Engelen, beschermgeesten en gidsen

image_pdf

21 juni 2002

Aan het begin van de bijeenkomst wil ik jullie erop attent maken dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend noch onfeilbaar zijn en dat wij het op prijs stellen dat u over het gebrachte zelf nadenkt.

Mag ik vragen welk onderwerp u vanavond in gedachten had?

  • Ja, broeder, voor vanavond was het onderwerp: Engelen, beschermgeesten en gidsen.

Wanneer we gaan praten over engelen, beschermgeesten, gidsen en zo verder, dan moet ik toch even de zaken duidelijk stellen. Aan onze zijde bestaan die indelingen niet. Hetgeen wat u hier naar voor brengt, zijn indelingen gemaakt door de mens zelf, in veel gevallen afkomstig van religies.

Wanneer u wil praten over engelen, moet u beseffen dat deze wezens in de kosmos, zoals u ze voorstelt en u in gedachten hebt, in wezen niet bestaan. Engelen zijn ontworpen geworden in de tijd dat de joodse godsdienst door Mozes op punt werd gesteld. In die tijd had men zulke structuren nodig. Toen ook is, wat u heden noemt ’de Kabbala’ ontstaan met al zijn hiërarchieën van engelen, tronen, aartsengelen en zo verder.

Daarmee heb ik niet gezegd dat je niet kunt spreken, als mens, dat u een beschermengel hebt, of dat u bv. in één of ander magisch ritueel geen gebruik kunt maken van het denkbeeld engel of aartsengel. Alleen moet u goed beseffen dat het vanuit u afkomstig is en dat het in de kosmos zelf onbestaande is. Dat is heel belangrijk.

Wat betreft het gaan zoeken achter beschermgeesten, achter gidsen, ligt het een beetje anders. Een beschermgeest, zou je kunnen zeggen, is een geest die met u een redelijk gelijklopende leerschool ondergaat. Ik zal het wat duidelijker maken.

Wanneer mensen incarneren, dan incarneren zij meestal in een sfeer waar andere entiteiten ook als mens geïncarneerd zijn, die zij reeds in hun bestaan kennen, met in harmonie zijn, met samen een ontwikkelingsgang of een bewustwordingsgang hebben doorgemaakt. Wanneer nu op een bepaald moment een entiteit incarneert en mens wordt, of een menselijk voertuig neemt, dat is beter uitgedrukt, dan kan het zijn dat een andere entiteit, waarmee hij al eeuwen, om het in menselijke termen uit te drukken, bevriend is, of in harmonie is, nog niet incarneert. Dan kan het zijn dat deze geest min of meer een soort toezicht houdt over de evolutie van zijn confrater. En dan kan het ook zijn dat, en dat hangt er vanaf hoe ver zij gevorderd zijn, er effectief bv. een beïnvloeding is dat de geest probeert te voorkomen dat de mens op een verkeerde weg gaat of een verkeerde evolutie doormaakt waarvoor hij eigenlijk niet geïncarneerd is.

Wanneer je wilt hebben dat een beschermgeest een geest is die ervoor gaat zorgen, wanneer u tegen tweehonderd per uur over de weg raast, eventjes de weg leeg houdt, zodat je veilig uw dwaasheid kunt begaan, dan mag u dat vergeten, daar zal geen enkele geest zich aan gelegen laten.

Een beschermgeest kan eventueel wel u waarschuwen wanneer je onder conditie dat je iets aan het proberen bent. Stel dat je iemand wilt helpen, en er zijn mogelijk gevaren op dat pad, dan kan het zijn dat je opeens zult aanvoelen: ‘oh, hier moet ik even oppassen’, of: ‘hier klopt iets niet’. Dat kunt u beschouwen als beschermgeest. Maar zeker niet zoals het soms in religies wordt uitgedrukt: het engeltje op uw rechterschouder dat u altijd maar influistert wat je moet doen en dat ervoor zorgt dat je niet te veel naar dat duiveltje op uw linkerschouder luistert. Zo kun je het zeker niet stellen.

En dan wat fameuze gidsen betreft. Dat is ook weer zo een woord dat typisch is aan de menselijke begeertewereld, de verlangwereld, om te kunnen stellen: “Kijk, ik word hier geholpen door…”, of: “Ik word geïnspireerd door zus of zo…”.

Men kan, wanneer men zoekende is, op een bepaald ogenblik in een harmonie zijn met entiteiten die hetzelfde, of dezelfde weg bewandelen, naar hetzelfde zoekende zijn. Op dat ogenblik kunnen we stellen dat je een soort gids tegenkomt. Maar, let wel op, die gids, wanneer het, en ik moet hier ook nog het accent leggen, altijd in het “Licht” bedoeld, nooit in het duister, want dan is het wel even anders, maar in het “Licht” bedoeld, zal die gids trachten effectief u te helpen. Omdat ook voor hem het een voordeel inhoudt en positief is wanneer dat u op uw zoektocht verder geraakt. En zo kan er een uitwisseling zijn, enerzijds de stoffelijke ervaring die u opdoet, naar anderzijds geestelijke ervaring die de entiteit doormaakt; en die wisselwerking kan voor beiden een verrijking betekenen.

