Gewoontepatronen wijzigen

image_pdf

12 april 2011

Ik hoop dat iedereen van de groep de laatste lessen nog eens grondig ter harte heeft genomen en dat je vooral geprobeerd hebt om deze in de praktijk toe te passen. Want vooral het proberen toepassen van wat we hier naar voor brengen, is van het grootste belang. We weten allemaal dat ieder van u verschilt en dat het voor de ene al iets gemakkelijker is iets praktisch om te zetten dan voor de ander. Maar wat hier essentieel is, is dat bij ieder die aan deze lessen deelneemt, de drijfveer er is van trachten te komen tot een zo goed mogelijk resultaat. Want die drijfveer om te komen tot een zo goed mogelijk resultaat is het cement dat het geheel aan elkaar bindt en daardoor sterk maakt en werkbaar maakt. Wij beseffen zeer dat dit voor ieder van u niet steeds evident is. Maar gezien de situatie waar de Aarde zich in bevindt, is het volgens onze bescheiden mening de meest logische weg om te volgen om resultaat te krijgen en voor u en uw omgeving zo weinig mogelijk schade op te lopen in de aan de gang zijnde veranderingen. We hebben het vroeger reeds naar voor gebracht, de tijd van theorie en mooie woorden is voorbij. En ik denk, wanneer u even rondom u kijkt, uw eigen leefgemeenschap en daarbuiten, wat daar allemaal aan het verschuiven en aan het gebeuren is, dan denk ik dat dit nog eens een extra kracht aan deze woorden geeft.

Daarom zouden we vanavond een stapje verder willen gaan en u nog een paar zaken bijbrengen, voorstellen, die het u mogelijk moeten maken om nog sterker in uw schoenen te staan. Eerstens, en dat is niet onbelangrijk naar de Wessac toe, omdat we nu reeds bezig zijn met de opbouw daarvan en kunnen veronderstellen dat de krachtsexplosie die dit gaat meebrengen, ook zeer lang zal nazinderen. Er zijn te veel, op dit moment tegengestelden die allemaal trachten een plaats te bereiken in deze veranderingen van de aarde, waardoor ook het Wessac-gebeuren op zich een zeer sterke impact zal hebben op al hetgeen wat aan het verschuiven en aan het vernieuwen is. In tegenstelling met hetgeen wat andere jaren daarin plaatsvindt, dat er vooral gekeken wordt naar wat er in de ‘pipeline’ zit, zal er dit jaar zeker een enorme aandacht gegeven worden aan hetgeen wat op het ogenblik aan het gebeuren is en wat daaruit de gevolgen zullen zijn.

We zitten op een keerpunt en daarom is het nodig dat u met de juiste technieken geconfronteerd wordt, de juiste mogelijkheden krijgt om de weg die u bewandelt, de weg van het Licht, de weg van de Harmonie, te blijven bewandelen, er verder mee te kunnen gaan zonder dat je telkens weer in een verdedigende houding u moet gaan opstellen. Daarom vinden wij het nuttig dat, wanneer u met uw oefeningen die we u tot hier toe gebracht hebben, een klein beetje resultaat boekt – ach, en wij weten best dat deze resultaten voor de ene anders zullen liggen dan voor de andere, maar de kwestie is dat er resultaat is. En deze resultaten kunnen versterkt worden, verzilverd worden door enkele praktische zaken daaraan toe te voegen.

Eén van de zaken is dat u heel bewust, heel doelbewust, bepaalde gewoontepatronen in uw leven gaat onderbreken, gaat wijzigen. De reden is heel simpel. De meesten onder u hebben een leven dat vol met vaste patronen zit. Voor diegenen die gaan werken, zit daar zeker een patroon in; voor degenen die thuis zijn, zit daar ook een patroon in en zo voort. Ieder voor zich moet maar eens nadenken hoe hij of zij leeft en welke vaste gewoontes er bijvoorbeeld dagelijks, wekelijks, maandelijks voorkomen.
Moeilijk zal het niet zijn, ieder van u kent zichzelf op die wijze wel een beetje. Maar in de veranderingen die de aarde nu voorhoudt en die in volle ontplooiing zijn, zijn vaste patronen, vaste gewoonten, vaste handelingen nefast. Waarom? Wel, heel simpel. Omdat daar kan op aangezet worden. En doordat je in een gewoontepatroon zit, je u gaat verzetten tegen het feit dat je uw gewoontepatroon niet kan doorvoeren zoals u dit al, in vele gevallen, jaren doet.
En dat kunnen kleine zaken zijn. Onschuldige zaken. Bijvoorbeeld, je hebt iemand die elke ochtend opstaat, en het eerste wat je doet, is telkens weer opnieuw onder de douche gaan staan om wakker te worden. Dat lijkt in eerste instantie voor iedereen een zeer onschuldig gebeuren. Niks aan de hand, zo te zeggen. Dat klopt. Niks aan de hand, u doet daar niks verkeerd mee, het is goed, het is gezond, en zo verder. Alleen, doordat het, dag na dag, week na week, bij wijze van spreken, jaar na jaar, steeds hetzelfde ritueel is, zit je daar met een gegeven waar heel gemakkelijk krachten kunnen op aanzetten. Op het ogenblik dat er iets gebeurt dat u uw patroon niet kunt volgen, voelt u zich wrevelig, voelt u zich niet goed in uw vel. En dáár zit de adder onder het gras. Want op het ogenblik dat u zich niet goed in uw vel voelt omdat u die douche niet kunt nemen, kunnen alle krachten op dat ogenblik daarop inspelen. Met als gevolg dat u meegezogen wordt in een spiraal. Eerst hebt u daar niet zo’n erg in, u voelt zich wrevelig, maar er komen kleine zaken bij, en dat versterkt en versterkt, en op den duur, in de loop van de dag merkt u op dat u voor uw medebewoners eigenlijk al niet meer heel aangenaam bent, en als u niet oppast, dan doet u nog ongelukken of maakt u brokken. Begrijpt u, dit is een heel simpel, klein voorbeeld, dat aanduidt wat op het ogenblik op aarde aan de orde is. Wanneer je dat nu vertaalt naar andere vaste patronen, dan kun je toch begrijpen dat sommige zaken heel snel tot enorme proporties kunnen komen, met als gevolg onbeheerstheid, verkeerde handelingen, in het beste geval word je ziek, in het slechtste geval krijg je ongelukken, je valt van een trap, of je rijdt met uw auto ergens tegen, of je bent op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Want doordat uw gewoontepatroon u niet heeft voldaan, om het zo te zeggen, bent u dus in onevenwicht. En dat moet u kunnen vermijden, zo veel mogelijk. Zeker naar de komende maanden toe.

