Gesprek tussen de planeten

29 november 2007

Vanavond zou ik eerst willen ingaan op de toestand die op het ogenblik heerst hier op aarde en de wisselwerking met de andere planeten. Het is namelijk zo dat op het ogenblik we kunnen stellen dat de aarde in conversatie is met de zon, alsook met enkele andere planeten. Ik houd het zo dat het in beeldspraak het gemakkelijkst is, maar dit wil zeggen dat op dit ogenblik er een zeer sterke zonne-invloed over deze aarde gaat. Dat door deze zonne- erupties op de aarde veel zaken zeer sterk geactiveerd worden en dit niet alleen op het menselijke, emotionele gebied, maar ook op alle andere aardse aangelegenheden, de ganse natuur als het ware wordt op dit moment geprikkeld. Er ontstaan wijzigingen, er ontstaan veranderingen, en dit zal volgens ons inziens redelijke sterke gevolgen hebben in de komende maanden en jaren.

Het gesprek dat de aarde voert met de zon, om het zo uit te drukken, is vooral dus de herschikking van de natuurlijke evenwichten en eigenlijk het gaan zoeken naar de nieuwe wegen en nieuwe mogelijkheden die voor deze planeet zijn weggelegd, dit in samenspel met de andere planeten. Dit is voor magiërs in spe zoals jullie toch een belangrijk feit om dit te weten en dit te erkennen, omdat in de toekomst er waarschijnlijk fenomenen zullen optreden die niet direct – in de wereld waarin u leeft – verklaarbaar zijn, die voor vele mensen nogal afschrikwekkend kunnen zijn, of beangstigend. Omdat men langzaam maar zeker, en neem wel van mij aan dat wat de werking van de aarde en het gesprek van de aarde niet is zoals wij hier nu aan het praten zijn, dat gaat langzaam. Een woord van de aarde kan heel veel tijd vragen, zelfs jaren, zelfs eeuwen indien het wat ingewikkeld is. Dus het is niet zo dat er een discussie bezig is waardoor morgen ineens op aarde alles gewijzigd is. Maar dit gaat in aardse termen toch redelijk snel zijn.

Waar ik zeg dat een woord vroeger soms eeuwen nodig had, kunnen we nu stellen dat in de verandering die bezig is, wij spreken over weken en jaren en dat we niet meer spreken over eeuwen, toch zeker voor de vernieuwingen die op deze planeet gaan komen. Dat wil zeggen dat ook naar jullie magisch denken, jullie oefeningen, jullie werk, veel zaken veel intenser kunnen gaan gebeuren en dat je met bepaalde van jullie oefeningen die je al gekregen hebt, op hetgeen wat je daarmee doet veel sterkere reacties zult krijgen en ook resultaten.

Het houdt ook in dat we nog een sterkere wisselwerking krijgen tussen oorzaak en gevolg. We hebben de laatste jaren gezien dat steeds meer, wanneer er iets gebeurt, er bijna snel tot heel snel een gevolg op kwam. Je kon dat in alle gebeurtenissen en alle geledingen op aarde en in de maatschappij waarnemen. Wanneer dit gesprek tussen de beide planeten zich verder zet, zul je opmerken dat er veel zaken zullen zijn: dit gebeurt en het gevolg – dat anders soms jaren op zich liet wachten – is er nu bijna onmiddellijk. Soms bijna terstond. Dat het zelfs zo verbluffend is voor de mens dat hij het soms niet kan aanvaarden.

Dit is de ganse omwenteling die nu aan de gang is, en dit gaat niet alleen tussen de mensen onderling zijn, dit gaat in het ganse aardse gebeuren zijn. De ganse natuur, uw ganse atmosfeer, je kunt geen geleding bedenken in de stoffelijke wereld van jullie die daar niet aan onderhevig gaat zijn. Daarom is het heel nuttig dat jullie dit in jullie achterhoofd houden, dat heel veel zaken op dit ogenblik ook in jullie omgeving, zelfs in jullie in eigen leefmilieu, gestimuleerd worden, geprikkeld worden, door energieën van buitenaf. Dat wanneer u niet oplet, u heel gemakkelijk zaken meemaakt die je eigenlijk niet had moeten meemaken of in zaken betrokken wordt waar je beter niet in betrokken werd. Gewoon omdat u eigenlijk vergeet om naar de tekenen te kijken die er steeds weer wel zijn.

We hebben het jullie al gezegd, en met hetgeen wij jullie al geleerd hebben: let op wat er rondom u gebeurd. Houd daar rekening mee! Let op de tekenen, en gebruik deze om te zorgen dat u steeds de evenwichten rondom u kunt behouden, dat u vanuit harmonieën kunt werken. Loop in deze periode niet de val van: “dit is goed” of “dit is slecht”. Want beide kanten, of je nu zegt: “dit is goed” of “dit is slecht”, zijn maar een onderdeel van de harmonie. En waar we naartoe gaan hier op aarde, is de evenwichten die hersteld worden.

Wanneer je u gaat toespitsen alleen op hetgeen wat u denkt dat goed is, zit je in een on-evenwicht, of wanneer u zich gaat afzetten alleen op hetgeen wat u aanvoelt als niet goed, zit u ook in een onevenwicht. Voor mensen die niet in een groep zitten als deze is dit bijna niet te aanvaarden. Maar wij gaan er toch vanuit dat jullie zover in jullie denken geëvolueerd zijn dat je het inziet en dat je u niet laat meesleuren in de ene of de andere richting en dat je gaat voor hetgeen wat in uw wezen en aanvoelen als de harmonie is, het evenwicht is. Als je dat steeds opnieuw voor ogen houdt, dan ga je de mogelijkheid hebben om in al deze veranderingen daar redelijk soepel tussen te laveren.

Ach, er zullen wel zaken gebeuren, dat is onvermijdelijk. Maar het zullen voor jullie dan positieve leerscholen zijn en je kunt ermee verder. Maar je moet ook opletten wat uw eigen gedachteopbouw is. Zeker wat de gedachteopbouw is naar begeertepatronen, ook weer op elke terrein. Dit is voor de mens soms moeilijk, maar het kan gewoon iets dagdagelijks zijn, bijvoorbeeld u hebt werk en het werk groeit u over de kop. U begint daar allerlei zaken rond te bedenken, u bouwt daar een wereld rondom op. Want in wezen wil je volgens jouw aanvoelen dat uw werk kan volvoerd worden volgens wat jij denkt dat juist is. Het gevolg is in deze tijd dat de chaos in hetgeen wat je doet steeds groter wordt en dat je uiteindelijk op een punt komt dat je dat werk helemaal niet meer meester bent en dat je de keuze hebt, of wel te stoppen, of wel te breken. Dan stop je ook wel – de keuze is eigenlijk niet zo ideaal natuurlijk.

De werkelijkheid is dat je moet zeggen: “dit is hetgeen wat ik te doen heb, dat kan ik doen, meer kan ik niet doen en ik ga ook niet proberen om dit te doen.” Het feit dat er zich veel meer aandient wil niet zeggen dat jij dat moet doen, want dat is uw begeerte, uw prestatiegerichtheid als het ware, die u drijft om dit te doen. Dat mag je niet doen.

Kijk, stel u wilt mensen genezen en u bent een zeer goede magnetiseur. U weet, ik heb de capaciteit om 2 tot 3 mensen per dag te helpen, maar doordat u goed in uw vak bent staan er al 10 mensen per dag aan uw deur. Wanneer u meer doet dan de 3 die u kunt doen, dan zult u ertoe komen dat u er geen 3 meer kunt helpen, maar dat doordat je er 10 wilt helpen eigenlijk meer schade gaat aanrichten dan nog hulp te geven. Het gevolg gaat zijn, dat in plaats van dat er 3 personen echt geholpen konden zijn, er wel 10 personen het idee hebben van “er is iets gebeurd” maar zeer snel ervaren “eigenlijk hebben we er geen baat bij” en zich tegen jou gaan keren. Want jij hebt hen zogezegd slecht geholpen ondanks het feit dat u met de beste bedoelingen deze 10 personen wilde helpen. U kunt dit op elke terrein vertalen.

