Geestelijk waarnemen

image_pdf

5 januari 2006

We hebben de kering van het licht gehad en met alles wat daar in verband mee staat gaan we trachten voor deze groep de zaken naar de praktischer kant te brengen en jullie meer aan het werk te zetten. Men heeft gevraagd, naar midwinter toe, om zelfstandig te mediteren, na te denken. U hebt allemaal, één voor één, misschien beseft de ene het meer dan de andere, daar een invloed van ondergaan en in uw eigenste lichaam, in uw eigenste denkpatroon, een kleine verandering gemerkt.

Het is van belang dat we de praktijk in de komende maanden meer en meer gaan toepassen. Daarom zou ik graag vanavond jullie trachten mee te nemen in een praktische oefening. Je moet geen angst hebben. Iedereen kan dat en er is voor jullie, voorlopig, geen enkel gevaar aan verbonden. Als je maar gewoon tracht vanuit de harmonie mee te gaan.

In een vorige bijeenkomst hebben we u al geleerd van u voor te stellen dat u ergens anders was, u voor te stellen wat daar gebeurde, dat u het geestelijk waarnam en eventueel te proberen, voor degenen die iets handiger waren, van een kleine wijziging te veroorzaken.

Vanavond zou ik graag met jullie samen, zulke oefening doen. Waarom wil ik deze oefening doen? Omdat naar de toekomst toe en de gebeurtenissen die het komende jaar te wachten staan, dat het voor u zeer nuttig kan zijn, de waarheid, hetgeen wat werkelijk gebeurt, waar te nemen en aan de hand van het werkelijk gebeuren uw besluiten te kunnen trekken. Want we komen in een periode waar u heel veel onwaarheden op de mouw zullen gespeld worden. Er gaat van alles gebeuren en de leiders van deze wereld zullen proberen alles in een voor hen mooi kader te gieten en er gebruik van te maken om te proberen hun macht daarin te bestendigen. Dat dit niet zal lukken, is evident maar het is natuurlijk voor mensen zoals jullie die proberen met Licht te werken, het goede te doen, niet steeds ideaal om, zelfs zonder dat men het wil, meegesleurd te kunnen worden in bepaalde emotionele golven die heel goed geregisseerd zijn.

Je zal opmerken dat je naar de toekomst toe, je meer en meer op uzelf zult komen te staan, als groep zul je mekaar moeten steunen. Maar je zult ook merken dat in sommige gevallen, degenen die in uw nabijheid zijn uw denken niet in dank aannemen. Dat is altijd zo wanneer de massa geïndoctrineerd wordt in een bepaalde richting met alle gevolgen van dien.

Het is van belang dat ge leert zelf te schouwen. En dat kun je best door, zoals we vorige maal in een oefening geleerd hebben, dit te gaan intensifiëren qua oefening, er meer mee bezig te zijn en eventueel zelf uitwisselingen onder mekaar te doen. Om zo te zien: Wat kunnen we bereiken?

Tracht u nu volledig te ontspannen. Sluit jullie ogen.

Meditatie: Waarneming van de aardbeving in de Himalaya.

Je hebt allemaal de laatste maanden heel veel gehoord over natuurrampen. En u hebt ook heel veel gehoord over de aardbeving die in Kashmir, het Himalayagebergte heeft plaats gehad. U bent overspoeld door berichtgeving enz.

Mag ik u nu vragen, lieve vrienden, om gewoon, met mij mee te gaan naar de Himalaya? Maar niet naar de beelden die vandaag aan de orde van de dag zijn. Maar we gaan naar de Himalaya enkele jaren terug. Een gebergte dat voor de meesten van u ongekend is, u kent het van mooie foto’s maar voor de meesten onder u is het een vreemd gebied. Laat mij u erbinnen leiden.

We bevinden ons op een hoog plateau, 4000 à 4500 meter. Het is een rotsachtig gebied. Kijk rondom u. Tracht gewoon voor u het beeld op te roepen van een redelijk desolaat hoogland, zeer veel rotsen, hier en daar kleine begroeiingen. Zelfs op die hoogte tref je daar kleine begroeiingen, niet veel. Voor de rest zie je voor u vele hogere pieken, rotswanden. Je ziet ravijnen, je ziet een echt beeld van de Himalaya.