Dus, wat is de oefening? Heel simpel. Tracht heel bewust, dag na dag, een patroon waar u op staat, dat u gewoon bent, te doorbreken. Iets anders te doen. En, er u rustig en ontspannen bij te voelen. Om bij het patroon van de douche te blijven, in plaats van een douche te nemen, doet u het niet. U kunt gewoon de tijd dat u de douche nam, bijvoorbeeld nemen om naar een muziekje te luisteren of in uw tuin te wandelen, of weet ik veel wat. Maar je doet bewust iets anders, je neemt bewust die douche niet. Maar u maakt zich er ook niet druk over. Je plaatst iets totaal anders in de plaats maar waar je u goed bij voelt. De dag daarop neem je een ander patroon.
Stel dat je de gewoonte hebt om elke middag twee eieren met spek te eten. Een patroon dat je dagelijks herhaalt. Ook hier doe je dat dan niet. Desnoods drink je een kopje thee, maakt niet uit, maar je doet iets totaal anders. De dag daarop doorbreek je weer een ander patroon. En zo kun je, laat ons zeggen een week doorlopen door elke dag iets anders te breken. Zorg er steeds voor dat u zich er niet op enerveert of u niet druk maakt.

Je hebt bij de dames bijvoorbeeld dikwijls de gewoonte van een bepaalde kuisdag. In mijn tijd, toen ik op aarde was, was dat meestal vrijdags; dan gingen de moeders kuisen. Alles moest geschrobd en geschuurd worden, in sommige gevallen moest er nog wit zand gegooid worden, en zo verder; nu is dat wel iets anders, maakt niet uit. Goed, stel dat we nu in dit patroon zitten, vrijdag kuisdag, dat je zegt: “Nee, deze dag doe ik het nu niet. In plaats van gans de dag te kuisen, laat ik deze week deze kuis voor wat het is, en ik ga bi voorbeeld in de natuur wandelen, en ik tracht mij één te voelen met de ontluikende lente.” Voor velen niet gemakkelijk, dat besef ik best.
Of voor de heren, want anders gaan de dames zich misschien geviseerd voelen, die elke zaterdag hun heilige wagen of hun heilige koe staan op te poetsen: ze doen het eens niet. Je rijdt eens een week met een wagen die niet gekuist is; trek het u niet aan wat de buren zeggen, maakt niet uit. Maar in plaats van nu te staan kuisen, ga je bijvoorbeeld ook de natuur in of je doet iets totaal anders. Hoe je het aanpakt, maakt voor ons weinig uit. De kwestie is dat je vanaf nu de zaken begint af te bouwen. Dat je gewoontepatronen begint te verminderen. En je hebt nog tijd tot aan de Wessac om uw ganse patronenportefeuille even door elkaar te halen.

En dan moet u ook het volgende daaraan vastkoppelen, dat je niet zegt: “Vandaag heb ik de douche niet genomen, maar vanaf volgende week is het weer allemaal als gewoonte.” Nee, want dan heeft het geen zin gehad. Je moet consequent blijven. In die zin dat je van uw verandering ook geen dwangmatig patroon mag maken.
Denk niet, beste mensen, dat wat we hier vragen, simpel is. Het is niet simpel, dat weten we. Maar het is zeer efficiënt. En voor de meeste onder u gaat het waarschijnlijk in de komende weken een verademing zijn om te kunnen ontsnappen aan de vaste geijkte handelingen, die je steeds doet en steeds herhaalt. En je mag rustig onderling een en ander uitwisselen, je mag gerust jullie ervaringen onderling uitwisselen. Dit is niet erg; als dat elkaar kan steunen, mag je dat gerust doen. Geen probleem.

Ik hoop dat dit voor ieder van de aanwezigen duidelijk is. En dat je ook gaat proberen van dit heel mooi in praktijk om te zetten. Zo goed dat het nodig is dat je ook de andere handelingen die we hier naar voor hebben gebracht, verder ontwikkelt. Dat wil zeggen dat je vanuit je meditatieve handelingen probeert steeds weer een tweede werkelijkheid op te bouwen. Ik zou bijna zeggen dat deze oefeningen bijna een vorm van ‘geloven’ moeten gaan inhouden. En weet je waarom ik dat zeg? Wanneer u even nadenkt over geloven, dan weet u dat, wanneer u over geloven spreekt, dat u veel rationele zaken gewoon terzijde laat en als het ware in uw gedachtewereld sprongen kunt maken. Nu zijn wij de laatste die hier een ‘geloof’ gaan proclameren. Maar je kunt wel uit de wijze van geloven voor de mens handige tools halen om dus uw resultaat te bereiken. Want uiteindelijk, of je nu de esoterische weg wilt gaan, of een magische weg, meestal is de combinatie heel dicht bij elkaar, alleen dat voor dat laatste de praktijk de bovenhand haalt, waar bij de esoterie, het theoretische, u drijft; maar in beide gevallen, ook bij dat esoterische, zijn er zaken die je ‘overspringt’. Omdat je anders voor uzelf het niet aanvaardbaar kunt houden of maken. Dat weet u, en dat weet elke gelovige ook. Want wanneer een gelovige in iets gelooft, dan mag je heel verstandig redeneren en bewijsvoering aanbrengen, de gelovige zal zeggen: nee, dat klopt niet want God heeft dat of dat gezegd. Maar het is juist die sprong en die kracht die daar achter zit, die wij hier ook kunnen gebruiken. En die kracht die niet in uw stoffelijk-rationele wereld bewijsbaar is – of althans voor hetgeen wat wij hier u aanleren, nog niet bewijsbaar is  want binnen dit en, laat ons zeggen, een kleine twee eeuwen zal dit een normaal gegeven zijn: het werken met wat u nog magisch noemt, maar men zal het dan niet meer magisch noemen, omdat men zal ontdekt hebben hoe het werkt; maar goed, zover zijn we niet. Dus hebben we nog altijd die werktuigen nodig om daar resultaat in te bereiken. En dat wil zeggen dat u voor uw tweede werkelijkheid ook erop moet vertrouwen dat u dit aankunt, dat u resultaat kunt boeken. En of u dat nu op deze manier of op gene manier boekt, ach, beste mensen, dat maakt weinig uit. De kwestie is dat u het probeert, vooral dát is het hoofditem, het proberen, en dan zal u na verloop van tijd toch, ieder op zijn eigenste wijze, daar inzicht in krijgen en resultaten boeken. En dat is juist de kracht van deze groep. En doordat ieder op zijn eigenste wijze resultaten gaat boeken, wordt de grootste gemene deler die de kracht uitmaakt van de groep steeds sterker.