U moet in deze periode opletten wat je doet. Je zult aanvoelen, iedereen, van: “ach ja, ik kan wel meer” en je gaat dan aan de grenzen voorbij. Dit heeft te maken met het gesprek tussen de planeten. Want juist doordat de zonnewoorden, de wetenschappers zullen zeggen de eruptie van de zon en het wegkaatsen van de velden, enz., maar dat laten we voor de wetenschappers, laat ons zeggen de woorden van de zon veroorzaken dat u het verkeerde beeld hebt, dat u dat allemaal kunt. Daartegen staat dus het antwoord van de aarde die zichzelf wil vernieuwen, hernieuwen, waardoor dat je ook nog eens een keer het idee krijgt van: “ik moet hier iets doen”.  Let op! Rem…, om het simpel te zeggen. Blijf bij de waarde waarvan je weet “dit kan ik aan”, “zo ver ga ik, en niet verder”. Dan zul je zien, zul je effectief heel veel en goed kunnen presteren.

Daar tegenover staat ook nog vrienden, dat mag je niet vergeten – ik blijf even bij de genezer en zijn werk – wanneer u uw 3 personen, die u goed kunt doen en goed kunt helpen, gedaan hebt, is het in deze periode noodzakelijk iets totaal anders te doen, iets dat u ontspant. Voor de ene kan dat zijn een detective roman lezen, de ander zal misschien in zijn tuin willen werken en weer een andere gaat fietsen of sporten, dat maakt niet uit. Maar er moet in deze tijd een regelmatige wisselwerking zijn tussen hetgeen wat uw inspanning vraagt en hetgeen wat uw ontspanning geeft. De wisselwerking wanneer je het goed wilt hebben, moet bijna in evenwicht zijn. Die harmonie weer! Let er op in de komende weken en maanden dat je dit in het oog houdt. En als je voelt dat je op een of ander terrein wordt meegezogen … remmen! Zorg dat je snel genoeg door hebt van: “dit gaat te ver”. En dan het mooie zal zijn, dat je zult opmerken door uw grenzen te stellen, bijvoorbeeld “onze magnetiseur zegt na de 3de stop”, ten eerste ga je resultaat hebben dat blijvend is. Ten tweede, de wereld rondom u zal dit appreciëren en ook aanvaarden. Waar degene die met zijn of haar werk verder wil doen, steeds een sterkere terugslag zal krijgen van de maatschappij en van de wereld, met alle gevolgen van dien. Dat je uiteindelijk in een situatie komt waar je hetgeen wat je echt wilt doen, niet meer kunt realiseren.

Een volgend feit in dit gesprek tussen de planeten is: let op dat u zich zo weinig mogelijk in dichte massa’s gaat bevinden. Wij hebben dat vroeger ook al eens aangehaald, maar naar de toekomst toe kunnen we het werkelijk niet genoeg benadrukken om u zo weinig mogelijk tussen een massa mensen te begeven. De reden is heel simpel, doordat op het ogenblik alles gestimuleerd wordt, wordt ook de massa niet alleen in haar gedachtebeelden gestimuleerd, maar ook in alles wat daar aanwezig is aan onevenwichten. Iedere persoon in de massa heeft zijn eigen uitstraling, zijn eigen aura. In het stoflichaam zitten dikwijls onevenwichten die dan via deze aura versterkt worden. Je gaat krijgen in de komende tijd, dat waar veel mensen bij elkaar zijn, er een heel gemakkelijke overdracht gaat zijn van allerlei ziekten, allerlei afwijkingen, enz.. En ziekte niet alleen op het lichamelijk/stoffelijk terrein, maar ook op het geestelijk terrein. Daar hebt u misschien nog maar weinig bij stil gestaan, maar wanneer er bijvoorbeeld in een winkelstraat een paar duizend mensen rondlopen met een begeertepatroon van: ik wil dit, ik wil dat, gaat het nu niet blijven bij die mensen zelf, maar gaat het een kracht kunnen vormen, die kracht gaat drijven.

Dit wil zeggen dat, wanneer u daar in gevangen wordt, dat u mee gesleurd kunt worden in mogelijk absurde uitgaven, waarvan u achteraf veel spijt krijgt. Maar erger nog dat die gedachten u zo in beslag gaan nemen dat u tot daden kunt komen, waarvan u achteraf zegt “ik begrijp het niet, dat ik zo iets gedaan heb”. Dit komt voort uit het feit dat de krachten allemaal gebundeld worden. En zoals ik zei: we moeten evenwichten hebben, maar de krachten die in de massa gebundeld worden zijn meestal redelijk negatief gerichte krachten, om niet te spreken in vele gevallen soms sterk demonisch gericht, die er voor moeten zorgen dat er bepaalde verschuivingen gebeuren.

Als u daarin meegezogen wordt, dan gaat u achteraf spijt hebben dat u daar ooit geweest bent. Verder zullen we zien dat er ook door de massa een zeer snelle en sterke overdracht van allerlei nieuwe ziektepatronen zich gaan manifesteren. Ook dit is aanwezig in het gesprek tussen de planeten, en ook daar weer is het voor jullie die geïnteresseerd zijn in de werkelijke mogelijkheden van de planeet opletten dat je daarin niet meegezogen wordt en dat je voor uzelf de evenwichten behoudt.

Dan kom ik aan een derde facet van deze woordspelingen, of dit gesprek: let op uw eigen gedachten. Zorg dat uw gedachten zo evenwichtig mogelijk zijn. Dat is ook dikwijls niet gemakkelijk voor jullie, omdat je via allerlei kanalen bestookt wordt met alle mogelijke beelden, met alle mogelijke gebeurtenissen, enz.. liefst alles nog redelijk sterk ingekleurd om steeds ieder in een bepaalde richting te krijgen. Voor jullie is het noodzakelijk om op dit moment een positieve opbouw te hebben van wat u wenst, van wat u wilt. Dit voor uzelf redelijk in detail voorgesteld en dat af te geven naar de aarde toe.

Laat in die gedachtebeelden niet te veel stoffelijke begeerte elementen zitten, maar vooral bouw een harmonie op zoals het voor jou juist aanvoelt. Het is in deze wisselwerking tussen de planeten belangrijk dat u uw evenwichten behoudt, dat u leeft met uw gedachten en uw handelingen, dag na dag. Niet wat er binnen een maand gaat gebeuren, binnen 3 maanden of binnen 6 maanden. Laat staan dat u gaat denken binnen 1 jaar of binnen 10 jaar. In alle verschuivingen die bezig zijn kunnen zelfs wij in de geest heel moeilijk inschatten hoe dit op korte termijn zich allemaal zal positioneren. O ja, wij kunnen zeggen binnen 200 jaar zal het waarschijnlijk afgerond zijn en dan zal de wereld er zo uitzien. Maar dan ziet u dat wel vanuit onze kant, en daar hebt u nu niets aan.

Daarom is het voor jullie van belang dat je vandaag leeft, dat je vandaag zo harmonisch bent met uzelf en met het beeld en uw gedachten van wat u eigenlijk wilt. Dit dag na dag opnieuw herhaalt en bevestigd. Ook dat u van hetgeen u opbouwt overtuigd blijft. Dat wil zeggen als u een project begint, gelijk wat, laat ons zeggen: u voelt aan “ik ben telepathisch en ik wil dit ontwikkelen” – niet dat dit zo een ideale gave is, maar goed in een groep als deze kun je dat realiseren – dan doet u dat dag na dag, rustig aan. Dan kunt u hebben dat u op dag A een beeld hebt. Dat u gegevens doorkrijgt. U ziet ze werkelijk. U bent helderziend en u ontwikkelt dat goed. A.u.b. wanneer u zo een beeld gehad hebt, ga dan niet de dag erna nakijken of dat het wel klopt of dat het wel gebeurd is. Want zeker in een beginstadium moet u rekening houden dat u echt niet weet of dat het beeld wat u nu vandaag gezien hebt, voor morgen is of voor vandaag, of voor binnen 10 jaar. Maar neem gewoon aan dat in de ontwikkeling van hetgeen waarmee u bezig bent dit zijn plaats heeft en dat wanneer zich dat voltrekt dat je dit wel zult opmerken, en dan zult zeggen: ”ha ja, dat heb ik toen waargenomen, en nu voltrekt het zich”. En zo moet je dat trachten op alle terreinen te doen. Doe je dat zo, dan ga je zien of dan heb je geen grote verwachtingen, maar je gaat dag na dag verder, en je zult kunnen realiseren wat in jou leeft.

