Flexibele denkwereld onder Aquarius

image_pdf

28 september 2007


meditatie: Volle Maan

 

Graag merken we op dat deze geluidsopname destijds zo correct en zorgvuldig mogelijk is uitgeschreven (zie tekst hieronder). Wij wensen ons evenwel te verontschuldigen voor eventuele fouten of onjuistheden die in de teksten zouden zijn geslopen.

 

Zoals we reeds in vorige bijeenkomsten naar voor hebben gebracht, zal op deze aarde langzaam maar zeker de ganse denkwereld van de mensen zich wijzigen. We hebben een afsluiting van een zeer stroef denken dat onder het Vissentijdperk; nu komen we langzaam maar zeker met de opgroeiende generaties en de generaties die komen tot een denkwereld die heel flexibel is.

Een denkwereld die zich minder en minder in vaste patronen en vaste regels gaat verankeren, maar een denkwereld die vooral zoekende gaat zijn naar de zin van vele zaken, de reden van vele zaken.  In tegenstelling tot wat we in de vorige eeuwen hebben gezien, dat men langzaam maar zeker naar een zeer rationeel wetenschappelijk denken is gegaan, zullen we nu gaan opmerken dat we stap na stap naar, naar een gevoelsdenken zullen gaan. Oude waarden die men door het te wetenschappelijk en te rationeel denken nooit heeft kunnen verklaren, gewoon terzijde heeft gezet als zijnde bijgeloof. U zal opmerken dat in de komende jaren steeds meer zaken terug boven komen die men lang heeft verworpen. Door de mens zullen aanvaard worden via, gevoelsverklaring een gevoelsaanvaarding. Dat gaat tot gevolg hebben dat heel veel zaken zeer snel zullen wijzigen. U kunt dat op alle mogelijke terreinen gaan waarnemen.

Maar laat ons nu even naar onze eigen omgeving kijken. Hoe de natuur in uw eigen omgeving toch de laatste tientallen jaren eigenlijk verkeerd is gebruikt, of misbruikt. Men zal langzaam maar zeker opmerken, dat de wijze waarop men heeft omgegaan met hetgeen wat dat eigenlijk nodig is om nog normaal en gezond te kunnen leven, dat men dat terug in ere zal moeten herstellen. Langzaam maar zeker zult u verschillende zaken die u nu als zijnde normaal ervaart, terug achteruit zien geschoven worden. Zullen zaken die behoren tot de natuur, het groen, het zuivere water, de frisse lucht, meer en meer in de maatschappij waarde gaan krijgen. Dit zal gaan, ten koste van de huidige opbouw van uw maatschappij.

Maar wat is een mens, met een economisch rijke maatschappij, waar hij misschien heel veel geld in kan verdienen, maar dat hij dat geld dan weer allemaal moet besteden aan gezondheidszorg. Omdat in deze rijke maatschappij het leven eigenlijk niet meer normaal kan geleefd worden. Wat bent u met een maatschappij waar dus ieder ademhalingsstoornissen krijgt, waar ieder last krijgt van spijsvertering, omdat het voedsel dat hij tot zich neemt toxisch is? Dit gaat niet meer aanvaard worden. Het gevolg gaat daarin zijn dat heel grote verschuivingen kunnen ontstaan. Verschuivingen die van een industriële maatschappij, gaat gaan naar een natuurlijke economie. Een economie die langzaam maar zeker op vele terreinen in een evenwicht gaat komen met de aarde, met de natuur. Het gaat niet anders kunnen. Want de omgekeerde weg is de weg van de totale vernietiging. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Daarom is het misschien interessant dat degene die dat al aanvoelen, over hoe de aarde, hoe de natuur, ten opzichte van uzelf staat. Dat kan dikwijls in hele kleine zaken zijn.

U leeft nu in de periode dat de bladeren langzaam maar zeker gaan vallen. U leeft in een periode dat noten en alles reeds gevallen zijn. Een kleine hint daarin zou kunnen zijn dat u gewoon zaken van de natuur, zoals eikels, zoals kastanjes, zoals andere soorten noten, dat u deze met enkelen verzamelt. Als een soort symbool van de natuur in uw leefkamer. Dit klinkt misschien gek, maar zo gek is het niet. Want deze zaken hebben allemaal een invloed. Wanneer u weet dat bepaalde noten, heel goed kunnen zijn voor uw gezondheid, er zijn 1001 zaken nog te vinden, maar alleen al dat denkbeeld wil ik u bijbrengen. Door deze zaken gewoon zelf in de natuur te zoeken en deze in uw leefomgeving te brengen, creëert u eigenlijk al een wisselwerking tussen wat de natuur u te bieden heeft en wat u ten opzichte van de natuur als harmonie kunt terug geven. Dit zal ook inhouden, dat wanneer er bepaalde ongerijmdheden plaats vinden, ongerijmdheden dan wel in uw optiek, niet  in de optiek van de aarde die dikwijls zuiverend optreedt, dat door de kleine details die u gebruikt hebt, dat die kleine harmonie in uw eigen omgeving meer als voldoende kan zijn om juist hetgeen wat dat u vreest, aan u voorbij te laten gaan. Dit kan zijn een stormwind, dit kan zijn een enorme regenbui, wateroverlast, dit kan zelfs vuur zijn. Nu heb ik dit naar voor gebracht, gewoon met een paar noten. Maar anderzijds, wanneer we nu langzaam maar zeker werkelijk in de donkere dagen komen, is het gebruik van wat nog groen is ook een symbool en een signaal naar de aarde toe dat u tracht aan te voelen hoe alles gaat.

