Gezondheid

image_pdf

29 September 2009

Zo, vanavond zou ik graag met jullie binnen de context van wat hier vorige maal naar voor is gebracht, we spreken hier over geestelijke wetenschappen, graag jullie een paar praktische zaken aanleren en bijbrengen die je in de komende maanden zult kunnen gebruiken.

Nogmaals willen we jullie er ook op attent maken, zoals altijd blijft het gezegde dat ook de geest niet alwetend is en niet onfeilbaar en dat met het gebrachte u daarover zelf moet nadenken, zeker over de materie die we deze avond naar u toe gaan brengen.

Wij hebben opgemerkt dat onder de cursisten als ik het zo mag noemen en dan spreek ik niet alleen over jullie hier in de tipi, maar over al degenen die deze lezing mee volgen en daar ook werkzaam mee zijn, dat er een aantal mensen zijn die op het ogenblik redelijk kampen met fysieke gezondheidsproblemen en gezien we voor de winter staan is het een normaal gegeven dat daar de nodige perikelen bijkomen.

Nu moet u weten dat heel veel zaken door u zelf ondervangen kunnen worden. Dat heel veel van deze perikelen tot een minimum herleid kunnen worden wanneer u erin slaagt om uw lichaam in een harmonie te houden. En dan denk ik niet in de eerste plaats aan een fysieke harmonie, maar dan denk ik wel in de eerste plaats aan een geestelijk evenwicht en aan een geestelijke harmonie, daar zit wel een kleine nuance in.

U leeft allemaal op het ogenblik in een maatschappij waar redelijk wat aan angst wordt rond verspreid aangaande alle mogelijk epidemieën en pandemieën en noem maar op. Als u mijn raad wil volgen, trek u daar niets van aan, laat het aan u voorbijgaan en ga daar zeker niet in mee, want dat is al een van de eerste factoren die ervoor kunnen zorgen – dat wanneer u zou meegaan in alles wat de berichtgeving u brengt – dat u in uw denken een onevenwicht creëert, ook op geestelijke basis, waardoor je alle zaken die aanwezig zijn in een lichaam in een verkeerde positie brengt en de mogelijkheid creëert om daar dus last van te hebben.

Op het ogenblik dat u zich volledig distantieert van alles wat er rondom u verteld en gezegd wordt en gewoon het gezonde boerenverstand blijft gebruiken, dan zult u opmerken dat u weinig of geen hinder van al dat geroesemoes gaat hebben. Wanneer we dan zo ver kunnen komen dat u vanuit geestelijke optiek toch een zeker evenwicht in uw denken en in uw lichaam kunt creëren, dan gaat u een periode tegemoet waarin u weinig of geen problemen gaat hebben. Dat is een van de belangrijkste pistes om dit te realiseren.

Om te beginnen moet u trachten voor uzelf na te gaan met welk kosmisch gegeven en dan kunnen we daar een naam aan geven, een kleur, of we kunnen zeggen Heren der Sferen of Heren der Kleuren, of eender wat. Wat voor u het meest harmonische is. Meestal zal dat overeenkomen, als we het in een kleur uitdrukken, met de kleur die u het liefste is. Wanneer die kleur bijvoorbeeld voor u geel is, of goud is, dan kunt u ervan op aan dat alles wat met een geel/goud straling te maken heeft u harmonieert. Wanneer bij u het bijvoorbeeld blauw is, dan kan dus alles wat daar mee te maken heeft u in evenwicht, in harmonie brengen. En zo heeft ieder mens wel zijn gevoeligheid, zelfs de kleuren waarvan dat nogal eens gezegd wordt – zoals rood – van: “ja, maar dat is een zeer sterke emotie” enz., zullen in dit geval, wanneer dit de kleur is die met u het sterkste harmonieert, u kunnen helpen. Het is de kwestie dat u gewoon tracht, vanuit een meditatief standpunt, heel rustig aan te voelen welke krachten hier met u mee spelen, welke krachten u inspireren.

Want het is wel degelijk zo dat je op het ogenblik wanneer u tracht te ontdekken wat uw sterke kanten zijn, dat u vanuit onze zijde en zeker wanneer u zich instelt op de harmonie die voor u van belang is, en laat het ons nu hier even houden dat we zouden zeggen: de kleur blauw, dan gaat alles wat met die kleur in harmonie is u in zekere zin trachten bij de staan, ook in zekere zin trachten te inspireren. Daardoor ga je krijgen dat u zich sterker gaat voelen, evenwichtiger. Dat u, en dat is voor elke kleur zo, zaken gaat doorzien. Bij de ene zal het op die wijze zijn en bij de andere zal het op die wijze zijn. De ene kan het gewoon met een buikgevoel hebben en de andere heeft het gewoon omdat hij plots iets leest of te horen krijgt en zo een combinatie kan maken. Maar voor ieder op de eigenste wijze zullen er duidelijke punten zijn waarmee je iets kunt bereiken. Wanneer je dan vanuit die rust en vanuit die zekerheid, dat je er niet alleen voor staat, dit kunt overbrengen naar uw ganse lichaam, en daar bedoel ik dan mee het stoffelijke lichaam, dan ga je krijgen dat bijna automatisch, dat lichaam zich gaat trachten, waar er onevenwichten zijn, deze onevenwichten in evenwichten te herstellen.

