Routine doorbreken

image_pdf

05 juli 2011

 Jullie hebben allemaal al redelijk wat geoefend met wat men u in vorige lessen naar voor heeft gebracht. Vanavond wens ik met jullie een van de belangrijkste punten in het leven van de mens te benaderen. Namelijk, het handelen van de mens dat rechtstreeks gekoppeld is aan zijn geestelijke weg, zijn bewustwording. Wanneer we kijken naar wat de meeste mensen op dit ogenblik bezighoudt, dan zijn dit puur materiële zaken, waar men, wanneer men aan het einde van het leven komt, helemaal niets aan heeft, laat staan dat men er geestelijk iets van geleerd heeft. U kunt misschien denken dat u op het ogenblik in een wereld leeft waar de mens het toch goed heeft en dat de mens van honderd jaar geleden toch maar een dikke sukkelaar was. Ik moet u teleur stellen, deze gedachte is totaal fout. En ik kan u vanuit onze zijde de bevestiging geven dat op het ogenblik het merendeel van diegenen die overgaat, eigenlijk een verloren leven achter de rug heeft in vele gevallen. En ook zien we een enorm groot aantal entiteiten, dat terugkomt, dat enorm gedesillusioneerd is en dat soms nog heel lange tijd nodig heeft om zich aan zijn nieuwe situatie te kunnen aanpassen.
Zo zien we met een regelmaat van de klok bijvoorbeeld ambtenaren, die bij ons langs komen en die helemaal niet beseffen dat ze niet meer in leven zijn en gewoonweg hun werk verder zetten. Zij gaan elke dag terug naar hun kantoor en zij werken alsof zij in de stof nog leven. En waarschijnlijk hebben ze op kantoor ook nog niet opgemerkt dat hij er niet meer is. Maar goed.
Er zijn nog altijd zeer velen die aan het oorlog voeren zijn aan onze zijde. Die niet doorhebben dat de oorlog, waarin zij betrokken waren, cru gezegd er zijn er nog altijd die aan het vechten zijn in de loopgraven van ’14-’18; anderen zitten nog altijd in de oorlog van ’40 en anderen in de Vietnam-oorlog en zo verder. Zij beseffen niet dat zij reeds lang gestorven zijn en blijven gebonden aan wat zij denken dat voor hun leven belangrijk is.
En op het ogenblik, spijtig genoeg, moeten we vaststellen dat er op vele andere terreinen ook massa’s overkomen die de stof niet kunnen loslaten. Dat maakt wel dat er op dit moment enorm veel werelden door elkaar, als het ware, zweven. Maar dat is jullie probleem niet. Dat is een probleem voor onze zijde. Maar wat wij trachten te voorkomen, is dat dit aantal van overgeganen zonder besef, langzaam maar zeker, terug gaat afnemen. Dat we, langzaam maar zeker, terug meer en meer de mens krijgen die beseft waarom hij leeft en wat in het leven belangrijk is.

Wat is in het leven van een mens belangrijk? Dat is dat hij, tijdens zijn leven, zich gelukkig kan voelen, wijsheid kan opdoen, geestelijk dan toch, en zo in een harmonische wisselwerking met de geest de ervaringen vast te leggen om in zijn bestaan verder te kunnen. De mens moet voor zichzelf een vrede kennen en dan kan hij geluk kennen. Geluk wordt hier niet gedefinieerd zoals uw maatschappij het definieert van: een grote woning, een blinkende wagen, alle mogelijke technologie. Want het is juist al deze aspecten, waar uw maatschappij op dit ogenblik enorme accenten op legt, die er voor zorgen dat de meeste onder u verdwazen in de wereld van de begeerte. Wanneer we kijken nu naar uw maatschappij, dan zien we een maatschappij die sterker dan ooit tevoren geleid wordt door massa-idee. Massa-idee, daarmee bedoel ik dat één persoon een idee oppert. Als iemand zegt: laat ons feesten, dan feest de massa. Als iemand zegt: laat ons onze buurman van kant maken, dan maken we onze buurman van kant. Het klinkt misschien cru, maar hebt u al even nagegaan hoe uw maatschappij rondom u op dit ogenblik functioneert? Ze functioneert op slogans, op illusies en zo verder, waar de massa zich achter schaart en meegaat. Wanneer de vakbond zegt: wij wensen meer inkomen of wij wensen dit, dan gaat men daar direct op springen. Of het zinvol is of waardevol is, een meerwaarde kent, doet niet ter zake. De slogan is gelanceerd en men zal er achter lopen.

