Druïden – Deel 01 – les 20 – Gedachtekracht

2 september 2014

Zo, hopelijk hebben jullie van de rust kunnen genieten en zijn jullie er klaar voor om nog even er sterk tegenaan te gaan bij deze paar laatste lessen van dit, laat ons zeggen, lesjaar. Ik zou graag vanavond met jullie het hebben over gedachtekracht en dit in een bijzonder kader. Oh, ik weet het, hier is al meer gesproken hoe je met uw gedachten moet omgaan en zo verder. Maar ik zie dit ook meer als een voorbereiding voor diegenen die willen verdergaan. Want op het ogenblik is het zo dat er enorm veel invloeden zijn. En wij hebben opgemerkt de laatste tijd dat velen van jullie, ondanks alle inspanningen die ze doen, ondanks de oefeningen en de meditatie die je uitvoert, zonder dat zij daar dikwijls aandacht voor hebben, meegesleurd worden in gedachtepatronen die op het ogenblik over deze aarde, als het ware, rollen.

Ik weet niet of u het al heeft opgemerkt, maar zelfs hier in deze streken heerst er tamelijk grote onrust. In vele gevallen zou je zelfs kunnen spreken dat er een soort angstpsychose op het ogenblik de gedachtewereld van de mens, en niet alleen in het Westen, in zijn greep heeft. Komt dit door de mens zelf? Dan moet ik daar direct op antwoorden: zeer zeker niet. Er liggen andere oorzaken aan de bron. En daarom ga ik trachten vanavond u duidelijk te maken hoe u, ondanks de gedachten die u zelf hebt, waarvan u denkt dat deze de jouwe zijn, dat dit toch niet altijd zo is en dat uw eigen gedachtebeelden in veel gevallen zeer sterk gemanipuleerd zijn. En heus niet alleen door de geest, niet door de geest die het positief met u meent, niet door de geest die het misschien minder positief met u meent.

Om te beginnen moet u rekening houden, dat hebben we hier vroeger al meermaals naar voor gebracht, dat u als mens deel bent van de natuur. U staat niet buiten de natuur. U kunt wel denken: “ik ben meer en beter dan de hond die op straat loopt” of “ik ben meer of beter dan de vogel die in de lucht hangt”. Maar in wezen beantwoordt u aan dezelfde wetten en wetmatigheden. Of u dat nu graag hoort of niet, toch is het zo. Het is niet omdat u een menselijke verpakking hebt dat de aarde en de ganse kosmos geen directe invloed op deze verpakking hebben. En daar begint nu juist de moeilijkheid, ook wat betreft het omgaan met uw gedachten.

We zitten op het ogenblik in een sfeer die voor de aarde zuiverend is, vernieuwend is, die nog wel een zeer lange tijd zal aanhouden. Tezelfdertijd in uw zonnestelsel gebeurt er van alles wat de laatste eeuwen bijna nooit heeft plaatsgevonden. Dit is misschien voer voor diegenen die zich in astrologie interesseren omdat, wanneer je alles heel mooi gaat nagaan, je zult opmerken dat veel astrologische zaken zich nu plots anders gaan voordoen, zich plots anders gaan manifesteren met ook alle invloeden op de mens en op het geheel van de aarde.

Mag ik er u opmerkzaam op zijn dat op dit ogenblik wij reeds gedurende een langere periode bijna dagelijks meerdere zware zonne-erupties kennen. De zon op het ogenblik is zich met heel veel zaken aan het moeien. De zon is bijvoorbeeld ten opzichte van de aarde in harmonie, in deze zin, dat zij de aarde helpt zich te vernieuwen. Daardoor doet zij de moeite van sterke zonne-erupties vrij te geven die invloed hebben op uw eigen atmosfeer, die invloed hebben op uw aardkern. En daar begint natuurlijk de wisselwerking. Want wanneer de aardkern zich laat geleiden door de erupties van de zon, dan krijg je ook dat het ganse levend gedeelte van de aarde, sta mij toe het zo uit te drukken, hetgeen wat jullie magma en zo verder noemen, maar ik zou dat een beetje bekijken als zijnde de bloedcirculatie van de aarde, dat deze ook in volle werking komt. En dat je dan krijgt dat hier en daar vulkanen zich gaan roeren, maar ook dat aardschollen zich een beetje gaan bewegen. En dat wil zeggen dat op korte tijd er enorme veranderingen in het spanningsveld in de atmosfeer aanwezig zijn.

Wanneer u nu beseft dat u, wat uw gevoelens, uw gedachtepatronen, uw reactiepatronen, ja, ook uw reactiepatronen, u gevoelig bent aan deze wijzigingen in deze velden, dan begrijpt u toch dat er op dit ogenblik in u zelf zaken gebeuren die u niet in de hand hebt. Vanuit deze zaken kunnen er, bijvoorbeeld in uw technische wereld, alle mogelijke ongevallen ontstaan omdat u verkeerd reageert. Maar er kunnen ook verkeerde emoties opwellen. U kunt denken: “ik voel dit of dat aan”, u vertaalt het in de oude taal die u kent van gevoeligheden en u bent natuurlijk gezien met wat er gebeurt. Want hetgeen wat u dacht dat plaatsgreep, is niet, is iets anders, met alle gevolgen van dien. En dit zult u op velerlei terreinen in uw eigen omgeving waarnemen, maar u zult dit ook op wereldvlak waarnemen. Want men neemt verkeerde beslissingen. Men handelt verkeerd, men denkt verkeerd omdat men reageert volgens de oude patronen die het lichaam kende maar die, in de verandering die in de atmosfeer bezig is, gewijzigd zijn.

Dus sta mij toe te zeggen dat u naar de toekomst toe, zeker wat emoties aangaat en reacties volgens emotiepatronen, u leert tot 10 tellen. Ach, u kent dat wel, voor je uitbarst of kwaad wordt, hou even de adem in, tel tot 10. Het is een oude wijze van beheersing maar die, zeker naar de komende tijd en deze tijd zal redelijk lang duren, aan de orde is. Doet u dit niet, ach, dan zult u opmerken dat, ondanks dat u dacht volgens uw kunde, volgens uw aanvoelen, volgens uw ervaring toch juist te handelen, dat u plots het deksel op uw hoofd krijgt. En dan zult u zichzelf beklagen hoe onrechtvaardig de aarde, de wereld en de mens rondom u is want “dit had ik toch niet verdiend; ik denk dat ik op een juiste wijze gehandeld heb”. Neem gerust van mij aan dat veel zaken anders gaan draaien, keren en lopen dan dat de mens het voorzien heeft, en dit op alle terreinen.

Of je nu praat over gewoon dagelijkse zaken zoals een huishouding in een familie of je praat over de ‘haute finance’ of je praat over het leger en de militaire noodzakelijkheden om de stabiliteit in het Westen te handhaven of u praat over religie van “wij worden overspoeld door fanatiekelingen”, dit alles, gebaseerd op de oude denkwereld zal je zien botsen, zal je zien in elkaar vallen, als het ware.