Beste mensen, de tijd van gewoon luisteren, van gewoon een mooi verhaal, van een mooie theorie maar geen praktische handelingen, is voorbij. Ik zal even cru zijn. U hebt allemaal de laatste tijd de rampzalige berichten gehoord vanuit Japan, en de kernenergie. Men heeft bijna tot vlak voor de ramp steeds mooie verhalen verteld. Men heeft steeds een illusie gecreëerd dat men alles onder controle had. Men verbond daar de mooiste theorieën aan. Tot de aarde eventjes zich schudde. Wat is het gevolg? Doordat men tot op heden niets anders dan theoretische benaderingen heeft bekeken en alle kansen dat het anders was, heeft genegeerd, staat men nu voor de grootste milieuramp ooit in de geschiedenis van de aarde. Buiten misschien de ramp van Atlantis zal deze ramp proporties gaan aannemen die geen voorgaande in de gekende geschiedenis van u heeft. Want u weet nog niet een tiende van wat er werkelijk gaande is. Maar goed, u zit er voorlopig nog een eindje van, dus dat valt nog best mee.
Maar waar wil ik hiermee naartoe? Ik wil gewoon naar u toe duidelijk maken: velen van jullie hebben reeds zeer veel in hun leven gefilosofeerd, gestudeerd, hebben daar heel mooie theorieën kunnen op bouwen, heel mooie resultaten soms voor zichzelf kunnen neerzetten, maar nu dat het niet meer vijf voor twaalf is, maar twaalf uur gepasseerd is, is het noodzakelijk dat al die mooie theorieën die gedurende toch meer dan een eeuw door ons hier in het Westen naar voor zijn gebracht, dat die in praktijk komen. Dat die praktisch in toepassing komen. En daar is nogal wat verzet tegen. Is logisch. Want uw gewoonten, uw leefpatronen, waar u toch al zoveel jaren het goed hebt mee gehad, ja, die wijzigen. En neem van mij aan, zeker voor de jongeren hier aanwezig, je gaat nog aardig wat meemaken. Want de wereld blijft niet functioneren zoals je hem gekend hebt in uw jeugd. Integendeel. We staan voor, op alle gebieden, de grootste verschuivingen. Geen negatieve verschuivingen. Och ja, voor de mens, wanneer er een paar doden vallen, en een paar rampen gebeuren, vinden ze dat negatief. Maar in wezen is dat niet zo. Je moet de aarde als geheel zien, en je mag niet vergeten dat de mensheid op deze aarde ook door de aarde als één geheel wordt bekeken. De mens , en we hebben het hier al gezegd, staat niet boven de rest van de natuur. Voor de aarde is de mens evenwaardig als bijvoorbeeld het Amazonewoud. Ja, ik weet het, het klinkt misschien vernederend voor de mens, wat we hier naar voor brengen. Maar het moet goed doordringen, en daarom breng ik het zo. Wanneer je dát kunt laten doordringen, en dan dat in praktijk gaat omzetten, dat wil zeggen dat u zich meer en meer terug één gaat kunnen voelen met de aarde. Dat zaken die je nu belangrijk acht, zoals bijvoorbeeld de meeste onder u een woning, een auto, en noem het maar op, je vindt dat allemaal belangrijk. Wij hebben daar niets op tegen, maar wanneer je dan vergeet dat je een deel bent van die aarde, dat je vergeet hoe met die aarde om te gaan, ja, dan kom je in deze tijd in de problemen.

Want de aarde vindt het best niet meer zo leuk dat alles wat zij zo in haar gedachtepatroon heeft van wat een gezonde evenwichtige planeet moet zijn, door de mensheid nogal eens tegengewerkt wordt. En dan is het zoals een oude kennis van jullie in de jaren ’70, ’80 verschillende keren heeft aangehaald over de aarde. Hij vergeleek de aarde, of laat ons zeggen, de aardkorst, met de pels van een hond; maar als in die pels een luis zit, of een vlo, en als die vlo begint teveel te bijten en te doen, dan gaat die hond zich krabben, omdat hij dat niet leuk vindt. En datzelfde is nu, zet het om naar de aarde. De aarde vindt het niet meer leuk, bij wijze van spreken, wat er de laatste honderd jaar heeft plaatsgehad. En gezien de aarde rustig denkt, niet zoals de mens in een snelheid, maar rustig denkt en de tijd neemt, en dankzij de kosmische inwerkingen en veranderingen, krijg je, dat zij langzaam maar zeker het herstel heeft ingezet. En dan is de kunst van aan te voelen wat deze planeet eigenlijk wil en waar ze naartoe gaat. En daar is de plaats van de moderne magiër: zich één te voelen met die planeet. En door die eenheid de juiste wijze van leven op te nemen.

En dat kun je om te beginnen, via uw spiegeling. Via uzelf te erkennen. Via zo de tweede werkelijkheid in te stappen en in harmonie op te bouwen met deze aarde. Want op het ogenblik dat u voor u uw tweede werkelijkheid volledig kunt afstemmen op de uitstraling van uw moeder aarde, dan bent u daarmee in wisselwerking. En dan hebt u alle mogelijkheden en voordelen die je maar kunt denken die de aarde u te bieden heeft. Maar op dat ogenblik, op dat ogenblik moet u zich wel vrij kunnen maken van alle vaste patronen waar uw eerste werkelijkheid van is opgebouwd. Want anders, als je dat niet doet, dat begrijpt u toch, dan ontstaat er een tweespalt in u; dan is de magische werking niet een pluspunt voor u, maar een gevaar. Een gevaar tot splitsing in uw geest. En dat moet ook vermeden worden. Daarom dat we vanavond deze oefening al naar voor brengen. En dat we ook verwachten dat ieder van u deze echt ter harte gaat nemen.

En verder, zou ik zeggen, tracht, tracht, en voor de meeste van u is het misschien een opdracht, dagelijks in de natuur te gaan. Al is het maar tien minuten, twintig minuten, in de natuur te gaan, even tegen een boom te zitten, of op een bankje op het gras, maakt niet uit, geeft niet, of op een steen, maakt niet uit. En gewoon trachten op dat moment de wisselwerking aan te voelen tussen u en de aarde. U moet dit heus niet doen in uw woning. U moet de moeite nemen van even buiten te gaan. Voor de stadsbewoner is dit misschien moeilijker, maar toch hebt u overal wel hier en daar een parkje waar je dat kunt bereiken. De voeling opbouwen met de aarde is naar de toekomst ook een heel handig werkinstrument. Ik zeg niet dat je het op enkele maanden zo ver moet krijgen als de boer van 50 jaar geleden, of 100 jaar geleden, die s ‘morgens buiten kwam, naar de lucht keek, even rondkeek, aanvoelde en wist welk weer het ging worden overdag en voor de loop van de volgende week. Het aanvoelen van de boer was wel niet op wetenschappelijke normen gestoeld, maar sta mij toe te zeggen dat de meeste van die boeren zeker 90 % juist zaten. Waarom? Zij gebruikten hun feeling. Zij leefden met de aarde. Zij leefden in wisselwerking met de aarde. Niet meer zoals de moderne landbouwer van nu die nog enkel machines kent en nog weinig van de aarde zelf af weet, buiten wat de theorie is. Maar de oude boer van 50, 100 jaar terug die bij wijze van spreken met zijn handen nog in de aarde wroette, die nog contact had met zijn dieren die in het land stonden, die kon gewoon via zijn gevoel vaststellen of er regen of storm kwam. Of dat de zon ging schijnen.

