Glimlachen en tekenen rondom u

13-11-2012

Zo, vanavond zou ik graag met jullie even het hebben over hoe u in deze tijd u zich het beste kan opstellen. En dan zou ik het onderwerp van deze avond eigenlijk willen stellen als zijnde ‘glimlachen’.

U zult allemaal opgemerkt hebben dat de laatste periode er aardig in ieder van u zijn leven wat is gebeurd. En we zien, als we jullie volgen, dat je als groep zeer goed functioneert. Dat wil zeggen dat er al een redelijk sterk automatisme is om zich op de groep te richten. Dat heeft het voordeel dat je daardoor telkens eigenlijk in deze beschermende sfeer wordt geplaatst, waardoor er veel zaken naast u afvloeien. Daar tegenover staat dat we opmerken dat in het gewone dagdagelijkse, ondanks jullie ingesteldheid, je nogal de neiging hebt van zaken naar u toe te halen. Je kunt zeggen dat dit een algemene interesse is dikwijls, die aan de mens eigen is, maar anderzijds ook een beïnvloeding van alles wat rondom u aan het bewegen is. En dan zien we dat er velen onder u nogal geëmotioneerd soms meegaan in wat zij te horen of te zien krijgen. En dat is natuurlijk in deze tijd iets wat je best niet teveel over u heen laat komen.

We weten allemaal, in deze donkere periode van het jaar, dat een mens heel gemakkelijk overgaat naar melancholie en vanuit die melancholie nogal eens verkeerde zaken interpreteert. Dit is eigenlijk onnodig. Daarom kunnen we zeggen dat één van de punten die u in deze tijd voor zou moeten houden is dat u, om te beginnen, niet teveel aandacht geeft aan al deze duistere invloeden, maar dat u probeert voor uzelf eigenlijk lichtend te zijn. En hoe kun je het gemakkelijkst lichtend zijn voor uzelf? Dat is heel simpel: door te glimlachen.

Wanneer u als individu gewoon even glimlacht, dan ontstaat er rondom u een aura van licht. En hoe sterker het goed-voelen, het glimlachen u eigen wordt, hoe sterker de uitstraling van dit licht. Met als gevolg dat u, ten opzichte van de anderen die het soms moeilijk hebben, en die niet over de mogelijkheden beschikken waar u over beschikt, dat zij, dit waarnemende, de kans krijgen ook zaken te relativeren en misschien zelfs voorbij te gaan of te ontsnappen aan duistere invloeden. Want het is nu eenmaal zo dat licht en duister eigenlijk een en dezelfde medaille is. Het is alleen maar de kant die u voor u beschouwt, die u gaat beïnvloeden. En de mens heeft nogal eens de neiging vanuit zijn geaardheid, vanuit zijn opvoeding, naar de duistere kant te kijken en daardoor, zeker in deze tijd, een beetje wegzinkt in een soort, laat mij zeggen, sfeer waar je beter niet in terecht komt.

We hebben jullie hier al veel tips gegeven. We hebben jullie al laten opmerken dat het noodzakelijk is dat u leeft in de dag dat u bent. We hebben u al laten opmerken dat het best is dat u zich niet vast ankert aan oude gedachten, aan oude patronen. En u mag het ons niet kwalijk nemen wanneer we telkenmale opnieuw dit herhalen. Want we zien dat het nodig is. Er is nog altijd een te groot verschil tussen het theoretische, dat u allemaal heel gulzig binnendrinkt en de omzetting in de praktijk. U hebt natuurlijk het grote voordeel dat u behoort tot een groepswerking. U hebt daarvoor gekozen. En u weet ook dat u vanuit onze zijde daarin zeer veel steun en begeleiding krijgt. En dit is een heel goede zaak. Zo ontsnapt u aan velerlei zaken die op het ogenblik plaatsgrijpen. Maar niettegenstaande dat kunnen wij niet altijd en onder alle omstandigheden ervoor zorgen dat alles als een fluitje van een cent voorbijgaat. Dit is niet mogelijk. Uw eigen leerscholen moet je ook doorlopen. En dit is in een periode waar we nu in zijn soms niet gemakkelijk. U ziet rondom u dat de vaste waarden waar u in groot gekomen bent, allemaal eigenlijk afbrokkelen. Het is alsof u langs krijtrotsen loopt die plots instorten. De machtige natuurlijke constructies vallen ineens in puin. En op zich is dit niet erg wanneer u zich er maar ver genoeg van af houdt. Als u verder wandelt, op enkele honderden meters van de instorting, gaat u er geen last van hebben. Maar wanneer u, zoals de meesten, de bescherming zoeken onder deze rotsen, ja, dan wordt u als het ware meegesleurd. En dan is het nog maar de vraag waar het eindigt.