En daarom wil ik op deze avond en één van de laatste lessen die wij u dit lesjaar geven, opmerkzaam zijn dat wanneer u verder wilt gaan met de lessen, je dit onder de knie moet kunnen krijgen. Want wanneer je naar het volgende schooljaar overgaat, dan gaan we in dat tweede lesjaar meer praktische zaken aanleren die nodig zijn om in deze veranderende wereld verder te kunnen, die nodig zijn om, waar uw gekende wereld verdwijnt, de zaken te kunnen ondervangen en voor uzelf op een juiste wijze verder te gaan. Oh, en de wereld draait verder, hoor, maak u geen zorgen. Hij zal misschien niet meer verder draaien zoals jullie het graag willen, dat is iets anders.

Wanneer we bekijken wat er op het ogenblik aan het gebeuren is, dan zit je effectief, zoals reeds lang aan jullie is meegedeeld, dat de verandering, en in dit geval de chaos, toch volledig zich aan het voltrekken is. Een voorganger van mij heeft ooit gezegd: “waar het niet op de normale manier kan gebeuren, zullen de militaire laarzen het wel doen” en dat is op het ogenblik zich toch wereldwijd rustig aan het opbouwen en aan het voltrekken. Maar goed, wilt dat daarom zeggen dat wij mee moeten gaan in die sferen, in die gedachtegangen? Zeer zeker niet.

U hebt het laatste jaar al heel wat materie aangereikt gekregen waar u mee aan de slag kunt, waar u mee kunt voorkomen dat u meegetrokken wordt in de vloedgolf, de tsunami, om het modern uit te drukken in jullie tijd, van gedachten die alles, maar ook alles overspoelen en in chaos brengen. Het eerste punt om u daaraan te onttrekken, is: ga er niet tegen vechten. Begin niet de profeet uit te hangen, begin niet in discussie te gaan, het lukt toch niet. U moet het zo bekijken dat de gedachtetsunami’s die nu over de aarde rollen, zo sterk zijn dat je ze kan vergelijken met astrale figuraties die zichzelf steeds voeden aan de hand van de angst en de agressie die overal op deze wereld op dit moment hoogtij viert.

Is het niet dat men fundamentalistisch-religieus is, dan is men ontzettend bang voor alle mogelijke nieuwe ziekten die uitbreken of men is bang voor de tegenpartij, dat deze toch sterker blijkt te zijn dan dat men dacht en zo verder. Ach, u moet maar gewoon even de nieuwsberichten beluisteren en u weet wel waarover ik praat. Ga daar niet in mee, stoor u daar zelfs niet aan. Je kunt er toch niets aan veranderen. Wanneer uw leiders besloten hebben om hun macht te bevestigen, ondanks alles, zullen zij dat doen. En daar kun je als eenling weinig aan veranderen. Maar wat je wel kan, is dat je niet meegaat in dat proces. En daar begint het vooral in de gedachtewereld: dat je u niet mee laat drijven.

Wanneer je voelt dat men u meezuigt, stel dan duidelijk voor uzelf: “ik heb daar geen deel aan, dit is mijn wereld niet”. Alleen al door zulke houding aan te nemen, ga je de astrale krachten daar blokkeren. Probeer u zoveel mogelijk te distantiëren van alles waar men u voor oproept om aan deel te nemen. Hoe mooi verpakt het ook mag zijn, blijf er van weg. Zeg gewoon: “dit is niet mijn wereld, zo wens ik niet te reageren”. Want u hebt, ach, zoveel goede acties, hé. Actie voor dit, actie voor dat, actie voor zus en zo. Ze moeten allemaal veel geld opbrengen en u wordt gewoon murw gemaakt met de idee: als je daar niet aan meedoet, dat je toch geen goede mens bent. “Is het niet erg, mensen of kinderen die ziek zijn, de gekende acties tegen kinderkanker en weet ik veel, ja, daar moet je in meegaan”. Juist niet. “Ach, ziet eens, de arme sukkelaars die daar zitten te verhongeren of slachtoffers van een natuurramp, ja, daar moet je toch gevoelig voor zijn, daar moet je toch voor gaan”. Juist niet.

Nee, dit klinkt misschien in jullie oren nu weinig geestelijk of weinig lichtend, nochtans het is correct. Want erin meegaan betekent, en luister nu heel goed, een bevestiging en een onderhouden van een toestand. Erin meegaan betekent het demonische dat aanwezig is, versterken. U ziet het misschien zo niet want u bent allemaal goed opgevoed. En als uw medemens in Afrika, in Azië of in een andere stad in nood is, ach dan moet je helpen, zeker in deze tijd, liefst met storting op rekeningnummer zoveel. Juist niet. Want eerstens: u helpt de personen niet en tweedes: u onderhoudt een zeer negatief gedachtegeheel waar aardig wat anderen voor zichzelf een enorme winst, om het zo te zeggen, in hun gedachte, maar achteraf betalen ze dat wel terug, maar dat beseffen ze dan nog niet, uit halen.

Wanneer u werkelijk een betekenis wilt hebben voor uw medemens, voor de wereld, dan doet u dat niet op zulke wijze, maar dan begint u bij uzelf en dan ziet u welke mogelijkheden u zelf rondom u hebt. En dan kan een vriendelijk woord aan uw gebuur een miljoen maal meer waard zijn dan welk bedrag u ook stort op welke actie ook.

Het zijn al deze georkestreerde zaken waar ook deze verkeerde gedachtewegen aan vastzitten, die je moet leren doorgronden door van op afstand ze te benaderen, te bekijken en voor uzelf te kunnen vaststellen: “nee, dit is niet mijn ding, hier ga ik niet in mee”. En soms zal dat heel moeilijk zijn omdat men vooral speelt op uw emotie en in deze moderne tijd met de media u van alles, zelfs foutief, zelfs vrijwillig bedrieglijk, voorstelt. “Ach, zie eens hoe zij afzien. Ach, zie deze ellende eens.” En de mens is vertrokken. Zijn gedachten, zijn angst ervoor is voldoende om meegesleurd te worden in deze chaotische wereld. En juist dit, mensen, juist dit moet je leren doorzien, moet je leren voorkomen. Als je werkelijk als lid van deze groep, als lid van de mensheid voor de mensheid iets wilt betekenen, hoe klein ook, dan is de eerste stap om u neutraal te kunnen opstellen en niet meegesleurd te worden in de gedachtegolven die nu over deze aarde razen.

U kunt als groep en als individu zeer veel betekenen. U kunt zorgen dat er via het juiste denken, via de juiste ingesteldheid er een berm wordt opgeworpen tegen deze gedachtegolven. Niet een berm die gaat vechten, die gaat tegenzetten, maar een berm die gewoon gaat zorgen dat de golf een andere richting kan uitgaan. Dat hij u niet besmet, dat hij degenen waar je mee in harmonie bent, niet kan treffen. U beseft toch dat welke energieën er ook zijn, deze steeds, wanneer je de juiste attitude aanneemt, dat je deze energieën in de richting kunt laten gaan die u wenst. Maar ook hier moet je weer vertrekken vanuit hetgeen u geleerd hebt: rust in uzelf te vinden, evenwicht in uzelf te vinden, harmonie in uzelf en van daaruit te werken, van daaruit te handelen. Dan kunt u maar eerst werkelijk goede leerlingen zijn die steeds verder kunnen doordringen in de werkelijkheid van de kosmos, die hun bewustzijn verder kunnen laten ontplooien.

