Harmonie met de natuur

image_pdf

2 februari 2010

Zoals gewoonlijk wens ik jullie nogmaals erop attent te maken dat de inspiratie die doorkomt niet afkomstig is van entiteiten, of geesten – zoals jullie dat zo graag noemen – die alwetend of onfeilbaar zouden zijn, dat komt in de kosmos niet voor, behalve God en dat we het liefst hebben dat u nog altijd zelfstandig nadenkt en uw eigen mening vormt.

Ik zou graag vanavond jullie, gezien ook de tijd van het jaar, een paar praktische zaken willen aanbrengen. Voor degenen die een beetje bij de oud Keltische riten thuishoren of kennis van hebben, die hebben gisteren het feest van Imbolc gehad. Kort gezegd: is het eigenlijk de tijd dat men het nieuwe leven langzaam maar zeker op gang gaat brengen. Het was de tijd in het verre verleden dat men, indien de weersomstandigheden het toelieten, begon met het zaaien en zo verder. Wanneer dat we het dan bekijken bijvoorbeeld vanuit de periode van de zuid engelse kant, dan kun je wel zeggen dat meestal toen, en dan spreek ik over enkele duizenden jaren terug, op dat moment reeds voldoende zon aanwezig was om na dat feest de hand aan de ploeg te slagen.

Maar waarom vertel ik dat? Ik vertel dat om de doodeenvoudige reden dat voor jullie op dit ogenblik ook mogelijkheden bestaan om met krachten om te gaan die in de aarde en in de natuur aanwezig zijn, zonder dat je daar eigenlijk heel zware prestaties en heel zware formules of eender wat voor moet gebruiken. Het enige wat eigenlijk de kern van de zaak is, is dat u zich probeert voor te stellen: in harmonie te zijn met de natuur rondom u. En dit zal naar de toekomst toe, en misschien is dat nu nog niet zo in jullie ogen, maar ik garandeer jullie wel dat naar de toekomst toe het voor de meesten onder jullie zeer interessant zal zijn om deze harmonie met de natuur en daarmee bedoel ik ook mee, met de krachten van de natuur, vooral wat u omschrijft als elementalen, om daar een goede verstandhouding, een goede huishouding mee te kunnen voeren.

Kijk, we kunnen stellen, en dat wordt niet meer zoveel door de mens in acht genomen, maar we kunnen stellen dat alles rondom u bezield is, dat de aarde krachten heeft. Vroeger sprak men van: ja, er zijn kaboutertjes of er zijn gnomen en noem maar op, dat idee was niet zo fout, want er bestaan in de aarde, in de aardkorst, heel veel energieën, heel veel mogelijkheden en wanneer we op een avond als deze gewoon even de aandacht schenken aan de krachten, de energieën die in de aarde aanwezig zijn, dan zullen we opmerken dat wanneer we ons daarvoor openstellen, zeker wanneer u in de natuur gaat, dat u bepaalde gevoelens, bepaalde zinderingen, kunt waarnemen.

En dan moet ik zeggen hier, en mijn excuses voor de aanwezige mannelijke bevolking, dat vooral de vrouwelijke bevolking daar heel gevoelig voor is, zij hebben het voordeel dat zij die waarnemingen gemakkelijker zullen kunnen volvoeren dan het mannelijk deel van de bevolking. En de reden waarom is heel simpel, omdat de vrouw veel gemakkelijker iets opneemt, detecteert, en er ook iets mee kan doen, waar het voor het mannelijk deel van de bevolking eigenlijk eerst rationeel vastgesteld moet kunnen worden en daar zit nogal eens dikwijls een addertje onder het gras, daar gaat men zich soms zelfs iets wijs maken.

Het gevolg is ook dat wij zien, zeker in het verre verleden, dat het vooral de vrouwen waren en de vrouwelijke druïdes, die wanneer het er dus op aan kwam om gevoeligheden te bepalen van de bodem, dit vooral deden. Zij waren het die ook in vele gevallen zouden bepalen waar bepaalde gewassen konden geteeld worden en zo verder.