Wanneer men gaat stellen, zoals nogal eens dikwijls gebeurt, dat u een individuele leidsman zou hebben, dan moet ik u teleurstellen. Aan onze zijde heeft men echt wel iets beters te doen dan voor ieder mens die hier op aarde rondloopt iemand af te vaardigen om te zien of hij of zij het juiste doet of zegt. Het zou ook een enorme beperking zijn van uw vrijheid, die toch, gezien de kosmische wetten die er heersen, onbeperkt en universeel is.

Ik denk, door deze zaken zo naar voor te brengen, dat er velen onder u zullen denken: ach, ik had er toch een totaal ander beeld over, ik dacht dat de engel Gabriël wel af en toe mij inspireerde, of: dat mijn grootmoeder toch af en toe even aan de deur kwam kloppen en zeggen: “Kijk, zo doe je het het best.” Of iemand anders dacht dat de Bhagwan regelmatig hem of haar inspireerde. Tot mijn grote spijt, lieve mensen, moet ik zeggen dat dit niet de juiste benadering is van engelen, beschermgeesten of gidsen.

Dit wil niet zeggen dat wij aan onze zijde niet geïnteresseerd zijn in de mensenwereld. Wij zijn daar zeker in geïnteresseerd en, wat meer is, wij trachten effectief zeer dikwijls te helpen, te inspireren en zo verder. Maar, op een andere wijze meestal dan dat jullie het zich voorstellen. En er let niets, hoor, dat je bij wijze van spreken een heilige aanroept of een gebedje doet naar een aartsengel of een andere engel. En het kan best zijn dat je daardoor  geholpen wordt, dat je daardoor het juiste denkbeeld krijgt.

Maar wat gebeurt er, wanneer je u bv. instelt, laat ons zeggen op de heilige Antonius, de man van verloren voorwerpen dacht ik, wanneer je je autosleutels kwijtgeraakt bent bijvoorbeeld? Wel, dan kan het best zijn dat door het schietgebedje of de vraag die u richt naar de sferen – en als je gelovig bent naar die hemelen waar al die heiligen confereren – dat dan één of andere entiteit op dat moment dat hoort, dat waarneemt en de moeite neemt van u te helpen. En dan zie je: ja, kijk, ik doe een schietgebedje naar de heilige Antonius, en zie, dáár liggen mijn sleutels. En zo kun je dat met vele zaken. En misschien is de entiteit aan de andere zijde nog vereerd door het feit dat je denkt dat hij de heilige Antonius is! Het is dan wel te hopen dat je niet de één of andere dictator van vroeger aan de lijn had.

Maar goed, zo kun je ook u instellen op bepaalde filosofische denkpistes en kun je heel veel gaan overwegen en kun je vragen: ”Inspireer me.” Wees ervan overtuigd dat ook weer, wanneer je zoekende bent en je vraagt hulp, dat er weer hulp zal zijn. Er zullen altijd rondom u entiteiten zijn die inspelen op hetgeen u vraagt. Of u altijd het zult verpakt krijgen zoals je het graag hebt, is weer iets anders, maar een antwoord zal er wel inzitten.

En zo kun je, wanneer je u regelmatig voor die zaken openstelt, op bepaalde momenten effectief wel krijgen dat je harmonieën creëert, hetzij met entiteiten die reeds lang met u in harmonie zijn, maar het kan ook zijn dat er anderen zijn die het interessant vinden om u te helpen. En zo kan er wel een wisselwerking ontstaan. Zo kun je op sommige zaken zeer juiste inspiratie doorkrijgen.

Anderzijds is het zo dat er zeer velen onder jullie de gedachte koesteren van: nonkel Sjef of tante Amelie, noem maar op, zij zijn een tijdje geleden gestorven, ik kon er goed met opschieten, dus, als ik daar nu mee praat, dan horen zij dat wel, dan kunnen zij mij wel antwoorden en desnoods kunnen zij mij nog vertellen waar ze de sleutel van de kluis verstopt hebben die we tot hier toe niet gevonden hebben.

Daar moet ik weer zeggen: “Kijk, dit is een verkeerd beeld.” Want diegenen die in uw omgeving overgegaan zijn, die u zo gezegd aanbidt of aanroept of om hulp vraagt, zijn meestal in een stadium van overgang en van evolutie dat zij daar geen acht op slaan, dat zij gewoonweg hun weg verder gaan. Ook hier weer ga je krijgen dat, wanneer er anderen zijn die het met u goed menen zich misschien kunnen manifesteren als uw nonkel of uw tante. En dat kan zelfs zover gaan dat zij gewoon bepaalde signalen geven waarvan u dan overtuigd bent: ja, het is zeker deze of gene.

