Geestelijke bewustwording versus stoffelijke ontwikkeling

image_pdf

7 augustus 2012

Ik zou graag vanavond met jullie over een paar belangrijke zaken van het mens-zijn willen praten. En daar tevens enkele vragen aan toevoegen waar u dan in de komende tijd toch over kan nadenken. In de vorige les hebt u al een paar vragen gekregen die stof tot nadenken hebben meegebracht. Maar vanavond zou ik het graag hebben over de belangrijkste punten in een mens zijn stoffelijk leven en daar tegenover dus het minst belangrijke.

Wat denkt u dat voor de stofmens, in zijn stoffelijk leven, het belangrijkste is?

Er zijn er hier vele die in alle richtingen gaan denken maar in wezen is er maar één antwoord: dat is namelijk uw geestelijke bewustwording. En het minst belangrijke in een stoffelijk bestaan is: de materiële ontwikkeling die je in het leven kent.

Dit is natuurlijk zeer contradictorisch ten opzichte van hetgeen dat u ervaart dagdagelijks. Want ieder van u vindt dat een materiële welstand en een tegemoetkoming aan materiële behoeften toch zeer belangrijk zijn in het bestaan. Het is juist door deze gedachte dat uw huidige maatschappij, de huidige mensheid over het algemeen aan ten ondergaan is.

Wanneer u goed kijkt, wanneer u alles goed afweegt, dan ziet u op het ogenblik een maatschappij die vecht voor zijn grote gelijk. Dan ziet u een maatschappij die geleid wordt door mensen zoals u en ik, die maar één zaak kennen: dat is hun eigen begeerte naar macht en overheersing. En nu kunt u wel denken: “wij leven in een democratisch systeem.” Als u dat wilt geloven, dan behoort u tot de grote groep schapen die steeds weer naar de slachtbank wordt geleid. U denkt misschien dat u leiders hebt die om u geven of om de systemen bekommerd zijn. Zij kennen echter maar één zaak, dat is zichzelf. Daar tegenover staat dat het voor de mens belangrijk is in een stoffelijk leven zijn geestelijke bewustwording te kunnen verder zetten. En wanneer ik het zo bekijk, dan zien we dat de laatste voorbije 2000 jaar we een periode hebben gekend, u noemt het ‘het Vissentijdperk’, waarin dit op een zeer laag niveau stond, waar we hebben kunnen vaststellen dat de mensheid met rasse schreden achteruit is gegaan in plaats van vooruit. U hebt het misschien nog zo niet bekeken, maar toch, wanneer u het totale plaatje bekijkt van het menselijk leven op deze planeet, dan zijn de laatste 2000 jaar, met enkele eeuwen uitzondering tussenin, een catastrofe geweest voor de geestelijke ontwikkeling die hier op deze planeet mogelijk zou moeten zijn.

En nu zitten we in de omwenteling. Het oude dat nog volop in de stof zich tracht recht te houden, is aan het onderuit gaan en de mogelijkheid, en nu wordt het interessant, en laat ik alles wat stoffelijk is wel achter ons, de mogelijkheid tot een versnelde geestelijke ontwikkeling, een rijker geestelijke bewustwording wordt met de dag groter. Maar daar staat tegenover dat de houding die de stofmens heeft, zich wel moet flexibel opstellen, moet loslaten alle oude gedachtebeelden en moet durven leven in de dag dat je in bent, durven leven met hetgeen dat u aangeboden is.

En wanneer ik het nu zo in het algemeen bekijk, dan kunnen we vaststellen dat hier, en dit is misschien verbazingwekkend voor u, in uw westerse wereld toch bijna ongeveer 1 op 10 personen in deze richting aan het evolueren is of in deze richting reeds geëvolueerd is. Dit was 50 jaar geleden nog niet denkbaar dat we zo’n hoog aantal personen zouden verkrijgen die in deze richting gaan. En dat doet ons genoegen omdat dit de mogelijkheid opent om voor de nieuwe incarnaties in de toekomst een beter platform te voorzien, mogelijkheden te voorzien, tot een snellere groei qua geestelijke bewustwording. Want dat is eigenlijk toch één van de basissen van deze aarde. Deze planeet is nog altijd van belang, zeker voor beginnende evoluties om van start te kunnen gaan.

Voor uzelf, die toch al een ganse tijd bezig bent, zou ik het volgende naar voor willen brengen om u binnen dit kader van geestelijke ontwikkeling vooruit te helpen. Ach, ik weet het, de meeste onder u die wat ouder zijn, zitten geklemd in een opvoeding die vooral over de materie ging, zitten geklemd in de bezitsvorm die deze maatschappij hoog in het vaandel voert. Op zich is dit geen ramp. U kunt nog, als u dit wilt, loslaten. U kan nog, zelfs op korte tijd dat u nog op deze planeet rondloopt, vele zaken wijzigen. Het is niet gemakkelijk. Want het is als het ware in u gestempeld. Daarom, gezien jullie geïnteresseerd zijn aan een mystieke benadering van uw geestelijke ontwikkeling, is het een interessant gegeven om via meditatie, en u hebt toch al aardig geleerd om met uw eigen geest in communicatie te treden, rustig trachten uit te zoeken welke waardes, geestelijke waardes, u in uw vorig bestaan hebt opgedaan. En u hebt enkele weken de tijd. Ga terug, ga bekijkt rustig de weg die u al hebt doorlopen. Zie waar de geestelijke ontwikkeling voor u zich het sterkst heeft voorgedaan. Welke leerscholen er in aanwezig zijn geweest.