Hier is weinig over gekend, dat weet ik, maar het is interessant om dat even te aanhoren. Omdat u een groep bent, en wanneer we deze groep beschouwen (en dan bedoel ik iedereen van het geheel), dan zitten daar toch een groot aantal heren in, het is wel iets minder dan het aantal dames, maar goed. Maar dit wil niet zeggen dat daar niet een vlotte uitwisseling kan zijn en wanneer dus iets vastgesteld wordt, kan daar, zoals het vroeger was, door de uitwisseling een samenwerking ontstaan die de harmonie in deze groep nog verder verhoogd. Ik maak het u duidelijk, doordat je in de groep zowel mannelijke als vrouwelijke elementen hebt, heb je twee verschillende vormen van aanvoelen en zo verder. Gezien dat jullie ook nogal graag magisch denken en ook al eens proberen om magisch te werken, blijkt dat – om het beste resultaat te halen – het samenvloeien van dat mannelijke en dat vrouwelijke de ideale krachtsbodem is om resultaten te behalen.

In de oude tijd was het dus duidelijk, de vrouw zou bepaald hebben waar en welke gewas er kwam, de man zou dan het gewas geplant en verzorgd hebben. Maar dit gaat veel verder, dit geldt niet alleen voor gewassen, jullie kunnen het ook bijvoorbeeld door een vaststelling te doen van een plaats die helend kan zijn, genezende krachten kan inhouden. Zoals sommige bronnen genezend water naar boven brengen, omdat zij bepaalde stoffen vanuit de bodem mee naar boven brengen die voor een menselijk lichaam zeer goed en functioneel zijn.

Wanneer nu hier ook een samenwerking is, van degene die juist aanvoelt met degene die juist kan instralen, dan krijg je weer een krachtig geheel. Want wat zien we? Dat het vrouwelijk deel van de bevolking ook wel met energie en met kracht kan werken, maar op het ogenblik dat zij dit gericht zouden doen, dat dit eigenlijk niet aanslaat. En daar krijg je de mannelijke opponent in het geheel, deze kan wel degelijk, wanneer hij rationeel kan bepalen: “de fout zit zo”, zeer gericht kracht geven, kracht uitzenden, en resultaat behalen. Ook hier weer zie je, als je het beste resultaat wilt behalen, dat in vele gevallen een samenwerking de ideale basis vormt. En dit is in het verre verleden heel lang zo geweest, veel is veranderd door de religie die op is gekomen, door machtszieke lieden die de zaken eigenlijk onderuit hebben gehaald, maar daar houden wij ons niet mee bezig.

Wat voor ons van belang is, is dat we beseffen welke onze mogelijkheden zijn en daar zeer actief iets mee kunnen doen, in de tijd die komt. Want als je bijvoorbeeld, ik houd het even bij een tuin, wilt tuinieren, is het toch wel ideaal om te beseffen waar je welke planten of groenten kunt plaatsen. En aan de andere kant is het heel boeiend om te zien dat, wanneer door toedoen van positieve gedachten en positieve instraling, de oogst of het ontwikkelen van nieuwe bomen of planten zeer vlot gaat. Zelfs misschien in tegenstelling met hetgeen wat men kan verwachten in een vervuild milieu, als hetgeen waar de meeste van jullie tegenwoordig in moeten leven. Want wees nu eerlijk, lieve mensen, de atmosferische omstandigheden op dit ogenblik, en toch de laatste jaren, zijn niet meer zo gunstig om in te leven. Als je in jullie atmosfeer een mens die honderd jaar geleden geleefd heeft, nu hierin zou plaatsen, die zou zeer snel sterven aan een luchtintoxicatieverschijnsel, zo erg is het op het ogenblik met jullie gesteld. Daarom is het boeiend om te weten dat er meer krachten rondom u aanwezig zijn, waar u iets mee aan kunt, waar u voor kunt zorgen dat wanneer u in harmonie bent met die natuur, dat er rondom u – in uw omgeving – een groter evenwicht ontstaat.

