Gewoonten wijzigen en een offer brengen

image_pdf

2 februari 2006

Lieve mensen, denk zelf na over het gebrachte, vorm uw eigen mening en hou er rekening mee dat niemand in de kosmos alwetend of onfeilbaar is

Vragen en ervaringen i.v.m. vorige les: “Geestelijk contact”.

Wanneer ik bewust wil mediteren merk ik dat ik vrij snel weg ben. Ik probeer dan opnieuw en dan lukt het meestal beter. Zijn er tips om te zorgen dat het me beter lukt?

 Dat je in de beginfase enkele malen indommelt, is niet erg. Je hebt iets in gang gezet en uw eigen geest kan daar al aardig weg mee. Maar één van de problemen die u hebt – en anderen hebben deze ook, ze merken het niet zo op maar het is toch zo – is dat u, rationeel te snel wil gaan. U wil, van de eerste keer de zaken in handen hebben zoals u denkt dat het moet lopen. Je moet één ding goed voor ogen houden: Je bent met de geest bezig en de geest beantwoordt nu eenmaal niet aan de natuurwetten van uw moeder aarde. En dus kan je heel gemakkelijk krijgen dat, wanneer uw lichaam een klein beetje vermoeid is, het lichaam indommelt en uw geest op dat ogenblik van de gelegenheid gebruik maakt om wel degelijk lering en scholing op te doen. Wat is nu belangrijk? Dat u dan probeert, wanneer u terug wakker wordt, u ontwaakt uit deze korte indommeling, dat u tracht te voelen wat u in deze korte slaap hebt doorgemaakt. In het begin zal dat een onbeschreven blad zijn omdat je die gewoonte niet hebt. Maar, na enkele malen ga je opmerken dat je dan toch bepaalde beelden, bepaalde gevoelens gaat herinneren. Het is dan nuttig dat u daar kort nota van neemt.

Wanneer je dit verschillende malen na elkaar hebt mee gemaakt zul je opmerken dat, misschien na de vierde keer, wanneer je telkens probeert zaken terug op te halen, je de mogelijkheid gaat ontwikkelen om terug te gaan schouwen wat uw geest in deze korte slaap heeft ervaren en zo zul je, langs deze weg meer de linken gaan aanvoelen, de contacten gaan waarnemen en zal je op een bepaald ogenblik zo ver zijn dat, of je nu indommelt of niet, je wel degelijk goede contacten kunt bereiken.

Ik heb ongeveer dezelfde ervaringen. Misschien is het het feit dat ik het laat op de avond doe?

Een kleine hulp en dat geldt voor ieder van de aanwezigen hier is dat je bv. de eerste tijd de oefening, altijd, wanneer het enigszins mogelijk is rond hetzelfde tijdstip doet. Dat u, heel bewust een afspraak maakt in uw gedachten met uw eigen geest en met onze zijde. Dat u bv. zegt: Iedere avond rond 11 uur ga ik mij erop instellen en ga ik proberen deze contacten te leggen. Dan hebt u ook al een betere voorbereiding en zul je minder de neiging hebben om dadelijk in te slapen.

Is de bedoeling van de oefening om contact aan te voelen? Ik denk dat het mij lukt.

 Kan u misschien het gevoel dat het u lukt, uitleggen?

Ik denk aanwezigheid snel aan te voelen. Wanneer u vorige keer sprak van stroming, dat is voor mij heel duidelijk. Het wordt intensiever. Ik kan niet zeggen: Het ligt aan de oefening dat ik contact voel maar het wordt er wel intensiever door.

Hoe zou u het gevoel voor uzelf omschrijven?

Een stroming zoals op dit moment. Ik denk dat een entiteit me aanraakt of dicht bij mijn aura is. bv. Ik krijg dan een stroming door heel mijn lichaam. Het kan gedeeltelijk zijn. Ik heb altijd het idee: Misschien zou ik een entiteit moeten kunnen herkennen.

Naargelang je de oefening meer gaat doen, zul je ook opmerken dat bepaalde entiteiten gemakkelijker met jou contact hebben en aan de hand van het gevoelen dat je ervaart, zul je ook na verloop van tijd bijna weten van: kijk, het is op deze wijze of het is in deze richting dat ik nu contacten heb. Het is niet noodzakelijk altijd dezelfde entiteit is maar wel dat je met dezelfde gedachtegolf in contact komt. Want, van onze zijde zijn er veel die eenzelfde weg volgen, die bepaalde – voor u zijn het gedachtevelden, voor ons zijn het energievelden – volgen en wanneer die harmonie er is en u vraagt om een contact, dan zal degene die op dat ogenblik, vrij is, het contact aangaan en zal u het gevoelen geven dat u herkent.

U kan er dan wel van op aan dat de wisselwerking tussen de entiteit en u ook overgedragen wordt en meegenomen wordt door de andere entiteiten die op diezelfde harmonische basis functioneren.

Er komen ook geluidssignalen bij, vaak, vooral ‘s nachts.