En nu komt er een toch een zeer belangrijk punt. Stel u voor dat een onevenwicht, in vele gevallen zoals de weersomstandigheden nu zijn bijvoorbeeld wat er zich afspeelt in de bronchiën, de luchtpijp, of misschien zelfs de longen. Begin dan niet met het idee op te bouwen dat uw longen moeten genezen of uw longen moeten versterken, of uw longen moeten harmonischer zijn met de rest van het lichaam. Wanneer u zoiets doet dan zit u eigenlijk op het verkeerde spoor. Dan gaat u alle energie en aandacht naar een punt trekken waardoor dat misschien wel op dat ogenblik uw longen zich beter gaan voelen, maar doordat alles weggetrokken is naar dat ene aandachtpunt krijgt u misschien dat uw maag het niet accepteert, of uw darmen zeggen: wat is daar aan de hand? omdat daar misschien iets ook niet 100% in evenwicht was en dan heb je gewoon het probleem verlegd.

Wat is nu in wezen belangrijk. In wezen is hier belangrijk dat je er vanuit gaat, vertrekkende vanuit uw gedachtewereld, dat uw lichaam harmonisch is en dat alles in uw lichaam in een stoffelijk evenwicht is en harmonieert met uw aura of uw fijnstoffelijk lichaam. Dat de invloed van uw fijnstoffelijke organen in harmonie zijn met uw stoffelijke organen, zonder dat je gaat detailleren, zonder dat je gaat zeggen: “mijn hartchakra is in harmonie met mijn hart” of “mijn zonnevlechtchakra is in harmonie met mijn plexus solaris”. Nee, dat doe je niet.

Je bouwt voor uzelf in een rustperiode een beeld op dat alles een geheel is, een grote prachtige harmonie binnen het kader van de kosmische kracht waar u zich het beste mee voelt. Dan zult u opmerken dat u om te beginnen meer weerstand krijgt, de weerstand van het lichaam zal vergroten. Dat waar er effectief afwijkingen aanwezig zijn in het lichaam, deze uitgevlakt gaan worden. Daarmee heb ik niet gezegd dat wanneer iemand bijvoorbeeld een verkoudheid heeft en je past dit toe, dat het niet gunstig zou zijn om u gewoon verder te verzorgen. Dat is een totaal andere benadering en die blijft natuurlijk gelden. Het drinken van de juiste kruidenthee of de juiste tisanes enz. is altijd meegenomen. Zo zijn er nog veel fysieke zaken die je steeds kunt proberen.

Maar het grootste belang in deze tijd is dat wat uw beeldvorming, uw gedachten aangaat, dat je die zo harmonisch mogelijk tracht te houden en uit te voeren.

Want – en dat is iets waar je 100% zeker van kunt zijn – de meeste mensen zullen in de komende maanden zichzelf zieker maken door alle verkeerde informatie die er komt, plus nog de nodige verkeerde medicatie die gegeven wordt en het hek is helemaal van de dam.

Houd er rekening mee dat op het ogenblik hetgeen wat men naar de bevolking toe – overal ter wereld – aan het spelen is, zoals bijvoorbeeld de raadgevingen die gegeven worden naar inentingen toe voor die nieuwe griep enz., dit is een puur commercieel gegeven, maar er zit wel een klein nadelig aspect aan vast.

Eerst en vooral krijg je niet wat men u pretendeert dat men u gaat geven. Dat wil zeggen dat ondanks alles wat dat er op het ogenblik gecontroleerd en gedaan wordt, er op dit moment zaken in omloop zijn gekomen en gebruikt gaan worden, die niet in overeenstemming zijn met hetgeen wat zij pretenderen dat het zou moeten zijn.

Het gevolg daaruit gaat zijn dat degene die dat in zijn lichaam ingespoten krijgt daar redelijk nare gevolgen van gaat krijgen. Dit kan zelfs op redelijk korte termijn van enkele maanden gebeuren, u zult dat zelf kunnen vaststellen. Maar dat is iets waar wij ons eigenlijk niet mee moeten bezighouden.

Waar we ons wel mee moeten bezighouden is dat we voor onszelf de juiste weg kiezen en dat we voor onszelf in het juiste evenwicht blijven. Zo zullen we voorkomen dat door hetgeen wat rondom ons gebeurt, we teveel beïnvloed worden en eigenlijk daar fysiek, en niet alleen geestelijk maar zeker fysiek ook, te veel schade uit krijgen.

Dat is eigenlijk de praktische boodschap en de praktische les die ik jullie vanavond wil meegeven. En dit is niet alleen omdat dat hier van toepassing kan zijn, maar omdat dit op zeer korte termijn voor zeer velen van toepassing kan zijn. Het is ook iets dat u zelf, ‘wanneer u er om gevraag wordt’, kunt doorgeven aan anderen.