Het is niet voor niets dat uw voorouders van op het ogenblik dat zij konden, gebruik maakten van maretak, ook dat symbool is een symbool niet alleen van het Licht dat terugkomt, dat werd er voor gebruikt, maar is een symbool van een symbiose tussen de natuur die in rust is en de overleving in de natuur. Want waar de eik, volledig in zijn winterslaap is, zal de maretak juist zijn schoonheid ontplooien en het signaal geven dat de slaap eigenlijk maar een voorteken is voor de vernieuwing en de verjonging die enkele tijd later terug ontstaat, wanneer de stromingen in de lente naar hun volle kracht gaan. Zo kunnen we nog vele andere zaken naar voor brengen. Ik zou liever hebben dat u dat volgens uw eigen aanvoelen en uw eigen gedrevenheid tracht naar voor te brengen voor uzelf. U kunt dat samen met gelijkgestemden doen.

Hetzelfde dat we kunnen zeggen dat in de donkere periode het gebruik van vuur aan te raden is. In een moderne maatschappij als deze is dit dikwijls nogal niet logisch. Nochtans, waar vuur brandt, in de donkere periode van het jaar, hebt u een harmonie met het Licht, hebt u een harmonie ook met de warmte. De warmte die dan weer een gevoel kan geven van eenheid, van saamhorigheid. Het vuur, het spelende vuur, kan er voor zorgen, wanneer u daar gewoon dromend naar zit te kijken, dat ook de oude gedachten bij u verdwijnen. Door de speelsheid van het vuur, u beelden krijgt, u nieuwe gedachten krijgt die u voorbereiden op het komende Licht. En dan op al het nieuwe wat dat Licht meebrengt.

Voor de meeste onder u die in deze maatschappij leven zal dit misschien nogal raar klinken. Want u hebt overal elektrisch licht, u hebt overal meestal wel een vorm van centrale verwarming. Wat komt die broeder nu van gene zijde verklaren? Dat we terug naar het oude moeten? Nee, we gaan niet terug naar het oude, we gaan alleen die zaken gebruiken die altijd aanwezig zijn geweest en die een harmonie scheppen tussen de mens en zijn leefomgeving. Dat is iets heel anders. De benadering, zo goed als ik het hier naar voor breng, van vuur, van groen, van vruchten, is anders dan de benadering die men had 100 jaar geleden. 100 jaar geleden was dit voor de mensen overlevingsnoodzaak. Dit kan u nu niet stellen. Maar gezien de totaal andere situatie, is het wel noodzakelijk dat we langzaam maar zeker terug kunnen gaan naar zaken waar mee we kunnen werken. Zaken waarmee wij ons goed kunnen voelen.

Nu kom ik op mijn volgende punt. Wanneer u op dit ogenblik rondom u kijkt, ziet u dat overal in de wereld golven van geweld weer zeer sterk aan het toenemen zijn. U hebt het in de oorlogsgebieden, maar nu ziet u ook dat het overal aan het uitbreken is, zelfs op plaatsen die redelijk rustig waren. Gans deze escalatie zal nog versterken. Hou er rekening mee, wat op het ogenblik in het Oosten bezig is als onrust gaat rond de wereld. Dit wil zeggen, dat u gewoon kunt verwachten dat de onrust die nu in het Oosten is, binnenkort hier bij u in het Westen aanwezig is en zo weer verder gaat rond de wereld. Dit is een beweging die er altijd is geweest, maar die zich nu redelijk sterk zal manifesteren. Dit houdt in dat wat nu als kern van chaos in het Oosten is, tussen dit en enkele, weken hier zal zijn en hier een even grote onrust en chaos zal creëren. Misschien is het dan wel chaos die een beetje aan de beschrijvingen van het Westen past, men zal hier misschien niet direct met massa’s op mekaar gaan schieten, maar dat is dan weer iets anders. Men heeft hier andere middelen om het u de duivel aan te doen.  Dus dat geheel gaat de wereld rond. Eens dat het over Europa is geweest, zal het ook verder naar Noord-Amerika gaan. Uiteindelijk zal het zijn eindpunt kennen in Australië en Nieuw-Zeeland. Maar goed, dat is ver van uw bed.