Met geluidssignalen moet je voorzichtig zijn. Er kunnen geluidssignalen ontstaan in uw hersenen, maar de meeste geluidssignalen, die de mens gaat interpreteren als zijnde van onze zijde zijn niet zo direct van onze zijde maar hebben wel te maken met kleine afwijkingen in het gehoor. Dat wordt nogal eens geïnterpreteerd als de geest die op de bel drukt maar dat klopt niet.

Denk je dat die gevoelens een gevolg gaan krijgen?

Je gaat langzaam maar zeker meer en meer zaken kunnen voorvoelen. Je gaat ook meer en meer zaken aan de weet komen. Maar dit houdt ook in dat uw verantwoordelijkheid veel gaat vergroten, want door het feit dat u van bepaalde zaken op de hoogte bent, bent u ook verantwoordelijk voor hetgeen u eventueel kunt doen in het voorkomen of het helpen van.

Maar dat is voor een latere datum. Zorg maar eerst dat u – en dat geldt voor alle aanwezigen – de contacten goed kunt leggen.

Ik vind deze oefening nogal moeilijk Bij de oefeningen rond de elementalen was ik veel gemotiveerder. Deze oefeningen belasten mij zo’n beetje. Ik vind het moeilijk om het altijd op dezelfde moment te doen. Ik doe het ook niet elke dag. lk heb mij voorgenomen om mij te herpakken.

Er zijn veel mogelijkheden maar er is niet zoveel verschil of u met een entiteit contact neemt, of dat u contact neemt met elementalen. Het belangrijke dat u moet beseffen is dat wij u deze oefeningen nu aan het aanleren zijn omdat dit voor u de komende maanden een nuttig werkinstrument gaat zijn. Zo goed dat het voor jullie nuttig is geweest om met elementalen te kunnen omgaan, te beseffen en aan te voelen wat dat inhoudt. Maar hetgeen wat je nu leert is als het alaam dat we u geven om in de komende tijd verder te kunnen. Daarom is het belangrijk dat u, zoals u reeds zelf stelt, de inspanning doet om te proberen deze, en het zijn er nog maar 2 oefeningen steeds beter en juister te kunnen volvoeren.

Ik probeer het te doen om kwart na één. Wat ik gevoeld heb is de druk van de atlas onder de schedelpan naar dat derde oog. Wat me ook gelukt is, is de kaars die straalt.

Wat minder goed gelukt is: Op een gegeven moment moesten we ons eigen lichaam zien. Waar moesten we gaan staan om ons eigen lichaam te zien? Moet ge dan uit uw lichaam gaan samen met behulp van uw geest, anders kunt ge uw lichaam toch niet zien?

Dit is een heel praktische vraag. Uw eigen lichaam zien is in wezen niet zo moeilijk. Vanop het ogenblik dat u zich in rust begeeft, uw ogen gesloten houdt en bewust u opdracht geeft van naar uzelf te kijken, ga je heel gemakkelijk uzelf zien zitten of zien liggen. En misschien voor sommigen een kleine hint daarbij: Je kunt deze oefening om naar uzelf te willen kijken misschien het best uitvoeren al liggende, op een sofa, op een bed. Wanneer de oefening dan goed lukt, na enkele malen, dan ga je niet zo schrikken dat je bv. van uw stoel valt. Want op het moment dat je bv. op je bed ligt en je ziet uzelf en meestal is het vanuit het voeteinde naar het hoofd toe dat ge uzelf ziet liggen, dan kan dat in sommige gevallen verbazingwekkend zijn maar sommige mensen schrikken zo van zichzelf dat zij een onbewuste zenuwimpuls op het lichaam geven waardoor er onberekenbare bewegingen kunnen zijn. Als je dus op een stoel zit kan je er afvallen. En dat is niet de bedoeling.

Maar alles vertrekt vanuit het feit dat u gewoon ontspannen zijt en bewust uw gedachte zo vormt dat u uw eigen geest toelating geeft het lichaam te bekijken.

Het is een heel gemakkelijke formule. Op een bepaald ogenblik ga je dan effectief uzelf in een soort zelf-hypnotische trance hebben gezet, waardoor dat het mogelijk is dat  uw geest u waarneemt. En ik kan aannemen dat de eerste ervaring voor sommigen nogal schrikwekkend kan zijn omdat het niet gaat, langzaam maar zeker, bouw je dat beeld op maar je zal de ervaring opdoen: Plots sta je daar, plots zie je uzelf en dat kan voor sommige lichamen het zenuwstelsel irriteren.

Op het moment dat je dat heel goed kunt, heb je natuurlijk een voordeel. Omdat je dan vanuit die situatie ook veel bewuster naar andere zaken kunt kijken zonder dat je eigenlijk de moeite moet doen om het lichaam in rust te brengen. Je ziet, alles heeft zijn voordelen.

Ik heb een vast uur af gesproken met mezelf maar er komt meestal iets tussen. Dan schuif ik op naar de avond toe en dan lukt het me wel. Wat ik prettig vind is met dat Licht werken, met die aura’s werken, dat geeft een heel goed gevoel. In de loop van de dag kan ik mij gemakkelijk verplaatsen zonder dat ik daarom in meditatie ga, in situaties. Alles loopt zowat doorheen.

