Harmonie met de aarde

image_pdf

11 januari 2009

In naam van gene zijde en de broeders, die hier allemaal aanwezig zijn, hartelijk welkom, zeker omdat het toch een beetje een inspanning heeft gevraagd om uzelf te overtuigen om hier aanwezig te zijn en om uw deelname te bekennen aan wat we toch op een heel simpele wijze naar voor hebben gebracht en gevraagd of u daaraan wilde deelnemen. Daarom zou ik graag vanavond voor jullie de zaken wat duidelijker maken zodat jullie goed weten waaraan u begonnen bent en wat we eigenlijk verwachten dat jullie met deze groep op deze plaats realiseren.

Eerst en vooral moet u goed beseffen dat van degenen, die hier aanwezig zijn, er toch al een groot deel bij machte moet zijn om onze inspiratie ook zelfstandig te ontvangen. Waarom leg ik daar een accent op? Omdat in de komende maanden en jaren het voor jullie meer en meer van belang zal zijn dat u, wanneer u iets aanvoelt, inspiratief, of hoe u het ook wil omschrijven – misschien dat de ene zal zeggen dat hij een gedachte had en de ander zal zeggen dat hij een stem hoorde en weer een andere dat hij de neiging had om te beginnen schrijven, dus dat hij begonnen is met schrijven en dat hier de boodschap is – dat u leert dat die zaken eigenlijk behoren tot de normale gegevens van een stoffelijk leven. O, ik weet het, voor de meesten van jullie, wanneer men dit naar de buitenwereld brengt, zou u eigenaardig bekeken worden. Want de doorsneemens in de maatschappij is nog niet zo ver om te aanvaarden dat er een heel soepele wisselwerking tussen onze zijde en het stoffelijk denken kan bestaan. Maar gezien er toch verschillenden hier deze capaciteit reeds redelijk sterk in zich dragen, hopen we dat zij deze ook verder zullen ontwikkelen, en niet alleen hier in deze groep ermee werken, maar ook wanneer zij buiten de groep zijn, wanneer zij zich bevinden in het dagelijks gebeuren, deze inspiratieve ingevingen, deze gedachten, dat zij die een voorname plaats geven, en in de eerste plaats er rekening mee houden.

Dat wil zeggen, wanneer u iets aanvoelt, zelfs wanneer dit u juist niet past, dat u er toch rekening mee houdt. Want dat kan, naar de toekomst toe, voor ieder van u, die deze gevoeligheid verder ontwikkelt, heel veel tegenslag of ongeluk voorkomen. Het is van belang dat u in de komende tijd met de kosmos – en daar bedoel ik niet alleen gene zijde mee, maar alle invloeden, ook de aarde – dat u met dat geheel zo harmonisch mogelijk kunt omgaan. Want het is juist door harmonisch met de kosmos te kunnen omgaan in de komende tijd, dat u veel aan u zult zien voorbijgaan en dat u soms verbaasd zult staan hoe dit mogelijk is. Maar daar moet u niet verbaasd over staan. U moet beseffen dat het komt omdat u uw kennis, uw mogelijkheden gebruikt. En dat is ook van belang voor iedereen van de groep.

U hebt allemaal reeds, de ene al wat meer dan de andere, een redelijk sterke scholing op geestelijk terrein achter de rug. Als we dit groepje hier bekijken, dan komen jullie zo vanuit alle richtingen, en dat is voor de groep zelf zeer verrijkend. Nu moet u niet denken dat u vanavond begonnen bent aan een nieuw soort theoretische geestelijke scholing. Dat is het laatste wat wij jullie hier gaan aanbieden. Het is ook zo dat wat we hier gaan leren, niet direct meer in hoofdzaak staat voor de mens. U hebt allemaal al jaren van alle mogelijke zaken geleerd, waar de mens, tussen aanhalingstekens, heel centraal stond. U hebt van alles geleerd over hoe een evolutie van de mens zal zijn, hoe het nieuwe tijdperk zal zijn enz. U kent zeer vele theorieën over hoe een mens eigenlijk zou moeten leven. U kent zelfs al de theorieën over hoe het zou moeten zijn binnen een paar honderd jaar. Maar dat zijn theorieën, waar u op dit moment, vandaag, zeer weinig aan hebt. Het is alsof jullie een heel mooi boek gelezen hebben, dat mooie boek heeft u aangesproken, u hebt daar de nodige emoties door gehad. Maar het boek is uit, u zet het in uw bibliotheek, en ja, een paar weken later bent u een ander boek aan het lezen en wat in het eerste stond, is voorbij, bent u vergeten.

Maar dit gaat niet meer in deze tijd. In deze tijd van verandering is het noodzakelijk dat u vooral praktisch gaat werken. En praktisch werken is voor een mens meestal dat hij zich bezighoudt met alleen maar menselijke aangelegenheden. ‘Want dat is toch belangrijk. Wij zijn toch het belangrijkste deel van de schepping.’ Vergeet dat eventjes. Waar wij met deze groep naartoe willen, is dat u werkt met de volledige kosmos. En daarmee bedoelen we: de krachten van de aarde, alle krachten die daarrond zijn, maar ook de krachten die vanuit uw melkwegstelsel u hier beïnvloeden, al deze zaken. En niet alleen stoffelijke zaken, maar ook, en dat is nog veel belangrijker misschien, geestelijke zaken. Want vergeet niet, u wordt natuurlijk beïnvloed door alles wat in uw kosmos – en hier bedoel ik de stoffelijke kosmos mee – rondhangt. U wordt effectief beïnvloed door zonnen, door sterren, door planeten, noem maar op. Astronomen zullen daar misschien niet al te graag over uitweiden, want zij hebben het al moeilijk genoeg dat een planeet als de maan gewoon de getijden laat functioneren. Maar als men dan zegt dat een planeet zoals Saturnus of Uranus een zeer grote invloed op aarde heeft, dan gaan we al een beetje te ver. Dat de zon warmte geeft, dat wil men nog aannemen en dat, wanneer er iets mis zou gaan op de zon, dat dat invloed heeft op aarde, oké. Maar dat de zon een denkend wezen is, een denkend wezen dat gedachten uitwisselt met de planeet aarde, waarop u leeft, en dat die twee samen soms beslissingen nemen, ja, dan bent u als mens in deze wetenschappelijke wereld wel rijp voor het zothuis.