Je zult de kracht hebben, je zult ook de kracht hebben wanneer je bijvoorbeeld in de komende maanden met een of andere epidemie geconfronteerd wordt, om deze gewoonweg te laten voorbij gaan, zonder dat die u teveel last berokkend. Of wanneer de natuur grillig doet, dat u met de kunde die u de laatste maanden hier al opgedaan hebt, ervoor kunt zorgen dat het ook aan u voorbij gaat.

Wanneer u zich niet teveel zorgen maakt, dan zult u ook zien dat problemen die bij anderen steeds maar escaleren omdat alles wijzigt en alles schuift, u eigenlijk weinig raken. Dit kan gaan van de gewone elektriciteitsrekening tot de belastingbrief tot het gewone aankopen van voedsel. Steeds weer wanneer je de evenwichten in u hebt, zul je zien dat vanuit dat evenwicht voor u het noodzakelijk geschiedt. Misschien op een wijze die je niet verwacht, misschien op een manier die je niet kon inschatten, dat is juist. Maar de evenwichten zullen er dan zijn, en u zult steeds verder kunnen.

En binnen dit gesprek een ander punt dat toch ook voor jullie – die magisch willen denken en magisch willen handelen – belangrijk is, tracht met een regelmaat de natuur op te zoeken. De natuurplaatsen waar zo weinig mogelijk mensen komen, waar het rustig is. Dus je moet niet naar een park gaan van een miljoenen stad, dat heeft geen zin. Verplaatst u dan liever enkele kilometers dat je van de bewoonde wereld wat weg bent, tracht daar in de natuur te zijn en tracht gewoon aan te voelen wat deze natuur u te vertellen heeft. Want er gaan veel verschuivingen gebeuren en wanneer dat u gewoon door uw ingesteldheid kunt waarnemen en aanvoelen wat er plaatsgrijpt, gaat u ook in al uw andere oefeningen het veel gemakkelijker hebben.

Wanneer in het binnenste van de aarde op een bepaald ogenblik er wijzigingen zullen gebeuren, die zelfs naar de aardkorst een grote invloed gaat hebben en in de atmosfeer ook, dan zult u daar minder last van hebben dan degene die afgesloten leven van deze natuur. Dit is toch voor een heel groot gedeelte van uw bevolking een feit. Je leeft meestal in een nogal betonnen woning, of woningen waar veel metaal in aanwezig is. Dit maakt wel dat u nogal afgeschermd bent van veel natuurlijke invloeden die je eigenlijk nodig hebt. Gezien alles in de komende tijd van waarde veranderd, ook de invloeden uit de aardkorst en de invloeden die dan in de atmosfeer gaan plaatshebben, is het toch nuttig dat jullie regelmatig deze natuur bezoeken en u gewoon tracht in te stellen op wat je voelt, wat je aanvoelt. Het is dan ook wel nuttig, ofwel dat je dit in alle rust alleen doet, of dat je dit doet met geestesgenoten. Het heeft weinig zin om dit te gaan doen bijvoorbeeld met de wandelclub die een keer door de bossen gaan stappen. Want dan wordt u bij wijze van spreken langs alle kanten afgeleid en gaat u zeker niet waarnemen wat er waar te nemen valt.

U mag er rekening mee houden dat de punten die ik hier nu aangehaald heb in de komende weken redelijk aan bod gaan komen, en dat waarschijnlijk in de periode van midwinter er zich op aarde in de atmosfeer wel enige eigenaardige fenomenen zullen voordoen. Al dan niet zullen ze opgemerkt worden, maar goed. Maar die fenomenen die ook vooral te maken hebben met de zon en de atmosfeer, zijn in elk geval de bron van veel wijzigingen.

Zo, zijn hier op dit moment bij jullie soms nog vragen, zaken die je niet duidelijk genoeg vindt, dan mag u daar nu even op attenderen. Blijkbaar moet het allemaal nog eens herbeluisterd worden en moet het een beetje gaan doordringen.

Goed. Dan wil ik met jullie een volgend punt aansnijden. Het zou naar de zonnewende toe interessant zijn dat ieder van jullie er voor zorgt dat hij/zij een mineraal heeft, een steen heeft, op de avond van de zonnewende en deze hier mee brengt. Er zal een krachtuitstraling zijn en bij die krachtuitstraling is het mogelijk dat mineralen geladen worden. Voor jullie is het van belang dat je een mineraal neemt, zoekt, een nieuwe, waarvan je aanvoelt: “kijk, dit spreekt mij aan”. Ja vrienden, de wisselwerking tussen het mineraal en u. Voor de ene zal dat waarschijnlijk kwarts zijn, voor de andere misschien een amethist, weer voor een andere zal dat misschien een onyx zijn, het maakt niet uit. Zoek eens uit, u hebt nog enkele weken, zoek eens uit welk mineraal, welk kristal, welk half edelgesteente, zelfs moest het een edelsteen zijn, trekt mij echt het sterkste aan. Ga niet vragen aan uw gebuur van: wat vind jij? Kijk ook niet is dit nu mooi of niet mooi. Nee, zoek voor uzelf eens uit wat trekt mij het sterkste aan. Neem er uw tijd voor. Als je dan een mooi stuk steen gevonden hebt, dan breng je dit mee op de avond en dan kan dit tijdens midwinter ingestraald worden. Dan heb je voor uzelf op dat ogenblik een nieuwe energiebron die – en daarom moet het meegebracht worden op die avond en is het van belang dat het ook een nieuwe is, dat je geen oude steen meebrengt die je al gebruikt hebt of zo, dat je een nieuwe steen hebt – die dan in het gesprek is opgenomen en de juiste trillingen kan opnemen. Hij gaat dan neutraal zijn en gaat voor u zeer krachtig kunnen werken.

We zouden kunnen zeggen, je hebt allemaal wel een steen en je hebt allemaal dit en je hebt allemaal dat, en we gaan die nu eerst een keer onder alle mogelijke rituele handelingen zuiveren en neutraal zetten, en, en, en, en, en dan gaan we die terug gebruiken. Dit is in deze periode te omslachtig en bijna zelfs niet haalbaar. Daarom ga op zoek naar een steen om het zo te zeggen, waarvan je zegt: “die trekt mij aan”, “die ligt mij”, “ik voel daar een wisselwerking”, voor de ene kan dat zijn dat het oog erop valt en dat hij daardoor aangetrokken wordt, bij de ander zal dat misschien zijn gewoon omdat wanneer je ermee in aanraking komt dat je iets over u voelt gaan. Weer een ander zal weer de nekharen voelen recht gaan, het maakt niet uit. De kwestie is dat je iets van de aarde, dat is toch belangrijk, dat deel is van de aarde en dat met u in harmonie is.  Dan sta je bijna aan het eindpunt van het alaam dat je allemaal kunt gaan gebruiken in de toekomst wanneer je bepaalde zaken wilt gaan uitvoeren.

Wat ik er nog aan toe wil voegen is dat je het mineraal, de steen, niet gaat gebruiken of er iets mee gaat doen voordat hij ingestraald is. Je houdt het zo neutraal mogelijk. Dit wil zeggen dat je hem niet dagen op voorhand op uw lichaam gaat dragen, je laat hem gewoon rustig ergens liggen waar er niemand aankomt. Liefst in een gesloten ruimte, dat de steen volledig kan rusten.

Voor u moet deze steen, dit mineraal, een werktuig worden dat alleen voor jou van belang is, waar jij mee aanvoelt dat kan ik ermee doen. Niet uw gebuur, alleen jij! Dan kun je met zo een geladen voorwerp, zeer veel resultaten behalen.

Zijn hier nog vragen rond?

 • Broeder, ik vraag me eigenlijk af – u zegt die steen moet nieuw zijn – bedoelt u dan “in de natuur zoeken” of kan dat ook “in een winkel zoeken” zijn?

