Harmonie en wisselwerking tussen mens en geest

image_pdf

15 november 2011

Meditatie: Geestelijke ondersteuning van een broeder.

We gaan vanavond het programma even wijzigen. De meesten van jullie zullen er op dit moment al van op de hoogte zijn dat er een paar medische complicaties zijn bij een kennis van jullie. We gaan in het eerste gedeelte hetgeen wat we hier al in praktijk toch een beetje geleerd hebben toepassen en zodat u ook als het ware praktisch kunt ervaren hoe een ondersteuning in een gebeuren kan zijn. Het initiatief gaat niet alleen vanuit onze zijde uit, maar ik kan dat ook bevestigen dat dit mede in akkoord is met uw voorganger.

 Mag ik u vragen allemaal er heel rustig te gaan bijzitten en zeer ontspannen te zijn en vooral u één te voelen met de groep, een eenheid te voelen, één grote harmonie. En niet alleen dat u de harmonie als mensen onder elkaar voelt, maar ook dat u de harmonie voelt met al uw broeders aan onze zijde die hierbij betrokken zijn. We vormen één grote sterke groep die een kosmische harmonie nu opbouwt die zo groot en zo krachtig is dat je even zelfs de tijd kunt terugzetten. Maak u daar geen voorstelling van, laat dit aan ons over. We bouwen deze kracht op en terwijl we deze kracht opbouwen, kunnen we voor onszelf het licht visualiseren. Ik zou aan jullie de raad willen geven van goudgeel licht te gebruiken, heel schitterend. En binnen dat goudgele licht zie je voor u, uw wereld in harmonie. Zie je voor u alles in evenwicht. Concentreer u nu op het brandpunt van de groep, op de kracht die hier opgebouwd wordt, de harmonie die hier aanwezig is. Breng er geen beelden in, tracht gewoon met uzelf, uw emotie, alles lichtend, evenwichtig te ervaren. Op dit moment bekijk uzelf in harmonie. Voel hoe jullie krachten samenvloeien. Voel hoe tijd en ruimte hier ophouden en dat de eenheid, de kracht er is. Deze energie, deze kracht, deze bundel laten wij nu zijn werk doen. Wij vormen er geen beelden bij. Wij geven deze kracht de vrijheid zijn werk te doen, zijn ondersteuning te geven, ook ten opzichte van onze broeder die hierbij betrokken is. Deze kracht wordt bevestigd. Niet alleen door de Vader, maar door de hele kosmos, zodat kan voltrekken wat voltrokken moet worden, zodat neergelegd kan worden wat neergelegd moet worden. En zo dat de kosmische wetmatigheid uitgevoerd wordt op de meest harmonieuze, krachtigste wijze. Deze kracht gaat uit, deze kracht voltrekt zich.

We zijn hier in vereniging samen om één van onze broeders te ondersteunen die op dit moment een nieuwe weg probeert te gaan. We zijn hier samen om de mogelijkheden te openen zodat hetgeen wat voorzien is voltrokken kan worden. We zijn hier samen in verbondenheid met de broeder die op dit moment de verbinding legt voor het nieuwe pad. De wegen van de kosmos zijn ondoorgrondelijk maar wij kunnen alleen vanuit het licht, met het licht, in harmonie, het gebeuren ondersteunen en bevestigen. Dat het gebeuren onze zegen en de zegen van de Vader mag meedragen. Het zij zo.

Mijn beminde broeders en zusters, u kunt nu rustig terug tot uzelf komen. U kunt rustig uw emotie vrij laten. Op dit ogenblik is via tijd en ruimte voltrokken wat voltrokken moest worden. Wij hebben bijgestaan waar het nodig was. Wij hebben ingegrepen omdat wij van oordeel waren dat de fout die medisch gemaakt werd niet toelaatbaar was. Wij hebben dit ook gedaan omdat dit voor ieder van u in deze groep een leerschool kan zijn. Een leerschool die in de toekomst door u meerdere malen zal kunnen herhaald worden wanneer het nodig blijkt. De grote kracht van deze groep is de inzet van ieder van u. En dit verheugt ons. Daarom zullen wij ook trachten in de toekomst deze groep nog sterker te onderrichten zodat ieder van jullie nog meer mogelijkheden krijgt om zijn taak hier op aarde verder uit te breiden en uit te voeren. Ik geef nu het medium terug over aan uw normale leraar in de veronderstelling dat deze waarschijnlijk het eerste deel zal inkorten om geen te zware last op het medium zelf te leggen. Mag ik even de uiterste stilte tijdens de wisseling alstublieft.