Nochtans is het zo. Nochtans is het zo dat in uw klein planetair stelsel hier en in het iets grotere melkwegstelsel er heel veel aan gedachten, aan beelden tussen de planeten en ook nog andere sterrennevels, die zich daarin betrokken voelen, worden uitgewisseld. En dat zijn zaken, wanneer u daarvoor openstaat – ach, u zult geen woorden van de zon verstaan, want de zon gebruikt geen woorden in zijn gedachten, dat is een andere wereld – maar u kunt wel als mens aanvoelen wat de zon bedoelt. U kunt aanvoelen wat er komen gaat. En dat is een groot voordeel. Want als u kunt aanvoelen dat de zon zich nerveus voelt om zaken die op aarde gebeuren, dan weet u dat dit in het gewone natuurverloop op aarde invloed zal hebben. Het kan bv. dat er zware droogte komt, maar het kan ook dat er plots zware branden ontstaan, dat heel grote gebieden getroffen worden door vuur. Het kan ook dat er allerlei spiegelingen ontstaan. Ach, er is zoveel mogelijk. Er kan een te grote verdamping ontstaan, waardoor er overstromingen komen enz.. Maar wanneer u als mens dit kunt waarnemen, dat kunt aanvoelen, dan kunt u ook uw voorzorgen daarvoor nemen. En dit gaat niet alleen over de zon, dit gaat over zeer veel andere invloeden, die eigenlijk deze aarde besturen, die zorgen dat deze aarde nog heel lang verder kan blijven bestaan.

En daarom gaan we in de komende weken telkens weer opnieuw praktische gegevens doorgeven, praktische zaken aan jullie doorgeven, waar we aan jullie zullen vragen om er iets mee te doen, om ermee te werken, om ermee om te gaan, om ze deel te maken van uw dagelijks leven. Oh, en heb geen schrik dat u het niet zal aankunnen. Er is niets op deze wereld dat u niet zou kunnen. Het is alleen maar de wil hebben om het te doen. En misschien op sommige ogenblikken het ook een beetje volhouden, het niet loslaten. Wanneer we u vragen om met een regelmaat te mediteren, dan is dat heus niet zo moeilijk. Maar wij hebben ook al gezien dat de moderne mens van tegenwoordig zo een drukke agenda heeft, dat hij natuurlijk soms weleens kan vergeten wat het belangrijkste is en dat bepaalde t.v.-programma’s voorgaan op een rustige meditatie, die u meer energie en meer evenwicht kan geven, dan de nervositeit die een t.v.-programma meestal oplevert.

Maar wees gerust, we gaan uw dag niet overladen. Want uiteindelijk bent u het zelf, die met wat u van ons krijgt, iets zult moeten opbouwen. Gezamenlijk kunnen we hier een kracht ontwikkelen, gezamenlijk kunnen we hier ervoor zorgen dat in deze streken min of meer evenwichten blijven bestaan. Maar voor uzelf is in de komende jaren wel de taak weggelegd dat u ook, wanneer het nodig is, dit volledig zelfstandig kan waarmaken. En heus, dat is niet zo moeilijk, hoor. Het is alleen maar de instelling: Ik ga ervoor!

En op avonden als deze gaan we krachten opwekken, want we gaan hier gezamenlijk mediteren. In die meditaties zal elke keer een nieuwe leerschool zitten, omdat we meditaties naar voor zullen brengen, niet zomaar willekeurig, maar steeds in een opbouwende lijn. U hebt al één mooi voorbeeld gekregen met Midwinter, toen wij u geleerd hebben hoe men in vroegere tijden de krachten van de maan gebruikte naar genezing toe voor de medemens. En nu weet ik wel dat de meeste onder u daar al handig mee zijn bezig geweest en hebben daar, misschien zonder dat ze het zelf beseffen, heel goede resultaten mee gehaald. Misschien niet direct de resultaten die ze verwacht hadden – want dit is ook iets, lieve vrienden, dat u zult moeten leren aanvaarden – het denkbeeld: ‘dat is het juiste resultaat’, kan wel eens verschillen met wat voor het geheel en voor de aarde het juiste resultaat is. In het verleden hebt u al meermaals gehoord dat ‘goed’ in uw ogen niet overal ‘goed’ is. En dat ‘kwaad’ niet overal hetzelfde betekent. Kijk maar naar uw wereld en naar wat er op het ogenblik aan het gebeuren is. Dan ziet u direct hoe de polarisatie is van ‘goed’ en ‘kwaad’. En alle partijen, die elkaar nu de nek aan het afsnijden zijn, zijn ervan overtuigd dat zij aan de goede kant staan en dat wat zij doen, het juiste is. Maar goed. Ook hier zult u moeten leren aanvaarden dat, wanneer u bepaalde zaken doet, dat u misschien in uw achterhoofd het idee hebt van wat het eindresultaat zou moeten zijn, dat u zult opmerken dat u een totaal ander resultaat verkrijgt. Ook daar zit voor jullie een grote leerschool in om dit te leren aanvaarden.