Iemand die ook maar iets geestelijk geïnspireerd is, geïnteresseerd is zelfs, zal zeer snel begrijpen hoe zoiets functioneert. De meeste mensen, ach, die kennen wel iets van invloeden en ondanks alle wetenschappelijke kennis zullen toch de meesten nog overtuigd zijn van het feit dat bijvoorbeeld mensen die onder een bepaald gesternte geboren zijn en dat dat gesternte, die kosmische tendens, invloed heeft op u.

U kunt dat niet wegcijferen. U kunt dat trachten te ontkennen, maar desondanks blijft het feit dat bijvoorbeeld iemand die geboren is onder het stelsel “Zon”, zeer veel in zijn of haar leven zal te maken hebben met die zonne-energie en zal opmerken dat juist via die zonne-energie zij of hij zich het krachtigste kan bewijzen, kan voordoen. Waar je krijgt dat andere mensen die onder andere stelsels geboren zijn, ik denk bijvoorbeeld aan – en dat wordt soms wel gezegd, maar dat is ook niet 100% correct – mensen die onder de planeet “Algol” geboren zijn, daar wordt van gezegd: die planeet is de planeet van de duisternis.

In zekere zin zou je dit zo kunnen vertalen, nochtans wanneer je onder die planeet geboren bent, wil dat niet zeggen dat jij automatisch met alles wat duisternis is in harmonie bent. Want er zijn ook typische andere aspecten aan verbonden waar je dan wel met in evenwicht kunt zijn. Waardoor dat zo iemand bijvoorbeeld de kans heeft om met alles wat de aarde aangaat zeer goed te kunnen omgaan. Stel dat die persoon een landbouwer is, dan is de kans heel groot dat hij, dankzij het geboren zijn onder die planeet, heel goede oogsten realiseert. Waar zijn buurman, die precies hetzelfde doet, veel minder realiseert. Ook hier spelen die kosmische harmonieën, die evenwichten, en zo kun je verder.

Zo kun je zeggen, je hebt iemand die onder Neptunus is geboren, of Saturnus, noem maar op. Dan krijg je misschien mensen die heel goed zijn in distributie enz. Dus alles hangt er een beetje vanaf welke kosmische invloeden er, niet alleen op het moment van uw geboorte, maar ook in het verdere verloop, met u het meest in harmonie zijn. Waar het meest van terug te vinden is en zo krijg je dan dat je voor bepaalde zaken veel beter iets kunt realiseren dan voor andere.

En wanneer we dat zoals voor vanavond naar onze gezondheid trekken, die toch zeer belangrijk is, want wanneer uw lichaam niet meer wil meespelen dan kan dat soms wel hinderlijk zijn. Zelfs wanneer we kunnen zeggen: oké, voor de geest is dat misschien een leerschool die hij of zij wil ondergaan. Maar toch, we zijn geïncarneerd in de stof en we moeten trachten met die stof het zo goed mogelijk te doen en er zo veel mogelijk essentiële leerscholen uit te halen. Het punt is dan, wanneer je uzelf beter leert kennen, wanneer je leert ontdekken met wat u eigenlijk het meest accordeert, dat u dan ook de meest juiste weg kunt bewandelen. Dat u daar het meeste uit kunt puren, wat voor u zeer doeltreffend kan zijn.

En dat is dan niet alleen geestelijk mooi meegenomen, maar dat is dan ook in het stoffelijke mooi meegenomen. Want wanneer u, stel nu dat u in harmonie bent met al wat dat beweging is, dan kunt u via die weg zeer veel leerschool opdoen. Dan bent u misschien iemand die heel gemakkelijk van het ene punt naar het andere punt gaat, zonder dat u daarbij stil moet staan en van alles moet ondernemen om zeker te weten dat hij of zij terecht komt daar waar hij naartoe wil.

Ik weet het, het zijn maar kleine stoffelijke details. Maar het is juist door al die zaken, wanneer zij in een mooi evenwicht zitten dat het voor u een meer interessante weg is die u voert naar een hogere bewustwording en daar draait het in het leven om. In het leven draait het echt niet om “wat staat er op mijn bankrekening”, oh, het is meegenomen dat u middelen hebt om te doen en te laten wat u wenst, maar daarom hoef je niet een massa te bezitten. In het leven is het ook niet belangrijk of dat je grote titels draagt.

In het leven is het belangrijk wat je kunt ervaren, hoe je met de wereld kunt omgaan. Niet de wereld veranderen of de wereld trachten aan passen aan u zelf, nee. Maar hoe jij in die wereld staat, hoe jij die wereld ervaart, want vergeet niet dat die wereld enkel en alleen maar bestaat in jouw wereld, in jouw gedachten, het is jouw wereld. Wanneer jij als stofmens hier niet meer bent, dan bestaat voor u deze wereld niet meer. Voor de anderen bestaat hij nog wel, maar daar heb jij niets aan, dat geeft u geen meerwaarde.