O, ik lees hier dat sommige hier dat blijkbaar al op voorhand moeilijk vinden. Nee, dit is niet zo moeilijk. Het gaat ervan uit dat u de wil bezit om dit te bereiken, een inzicht te bereiken in de weg die u gedurende uw bestaan hebt afgelegd. Alles, waarde vrienden, alles is aanwezig in uw geest. Uw ganse verleden is duidelijk daar vastgelegd. En, wanneer u er de moeite voor doet, zal u vele zaken kunnen recapituleren. En dan kunt u denken: “ja, maar wat heb ik er aan? Ik heb dit toch al doorleefd? Ik heb die leerschool toch doorgemaakt?”

Dat is juist, u hebt dit doorleefd, u hebt deze leerscholen gehad. Alleen zitten de meeste van jullie nu geblokkeerd in hun stoffelijk denken. En door de klik te maken naar de ervaringswerelden die je reeds gehad hebt, kun je in het heden, via die kennis, u veel gemakkelijker polariseren in de juiste geestelijke richting die bij u past. En gaat u veel gemakkelijker u kunnen bevrijden van alle mogelijke materiële knopen die u beperken in uw ontwikkeling. En dat zijn er voor de meesten vele.

Velen van u hebben in het verleden een andere kijk gehad op het leven. Er zijn er aardig wat die op aarde rond gelopen hebben in de periode dat de monotheïstische ideeën nog niet aan de orde waren. Daarmee wil ik zeggen dat er aardig wat ervaring is opgedaan met wat ge heden ten dage zou kunnen zeggen: ‘de vrouwelijke goden’. Want voor het Vissentijdperk was het voor de mensheid heel normaal dat de godinnen op de aarde een zeer belangrijke impact hadden en dat de godsfiguur niet alleen mannelijk was. Er bestond een permanente strijd tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Dit was geen strijd om de strijd, dit was een evolutie. En zoals in de verhalen die toen gangbaar waren, werd gesteld dat, wanneer de goden rustten, er een volledige harmonie aanwezig was en dat vanuit deze harmonie er een zeer sterke geestelijke ontwikkeling van de goden mogelijk was.

Ja, ik zeg: geestelijke ontwikkeling van de goden. Men zag de zaken enigszins anders dan dat u deze bekijkt. Men zag het Scheppend Principe in twee-vorm: mannelijk en vrouwelijk. En wanneer de harmonie er was, dan was dit volledig. Dan had je, laat ons zeggen, de Bron.

De meesten onder u hebben uit deze periode aardig wat ervaringen opgedaan. Deze ervaringen zitten voor sommigen redelijk ver, maar zij kunnen terug opgehaald worden. En dan wordt het zeer interessant, want dan ga je, en jullie zijn er toch al langere tijd mee bezig, terug ervaringen vinden die een wisselwerking hebben met de aarde, uw moederplaneet. Je gaat terug kunnen vaststellen dat harmonie, niet alleen tussen de mens, maar tussen de ganse planeet, op alle niveaus, één van de belangrijkste factoren is. Je gaat kunnen vaststellen hoe je de geestelijke ervaringen, als het ware, in de buik van de aarde hebt kunnen ontdekken, hoe je evoluties hebt kunnen ondergaan die achteraf gewoon in het Vissentijdperk ongedaan werden gemaakt, omdat je in vele gevallen werd geconfronteerd met zeer primitieve zaken die nog niet bij machte waren tot de ware herkenning van de harmonie op aarde.

En nu zijn we 2000 jaar verder, zitten we in een totaal nieuwe kosmische golf en hebben we de mogelijkheid om, wanneer we ons daar op instellen en de moeite willen nemen, onze oude kennis van vroeger terug naar boven te halen. Deze kennis te gaan aanwenden, ermee te gaan werken, zodat de geestelijke ontplooiing steeds verder kan gaan.

En eens dat je terug dit aanvoelt, dat je terug de harmonie aanvoelt met de aarde, dat je terug de universele liefde ontdekt van de aarde naar zijn schepselen, maar dat je ook vanuit u deze liefde kunt opbrengen, dan bent u vertrokken. Dan behoort u tot de groep die de mensheid in Aquarius vooruit kan brengen.

Want zij nu eerlijk: wat is een mens die geen liefde kent? Dat is een uitgedroogde aardkloot, om het zo te zeggen; neem mij het woord niet kwalijk. Maar wat is de mens die de liefde bezit en deze kan delen? Dat is als een zon die schittert van goudgeel licht. En daar kunt u naartoe gaan. Daar hebt u de mogelijkheid om in deze chaotische afbrekende materiële tijd toch een zeer positieve geestelijke ontwikkeling door te maken.

