd wordt op een gewoon tekenpapier met kleurpotloden, met gewoon een stift om te schrijven, of te tekenen, dit heeft geen belang. Kijk, mijn voorganger in zijn tijd heeft het nog gedaan effectief op perkament met pluimen en inkt. Maar dat zie ik in deze tijd toch echt niet meer gebeuren. Ik zie u nog niet achter een of andere eend koersen om een pluim uit te trekken en dan dat aan te scherpen en in een inktpot te doppen. Dat zie ik ook niet gebeuren. Er zijn ook veel andere zaken die in deze tijd niet meer aan de orde zijn. Hij heeft u gezegd gebruikt bijvoorbeeld een offer.

Als ik nu uit de biecht klap, weet u dat bijvoorbeeld in zijn laatste leven als hij op aarde was, om zoiets te maken, dat men toen 14 dagen vastte, als tegenprestatie. Men dronk toen alleen maar wat water. Men at 14 dagen niet voordat men eraan begon. En dan ging men baden. Wat in die tijd een enorme uitzondering was. En enorm moeilijk ook. En dan kleedde men zich in speciale kleren die enkel daarvoor gebruikt werden.

Dus dit is ook niet meer aan de orde. U leeft onder andere condities. Maar e lijn die er is om het op te bouwen en de intentie blijft dezelfde. En wanneer hij tegen u gezegd heeft, breng een offer. Ja, dan moet uzelf hier ook weer voor u weten wat betekend dat. Voor de ene zal bijvoorbeeld een euro geven een zeer zwaar offer zijn. Waar voor de ander bijvoorbeeld 100 euro niets betekent. Begrijp je? Het is wat de waarde is voor u. Dat is belangrijk. Dus u mag gerust uw mooie kleurpotloodjes gebruiken. Geen probleem.

 • Broeder mag je ook bij wijze van spreken iets dat zelf uit uw hand komt daarvoor gebruiken, zonder dat u de betekenis opgezocht hebt?

Kijk wanneer een symbool zo maar uit uw hand vloeit kan dit bruikbaar zijn, maar dit symbool moet wel een betekenis voor u hebben. Een symbool dat geen betekenis heeft is waardeloos. Ik zou kunnen voorstellen dat u zegt van: kijk, ik heb hier bijvoorbeeld een symbool. Een paar krullen. En dat betekent bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, die krullen, de engel Gabriel. Dan is dat symbool waardevol, want het verwijst naar een boodschap, een geestelijke boodschap om het zo te omschrijven. Maar wanneer u nu zegt: ja ik heb die krullen en ze zijn uit mijn hand gevloeid, maar ik weet niet wat het betekend, of wat de waarde ervan is, dan kunt u het niet gebruiken. Begrijpt u?

Want, want, en daar moet ik toch even opmerkzaam zijn, het zou kunnen zijn dat u spontaan bepaalde symbolen, die ergens in uw achterhoofd zitten, getekend hebt, maar die juist het tegenovergestelde betekenen van hetgeen wat de bedoeling is wat we willen realiseren. Begrijp je? En dan is het niet geraadzaam. Wanneer het symbool voor u duidelijk is dat je daar een lichtend positieve inkleuring kunt aan geven dan mag dat zijn wat het wilt. Dan is dit goed.

U kunt bij wijze van spreken – en dit is niet de bedoeling – de handtekening van Lucifer zetten. Maar dan krijgt u het symbool van het tegendeel van wat wij net bezig zijn. Dit is ook in de kosmos aanwezig. Dit is ook overal bereikbaar om het zo te zeggen. We moeten daar, wanneer we magisch werken, een keuze maken. Ofwel werken we volledig wit ofwel werk je zwart. Beide mogelijkheden zijn er. Maar de beide gaan mengen en een soort grijsvorm krijgen is niet geraadzaam. Omdat uiteindelijk bij een grijsvorm er steeds een zwaardere prijs zal moeten betaald worden. Dus als ik u het advies mag geven  – en ik ben toch ook een beetje vakman in magie – blijf van al wat grijs is ver weg. Zo.