En daarom is het wenselijk dat u, moderne mens, probeert terug een beetje van dat aanvoelen in u op te bouwen. Niet omdat u weervoorspeller moet worden, maar wel, maar wel omdat u voorbereid zou zijn, zou kunnen aanvoelen wanneer er werkelijk grote veranderingen in de natuur op komst zijn. En daarmee wil ik niet zeggen dat u moet weten dat er morgen een stormpje passeert. Maar wanneer u leert u één te voelen met de natuur, op de wijze dat ik hier naar voor breng, en er komt een zware orkaan af, dan gaat u wél aanvoelen dat er iets fout is. Dat gaat u dat wel kunnen waarnemen, en gaat u dan de juiste instelling kunnen opbouwen. En of het nu gaat om een windsysteem, of het nu gaat over water, vuur, of aarde, het maakt niet uit. De elementalen zullen hun werk doen. Maar doordat je door kleine oefeningen, door kleine inspanningen, oké, en voor de moderne mens is het moeilijk, want je moet van s ‘morgens acht uur tot vier uur, of vijf uur, op uw bureau zitten, “wanneer moeten wij dat dan toch doen?!” Probeer! Breek de gewoonte. Durf te gaan voor hetgeen wat nodig is. En tracht deze oude gevoelens, deze oude harmonieën, deze oude mogelijkheden die de mens eigenlijk in zich heeft van bij zijn geboorte, tracht deze zaken terug voor uzelf op te bouwen. En je zult opmerken, wanneer je deze moeite doet, dat je op zeer korte tijd resultaat gaat hebben. Dat je op zeer korte tijd werkelijk terug deze aarde in wisselwerking kunt krijgen. Dat je u werkelijk terug één gaat voelen met die planeet die eigenlijk alles voor u over heeft.

Vragen.

  • Broeder, het begrip ‘mystiek’ betekent eigenlijk zelfbeschouwing en zelfinkeer, met als doel geestelijke bewustwording, verhoging van het ‘ik’. Als zodanig kunnen vele schijnbaar heterogene waarden onder het begrip mystiek worden samengebracht.

Mystiek is een waarde op zich, zou ik zeggen. En het is niet voor zo heel veel mensen weggelegd omdat, wanneer je in mystiek u begeeft, je de aardse zaken moet kunnen loslaten en u werkelijk moet kunnen opgaan in het kosmische geheel, of zoals hier in de christelijke wereld, in de christelijke mystiek, men het meestal zegt: ‘het lichaam van Christus’ of soms ook nog ‘God’ en eventueel, bij de dames: ‘het verheerlijkte lichaam van de onbevlekte’. En wanneer je u daarin kunt laten meedrijven, als het ware, dan kunt u effectief vanuit deze sferen, vanuit deze gevoeligheden ervaringen opdoen die niet meer tot de stof behoren. Het is een weg. Een weg die bestaat, in andere religies ook, hoor. Het is niet alleen in het christelijke geloof. Maar het is ook een weg die voor weinigen is weggelegd omdat je al toch een zekere overtuiging, geloofskracht moet bezitten om dit te realiseren.
En gezien eigenlijk er geen vraag is gesteld, zou ik zeggen: kijk, wanneer je werkelijk in mystiek, in de mystieke wereld kunt opgaan, dan betreed je een andere werkelijkheid. En zolang je in deze wereld bent, dan gelden de wetten van uw stoffelijke wereld niet en kun je allerlei ervaringen opdoen. Inpassende in jullie groep en het leerplan dat jullie hier krijgen van mijn geachte collega’s, zou ik zeggen: ja, veel verschil is er niet. Het ene noemt zich magie en het andere noemt zich mystiek. Alleen, de mysticus is individueel. De magiër is ook individueel, maar is in vele gevallen samen met anderen, misschien in de stof maar zeker in de geesteswereld en al wat er mee te maken heeft. De mysticus gaat op in één, hetzij Christus, hetzij God, hetzij de Onbevlekte. Of, in andere religies is het Allah of is het Boeddha of noem maar op.

  • Ik kan mezelf heel gemakkelijk buiten mijn lichaam zetten en waarnemingen doen, mijn waarnemingen zijn heel duidelijk en scherp. Tijdens onze wekelijkse bijeenkomst kwam ik er echter achter dat mijn veronderstelling dat iedereen dit kan,  niet klopt. Graag zou ik van u willen weten hoe ik hier het beste mee verder kan en hoe dit verder te ontwikkelen?

Nu de beste wijze is van gewoon verder te doen zoals je bezig bent. U bent goed bezig. En het is effectief zo dat niet iedereen over deze gevoeligheden beschikt. Vele gevoeligheden zijn gebonden aan een bepaalde persoonlijkheid. Dat wil zeggen: de ene persoon kan effectief heel bewust zich uit het lichaam verplaatsen, een ander persoon kan heel bewust indrukken ontvangen van buiten het lichaam. Weer een ander persoon zal bijvoorbeeld zaken kunnen horen. Dit hangt af van de structuur van uw eigen hersenen en de mogelijkheden die in het lichaam aanwezig zijn. Dus sta er a.u.b. niet verbaasd van omdat u iets kunt dat uw vriend of uw kennis dit niet kan. Zo goed dat u weer niet verbaasd moet zijn dat weer uw vriend of uw kennis andere zaken kan waarvan u zegt: “verdorie, ik kom er niet bij”.
Het  verder ontwikkelen is heel simpel: het doen. En de kleine tip die ik hierbij wil geven, is: telkens wanneer u dit uitgevoerd hebt en een ervaring hebt opgedaan, doe de moeite van deze ervaring op papier vast te leggen. Leg als het ware een boek aan, een soort dagboek van ervaringen. Dan zul je na verloop van tijd opmerken dat er een evolutie in deze waarnemingen zit. Dat daar ook duidelijke zaken naar voor gaan komen die u in eerste aanleg niet in het oog hebt. Door dat te noteren, dag na dag, keer na keer, krijgt u een overzicht en, dit is niet onbelangrijk, een mooie handleiding, die weer bruikbaar kan zijn voor anderen die dit ook meemaken of die ook deze aanleg hebben. En zo kan je tot zeer praktische ervaringen reiken, uitwisselingen komen.

