Elementalen

04 december 2012

Vanavond zou ik graag met jullie een beetje spreken over de mogelijkheden, die de kosmos rondom jullie zoal inhoudt en dan denk ik vooral aan de elementalen, die overal aanwezig zijn. Nu weet ik wel dat jullie allemaal heel veel kennen over elementalen en al van alles bij wijze van spreken bestudeerd hebben, maar ik wil vanavond eigenlijk op een terrein gaan dat toch, denk ik, voor de meesten van de aanwezigen hier nog een onontgonnen gebied is, een onbekend terrein. Wanneer ik zo zie naar de achtergrond van de groep, en dan bedoel ik niet alleen dit stoffelijke leven, maar vooral dus het ganse plaatje van ieder lid, dus door het bestaan heen, dan kan ik vaststellen dat de meesten onder u aardig wat ervaring hebben op gebied van de wisselwerking tussen de natuur, de mens en de gezondheid.
Daarmee zou ik eigenlijk kunnen zeggen dat de meeste van jullie in het verleden wel met deze zaken redelijk intens bezig zijn geweest. En gezien de evolutie van de tijd meebrengt dat we langzaam maar zeker terug zullen moeten gaan naar de bronnen, niet alleen van de mens of van uzelf maar ook van de natuur, is het op een avond als deze en voor een groep als deze misschien wel boeiend om een beetje meer inzicht te krijgen in hoe vele zaken in de natuur in elkaar passen en hoe de mens in dat plaatje ook past. Want in tegenstelling tot wat velen denken, behoren jullie tot die natuur, is de mens geen externe zaak, die buiten alles staat op aarde en die denkt dat hij alles kan sturen en doen.
Integendeel, uw lichaam is deel van de aarde, uw lichaam is deel van het dierenrijk en de mens heeft dan daarbij genoemd dat zij het mensdom zijn (vind ik altijd prachtig). En verder moeten we stellen dat u ook behoort tot bepaalde groepsgeesten, waar u aan gebonden bent en, of u dat graag hoort of niet, waar u toch niet van los kunt. Maar goed, dat is zo het algemene plaatje, dat kennen de meesten wel.  Maar één van de bijzondere zaken in het leven van een mens is dat hij gevoelig is aan wat er in hem, in de atmosfeer rondom hem, gebeurt, plaatsgrijpt.
Als je heden ten dage rondom u kijkt, dan ziet u hoe de spanningen overal ontzettend toenemen en u krijgt de meest absurde reacties van mensen dan, dat u zegt: hoe is het mogelijk? Troost u,  aan de hand van de evolutie kunnen we stellen dat dit een beginstadium is, dus maak u geen zorgen. Maar voor degenen, die meer wensen te zijn dan een radertje in die grote evolutie, is het boeiend van vooral te weten hoe het komt dat je tot bepaalde handelingen overgaat, dat er bepaalde zaken in uw lichaam gebeuren, dat u bepaalde gedachtepatronen krijgt enz. Want u denkt misschien wel als mens: “Ik heb dat allemaal goed in de hand want als ik zo denk, dan ben ik  dat, die zo denkt.” Dat mag je denken, maar dat wil daarom dan nog niet zeggen dat dat denken zo correct is omdat er zoveel externe factoren zijn, die uw denken mee sturen, mee beïnvloeden zonder dat u er zelf maar oog voor hebt. En daarom wil ik jullie vanavond leren om een beetje dieper op de zaken in te gaan, zodat u gemakkelijker door hebt, wanneer u in een bepaalde sfeer komt, een bepaalde attitude gaat aannemen, wat eigenlijk daarvan de bron is of de oorsprong.
En natuurlijk, als ik spreek over elementalen, dan denkt u aan de krachten in de atmosfeer. U denkt aan de lucht en aan stormen, aan tornado’s, noem maar op, en dan zegt u: ja maar, daar kan ik eigenlijk weinig aan doen.  Daar hoeft u ook niks aan te doen en het is vanavond niet mijn bedoeling om jullie met zulke zaken te confronteren;  het is vanavond mijn bedoeling om jullie te laten inzien dat zo’n elementaal, het is een energie, dat deze ook gevoelig is voor kleinschaligheid, dat deze ook voorkomt op menselijk niveau en niet alleen over de totaliteit, bijvoorbeeld van de atmosfeer of de aarde of het water, noem maar op. En om  te beginnen, zou ik een paar kleine zaken naar voor willen brengen.
Wanneer we aan de lucht denken, dan moeten we een keer proberen van – u kan dit via meditatie doen – u voor te stellen wat lucht eigenlijk voor u betekent, wat dat voor u inhoudt, wat u dit bijbrengt. En u hoeft daarvoor echt niet in een storm de gaan zitten,  hoegenaamd niet nodig.  U mag dit gerust rustig doen in een rustige omgeving, rustig gezeten in een zetel of een stoel,  maakt niet uit, en u kan gewoon beginnen met bewust even te ademen en u af te vragen wat dit eigenlijk voor u doet, welke betekenis dit voor u heeft en wat dit voor u losmaakt. Als u dat probeert, zult u ervan versteld staan welke gedachtebeelden er in u oprijzen, welke koppelingen u kan maken, gewoon door te trachten u in harmonie te voelen met de lucht. De lucht die u inademt, de lucht die overal rondom u aanwezig is. En als u dat gedaan hebt, dan hebt u door deze kleine oefening een beter inzicht gekregen in hoe u zelf eigenlijk al functioneert.
Dan gaan we een stapje verder. U kunt na de lucht u gaan concentreren op water; water, een zuiverend elementaal; lucht is dat ook. Ze zijn het allemaal in feite, maar bij water gaat de mens dat gemakkelijker zien.
Hier zou je kunnen zeggen: we doen ongeveer dezelfde oefening. Indien het voor u mogelijk is, concentreer u gewoon op zuiver stromend water. Ach, u moet daar geen  grote reizen voor gaan ondernemen om nog zuiver water te vinden; u kunt gerust bij uzelf thuis, bijvoorbeeld met een klein fonteintje of een kraantje dat je wat laat lopen, zuiver water voor u zien. Dan kunt u denken: ja maar, heeft dat te maken met het elementaal? Ja zeker, het heeft er zeker mee te maken, en zeker op het ogenblik dat u zich daarop instelt.
En ook weer, met deze oefening, zal u tot uw verbazing ontdekken dat u daar ook weer verbindingen leert, dat u plots tot de ontdekking komt van zaken, die u eigen zijn, waar u nooit had bij stilgestaan, waar u nooit aan gedacht had.  De meesten onder u zullen terug vaststellen dat water niet zomaar water is dat vloeit, maar dat water ook, zoals de lucht, krachten kan meenemen, krachten kan inhouden. Dat water een zeer sterk voedsel kan zijn, dat water ook, onder bepaalde condities, genezend kan zijn enz. Maar goed, het hangt van uw beschouwing af  hoe u dit bekijkt. En houd het simpel, denk aan de vorige les: maak het niet ingewikkeld, houd het simpel.
Hetzelfde kunnen we doen met de aarde, het elementaal aarde; en daar heeft u het grote voordeel, als u op dezelfde wijze de aarde zo gaat benaderen, dat u zeer snel vanuit de aarde van alles zal ontdekken, wat u waarschijnlijk in uw ganse leven nog nooit hebt opgemerkt.  U zult zaken kunnen gaan aanvoelen, die u dacht niet te kennen. Wanneer u zich zo instelt op de aarde, dan zal het vooral zijn dat zaken die in uw geburen aanwezig zijn, hetzij planten, hetzij gesteenten, noem maar op, die een bepaalde waarde voor u hebben – die waarde kan zijn: een krachtsverhouding, waarde tot inzicht, waarde tot genezing. Ach, er zijn zeer veel mogelijkheden wanneer u dit zo doet.
En u  moet dit heus niet allemaal achter elkaar doen, dat is niet nodig. Neem daar rustig uw tijd voor, bouw het rustig op. U zal ook opmerken dat u, de ene al meer dan de andere, een sterke affiniteit heeft bijvoorbeeld met lucht,  waar de andere een grotere affiniteit heeft met aarde, de volgende misschien met water. En u gaat ook opmerken dat binnen die affiniteiten er bepaalde strekkingen zijn, die voor u sterker naar voor komen dan voor een ander, die bijvoorbeeld ook dezelfde affiniteit met het elementaal heeft. Dat is juist het mooie. Zo krijg je als groep een intenser beeld van de mogelijkheden, die deze zaken inhouden. Maar u mag niet vergeten dat de groepsband die u hebt met elkaar, jullie met de kennis die je opdoet, op  een hoger niveau tilt, omdat de verschillende waarden tezamen kunnen vloeien, waardoor vanuit het groepsverband ook veel sterkere handelingen mogelijk zijn.
Ja, en u zit nu hier te denken: er is nog wel een vierde en daar hebt u nog niet over gesproken.
Je moet allemaal niet zo haastig zijn, u hebt de tijd. Dat is ook zo een probleem in de moderne tijd: de moderne mens heeft voor niets tijd, dan stapt hij in zijn wagen en gaat een uur stilstaan.
Maar goed, waarom heb ik de lucht, het water en de aarde eerst gepakt?  Omdat het vierde elementaal, het vuur, totaal anders is. Ik kan niet tegen jullie zeggen: ga zitten en word één met het vuur. Ik wens nog niet de brandpolissen omhoog te laten gaan.