Houd er rekening mee, lieve mensen, dat de wereld van de geest een totaal andere wereld is dan de wereld van de stof. Dat, wat je in gedachten uitzendt naar ons toe, totaal anders toekomt dan u denkt en dat daar totaal anders op gereageerd wordt dan u zich kunt voorstellen. U mag niet vergeten dat onze wereld totaal anders in elkaar zit dan de stoffelijke wereld, en dat het voor een stofmens zeer moeilijk is een juist beeld te vormen van wat een geestenwereld inhoudt.

Plus dat je daar nog bij in acht moet nemen dat het merendeel van de mensen hier religieus zijn opgevoed. Je hebt ergens van kleins af aan een soort, al dan niet, bij de ene misschien sterker dan bij de andere, maar toch een soort godsdienstige indoctrinatie gehad. De meesten onder u zijn opgevoed met het idee: er is een hemel, er is een vagevuur, er is een hel. Je mag niet vergeten dat gans die beeldvorming die je meegekregen hebt, dat die niet zo direct voor het stoflichaam en stoffelijk denken uitwisbaar zijn. Ergens blijft dat steeds in uw achterhoofd hangen. Daarom is het ook zo dat velen onder u heel gemakkelijk gaan hulp vragen aan een engel, aan een heilige aan een “Lieve Vrouw”, aan een kindje Jezus. Zelfs wanneer zij niet meer ter kerke gaan, wil het niet zeggen dat dat bij u volledig is uitgewist. En dat hoeft ook helemaal niet, zolang je maar de zaken beziet in een positieve zin en zolang, wanneer je hulp vraagt, zij het aan een engel, zij het aan een heilige, een gids, aan een beschermgeest, dat het steeds is in een vorm van positiviteit, dat het steeds gericht is, om het simpel te zeggen, naar het Licht toe.

Want op het ogenblik dat we de zaken anders gaan stellen, dat we bv. hulp gaan vragen naar het negatieve, dan gaan er ineens andere regels spelen. Dan ga je heel gemakkelijk krijgen dat uw engel, dan in een andere kleding verpakt natuurlijk, met bokkenpootjes, staart, naar wat sulfer ruikend en met hoorntjes, dat zo’n figuur zich aan u vastankert. Het kan ook een beschermgeest zijn die dan voor u geen bescherming biedt, maar het omgekeerde waar wordt. Een entiteit die dus in het duister zit, zich gaat vastankeren aan u, om zo te kunnen ontsnappen uit zijn eigen gesloten sfeertje. En zo kun je ook krijgen dat je gidsen krijgt die er alle belang bij hebben om u de duivel op het lijf te jagen. Steeds verpakt natuurlijk in heel begeerlijke zaken! Want geen enkele demon, hoe dan ook, zal zich aan u voorstellen als demon. Vergeet dat maar! De demon zal zich steeds voorstellen als de fijne heer of dame die u komt helpen uw begeerte te vervullen, en daar zit het addertje onder het gras! En dan kan het best zijn; stel dat u, zoals met dit warme weer, redelijk dorstig bent, dan kan het zijn dat één van uw ‘helpers’ u steeds méér doet drinken, u steeds meer dorst doet krijgen naar sterke alcoholische dranken. En hoe verder u geïntoxiceerd bent door alcohol, hoe beter hij of zij zich voelt als het ware. Maar waar u terecht komt, dat trekt déze entiteit zich helemaal niet aan. Want die heeft er enkel belang bij dat u zoveel mogelijk consumeert; daaruit haalt hij zijn kracht om verder in dat negatieve te existeren.

Dus, ik zou zeker wanneer ik in jullie plaats was, voor ik een beroep deed op zulke ‘lieve’ heren, tweemaal nadenken! Het kan misschien wel zijn dat je via de negatieve weg in eerste instantie veel successen boekt. Er zijn gekende zaken, bv. in de zakenwereld, van mensen die op zeer korte tijd, omdat ze zo’n instelling maakten, enorme fortuinen vergaard hebben. Alleen is de rekening die zij daarvoor moeten betalen in verhouding, laat ons zeggen ‘het duizendvoudige’ van hetgeen wat zij hebben ontvangen. Plus, dat in vele gevallen de aanhechting en al wat er ontstaan is door de stimulatie van het begeertepatroon, redelijk lang na de overgang kan verder blijven bestaan, met alle gevolgen van dien.

Over deze demonen, deze ‘duivels’ ga ik nu niet meer verder. Ik moest het even aanstippen, omdat het van belang is te beseffen dat niet alle gidsen of alle helpers of geesten het zo goed menen. Het is van belang dat u zelf, wanneer u zich instelt en hulp vraagt naar onze zijde toe, dit doet vanuit een positieve optiek, vanuit een ingesteldheid van harmonie, vreugde, Licht. Het is al gelijk welke naam u eraan geeft, zolang het maar niet op uw eigen begeerteleven is gericht.