U kunt dat ook in een winkel zoeken, maar er houdt u niets tegen om er een in de natuur te gaan zoeken. Stel u gaat ergens waar het rustig is, in een mooi stuk natuur en u wandelt daar rond en ineens valt uw oog op uw steen, en u bent daardoor gefascineerd, u bent daardoor aangetrokken, dan kan dat perfect zulk een steen zijn.

 • Ik vraag me af, we hebben stenen waar we al dan niet mee werken, tenminste ik heb dat. Als ik een steen in de winkel haal, dan is daar ook door mensen mee gewerkt. Heeft dat dan geen invloed?

Dat hangt er van af, dus normaal wanneer je in een winkel gaat, dan zul je als het tenminste een winkel is die een beetje toegelegd is op allerlei mineralen, dan zullen daar zeer vele stenen zijn waar eigenlijk niemand ooit iets mee gedaan heeft – buiten degene die ze verzonden heeft en die ze uitgepakt heeft – die redelijke lange tijd daar hebben gelegen. Het feit dat ze er lange tijd liggen is, omdat ze niet zijn opgevallen voor anderen. Dus de kans is daar klein dat u daar een steen koopt die van alles en nog wat heeft meegemaakt.

Dit zou anders zijn wanneer u bijvoorbeeld dit zou gaan zoeken op een rommelmarkt waar iemand gewoon zaken aanbiedt die van overal komen en die van alles hebben meegemaakt. Maar wanneer we dus spreken over een gewone winkel waar dus vooral mineralen enz. verkocht worden, dan kun je er meestal wel van op aan dat die niet teveel een verleden hebben, buiten de ontginning en het verzenden natuurlijk. Wanneer u thuis reeds lange tijd bepaalde mineralen of zelfs gewone keien om het zo uit te drukken, die u mooi vond en die je ergens opgeraapt hebt, ergens hebt liggen en je die als het ware hebt verzorgd, al is het alleen maar dat je ze af en toe afgestoft hebt, dan is het door het feit dat zij eerstens gedurende langere tijd in uw leefmilieu aanwezig geweest zijn, hebben zij bepaalde eigenschappen – of u dat nu weet of niet weet, dat maakt niet uit – maar zij hebben bepaalde eigenschappen van u in zich opgenomen. Juist omdat je ze gevonden hebt, daar gelegd hebt, verzorgd hebt, regelmatig naar kijkt en alleen al zegt: “hé, dat is toch een mooie steen”, enz.. Er is een wisselwerking ontstaan en daarom adviseren we nu: tracht iets te vinden dat dus al deze invloeden nog niet heeft. Stel dat je die steen nu morgen vindt, leg hem dan weg, gewoon rustig in het donker, afgeschermd, tot de dag dat je naar de zonnekering komt.

Maar ik kan me voorstellen dat u bijvoorbeeld binnen dit en enkele weken of dagen ergens aan zee wandelt of ergens aan een rivier en daar ineens een hele mooie steen ziet, al dan niet een half edelsteen – daar gaat het niet om – het is een deel van de aarde en dat is belangrijk. Wel u raapt die op en dat kan voldoende zijn, u hoort ons niet zeggen dat u bijvoorbeeld een fortuin moet uitgeven om bijvoorbeeld een grote diamant te gaan kopen, dat is de bedoeling niet. Het moet iets zijn dat met u harmonieert. En misschien is wel het rare in dit gegeven dat meestal de zaken die duur zijn, heel duur zijn, het minst met u in harmonie zijn.

 • Ik kan me ook altijd heel goed vinden met stenen die gewoon op straat liggen.

Ja, maar ga het wel zoeken waar het rustig is in de natuur. Maar ga geen steen oprapen bijvoorbeeld midden in Den Haag. Begrijp je?

Of hier is het, laat ons zeggen dat je hier in Antwerpen een park hebt en dat je daar een steen gaat oprapen. Dan moet je er rekening mee houden, in zo een park daar wordt heel veel in rondgelopen door mensen die in die stad wonen, dan ga je allicht daar een redelijk zware lading in aantreffen. De bedoeling is wel degelijk dat je zaken hebt die nog zuiver mogelijk zijn.

Zo, zijn daar nog bepaalde vragen rond?

Goed. U ziet vrienden dat ondanks alles er nog aardig wat op het programma gaat staan. We zouden graag hebben vanuit onze zijde, dat ieder van jullie, voor zichzelf, in de komende weken goed overweegt: met wat ben ik bezig? Niet hetgeen wat we hier in de groep doen, maar juist hetgeen wat je buiten doet. Met wat ben ik bezig? En dat u daar direct de vraag bij stelt: “waar wil ik eigenlijk naartoe, wat wil ik eigenlijk gaan bereiken?” En dan moet je dat even gaan afwegen met wat volgens jou mogelijk is in deze tijd met al hetgeen wat je op dit ogenblik weet, wat er aan wijzigingen aan het gebeuren is. En ik denk dat je dan voor jezelf zal moeten toegeven dat je toch wel hier en daar een paar wijzigingen in uw dagdagelijks gedrag zult moeten aanbrengen, wil je niet teveel last ondervinden van hetgeen wat allemaal gebeurt.

Daar tegenover staat dan dat je voor uzelf het beeld gaat opbouwen van hoe u het werkelijk wilt zien. U mag gerust zeggen dat u een illusiebeeld opbouwt, maar wel een illusiebeeld wat voor u waardevol is en wat zin geeft aan uw handelingen, aan uw daden. Als u dat doet, en u doet dat zo correct mogelijk, dan realiseert u een mogelijkheid. Want alles, vrienden, wat u in uw eigen fantasie kunt zien, kunt opbouwen, kun je omzetten naar de realiteit. Maar het moet zin hebben.

Kijk, wanneer u in uw illusie zegt: “ik wil multimiljonair worden”, dan kunt u dat beeld perfect uitwerken, en ik ben ervan overtuigd dat wanneer je er echt voor zou gaan voor dat beeld, dat je er in zult slagen. Alleen is de vraag, als je in zoiets slaagt wat ben je ermee? Eigenlijk niets. Want je hebt iets gerealiseerd waar je dan in wezen meer last, meer moeilijkheden mee hebt dan dat u zich in uw gedacht ooit had kunnen voorstellen wanneer u eraan begon. Maar u kunt wel andere zaken u voorstellen.

U kunt zich voorstellen dat u heel harmonieus leeft, dat u zaken in uw leven doet die u graag doet, waar u achter kunt staan en die een meerwaarde hebben voor de hele aarde, de wereld, waarin u leeft. Dan kan je hier terug naar het voorbeeld van bijvoorbeeld de magnetiseur. Ik kan me best voorstellen dat je dit beeld uitwerkt en dat je juist daardoor voor uzelf, vanuit het hele fantasiebeeld dat je hebt opgebouwd, er toe komt dat je voor velen juist degene bent die juist dat tikkeltje geeft wat ze nodig hebben.

Ik kan het bekijken naar iemand die op zijn werk, zijn werk graag doet en daardoor juist omdat hij/zij de durf heeft van haar fantasie te laten gaan, ook juist die meerwaarde heeft voor de anderen waardoor alles veel beter in elkaar past, veel betere resultaten geeft.

Daarom is het nuttig om fantasiebeelden te hebben. Daarom is het nuttig om te durven dromen. Wanneer je dat doet, doe het dan op een juiste wijze. Doe het dan op de wijze dat de balansen in evenwicht zijn. Dan ga je niet alleen in jullie dagdagelijks daar wat resultaat uithalen, maar u hebt allang begrepen dat ik dat daarvoor niet naar voor schuif, maar dan ga je met al hetgeen wat je aan magische ontwikkelingen doormaakt veel kunnen bereiken. Want uiteindelijk, wanneer je oefent, wanneer jullie zoals de laatste weken jullie gedaan hebben, gewerkt hebben aan jullie zegel, is het ook juist daar “het geloof in” dat gemaakt heeft dat je een zegel hebt kunnen ontwerpen waar krachten inzitten, dat kan werken. En het zijn dan de beelden die je daarbij kunt opbouwen, die omgezet moeten worden voor u in zekerheden. Dan kan je zo een zegel, wanneer je het nodig hebt, gebruiken. Waar en wanneer u maar wilt. Dan blijft dit voor u een symbool van mogelijkheden, van kracht, en in veel gevallen ook van vernieuwing.

