Elementalen: vuur

18 augustus 2005

Men heeft u gevraagd om een elementaal beter te leren kennen, erin door te dringen, er u één mee te voelen. Dat is, wat het vuurelementaal aangaat helemaal niet toegelaten, eigenlijk onmogelijk. En waarom? Wanneer we spreken over vuur dan spreken we over een kracht die eigenlijk een omzetting is. Het vuur herleidt alles waarmee het in contact komt tot een andere stof. Wanneer u nu, zoals bv. bij aarde zou trachten het gevoel van vuur in u op te nemen, dan zou het gevaar bestaan dat u werkelijk op dat moment uzelf zou kunnen opbranden. De normale mens zal daar niet in slagen maar er zijn gevallen bekend van mensen die toch een zekere kracht in zich konden ontwikkelen en een verkeerde toepassing deden en waar dat achteraf alleen een restante as overbleef. En dat is zeker niet onze bedoeling om u voor zoiets op te leiden. Daar bent u ons veel te dierbaar voor.

Wat kun je wel doen met vuur en hoe ga je vuur benaderen? Je kunt bv, u concentreren, wanneer je een vlam ziet, of een houtstapeltje dat brandt, een kaarsvlam is ook goed en u kunt u dan afvragen: “Wat grijpt hier plaats?” U kunt trachten volledig, de omzetting die je ziet, de verbranding, de gloed, de warmte, de rook enz., als bouwstoffen van dat vuur bekijken. Je kunt tevens vaststellen dat er warmte aanwezig is enz.

Je kunt dan, voor uzelf proberen dit vuur om te buigen naar uw eigen innerlijk, t.t.z., dat je het licht dat het vuur maakt gaat aanzien als zijnde voor uzelf een verlichting, een mogelijkheid tot het aanschouwen van licht. Dat zijn allemaal mogelijkheden. Voor de rest, zou ik zeggen: Wanneer je met vuur in contact komt kun je dit eigenlijk alleen maar dirigeren op zulke wijze dat het zijn taak, en dit is omzetting, volbrengt. Dat wil zeggen: Je kunt via het elementaal vuur het mogelijk maken dat zaken die omgezet moeten worden en dat kunnen velerlei dingen zijn, in een juiste omzetting gebeuren, met als gevolg dat er nieuwe evenwichten ontstaan. Je moet natuurlijk niet beginnen met alle wouden te laten omzetten in houtskool. Dat dit ginder gebeurt, heeft zeker zijn nut, het is een opkuis die de aarde zelf doet. En men kan u wel vertellen dat er pyromanen aan het werk zijn, dit klopt allemaal wel maar in eerste instantie is het toch het vuurelementaal dat daar samen met lucht een enorme rol aan het spelen is aangaande de opruiming van zeer oude zaken.

Gezien deze elementalen gedurende enkele maanden in volle kracht bezig zijn, kunt u wel veronderstellen dat, wanneer dit langzaam maar zeker zal overgaan naar – en het volgende dat daarop komt zijn enorme waterelementaal-verplaatsingen met als gevolg dat er ook grondverplaatsingen gaan zijn, wanneer het aarde-elementaal mee gaat reageren, zo kun je daaruit besluiten dat, doordat het vuur, die de omzetting daar heeft gemaakt, de mogelijkheid geeft om al hetgeen wat daar in onevenwicht is gebracht, en het onevenwicht is daar zeer sterk. Want wat de mens niet beseft, u denkt: Dat zijn daar allemaal heel mooie bossen, maar het is geen natuurlijke biotoop van die streek. De bossen die de laatste 100 jaar zijn aangelegd hebben de streek totaal uit evenwicht gebracht. De bomen die daar nu groeien en branden horen daar niet thuis. Al deze zaken hebben gemaakt, ook het gedachtepotentiaal van de mensen. En voor de meesten onder u zijn de jaren 30 en 50 een ver verleden maar voor de aarde is dat niet. In het gebied dat nu plat brandt zijn er enorme gedachte-invloeden geweest, dat in die gebieden moord en brand is geweest van begin vorige eeuw tot bijna de jaren 70, tot de dictatuur definitief verdween. En dat heel dat potentiaal daar zich nu aan het uitwerken is. En dat dit op deze wijze gebeurt, is omdat hier, door de omzetting via het vuurelementaal de juiste zuivering kan ontstaan.

Hierdoor kunnen we krijgen dat, op latere datum, het water ervoor zal zorgen dat de bodem kan verschuiven waardoor er nieuwe mogelijkheden in dat gebied ontstaan. Natuurlijk voor degene die daar woont, is dat niet zo aangenaam. Maar dat is nu eenmaal een voorbeeld hoe, langzaam maar zeker, de aarde de zaken terug gaat rechtzetten. En er is één troost, lieve mensen, het zal niet alleen in dat stukje van Europa blijven. Het ganse Europa gaat deze zaak ondergaan, ieder op zijn eigenste wijze.