Ieder van u bouwt dit beeld rustig voor zichzelf op en tracht zich daar te voelen. De Himalaya, 2 jaar geleden. Alles is rustig. Dan zie je daar hoe de bevolking leeft. Je ziet hoe de bevolking in geïmproviseerde woningen een onderkomen vindt. Sommigen zijn meer rotsspleten dan echte woningen. Andere zijn opgestapelde stenen. Je ziet hoe er gebruik gemaakt wordt van de uitwerpselen van hun dieren. Je ziet hoe alles daar in een bijna primitieve, voorhistorische wereld leeft. Het ganse plateau, de mensen die er wonen, zij kennen geen moderne zaken. Er bestaat alleen een kar, een ossenkar, een jak kar. Zij leven daar, heel afgezonderd van de rest van de wereld. Deze mensen zijn in uw norm arm maar, in wezen zijn zij veel rijker en gelukkiger dan jullie. Want zij leven met elkaar en zij leven in harmonie. Dat is ongeveer het beeld van de oude situatie die je in dat gebied vindt.

Laat ons een beetje dalen. We verlaten die bijna laatste hoogten die bewoond zijn om een beetje naar de dalen te gaan van Kashmir. Daar zien we dat er iets meer ontwikkeling is. En we merken een fanatisme op. Kijk rondom u, zie het verschil tussen degene die hoog in het gebergte zit, woont en leeft en kijk naar degene die bv. 2000 meter lager woont en leeft. Je krijgt daar een onderdrukking van de ene helft van de maatschappij, het vrouwelijke gedeelte wordt onderdrukt. Fundamentalisten zijn er baas. Niets kan, niets mag. Zie hoe spanning daar heerst. Zie hoe ongelukkig daarin velen zijn maar zich niet kunnen of mogen uiten. En zie het verschil tussen wat je kunt waarnemen op het hoger niveau waar de fundamentalisten niet zijn kunnen doordringen en op het meer lagere niveau waar onze moderne maatschappij wel is doorgedrongen. We zien daar ook militairen, ook een zekere terreur, een strijd om de macht. Je ziet daar auto’s, vrachtwagens, moderne zaken.

Maar je ziet het enorme verschil – en dat is belangrijk – tussen de oorspronkelijke bewoner die hoog in de bergen in harmonie leeft en dan de meer lagere bergbewoner die reeds besmet is door de moderne evolutie, de moderne culturen. Zie hoe hij woont. Hij woont meer in oude barakken, woningen die opgebouwd zijn uit afvalproducten. Echte huizen als dusdanig vind je niet met enige uitzonderingen. Je vindt er wel moskeeën. Daar gaat alle pracht en praal naartoe. Zie de situatie zoals ze is, voel ze aan, zeer belangrijk. De beeldvorming maakt weinig uit maar je moet het verschil voelen tussen de laag-bergbewoner en de hoog-bergbewoner. De streek is normaal, zichzelf bedruipend.

Hou dit beeld heel goed bij. Dan gaan we nu proberen u te brengen naar de huidige situatie. Een situatie waardoor de aarde die zich geschud heeft en de reden van de aardbeving is een heel andere dan de geologen u zullen wijs maken. De aarde heeft zich daar geschud en welk beeld krijgen we nu?

Wanneer we bij de hoge bergbewoner gaan dan zien we dat de meesten van hen zich heel gemakkelijk hersteld hebben. Ze hebben in hun harmonie die ze al hadden gewoon samengedaan en gezorgd dat zij voor de winterperiode die kwam, terug een onderdak hadden een normale afscherming. Op deze moment ligt er sneeuw maar de sneeuw is niet hun vijand, integendeel het is een vriend. Want door de metersdikke sneeuw die op hun holen ligt hebben ze het warm. De sneeuw voorziet hen ook van drinken. Zij kunnen daar leven. Voor u die een laagland-bewoner zijt, onbegrijpelijk. U zou het niet overleven. Maar zij zijn gelukkig, zij overleven daar zonder probleem. Want de essentie daar is: Je bent er voor elkaar, je helpt elkaar, je zorgt dat je samen terug die gemeenschap opbouwt, in stand houdt en dat ieder een leven kan leiden dat waardig is te leven. Dat is het beeld van de hoger gelegen gebieden, een beeld waar de westerling niet bij kan, maar waar jullie nu op kijken, waar jullie, als je je goed concentreert op dit beeld, de  warmte van de harmonie ziet stralen, waar je eigenlijk de essentie van het menselijke leven vindt. Hou dit beeld in u, hou dit bij.