Ik hoop dat ik tot hiertoe de avond niet te zwaar gemaakt heb. Als er mensen zijn die commentaar hebben, of een bepaalde vraag, dan roept u maar even ‘stop’, of u stelt uw vraag maar.

Vragen.

  • Als ik u goed begrepen heb, dan komt het erop neer, dat wanneer bepaalde fenomenen zich voordoen, en ik bedoel dan bv. op paranormaal gebied, dat mensen dat dan zelf aantrekken door hun verlangens of door hun denken of … Het kan ook zijn dat geesten, of helpers, of gidsen die fenomenen bewerkstelligen, zonder dat er om gevraagd wordt, om die mensen te helpen, inzichten te geven.

Wanneer er bepaalde fenomenen zich voordoen, zoals u hier naar voor brengt, moet u rekening houden dat veel fenomenen kunnen veroorzaakt zijn door de mens zelf. En dat, misschien omdat zij op een bepaald ogenblik niet direct verklaarbaar zijn, zij nogal gemakkelijk afgeschoven worden naar de geest. Zoals men vroeger had dat wanneer bepaalde fenomenen zich voordeden, soms zelfs bij ziekten, dat het veroorzaakt was door de ‘duivel’; en als we wat verder gaan, dikwijls dat men zei dat het was door een heks of iets meer. Veel fenomenen zijn meestal gewoon te verklaren wanneer je ze nader zou onderzoeken.

Op het ogenblik dat je als mens beseft dat je méér bent dan alleen maar die stoffelijke verpakking, dat er ook nog een aura bestaat, dat je eigenlijk kunt zeggen dat het ganse fijnstoffelijke dat je continu bij u hebt en dat ook werkzaam is, toch redelijk wat sferen omvat, dat dat ook energie is, dat die energie ook bepaalde bewegingen, bepaalde verplaatsingen en zo verder kan veroorzaken, dan zul je best begrijpen dat veel van die fenomenen veel minder door de geest zijn veroorzaakt dan door uzelf.

Kijk, ik zal het zo zeggen: De inspanning die een entiteit zou moeten doen, om bij wijze van spreken in een boek een blad om te draaien, is zó enorm groot, dat je dat zou kunnen vergelijken met de kracht die nodig is om een locomotief in gang te brengen. Weinig entiteiten zullen daar de moeite voor doen of samen gaan werken om dat te creëren. Echter is het veel gemakkelijker door uw eigen plasma, via uw fijnstoffelijke lichaam te zenden en te sturen en zó te veroorzaken dat je het blad van dat boek omdraait.

Er zijn zo, zelfs in de psychologie op het ogenblik, voor zover ik het weet, proefjes die je kunt doen en die duidelijk maken dat via uw geconcentreerde gedachten, je uw eigen uitstraling zo kunt beïnvloeden dat je bepaalde fenomenen veroorzaakt. Anderzijds ga ik u er direct bij zeggen dat de geest wel kan proberen u bepaalde gedachten, bepaalde beelden te doen zien. Dat is voor ons gemakkelijker.

Wanneer er in u een bepaalde vraag leeft, een bepaald idee leeft, dan is het vanuit onze zijde gemakkelijk om daarop aan te zetten. Doordat wij daarop aanzetten, kunt u voor uzelf, en weer doet u het zelf, maar gestuurd door de gedachte-inhoud die wij naar u overdragen, ga je zelf een beeldvorming maken die dan weer voor u, als het positief is, een hulp kan zijn.

Ook hier moet ik even duidelijk stellen dat er een groot verschil is tussen de beeldvorming die veroorzaakt wordt door de entiteit die u wil helpen, aangaande uw gedachtebeeld of wanneer u werkelijk iets opbouwt via uw gedachten die aanzetten op een zeer sterke gedachtegroep.

Stel u voor: u zou graag bijvoorbeeld, in deze tijd van stripfiguren, een figuur zoals Nero tegenkomen – uit de strip van Nero. Dan, wanneer u zich daarop instelt en gezien er duizenden en duizenden andere mensen ook een beeld hebben van die figuur – omdat zij die stripverhalen lezen en dat er heel veel kinderen zijn die dat lezen – daardoor zijn die figuren als het ware in de sfeer gecreëerd als, simpel uitgedrukt, een soort astrale figuratie. Die astrale figuratie, dáár kunt u op aanzetten. En dan kunt u verkrijgen dat u voor uzelf de persoon in kwestie ziet. Dat u zelf, als u zou er een eed moeten op doen, zult zeggen: ”Ja, die Nero was dáár, ik heb hem gezien!” En effectief heb je hem gezien, want je hebt via uw denken, via uw energiesysteem, een gedeelte of een groot deel van de astrale wereld die opgebouwd is door duizenden anderen, voor u zichtbaar gemaakt.

