Harmonie met de krachten van de aarde

image_pdf

10 maart 2009

Zoals vorige keer zal ik vanavond vragen of er over het gebrachte van vorige keer vragen zijn (25-02-2009). Ik ben al geïnformeerd dat er wel degelijk vragen zijn, dus zou ik zeggen, laat ons die eerst behandelen voor we met het praktisch gedeelte van de avond verder gaan. Mag ik dus verzoeken dat u uw vragen voorleest.

  • Er is een verwijzing naar de oefening ‘aanvoelen van de aarde’: Ik voel mij sterk aangetrokken tot bomen, voornamelijk beuken en in mindere mate berken die voor mij de aarde verpersoonlijken. Als ik me dan tussen bomen begeef, kan ik soms een zekere kracht voelen, maar niet het onderscheid maken tussen: voelt dit goed of niet goed aan. Is dit onderscheid gewoon de volgende stap en dien ik gewoon verder te oefenen of is mijn ingesteldheid niet goed.

Wanneer u zo de vraag stelt, dan moet ik u zeggen, is de interpretatie niet juist. Wanneer u zich in harmonie stelt via de natuur, via een beuk, via een eik, via een berk, met de aarde, dan is het niet de vraag: Is dit goed of is dit niet goed. Want wanneer u zich in harmonie stelt, stelt u zich in een evenwicht. Wanneer u gaat zoeken of dit goed is of niet goed is, dan gaat u naar afwijkingen zoeken. In beide richtingen kan dit. Dit is niet de bedoeling. De bedoeling is wel degelijk wanneer u deze oefeningen doet, dat u in harmonie bent, dat u zich gewoon één voelt met die beuk, met die aarde. En dan stelt zich de vraag niet van goed of slecht. De harmonie is het evenwicht waar het goede en het slechte, als u het zo wil definiëren, allebei even krachtdadig aanwezig zijn. Misschien voor de mens moeilijk vatbaar omdat de mens alles in wit en zwart wil opdelen, maar dit heeft hier niets mee te maken. Het is gewoon in harmonie zijn met die natuur.

  • Volgende vraag, aanvoelen wat de wolken te vertellen hebben: Als ik beelden zie in wolken, dan zijn dit voornamelijk dieren en vaak roofdieren: draken, wolven, krokodillen enz. die net op het punt staan een prooi op te eten. Het is me niet duidelijk of ik dit als beeld van de maatschappij moet zien of als een persoonlijk beeld, of beide.

Naar de vragensteller toe die deze vraag opgeschreven heeft, kan ik stellen dat het antwoord eigenlijk zit op dezelfde wijze als de eerste vraag die vanavond is gesteld. De persoon in kwestie visualiseert eigenlijk spanningsvelden die aanwezig zijn, die dan omgezet worden in gedachtebeelden.

In feite komt het erop neer dat iemand niet meer akkoord kan gaan met wat rondom haar of hem gebeurt, met alle gevolgen van dien. Wanneer u zegt dat u in uw fantasie in de wolken dieren ziet die een prooi verslinden, dan bent u eigenlijk op dezelfde wijze bezig, en ik hoop dat u mij de vergelijking niet kwalijk neemt, zoals Bernadette in de tijd ‘de lieve vrouw’ in de Pyreneeën zag. Ook voor haar was dat een ontvluchting van een leven dat ze eigenlijk niet wou. En door die beelden te zien, kon zij zaken verleggen. Nu zeg ik niet dat dit voor de vragensteller een zaken verleggen is, maar het is wel een onbewust afreageren en afwerken van spanning.

Ook hier is het advies: maak duidelijke keuzes. Eens die keuzes gemaakt, ga ervoor! En blijf niet, zoals we het hier bij te velen zien, steeds in diezelfde cirkel lopen, met de gedachte dat het niet anders kan. Dat is ook het zwakke punt van de meeste mensen: dat ze in de stof denken dat het niet anders kan. ‘Want we zijn gebonden aan van alles en nog wat, en wij durven dat niet loslaten, want we weten dan niet waar we terecht komen.’

Lieve vrienden, u zal in de toekomst opmerken dat al die zaken waarvan jullie nu denken – en dan spreek ik voor iedereen hier en niet alleen voor degene die de vraag heeft gesteld – dat het niet kan veranderen, of ‘dit is onze zekerheid’, dat u dat in de toekomst wel degelijk zal zien wegvallen, en dat langzaam maar zeker wel degelijk beslissingen moeten genomen worden, soms zeer ver strekkende, om in de veranderende wereld die nu bezig is, te kunnen blijven existeren.

Maar goed. Zijn er nog vragen?