Waar wil ik naar toe? Dat is doordat u in de kleine zaken die ik in het eerste punt heb opgenoemd een harmonie kunt opbouwen, hebt u eigenlijk voor uzelf een soort cocon gemaakt, waarin u afgeschermd bent tegen deze golven die langs de aarde, over de aarde heen gaan. Als u daar niet voor afgeschermd bent,  gaat u daarin mee, gaat u allerlei zaken meemaken die u niet aangenaam zijn. Dit kan zich onder alle vormen voordoen. U moet niet denken, dat u op straat een pak slaag krijgt. Nee. Het kan evengoed zijn dat de regering u een brief in de bus steekt, dat u nog wat extra belasting moet betalen, die u niet aankunt. Of dat er andere zaken, zoals gezondheidsproblemen die u zeer sterk treffen. Het kan op alle terreinen zijn. De chaos heeft geen gezicht. De chaos is en gebeurt. Juist daarom dat ik dit naar voor breng. Het zijn de kleine zaken die tellen. Met kleine zaken kunt u enorm veel bereiken. Zoals iedereen het verhaal kent van het kleine bolletje sneeuw dat op een berg begint te rollen, en uiteindelijk een enorme lawine kan veroorzaken. Zo is dit hetzelfde. Wanneer u gewoon voor uzelf in de komende maanden tracht het nieuwe dat Aquarius in zich houdt aan te voelen; op uw eigenste wijze. Misschien zal de één het liever zien via bepaalde kristalletjes die men verzamelt, waar de ander het misschien liever heeft met bepaalde vruchten. Maakt allemaal niet zoveel uit, de kwestie is, dat u tracht zich één te voelen met uw moeder, de aarde. Dat is in de toekomst zeer belangrijk. Dat u die eenheid kunt uitstralen voor uzelf, in uw omgeving. Dat u de plaats waar u woont een trilling kunt geven van rust, een trilling van harmonie. Dat is voldoende om de golven van kosmische energieën, voor u in een ander daglicht te stellen. Vervolgens daaruit de kracht te putten. Dan gaat u ook opmerken dat niet alleen zaken aan u voorbij zullen gaan, maar dat u ook over kracht gaat beschikken waar u zelf niet eens aan gedacht had. U gaat ervaren dat in de harmonie die u hebt opgebouwd het mogelijk is om zelfs anderen te helpen, om zelfs soms in te grijpen en zaken milder te maken dan ze anders zouden zijn. Maak u er dan niet druk om, handel gewoon volgens dat wat u aanvoelt. Ga af op uw gevoelsdenken en u gaat mooie resultaten hebben.

Dan zou ik zeggen, een laatste punt is, u gaat in de komende maanden, zoals dat gewoonlijk is naar het jaareinde toe, in deze maatschappij weer enorm drukke periodes kennen. U gaat aangezet worden op alle mogelijke manieren om te consumeren. U gaat aangezet worden om in alle mogelijke zaken mee te doen. Och, men zal ook op u beroep doen in alle mogelijke acties. Tracht u daarvan te distantiëren. Tracht dit allemaal voor u tot een minimum te herleiden. Want het is juist doordat men de massa probeert in een bepaalde richting te manipuleren, dat het mogelijk is dat men zaken kan in een verkeerde richting laten gaan, met alle gevolgen van dien.

Ik wil hier niet u angst aanjagen, laat ons toe te zeggen: vermijd de massa. Ga niet mee in de massa. U zult begin volgend jaar wel begrijpen waarom we dit nu naar voor brengen. Ook hier is het belangrijk dat u uw gedachten controleert. Dat u gebruik maakt van hetgeen wat u vroeger al hebt geleerd: namelijk u af te schermen. Van u in Licht te plaatsen. Niet u te laten meeslepen in de golf van begeerte. Die begeertegolf zal vele vormen hebben. Voor de één zal dat de vorm hebben van bij een groep te horen, bij de ander zal dat een vorm hebben van zoveel mogelijk aankopen te doen, weer bij de andere zal dat een idee hebben van gebruik maken van bepaalde roesmiddelen. U zult opmerken, wanneer u zich er voor openstelt, rondom u kijkt, dat voor de meeste mensen, juist op hun zwakke punt zal geprikkeld worden. Dat zij deze zwakke punten in extremis gaan trachten te beleven. Zonder dat ze beseffen wat hen drijft, wat er de gevolgen van zijn. Dat er, wanneer dit passeert, deze golf, deze prikkeling, er een kater overblijft, en dat men dan met onoplosbare problemen dikwijls zit. Voor velen zal het ook zo zijn dat het leven drastisch andere wendingen zal nemen, dat is dan er een gevolg van, men zal het erbij moeten nemen.

Daarom ook weer, is het voor mensen zoals u van belang, dat u dit als toeschouwer kunt bekijken, afstand kunt houden, en eventueel, wanneer uw hulp gevraagd wordt, op de juiste wijze hulp te bieden. In deze periode van het jaar kunnen wij ook alleen maar u attent op maken, dat het voor ieder van u het beste zou zijn toch dagelijks enkele minuten voor zichzelf te nemen, en in een rustige meditatie over te gaan. Over wat u mediteert laten we aan u over, zolang uw meditatie maar gaat in een lichtende vorm. Zolang u maar tracht één te zijn met de lichtende krachten, met de harmonieën, dan mag u dat zelf invullen. Maar door het besef van ik mediteer, doordat ik mediteer zet ik mij in verbinding met de Grote, Lichtende Krachten, bouwt u al voor uzelf een goede bescherming op. Wanneer u dan probeert van ook uw aanvoelen, uw intuïtie, en misschien voor sommigen de inspiratie die ze krijgen vanuit onze zijde, waar te nemen. Vervolgens er rekening mee te houden, dit in uw leven toe te passen, dan kunnen we zeggen dat alles voor u wel best zal verlopen.