Daarom is het belangrijk dat jullie kunnen omgaan met deze elementalen. Daarom is het belangrijk dat je kunt beseffen, wanneer ergens, door welke omstandigheid ook je bv. in contact zou komen met het elementaal vuur, dat het voor u voldoende is om u gewoon ervan te distantiëren, er niet één mee te zijn, dat u gewoon door het vuur niet zult getroffen worden. Dit klinkt misschien simpel maar in wezen is dit niet zo simpel. Stel u even voor: U staat midden in een brand, u bent omringd door vuur. Wat is uw gedachte? Uw eerste gedachte is: vluchten, trachten weg te geraken uit het vuur. Maar doordat u zo’n gedachte opbouwt komt u eigenlijk in harmonie met het vuur. Wanneer u juist omgekeerd doet en rustig blijft en ervan uitgaat: “Dit vuur is mijn vriend, dit doet mij niets” dan zul je zien, hoe eigenaardig het ook is, maar het elementaal zal rond u voorbijgaan. U zult misschien een beetje verschroeide haren hebben maar daar zal het bij blijven. En geloof mij vrij: Er zijn voorbeelden gekend in zulke brandhaarden dat mensen die er middenin gezeten hebben eruit komen zonder enig schrammetje. En niet alleen is dat gekend in woudbranden maar ook bv. in stedenbranden enz. Er zijn zelfs nota’s van terug te vinden hoe bv. in India bepaalde fakirs het klaar kregen, wanneer er heel grote branden waren, dat gewoon hun hut tussen de brand gevrijwaard bleef. Ook dit is gewoon omdat deze mensen zich vanuit een meditatief proces, de vriend waren of in harmonie waren met het gebeuren zodat zij niet behoorden tot hetgeen wat het vuurelementaal eigenlijk in omzetting moest brengen. En zo gaat het vuurelementaal aan u voorbij. U kunt natuurlijk, maar dan gaan we meer de magische weg op, wanneer u zou bedreigd worden bv. door demonen die u koude zouden toesturen, ik hou het als voorbeeld, dan zou je kunnen zeggen: Kijk, ik gebruik het vuurelementaal om mij op te warmen. Dit zou je kunnen doen maar dan moet uw gedachtebeeld zo gericht zijn dat de warmte die opgewekt wordt gebruikt wordt om de koude om te zetten. Nooit, en dat is belangrijk, om uzelf op te warmen. Begrijp dit verschil. Het verschil zit erin dat je vraagt aan het elementaal vuur van “de koude die rond mij is, die naar mij toe komt, verdrijf deze” Niet” verdrijf de koude die ik voel” Want dan zou je het vuur in u trekken en dan weet ik niet of je dat aangenaam zou vinden. Maar dit is puur magisch gesproken maar het zijn zaken die wel degelijk aan de orde zijn. Niet dat ik vraag om er mee te experimenteren.

Ik heb aangenamere proefjes. Vuur is voor de mens ook licht en het symbool van vuur is de zon. Om het symbool van het elementaal vuur voor u kenbaar te maken en ermee te kunnen werken is bv. een zeer handige oefening:

Wanneer u s ‘morgens opstaat en het is nu nog licht, dat u naar buiten gaat en gewoon een minuut of 10 u in de zon gaat zetten. Gewoon op dat ogenblik de zonnewarmte, het licht van de zon op u laat neerkomen. En op dat moment denk je aan de werking van het vuurelementaal en wat het licht, ontstaan uit het vuur, voor jou kan betekenen, welke spirituele ontwikkeling dit voor u kan inhouden. Als je dat doet, zul je opmerken dat je ongeveer na een kleine 10 minuten in de zon gestaan te hebben, gewandeld of in een stoel op je balkon – de kwestie is dat je de zon op u laat komen – dat je na die 10 minuten, door u in te stellen op het vuurelementaal bv. u veel fitter, helderder gaat voelen. Want wat gebeurt er? U wordt niet alleen beïnvloed door licht, de zon is de grootste vertegenwoordiger van dit elementaal, daardoor krijg je dat je ook door deze harmonie, ideeën in u kunt ontwikkelen, nieuwe gedachten waardoor je bv. uw dag beter doorkomt. Anderzijds, en dit is meegenomen, zou het ook naar uw lichaam toe, meer evenwichten veroorzaken. Dit wil zeggen: Doordat je u één maakt met dit zonlicht ga je krijgen dat uw ganse organisme beter gaat functioneren en voor degenen die hier vanavond een snotneus hebben, kan dit leiden dat deze ontstekingen veel sneller zich omzetten en dat u veel sneller terug een gezond lichaam en een gezond ademhalingsstelsel hebt. Het is een kleine proef maar het is de moeite om ze uit te voeren.

Een andere proef die je ook kunt doen, is bv. wanneer het langzaam maar zeker herfst gaat worden, winter en u hebt bv. een open haard of een houtkachel, om deze te laten branden en er voor, heel rustig, met gesloten ogen, ongeveer een klein uurtje te mediteren. Je moet dit wel doen in veilige omstandigheden. Wanneer je dit doet, zul je opmerken dat, door u in te stellen op het elementaal “vuur” dat je vernieuwende gedachten, nieuwe mogelijkheden enz. naar u toehaalt. Heb je geen houtkachel kun je hetzelfde bereiken door enkele kaarsen bij mekaar te zetten op een tafel en u daar voor te zetten. De kwestie is dat u een wisselwerking laat gebeuren tussen het licht van het vuur en uzelf. Zo krijgt u een beter inzicht. Zo kun je ook het elementaal vuur voor u gebruiken om zaken uit uw lichaam te verwijderen. Niet op de wijze dat u één wordt met het vuur, dat mag je nooit doen, maar wel dat u de wisselwerking, de uiting, het licht en de warmte gebruikt, nooit de omzetting, nooit de verbranding. Is dit voor iedereen duidelijk?

Kan u het nog even herhalen?