En als ik nu alles samenneem, dan kan ik zeggen dat de belangrijkheid van de lessen, die we hier zullen geven, rechtstreeks gelieerd is aan de aarde. We zullen vooral trachten jullie te leren omgaan met deze krachten. Ach, velen onder u hebben zo al van alles geleerd. De ene kent hier of daar wat punten op een lichaam, kan daar mensen mee helpen. Anderen stralen een beetje in met hun handen enz., ik moet het allemaal niet opnoemen. Maar waar we nu naartoe willen, is niet het individuele, maar het geheel. En ‘het geheel’ wil zeggen: uw aarde met alles wat erop zit, wat erin zit, wat er rond zit, wat deze aarde tot de aarde maakt. En dat is veel meer dan dat u zich als mens eigenlijk kan voorstellen. Want natuurlijk, u kent een aardbol, u kent de zeeën, u kent de landengtes, en u kent uw werelddelen en uw polen. Tot zover de praktische kennis. Maar wie van u weet hoe deze aarde werkelijk is? Hoe zij van binnen eruit ziet? Oh ja, de geologen weten toch hoe de aarde is opgebouwd. Ach, laat ons zeggen dat de geologen een beeld hebben van de aarde, zoals wanneer u een beeld hebt wanneer u een appel schilt. Dan ziet u de schil, maar het ganse geheel eronder, dat kent u niet. Met een appel schillen, hebt u het voordeel dat u hem kunt opeten, je kunt zeggen: “Mmm, hij smaakt lekker.” Met de aarde kunt u dat niet. Men weet wel dat er vuur is, dat er een kern is, maar hoe al deze zaken samenhangen, hoe dit eigenlijk is opgebouwd, wat dit betekent, daar heeft men niet het flauwste vermoeden van. En misschien gelukkig maar. Want wanneer men dit zou kunnen begrijpen, dan zou er misschien een ontwikkeling zijn van krachten, die zo onbeheersbaar zouden zijn, dat we een veel grotere catastrofe zouden meemaken dan ooit Atlantis voor deze aarde is geweest.

De ramp van Atlantis kunt u vergelijken als een hond, die even zijn pels schudde en met zijn poot krabde om de vlooien weg te krijgen. Zo heeft de aarde in feite zich even geschuurd en bewogen en daarmee heel veel zaken opgeruimd. Maar wanneer men werkelijk met deze krachten van de aarde verkeerd zou kunnen omgaan, dan zou dat niet alleen gevolgen hebben voor de aarde, maar voor gans uw melkwegstelsel. En daarom is het ook belangrijk dat we mensen hebben die verder nadenken. Dat we mensen hebben, die gewoon vanuit hun aanvoelen een harmonie met deze planeet kunnen opbouwen en met de krachten, die erin aanwezig zijn, kunnen werken. Want er staat veel te veranderen.

Laat ons zeggen dat de laatste 100 jaar de mens deze planeet meer beschadigd heeft, dan alle jaren eraan voorafgaand. En dan kunnen we spreken over miljoenen jaren. Van daarvoor moeten we niet spreken, want dan was er geen dierlijk organisme, dat voor de aarde nadeel kon veroorzaken. Want ja, lieve vrienden, jullie zijn niet meer of niet minder dan dierlijke organismen voor de aarde. De aarde trekt zich niet aan dat u een geest hebt. Wat de aarde wel weet en waar ze wel rekening mee houdt, is met de groepsgeest van de mens, met de verschillende rassengeesten. Maar met uw geest, daar houdt de aarde geen rekening mee. Net zo min als de aarde rekening houdt met de geest van uw huisdier of met het gedachtebeeld van een eik. Maar de aarde houdt wel rekening met de groepsgeest van de bomen, met de groepsgeest van dieren enz.. En het is op die schaal dat u moet gaan denken.

Als u resultaten wil boeken, in harmonie met de aarde, dan is het van belang dat u zich in de eerste plaats richt tot de groepsgeest van de mensheid. En misschien is dit in eerste instantie als oefening te ver gegrepen. Dan kunt u beter eerst proberen met het gezamenlijk geestelijk bewustzijn van bv. van uw ras, het blanke ras, en u daarop instellen. En van daaruit, als u daarmee een aanvoelen krijgt, kunt u verdergaan naar de volledige menselijke groepsgeest. Politiekers zullen het misschien niet graag horen, maar rassen bestaan nu eenmaal en er is nu eenmaal verschil tussen rassen. Daar kunnen we niet buiten. Alle bomen zijn ook niet dezelfde. Denk alleen nog maar: u hebt bladbomen, u hebt naaldbomen enz.. De mens wil dit ontkennen. De mens wil alles over een en dezelfde richel trekken. Maar dat gaat niet. En het is ook nooit de bedoeling van de aarde geweest om alles tot eenheidsworst te herleiden, integendeel. Wanneer u de natuur bekijkt, lieve vrienden, dan zult u zien dat er een enorme variant in alles bestaat. Vindt u het dan niet eigenaardig dat de mens geen variant zou zijn? Hoe dan ook, dit zijn zaken die belangrijk zijn om te beseffen. Want als u die zaken beseft, dan kunt u de juiste harmonieën opbouwen en zo in harmonie komen met de planeet waarop u leeft.

Ik zal het misschien in een praktisch voorbeeld gieten: als mens hier en deel zijnde van het blanke ras, bestaat hier in deze streken nogal de neiging om van alles te importeren vanuit bv. het Oosten. De filosofieën, die uit het Oosten komen, slaan hier aan: ‘Oh, ze zijn zo groot en zo heilig.’ Veel therapieën, die uit het Oosten komen, zijn zo groot en zo machtig en zo mooi. Het kan al van alles zijn, technologieën ook, hé. Maar miskijk u niet op deze zaken, vrienden. Ga eerst eens terug naar uw eigen bronnen, en dan zult u opmerken dat u hier ook deze zaken hebt. U moet niet per se naar een gespecialiseerde kruidenwinkel om allerlei Chinese kruiden te kopen om, zogezegd, hier een gezond leven te kunnen leiden. Als blanke Europeaan hebt u hier alles wat u nodig hebt, zelfs meer. Maar economisch gezien ligt dat wat moeilijk, nietwaar.

Waar wil ik naartoe, lieve vrienden? Dat is gewoon dat u beseft dat u op het deel op deze aarde, waartoe u behoort, alles ter beschikking heeft. Dat u heus geen verre reizen moet maken, zaken gaan zoeken om hier te gaan toepassen. U mag dat doen, daar is niets op tegen. Maar wanneer u hier aan uw achterdeur een onkruid hebt groeien, dan is dat misschien voor u meer bruikbaar dan bv. de heel dure ginsengwortel, die u voor veel geld naar hier haalt en hier verkoopt en gebruikt. En dan is nog dikwijls het product, dat u uiteindelijk hier krijgt, minderwaardig omdat ze voor zichzelf ginder de beste stukken houden. Maar goed, ik wil maar duidelijk stellen dat, wanneer u gaat werken met de harmonieën van de aarde, dat u beseft waartoe u behoort. Besef dat u hier woont. U bent hier geïncarneerd, d.w.z. dat uw geest de ervaringen wil opdoen die hier aanwezig zijn.