  • We hebben het gevoelen dat er bij de gevraagde oefeningen een zekere druk op het individu ontstaat. Deze werkt bij meerderen belemmerend. Heeft deze druk een bedoeling?

Beminde vrienden, kijk eens hier, er is u aan het begin van deze reeks lessen toch duidelijk gezegd wie er aan het woord ging komen, welke groep vanuit onze zijde het hier op zich ging nemen. Deze beminde collega’s van mij hebben effectief een andere stijl dan, voor sommige ouderen onder u, die de oude ODV (Orde der Verdraagzamen) gewoon zijn. Maar u moet begrijpen, mijn beminde vrienden, dat de oude ODV-praktijken voorbij zijn. Zij hebben hun tijd, hun werking en hun mogelijkheden gehad in de aanloopperiode van de grote verandering. Het was nodig, ze hebben ongeveer een kleine eeuw alles aan u medegedeeld.
We hebben kunnen opmerken dat tussen hetgeen wat de mensen als heel mooie theorie aannamen en wat zij in praktijk brachten of omzetten, eigenlijk een wereld van verschil was. Niet dat we de leringen die gebracht zijn, beschouwen als zijnde verlies, integendeel, zij zullen naar de toekomst toe nog zeer veel waarde hebben en zeker in een verre toekomst zullen zij nog zeer sterk aan waarde winnen. Maar in tussentijd zijn we gekomen in de periode van de verandering. Ach, men heeft het jullie genoeg voorgespiegeld. Al in de jaren zeventig heeft men gezegd: let op. In de jaren tachtig ook nog. En nu zitten we er volop in.
Wanneer nu een groep broeders, zoals die van het VP (Verborgen Priesterrijk), die toch enorm sterke bindingen hebben met deze contreien, want ik praat niet uit de biecht wanneer ik zeg dat zeer velen hier geleefd hebben en behoord hebben tot de groepen druïden en zo verder. Dus zij hebben de kennis van wat hier aanwezig was en zij zien nou ook waar alles naartoe gaat. Zij weten heel goed hoe zij diegenen die hier incarneren, in het Westen, hoe zij die moeten aanpakken. En hoe zij die als het ware moeten – en ik gebruik het woord ‘moeten’ omdat dat voor velen storend is, maar ik weet het, daarom gebruik ik het – hoe zij de mensen nu moeten aanleren dat het oude, en daarmee bedoel ik de leefwereld van de jaren ’70, ’80, ’90 voorbij is; het is gewoon voorbij, mijn beminde vrienden. Het is voorbij. Je hebt het misschien nog niet door en vooral omdat de vele oude structuren nog tegen wil en dank in stand gehouden worden, denk je: het zal allemaal zo erg niet zijn. Maar hier in mijn beminde land zie je zelf dat je geen bestuur meer samen krijgt. Heb je daar al eens bij stil gestaan wat hier aan het gebeuren is? Het is gewoon maar dat die oude waarden, zij houden het niet. En daarom krijg je dat de broeders van het VP eigenlijk optreden met de waarden die bewezen hebben dat zij de veranderingen aankunnen, dat zij op een juiste manier kunnen inspelen op hetgeen wat gebeurt.
En hun liefde naar jullie is zo sterk, dat zij proberen van u zaken bij te brengen en te ondersteunen, zelfs dikwijls ten koste van vele zaken van hen, om u te brengen tot een juiste houding, tot een juiste attitude in alles wat er gebeurt. En neem gerust van mij aan, ik weet het, de sprekers die je krijgt om u lessen te geven, zijn zeer correct en zeer daadkrachtig en zij behoren tot een groep die een enorme magische kennis heeft. Want hetgeen dat u hier krijgt, is nog niet één duizendste van hetgeen zij kennen aan mogelijkheden en zo verder. Maar, zij beseffen heel goed dat je iemand geen geladen wapens in de hand geeft die het wapen niet kent. Of gemakkelijker uitgedrukt: je geeft een kind van vijf jaar geen geladen pistool in de hand. Maar hetgeen wat u geleerd wordt op het ogenblik, heeft veel meer gevolgen en krachten dan dat geladen pistool in de hand van dat kind van vijf jaar. Dus kun je toch moeilijk uw lesgevers het kwalijk nemen dat zij soms heel rechtlijnig zijn, soms heel krachtig. Als zij dit niet zouden zijn en niet zouden zeggen: “zo is de weg en niet anders”, dan zouden er veel ongelukken kunnen gebeuren.
Kijk, men leert u zaken aan om ervoor te zorgen dat u een groep bent, één van de zeer vele groepen die opgeleid worden op het ogenblik, die in staat moet zijn om de ergste dreunen op te vangen van de verandering. Dus, het is niet mogelijk een groep te formeren en te onderwijzen op een manier zoals dit ging in de jaren ’70, ’80. Het is onmogelijk. Het is op een zeer kordate manier dat dit moet gebeuren. En de meeste onder u zullen dat in de loop van de jaren kunnen ervaren. En ik ben er zeker van dat, ondanks alle moeilijkheden, jullie heel blij en dankbaar zullen zijn dat men u zo heeft aangepakt.
Kijk, u kunt niet op dit moment iemand, laat ons zeggen, van 18 jaar, die nooit een rijopleiding heeft gekregen achter het stuur van een auto zetten en zeggen: rij maar. In deze streken is dit zelfmoord. Wanneer je dit in de woestijn zou doen, dan zou er weinig kunnen mislopen. Maar hier is dit zelfmoord. Begrijp dus waarom dat deze leraren zo rechtlijnig en zo, ja hoe moet ik zeggen, misschien op het cassante af zijn. Maar dit is werkelijk om jullie te helpen. Dit is niet om jullie de duvel aan te doen, want dit zit niet aan onze kant, dit zit aan de andere kant. Dus, maak u daar nu toch echt niet te druk over.