  • Ja broeder, ik zou nog graag een vraag gesteld hebben. In één van de lessen hebben we binnenin de aarde een kristal gezien, voorgesteld als een prachtige, schitterende kristal en daaraan gelinkt de krachten die erin waren en deze opgeslagen in ons hart. En om nooit meer te vergeten en nooit meer los te laten. Maar wat is de praktische kant om met die kracht te werken? Er zijn vier mensen die hulp gevraagd hebben. Kan ik dat met die kracht, maar hoe moet dat praktisch? Hoe moet dat praktisch vanuit mijn hart naar het hart van die persoon, hoe kan ik die kracht juist overbrengen op de juiste manier?

Wanneer u mensen wilt helpen die uw hulp gevraagd hebben, dan is het heel simpel. Dan geeft u gewoon vanuit uw meditatief proces – stel, u mediteert en u stelt zich terug in harmonie met dat beeld dat u schijnbaar geraakt heeft en u haalt die kristal a.h.w. in uw meditatief proces terug naar boven, dan maakt u de beeldvorming dat u de energie die vanuit het kristal vrijkomt, doorgeeft aan de personen die uw hulp hebben gevraagd. En dan voegt u er gewoon de praktische intentie aan toe: ‘dat hier met deze kracht het beste kan geschieden’.

Het is niet noodzakelijk dat u een beeld gaat vormen van: dat of dat moet gebeuren. Want, let wel op, wanneer u op zulke terreinen hulp geeft, dat u deze hulp niet gaat inkleuren volgens wat volgens uw gedachten en aanvoelen het beste is. Laat de kracht gewoon vrij. En vooral omdat u hier op een heel grote kracht inzet, is het best dat u deze kracht gewoon op zijn eigenste wijze laat inwerken op de personen die aan u hulp hebben gevraagd. En u zet dat proces in gang gewoon en u bevestigt dat dit zijn werking doet zolang het noodzakelijk is. En dat wil zeggen dat u niet per se alle dagen opnieuw hetzelfde moet doen. U kan zoiets in gang zetten en dat zal zijn werk doen en voltrekken. En u kan bijvoorbeeld bij een volgende meditatie voor totaal anderen of voor totaal iets anders werken, dat is geen enkel probleem. Met, wel te verstaan, dezelfde kracht.

Het doet mij plezier dat jullie toch met de oefeningen die u tot hiertoe van ons hebt gekregen, aan het werk bent gegaan, en dat u daar al bepaalde leringen voor uzelf hebt kunnen uit halen. Vanuit de zijde van de geest kunnen we niet sterk genoeg benadrukken hoe belangrijk het is voor iedereen om te oefenen in deze tijd. U in harmonie voelen met de aarde is niet een spelletje, integendeel. U in harmonie weten met de planeet waarop u leeft, met de krachten die op deze planeet en in deze planeet aanwezig zijn, geeft u de sleutels a.h.w. om in deze veranderende periode verder te kunnen, om in deze veranderende periode op de juiste wijze te reageren. En vooral, en dat is toch het belangrijkste, niet te panikeren. Want dat is wat we teveel zien. Mensen zien hun zekerheden als sneeuw voor de zon verdwijnen, panikeren. En door de ganse paniek ontstaat er een kettingreactie, die dan weer vertaald wordt naar andere krachten van deze planeet, met alle gevolgen van dien.

Want, u mag niet vergeten, wanneer een grote massa – of deze massa zich nu hier in het Westen bevindt of ze bevindt zich in het Midden-Oosten of ze bevindt zich in Zuid-Amerika, maakt allemaal niet uit waar de massa zich bevindt – wanneer de massa ongecontroleerd wordt in gedachten, wanneer angst de scepter zwaait, dan bouwt u in de aura van de aarde een enorm stoorveld. U moet de aarde zien als een levend wezen, dat hebben we u al gezegd. Die heeft haar uitstraling, haar aura. Technisch gezien noemt u dat dampkring enz., maakt niet uit. Maar wanneer een groot aantal van degenen die in die aura leven, een verkeerd signaal uitzenden, dan begrijpt u best dat dit in de aura, ik zou bijna zeggen, een rood veld wordt. En wanneer dat lang genoeg duurt, dan wordt het hard bruinachtig rood, zeer vuil. Dan grijpt de aarde in. Want de aarde wil dat niet, de aarde wil dat haar aura een evenwichtige, harmonische uitstraling heeft.