Er kan niet vermeden worden dat u schokgolven voelt. Dat is normaal, maar tussen het voelen van een schokgolf of het slachtoffer van een schokgolf zijn, is een groot verschil. Dat kunt u, wanneer u rekening houdt met deze kleine zaken, kleine tips, die ik u nu geef.  Na alle lessen die u al gekregen hebt, moet u nu langzaam maar zeker in staat zijn in uw eigenste omgeving een echt punt van rust en licht te creëren. Vroeger is hier al meermaals naar voor gebracht van: probeer in uw woning of uw woonplaats ergens een hoekje voor u te maken waar u regelmatig zaken overdenkt. Waar u een kaarsje kunt laten branden, waar u bepaalde oefeningen die we naar voor hebben gebracht kunt uitvoeren zonder gestoord te worden.  Nu zijn we zover, dat dit eigenlijk een beetje een noodzaak wordt van over zo een ruimte te beschikken, om daar in hetgeen wat u de laatste maanden allemaal hebt gekregen, te kunnen verwerken op uw eigenste wijze. Het grote voordeel daarin is ook dat u op die wijze veel gemakkelijker contact legt met ons. Niet alleen met uw eigen geest, maar dat via uw eigen geest ook de verbindingen met onze zijde opener zijn, waardoor u gemakkelijker de juiste denkbeelden zult krijgen. Voor sommigen zal het misschien maar een plotse inval zijn, voor anderen is het misschien wel degelijk een inspiratief gegeven. Maar ieder volgens zijn eigen mogelijkheid kan in de komende maanden de juiste hints, de juiste kracht en de juiste harmonie opvangen.

Dan kunnen we zeggen dat alles wat u hier geleerd hebt tot zijn volle waarde komt. Dan kunnen we zeggen dat u er langzaam maar zeker praktisch iets mee kunt gaan doen.  Zelfs voor degenen die nog in het arbeidscircuit zitten, zij zullen opmerken dat zij met hun ingesteldheid in hun arbeidscircuit in de toekomst aardig wat kunnen realiseren, aardig wat kunnen opvangen, en sommige zaken in een juiste richting kunnen krijgen. Waar het anders wel eens goed fout zou kunnen lopen. Het punt is van durven te werken met hetgeen wat in u leeft, met hetgeen wat u aanvoelt. Daar tegenover, dit is misschien wel een beetje in tegenstrijd met wat in de gedachten van de mensen heerst, en wat in deze maatschappij gangbaar is, dat daar niet altijd een financiële vergoeding moet tegenover staan. Want dat is ook één van de foute denkbeelden die op het ogenblik zeer sterk zijn. Gezien de mens overal in deze maatschappij financieel zeer sterk aan het achteruit gaan is. En dit is niet enkel bij degenen die weinig hebben, degenen die veel hebben verliezen evenveel; u moet niet denken dat het ergens anders is. Maar juist door dat gaat men trachten door wat men doet steeds meer aan te verbinden; een grotere financiële eis. Het gevolg is dat u steeds verder achteruit boert. Wanneer u dit niet doet, wanneer u, voor uzelf probeert, of u nu werknemer bent, of u werkt voor eigen rekening, maakt niet uit, of u bent zelfs al met pensioen, maar u tracht gewoon om vanuit een harmonie, vanuit een eenheidsgevoel naar uw medemens toe te handelen, zonder het denkbeeld van welke tegenwaarde moet daar tegenover staan, zal u opmerken dat, misschien in de eerste zicht, u eigenlijk minder hebt. Maar dat is een vals beeld. Want uiteindelijk zult u zien dat door uw harmonische inzet, vele zaken rondom u zich hierdoor met u in harmonie zetten. Waardoor uw mogelijkheden, hetzij dan wel anders dan met een financiële vergoeding, maar uw mogelijkheden vergroten. Waar dan voor gans de maatschappij iedereen het financieel moeilijk krijgt, zult u opmerken, dat die financiële moeilijkheden u minder raken, eigenlijk voor u geen breekpunt zijn, en dat u met hetgeen wat u bezig bent rustig verder kunt gaan en dat u zult zien dat steeds de evenwichten daar zullen zijn.

De kern van het geheel is wel degelijk dat u met uw omgeving, met de aarde, met de kosmos, een harmonie hebt. Dat u beseft dat, zoals het reeds vroeger naar voor is gebracht, niets op aarde het uwe is, behalve hetgeen wat u gebruikt. Dit is voor de meeste mensen moeilijk aanvaardbaar. Nochtans is dat de sleutel, voor de toekomende generaties. Is dat de sleutel die er voor zal zorgen dat de problemen die nu onoplosbaar lijken te worden en soms al zijn, zullen opgelost worden. Niets, is het uwe, behalve hetgeen wat u gebruikt, zolang u het gebruikt. Dit klinkt redelijk oosters. Nochtans is het dat niet, maar is het een kosmische waarheid, die in de komende jaren, eeuwen, steeds sterker naar voor zal komen. Steeds meer zult u zien dat mensen die voor de aarde iets betekenen dit zullen doen vanuit een optiek waar geen vergoedingen aan vast zitten. Maar die zullen gesteund worden en ondersteund worden door degenen die vanuit hun aanvoelen met hen harmonisch zijn.