Een groep als deze, en de vele anderen met jullie die in groepen werken, hebben de bedoeling dat we deze tendens kunnen keren, dat we als een verfrissend geheel de vernieuwing die zich aan het ontplooien is, kunnen ondersteunen. Maar dan is het ook noodzakelijk dat elk lid van de groep beseft dat er van alles in het leven, dat je leidt, eigenlijk toch een beetje moet aangepast worden en dat gaat de oefening zijn die u vanavond van ons mee krijgt. Als je daarin slaagt, dan kan je er van op aan dat eerstens: de groep enorm sterk komt te staan in de veranderingen, wat een zeer positief effect kan ressorteren voor grote delen van deze streek. En tweedes, dat voor ieder van de leden van de groep, of men nu tachtig jaar is of dertig jaar, maakt niet uit, een enorme krachtige meerwaarde zal inhouden ten opzichte van uw geestelijke evolutie.
Want waar de meesten van u niet van doordrongen zijn tot op heden, is dat u allemaal veel te veel vastzit in jullie oude gewoonten. Er is al dikwijls naar jullie toegebracht van: lieve mensen, doorbreek gewoonten. Maar het is niet zo gemakkelijk, of dat vinden jullie toch. Want we leven toch in een gemeenschap en wat zou deze gemeenschap zeggen wanneer we plots iets anders doen dan wat men van ons verwacht.

Het is niet dat wij van jullie verwachten dat u op straat van alles gaat proclameren zodat iedereen zich effectief afvraagt: wat is er gaande? Dat hoeft hoegenaamd niet. Maar wat wel hoeft, is dat u voor uzelf even gaat nadenken waar u in verankerd zit. En voor de meesten onder u is dit niet zo moeilijk te vinden. Kort en bondig kan ik opsommen dat de meesten in een dagelijkse routine vastgeroest zijn. Dat wil zeggen dat ieder van u over zijn eigen routinematigheden even ernstig moet gaan nadenken.
Wanneer u een bepaalde gewoonte hebt, laat ons zeggen, u hebt de gewoonte om elk weekend uw gazon af te rijden. Ik tracht een voorbeeld te pakken dat zo weinig mogelijk persoonlijk is. Elk weekend, zaterdagmorgen om 10 uur, pakt u de grasmachine en rijdt u bijvoorbeeld twee uren het gras af. Elke week opnieuw want dat gras moet gemillimeterd zijn en er mag geen vuiltje in de gazon staan. Dan moet u zich even afvragen: waarom doe ik dit? Wat brengt mij dit aan meerwaarde? Maakt mij dat gelukkig?
Wanneer we dit bekijken moeten we zeggen: helemaal niet. Je doet het omdat je vindt dat het zo hoort. Je doet het niet omdat je vindt dat je daarmee in harmonie zou kunnen zijn met de aarde of met de natuur. Alleen al het feit dat je zo een grote gazon hebt die je moet onderhouden, zet u al in disharmonie met de aarde. Want de aarde kent geen mooi gecoupeerde gazon, integendeel. Dit is iets totaal onnatuurlijks. Vind je er vrede in? Neen, je vindt er geen vrede in want het enerveert u eigenlijk. “Maar ja, wat zouden de mensen rondom mij zeggen wanneer ik het niet meer deed? Stel u voor dat ik het wild liet groeien, dat kan toch niet.”

Ik weet, ik neem juist dit voorbeeld om niemand te choqueren. Maar wat ik van jullie verlang, is dat ieder van u over zijn eigenste handelingen, zijn eigenste gewoontepatronen even grondig gaat nadenken, u gaat afvragen wat u nu in uw leven doet. “Ik doe dit al jaren, het grootste deel van mijn leven. Altijd en steeds weer opnieuw. Welke zin zit daar achter?” En wanneer je dan voor uzelf moet zeggen:” ja, het is bijna een obsessieve handeling maar eigenlijk weet ik het niet, mijn gazon moet schoon zijn, mijne wagen moet blinken, mijn woning moet blinken, mijn rekeningen moeten kloppen”, noem maar op. Duizend-en-een handelingen die u als mens routinematig steeds weer herhaalt waardoor u, neem mij niet kwalijk dat ik het zeg, heel veel tijd van uw bestaan herleidt tot waardeloos. Want die tijd die u daar allemaal insteekt, had u kunnen gebruiken voor zaken waarvan u vond dat u zich daar vredig kon bij voelen, waarvan u vindt dat u zich gelukkig kunt voelen. U had zaken kunnen doen waardoor u ervaring opdeed, wijzer werd.