Zo, we hebben het even anders moeten aanpakken dan gewoonlijk. Maar u zult in de toekomst waarschijnlijk nog wel van deze zaken gaan meemaken. En het is voor jullie allemaal een heel leerzaam gebeuren. Het leren u niet voor te stellen van wat moet gebeuren en toch met de energieën en de krachten werken is niet zo’n evident gegeven. De begeleider van u daarjuist is er naar ons inziens zeer goed in geslaagd. De meesten onder jullie hebben dit op een zeer krachtige fijne manier meegemaakt en uitgevoerd.

Harmonie en wisselwerking  tussen mens en geest.

Ik ga het voor vanavond niet te ingewikkeld en niet te moeilijk maken. Maar toch zou ik graag even een kleine leerstof aan dit gebeuren toevoegen. Namelijk dat u als stofmens wanneer u met ons voldoende harmonie en vertrouwen opbouwt dat u heel veel kan bereiken. We hebben jullie al middelen aangereikt zoals het maken van uw eigen zegel, het maken van uw meditatiealtaar plaats, krachtplaats.

Als je nu langzaam maar zeker ook gaat voor uzelf leren werken met ons, dan kunnen we zeer snel vooruitgaan. Het is vooral een kwestie van vertrouwen hebben. Het is een kwestie van, wanneer u zaken niet goed weet, wanneer u aan zaken twijfelt, dat u zich naar onze zijde instelt en dat u zich openstelt voor hetgeen wat wij u kunnen doorgeven. En u hebt het grote voordeel dat u in een werkgroep zit waardoor u via de connectie vanuit de groep steeds weer met de juiste informanten contact kunt krijgen.  Iemand die buiten de groep staat, kan natuurlijk ook van onze zijde informatie krijgen, maar dan is het niet zeker of deze informatie wel degelijk juist is. Want op het ogenblik dat u als einzelgänger gaat, dan staat u open voor alles wat rondom u aanwezig is en dan kunnen er factoren een rol spelen die soms niet voor u althans, de juiste informatie doorgeven. Stel u voor – Ik zal het in een voorbeeld gieten dan gaat het duidelijk zijn. U bent iemand die laat ons zeggen heel graag zoetigheid eet. Die dagelijks een groot pak chocolade consumeert. En u vraagt hulp aan onze zijde en op dat moment is er een entiteit, die misschien juist is overgegaan, maar die om het zo te zeggen aan dezelfde chocolade verslaafdheid lijdt. Door hetgeen wat u uitzendt zonder dat u het beseft, namelijk uw drang naar chocolade, ga je heel gemakkelijk in harmonie gaan met deze entiteit. En dan krijgt u waarschijnlijk antwoorden die u wel bevallen. Dat u nog meer chocolade moogt eten maar niet de antwoorden die u eigenlijk zoekt.

Zulke zaken worden vermeden wanneer we in groepsverband kunnen werken. In groepsverband ben je gelieerd aan een aantal van onze broeders die steeds de groep begeleiden. En wanneer daar dan iemand in zit met een chocolade verslaafdheid, dan is het niet zo dat daar een entiteit direct vat op kan hebben, die deze verslaafdheid zou willen stimuleren vanuit zichzelf natuurlijk, omdat de afscherming van de groep dit voorkomt. En dit heeft vele voordelen. Eerstes krijg je een wisselwerking tussen alle leden van de groep. Stel u voor en ik ga het in de praktische voorbeelden houden. U bent ergens en door omstandigheden moet u bij wijze van spreken met een vrachtwagen of een bus of eender wat gaan rijden. U hebt dat nog nooit in uw leven gedaan. Op dat ogenblik heb je de mogelijkheid, doordat er in de groep, mensen of entiteiten zijn die die kennis wel hebben, dat u, door u erop in te stellen, wel degelijk dit voertuig in gang krijgt en u wel degelijk ermee kan verplaatsen. Ik stel het nu heel praktisch omdat dit voorbeelden zijn die bij iedereen goed doordringen.