In de komende weken, en zeker wanneer we verder gaan kijken naar het einde van het jaar, zul je aan hetgeen wat hier vanavond is gebracht al aardig wat hebben. U zult opmerken dat, door de wijzigingen die zich in uw atmosfeer voordoen, er ook, volgens de typologie die je bent, invloeden u trachten te sturen. Wanneer we spreken bijvoorbeeld over vuurtypes of mensen waarbij vuur toch een belangrijk onderdeel in hun karakteriële ontwikkeling is, zullen zeer moeten oppassen voor allerlei onevenwichten die kunnen ontstaan wanneer zij meegaan in de gedachten die rondom hen aanwezig zijn. Een vuurteken gaat, zonder dat ze erbij stilstaan, brandstof daaruit halen en gaat heel gemakkelijk daardoor voor zichzelf teveel schade aanrichten. Dus, voor allen die hier het vuur in zich dragen als kenmerk, zou ik zeggen: let op, tel tot 10, adem goed in en laat u niet op stang jagen door eender welke gedachte, door eender welke emotie.

Maar oh, het geldt voor de andere types ook, hoor. Neem het water: degenen die zo beweeglijk zijn, moeten echt opletten in deze tijd, want door de gedachtegolven kan die beweeglijkheid hen van de ene oever naar de andere slaan waardoor er een totale onevenwichtigheid ontstaat, in vele gevallen emotionele disharmonie, waardoor ze met zichzelf geen weg meer weten, en zoals het water overal instroomt, van de ene valkuil in de andere valkuil kunnen lopen. Emotie oncontroleerbaar, botsingen à la minute.

Ach ja, ik ben misschien een beetje te optimistisch, maar het is op dit moment zo dat ik tracht ieder van jullie aan het denken te zetten over zichzelf.

Dan hebben we de ‘lucht’: ach, dat gaat wel, hé. ‘Lucht’ is een teken dat lucht is, hé. ‘Lucht’ is lucht. O ja, alleen vergeet ‘lucht’ nogal eens dat er veel meegepakt wordt. En wanneer je als luchtteken teveel in uw rugzak steekt, dan is het als een vliegtuig dat overladen is. Dan weet je niet wanneer je brandstof op is en dan weet je nog minder waar je een noodlanding kunt maken. Dus ook voor het luchtteken zou ik zeggen: laat u niet meewaaien. Let op alvorens u van het een naar het andere fladdert. Dezelfde regels gelden als voor de andere tekens.

En dan krijgen we tot slot nog, voor diegenen die het graag horen, de aarde: die moeten ook oppassen. Waarom? Omdat die al zo vastgeroest zitten meestal in hun gedachtepatronen, want wat zij denken dat ze denken, denken ze dat het juist gedacht is. Ja, ge moet daar eens over denken wat voor een denkpatroon dat is. Zij hebben dan niet de flexibiliteit en botsen dan op muren die ze zelf gebouwd hebben via hun denken waarvan ze niet beseffen dat ze een illusie zijn. Ook hier weer hetzelfde: laat deze zaken los. Tracht niet vast te houden. Want als aarde vasthoudt en niet durft loslaten, dan kun je zeggen dat ze versteent. Daar ben je niks mee. Zo goed als het vuur te hard gaat branden, dat het verast. Daar is het vuur ook niks mee. En zo kunnen we verdergaan.

Er zijn er hier die denken: “ja maar, je hebt toch nog de ether”. Ja, die heb je zeker, maar die is niet van toepassing voor geen van jullie. Ai, op zere tenen getrapt. Maar goed, tracht in de toekomst te beseffen dat veel van uw gedachtepatronen niet de uwe zijn. Tracht van elke, dwangmatig bijna, ik zal het zo uitdrukken, gedachte of elke gedachte die in u opkomt, al is het vanuit uw buikgevoel “ik moet dit doen”, even een tijdje opzij te zetten en dan te zien: wat is het nog waard?

Je kan denken: “ik moet vandaag een brief schrijven om bijvoorbeeld dat en dat aan de kaak te stellen”. Je vindt dat je dat moet doen. Uw vuur brandt want die wil dat zo hebben. Wacht. Verplicht uzelf over dat onderwerp, waar u zich zo druk over maakt, 48 uur te laten liggen. Niet 24 maar 48. U laat het gewoon los, u schrijft uw brief niet. 48 uur later kan u terug gaan overdenken: “wat was er nu eigenlijk aan de hand? Wat was er gaande? Wat wou ik nu eigenlijk doen” En zo zul je opmerken dat, doordat je die tijdspanne daartussen hebt gelaten, u plots het anders ziet, het anders aanvoelt. Dat u plots andere waarden erkent, andere zwaartepunten ziet die u niet had 48 uur daarvoor. En zo is het aan te raden met alle gedachten die dwangmatig opkomen: “ik moet dit doen of dat zou moeten gebeuren, van zo te handelen. En laat u niet misleiden door de gedachte: “ja maar, ik moet dat doen want volgens de wet is het zo, dus ik mag niet anders”. U bent even hard gezien als u zo redeneert.

U moet proberen van naar het zuivere te gaan, de zuivere gedachte, de zuivere weg, als het ware. En dan gaat u bij veel zaken opmerken dat de soep heus niet zo heet gegeten wordt als ze opgeschept wordt en dat er eigenlijk niets is dat u kan dwingen. Alhoewel, in de toekomst, en dat gaan allen hier aanwezig opmerken, de ideeën dikwijls aanwezig zullen zijn dat u gedwongen wordt. “Ik kan niet anders, er is geen andere mogelijkheid, hoe ik het bekijk, het gaat niet anders”. Als u dat bij uzelf aanvoelt, neem dan de 48-uren-tijdsformule. En u zal zien dat het wél anders kan, dat er wél andere mogelijkheden zijn, dat je zelf veel meer in uw mars hebt dan dat u eerst dacht.

Het is een tijd op het ogenblik van enorme verschuivingen, enorme omwentelingen. Het is een tijd waarin de gedachte van wat waardevol is vandaag, morgen een illusie blijkt te zijn. En hetgeen waarvan je zegt: “ach, laat het, het heeft geen zin”, blijkt binnen enkele dagen uw laatste kans te zijn, uw laatste houvast te zijn. De maatschappij kent dit nog niet. Ze ondervindt het wel al. Want vele zaken lopen ineens anders dan de maatschappij ze voorziet. Maar ook daar is het van: benader alles van op afstand. Pas de formule toe: “ik tel tot 10 voor ik iets zeg of voor ik handel, ik wacht 48 uur voor ik iets onderneem”. En dan zult u opmerken dat u eerstens u veel rustiger gaat voelen, hoe gek dit mag klinken. Want u denkt: “ja, door niet te handelen, ga ik juist spanning krijgen”. Nee, door heel bewust tegen uzelf te zeggen: “hier ga ik niet direct op in, ik pas mijn kennis toe en ik wacht”, kunt u uzelf tot rust brengen, gaat u niet mee in de uitstraling die de atmosfeer als prikkel aan u geeft, maar beschermt u zichzelf en krijgt u achteraf een juister antwoord.