Wat is er mis van in de dag op een bankje in een park te zitten en bijvoorbeeld gedurende enige tijd de vogels te observeren en u daar goed bij te voelen? Oh ja, ik weet het, het past niet in deze tijd want in deze tijd moet alles volgens bepaalde afmetingen gebeuren, liefst gekoppeld aan bedragen en zo verder, alles moet rendabel zijn.
Maar, broeders en zusters, dat brengt u niets bij, daar leert u niets mee. Oh ja, u leert functioneren in een maatschappij die binnen enkele tijd voor u toch achter de rug ligt en waar u dan met al deze ervaringen niets bent. Maar wanneer u bijvoorbeeld iemand gelukkig hebt kunnen maken door er een vriendelijk gesprek mee te voeren, een schouderklopje te geven, dit is misschien in uw maatschappij waardeloos maar voor u heeft dit een enorme meerwaarde. Voor u is dit belangrijk.

Daarom, en dit is nu niet via meditatie of contemplatie dat u dit moet doen, neen, u gaat dit gewoon vanuit een rustige positie, door niets of niemand gestoord, overdenken. Jullie gaat allemaal beginnen met na te gaan: wat kan ik in mijn leven wijzigen zodat mijn leven veel meer in evenwicht, in harmonie is met mijn geestelijke bestreving. En u zult opmerken, wanneer u dit begint te doen, dat u de eerste keren als u deze oefening doet, vanuit uw stoffelijk denken zeer veel weerstand gaat krijgen. Er gaan allerlei argumenten naar voor komen die u duidelijk zullen maken dat wat u doet, toch het juiste is. Want het hoort zo, maar verder gaat het dan ook niet. Maar langzaam maar zeker zul je zelf ondervinden dat u zichzelf zaken aan het wijsmaken bent. Dat zal stukje bij stukje gaan. U zult beseffen dat hetgeen waarvan u eerst vond dat het zo hoort en niet anders kan, langzaam maar zeker gaat verschuiven, dat je langzaam maar zeker in uw overdenking andere waarden naar voor krijgt die steeds meer uw routinematig leven in vraag gaan stellen.
En door deze oefening te doen, ga je langzaam maar zeker meer en meer een zuiverder beeld krijgen, via uw geestelijke inhoud, van wat uw werkelijke mogelijkheden en uw werkelijke doelstellingen zijn in dit leven hier op aarde. U kadert gans deze gedachtewereld ook binnen  uw groepswerking. Want dat is een zeer sterke steun: het besef dat u deze oefening eigenlijk niet alleen doet maar dat u vanuit de geestelijke zijde van de groep een volledige ondersteuning krijgt om u in een zo juist mogelijke richting te brengen. En soms zal het moeilijk zijn. Vooral omdat de wereld rondom u dit niet direct zal ervaren als zijnde positief. Maar hoe verder u erin gaat en hoe meer u zelf kunt wijzigen, hoe meer u zich kunt vrij maken van wat de huidige maatschappij stelt, hoe verder u geestelijk komt, hoe sterker u zult staan ten opzichte van de huidige maatschappij rondom u. En waar men eerst dit moeilijk zal kunnen aanvaarden, zal automatisch, na verloop van tijd, het niet aanvaarden eerst naar een vorm van bewondering overgaan om vervolgens als voorbeeld navolging te kennen. En dat is het punt dat we willen bereiken. Hoe meer mensen op dit moment in staat zijn de oude routines te doorbreken, achter zich te laten en er naar te leven, hoe meer anderen dit ook zullen opmerken, zichzelf in vraag kunnen stellen en ook voor zichzelf al een ander pad inslaan.

En nu kunt u denken: ja maar, dat is toch niet zo simpel. Ik kan u daar vanuit onze zijde een heel simpel antwoord op geven: u hebt daarin weinig keuze. Of u probeert deze oefening en u voert ze zo goed als mogelijk uit, of u gaat gewoon mee met hetgeen wat op het ogenblik overal aan het gebeuren is. U hebt daarin de keuze. Alleen, en ik moet daar toch geen tekening rond maken, denk ik, is op dit moment de andere keuze niet zo boeiend. Want dat is de keuze van de afbraak, zoals deze overal op het ogenblik bezig is. Dat is iets wat voor leden van een groep als deze eigenlijk al niet meer aan de orde zou mogen zijn. Met de kennis die jullie al hebben, moet het mogelijk zijn dat je mee in deze vernieuwing gaat. Dat je mee in deze nieuwe opbloei van de maatschappij, die aan het ontstaan is, van ‘Aquarius’, want dat is het eigenlijk, misschien niet direct op de manier dat u kunt inschatten wat ‘Aquarius’ is, maar toch, u kunt nu in die positieve stroming meegaan.