Het laatste behoort tot één van uw gevoeligheden. De oefening zelf, wanneer je ze bewust gaat doen is voor u nog steeds een beetje een barrière die je vormt.

Wanneer je zegt: In de dag lukken er mij zaken zonder dat ik erbij stil sta, is het omdat op dat ogenblik uw lichaam gewoon reageert op de gevoeligheden die het in zich draagt. Deze gevoeligheden worden dan zeer gemakkelijk via de geest vertaald en zo krijg je dan een soort beginnende heldere waarneming. Ik zou het nog niet uitdrukken, als een perfecte helderziendheid maar wel een heldere waarneming.

Wanneer je dit gewoon verder laat ontwikkelen en opvolgt zul je zien dat je via deze weg goede resultaten kunt krijgen.

Het valt mij op, hoe jullie hier eigenlijk weinig of niet bewust zijn van jullie eigen mogelijkheden en de meesten onder u nog steeds te veel rationeel de zaak benaderen. Tracht dat achterwege te laten en tracht eens gewoon wat er in u aanwezig is te laten ontplooien. Je zal zien, het zal gemakkelijker gaan.

Kan u een zicht geven op die mogelijkheden?

Een groot aantal onder u, daarvan kunnen we zeggen dat ze zeker gevoelig zijn wat betreft heldervoelende waarnemingen. Helderhorendheid is minder aanwezig. Helderziendheid zien we ook. Er zitten potentialen hier in de groep aanwezig. Van anderen moet gezegd worden, hebben zonder dat zij het beseffen de mogelijkheid van met bepaalde energieën zeker heel vlot te werken. Sta mij toe dat ik hier nog geen namen op plak omdat anders er een soort ongewilde concurrentie zou ontstaan en dat moet ten allen koste binnen deze groep vermeden worden. Maar ieder van u zal langzaam maar zeker zijn eigen sterke kant gaan ontplooien.

Waar zit de atlas? Ik voel straling op mijn hoofd zitten en ook een stuk van mijn voorhoofd. Er komt ook een druk op mijn navel.

Wat betreft uw hoofd kunnen we zeggen dat je daar gewoon de uitstraling hebt, enerzijds van uw voorhoofdchakra maar anderzijds ook nog de wisselwerking met keelkopchakra. En dan natuurlijk de verbinding van de gouden koord maar daar moeten we weinig of geen rekening mee houden gezien je nog wel eventjes blijft.

Wat betreft uw navel. Dat is het zonnevlechtchakra en dat is ook bij u een zeer ontwikkeld en gevoelig punt. De wisselwerking die zo kan ontstaan, kan enerzijds maken dat je heel vlot, op korte tijd  bepaalde waarnemingen, zeker op geestelijk niveau kunt doen en tegelijkertijd via uw zonnevlechtchakra ook de ganse emotionele sfeer die daar rond hangt bepalen; Met als gevolg dat je een heel zuiver evenwichtig gegeven kunt krijgen van hetgeen je waarneemt. Dat is belangrijk.

Wanneer we dit verder voor u vertalen naar de eerste oefening zal dat u in de mogelijkheid stellen van de wisselwerking tussen de informatie die wij van onze zijde bij u kunnen laten doorkomen en de waarneming die je via deze methode op afstand kunt doen een zeer juist beeld te vormen van de werkelijkheid wat u dan een steun zal zijn.

Het schouwen op zich daar heb ik moeite mee. Ik heb geen motivatie.

Je moet niet direct een motivatie hebben.

Kijk, lieve mensen, jullie zoeken het toch zo ver. Blijf een beetje kort bij huis.

De bedoeling is dat je deze oefeningen onder de knie krijgt. We vragen niet dat je steeds weer de wereld gaat rondreizen met uw schouwen. Bekijk het een beetje kort bij huis. Je kan gaan kijken bij je vriendin of bij de buren. Het is ook niet een vorm van nieuwsgierigheid. Het is gewoon een oefening. En of je nu schouwt over 4000 km.

afstand of over 40 meter, de kwestie is dat je het probeert en dat je waarnemingen doet. Eerst leren recht staan en stappen, dan kunnen we verder spreken.

Ik probeer de oefeningen te doen op een vast tijdstip. Sedert vorig jaar krijg ik een tinteling op mijn voorhoofd. Ik vraag me af of het een contact is met gene zijde. Soms zit ik ineens op mijn werk. Ik vind dat ook schouwen. Soms komt het door de dag heen, al ben ik niet bewust bezig, krijg ik beelden.

U hebt wel het voordeel dat u wat betreft uw derde oog of uw voorhoofdchakra redelijk sterk ontwikkeld is waardoor dat je deze gevoelservaring opdoet en je de mogelijkheid hebt van sneller contacten te hebben.

Wat voor u van belang is en waar je misschien nog te weinig aandacht aan besteed is dat je zou moeten proberen, op het ogenblik dat je de tinteling hebt, welke boodschap eigenlijk er bij u doorkomt. Enerzijds is het schouwen nuttig maar langs de andere kant is het voor u zeker ook nuttig dat je tracht te luisteren naar wat men u tracht mede te delen. Anderzijds wat het uur aangaat, het is natuurlijk voor onze zijde gezellig wanneer er afgesproken wordt om 8 uur dat je de moeite doet om om 8 uur dit uit te voeren. Maar, gezien voor ons tijd niet bestaat is het zeer relatief. En wanneer er toevallig iets is tussengekomen dan zullen wij daar ook wel rekening mee houden.