Ik besef dat dit voor u op het ogenblik verre toekomstmuziek lijkt, dat u zit te denken van: het zal mijn tijd nog wel duren, ik zie wel.  Maar u zult ervan versteld staan hoe snel dit fenomeen de kop zal opsteken op veel verschillende plaatsen.  Eén van die parallellopende evoluties zal zijn dat u langzaam maar zeker er ook toe zult moeten komen van als eenling op te houden u in deze maatschappij te bewegen. U zult moeten terug gaan beseffen dat u niet alleen deze ganse procedure van verandering kunt overleven. Maar dat u in uw harmonie moet kunnen komen tot een samenwerken.  Tot een eenheid. Dat u zult moeten leren en aanvaarden dat verschillende meningen toch onder eenzelfde noemer kunnen vallen, toch mogelijk maken tot een krachtige samenwerking.  Samen werken is de tweede sleutel die in Aquarius van belang zal zijn. Natuurlijk, wanneer we dit zo beschouwen, dan begrijpt u best dat een maatschappij zoals de uwe, dit niet overleven zal. Want de fundamenten van deze maatschappij, die gericht zijn op zichzelf, zoveel mogelijk voor zichzelf naar binnen te halen, zullen langzaam maar zeker weg vallen. De ene zal het rustig kunnen ervaren, bij de ander zal het misschien een beetje ruwer gaan. Maar uiteindelijk zal het eindresultaat zijn dat de komende generaties tegen deze wereld, tegen deze maatschappelijke structuur, totaal anders zullen opkijken. Dan zal u zien dat uw hokjesmentaliteit zeer snel zal vervangen worden door een saamhorigheid. Door de leuze van: wat we samen kunnen doen, doen we beter. Laat ons de eenheid vormen en vanuit die eenheid vertrekken.

Er zullen altijd wel anderen zijn, en die anderen zullen prediken dat het anders moet, maar zij zullen in eenzaamheid staan roepen. Want de meeste zullen gewoon zeggen: “Kijk, wij gaan voor hetgeen wat we voelen.”

En zo zijn we langzaam maar zeker gekomen dat ik u, een paar nieuwe impressies heb gegeven van hetgeen veranderen gaat.  Hou er rekening mee, hoe verder de tijd evolueert, hoe belangrijker het zal zijn dat u voor uzelf kunt instaan. Dat u voor uzelf kunt zorgen, en vanuit die zelfwerkzaamheid samen met anderen. Let op, ik heb niet gezegd een sociaal systeem zoals u nu kent. Want uw ganse systeem wat zogezegd sociaal is, maar wat het meest asociale is wat u kunt dromen, is niet houdbaar. Een maatschappij zoals de uwe, die gebaseerd is, zogezegd op de zwakste schakel, kan niet functioneren. En zeker niet wanneer dat  degenen die aan het hoofd staan, deze zwakste schakel naar voor schuiven om zichzelf te verrijken. Ook hier zult u moeten leren van u te distantiëren. Ook hier zult u moeten leren dat: wat we samen doen, doen we beter. Zult u moeten gaan voor wat u voelt. Voor de harmonie die u voelt met de ander. Zo zal u zien dat, dag na dag, week na week, maand na maand, telkens weer opnieuw verschuivingen en veranderingen in uw omgeving ontstaan. Dat die verschuivingen niet alleen ontstaan uit politiek, cultureel of sociaal punt, maar ook vooral verschuivingen die ontstaan in de natuur, door de aarde.