Als u oosterse ervaringen wou opdoen, vrienden, dan was u hier niet geïncarneerd. Dan zat u nu ergens in het Oosten. En dit geldt voor alles. Dat wil niet zeggen dat u er geen interesse in mag hebben. Het wil zeker niet zeggen dat u zaken, die goed zijn, moet verwerpen, verre van. Maar in het werk en naar de harmonie met uw aarde is het belangrijk dat u beseft wie u bent, waartoe u behoort. En dan kunt u met de juiste krachten werken. Want wat bent u ermee bv. wanneer u Japanse zen-meditatietechnieken leert? Dat u bv. leert hoe u zen-krachten kunt doorgeven? Lieve mensen, deze zaken behoren tot de mensen van die eilanden, die eeuwenlang, langer dan u beseft, volledig afgesloten hebben geleefd. De eilanden zijn in wezen maar open gegaan begin vorige eeuw. Daarvoor hielden zij alles met die filosofieën en energieën voor hun volk in evenwicht. En dat paste volledig voor die eilandengroep. Maar, wanneer u nu dat oude gaat exporteren en invoeren in een totaal ander patroon, dan begrijpt u toch dat u daar niet de juiste werktuigen bezit. Wat van belang is, is dat u uw eigen werktuigen gebruikt.

Kijk, we kunnen het misschien een beetje humoristisch opvatten, maar wanneer de Japannees op het veld werkt met zijn grote strooien hoed op tegen de zon en zich zo beschermt, dan heeft hij daar iets aan. Maar wat hebt u eraan in deze Europese weerstoestanden, waar u meestal meer regen hebt dan iets anders, om zo’n hoofddeksel te dragen? Ja, u kunt misschien denken dat het een paraplu vervangt, oké. Maar het is daarvoor niet gemaakt en zal heel snel beginnen lekken. Dus, het kan wel heel mooi zijn en ginder heel praktisch zijn, maar hier bent u misschien toch wel beter met een regenjas.

Al deze kleine zaken, vrienden, zijn om jullie langzaam maar zeker te doen beseffen: kom met jullie voeten op de grond, besef dat u hier geboren bent om hier ervaring op te doen, ook spiritueel, geestelijk, noem maar op, om zo verder te kunnen wanneer u terug aan onze zijde bent. En daarom, wanneer we gaan werken met krachten en met energieën wat de aarde aangaat, moeten we vertrekken vanuit het feit van wie we zijn. We zijn westerlingen, blanke westerlingen.

De meesten van ons zijn mengvormen hier, en dat heeft het grote voordeel dat we over veel mogelijkheden beschikken. En wanneer we deze mogelijkheden dan gaan gebruiken, dan kunnen we hier de juiste harmonieën opbouwen. Dan kunnen we hier in harmonie zijn met de aarde. Dan kunnen we bv. ervoor zorgen dat de ijsmaan, die nu aanwezig is, zich terugtrekt en niet nog eens een kleine maand ervoor zal zorgen dat alles kapot vriest. Want weinigen onder u zullen beseffen dat de volle maan, die daar nu zo mooi aan het firmament staat te schijnen en in volle glorie, eigenlijk de 13e maan is van vorig jaar. Alleen wie iets weten van de oude Keltische cultuur, zullen dit beseffen en zullen weten dat de volle maan die valt binnen de eerste 14 dagen van het nieuwe jaar de ijsmaan is, de 13e maan is van het jaar. Want uw voorouders rekenden niet met katholieke jaartallen, maar rekenden met manen.

En wanneer deze maan zich manifesteert, dan vriest het dat het kraakt. Nu, het heeft voordelen, hoor. U mag niet denken dat de ijsmaan nadelig is, integendeel. De ijsmaan zorgt ervoor dat nieuwe evenwichten in de natuur geschapen worden. Ik zeg wel: in de natuur. Dat houdt in dat heel veel oude zaken, die te lang hebben kunnen evolueren, te lang hebben bestaan, wegvallen. En dit geldt ook voor het menselijk organisme. Het zijn niet alleen de insecten, die de ijsmaan niet overleven. Kijk maar eens rondom u hoeveel mensen er de laatste 14 dagen naar onze zijde zijn gekomen. En ik spreek heus niet over leeftijd, hé. Daar spreek ik niet over; het heeft niet met leeftijd te maken. Het heeft gewoon te maken met zaken, die in disharmonie zijn met de stof, met de aarde, en die dankzij de ijsmaan – en dat is niet alleen omdat uw temperatuur is gedaald – maar hebt u nog niet opgemerkt, let op, dit is praktisch, hé, mensen, let op, dat de laatste 14 dagen ieder van jullie fouten heeft gemaakt? Dat u zaken hebt gedaan waarvan u denkt: “Maar allee, waar haal ik dat nu uit?” of “Waarom maak ik nu die fout?” of “Waarom heb ik nu dit gedaan?” Dat kan gaan van de vrouw, die een pot op het vuur laat staan zodat alles aanbrandt; het kan dat u gewoon bent buiten gegaan en uw deur niet op slot hebt gedaan. Het kan dat u met de auto verkeerd bent gereden, maakt niet uit. U kunt duizend-en-een voorbeelden aanhalen, maar ieder van u zal, wanneer hij het nakijkt, in de laatste 14 dagen van deze ijsmaan zaken gedaan hebben, waarvan men denkt: “Hé, dat is raar, begin ik er nu naast te slaan of wat is er nu aan de hand?” Zelfs u misspreken, zal er soms ingezeten hebben.

Kijk, dat zijn de zaken die u moet weten, dat zijn de zaken die u moet kennen. En als u dat weet en kent, dan tilt u er niet aan dat u eens een dwaasheid hebt begaan. Dan zegt u: “Oh, opletten geblazen! Volgende keer beter.” Had uw vorige premier hier een beetje meer beseft in welke periode hij zat, hij was misschien voorzichtiger geweest met zijn beslissingen, en dan zat hij nu nog in zijn zetel, en nu niet. Nu zit hij te kniezen omdat hij alles kwijt is wat hij dacht te bezitten. Maar dat is ook een gevolg uit die invloed. En er zijn nog veel meer invloeden, ook in de technologie. Er loopt veel verkeerd op dit ogenblik, wat u achteraf zult opmerken, of waar u achteraf de rekening voor krijgt.