U zit voor uw houtkachel of voor een aantal kaarsjes. U gaat in meditatie. Waar we u vroeger gevraagd hadden bv. bij aarde om de aarde in uw hand te nemen en u één te voelen, aarde te worden, gaan we hier gewoon trachten aan te voelen de wisselwerking die in de eerste instantie het licht en de warmte van het vuur voor u betekenen. We gaan nooit proberen, zoals bij de aarde, aarde te worden, het vuur te worden. Want als we dat zouden proberen bv. ons voor te stellen dat we vuur zijn, dat zou voor ons nadelig zijn. Maar wat we wel doen is de uiting van het vuur. En wat is voor ons van het vuurelementaal als uiting belangrijk? Dat is het licht en de warmte. Van die twee uitingen in ons op te nemen en door te laten werken zodat we door het licht en ook door de warmte nieuwe gedachten, nieuwe ideeën, nieuwe mogelijkheden ontwikkelen. Dit gaat zelfs zo ver dat dit elementaal dikwijls mee kan zorgen voor een gezond evenwichtig lichaam. Dat is belangrijk. Is het duidelijk genoeg? Dus, nooit, nooit u gaan voorstellen dat u het vuur zijt. Dat is hetgeen u zeker vanavond goed moet onthouden. U moogt alles bezien, u moogt de omzettingen bezien van het vuur, u moogt de resultaten bekijken maar u moogt het nooit zelf zijn. Want in tegenstelling tot alle andere elementalen zal je hier dit niet kunnen beheersen en zou dit voor u schadelijke gevolgen kunnen hebben. Maar je gebruikt het voor de mogelijkheden die daar in zijn. En dan zal je zien, als je zo met dit elementaal leert omgaan dat je wel degelijk daar een impact op hebt. Dat betekent bv. u woont hier in streken die in de winter kouwelijk zijn, dat u bv. wanneer u verwarming hebt, u deze verwarming optimaler kunt laten branden, dat u bv. met minder brandstof meer warmte kunt produceren. Gewoon omdat u kunt aanvoelen wat vuur betekent, wat dit in zijn totaliteit doet.

Een ander punt wat zeer interessant is: U hebt bv. zorgen, problemen. En u weet niet goed hoe u deze kunt oplossen. Er wordt nogal eens gezegd: In meditatie: Geef het aan de kosmos. Eén van de oude gebruiken, en dit gebruik was reeds van toepassing duizenden jaren voor uw beschaving. De bewoners van Atlantis kenden dit gebruik. Het werd in deze gebieden door de druïden zeer sterk toegepast. En het is een gebruik dat, zonder dat men beseft wat men doet, maar omdat men ooit eens heeft gelezen of gedaan het tracht toe te passen binnen de moderne heksenkring. Wanneer u een probleem hebt en u wil ervan afgeraken, dan schrijft u, voor uzelf zo duidelijk mogelijk dit probleem op. U neemt dan bv. en dat is het beste; een gebakken kom. Indien u zou beschikken over een koperen pot mag dit zeker, anders een gebakken aarden kom. U doet in die kom een beetje aarde, dat is symbolisch. Dan legt u uw geschreven tekst, uw probleem op die aarde. U steekt dan deze tekst aan. Als u het magisch perfect wil doen kunnen we zeggen: u neemt een witte kaars, steekt eerst die witte kaars aan en u steekt de tekst aan. Maar de essentie is dat u de tekst op de aarde in die pot laat opbranden. Wanneer de tekst is opgebrand, dat betekent voor u dat u het probleem laat oplossen, u zet het om in iets nieuw. U moet goed de betekenis begrijpen. Dan neemt u zuiver water en u giet over de asse, water. Dan krijg je wel een beetje modder. Dan gaat u met die pot buiten, u gaat ergens in uw tuin en u strooit deze aarde met die asse en dat water uit. U giet het uit, u geeft het terug aan de aarde. En u zult het zien, probeer het maar, uw probleem zal zich wijzigen, in vele gevallen zal het volledig verdwenen zijn. Dit is een heel oud ritueel dat voor zulke zaken bruikbaar is. De ganse kracht van de werking hangt van uw intentie af. Doe het nooit om iemand te schaden want dan krijg je een boemerang-effect. Maar je kunt het wel doen om problemen op te lossen. En je zal opmerken, als je dit kleine ceremonietje gedaan hebt, dat plots dat probleem – en dat kan zeer snel gaan, het kan binnen de 48 uur  -totaal gewijzigd zal zijn. Maar vraag u niet af: Hoe komt het? Aanvaard gewoon dat je één bent geweest met de krachten van de elementen, dat je één bent geweest met een procedure die al ouder is dan dat de mens kan denken dat er mensen op deze aarde rondlopen. Op het ogenblik dat je deze procedure doet zet je je in verbinding met zeer vele krachten. Daardoor wijzig je op vele terreinen zaken en gaat het probleem zich oplossen.

Een tweede punt in deze procedure is: “Een wens vervullen” Wanneer er werkelijk iets is dat voor u belangrijk is, maar hier ben ik een beetje omzichtig omdat je moet voorzichtig zijn met eigen begeerten, dan geef ik u niet de raad om dit toe te passen. Maar stel, je hebt een wens bv. een wens om iemand te helpen, dan bestaat deze zelfde procedure. Alleen heb je dan geen aarde nodig. Je gaat uw wens neerschrijven op dezelfde wijze en dan ga je, niet op aarde maar op water, uw papier laten branden en u laat het in het water, dat u in uw kom gedaan hebt, je laat dat brandend papier neervallen. En kan je het niet meer vasthouden, laat het in het water vallen. Dan giet je het uit. En terwijl je het uitgiet denk je aan hetgeen wat uw wens is. Ook hier zul je opmerken dat hetgeen wat je zo doet zich zal voltrekken.