Het is wel zo dat wanneer er afgesproken wordt: Laat ons om 8 uur ‘s avonds het doen dat 8 uur s ‘morgens een ander uur is.

Mag ik er van uitgaan, als die tinteling daar is dat het niet iets lichamelijks is maar dat het een contact is?

Op het moment dat de tinteling daar is, binnen het kader van de oefening is er wel degelijk een contact. Maar dat geldt voor ieder van jullie. Er is niemand hier aanwezig hier in de groep die niet door ons is beroerd. Alleen is het voor de ene duidelijker aanvoelbaar dan voor de andere.

Op het ogenblik dat je geen vooropgezet beeld of gevoel vastlegt als je aan uw contact wil beginnen, zal het het vlotste lopen. Op het ogenblik dat je kunt vergeten dat je iets moet voelen, zul je het waarnemen. Uitzonderingen daar gelaten, die direct contact kunnen leggen.

Ook weer, alles hangt een beetje af van uw stoffelijk lichaam en zijn eigenschappen. De ene is sterker op dit terrein, de andere op een ander. Maar, neem gerust van mij aan, je bent allemaal evenwaardig.

Wat mij is opgevallen is dat we weinig hebben opgemerkt dat bij de oefeningen toch in de eerste plaats het van belang is dat u zich op het Licht concentreert. O, ja, er is over gesproken maar ik zou toch nog even dat kleine accent voor beide oefeningen naar voor willen brengen, dat is dat je wanneer je eraan begint duidelijk beseft dat u zich in Licht plaatst en dat u vanuit het Licht vertrekt. Dit is heel belangrijk om te voorkomen dat er interferenties zouden zijn van minder lichtende entiteiten.

Nu, je moet geen angst hebben. Tot hiertoe hebben we geprobeerd van ieder lid van de groep zo goed mogelijk te volgen en af te schermen en daar zijn we in geslaagd. Maar we hebben ook opgemerkt dat wat betreft u in het Licht zetten, dat dit nogal nonchalant toegepast wordt en dat is toch wel een zwak punt. Wanneer je binnen x-aantal tijd geroutineerde lieden zult zijn die deze oefeningen heel vlot kunnen dan zullen deze zaken automatisch zijn en moet daar minder aandacht aan besteed worden want dan doe je dat perfect.

Maar in deze eerste weken, bij deze eerste oefeningen is het van belang dat tijdens het oefenen je beseft dat je omkleedt bent in wit licht, dat uw aura afgeschermd is, dat je bv. ook in het totaal van de groep u kunt bevinden en dat je vanuit het krachtige Licht, dat deze groep toch kan opwekken, ook een volledige afscherming en begeleiding op de juiste wijze kunt meemaken.

Dat wou ik even voor ieder van jullie aan toevoegen.

Oefening: Gewoonten loslaten en een offer brengen.

Dan is het mijn taak u vandaag een kleine derde oefening bij te brengen. Maar misschien de moeilijkste oefening van allemaal omdat deze oefening uw eigen persoonlijkheid gaat raken en dan komen we op het zwakke punt van de stofmens. Het belang van deze oefening is vooral naar de toekomst toe, de veranderingen die gaande zijn. Want door deze oefening, wanneer je deze goed onder de knie krijgt dan zal er u weinig kunnen storen. Waar gaat het over?

Dat wij als mens allemaal nogal vaste gewoonten hebben. Wij zijn allemaal min of meer geprogrammeerd. Wij hebben zo allemaal onze eigen trekjes, onze vastgeroeste gedachtelijntjes. Wat je nu in de komende tijd zou moeten gaan proberen is om van deze gewoonten langzaam maar zeker af te wijken.

Een voorbeeld: Je hebt de gewoonte om elke avond naar tv te kijken en een pint bier te drinken of een glas wijn. Avond na avond doe je dat, het is een vaste routine. Het klinkt misschien gek maar het is belangrijk dat je op een bepaald moment kunt zeggen: Ik laat vanavond dat kijkkastje dicht, ik laat dat biertje waar het is, ik neem een goed boek, ik lees en ik drink een glas water of een kop koffie.

Je zult je afvragen: Maakt dat nu zoveel verschil? Ja, dat maakt echt veel verschil uit. Op het ogenblik dat u een vaste gewoonte kunt breken, bent u in staat van uzelf bij te sturen, van uzelf te veranderen. En het klinkt misschien simpel in dit voorbeeld maar het is voor de meesten onder u aartsmoeilijk om dit te doen.

Wanneer ik even verder ga en bv. zeg: Kijk, mensen hebben de gewoonte van samen te leven. In die samenleving van die mensen zit een vast patroon. Dit moet zo, dat moet zo. Je kan zo heel uw leven beschrijven. Ook dat zijn zaken die moeten kunnen wijzigen. Je moet langzaam maar zeker naar de komende tijd toe tot het besef kunnen komen dat het niet evident is de situatie waarin je leeft en waar alles volgens een vast patroontje gebeurt. We staan s ‘morgens op, we gaan werken, we komen s ‘avonds thuis enz. Altijd hetzelfde patroon, altijd met dezelfde mensen.