U hebt jullie godennaam, ook hier weer hetzelfde. Hoe sterker u daarmee bezig bent, hoe meer u daar van uzelf in kunt leggen, hoe groter de wisselwerking zal zijn tussen die naam, hetgeen waarvoor hij staat, en uzelf.

Langzaam maar zeker zijn we op het punt gekomen wanneer je hetgeen wat je tot hiertoe geleerd hebt, wilt kunnen bijna permanent omzetten in een meerwaarde, dat je voor uzelf de vaste overtuiging moet hebben dat deze zaken functioneren, dat deze zaken werken. Daarom is het noodzakelijk dat uw denkpatroon na al deze maanden, langzaam maar zeker, is omgeschakeld. Dat wat bij sommige nogal redelijk hardnekkig aanwezig is gebleven gedurende lange tijd, de twijfel van: zal het wel kunnen, of zal het wel zo zijn, of zal het wel functioneren? dat deze twijfel, deze vraagtekens, achterwege blijven. Dat die magische werkelijkheid uw werkelijkheid is geworden, uw zekerheid, van waaruit je kunt handelen, waarmee je verder kunt gaan zonder dat er nog twijfel is. Zonder dat dit oude stoffelijke denken u steeds stokken in de wielen steekt. En we zitten op dit ogenblik, en dat is een voordeel voor jullie, in de sfeer ‘het gesprek van de planeten’, waar je juist deze zaken die we u hebben aangeleerd tot een volle ontplooiing kunt laten komen.

Het is het moment, omdat alles op dit ogenblik, en in de komende weken en maanden sterker en sterker geactiveerd gaat worden, de krachten gaan toenemen. Alleen je moet ze gewoon tot u nemen. Het is zoals de rijpe peer die aan de boom hangt, je moet die eerst plukken om hem te kunnen opeten. Zo ook nu heb je de mogelijkheden, wanneer je het op de juiste wijze doet, deze krachten op te nemen, ermee harmonisch te zijn en uw eigen leven voor de komende jaren in een richting te zetten die u oneindig veel mogelijkheden geeft. Niet de mogelijkheden die jij als stofmens denkt, want neem gerust van ons aan, zelfs hoe traag de veranderingen ook gebeuren, hetgeen wat bestaan heeft in de vorige eeuw is voorbij. Komt niet meer terug. Je zit in de periode die je een beetje kunt vergelijken zoals duizenden jaren terug, toen dat het christendom eigenlijk tot ontplooiing kwam. Mensen dachten toen ook van: dat oude zal wel blijven. Maar je hebt gezien dat in de tweeduizend jaar die gevolgd zijn, totaal anders zijn verlopen dan dat ooit iemand had kunnen voorzien.

Nu zitten we op een nog sterkere omwenteling, ook een omwenteling die door haar kenmerken sneller zal voltrokken worden, intenser zal zijn dan de omwenteling die we hadden een 2200/2400 jaar terug. Alles is gewijzigd. Maar tussen dit en een eeuw zal zelfs het begin van de omwenteling niet meer herkenbaar zijn. Daarom is het voor jullie op dit moment een gouden gave deel te kunnen zijn aan deze omwenteling en het alaam te bezitten, te krijgen, om daarmee te werken. Deze werktuigen te kunnen gebruiken en te gaan voor hetgeen wat je voelt dat voor jou de geschikte weg is. Dan mag er gebeuren wat wil, dan zult u steeds in u de kracht voelen, de harmonie voelen met de hele kosmos. Dan mag er gebeuren wat wil, u zult steeds gedragen worden. Maar het hangt allemaal af van uw eigen ingesteldheid, van uw eigen gedachtebeeld. Of u de harmonieën aankunt of dat u zich terug laat glijden in het chaotische, u hebt de vrije keuze zoals ieder mens op aarde, alleen dankzij hetgeen u de laatste tijd hebt aangeleerd hebt u ietsjes meer keuze.

Zo, ik denk dat ik vanavond gebracht heb wat van mij verlangd werd. Ik hoop dat je dit allemaal laat bezinken en erover nadenkt. Dat je vooral rekening houdt met de punten die ik in het begin heb opgenoemd aangaande de invloeden die op het ogenblik op deze aarde plaatsgrijpen. Tracht, want u bent nu eenmaal deel van die natuur, zo harmonisch mogelijk met deze aarde te blijven. Dit wil zeggen, wanneer de aarde bepaalde krachten opwekt dat u er niet over gaat klagen. Wanneer de elementalen bepaalde zaken veroorzaken dat u dat aanvaard en dat u dat ziet in de algemene verandering. Wanneer bepaalde facetten in de natuur sterk gaan ontwikkelen dat u zich daartegen niet verzet, maar dat u dat aanvaard in harmonie. Want al degenen die zich in de komende tijd tegen de verandering gaan afzetten, gaan verzetten, gaan vechten, gaan doen, gaan meegesleurd worden. Want zij stellen zich op één lijn met de verandering, maar die verandering is eerst de volledige afbraak. Dus zie wat er gebeurt, wees harmonisch met uw moeder aarde, wees harmonisch met de planeten, ga er niet tegenin, maar ga de weg die u voelt die juist is, die harmonisch is en die u moet gaan, en alle planeten en alle krachten van de kosmos zullen aan uw zijde staan.

Vrienden, ik wens jullie nog een gezegende avond en een krachtig tweede gedeelte.

Deel 2

Zo voor mij het tweede gedeelte. Dus de gewoonte is als er nog vragen zijn dat u die eerst naar voor brengt om vervolgens samen te mediteren. Is er nog iemand die een vraag naar voor wilt brengen dan kun je dat nu doen.

Vragen

 • Ja broeder, we hebben het de vorige keer gehad over overgaan en een geest die zich inkapselt. Wel van de andere kant heb ik zo een gevoel: onze geest die zit in de stof, die zit ook aan jullie kant, ik neem aan dat die weet wie hij is en wat hij is en waar hij voor staat. Hoe kan het dan dat een geest als wij overgaan niet accepteert en ook inkapselt. Is die dan duister of niet duister?

Kijk, u gaat er weer vanuit dat elke geest die incarneert in een menselijk lichaam al een zekere bewustzijnsniveau zou hebben. Sta mij toe dat in twijfel te trekken aan de hand van de praktische ervaringen die we daar mee hebben.

Veel geesten gaan incarneren in de stof als vlucht voor hetgeen ze aan onze zijde doormaken of meemaken. Kijk, in sommige gevallen heeft de geest al bepaalde stoffelijke ervaringen achter de rug, kan deze niet aanvaarden, heeft zich in de geest als het ware opgesloten, ingekapseld, omringd eigenlijk met zichzelf, maar kan daardoor niet verder, weigert in veel gevallen wellicht te aanvaarden en wanneer dan op een bepaald ogenblik in dat duister iets harmonisch is met hem, gaat hij terug daarop af en gaat incarneren.

Het gevolg kan zijn dat effectief in dat stoffelijke leven er bepaalde openingen ontstaan waardoor er leringen kunnen komen, waardoor die geest de zaken anders kan gaan benaderen en bij overgang dan de mogelijkheid heeft om het licht te aanvaarden, al dan niet. Maar het kan ook zijn dat hij helemaal nog geen licht wil aanvaarden en dat elke keer dat hij benaderd wordt dat hij zich afsluit.

Kijk, ik moet toch even een kleine verduidelijking geven. Op het ogenblik leven er ontzettend veel mensen op aarde. Maar het merendeel, neemt het gerust van mij aan, wat ik zeg, het merendeel zijn primitieve eerste incarnaties in de stof. Met alle gevolgen van dien. Daarmee is het ook zo dat tussen dit en enkele eeuwen de wereldbevolking terug zal normaliseren naar een normale verhouding van ongeveer 600 miljoen tot maximaal 1 miljard mensen op deze planeet. Nu zitten we ongeveer met het zevenvoudige. Dit is ook voor deze planeet in verhouding niet langer haalbaar. En daardoor ga je ook daar weer een reactie op krijgen. Maar het is zeker niet zo dat iedere mens die overgaat direct in het licht zit. Spijtig genoeg niet.