Ach, ik weet het: de meesten onder u maken zich steeds meer zorgen hoe het verder moet met hun maatschappij. Zij zien de maatschappij steeds verder in verval komen. Er zijn geen waarden meer, er zijn geen regels meer en zo voort. En als ik u dan zeg dat dit vanuit onze zijde zeer sterk gestimuleerd wordt, dan is dit misschien voor jullie nog hard om aan te horen. Maar het is de enige mogelijkheid om de stofmens, die de laatste eeuwen zo voldaan is van zichzelf, terug te zetten op zijn juiste positie, op zijn juiste plaats, om hem terug de mogelijkheid te geven van geestelijk verder te komen. En dat is het enige dat we zouden kunnen zeggen dat telt in uw bestaan: uw geestelijke evolutie, uw zoektocht naar deze bewustwording of inwijding of hoe u het ook wilt zeggen. En in deze tijd heb je vele mogelijkheden. Want niets is nog zeker. Stoffelijk is alles drijfzand. Juist daardoor heb je veel meer mogelijkheden op het geestelijk terrein. Dankzij het stoffelijke drijfzand wordt u verplicht, gedreven om de waarden, de kennis, de geestelijke kracht die in u zit, te gaan gebruiken. Het besef terug te laten groeien dat u deel bent van die Schepper, dat u niet ergens een soort geschapen stukje bent van een God die daar boven ergens hangt. Neen, dat u deel bent van die Goden, om het zo uit te drukken. Dat u kunt deel hebben aan de kracht van de Godinnen en van de Goden. Dat u dat reeds ervaren hebt, dat u dat reeds in u draagt. En het is juist omdat alles op het ogenblik, en in de toekomst nog veel sterker, onderuit gaat, dat het voor u mogelijk wordt om u daarop te ontwikkelen, als het ware, uw geestelijke kracht, omdat je niet anders kunt, je moet ze tot een prachtige ontplooiing laten komen.

En u kunt deze ontplooiing perfect via het magisch denken laten gebeuren. U kan deze ontplooiing laten gebeuren via uw mystieke ingesteldheid. Want al deze zaken zijn de ankerpalen van de toekomst, zijn de mogelijkheden. En het wordt tijd dat je voor uzelf daaraan begint. Het wordt tijd dat je durft uit te gaan van hetgeen er in u leeft. Dat je beseft van: “ik heb kracht, ik heb energie, ik kan dit toepassen.”

Vele zaken, die tot op heden gewoon weggeduwd werden of weggelachen, deze zaken bestaan. Zij werken. Wanneer je pijn hebt, kan je de handen opleggen en de pijn wegnemen. Wanneer je energie tekort hebt, kan je energie doorgeven door u aan te zetten op de Bron. U hebt 1001 mogelijkheden.

Wanneer iemand geestelijk vastloopt, heb je de mogelijkheid om daarin het juiste woord te zeggen of het juiste gevoel te geven, zodat de blokkade wordt opgeheven. Alles hebt u in zich. Maar u moet ermee durven omgaan.

Wanneer ik aan mijn eigen tijd terugdenk, ach, ik heb heel veel zaken naar voor gebracht. Velen hadden schrik van mij omdat ik, zogezegd, in hun ogen, wonderen veroorzaakte. Ik veroorzaakte geen wonderen. Ik gebruikte alleen de kracht die ik aanvoelde, die in mij was. Soms gebruikte ik die kracht om illusie te scheppen. Maar dankzij de illusie kon men weer verder. Op velerlei terreinen heb ik zo zaken in gang kunnen zetten. Vele instanties vonden dat in die tijd niet aangenaam. Maar goed, ik heb in mijn tijd niet de fout gemaakt van mij vast te ankeren op één plaats. Dat is één van de grote fouten in uw maatschappij, in uw stoffelijke maatschappij waar dat u zich enorm mee beperkt hebt.

Het u niet durven verplaatsen, het u settelen of hoe dat men dit met een moderne term zegt, op een vaste plaats en daar blijven. Stoffelijk kan dit zeer boeiend en interessant zijn maar geestelijk is dit voor zeer velen dodend. Omdat uw aandacht niet meer gaat naar uw mogelijkheden en omdat je uw mogelijkheden niet meer gebruikt, maar omdat je alles op die materiële plaats wilt vastleggen en wilt behouden. Als je dan rondom u kijkt en ziet hoeveel je al kwijtgeraakt bent … In de komende eeuwen zal dit een totaal ander gegeven worden. De mens zal terug meer beweeglijk moeten worden. De natuur zal hem ertoe verplichten. En nu wil ik niet aan grove voorspellingen doen, maar om het duidelijk te stellen: velen onder u staan er eigenlijk niet meer bij stil hoe u bijvoorbeeld aan uw voedsel komt. U vindt het normaal dat u buiten stapt en naar een winkel gaat en daar alles is. Nu, deze normaalste zaken zullen er in de toekomst niet meer zijn. Men zal terug moeten naar de basis gaan. De verstedelijking, zoals u die kent, is een dooddoener voor de geestelijke ontwikkeling van de mens. Dit heeft behoord bij het dogmatische oude van de ‘Vissen’. De nieuwe ontwikkeling gaat maken dat deze verstedelijking onleefbaar wordt. U ziet al langzaam hier en daar de verschijnselen. Maar voor de jongere generaties en de komende generaties zal het niet meer zijn: “wij zijn hier in deze regio ontsproten, dus wij blijven hier”. Neen! Het zal zijn: “hoe kunnen wij ons leven het meest waardevol, het meest harmonisch met de aarde doorbrengen. Hoe kunnen wij, geestelijk ook, in volle harmonie, in volle liefde met alles dat bestaat, te werk gaan?”