En dat evenwicht bijvoorbeeld, kan alleen al zijn dat de zuurstofverhouding in uw atmosfeer een klein beetje verbetert, waardoor u gewoonweg meer weerstand opbouwt tegen de vervuiling die rondom u aanwezig is. Wanneer u bijvoorbeeld met kruiden zou werken, of zelfs met groenten of fruit, dat u wanneer u daarmee bezig bent een sfeer kunt creëren die minimaal verschilt misschien van alles wat rondom u is, maar waarvan je ziet dat door uw inzet en uw aanvoelen het resultaat veel schoner en sterker is dan in de rest van uw omgeving. Maar wanneer je zelf met geneeskrachtige kruiden zou gaan werken, zou u zelfs zover kunnen komen dat bijvoorbeeld de brandnetel die je laat groeien, veel krachtiger en reinigend werkt voor de mens, dan de brandnetels die een kilometer verder op het veld staan. En dat juist alleen omdat u gewoon tracht te werken in harmonie met de natuur en met de natuurkrachten. En dat gaat ver, dat kan zelfs zover gaan dat bijvoorbeeld het grondwater – waar u bezig bent – juist niet die toxines meebrengt, waar ze op andere plaatsen wel aanwezig zijn. Want in harmonie zijn met de natuur betekent dat u ten opzichte van al deze krachten tracht een evenwicht te creëren.

Dat wil niet zeggen dat wanneer er morgen een storm op u afkomt, dat u kunt zeggen: deze storm mag hier niet zijn, maar u kunt wel door uw harmonie de storm lichtelijk laten afwijken, zodat u er weinig of geen last van hebt. De kwestie is van niet in strijd te gaan met de storm, daarom neem ik dit als voorbeeld, maar aan te voelen de harmonie die het elementaal lucht in die luchtverplaatsing legt. Te beseffen dat de storm voor de aarde een noodzaak – een positieve noodzaak – is, en door die harmonie die je daarmee creëert, creëer je ook dat de kracht van het elementaal u beschermd in plaats van dat het tegen u in gaat.

Want het elementaal is gevoelig voor uw uitstraling en als die uitstraling een uitstraling is van: “ik aanvaard het gebeuren, ik voel mij er één mee, ondanks de schade”, want daar moet je niet mee bezig zijn, je moet gewoon met het idee bezig zijn hoe positief uiteindelijk het eindresultaat van de storm is, dan zul je zien dat die storm aan u voorbijgaat. En wanneer je bij wijze van spreken als groep kunt functioneren en als groep diezelfde benadering naar dat natuurfenomeen hebt, dan ga je zien dat bijvoorbeeld zulke storm plots gaat afwijken en een heel groot gebied gaat omschrijven, zonder dat daar noemenswaardige problemen zijn, en dat hij dan hoogstwaarschijnlijk afwijkt naar zee of naar andere gebieden waar het minder erg is.

Nochtans – en dat mogen we niet uit het oog verliezen, dat is ook zeer belangrijk -, het is niet omdat door de groepsharmonie de storm als het ware zich verlegd heeft, dat het resultaat voor het gebied waar hij normaal zou overgaan, slechter gaat zijn. Nee, want het is het geheel wat telt, de hele overkoepeling. En dat wil zeggen dat door je zo op te stellen, je ook de positieve effecten en resultaten van dat geheel kunt halen en daarmee dus wel degelijk weer iets positiefs in die hele natuur rondom u hebt opgebouwd. Zo kan je dat doen ten opzichte van regenval, zo kan je dat doen ten opzichte van alles wat ook maar met de elementalen te maken heeft of met de natuur.