 • Is het dan zo dat een primitieve geest uit het duister komt en evolueert?

Niet noodzakelijk.  Een primitieve geest kan perfect uit het licht komen. Ik zeg primitief in dit geval omdat ik wil spreken over eerste leringen in de stof als een menselijke, denkende vorm. Dus het zijn meestal overgangsfasen. Het is niet noodzakelijk, maar er zijn wel de laatste eeuwen zeer veel mensen overgegaan in enorme haat en die deze haat niet willen loslaten. Die dus, ja, in een sfeer terecht gekomen zijn waar zij niet meer uit durven – en hier zouden we avonden kunnen aan besteden wat de bronnen en de oorzaken enzoverder zijn – en die dan, ja, van daaruit terug vluchten naar de stof. En gezien de laatste eeuw het interessant was voor deze geesten te incarneren op deze aarde, heb je van alles ook meegemaakt. Maar gezien dat er zeer veel vanuit het duister op de aarde zijn geïncarneerd, is het ook zo geweest en dit was de voorbereiding tot de algemene verandering, dat kan ik wel zo omschrijven, heb je dus ook al die grote drama’s in de vorige eeuw doorgemaakt die nog uitlopen in deze eeuw. Maar kijk, ik zou mij daar niet al te veel drukte om maken.

Er zijn genoeg nog anderen die wel vanuit het licht geïncarneerd zijn, en die trachten in dit leven het licht uit te dragen en dit door te geven aan anderen die er zoekende naar zijn. En wanneer ieder die het licht in zich draagt er in slaagt maar één keer in zijn leven een ander te beroeren om het licht te aanvaarden, dan is dit een succes. En dan gaan we heel snel deze velen die vastzitten in zichzelf kunnen bevrijden en helpen verder te gaan in het licht indien zij dit wensen.

Kijk, als je het in de totaliteit ziet van de kosmos, maakt u daar geen zorgen hoor. Het is alles in evenwicht. Het behoort allemaal tot dat geheel. Maar als mens zit je aan een bepaalde kant. En ja, dan krijg je die fenomenen.

 • Kun je een primitieve geest herkennen als mens. Is het een gevoel van in harmonie zijn met of niet?

Als stofmens zou ik mij daar niet teveel mee bezighouden. Uw eigen geest gaat heel goed waarnemen wat er aan de hand is. En het kan best zijn dat u op een bepaald moment in contact komt met zulke lui en dat u, zonder dat u het in de stof beseft, maar toch bepaalde signalen overdraagt waardoor dat je ze helpt zonder dat je echt als stofmens bewust weet wat je gedaan hebt. U mag niet vergeten dat uw geest zeer dikwijls, ook terwijl u slaapt, van allerlei handelingen uitvoert en het is wel degelijk zo dat wanneer je zelf met licht werkt uw geest heel gemakkelijk gaat proberen bijstand te verlenen waar dit gevraagd wordt. U rust en hij werkt. Handig hé. En weet je wat het voordeel is als uw geest werkt, hij moet daarvoor geen belasting of niets betalen. Het is allemaal vrij.

Dus, goed. Zijn er nog vragen?

 • Ik heb een klein praktisch vraagje. Ik heb die oefeningen gedaan dat we moesten doen. En de eerste dagen voel je merkbaar een aanwezigheid. Ik bedoel, een merkbaar rustpunt, maar na een aantal dagen verdwijnt dat. Is dat gewoon omdat je aan dat trillingsniveau van die energie gewoon bent of is dat omdat je de oefening niet meer goed doet?

Je wordt op een bepaald ogenblik gewoon aan bepaalde gevoeligheden. Maar je moet opletten! Wanneer je bepaalde oefeningen doet, zullen er steeds gevoelens zijn, signalen zijn die u opmerkzaam maken met wat je bezig bent. Wanneer deze volledig wegvallen zou dit kunnen betekenen dat u een gewoonte hebt opgebouwd en het is best dat u dat breekt. Dat u dan de volgende keer terug meer aandacht geeft aan hetgeen wat u doet. Je moet opletten dat je niet een handeling gaat doen ‘zomaar’. Wanneer je dus met magische zaken bezig bent is het noodzakelijk dat je steeds opnieuw daar alle aandacht aan geeft. En natuurlijk dat kan soms wel een keer vervelend zijn als je al honderd keer hetzelfde gedaan hebt en dat je steeds opnieuw de volle aandacht moet geven, want een mens is geroutineerd. In die zin, wat je een paar maal gedaan hebt ga je bijna automatisch doen. Maar dat is in magie een gevaar. Je mag niets in magie automatisch doen, omdat je met zaken bezig bent die je heel goed moet volgen, die je heel goed moet in het oog houden om het zo te zeggen. Want anders, op dat moment dat u die handelingen doet, staat u open en wanneer u gewoonweg te nonchalant daarin wordt, dan zou u wel eens op dat ogenblik andere zaken kunnen aantrekken die je eigenlijk liever niet hebt.

Daarom is het ook van belang wanneer u oefeningen doet dat u ook de opbouw steeds goed doet en de afschermingen steeds zeer nauwkeurig uitvoert. Zelfs de meest geroutineerde magiër, pakt iemand die gans zijn leven niets anders gedaan heeft dan daarmee bezig geweest te zijn, zal steeds opnieuw wanneer hij naar een handeling overgaat deze eigenlijk doen precies of het is de eerste maal dat hij deze handeling doet.

U zegt dikwijls, als mens, wanneer u in het moderne verkeer zit dat de routine gevaarlijk wordt en dat je dan de grootste kans op ongelukken krijgt. Maar in magie is dit nog veel sterker merkbaar. In magie moet je telkens opnieuw de volle aandacht geven. En dan gaat u daar de beste resultaten uithalen. En wanneer u bijvoorbeeld ervaren hebt bij uw oefening de eerste keer dat wanneer u die oefening doet u een tinteling in uw hals hebt, dat uw haartjes gaan rechtstaan – ik geef dit maar als een voorbeeld, omdat dat voor iedereen kan gelden – dan is het van belang dat dat signaal steeds terugkomt op het moment dat u dezelfde werkwijze doet. Want dat is voor u een herkenningspunt.

 • Ja, maar ik had het over het gevoel. Bijvoorbeeld ik heb de oefeningen gedaan en de volgende morgen voelde mijn huis als een echt rustpunt ten opzichte van buiten. Is het dan hetzelfde als ik ’s morgens, na drie of vier keer, dat niet meer voel.

Wel het is juist wat ik hier zeg. Je zou terug datzelfde moeten ervaren. Wanneer je hetzelfde niet ervaart, is het een teken dat je in die oefening een kleine verschuiving hebt gedaan, misschien zonder dat je er erg in hebt. Maar je moet, wanneer je de eerste maal die rust hebt ervaren, die telkens weer ervaren. Die rust is een bewijs dat die oefening heeft aangeslagen voor u. Dus, op het ogenblik dat je die oefening doet en de rust volgt er niet meer op wilt het zeggen dat in de oefening iets verschoven is. Waardoor dat je niet meer datzelfde resultaat, dus die rust, ervaart. Het is altijd dezelfde overeenkomst die in dit soort oefeningen van belang is.

 • Dus als ik het dan niet gevoeld heb was het verkeerd?

Neen, dat heb ik niet gezegd. Dan is er een verschuiving geweest, is er ergens iets anders gebeurd. Het hoeft daarom niet verkeerd te zijn. Maar het is belangrijk dat u begrijpt dat, stel dat je een oefening zou doen. U gaat een oefening doen waarbij bijvoorbeeld een zaadje wilt ontkiemen. De eerste keer doe je dat, het zaadje ontkiemt heel mooi. En achteraf heb je die rust. De tweede keer, het zaadje ontkiemt heel mooi, weer die rust. De derde keer ook. De vierde keer, echter wat blijkt, dat je die rust niet hebt en dat dat zaadje dan, het is misschien wel ontkiemt, maar verkeerd. Waardoor dat alles wat eruit volgt anders is. Begrijp je? Dus de drie eerste keren is het correct ontkiemd en krijg je een mooie plant zoals het hoort.De vierde keer dat je het doet, omdat je misschien een moment verstrooid bent geweest, een moment aan iets anders hebt gedacht, heb je wel een gelijkvormig resultaat, maar uiteindelijk is het toch anders.