Daarom wil ik op een avond als deze dit toch nog eens duidelijk naar voor brengen. U hebt allemaal de mogelijkheid om met heel veel resultaat heel positief deze veranderingen door te komen. Zolang u maar aan de slag gaat met hetgeen wat al als kennis bij u aanwezig is. En één van de grote punten is: dat u beseft dat u uw eigen werkelijkheid kan opbouwen, wat we u aangeleerd hebben als de tweede werkelijkheid. Wanneer u dit voldoende opbouwt, dan zal u kunnen waarnemen dat deze tweede werkelijkheid wel degelijk voor u werkzaam is. Dat u wel degelijk in deze nieuwe sferen op een juiste wijze kunt leven en werken. En dat u het oude, sta mij toe te zeggen, de dagdagelijkse eerste werkelijkheid, die aanwezig is, met gemak kan loslaten en er zelfs om glimlachen. “Waarom heb ik mij in Godsnaam om al die zaken zo druk gemaakt? Ik kan gewoon met mijn kennis, met mijn ervaring, in mijn eigen werkelijkheid, in mijn eigen wereld existeren, ontwikkelen, verdergaan.” Zolang u maar voor uzelf duidelijk kunt maken dat uw eerste werkelijkheid, uw dagdagelijkse stoffelijke bestaan, in wezen één grote illusie is. Voor de stofmens is dit soms moeilijk te aanvaarden. Af en toe krijg je wel eens een knauw en moet je toegeven: “Oh, ik dacht dat het anders was.” Maar toch heb je de neiging van steeds weer te grijpen naar dat stoffelijke patroon. En steeds weer, en zeker in deze tijd en in de komende jaren, ga je meer en meer geconfronteerd worden dat je eigenlijk naar iets grijpt dat er niet meer is of er zelfs helemaal niet is geweest.

Ieder kan dit voor zich invullen. Ieder heeft zijn eigen ervaringswerelden daarin. Maar laat ons daar niet teveel tijd aan besteden. Laat ons vooral bezig zijn met de nieuwe mogelijkheden, de nieuwe krachten, die in de verandering van de tijd voor ons openliggen. Het oude is geweest. Maar het nieuwe is zich aan het vormen en daarin kan je zelf een zeer grote rol spelen. De kunst is van u niet meer te storen aan al hetgeen u dagdagelijks voorgeschoteld krijgt, even te glimlachen en uw eigen weg verder te gaan, beseffende dat wijsheid kennis is, maar kennis daarom nog geen wijsheid. Wanneer de wijsheid niet doorleefd wordt, ben je weinig met de ontzettende kennis die op het ogenblik overal, zogezegd, aanwezig is.

U wordt op dit moment rond de oren geslagen met mogelijkheden. Er is een vraag naar ons toe geformuleerd geweest, de laatste maand, van: “Is het niet mogelijk, bijvoorbeeld, een bijeenkomst als deze via de moderne communicatiemiddelen in beeld door te geven?”

O ja, dat is heel goed mogelijk. Alleen heeft dit geen enkele waarde, noch nut. En daarom hebben wij ook heel drastisch gesteld van: “Kijk, dit hoort niet tot ons werk.”

Wanneer iemand behoort tot onze groep, dan kan hij in gedachte, op afstand, want tijd noch ruimte speelt een rol, mee aanwezig zijn in het gebeuren dat hier plaatsgrijpt. Door de gedachteconcentratie van de stof en de geest tezamen wordt je mee opgenomen in de sfeer die we opbouwen tijdens de les die we geven. Wanneer u echter nu volgens de moderne middelen dit zou doorspelen, dan krijgt u dat noch de stof, noch de geest ongestoord zich kunnen focussen op de krachtsopbouw die wij tijdens elke les creëren. Want door het visuele en het geluid wordt u afgeleid. U zou zelfs opmerken dat u veel zaken waarschijnlijk niet gehoord of gezien hebt of zelfs misschien zaken hoort of ziet die door ons niet naar voor zijn gebracht. Want dat ook is uw moderne communicatie. Het is om die reden dat we zeggen: “Kijk, dit is niet het middel dat gebruikt kan worden.” Ondanks dat u misschien denkt van: ja maar, Aquarius is toch een technische eeuw waar dus heel veel mogelijk is. Zeer zeker. Maar op het ogenblik kun je ervan op aan dat het merendeel van kennis dat u via dat wereldwijde net opdoet, behoort tot duister. En daarmee zeg ik dat, gewild, veel verkeerde informatie via dit medium aan u doorgegeven wordt. U beseft niet hoe sommige regeringen, en hier ga ik geen landen noemen want anders kan ik zelfs dit medium hiermee in gevaar brengen, maar op het ogenblik massaal, maar ook massaal, op alle terreinen verkeerde informatie de wereld rond zenden. Het erge van de zaak is dat de moderne ‘internaut’, om het zo te zeggen, gestopt is met zelfstandig nadenken en denkt dat alles wat hij leest, ziet of hoort juist is. Dat hadden bepaalde regeringen al heel snel door en zijn er massaal misbruik van gaan maken. Daar tegenover staat ook dat grote misdaadorganisaties op dit ogenblik hetzelfde doen. Men heeft dit nog altijd niet door. Ach, dat komt wel hoor. Maar, het zal eerst grote gevolgen hebben. Maar in tussentijd krijgt hetgeen dat nodig is, het duister, de mogelijkheden om vele foutieve en verkeerde zaken aan de man te brengen. Dit alles, en ik wik mijn woorden, zal leiden tot hetgeen u vroeger hier al hebt kunnen aanhoren. Het zal het einde betekenen van heel grote bevolkingsgroepen. Het zal het einde betekenen van heel veel waarden die nu als normaal en evident in een maatschappij worden aangenomen. En dat is de vernieuwing. Want juist doordat dat kan gebeuren, krijg je daar het tegenovergestelde, het lichtende, het krachtige, dat de vernieuwing, die Aquarius inhoudt, naar voor brengt. En juist dat ligt, voor jullie bijvoorbeeld, in de mogelijkheid te werken met de tweede werkelijkheid. U niet te laten meeslepen met hetgeen dat u in grote getale over u krijgt, maar juist u als ‘Einzelganger’ op te stellen om verder in het Licht te gaan, te glimlachen over hetgeen men u allemaal komt vertellen wat men gehoord, gelezen en gezien heeft en in uzelf te denken: ach, ik ga wel mijn weg, het stoort mij niet. Ik ga voor hetgeen ik kan aanvoelen. Ik ga voor hetgeen ik kan waarnemen, beseffende dat alle kracht, alle mogelijkheden in u persoonlijk aanwezig zijn. Want dat is juist het mooie in deze vernieuwing. Het besef dat alles in u aanwezig is. Het besef dat je niet afhangt van anderen die u het eens zullen komen duidelijk maken.