Maar u kunt ook het op andere terreinen hebben. U kunt bijvoorbeeld voor een medisch raadsel staan. Door u op het geheel in te stellen, kunt u niet alleen, en dat is bijzonder belangrijk, toegang hebben tot wat leeft in de groep maar zelfs tot hetgeen wat er aan niet direct aanwezige kennis aanwezig is. Dat wil zeggen, dat door u erop in te stellen u via allerlei kanalen – welke ik u ga besparen hoe het in de geest functioneert – de juiste invloeden of gedachtebeelden kunt binnen krijgen. Je moet er natuurlijk altijd rekening mee houden dat hetgeen wat bij u binnenkomt door uw hersenen wordt omgezet. En daar ook weer moet u durven aanvaarden dat daar soms verschuivingen in kunnen voorkomen. Daarom is het ook – wanneer het om heel belangrijke zaken gaat en wanneer er de tijd aanwezig is – dat u een confirmatie vraagt. Een confirmatie kan zijn dat u, wanneer u een antwoord hebt op een probleem, het voorstelt of vraagt dat via een andere weg u nogmaals eenzelfde bevestiging krijgt. Wanneer het iets van levensbelang is – stel, u moet ergens een keuze maken die bepalend is voor de rest van uw leven – dan kunt u gerust dit antwoord driemaal vragen. Wanneer dit antwoord en dat zal dan zo zijn wanneer het correct is, driemaal onafhankelijk van elkaar aan u doorgegeven wordt, dan kan u er 100% zeker van zijn dat daar geen foutmarge meer in zit. En wees niet bang van dit te vragen. U hebt daar als stofmens het recht toe. Natuurlijk op het ogenblik dat u een heel snelle beslissing moet nemen is dit soms niet mogelijk. Maar nogmaals, dankzij het feit dat u in de groep zit, dat u als het ware aan elkaar verbonden bent, ik zou bijna zeggen als een soort kosmisch web, heb je steeds toch de zekerheid dat hetgeen wat binnen dat geheel doorkomt zeker niet negatief gaat zijn en mogelijkheden inhoudt om ermee om te gaan.

En een tweede punt dat ik daar nog wil bijbrengen is, ga ook meer af op uw eigen geest. We zien bij ieder van jullie dat dit nog te weinig aan de orde komt. Het aanvaarden van wat van uit onze zijde komt is gemakkelijker blijkbaar voor jullie dan te aanvaarden dat uw eigen geest u ook wilt helpen en kan helpen. De raad die ik u daarin kan geven is, tracht zoveel mogelijk te harmoniëren met uw eigen geest. En misschien herinneren de meesten onder u zich wel wanneer je klein waart dat er u verteld werd van: kijk, er zit een engeltje op uw schouder en langs de andere kant een duiveltje enzoverder, en dat fluistert u van alles in het oor. Als kind zullen de meesten dat misschien aangenaam gevonden hebben, maar in wezen is daar iets van aan. Het is niet een engel of een duivel, want in wezen zijn dat fantasiewerelden, fantasiewezens, sorry, van de mens zelf. Maar het is wel uw eigen geest die tracht steeds weer u te sturen. Waarom? Omdat de geest er alle belang bij heeft dat het lichaam kan uitvoeren waarvoor de geest eigenlijk het lichaam gezocht heeft. Het is een wisselwerking.

Nu in vele gevallen zien we dat het stoffelijk voertuig de geest wegduwt en er niet naar wil luisteren. Zeker in deze streken is dit niet meer aan de orde. Als je dat doet, dan ben je niet goed wijs, dan pas je niet in het algemeen maatschappelijk kader. Maar goed, dat laten we dan over aan de mensen die dit weten. Voor ons is het van belang dat we wel degelijk aandacht krijgen voor hetgeen wat onze geest ons wenst te laten ervaren. En hoe meer we daarvoor open staan, hoe juister we ook zullen kunnen handelen in zelfs de gewone dagdagelijkse dingen.

Maar er is meer. Wanneer wij ons openstellen en als het ware onze hersenen de toelating geven van deze impulsen te ontvangen, dan gaan we ook heel gemakkelijk, wanneer we slapen, wanneer we in rust zijn, de mogelijkheid krijgen dat de geest die op dat moment veelal ergens anders lering gaat opdoen of zaken gaat uitvoeren, van deze als meerwaarde naar ons toe te krijgen. Dat wil zeggen, heel bondig samengevat, u bent in een rustige slaap, uw geest gaat bepaalde zaken leren of uitvoeren en zal deze naar uw lichaam terugbrengen onder een soort droomgebeuren, waardoor dat in het lichaam er ook een ontspanning en een relax kan ontstaan. Een vorm van harmonie dan tussen het lichaam en de geest, die inhoudt dat je zaken bijleert. Voor een stoffelijk voertuig is het niet mogelijk alle geestelijke zaken om te zetten. Die werelden zijn te verschillend. U hebt daarjuist met krachten gewerkt, u hebt daarjuist de tijd verplaatst, dat kan een stoffelijk voertuig niet aan. Maar dat is ook niet nodig. De geest kan dit wel. En juist door de harmonie die ontstaat, gaat dit voor de stoffelijke voertuigen een positief effect geven.