Zaken die plots veranderen, tekorten die plots ontstaan, nieuwe wezens die plots een rol gaan spelen. Maar ik wil hier niet te ver op vooruit lopen. Al dat zal maken dat u in zeer korte tijd, ik spreek van enkele jaren, zult stellen dat de wereld die bestond, bij de wisseling van het millennium, dat die tien jaar later niet meer zal bestaan. Dat de veranderingen op zo korte tijd zo intens zullen geweest zijn dat u heel veel nieuwe gewoontes, nieuwe gedachten eigen zult moeten gemaakt hebben wilt u in deze maatschappij nog een betekenis kunnen hebben en uw eigen spirituele en bewustzijnsontwikkeling laten op een positieve harmonische wijze te verlopen. Als slot misschien ook nog één van de belangrijkste tips die ik u kan geven: geloof niet alles wat men u voor schotelt. U leeft in een mediamaatschappij. Een maatschappij waar u vanaf als u wakker wordt ‘s morgens totdat u terug ‘s avonds uw hoofd neer legt, om uw oren wordt geslagen met alle mogelijke berichtgeving. U denkt  misschien dat deze berichtgeving objectief is. Dat hetgeen wat u te zien krijgt via uw televisietoestel, via uw internet, dat dit juist is, correct is. Daar moeten wij u teleurstellen. Het merendeel van de berichtgeving die u via officiële weg krijgt, is volledig gemanipuleerd en is aangepast aan hetgeen wat u wenst te horen. Of beter nog: wat uw leiders wensen dat u te horen krijgt. Veel van de zaken zijn er op gericht om uw gedachten murw te maken en om u in een bepaalde richting te doen denken. Dan komen natuurlijk de ambtenaren, en de theoretici en de mensen van de statistiek, die u gaan vertellen hoe het eigenlijk allemaal is, en dat uw aanvoelen toch niet correct is. Ook daar moeten we zeggen: de cijfers die u te horen krijgt, gaat het nu over voedselprijzen, gaat het over misdaad, gaat het over verkeer, al deze gegevens zijn tot het uiterste gemanipuleerd, in veel gevallen zo gemanipuleerd, dat zij voor heel kleine groepen in de maatschappij heel rendabel zijn. Dit gaat niet alleen over materiële zaken, dit gaat ook over gedachten, spirituele zaken, noem het maar op. Men tracht op het ogenblik zeer veel in bepaalde banen te leiden om op deze wijze een zeer sterke impact te hebben op de bevolking, op de mens. Dus wanneer u heel geboeid luistert naar de berichtgeving, of heel geconcentreerd uw krant leest, houd dan in uw achterhoofd er rekening mee dat u eigenlijk luistert, kijkt, of leest wat een illusie is. Wat in vele gevallen ver van de waarheid is. Vraag u af, wanneer u zaken hoort, wat kan er achter schuil gaan? Wie heeft hier voordeel bij? Vooral de vraag: wie heeft er voordeel bij? zal u dikwijls de hint brengen om zaken op zijn juiste waarde te kunnen inschatten, of te kunnen zien wat er juist gebeurt.

Of denkt u nu om even in de actualiteit te blijven, dat hetgeen wat dat in een land als Birma op het ogenblik plaatsgrijpt, dat dat hetgeen is wat u denkt dat gebeurt? Denkt u nu werkelijk dat die Boeddhistische monniken, en dat leger zo tegenover elkaar staan? Denk even goed na, analyseer even een toestand, besef even dat Birma een land is dat enorm rijk is aan grondstoffen, die het Westen nodig heeft. Besef even, het zijn kleine tips die ik u geef, maar dan kunt u misschien een puzzel leggen, dan heb u het bewijs dat hetgeen dat ik hier vanavond naar voor breng, niet zo onredelijk is. Besef, dat op het ogenblik de grootste verdienste van dat regime daar via onze nieuwe Franse vriend naar Europa vloeit, dat die nieuwe Lodewijk de 14e, Sarkozy, die toch op zijn troon denkt dat hij de meester is nu van het nieuwe wereldrijk, in botsing komende met belangen aan de andere kant van de Atlantische oceaan, die voelen dat ze op deze nieuwe Lodewijk de 14e geen impact hebben, dat hij nogal koppig is en hun eigen mogelijkheden schoon zien om te proberen op deze wijze zaken te laten veranderen. Of had u gedacht dat wanneer het regime in Birma wijzigt, dat het voor de mensen daar anders zal zijn?

Het zal gewoon een andere verpakking zijn, maar alles zal bij het oude blijven. Behalve, dat is hier wel belangrijk, dat heeft noch de Europeaan, noch de Amerikaan ingeschat, dat de spirituele wereld die erachter steekt in die gebieden, wel eens voor een totaal andere oplossing zou kunnen zorgen, dan dat wij hier in het Westen kunnen inschatten. Want vergeet niet dat de Boeddhistische gedachte die daar toch sterk heerst, een gedachte is van: we binden ons niet. Wanneer die ongebondenheid de hoofdact gaat worden in die streek, dan kan het wel een keer voor  onze Lodewijk de 14e of onze andere heel intelligente, aan de andere kant van de oceaan, een onbegrijpelijk probleem zijn. Want zij denken dat de Birmaan, op eenzelfde wijze denkt als de westerling. Zolang dat zij de slavernij daar intact kunnen houden, kunnen ze een greep handhaven, maar u hebt zelf, wanneer u naar de vorige eeuw kijkt, in Vietnam kunnen opmerken dat de toenmalige Franse dominantie het ook moest afleggen en dat dan de Amerikanen die hetzelfde spelletje speelden, ook hun pak en zak hebben mogen maken, na veel ellende.  Dan kunt u denken van ja, maar dat was toch communisme. Ja, maar het communisme had dan wel een boeddhistische achtergrond. Dan kon het wel ‘communisme’ zijn, maar wanneer dat ‘communisme’ tot staatsgodsdienst is, gebaseerd is op de oude denkbeelden van het boeddhisme, dan krijgt u een zeer gevaarlijke mix, waar mensen ‘voorgingen’, met als gevolg dat zo goed in die tijd de ‘Zonnekoning’ met zijn grote neus, toen mocht ophoepelen, en dat de Amerikaan met al zijn ‘Coca-Cola’ ook terug naar huis mocht gaan.