In deze tijd, en ik heb het daarjuist gezegd, blijft het voor ieder van u belangrijk te beseffen dat je deel bent van een groep, dat je in de kracht van die groep aardig wat werking kunt realiseren. Distantieer u niet van de groep want dan, als u dat doet op deze moment, dan trekt u eigenlijk alles naar u toe wat de groep als groep heeft afgeschermd. Oh, zelfs zonder dat u het bewust weet.

U weet, we hebben op het einde van de maand de laatste bijeenkomst. In deze laatste bijeenkomst zult u kunnen beslissen of u verder gaat of dat u de groep verlaat. Op deze bijeenkomst gaat u de mogelijkheid hebben om voor uzelf te zeggen: “kijk, ik stop hiermee, voor mij is het goed geweest”. Wij hebben dit speciaal gedaan, als er iemand is die dat wenst, dat deze dat dan kan realiseren zonder een te grote terugslag van het geheel te krijgen. Ik denk dat wij altijd ten opzichte van ieder van jullie daar eerlijk in zijn geweest. Ook dit willen wij in schoonheid voor iedereen kunnen afronden. Zeg je echter: “ik wens verder te gaan”, dan gaat dat perfect, dan is er geen vuiltje aan de lucht. Dan moet je wel blijven beseffen dat je deel bent van die groep, deel bent van een kracht die door de maanden dat wij samen zijn gekomen, dat wij samen hebben gewerkt, zelfs als dat werken maar luisteren is naar ons, heb je een kracht gevormd, in dit geval een zeer sterk lichtende kracht, die nu reeds een invloed heeft, een medesturing heeft op wat in de atmosfeer rondom u gebeurt.

Er is een sterke wisselwerking tussen de aarde, de groep en ik durf zelfs zeggen: de uitstraling van de andere planeten. Met als gevolg dat voor de groepsleden er een vorm van evenwicht is ontstaan waardoor veel zaken die anders door de invloed van de atmosfeer in de natuurlijke richting zouden zijn geëvolueerd, nu steeds zijn afgerond en in een evenwicht, voor zover het mogelijk is volgens de voertuigen, wordt gehouden. Dit hoort nu eenmaal bij de groepswerking. In deze tijd en zeker in de komende, ik durf hier spreken van eeuwen, zullen groepen als deze steeds meer noodzakelijk blijken. Omdat het de manier zal zijn om de verandering voor een aantal mensen op een aanvaardbaar evenwichtige wijze te laten verlopen om er zo te kunnen toe komen dat niet alleen de kennis bewaard blijft, maar dat ook de nieuwe mogelijkheden in het geheel van de nieuwe heerser tot een juiste ontplooiing kunnen komen.

Het is, bij wijze van spreken, voor ieder van de aanwezigen een win-win situatie wanneer je gewoon de moeite neemt, qua gedachte, van u deel te voelen van het geheel, van wat er ook gebeurt, wat er op u afkomt, dit als het ware in het geheel te leggen en aan het geheel te geven. Dit kan je perfect in meditatie. Dit kan je perfect wanneer je even tot rust wilt komen. Het geheel neemt het op en zal het op een juiste wijze kunnen verwerken. En dan krijg je het gevoel, de gedachte: “aha, dit is de wijze waarop ik het moet afronden, dit is de wijze waarop ik het moet aanpakken”. Dit is dan misschien totaal anders dan wat je gedacht had en kan zelfs misschien voor verschillenden onder u in strijd zijn met wat zij in hun oude denkpatroon aanvoelen als zijnde juist. Maar wanneer dit ontstaat vanuit het geheel, neem dan maar gerust aan dat dit is wat in deze veranderingen die plaatsgrijpen, het meest juiste, het meest harmonische is wat kan gebeuren.

En dan als afsluiting voor deze les wil ik jullie nog een kleine hint meegeven die voor ieder van u zeer goed bruikbaar is, maar waar je misschien te weinig aan denkt. Wanneer je gaat mediteren, stel u voor dat u zich omkaderd ziet met goudgeel licht. U kunt zich voorstellen dat de buitenste laag van uw aura goudgeel licht is. Dat heeft dan het voordeel dat u dan binnen uw aura veel zaken op evenwicht trekt. En vervolgens denkt u, stelt u zich voor dat u rondom u volledig een koepel van wit licht ziet. Deze koepel van wit licht is deel van de groep en beschermt u tegen alle negatieve invloeden of alle invloeden die disharmonisch zijn voor u en de groep. U kunt dat zo bekijken. En dan doe je het volgende, ach dat vraagt allemaal niet veel tijd, hoor. Het is gewoon maar een gedachtevoorstelling die u moet opbouwen, maar ze werkt. U stelt u voor dat vanuit de kosmos via het witte licht er een zuil van energie via uw voorhoofdchakra op u neerdaalt en zo via uw kundalini, via elke chakra, gaat naar uw stuitchakra en daar uw lichaam verlaat en één wordt met de krachten van de aarde. Gewoon een voorstelling dat je, als het ware, een energiedoorstroming krijgt.

Als u zulke voorstelling opbouwt, dan bouwt u telkens opnieuw voor uw eigen stoffelijke voertuig een harmonie op die het mogelijk maakt om veel zaken die door dagelijkse handelingen en zo verder disharmonisch zijn, op dat ogenblik recht te zetten en dus in harmonie te brengen. Het is een mogelijkheid om zo ook uw lichaam via uw aura en uw geestelijke organen energievol te laden, er voor te zorgen dat disharmonische aanhangsels gewoon wegvloeien, dat er een evenwicht is en dat u, wat gedachte-invloeden en zo aangaat, afgeschermd bent en vanuit de kosmos de meest juiste voor u evenwichten en benaderingen in gedachte, als het ware, laat binnenvloeien.

Het is niet zo moeilijk u dat voor te stellen. Het is ook geen extra bijkomende last qua oefening. Maar het is wel een oefening die u in deze woelige tijd aardig wat rust, harmonie en evenwicht kan bezorgen.

Zo, ik ga u nu allen met uw gedachten laten. U mag gerust over deze les grondig nadenken. En wat ik nog liever zou zien, is dat u er vooral mee aan de slag gaat. Dat u in de weken die komen, aandacht hebt voor hetgeen ik u hier vanavond heb gebracht. En dan zal u zien dat deze les voor u een zeer waardevolle zal zijn en dat die de basis kan zijn van, voor ieder van u in deze groep, aardig wat nieuwe inzichten en benaderingen in uw eigenste leven.

Zo, lieve mensen, dit was het dan voor het eerste gedeelte. Ik wens jullie een rustige pauze toe waarin je rustig van gedachten met elkaar kunt wisselen en ik hoop dat u aan deze les heel veel mag hebben in de toekomst.