Maar goed, daar moet u nu niet wakker van liggen. Het belangrijkste is dat u beseft dat, wanneer u een jaar hebt waarin een 13e maan voorkomt, de ijsmaan, dat u op uw tellen moet passen. Dat u beter probeert alles rustig aan te doen. Dat u probeert u gewoon één te voelen met de aarde, met de wisselwerkingen. Dat u zich probeert één te voelen met de natuur, die in rust is en die gewoon tracht te overleven. Wat natuurlijk in een periode als deze moeilijk is, want het is de periode waarin de mens moet feesten. Het is de periode waarin de mens allerlei uitgaven moet doen, want ja, de economie moet toch draaien. De echte waarde van deze periode is men vergeten. Jullie hebben Midwinter gevierd. En met jullie zijn er nog enkele duizenden hier in deze streken die dat gedaan hebben en die erbij stil hebben gestaan en die aan het Licht hebben gedacht. Maar wat zijn enkele duizenden op die miljoenen, die alleen maar hebben gedacht aan wat zij gingen eten en welke cadeautjes zij zouden krijgen. U kunt zich dus voorstellen welk gedachtepotentiaal, totaal verkeerd om in harmonie te zijn met de tijd, ontwikkeld is. En daar krijgt u dan deze ijsmaan op.

Wanneer nu deze ijsmaan langzaam maar zeker overgaat naar nieuwe maan, die volgt, dan zullen heel velen van jullie kennissen serieus in moeilijkheden komen, want de afrekeningen komen. En ook hier is het dan voor jullie weer van belang dat u dit beseft, dat u emotioneel niet meegaat in die golf, die het gevolg is van deze toestand, die op dit moment is gecreëerd. Maar dat u gaat voor wat u aanvoelt dat juist is. En dan kom ik even terug op hetgeen waarover ik aan het begin van deze avond over gesproken heb: Leer uw eigen intuïtie volgen! Leer luisteren naar uw eigen innerlijk! Zeker de komende weken. Ga niet mee in de paniek van: “Zie die rekeningen, waarvan moet ik dat betalen? Ai, mijn inkomsten, mijn werk; och, mijn auto; och, mijn tv doet het niet meer, aiaiaiaiai!” Nee mensen, laat dat aan u voorbijgaan. Ga gewoon voor wat u voelt dat u moet doen, wat volgens uw aanvoelen in deze periode het meest juiste is. En dan zult u opmerken dat al wat zich gaat manifesteren voor u wijkt en dat u uw eigen evolutie verder kunt zetten, op uw eigenste wijze. En weet u, het eigenaardige daarbij zal dan zijn dat waarschijnlijk meerderen zullen trachten zich aan u te liëren, zich aan u te linken. En dan krijgt u de mogelijkheid om uw eigen kennis, uw eigen intuïtie te delen met degenen die ervoor openstaan. En als u er dan 10 hebt, die zich aan u willen linken en er schieten er 1 of 2 over, dan hebt u een prachtig resultaat behaald. Want denk niet, vrienden, dat u het zal zijn, die de aarde zal veranderen, nee. U gaat er mee aan werken, maar het zal het gezamenlijke zijn, dat over gans de aarde in die context naar de nieuwe mogelijkheden luistert, ermee omgaat, dat ganse patroon zal er uiteindelijk voor zorgen dat de aarde opgekuist geraakt en dat de uitbuiting van de aarde eigenlijk langzaam maar zeker wordt afgebouwd.

En oké, u zult meemaken dat er nog redelijk zware catastrofes komen. Want de aarde is bepaalde zaken meer dan beu, zoals de mens zich op aarde gedraagt. Maar goed, wanneer u zich daarvan distantieert en wanneer u uw weg gaat en wanneer u, als er iets gebeurt, of het nu een zware aardbeving is, een zware vloedgolf, een zware natuurbrand, maakt niet uit wat er gebeurt, als u voor uzelf dan in meditatie en in rust kunt zeggen: “Dat is het recht van de aarde om zichzelf te herstellen, om de nieuwe harmonieën op te bouwen”, dan gaat dit aan u voorbij. Maar wanneer u meegaat in de klaagzang: “Och, kijk wat een ramp, dat is toch erg”, ja, dan wordt u mee getrokken. Want vergeet niet, dat weten jullie zo goed als ik, dat gedachten krachten zijn. En op het ogenblik heersen in deze streken voor het merendeel negatieve gedachtekrachten: ‘Het gaat hier heel slecht. Het geld is verdwenen – het is er nooit geweest, maar het is verdwenen, ik begrijp dat niet goed, maar goed – de economie draait niet meer, we kunnen niet elk jaar een nieuwe tv en nieuwe auto kopen, het voedsel deugt niet meer, het weer deugt niet, en als dat zo door gaat, kan ik niet naar het Zuiden op vakantie om in de zon te gaan liggen.’ Precies of de zon, die hier schijnt, niet dezelfde is, niet even mooi is. Maar goed.

Wanneer deze gedachtegolven over u gaan, laat ze gaan. Keer in uzelf, voel u één met het positieve, met het lichtende, stel u in op de harmonieën van de aarde. Want vergeet niet dat u harmonieën van de aarde vindt in de natuur. Wanneer u in een bos wandelt of wanneer u over een weide wandelt, daar heerst harmonie, daar heerst evenwicht. Tracht u daarmee één te voelen. Dan wordt u één met die aura. Van dat deel van de natuur kan uw eigen aura ook in evenwicht komen en bent u niet vatbaar voor al die negatieve gedachten. En zo kunt u dan heel rustig uw werk verder opbouwen, langzaam maar zeker trachten u één te voelen met de planeet waarop u geboren bent, met de planeet die u al zoveel jaren draagt en voedt. En dat, vrienden, is een opdracht, die u nu van ons krijgt.

Tracht in de komende 14 dagen op uw eigenste wijze via meditatie u één te voelen met de natuur en zo met de aarde. Gebruik de gegevens die ik vanavond naar voor heb gebracht.