Maar let op want er zijn er misschien onder u die denken: “Zo kan ik de lotto winnen,” Je zou het kunnen maar het onevenwicht dat je dan gecreëerd hebt, zou u waarschijnlijk niet tot de gelukkigste mens op aarde maken. Het is niet de bedoeling dat deze procedure gebruikt wordt om uzelf in uw begeerten te bevestigen. Maar het kan wel zijn dat je hiermee voor een ander een beetje de zon in het leven zijt. En daarvoor is het belangrijk. Probeer deze proeven te doen. Deze kleine zaken moeten voor jullie normale handelingen worden. Op het ogenblik dat je met het ganse geheel, dat we jullie hier nu geleerd hebben, kunt omgaan, dagdagelijks, zonder dat je erbij stilstaat maar omdat je telkens beseft: Kijk, de éénheid hier rond mij, de wereld rond mij is zo opgebouwd, er zijn krachten, er zijn mogelijkheden, dan zul je zien dat uw ganse leven zich zal veranderen. Dat je veel minder afhankelijk gaat zijn van alle structuren waar je nu nog in gevangen zit en dat uw eigen stoffelijke leven veel intenser, veel rijker gaat zijn.

Want, vergeet niet, de aarde wordt gestuurd door deze elementen. Ze zou niet kunnen bestaan zonder. U bent nu eenmaal onafscheidelijk deel van deze krachten, wat u ook mag denken. Uw lichaam bevat aarde, ook water. Het functioneert maar op lucht en dat je kunt blijven bestaan is dankzij de omzetting, het vuur. En dankzij deze 4 elementen krijg je het vijfde: “De gedachte, de ether” Ik noem het liever “de gedachte, de geest, de mogelijkheid” Maar wanneer één van de elementen in onevenwicht is in dit lichaam, hetzij aarde, water, lucht of vuur, dan is dat lichaam in onevenwicht, gaan uw energiestromen niet zoals het moet en is het vijfde element niet in staat om zijn ware opdracht van dit leven te vervullen. Daardoor geraken velen geblokkeerd en worden geleefd. Want zij horen niet meer wat hun geest hun inspreekt. Zij voelen niet meer wat hun geest met het lichaam verlangt, welke lering, welke ontwikkeling de geest van dit leven hoopt te creëren. Je zit geblokkeerd.

Daarom is het van belang te beseffen en te doorleven van wat we hier naar voor hebben gebracht. En wanneer je dan in uw stoffelijk lichaam in harmonie zijt dan zul je opmerken, dan gaat uw fijnstoffelijk lichaam over veel meer kracht, veel meer uitstralen, veel meer energie beschikken. Dan is het of uw aura een extra dimensie bijkrijgt waardoor je enerzijds veel duidelijker en juister de signalen die rond u zijn, kunt opvangen en anderzijds ook veel meer voor de anderen kunt betekenen. Want juist doordat uw stoffelijk systeem in harmonie is met de aarde, doordat de evenwichten er zijn tussen de elementalen, heb jij de mogelijkheid anderen die dit niet kunnen of niet bezitten te helpen wanneer zij uw hulp vragen, zonder dat je daar grootse dingen moet doen. Maar gewoon door vanuit uzelf deze kracht te laten vloeien. En dit is het begin van vele mogelijkheden.

Probeer, wat u geleerd heeft de laatste maanden, zoveel mogelijk in praktijk te brengen. Probeer van minstens, bijna dagelijks even aarde te voelen. Er zijn er die dat niet zo aangenaam vinden maar probeer toch, al is het dat u een plant op uw balkon aanraakt met uw handen. Probeer de harmonie met de aarde te ervaren. Probeer de harmonie met het water te ervaren bv. Wanneer je een glas zuiver water drinkt, stel u voor dat je ermee in harmonie zijt, dat uw lichaam ook dit zuivere water bevat. Probeer af en toe zuivere lucht te hebben, zeker in deze streken is dit belangrijk. Beweeg u in bosgebieden, tracht in harmonie te zijn met de sferen die nog in de restanten van de wouden die hier aanwezig zijn, gebleven zijn. Kies uw boom, omarm hem, gebruik de kracht, dat is belangrijk. Al deze zaken samen, al deze oefeningen, ook deze voor het vuur, bereiden jullie voor op de mogelijke werking met alle innerlijke krachten die je hebt. En we staan nog maar aan het begin. Maar als je dit goed kunt omzetten, goed mee weg kunt, dan open je de poorten om te leren werken met uw eigen fijnstoffelijke lichaam, om te leren werken met uw eigen gedachtekracht op een wijze die je nergens in een boek kan vinden. Dit zijn de mogelijkheden die voor jullie klaarliggen op het ogenblik dat je dit in je vingertoppen kunt vastleggen om zo te zeggen.

Vragen

In het Oosten spreekt men over vuur, water, aarde, hout en metaal.

U bent westerling. Ik geef u de raad om u te houden aan, qua elementalen wat in uw streken reeds eeuwen aan de orde is. Hout komt overeen met voor u lucht en metaal, wat nogal vasthoudend is en geplaatst kan worden onder de vorm van aarde. Ginder wordt hout in een totaal andere context gebruikt en het is niet vergelijkbaar met wat wij hier kennen. Wil je de zaken goed vergelijken, zou je een studie moeten maken van de Veda’s. Maar in wezen, in essentie is er geen verschil. Maar een oosterling, uit de aard van zijn geaardheid denkt anders, voelt anders, leeft anders. En de geest die kiest voor een incarnatie in het oosten zoekt andere waarden dan uw geest die hier bij ons, in het westen is geïncarneerd. Maar jullie kunnen in vorige levens oosterling geweest zijn.

Geldt dat ook voor de ayurveda?