Deel 2

We zijn aanbeland in het tweede gedeelte en zoals jullie verwachten van mij moet ik eerst antwoorden op de vragen die in jullie leven. Dus, ik zou zeggen: begin er maar mee.

Vragen

  • Kan iemand die in de onmogelijkheid verkeert de afstand te overbruggen om elke zitting bij te wonen, toch deelnemen aan het groepsgebeuren?

Nu kijk, we leven in een moderne tijd en daar is afstand in veel gevallen zeer relatief. Wanneer iemand werkelijk niet bij machte is van een afstand te overbruggen op een normale wijze, en dan zou ik zeggen dat je dat, bij wijze van spreken, niet op dezelfde dag kan, dan kunnen we zeggen: ja kijk, de mogelijkheid bestaat dat met een minimum aantal van aanwezigheden je toch in de groep als volwaardig geheel wordt opgenomen. Dit houdt echter wel in dat er toch een minimum aantal keren men fysiek aanwezig moet zijn. Een groep die zou bestaan uit leden die elkaar niet kennen, fysiek, in de stof, is moeilijk aan elkaar te houden, om het zo te zeggen.

Vanuit onze kant bekeken is het zo dat wij wel zaken kunnen overbouwen voor de mens maar, en dat zullen de meeste van de aanwezigen hier wel al ervaren hebben, lid zijn van een groep betekent dat daar een bepaalde eenheid is, een bepaald samenvloeien, ook stoffelijk. U mag niet vergeten, wanneer u stoffelijk aanwezig bent hier, dat alleen al via uw fijnstoffelijke lichamen er aardig wat uitgewisseld wordt. U staat daar niet bij stil, toch dit is zo. En dit zijn allemaal elementen die ervoor zorgen dat de groep sterker wordt en dat, langzaam maar zeker, ieder lid van de groep ook meer inzicht krijgt in de anderen. Dat is van groot belang.

Dus ik zou zeggen: wanneer iemand echt niet bij machte is in deze tijd van in het ritme van de groep telkens aanwezig te zijn, er toch een minimum aantal keren, zeker wanneer dat een groep van start gaat, en zeker de belangrijke gebeurtenissen in de groep zoals bijvoorbeeld de gezamenlijke Wessac-bijeenkomsten, en voor deze groep bijvoorbeeld ook de bijeenkomsten van de zonnewende, dat men dan toch de moeite doet om daar vrij voor te nemen en te zorgen dat men bij deze gelegenheden aanwezig kan zijn.

Als men dit werkelijk wil zal men dit kunnen realiseren, welke de afstand ook is die moet overbrugd worden.

  • Broeder mag ik daar nog even op inpikken? Is het mogelijk om vanaf het nieuwe jaar aan te pikken op deze groep of kan dat problemen geven?

Het is in die mate mogelijk dat, wanneer iemand bij deze groep wilt bijkomen, hij of zij de moeite zal moeten nemen van de ganse cursus die gegeven is, zeer nauwkeurig door te nemen en vervolgens dus daar op aan te sluiten. Dan zou je kunnen zeggen, ja dit is mogelijk wanneer iemand werkelijk, en ik zeg het nogmaals, de intentie heeft van te werken zoals wij hier bezig zijn. Wanneer iemand werkelijk dus de ingesteldheid heeft om met deze zaken om te gaan. Dan is eigenlijk het altijd mogelijk.

U mag niet vergeten, en dan ga ik het volgende zeggen, het klinkt misschien raar, maar alles hangt af een beetje van het totale pakket dat aanwezig is in de persoon. Als een persoon bijvoorbeeld gedurende meerdere incarnaties steeds zoekende is geweest, steeds deze wegen heeft bewandeld en zo zijn ervaringswereld, zijn bewustzijnsvorming heeft opgedaan, is het zeer goed mogelijk dat met de kennis die aanwezig is en het tot zich nemen van het gebrachte, deze kan aansluiten.

Ik stel bijvoorbeeld: u hebt iemand die in zijn laatste of haar laatste incarnaties heel sterk met de aarde verbonden was op een wijze dat je zou kunnen uitdrukken: hij behoorde tot de druïden of tot de wicca en zo voort. Ik stel dit om het simpel te houden. Deze persoon, geïncarneerd zijnde in een nieuwe omgeving is zoekende, maar draagt in zich de volledige kennis. Deze kan in een groep als deze opgenomen worden en zal er geen moeite mee hebben om hetgeen wat gebracht is tot zich te nemen en op zeer korte tijd te verwerken en zo mee verder te gaan.

Je mag niet uit het oog verliezen dat ook al diegenen die hier in de groep zitten geestelijk al een verleden hebben dat min of meer gelieerd is aan hetgeen wat nu voor de meesten onder u opgefrist wordt. Dus het is een herkenning, een herkenning van: “ja, dit is eigenlijk mijn wereld; ja, hier kan ik in verder”. Wanneer dit niet aanwezig is, dan zult u opmerken dat iemand die zo’n vraag zou stellen er niet toe komt om eerstens de kennis tot zich te nemen en heel rap dit negatief gaat benaderen en allerlei zaken gaat zeggen die eigenlijk duidelijk maken dat zo een persoon er niet bij hoort.

En ik kan u ook zeggen dat, wanneer wij vanuit onze kant zien van: “kijk dit gaat hier fout”, dat we nog altijd het recht hebben om daarin in te grijpen en te voorkomen dat dit fout zou gaan. Want voor ons is de eenheid van de groep, de kracht van de groep, de harmonie van de groep, de werking die de groep heeft in de totaliteit het belangrijkste en niet het individu.

  • In vorige les werd er gezegd dat in de oude tijd opdrachten via runen in hout werden uitgesneden en in het vuur werden gelegd. Zou u verder willen toelichten hoe dat in zijn werk ging? Stond één rune voor een bepaalde opdracht of werden die als een soort van alfabet gebruikt?

Ja, voor jullie, moderne mensen, is dit moeilijk te begrijpen.

De rune, jullie zien dat als een soort alfabet. Maar in wezen is dit geen alfabet. Elke rune op zich is een magisch symbool. Elke rune op zich had dus niet alleen een waarde als zijnde een uitbeelding van, maar wat nog veel belangrijker was voor de druïden, had elke rune een magische kracht.

Dat wil zeggen dat deze gebruikt werden om in magische procedures dus bepaalde sferen en zo verder op te wekken. En het is niet zo dat, zoals het heden ten dage in de moderne tijd gebeurt, dat men runen alleen nog gebruikt voor een soort van voorspelling, of inzicht te krijgen in.

Degenen die de kennis echt ervaren van de runen, zullen dit zeker niet zomaar te grabbel gooien. Daarmee wil ik zeggen: de echte kennis van de runentekens gaat u niet in boekvorm vinden, want dat hebben druïden nooit gedaan, ze hebben alles altijd overgeleverd en doorgegeven, en nog minder in uw moderne wereld op uw internet en zo verder.

Dus, kort gezegd: wanneer dus een druïde een runenteken in het vuur wierp, kun je dat zien als zijnde een afronding van een magische procedure.