U kunt het herbeluisteren, u kunt er voor u de voornaamste punten uithalen. En neem gerust van mij aan dat dit voor ieder van de toehoorders hier verschillend zal zijn. En dat is juist het mooie. De ene zal dat accent meer aanvoelen, de andere het volgende. Maar wanneer jullie de moeite doen om gedurende de komende 14 dagen deze eenheid met de planeet trachten waar te maken, dan hebt u nieuwe mogelijkheden aangesneden. Dan hebt u nieuwe krachtbronnen voor uzelf aangeboord, die u de komende tijd kunt gebruiken, die u de komende tijd nodig zult hebben. Ach, het is een kleine moeite wanneer u dagelijks een kwartiertje uittrekt of een half uurtje om u een beetje af te zonderen, dat u even weg bent uit uw drukke wereld en dat u zich op een plaats, die u lief is, neerzet en rustig tracht deze krachten aan te voelen. En wanneer u dit dan doet en u bereikt deze harmonie, tracht ze dan te linken aan uw broeders en uw zusters van de groep, aan al diegenen die op dezelfde wijze op dit ogenblik met deze krachten begaan zijn. En beperk dit niet in beeld alleen maar tot de mensen, die u kent van gezicht hier, maar laat het open zodat de anderen, die u misschien nog nooit bent tegengekomen of nooit van hebt gehoord, maar die hetzelfde aan het doen zijn, mee in deze keten opgenomen worden. En dan maar eerst zult u opmerken hoe sterk, hoe krachtig, hoe energierijk uw oefening zal zijn. Want u zal niet alleen verbonden zijn met de 11 mensen, die hier samen zitten, maar u zal verbonden zijn met oneindig veel anderen, die juist hetzelfde aan het doen zijn, oneindig velen in de stof, maar nog veel meer in de geest. Want ook dit hoort bij uw werk: het besef dat u als stofmens steeds omringd bent, gesteund bent door de entiteiten of geest, de zo velen die hier aan onze zijde met u in harmonie zijn. En wanneer u dit dan realiseert en wanneer wij elkaar dan bij de nieuwe maan weer treffen, dan zal ieder van u al een stukje meerwaarde hebben. Dan zal ook de drang in u, om steeds verder door te dringen in het praktisch handelen in harmonie met de aarde, versterkt zijn.

Lieve vrienden, mijn taak zit er voor dit eerste gedeelte op. Ik ga nu rustig besluiten en binnen dit en een klein half uurtje zullen we het tweede deel aanvatten. Wanneer er mensen zijn die vragen wensen te stellen aangaande het gebrachte, binnen de context van het gebrachte, zullen we dit eerst naar voor laten komen. En wanneer we deze vragen dan beantwoord hebben, dan zullen we de avond afronden met een eerste meditatie van ons allemaal hier samen, een voorbeeld-meditatie, die u dan kunt gebruiken en verder uitbreiden de volgende dagen om u één te voelen met de aarde.

Deel 2.

  • Broeder, we spreken altijd over groepsgeesten per ras. Wat met gemengde rassen? U hebt het blanke ras, maar wat als het blanke ras zich gaat mengen met bv. een Chinees ras, en die kinderen dan?

Kijk, dat is een randfenomeen voor onze werking hier, maar ik zal u daarop een kort antwoord geven. Er zal altijd een overwicht zijn; ofwel zal het kind behoren tot het blanke ras ofwel zal het tot het gele ras behoren. Het is niet omdat de twee aanwezig zijn, dat zij juist in evenwicht zijn. Uiteindelijk is het ook een keuze die gemaakt wordt bij de geboorte. Dus, er zal steeds één ras overheersen t.o.v. het andere. En het overheersende ras, daar zal het kind het meeste affiniteit mee hebben, dit het beste aanvoelen.

Dit wil niet zeggen dat de zuivere blanken dit daarom willen accepteren, maar dan komt u weer in de menselijkheid. Maar kosmisch gezien zult u altijd behoren tot de geest die bij u het meest aan bod komt, het sterkst met u gebonden is. En dat mag zelfs een mengras zijn van verschillende soorten, bv. moeder behoort tot dit ras, vader tot dat ras, grootmoeder tot dit ras, grootvader tot dat ras, dat er zelfs nog meer mengingen zijn; het nageslacht zal steeds naar één groepsgeest uitgaan, de groepsgeest waarmee het het meeste affiniteit heeft of het meest mee in harmonie is. Dus het kan zijn dat iemand met een chinees uiterlijk behoort tot de blanke groepsgeest, dat zou kunnen.

Blijkbaar moeten jullie nog heel veel overdenken, maar dat is ook een goede zaak. En ik hoop dat jullie, wat in het eerste deel gebracht is, nog eens heel grondig beluisteren en heel goed laten bezinken. Want er is werkelijk wel voor ieder iets wat hij goed kan gebruiken.

Dan gaan we nu over tot de gezamenlijke meditatie. Deze meditatie kan voor jullie als voorbeeld dienen om in de komende dagen te gebruiken. Nu geef ik jullie wel de raad: begin niet in meditatie woorden na te zeggen. Dat heeft geen zin. De lijn die erin zit en de kracht die opgewekt wordt, die is voor jullie zeker bruikbaar. Maar ieder van de aanwezigen hier doet er best aan dit volgens zijn eigen woorden opnieuw te doen en uit te werken. En dan zult u heel snel de juiste kliks kunnen maken en ook het juiste contact aanvoelen dat u nodig hebt, om deze harmonieën met onze moederplaneet, de aarde, te bereiken.

Meditatie: Harmonie met de krachten van de aarde en de ganse kosmos.

Begin allemaal met rustig te ademen, maar heel bewust, rustig diep te ademen, een paar maal. Adem is levensenergie. Doordat u rustig ademt, stelt u zich ook in harmonie met de atmosfeer en als dusdanig met het elementaal lucht. Daardoor krijgt u de vrijheid om uw gedachten over de aarde te laten vlieden. Want wanneer we met de aarde contact willen maken, dan is toch een belangrijk punt dat we beseffen dat veel van wat we doen, ook van wat we zijn, onafscheidelijk onderdeel is van die aarde. Ach, ik weet het, het is nog minder dan een zandkorreltje. Maar toch, het is nodig. Want valt dat zandkorreltje weg, valt het strand weg. Valt het strandweg, valt de zee weg. Valt de zee weg, valt de mogelijkheid tot ontwikkeling, de mogelijkheid tot vernieuwing, de mogelijkheid tot incarnatie of reïncarnatie weg. Dus, laat ons er even bij stilstaan: wanneer we ademen, zijn we één met de atmosfeer.