Dan dalen we terug af naar de laag-bergbewoner. Wat zien we daar?

Men is gewoon bezig voor zichzelf te zorgen en hoe fundamentalistischer men is, hoe meer men de andere wegstoot, hoe meer dat men voor zich eist. Daar is het chaos. Waar men vroeger nog kon aanvaarden dat men in een bepaalde conditie leefde, kunnen deze mensen op dit moment dit niet meer aanvaarden. Want zij eisen. Zij vinden dat zij rechten hebben omdat zij, zogezegd de enige ware vertegenwoordigers zijn van wat in hun ogen Allah of God is. Je zit daar met mensen die gewoon aan het verkommeren zijn omdat zij dit zelf willen. Zij eisen dat anderen het voor hen doen. Het gevolg is pure chaos en zeer veel sterfte. Het is een goede zaak want zo zullen zij leren dat je als mens op deze aarde niet zo kunt leven, dat de essentie anders is.

Maar, een tweede punt in het overschouwen van het geheel is, dat u opmerkt hoe de machthebbers deze onderliggende egoïstische strijd uitbuiten om zichzelf in een daglicht te stellen en zichzelf door die ellende en die miserie te verrijken. Dan moet je zien, kijk rondom u, hoe hetgeen wat eigenlijk zogezegd als hulp bedoeld is, gebruikt wordt tot verrijking van enkelen die het niet nodig hebben. Maar die gewoon, trachten de denkpistes te volgen van die mensen, er van uitgaand: Die daar hebben het toch niet nodig, die gaan toch dood en wij kunnen het gebruiken. Je moet trachten het volledige beeld te krijgen. Het klinkt misschien hard en de beelden zijn voor sommigen misschien zeer gruwelijk. Maar het is belangrijk dat u nu gaat begrijpen dat degenen die in harmonie leven, samen de handen in mekaar slaan, voor mekaar opkomen, heus geen hulp nodig hebben en de zo gezegde catastrofe, die een normaal verschijnsel is in die streek, gewoon kunnen overleven en de anderen gaan eraan ten onder.

Het schudden van de aarde daar is een normaal verschijnsel. Daar zit ook weer een enorme manipulatie van het Westen naar u toe. De achterliggende grond, en dan gaan we weer verder kijken, het is belangrijk dat u mij mee volgt, is dat bepaalde machthebbers de kans mooi zien om zichzelf te bewapenen in de hoop zo een groter zeggenschap te krijgen in dat deel van de wereld. En bekijk dan waar zogezegd, wat het andere deel van de wereld als emotie stuurt naar de getroffen plaats, waar dit naartoe gaat. Het gaat niet naar degenen die toch al sterven. Het gaat ook niet naar degenen die hoger zijn en die het zelf hebben opgelost, maar het gaat enkel, en dit klinkt  cru en onaanvaardbaar voor jullie, naar degenen die zichzelf er door meer macht trachten toe te eigenen.

Bekijk nu het plaatje verder. Degenen die in deze chaotische toestand trachten hun macht te vergroten zullen in eerste instantie daar zeer handig in slagen, want wat is de bedoeling. De bedoeling is dat werkelijk de opkuis daar verder gaat, met als gevolg dat hetgeen wat nu in degenen, die nu de macht hebben, hun handen komt voor hen eigenlijk niet manipuleerbaar is en zij daar catastrofes mee veroorzaken. En dat is dan ook weer één van de grote opkuis-mogelijkheden. Als je nu de ganse film die ik u heb trachten te laten zien samenbrengt, wat krijg je dan? Dan krijg je duidelijk het beeld dat, dankzij de manipulatie die hier gebeurt, dankzij de emotie die hier misbruikt wordt, de plaats van gebeuren de zaken volledig uit de hand kunnen lopen en nog veel ernstiger catastrofes kunnen geven dan er nu zijn.