 • Is het de bedoeling dat we het in onze geldbeugel steken of dragen als een medaille?

Kijk eens hier, er zijn zeer veel mogelijkheden. De grootte dat moet u zelf weten, hoe groot u het maakt. Ik zou persoonlijk, als ik u een advies mag geven, het niet te groot maken. Een handpalm groot is meer dan genoeg. In deze tijd, de tijd van de plastiek ( (nvdr. bijvoorbeeld een bankkaart) om het zo uit te drukken, wel veel groter moet het echt niet zijn.  Dan kunt u het gerust bij u dragen. Nu, wat natuurlijk altijd mogelijk is, omdat het een symboliek is, is dat u voor het origineel dat u opbouwt een iets grotere afmeting gebruikt, om dus duidelijk daar alles in te brengen wat u er wilt inbrengen en zelfs een mooi werkje van maakt. Dit is geen enkel probleem. U mag dat zelfs inkaderen als u dat wilt. Waarom niet? Alle initiatieven kunnen daarin genomen worden, dat is geen probleem. En dan zou u verder, wanneer u daar een kopie van hebt, eventueel een kleinere versie kunnen van gebruiken. In deze moderne tijd is het niet zo moeilijk. In de tijd dat wij leefden moest wij dit nog met de pen kopiëren, dat was wel iets anders. U kunt het zoals het in onze tijd nogal eens gebruikelijk was bijvoorbeeld, maar ik zeg niet dat het moet, u mag het evengoed in uw geldbeugel steken, maar liefst niet bij het geld, dat is niet interessant. Maar in onze tijd was het de gewoonte, wij hadden zo van die kokertjes en dan werd het zegel opgerold in het kokertje gestoken, het kokertje werd gesloten en meestal werd dat rond de hals gedragen als een soort juweel en dan hing het er ook vanaf wie u was in onze tijd, natuurlijk. Als u behoorde tot de behoede klasse, dan was dat een juweel. Als u niet tot de behoede klasse behoorde, ja, dan was dat gewoon meestal in een soort leder of eender wat. Het was dan geen juweel, maar dan droeg je dat gewoon als talisman. Ach, er zijn zoveel mogelijkheden.

 • Het heeft toch geen zin om vragen te stellen over hoe je er in praktijk iets mee kunt. Dat zal moeten komen, denk ik.

Dat gaan ze u in de volgende bijeenkomsten wel duidelijk maken. Maar kijk eens hier, u bent natuurlijk nieuwsgierig, dat is menselijk. Ik was dat in mijn tijd ook als ik op aarde rondliep, soms te nieuwsgierig. Uiteindelijk kost dat dan wel uw kop. Maar ja, goed. Het is zo op het ogenblik dat u dit zegel hebt gemaakt volgens de regels die u gegeven zijn, dat dit zegel werkzaam is. En dat u wanneer u in omstandigheden komt dat u hulp nodig hebt, en u kunt invullen wat u wilt, dat dit zegel voor u bruikbaar is. Dat doordat u gewoonweg uw gedachten naar dit zegel brengt en u daarop instelt, dat u eigenlijk de krachten die in dat zegel zitten telkens weer mobiliseert en voor u werkzaam maakt. Waardoor dat je zult opmerken dat je daar resultaten mee behaalt.Het is een persoonlijk middel.

 • Je kan je zegel niet bij elkaar neerleggen om afscherming te geven, of bescherming of ik zeg maar wat.

Oh, nu gaan we weer een stap verder. Dat is voor dit zegel, dat u in eerste instantie aangeleerd wordt, nog niet de bedoeling.

Eerstens de dame naast u heeft dus ook haar zegel. En kan met haar zegel werken. Zoals iedereen wanneer ze het opgebouwd hebben. Wat wel mogelijk is – en dan spreek ik voor mensen buiten deze groep – dat wanneer iemand hulp nodig heeft u via uw instelling naar uw eigen zegel hulp kunt overdragen naar diegene die het nodig heeft. Dat is wel mogelijk.