Wanneer we even ons lichaam trachten te voelen, zoals we hier zitten op een houten bank, rustig, met onze voeten op hout, bijna rechtstreeks in verbinding met de aarde, tracht nu even zo te zien dat vanuit de aarde uw voeten met velden verbonden zijn. Tracht even te zien dat precies een soort vlammen vanuit de aarde uw voeten omwikkelen, dat u één wordt met de energiestromen die komen uit de aarde en die langs uw voeten zo uw lichaam binnendringen. Deze energiestromen, deze krachten, dit magnetisme van de aarde is de levensenergie die het mogelijk maakt dat u leeft, dat u denkt, dat u beweegt en uw werk doet. Stel het u voor: uit de aarde stijgt permanent deze kracht, deze energie op, en deze gaat via uw voetzolen door uw ganse stelsel tot uw kruinchakra. Deze energie laadt als het ware uw aura. En wanneer u nu u één voelt met deze energie, met deze kracht, dan is dat een lichtende vuurkracht. Want het magnetische veld van de aarde, het krachtigste veld dat er is, ontstaat uit zijn vuur, ontstaat uit het elementaal vuur. En zo bent u in harmonie met de krachtigste energievelden die de aarde uitzendt.

En stel u nu voor dat deze magnetische energie u omkleedt in een lichtend licht, dat in harmonie is met het licht van de maan, die op het ogenblik hier boven ons schijnt en zo verbonden is met de oerbron van het licht voor ons, als mens: de zon. En zie dan hoe via uw aura, via uw kruinchakra, via uw gouden koord u niet alleen verbonden bent vanuit de aarde met de maan, maar ook met de zon, en zo met de ganse kosmos, en zo met het krachtigste licht. Dit licht, deze kracht geeft u inzicht. Dit licht, deze kracht maakt dat u sterk bent in het uitvoeren van de opdracht, die uw geest gekregen heeft bij deze incarnatie. En zo kunt u zich één voelen, één voelen met deze planeet.

En wanneer u dan deze krachtige velden door u laat gaan, dan ziet u dat rondom u er een omzetting gebeurt. Dat deze krachten in harmonie zijn met de krachten van het water. Dan ziet u dat deze vuurkracht, die uw leven mogelijk maakt, dankzij zijn uitstraling in de atmosfeer het water doet ontstaan. Dat water zorgt er dan weer voor dat er nieuw leven kan komen. Zie hoe u één bent met de aders van deze planeet; hoe ieder van u als een kleine bron druppels water afgeeft. Maar al deze druppels, zoals bij een bron, vormen uiteindelijk een rivier. Zie hoe krachtig dan deze stromen over de aarde gaan. Zie hoe zij vruchtbaarheid brengen, hoe zij ervoor zorgen dat de aarde zich verder kan ontplooien. Want dankzij dit samenspel van vuur en lucht en water, is het mogelijk dat de aarde zelf zich weer openplooit en dat vanuit die aarde het groen zich ontwikkelt, het nieuwe leven, dat zich kan laven aan het water. En deze aarde, in beweging, brengt nieuwe mogelijkheden.

En zo ziet u hoe de wouden van de aarde zich opbouwen en hoe in die wouden alle mogelijk nieuw leven aanwezig is. Zo ziet u ook hoe u als mens, die kleine zandkorrel waarover ik sprak, hoe onontbeerlijk u bent. Want als u niet in harmonie was geweest, dan had u niet deze krachtige energieën kunnen ontplooien. Dan was u niet in staat geweest deze omzettingen, dit alchemistisch proces te voltrekken. Want dat hebben we gedaan. We hebben de krachten van de aarde samen laten werken. We hebben het vuur, de lucht, het water, de aarde, maar ook de ether samen gebracht, en dit alles hebben we zijn eigen waarde gegeven. En dit, door dit samen te brengen, heeft één kracht veroorzaakt. We hebben hier voor onszelf de steen van het leven gemaakt, de steen der wijzen, of de steen der kennis. Het is gelijk welke naam u eraan wilt geven, maar door het besef dat u als mens zo harmonisch kunt zijn met uw planeet, met de krachten die zij inhoudt, zo hebt u voor uzelf het nieuwe leven gecreëerd. Zo bent u de echte alchemist, niet de dwaas die goud zoekt, maar de wijze die de ware inwijdingsweg tracht te vinden. Die tracht de harmonie te erkennen tussen het Albestaande.

Want wanneer we nu verder kijken, wanneer we nu zien de mens die in evenwicht is met al deze krachten, verbonden met de maan, uiteindelijk verbonden met de bron van licht, verdergaand dan de zon, komende tot het Woord, komende tot de oorsprong. Dan erkent u, ervaart u, voelt u de ware Bron, de Goddelijke Kracht, de Oerkracht in uw eigen wezen. Dan voelt u zich één met de geest van de aarde. Dan voelt u zich één met de geest van de maan, van de zon, met de geest van uw melkwegstelsel. Dan voelt u zich één, over alle dimensies heen in harmonie met wat we enkel kunnen uitdrukken als ‘het Woord’. En dan is dit Woord voor u geen 5 letters, maar dan is dat alles. Dan betekenen die letters een eenheid, dan betekenen die letters een kracht, zo oneindig groot, zo ontzaglijk, dat u op dat moment in deze harmonie de herboren mens bent, de mens die uitstraalt op deze aarde. De mens die de ondersteuning is van de vernieuwing, die overal plaatsvindt. Dan bent u niet meer die zandkorrel, maar dan bent u die ganse aarde. Dan voelt u zich één, dan voelt u waar u nodig bent om te geven. Dan voelt u ook waar u nodig bent om weg te nemen. Dan voelt u zich de bron van het evenwicht, één in alle krachten, één in alle energieën.