De mensheid heeft de laatste eeuwen altijd achter zogezegde leiders aangekoerst, omdat de mensheid zijn eigen mening niet durfde te vormen. Alles was vastgelegd. Alles bestond uit dogma’s, alles bestond uit axioma’s en noem maar op. Maar die tijd is voorbij! We zijn nu gekomen in de tijd, in de periode, dat van ieder mens die in het Licht werkzaam is, gevraagd wordt dat hij of zij zelfstandig nadenkt en vooral gaat volgens hetgeen hij of zij in zijn hart, aanvoelt. Open te staan voor de wisselwerking tussen uw geest en uw stoffelijk denken. En u hebt de mogelijkheden want dankzij, ja dankzij, de sterke invloeden die er nu zijn en die niet de kleuren zijn waar de meesten van houden, maar dankzij deze invloeden verdunt steeds meer de scheiding tussen de geestelijke mogelijkheid en het stoffelijk aanvoelen. Zodat, wanneer u zich meer en meer – en voor de meesten is dit de gemakkelijkste weg via een dagelijkse meditatie en ontspanning te doen – openstelt voor hetgeen uw eigen geest wilt inbrengen, u van daaruit ook sterker uw tweede werkelijkheid kan zien ontwikkelen. En gezien de scheiding tussen stof en geest, uw eigen geest, dunner en dunner wordt, wordt ook de scheiding tussen onze zijde en uw zijde filterdun. Met als gevolg dat wij ook steeds meer mogelijkheden krijgen om diegenen die het Licht weergeven, te inspireren en te ondersteunen. Want het is niet omdat u in de groep zit, dat u alleen daardoor met ons contact kunt hebben. U kunt ook buiten dat groepsgebeuren u openstellen en contact hebben. Het voordeel natuurlijk van een groep is dat het veld zeer krachtig is en zeer veel mogelijkheden inhoudt. Maar dit wil niet zeggen dat u niet zonder dit zou kunnen.

We leven in een tijd dat, wanneer je je openstelt voor de vernieuwing, wanneer je met de glimlach, als het ware, het Licht rondom u laat schijnen, u van alle zijden ondersteuning en hulp kan verwachten. En dit kan u toch een zeer positieve boodschap noemen. Een boodschap die stralend is in de duistere periode waar we nu in zijn.

En dan zou ik jullie nog een kleine praktische tip willen meegeven. U hebt allemaal geleerd hoe u zich kunt afschermen tegen allerlei invloeden. De ene stelt zich voor dat hij onder een douche van licht staat. De ander stelt zich voor dat een stolp hem beschermt en zo verder. Wij hebben vanuit onze zijde een beeld terug naar voor gebracht dat reeds duizenden jaar efficiënt gangbaar is en dat we ook aan deze groep wensen mee te delen.

Namelijk: maak u de voorstelling dat u omsloten bent door een goud-spiegelend ei, een gouden ei met spiegelende wanden. Daardoor krijgt u de mogelijkheid, als u dat beeld opbouwt, en ook dit doet u best wanneer u zich even kan ontspannen en mediteren, als u dit beeld opbouwt, dan krijgt u dat al hetgeen dat niet in harmonie met u is, reflecteert op de spiegel die dit ei is. Maar het ei is het symbool van de volledigheid. In het ei is alles omsloten.

Het is hetgeen wat ik jullie daarjuist naar voor hebben gebracht: alle kracht, alle licht is in u. Het komt niet van die of die leider. Het komt niet van de paus of van de iman of van de Boeddha of van de dalai lama. Nee, het zit in u. En de oude symboliek van het ei, een symboliek die duizenden jaren oud is, die in deze streken zijn oorsprong vond bij de druïden, die het dan weer overgenomen hebben van de Atlanten en zo verder, is iets dat door de vele perioden die reeds voorbij zijn gegaan, steeds weer opnieuw is gebruikt en opnieuw. Deze symboliek is geladen met kracht door de duizenden jaren heen op aarde hier en door het gebruik van de zovelen in de stof en in de geest. Er is geen enkel symbool dat zo krachtig kan werken om afscherming te geven als het gouden ei dat spiegelt, waar u zich in bevindt. Het is een symbool dat gebruikt wordt in de stof, maar ook in de geest. Klinkt misschien raar, maar ook daar is dit symbool als energievorm zeer geschikt.

En dit wetende, kunt u in deze tijd voor uzelf heel mooie resultaten bereiken. U kunt vanuit deze afschermingspositie voorkomen dat uw eigen aura besmet wordt met duistere ideeën en u kunt tezelfdertijd vanuit deze positie voor uzelf zeer duidelijk uw tweede werkelijkheid opbouwen en op aarde tot ontwikkeling laten komen. Want wanneer u zo werkt, dan kan u er ook van op aan dat de krachten die de aarde op het ogenblik opwekt, dat deze u zullen bijstaan.