 

De echte ayurveda is 10.000 jaar oud. Het is een overlevering van kennis van vader op zoon gedurende al deze eeuwen. Het is typisch geschoeid op een oosters denken en is volledig ontwikkeld binnen het kader van elementalen van ginder maar ook volledig plantenkennis, mineralenkennis, metalenkennis enz. Het is een systeem dat bv, voor India en bijna gans Zuid-Oost-Azië, ook voor China, perfect kan werken, minder voor Japan. Het is een systeem dat voor de West-Europese mens moeilijk haalbaar is. Hetgeen u hier leert is een afkooksel van de echte ayurveda. Ik zou, als u het mij vraagt, in plaats van mij toe te leggen op ayurveda voor de westerse mens eerder overstappen naar wat u hier kent aan alternatieve geneeskunde. Omdat hier ook een enorme kennis aanwezig is, zelfs zeer oude kennis die door uw moderne wetenschap meestal scheef bekeken wordt of afgedaan wordt als bijgeloof. Toch kan ik u zeggen dat de antroposofische gedachtewereld en geneeskunde zeker niet moet onderdoen voor wat betreft de ayurveda en dat deze geneeskunde – en nemen we ook het ganse homeopathische pakket erbij, dat u kent – wanneer u deze combinaties maakt, zeker als westerling een even goed systeem hebt en ermee kunt werken en resultaat kunt boeken dan de Indiër of de Zuidoost Aziër met zijn ayurveda. Beide systemen zijn elkaar waard, zijn zeer waardevol maar passen eigenlijk typisch op de plaats waar ze zijn ontwikkeld. Dat is belangrijk. Zo kunnen we nog even verder gaan om duidelijk te maken, krijg je, wanneer je gaat naar bv. buiten Mongolië, binnen Mongolië en zo verder, ook een groot deel van de toendra, de oude Sovjetunie, Rusland, krijg je daar de typische sjamanistische geneeskunde. Deze geneeskunde is voor deze mensen die in dat gebied wonen ideaal, veel beter dan alle moderne kennis die we hebben. Maar je kunt deze sjamanistische geneeskunde onmogelijk overbrengen naar hier en dan dezelfde resultaten boeken. Want dit past helemaal niet in ons kader hier. We hebben niet de mogelijkheden, ook niet de kennis, de achtergrond om dat tot uitwerking te brengen. Wanneer we dan de andere kant van de wereld beschouwen, zo zien we bv. In Zuid en Midden-Amerika dat men daar ook zeer goede geneeskundige zaken treft. En verder, maar dat is spijtig genoeg teloorgegaan, toch voorlopig, dat het Afrikaanse continent, zeker het binnenland, een heel hoogstaande geneeskunde heeft gekend.

Maar die voorlopig totaal bedekt is en het zal nog honderden jaren duren eer zich dat terug zal manifesteren. Al bij al, kan ik zeggen dat deze zaken zeer waardevol zijn in de gebieden waar zij thuishoren. Ga je ze ver transporteren naar gebieden waar ze niet thuishoren, krijg je een soort misvorming, je kunt wel resultaten boeken maar niet op dezelfde wijze dan de oorspronkelijke beoefenaars van deze geneeskunde.

Ik heb een lavasteen meegebracht. Mag ik met die steen mediteren en hem in mijn handen nemen zoals aarde?

 

Met lavasteen hebt u een omzetting van vuur in uw handen. U kunt met zo’n gesteente zeer veel beelden uit het verleden oproepen omdat zulk gesteente zeer veel kennis in zich draagt. Je hebt vanuit de vulkaan een uitbarsting gehad. Deze omzetting en dit is puur vuur, maakt dat deze kristallen gevormd zijn. Deze bevatten zeer vele elementen van het oude. Wat u kunt doen wanneer u deze steen hebt opgeraapt en deze steen spreekt u aan, is bv. voorlopig deze steen in uw handen nemen en trachten waar te nemen wat hij aan u overdraagt. Wanneer deze steen voor u een gevoel geeft van herkenning, van warmte, dan zit u op de goede weg. Krijg je een gevoel van koude dan houdt u best voorlopig deze steen terzijde. Was u aangetrokken door deze steen, dan bent u haast zeker dat het de goede is voor u.

De zoutkristallen die beschikbaar zijn uit de verschillende landen, hebben die de eigenschappen van die landen?

 

De zoutkristallen die op het ogenblik verkocht worden hier in het westen komen uit een zoutmijn uit Oost-Duitsland, het grensgebied naar Polen, Tsjechoslowakije. Deze zoutkristallen, wanneer zij opgewarmd worden, zijn voor de mens schadelijk. Dit is onderzocht en een gekend gegeven maar gezien het gecommercialiseerd is en gezien het een bepaald onderzoek was, zijn deze gegevens in de schuif gegaan. Het kristal, wanneer het niet opgewarmd wordt is onschadelijk. Maar wanneer men er een lamp in brandt, waardoor zaken van het kristal vrijkomen, dit klopt maar deze zaken zijn voor de mens toxisch en kunnen wanneer dit permanent aanwezig zou zijn, wat in de meeste gevallen niet is, wel degelijk in het lichaam schade veroorzaken.

Ik doe soms relaxatie met klankschalen. In hoeverre is die therapie aangepast aan ons westerlingen?

 

Ook hier weer, de klankschalen of de klanktherapie die het westen gebruikt, kent het oosten niet. Dit klinkt misschien raar maar uw zo dure klankschaal die u hier koopt, komt meestal vanuit het Himalaya gebied en wordt ginder gebruikt als etenskom ook als bedelkom. Je kan ermee klank veroorzaken. Bij de oudere bewoners van de Himalaya en bij de bewoners van de lagere gebieden aan de voet van de Himalaya werden deze geluiden nogal eens gebruikt om aan voedsel bepaalde krachten toe te dienen. Wat zij echter nooit gedaan hebben is, wat men hier in het westen probeert te doen, met deze schalen op mensen te werken, Waarom niet?