En daarom zijn groepjes zoals jullie zo belangrijk. Door uw andere ingesteldheid, uw andere gedachtepatronen, kunt u die zieke delen a.h.w. saneren, kunt u dus die stoorvelden laten wegvloeien. Daardoor blijft er toch een evenwicht bestaan en kunt u voorkomen dat bijvoorbeeld heel zware ingrepen van de aarde – en dat kan op allerlei terreinen zijn, dat kan bijvoorbeeld op het terrein zijn van de zuurstofverhouding van de atmosfeer, u kan van de ene op de andere moment meemaken dat er bijvoorbeeld een lichte wijziging in de verhouding zuurstof in de atmosfeer is. Het gevolg zal dan zijn dat plots heel veel mensen ziek zullen worden, en dan bedoel ik fysiek ziek. Het kan ook zijn dat het stikstofgehalte verandert. Dan zullen heel veel mensen er geestelijk onderdoor gaan. U staat er niet bij stil hoe subtiel het evenwicht moet zijn in deze dampkring om de mens normaal fysiek te laten functioneren of psychisch te laten functioneren.

Het is niet voor niets dat we u tot hiertoe opmerkzaam hebben gemaakt om zoveel mogelijk in de natuur te gaan. Tracht zoveel mogelijk in het veld, in een bos, aan de zee, het maakt niet uit waar, te wandelen. Hoe meer u in de natuur, in de open lucht bent, hoe juister  uw eigen lichaam de juiste verhoudingen kan detecteren. Waarom denkt u dat op dit ogenblik bijvoorbeeld over gans de westerse wereld – ik spreek niet over de delen van de wereld waar men nu oorlog voert, maar gewoon de westerse wereld die volgens u het meest beschaafde deel van de wereld is – waarom denkt u dat u de laatste maanden een enorme toename hebt gezien van agressiviteit? Dat u de laatste maanden een zeer zware toename hebt gezien van moord en doodslag, om het zo uit te drukken? Wanneer u alle cijfers bij elkaar zou brengen, u zou versteld staan, want meestal hoort u maar zaken die in uw nabije omgeving gebeuren. Maar wat in uw nabije omgeving gebeurt, lieve vrienden, vertaalt zich over de ganse westerse wereld. D.w.z. dat er een kettingreactie is die een aaneengesloten geheel vormt.

Daarom is het noodzakelijk dat u met een regelmaat uit die spanningsvelden gaat, dat u daar niet aan linkt. En dat kan u door de oefeningen die we tot hiertoe gegeven hebben, uit te voeren. Het is niet zomaar dat we vorige maal jullie ook gezegd hebben om op jullie ademhaling te letten. Ademhaling is belangrijk. De meesten van jullie ademen de ganse dag door zonder erbij stil te staan. U zou kunnen proberen om niet alleen voor een meditatie even aan uw ademhaling te denken, maar ook af en toe in de dag er bewust reeds bij stil te staan en rustig te ademen. En bij dat ademen te beseffen dat u krachten van de aura van de aarde in u opneemt. Dat u, ik kan het misschien plastisch uitdrukken, energiebolletjes in u opneemt. Want in uw atmosfeer bestaan er dus heel kleine bolletjes die geladen zijn. En ik ga mij hier nu niet uitspreken in atomaire bewoordingen zoals protonen en ionen en noem maar op, of neutronen, want anders zal er direct wetenschappelijk gedacht worden, en dat is nu het laatste dat ik wil. Tracht u gewoon zelf voor te stellen dat er heel kleine partikeltjes aanwezig zijn in de opbouw van de aura van de aarde, die eigenlijk energiepartikels zijn die samen met de lucht die u inademt, zich in uw lichaam kunnen vastzetten, a.h.w. voedsel betekenen voor uw lichaam, niet alleen fysiek, maar ook vooral geestelijk voedsel. Omdat het omgezet wordt in een soort zenuwspanning, die zich dan weer vertaalt in de hersenen, met als gevolg dat uw hersenwerking daardoor kan verbeteren en dat ook, en voor de meesten hier aanwezig is dit toch van belang, dat ook hierdoor uw gevoeligheid met onze zijde sterk toeneemt.

Ik kan zeggen dat iedereen die hier zit rondom mij de mogelijkheid heeft met zijn of haar gevoeligheid zo te werken dat u steeds het juiste kiest van wat op uw weg komt. Dat u door uw aanvoelen steeds de juiste richting neemt. En dit is niet onbelangrijk in de komende tijd. Wanneer u nu gewoon, praktisch gezien, de moeite neemt om een paar maal in de dag bij uw ademhaling stil te staan en te beseffen dat u deze krachten in u neemt, dan zal u zien dat er veel, in uw normale levenspatroon, kleine zaken wijzigen. Dat u misschien juist weer de kracht hebt om dat te doen wat noodzakelijk is om verder te komen en wat uiteindelijk voor u het beste is.