Het is in deze tijd heel nuttig en zeker voor de maanden die komen, dat u beseft dat u deel bent van dat geheel. De meest moderne westerse mensen hebben het gevoel met de natuur verloren, u leeft niet meer met de natuur, u voelt het niet meer aan. Vroeger was er een oud gezegde dat vertelde, wanneer je klompen had, dat die eerst de aarde gevoeld moesten hebben voordat zij goed gezeten zouden hebben, en daar is iets van aan. Schoeisel dat nooit de aarde heeft geraakt, heel bewust, gaat er ook niet voor zorgen dat bijvoorbeeld uw skelet intact blijft, dat je geen problemen gaat hebben. Mensen hebben dat weinig door, maar door te voorkomen dat hetgeen u aan uw voeten brengt dat dat geen contact heeft met de aarde, zorgt u er zelf voor dat je u – en dat is misschien onbewust bij velen, maar toch – afsluit van de wisselwerking tussen de aarde en uzelf. En nu kunt u denken: Is dit zo belangrijk?

In tijden als deze, met alle vervuilingen en alle aantastingen van het menselijk voertuig: Ja, dit is zeer belangrijk! Het is zeer belangrijk dat je beseft dat door op de aarde te staan je een wisselwerking creëert, dat je daardoor energieën kunt recupereren, dat je zelfs bij wijze van spreken een reserve kunt opbouwen voor het ogenblik als het eens wat moelijker gaat; de mens vergeet dat te gemakkelijk.

En ik zou hier zelfs nog de raad bij willen geven: het is aan te raden af en toe ook eens in de aarde te woelen, trachten aan te voelen hoe de aarde voelt. Met water ga je minder problemen hebben, velen onder u vinden het niet proper meer om met de aarde in contact te komen en ook hier is een totaal fout denken, of ingesteldheid bij jullie ingeburgerd. Het is dankzij het feit dat je ook met uw handen in de aarde durft te werken, dat je met uw handen bijvoorbeeld struiken, bomen, planten, groenten durft aan te raken, dat er wisselwerkingen ontstaan.

Het niet voor niets dat er soms gezegd wordt dat sommige mensen groene vingers hebben, omdat alles wat ze aanraken van de natuur, is dat alles groeit en bloeit. Maar let eens op, zulke mensen hebben geen angst om hun handen vuil te maken, het klinkt misschien allemaal eenvoudig en dat is het ook wel, maar het is voor de meesten onder jullie iets van vervlogen tijden.

En nu denkt u: “ja, waar komt u nu mee af?”. Wij zijn stadsmensen, wij leven tussen de stenen, beton en plastic. Ja dat kan allemaal wel zo zijn, maar van stenen, beton en plastic kun je niet leven, integendeel. Maar waar je wel energie uit kan halen is uit die mooie boom die nog ergens staat, of uit dat gazonnetje dat je nog ergens hebt, of als je een beetje meer geluk hebt, de velden die je kunt intrekken, of de wouden die je kunt ingaan. En een mens heeft dat nodig, zeker in deze tijd is dat belangrijk. Hoe meer je in de openlucht, in de natuur u kunt bewegen, hoe groter uw weerstand is tegen alles wat komende is, en neem van mij aan er komt nog aardig wat vervuiling op u af vooraleer 2010 voorbij is.

Dus dit is een zeer praktische les die ik hier naar voor breng, het is niet de les waarvan je moet denken: “ach, daar gaan we toch niet teveel aan doen, want…”, nee, het is zeer praktisch. En ik zou jullie de raad geven om dit zeker te herbeluisteren en te trachten u voor te stellen hoe je in harmonie kunt zijn op het ogenblik dat de natuur even opspeelt. Hoe je in harmonie kunt zijn, bv. wanneer er een zwaar onweder losbarst, wanneer donder en bliksem de omgeving doen zinderen. Het is misschien niet gemakkelijk en misschien zullen er onder u zijn die meer schrik gaan hebben dan er met in evenwicht zijn, maar ook hier, tracht geen angst te hebben, tracht gewoon te beseffen: “ja, dit is een deel van de natuur, een normaal gebeuren”. Donder en bliksem zijn nodig, zonder donder en bliksem zou je nooit in uw atmosfeer de nodige zuurstofelementen hebben, je hebt het nodig en dus wat u nodig hebt, heb daar geen angst voor.