We staan hier weer, voor een soort zelfde scenario. Wees er van overtuigd, ik heb maar een klein tipje van de sluier opgelicht. De rest mag u zelf uitzoeken. Maar dat het niet zal zijn zoals de berichtgeving het u wijsmaakt, daar kan ik u wel een garantie voor geven. Ik denk met deze kleine hint naar de toekomst toe die u zelf kunt volgen en waar u waarschijnlijk binnen enige tijd zult zeggen: ‘hé, dat hebben ze ons toen gezegd, nu komt het duidelijk uit,’ wil ik hiermee afronden. Herlees het, neem er het uwe uit, denk er over na.

Probeer met heel kleine zaken gewoon heel klein te beginnen, langzaam maar zeker uw leven aan te passen aan de nieuwe kosmische tendensen die rondom u aan het ontwikkelen zijn. U moet vandaag op morgen niet alles overboord gooien, dat brengt niets op. Maar houd er rekening mee, houd rekening met de kennis die u gekregen hebt. Waar u kunt, waar u aanvoelt, pas het toe. Geloof meer en meer in uw eigen intuïtie. Dan zult u opmerken dat u via kleine zaken die u wijzigt in uw doen en uw laten, uw ganse wereld veel harmonischer gaat zijn. Dat u zich ook veel gelukkiger gaat voelen. Wanneer u als mens zich harmonischer, gelukkiger voelt, dan zult u ook lichamelijk veel gezonder zijn. De gezonde mens heeft het voordeel dat hij een veel grotere weerstand heeft tegen alle mogelijke kwaaltjes die in de komende maanden in deze donkere maanden, naar voor zullen komen. Dan gaat u allemaal veel minder ‘snotneuzen’ zijn. Dan gaat u gelukkig, evenwichtig, krachtig het nieuw jaar tegemoet.

Ik wens u veel succes in uw zoektocht, en wees er van overtuigd, op het ogenblik dat u aan ons denkt zijn we er, en zullen we trachten te inspireren, en te helpen in zoverre dit mogelijk is, om u in dit leven zo goed mogelijk en zo veel mogelijk het juiste te laten beleven.

Deel 2.

  • Waarom zijn praktisch alle profeten mannelijk?

Ik denk dat u even u meer moet informeren. U spreekt dan over profeten die behoren tot het Judaïsme, en eventueel tot het christendom. Maar mag ik u opmerken dat in het christendom veel vrouwenheiligen zijn, vooral als ze gestorven waren. Hoeveel heilige vrouwen staan er op de kalender? Goed, wat betreft mannelijke profeten, je hebt even veel vrouwelijke profeten, maar meestal werken zij via andere wegen. En het hangt ook een beetje af van de ingesteldheid. Kijk eens naar de Islam. Mohammed is de profeet van de Islam, zogezegd, maar de echte profeet van de Islam was niet Mohammed, maar was zijn echtgenote. Want Mohammed was iemand die aan vallende ziekte leed, en tijdens zijn vallende ziektes, tijdens zijn ‘toevallen’ sloeg hij wel wat uit zijn voeten, om het zo te zeggen, maar dat werd altijd mooi gepareerd door zijn lieve eega, om het zo uit te drukken, of toch zijn voornaamste vrouw. Een weduwe, waar hij de centen en de mogelijkheden kreeg om ook zijn leger op te richten. Zij is het die de meeste denkbeelden hem ingefluisterd heeft. Het is maar hoe je het bekijkt. Wanneer je bv. naar het Hindoeïsme gaat kijken, zie je daar ook veel vrouwelijke goden of profeten.

Bij het Boeddhisme zie je naast Boeddha ook verschillende vrouwelijke profeten. Dus, ik denk dat u een nogal christelijk-westelijk beeld hebt van wat er op de wereld is gebeurd. Nu, in sommige periodes was het gemakkelijker als man om profeet te zijn, dan als vrouw. Dat neem ik aan. Maar dat wisselt nogal eens af. Dus wanneer u zou stellen dat alleen maar mannelijk watermerk het voor het zeggen heeft gehad, dat is ook niet waar, hoor. Dat klopt niet, dus….en troost u, eens dat u bij ons bent, speelt dat toch geen rol, want wij hebben geen watermerk meer, en dat is maar goed ook.

  • Broeder. In het eerste deel heeft men gezegd dat er vreemde wezens zouden ontstaan, werd daarmee bedoeld ‘in de natuur’?

Vreemde wezens daar bedoelde men mee dat vooral in de natuur door bepaalde mutaties bepaalde, ja, ik zal maar zeggen, ten opzichte van virale en bacteriële wezens nieuwe vormen zouden ontstaan. En als je het dan toch de puntjes op de ‘i’ wilt zetten, tussen dit en enkele generaties zul je opmerken ook dat het menselijk lichaam via mutaties nieuwe vormen zal creëren. Maar daar gaan jullie geen last meer van hebben!

En dan ga ik voor vanavond dus mijn taak vervullen met de meditatie die de avond gaat afsluiten.

Meditatie: Volle maan.

En vandaag nog voordeel dat het volle maan is en dat de maan hier zo juist mooi boven ons hangt. Ik zou zeggen, lieve mensen, even in gedachten: sluit de kring.