Dit wordt een totaal ander beeld. U staat op het ogenblik hier aan het hele begin en het is zeker nog niet voor overmorgen, dus de ouderen onder u moeten geen schrik hebben dat ze terug landarbeid zullen moeten gaan doen, neen. Maar ik wil maar zeggen dat de toekomst onder de nieuwe kosmische tendens totaal anders zal zijn. Maar dat jullie, en daar komt het op aan vanavond, dat dat al in jullie aanwezig is en dat je dat kan gebruiken. Het enige dat je moet doen, is er naartoe willen gaan, is er mee willen werken. En dan maakt het niet uit of u een eigen huis hebt of niet. Dan maakt het niet uit of u een wagen hebt of niet. Daar gaat het hem hoegenaamd niet om. Het gaat er hem om dat je al het besef hebt van de mogelijkheden en dat je deze mogelijkheden aanwendt. Dat, wanneer iemand uw hulp vraagt, dat je deze helpt, niet volgens de conventionele, materiële en maatschappelijke regeltjes, maar volgens hetgeen dat jij geestelijk aanvoelt als zijnde: “dit is de Kracht, dit is volgens mij geestelijk juist”. En wees ervan overtuigd: dan gebeuren er wonderen. Dan kun je, zoals in jullie bijbel staat, de blinden laten zien en de doven laten horen. Want de krachten zitten er, zijn aanwezig. En ieder van u heeft in zijn bestaan deze ervaringen reeds opgedaan, gehad. De meesten onder u hebben in hun geestelijke archieven te maken al gehad met de grote kosmische geheimen, kennen ze, kunnen ermee werken, kunnen ermee omgaan. Daarom, waarde vrienden, nu is het moment daar weer gekomen. Ga er terug naartoe, begin in uzelf te graven, te ontdekken. U hebt nu reeds lang zeer veel kennis toegespeeld gekregen die in deze huidige tijd werkbaar is. Maar u hebt veel meer in u. Ga er naartoe. Zeg niet: “ik ben niet zeker”, maar voel aan wat er in u leeft en werk ermee. Durf uw verantwoordelijkheid op geestelijk gebied te nemen. Durf de harmonie uitdragen die in u leeft, tussen het al-bestaande. Durf liefhebben en vanuit die liefde gevende: de kracht, de mogelijkheid dat anderen ook tot dit inzicht komen.

Laat dit alles rustig bezinken. En wanneer u aanvoelt van: “ik moet dit doen” of “ik moet die handeling volvoeren”, ga er dan voor. En als je voor iets gaat, ga er dan volledig voor. Niet met een terughoudendheid van … Want dat is de grootste rem voor de stofmens die er bestaat. “Ach, ik wil geestelijk wel verder gaan maar: “oh, even nadenken, ik moet om 8 uur op mijn werk zijn tot 6 uur” of “ik moet nog dit of dat doen” of “ik moet zeker zijn dat mijn huur kan betaald worden”. Als je deze redeneringen aanhoudt, blokkeer je je eigen mogelijkheden, trek je alle chaotische kanten naar u toe. En er zijn er vele. Echter, wanneer u durft gaan voor hetgeen u werkelijk aanvoelt, dan opent u zeer vele poorten. En doordat u deze poorten opent, krijgt u van overal, zonder dat u erbij stilstaat, de juiste hulp. Dan gebeurt wat moet gebeuren, want u bent in harmonie met de ganse aarde. U bent in harmonie met alles rondom u, u bent in harmonie met de kosmos, u bent in harmonie met het Scheppend Principe. En wanneer u dat bereikt, deze harmonie, dan is alles mogelijk. Dan creëert u voor uzelf de nieuwe wereld. Dan creëert u voor uzelf uw geestelijke ontwikkeling op het niveau dat hoog boven het stoffelijke staat.

Dat is het wat ik u vanavond als les wou geven. U hebt nu enkele weken de tijd om daar rustig over te denken, over te mediteren, het aan te voelen, het op te bouwen. U zult ervan versteld staan, wanneer u het probeert, wat er in u leeft aan mogelijkheden, wat er in u naar boven komt. Dan zal u ook, langzaam maar zeker, meer en meer, afstand kunnen nemen van uw maatschappij. Niet om uw maatschappij te verwerpen, zeker niet, maar om op een juiste wijze in deze maatschappij te staan, om op een juiste wijze te handelen binnen de kosmische wetten en niet volgens de stoffelijke regeltjes en voorschriften die geen enkele waarde hebben en ook geen meerwaarde kunnen geven, omdat het merendeel van alle voorschriften in uw stoffelijke maatschappij ontsproten is uit de hebzucht van diegene die de wetgeving heeft ontwikkelt.

Wanneer je daar over nadenkt, dan zul je begrijpen dat uw ganse systeem, stoffelijk, fundamenten heeft die op dit ogenblik wegzakken in het moeras van de eigen begeerte, de eigen macht, de eigen glamour en glitter maar die niets te maken hebben met de werkelijke waarden van het leven, die niets te maken hebben met wat uw geest gezocht heeft hier op aarde: de mogelijkheid van een geestelijke meerwaarde en geestelijke ervaring om zo weer verder te kunnen in zijn bestaan.

Oh, ik weet het, het klinkt misschien heel hard maar het wordt tijd dat het besef doordringt, dat het besef doordringt dat de maatschappij die gedurende 2000 jaar onder de ‘Vissen’ heeft bestaan, voorbij is. Dat de fundamenten van die maatschappij in de nieuwe tijd niet meer stabiel zijn, niet meer houdbaar zijn maar wegzinken. En om te voorkomen dat je onder het puin terecht komt, is het van belang dat ik op een avond als deze de zaken misschien nogal zeer zwart-wit stel. Maar het is juist door deze zwart-wit stelling dat je kunt gaan zaken zien, gaan ervaren en dat het voor u mogelijk wordt om de juiste geestelijke keuzes voor uzelf te maken en zo dan weer voor de aarde een pluspunt te zijn, voor de aarde een harmonisch punt te zijn, voor de aarde een uitstraling van liefde te zijn, zodat u aan de basis ligt van de nieuwe evolutie die de toekomstige generaties op deze aarde de mogelijkheid schenkt om werkelijk een leven te hebben dat geestelijke inwijding en bewustwording inhoudt. Want anders, dan verkrijgen we een periode dat je zou kunnen zeggen: het is een duistere periode, een ijstijd, waarin geen vooruitgang meer mogelijk zou zijn. En dat laatste, dat wensen we te allen tijde te vermijden. We wensen de aarde te houden als zijnde de planeet die vele mogelijkheden tot geestelijke ontwikkeling inhoudt. En gezien deze planeet nog aardig wat jaartjes voor de boeg heeft, zitten er nog zeer veel mogelijkheden in.