Nu kunt u zeggen: wat heb ik daaraan als stofmens? Wel op het eerste zicht, misschien niet veel. Maar door die harmonieën die ontstaan op dat terrein zal je bijvoorbeeld in de loop van de dag, wanneer je een keuze moet maken, bijvoorbeeld tussen twee wegen, rijd ik links of rijd ik rechts, ik weet het niet, de juiste keuze spontaan maken zonder er over na te denken. Is die harmonie daar niet dan rij je verkeerd, want je kunt geen keuze maken. Zo zijn er ook zaken dat je bijvoorbeeld juist doordat deze harmonieën ontstaan en deze wisselwerkingen, je een juist boek in handen krijgt en juist leest wat je moet weten, of de juiste persoon ontmoet, of dat er juist kleine zaken gebeuren die nodig zijn om u weer verder op weg te helpen. En zo zie je maar dat wanneer jullie met de kennis die je al gekregen hebt, ook nu langzaam maar zeker, deze twee zaken meer tot uw dagelijkse gebeuren gaat laten behoren, dat je veel meer mogelijkheden gaat krijgen.

Bijvoorbeeld waar jullie misschien ook nog nooit erg op hebben gehad, u leeft dit leven. Maar uw geest heeft al vele levens doorlopen en zeer vele ervaringen opgedaan. Nu u kunt in dit leven bijvoorbeeld een keuze gemaakt hebben om mensen te helpen, de ene zal dit misschien in de medische wereld doen, de andere zal dit misschien in de psychologie doen en de andere zal misschien weer de idee hebben, ik schrijf boeken. Hebt u er al eens bij stil gestaan dat hetgeen wat u nu doet dikwijls een gewoon verlengde is van hetgeen wat in vorige levens reeds aan de orde was? Dat wil zeggen dat degene bijvoorbeeld die nu zich met de psychologie van de mens bezighoudt of de mens geestelijk tracht te helpen op een soort humane wijze, dat die misschien in een vorig leven kloosterling is geweest. En zo de mens een zekere spiritualiteit bijbracht. Dat degene die op dit ogenblik boeken wil schrijven om de mens daar een genot in te geven of een meerwaarde, dat die misschien in een vorig leven beeldhouwer of kunstschilder was en nu van de ene kunst de andere is gaan toepassen. De arts van vandaag kan in een vorig leven een kruidkundige geweest zijn of iets dergelijks. Wat wil ik daarmee zeggen, is het volgende. Dat juist door het gaan beseffen dat uw eigen geest een opbouw doet door meerdere levens, je toegang kan krijgen op deze wijze tot kennis die je nu op dit ogenblik niet bezit. Neem nu de arts die wanneer hij zijn geest in harmonie kan hebben, plots heel veel te weten komt via feeling wat bepaalde kruiden en planten in de natuur te betekenen hebben. Een van de mooie voorbeelden die u hier in vorige eeuw hebt gehad is uw beroemde dokter Bach. Die heeft zo een weg gegaan. En in zijn laatste leven de samenstellingen die hij gemaakt heeft, waren gebaseerd op ervaringen die hij als monnik als het ware en kruidkundige – want dat had hij wel gehad, in een vorig bestaan – in zich droeg en door zijn spiritualiteit en zijn denken heeft hij de mogelijkheid gehad van dit in dit leven verder door te zetten.

Zo kan de kunstenaar die nu boeken schrijft heel mooie beschrijvingen geven omdat bijvoorbeeld in een vorig leven hij dit met kleuren kon of met andere materialen, of misschien met klanken en nu met woorden. En zo kan je voor ieder een weg vinden wanneer je de koppeling maakt met uw eigen geest. Weinigen staan daar bij stil. Maar weet dat de meesten van u die hier aanwezig zijn aardig wat potentiële kennis in zich dragen die eigenlijk onaangeboord is. Omdat ze – en dat is het nadeel van deze maatschappij – te weinig luisteren, te weinig open staan, te weinig signalen opmerken, en ook omdat je vergeet de zaken zo simpel mogelijk te beschouwen en te benaderen. Jullie hebben allemaal geleerd dat alles ingewikkeld is. En het is een beetje de ziekte in deze maatschappij. Alles gaat naar specialismen, men gaat alles uitrafelen. Maar men vergeet dat hoe meer men zich specialiseert en hoe meer men uitrafelt, hoe minder men weet en hoe meer fouten men maakt. Want je ziet het geheel niet meer.