Wanneer u ziet wat er bij het Wessac-gebeuren heeft plaatsgegrepen, het bijna oneindig verspreiden van de lichtpartikels, waardoor overal nieuwe mogelijkheden zijn ontstaan. Met kort daarop de zonnewende, die het mogelijk maakte, wanneer u het goed hebt gedaan zoals wij gevraagd hebben, de juiste gedachten, de juiste beelden te vormen en deze in het gebeuren van de zonnewende te projecteren, dan heb je de aanzet gegeven naar het totaal nieuwe. Deze beelden, deze werkelijkheid die u toen hebt kunnen projecteren, waar we u van gevraagd hebben: mensen, bouw ze op, houdt ze in gedachte en breng ze mee op het moment van de samenkomst, zodat ze kan omgezet worden, deze krachten zijn nu volop actief. Zij zijn als het ware de tegenhanger van alles wat u op dit moment rondom u hoort van: daar gaat het slecht en daar gaat het nog slechter en daar is het helemaal naar de knoppen.
En het is zo, uw maatschappij heeft op dit moment twee grote polen. De ene pool, die werkelijk het oude nog inhoudt en de andere pool, die de mogelijkheid al heeft om de vernieuwing op een zo goed mogelijke en zo praktisch mogelijke manier te laten evolueren. Oké, het zal nog een ganse tijd duren. Het is niet van vandaag op morgen dat alles voorbij is. We spreken hier over de grote verschuivingen, maar u bent er deel van, u zit er midden in.

Dus, de oefening die we u vandaag geven, die u bij al het andere, dat u tot op heden kent, kunt ontplooien, maakt dat u weer een stap vooruit kunt gaan, dat u weer een stap verder komt. En zo ook kunnen we ieder individueel, en toch binnen de groep, vrijwaren van te veel meegesleurd te worden door de gebeurtenissen, die zich overal voltrekken.
Het komt erop aan dat de groep zelf bepaalt welke weg, welke richting ze gaat. En dat de groep op zich niet meegesleurd wordt met het gebeuren, maar er als het ware naast kan evolueren. Ik zou zeggen, niet parallel maar naast en langzaam maar zeker er boven stijgende, terwijl het andere dalende is, als u zich dit als voorbeeld kunt voorstellen.
Wanneer u met deze oefening bezig bent, zult u ook opmerken dat er zaken zijn die, zeker in uw onderbewustzijn, zo vast zitten dat zij u angstig maken. Daar is niet aan te ontkomen. Wanneer u een gevoel ervaart, ga er dan niet tegen strijden. Aanvaard wat je voelt, maar plaats er direct iets positiefs tegenover.
Stel dat u een ongedefinieerde angst ervaart, stel er tegenover bijvoorbeeld, het positief aanvoelen van het Licht. Dit kun je dan ook bijvoorbeeld in beelden gieten waarvan u ervaren hebt: daar voel ik mij echt goed mee. Dit is ook weer voor ieder mens zeer individueel. Maar strijden tegen iets wanneer u uzelf tracht te ontleden, als het ware, mag je nooit gaan doen. Want daardoor open je een weg die vele andere zaken aantrekt die er niet hoeven te zijn. Van op het ogenblik dat zich zulke zaken manifesteren, stel u daar tegenover, bijvoorbeeld, in het Licht. Stel u daar tegenover, bijvoorbeeld, in de kracht van de groep. Want dat is iets wat wij opgemerkt hebben van onze zijde, dat jullie wel al aan de groep denken maar dat het besef van eenheid, en juist die krachtige eenheid, dat brandpunt, dat is nog te weinig aanwezig. Het besef dat je de zaken in het brandpunt van de groep kunt brengen, dat je daardoor één bent met allen van de groep en daardoor veel sterker staat, moet nog veel verder rijpen bij de meesten van jullie. Maar dat is het juist: het is ook de moed hebben om ermee om te gaan, om vanuit het brandpunt, als het ware, te reageren. De moed hebben om uzelf in zekerheid te zetten, dat hetgeen wat je ervaart en gelinkt is aan het brandpunt, dat dat voor u, als het ware, uw bescherming, uw afscherming is en dat u niet raakbaar bent door zaken van buiten af. Nog veel te weinig dringt het tot jullie door. Maar met deze oefening, ze klinkt misschien heel simpel, maar ze is zeer moeilijk, om het zo te zeggen, maar niet onoverkomelijk moeilijk. Maar ze is moeilijk omdat het de kern van uw stoffelijk zijn aangaat. En dat is voor de meesten niet zo aangenaam. Maar juist daar kun je, door daar aan te werken met de kracht van de groep, resultaten (bereiken) die je als buitenstaander of alleen zoekende nooit kunt bereiken.