Eén met de aarde.

Zo, waarde vrienden, hier ga ik mijn deel van de avond afsluiten. We kunnen het misschien afsluiten met de gedachte dat alles wat ons nu, na wat we gehoord hebben, zwaar valt, dat we dit loslaten en afgeven aan de aarde. Stel u even gewoon in dat u één wordt in de harmonie met de aarde. Dat deze groep hier gezamenlijk nu een krachtige kring vormt, een eenheid waar de krachten vloeien en waar alles dat hier niet aanwezig moet zijn, verzinkt in de diepte van de aarde zodat de aarde het kan wegwerken. Stel u open voor hetgeen de aarde voor u in petto heeft. Tracht aan te voelen de harmonie met de krachten van de aarde. Ik zou bijna zeggen: tracht de vrouwelijke kant van de aarde aan te voelen, de opbouwende, de vernieuwende kant. Laat deze krachten door u stromen. Voel de evenwichten die u in uw lichaam opneemt. Voel hoe u deel bent met de stromingen, de energieën van moeder aarde. Kracht, laat dit alles in u werken, wees één met elkaar, voel de liefde voor elkaar, universele krachtige liefde die alles te boven gaat, die maakt dat je één bent met elkaar en dat je elkaars lasten gemakkelijk kan dragen, dat je elkaars steun bent. Dat is de nieuwe geestelijke ontplooiing. Eén zijn met elkaar, in harmonie zijn met elkaar, de liefde delende met elkaar. Als je dat als groep ontwikkelt, als je hiermee werkt, dan zit je als het ware op de snelweg van de geestelijke openplooiing. Dan ontdek je voor uzelf de inwijdingen die je doorgemaakt hebt en dan openen voor u de poorten naar een hogere bewustwording.

Denk er rustig over na. Wissel gedachten met elkaar uit, want zo bouw je op het nieuwe wat zich volop aan het ontwikkelen is.

Waarde vrienden, dank u voor uw aandacht, dank u voor uw medewerking en ik wens jullie met al mijn liefde een zeer harmonische toekomst tegemoet.

Vragen.

Zoals gewoonlijk in het tweede gedeelte van de avond krijgen we jullie vragen. Dus laat ons er zo aan beginnen.

  • Bij het uitvoeren van de snelle procedure bij overgang ga je, als alles goed verloopt, vooral het emotioneel aanvoelen via de zonnevlechtchakra (10-07-2012). Bij mij gebeurt dat niet. Wat betekent dat?

Kijk, wanneer je bij overgang hulp biedt, dan is het niet zo dat je dit kan doen volgens het boekje. Wanneer u hier bepaalde technieken zijn bijgebracht, dan is dit een mogelijkheid die bestaat. En het is juist dat bij zeer velen het accent ligt op de plexus solaris en dat daar dus een redelijk sterke wisselwerking ontstaat.

Echter, en dit is toch voor iedereen even onder de aandacht te brengen, niets geestelijk is voor iedereen gelijk.

De vragensteller hier heeft zich te sterk gericht op het technische en heeft vergeten dat hulp bij overgang eigenlijk een spontaan, emotioneel gebeuren is. Wanneer je dit toepast op de juiste wijze, dan ga je niet vaststellen: “heb ik nu dit of dat gevoeld?” maar ga je enkel waarnemen, wanneer je resultaten hebt behaald, dat je u daarbij goed voelt.

  • Hoe heb je in rusttoestand, dus buiten een meditatieve toestand, het gemakkelijkst rechtstreeks contact met uw eigen geest? Is dat via de zonnevlecht of het derde oog?

Kijk, voor de ene zal het effectief zijn met het derde oog en voor de andere met de zonnevlecht.

Maar ik ga jullie een algemene raad geven. Stop nou eens met te zoeken wat is het beste, maar handel. Ontspan u gewoon. En ik zou er nog iets praktisch kunnen aan toevoegen dat voor iedereen bruikbaar is: wanneer u zich te ruste begeeft, neem gewoon contact op als u in uw bed ligt met uw geest. In die zin dat u gewoon even aanspreekt in gedachte en dat u gewoon vraagt dat terwijl u rust, terwijl u slaapt, dat uw lichaam dus ontspannen is, dat uw geest u het nodige bijbrengt zonder dat u daar speciaal moet aan liggen denken of zoeken op welke wijze het beste is. Gewoon tijdens de slaap, dat u in uw slaap informatie krijgt.