Dit geldt voor al de deelnemers aan deze avonden, en ik weet dat op dit moment daartegen serieus reactie ontstaat. Omdat verschillenden onder u dit te wetenschappelijk willen benaderen. Deze oefening is niet wetenschappelijk te benaderen, vrienden. Deze oefening kan u, als u dan toch een benadering wilt hebben, enkel maar op een magische wijze benaderd worden. Een magische wijze, daarmee wil ik bedoelen dat wat hier gebracht wordt en de oefening die u daarvoor uitvoert, voor u werkelijkheid is. Dat deze werkelijkheid volgens uw normen van wetenschap nog niet kan omschreven worden, doet hier niet ter zake. Voor de deelnemers is het van belang dat u dit weet en dat u deze krachten in u kan opnemen.

Dan komt er een tweede punt bij, ook niet onbelangrijk: Wanneer er in de atmosfeer een stormtoestand zich ontwikkelt, wanneer een storm aan u voorbijgaat, besef dan dat u ook tijdens die storm de krachten van die storm voor het positieve, niet alleen rond uzelf, maar voor uzelf kan gebruiken.

Wanneer u zich kan voorstellen, dat is heus niet zo moeilijk als het lijkt, u zet zich rustig, u weet dat u in een stormgebied bent, u gaat u gewoon voorstellen dat u in harmonie bent met die kracht. Dat er een wisselwerking a.h.w. gebeurt tussen u en die kracht. Dat zal u opmerken dat u het idee zal ontvangen of waarnemen dat u min of meer gewichtsloos wordt. U gaat het idee krijgen dat u precies ook kan zweven. Dit komt omdat u zich in harmonie tracht te stellen met wat gebeurt op dat ogenblik. Besef dat wanneer u dit aanvoelt, u vanuit de kracht van die storm voor uzelf heel veel kracht kan opnemen en dat u deze kracht rechtstreeks kan doorlaten naar bijvoorbeeld mensen die uw hulp gevraagd hebben. Maar even goed dat u deze kracht kan laten gaan naar een gebied dat u bijvoorbeeld wil beschermen.

Ik zou mij kunnen voorstellen: u leeft in een omgeving waar bijvoorbeeld nog redelijk wat groen aanwezig is dat u wilt beschermen, waar een paar oude bomen staan die u eigenlijk intact wil houden. U kan door deze oefening de kracht van de storm zo manipuleren dat het juist voor wat u wilt behouden, een ondersteuning is en dat er geen schade voorkomt. Buiten misschien het feit dat wat opgeruimd moet worden aan dood hout of eender wat, mee opgeruimd wordt. Dat is het randfenomeen. Maar u kan door uw eigen harmonie zulke sturing van deze krachten realiseren.

En u kan zelfs veel verder gaan. Wanneer u weet hebt dat er een storm aankomt naar ons toe en u verenigt zich in groep, daarmee wil ik niet zeggen dat u moet gaan samenzitten, maar wel in gedachten, dan kan u door de kracht van de groep enorme veranderingen aanbrengen. Dan kan u van een vernietigende tornado een verfrissende, verkwikkende, zuurstofrijke luchtverplaatsing maken.

En nu hoor ik jullie ook weer denken: Dat zou ik wel eens willen zien gebeuren. Nochtans kan ik getuigen dat mensen voor u, die ver voor u leefden, het vele malen hebben gedaan. Dat in uw streken hier voldoende mensen gedurende eeuwen deze procedures hebben gebruikt. Dus het is niets nieuws, vrienden, wat ik hier naar voor breng. Het is een oude gekende materie die bruikbaar is.

En vandaag spreken we over hoe we kunnen omgaan met de luchtverplaatsingen in de atmosfeer. Maar dezelfde spelregels gelden ook voor het water, min of meer voor het vuur, hoewel het vuur: daar liggen de spelregels wel iets anders. Maar de basisprincipes blijven gelijk. Zelfs wanneer de aarde zou willen trillen, kan u vanuit uw standpunt met deze aarde de trilling op een juiste wijze laten verlopen. Een mens beseft te weinig welke krachten hij eigenlijk in de hand heeft. U bent het afgeleerd. U hebt geleerd dat de wind, de storm, ach, daar moet u zich tegen afschermen, dat is schadelijk. Wanneer de aarde zich schudt, dat is schadelijk. Wanneer het water doorbreekt, dat is een catastrofe. Wanneer het vuur het land vruchtbaar maakt, dat is een onoverzienbare catastrofe.’

Lieve vrienden, dat zijn denkbeelden van een maatschappij die buiten zijn roots leeft. Besef dat u als mens onafscheidelijk, toch de stof van de mens, gebonden bent aan deze planeet. Dat niets op deze planeet gebeurt wat in wezen voor de stofmens niet bruikbaar is en omzetbaar is. Daarom deze oefening.