Dus u kunt via die krachten wel degelijk hulp geven. Maar voor de leden van deze groep zijn de regels dezelfde. Wanneer u dus u er voor inzet en u realiseert dat, dan kun je ermee werken.

 • Kan ik ook naar de vorm van  het symbool vragen? 

U mag een vorm vragen, maar het is hetgeen wat voor u symbolisch is, wat u het meest aantrekt, dat werkzaam zal zijn. U hebt veel keuzemogelijkheden. Enkele voorbeelden:

U kunt het oude symbool van de vijfpuntster, het christelijk kruis of de ank gebruiken. De ank is universeel en eigenlijk voor zeer veel religieus geïnspireerd denkende mensen werkzaam. De ank heeft in wezen dezelfde symboliek als het christelijk kruis. Niet het katholieke kruis. Het christelijke kruis. Ik maak verschil want bij de katholieken krijgt het kruis het symbool van lijden en dood. Maar dat is niet de bedoeling. Dus het echte christelijke kruis heeft dat niet. Dat staat voor liefde en naastenliefde. En dat vind je terug in de ank. Want uiteindelijk zijn beide een uitvloeisel van elkaar. Zo goed diegenen die de filosofieën op de aarde hebben gebracht aangaande de Egyptische filosofieën en denken rond de ank, als het christendom zijn dezelfde.

Ook de zespuntster, als symbool van de eenwording tussen het geestelijke en het stoffelijke kan gebruikt worden. U kan ook een paar natuursymbolieken inbrengen evenals de graalsymboliek. Het yin-yang symbool, de zon, de maan enz. zijn ook aanvaardbaar. 

Een zwaard is mogelijk, wanneer u het zwaard ziet als symboliek van bevrijding, als het symbool van harmonie en zeker als het symbool van afscherming enzoverder. U zou het zwaard kunnen zien als het zwaard “Excalibur”. Eventueel dat u dat zwaard laat schitteren in de zon langs de ene kant en langs de andere kant opgenomen in het maanlicht. Dan krijgt u evenwichten. Alhoewel dat een zeer ingewikkelde symboliek is. Er zijn eenvoudiger vormen. In plaats van een zwaard kan u de symboliek van een veder gebruiken. Een veder om mee te schrijven. Niet zomaar een veder.

 • Zou u in een paar woorden de symboliek van de graal eventueel kunnen omschrijven?

Wel de symboliek van de graal is niet hetgeen wat de katholieken eraan geven. Maar de symboliek van de graal is wel degelijk de vernieuwing, spiritueel de verjonging, en het steeds verder gaan in bewustzijn. Zo kunt u het zien. Diegene, als u de graal bekijkt, de graal vindt, ontdekt zijn spirituele wereld. Ontdekt zijn spirituele ontwikkeling, ontdekt zijn eigen. Ik zou bijna zeggen als je het mystiek zegt: zijn eigen ziel. De kern van het bestaan. Op het ogenblik dat u zover bent, dan bent u bij wijze van spreken onsterfelijk. U bent dat altijd, maar u beseft het niet. En dat zit wel in die symboliek van de graal.

Dus het is werkelijk een vorm van spiritueel gaan en ontwikkelen. In opbouw. Iets totaal anders dan wat men voorschrijft dat de graal bijvoorbeeld het bloed van Jezus enzoverder. Dat heeft er eigenlijk in de magische symboliek niets mee te maken. Ik wil u toch opmerken dat de symboliek van de graal veel ouder is dan hetgeen wat u hier in het Westen als graalsymboliek ten opzichte van Jezus Christus kent. De graal bestaat al veel langer. Misschien ook nieuw voor de meesten van jullie, maar toch is het zo.

 • Hoe benader je dat?