Stel, wanneer de druïde ergens een genezing wou creëren, ik geef maar een voorbeeld, alsjeblieft mensen, ga het niet nadoen want ik ga speciaal zaken achterwege laten om ongelukken te voorkomen. Jullie bent in deze tijd, met de kennis van nu, niet in staat om dit te herhalen op de wijze van vroeger. Maar ik wil het als voorbeeld geven omdat je zou begrijpen hoe het werkt.

Je had dus de clan van mensen waar de druïde dus verantwoordelijk voor was. Stel, er was een ziekte of iets en de druïde wou daarin helpen. Dan zou hij hetgeen wat u kent onder ‘Hagalaz’ genomen hebben en na een formule en een rite, waarbij vuur belangrijk was omdat vuur zuiverend is, deze rune – en die was dan niet op steentjes, zoals jullie dat nu doen, of houtblokjes, maar meestal was dit gekerfd in eiken takken of stokken, zoals je wilt – werd deze rune dan in de magische procedure als afsluiting en afronding om het resultaat te verkrijgen, als het ware dus, verbrand. De verbranding wou hier de link leggen tussen onze wereld en de stoffelijke wereld. Dus het was een omzetting van energieën waardoor de mogelijkheid ontstond dat de druïde die de ganse magische procedure leidde, ervoor kon zorgen dat hetgeen wat in harmonie moest gebracht worden, waardoor de ziekte kon verdwijnen, kon voltrokken worden.

En alsjeblieft mensen, begint nu niet van alles in takken te snijden en te verbranden want u gaat uw vingers verbranden. Ik zeg het u maar. Ik wil dit duidelijk maken omdat deze vraag zo is.

U kunt wel, en dat is weer iets anders, en het behoort eigenlijk ook tot de oude procedure, maar dat kunt u wel zonder uw vingers te verbranden, hetzelfde doen.

U hebt bijvoorbeeld een wens om iemand te ondersteunen, om iemand te helpen en zo verder of om een probleem uit de wereld te helpen op een positieve manier. U omschrijft het, en in uw schrift, u moet geen runenschrift gebruiken, want rune is eigenlijk geen schrift, dat is een verkeerde interpretatie van de 20ste eeuw. Rune is iets afzonderlijks. Maar goed. U schrijft gewoon in uw schrift. U schrijft. Niet met de computer, u schrijft. Ik kan u niet zeggen dat u een gans moet pakken om een veer te hebben, maar u schrijft gewoon, al is het met potlood, misschien nog het zuiverste. U schrijft gewoon op hetgeen wat u wenst te bereiken. U doet dat, en als u dan toch magisch wil werken, en daar kunt u geen kwaad mee doen, dan zou ik zeggen: voordat u eraan begint, reinigt u zichzelf, u baadt, u reinigt, u zorgt dat u, in onze tijd was het, ik bedoel de tijd van de druïde, want anders gaat u weer denken van wat tijd is hij? Maar ik spreek nu vanuit die optie. U gaat u dus parfumeren, bij wijze van spreken. In onze tijd was het dus oliën, nu kunt u wanneer u een geur hebt die u graag hebt, aanbrengen waardoor u in een goede stemming komt. Dan gaat u heel rustig, heel rustig, even mediteren, als het enigszins kan in de natuur en als je nog beter wil doen, tegen een eikenboom. Alhoewel dat die nu niet zo dik hier nog gezaaid zijn, maar bon, het mag ook een andere zijn, maakt niet uit. Dat u zich één voelt met de aarde, dat u zich één voelt met de natuur. Die ganse procedure wekt u op. En dan kunt u uw ganse, terwijl u gemediteerd hebt, project, ik zal het zo zeggen, dat u wenst te bereiken, en dit mag ook voor u zijn, zolang als het positief is, is er niets mis, u noteert dat in zwierige lettertekens, u schrijft. Maar terwijl u schrijft, houdt u wel degelijk het beeld dat u wenst te bereiken voor u. De positieve gedachte. Denk aan de eerste les van vanavond, uw gedachte. U schrijft dit neder, liefst op een mooi wit stuk papier dat voor niets anders gediend heeft. Ik ga u niet zeggen: u moet perkament gebruiken want dan wordt u zot. Maar gewoon een schoon blank stuk papier en u schrijft daar rustig op wat dat u wenst. Goed. U herleest dat, eventueel voegt u daar iets van uzelf aan toe. Dat kan een beetje speeksel zijn of dat kan een nagel zijn of dat kan wat haar zijn, maakt niet uit. U vouwt dat schoon dicht en u legt dat in, als je kan, een aarden potje, mag ook koper zijn als je dat hebt, maakt niet uit. En dan steekt u dat aan. U steekt dat aan, u steekt dat in brand en op het ogenblik dat u dit in brand steekt, dan zegt u bij uzelf dat, en dan neemt u voor u degenen die in de geest het waardevolste zijn, dat mogen godennamen zijn maar dat mogen ook geestelijke helpers zijn, noem maar op, het is gelijk, dat zij hetgeen wat hier verbrand wordt, opnemen en tot uitvoering willen brengen. En dan gaat u zien dat wel degelijk, als u dit zo doet, die ganse magische procedure, dan gaat u wel degelijk daar resultaat in krijgen.

Wat u niet mag doen, is als u dit uitgevoerd hebt, gaan kijken: wat is nu het resultaat. Want dan vernietigt u uw ganse procedure. U geeft het gewoon aan de kosmos, aan degene die u als het ware erbij betrokken hebt, als u bijvoorbeeld, sta mij toe te zeggen, een naam die hier veel aan de orde komt: Adonaï, als u die bijvoorbeeld daarin graag betrekt, dan kan u dat. Maar u kan evengoed zeggen: heilige Michaël. Het maakt niet uit hoor, het is kwestie dat u contacten legt die voor u harmonisch aanvoelen. Als u Sint-Niklaas goed vindt en als u nog altijd in cadeautjes gelooft van die heilige man, werkt dat ook hoor. Het is de gedachte die bij u vertrekt. En die gedachte die uitgestraald wordt, wordt ook aan gene zijde opgevangen en daar vindt u dan wel iemand die de moeite wil nemen om u te helpen. Zeker vanuit dat geheel. En dan gaat u zien, dan zullen de zaken zich voordoen zoals zij zich moeten voordoen.

Ik zeg er direct bij, als u deze procedure wilt toepassen, probeer dit niet te doen om uw bankrekening te spekken. Ja, het gaat lukken hoor, het gaat lukken. Ik geef het u op een briefje zonder te verbranden. Het lukt, uw bankrekening zal toenemen. Maar, daar moet je rekening mee houden, er zullen er zo velen zijn die dat interessant vinden dat uw bankrekening is toegenomen dat het eindresultaat van de rit zal zijn dat uw bankrekening heel veel heeft verloren.

Kijk, de ganse procedure is dat u dit doet in positiviteit. Wanneer, ik zal het zo zeggen, die bankrekening om het voorbeeld even ter hand te nemen, moet omhoog gaan om hulp te kunnen bieden op die wijze aan anderen, dan zal dit gaan. Maar wanneer u zegt: die bankrekening moet omhoog omdat ik vind dat mijn bankrekening zo veel nullen moet hebben, dan loopt het fout. Begrijpt u de nuance?