 • Maar kan het dan kwaad omdat het anders is?

Dat hangt er een beetje vanaf hoe je het bekijkt. In dit geval van het voorbeeld zou ik niet zeggen dat het kwaad kan. De eerste drie plantjes zullen recht groeien en het vierde plantje zal misschien in een kronkel groeien. Het is niet zo dat ik zeg dat je doordat je een ander gevoel daarin hebt dat je bijvoorbeeld met duister bezig geweest zou zijn. Dat is iets anders. Maar het is niet exact hetzelfde. En dat moet je goed begrijpen.

In magie, of als je met magie bezig bent, dan is wanneer je zaken doet, ga je een exact en zelfde resultaat moeten behalen voor uzelf. Begrijp je? Omdat dat het patroon is dat je in dat volgt. Het is oefenen. En waarschijnlijk als je het dan de vijfde keer doet met dat zaadje heb je misschien terug hetzelfde resultaat. En dan is het voor diegene die het doet zeer interessant van trachten in zichzelf te gaan zoeken waarom is zaadje 4 anders dan 1, 2, 3 en 5. En daar kun je zeer veel uit leren. Want dan kan het misschien zijn dat je tijdens uw oefening gedacht heb aan een persoon, iemand waar je niet direct met in harmonie bent. En dan is misschien die kleine gedachte voldoende geweest om die afwijking te veroorzaken. Begrijp je?

De kwestie is ook hier weer van telkens opnieuw voor u zo juist en correct mogelijk ingesteld te zijn. Maar je bent mens, dus maakt u geen zorgen op het ogenblik dat het eens niet gaat. De kwestie is: je begint opnieuw. Je doet verder. Je stopt niet. Niemand in de stof kan iets perfect uitvoeren. Dat is nu eenmaal een eigenschap van een stoffelijk voertuig dat daar soms wel eens iets tussenkomt. Geen menselijk lichaam is 100% perfect. En geen menselijke denkwereld is 100%. De geest kan trachten daarop te interfereren en dat zo juist mogelijk te hanteren, maar je zit met de beperktheid van de stof.

 • Maar waarom reageert dat dan niet terwijl dat je uw oefening doet? Waarom komt dat dat pas 12 uur nadien te voorschijn?

Maar die ganse oefening, het gevoel 12 uur later behoort tot het eerste. In magie bestaat geen tijd. Let op! Nu redeneert u als stofmens: in tijd. Maar als magiër bestaat geen tijd. Begrijp je? Als je iets doet in magie is dit tijdloos. Het is ook ruimteloos om het zo te zeggen. Je werkt in andere dimensies, met andere verhoudingen, met andere krachten. En die worden achteraf wel omgezet naar een beeldvorming en een resultaatvorming in de stof. Dat is juist. Maar het werk zelf ligt hem op een ander niveau. En dan maakt dat niet uit of dat direct erna is of 12 uur erna. Die 12 uur erna is iets wat u voor uzelf in de stof achteraf na het uitvoeren van uw oefening hebt vastgesteld. En gezegd hebt, ach, dat is daar een wisselwerking.

Ik kan u maar één raad geven. Blijf oefenen. En hoe meer u oefent, hoe meer resultaten u gaat boeken, ook hoe meer u zult opmerken dat er soms verschillen zijn. En het is uit al die zaken dat u het meeste leert. Niet van hetgeen ik allemaal hier vertel hoor, maar van hetgeen wat jezelf doet, wat je zelf ervaart. Dat is belangrijk. De handelingen zelf doen. Ook het zelf overdenken. Het zelf zoeken. Wij zijn alleen maar een beetje wegwijzer, waar je iets aan hebt maar uiteindelijk, je kunt wel een wegwijzer lezen maar als je ervoor blijft staan ga je nooit ter plaatse komen hé. Je moet de weg zelf gaan. En dan kom je er wel als je de wegwijzer dan gevolgd hebt zoals hij goed staat. Dat is in dit geval belangrijk. Dat u alles zelf doet. Dat u altijd zelf oefent enzoverder.

 • Dat probeer ik toch.

Ik heb niet gezegd dat u dit niet deed. Ik zeg alleen en dit geld voor iedereen werken, oefenen, oefenen, oefenen. Zo.

 • Als ik aan een meditatie begin en ik krijg contact met mijn geest krijg ik een tinteling op mijn achterhoofd. Wilt dat zeggen dat er contact tot stand komt of aan het komen is? Ik wou even weten of ik op de goede weg zit.

Voor de meeste mensen en voor u en voor de aanwezigen hier is een aanzet op de atlas – en dat is hetgeen wat u voelt – een wisselwerking tussen onze zijde en de stof. Dat klopt.

Nu uw eigen geest gaat in vele gevallen daar actief aan meewerken – zeker in dit geval van deze groep hier – omdat je heel bewust aan het oefenen bent. Andere mensen kunnen dit ook voelen, maar meestal kunnen zij dit niet plaatsen. En dan zegt men soms wel eens, hé, ik heb een zesde zintuig want soms voel ik een tinteling en dan gebeurt er iets. En als ik de tinteling voel dan ben ik alert. Maar bij jullie hier is het wel duidelijk, als je de tinteling voelt, heb je contact en is er een wisselwerking.

Maar het hoeft niet altijd op de atlas te zijn. Het kan uw derde oog zijn. En het kan ook uw stuit zijn en het kan ook bij sommige de zonnevlecht zijn. Dus er zijn veel mogelijkheden.

Het kan zijn dat op sommige momenten, maar dan heeft het ook te maken met energieveld dat u raakt, uw ganse lichaam in een soort reactiefase komt. Maar dan is het meer dan alleen maar de geest die u beroert. Dan zit je met een ganse sfeer en een ganse overname. Maar dat is nog iets wat je later zult leren. Goed.

 • Broeder, mag ik even op een van de vorige vragen aansluiten? Wat ik voor mezelf denk, je doet die oefening al een hele tijd en doordat je eigenlijk steeds weinig resultaat hebt, voel je het moeilijk om dezelfde intensiteit van die oefening hoog te houden. Want dan gaat het eigenlijk zo snel, ik merk heel weinig verschil in al die tijd dat we daarmee bezig zijn en met de voorgaande cursussen, dat wordt steeds moeilijker.

Kijk. U hebt resultaat. Alleen zou ik zeggen moet je het een beetje rustiger benaderen. U handelt en in dat handelen blokkeer je eigenlijk al de mogelijkheid om te zien wat de gevolgen zijn. Wanneer je nou eens een klein beetje zou wijzigen in uw ingesteldheid naar uw oefeningen. En gewoon de oefening gaat doen met een ‘m’en foutistische’ ingesteldheid. En u doet het maar, resultaat of niet “je m’en fou”, zegt de fransman.

Maar goed laat het rustig bezinken. En u zult opmerken dat hetgeen wat ik hier naar voor schuif wel degelijk klopt. Ga maar een keer na wat er de laatste maanden aan ingrijpende zaken in uw leven heeft plaatst gehad. En dan zul je zien dat die juist anders zijn verlopen dan hetgeen wat normaal vroeger in uw leven gebeurde.

Zo, het is soms niet gemakkelijk anders te denken en anders te doen dan dat je als mens geprogrammeerd bent. Maar ja, wanneer je met magie bezig bent moet je beseffen dat er veel meer aan de orde is dan hetgeen wat de gewone stofmens opmerkt of denkt dat mogelijk is. Maar het is een boeiende wereld wanneer je even de zaken anders kunt benaderen en anders mee kunt omgaan. En ik kan ook uit ervaring spreken want in de tijd dat ik hier rondliep heb ik er mij ook mee bezig gehouden en ik heb het mij nooit beklaagd.

Maar goed, als er geen dringende problemen meer zijn dan wordt het tijd dat we de avond gaan afronden .