Tracht gewoonweg, zelfs wanneer zware onweders over u komen, u er één mee te voelen. Desnoods trekt u zich terug, zet u zich rustig in een kamer en tracht te mediteren, het is in elk geval beter dan u druk of angstig erover te maken. En je zal zien als je dat probeert in de komende weken en maanden, u meer in harmonie te stellen met de natuur, met de natuurfenomenen, dat het na een zeer korte tijd spontaan zal gebeuren.

En een ander groot voordeel wat daaruit zal ontstaan is, dat je ook spontaan gaat aanvoelen wat er komende is, dat je gaat aanvoelen van: er komt een storm, of er komt een zwaar onweder, of op bepaalde plaatsen dat de aarde hier gaat beven. Je gaat de gevoeligheid daarvoor ontwikkelen, vanaf het ogenblik dat je dat doorhebt, dan kun je er ook intenser mee gaan werken, en dan kun je ook nog de hulp voor anderen zijn die daar nog niet in thuis zijn.

U kunt het misschien een beetje natuurmagie noemen, maar in wezen is het eigenlijk allemaal heel rationeel uit te leggen en te verklaren. Maar dat hoeft eigenlijk niet, zolang jullie maar proberen om met die natuur, met de werking van die natuur, u zo harmonisch mogelijk te voelen en af te stappen van de schade-idee of de angst om wat gaat het nu weer zijn.

Wanneer er wateroverlast is en u hebt angst dat uw inboedel zal wegstromen of wegspoelen, dan zal het zo zijn. Wanneer u beseft dat die wateroverlast een noodzaak is tot zuivering, en u bent er niet angstig voor, dan zal het water langs u weglopen, zonder u schade aan te richten. En wanneer er een bosbrand is en je hebt angst dat uw huis mee afbrandt, dan zal uw huis afbranden. Maar wanneer u het gevoel kunt hebben, dit is een noodzakelijke zuivering, ik ga mij daar niet tegen verzetten, dan zult u zien, dan zal op het juiste moment het vuur zich omkeren en zul je geen schade hebben. Het klinkt misschien heel hard, en voor sommige misschien ongelofelijk, anderzijds moet ik u toch melden dat deze dingen regelmatig rondom u gebeuren en dat ieder van u, wanneer hij of zij wil, wel degelijk van zulke houdingen resultaten kunnen ontdekken in hun nabije omgeving.

Zo zie je maar dat je niet de speelbal moet zijn van de veranderingen, dat je niet de speelbal moet zijn van wat de aarde op het ogenblik allemaal aan het doen is, om zich langzaam maar zeker te zuiveren. Je kunt daarin gerust een helpende hand zijn, en voor uzelf daar een positief resultaat uit halen.

Dat, lieve mensen, was de boodschap die ik jullie vanavond wilde brengen. Wij zullen daar later nog wel verder op in gaan. Maar zijn er mensen die nu over dit nog bepaalde vragen hebben, voordat ik het eerste deel van de avond besluit.

  • Ja broeder, bij mij blijft de vraag: luchtvervuiling. Ik begrijp wat jullie zeggen met het in harmonie stellen met onweer, donder en bliksem etc. Nu op dit moment dat het niet zo is en dat we gewoon, zoals we in de laatste periode hebben, luchtverontreiniging krijgen, hoe kun je dan in harmonie zijn met het elementaal lucht? Kunt u daar omtrent iets meer duidelijkheid geven? Want die verontreiniging heeft heel veel veroorzaakt bij mensen. Ik zal het u eerlijk zeggen, ik zou me daarvoor afschermen.