En wanneer u beseft welke van de aardse krachten u het meest harmoniëren, dan kunt u zich daarop richten en kunt u van daaruit voor uzelf een zeer sterk lichtende sfeer opbouwen. Voor alle duidelijkheid, want ik lees hier af dat sommigen niet goed mee zijn: wanneer u bijvoorbeeld weet ‘ik ben een aardtype’, dan weet u dat u met het aardelementaal meestal de sterkste binding hebt. Wanneer u weet ‘ik ben lucht, water of vuur’, dan kunt u zich daar aan binden. En sommigen zullen beseffen dat zij ether zijn, niet zovelen, maar sommigen wel. Dit is ook bruikbaar. Het is een kwestie van aanvoelen. Het is een kwestie van innerlijk weten. De meeste onder u weten het van zichzelf, voelen het duidelijk aan.

Maar dat houdt in dat u, vanuit uw lichtende positie, als u deze goed inneemt, kunt aanvoelen wat deze elementalen, in harmonie zijnde met de ganse aarde, met de ganse wereld, in hun planning hebben. Dat houdt voor u in dat u door dit aanvoelen voor uzelf veel kan voorkomen. Dat u in een positie komt zoals uw verre voorgangers wanneer zij aanvoelden dat het vuur het rijk ging vernietigen, dat zij weg trokken. Of anderen die aanvoelden dat het water ging zuiveren, dat zij ook weg trokken. Ach, u kent de legenden die ontstaan zijn door deze zaken. Maar deze legenden zijn allemaal wel gebaseerd op echte gebeurtenissen.

En dat is nu weer aan de orde. Leer omgaan met uw harmonieën. Leer aanvoelen. U bent allen kinderen van deze planeet. Stoffelijk bent u onafscheidelijk deel van de aarde. Geestelijk niet, stoffelijk wel. En het is juist die stoffelijke weg die u hier zeer grote leerscholen kan geven. Durf aanvoelen. Durf gaan voor hetgeen u waarneemt. Ondanks alles misschien wat anderen ten opzichte van dat stellen. Stoor u er niet aan, maar ga volgens hetgeen u in uw innerlijk aanvoelt als zijnde juist. Al is het de aarde die met u communiceert of is het een geest die met u communiceert, zolang dit gevat is binnen dit Licht, binnen deze Kracht, kan u er mee omgaan, kan u er mee verder.

En ten slotte zou ik zeggen, niet onbelangrijk in deze tijd: heb oog voor de tekenen rondom u. Ook dit wordt nog te weinig toegepast. Meestal moet u met uw neus ergens tegenaan lopen of moet u ergens over struikelen om u te gaan afvragen wat er aan de hand is. Let op de kleine zaken die rondom u gebeuren. En vooral, stel de vraag: waarom? En laat in u rustig het antwoord tot ontplooiing komen. En aanvaard het antwoord dat komt. Begin niet het rationeel weg te redeneren, want dan bent u uzelf aan het bedriegen. Maar tracht het antwoord te volgen. En u zal opmerken dat, steeds meer en meer, wanneer deze zaken zich voordoen, dat het duidelijk wordt dat het antwoord op de waarom-vraag u in de juiste richting plaatst, u de juiste mogelijkheden geeft. Alles op aarde is eigenlijk één groot web. Alles is aan elkaar verbonden. En wanneer u, bij wijze van spreken, hier tegen de deur botst, dan kan u ervan op aan dat ergens op aarde iemand anders er ook een reactie van heeft.

Wanneer u hier, bijvoorbeeld, opmerkt dat een vogel uit de lucht valt, dan kan u ervan op aan dat, gewoon door het feit dat dit gebeurt, ergens anders een storm uitbreekt.

Ja, dit zijn kleine nadenkertjes. Maar ze zijn gebaseerd op echte gebeurtenissen. En nu kunt u denken: ja maar, moet ik dan zo alert zijn? Wel, hoe alerter u bent, hoe gemakkelijker u door het leven zal gaan. Daarmee bedoel ik, dat u voor zaken die u tegenkomt, u steeds afvraagt: waarom? In sommige gevallen zal u misschien kunnen glimlachen, in andere gevallen zal het misschien uw buikgevoel zijn dat zegt: doe dit of doe dat. Volg het! Laat u niet meeslepen met wat anderen u trachten voor te houden. Want dan komt u er in deze tijd nogal bekaaid van af. Kijk maar wat er allemaal rondom u op het ogenblik gebeurt. Op het ogenblik dat u zich anders instelt, op het ogenblik dat u zich niet mee laat slepen met alles wat men u aanbiedt, maar heel rustig uw eigen weg gaat, dan zal deze tijd voor ieder van u een zeer leerzame en verrijkende periode zijn en zal het leven dat je nu leidt een aardige bewustzijnsvooruitgang inhouden wanneer u terug bij ons komt. En dan gaat u weer verder kunnen, hebt u misschien meer kunnen ervaren en leren dan misschien enkele levens, die je tevoren al gehad hebt, samen hebben opgebracht. En dat is hetgeen ik jullie toewens. Dat is hetgeen dat ik op een avond als deze met deze les jullie wens te geven.

Denk er rustig over na, herbeluister het, zet u terug in de sfeer, tracht te ontdekken wat er voor u persoonlijk in deze les ligt en dan kan ik jullie zeggen, dan zal ieder van u dit een zeer waardevolle avond kunnen vinden. En hiermee sluit ik mijn les af.