En wanneer u dan uw eigen idee hebt van waar u gevraagd bent, waar u nodig bent, dan projecteert u daar deze kracht, dan geeft u daar deze harmonie. En zie dan hoe de wereld wijzigt, zie dan hoe de aarde begint te schitteren, zie dan hoe langzaam maar zeker het duister wijkt voor al dat schitterende licht van uw alchemistisch proces. Want uw alchemistisch proces is de volle vernieuwing, de volle kracht, is de energie die het mogelijk maakt om uw schip met hulp te doen varen. Is de energie die het mogelijk maakt dat de zon de aarde omkleedt en het ijs, dat nu aanwezig is, doet dooien. Het is deze energie die ervoor staat dat alles na de dooi terug tot mooier en nieuwer leven komt dan u ooit hebt gezien. Het is deze energie die uw eigen lichaam zuivert, die uw eigen lichaam sterkt, die uw eigen lichaam als het ware verfijnt om zo verder te kunnen gaan als lichtend voorbeeld voor al uw broeders en zusters en voor de ganse natuur rondom u als zijnde: uit deze bron is alles mogelijk.

Voel u één met die krachten. Voel u in het licht. Voel u één met alle dimensies, die voor u tot hiertoe gesloten waren, waardoor uw eenheid en harmonie zich openen. Reis door deze werelden, ontvang deze krachten, ontvang deze evenwichten. En besef dat uw stoffelijk lichaam maar een klein deeltje is van uw totaliteit, dat uw stoffelijk lichaam maar dat korreltje op het strand is, maar dat uw ganse lichaam deel is van de aarde, de aarde omvat. Dat uw ganse lichaam zowel de aarde, de maan, de zon als het planetenstelsel inhoudt. En niet alleen uw planetenstelsel, maar de ganse Melkweg. Want gedenk: zo boven zo onder, zo onder zo boven. Wat zich in het kleine voordoet, bestaat in het grote en wat in het grote bestaat, bestaat in het kleine. Want alles is overal aanwezig. En zie dan die korrel zand, die korrel zand die alles inhoudt: heden, verleden, toekomst is eenheid. Vergeet de aardse tijd, vergeet even de stof en wordt één in deze kracht. Laat het alchemistisch proces van het leven in u voltrekken zodat u beseft dat u eeuwig bent, zodat u beseft dat uw verpakking af en toe eens moet gewisseld worden, maar dit niets verandert aan uw kracht, aan uw mogelijkheden, dat dit niets verandert aan uw harmonie met deze geesten. Want eens deze harmonie gemaakt en gebouwd, eens het alchemistisch proces voltrokken, blijft dit voor eeuwig aanwezig. Alles is versmolten, de kracht is één en het licht is uw kracht, is uw bron.

En wanneer u nu dit gevoelen hebt doorleefd, kom dan rustig terug naar uw lichaam. Kom dan rustig terug tot het besef dat u voorlopig aan het werk bent in de kosmos met een stoffelijk voertuig. Denk even aan uw eigen naam dat dat stoffelijk voertuig heeft. Besef dat u met dat stoffelijk voertuig nog een tijdje aan de slag kunt. Maar besef ook dat wanneer het opgebruikt is, het u niet zal deren het achter te laten. Want uw eenheid met het licht, uw eenheid met de kosmos is veel groter dan dat lichaam, dat uiteindelijk mag teruggegeven worden aan zijn oorsprong. Want dat is het uiteindelijke doel: u geeft het terug aan moeder aarde, die het wel omzet. Is het niet op de ene, dan is het op de andere wijze, maakt niet uit. Maar de aarde neemt het gewoon terug. En u kunt, in harmonie met de aarde, verdergaan, want u laat niets achter. Wat u dankzij de aarde hebt geleerd blijft u bij. En zo, dat beseffende, bent u opgewassen tegen alles wat nu in de stof gaat komen. Bent u opgewassen tegen alle slijtage, tegen alle disharmonie, die de mens zo mooi ziekte noemt. Bent u opgewassen om als krachtige entiteit, die u bent, dit lichaam te sturen zolang het kan, maar in volle bewustzijn achter te laten wanneer het niet meer bruikbaar is en beter terug gaat naar zijn bron. Maar de eenheid en de harmonie, de kracht en het licht, dat blijft. Want geen levend wezen, of u nu mens noemt of dier of plant, verdwijnt. Alles wat leeft blijft bestaan. En daarom is het zo belangrijk dat u in dat stoffelijk leven de harmonieën vindt, want deze neemt u mee, al de rest blijft achter.

En laat ons dan deze meditatie besluiten met het gevoel en het idee dat ons stoffelijk voertuig terug kracht en energie heeft gekregen om de komende tijd aan te kunnen. En niet alleen voor zichzelf, maar dat het kracht en energie en licht heeft opgedaan om door te geven aan al degenen die het nodig hebben en die het vragen. En zie dan, zo is ieder op zich reeds een krachtbron, een baken van licht, dat aanduidt voor de ander waar de mogelijkheden aanwezig zijn. Laat ons dan als slot terug rustig ademen, zodat we weer bewust zijn dat deze stof in harmonie functioneert.

Zo, lieve vrienden, zo zit mijn taak voor vanavond er op. Ik hoop dat jullie nu het werk verderzetten in de komende dagen. Dat jullie dit verder bestuderen en dat ieder van u op zijn eigenste wijze ermee aan de slag gaat. En dan kunnen we binnen 14 dagen er weer een nieuwe schakel aan toevoegen. En zo bouwen we steeds verder een keten van licht en harmonie op die de aarde zo nodig heeft.

Ik wens jullie nog een goede huisgang. En let wel even op: de ijsmaan, of de 13e maan, staat nog steeds met volle kracht aan het firmament. Blijf ermee in harmonie, maar laat u zeker niet met zijn energie ongebreideld meesleuren. Want de kracht van deze maan is te groot. Besef dat ze er is en besef ook dat wanneer u ze bewust gebruikt, u er positieve zaken kunt mee bereiken. Dat wil ook zeggen dat u er positief kunt huiswaarts mee keren.

image_pdf