En zo krijg je dikwijls – bij volwassenen is dat soms minder, maar zeker bij kinderen – dat kinderen vertellen van: ”Kijk, ik heb Nero gezien”, of: ”Ik heb Suske gezien”, of: “Ik heb Jerôme gezien”. En dan zeggen de ouders: ”Maar kom, je bent aan het fantaseren.” Nee, het kind fantaseert op dat moment niet, voor het kind is dat op dat ogenblik reëel. Zelfs zó reëel dat in vele gevallen het kind daar een vriendschap mee sluit en soms gedurende maanden – en er zijn zelfs gevallen gekend van jaren – die vriendschap kan handhaven en die figuur als speelkameraadje ervaart.

Natuurlijk, wanneer het kind komt onder druk van de ouders, die steeds zeggen: ”Je fantaseert, dat kan niet”, dan krijg je als het ware een afbouw en een tegenzet. En dan hangt het gewoon van het kind zelf af, hoe gevoelig het is en wat het eigenlijk zelf aandurft en verlangt, of het beeld voor het kind blijft bestaan ja, dan nee.

Is dit voldoende voor u of heb je daar nog een kanttekening bij?

  • Ja, als ik het goed begrepen heb, dan moet ik dus denken dat, als je wel degelijk lange tijd met zo’n fenomeen geconfronteerd wordt, dat je beter binnen naar jezelf gaat kijken naar waarom dat voor jou gebeurt, of bij jou gebeurt. Dus dat je het niet in de buitenwereld moet zoeken, maar in jezelf.

Dat is juist. Wanneer zich fenomenen voordoen, van welke aard ook, begin steeds het onderzoek bij jezelf. Tracht steeds voor uzelf de zaken na te gaan. En dan zul je opmerken dat je, wanneer je eerlijk bent met uzelf, redelijk snel antwoorden krijgt. En dan ga ik er één punt aan toevoegen: wanneer u die moeite doet, van in uzelf te zoeken naar het antwoord waarom dat gebeurt, dan kunt u zeer gemakkelijk hulp krijgen van onze zijde. Er zijn altijd wel entiteiten die bereid zijn u op een juiste wijze te inspireren. U op een juiste wijze te wijzen op wat er gebeurt. Maar wat zien we in werkelijkheid? Dat de mens het wel waarneemt, wel aanvoelt, maar zegt: “Nee, dat past mij niet. Dat ligt mij niet”

Kijk, om het u duidelijk te maken, iedereen kent misschien wel het verhaal van de heilige Bernadet Soubirou, het meisje dat daar in de vorige eeuw (het is eigenlijk al de eeuw daarvoor, ja) Maria in Lourdes heeft zien verschijnen. Kijk, hetgeen wat daar gebeurde – en ik ga u alle uitleg ervan sparen – was niet zozeer dat dat meisje daar op dat moment die verschijning zag. Het kind was gewoon in een soort mystieke overweging, in een soort trance gekomen, om te ontsnappen aan eigenlijk de ellendige situatie waarin zij in die periode daar leefde. En zij zocht in het godsdienstige een uitlaat. Nu, op het ogenblik dat zij dat kon vertalen naar: “Ik hoor, of ik zie Onze Lieve Vrouw”, merkte ze op dat zij aandacht kreeg van de notabelen. Daardoor ontstond, niet dat zij verder ging zoeken van wat gebeurt er, maar daardoor ontstond voor haar de drang om het verschijnsel voor zich steeds opnieuw op te roepen, waardoor zij de nodige aandacht kreeg. Zij is niet gaan zoeken: “Wat gebeurt er?” Neen. Zij is gewoon hetgeen wat er gebeurde gaan verleggen, om uit de sfeer waarin zij leefde te kunnen ontsnappen. En gezien de karakteriele achtergrond van dat kind, was dat een ideale oplossing.

A propos, als je wilt weten wat zij zag, op een kleine, enkele tientallen kilometers van de grot waar zij de verschijning zag, stond een kerkje waar het kind regelmatig kwam, en daar staat het Mariabeeld of stond het Mariabeeld dat zij beschreef, welke zij zogezegd in de grot zag. Zo zie je hier hoe je iets kunt gaan vertalen, gaan brengen in een context dat het voor de wereld nog meer aanvaardbaar wordt en waardoor dat je de problematiek waar je inzit en waar je mee kampt gewoon verlegt zonder te gaan zien: wat is er nu werkelijk aan de hand? En dat is het probleem dat zich zeer dikwijls voordoet.

Zijn er nog mensen die bepaalde vragen hebben? Die graag zaken weten? Blijkbaar hebben jullie allemaal heel goede gidsen en krijgen jullie allemaal zo gemakkelijk de antwoorden op alle vragen die er zijn. Maar goed, laat ons even verder gaan.