Ik weet, het is niet simpel wat ik u vanavond aanbreng om te oefenen, maar u zal de mogelijkheid wel krijgen om dit in de praktijk om te zetten. Kort samengevat: besef dat in de lucht meer aanwezig is dan alleen maar de zuurstof die u inademt om te kunnen functioneren. Besef dat in deze lucht energieën aanwezig zijn die u via uw ademhaling kan opnemen waardoor u krachtiger wordt, evenwichtiger wordt. Ik kan daar zelfs bij zeggen dat wanneer u dit bewust gaat doen, dat dit voor uw lichaam ervoor zal zorgen dat onevenwichten a.h.w. uitgeveegd worden of in een soort quarantaine worden geplaatst.

Wanneer u zich bewust bent van deze energieën kan u zelfs chronische ziekten reduceren tot een bijna niet storend element. U kan ook door deze energieën agressieve ziekten tot brave, rustige metgezellen maken. Het besef moet er zijn dat u daarmee in harmonie bent en dat u het opneemt. Het is een oude therapie die reeds bij de oude beschavingen en zeker bij de priesters zeer gekend was. Vergeet niet: de aarde geeft u alles. Daar wordt te weinig rekening mee gehouden. De aarde geeft u uw voedsel, dat weet u, dat vindt u normaal. Uw zuurstof, dat vindt u normaal. Uw drank, dat vindt u normaal. Maar wanneer we zeggen dat de aarde u ook kracht, energie en gezondheid kan geven via de atmosfeer, via de aura van de aarde, want ik noem het liever zo, dan loopt het al een stapje moeilijker. Toch staan we erop, vrienden, dat u deze oefeningen zoveel mogelijk gaat invoeren. Ik weet het, het is weer een stukje meer te doen, maar het is de beste wijze door telkens een stukje meer oefening te gaan doen, zo krijgt u de juiste vorm, zo krijgt u de juiste attitude om in deze veranderlijke wereld het gemakkelijkst uw spirituele ontwikkeling verder te zetten zonder al te veel kommer en kwel.

En hier wil ik het bij laten voor vandaag. Wanneer u de moeite neemt om deze simpele oefening alle dagen uit te voeren, en liefst meerdere keren, buiten uw meditatieve momenten en buiten ook alle andere momenten van de andere oefeningen, dan zullen wij al heel tevreden zijn. En dan kunnen we in een volgende les weer een ander deel van deze planeet naar voor brengen en u daarin scholen.

Vergeet ook niet te letten op de symbolen die u gaat zien. En deze symbolen zullen zich niet alleen in wolken manifesteren, maar wanneer u een aandachtig persoon bent, zal u misschien plots wanneer u wandelt in een woud, een figuur in de bomen zien. Of u gaat ergens waar rotsen zijn en u ziet in een rots plots iets. U denkt dat het een beeld is of iets anders. Hou met deze signalen rekening. Tracht steeds aan te voelen: wat doet het met mij? Wat vertelt het mij? Wanneer u zaken ziet die u gelukkig maken, vraag u af: waarom krijg ik plots dat gevoel? Het antwoord zal er dan voor kunnen zorgen dat u dit kan hanteren. Wanneer er zaken zijn die u bijvoorbeeld het idee geven: ik moet rusten. Doe het dan. 1001 ideeën kunnen opduiken in de wereld van de beeldvorming.

Maak één fout niet: wanneer u iets waarneemt, zeggen: ach, het is een illusie, laat maar. Wanneer u dat doet, dan sluit u zich af voor de mogelijkheden die de aarde u biedt, en u stelt u tegelijkertijd, zonder dat u het beseft, open voor het omgekeerde. En dit is niet de bedoeling. De bedoeling is dat uit al wat we u leren u komt tot volwaardige mensen die niet alleen in een maatschappij kunnen leven volgens de regels van die maatschappij, maar tevens een tweede werkelijkheid kennen waarmee zij in deze maatschappij aardig wat kunnen bereiken. En daar bedoel ik hoegenaamd geen materiële welvaart mee, maar wel materieel geluk en geestelijk evenwicht en geestelijke bewustzijnsverruiming. Dat is iets totaal anders dan wat de maatschappij denkt dat eigenlijk geluk inhoudt en wat belangrijk is voor de mens.

Maar u behoort nu eenmaal tot de vernieuwing. En in die vernieuwing kan u maar slagen wanneer u het oude van u afschudt, zoals een hond zijn pels schudt wanneer hij in het water is geweest. En dan ziet u zo de waterdruppels wegvliegen. Wel, zo ook is het noodzakelijk dat jullie uw pels a.h.w. afschudt waarin al het oude, de oude gewoontepatronen, de oude normen, de oude denkwerelden zich bevinden. Zodat de pels mooi nieuw glanzend de verandering, de vernieuwing, de verruiming in zich kan opnemen. En dan zitten we op de juiste weg.