Maar als ik u een raad mag geven, doe zulke zaken enkel voor zaken die waarde hebben, die u als het ware een meerwaarde kunnen geven in uw bewustzijnsontwikkeling. En dat kunnen velerlei zaken zijn. Zolang het maar in de eerste plaats voor u harmonisch kan betekenen, dat het lichtend is, dan is er eigenlijk geen enkele reden waarom dat je zulke simpele magische procedures niet zou kunnen volvoeren.

Ik hoop dat dit voldoende is, want nu heb ik wel al een serieus stukje afgeweken van uw runen. Maar wat de runen aangaat, de kennis van de runen die nu aanwezig is, heeft nog maar weinig, echt weinig te zien met hetgeen wat de rune echt inhoudt. Maar ik denk dat in de loop van de verdere ontwikkeling van de groep de kans er wel inzit dat je bepaalde magische kenmerken van de runen zult leren en er zelf mee omgaan. Maar ik zeg het nogmaals, deze kennis ga je niet ergens vinden. Die bestaat alleen via overlevering.

Zo, en hier zou ik het runenhoofdstuk, als u het goed vindt, willen afsluiten.

Zo. Als iedereen vanavond voldoende materie heeft om na te denken, dan zou ik de avond willen afronden met een meditatie, een krachtsopbouw. Want ik denk dat, als ik het hier, ach ja, ik ben een beetje aan het spieken bij iedereen, als ik het hier zo zie, dat er toch aardig onder u wat zijn die een beetje een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Blijkbaar is de vakantieperiode toch niet zo positief geweest dan dat iedereen dacht dat ze was, als ik dat zo kan aflezen.

Meditatie: Gesprek tussen de zon en de aarde

Dus sta mij toe dat ik jullie even meeneem in mijn wereld en vanuit mijn wereld jullie tracht wat harmonie en wat kracht mee te geven.

In het eerste gedeelte heeft de spreker u uitgelegd dat er op het ogenblik een gesprek gaande is tussen de aarde en de zon. En dit klopt wel. Maar dit is geen gesprek zoals wij hier voeren. Een gesprek tussen planeten gaat op een ander niveau. Maar het is wel een uitwisseling van energieën, van krachten. En u leeft op deze aarde, u hebt ze gekozen, het is uw planeet, het is uw planeet waar u geïncarneerd bent, waar u uw zoektocht eigenlijk al lange tijd voortzet. Daarom zou ik u graag even meevoeren naar het hart van uw planeet.

U moet zich voorstellen dat de aardkorst waarop u leeft, dat dat zoiets is zoals uw schedelhuid met wat haartjes op. De haartjes, zou u kunnen zeggen, dat zijn de bomen, de struiken en zo verder. En nu wil ik niet oneerbiedig zijn, de diertjes die in het haar zitten, zijn de mensen. Zo moet u het even bekijken.

Goed, u kunt lachen, dat is zeer veel waard. Dan ontspant u zich.

En bekijkt even dat daaronder een enorme massa zit. Een massa die niet hard is maar zeer beweeglijk. Een massa die, ja, ik zou bijna zeggen, zoals in het menselijk lichaam, maar het is niet 100% de juiste vergelijking, het bloed is, de lymfe is en zo verder. Maar deze massa omvat eigenlijk het ganse gedeelte onder de huid, met de haartjes en de diertjes. En dan binnen in die massa, daar bevindt zich een harde kern. Die harde kern, die zou je kunnen beschouwen als zijnde, menselijk gezien, de hersenen van de aarde. En vanuit deze kern ontstaat de communicatie met de andere planeten, onder andere nu met de zon, zeer sterk. Maar ook, astrologen luister even, met Mars op het ogenblik en in het tweede geval met Saturnus. Kan interessant zijn als je iets wil berekenen.

De wisselwerking tussen die kern en de zon gaat eigenlijk als volgt: “lieve zon, ik heb nogal last van jeuk, kan jij mij helpen?” Waarop de zon antwoordt: “ach, natuurlijk kan ik u helpen. Ik zal u even een beetje warmte sturen waardoor alles beter begint te doorstromen”. Ik vertel dit nu in mensenwoorden, volg mij gewoon. Maar doordat alles begint te doorstromen, begint de aarde zich beter te voelen en krijg je ook dat die massa die beweeglijk is rond die kern, zich wilt uiten. En wat krijg je dan? Dat zij op bepaalde plaatsen de zaak gaat openen. En dan zeggen jullie: “ja, er zijn vulkanen in werking” of “daar gebeuren aardbevingen” en zo verder. Maar dit is een uiting van de vernieuwing. Op sommige plaatsen zal dat op de zeebodem gebeuren, want dat vindt de aarde aangenaam omdat er dan een aangename spanning ontstaat. Het water verdampt door de hitte, het is als het ware alsof er nieuw leven gecreëerd wordt. Je zou het kunnen bekijken, hier zijn geen kinderen aanwezig denk ik, als een samenvloeien van man en vrouw. In mijn tijd zou ik dat nog niet mogen zeggen hebben. Maar goed. Het is vernieuwend.

En dan krijg je de wisselwerking, het gesprek tussen de zon en de aarde, maar de aarde vraagt van: “kijk, kunnen we niet de zaken mooier maken, aangenamer en zo verder”. Waar de zon op in gaat. En je mag niet vergeten, wanneer deze zon daarop ingaat, dan verandert er enorm veel in uw atmosfeer. Want telkens wanneer de zon een antwoord werpt, is het als het ware of er worden miljarden, zelfs veel meer, deeltjes van de zon overgedragen aan de aarde. En de aarde voelt zich daarin goed. En de aarde bouwt kracht op en vernieuwt zich. De mens die op de aarde leeft, in dat bos haar, de levende wezens, die vinden dat maar raar want ja, plots veranderen de temperaturen. Oh, de temperaturen moeten niet stijgen met 20 graden hoor, want dan verbrandt alles. Neen, de zon is heel lief. Het is maar enkele tientallen of tienden van graden dat het verschilt. Maar voor de aarde is dit aangenaam, geeft dit een ontspannend gevoel.

Nu wordt het voor jullie interessant. Wanneer jullie zich kunnen instellen en voorstellen als deel zijnde van de aarde, dat jullie meegaan in dat harmonisch voelen, in dat goed voelen van de aarde, dan ervaart die aarde het leven op zijn huid niet als irritant, niet als een hond die een luis in zijn pels heeft, maar dan ervaart die aarde dat van: “oh, dat is daar aangenaam, daar kan ik iets mee”. En dan krijg je een harmonie, dan krijg je een kracht. Een kracht die, hoe klein je ook bent ten opzichte van die planeet, voor u volwaardig is. Een kracht die u een lading kan geven waarmee u verder kan. Een kracht die een lichaam dat in disharmonie is, plots in harmonie kan brengen. Een kracht die u doet beseffen dat u als mens aardig wat meer in uw mars hebt om uw eigen lichaam te sturen, te ondersteunen, in evenwicht te houden, gezond te houden, harmonisch te houden.