Wanneer u dan ontwaakt, hou er dan even rekening mee dat u aandacht besteedt aan hetgeen wat er eerst in u opkomt. Voor sommigen zal het misschien handig zijn van het even neer te schrijven. Anderen zullen het misschien volgens audio opnemen, maakt niet uit. Maar hetgeen wat bij het ontwaken opkomt, kan een heel waardevolle verwijzing of hulp zijn naar verdere ontplooiing. U kunt dit dan gebruiken, bijvoorbeeld, als u in de loop van de dag naar meditatie overgaat. En dan zal u zien dat u via dat een sleutel hebt om in de meditatie weer nieuwe ervaringen op te doen.

Kijk, al deze zaken, houdt het heel simpel. Maak het niet ingewikkeld. Zeg niet voor uzelf: het moet volgens deze of deze procedure. Zo werkt het geestelijk niet. Geestelijk werkt het meestal heel vlot en heel spontaan wanneer je u niet blokkeert met te zeggen: het moet volgens dat of dat spoor. Wanneer u zich gewoon opstelt, dan durf ik zeggen, dan openen de poorten van de geestelijke wereld zich voor u zonder enig probleem.

  • Naar aanleiding van de huidige les: hoe open je poorten naar uw vorige ervaringen? Praktisch gezien dan.

Vanuit de ontspanning; als u gaat slapen, kunt u dit perfect doen. Maar u kunt dit ook in het meditatieve doen.

Wanneer u gewoon rustig gaat mediteren, dan kunt u, wanneer u zich instelt op uw eigen geest met de vraag van dus de ervaringswerelden te doen leven, dit langzaam maar zeker opbouwen. U moet niet verwachten, want het is niet mogelijk voor de mens, dat alles in één keer gebeurt. Maar wat u wel kan meemaken, is dat dit rustig steeds, meditatie na meditatie, stukje bij stukje, u duidelijk maakt wat u al hebt doorgemaakt.

Er zijn er onder u echter die meer contemplatief zijn aangelegd. En dan kan u dit ook. Dan kan u vanuit contemplatie gaan. Dat wil zeggen dat u uw geest dus iets voorhoudt. We zouden kunnen stellen: bijvoorbeeld u neemt het beeld van een roos en u vertrekt uit contemplatie vanuit die roos naar alles wat aan dit mooie beeld, want daar komt het op neer, gekoppeld kan zijn geestelijk. En dan zal u zien dat u rustig van die roos overgaat naar dus wereld en werelden die u een ervaring geven.

De ervaring kan bijvoorbeeld zijn dat tijdens de contemplatie de voorstelling van de geur van de roos u brengt naar andere ervaringen die met geur te maken hadden en die er voor zorgen dat u weer verder kunt.

Ik wil het niet te technisch maken en met niet teveel voorbeelden, want dan gaat u zich vast ankeren aan hetgeen wat gezegd is.

De beste raad dat ik u kan geven: doe het zo spontaan mogelijk, zo los mogelijk. Maar steeds vanuit rust. Probeer dit niet eens rap, rap te doen. Want dit is de grootste fout die de meeste mensen maken, dat is: we zullen dit eens rap gaan doen. Neen. U hebt tijd. Neem er uw tijd voor. Geef u de mogelijkheid van het zo goed mogelijk op te bouwen. Ook hier weer herhaal ik: zo simpel mogelijk alles houden. De antwoorden zitten in de eenvoud van de opbouw. Gewoon vanuit rust in harmonie met uw eigen geest, in harmonie met de aarde, kunt u enorm veel aan gegevens naar boven laten komen. En kom dan alsjeblieft niet af met de vraag: “Wat er naar boven komt, is dit wel juist?”  Want ik hoor het al: ik heb dit en ik heb dat. Alsjeblieft, leer eens vertrouwen te hebben in de denkbeelden en hetgeen wat in u opborrelt. Op het ogenblik dat u dat kunt, zult u opmerken dat er steeds meer komt. Op de moment dat er iets opborrelt en u wantrouwt het, blokkeert u het, zorgt u ervoor dat u niet verder kan, want u zet muren. Dit is het grootste probleem bij velen. Zij vertrouwen zichzelf niet. En ik ga jullie dat niet kwalijk nemen, want de meesten van jullie zijn opgevoed van enkel te vertrouwen op de materie enzoverder, de grootste fout die je kunt hebben. U bent opgevoed, u moest vertrouwen op uw leraar, u moest vertrouwen op die, u moest vertrouwen op de wet, u moest vertrouwen op zus en u moest vertrouwen op zo. Neen, het vertrouwen is in u. U moet uzelf vertrouwen. Dat is de essentie en de sleutel om al het andere te kunnen ervaren.

  • Als een gezonde naaldboom vervangen wordt door een loofboom, is het evenwicht dan hersteld?

Ach kijk, naaldbomen hebben een specifieke werking die juist het omgekeerde is van loofbomen. Nu hangt er alles van af in welke context uw naaldboom staat.

Wanneer u een naaldboom vervangt die tussen vele naaldbomen staat, is dit geen goede zaak. Wanneer u een naaldboom vervangt die tussen loofbomen staat, is het wel een goede zaak. Het zijn de velden die zij creëren. Naaldbomen gaan vooral met energie omgaan van valavond tot zonsopgang. Loofbomen gaan met energie omgaan van zonsopgang tot zonsondergang.

Dus wanneer u naald- en loofbomen gaat mengen, dit kan voor bepaalde soort aangelegenheden maar is eigenlijk  niet het geschikte. Want je gaat heel gemakkelijk krijgen dat loofbomen, en zeker als het pioniersbomen zijn, gaan proberen de naaldbomen te verdringen.

Dat is eigenlijk een kleine les natuurkunde. Voldoende?