Op het ogenblik dat je in een stoffelijk lichaam aanwezig bent, dan heeft uw geest daar een meerwaarde en kan hij met de leerscholen daar later verder zijn weg gaan. Maar op het ogenblik dat uw geest het stoffelijk lichaam verlaat, loslaat, stopt die wereld. U moet daar eens goed over nadenken. Daarom is het ook zo boeiend dat u leert afstand te nemen van alle mogelijke beïnvloedingen die anderen u trachten aan te doen. En gemakkelijk is dit niet in deze maatschappij, want u wordt langs alle kanten bestookt met van alle mogelijke gedachten en ideeën. Ja zelfs door ons, wij zijn geen uitzondering.

Het enige verschil misschien is dat u van onze zijde uit te horen krijgt dat hetgeen wat wij vertellen dat dat ons idee is, maar dat je daar zelf over moet nadenken. Dat je daar voor uzelf de waarden moet uit puren die voor u nuttig en bruikbaar zijn en dat is de essentie, dat is het belangrijkste.

En wanneer je dat niet alleen doet ten opzichte van hetgeen wat wij voor u brengen, maar wanneer je dit ook probeert te doen voor alles wat op u afkomt, en niet alleen over stoffelijke zaken, maar ook over geestelijke zaken, dan ga je heel snel vooruit. Want we zien toch dat wanneer we spreken over geestelijke zaken dat heel veel mensen veel van wat gebracht wordt zomaar aanvaarden, zomaar slikken. Wanneer we eenzelfde gegeven zouden hebben in stoffelijke zin, of ten opzichte van een bankrekening zouden brengen, zouden ze misschien dadelijk protesteren, zouden ze misschien dadelijk zeggen: “daar zijn wij niet mee akkoord”.

Wat daar tegenover staat is dat wanneer dikwijls iets gewoon geestelijks gebracht wordt, men leest iets in een boek, men hoort ergens iets in een kerk, of in een moskee, enz., men neemt het aan, men denkt er soms zelfs niet meer over na. En in deze tijd zien we zelfs dat zeer velen – wat het geestelijke aangaat – gewoon alles zomaar slikken, er gewoon geen aandacht meer aan schenken. Dat hetgeen wat verteld wordt, meestal door degene waardoor het gebracht wordt, zo gebracht wordt dat hij of zij er het voordeel uithaalt en men gaat er gewoon mee verder. Dat houdt natuurlijk in dat wanneer mensen zo’n zaken slikken en er mee aan de slag gaan, dat dit ook voor hun eigen geestelijke ontwikkeling meestal een grote rem is. Die rem zal soms wegvallen op het ogenblik dat zij door gewoon wat ze aanvaard hebben, in botsing komen op zulke wijze dat ze niet meer weten welke richting ze uit moeten. Maar dat had vermeden kunnen worden door gewoon zelf na te denken, door zelf te beslissen wat u gelooft, wat u wilt aanvaarden. En dat is niet alleen voor het geestelijke, maar dit is heden ten dage, in de crisisperiode waar u inzit, ook voor uw eigen stoffelijk lichaam zo. Ik heb aan het begin van de avond tegen jullie gezegd: “gebruik in veel gevallen het gewone boerenverstand,” dit heb ik niet zomaar gezegd.

U hebt veel kennis in uzelf zitten en zeker wat uw eigen lichaam aangaat bestaat er geen betere genezer dan uzelf; mensen vergeten dat soms. Maar u weet in vele gevallen perfect wat er in het lichaam fout loopt. Tracht dan zo goed mogelijk daarop te reageren en wanneer je hulp nodig hebt van deskundigen, die moet niet verworpen worden. Maar ook bij deze hulp, denk er eerst over na en besluit zelf wat jij kunt aanvaarden wat goed is voor uw lichaam of niet. Want dit kan soms wel iets totaal anders zijn dan wat de deskundigen veronderstellen dat goed voor u kan zijn. Want wat zien we in deze maatschappij? Hoe deskundiger men is hoe minder dat men de harmonie ervaart. Maar doordat men zelf de harmonie niet kent in zijn eigen wezen, en dit is toch zeker op het ogenblik in vele takken van de wetenschap zo, kan men ook niet het juiste evenwicht creëren of de juiste oplossing vinden. Het gevolg is dat men heel veel zaken gaat proclameren en doen die eigenlijk het verkeerde resultaat creëren.

Kijk, ik kan u een klein voorbeeld geven waar u misschien even over kunt nadenken. We leven op het ogenblik in een maatschappij die medisch gezien een strijd tegen kanker aangaat, vooral met chemoproducten. Daarvan kunnen we zeggen dat dit ongeveer hetzelfde is dan wat de middeleeuwse geneesheren deden met aderlatingen. Wanneer je dit tegen uw arts zou zeggen zou die ten zeerste geaffronteerd zijn, want zijn kennis ligt veel verder. Maar – toch is het zo, omdat men door de beperkte enorme kennis die men heeft – maar beperkte – men ziet het ganse plaatje niet. Men ziet een klein deel, men ziet een deel in een lichaam dat zegt: “ik wil leven”, want ondanks alles is het dat. En dat gaat men dan, omdat men dat niet kan plaatsen, omdat men daar niet mee kan omgaan, vernietigen.