Deel 2

Zo. Aan mij de eer om uw vragen deze avond te beantwoorden.

 • Kan ik de ‘rood-vuile’ invloed zien als een confrontatie met de optelsom van disharmonieën op onze aarde, waar ik als een spiegel in kijk?

De kleur van de sfeer die de aarde doordringt, veroorzaakt op de aarde bepaalde reacties, omstandigheden en zo verder, is echter niet de optelsom. De invloed vanuit de kosmos die hier als ‘rood-bruin’ wordt omschreven gaat, zeker bij diegenen die een bepaalde instabiliteit vertonen, deze versterken. Dat moet ik jullie niet uitleggen, dat kun je dagdagelijks rondom u zien bij hetgeen wat er allemaal gebeurt.

Maar dit is niet de optelsom en daardoor ‘rood-bruin’, neen, het is juist omgekeerd. En als je dat beseft, dan weet je dat je best, als je deze zaken aanvoelt, de materie die je geleerd hebt in acht neemt. En dan moet u echt geen angst hebben van in de spiegel te kijken, om het zo te zeggen.

 • Het bestrijden van een snotneus wordt als een metafoor gebruikt om ook bij de ‘ rood-vuile’ invloed niet in verweer te gaan. Wanneer ben je nog aan het strijden en wanneer ben je jezelf aan het faciliteren in geval van de snotneus en de ‘rood-vuile’ invloed?

Ik dacht dat het voorbeeld van de snotneus hier niet als metafoor bedoeld was, maar eigenlijk als een praktisch voorbeeld. In die zin, wanneer je iets op uw weg tegenkomt dat u niet aanstaat en je gaat daar tegen strijden, geef je eigenlijk eerstens je eigen energie af aan hetgeen wat u niet aanstaat, met als gevolg dat u in een verzwakte toestand komt. Door uw strijd merkt u ook niet op wat er rondom u gebeurt.

Wanneer men hier het voorbeeld gaf van de verkoudheid, is diegene die met alle middelen de verkoudheid bestreed, verliest daar eerst zijn eigen lichaamsweerstand om via lichaamsoneigen middelen de verkoudheid te bestrijden. U kunt daar in slagen. Maar doordat u dat doet, heeft uw lichaam zijn eigen weerstand zo ondermijnd dat u, wanneer er zware infecties passeren, er niet tegen bestand bent. En dit is met alles zo.

Wanneer u – en nu zal ik het in een ander voorbeeld gieten, dan zal het misschien wel zeer duidelijk zijn – ziet dat de Staat met uw geld gaat lopen, zoals het op het ogenblik gebeurt, en u gaat daar tegen strijden, dan kan ik u garanderen dat u alles kwijt geraakt. Op het ogenblik dat u zich daar niet aan stoort en zegt: “Ach, het is toch maar papier of het is toch maar een waardeloze nul”, dan krijgt u de mogelijkheid om waar te nemen wat u op dat ogenblik wel kan doen om verder te komen en geen last te hebben van de diefstal van de Staat.

U ziet, het is niet alleen de snotneus, maar het is op alle terreinen zo. Wat we u duidelijk wilden stellen met dit voorbeeld was: ga niet in strijd, maar bekijk hetgeen wat gebeurt, kijk wat je kan doen en wat de mogelijkheden zijn en ga uw gang verder. Dit is belangrijk.

Door niet uw energie in strijd te verspelen, open je alle mogelijkheden die er zijn en kan je op een juiste wijze juist kiezen en dan ook in het verloop de juiste handelingen stellen en de juiste resultaten behalen.

 • Klopt het dat, als je 100% in het ‘hier en nu’ leeft, dat dan automatisch het patroon van tijd verdwijnt?

Wanneer u zich in het ‘hier en nu’ manifesteert, om het zo te zeggen, dan kunnen we stellen dat voor u tijd niet bestaat.

Echter, dit is geestelijk uitgedrukt. Stoffelijk kunt u door te leven in de dag dat je bent, de tijdsduur voor het lichaam aardig wijzigen. Dat wil zeggen dat het effectief mogelijk is dat door in de dag te leven zonder een oog naar de toekomst of een drukte om wat gebeurd is, je een standaard leven kan verlengen gemakkelijk met verschillende malen. Wanneer u de geschiedenis van de mensheid zou kennen, dan zou u weten dat er regelmatig zo’n figuren op aarde hebben geweest.

Echter moet ik hier direct aan toevoegen dat de meesten onder u door hun opvoeding zo geprogrammeerd zijn dat zij dit zeer moeilijk nog zullen kunnen realiseren. Wat echter niet wil zeggen dat het steeds wenselijk kan zijn dat je als mens tenminste probeert te leven in het heden. Zo.

 • Er werd vroeger een vraag gesteld over vergeving. De broeder zei dat kosmisch gesproken niemand iets vergeven kan. Maar in de relaties tussen mensen onderling is elkaar iets kunnen vergeven toch wel heel belangrijk; voorkomt wellicht ‘wraak’. Wilt u uitleg geven?

Wanneer een mens denkt dat hij moet vergeven, dan, en ik zeg dit voor een spirituele groep als deze, zit hij goed fout. U moet beseffen dat u als mens, geestelijk gezien, niet kan vergeven. Want alles wat op uw pad komt, wat je tegenkomt, vertrekt vanuit uzelf. Dit is misschien hard, maar het is zo.