Kijk, op dit ogenblik kunnen we zeggen dat uw medische wetenschap aardig wat weet van hoe een lichaam in elkaar steekt, hoe een cel in mekaar steekt, we kennen zelfs DNA enzoverder. Maar we slagen om de dooie dood niet in om te begrijpen hoe alles eigenlijk functioneert. We interpreteren zaken verkeerd. Wanneer een lichaam zegt, ik wil leven dan gaan we het bestrijden. Want dit past niet in onze visie dus trachten we het te vernietigen. En wanneer er zaken eigenlijk zouden moeten vernietigd worden, gaan we ze cultiveren. Waarom? Omdat we zo’n specialisten geworden zijn dat we ja, misschien wel een steen kunnen samenstellen maar niet meer het idee hebben hoe we een kasteel moeten bouwen. Want dat snappen we niet meer. Maar we snappen wel de volledige samenstelling van de steen. Maar hoe alles in mekaar zit en alles aan mekaar hangt, wordt een probleem. Goed.

Daardoor zijn de meesten van jullie, in deze wereld, tot grote beperkingen gekomen. En dat is iets wat jullie nu langzaam maar zeker moeten kunnen gaan loslaten.  Je moet gaan durven luisteren naar wat uw eigen geest u te vertellen heeft. En verder kunt u luisteren – en of u dat nu aanneemt of niet – wat wij vanuit onze zijde u trachten mee te delen; daar hebt u nog de vrijheid in. Maar wat uw eigen geest tracht u duidelijk te maken dat is toch voor u ontzettend belangrijk. Want eens dat u daarin de juiste klikken kunt maken, de juiste harmonieën kunt leggen, kun je zeggen dat je ook qua bewustzijn steeds verder evolueert en dat uw stoffelijk leven, hoe lang of hoe kort het ook is, telkens weer een meerwaarde krijgt. Nu vrienden en maakt jullie echt geen zorgen of dat jullie leven nu lang of kort is. Je hebt er al veel geleefd en waarschijnlijk zullen wij allemaal, ook wij aan onze zijde, er aardig nog wat levens opzetten. Och, misschien niet op deze planeet. Misschien ergens anders. Maakt niet uit. Maar we zijn er nog niet. Maar we kunnen wel gebruik maken van de mogelijkheden die de Vader in ons gelegd heeft. De kansen die in ons aanwezig zijn. En als we daarmee meer en meer gaan omgaan, dan gaan we aardige voortgang gaan boeken.

 En dat is hetgeen wat ik hier vanavond nog graag naar voor wou brengen. Oké, ik weet sommigen onder u zullen denken, ja maar eigenlijk is dat toch niet nieuw. Toch wel. Denk er even over na. En u zult opmerken dat er toch zaken hier naar voor zijn gebracht die wel degelijk nieuw zijn, die wel degelijk interessant zijn om te gaan uitproberen. En dan kan ik zeggen als slot van kijk, wanneer u als groep dit in de komende maand kunt opbouwen en realiseren, dan kunnen we zeggen dat na de kering van het licht we op een zeer intensieve, praktische wijze, met jullie verder kunnen gaan.

En het is misschien voor ieder van u interessant even bij zichzelf na te gaan, welke materie eigenlijk hij of zij verder zou willen uitdiepen. En dit met elkaar even in overleg te brengen. En dan te zien waar in de groep de gelijke interessepunten liggen zodat we vanuit onze zijde voor jullie van daaruit lering aan ieder van u kunnen verschaffen zodat ieder van u telkens weer een stukje meerwaarde kan opdoen tijdens elke les die gegeven wordt. En zo kunnen we ieder van u klaar maken om meer en meer in de komende jaren zelfstandig te gaan handelen, om meer en meer ook spontaan boodschappen van onze zijde op te nemen en ook aan anderen door te geven. Oh, jullie moet allemaal niet dieptrance mediums worden. Sommigen onder u zullen het handig met de pen kunnen. Anderen misschien gewoon op een andere wijze. Er zijn vele mogelijkheden. Maar het is nu vrienden, dat je het zaad moet laten ontkiemen. Het is nu dat je de kans hebt om dit te laten groeien en er iets van te maken waar je werkelijk in de komende jaren iets mee bent. En dan zal je zien dat je telkens wanneer je ons nodig hebt, niet alleen een harmonie hebt met onze zijde maar ook met uw eigen geest. En dat daar prachtige wisselwerkingen uit kunnen voortkomen.

Vragen.

 Zo aan mijn de taak van uw vragen voor deze avond te beantwoorden Mag ik de eerste vraag alstublieft.