Omdat, in die streken de magie, en dit kon zijn van de Hindoepriesters, van de fakirs, ook sommige boeddhistische kloosters, want beide gebruiken het, dat men heel goed weet wat klank doet. Men kent daar zeker het gebruik van klanken en men weet dat, wanneer men bepaalde trillingen veroorzaakt, men bepaalde secreties in het lichaam doet plaats hebben. Al deze zaken zijn weer eigen aan deze bergvolkeren. Het is allemaal kennis die daar is overgedragen en meestal en zeker wat klankschalen betreft, is vooral vastgelegd in de kloosters. De westerling is daar gekomen, hij heeft vooral in het begin, 1800, gevonden dat dit toch zo mooi was en men is dit gaan uitvoeren, invoeren naar Europa. Het gevolg is dat bepaalde mensen dit zeer mooi vonden en daar alle mogelijke filosofieën zijn aan gaan verbinden. Echter, deze filosofieën zijn niet in oorsprong Oosters; behoren zij tot de Himalaya, integendeel. Wat niet wil zeggen dat deze zaken onbruikbaar zouden zijn. Ik zou nu een les moeten geven hoe klank ingrijpt op het menselijk lichaam. Begrijp één zaak goed: Wanneer u klankschalen op het menselijk lichaam plaatst of er naast en u klopt erop, dat u een klank-energie overdracht doet. Sommige klanken zullen in harmonie zijn met bepaalde chakra’s waardoor je een prikkel geeft aan het ganse stelsel van de mens. Let op. Je kunt bv. wanneer u op iemand dit toepast, bepaalde energieën in gang zetten. In het beste geval hebt u een positieve energie en gaat u een harmonisch effect sorteren. In het slechtste geval krijgt u dat u bv. door een prikkeling van het stuitschkra of het zonnevlechtchakra een begeerte element prikkelt en dan krijgt u een volledig negatief gegeven. De gevolgen daaruit kunnen zijn, in het slechtste geval dat er een binding ontstaat tussen de therapeut en de patiënt. In het beste geval kun je hebben dat er een genezing optreedt. Alleen moet je al deze zaken zeer grondig kennen en onder controle hebben. Anderzijds, werk met klankschalen maar op afstand dan gaat u daar minder fouten in kunnen maken. U zet bv. iemand in een gemakkelijke zetel en u gaat bv. een algemene afstand nemen en u gaat dan met deze klanken werken. Dan hebt u het grote voordeel dat deze klanken algemeen de aura benaderen en minder gefixeerd op één chakra of één aurapunt inwerken. U zult opmerken, wanneer u dit doet in een ontspannen rustige sfeer, dat u waarschijnlijk, algemeen gezien betere en mooiere resultaten zult behalen dan wanneer u het typisch doet zoals men het in het westen probeert te proclameren.

Heeft dat niet te zien met het vermengen van de culturen?

 

Er is een vermenging van culturen maar, u moet zeer goed in het oog houden: Meestal waar culturen gemengd worden komen de negatieve eigenschappen tot uiting. Bv. Wanneer rassen zich mengen krijg je nakomelingen waar de negatieve eigenschappen meestal extra gepoleerd worden. Dat is een evenwicht dat de natuur creëert.

Je zal zelden hebben dat bij ras mengingen er een nakomelingschap is dat de positieve elementen heeft. Dat is gewoon fysica. Wanneer u zaken van verschillende culturen mengt, ga je ook dikwijls juist hetgeen wat niet de bedoeling is in de andere cultuur naar boven roepen. Hou er rekening mee, het klinkt misschien raar in een tijd als deze, waar grenzen wegvallen. Maar de ontwikkeling van een ras en een volk is meestal door de groepsgeest geleid opdat binnen dit ras, binnen deze groep van mensen, bepaalde mogelijke zaken zijn die kunnen ervaren worden tijdens hun incarnatie. De groepsgeest zal alles doen om dit geheel te laten voortbestaan omdat zo de mogelijkheden blijven bestaan. En dit geldt zo goed voor de Oosterling, voor de Westerling als voor de Afrikaan, de Zuid-Amerikaan enz. En dat is door uw westerse maatschappij met de voeten getreden. Uw westerse maatschappij heeft gevonden dat alles zich zou moeten kunnen aanpassen aan wat zij als het ideale vinden. Wat de grootste vergissing is die de Westerling door de eeuwen heen gemaakt heeft en waar hij nu de tol voor betaalt.

Let op met hetgeen u gaat zoeken in het Oosten. Er zijn wijsheden van het Oosten maar deze wijsheden zijn dikwijls moeilijk omzetbaar in wijsheden van het Westen. Je hebt de wijsheden van het Westen maar probeer deze maar eens te verkopen aan een Hindoe. Daarom moet je opletten dat je niet te veel zaken door mekaar haspelt want dan maak je er een stamppotje van.

Het Aquarius tijdperk zegt dat er dingen veranderen? Heeft dat geen kosmische betekenis?