Wanneer je echter naar menselijke relaties in de stof gaat kijken en je laat het geestelijke achter, dan kun je zeggen: ja goed, vergeven is aan de orde. Maar dan maak je jezelf wat wijs, want dan stel je je eigenlijk boven de ander. Dan zeg je eigenlijk: ik ben meer als u en gezien ik meer ben als u, ach dan vergeef ik het u. Zie eens hoe goed ik ben van inborst. Natuurlijk, als je dat vanuit de geest bekijkt, lachwekkend, beseffende dat ieder mens, ieder leven gelijkwaardig is.

Dus neem mij niet kwalijk dat ik zo antwoord, maar vergeven kan je op de keper nooit. Je kan beseffen dat je in uw houding, uw houding, begrijp dit goed, fout bent. En dan kan je voor uzelf zeggen:”Kijk, hier wens ik niet verder te gaan, hier stopt dit”. Dan kan de andere dat misschien beschouwen als vergeving, als je dat zo wil. Maar in de eerste plaats is het bij uzelf tot ontdekking komen hoe het mogelijk is geweest dat je in confrontatie kwam met een ander, waardoor jij vindt dat jij zogezegd degene bent die vergeving mag geven.

Eigenlijk, en nu ga ik heel stout zijn hé, zet je je in de positie dat de priester of de dominee vindt dat hij als vertegenwoordiger van God u de vergeving mag geven. Daar zijn duizenden jaren van ellende op gecreëerd. Noch een priester, noch een dominee, noch eender welke ander kan u vergeving geven. Dat is onmogelijk. U kunt enkel voor uzelf stellen van: kijk, dit is voor mij afgerond.

Neem mij niet kwalijk dat ik dit zo dit naar voor breng, maar ik vind dat wanneer je spiritueel bezig bent en reeds lijk jullie zo lang bezig bent, dat je dit toch op zijn minst al een beetje moet beseffen. Denk er goed over na en u zult wel begrijpen wat ik hiermee wil zeggen.

 • Er wordt hier in de randstad van Nederland veel en vaak ingebroken met veel geweld. Dat roept bij velen, vooral bij alleenstaande ouderen, grote angst op. Niet zozeer om bezit, maar om fysieke (on-)veiligheid. Welke raad kan hier het beste worden gegeven?

Kijk, ik kan u hier maar één raad geven: stoor u er niet aan, trek het u niet aan. Ook hier weer komt het er op neer, wanneer er naar u toe fysiek geweld gebruikt wordt, zit de bron bij uzelf. Oh, dan klinkt hard. Oh, daar gaat men niet mee akkoord zijn. Toch is het zo.

U komt in uw stoffelijk bestaan enkel tegen wat u zelf creëert, wat u zelf in het leven roept. Ik zou hier een ganse avond een uitleg kunnen geven over hoe het komt dat u dit meemaakt. Maar ik denk dat er al genoeg hier naar voor is gebracht om dit zelf te kunnen uitzoeken en vast te stellen. Het is zo, effectief, het is op het ogenblik in de maatschappij een soort besmettelijke ziekte dat geweld overal aan de orde is. Maar dan moet u zich maar eens afvragen hoe dit komt, wat er de bronnen van zijn en waarom het steeds dezelfde zijn die dit geweld ondergaan en waarom bij anderen dit geweld zich niet voordoet. Wanneer u deze introspectie bij uzelf doet, zult u daarin vele antwoorden vinden.

Ik denk, en dit wil ik als slot er aan toevoegen, dat degene die zich er geen zorgen om maakt, die bij wijze van spreken zijn voordeur laat openstaan, niet geconfronteerd zal worden met het geweld. Maar degene die op het ogenblik angst heeft zijn bezit te verliezen in deze tijd en alles doet om zijn bezit bij te houden, mag er zeker van zijn dat hij in harmonie is met het geweld en er de problemen mee zal ervaren.

Zo. Dat is mijn antwoord. Oh, en ik weet dit antwoord bevalt de mens niet. Want hier ook weer moet de mens naar zichzelf kijken. Ook hier weer moet de mens beseffen dat alles vertrekt vanuit hem zelf. En in een tijd als deze, wanneer je weigert open te staan voor het Licht en liever meegaat in hetgeen wat het duister u voorhoudt, is dit zeer moeilijk en zal dit antwoord onaanvaardbaar lijken. Maar niettegenstaande dat geef ik dit antwoord omdat het correct is.

 • Broeder, ik doe gewoonlijk de oefening ‘geestelijke hulp bij overgang’ zonder iemand in gedachten te nemen. Eén keer echter wilde ik een tante helpen die enkele dagen tevoren was overgegaan. Net voordat ik aan de meditatie begon, stak ik een kaarsje en wierook aan en liep nog wat rond toen opeens de kachel begon te rammelen, zonder enige oorzaak. Ik heb enkele vragen bij dit voorval:
  Kan u zeggen wat hier gebeurde?
  Heeft het zin geestelijke hulp te bieden als de overgang heeft plaatsgevonden?
  En deed ik iets verkeerd?

Wanneer de overgang heeft plaats gevonden, dan kun je als stofmens alleen nog positieve gedachten doorgeven aan degene die is overgegaan.

U mag niet vergeten, op het moment dat iemand overgaat, dat deze wordt opgevangen door, wat wij noemen aan onze zijde, ‘onze afhaaldienst’ en dat deze alles in het werk stelt wat mogelijk is om de overgang en de heroriëntatie van de betrokkene zo goed mogelijk te laten verlopen.