Maar doordat men dat vernietigd, creëert men dat terzelfder tijd in dat zelfde lichaam andere cellen zeggen: “wij willen leven”, “wij zijn niet met die vernietiging akkoord”. Het gevolg is dat de uitzaaiingen veel sneller gaan; maar dit wil men niet hebben. Zo goed dat de middeleeuwse arts niet wilde hebben dat wanneer er een aderlating gelaten werd dat het lichaam daar zwakker van werd. Nee, ze gingen er vanuit dat de gifstoffen, de duivelse gassen, enz., want dat zat er dan ook nog bij, via die aderlating het lichaam verlieten en dat de patiënt beter was.

Wanneer we die zaken naast elkaar leggen dan zien we een even groot sterftecijfer, dan zien we een hele grote mislukking. En het zal hier ook nog een tijdje duren voordat men van deze big business zal afstappen. Want dan moet je andere artsen krijgen, dan moet je andere lieden krijgen die anders gaan denken. Die hetgeen wat ik hier vanavond gebracht heb, het lichaam in het geheel gaan bekijken en niet alleen dat stoffelijk lichaam, maar ook dat geestelijke aspect daarvan gaan inbrengen. Want wat voor zin heeft het om een patiënt die door het negatief ingesteld zijn, door alles naar zich toe getrokken te hebben wat ook maar negatief kon zijn, trachten te helpen? Wanneer je die nu duidelijk maakt dat in eerste instantie die negatieve gedachtesporen moeten veranderen. Wanneer je dan zo iemand gaat behandelen, dan ga je zaken vernietigen maar in tussentijd krijg je nog meer negatieve gedachtesporen binnen die het geheel dan nog versterken. Wanneer we nu zouden kunnen komen dat zo iemand, door welke beïnvloeding dan ook, de gedachten kan draaien en kan gaan geloven in genezing, dan is er een mogelijkheid die totaal anders ligt dan degene die nu standaard gebruikt worden.

Dit zijn ook geestelijke wetenschappen en zij gelden op alle terreinen. Maar voor de periode die komt, denk ik dat het basisidee die ik u vanavond gegeven heb, niet alleen geldt voor u persoonlijk, maar u kunt het ook, wanneer uw hulp gevraagd wordt, uitdragen. U kunt proberen ook anderen duidelijk te maken dat het niet zo hoeft te zijn, dat je dat allemaal niet hoeft door te maken. Dat je de zaken wel op een andere wijze kunt aanpakken en er mee omgaan. En zelfs als dat maar een klein beetje een verschuiving geeft, al is het een meerwaarde in het geestelijk denken van de persoon, dan is er veel bereikt. En wanneer dit dan verder doorgegeven kan worden, dat het als het ware een soort van reactie vormt, een kettingreactie, dan is het inderdaad zeker de moeite waard geweest om het even uit te proberen.

Zijn er op dit ogenblik, wat deze materie aangaat, bij jullie nog vragen gerezen. Nu ze zijn er wel, dat heb ik al afgelezen, maar je moet ze ook nog stellen natuurlijk. Dan mag je dat nu even doen, voordat we dit eerste deel afronden.

  • Broeder, wij hebben in onze Nederlandse kennissenkring een geval van kanker die ook inderdaad met chemo en alles bedolven wordt en daaronder lijdt. Maar deze mensen, hij is ziek en zij verzorgt hem, maar deze man is dankzij deze ziekte tot allerlei inzichten gekomen die hij voordien niet had. Dat aspect speelt toch ook een rol.

Dat is zeker een aspect dat een rol kan spelen en sta mij toe te zeggen dat dit soms voorkomt, maar dat dit niet bij het merendeel van de ziektegevallen voorkomt. Nu ga ik iets heel cru zeggen, het zal misschien choquerend zijn, maar weet u dat de meeste onomkeerbare kwalen in gang worden gezet door de eigen geest? En zeker hier in deze maatschappij, in uw westerse maatschappij. Niet bijvoorbeeld in Afrika, daar leeft men en daar doet men ervaringen op. O ja, ik weet het, voor u westerling is dat geen leven, die armoede, die oorlogen en al wat er is. Maar voor velen is dat een zeer rijk leven aan ervaring. Waar de westerling een leven heeft gecreëerd dat bij wijze van spreken, zeker wanneer we kijken hier in het West-Europese gedeelte, dat je geboren wordt en dat je bij wijze van spreken in alles verzekerd bent, geprogrammeerd bent hoe uw leven moet verlopen en wat er allemaal voor u gedaan zal worden.

Het gevolg is dat je een maatschappij hebt doen ontstaan, eerstens, dat er zeer veel primitieve incarnaties zijn ingesprongen. Maar waarvoor de geest, die werkelijk ervaring wil opdoen, niet zoveel meer te halen is.