Denk even aan die prachtige volle maan die hier zo juist boven ons hangt. En laat even de Kracht van deze maan hier in ons midden weerspiegelen. Voel even de prikkel van deze planeet. Voel even hoe deze volle maan uw lichaam kan stimuleren naar een goed gevoelen. Voel even hoe deze Kracht uw lichaam tot harmonie kan brengen. Hoe deze Kracht in u vlinders kan doen opstijgen, een goed gevoel kan geven.

Tracht even één te voelen met deze Kracht. Eén met al het goede wat de maan in zich houdt. Want de mens denkt al rap: ‘volle maan, ach, alles wordt geactiveerd, gij moet voorzichtig zijn, er gebeuren ongelukken, ziekten en rampen gaan gebeuren,’ maar het is de mens die dat denkt in zijn negatieve ingesteldheid.

Maar laat ons het even anders bekijken. Laat ons even deze maan bekijken als de energievorm die ons een goed gevoel geeft.

Als een energievorm die alles voor ons mogelijk maakt; als een energievorm wanneer wij iets willen realiseren dat wij het, dankzij deze Kracht, dankzij deze energie, kunnen realiseren. Dat wanneer wij een nieuw idee hebben het kunnen laten rijpen en tot volheid kunnen laten komen, om het in het Licht van deze maan en zijn pracht en glorie te kunnen weggeven.

Ach, de maan is voor ons mensen een werkinstrument van Liefde en van Kracht. En niet van wat men er meestal van maakt: het gevaar. Want dat zit enkel in onze gedachte, de maan is onze vriendin, is de godin van de Liefde, maar van de ware Liefde. De Liefde voor het Al-bestaande, de Liefde voor de eenheid, de harmonie, die de Vader ons geschonken heeft.

De maan is de godin, de vrouw van de Kracht, van de harmonie. De vrouw van de vernieuwing, de profetes van de nieuwe, ontluikende ideeën. Want heb je nog niet opgemerkt, telkens wanneer deze godin in volle Kracht, in volle glorie, in volle schijn aan het firmament staat, dat nieuwe ideeën, nieuwe Krachten zich openbaren. Zie het positieve van deze godin, gebruik de Kracht van haar.

En zo kun je ontdekken wat jouw sterke kanten zijn, zo kun je uzelf tot ontwikkeling brengen, mogelijkheden ontwikkelen die dankzij haar tot de top van uw mogelijkheden kunnen komen. De maan is de godin die ons helpt, die ons helpt met Kracht en energie te werken, de maan is onze profetes, die ons nieuwe ideeën geeft.

En om ons samenzijn hier te besluiten, stel ik het volgende voor: neem iemand of iets in uw gedachten, waarvan je weet die met iets bezig is, dat een beetje steun kan krijgen, dat een beetje inzicht nodig heeft, een beetje Kracht. Neem dit beeld in u en richt u dan tot de Godin, geef haar het beeld en vraag haar dat haar Kracht, haar blauwe Licht, deze vraag omsluit, zodat deze vraag haar antwoord krijgt in alle Kracht, in alle harmonie, in alle schoonheid.

Dat deze Kracht zich dan openplooit en dat degene aan wie je gedacht hebt, in de komende dagen tot de bevinding komt dat hetgeen wat voor hem of haar onmogelijk leek, ineens tot de mogelijkheden behoort. In één klap tot realisatie wordt. Dankzij u en de maangodin, dankzij u en deze Kracht!

En wanneer u dan binnen enkele uren of dagen het resultaat zult zien, wees er dan overtuigd van dat de maan, wanneer zij in volle glorie aan het firmament hier staat, zoals nu vanavond, hier schijnt boven ons, dat zij niet uw vijand is, maar dat deze Godin, uw vriendin is! Die steeds tracht te zorgen dat je de Kracht hebt die je nodig hebt om de weg die je bewandelt, die je voor deze incarnatie gekozen hebt, op de meest juiste wijze te gaan.

En in dit leven, op de aarde, de meeste harmonie er uit te puren; zodat, wanneer uw weg ten einde is, u dankzij deze Kracht, dit Licht, deze Godin, uw bestaan in het Licht verder kunt zetten.

En dat, lieve mensen hier aanwezig, is de ware waarde van deze planeet.

Ach, astronomisch is het maar een planeet, maar in werkelijkheid is het een echte Godin, die telkens weer opnieuw met haar Kracht en haar Licht, de mens tracht te helpen. Tracht het beeld van deze helpende Godin in uw hart te sluiten, en de volle maan zal steeds voor u positiviteit betekenen. De volle maan zal steeds voor u een schitterend Licht zijn aan het firmament!

Zo, lieve mensen, ik moet het medium nu vrij geven. Ik zou zeggen, houd het even rustig, laat even deze Kracht van de maan, van Luna, deze lieve godin, in u werken.

En dan zou ik zeggen, ga met een warm hart, een goed gevoel de toekomst tegemoet.

En zoals we hier vanavond een beetje humor in gebracht hebben, tracht in uw leven alles nogal te benaderen met een beetje humor. Dan zal alles wat er ook plaatsgrijpt, voor u aanvaardbaar zijn, en dankzij deze ingesteldheid een mogelijkheid om in dit leven dat je nu aan het leven bent, een maximale bewustzijnsontwikkeling door te maken.

image_pdf