Waarom kan een mens niet één worden met vuur? Wel, om de heel simpele reden dat dit een elementaal is, dat in zich omzetting draagt. U kunt wel naar het vuur schouwen bij wijze van spreken en dan zou u dat kunnen doen op de volgende wijze: wanneer u vuur ziet, dan kunt u bekijken dat er rook is, omzetting. U kunt bekijken dat er as is enz. Van daaruit, vanuit die toenadering ziet u de mogelijkheid hoe vuur zaken kan vernieuwen, kan omzetten, en dat is dan eigenlijk het belangrijkste voor jullie,  dat je met dat elementaal aan kan. Vuur kan instaan voor vernieuwing, voor verandering maar je kan zelf het vuur niet gaan beschouwen, zoals je dit met water of aarde of lucht zou doen, want dan zou je jezelf, kort gezegd, vernietigen. Je moet het dus niet proberen. Dit is een goede raad, die ik u geef. Er zijn mensen, die het geprobeerd hebben en dan krijg je zo van die eigenaardige berichten dat men personen niet meer heeft teruggevonden, maar wat men teruggevonden heeft, is een hoopje as. Dit is geen onzin dat ik vertel, het is al meermaals gebeurd dat mensen, die zich met het vuur bezighielden in beschouwing en trachtten één te worden met het vuur, dat het lichaam van binnenuit zelf ontbrandde en dat gewoon op een minimum van tijd het lichaam tot een kleine hoopje as herleidde.  Dit gebeurt en dit is op aarde al verschillende malen gebeurd, dus het is niet dat je kan zeggen dat met vuur gaan spelen zo ongevaarlijk is. En meestal krijgen wij dan aan onze zijde de reclamatie dat het toch niet kan dat je zo ernstig bezig bent, dat je ineens ja, geen lichaam meer hebt.
Maar goed, je moet het weten, je moet er rekening mee houden. Het zijn zaken, die kunnen gebeuren. Wanneer je dus het vuur bekijkt als zijnde een omzetting en u vooral bezighoudt met de mogelijkheid die de omzetting inhoudt, dan kun je er aardig wat mee doen, dan heb je de mogelijkheid om ook met dit elementaal, zelfs op heel kleine basis, op goede voet  te staan en er aardig wat resultaat mee te boeken. Dat is zo het algemene beeld wat ik jullie wou geven.
Waar ik nu verder naartoe wil gaan, is het volgende en dat is iets wat veel te weinig, zeker in jullie maatschappij, gekend is ten opzichte van de elementalen, namelijk de inwerking die het kan hebben op uw lichamelijke gezondheid.  Meestal bezien wij het groots en hebben wij geen idee welke inwerkingen er zijn, en dat is misschien voor ieder van u interessant om te weten, omdat je met deze kennis niet alleen uw eigen gezondheid kan ondersteunen, maar dat je ook anderen, die problemen hebben op een wijze kan helpen, die dikwijls heel efficiënt is zonder dat er van alle mogelijke hocus pocus van pillen en siroopjes en noem maar op moet bijkomen.
En dan ga ik terug even voor jullie het lijstje af.
Wanneer we over lucht praten, dan zal het u niets verbazen dat lucht voor het voertuig – en let op lieve mensen, het telt niet alleen voor een menselijk voertuig, het telt evengoed voor een ander dierlijk voertuig; er zitten er hier aan paarden te denken, er zitten er aan ezels te denken, maar ja,  er is niet zoveel verschil; en ja, konijnen ook. Het punt is dat het niet alleen dieren maar ook planten enz. kan beïnvloeden; het gaat zelfs  verder tot mineralen enz. Maar dat is nog niet direct het probleem, dat is later misschien meer technisch.
Wanneer je met lucht omgaat en wanneer u zover bent dat je dat voor uzelf doorgrond hebt, dan kun je ervan op aan dat het elementaal lucht u kan helpen op alle terreinen, die met uw ademhaling te maken hebben. Er zijn er hier vanavond  aardig wat, die het zouden kunnen gebruiken.
Het wil zeggen: lucht is niet alleen de zuurstof, die u inademt, maar bevat ook zeer vele andere zaken, energieën, die via deze weg uw lichaam een grotere harmonie kunnen schenken. Alles wat met  luchtwegen, longen te maken heeft; daar kun je met het elementaal lucht aardig wat bereiken.
Als u in de oudheid even nagaat, zult u misschien wel in sommige oude teksten vinden dat de sjamaan, of de druïde, of de natuurgenezer de zieke aanblies. Soms werd verteld: hij blaast aan of zij blaast aan om de kwade geesten te verwijderen. Ach, het is maar hoe u het plaatje inkleedt, maar het werkt. U mag niet vergeten dat, wanneer u met het elementaal werkt, dat u in wezen een communicerend vat creëert tussen een enorme energie, die uiteindelijk een elementaal is, via een paar omwegen en barrières, naar degene die u wilt helpen, of uzelf, en dat u deze energie in verkleinde en verdunde mate in een  lichaam, een voertuig laat binnenstromen. En dan hebt u niet alleen de kracht van de energie, maar alles wat daar eigenlijk aan verbonden is. Daarom is het van belang dat u eerst de oefening doet, die ik eerst heb aangehaald.
Dat is van belang voor al wat luchtwegen en zo aangaat.
Wanneer je de aarde neemt, dan krijg je dat deze van belang is voor alles wat de spijsvertering, de  omzetting in het lichaam aangaat. Ik zou bijna zeggen: vanaf uw tanden tot uw aars, met alles wat daar tussen aanwezig is van organismen die mee verantwoordelijk zijn voor de omzetting van alles, wat u tot u neemt. En wanneer u dat weet en wanneer u uit uw oefening hebt kunnen vaststellen wat eventueel voor u belangrijk is, maar ook misschien voor degenen die u wenst te helpen belangrijk is, dan kunt u deze zaken samenvoegen en kunt u via deze harmonieën een redelijk goed resultaat bereiken, wanneer het gaat over problemen die zich binnen deze regio situeren.
Wanneer we spreken over water, dan krijgen we te maken met alles wat met zuivering te maken heeft via de nieren, de urinewegen enz. Water gaat daar een zeer belangrijke rol in spelen, maar ook, en dat mag je niet vergeten, het gaat dikwijls in samenwerking met de aarde zodat niet alleen het water zorgt voor een zuivering via de geëigende kanalen, maar tevens ook een invloed doorgeeft aan de aarde, waardoor deze ook zaken beter kan verwerken. Zo krijgt u een enorme wisselwerking van mogelijke energieën, die in het lichaam kunnen opgenomen worden en ervoor zorgen dat de evenwichten en het samenspel tussen de organen beter functioneert.
En tenslotte krijgen we het vuur. En straks denkt hier iedereen dat ik hier ga praten over het innerlijke vuur en zo; daar gaat het niet om. Het vuur kunnen we zien als de ondersteuning van alles, wat uw hart aangaat, wat uw aders aangaat, uw slagaders, uw bloedvaten, noem maar op. Waarom? Omdat het vuur daarin het omzettingssysteem is. Het systeem dat ervoor zorgt dat uw lichaam kan opnemen, kan omzetten, kan transporteren.
Het vuur, dat ervoor zorgt dat de temperatuur van uw lichaam niet te sterk daalt, dat de kachel, bij wijze van spreken, zijn goede temperatuur behoudt; en ook hier weer speelt de samenwerking met de anderen een grote rol. Maar we moeten ook weer vertrekken, individueel, van het aanvoelen. Dat is belangrijk. Wanneer je deze zaken voor uzelf in kaart kunt brengen, dan kunt u daar heel rustig mee omgaan, kunt u eerst eens voor uzelf zorgen dat uw eigen voertuig zijn natuurlijke weerstand aardig wat verhoogt. Verder kunt u er voor zorgen dat u aardig wat kunt voorkomen van hetgeen wat rondom u u beïnvloedt en dit is in een tijd als deze toch maar meegenomen.
Vervolgens,  maar dan moet je toch al aardig wat met de zaken bezig zijn, zitten er nog andere mogelijkheden. Wanneer u bijvoorbeeld met het elementaal vuur de juiste beschouwing kan doen, dan kan u ook omzettingen in uw lichaam veroorzaken. Daarmee wil ik zeggen dat, waar bijvoorbeeld zaken niet aanwezig moeten zijn, dat u deze door de juiste ingesteldheid en toenadering kunt omzetten waardoor deze uit het lichaam gewoon verdwijnen of omgezet worden in positieve zaken voor het geheel. Er zijn zeer veel mogelijkheden. Maar ik geef jullie de raad: begin rustig; begin met het eerst voor uzelf uitzoeken wat de betekenis inhoudt,  wat het u zegt, welke waarden er voor u inzitten; en vervolgens kunt u er dan mee verder werken.
Wanneer je dan, door de opbouw van hetgeen ik u hier naar voren heb gebracht, een redelijk goede wisselwerking krijgt tussen de elementalen, dan kun je ervan op aan dat deze ook naar uw ganse geestelijk systeem een positieve bijdrage leveren. Daarmee wil ik zeggen dat bijvoorbeeld uw zenuwenergie en daarbij de hersenwerking aardig wat meer aan zal kunnen. Dat je er veel minder toe zult komen dat teveel van die energieën verloren gaan. Want bij de meeste mensen op het ogenblik zien we dat zij, door hetgeen wat zij doen, welke ingesteldheid zij hebben, er enorm veel wegvloeit, waardoor zij eigenlijk zeer zwak worden. Zij kunnen beïnvloed worden door alle mogelijke factoren, die van buitenaf komen.
Wanneer u de maatschappij kent, zult u daar niet van verbaasd staan en uw maatschappij heeft daar prachtige oplossingen voor: we geven wat pilletjes en alles is in orde. Maar het is niet zo. Want doordat de mens zoveel aan energie verloren  laat vloeien, ontstaan er overal in het lichaam zeer zwakke punten en naargelang uw eigen typologie kan dit dan tot chronische ziekten of acute zaken leiden. Men staat er niet bij stil, maar toch heeft dit allemaal te maken met deze energievelden, deze elementalen, die rondom u aanwezig zijn. Het is iets waar in deze maatschappij werkelijk te weinig aandacht wordt aan gegeven en waarvan we zullen zien dat, hoe verder de evoluties gaan, hoe meer men vast komt te zitten met de huidige technologisch-medische maatschappij, hoe meer dat men terug zal gaan naar deze oude kennis om daar meer en meer terug gebruik van te kunnen maken. En daarom vinden wij, in de geest, het op het ogenblik opportuun om deze oude zaken, die vroeger heel gekend waren, terug op te rakelen en u terug te doen inzien dat er aardig wat meer mogelijkheden zijn, dat u aardig wat meer kunt dan uzelf dacht, door gewoon vanuit uzelf te vertrekken en dit rustig te bestuderen.