En besef toch, broeders en zusters, dat de groep meer is dan de paar mensen die hier zitten. Je zit met alle leden rondom de groep die meewerken, die niet stoffelijk aanwezig kunnen zijn, maar je zit ook aan onze zijde met een groot aantal entiteiten die zich stelselmatig voor jullie en voor de groep en voor het ganse plan, als het ware, honderd procent geven. En dat wil zeggen dat, wanneer u aan uw oefening werkt, dat u dit nooit alleen doet. Dat u steeds redelijk wat entiteiten hebt die met u een zeer goede wisselwerking hebben, of u ze nu kent of niet, maakt niet uit, het gaat om uw geest. Maar daardoor krijg je een potentiaal aan mogelijkheden die u anders als individu nooit zou kunnen hebben, maar nu beschikt u er wel over. Want u bent verbonden met zeer velen, u staat er nooit alleen voor.

Zo, broeders en zusters, dat is hetgeen wat ik jullie vanavond wou brengen, u naar de kern laten gaan van de reden waarom u hier op deze planeet geïncarneerd bent, waarom uw geest dit leven heeft gezocht, dit lichaam heeft gezocht, deze sferen heeft gezocht. En wanneer u daar naartoe kunt gaan en daarin, langzaam maar zeker, stukje bij stukje, beetje bij beetje, resultaat gaat boeken, dan kunnen we zeggen dat deze avond voor ieder van jullie heel waardevol zal zijn. En dat je, in combinatie met de kennis van alles wat we hier de laatste maanden aan jullie gebracht hebben, je heel goed gaat voorbereid zijn op de vernieuwing. En dat de vernieuwing, die plaatsgrijpt, dan voor jullie een positieve ervaring gaat zijn waar je op de meest positieve wijze kunt op inspelen en mee omgaan. En dan zul  je ook opmerken dat je als lid van deze groep niet alleen staat en dat er, zonder dat je het besefte, rondom u ook vele anderen zijn die een zelfde weg proberen te gaan en dat u allen samen de mogelijkheid zal creëren om de vernieuwing op een juist spoor te laten verlopen. Maar hoe die er zal uitzien daar kun je nog niet een beeld van vormen, daar is alles nog in een veel te prematuur stadium. Maar het is nu aan jullie om de opbouw op een juiste wijze aan te vatten.

Ik weet dat het misschien veel wordt. In vorige lessen zijn er veel zaken gevraagd, te mediteren, te contempleren, voorstellingen op te bouwen en zo verder, oefeningen te doen en toch durf ik van jullie te vragen: blijf alles doen, stoor er u niet aan dat andere zaken wegvallen. Door wat nu mogelijk is, creëert u een meerwaarde. Een meerwaarde die niet kan getaxeerd worden, een meerwaarde waar niemand iets kan van afhalen en die u in de totaliteit van uw bestaan kunt meenemen. En dat is eigenlijk de essentie van uw stoffelijk bestaan, het vinden van deze meerwaarde die je als stoffelijk mens als geluk kunt omschrijven, vrede, wijsheid, harmonie. Dat is een spaarrekening die onbelast is, steeds verder aantikt en overdraagbaar is. Alle andere geraak je toch kwijt. Is het dat je overgaat, laat je ze achter en als je geluk hebt van lang genoeg te leven, dan gaat de staat er mee lopen, dan heb je er ook niets aan. Dus ik zou zeggen, het geestelijke spaarboekje als dusdanig  heeft een meerwaarde waar je best rekening mee houdt.
En hierbij wil ik het laten voor vanavond.

Vragen.

 • In het verleden is gesteld dat, ingeval er een verandering gaande is of op komst is, de groep bij elkaar moest komen om een gezamenlijke krachtsopbouw te verwezenlijken, waarmee gene zijde kon werken. Is dat nu ook het geval?
  Op welk initiatief en in welke gevallen kunnen wij als groep iets betekenen, en hoe?
  Is het denkbaar dat we in de toekomst hiervoor opgeroepen worden?