Ik ga nu even het medium een kwartiertje, 20 minuten vrij geven om dan, na even een rustpauze voor jullie, over te gaan tot onze gezamenlijke meditatie. Deze meditatie zal weer aangepast zijn aan de oefening van deze avond. Als er nog vragen opduiken tijdens de pauze, gelieve ze dan even te noteren en ook weer voordat de meditatie begint, even af te lezen zodat we daar nog een bijsturend antwoord kunnen geven.

Vrienden, al bedankt voor jullie intense aandacht en ik wens jullie een goede pauze. Tot zo dadelijk.

Deel 2.

Zo, vrienden, hier zijn we dan terug. Zoals afgesproken, als er nog iets te vragen is over wat in het eerste gedeelte aan bod is gekomen, kan u dit nu even doen, om vervolgens over te gaan tot onze meditatieve vorm voor deze avond.

  • Broeder, u sprak daarjuist over wanneer u zich in harmonie stelt met een storm, dat u deze kan verminderen tot hij nog een klein stormpje is. Praktisch, hoe doe je dat dan?

Dat zal u zo dadelijk in de meditatie kunnen ondervinden. Ik heb daarjuist in het eerste gedeelte toch duidelijk gezegd dat we in het meditatieve gedeelte de praktische kant ervan zullen benaderen. Dus, om op uw vraag te antwoorden, wanneer u deze meditatie zal volgen en u gaat deze meditatie dan achteraf uw eigen interpretatie geven, dan zal u een heel goede werkwijze hebben. Het is veel gemakkelijker via gezamenlijke meditatie de zaak te ervaren dan dat ik dit voor u technisch moet uittekenen. Wanneer er na de meditatie nog eventueel vragen oprijzen of onduidelijkheden, dan kan u die in het begin van de volgende bijeenkomst naar voor brengen. Maar wees gerust, ik denk dat u wel stof zal hebben om verder te werken.

Meditatie: Oddkracht – tweede werkelijkheid – luchtelementaal.

Mag ik dan vragen aan het begin van de taak om zoals gewoonlijk u te ontspannen, u rustig te zetten, maar deze keer bewust in te ademen, heel rustig, heel diep, en u voor te stellen dat u de kracht van de aarde, zoals we die omschreven hebben onder de vorm van kleine bolletjes en welke ik nu omschrijf als de oddkracht, dit is de oude magische naam voor deze kracht, dat u deze oddkracht mee in u trekt, heel bewust.

We zitten hier samen in deze tipi. Deze tipi is gevuld, goede vrienden, met de oddkracht. Adem nu rustig en neem deze krachten in u op. U zal voelen wanneer u deze kracht in u waarneemt, dat uw lichaam zich transformeert. U zal gewaarwordingen ervaren die niet direct eigen zijn aan uw gevoelswaarnemingen. Laat deze zaken gewoon op u afkomen. Laat deze gewoon doordringen in uw aura, maar ook in uw celstructuur. Want deze oddkracht kan u a.h.w. volledig bevloeien met energie. Terwijl u ademt, rustig, in en uit, voelt u hoe via de inademing deze kracht in u trekt. Hoe deze kracht u lichter maakt, u meer ontspannen maakt, u rustiger maakt. Maar ook hoe deze kracht ervoor zorgt dat in uw stoffelijk lichaam evenwichten ontstaan die tot op heden ontbraken. U voelt langzaam maar zeker hoe kleine stoorvelden afvloeien en hoe evenwichten zich herstellen. Laat het maar even doorwerken in alle rust.

En wanneer we nu ons gaan voorstellen dat we, zonder enige terughoudendheid, ons kunnen verplaatsen in tijd en ruimte, dat we naar een plaats gaan ergens waar er op dit moment een speling is tussen de opwarming van de aarde en de lucht. Dat er een speling is veroorzaakt door de zon, de aarde en zijn atmosfeer. En langzaam maar zeker, stel u gewoon het beeld voor, ziet u dat er een bundeling ontstaat van energie in deze atmosfeer, boven deze aarde. En stel u deze aarde bijvoorbeeld voor, om het u gemakkelijk te maken, als een zuidelijk gelegen plaats. Er zijn er die denken aan een eilandje, dat mag, een eilandje in de oceaan. Het is warm, het is rotsachtig, zanderig, hier en daar groen. U ziet de speling door de zon in de warme lucht, de reactie van het water en van de aarde. U ziet deze in energiespiralen a.h.w. Deze kracht, u ziet hoe deze zich opbouwt, hoe er sterker en sneller een beweging komt in de atmosfeer. A.h.w. ontwikkelt zich hier de kracht van het luchtelementaal. En zie dan hoe, niet alleen op dat heel lokale plaatsje waar de kracht in ontplooiing is, maar hoe naar die plaats energieën toestromen, hoe het luchtelementaal deze energie van overal haalt waar maar mogelijk is om zich te concentreren op die ene plaats die u in het oog hebt.