U kunt het in veel verschillende punten benaderen. Dus als je het typisch volgens het christendom benadert, dan spreek je over de beker van Jezus bij het laatste avondmaal. Ik moet zeggen dat dit nooit heeft bestaan. Maar goed, weer een ander punt natuurlijk. Want die mannen dronken toen niet uit bekers. U hebt dan de andere verhalen van de graal, vooral de Engelse verhalen enzoverder. Maar in wezen kun je stellen dat bijvoorbeeld de druïden ook reeds graalsymbolieken kenden, dat dus ver voor de christelijke tijd in Scandinavië al bepaalde graalsymbolieken aanwezig waren, waar men op zoek ging naar de drinkbeker der goden enzoverder. En als men die drinkbeker der goden vond, dan was men volgens de verhalen, in Scandinavië toen, gelijk aan de goden en was men even sterk. Daar lag het accent wel op de kracht. Maar goed, het was steeds een vorm van inwijding. U hebt dat ook in het oude Ierland enzoverder. Sorry, we zijn aan het afwijken en ik ga straks met het medium last krijgen dat het te lang duurt.

 • Een korte vraag, als het kan, ik begrijp dat het belangrijk is waar je de symbolen plaatst in de zegel.

Neen, de symbolen die ik voor jullie naar voren heb gebracht, plaatst die centraal. Het is dus duidelijk dat het de kern van het zegel aangaat.

 • Plaatsen in elkaar, de ank in de vijfster?

Dat kun je perfect. Je moet een beetje kunstzinnig zijn. Je moet er geen Picasso van maken want dan verkopen ze het direct voor ik weet niet hoeveel geld en dat is de bedoeling niet.

 • De plaatst wordt bepaald door het aanvoelen dan?

Ja

Goed. Als u mij het nu niet kwalijk neemt dan zou ik deze avond willen afsluiten met een meditatie. We gaan onze aandacht richten op onze zuster die een beetje geplaagd is door medebewoners in haar lichaam, waardoor ze niet al te goed kan functioneren. En wanneer we nu gezamenlijk er even aan denken en ons voorstellen dat zij haar logés aan de deur kan zetten, dan zal zij zeer snel terug de oude zijn die daar geen last meer van heeft. Maar niet alleen gaan we dit voor onze zuster doen, we gaan ook gewoon de kracht opbouwen en deze kracht vrijgeven zoals gewoonlijk. Zodat het werk verder kan gebeuren wat noodzakelijk is.

Meditatie: De gouden lotus

Daarom, vrienden, ontspan u even. Stel u even voor dat wij hier één geheel gaan vormen. We vergeten weer even wie we zijn, we worden één met elkaar. Eén met de krachten. En we hebben nu, vanavond, veel gesproken over symbolen.

Mag ik jullie vragen u te concentreren op het symbool dat hier in ons midden staat, op dit kleine tafeltje hier. U hebt het zegel liggen, maar laat dit zegel maar voor wat het is. Maar u hebt het symbool voor de gouden lotus in kristal op deze tafel staan. We werken onder deze noemer. Concentreert u op deze gouden lotus. Laat uw gedachten daarop toespitsen. En zie, voel, hoe de lotusbloem wortelend in de bodem van het water, in de bodem waar niet anders is als verrotting, niets anders dan omzetting. Voor de mens, ach, hij vindt het niet mooi. Maar voor de lotus is het een noodzaak. Hij haalt daar zijn kracht, hij haalt daar zijn voedsel uit. Want het evenwicht in de natuur en op de aarde is de omzetting.

En voel, ervaar hoe de lotus uit de aarde zijn kracht haalt. En hoe dit dan omgezet wordt op het water, in de lucht, in een prachtige bloem. Een bloem die uitstraalt. Een bloem die opgebouwd is uit de kracht van de aarde. En zie dan, voel dan, hoe de zon, symbool van het vuur, zijn licht, zijn energie, laat vallen op de gouden lotus en hoe de lotus zich volledig openplooit en de kracht van het vuur één laat worden met de kracht van het water, één laat worden met de kracht van de aarde, ingekapseld met de kracht van de lucht. En zo staat de gouden lotus symbool voor eenheid en harmonie.

Laat ons nu deze eenheid, deze harmonie, dit wonder van de wereld, overdragen en vrijgeven. Laat ons in deze kracht opgaan. Zodat nu op dit moment, wij allen in de cocon van licht van deze lotus ons bevinden. We zijn omringd door het gouden licht van de lotus, we zijn één in kracht.