Met als gevolg dat wanneer een persoon in de stof zelf niet voldoende revolutionair is om ertegen in te gaan en te zeggen: “ik ga mijn eigen weg en ik vertik het om mij te laten leiden door al die regeltjes die door de anderen worden opgelegd”, dan krijg je personen, die een leven leiden van geboorte tot bijna aan het graf, waarbij geestelijk stilstand is. En dan wanneer uw geest de mogelijkheid ziet – en dit klinkt misschien hard, maar het is ook een harmonie – dan gaat die geest zaken stimuleren, gaat die geest bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je toevallig verkeerde zaken inademt, eet, doet, enz., maakt niet uit. En de geest zal dan zijn energie toespitsen op het feit van die ziekte, omdat op dat moment die ziekte, ondanks voor de stofmens, zeer erg, pijnlijk, veel miserie, een leerschool kan inhouden waardoor hij de incarnatie als dusdanig nog gedeeltelijk kan redden. Maar ja, dat hoort een stofmens niet graag. Want we leven allemaal liever lui en lekker.

Ik denk dat dit een voldoende uitgebreid antwoord is op de vraag.

  • Volgens mij is het inmiddels zo dat entiteiten waarnemen dat ze met mij in contact kunnen komen. Maar dan rijst bij mij de vraag: op welke manier kan ik hier het beste mee omgaan? Hoe kan ik tot een, voor die entiteiten en voor mij, een duidelijke conversatie komen? Want het lijkt hier toch echt te gaan om entiteiten waarvan ik denk dat ze in de meeste gevallen ondersteuning nodig hebben tot het bewustmaken van hun realiteit. Ook denk ik aan te voelen dat hier een belangrijke taak is weggelegd, nl. het begeleiden van entiteiten naar hun geestelijke wereld.

Zeer lief geformuleerd dat er mensen zijn, die laat ons zeggen, met ons inzitten en ons willen helpen in de sferen waar wij zijn. Ik zou op deze vraag willen antwoorden en dit is niet alleen een antwoord naar de persoon die deze vraag heeft gesteld, maar voor iedereen die dit antwoord hoort.

Het is effectief zo dat we op het ogenblik een tijd beleven waar dat de contacten met de sferen en de stof veel gemakkelijker zijn. Dat er heel veel mensen, al dan niet bewust, al dan niet aanvaard of niet aanvaard, inspiratie krijgen of opvangen enz. Dit wil echter niet zeggen dat vanuit onze zijde de geest staat aan te kloppen met: “wil je aub zus of zo”. In deze vraagstelling gaat het vooral om niet zo zeer geesten vanuit onze sferen, maar eerder om astrale figuraties. Wezens die bestaan en zij bestaan dankzij de denkbeelden van vele anderen. Je kunt daarvoor gevoelig zijn en dit kan dan natuurlijk zeer lastig zijn. Want deze astrale figuren gaan zich op allerlei wijze trachten aan u vast te ankeren omdat zij uw energie, uw gedachtekracht, nodig hebben om te kunnen blijven existeren.

En ik kan u garanderen, lieve vrienden, dat er op het ogenblik enorm veel astrale wezens op deze aarde bestaan en werkzaam zijn, en mensen beïnvloeden, zelfs soms in sterk negatieve zin. Hoe dat die wezens ontstaan zijn dat zou ons te ver leiden, maar ze zijn er.

Wat de vraagsteller hier aanbrengt en het probleem is volgens mij – voor zover ik het kan nagaan – wel degelijk op deze terreinen te zoeken en het beste zou zijn dat hij of zij dit afsluit, zo weinig mogelijk daarmee bezig zijn. Het gedachtebeeld dat hij of zij hier de geest, de broeders aan onze kant, mee kan helpen is heel lief en sympathiek, maar is niet juist.

De stofmens kan soms bij overgang de broeders, die de overgang begeleiden, helpen met bepaalde gedachtebeelden. En zo zou je kunnen zeggen: “oké, ik help de geest”. En soms zullen wij vanuit onze zijde bepaalde mensen contacteren om, via bepaalde gedachtebeelden, geesten die block zitten, die vastzitten, trachten naar het licht te brengen. Maar dit is iets helemaal anders dan de situatie waarop de vraagsteller hier doelt.

Daarbij wil ik nog zeggen, en dit is dan een hint naar degene die de vraag heeft opgesteld, let op, het fenomeen vindt ook nog annexen aan medicatie. En dit is toch niet onbelangrijk om daar rekening mee te houden.

Ik denk dat ik de vraag zo correct mogelijk heb beantwoord opdat iedereen daar iets aan heeft en dat degene die de vraag opgesteld heeft nu weet in welke richting het verder kan.

Als er geen vragen meer zijn dan gaan we nu over naar een korte pauze, om daarna gezamenlijk te mediteren.