Als stofmens hebt u hier weinig of geen invloed wanneer de persoon die overgegaan is, wenst van zichzelf te kennen zoals hij of zij werkelijk is. Maar zoals altijd zijn er zaken die niet lopen zoals ze moeten lopen. Dat wil zeggen: we komen nogal eens geesten tegen die bepaalde ideeën en bepaalde eisen hebben of die zichzelf niet willen kennen zoals zij daar staan na overgang. Dan krijg je heel gemakkelijk dat zij zich afsluiten, dat zij als het ware zich in het duister kapselen en gaan proberen van het oude, het stoffelijke, terug te bereiken. Dit is natuurlijk niet mogelijk, maar dit kan wel oorzaak zijn dat bepaalde fenomenen zich voordoen. Ik zeg niet dat in het voorbeeld dat hier gevraagd wordt het zo is. Ik wil het alleen maar naar voor brengen als zijnde een mogelijkheid.

Dus het kan zijn dat een bepaalde geest vast blijft hangen in een bepaalde half-stoffelijke sfeer en dat er dan, wat u als mens noemt, een soort spookverschijnselen kunnen ontstaan of niet verklaarbare fenomenen. Dit is niet de gewone gang van zaken.

In het voorbeeld dat hier gesteld wordt, is niets fout gedaan, maar is door uzelf een link gelegd die er eigenlijk niet is. Wanneer u, en ik herhaal het nogmaals, wanneer iemand is overgegaan, gewoon positief denkt, gewoon voor uzelf zegt: “Kijk, ga uw weg maar in het Licht, het is goed geweest, we zijn u dankbaar en zo verder”, u kunt dat met uw eigen woorden formuleren, dan is het ook voor diegene die eventueel een sterke binding met u had, gekend of niet gekend, aangenaam en zal deze er akte van krijgen en verder gaan. U kan altijd positief bijvoorbeeld een kaarsje branden. Dit is dan meer voor uw rust dan voor de rust van diegene die aan de andere zijde is. Maar neemt u van mij aan, een kachel laten rammelen doet een geest niet.

Er zijn wel nozems in de geest. Maar die nozems in de geest, die veroorzaken meestal andere fenomenen en zijn niet meestal juist overgegaan. Maar ja, ik ga daar niet verder op in of volgende maal krijg ik nog zo vragen. Goed.

 • De oefening van het ‘ei’ is reeds gekend. Toen werd er gesteld om een ‘reflecterend ei’ als afscherming te gebruiken. Nu is er sprake van een ‘reflecterend gouden ei’. Waarom het ‘gouden ei’ nu?

Omdat we opgemerkt hebben dat bij ieder van jullie nogal wat varianten zijn en dat het ’gouden ei’ eigenlijk het beeld is dat reeds gebruikt werd ver voor de mensheid.

Goud is de kleur van de milde inwijding, laat het ons zo zeggen. Is de kleur die verzachtend optreedt, die zeer veel mogelijk maakt.

Wanneer iemand bijvoorbeeld zegt: “Ik omkapsel mij in een spiegelend wit ei”, dan gaat die voor zichzelf ontzettend sterk alle zaken waarnemen. Omdat wit, en zeker helder licht, alles duidelijk maakt. En dit kan leiden tot, voor uzelf, onrust en dat willen we vermijden. Wanneer je goud gebruikt, is dit mild en helpt u dat gemakkelijk verder.

Wanneer u zou zeggen: “Ik gebruik paars”, dan krijg je weer dat daar een extra mystieke dimensie aan toegevoegd wordt. Voor sommigen zou dat heel goed gaan en voor anderen zou dat een barrière zijn. Dat heb je niet bij het gouden ei.

Ach, het is iets dat door de duizenden jaren heen, niet door de eeuwen heen, maar door de duizenden jaren heen, zijn waarde naar voor heeft gebracht. En de eivorm is de vorm waar alles in besloten ligt. Wanneer je dan dit op een zachte wijze met goud licht bekleedt en er voor zorgt dat de spiegeling daar is, dan heb je een perfect gegeven, je hebt een afscherming en ook, dat mag je zeker niet vergeten, u connecteert iets dat door de tijd heen een vaste waarde hier in dit zonnestelsel, ik zeg in dit zonnestelsel, is geworden. En dat is niet min.

 • Er werd gesproken in het eerste gedeelte over ‘ether’. Kunt u dat even toelichten wat er juist mee bedoeld wordt.

De geest. Voilà.

Kijk, hier in deze streken gaat men de elementalen meestal omschrijven als aarde, water, vuur en lucht en gaat men ether daar zelden bijhalen. Andere delen van de aarde gebruikt men dat wel.

Maar het is effectief zo dat ether in deze context dus gaat over de geestelijke krachten die in de aarde aanwezig zijn. U mag niet vergeten dat uw planeet een denkend wezen is. U mag niet vergeten dat uw ganse zonnestelsel, de zon, de maan, de andere planeten, allen denkende wezens zijn, dat daar ook groepsgeest aanwezig is en zo verder.

Wees gerust, ik ga u geen ganse zitting geven hierover, want dat gaat te ver. Maar dat is eigenlijk hetgeen wat wij bedoelen met ‘ether’. Deze geestesgesteldheid. En je hebt mensen die daaraan gevoelig zijn. Mensen die niet alleen gevoelig zijn voor aarde of water of vuur of lucht, maar die echt de gevoeligheid hebben en aanvoelen wanneer bijvoorbeeld de geest van de zon iets doorgeeft. Wanneer de geest van de aarde bepaalde reflecties geeft. Wanneer de maan iets zegt. Ach, dit klinkt sprookjesachtig, maar het is het in wezen niet want dit zijn allemaal bevoertuigingen waar geestelijke energieën aanwezig zijn. En deze geestelijk energieën spelen in het ganse kosmische spel een rol. En daar kan je dus gevoelig voor zijn. Zo simpel is het eigenlijk.