  • Graag wat meer uitleg over het werken met onze zegel. Is het de bedoeling dat we ons harmoniseren met de trillingsfrequentie van onze zegel. En eens dit bereikt dit uitbreiden naar harmonisering van hetgeen we willen bereiken?

U hebt het zeer mooi omschreven. Kijk, wij hebben u of jullie een zegel laten maken omdat dit eerstes effectief een mooi werkinstrument is, maar tweedes ook omdat wij dit, zeker voor alle leden van deze groep, als een soort amulet, talisman, beschouwen. Wanneer u zich in harmonie stelt met uw zegel dan zijn er verschillende zaken die kunnen plaatsgrijpen en voor de meesten dadelijk ook zich zullen voltrekken. Namelijk, u koppelt u dadelijk aan deze groep en dan bedoel ik niet alleen de stoffelijke leden maar dus het ganse, ook geestelijke entourage. U bent gekoppeld aan ook de hogere leiding en dat heeft ook nog een niet te onderschatten waarde, u geeft meer mogelijkheden tot harmonie tussen de stof en uw eigen geest en dan onze zijde. Dus dat is zo ongeveer wat we kunnen zeggen wat de directe werking van het zegel is. Vervolgens, de werking van bescherming kun je ook nog eens gebruiken. Wanneer u zich richt op het zegel in omstandigheden die problematisch zijn voor u dan hebt u daaruit een regelrechte bescherming. Die kan verschillende zaken inhouden: dat u omsloten wordt door licht, dat u geholpen wordt door ons enzoverder. Dus maar het feit is dat uw zegel typisch in verhouding staat met uw – ja zoals u het zo zei – trilling en dat daar een harmonische wisselwerking zit, die onmiddellijk gekoppeld wordt aan het geheel.

  • Daarnet werd er gesproken over de verschuiving bij de vertaling van wat de geest had meegemaakt naar de hersenen. Kan u hier wat meer over vertellen?

Ja. Maar voor de mens is dit moeilijk. Kijk, u hebt het natuurlijk ook allemaal meegemaakt. U bent allemaal aan onze zijde al vele malen geweest. U hebt heel veel ervaringen daar opgedaan. Maar eens dat u koppelt aan de stof en het stoffelijke voertuig daarover vragen gaat stellen, zit je met het probleem dat je zaken moet naar de stof gaan vertalen die eigenlijk voor de stof niet bestaande of niet kenbaar zijn. Onder andere het gekende probleem is de dimensies. Wij hebben zeer vele verschillende dimensies. U niet. U zit gebonden aan uw dimensionele wereld. U zit verder gebonden aan tijd en ruimte. Wij niet. Dat is nog min of meer voorstelbaar. Maar vele zaken die wij dus doormaken, die wij beleven, zijn niet in beelden voor de mens omzetbaar omdat deze ervaringen gewoon geen stoffelijke tegenhanger hebben. En dat is zo moeilijk uit te drukken. Wanneer uw geest bijvoorbeeld, wanneer u in rust bent, leringen opdoet, op een niveau dat niet bestaat in de stof, dan is dit onmogelijk om dit duidelijk in een beeld te gieten. Maar we kunnen wel een ander zaak doen. En dat is dus hetgeen wat meestal gebeurt. De ervaring die wij in die lering opdoen, brengen we als een vorm van emotiegevoel of hoe u dat wilt omschrijven over, op het lichaam. Dat houdt in dat u als stofmens op dat moment u zich gelukkiger gaat voelen, harmonischer gaat voelen en dat u zich ook zo gaat gedragen met als gevolg dat de stof of het stoflichaam anders komt te staan in de wereld en andere mogelijkheden krijgt. Wanneer u het voor uzelf nagaat zult u wel al eens opgemerkt hebben dat u ontwaakt met een heel goed gevoelen. Dat u eigenlijk niet weet waarom dat u zich goed voelt maar dat u een heel goed gevoelen hebt en dat redelijk lange tijd aanhoudt. En dat dan eigenlijk er nog van alles bijkomt dat dat goed gevoelen nog vermeerdert. Daar krijg je een voorbeeld van wat er eigenlijk door de geest overgedragen wordt. En dat houdt dan ook in dat, wat uw geest aangaat, er een evolutie in bewustzijn kan zijn die ook parallel loopt met de stoffelijke ervaringen. Dat is dan een meerwaarde. Dus voor de geest krijgt dan het stoffelijk lichaam nog eens een extra meerwaarde. Met alle, stoffelijk uitgedrukt, aangename gevolgen van dien.