Ook hier moet je realiseren dat dit niet zomaar evident is en moet je kunnen daarin wijzigingen aanbrengen. Wijzigingen die misschien voor u moeilijk zijn. Want het vastgelegde patroon waarin je leeft is toch zo gemakkelijk.

Jullie moeten daar eens goed over nadenken en je kan misschien straks, onder de pauze of wanneer het meditatief gedeelte voorbij is van gedachten wisselen.

Het belangrijke is, lieve vrienden, dat je leert van veranderingen te aanvaarden, dat je leert anderen die samen met u leven, die tot uw leefwereld behoren toelating geeft van zich anders te gedragen, andere zaken te doen dan dat jij verwacht of verlangd. En omgekeerd dat de andere partij jou ook deze vrijheid geeft.

Nu kan u denken, is hij nu alle vaste waarden aan het onderuithalen? Het is niet dat wij vanuit onze zijde alle vaste waarden onderuithalen, alleen is het dat jullie leefmilieu, jullie leef-cocon waar jullie allen in zitten eigenlijk totaal onlogisch en onevenwichtig is ten opzichte van de ganse kosmos. Jullie denken dat jullie dankzij alle mogelijke voorschriftjes en wetjes enz. en afspraakjes het voor mekaar hebben en dat de wijze waarop jullie leven en handelen, dat deze wijze de juiste is, de meest normale enz.

Maar dat is ze niet, het is een illusie die door de ganse maatschappij, waar jullie leden van zijn is gecreëerd. Maar de verschuivingen zijn bezig op alle terreinen. De aarde vraagt zijn rechten op. De kosmische wetmatigheden worden sterker dan ooit tevoren. De wet van oorzaak en gevolg zal in de komende maanden zeer snel tot uitvoering komen. Daarmee bedoel ik het volgende: Dat 20 jaar geleden kon je iets doen en zou het gevolg misschien 50 jaar later komen. Nu kan je iets doen en het gevolg is er binnen de paar maanden. En binnen enkele maanden kan je iets doen en het gevolg is er onmiddellijk. En dit geldt zo goed op geestelijk gebied als op stoffelijk gebied.

Daarom is het zo belangrijk dat je dit gaat oefenen, dat je heel bewust uw dagdagelijkse leven met kleine zaken steeds wijzigt. Hoe moeilijk het misschien ook is. Ik besef, de meesten onder u moeten afrekenen met een partner.

Maar let op: Wanneer u de oefening niet zou doen omdat u vindt dat u dat niet kunt maken ten opzichte van de ander, dan creëert u een spanningsveld en gaat u daaruit veel meer problemen halen dan wanneer u wel probeert deze oefening op een heel rustige, spontane wijze uit te voeren. En dan gaat het voordeel zijn dat de partner of de andere verwanten die bij u betrokken zijn ook het voordeel uit deze wijziging kunnen halen en wanneer het dan noodzakelijk is dat er ingegrepen wordt, zij veel flexibeler kunnen zijn dan wanneer je zou zeggen: nee, dat kan ik niet want dat is te moeilijk, te ingrijpend.

Dat is het ene gedeelte van de oefening.

Het tweede deel van de oefening is – en hier gebruik ik een heel oud woord maar dat in deze tijd terug zijn betekenis krijgt – je gaat moeten leren een offer te brengen. Wanneer je in de toekomst meer en meer met geestelijke krachten zult werken zul je daar tegenover iets stoffelijk moeten kunnen zetten om het evenwicht te handhaven tussen uw stoffelijk bestaan en uw geestelijke ontwikkeling.

Ook hier weer een simpel voorbeeld: Stel u voor, u bent een fervent biljarter. U gaat elke avond biljarten. Op een bepaald moment is er een evolutie en om die evolutie te voltrekken staat daar tegenover het offer. Dan kun je zeggen: kijk, heel bewust onthoud ik mij nu en ga ik een ganse week lang niet biljarten omdat dat zou kunnen voltrokken worden. En voor iemand die aan biljart verslaafd is, is dat een offer. Want telkens weer zal hij denken: Laat ik gaan biljarten, het is tijd. Telkens weer moet hij zichzelf corrigeren en zeggen: Ik hou deze periode die ik afgesproken heb vol om de andere uitwerking te hebben.

Iemand kan graag pijpen roken of sigaren. Ook hier weer is het van belang dat bv. degene die die pijp rookt, stel dat die geconfronteerd wordt met iemand met een probleem. Zijn hulp is gevraagd. En hij kan die hulp geven. Maar om die hulp te geven en om die krachten in evenwicht te hebben, staat daar weer het andere tegenover, het offer. Dat die man dan zegt: lk ben gewoon om dagelijks een havanna te roken, nu rook ik bv. 14 dagen niet. Dan is dat een inspanning. Wanneer je nooit rookt moet je niet zeggen: lk rook geen havanna. Dan is het geen offer.