En ook, nu wil ik het tweede deel van deze vraag even benaderen. Ja, ik weet het, ik weid wat uit, maar ik vind het toch belangrijk dat u dit laat doordringen. Het is niet in de eerste plaats noodzakelijk dat u allemaal dezelfde resultaten behaalt met de oefeningen. Wat wel noodzakelijk is, dat u allemaal inspanning doet om deze oefening uit te voeren. Hoe u het doet en welk resultaat, is bijzaak, het is ‘de inspanning tot’. Want ‘de inspanning tot’ en het trachten resultaat te halen, maakt dat iedereen die hier mee bezig is, zich concentreert op het gegeven brandpunt. Gaat jullie euro vallen?
Het is zo dat, door u daar mee bezig te houden, u de mogelijkheid creëert dat wij vanuit onze zijde daarop inspelen, deze zaken bundelen en met deze ganse kracht sturend kunnen optreden. En dat is voor heel vele ingrepen, waarvan u zelfs geen weet hebt. Want hetgeen wat hier dan aan gebundelde kracht ontstaat voordat u daarmee bezig bent, en dan maakt het echt niet uit, hoor, beminde vrienden, of dat u nu hier woont of ergens in Oost-Vlaanderen of zelfs ergens in Nederland, hetzij in het Noorden, hetzij in het Zuiden, het maakt niet uit. Het is de kracht van het proberen, de aandacht naar, die gekoppeld wordt. En die koppeling wordt dan nog eens gekoppeld aan de vele andere groepen die mee zoals u opgeleid worden. En zo kunnen we deze krachten, en daar is het VP altijd sterk in geweest, deze krachten gebruiken om deze veranderingen die bezig zijn, en dikwijls zaken die u zelfs nog niet opmerkt en waarvan u geen weet hebt, toch in een juiste richting te sturen.
Ja, dit is nu eenmaal altijd het grote verschil geweest tussen enerzijds de broeders van het VP en al wat daaraan gelieerd is en anderzijds wat u noemt de broeders van de Witte Broederschap. In wezen nu zijn zij één, in wezen is alles tot een eenheid gekomen. Maar in die eenheid is juist de diversiteit van aanpak de grote kracht. En waar vooral de Witte Broederschap zich toe heeft gelegd op de witte magie met de algemene theorieën en al wat er rond zat en zo trachtten te werken, heeft de broederschap van het VP het meer praktisch gaan doen. Oh ja, en ik weet, sommigen van u denken: ja, zelfs op het grijze af. Maar goed, de doelstellingen waren dezelfde. En nu de resultaten, gezien zij samengaan, kunnen krachtiger en sterker zijn. Want dat is nu eenmaal in deze ontzettende veranderingen die bezig zijn, een noodzaak. Je moet alle lichtende krachten kunnen bundelen. Dit is een noodzaak. Want anders krijg je zo een verschuivingen die je waarschijnlijk als mens ook niet zou appreciëren en die dan een invloed zouden kunnen hebben voor een stoftijd, heel lange tijd. En we willen toch – en dit is zo goed het VP als de WB (Witte Broederschap), daar zitten alle andere groepen mee onder en ze trekken mee aan hetzelfde zeel – we willen toch dat de aarde nog aardig wat tijd, dat wil zeggen, nog vele duizenden en duizenden generaties mogelijkheid biedt voor incarnaties vanuit onze zijde. Omdat we de aarde als planeet nog altijd een fantastische mogelijkheid vinden om te leren bewuster te worden. En dat, mijn beminde vrienden, ondersteunen jullie met jullie groep en ondersteunen jullie met de oefeningen die je krijgt, ondanks het feit dat je er soms boos van wordt, of dat je soms vindt dat het vroeger toch beter was.
Maar weet je, ik ga hier nog een kleine opmerking aan toevoegen en dan sluit ik deze vraag af. Wanneer ik op aarde leefde, het is nu aardig wat geleden, dan vond ik dat het allemaal ook beter was. En ik kan mij voorstellen dat, wanneer je wat ouder bent hier op aarde, dat je vindt dat de tijd dat je jong was of dat je jonger was, dat het toch allemaal beter was. Maar wees nu eens eerlijk en ga nu eens alles na. De ganse geschiedenis herhaalt zich steeds weer. Vroeger was het beter. Neen, vroeger was het anders, het was niet beter, het was aangepast aan de tijd waarin je leefde, waarin je ontwikkelde, waarin je de mogelijkheden had. De mogelijkheden die je had in de jaren ’70, ’80 waren totaal andere mogelijkheden dan de mogelijkheden die in deze eeuw aanwezig zijn. En natuurlijk, wanneer je als mens het grootste deel van uw leven in de vorige eeuw hebt gesleten, is het niet evident dat je in de nieuwe eeuw, de nieuwe evoluties als zijnde beter aanvoelt. Ze zijn niet beter of ze zijn niet slechter, zij zijn anders. En diegenen die nu gaan incarneren en deze wereld gaan bevolken, gaan dit als normaal beschouwen. Zij zoeken deze nieuwe tijd en zij zullen ook weer hun weg daarin gaan. En wanneer jullie dan aan onze zijde zijn, dan zul je zeggen: ja kijk, het is goed geweest en we zien wel verder. Dus wanhoop niet, er is altijd licht aan het eind van de tunnel.