 

Niemand van jullie kan inschatten wat kosmisch Aquarius inhoudt. Want als u dat zou begrijpen dan zou u, op dit ogenblik dit leven niet kunnen handhaven. Verberg u niet te veel achter wat Aquarius is, leef vandaag, besef dat de veranderingen bezig zijn, maar leef vandaag met de kennis en alles wat u in uw leven tot hiertoe hebt kunnen leren en opdoen. Gebruik dat en zo zul je, op de beste wijze uw leven kunnen doormaken en het meeste in dit leven kunnen leren. Veel meer dan degene die de ganse wereld wil afreizen om overal alles te gaan opdoen. Want die komt op het einde van zijn leven met een massa indrukken maar hij heeft ze nooit doorleefd. En dat is dan de grote handicap wanneer je overgaat want je bent niet ver gekomen. Het is beter dat, waar je geboren bent, daar echt leeft, daar doet wat je goed kunt doen en dag na dag, dan krijg je de echte waarden. Het is uw persoonlijke leerschool die hier geldt.

Zijn persoonlijke vragen alleen toegestaan op de persoon hier of kan het ook over echtgenote, kinderen?

 

Je moet er rekening mee houden dat wij er niet kunnen toe overgaan om persoonlijke vragen te beantwoorden omdat, hetgeen bedoeld is met deze groep, teloor zou gaan. U kunt persoonlijke vragen stellen in zoverre dit met uzelf verband houdt en in zoverre dit ook verband houdt en dat de groep er rijker door wordt. Misschien een kleine hint: Je weet en ieder hier aanwezig weet, dat wij van onze zijde jullie steeds helpen en zullen helpen als we maar enigszins kunnen. Wat let er u zelf iets te ondernemen bv. in uw meditatie duidelijkheid te vragen. Wanneer u dan een probleem hebt en het mag individueel zijn, familiaal gebonden en u bent voor uzelf open en eerlijk en u vraagt onze hulp, zullen wij in de mate dat we het kunnen u inspireren en helpen om de juiste antwoorden te kennen en de juiste handelingen uit te voeren. Wat kun je nog meer verlangen, maar dan brengen we niet het medium in problemen.

Het medium beweegt armen en benen maar de ogen zijn gesloten? Is het technisch niet anders mogelijk?

 

Het is heel goed mogelijk dat de ogen open zijn. Alleen wanneer de ogen open zijn worden er te veel impulsen opgevangen die naar de hersenen gezonden worden waardoor er afleiding ontstaat. Doordat het medium zijn ogen gesloten heeft, voorkomen we dat deze impulsen binnen dringen en het is zo voor ons gemakkelijker om het medium te besturen. Een andere reden: Wanneer het medium iemand van onze zijde doorkrijgt dan trachten wij, vanuit onze zijde, zo veel mogelijk de kennis die we nog hebben van ons laatste leven te gebruiken om dit lichaam te besturen. Het medium wil onder geen voorwaarde dat er een uitdrukking zou zijn dat hij een dame is.

Voor de entiteit is het wel gemakkelijk de laatste kennis van de laatste incarnatie te gebruiken. Maar ook hier moeten wij bijsturen en dit is logisch. Dat zijn afspraken.

Als entiteit, ben je in het lichaam of in de aura?

 

In dit geval bespelen we een deel van de hersenen. Het medium geeft, na afspraak, toelating een controle over de hersenfunctie te hebben. Verder kan je zeggen dat er een menging is in de andere lichamen van het medium. Dit is evident, er is een energieoverdracht, anders zouden wij niet in staat zijn bepaalde hersendelen te prikkelen en zo te zorgen dat de beelden, een entiteit heeft geen stem, geen mond, geen spraakorganen, maar voor ons bestaat alles uit hetgeen wij denken. Het beste kan ik dit omschrijven als beelden. Wij moeten deze beelden aan de hersenen overdragen en deze op hun beurt zetten deze beelden om in spraak. Deze spraak hoort u weer.

Uw eigen bevoertuiging die heeft het veel gemakkelijker, omdat de geest een binding heeft binnen het stoffelijk lichaam, ook binnen de andere fijnstoffelijke lichamen. Uw geest is de chauffeur van uw wagen. De wagen is het stoffelijk lichaam. De geest bepaalt wat mogelijk is enz., waar je naartoe rijdt. Maar de ganse wagen moet functioneren. Als er morgen een pech is in de motor kan de geest alles vragen maar de auto zal niet meer rijden. Uw geest zit in dat stoffelijk lichaam en gebruikt dit om een bepaalde weg te gaan. Hoe verder u bent in bewustwording, hoe exacter, hoe juister u tracht het lichaam te sturen op die weg. En dan is het belangrijk dat alles zo harmonisch mogelijk functioneert.

Ik heb gehoord dat er tussen 13 en 18 augustus een bepaalde kosmische invloed zou zijn naar de aarde toe? Klopt dat?

 

Dagdagelijks ondergaat u alle mogelijke kosmische invloeden. Voor zover ik op de hoogte ben van bepaalde constellaties kan ik niet zeggen dat er een bepaalde sterke positieve invloed zou zijn in deze dagen. Wat er wel is, is een prikkel die de mensen meestal leidt tot nogal ongecontroleerde handelingen die in deze periode en die loopt langer dan 18 augustus, maar tot half september, dat vele mensen gemakkelijk over hun toeren draaien, verkeerde beslissingen nemen enz. Dit is eigen met hetgeen op deze aarde gebeurt.