En nu gaan we iets heel moois doen. U ziet deze wervelingen, u ziet deze krachten, nu gaat u uw gedachten midden in de kern van deze werveling brengen. U gaat in het midden van de kracht van deze ontwikkelende luchtverplaatsing, van deze opbouwende luchtelementaalkracht, u gaat u in de kern daarvan plaatsen. En wanneer u in deze kern bent, wat merkt u dan op, vrienden? Dat in die kern een rust heerst. In die kern is het stil. In de kern van het elementaal lucht dat zich hier opbouwt tot een grote kracht, heerst er harmonie, evenwicht, rust. U voelt u a.h.w. één met de krachten van de storm. U voelt u één met de krachten van deze atmosfeer, van deze luchtgesteldheid, van deze toestand. En het is juist deze kracht die u ervaart door u midden in de kern van de beweging te plaatsen, deze kracht, deze harmonie die u kunt uitzenden, die u kunt schakelen, die u kan koppelen met al wat u weet of denkt dat kan geholpen worden.

U kan vanuit deze rust, vanuit deze harmonie sturen. U kan deze werveling van het luchtelementaal in zijn richting gaan bepalen. Want dankzij de harmonie die u ermee hebt, luistert het elementaal naar de gedachtetrilling die u uitzendt. En wanneer u dan vraagt om over het water te gaan en niet over het land, dan zal het elementaal over het water gaan en zal het land aan zijn zijde laten. Maar u kan ook vragen dat het het water opneemt en dat het het over het land uitspreidt zodat het land kan drinken, zodat de aarde zijn dorst kan lessen. Ach, geen gedachte is teveel wanneer de gedachte oprecht is om hulp te bieden, wanneer de gedachte in harmonie is met de kracht van het elementaal. Zo krijgt u, vriend zijnde, kan bereiken wat u moet bereiken.

U kan zelfs op dit moment met deze kracht mensen helpen overgaan, mensen die op dit ogenblik wachten om zich te verbinden met de energie. Wanneer u vanuit uw rustpositie hen deze kracht schenkt, kan een geest zich aansluiten en de stof verlaten en zo zijn reis beginnen in de sfeer. Maar u kan met diezelfde kracht ervoor zorgen dat er nieuw leven op aarde komt, dat problemen vermeden worden. U kan ervoor zorgen vanuit deze harmonie dat het elementaal vruchtbaarheid brengt, evenwicht. Zo goed dat de kracht die u omringt ervoor kan zorgen dat het oude, het dode wordt opgeruimd.

Wanneer we zo deze kracht ervaren, dan is het wat wij met deze kracht wensen uit te voeren in positieve zin, in evenwicht naar onze omgeving, naar onze leefgemeenschap toe, kunnen wij heel rustig dit sturen. We kunnen wel zo ver gaan dat de kracht van het elementaal zich bijvoorbeeld verbindt met de kracht van de elektrische velden die zijn opgewekt, zodat we, om de atmosfeer te zuiveren, elektrisch kunnen ontladen waardoor we plots terug een andere samenstelling krijgen, een rijkere samenstelling van lucht, van de zuurstof die de mens nodig heeft. En zo kunnen we wat eerst lijkt een bron van vernietiging, omzetten tot een hoorn des overvloeds. Een hoorn des overvloeds die zorgt dat gebeurt wat moet gebeuren op de juiste wijze.

En alles hebt u zelf in de hand wanneer u maar voldoende de ware werkelijke tweede werkelijkheid voor u hanteert, want uw kracht zit in deze tweede werkelijkheid. Wanneer u deze tweede werkelijkheid kan aanvaarden en doorleven zoals uw eerste werkelijkheid, dan bereikt u dat u de vriend bent van de krachten van de aarde, welke naam er ook aan gegeven wordt. Dat u vriend bent met alles wat op deze aarde ervoor wil zorgen dat de harmonie bevestigd blijft. En zo kan u dan deze krachten doorgeven.