  • Broeder, wat als die druk niet aanwezig is? Is dat dan een verkeerde uitvoering of …..

Kijk eens hier, als ik de ganse blauwdruk van uw groep bekijk, dan is er bij een aantal mensen effectief een druk, een sterke druk en bij anderen is die druk er helemaal niet. Wat niet wil zeggen dat deze mensen die die druk niet ervaren, hun oefeningen niet doen. Wat is dan het verschil? Niet zoveel. Als je de oefeningen doet, ben je er op geconcentreerd, ben je ermee bezig. Als je een druk voelt, zit je er ook mee bezig. Dus, beide kanten winnen wij, om het zo te zeggen. En ‘wij’ wil zeggen: het ganse geheel, de groep met alle entiteiten en alles wat u mee helpt. Dus maak u echt geen zorgen. Het enige waar je mee bezig moet zijn, is effectief hetgeen wat men u brengt. En zelfs wanneer je op een bepaald moment, en verontschuldig mij als ik het zo zeg, er over zou vloeken en kwaad zou zijn en boos zou zijn, wat sommigen onder u ervaren hebben, hebben we de mogelijkheid gehad om die energie die je vrij gemaakt hebt, en dat is dan weer het voordeel van tot de groep te behoren, om te zetten, om te plooien en in te kapselen dat je eerstens niet meegaat in de verkeerde richting, want door boos te worden en kwaad te zijn, ga je gemakkelijk aanhaken op andere energieën die niet nodig zijn. Maar doordat je in een groep zit, heb je de mogelijkheid van de bescherming van de groep. En wanneer dat we zien dat iemand te ver gaat, dan kapselen we dat wel in, dan sluiten we dat wel af zodat daar geen gevaarlijke nawerkingen of bijwerkingen zijn. Dus dat is nu eenmaal het kleine voordeel van de groep. Zoals er nog vele andere voordelen zijn die je zelf niet eens beseft maar die wel degelijk in uw leven een rol spelen. Dus, of dat je nu druk voelt of geen druk, het is van belang dat je ermee bezig bent. Het is van belang dat hetgeen wat uw leraren in het eerste deel naar voor brengen, dat je de moeite neemt van ermee bezig te zijn.
Oh, en ik weet, wat je vandaag bijvoorbeeld als opdracht gekregen hebt, is niet simpel. Maar op het ogenblik dat je het probeert en ermee omgaat en ermee werkt en het steeds opnieuw probeert, zelfs al faal je, het is niet belangrijk. De kwestie is dat je er allemaal op geconcentreerd bent. En weet je, je staat er misschien niet bij stil hé, maar door het feit dat je ermee bezig bent, ben je steeds met al die krachten geconnecteerd die ook tot de groep behoren. En, sta mij toe te zeggen, eigenlijk zou ik het niet mogen zeggen, maar ik ga het u toch zeggen. Doordat je het probeert en met die krachten verbonden bent, ben je eigenlijk beschermd tegen heel veel zaken die je, wanneer je buiten dat geheel zou staan, niet als een bescherming kunt ervaren, met alle gevolgen van dien. Maar je weet dat niet. Waarom niet? Omdat je, doordat je beschermd bent, voorbij gaat aan hetgeen waar je anders zou op botsen. En dat gaat op vele terreinen. Dat gaat op terreinen van uw fysieke gezondheid maar dat gaat ook op terreinen van alles wat rondom u gebeurt. Want door de groep zit je in een geheel. En wat dat geheel waar ook wil aantasten, dat botst op een afscherming en dat wordt terug weg gekatapulteerd. De kracht zit hem hier, samen bij jullie. Niet bij jullie individueel maar in het geheel.
En dan, en dat is, dat moet je goed onthouden: de aarde reageert niet op de individuele mens maar wel op de mensheid als dusdanig. Hoe krachtiger uw groep, gekoppeld aan al de andere, hoe positiever de wisselwerking tussen de aarde en uw groep. En die zet zich dan weer naar het individu om. Daarom krijg je ook in het eerste gedeelte dat de tweede praktische oefening is van: tracht u met die aarde één te gaan voelen. Als ieder dat doet, dan krijg je een heel grote gemene deler die heel krachtig wordt. Gekoppeld aan al de rest geeft dat de mogelijkheid voor het individu achteraf om werkelijk serieuze, sterke waarnemingen te doen, die dan weer geponeerd worden in de kern van de groep en voor het geheel bruikbaar zijn. En zo zie je maar, hoe je het ook bekijkt, of je nu druk hebt of geen druk hebt, wanneer je er maar mee bezig bent, wanneer je maar met dat geheel bezig bent, je daar resultaten mee kunt boeken. En dat is hetgeen wat nu nodig is.

  • Broeder, zou u nog eenmaal willen beschrijven hoe het zegel van deze groep gezien moet worden. Er is een discussie over geweest en ik vrees fouten te hebben gemaakt en ik zou dit graag willen voorkomen.

Maar kijk eens hier, lieve dame, we maken allemaal wel eens fouten. Fouten zijn zeer leerzaam, dus zit daar nu echt niet mee in dat u een fout maakt. Jongens, jongens toch. Wat het zegel van de groep aangaat, ja, dan moet ik toch wel even bij de lesgevers te rade gaan want dat is niet mijn regio, om het zo te zeggen, maar voor zover ik het weet, was het een cirkel waar twee in elkaar schuivende driehoeken aanwezig waren. En voor zover ik het hier kan zien, was de bovenste driehoek wit en de onderste driehoek, als mijn informatie hier juist is, groen. Was de achtergrond van het zegel paarsachtig. Dus ik denk dat ik ongeveer zo …. en dan heb je de cirkel daar nog rond, waar ik geen nader beschrijving heb, maar nu moet ik natuurlijk uw leraren gaan lastig vallen maar ik denk dat het voor u heel simpel is om even terug te gaan beluisteren of te gaan lezen wat hier gegeven is. Want in wezen was het een heel simpel zegel en dus het kerngetal van het zegel was 6.
Voilà, nu denk ik dat ik ver alle gegevens heb, die je nodig hebt daarvoor.
Kijk eens hier, dit zegel in de eerste plaats, ook hier weer, was bedoeld als een bindmiddel. En wanneer nu daar een afwijking rond zit, is dit geen ramp. Want voor zover ik nu, en dit krijg ik als informatie door, is er zelfs gezegd dat je het zegel kon individualiseren. Dat ieder van u voor zichzelf het zegel van de groep kon bijwerken. Het algemene beeld dat ik hier naar voor gebracht heb: de cirkel met de twee driehoeken die in elkaar schuiven en de kleuren is de basis. Daarmee wordt gewerkt, dat is de grondtoon die hier aanwezig is, het zegel van de groep. En dan heeft men u, en ik lees gewoon af wat men mij doorgeeft, gezegd dat ieder van u daarin zelf persoonlijke symbolieken kan inbrengen. Dus ik denk dat dit ongeveer juist is, maar ik zeg, ik moet de informatie ophalen want ik ben niet de deskundige, wat dat betreft.

Goed. Kijk eens hier, wij hebben het wel opgemerkt hoor dat er dus hier en daar een beetje spanning zat. Maar ook wat dit betreft, het gaat er niet om, om dat zo of zo. Het gaat er om dat je de kracht hebt van u allen in dezelfde richting te plooien. Dat u samen in dat brandpunt kunt geloven, mooi woord, maar zeker kunt functioneren. En wanneer iemand de inspanning heeft gedaan en daar energie heeft ingestoken om iets te creëren, wel dan is dit een zeer positief gegeven. Want dan ben je weer een ganse tijd zeer intens met het brandpunt bezig geweest. En wanneer dan blijkt dat daar een paar afwijkingen op zitten, ja goed, dat is niet zo erg, want die afwijkingen kunnen heel gemakkelijk bijgestuurd worden. En het is niet omdat dit gebeurd is dat de kracht van het zegel hierdoor ongedaan zou gemaakt zijn, zeker niet. Ook hier, en dat is voor de ganse groep misschien zeer interessant en zeer boeiend, ook hier weer moet je u kunnen losmaken van vaste spelregels. Ook hier weer moet je de flexibiliteit kunnen hebben van: oké, het is zo en nu gaan we weer verder en we zien wel wat de nieuwe mogelijkheden zijn. Maar blijf alsjeblief niet met een slecht gevoel zitten.
Wanneer je met een groep als deze, die toch met magie in de moderne context bezig is, dan zul je er moeten kunnen toe komen, en iedereen van de groep, enorm beweegbaar te zijn, enorm flexibel te zijn. En ja, beminde vrienden, de ene mens zal dat meer in zich hebben dan de ander. Maar ook dat weer is de kracht en de sterkte van het geheel. Want kijk eens, als iedereen heel flexibel was, dan zouden er teveel ongecontroleerde bewegingen zijn. Gelukkig staat daar tegenover in de groep minder flexibiliteit, zodat de twee samen kunnen vloeien en daar juist door de juiste beweging de juist omschrijving kan gebeuren. Ook iets om goed over na te denken!
Want ieder denkt meestal nogal van zichzelf zo of zo, maar het is niet het individu, beminde vrienden, nee, het is het geheel dat telt. Het individu heeft zijn waarde in dat geheel. Maar door al die individuen en hun kracht samen te bundelen, krijg je een juiste verhouding. Het is zoals de bakker die de juiste ingrediënten allemaal samen brengt om een mooi brood te creëren. En dan kun je zeggen: ja maar, dat water in dat brood, dat is beweeglijk en dat graan is niet zo beweeglijk en die gist dat is iets …… Maar als je één element vergeet, dan heb je geen brood meer dat op iets trekt. En zo is het met jullie groep ook. En laat dat heel goed tot jullie doordringen. Jullie zijn één voor één onmisbaar in dit geheel. Eén voor één, hoe je ook bent. En als je dat beseft, dan heb je de krachtigste groep, die je maar kunt dromen.