Meditatie: Gesprek tussen de planeten

Goed, vrienden, tracht jullie even voor te stellen dat je de aarde ziet vanop een afstand, dat je de zon ziet vanop een afstand en dat je dus in gans die ooghoek oog Saturnus, Mercurius, Uranus tezamen ziet, niet als, zoals je het gewoon bent uit de boeken en uit de filmen, als een bol, of een planeet. Maar bezie het eens als een geest. Een geest die praat met de ander. Bekijk eens hoe de aarde met de zon communiceert als geest, als energie, om het zo simpel uit te drukken, als entiteit. Misschien een ander woord. Zie hoe in dat gesprek Saturnus zijn woordje bijdraagt. Hoe Uranus ook een zegje doet. Terwijl dat Venus misschien een beetje liederlijk overkomt. En Mars een beetje op de Duitse wijze ‘grundlich’ zaken wilt bekijken.

Zie hoe dat deze entiteiten, deze planeetgeesten met elkaar overleggen. Tracht eens gewoon er één met te zijn. En luister naar wat de aarde zegt. Luister hoe de aarde naar voor brengt dat ze haar evenwichten, haar harmoniëren wilt oppoetsen. Dat ze terug alles wat aan haar is blijven kleven de laatste eeuwen van zich af wilt hebben, en hoe ze verlangt van terug haar schittering, die ze zo lang heeft gehad, in volle glorie te kunnen laten ontstaan.

En wanneer je dan luistert naar wat de zon daarop antwoord, dan hoor je de harmonie. Want de zon geeft haar de kracht, de warmte, de mogelijkheid tot omzetting om terug in haar volle glorie te komen. En dan hoor je ook hoe de anderen geesten haar ondersteunen. Je hoort hoe Saturnus haar zegt: kijk, ik geef je nog wat extra energie, u krijgt van mij nog wat pulsaties. Mercurius zegt: ik neem wel over wat je kwijt wilt en ik voer het wel de kosmos in. En Mars, ach ja, Mars, hij biedt haar de kracht van de strijd om het evenwicht aan. Terwijl Venus heel liefelijk als het ware streelt en zegt: kijk, de blauwe gloed, die mooie schittering, die gaan we terug bevestigen.

En zou ik verder kunnen gaan in het gesprek tussen de planeten. Maar wat voor ons daarin belangrijk is: deze planeten vormen een harmonie, zij vormen een evenwicht, ondanks het feit dat zij zo verschillend zijn. Wanneer we de planeten als mensen zouden bekijken zouden we strijd kennen. Maar dit is in de kosmos niet zo. De kosmos is één evenwicht, één harmonie. En zelfs de verste planeet, Pluto, ondersteunt deze harmonie, deze kracht.

En dan zie je dat het ganse gesprek gaat over hoe ze alles in evenwicht terug kunnen herstellen. Hoe ze als het ware de dampkring haar waarde terug kunnen geven. Wat ze moeten doen om de wateren zo noodzakelijk, om die dampkring in evenwicht te houden, terug te zuiveren. En dan zie je de zon denken: ik versterk mijn kracht zodat de omzetting sneller gebeurd, en zie je Saturnus energie manipuleren omdat er nieuwe mogelijkheden zouden geboren worden. En wanneer je dan verder kijkt, dan zie je ook hoe zij allen tezamen de aarde energie geven zodat nieuwe wezens zich kunnen ontwikkelen, nieuwe organismen kunnen ontstaan die ervoor zorgen dat het oude wordt opgeruimd en dat de planeet terug een thuis wordt voor elke entiteit die een stoffelijk voertuig zoekt in een harmonieuze omgeving.

Zie hoe al die krachten met elkaar één zijn. En voel u één met gans dit gebeuren. Voel u één met al die krachten die uitgewisseld worden. Vergeet even nu dat u maar een zandkorreltje bent in deze kosmos. Besef dat je meegaat, dat je deel bent van dit gebeuren. Wordt één met de energie, wordt één met de energie van de zon, Saturnus, Uranus. Wordt één met de kracht van Mars. Wordt één met de liefde van Venus. Wordt één met Pluto. En zie nu even hoe dat deze planeten elk op zich een weg tot bewustwording inhouden. Hoe elke planeet op zich de kracht is die in u aanwezig is om de weg te gaan van harmonie, de weg van het licht.

En wanneer je dit nu voelt, wanneer je dit nu ondergaat, besef dat, zandkorreltje zijnde, je gelijk bent aan alle zandkorreltjes van ieder woestijn.  En dat jij dat zandkorreltje bent dat dit kan doorgeven aan elk ander zandkorreltje in de kosmos, dat zoekende is naar deze harmonie, naar deze kracht, naar dit licht. Voel u één met ieder mens, met iedere geest, die dezelfde weg gaat, die de harmonie en het licht aanvaardt. En nu je één bent in deze kracht, ga dan even in uw binnenste, zie even wie van u naasten, waarvan je weet, waarvan je voelt dat die dit ook wensen, maar nog niet zo ver zijn en nog niet kunnen direct aanvaarden, wel geeft deze naaste, geeft deze verwante, gewoon een klein signaal dat wanneer zij dit wensen zij deze kracht waarin je nu één bent ook kunnen krijgen, ook kunnen aanvaarden zonder enige verplichting, volledig vrij. Zie naar ieder van uw verwanten, van uw naasten waarvan je denkt, misschien kan daar wel de hulp binnengaan, misschien aanvaarden ze het wel, laat het vrij, geef het vrij.

En misschien heb je op deze moment verschillende stofmensen, verschillende entiteiten zelfs, even een glimp laten zien van het licht van de Vader. Even een glimp laten zien van de harmonie die de kosmos is. Even de kracht gegeven omdat ze verder zouden kunnen gaan op hun weg, hun zoektocht naar deze harmonie, naar dit licht. Opdat zij uiteindelijk ook hun bewustzijnsgang zouden kunnen volvoeren.

En dat, lieve mensen, dat is de kracht van het gesprek van de planeten. Deze kracht zal nog toenemen in de dagen en weken en deze kracht zullen we bevestigen op het moment dat voor de aarde het keerpunt met de zon is aangebroken. Op het moment dat als het ware de aarde en de zon omarmd zijn en dat zij als geliefden elkaar kussen, zodat de energie en de krachten van elkaar één deel zijn. En dan, na deze innige vereniging, zal je opmerken dat ze weer beide hun taak opnemen. Dat ze weer beide verder hun weg gaan, de weg die hen door de eeuwen heen is voorgeschreven om de mogelijkheid van kracht en energie van inzicht en bewustwording voor allen die in de schepping zoekende zijn te bewaren en te verwerkelijken. Zodat steeds opnieuw, moment na moment, harmonie, het licht en de kracht in dit deel van de kosmos, in het heel kleine deel van de Melkweg, in het nog kleinere deel van de ruimte, kan voltrokken worden. Wees één met deze krachten, lieve mensen. En uw werk, uw taak, op deze aarde, zal lijk een schitterende briljant zijn, moment na moment, tijd na tijd, steeds sterker schitterend, steeds meer waarde hebbende, voor al diegenen in de kosmos, die zoekende zijn naar deze harmonie, naar dit licht.

Laat deze kracht vrij. U bent één met alles. De kracht is bezegeld in uw ziel. Geef ze vrijuit naar diegenen die ze nodig hebben. En uw bron zal nooit opdrogen. Integendeel, hoe meer je geeft, hoe meer je vrijlaat, hoe sterker de bron zal worden. En dat is hetgeen wat de nieuwe tijd in zich houdt: de mogelijkheid dat velen aan de bron zich kunnen laven.

Laat ons nu rustig, lieve mensen, tot onszelf komen. Beseffende dat we even deel zijn geweest van het grote gebeuren in de kosmos. En mag ik u vragen nadat het medium is vrij gegeven dat u heel rustig blijft. Dat u de kracht die u ervaren hebt in u als het ware meeneemt naar uw eigen woonplaats, naar uw eigen – ik zou bijna zeggen, zoals de bij de vogels – nest, en dat u van daaruit telkens weer opnieuw, vanuit uw eigenste nest, deze kracht doorgeeft. Dan zult u zien, dan wordt deze donkere tijd, een tijd die voor u heel leerrijk en heel verrijkend voor de geest zal zijn. En dan zult u geen last ervaren van de verjonging, de vernieuwing, de verandering, die moeder aarde aan het doormaken is.

Lieve mensen dank u voor jullie medewerking. Ik wens jullie nog een rustige huisgang.