Kijk, u stelt deze vraag maar u vergeet dat deze groep en de vele andere groepen, die op het ogenblik werkzaam zijn, vooral op het geestelijke niveau hun uitwerking kennen. Dit wil zeggen dat vanaf het ogenblik dat er een gerichtheid van gedachte is, gekoppeld aan de geestelijke werking, de groep als het ware bij elkaar is. Een noodzaak om stoffelijk bij elkaar te zijn, kan zich op sommige momenten voordoen en dan zal dit ook via uw medium gemeld worden, maar dit zullen uitzonderingen zijn.
U moet allemaal toch goed beseffen dat sinds de oprichting van deze groep er al heel wat werk via onze zijde is verzet. Dat er steeds weer ook is aangezet op de geest van de groep en dat er ook steeds weer gebruik is gemaakt van de kundigheden die in groep bij ieder lid aanwezig zijn. De evoluties die bezig zijn, zijn van die aard dat het weinig zin of nut heeft dit materieel te bekijken. De materie is in deze veranderingen, die bezig zijn, ondergeschikt aan de enorme kosmische golven die rond deze aarde en in dit stelsel aanwezig zijn. Dit houdt in dat voor de geest er zeer vele werktuigen aanwezig zijn om in deze veranderingen arbeid te verrichten. Gekoppeld naar de stoffelijke mens, de leden van de groep, maakt het mogelijk zo ook deze veranderingen in de stof, langzaam maar zeker, een openplooiing te laten hebben.
U moet echt geen angst hebben dat wij vanuit onze zijde gaan zeggen: u moet allemaal onmiddellijk daar of daar zijn. Wanneer het echt noodzakelijk zou zijn, dan zullen wij, en dan zal het er nog van afhangen welke personen het meest geschikt zijn, deze oproepen en inspireren om tot actie over te gaan. Besef dat de groep een eenheid is, een krachtsbron is en dat u daarmee steeds kunt werken en dat u daar ook steeds weer op kunt terugvallen.
Zolang u deel uitmaakt van de groep, vrijwillig wel te verstaan, er is niemand verplicht geweest om deel te hebben aan deze groep, zolang u daar deel van bent, zit u in de sfeer van die groep en gaat u mee in de ontwikkeling en de evolutie die bezig is.
Wanneer u zich echter, en dat moet u goed beseffen, distantieert van de groep, u terugtrekt uit de groep, dit is uw volste recht, niemand is verplicht, dan komt u wel plotseling in een andere sfeer terecht, komt u alleen te staan en wordt u geconfronteerd met alle zaken die binnen de groep afgeschermd waren. Wij hebben steeds, ook in het verleden met andere groepen, geprobeerd om, wanneer mensen vonden van: “wij doen niet meer mee”, dit op te vangen. Echter kunnen wij dit niet voor 100% en in een tijd als deze is dit nog veel moeilijker. Het is niet onze gewoonte om iemand aan zijn lot over te laten. Zeker niet wanneer de intenties goed zijn.

 • Meditatiemogelijkheden: Kan gesteld worden dat bijvoorbeeld het lezen en overdenken van een aantal ODV-verslagen gelijk staat aan een meditatie? Of bijvoorbeeld zaken overdenken tijdens een wandeling of fietstocht, of als je iemand helpt.

Veel zaken kunnen beschouwd worden als een vorm van meditatie. Het uitspreken van een gewoon gebed kun je ook al beschouwen als een vorm van meditatie. Wanneer u een boek leest en u gaat daar al volledig in op, kan dit beschouwd worden als een vorm van meditatie. Alles wat uw stoffelijk lichaam tot rust brengt en de poorten naar de geest opent, kan beschouwd worden als een vorm van meditatie.
Meditatie is veel meer dan mooi gaan zitten in een hoekje en dan maar beginnen. Men mag dit doen; dat is geen probleem. Maar iemand die bijvoorbeeld in zijn tuin werkt en met de planten praat en deze verzorgt, mediteert ook. Al wat je doet waar u zich vredig, rustig, ontspannen bij voelt, waar u zich in harmonie, in evenwicht mee voelt, kan je omschrijven als een vorm van mediteren. Dus, ik denk dat als iemand een ODV-verslag leest met voldoende intentie en aandacht, dat dit zeker ook een vorm van meditatie kan zijn. Want dan zal je opmerken dat bij het lezen van zulke tekst u meestal in gedachte afdwaalt. En het zou niet de eerste zijn die zit te lezen en voor de buitenwereld plots aan het knikkebollen is.

 • De voorbereiding voor midzomer was dat we werkten met wat we meer zouden willen ontwikkelen. Na deze zomerzonnewende zou dit alles dan meer en meer kunnen ontplooien. Momenteel heb ik ervaringen hieromtrent die soms beangstigend en ook niet begrijpbaar zijn.
  Is dit een overgangsfase? Wat kan ik best doen?