Bezie het ganse geheel, dat is belangrijk.

En dan begrijp je misschien, als u deze beelden voor u ziet, als u met mij deze kleine tocht door de tijd gemaakt hebt, deze kleine tocht door de ruimte, hoe de zaken werkelijk functioneren. En dan wordt het belangrijk dat jullie hier, langzaam maar zeker dit zelf leren herkennen, dat je niet, wanneer er binnenkort weer op de aarde iets gebeurt, mee gaat in het gezegde van: “Ach die arme mensen, het is toch erg.”

Het is belangrijk dat u in alle rust mediteert, dat u uw geest uitstuurt, dat u voor uzelf zuiver tracht waar te nemen wat er is gebeurd en aan de hand van die beelden uw eigen besluiten trekt. Besluiten waarvan je zult zien, die misschien diametraal staan tegen de grote emoties die dan over de wereld gaan en die ervoor moeten zorgen dat de volgende ramp zich volledig in ontwikkeling kan laten geworden.

Het is op dat ogenblik essentieel dat u een rustpunt bent, dat u zich met de anderen in harmonie en in Licht kunt verankeren zodat het nieuwe dat aan het ontwikkelen is – en dat eigenlijk is zoals een jong boompje dat juist zijn kopje boven steekt –  dat dit kan groeien, kan ontwikkelen, dat dit niet vertrappeld wordt. Dat is jullie taak. Steeds weer opnieuw het besef van het nieuwe, het andere en het oude laten voor wat het is, er niet in meegaan. En het zal moeilijk zijn, vrienden. Het zal een zeer moeilijke weg zijn. Want uw omgeving, uw wereld verwacht van u dat je het spel van de chaos mee speelt. De wereld verwacht van u dat u mee het klaaglied zingt. Maar wanneer je dat doet, zet je je in harmonie met het duister, met de afbraak en dat kan nooit de bedoeling zijn. De bedoeling is dat dankzij jullie, de juiste benadering, de juiste ingesteldheid uitstralende, degene die werkelijk deel zijn van het nieuwe proces ook dankzij jullie, wanneer zij eventueel in de getroffen gebieden zijn, de juiste impulsen krijgen, de juiste hulp om verder te kunnen. En daar dient eigenlijk wat je zou kunnen noemen, in moderne termen: Het wereldwijde web voor. Het is dan wel geen internet, maar het is de geest die hier vooral samen met u kan inspelen.

U hebt nu allemaal met mij even kunnen mee gaan in die beeldvorming. Wat we jullie nu vragen is het volgende: Dat je indien mogelijk minstens éénmaal per dag je probeert heel bewust tijdens de meditatie u ergens heen te begeven. Het moet niet zijn waar een ramp gebeurd is. Probeer het langzaam maar zeker naar gekende plaatsen. Probeer het waar je weet van: Als ik daar naartoe ga, in gedachten, mijn geest zendende, zal dat beeld ongeveer zo zijn. Dan zul je zien, dan krijg je een affiniteit met deze handeling.

Dan zal het veel gemakkelijker worden voor uw eigen geest werkelijke indrukken op uw hersen-denken na te laten waardoor je steeds keer na keer juistere, exacte impulsies, beeldvorming enz. kunt krijgen. En wanneer er dan zaken plaats hebben dan zal het voor u gemakkelijker worden om een juiste inschatting te maken van hetgeen wat plaats grijpt.

We hebben daar niet veel tijd meer voor. Ik kan niet tegen u zeggen: Mensen doe het rustig aan, binnen enkele jaren is het goed, neen. We spreken hier over korte tijden, weken, maanden, meer niet, dat dit bruikbaar moet zijn, dat je daar mee moet kunnen  werken.