Als u zich ervan afschermt, wordt u er deel van en zal de verontreiniging van de lucht een veel sterkere invloed op u hebben dan wanneer u gewoonweg, ten opzichte van het luchtelementaal, u in harmonie stelt en wanneer er werkelijk storm is, dus deze zijn gang laat gaan.

Op het ogenblik dat u in verweer gaat tegen de luchtvervuiling die over u drijft, dan bent u als het ware een signaal dat aantrekt. Wanneer u zich gewoon in harmonie stelt, dan zult u wat voor u van belang is eruit krijgen en de rest zal aan u voorbijgaan. Dit klinkt misschien raar, maar dit is nu eenmaal een wetmatigheid. Als u zich tegen iets gaat verzetten, tegen iets gaat afzetten, ga je er meer last van hebben. Want u gebruikt uw eigen energie, uw eigen potentiaal.

En wat is het gevolg wanneer we dit gewoon technisch bekijken? Er komt een luchtvervuiling op u af, die luchtvervuiling heeft ook alles te maken met het elementaal lucht, want zonder dat elementaal kan die luchtvervuiling er niet zijn. U verzet zich daartegen, dat wil zeggen: u geeft uw eigen energie vrij, als strijdmiddel tegen hetgeen wat je niet wenst. En u weet net zo goed als ik, dat er in de kosmos een wetmatigheid is, de wet van communicerende vaten, om het zo te zeggen. Doordat u zich verzet daartegen en uw energie vrijgeeft, wordt de vrijgekomen plaats onmiddellijk opgevuld door de vervuiling, met als gevolg dat u last van uw longen gaat hebben, last van uw luchtwegen. Wanneer u nu een andere houding aanneemt, zet u gewoon in harmonie, u zegt niet: “dit is schadelijk” of “dit is goed”, maar u weet: “het is er” en u laat het gewoon passeren.

Dan gaat er van uw energie op de eerste plaats niets verloren, en gaat u voor wat er voor u in aanwezig is, bijvoorbeeld de laatste restanten van zuivere zuurstof, om het zo te zeggen – klopt ook niet voor 100%, maar kom we kunnen niet te technisch worden op een avond als deze – u gaat dan via uw aura en alles gewoon omzetten en opnemen. Het gevolg gaat zijn dat u geen vervuiling van uw longen of luchtwegen gaat hebben, dat u geen cel aantasting gaat hebben, en de kans is heel groot dat u ook helemaal geen enkele prikkel op andere terreinen zult doormaken. Eigenlijk zit het heel simpel in elkaar, maar je moet gewoon anders denken over de zaken. En dat dat misschien niet gemakkelijk is voor de moderne mens, dat kan ik me wel voorstellen, u bent reeds veel te ver van de natuur verwijderd.

Kijk, wanneer ik terugdenk, een paar duizend jaar terug, wanneer de Kelten bv. in Bretagne of zelfs in andere delen van Europa, wouden deden branden, het is te zeggen ze staken ze niet in brand, maar zij vlogen dikwijls in brand doordat de bliksem insloeg. Maar weet u dat de rituelen zo waren dat dit gericht werd, dat men zich in harmonie stelde van: “kijk op die plaats daar is bv. veel dood hout, daar moet het bos vernieuwd worden, daar moet de bliksem zijn werk doen”, en dat lukte. En wat u misschien nog meer verbaasd, als nu ergens bosbranden in Europa ontstaan, dan branden er massa’s terreinen af, en men blust en men vecht daartegen, men heeft alle moderne middelen, en de brand die woedt maar verder en verder. In de tijden dat de druïden dit deden, dan bluste men niet, maar men was in harmonie met de ganse troep, met als gevolg dat het vuur wel degelijk alles verteerde wat mocht verteerd worden, maar dat er zelden veel schade was aan de bomen of de struiken die niet aangetast mochten worden. Oké, het ging hier om magische procedures van die tijd en het ging hier wel degelijk om krachten die jullie niet meer kennen.