Kort samengevat: volg uw eigen aanvoelen, volg uw eigen gezond verstand, laat u in de komende maanden niet meeslepen door alles wat via media zo mooi wordt gebracht. Want u zal opmerken dat, voor degenen die de kans nog hebben om nog een tiental jaren hier op aarde rond te lopen, binnen dit en effectief enkele jaren er grote schandalen losbarsten aangaande hetgeen wat men nu allemaal aan het doen is. Maar hier gaat nog een tijdje over heen en het is misschien boeiend voor de jongeren onder u om dit even in uw achterhoofd te houden, want ze zullen dan opmerken dat een avond als deze voor hen heel waardevol is geweest. En de anderen zullen het wel aan onze zijde waarnemen, geen probleem, daar is het ook gezellig.

Ik wens jullie nog een prettige pauze en laat ons dan samen, straks, een meditatie opbouwen waar iedereen ook een beetje meer kracht en evenwicht kan uithalen, zodat je straks allemaal evenwichtiger, zo goed geestelijk als stoffelijk, huiswaarts kunt keren.

Deel 2.

Hier zijn we dan weer. Voor ik aan de meditatie begin wil ik nog even een korte mededeling doen.

De boodschap die gaat gebracht worden door de vertegenwoordiger van de Witte Broederschap, zal plaatsvinden op de 2de bijeenkomst van oktober. Het programma van eind oktober zal dus even anders zijn, gelieve daar nota van te nemen en het is misschien ook interessant om toch zeker, indien mogelijk, daar stoffelijk bij aanwezig te zijn.

Meditatie: Eigen lichaam en geest in harmonie brengen.

Ik zou graag met jullie vanavond de praktische kant in de meditatie benaderen van hoe we ons eigen lichaam en onze geest in harmonie zetten zodat we zo weinig mogelijk tegenwerkingen krijgen.

Daarom vraag ik jullie, laat ons beginnen met even alles wat ons de laatste tijd gestoord heeft, van ons af te zetten. Stel u even voor, zoals je hier zit, dat u alles wat u stoort, wat volgens jou hinderlijk is, disharmonisch, dat dit aan de aarde gegeven wordt via uw voeten.

Dat het gewoon aan de aarde gegeven wordt, het vloeit weg, het vloeit in de aarde. Zodat we kunnen beginnen met een ingesteldheid die vrij is van spanning, die vrij is van disharmonie.

Dat we gewoon kunnen denken aan de eenheid, aan de harmonie, in die mate de harmonie dat we kunnen ons één voelen met de Bron. De Bron waaruit we gekomen zijn. En dit is voor iedereen anders. Maar we houden het hier gewoon bij het algemene beeld. We zijn ontstaan uit die Bron, we zijn daar deel van en zo vormen we hier tezamen één geheel, één krachtig geheel.

Wanneer we nu even dat geheel benaderen, dan zien we dat dit geheel omsloten is door een pracht van kleuren. We kunnen zeggen dat de Zeven Heren der Sferen zich rondom ons hebben gesloten, wij bevinden ons in een prachtige cocon waar alle kleuren zich in manifesteren en ieder kan zijn eigenste kleur daarin waarnemen als hoofdkleur. Ieder vindt zijn eigen harmonie hierin. Laat ons deze kracht, deze kleur, volledig doorstromen. Het is alsof onze aura één wordt met deze sfeer, met deze kracht. Samen zijn we hier een groot prachtig pallet. En zo zie je dan hoe niet alleen uw stoffelijk lichaam maar uw hele aura inkleurt, prachtig helder in kleur.

Zo zie je hoe de kundalini zich beweegt, hoe de stroming als dusdanig loopt. Vertrekkende van bij de stuit gaande tot aan de koord, de gouden of zilveren koord, die u verbindt met de eeuwige Bron. U ziet hoe al deze werkingen als het ware borrelen in een evenwicht, u ziet hoe vanuit de kundalini al die energiebanen evenwichtig gekleurd zijn. Hoe de speling van al de energiepunten een uitstraling geeft van evenwicht. U ziet hoe al deze krachtmanifestaties zorgen dat alles van u, en daar bedoel ik mee vanaf het puur stoffelijke tot het meest geestelijke lichaam, met elkaar verbonden zijn, in elkaar gesmolten zijn, tot één krachtig geheel. Er is geen onderscheid meer op dit ogenblik tussen welke lichamen dan ook, maar er is ook geen onderscheid meer tussen ons, we vormen allemaal één krachtig geheel. Een geheel dat in pure harmonie is met de oorsprong.

We zijn een centrum van licht, van kracht, van harmonie. En laat ons nu niet alleen deze harmonie, deze kracht, in onszelf aangewend blijven, maar neem nu ook diegene waarvan u weet dat die uw hulp verlangt, die uw steun nodig heeft, neem die op hier in deze kracht. Ieder van u kent wel iemand, ieder van u weet voldoende wie kan geholpen worden, wie om hulp heeft gevraagd enz. Vul dit in, niet in het beeld van in detail, maar als geheel opgenomen in deze kracht. En laat dan deze kracht volledig vrij, zodat wat je ook gevraagd hebt zich zonder beperking in een evenwicht, in een kosmische harmonie, in een harmonie met de Heren der Sferen kan voltrekken. En zet op de voltrekking geen tijd, want dat is een beperking. Zet op de voltrekking geen beeld, want dat is een beperking. Maar wees vanuit de kern van uw wezen er zeker van dat wat de kosmos wil laten gebeuren, om het evenwicht in dat bestel te realiseren, dat zich dat zal voltrekken. Dat dit de juiste hulp is, de juiste ondersteuning voor degenen die dit nodig hebben.