En laat ons nu in deze cocon onze zuster X opnemen. Dat zij mede aanvoelt, ervaart, de kracht die wij nu ervaren. Dat deze kracht, deze energie ervoor zorgt dat haar lichaam terug zijn normale evenwichten vindt, dat haar lichaam terug de harmonie en de eenheid met het gouden licht mag ervaren. Zodat zij na de loutering er rijker uit voort komt, dat zij na deze storing, dankzij dit evenwicht, terug haar harmonie, haar eenheid, haar gezondheid vindt, dankzij de kracht die nu aanwezig is, de eenheid tussen de elementen die de aarde laten functioneren, die zo mooi gesymboliseerd zijn in de bloem, die hier in ons midden is gebeeldhouwd, maar die in onze gedachte de juiste beelden vormt, de juiste evenwichten.

En laat dan van het centrum van deze kracht uit, de straling van het licht, van harmonie, van eenheid uitgaan naar al diegenen, naar alles op deze aarde die het nodig hebben of heeft. Laat ons, nu we hier gezamenlijk verbonden zijn in deze kracht, omsloten door de lucht, één met de straling van de zon, het symbool van het vuur, één met het water, dat de lotus draagt, dat ons draagt en één met de krachten van de aarde die ons doorspoelen. Want het is onze voedingsbron.

Laat vanuit deze eenheid de verbinding met alle anderen er zijn. Zodat de krachtlijnen zich openplooien, zodat het net zich rond deze wereld kan vormen, zodat vanuit de harmonie van deze elementen het nieuwe kan ontplooien, kan openbloeien, ongeacht de omzettingen die nodig zijn. Want alles is evenwicht, alles is eenheid. En laat ons deze eenheid in onze ziel opnemen, zodat wij in de komende dagen en uren voor deze wereld, die nogal in chaos is, een rustpunt, een harmonie, een krachtpunt zijn waar het licht van de gouden lotus straalt en de bron is van lafenis voor diegenen die dorstig zijn.

Deze krachten zijn bevestigd. In de naam van de gouden lotus, het symbool van allen die op het ogenblik op deze aarde zoekende zijn naar het licht. Het symbool van allen die in de geest op het ogenblik trachten deze aarde zoveel mogelijk kracht en steun te geven, om de nieuwe omzettingen te kunnen realiseren. Dat deze krachten hun werk kunnen volvoeren, zodat de vernieuwing kan voltrokken worden.

Laat ons dan heel rustig de kring terug ontsluiten. Laat ons heel rustig tot onszelf komen, beseffende dat we geladen zijn met de kracht van het licht. Beseffende dat onze taak hierbuiten de tipi op ons wacht, maar dat we steeds terug kunnen keren naar dit beeld dat we hier hebben opgebouwd. Dat we steeds terug naar die eenheid en kracht kunnen gaan om ons daar steeds opnieuw te laden en steeds weer dit te kunnen doorgeven, dit te kunnen uitdragen. En zo zijn we misschien de pioniers in de nieuwe tijd. Zo zijn we misschien een beetje diegenen die aan de uitkant van de huidige maatschappij toekijken. Maar vergeet niet, je bent de vertegenwoordiger van het licht. En dat is uw drijfveer, uw kracht, om steeds verder te gaan, om steeds verder door te zetten.

Goede vrienden, het was mij een genoegen om bij u te zijn heden avond. En ik hoop, niet alleen in mijn naam maar ook in naam van alle broeders die hier aanwezig zijn, dat hetgeen wij u vanavond hebben trachten bij te brengen, mag bijdragen bij uw spirituele weg, uw ontwikkeling. En dat u zo, dankzij hetgeen wat wij u trachten te geven, dit weer door kunt geven aan anderen. Zodat u eigenlijk het druppeltje olie bent dat uiteindelijk zich zo verspreidt dat zeer velen telkens weer opnieuw het licht kunnen vinden. Nogmaals onze dank.