Maar ja, hoe moet ik jullie uitleggen wat wij in de geest allemaal kunnen ervaren. Ik kan jullie veel trachten bij te brengen. Ik kan jullie stellen dat voor ons bijvoorbeeld, tezelfdertijd de Romeinen over de heirbaan marcheren terwijl we mensen naar Mars zien gaan op shopping tour. Ik zal het zo maar zeggen. Begrijpt u de twee uitersten. Dat mensen hier in een autobus stappen om naar Mars op shopping tour te gaan omdat daar een groot winkelcentrum is, dat kunt u zich niet voorstellen. Want u kunt zich Mars niet voorstellen als dusdanig, en nog minder een voertuig dat naar daar gaat. Voor ons is dat geen enkel probleem. Want toekomst of verleden het is allemaal voor de geest eenzelfde punt. Voor u niet vatbaar. Hetzelfde dat ik zou zeggen dat ik zit hier nu lekker met jullie te keuvelen. Nu gaat ik u iets zeggen dat u gaat verbazen. Maar ik ben op het ogenblik ook in een kerk aan het preken. Heel ver van hier. Dat kan niet volgens u. Het is onmogelijk. Maar het is toch zo. Op het ogenblik gebeuren twee zaken parallel met elkaar. Maar stoffelijk kun je dat niet vatten. Ik zou jullie nu nog wel kunnen zeggen waar ik op het ogenblik ook nog aanwezig ben, maar dat brengt niet op. Ten andere dat mag ik niet doen want dan zou het zeer gevaarlijk worden voor degene die daar nu op de preekstoel staat te preken. Maar goed. Begrijpt u hoe moeilijk het is om dat allemaal uit te leggen. Maar ik zal het volgende eens willen zeggen. Aanvaard gewoon dat u, uw geest, het met u zeer goed bedoelt. En dat is niet zo evident hoor. U kunt dat wel denken. Maar dat is niet zo. Ieder van u zit al op een bepaald geestelijk niveau. Ondanks dat je zou kunnen zeggen dat er in de stof vele verschillen zijn tussen jullie. Geestelijk niet, geestelijk hebben jullie allemaal een redelijk niveau dat heel goed bij elkaar past. Waardoor je nu de mogelijkheid hebt in groep dit nog te versterken. En ook ieder van u heeft al redelijk wat, zonder dat je het ooit hebt beseft, aan geestelijke ervaringen kunnen opdoen. Want u denkt nu toch niet zeker dat wanneer u hier buiten stapt, dat jullie geest zegt en nu wacht ik veertien dagen. Vergeet dat hé. De meeste van jullie zijn, laat mij toe te zeggen, zeker drie vierde van de periode dat je slaapt aardig aan het werken. Geestelijk hé.

  • In een vorige les werd ons gezegd dat de lessen die we tijdens nachtelijke uittredingen krijgen, soms zwaar zijn voor ons stofwezen en daarom soms in dromen worden omgezet om die lessen voor ons meer ‘verteerbaar’ te maken. Nu is het zo dat ik overdag soms heel levendige indrukken en haast tastbare gevoelens krijg van situaties, van muziek, van flarden woorden en zinnen, die me op de rand van iets nieuws, een nieuwe beleving brengen. Heeft dat verband met het vorige? Kunt u daar iets over zeggen?

 

Het eerste gedeelte van wat droom is, effectief wordt overgebracht en dat heb ik u uitgelegd omdat het voor de stof, voor de hersenen niet mogelijk is om dus een puur geestelijke beleving om te zetten. Het tweede gedeelte van uw vraag is wat u in de dag beleeft, daar zitten we eigenlijk ook al een beetje op het mystieke terrein. En daar zou ik zelfs aan willen toevoegen dat door de levenservaring die er achter steekt het eigenlijk zo is dat je deze zaken best laat ontwikkelen. Daarmee bedoel ik die zaken die je hier gaat aanvoelen; de neiging die je hebt tot bijvoorbeeld iets creatief te doen, doe het, ontwikkel het. En u zult zien, u zult juist doordat je deze zaken aanvoelt, voor uzelf heel mooie zaken kunnen realiseren. En ga dan alstublieft niet afvragen, komt het nu van gene zijde of van mijn geest. Maakt niet uit. Het resultaat dat u kunt bereiken is belangrijk. En het is niet alleen een resultaat voor uzelf dat een meerwaarde inhoudt. Maar ook voor velen rondom u. Dat wil zeggen, u bent op een niveau gekomen, dat je de kans krijgt door de innerlijke ervaring die je opdoet, de gevoelservaring van deze door te geven naar anderen. Niet opdringen, gewoon doorgeven. Wat men ermee doet dat is de ander zijn verantwoordelijkheid. Maar juist doordat je dit kunt en doordat je dit doet, creëer je rondom u een meerwaarde. Creëer je ook een harmonische sfeer die weer een terugslag naar uzelf heeft waardoor u zich stoffelijk beter en gelukkiger kunt voelen.