Zo, ik hoop dat dit niet te ingewikkeld was. Ik heb geprobeerd het zo simpel en eenvoudig mogelijk te houden. Het is iets wat u in uzelf moet laten rijpen. Het is als het ware een oefening die, door herhaling, u meer en meer  inzicht zal leveren aangaande de mogelijkheden. Mogelijkheden op het kleine niveau, op het eenvoudige niveau, niet hetgeen waar u steeds over hoort. Het elementaal aarde: grote aardbevingen, aardverschuivingen. Water: watervloed, overstroming, tsunami’s.
Nee, dat zijn uitingen van. Maar daar zijn we niet meer mee bezig, dat is ook niet ons ding. We kunnen alleen, wanneer zich zoiets manifesteert, ons daarvan distantiëren en zeggen tegen de storm, die komt: ga langs mij heen; of tegen het water: vloei in de andere richting.
Maar dit is voor ons niet belangrijk. Wij zijn niet degenen, die voor de aarde gaan zorgen om te zeggen: dat kan zo of zo gebeuren. Laat dat maar aan de planeet aarde zelf over.
Het belangrijkste is wat u zelf eerst eens voor uzelf in deze tijd kan waar maken, want in deze tijd geldt nog meer dan ooit: verander uzelf, zo verandert u de wereld. Verander niet de wereld want dat kun je niet. Maar verander uzelf. En u kan uzelf veranderen door meer inzicht te krijgen in hoe de energieën rondom u, hoe de aarde rondom u, hoe gans de kosmos rondom u eigenlijk functioneert en in mekaar zit. En daar zijn deze elementalen, deze energieën, een onderdeel van. Een onderdeel dat je niet kan wegcijferen. Een onderdeel dat steeds aanwezig zal blijven, wat er ook op aarde gebeurt. Maar door dit te beseffen, door er zelfs, om het zo te zeggen, in wisselwerking mee te kunnen gaan, een harmonie mee te kunnen opbouwen, kan je voor uzelf en voor uw medemens aardig wat resultaten boeken, zeker in de komende tijd waar alles zo sterk verandert en verschuift.