Dit is een ontwikkelingsfase. We hebben jullie de werktuigen gegeven om zo goed mogelijk de krachten, die aanwezig waren met de zonnewende, aan te wenden. Voor ieder van jullie die dit op de juiste wijze hebben opgebouwd, zit er een zeer sterke evolutie in. Nu moet u het volgende heel goed begrijpen: Wanneer u een verandering doormaakt, dan is er steeds een deel van u die deze verandering niet wenst. Dit is logisch. Het menselijk lichaam heeft een instinctwerking. Die instinctwerking tracht te behouden wat er is en gaat zich zeer gemakkelijk tegen vernieuwing verzetten.
Wanneer u in de komende weken en maanden ervaart dat uw gevoeligheden, uw sterke kanten zich meer openplooien, dan tracht u daar zoveel mogelijk mee om te gaan, dit zo sterk mogelijk te beleven. Wanneer dit op sommige ogenblikken u angstig zou maken, dan kent u de sleutel om dit te pareren, namelijk: denk aan het Licht. Op het ogenblik dat u zichzelf in Licht zet, zullen de angsten, die eventueel vanuit de stof opwellen om u tegen te houden, verdwijnen. Wat u zeker als mens niet mag doen, is angst gaan bestrijden. Want wanneer u dat doet, zal de angst alleen maar sterker worden door uw eigen energie die u eraan geeft. Maar wanneer u, voelende dat er een evolutie plaatsheeft, u steeds weer opnieuw in harmonie zet met het Licht, u koppelt bijvoorbeeld ook via deze weg u aan de groep, dan zal de angst die stoffelijk optreedt, u nog weinig kunnen deren en zal u opmerken dat uw evolutie en uw gevoeligheden zich verder ontwikkelen.
Dat daarbij fenomenen optreden, die over tijd en ruimte gaan, is normaal. Dat er fenomenen optreden waarvan u zegt: “dat versta ik niet, dit kan ik niet plaatsen”, is normaal. U hoeft zich daar niet aan te storen. U hoeft er enkel nota van te nemen. Hoe verder de evolutie gaat, hoe meer dat u alle fenomenen die zich voordoen, zult kunnen plaatsen. U mag in deze tijd ook zeker niet vergeten dat de scheiding tussen de verschillende werelden op dit ogenblik, en ook in de komende tijd en dit nog voor zeer lange tijd, zeer, zeer dun is. Daarmee wil ik u zeggen dat dikwijls werelden door elkaar zullen lopen. Wanneer u daar kennis van hebt, dan kunt u daar rekening mee houden en voorkomt het dat u qua ingrijpen, qua handelen, foutieve beslissingen zou nemen.
Maar voor ieder van u die deze oefening maar enigszins heeft geprobeerd op een zo goed mogelijke wijze uit te werken, zullen de komende tijden heel cruciaal zijn in de ontwikkeling van uw gaven.

 • Broeder, in de bijeenkomst van 7 juni werd van gene zijde gezegd dat ongeveer eind september, begin of half oktober de zaak zich zal afgerond hebben.
  Wat werd hier bedoeld? Kan u daar iets meer over zeggen?

Wat daar werd bedoeld, is dat de richting die we uitgaan, dan zal vastliggen. Op dit ogenblik zijn nog vele krachten met elkaar in strijd. Na het gebeuren van de Wessac zijn er voor zeer vele sferen, die in een bepaalde niet-lichtende richting wilden evolueren, zeer grote spanningen en moeilijkheden, om het zo uit te drukken, ontstaan. De lichtende sferen op zich hebben een soort prikkel gekregen om in volle ontplooiing te gaan. Dit is misschien de beste wijze waarop ik het voor jullie kan uitdrukken.
Deze ganse wisselwerking, want het is een wisselwerking, de mens kan dit misschien bedenken als zijnde een strijd, maar het is als dusdanig in de kosmos geen strijd. In de kosmos bestaat dat niet. In de kosmos zijn dat wisselwerkingen. Deze wisselwerkingen zullen waarschijnlijk, zoals in de vraag is naar voor gebracht, in deze periode voltrokken worden. Nu zijn er wel enkele andere aspecten die mee een enorme beïnvloeding kunnen maken en die zelfs kunnen een versnelling veroorzaken. U zit namelijk op dit ogenblik op deze aarde in een sterke kosmische golfbeweging die veroorzaakt is door de komeet die enkel weken geleden aan de aarde voorbij is gegaan. Het is als een schip dat ergens voorbij vaart, u ziet het schip varen en daarna komen de golven en hoe verder het schip weg is, dikwijls, hoe zwaarder de golfslag op de kust komt. Hier zou je kunnen zeggen dat we nu naar een zware golfslag gaan, die zou kunnen inhouden dat niet alleen stoffelijk er nog serieus wat gaat gebeuren in de komende weken en maanden, maar ook dat geestelijk er nogal wat pulsaties kunnen plaatsgrijpen. Zelfs dat op bepaalde ogenblikken, voor bepaalde mensen, de grens tussen de sferen voor een korte tijd wegvalt. En dit kan natuurlijk tot eigenaardige gevolgen leiden. Maar als ik jullie daarin een advies mag geven, als u mij dat toestaat: maak u daar niet teveel zorgen over, het zijn zulke krachten van zulke grootorde waar u als mens niets aan kunt wijzigen. Het enige wat u in deze gevallen kunt doen, is meegaan met de golfbeweging en dan loopt het allemaal best af.