Voel de eenheid, voel de kracht. U bent op het ogenblik als het ware een fonkelende ster aan het firmament. U straalt, u bent één, u bent als een komeet aan de horizon. Een komeet die licht en vreugde brengt, maar die vooral alles in harmonie weergeeft. Een komeet die door zijn invloed de sterke kanten, de krachtige polen, het zoekende licht, in ieder die het aanschouwt naar voren brengt.

Deze kracht, deze harmonie, zijn uw werkinstrumenten waar je ook steeds weer opnieuw voor uzelf mee aan de slag kunt gaan. En wanneer je er mee werkt en u steeds opnieuw in deze groep plaatst, u steeds opnieuw in deze bijna volmaakte sfeer begeeft, dan blijft u voor uw medemens die schitterende komeet aan de horizon, waar men steeds opnieuw naar verlangt, waar men steeds opnieuw zijn kracht uit put om verder te gaan.

Laat deze krachten jullie volledig doortrekken. Voel hoe elke vezel van uw lichaam door de sfeer is geladen. Voel hoe elke cel zich als hernieuwd voordoet. Voel hoe uw aura één krachtige energie is. Voel hoe de kundalini stroomt. Voel hoe alles u aangenaam is, hoe u samen één bent, hoe u samen verbonden bent en toch over de mogelijkheid beschikt om individueel te helpen, in te vullen waar het nodig is.

Dit gevoel is de kracht van de toekomst, dit gevoel is als het ware de toverstaf van de magiër om steeds opnieuw het resultaat te behalen dat nodig is om uw weg, zo goed in het stoffelijke als in de geestelijke wereld en sferen, verder te zetten.

Het gevoel is de koppeling met alles wat u al ervaren hebt, wat in uw bestaan al heeft plaatsgegrepen en wat nog mogelijk is. Dit is al het krachtige, het is het geheel, het is de harmonie met de Bron, dit gevoel omvat alles. Gebruik en koester het, maar probeer het niet te analyseren want dan is het weg. Laat het gevoel het gevoel zijn, dan zal je opmerken dat je er steeds sterker uit voort komt. En ook degene aan wie je denkt, wie je hulp wilt geven, wie je wilt bijstaan. En wanneer we dit zo steeds weer verder doorgeven, dan kunnen we ervan op aan dat na verloop van tijd dit bijdraagt tot de algemene vernieuwing van alle sferen die op dit ogenblik op deze planeet zich manifesteren.

Dan kunnen we ervan op aan dat de Heren der Sferen alles inkleuren op de mooiste wijze, zodat de planeet terug haar kracht, haar kleur en haar evenwicht hervindt. En dat het de moeite loont om als mens hier op deze planeet een leven door te maken, de stoffelijke ervaringen op te doen. En die krachten hebben wij nu in handen, die krachten kunnen wij nu doorzenden, met die krachten kunnen we nu omgaan, want we zijn één eenheid, we zijn één harmonie, we zijn de komeet aan de einder, maar de komeet van de blijde boodschap. De komeet van de nieuwe tijd, de aankondiger van de nieuwe wereld.

Laat ons nu rustig tot onszelf komen, gewoon zijn wie we zijn. Laat ons dankbaar zijn naar de Heren der Sferen omdat zij ons hebben willen bijstaan en ons hebben willen inspireren. Laat ons de Bron danken omdat wij de mogelijkheid hebben gekregen om deze ervaring op te doen. Laat ons de inkleuring die we gemaakt hebben koesteren als een waardevol juweel. Koesteren als een symbool voor ons van harmonie, waarmee wij de komende tijd kunnen doorkomen en er mee kunnen werken. En dan kunnen we vanavond hier vertrekken met een meerwaarde, zo goed op geestelijk terrein maar ook een meerwaarde op stoffelijk terrein.

En zo zijn wij geladen met de goddelijke energie, de energie van de Bron, om onze taak die we nog hebben in de maatschappij, uit te voeren. Geladen met de kracht, het licht en de harmonie, die we hier samen vanavond hebben opgebouwd.

Hiermee besluit ik deze avond. Mag ik vragen om gewoon rustig deze avond verder te besluiten, u mag onderling nog wat praten, maar houd het rustig en stil. Geniet van hetgeen hier is opgebouwd en ga dan met dat gevoel van licht en sterkte, dat gevoel van harmonie, huiswaarts, en ga ermee aan de slag in de komende tijd. Dan zult u ervaren dat hoe meer u ermee werkt, hoe sterker alles zal worden en hoe meer u ermee bezig bent hoe mooiere resultaten bij u zullen opduiken. En dat is wat, op dit ogenblik, uw maatschappij en uw wereld van node heeft.

image_pdf