Zo, dit was wat ik u vanavond als les wou brengen.
Ik hoop dat jullie de oefeningen rustig gaan uitvoeren, ermee gaan omgaan. Dat je gaat beseffen dat je daardoor aardig wat mogelijkheden in handen krijgt. U zult opmerken, en meerderen onder u, dat bijvoorbeeld doordat zij zich instellen op het elementaal water, dat zij plots ontdekken dat zij de kracht tot magnetisatie in zich dragen, dat zij spontaan zullen aanvoelen hoe zij een extra lading aan water kunnen toevoegen. Het zijn allemaal, in vele gevallen, eigenschappen en capaciteiten die in u aanwezig zijn, maar waar u nog te weinig bij hebt stilgestaan.
U zult niet alleen opmerken, wanneer u zich op de aarde instelt, dat u planten herkent die goed zijn, die u misschien nog niet eens van naam kent, maar dat u misschien ook ten opzichte van een ander de uitstraling vaststelt van: hé, daar zit een onevenwicht, daar is geen doorvloeien van energie of daar is er een uitstraling die niet klopt. Ja, dat is ook het elementaal aarde. Dat speelt ook.
Er zijn zaken, die je langzaam maar zeker meer en meer moet ontdekken, meer en meer de gevoeligheid van deze elementalen gaan gebruiken. Hoe dacht u dat in vroegere tijden men ontdekt heeft dat bijvoorbeeld het gebruik van een hazelaar kan leiden tot het detecteren van afwijkingen binnen het lichaam? Of hoe denkt u dat men ontdekte dat bepaalde bronnen weldadig waren en andere niet? Waarom bepaalde mineralen een zeer gunstige invloed hadden? Waarom gesteenten zeer positief konden zijn? Oh ja, dit zit allemaal in een zeer ver verleden. De moderne mens heeft dit niet meer nodig, hij  heeft zijn fabrieken die het beter weten. Maar goed,  deze fabrieken blijven niet bestaan, die kennen een einde. Maar de oude kennis, die al duizenden en duizenden jaren op deze aarde aanwezig is en door miljoenen voorgangers van jullie, waartoe jullie zelf ook behoren, is gebruikt. Deze kennis vergaat niet. Deze kennis blijft. Neem gerust van mij aan dat hetgeen wat u nu op het ogenblik zo sterk roemt als zijnde het summum van het summum: de wetenschap, de god van alles, dat deze over enkele honderden jaren zal bekeken worden als: ach,  arme mensen, wat waren die toch bijgelovig. Ja, arme mensen, wat waren die toch bijgelovig, dat zij dachten dat zij op zo’n wijze dit konden klaren.
Oh, u  zult dit misschien vanuit onze zijde meemaken, maar het komt. Maar al hetgeen wat door de eeuwen heen vanuit de aarde is ontstaan, wat één is met die aarde, dat verdwijnt niet, lieve mensen, dat blijft, die werkingen blijven. En dan mag de mens zich nog zo tegenover de aarde stellen met het idee: wij kennen het allemaal beter, uiteindelijk, zie maar wat op het ogenblik gebeurt met die gedachte van: wij kennen het allemaal beter. Daar moeten we ons niet druk over maken. Laat ze maar doen. Wat van belang is, is dat een groep als deze langzaam maar zeker het besef in zich draagt dat er andere waarden zijn. Waarden waarmee gewerkt kan worden en waar de toekomst, niet alleen van de aarde maar ook van het menselijk ras als incarnatiemogelijkheid, behouden blijf. Want als we moeten spelen op hetgeen wat nu aan de orde is, dan moeten we zeggen: ja, dan gaan de incarnatiemogelijkheden in de toekomst zeer sterk afnemen. Dus dat wensen we niet. We wensen een evenwicht te behouden en daarom trachten we nu op vele plaatsen op de wereld via avonden als deze, de mens terug meer inzicht te geven in deze zaken.
En oké, ik kan op een avond als deze maar heel summier jullie waarden meegeven. Het is niet erg. Hetgeen wat ik doe, is in feite de vonk geven om wat in u aanwezig is als potentiaal, en dat is veel groter dan dat u tot hiertoe  beseft,  om dat naar voor te brengen, in gang te zetten, zodat u ook in de komende jaren op eigen initiatief verder kan, verder ontdekt wat u allemaal in u hebt en wat u allemaal daarmee kan doen.
Dan mag u helemaal niet uit het oog verliezen dat, wanneer u zich instelt op de  geestelijke wereld, u steeds opnieuw inspiratie kan krijgen, u steeds opnieuw inzichten kan ontvangen, die u verder kunnen leiden. En dat is waar het om gaat: uw eigen verdere ontwikkeling. Steeds verder doordringen in het geestelijke, de  bewustwording, die voor ieder van u zo belangrijk is.