In deze tijd, en we leven toch in een redelijk woelige tijd, zien we dat steeds meer en meer mensen gevoelig worden voor wat we zeggen ‘inspiratie’, gevoelig worden voor onze zijde. Het fenomeen zelf zal langzaam maar zeker nog versterken. Je kunt ervan op aan dat de komende generaties steeds meer en meer, zelfs vanuit de geboorte, deze gevoeligheden gaan ontwikkelen. Dit heeft natuurlijk voordelen wanneer dit in het positieve wordt gehanteerd. Want, wanneer je met een bepaalde zaak bezig bent… stel u voor: je bent iets aan het uitzoeken, je zoekt een oplossing van een wiskundig probleem of een scheikundig probleem, of noem maar op, en je stelt u open voor onze zijde, dan kan het best zijn dat aan onze zijde er een wiskundige of een scheikundige is, die zich ook geïnteresseerd heeft, toen hij nog in mensengedaante was, aan dat probleem en die, wanneer jij u instelt op hulp, daarop kan inspelen en u dikwijls juist dat kleine detail geven wat u ontbreekt om verder te kunnen.

Dit is iets wat door de hele geschiedenis van de mensheid steeds gebeurd is, maar wat we langzaam maar zeker sterker zullen gaan meemaken in de komende jaren. Ook kunnen we zeggen dat langzaam maar zeker de beeldvorming die vele mensen hebben naar de opbouw van engelen, aartsengelen en zo verder, langzaam maar zeker ook zal verdwijnen. Omdat men zal voor zichzelf kunnen vaststellen, dat hetgeen waar men in gelooft, of dat men nu omschrijft als God of dat men dat nu omschrijft als de Oerkracht, of dat men er een andere naam nog aan geeft, od-kracht, prana, noem maar op, maakt niet uit. Maar langzaam maar zeker zal men tot het besef komen dat deze kracht waarvan we deel zijn, die in ons leeft, hoegenaamd het niet nodig heeft van, zoals op aarde, we beschikken over heerscharen of legers. Dat het niet nodig is dat daar een regering zit, met aan het hoofd een aartsengel Gabriël en een generaal Michaël, en daaronder verschillende tronen en dan de gewone engelen die zogezegd alles moeten sturen en doen. Dit zijn zaken die behoren, lieve mensen, tot het oude tijdperk. Dit zijn zaken die van belang waren in de tijd toen Mozes voor de volkeren, en in dat geval vooral de Arabische volkeren. En dat is het cynische, er is geen verschil tussen de Joodse volkeren of de Arabische, en als je dan ziet wat ze vandaag doen, dan zet dat wel tot denken aan. Maar even terugkomen naar die oorsprong van die engelen en zo verder, dat was toen nodig. Want de mens was nog zeer primitief, ook in zijn denken. En het was nodig dat er een bepaalde leiding was, het was nodig dat de mens, wanneer hij verder wou evolueren, gestuurd kon worden. En zo zijn deze beelden ontstaan.

En dat dat gedurende eeuwen is kunnen blijven bestaan, heeft gewoon te maken met kerken. Kerken, die ook een macht wilden handhaven. Die niet keken naar de waarheid in zich, maar gewoon via de bepaalde opgebouwde structuren zich konden bevestigd zien. En wanneer je de mens kon afdreigen met een vlammend zwaard had je veel tegoed. Wanneer je daar een ganse reeks heiligen kon tegen zetten, had je veel tegoed.

Wanneer we zien dat, het is misschien anekdotisch maar toch interessant, in de tijd van de kruisvaarders er een Dominicaan rondliep met een stuk houtskool. En dat hij beweerde dat dat stuk houtskool afkomstig was van het kruis van Christus. En ieder die dat wou aanraken kreeg zoveel aflaat, maar het beste was toch dat je eerst uw beurs leegmaakte. En wanneer hij dat stukje kwijt was, dat hij uit de eerste de beste brandstapel terug een stuk hout pakte en verder ging.