Als slot wil ik eraan toevoegen: Kijk even naar de wereld als wereldbol. Zie op welke plaatsen er ontzettend geweld gebeurt. Draai uw wereldbol rond en trek een lijn rond de wereld. Dan zul je opmerken dat van de plaatsen waar geweld en terreur geheerst heeft of gebeurt, dat op éénzelfde lijn rond de wereld zich dit steeds gaat herhalen of onder andere vormen, dat het steeds terug impact heeft op de mens. Het geweld dat nu in de Arabische landen gebeurt, komt als golf volledig over uw gebied hier, gaat rond de wereld, raakt ook Amerika, komt terug en gaat terug via Azië enz. naar de plaats van gebeuren. Kijk even na op dit gebeuren van die lijn wat er allemaal plaats grijpt. U zult versteld staan hoe de mens door deze golfbewegingen van haat, van agressie, geraakt wordt. En dit komt nu niet uit de verre kosmos, dit is eigen aan uw eigenste planeet. Maar er is geen typische invloed tussen de dagen dat u zegt. Wat wel bezig is – en dat is iets anders – er is nog altijd een uitwerking van de komeet die de aarde een tijdje geleden gepasseerd is, een tiental jaren geleden. Die uitwerking van de staart van die komeet, daar zit de aarde nu nog in en het heeft ook nog invloed op de mens. Maar je leeft nu eenmaal op een planeet. Deze planeet beweegt zich in een zonnestelsel, dit zonnestelsel beweegt zich in een melkwegstelsel en zo verder en daar zijn permanent invloeden en zeer vele. Zonder deze invloeden, lieve mensen, en dat telt voor iedereen op deze aarde zou je gewoon niet kunnen leven.

Meditatie: Omzetting van vuur naar Licht, kracht en harmonie

Een meditatie die voor dit gebied nogal van belang is omdat wij toch zullen trachten hier deze streek een beetje evenwichtig te houden, een beetje leefbaar te houden voor de meesten die willen openstaan voor de harmonie, voor een beetje licht.

Lieve vrienden u hebt geleerd over het elementaal “vuur” We zitten hier samen, midden in ons brandt het vuur, het symbool van de omzetting. Het symbool van het licht, van de warmte ook van de energie, van de kracht. Ik vraag jullie: doe even het volgende: Laat alles wat u bezwaart in deze dagen, uit u wegvloeien en laat dit naar deze brandende kaarsen vloeien. Laat die gedachtebeelden rustig naar het midden van dit gebouw komen. Het zijn uw beelden, uw gevoelens, heb geen schrik van ze vrij te geven. Niemand zal zich eraan storen, integendeel. Laat alles gewoon samenvloeien en zie dan hoe het vuur deze beelden omzet. Zie, voel, ervaar hoe hetgeen u bedrukte, ontbonden wordt, hoe het, door deze ontbinding, deze omzetting van het vuur gegeven wordt aan de lucht. Hoe de lucht het meepakt en laat verdwijnen in de oneindigheid van de kosmos. En voel en zie dan hoe, door deze omzetting er warmte ontstaat, er licht ontstaat, dat terug naar u vloeit, dat uw aura binnendringt. Hoe deze warmte, deze harmonie, deze kracht u vult en hoe je zo gezuiverd, ieder voor zich, een lichtende persoonlijkheid bent. En dan, mijn lieve vrienden, laat dit licht stralen, laat het licht van elkander in elkander vloeien, maak er één grote aura van, een aura die schittert in kleuren van goud en geel, van oranje, blauw en paars, van groen, Heldere kleuren en laat deze aura stralen. Zie hoe je dit afgeeft aan de wereld rondom u. Zie hoe je de omzetting die jij hebt waar kunnen maken voor uzelf doorgeeft aan al degenen die zoekende zijn. Zie hoe uw aura kan opvangen wat anderen niet kunnen beheersen, hoe je deze onbeheerstheden, deze problemen via uw kracht in dit elementaal kunt laten vloeien. Hoe je dit alles kunt laten omzetten en zo weer als warmte, als licht, als harmonie teruggeeft. En zo breid je maar uit, maak je de kracht groter, maak je de uitstraling van het licht van deze kracht, van deze aura groter en groter. Steeds meer mensen, steeds meer geesten, steeds meer energieën vinden zo het evenwicht, de harmonie, de kracht. En voel hoe je dit alles uitdraagt over deze gebieden. Voel hoe je in harmonie komt met de krachten van de aarde. Voel hoe je in harmonie komt met de krachten van het water. Voel hoe de lucht u streelt als zijnde; Ik ben uw vriend, uw medestander en voel hoe de omzetting steeds sterker plaats vindt. Voel hoe de chaos, het duister verdwijnt door deze kracht. Hoe dit, zoals in de alchemie, omgezet wordt van lood naar goud en hoe u de uitdragers zijt van het gouden licht.

Lieve vrienden, neem deze kracht in u op. Neem dit alchemistische wonder, dit alchimistische goud, deze steen der wijzen die je hier gevormd hebt, schitterend, tussen jullie op in eigen kracht, in uw eigen aura. Plant dit zuiver goud, deze zuivere steen der wijzen, deze bron des levens, in uw hart zodat je vanaf nu, wetende wat je nu geleerd hebt, kennende wat je nu ervaren hebt, kunt uitdragen in de wereld rondom u. Wees in uw eigen gebied de apostel, de uitdrager van dit licht, de uitdrager van deze harmonische mogelijkheden die u hier vanavond hebt ondergaan en in u opgenomen. En wanneer we, ieder voor zich, dit beetje bij beetje realiseren, dan zijn wij degenen die ervoor zorgen dat het nieuwe, wat u zo graag Aquarius noemt, zich kan uiten in deze maatschappij, op deze plaats zonder dat eerst de chaos alles heeft moeten vernietigen.

Vrienden, houd deze kracht in u, gebruik deze kracht waar het nodig is en besef dat deze kring één krachtige bron is waaraan ieder van u onbeperkt kracht kan ontlenen. Wees ervan overtuigd, wij zijn steeds bij u. Een gedachte aan deze kring en u bent verbonden met de kracht en de energie die hier aanwezig is en steeds bevestigd wordt.