Het verbaast mij een beetje dat er weinig reactie komt op uw gegeven les. Ik hoop dat ik daar niet uit moet uit besluiten dat u het onderschat. En ik hoop ook dat u allen er werk van zult maken om in de komende veertien dagen aardig wat resultaat te boeken.
Zo, dan rest mij enkel nog de avond af te ronden.

Meditatie: De kracht van rust en vrede.

Sta mij toe te vragen dat u zich even, als het kan, u zo ontspannen mogelijk gedraagt; dat u even alles achter u kunt laten, al uw schijnbare zorgen, al uw schijnbare bezigheden; en ik zou zelfs durven vragen: vergeet even alles wat hier naar voor is gebracht en keer u in uzelf terug.

Zoek in uzelf nu de rust, de kalmte, de vrede. En als u dan deze rust, deze vrede in u hebt gevonden, projecteer ze dan hier, in het midden van onze kring. Zodat ieder opgenomen wordt in de vrede, in de rust van de ander, zodat er alleen nog maar één rust en één vrede overblijft: de rust en de vrede van deze groep. En deze rust en deze vrede is een kracht, een enorme kracht. En laat ons nu deze kracht verbinden met de Krachten van het Licht. Laat onze krachten één worden met de Krachten van het Licht zodat onze ganse groep, badend in het kosmische Licht, de vrede en het geluk in zich voelt, één zijnde met het kosmische Licht, één zijnde met de Vader, de Schepper, de Bron van alles. Dit Licht, deze Kracht, deze Vrede, dit Geluk is de vernieuwing in ons wezen. Dit brandt zich als het ware in onze ziel als een baken van kracht, van licht, geluk en vrede. Wij zijn één, één kracht. En ik bevestig deze kracht, doe de uitspraak van de Bron: “Adonai, God en Meester, Heer van het Licht, steun ons, bescherm ons, leid ons in deze nieuwe ontplooiing, op deze nieuwe wegen. Zorg dat onze groep de Kracht kan uitdragen, het symbool kan zijn voor de vernieuwing. Zorg dat onze groep het Licht kan laten stralen zodat de aarde weet: vanuit die bron kan ik werken; vanuit die Kracht is de harmonie er om de Vernieuwing, om het Licht, om de Harmonie, om de Vrede en het Geluk aan de mensheid te geven. Dat is onze taak. Dat is ons doel. Wij zijn de bron, de kracht in dit alles. Wij dragen dit uit en delen dit met al diegenen die er willen voor openstaan. Dat deze Kracht zich bevestigt in de naam van Adonai, de Heer en de Meester van deze kosmos, de Heer en de Meester van deze sferen, van deze aarde.
Deze Krachten zijn bevestigd, neergeschreven in jullie ziel. Eeuwig zullen zij uitstralen. Eeuwig zullen zij de bron zijn van het Licht. Eeuwig zullen zij voor u de Vrede, het Geluk, het Inzicht betekenen in het ware bestaan. Deze Krachten zijn bevestigd in hun werking. Deze Krachten zijn bevestigd vanuit hun Bron zodat zij, samen met u, de vernieuwing kunnen waarmaken in deze boeiende tijden die toch weer als in een flits aan de hemel voorbijtrekken. Want alles, maar ook alles, behoort tot het Begin, behoort tot het Einde. Alles is. En deze Kracht beseffende, deel zijnde van deze Kracht, is voor de mens en voor de geest geen enkele beperking, een rem, bestaat er geen rem, bestaat er alleen maar een steeds verder gaan in de weg naar bewustwording om uiteindelijk terug één te worden met de Bron waaruit we ontsproten zijn, de Bron waaruit we vertrokken zijn, de Bron waarin we uiteindelijk allen ons eindpunt vinden.

Zo, mijn beminde vrienden, broeders, zusters, hierbij sluit ik de avond af en wens ik een oud gebaar te maken: ik schenk jullie mijn zegen. Een gebaar dat eeuwen oud is maar nog steeds even actueel. Door de kracht van de zegen bent u één met onze Kracht, bent u één met de Bron.

image_pdf