Daarmee wil ik zeggen, lieve vrienden, dat al die opbouw van zaken gediend hebben, gedurende eeuwen, om de mens in een bepaald patroon te dringen. Om de mens bepaalde zaken te doen geloven, om zo de macht te houden. Nu, in deze tijd, valt dat allemaal weg. Langzaam maar zeker zul je opmerken dat – niet alleen hier, maar op vele plaatsen – dezelfde boodschappen gegeven worden. Dat langzaam maar zeker al die verhalen, die meestal een dwingende wet waren, ontdaan worden en dat je helder kunt gaan kijken: ”Wat zit er achter? Wat is hier de werkelijkheid?” En zo zul je ontdekken dat, wanneer je uzelf openstelt voor het Licht, wanneer je in uzelf God kunt ervaren of  de Oerkracht, of hoe u het wilt noemen, dat u dan noch engel, noch beschermgeest, noch gids nodig hebt. Want dat je door uw harmonie met de kosmos gewoon uw aartsengel, uw beschermgeest, uw gids hebt. Dat gewoon door te zeggen: Kijk, ik stel mij open en tracht waar te nemen, aan te voelen wat voor mij het juiste is, wat voor mij de juiste weg is, de juiste betekenis van iets is, en in uw eigen te zeggen: Kijk, ik luister, en dan te handelen, dan zul je opmerken, lieve mensen, dat in uw leven zeer veel kan veranderen. En dat je, wanneer je hulp nodig hebt, de hulp zult krijgen. Dat die er zal zijn, en maak u dan echt niet druk of dat het de engel Gabriël is, of de heilige Antonius, of Sint Nicolaas die op pensioen is gestuurd. Maak u daar niet druk over. Het ís er. En dan zul je zien, dat uw leven in vele gevallen vergemakkelijkt. Dat je niet meer hoeft te springen en te draven omdat iemand zegt: ”En jij moet dat en dát, want anders is het zó of zo.” Dan kun je zeggen: “Beste man of vrouw, wanneer jij dat gelooft, is uw volste recht, maar ik geloof in mijn weg, en die volg ik.” En als men blijft aandringen, wanneer men zegt: “Maar pas op, je bent vervloekt”, en zo verder, vraag dan gewoon: “Lieve vriend, bewijs dat dan even.” In vele gevallen zal men zich dan schoorvoetend terugtrekken.

Het is van belang te beseffen, in deze tijd, dat er effectief vanuit onze zijde veel hulp te krijgen is. Dat veel van de broeders en zusters bereid zijn de mens te helpen en bij te staan. Alleen, vergeet de verpakking en houd rekening met de boodschap. Dat is wat ik u vanavond wou brengen.

Als er nog vragen zijn, mag u ze nu nog stellen, en anders gaan we de avond besluiten.

  • Ik had graag nog een vraag gesteld. Wat is het verschil in, een aangeboren aanleg te hebben en het verschil om het zelf als mens te verwerven, achteraf, na de geboorte, met jullie zijde.

Wanneer u hier vraagt ‘een aangeboren aanleg’, ieder mens, of ieder stoffelijk voertuig bevat een entiteit, dus je hebt altijd de aanleg, hoe dan ook. Alleen is bij velen het besef niet aanwezig en sluiten zij zich volledig af voor onze zijde. Op het ogenblik dat je u open stelt voor uw eigen innerlijk, voor uw eigen entiteit die u bevoertuigt, gaat de wisselwerking tussen stof en geest vergemakkelijken. Maar de vraag die u stelt, ligt hem anders.

De aangeboren eigenschappen van de hersenen, die kunnen verschillen. Wanneer bijvoorbeeld tussen – en ik tracht het zo juist mogelijk te zeggen – de hersenstam, tussen de linker- en de rechterhersenhelft, wanneer daar bij de geboorte bepaalde kanalen meer of minder geopend zijn, zal een mens in sommige gevallen meer of minder gevoelig zijn.

Het kan ook zijn dat door het geboortetrauma er bepaalde zaken in de hersenen niet afgesloten zijn, waardoor het kind van bij de geboorte gevoeliger is, zaken opvangt die anderen niet kunnen ontvangen. Dit alles heeft te maken met de rechterhersenhelft waar bepaalde delen, die door de huidige – en dat moet ik er dadelijk bij zeggen – neurologie eigenlijk niet gekend zijn. Want de huidige hersenwetenschappers hebben nog steeds geen enkel idee, noch begrip hoe de hersenen juist functioneren. Men gaat ervan uit dat de hersenen louter stoffelijk functioneren, en zolang dat de wetenschap dat als axioma blijft handhaven, zullen zij nooit tot de ontdekking kunnen komen hoe de hersenen werkelijk functioneren.

En daarom zeg ik dat op bepaalde momenten er bepaalde sectoren in het rechter hersengedeelte voor verantwoordelijk kunnen zijn dat door een geboortetrauma of een ander trauma dat soms kan plaats hebben, bepaalde gevoeligheden ontstaan. Nu, gezegd naar de stofmens toe, is het zo dat wanneer deze zaken niet bewust kunnen gehanteerd worden, voor degene die het doormaakt meer een kwelling is dan een weldaad. Er zijn veel mensen die het idee hebben van, als ze iemand tegen komen die helderziend of helderhorend of heldervoelend, noem maar op is, van: ik zou dat ook wel eens willen kunnen. In veel gevallen is dit voor degene die dit doormaakt meestal een straf en geen weldaad. Hiermee heb ik niet gezegd dat degene die dat heeft gestraft is, maar wil ik alleen uitdrukking geven van hoe moeilijk het kan zijn wanneer je zaken ongecontroleerd waarneemt.