  • Dat waren de vragen.

Ja. Dat had ik al door. Goed. Lieve mensen, er rest mij dan alleen nog jullie veel succes te wensen met jullie nieuwe opdrachten. Geloof erin. En weet je waarom ik zeg, geloof? Nou in mijn tijd als ik in mijn zwarte toga met zijne witte boord rondliep, ja, dan was geloof het belangrijkste. Ik heb er ook wel de nadelen van gezien, maar goed tot daar toe. Maar neem van mij aan wanneer je in de stof werkelijk in iets kan geloven dan ben je iemand die veel voor heeft op een ander.

De meeste mensen weigeren te geloven en vragen van alles bewijzen. Maar dit gaat niet. Er zijn zoveel zaken in de kosmos waar het stoffelijk lichaam, de stoffelijke hersenen, te kort schieten om bewijzen te kunnen aanvaarden. Mensen geloven dikwijls niet in leven na de dood. Dat is hun goed recht. Er is maar één zekerheid. Als je dood gaat ervaar je het wel. Dus wij maken vanuit onze zijde maken er niet druk over. Maar het is dikwijls spijtig te moeten ervaren dat mensen zaken niet wensen te aanvaarden, omdat zij het volgens hen niet kunnen bewijzen, waardoor ze achteraf dikwijls in grote moeilijkheden komen, zich afkeren dikwijls van het licht, omdat ze het niet aanvaarden, omdat ze zeggen: het bestaat niet. Met alle gevolgen van dien.

Daarom mijn beminde vrienden, geloven noem ik dikwijls een zegen van God. Ach, ik weet het, ik zit in mijn oude taal. Maar toch, ondanks het feit dat ik weet dat vanuit hetgeen wat ik in mijn vorige leven was, zeer veel fouten zaten en misbruiken, heb ik er toch zeer waardevolle zaken kunnen leren. En één van die zaken was effectief geloven. Ik geloofde in mijn voorganger. Ik geloofde in Jezus, in de Christos. Ik geloofde in zijn taak, in zijn doel. Ik geloofde dat hij gekomen was om de mens te verlossen. En misschien is dit op dit ogenblik niet meer aan de orde, wij hebben andere ideeën. Wij hebben andere inzichten over spiritualiteit. Het oude tijdperk van de Christos is misschien afgesloten. En het nieuwe tijdperk is begonnen. Dat is juist. Maar wil dit zeggen dat de kernwaarden die in dit tijdperk aanwezig waren ineens niet meer aan de orde zijn? Oh nee. Zij blijven. Zij gaan van tijdperk in tijdperk. Ach, misschien anders verpakt, met een andere naam. Nu gaat men meer en meer spreken over de wereldleraar en de wereldmeester enzoverder. Oh niet over Allah en niet over de Islam, vergeet dat maar. Dat denkt u nu. Maar dat is maar een korte oprisping die binnen enkele jaren totaal verdwenen zal zijn. Het nieuwe zal zich manifesteren. Maar wie zijn deze nieuwe leraars? Dat zijn de oude in de nieuwe verpakking, aangepast aan de mogelijkheden van deze tijd. En ook weer hier zal geloof in alles een rol spelen. Geloof om te beginnen in uzelf. Geloof in de Vader. Geloof in de krachten van de kosmos. En ja, dan kun je wonderen doen. En dan kan een groep als deze effectief het verschil tussen leven en dood uitmaken. En kun je effectief dezelfde wonderen realiseren die beschreven staan in een ver verleden. Want hedendaagse wonderen moogt ge niet beschrijven, want dat kan volgens de huidige wetenschap niet. Maar toch gebeuren ze dagdagelijks. En dat mijn beminde vrienden, dat geloven, daarmee bezig zijn, daarmee werken, dat is toch het geschenk van de Vader aan jullie allen.

Mijn beminde vrienden, ik zou zeggen met alle kennis die u al gekregen hebt, doe er iets mee. Ga ermee aan de slag. Geloof er in. En u zal zien uw wereld is nog niet zo dramatisch zoals zij op het ogenblik wordt voorgesteld.

image_pdf