Want u mag niet vergeten dat wat ik hier vertel, in wezen ook in uw lichaam gebeurt. Elke cel, mijn beste broeders en zuster, elke cel van uw stoffelijk voertuig kan vergeleken worden met uw planetenstelsel. Elke cel heeft een energiebron en rond die energiebron wentelen planeten. Ach, in de wetenschap noemt u dit allemaal anders, maar dat maakt niet uit. Maar op het ogenblik dat u via uw gedachten, uw positieve gedachten, uw positieve aanvoelen, uw eigen cellen kan laden, creëert u een kracht. Een kracht die kan doordringen tot elk partikel van uw cel en zo de ganse cel in harmonie brengen. Ach, dit is de kosmische wet, beste broeders en zusters, zo boven, zo onder. Wat u in het groot ziet, is exact hetzelfde in het kleine. Wat u denkt, de zon, de planeten en de aarde weerspiegelt zich miljoenenvoudig in uw eigen stoffelijke voertuig. Weerspiegelt zich in elke cel. De verandering die bezig is in de kosmos, verandert ook in elke cel van uw lichaam.

Als je dat begrijpt, als je die eenheid begrijpt, als je die kosmische harmonie begrijpt, dan kun je deel zijn van deze kracht. Dan besef je dat, of je nu u bekijkt als zijnde dat kleine mensje op die huid van die aarde of je bekijkt uzelf als volwaardig mens met de ganse kosmos in u, dan weet u dat u deel bent van die kosmische krachten. Dat u, wanneer u zich daar op instelt, u deel bent van de Bron.

En nu zou ik hier kunnen zeggen, beste broeders en zusters, laat ons ons wenden tot God of de goddelijke kracht. Maar ik geef grif toe, ik ben God nog nooit tegengekomen. Ik heb de goddelijke kracht wel ervaren al in zaken die ik mee heb gemaakt of waarvan ik denk in mijn beperktheid: dat moet de Bron zijn, dat moet God zijn. Maar ik besef goed genoeg dat, ja, wat men zo graag als God omschrijft, dat ik daar niet bij kan. En ik ben niet beperkt door een stoffelijk voertuig. Ik ben beperkt door mijn geest, door mijn niet stoffelijk zijn. Maar zelfs in dat niet stoffelijk zijn leer ik wel, ervaar ik wel, herken ik wel, maar kan ik niet zeggen: dat is God. Maar ik besef wel dat de Bron, de kracht van alles, hetgeen het ganse geheel, de ganse kosmos, het ganse bestaan in stand houdt, dat dit ook in mezelf is gelegen. Ik besef dat, als ik daar geen deel zou van zijn, zou ik niet bestaan. Dan zou ik geen entiteit kunnen zijn en dan zou ik nu niet de mogelijkheid hebben om met dit medium te handelen. En dat beseffende, beste broeders en zusters, dat beseffende geeft mij de kracht om mijn zoektocht steeds verder te zetten. En geeft mij de kracht u te zeggen: u bent daar ook deel van. U bent deel van alles wat in deze kosmos gebeurt. U bent op het ogenblik deel van de wisselwerkingen die de planeten rondom u uitvoeren. Want deze wisselwerkingen gebeuren ook in u.

Want hetgeen wat mijn persoonlijke ervaring is, is dat in de ganse kosmos eigenlijk zich alles spiegelt, van groot tot klein. Wat je ook gaat natrekken, steeds weer kom je op diezelfde opbouw terecht. En dat is juist het mooie, want dat wil zeggen dat, wanneer je voor uzelf het waar wil maken, dat je alle mogelijkheden hebt. Wanneer je voor uzelf zegt van: “kijk, deel zijnde van de Bron, in harmonie zijnde met de Bron wens ik te werken, wens ik verder te gaan”, dan hebt u alle mogelijkheden. Dan is er geen mogelijkheid die aan u voorbij gaat. Maar het moet vanuit uzelf vertrekken. Je moet dit niet aannemen omdat ik dit vertel. Je moet dit niet aannemen om: het komt van de geest; ach, neen, je moet het in uzelf voelen. Je moet u deel voelen van dat geheel, van die kosmos, van die Bron, of hoe u het ook wil omschrijven. En het is hetgeen wat u ervaart, wat u aanvoelt dat u krachtiger maakt. U hebt maar er u op in te stellen en u hebt de kracht. Mijn beste broeders en zusters, besef dit. Besef dat u niets wordt onthouden, dat u alles, maar alles onmiddellijk kunt hebben. U moet er alleen maar vanuit uzelf van overtuigd zijn. U moet alleen maar vanuit uzelf in harmonie zijn met de Bron. Niets wordt u geweigerd. U hebt alles, maar alles zelf in de hand. En dit gaat stoffelijk op dezelfde wijze als geestelijk. Stoffelijk kunt u bezitten wat voor u noodzakelijk is. Stoffelijk kunt u inzicht krijgen op alle gebieden die voor u de mogelijkheid inhouden om uw weg in bewustzijn verder te zetten, te ontwikkelen en steeds verder te komen.

Besef, beste broeders en zusters, dat de krachten rondom u zijn, dat u ze maar te gebruiken hebt. Besef dat u samen, als groep, deze krachten vertegenwoordigt, deze krachten kunt bundelen en in de stof een lichtbron zijn in de verandering die bezig is. Besef dat de krachten er zijn. U hebt geen priesters nodig, u hebt geen profeten nodig, u hebt zelfs geen mediums nodig wanneer u beseft: “ja, dat is de kosmos, zo zit het in elkaar, daar kan ik mee werken, daar kan ik mee verder”. En vanuit dat besef kunt u voor de wereld een enorme betekenis hebben. Dan bent u voor de wereld, voor uw planeet, voor de aarde de vernieuwing, bent u de dragers van het licht, de brengers van de harmonie, de brengers van de vernieuwing, degenen die in harmonie zijn met de Bron. Mooier kan het niet zijn.

Zo, beste broeders en zusters, dit was mijn kleine bijdrage. Het is misschien een meditatie die iets anders was dan dat u gewoon bent. Maar ik durf wel zeggen dat de kracht die ik heb opgewekt voor u, u in de komende dagen aardig wat steun zal geven. En ook hier weer aansluitende op het eerste gedeelte, zijn het de gedachten die het gaan doen. Ik heb geprobeerd van de positieve gedachte naar voor te schuiven en u met mijn gedachtespelingen op de weg zetten, op uw weg, niet mijn weg, uw weg, die u nu verder kan bewandelen met uw kennis, uw mogelijkheden en dan zal u zien dat u in een zeer boeiende tijd leeft. Een tijd waarin u qua bewustwording aardig wat kan opnemen. En ik denk, als ik dat mag zeggen als geest, dat dit voor de stofmens en zijn geest toch het belangrijkste is wat het leven te bieden heeft.

Zo, ik wens jullie nog veel positieve gedachtekracht en een goeie huisgang en tot wederhoren.

← vorige tekst
overzicht
volgende tekst →