  • Excuseer, maar het is een alleenstaande naaldboom die we willen vervangen door een loofboom. We willen geen evenwichten verbreken; als het beter is, zal die eenzame naaldboom daar blijven staan.

Als je spreekt van één boom en je hebt een naaldboom, dan heb je een veld dat aanzet bij zonsondergang en afbouwt bij zonsopgang. Als daar rond die naaldboom nooit met rekening is gehouden en de andere beplantingen daar geen effect van hebben ondergaan, ik bedoel het in het algemeen, dan zie ik het probleem niet.

Anderzijds, wat ik nog wil opmerken, als ik u dan toch over één boom praat. Een naaldboom is een boom die zeer veel voedsel uit de bodem wegtrekt. Daar moet u rekening met houden. Wanneer u, waar een naaldboom gestaan heeft, een loofboom direct zou plaatsen, wat ik u niet zou raden, dan zou u toch een ondersteuning van voedingswaarde en zeker water moeten geven aan deze loofboom.

Ik zou persoonlijk eerder opportuun voelen dat, wanneer een naaldboom vervangen wordt, de loofboom niet direct op dezelfde plaats komt waar de naaldboom gestaan heeft.

Zo, ik denk dat dit nu als natuurkundige boomdeskundige wel voldoende is.

Goed. Nou ik weet wel iets van bomen want in mijn tijd heb ik er meer mee te maken gehad dan dat jullie ermee te maken hadden. En bomen kunnen heel positief zijn, maar kan ook het omgekeerde zijn. En wat ik er eigenlijk nog wil aan toevoegen, klinkt misschien raar, maar een boom staat niet graag alleen. Een boom heeft behoefte aan communicatie. Dat wil zeggen dat wanneer je ergens een boom plant, dat je toch in het oog houdt dat er nog andere bomen in zijn geburen zijn. U leeft als mens ook niet graag alleen. En voor bomen is dat hetzelfde. U mag niet vergeten, bomen communiceren met elkaar op velerlei wijze. Maar goed, daar ga ik u vanavond niet verder mee lastig vallen. U verwacht van mij nog dat ik de avond afrond met een meditatie.

Goed, ik zou zeggen broeders en zusters, ontspan jullie, zet jullie gemakkelijk en dan gaan we vanavond een boommeditatie houden. Het onderwerp is toch aangesneden en ik vind dit wel leuk, vooral omdat ik, wanneer we hier over de natuur praten, ook kan aanzetten met het kerngegeven van deze avond: het in harmonie zijn met de aarde. En de bomen zijn nu eenmaal onafscheidelijk deel van de aarde.

Meditatie: Boommeditatie.

Stel jullie voor, jullie bent hier vanavond samen in een kring en rond deze kring bevinden zich allerlei bomen. En het is in werkelijkheid zo.

Deze bomen vormen één harmonisch geheel. We zijn op het ogenblik reeds laat in tijd van de dag en de grote naaldbomen die hier dicht bij ons aanwezig zijn, geven al hun kracht, al hun energie naar ons toe. Ze zijn in volle kracht, ontplooiing.

Zij zorgen er voor dat de atmosfeer geladen wordt met lichtende kracht, met positieve energie. Zij zorgen er voor dat de lichtwezens zich kunnen openbaren. Want wanneer we onze aandacht nu even op deze bomen richten, dan zien we, dan merken we dat daar energieën spelen. Wanneer je iemand zou zijn die met een gevoelige camera dit zou vastleggen, zou je opmerken dat we omgeven zijn door zeer vele verschillende vormen van energie. Het ene is juist zoals een bliksem. Het ander is zoals een bol. Weer andere is precies nevel en een volgende is precies sneeuw. Al deze energieën zijn aanwezig. Terzelfder tijd krijg je dat deze energieën op evenwicht komen door de rust die nu afgegeven wordt door de grotere loofbomen die hier rondom staan. En in tegenstelling tot wat de mens dikwijls denkt dat de bomen met elkaar ruzie maken, zij doen dit niet. In tegendeel, zij helpen elkaar. Zij ondersteunen elkaar. En het is juist de rust die nu vertrekt vanuit de loofboom dat de naaldboom zijn energie kan doorgeven.

En wanneer straks de zon opkomt, ontstaat er een wisseling, is het de rust van de naaldboom die de ondersteuning is voor de werking van de loofboom. En zo zie je maar dat moeder aarde alles voorzien heeft. De krachten van deze bomen zijn intens. Want zij maken het mogelijk dat vele wezens die niet direct door de mens in zijn driedimensionale wereld waarneembaar zijn, maar die er toch zijn, kunnen werken, zich kunnen ontplooien. Want de krachten die samenwerken met de loofbomen, zorgen er ook voor dat andere gewassen van de bodem zich kunnen ontwikkelen. Vele energieën en vele krachten werken hier samen. En wanneer je als mens zoals u u openstelt, dan kunt u dit voelen. Wanneer u zich openstelt voor deze wezens, deze energiewezens, ach, ze zijn omschreven met velerlei namen en sprookjes zijn er telkens over gemaakt, maar dit maakt niet uit. Een naam heeft niets. Ze zijn aanwezig, je kan ze voelen, je kan ze waarnemen, je kan er mee communiceren als u zich open wil stellen voor deze krachten. U kan aan deze krachten vragen dat zij u helpen met uw plannen. Want zij zijn in harmonie met de natuur. Zij houden er niet van verstoord te worden. Alhoewel de mens dikwijls de bron is van de storing. En toch gaan zij dit de mens niet kwalijk nemen. Integendeel. Op het ogenblik dat de mens zich openstelt voor hen, dan geven zij alle hulp die de mens vraagt.