Bij een dame kan het een offer zijn om haar dagelijkse zoetje niet te nemen. Je kan zeer veel zaken invullen en naargelang we verder zullen gaan met de lessen zullen daar andere zaken bij komen.

Laat mij voor vanavond de beide die één geheel vormen nog simpel houden.

Enerzijds probeer je uw gewoonten ietsje te wijzigen en daarmee heb ik niet gezegd dat je bv. drastisch moet te werk gaan. Dat verlangen wij niet.

We verlangen niet van u, als offer dat u zegt: ik eet geen stuk chocolade meer in mijn leven. Het moet haalbaar zijn. We hebben liever dat je met kleine zaken begint maar deze kleine zaken overtuigd toepast. En van daaruit steeds ietsje verder. Dan ga je opmerken, dan ga je resultaten boeken.

En, nu is het allemaal nog fragmentarisch, uw geest uitzenden, gaan kijken, contact met ons broeders aanvoelen, het wijzigen van: mijn glas wijn niet mogen drinken. Waar zitten die verbanden? Wees ervan overtuigd, de verbanden zijn er. En langzaam maar zeker ga je het aanvoelen en gaat het in elkaar vloeien naargelang je resultaten krijgt, naargelang je meer en meer zelfstandig deze zaken in uw vingers krijgt, er mee kunt werken, hoe beter je zult gaan beseffen met wat je bezig bent en wat je taak hier in dit leven is.

Zo, lieve vrienden, hiermee rond ik dit eerste deel af. Laat het rustig bezinken. Ik weet het, jullie hebben allemaal een zeer druk leven en dan komt die geest nog opdrachten geven. Maar hou er rekening mee, deze opdrachten, deze leringen die hebben een resultaat voor uw ganse bestaan en dat is uiteindelijk veel waardevoller dan die korte periode dat je hier loopt rond te huppelen op deze planeet. En met hetgeen wat je nu leert en waar je mee kunt gaan werken daar zul je in latere levens ook nog genot van kunnen hebben, wat je niet altijd kan zeggen van het werk dat je in de stof doet om zogezegd in leven te blijven.

Meditatie: Het Licht van de Vader.

Laat ons vanavond samen ingaan, trachten te ervaren wat het betekent één te zijn met de Vader. Op dit ogenblik zijn op deze aarde vele krachten aan het werk. U zult het misschien nog niet opgemerkt hebben maar in uw streken is vooral het luchtelementaal zeer actief. Hierdoor krijg je dat er in het natuurlijk verloop van deze periode die u winter noemt zaken gebeuren die eigenlijk er niet in thuis horen.

Maar deze zaken hebben een zeer grote weerslag op de mensen die erbij betrokken zijn. En daarom vraag ik jullie heel nederig om samen met mij trachten vanuit het Licht dat de Vader ons schenkt een harmonie op te bouwen zodat we de scherpe kantjes van hetgeen wat op het ogenblik zeer ingrijpend voor velen van u is, af te ronden zodat ondanks alles het toch voor de mens die hier leeft en werkt nog aanvaardbaar en mogelijk blijft om zijn weg en zoektocht naar bewustwording verder te zetten.

Laat ons even vergeten wie we zijn. Laat ons even alle kleinmenselijke feiten terzijde laten. Laat ons even vergeten wat ons vandaag heeft gestoord. Laat ons even alle disharmonie terzijde laten.

En als we dit zo doen, trachten we dan even voor onszelf in de diepte van ons wezen te herkennen wat wij allemaal aan voordelen bezitten. Trachten we even voor onszelf te herkennen hoe geprivilegieerd wij eigenlijk wel zijn. Trachten we even te beseffen de veelheid, de overvloed die ons deel is. En vanuit dit gevoelen, van deze overvloed, laat ons proberen het gevoel van te delen met de ander in ons op te roepen. Laat ons proberen te beseffen dat er velen zijn die het veel slechter en moeilijker hebben dan wij. En laat ons dan vanuit onze overvloed een klein beetje wegvloeien naar degenen die minder hebben. Laat ons een beetje kracht en harmonie maar vooral Licht geven aan zij die er gebrek aan hebben zodat we in de komende tijd in staat zullen zijn hetgeen wat we nu in het meditatieve proces realiseren in de praktijk om te zetten. Dat we in staat zullen zijn van ons bezit te delen met degene die het van node heeft. Dat we tot het besef kunnen komen dat we op de aarde gekomen zijn zonder iets te bezitten en dat we deze aarde zullen verlaten op dezelfde wijze. Want niets dat wij in dit korte stoffelijke bestaan het onze noemen is het onze. Niets stoffelijks kunnen we meenemen. Enkel hetgeen wat we doorleefd hebben, wat we gedeeld hebben. De betekenis die we voor onze medemens gehad hebben, dat kunnen we meenemen. Dat is de meerwaarde van ons bestaan. Al de rest waar we toch zo aan gehecht zijn, wat we toch zo belangrijk vinden is pure illusie. Of we nu spreken over materiële feiten, of over ronkende titels, over bankrekeningen met vele nullen, dit alles, mijn beminde lieden, is in wezen waardeloos.