Deel 2

Vragen

Iemand heeft steeds pijn aan de rug bij het slapen gaan. Ik heb haar arnica gegeven en een stuk beukentak. De pijn blijft steeds op en af gaan met momenten. Graag Uw visie.

Wanneer iemand rugpijn heeft, dan kan dit komen omdat er ergens motorische stoornissen zijn. Ik zou dus eerst nagaan of er, wat betreft de wervels, alles in orde is. Wanneer dat niet het geval is, dan kun je verdergaan en dan zou het best kunnen zijn dat de rugpijn zijn oorzaak vindt vanuit de plexus solaris omdat daar dan waarschijnlijk vanuit dat punt psychische spanningen ontstaan, die zich via de kundalini, via de stuitchakra en de zonnevlecht vertalen en zo rugpijn veroorzaken. Alles hangt ervan af van wat de bron is. Dus in eerste instantie zou ik nagaan er of een motorische oorzaak is; als die er niet is, dan kunt u er van op aan dat het, zeker wat rugpijn aangaat en zeker wat lage rugpijn aangaat, een bron vindt in psychische problematieken.

Mag ik daar op in pikken, broeder? Daarom had ik ook de beukenstok gegeven. Want het bevindt zich inderdaad ter hoogte van de zonnevlechtchakra. En ik vind niet onmiddellijk een oorzaak in motorische oorsprong of zo iets.

Als u geen oorzaak in het motorische vindt, dan moet u gaan nagaan wat er eigenlijk in het psyche fout zit en dit kan soms zeer goed verborgen zijn. En, dat moet ik jullie niet vertellen, in vele gevallen ook wordt dit door de patiënt als dusdanig ontkend, omdat weinig mensen ertoe in staat zijn om voor zichzelf toe te geven dat er zaken niet lopen zoals ze moeten lopen.

Het spiegelend ei, moeten we daar uitstappen voor het slapen gaan?

Wanneer u het spiegelend ei gebruikt en u denkt dat u tijdens het slapen contacten zou kunnen hebben, die u niet positief genegen zijn, dan hoeft u daar niet uit te stappen. U kunt dit steeds als een zeer, bijna perfecte afscherming voor uzelf ten opzichte van minder positieve krachten beschouwen

In vorige lessen werd doorgegeven dat de aarde binnen ettelijke jaren vooral uit mossen en korstmossen zal bestaan en dat er minder zuurstof nodig zal zijn.
Waarom verdwijnen de bomen?