Langzaam maar zeker ook houdt dit in dat je, niet alleen, zoals het nu is, af en toe technisch contact met elkaar hebt maar dat je er ook gaat in slagen van geestelijk met elkaar contact te hebben. Dat er impulsen zijn en uitwisselingen. Ik weet het, jullie vinden dat op dit moment allemaal redelijk ingewikkeld want u bent te veel ingesteld op de technische feiten van: Wanneer ik contact met iemand heb moet ik hem horen of zien. Neen, jullie moeten gaan naar het punt dat je aanvoelt dat iemand aan jou denkt en dat iemand jou een bepaalde boodschap doorgeeft die je dan in uw gevoel kunt omzetten en vertalen waardoor je er iets mee kunt bereiken. En in het begin nog zal er waarschijnlijk twijfel zijn. Maar dat is niet erg. Door de herhaling zul je opmerken dat je uiteindelijk uzelf zult leren kennen, uw eigen mogelijkheden, uw eigen gevoeligheden zult leren herkennen en zeer goed zult gaan beseffen van: Dit komt van binnen de groep of dit komt van ergens anders. En met de groep bedoel ik ook, ieder afzonderlijk. Wanneer u een idee krijgt van iemand individueel betekent dit ook dat ik wil zeggen: “De groep.” Want u bent allemaal deel van dit geheel. Wanneer ik zeg buiten de groep is het van iemand die niet tot jullie negenen behoort.

Zo, mijn vrienden, ik hoop dat ik jullie een klein beetje heb mee kunnen laten zweven in de boodschap die ik u gebracht heb en ik hoop dat ge dit voor uzelf nog een paar maal zult proberen te herhalen. Je kunt dezelfde beelden gebruiken om meer zekerheid, meer fundament in uw oefening te leggen. Dan ga je langzaam maar zeker naar andere plaatsen, ergens anders, kijken en telkens weer evalueren. En zo ontwikkel je dan uw mogelijkheid om via uw eigen geest juiste detectie te doen, juiste waarnemingen. Want besef wel: Het is uw geest die hier voor u alles in ogenschouw neemt en die de vertaling maakt naar de hersenen om alzo in uw bewustzijn tot een mogelijke herkenning te brengen.

Kom nu terug naar deze tipi. Zie jullie allemaal terug bij elkaar zitten. Laat even de emotie bezinken, de gevoelens zich vast ankeren in uw wezen.

Goed zo. Dan vraag ik:

Zijn hier mensen die over wat ik naar voor heb gebracht nog een vraag hebben?

Bij de groep, horen er ook broeders in de geest bij?

Ja. Een zeer groot aantal entiteiten trachten deze groep mee te sturen, jullie helpen en dat op het ogenblik dit voor zeer vele groepen op aarde zo is. Je mag ervan uitgaan dat in al het gebeuren wat je doet, in harmonie met dit geheel, je steeds de nodige ondersteuning van onze zijde zult hebben en dat wij ook vanuit onze zijde zullen proberen zoveel mogelijk, zonder uw vrijheid te beperken, u te prikkelen op die plaatsen die u het leerrijkste zijn, die u de mogelijkheid geven de latent aanwezige eigenschappen van uw lichaam verder tot ontwikkeling te brengen. En bij de ene zal dit liggen in bv. helderziendheid, de ander in heldervoelendheid, helderhorendheid enz. Maar het is juist dat amalgaam dat hier binnen de groep aanwezig is dat zo’n sterke kracht vormt. En de ene zal zeggen: Ik voel het aan, een ander: ik heb het gezien, lk heb het gehoord. Een ander zegt: Mijn dromen zijn zo.

Al deze zaken worden ondersteund en gestimuleerd om u zo in ontwikkeling zo ver mogelijk te krijgen dat het voor het lichaam dat hier toch de hoofdrolspeler is, mogelijk is.

Uw geest zelf, op het ogenblik, zeer dikwijls, terwijl u mediteert en even weg bent, maar ook tijdens uw slaap bv. uittreedt om leringen te ontvangen. Het grote probleem voor u als stofmens is dat veel van die leringen zeer waardevol zijn maar gezien de geaardheid van de stof niet mogelijk is door de stof begrepen te worden in zijn juiste context. Dat moet je niet erg vinden want uw geestelijk bestaan is eeuwig. Al wat u nu oefent, bijleert en bijkrijgt is een meerwaarde in uw totaliteit van het bestaan.

Vragen.

  • Men vroeg om bepaalde beelden op te roepen. Is een gevoel ook voldoende?