Want, heeft niet één van onze grote voorgangers gezegd:” Indien ge mij wilt volgen, laat alles achter, vrouw, kinderen, bezit en volg mij

En wanneer we deze uitspraak in de juiste context trachten te plaatsen, kun je zeggen dat hier gesteld werd: “Wanneer ge u één voelt met de Vader, wanneer ge beseft dat de Vader in u is, dan besef je dat alles uw deel is en dat er geen enkele noodzaak bestaat om ook maar iets te bezitten dat voor u een ballast is”

Heeft onze grote voorganger niet duidelijk gemaakt dat hij kon leven zonder bezit. Hij bezat enkel de kleding die hij aanhad. Al de rest was gedeeld met zijn medemens. Nu wil ik niet zeggen dat jullie allemaal onmiddellijk een Christusfiguur moeten zijn. Dat wordt niet verlangd. Dat is voor de meesten onder ons zelfs niet haalbaar. Maar het besef dat dit eigenlijk de bron van het leven betekent, dat dit eigenlijk het erkennen van de Vader is, de kracht die ons toelaat te bestaan, die ons toelaat van deze weg te gaan, deze leerscholen te ondergaan, dat is belangrijk.

En het proberen, steeds weer opnieuw, dag na dag, de kracht van de Vader in ons te erkennen. En deze kracht uit te stralen, deze kracht te delen met al degenen die op onze weg voorbijkomen. Te beseffen dat ook degene die ons vijandig gezind is, deel is van deze harmonie. Te beseffen dat ook de tegenslag deel is van dit geheel. Dat dit alles past in de Vader, deel van de Vader en dat we dit niet kunnen verwerpen zonder de Vader te verwerpen.

Dit, mijne beminde lieden, is de basis van de kracht die we nu opbouwen en wees ervan overtuigd dat deze kracht reeds lang aanwezig was voor de Christos hier op aarde kwam en dat deze kracht op aarde zal blijven, zelfs wanneer deze figuren totaal zullen verdwenen zijn, vergeten zijn en er een nieuwe mensheid met nieuwe filosofen deze planeet zal bevolken. De basis blijft gelijk, de kracht blijft gelijk, de boodschap blijft gelijk. Wij zijn ontstaan uit de Vader en wij keren terug tot de Vader want wij zijn in de totaliteit de Vader.

Laat ons daarom nu, mijne beminden, samen één geheel vormen. Laat ons, niet langer vrouw zijn, maar laat ons kracht zijn, laat ons even de stof in rust en wees samen met mij één kracht, één energiebron die zich hier in het midden van deze lichamen bundelt. Laat ons samenvloeien, geest, mens, kracht, laat ons één worden, allen die hier aanwezig zijn. Tracht en zie dan hoe hier, midden van ons, een bron ontspruit, een bron van krachtig Licht, een bron die zich ten hemel heft als een prachtige zuil van Licht. Zie hoe we er deel van zijn en hoe we ze voeden. Zie hoe deze zuil van Licht boven ons uitstijgt en de duisternis verdrijft. En zie hoe dit Licht zich harmonieert. Het elementaal lucht, het elementaal water, zie hoe er een vermenging ontstaat. En zie dan, voel dan, ervaar dan hoe deze krachten samenwerken, het ganse gebied, van Noord naar Zuid; van Oost naar West overspannen. En vanuit deze lichtkracht, vanuit deze harmonie de zo noodzakelijke verandering op een gemilderde wijze laten voltrekken.

Zie hoe het oude afsterft, hoe het oude verdwijnt en zie het nieuwe, dankzij deze kracht en deze harmonie zich kan opbouwen. Hoe evenwichten zich voltrekken, hoe als het ware de lucht uw atmosfeer schoon blaast, hoe het water de restanten wegspoelt, hoe de aarde alles laat rollen en dollen zodat het terug opnieuw in de volle kracht zich kan herstellen en zie hoe later dan het vuur de nodige warmte, de nodige omzetting brengt zodat er niet enkel stoffelijke vernieuwing kan zijn maar dat ook in de geest van de mensen er verdichting is gekomen, besef is ontstaan dat harmonie belangrijker is dan de illusie die ze tot heden toe steeds in zich hebben gedragen.

Zie, beminde lieden, zie, wat komende is, zie hoeveel van uw verwanten naar onze zijde komen, zie, hoevelen de strijd voeren omdat zij willen behouden wat zij niet hebben. Zie, hoe velen ontkennen wat hun zichtbaar is, maar wat zij niet willen aanvaarden omdat het niet in hun illusie past. Maar zie ook hoe er evenwicht, harmonie gecreëerd wordt, hoe het opvangnet zoveel mogelijk tracht bij te sturen en zie dan hoe hetgeen wat zich vernieuwt totaal anders zich vervult, totaal anders zich uit, om zo te komen tot het langzame herstel van ook de stoffelijke evenwichten die zo belangrijk zijn om deze aarde haar mogelijkheden te geven zich verder te ontwikkelen.