Ik denk dat er hier een kleine foutieve tijdsinterpretatie is. Wanneer u nu gaat denken dat binnen 10 jaar alles verdwenen gaat zijn, dan bent u tekort op de bal aan het spelen. Geef dat maar een paar eeuwen de tijd. Maar het is zo dat voor de aarde op dit ogenblik en de veranderingen die bezig zijn, dus de grote bomen, de loofbomen, de naaldbomen langzaam maar zeker zullen verdwijnen.
Waarom? Om de doodeenvoudige reden dat de mogelijkheden, die het in stand houden van deze bomen inhouden, op deze aarde langzaam maar zeker verdwijnen. En troost u, het zijn niet alleen de bomen, die verdwijnen, een groot deel van de mensheid verdwijnt mee. Effectief wil dit  zeggen dat voor de veranderingen die bezig zijn, ook in de samenstelling van de atmosfeer wijzigingen zullen optreden. Dit zal o.a. gebeuren door zeer zware vulkaanuitbarstingen.
U hebt een paar jaar geleden zo eentje gehad, en dan waren ze hier allemaal in paniek, want dan mochten uw vliegtuigjes niet vliegen. Maar er staan nog grotere vulkaanuitbarstingen te wachten, die de luchtvaart dan stil zullen leggen, numero één, maar die er ook voor gaan zorgen dat uw economie niet meer gaat kunnen functioneren. U moet rekening houden, wanneer er zware uitbarstingen ontstaan – en ik denk bijvoorbeeld ter hoogte van IJsland, verder in het Middellandse Zeegebied en in het gebied van Midden-Amerika plus het gebied van Indonesië – wanneer deze krachten wat samen gaan spelen, dan wil dit zeggen dat in de atmosfeer van de aarde er om te beginnen een enorme verduistering komt. Want de zon zal niet meer door de as doordringen, de aarde zal bedekt worden. U kunt zich dat nu niet voorstellen maar het zal zo zijn, met een laag stof – ja dames, en daar helpt de stofzuiger niet tegen – een laag stof, die kan variëren van enkele centimeters tot meer dan anderhalve meter, moet u zich voorstellen, en de duurtijd van zo’n verduistering, naargelang het samenspel van de vulkanen, want dat kan ik niet op voorhand zeggen, kan gedurende enkele dagen tot jaren zijn.
Dus u kan zich voorstellen – en dit behoort tot het scenario van de verandering van de aarde – u kan zich voorstellen dat op zulk ogenblik er voor de ganse aarde serieuze omwentelingen zullen plaatshebben. O.a., en daar is de les van vandaag misschien interessant voor om dat te beseffen,  de verhouding van de lucht, de zuurstofverhoudingen enz. wijzigen. Dat heeft als gevolg dat enerzijds, omdat de bomen aangetast worden, zij geen omzetting kunnen maken, dat het op andere wijzen zal moeten gebeuren enz.
Dat zijn mogelijkheden. Het is niet zo dat deze mogelijkheden overmorgen zullen plaatsvinden. Het is wel zo dat zij zullen plaatsvinden, maar dit kan, gezien de aarde een planeet is die ten opzichte van de mensentijd zeer langzaam evolueert, kan dit gaan over een periode van vele, vele jaren. Er kunnen in eerste instantie reeds zware uitbarstingen zijn, die een deel van de aarde buitenspel zullen zetten. Het  gevolg is een grote afsterving van loofbomen, naaldbomen enz. en effectief het ontwikkelen van mossen.  Varens zullen zich ook terug meer manifesteren. Het kan natuurlijk zijn dat door omstandigheden, en dat moeten we meer bekijken vanuit kosmische oorzaken, dat bijvoorbeeld door een samenspel van inslagen op de aarde andere vulkanen plots toch mee gaan spelen. Want u moet rekening houden, vulkanisme van de aarde zit – en nu ga ik misschien iets zeggen wat niet gemakkelijk te begrijpen is voor jullie – in het denkbeeld tot vernieuwing van de aarde. Je zou kunnen zeggen dat, wanneer een vulkaan uitbarst, dat de aarde zijn adem uitblaast om de vuiligheid rondom zich weg te hebben. Zo zou je het kunnen bekijken. Dus veel hangt af van wat er in de toekomst nog aan vervuiling op deze aarde gaat gebeuren en dat hangt natuurlijk dan weer af van uw eigen industrie, die denkt dat zij met niets moet rekening houden en dat zij rechten heeft op alles, wat de aarde in zich heeft.
Een andere rol, die ook nog zeer belangrijk is en die u niet moet onderschatten, is de vervuiling van uw oceanen. U kunt zich niet voorstellen wat voor vuilnisbelt de bodem is bijvoorbeeld van de Atlantische Oceaan, maar ook een groot gedeelte van de Grote of Stille Oceaan, die toch één van de belangrijkste leveranciers van leven is op deze planeet. Een mens heeft dat niet door, maar het is zo.
De bodem van de Grote Oceaan heeft een vervuiling, die bijna het dubbele bedraagt van uw Europees continent qua oppervlakte; en dat is niet alleen vervuiling door alle mogelijke plastics enz. maar ook vooral vervuiling, die radioactieve straling vrijgeeft. Want de grote fout, die in het verleden gemaakt is door de mens, is te denken dat: “Wij dumpen ons radioactief afval en dan hebben we er geen problemen meer mee.” Ik kan jullie zeggen dat hetgeen wat men daar allemaal gedumpt heeft, reeds in volle werking is met als gevolg dat de diepzeevissen – en dan spreek ik  toch van al hetgeen wat leeft onder de 2000 meter – dat deze allemaal al gemuteerd zijn en dikwijls dus in een vorm, die naar de rest van de bewoners van de oceaan schadelijk is.  Maar dat deze zich dan weer mengen met de hogere lagen, met als gevolg dat ook daar, naar het plankton toe, dat op de waters van de oceaan groeit, dat dit allemaal besmet geraakt door deze keten; dat daardoor ook minder omzetting is waardoor dat je dan weer minder voedsel krijgt, niet alleen voor vissen maar ook voor vogels enz. en deze ganse streng van  vervuiling veroorzaakt dat de aarde op een bepaald moment voor zichzelf gaat zeggen: “En nu ben ik beu!” En als de aarde zegt: ik ben het beu, dan krijg je ofwel zeer zware verplaatsingen van de aarde zelf, wat u de aardkorst noemt – uiteindelijk moet u bekijken dat de aardkorst voor de aarde zelf flinterdun is, ondanks dat u denkt dat hij heel dik is – dat wil zeggen dat de aarde op een bepaald moment kan zeggen: ik ga hier een beving veroorzaken waardoor gans die vervuiling meegetrokken wordt en omgezet wordt in het binnenste van de aarde, dus eigenlijk het magma, en verder kunt u hebben dat de aarde ook zegt: en nou is het ook genoeg en ik spuw deze rommel naar boven onder de vorm van lava.
Er zijn veel denkpatroon mogelijk. Ik zit niet in de geest van de aarde om te zeggen hoe de geest van de aarde dit zal laten voltrekken, maar dat de aarde dit zal opruimen, daar kunt u van op aan. En dat daarbij, spijtig genoeg, dan heel veel van hetgeen wat u op het ogenblik aanziet als uw verworven rechten van industrie en van alle mogelijke zaken mee verdwijnen, daar zal de aarde zich echt geen zorgen om maken. Dat wil zeggen dat, op het moment dat de aarde overgaat tot grote opkuis, dat het ook voor de mens  in zijn geheel zeer grote gevolgen zal hebben en dat er natuurlijk een groot aantal van de dan levende mensheid ineens mee van de kaart zal geveegd worden. Dit zijn geen onheilsvoorspellingen, lieve mensen, verre van, dit zijn de realistische toekomstbeelden, die ervoor zullen zorgen dat de aarde terug een normale groene planeet wordt, een groene planeet, die terug interessant wordt om te incarneren en om geestelijk bewustzijn op te doen. En u moet dat niet bezien als zijnde een onheilsdreiging. Het kan zijn dat dit tussen dit en enkele jaren in extremen  zich gaat voordoen, het kan zijn ook dat de aarde daar nog gerust enkele honderden jaren over doet om het boeltje op te kuisen. Ik weet, voor een mens is dit moeilijk omdat een mens maar korte tijd op deze aarde rondloopt en niet kan inschatten het totale plaatje dat plaatsgrijpt in het totale bestel van de kosmos rondom u. U mag niet vergeten, de aarde is een deel van uw zonnestelsel, maar uw zonnestelsel is een onafscheidelijk deel van het melkwegstelsel en dat allemaal speelt tezamen. Als de aarde zich reinigt, gaan er in het melkwegstelsel ook verschuivingen gebeuren die de aarde zullen ondersteunen en helpen.
Oei, ik ben misschien een beetje aan het afwijken. Weet u, dit is gewoon een verloop dat al langer gekend is en waar u eigenlijk niet mee bezig moet zijn. Als er fenomenen zich voordoen en u bent nog op aarde, kunt u zeggen: ah ja, dat heeft men ooit gezegd maar nu gebeurt het, ja, en stoor u er niet aan. Ga verder op uw weg van bewustwording en u zult er het minste last van hebben.

Wat is de gemiddelde tijd tussen twee incarnaties en waarom volgen sommige incarnaties zeer vlug op elkaar in aardse tijd bekeken?