Van wat je vanavond allemaal gehoord hebt, zou ik de meditatie graag even houden rond de aarde, uw moederplaneet.

Meditatie: De aarde, onze moeder.

Ik zou zeggen, mijn beminde mensen, laat eens even alles los wat dat er vandaag u heeft bezig gehouden, vergeet even alles, concentreer u gewoon hier op het ‘zijn’ in dit mooie gebouwtje. Concentreert u even op de kracht die er binnen deze kring aanwezig is.
Deze kracht, die een samenbundeling is van allen die hier zijn, en met ‘allen’ wil ik ook zeggen: de zeer vele entiteiten die hier meewerken. Niet alleen diegenen die verantwoordelijk zijn voor de woorden die het medium uitspreekt maar ook al diegenen, die bij wijze van spreken, aan ieders zijde staan.
En stel u dan even voor dat hier midden in deze kring de aarde zich als het ware opent. Dat u vanuit de kern van de aarde de energie hier in ons midden ziet opborrelen. Een energie bestaande uit de lichtende krachten. Het is misschien een energie die zijn bron heeft gevonden in het vuur van de aarde. Een energie die misschien zijn bron heeft gevonden in de kern van deze planeet. Want deze planeet wil die delen met ons. En hier in het midden geeft ze die vrij. Een enorme kracht. Niet alleen de warmte, het licht, de energie, maar vooral, en dit is het voornaamste, de harmonie met ons. De aarde wil met ons een eenheid vormen, één kracht. Een harmonie die voor haar de mogelijkheid geeft om zich te herstellen van alle aantastingen die ze echt niet leuk vond. En door deze harmonie de nieuwe mogelijkheden te creëren, nieuw leven te creëren dat voor haar een vernieuwing kan inhouden. Laat deze kracht gewoon hier in ons opgaan. Niet alleen dat ze de ruimte vult, maar dat ze als het ware elke cel van onszelf vult met deze kracht. De kracht van de moeder die ons draagt. De kracht van de moeder die ons voedt. De kracht van de moeder die ons alles, maar ook alles, heeft gegeven. Zonder haar waren we helemaal niets. Zonder haar hadden we zelfs nooit de mogelijkheid gehad te incarneren en onze weg naar bewustwording te gaan. Het is dankzij deze kracht, dankzij haar dat we deze mogelijkheden meemaken en doorgronden. En nu dat we één zijn met deze kracht, wees dan de mens van de aarde en deel deze kracht, zoals de aarde ze met u deelt, met al diegenen waarvan u weet, aanvoelt dat zij dezelfde kracht zoeken, dat zij dezelfde intenties hebben, om deze aarde, om deze krachten op een juiste wijze te gebruiken. Geef aan ieder die deze instelling heeft, deze kracht door. Ondersteun hen, help hen, haal hen in uw gedachten, dompel hun mee in dit geheel zodat niet alleen u deel bent van deze energie maar ook vele anderen die u dierbaar zijn. Geef ze dit door. Neem ze op in uw gedachtesfeer. Maak ze deel van deze kracht.
En dan kan ik zeggen: deze kracht is bevestigd, in de naam van de Harmonie, in de naam van de Eenheid, van de Bron, de Schepper, de Vader, welke naam u er ook wilt aan geven. De Kracht, bevestigd in harmonie met de moeder, de aarde waar wij onafscheidelijk deel van zijn. Zij die ons voedt, zij die ons leven geeft, zij die ons de mogelijkheid geeft gelukkig te zijn, die ons de mogelijkheid geeft zelfs droevig te zijn, die ons het recht geeft zelfs ongelukkig te zijn. Maar vooral: die voor ons heeft mogelijk gemaakt dat wij hier incarneerden en dat wij hier de weg mogen volgen die ons verheft, als het ware, in bewustzijn. Die ons bewustzijn verhoogt, versterkt, verrijkt zolang we in dit stoffelijke voertuig deel zijn van haar. En daarom zijn we ze dankbaar. Want het is dankzij haar dat we hier de mogelijkheid hebben gekregen te leren bewuster te worden zodat we, wanneer we haar terug verlaten, terug één worden, stoffelijk, met haar, geestelijk verrijkt kunnen opstijgen en verder gaan. En misschien nog eens, wie weet, de toelating krijgen om terug te komen om nog verder ervaring op te doen. Want deze aarde, deze moeder van ons allen, is zo rijk voor allen die willen leren, dat je er vele levens voor zult nodig hebben om haar volledig te kunnen begrijpen. Laat ons daarom dankbaar zijn dat we haar mogen bezitten. Dat we van haar hier mogen  leven. Dat we van haar mogen hier onze weg gaan. En vanuit dit gevoel van dankbaarheid zeg ik: laat ons nu rustig hier de kracht afronden. Laat ons rustig de kracht in ons eigen bevestigd zien en al diegenen die we hierin betrokken hebben. En dan kunnen we terug komen tot ons eigen lichaam, beseffende de meerwaarde die nu in ons aanwezig is. De kracht van de moeder die in ons gestimuleerd is. Zodat we de komende dagen, de komende weken als een werkelijke eenheid, een harmonie met haar kunnen leven en trachten, steeds weer opnieuw, moment na moment, te beseffen de eenheid en het geluk dat we hebben. Dat we deze eenheid kunnen beseffen met de aarde en zo samen met de aarde de vernieuwing doormaken. Dit zij bevestigd.

image_pdf