Maar ik wil alleen maar zeggen, zelfs met vuur is het mogelijk om u, wanneer u in harmonie bent met het elementaal, daarin u beschermd te weten. Maar dat was natuurlijk de magie van die tijd, ik heb niet gezegd dat als uw huis brandt dat u moet gaan zitten mediteren. Ik denk niet dat jullie, als mens, nog in staat zult zijn om zulk resultaat te verkrijgen. Alhoewel, dat kan ik er toch dadelijk bij zeggen, bv. in India, in zuidoost Azië, zijn er nog steeds mensen die dat beheersen en die dat volledig kunnen waarmaken. Er is zelfs, nog niet zoveel tientallen jaren geleden, bij een zeer zware brand – ik dacht in Delhi – waar een groot deel van de stad plat brandde, dat binnen die brand gewoon een huis is blijven staan waar een heilige man zat te mediteren. En dat houten krotje is volledig intact gebleven ondanks het feit dat alles er omheen plat is gebrand. En als u mij niet gelooft, dan u kunt dat in de analen van die stad terugvinden, het is geregistreerd.

Geen vragen meer? Goed.

Lieve mensen ik hoop dat jullie na vanavond de natuur rondom u een beetje met andere ogen gaat bekijken en dat u, begin klein, gaat proberen om een steeds sterkere harmonie met die natuur op te bouwen. En zelfs, sta mij toe te vragen, in jullie dagelijkse meditatie om ook daarin eens af en toe te trachten die éénheid te ervaren. En dan is het later misschien wel de moeite om ook hier verder op in te gaan en tot een intensere samenwerking te komen.

Ik dank jullie voor jullie aandacht.

Meditatie: Harmonie met de natuur.

In het tweede gedeelte gaan we een meditatie opbouwen die gelinkt is aan de les die jullie in het eerste gedeelte gekregen hebt, dus een zeer praktisch meditatief gegeven.

Het zal ook een meditatie zijn die u achteraf – aangepast aan uw eigen mogelijkheden – zult kunnen gebruiken wanneer het nodig is.

Mag ik jullie vragen om jullie allemaal gemakkelijk te zetten, even al jullie zorgen en problemen die jullie hebben achter u te laten, en in gedachten hier de kring te sluiten. Vorm hier een mooie kring en we sluiten deze kring, en nemen degenen in de kring op die met ons hier als het ware ook in harmonie zijn en dit geheel mede volgen.

Er is u in het eerste gedeelte aangeleerd om u in harmonie trachten te brengen met de natuur en ik kan me voorstellen dat de inspirator van het eerste gedeelte, dit volgens zijn beste kunnen naar voor heeft gebracht. Maar het is zo met alles, tussen de theorie die je kent en de techniek om het uit te voeren, daar zit nogal eens een beetje verschil. Daarom ga ik nu met jullie proberen de techniek van de avond toe te passen.

Daarom vraag ik jullie, vergeet even hetgeen wat zich nu buiten rondom jullie afspeelt en stel jullie in gedachten een mooie zomerdag voor. Het is buiten zonnig warm, heel mooi weer. De lucht is open en helder, het is warm, drukkend warm, het is al meerdere dagen zo. En nu vraag ik aan jullie: breng even jullie gedachten boven de aarde, bekijk even de aarde van op afstand. Het is niet zo moeilijk, iedereen kan zich de planeet voorstellen. En wat zie je dan, dan zie je dat vanuit het oosten er een grijze massa afkomt op het gebied waar u verblijft. Deze grijze massa verplaatst zich heel langzaam, maar vult volledig de atmosfeer. En u ziet waar die grijze massa aanwezig is en dat dit voor de mensen veel moeilijkheden veroorzaakt. Want die grijze massa zorgt ervoor dat de atmosfeer als het ware te weinig evenwicht heeft. Er komt een onevenwicht in de atmosferische verhouding. En u ziet die grijze massa afkomen op uw leefgebied. U weet en u voelt aan dat die grijze massa ervoor gaat zorgen dat er veel problemen ontstaan, niet alleen voor de mens, maar ook voor al de gewassen, voor alles wat er aanwezig is.