In aardse tijd bekeken: er kan een verschil zijn van enkele maanden tot duizenden jaren. Dus nu heb je alles in feite. Kijk, wanneer iemand wil incarneren, dan is dit omdat hij in de sfeer waarin hij zich bevindt, niet meer verder kan.  En dan zoekt men een incarnatie. Daarom niet op aarde, maar laat het ons nu op de aarde houden, dat is het gemakkelijkste. Dat wil zeggen, een groot aantal mensen die overgaan, zetten zichzelf vast in de sferen omdat zij weigeren te aanvaarden waar zij mee geconfronteerd worden.  Dit is te zeggen, met zichzelf. Zij weigeren zichzelf te zien hoe ze zijn, wie ze zijn.
Het is niet het fabeltje dat u aan de hemelpoort komt en Sint Pieter zijn boek pakt  en zegt: Gij daar of daar.
Dat is het niet. Als je aan onze zijde komt, word je geconfronteerd met jezelf, door uzelf. U kan dat aanvaarden of u kan dat niet aanvaarden. Kan u dat aanvaarden, simpel gezegd, dan kunt u uw weg in de geest gewoon verder zetten. Kunt u het niet aanvaarden, wat we nogal eens zien, dan gaat u zich afsluiten. U kapselt zich in als het ware. U omringt zich, laat ons zeggen, met duister, want u wilt het licht niet zien, want het licht laat u zien zoals u bent en dat aanvaardt u niet. Dan krijgt u nogal eens mensen, geesten dan op dat moment, die zich inkapselen, niet willen weten wie ze zijn en die op de eerste de beste tram stappen, die voorbij rijdt. Dat wil zeggen dat effectief na overgang, sommigen zeer snel terug incarneren. Meestal springen ze dan glad verkeerd met als gevolg dat ze nog meer miserie op hun hals halen en dat, wanneer ze dan terug bij ons komen, zich ofwel nog meer beklagen en zich nog meer afsluiten, ofwel toch het inzicht hebben van: zo gaat het niet, ik moet trachten het op een andere wijze te doen.
Dus dat zijn de, laat ons zeggen, snelle jongens die niet wil erkennen wie of wat ze zijn.
Anderzijds heb je de doorsnee die aan onze zijde komen, die wel durven aanvaarden wie ze zijn, die dus wel erkennen wie en wat ze zijn. Zij kunnen verder en dan hangt het ervan af in hoeverre uw evolutie zit qua bewustzijn. Het kan zijn dat je redelijk lang aan onze zijde kunt blijven, omdat je daar heel veel kan doen, ook zelf heel veel leren en zo verder. Ik ga nu vermijden van alle sferen op te noemen, want anders zitten we hier morgenvroeg nog en dan krijg ik naar mijn voeten, die ik  niet heb. U gaat een periode dus door  tot op het ogenblik dat u geestelijk blok komt te zitten. Dat wil zeggen, u kunt niet meer verder omdat er bepaalde, ik zal het stoffelijk uitdrukken, ervaringswerelden voor u niet kenbaar zijn. Op dat ogenblik gaat u zoeken: waar kan ik deze ervaringswerelden opdoen? Dat kan zijn op aarde maar dat kan ook zijn op één van de andere planeten, noemt maar op. Dat kan ook onder andere vormen zijn. Het is niet noodzakelijk dat, wanneer u als mens hebt geleefd, u als mens terug incarneert. Nu kan ik u wel zeggen dat de meerderheid van de als mens geleefden terug in deze mensheid incarneren, omdat er enorm veel stappen zijn die een menselijk voertuig kan bijbrengen voor een geestelijke evolutie. Alles hangt er van af hoever de mens zelf staat bij overgang.
Als je ziet dat bijvoorbeeld, een u gekend voorbeeld, een figuur als Jezus, die is de laatste 2000 jaar niet geïncarneerd, en ik zie hem nog niet direct terug incarneren. Nochtans is deze figuur aardig met de aarde nog bezig en tracht deze nog op vele wijzen een positieve invloed aan de aarde te geven.
Wanneer we het verleden bekijken van Jezus, dan zien we dat  zijn laatste incarnatie, dus  2000 jaar geleden, reeds vooraf was gegaan door verschillende incarnaties. Onder andere heeft hij er één gekend in de tijd van Osiris en Re in Egypte. Er zijn dan nog een paar andere incarnaties geweest daarvoor. Het juiste aantal doet er nu niet toe, maar telkens werd de periode wel langer dat hij niet meer terug op deze aarde incarneerde, maar wel zich bleef bezighouden met de aarde. En hij is op het ogenblik nog steeds zeer intens met deze aarde bezig op terreinen die u als mens waarschijnlijk ook niet zou kunnen begrijpen, maar dat doet er ook niet toe. Ik wil maar zeggen: alles hangt af van uw geestelijke ontwikkeling en het niveau dat u bereikt hebt. En let op, er is niemand die tegen de geest zegt: u staat daar of daar. Het bent u zelf, altijd u zelf, die aanvoelt, die bepaalt waar u heen gaat, wat uw ontwikkeling is. Dus een persoon, die daarboven staat te wachten, om te zeggen: u hebt goed of slecht geleefd; sorry, die bestaat niet, die kennen wij niet.  Er is niemand aan onze zijde, die tegen u gaat zeggen: stoute jongen,  gij moet gestraft worden, of brave mens, gij moet verheerlijkt worden. Bestaat gewoon niet.
Misschien spijtig voor degenen die gehoopt hadden, na een zeer schijnbaar religieus leven, beloond te worden met een zitje aan de voeten van God. Nee, ik moet rechtuit zeggen:  ik zit ook al een tijdje in de geest en ik heb de voeten van God nog niet gevonden.

Is een steamer ook ongezond zoals een Micro-golf oven, of kan dit geen kwaad?

Nu zou ik dit eigenlijk moeten nagaan, want ik krijg hier zaken, die niet van mijn tijd zijn. Kan iemand mij even uitleggen wat je met dit alles bedoelt?

Dit schijnt een toestel te zijn waarin wordt met warme lucht, waterdamp, voedsel opgewarmd.

Eerstens, wat microgolven aangaat, meldt men mij hier dat dit voor een menselijk voertuig schadelijk is, omdat wat u tot u neemt, niet meer is wat het lijkt te zijn. Dan komt het neer op de illusie, die de mens over veel zaken heeft. Het voedsel als dusdanig, wordt in zijn cellulaire structuur gewijzigd en de voedingswaarde als dusdanig vernietigd. Het regelmatig consumeren van microgolf-voedsel leidt tot serieuze darmproblemen en kan na langdurig gebruik een ticket zijn voor onze zijde.  Wat steaming aangaat, dat heeft minder nadelen wanneer het gebruikt wordt op bijvoorbeeld  een gasverwarming. Wanneer het echter op een inductie of iets dergelijks gebruikt wordt, dan is het ook schadelijk en men zegt er mij bij dat inductie – dat schijnt nogal in de mode te zijn – ook naar opwarming van voedsel en zo schadelijke restanten bijbrengt. Kort gezegd, dat veel van uw moderne kookmethoden of voedselbereidingsmethoden, meewerken aan een snellere overgang naar onze zijde.
Ik hoop dat dit duidelijk is.