Op het ogenblik dat u durft uw emotie vrij te geven dan zult u gemakkelijker komen tot het zien. U blokkeert uw zien doordat u de zaken te rationeel wilt benaderen. U hebt te veel het accent gelegd op hetgeen gezegd werd en te weinig uw gevoel laten spreken. Dit moet je leren. Doordat je zaken bent gaan aanvoelen dat hetgeen gebeurd is voor uw geest geen impact zou gehad hebben. Je gaat wel degelijk mee en kunt resultaten behalen.

  • Wat is het verschil tussen uw geest die uw lichaam stuurt of het lichaam dat de geest volgt?

Het belangrijkste in uw leven is dat de geest een zo goed mogelijke impact heeft, sturing heeft op het stoffelijk lichaam. Hoe beter de geest het stoffelijk lichaam kan sturen, hoe meer de geest in zijn incarnatie de lering kan opdoen waarvoor hij dit lichaam gekozen heeft.

Wanneer u met de wagen rijdt is het belangrijk dat u bepaalt waar de wagen naartoe rijdt. Wanneer u de wagen laat bepalen hoe er moet gereden worden zul je niet ver geraken.

Wanneer je een scheiding wilt maken tussen uw stoffelijke en uw geestelijke is een afremming. Leer dat te vergeten en te aanvaarden dat er geen barrière hoeft te zijn.

  • Vorige keer is gezegd, rond 21 december dat er een golf van kosmisch licht naar de aarde ging komen. Moesten wij dat voelen, hoe kunnen wij dat vertalen?

Ik denk dat de meesten onder u erdoor geraakt zijn. Wanneer je nagaat hoe de gespannenheid onder de mensen hoog is en hoe de prikkelbaarheid hoog ligt. Kijk in uw eigen kleine omgeving. Je zult opmerken hoe alles geactiveerd is sedert de 21ste. Wanneer er iets is wat u niet goedvindt, voelt u zich geïrriteerd. IJ voelt zich op deze moment – en dit geldt voor iedereen – heel snel op de tenen getrapt. Ieder mens loopt met lange tenen. Zie ook naar de toename van onzinnig geweld, ook hier in deze streek. Er wordt enorm geweld gepleegd. Niet alleen tussen man en vrouw maar ook naar kinderen enz. Kijk naar het verkeer, zie naar de toename van verkeersdelicten, het gaat allemaal in stijgende lijn.

En merk op dat alle oude conflicten terug de kop opsteken en dat zaken die lange tijd zeer latent waren plots tot conflictsituaties leiden. Open uw ogen, open uw oren en u zult opmerken wat de invloed is van deze golf die nu rond de aarde zit.

  • Dan heb ik het verkeerd begrepen want ik dacht dat het een positieve invloed had?

U hebt het niet verkeerd begrepen. Het is een zeer positieve invloed. Het is juist doordat alles wat tot heden toe met de mantel van de eigenliefde gedekt was, naar buitenkomt. De vernieuwing kan niet plaats vinden door het oude te behouden en door het met de mantel der liefde bedekt te houden. Alles gaat kapot. En die evolutie trekt zich verder door. Ach, men probeert van alles, men lanceert van alles maar het functioneert niet want het behoort tot die oude denkwereld. En die oude denkwereld heeft afgedaan. Het spijtige voor u als mens op dit moment is dat het in tijd en ruimte over een grotere periode gespreid zit en dat u soms wel zaken opmerkt maar dat het voor u lang duurt eer dat je daar de resultaten van ziet. Alleen wanneer u binnen 10 jaar terug zult kijken op deze periode zult u voor uzelf besluiten: Die wereld bestaat niet meer. Zo goed dat de wereld van 1980 ook al niet meer bestaat. En als we kijken naar een halve eeuw terug dan moet u toegeven dat alles veranderd is. En niet alleen op politiek gebied maar ook, kijk hoe uw klimaat verschuift. Men tracht aan alles verklaringen te geven maar die houden geen steek. Want die wetenschap is ook gebaseerd op drijfzand. En hoe verder je in de tijd zult evolueren als mens, hoe meer u zult opmerken dat dit drijfzand heel veel inslikt.