Je moet u voorstellen dat het ongeveer zo is: je hebt een radio en in plaats van één post tegelijkertijd te ontvangen, krijg je vier, vijf posten door elkaar. Probeer dan maar een keer een symfonie te beluisteren en je er u goed bij te gevoelen wanneer je tegelijkertijd de Beatles hoort of nog één of andere operazangeres. Je kunt verstaan dat dit tot vele problemen en spanningen kan leiden. Daarom zou ik zeggen, die zaken, wanneer zij zich manifesteren, daar is het best dat langzaam maar zeker geleerd wordt hoe die te handhaven, te hanteren. Maar in 90 % van de gevallen zien we nog in deze maatschappij dat zij gewoon verdrongen worden en spijtig genoeg voor degene die het meestal doormaakt en in het Westen geboren is, meestal in de psychiatrie belandt, waar, wanneer je in India of in China of zo geboren bent, je meestal als een heilige wordt aangezien. Het is gewoon verschil in cultuur dan. Is dit voldoende?

Gezien de stilte mag ik besluiten dat iedereen weet wat hij of zij graag wou weten deze avond en ga ik, zoals de gewoonte hier is, de avond afsluiten met een meditatie.

Een meditatie, lieve mensen, die ik ga trachten aan te passen aan het onderwerp van deze avond. Ik stel voor, volledig vrijblijvend, niemand is verplicht, maar ik stel voor dat ieder die hier aanwezig is, zich even een bepaald probleem waar hij of zij mee worstelt in gedachten brengt en dat probleem in de meditatie in gedachten houdt met de vraag naar onze zijde. Ik kan jullie garanderen, wanneer je u open stelt, dat voor de meesten van de aanwezigen hier, tussen dit en ongeveer een 48 uur, een duidelijk antwoord, of een duidelijke oplossing, of een verwijzing van de problematiek die aanwezig is, zal ervaren.

Meditatie: Kracht en Licht.

Laat ons gewoon even beginnen in onszelf te schouwen. Laat ons even binnen gaan in de kern van ons wezen. Tracht even het Oerprincipe van uw bestaan in u te voelen.

Vader, Gij die hier aanwezig zijt, Gij, die de diepste gedachten, de diepste roerselen van de mens kent, erkent, U vragen wij, geef ons de Kracht om Uw Licht op deze wereld te mogen herkennen, te mogen ervaren.

Dat Uw Kracht, hier aanwezig, een keten vormt onder al Uw dienaren in deze ruimte verzameld.

Vader, Gij, Die voor de mensheid steeds het beste geschonken hebt, Gij, Die de mens de volledige vrijheid hebt gegeven, een vrijheid die veel verder en groter is dan enig schepsel kan beseffen, kan ervaren.

Gij, Die ons geleerd hebt dat wanneer we met enkelen in Uw Naam verenigd zijn, Gij in ons midden zijt, Uw Kracht aanwezig is.

Laat dan, Heer, deze Kracht, deze Harmonie, dit Licht, de vragen die nu gesteld zijn en die hier samen gebundeld zijn in ons midden een juist en lichtend en harmonisch antwoord vinden.

Heer, bevestig deze zaken!

En in de naam van alle entiteiten die hier nu met ons verenigd zijn, en in de naam van alle mensen die hier samenzitten, zeggen wij dank, omdat wij deel mogen zijn, deel kunnen zijn, deel zijn van Uw oneindige Liefdekracht, van Uw oneindig Licht.

Dat wij verzameld zijn met U in ons midden.

Dat wij als het ware in Uw Zijn mogen opgaan.

Dat Jij U, als het ware, voor ons tot mens hebt getransformeerd om onze problemen, onze moeilijkheden als het ware via Uw Goddelijk Inzicht naar een voor ons juiste oplossing te leiden. Een oplossing die ons op weg naar bewustwording verder kan brengen.

Dat Jij dit voor ons hebt willen waarmaken.

In aller naam, driemaal: “Dank U!  Dank U!  Dank U!”

Dat het Licht onze wegen mag blijven beschijnen.

Lieve vrienden, vergeet nu gerust wat je gevraagd hebt. Je zult opmerken dat wanneer je er geen aandacht meer aan besteedt, u de oplossing sneller aangereikt zult krijgen dan wanneer u continu blijft rond u zoeken waar de oplossing blijft.

Wanneer je vanavond huiswaarts keert, keer huiswaarts met de zekerheid dat wanneer je hulp vraagt aan onze zijde, er steeds iemand is die bereid zal zijn u te helpen. En wanneer ik dit op deze avond voor jullie heb kunnen duidelijk maken, dan is dit een zeer waardevolle avond geweest. En dan heb je, om het in menselijke termen uit te drukken, een entiteit een gelukkig gevoel gegeven. Ik dank u daarvoor, en wens jullie nog een goede avond!

image_pdf