Zij zorgen er voor dat uw bomen kunnen groeien, dat uw planten kunnen ontwikkelen. Zij zorgen er voor dat het water door de bodem kan. Zij zorgen er voor dat er zuurstof geproduceerd wordt. Niets is te veel als de harmonie er maar is. Maar wat zien we? Heel dikwijls wordt de harmonie teniet gedaan door hetgeen wat de mens opbouwt. Zien we dat vele krachten geproduceerd worden die in tegenstelling van een  harmonie een disharmonie creëren. En dan trekt de natuur zich terug. Dan zegt de groepsgeest van de boom: “voor mij hoeft het niet meer”. En dan zien we hoe alles zich terugtrekt.

De mens moet langzaam maar zeker begrijpen dat hij er beter aan toe is van in harmonie te leven en te werken met de natuur, met de bomen en met de energieën die aan deze bomen verbonden zijn, dan er tegen in te gaan. Leer luisteren naar een boom. Ach, een van de mooie zaken is: ga tegen een boom staan, ga op zijn wortels zitten desnoods, sta open voor de beelden die de boom u kan geven. En u zal vele zaken kunnen ontdekken. Veel zal u kunnen leren. Want elke boom heeft zijn eigen verhaal. Een verhaal, niet alleen van ontkiemen en groeien en ontwikkelen, maar een verhaal van samenwerking tussen energieën. Een verhaal van vele wezens die één zijn met de boom. En zo zie je maar dat een boom heel belangrijk kan zijn.

De boom zorgt niet alleen voor zuurstof. De boom zorgt niet alleen voor rust. De boom zorgt voor een harmonie op deze planeet. Een harmonie die noodzakelijk is om het ganse geheel in stand te houden. Een harmonie die de mens nog niet begrepen heeft. Want de mens is op het ogenblik de grootste vijand van de boom. De mens vernietigt de boom zonder er bij stil te staan, niet begrijpende dat hij hierdoor zichzelf aan het vernietigen is. De boom zal nooit verdwijnen. Misschien dat de grootte verandert, dat je naar de toekomst toe andere vormen krijgt, maar de boom en zijn werking, zijn energie, zijn mogelijkheden, zal langer op aarde blijven bestaan dan de mens die niet beseft welke disharmonie hij dikwijls creëert door bomen zomaar trachten te vernietigen. Daarom: bezie de boom als zijnde een wezen dat van belang is.

Ik zeg niet dat u moet doen zoals uw verre voorvaderen die de bomen een goddelijkheid gaven. Zo ver moet u niet gaan. Maar wanneer u de boom ziet als een harmonisch aspect van uw bestaan, als u de boom ziet als diegene die voor u ook zorgt zonder dat u misschien direct kunt zeggen op welke wijze, als u de boom ziet als zijnde deel van uw wereld, dan hebt u voor uzelf een belangrijk aspect van ontwikkeling ontdekt. En dan kan u, in harmonie zijnde met alle energieën die vanuit de bomen vertrekken, voor uzelf vele nieuwe mogelijkheden openen. Kan u ontdekken de kracht van de harmonie met de aarde. Kan u ontdekken hoe liefdevol de ganse natuur staat ten opzichte van de mens. En wanneer de mens er voor open is, kan delen in deze liefde en zo de kracht van de natuur gebruiken om de harmonie op deze aarde en de mogelijkheid tot evolutie, bewustwordingsverruiming te vergroten. Dat zijn mogelijkheden die vertrekken vanuit de bomen. Want de bomen zijn levende wezens. Ze zijn bezield zoals u bezield bent. Zij hebben een groepsgeest zoals de mens een groepsgeest heeft. Zij zijn anders van stof, maar zij behoren tot deze aarde, zij behoren tot al wat leeft op deze planeet. En als je dat in gedachten kan houden, dan heb je weer een grote stap vooruit gezet. Dan heb je weer een nieuwe gave ontdekt in uw ontwikkeling.

Dat de kracht van de bomen u inzicht mag geven. Dat de boomwereld uw vrienden mogen zijn. Dat alles in de natuur voor u een harmonische waarde mag bezitten. En dat je vanuit dat aspect in de komende tijd verder over deze planeet mag wandelen.

Zo, dat was mijn kleine boombijdrage. Ik hoop dat u er iets aan gehad heeft. Ik hoop dat u even in harmonie bent geweest met de energieën die hier aanwezig zijn. Want het is niet alleen een plaats hier die langzaam maar zeker is opgebouwd door de vele meditatieve momenten die hier al geweest zijn. Het is ook omgeven door aardig wat natuurelementen die op hun eigenste wijze mee aanvoelen wat er gebeurt. Die op hun eigenste wijze telkens weer een bijdrage leveren om jullie verder te helpen, om er voor te zorgen dat jullie leven telkens een stukje meerwaarde heeft. Dat je geestelijk telkens weer, wanneer je huiswaarts keert, iets verder bent gekomen. Dat de edelsteen die je bent, om het zo te zeggen, steeds iets meer schittert.

Zo, broeders en zusters, ik wens jullie nog heel veel licht op jullie weg, heel veel licht in de komende dagen en weken zodat het geestelijke inzicht steeds rijker en rijker mag zijn en dat u na een welverdiende rust zeer verfrist uw eigen ontwikkeling weer verder kan zetten.

image_pdf