Zo. Dan rest er mij nog alleen een meditatie. En dit wil ik gerust doen. Is er iemand van jullie die een onderwerp voor de meditatie naar voor wil brengen?

 • Is het woord ‘ether’ storend hiervoor?

Er is niets storend. Waarom zou het? Als u zo graag dat wilt ervaren, dan gaan wij even daar te rade.

Meditatie: Ether

Voel u één als groep. Vergeet even uw individualiteit. Laat even alles los en wordt één in de kracht die hier aanwezig is.

Laat de kracht van de aarde waarop u leeft, tot u doordringen. Voel hoe dit geheel hier wordt opgeheven door de energieën die vanuit de aarde zich om ons heen sluiten. Luister naar wat de aarde u te zeggen heeft. Luister niet met uw oren, maar luister met uw hart. Luister wat uw moeder, de aarde, u zegt. Voel aan wat de krachten zijn. Voel hoe de aarde de harmonie die hier aanwezig is, aanziet als een lichtbron die haar aura een harmonische uitstraling geeft. Een uitstraling die samenvloeit met het Licht en de Kracht van de zon. Beiden vormen één geheel. En ook hier: stel u open voor wat de Bron van alle leven op deze aarde u vertelt. Stel u open voor wat je aanvoelt vanuit deze krachtige energie.

Probeer het niet in woorden te formuleren. Woorden schieten tekort. Maar misschien zijn de klanken die je voelt, de zindering, de trilling die je waarneemt van zulke hemelse grootorde dat u baadt in een sfeer van Licht.

En laat dan ook de reflectie van het licht en de zang van de maan tot u doordringen. En dan krijg je een eenheid. Een eenheid die je zou kunnen omschrijven als een kosmische liefde. Een kosmische liefde waarvan je nu deel bent. Want de aarde en de maan zijn één. Maar de aarde en de maan vormen een liefdesband met de zon. En zo stralen ze een eenheid uit in de ganse kosmos. Deze kosmische liefde hebben we nu in ons. Is nu hier een bron van lafenis voor ons, een bron van energie, een bron die het ons mogelijk maakt in de komende tijd op stap te gaan met het Licht aan onze zijde. Met het Licht dat straalt rondom ons. Een aura die geladen is met kosmische liefde. Een hart dat vloeit van deze harmonische evenwichten.

Wees één met deze kosmische liefde. Voel u één. Vergeet dat je als mens alleen op deze aarde staat. Wees één nu met deze aarde. U bent deze aarde. U bent deze zon. U bent de maan. Want u bent één in de liefde die deze allen voor elkaar kennen. Dit is geen stoffelijk gegeven, dit is een kosmische gegeven. Een kosmische waarheid. Dit is het gouden Licht dat in zijn mildheid u alle mogelijkheden geeft om uw eigen geestelijke ontwikkeling te laten openbloeien; om uzelf als het ware te zien als de lotusbloem die vanuit de chaos door de sferen heen zich boven het water opent en schittert in licht, kleur, klank en kracht. Want dat is hetgeen wat zich nu manifesteert door deze kosmische liefde. De lotusbloem opent zich en de weg naar bewustwording ligt voor u open.

Neem deze Kracht in u op. Niet om ze op te sluiten, niet om ze bij te houden, maar om ze uit te delen. Vrijelijk aan iedereen die deze Kracht wil aanvaarden. Ga met deze Kracht. Werk met deze Kracht. Leef met deze Kracht. Delend met ieder die deze zelfde kosmische liefde wil dragen. Die deze zelfde kosmische liefde wilt ervaren.

En zo ben je één met wat de mens omschrijft als de ether. Met wat de mens omschrijft als de geestelijke Kracht van de groepsgeesten die deze planeten, die dit stelsel, voor jullie in volle kosmische liefde in stand houden, omdat je de mogelijkheid zou hebben van uw bewustwordingsweg, uw bewustwordingsgang te gaan. Dit is de ware ether. Dit is de ware liefde. De ware harmonie. Wees één en ga uw weg. Volg uw taak en voer ze uit.

Dan kunt u nu rustig terug tot u zelf komen, beseffende dat u geroerd bent door de Krachten van ieder. En dat u met deze Kracht in de komende dagen aardig wat geestelijk werk kunt verzetten. U bent allen verbonden in deze groep met elkaar. Wees dan ook een eenheid. En het is niet omdat u huiswaarts keert dat de eenheid zou verbroken zijn. Integendeel, de eenheid wordt nog sterker. Zorg er voor dat u in de komende tijd er voor elkaar bent. Zorg er voor dat de gedachte van de Kracht die u hebt, de mogelijkheden die u hebt, steeds aanwezig blijven. En dan kan u als individu binnen de groep de veranderingen en de vernieuwingen met de glimlach doormaken.

Lieve vrienden ik ga nu het medium vrij geven. Ik wens jullie nog veel Kracht en Licht op jullie pad in de stof. Herbeluister hetgeen wat je vanavond als les gekregen hebt. En vooral: let op de tekenen en vraag steeds ‘waarom?’ Dan zal deze tijd voor jullie een tijd zijn van kosmische liefde, lichtend, vooruitgaand.