En sta mij toe jullie nu te vragen, gezien we ons omringd hebben met deze krachten, dat ieder iemand nu in gedachten neemt die hulp gevraagd heeft, die hulp nodig heeft. En we gaan niet individueel beginnen werken, neen. We leggen onze gedachte hier in het midden van de groep, ieder legt zijn eigen gedachte hier in de kern van het gebeuren. We bundelen dit met de kracht van het elementaal. En we stellen ons voor, welke richting het ook gaat: zuid, noord, oost of west, de krachten zijn evenwaardig. En laat ons dan, vrienden, deze kracht gedragen door de krachten van de aarde, uitgaan, zie ze uitgaan vanuit uw rustpositie. Zie ze uitgaan en zie ze de persoon die u zich hebt voorgesteld, omwikkelen a.h.w. U zou zich kunnen voorstellen dat een wolk rond uw persoon zich wikkelt, een wolk van kracht, van energie, die opgaat in de aura van degene aan wie u gedacht hebt. Die de aura zuivert van zijn onzuiverheden, die de aura terug schoon zijn eigenste lichtblauwe tint geeft. En u ziet hoe de rest meegenomen wordt de atmosfeer in, de kosmos in. En u ziet hoe uw persoon zich plots gelukkig voelt, hoe deze persoon plots een moment van harmonie ervaart, van warmte, een positieve ingesteldheid dringt door, de verandering in de denkwereld grijpt plaats. De kracht biedt de geest van deze persoon een nieuwe weg, een nieuwe ingesteldheid, een nieuwe mogelijkheid. En dit, vrienden, met één simpele gedachte van ons, één idee is voldoende. En zo ziet u maar dat op een heel simpele wijze, zonder hocus pocus, ieder van de aanwezigen hier in staat is om voor anderen kracht, harmonie te betekenen. Zelfs verder, kunnen we zeggen, gezondheidsbepalend en vredevol te zijn.

U moet geen hooggeleerde zijn om anderen te ondersteunen, om anderen te helpen. U moet enkel en alleen maar overtuigd zijn van uw eigen tweede werkelijkheid, uw eigen wereld die u zo opbouwt in harmonie met het Al-bestaande. En zo ziet u hoe u elke stoornis die maar eventueel bij u in de buurt zou komen, kan ondervangen en kan omkeren in een positieve kracht, een kracht die een weldaad betekent voor uw medemens, maar ook voor de ganse planeet, voor de ganse aarde. U bent in staat via de odkracht dit te realiseren. U bent in staat met de juiste ingesteldheid de aarde de juiste bewegingen te doen maken.

Laat deze meditatie de praktische kant van deze avond zijn, maar bedenk wel dat het de bedoeling is dat u deze meditatie, deze oefening voor uzelf steeds weer herhaalt tot u in uzelf de zekerheid voelt geboren worden van: ’Wat de aarde ook doet, ik ben met haar in harmonie en samen met haar realiseer ik wat de kosmos voorzien heeft, wat de kosmos heeft gepland om deze aarde en haar bewoners een nieuw elan, een nieuwe mogelijkheid, een nieuwe weg te geven.’

Beste vrienden, dan zou ik nu heel rustig a.h.w. de kern van de luchtcirculatie voor uzelf openen, en in gedachten terug komen naar de vertrekbasis, heel rustig terug beseffende wat ons lichaam is. En om deze krachtige avond af te ronden, zeg ik gewoon tot jullie: adem terug de odkracht in, heel rustig en ontspannen, zodat u onder het gunstige gesternte van deze volle maan die nu hier boven ons aanwezig is, de komende dagen een uitstraling bezit die maakt dat de wereld om u heen u met meer rust en vriendschap zal benaderen. Een uitstraling die zo sterk is dat degene die met u geen harmonie wenst of kan hebben, zich terugtrekt. Want uw uitstraling, uw licht, uw harmonie is wat alles in beslag neemt wat ook maar interesse heeft voor deze kracht. En zo kan u deze kracht maken tot een perpetuum mobile dat steeds maar sterker wordt, dat steeds in beweging blijft waardoor u werkelijk een ankerpunt bent van licht en kracht en harmonie in deze veranderende wereld

Vrienden, sta mij toe u in uw oefeningen nog veel succes te wensen. En vergeet niet dat gene zijde, mijn zijde om het zo te zeggen, u steeds begeleidt, u steeds bijstaat wanneer u handelt. Maar wij kunnen u maar helpen en bijstaan wanneer u handelt. En dat is in deze veranderlijke tijden de sleutel. U moet handelen. Stil zitten, niets doen, brengt niets op. Handelen is de sleutel. Vrienden, maak gebruik van de sleutel die u gekregen hebt, en het zal u niet alleen stoffelijk maar ook geestelijk geen windeieren leggen, om het nog eens met een stoffelijke term uit te drukken.

image_pdf