Waarom verbrand ik steeds mijn vingers via een lucifer en slaag ik er niet ik vuur te maken?

Tja, omdat je niet met vuur in harmonie bent, zo simpel is dat. En nu ga ik nog iets niet zo aangenaam zeggen: wanneer een mens steeds zijn vingers verbrandt, dan moet u zich toch eens afvragen waarom het komt dat dat bij u altijd gebeurt. Misschien dat u teveel u wilt bemoeien met zaken, die eigenlijk niet de jouwe zijn, waar je beter van af blijft.  Stout hè?

Goed, u verwacht van mij natuurlijk een meditatie. Is er iemand die een onderwerp heeft?

Lucht.

Meditatie: Lucht

Ik zou zeggen: de lucht is hier nogal eens bezoedeld door alle mogelijke wezentjes, die er eigenlijk niet thuishoren, maar die nogal eigen zijn aan de luchtsituatie in een winterperiode waarin u toch langzaam maar zeker in verzeild geraakt en waar u de komende dagen misschien nog wel even op zult vloeken. Maar goed, wanneer u mij vraagt te mediteren over Lucht, dan ga ik de vrijheid nemen om daar de aarde, het water en het vuur bij te nemen. En zo krijgen we een amalgaamtje van mogelijkheden die ons op een avond al deze misschien een beetje uit de sfeer helpen, waarin nogal verscheidene van jullie inzitten, namelijk een geprikkeld luchtwegsysteem.

Mag ik jullie vragen van jullie zo ontspannen mogelijk te zetten en de meditatie te beginnen met rustig te ademen. Rustig ademen, wil zeggen: uw adem intrekken, even vast te houden en vervolgens heel rustig laten wegvloeien.
Stel u voor: we zitten hier samen en we gaan ons nu plaatsen onder een stolp van zuivere lucht. Krachtige zuivere lucht. Zuivere lucht wil zeggen: een lucht die voor ons krachten inhoudt. Een lucht die voor ons evenwichten heeft,  een lucht die ervoor zorgt dat ons stoffelijk systeem flexibel kan functioneren.  En deze lucht, daar zorgen we voor, dat zij voldoende water in zich draagt, dat er voldoende luchtvochtigheid in aanwezig is. Want deze luchtvochtigheid kan ervoor zorgen dat onze wegen om de lucht tot ons te nemen als het ware, worden gesmeerd,  als het ware soepel, flexibel worden zodat we de grote krachtige voordelen van deze energieën in ons kunnen opnemen en tezelfdertijd nemen we ook de krachten op die rondom ons aanwezig zijn en die vanuit de aarde opbloeien als het ware. We worden één met deze stoffen, die in de lucht gedragen worden. Ach, kleine micro-organismen die u met het blote oog niet ziet, die uw neus niet ruikt, die uw mond niet proeft,  maar toch zijn ze hier aanwezig en nemen wij ze gezwind naar binnen, zodat we deze evenwichten maken. En om dan het geheel te vervolledigen, dan zien we hoe we in ons lichaam deze krachten, die we opnemen, omzetten. Hoe het vuur dat in ons brandt, om het zo te zeggen, om het zo uit te drukken, deze krachten omzet tot positieve energieën, tot positieve bouwstoffen voor ons voertuig en tegelijkertijd zien we hoe het vuur ervoor zorgt dat de as zich neerlegt, dat de as weg kan gevoerd worden via de normale kanalen van een voertuig. En zo krijgen we een samenspel waarin we, vertrekkende van de kracht van de lucht, ons lichaam als het ware kunnen zuiveren, ons lichaam nieuwe energie kunnen geven en het ganse geheel harmonisch met elkaar laten functioneren. En als we het zo bekijken, dan kunnen we voor onszelf de eigen weerstanden, de eigen krachten van het lichaam aanspreken, deze versterken, deze opbouwen.
Zo kunnen we vanuit de omzetting ook onze zenuwenergie opladen, want de kracht van deze elementalen, om het zo te zeggen, is voor ons de bron van alle levensenergie. Wij laven ons daaraan, wij bouwen op. En gezien we hier gezamenlijk zitten is de kracht zo sterk als de som van allen, die hier zijn. En zo stappen we dadelijk, met een meerwaarde, uit deze stolp van energie om in de komende dagen sterker en frisser als het ware door het leven te gaan. Maar ook om aan te voelen dat we deze kracht, die in ons werkt, onder leiding laat ons zeggen van de lucht, dat deze kracht, dat we die via de lucht als het ware kunnen doorgeven aan de velen, die op het ogenblik behoefte hebben aan lucht, aan de velen die behoefte hebben aan kracht, aan de velen die behoefte hebben aan nieuwe energieën.
Want dit alles is hier bevestigd; deze krachten zijn hier aanwezig.
De lucht blijft uw bondgenoot, de lucht blijft u omkaderen. Het water zorgt voor uw lafenis. De aarde zorgt voor uw voedsel en het vuur zorgt voor het evenwicht, de omzetting, de mogelijkheid om krachten te puren uit nieuwe stoffen, die u door de anderen worden aangeleverd.
Wanneer je dan, in harmonie zijnde met deze krachten, uw weg verdergaat, dan zult u zien, dan kun je een weg volgen die geplaveid is met hulp aan anderen. Dan kunt ge de weg volgen die bestaat uit delen van hetgeen jij hebt. En hoe meer je kunt delen met de anderen, hoe groter jijzelf wordt, hoe meer jijzelf krijgt om nog meer te delen. Want dat is hetgeen wat zowel de lucht,  het water, de aarde als het vuur voor u hebben. Hoe meer u kunt doorgeven, hoe meer u van hen krijgt om verder door te geven. En zo kan u zelf uw eigen weg gaan. Een weg, die gemarkeerd is door het licht dat in u leeft. Door het licht dat in u is ontstaan. Door de harmonie, door de wisselwerking van deze krachten, van deze energieën.
En zo behoort ge tot de vernieuwers van de aarde. Zo behoort ge tot degenen, die een baken zijn voor alle broeders en zusters, die het licht willen aanschouwen.