En het is dankzij, dat het oude opgekuist wordt en dat is dankzij het “witte licht” dat het nieuwe kan ontwikkelen. Vergeet niet:” De duivel komt nooit in duivelskleren maar komt altijd binnen als engel” Daardoor wordt de duivel ook zo aanbeden. Als je begrijpt wat ik hier mee bedoel.

  • Een uitspraak: Verbind uw lichaam met de ziel en laat die geest ervan tussen?

Dat die uitspraak gedaan is door iemand die niet weet over wat hij spreekt. Want, hoe denk jij te bestaan wanneer je zou zeggen: Er is een scheiding tussen uw ziel en uw geest en er is een scheiding tussen de stof, uw geest en uw ziel.

Ik denk dat we al meermaals naar voor hebben laten komen: De ziel zoals u dat beziet is de Goddelijke vonk, de Goddelijke kern, is de essentie. De essentie die dan door de geest uitgedragen wordt. Geest en ziel zijn één, onafscheidelijk. Want het is door de herkenning van de ziel dat de geest bestaat, zoals de schepping bestaat doordat de Vader het “woord” sprak.

En wanneer je zou zeggen: Vergeet de geest en hou alleen rekening met de ziel, als dat mogelijk zou zijn, wat in de schepping niet bestaat, dan zou je op dat moment de schepper zelf zijn. En ik denk niet, noch wij aan onze zijde, noch u hier dat we deze pretentie kunnen hebben dat we zo ver geëvolueerd zijn dat we kunnen zeggen: We zijn de Vader. Ik denk dat we nog een aardig reisje voor de boeg hebben.

  • De bedoeling van deze cursus is om onze geestelijke ontwikkeling te verhogen. Het gros van de mensen op aarde hebben niet het rechtstreekse contact zoals wij hier hebben. Zijn wij geestelijk verder ontwikkeld?

U vindt het antwoord in verscheidene teksten van onze zijde die al jaren ter beschikking zijn. U bent niet zo uitzonderlijk dat u communiceert met de geest. Er zijn over de wereld vele groepen die deze mogelijkheid hebben. Dat u dit nu meemaakt, hangt samen met het verloop van uw bestaan door de tijd heen, dat u tot een bepaald punt gekomen bent. Dat u hier samen zit met de anderen is gewoon omdat er een link bestaat in het verleden, het geestelijk verleden. Ik wil er dadelijk bij zeggen dat er op het ogenblik op deze aarde een overgroot deel van incarnaties zijn die heel primitieve incarnaties zijn. Velen hebben juist een dierlijk leven achter de rug en incarneren voor de eerste keer als mens, zoekende. Daarbij komt dat enorm veel geesten uit nevelland, duistere sferen, naar de aarde gekomen zijn, door de aantrekking die de aarde de laatste 50 jaar gegeven heeft in het vissentijdperk en vooral op de begeertepatronen zijn afgekomen.

Dat wil zeggen dat een merendeel op het ogenblik van wat op aarde leeft zeer primitief is. Dat merendeel zal terug de aarde verlaten, andere wegen gaan of zal proberen op te klimmen. Het is maar een beperkt deel van de op het ogenblik op aarde levende mensheid die een grote, een al uitgebreider geestelijke ontwikkeling heeft en die werkelijk in de stof zoekende zijn.

U bent niet zo geprivilegieerd, u hebt alleen al meerdere studiejaren doorlopen en een grotere kennis opgedaan en daardoor bent u nu zoekende in de mogelijkheid om dit nog te verbeteren. Dat is de essentie. En het is geen toeval dat u met deze zaken in contact komt want vanuit de geest hebt u reeds – en dat is voor ieder van de aanwezigen hier – een bepaalde zoektocht achter de rug en zoekt u de incarnatiemogelijkheid die het mogelijk maakt om bepaalde linken te leggen.

Het valt mij opdat jullie nog steeds teruggrijpen naar oude gewoonten. Dat jullie het probleem van curiositeitsvragen moeilijk kunt achterlaten. Toch zul je, als je verder wilt komen en niet mee gesleurd worden in de algemene tendensen, dit moeten afleren. Zul je moeten voor uzelf gaan leren aanvoelen wat waarde heeft, wat belangrijk is. En dat is in de eerste plaats beseffen dat God in u is. Doordat je dat beseft, besef je dat ieder rondom u, die ook God in zich draagt, een ziel heeft, dat het van belang is dat je onderling van daaruit één grote harmonie vormt.