Zie, zie, lieve lieden, zie, ieder van u heeft zijn eigen beelden, ieder van u ziet zijn eigen wereld in evolutie. Zie uzelf daarin, zie hoe je mogelijkheden aangeboden krijgt. Tracht te voelen wat voor jou betekent deze wijzigingen die in uw omgeving, in uw naaste omgeving, in versnelde mate zullen voltrokken worden. Zie, schouw, besef dat je nu de mogelijkheid hebt om hetgeen wat reeds lang in u aanwezig is, om hetgeen wat reeds groeiende in u is te uiten en er de mogelijkheid van waar te nemen.

Zie en zie hoe het Licht, steeds aanwezig, steeds de harmonie, het evenwicht, de kosmische wetmatigheid laat voltrekken. Zie hoe je deel bent van de Vader en vanuit deze positie de ander kunt helpen, kunt bijstaan en de kracht kunt geven om in hun bestaan nieuwe wegen te begaan.

 En laat ons dan in alle rust terugkeren tot ons stoffelijke voertuig. Laat ons terug één worden, geest en stof beseffende dat we in dit korte ogenblik van harmonie meer ervaren dan we in jaren studie in de stof zouden kunnen opnemen.

Maar besef ook dat de kracht die je nu ervaren hebt, dat de mogelijkheid die ik u heb laten zien, uw deel is. Want wat we nu samen hebben gedaan, dat kunnen jullie ook, één voor één wanneer je maar beseft dat de Vader in u is, dat je deel bent van de Vader, dat je de éénheid met de Vader erkent. Dat je beseft en erkent dat alles wat rondom u is, dat dit behoort tot de Vader en als dusdanig, dat er niets op deze aarde is waar u zich als stofmens in dit leven zorgen dient over te maken, want al deze zorgen zijn een ballast die u meesleept en die u in vele gevallen verhinderen om de kracht van de Vader te ervaren. Een ballast die u verhindert om de harmonie uit te dragen, aan te voelen. Daarom, laat los en erken in uzelf deze Goddelijke kracht, erken in uzelf ook de mogelijkheid die uw eigen geest heeft om vanuit deze harmonische Goddelijke kracht uw stoffelijk lichaam de juiste weg te laten gaan wanneer u hier maar voor open staat. Langzaam maar zeker, mijne beminde lieden, mijn geliefden, maar, ach, in de stof heeft dit een verkeerd begrip maar kosmisch gezien zijt u mijn geliefden want ik ben één met u, volledig één. En wat u lijdt, lijd ik en waar u gelukkig bent ben ik het ook.

Wel probeer zo ook te voelen, probeer om één te zijn, niet alleen één in uw illusies maar één in uw tweede werkelijkheid. Want uw tweede werkelijkheid is uw eerste en echte werkelijkheid, is de kracht, de harmonie en de bron. En tracht daarin, dag na dag uw geest te volgen, aan te voelen zodat je bevrijdt van vele stoffelijke lasten een leven kunt doormaken dat voor u een herkenning inhoudt van de Vader die het Licht voor u is en van daaruit de bron die uw bestaan heeft getekend.

Mijn beminde lieden, mijn dank voor uw medewerking maar ook dank ik u in de naam van de vele duizenden die dankzij de kracht die we hier vanavond hebben kunnen opwekken en hebben kunnen vrijgeven hun lijden en overgang dragelijker is geworden. Want we leven op het ogenblik, hier op aarde in een periode waarin velen van u naar onze zijde gaan komen. U hebt het misschien al opgemerkt dat rondom u plotseling vele mensen het aardse bestaan achter zich laten. U zult opmerken dat in de komende weken dit nog sterk zal toenemen.

Daarom is het van belang dat u nu al aanvoelt op welke wijze u het beste, waar het nodig is hulp en bijstand geeft, dikwijls gewoon gedachten aan Licht en vriendschap kan voldoende zijn om stof en geest in zijn bestaan verder te helpen.

Langzaam maar zeker zul je ook vele veranderingen gaan opmerken. Ook daar is het nodig dat u bevrijd zijt van de illusie die een maatschappij zoals de uwe u steeds tracht op te leggen en dat u ziet wat er gebeurt en dat u beseffende dat u de kracht van de Vader in u draagt zelfstandig uw eigen weg kunt gaan, niet gebonden zijt aan de soms dwaze regels en wetten die macht-zieke lui deze aarde trachten op te leggen. Maar dat u beseft dat dankzij de kracht van de Vader het u gegeven is de juiste handelingen, de juiste harmonieën te volvoeren en dan zal je zien dat niet alleen uw deel zijn van een groep als deze maar ook uw individualiteit een enorme bijdrage in positieve zin, positieve kracht levert aan de vernieuwing die langzaam maar zeker met schokken en golven over deze aarde komt.

Erken steeds de kracht in u, herken steeds het Licht in u en niets zal u kunnen raken, de angst zal voor u wijken en je zult uw weg kunnen gaan, gesteund door degenen die met u in harmonie zijn vanuit de bron die uw bestaan heeft mogelijk gemaakt;

Dat het Licht steeds aan uwe zijde mag zijn.

Ik wens jullie nog veel Licht, harmonie in deze donkere dagen zodat, wanneer het licht zich terug manifesteert je werkelijk de vuurtoren bent geweest voor de velen die anders hun route waren kwijtgeraakt.

Dat de Vader steeds met u op pad mag wezen

image_pdf