Als je beseft dat de Vader in u is, dan zul je ook tot het besef kunnen komen dat je veel meer kunt, veel meer mogelijkheden hebt. Dat je eigenlijk onbegrensde mogelijkheden hebt om in dit leven betekenis te hebben voor de aarde en alles wat er mee samenhangt.

Maar het is zo moeilijk in uzelf te geloven. Het is zo moeilijk om vanuit uzelf te durven handelen. En toch is dat de sleutel. Niet een ander kan het voor u doen, jij kan het enkel voor de ander doen.

Vanuit het standpunt dat ik op het ogenblik deze aarde kan bezien denk ik dat dit voor jullie de beste wijze is om jullie te helpen.

Meditatie: De Vader in onszelf.

Laat ons even in onszelf keren. Laat ons even de Vader in ons herkennen. En op het ogenblik dat we de Vader in ons herkennen dan is de herkenning van de eenheid, van de harmonie met het Al bestaande. Dan beseffen we dat het “woord” was en dat het woord gesproken is en dat daardoor alles is ontstaan.

Een zijnde met deze kracht zeg ik: “Vader, gij die ons liefhebt, oneindig lief, geef ons inzicht, zorg ervoor dat wij Uw Licht kunnen aanvaarden, dat wij Uw Licht kunnen uitdragen, dat wij één kunnen zijn met de kosmos die jij omvat, de kosmos waar wij allen onafscheidelijk deel van zijn. Vader, U vraag ik dat U ons steunt, begeleid op de weg die we gaan. Want de weg gaande, beseffende dat het beter is de weg te gaan dan af te wachten tot er iets gebeurt. Wetende dat, terwijl wij de weg gaan, Gij aan onze zijde zijt, Gij onze hulp en leidsheer bent.

Dat deze kracht die jij nu binnen onze kring hebt laten opborrelen, dat deze kracht in ons, rondom ons zich uitstrale, zodat inzicht, harmonie, rust en vrede deel kan zijn van degene die deze kracht, dit woord dat Gij gesproken hebt, herkent.

Dat deze kracht uitgaat naar al degenen die zoekende zijn naar deze kracht. Dat deze kracht degenen bescherme die er de dragers van zijn. Dat deze kracht een muur van Licht vormt om zo het duister ofwel naar het Licht te laten keren en op te gaan in het Licht ofwel zich voor eeuwig van u af te keren.

Deze kracht zij bevestigd, zij bevestigd in de harten van de aanwezigen. Deze kracht zij bevestigd in de geest van het Licht.

Moge u de komende dagen en uren de kracht en het evenwicht vinden om wat er komende is op uw weg te doorstaan. Mag steeds, wat er ook gebeure het Licht uw leidsheer zijn zodat je steeds weer, na een voldongen taak u te ruste kunt begeven in harmonie met de Bron van waaruit je ontsproten bent. De Vader zij met ons en onze dank gaat tot hem uit.

Nawoord.

Zo lieve mensen, ik hoop dat ik een klein beetje u dichter gebracht heb in de vervulling van uw taak. En ik hoop dat u in de komende tijden, wat er ook gebeure, steeds terug kunt denken en grijpen naar hetgeen wat we op avonden als deze u geschonken hebben, zodat je steeds uw weg op een positieve manier kunt verderzetten.

Sta me toe u nogmaals te attenderen op het feit van doe-oefeningen, nu nog meer dan ooit tevoren en wees als groep meer dan ooit tevoren een eenheid. Heb geen angst elkaar te contacteren. Heb geen angst ervaringen uit te wisselen want alle ervaringen hier van de aanwezigen zijn ook voor de ander belangrijk.

Ieder kan van de ander nog zeer veel leren en hoe sterker die wisselwerking, hoe sterker die harmonie, hoe een grotere bron van Licht u voor uw omgeving zult zijn in deze toch nogal donkere tijd.

Ik wens jullie nog veel Licht op jullie pad.

image_pdf