Die grijze massa is de gekende luchtvervuiling, u ziet die langzaam maar zeker naar u toekomen. En wanneer u nu goed in het ronde kijkt, dan ziet u dat boven die grijze massa er een enorme heldere lucht is, een zuivere lucht. En u ziet ook dat die heldere, zuivere, lucht eigenlijk die grijze massa langs achter voort duwt. Het is als het ware een werveling die je waarneemt, je ziet hoe dat geheel verder geduwd wordt door die heldere luchtmassa. Die heldere luchtmassa is een heel mooie uiting van het elementaal lucht. En het elementaal lucht is op dit moment volledig in harmonie met het elementaal vuur. Daarmee wil ik zeggen, het zonlicht dat in uw atmosfeer dringt, dat de temperatuur doet stijgen als het ware, dat de warmte creëert, is in eenheid met de lucht. De lucht is op dit moment voor het vuur de ideale begeleider, ze gaan als het ware arm in arm, zie het als één geheel. U voelt aan van: “hier kan ik iets doen”, u voelt aan: “ik ben één met die zon, ik ben één met die lucht”, want die zon is het leven, is de vernieuwing, en die lucht is de zuivering, de herademing.

En zo bekijk je het, je voelt u één. Wanneer we dan verder zien en ons instellen, dan merken we op dat er aan onze linkerzijde wolkenformaties zich vormen. Die hadden we eerst nog niet in het oog, maar je voelt het, je voelt de ontwikkeling van deze wolken in die atmosfeer, en je voelt dat daar een kracht ontstaat die gestuurd wordt, niet alleen door het magnetische veld die de aarde uitstraalt en deze wolken een lading geeft, maar ook doordat het luchtelementaal, dat die grijze zone door zet boven ons. En zo krijgen we een samenspel, langs de ene kant de aarde die met haar krachtig veld de wolken laadt als het ware, de zon die de lucht, de atmosfeer ondersteunt in haar omzetting, en alles komt nader. Als je de wereld bekijkt, dan zie je de plaats waar u zich normaal bevindt, wordt donker, want de vervuiling gaat erover, de grijze nevel gaat erover, en daarboven zitten de witte wolken.

En dan zegt het luchtelementaal laat ons één zijn en je krijgt een samenspel van krachten, dan breekt als het ware de hel los, maar het is niet de hel, het is een dans van elementalen die het voor de aarde goed bedoelen. Dankzij de kracht van de aarde is het mogelijk dat een samenspel zich ontwikkeld in een prachtig vuurwerk. De bliksem slaat overal door als het ware, de grijze massa lost zich op door het heldere water dat naar beneden valt, en het spel van klank en vuur, gestuurd door de 4 elementalen, barst los.

En je ziet hoe alles ineens herleeft, hoe alles ineens nieuwe krachten krijgt, en hoe zelfs die grijze massa een waardevol gegeven wordt, want die grijze massa heeft ervoor gezorgd dat het klankspel en het vuurspel zich konden ontwikkelen. En zo krijg je dat je ziet dat de aarde kan drinken, zich kan verfrissen na een periode van warmte, zo zie je dat er stoffen de aarde ingaan die nieuwe mogelijkheden voor de planten creëren, die nieuwe mogelijkheden creëren voor de evenwichten in de natuur. U bent toeschouwer, u grijpt niet in, u laat dit gewoon gebeuren, u voelt u één, u voelt u in harmonie, want je beseft en je weet: “dit is het juiste, dit is hetgeen wat deze planeet nodig heeft, dit is hetgeen wat de aarde gevraagd heeft om de vernieuwing mogelijk te maken.”

Door dit gebeuren voelt u u ook geladen, u voelt u krachtiger dan ooit tevoren, want u bent in evenwicht met deze krachten, uw lichaam neemt het op, elke cel van u neemt deze fijne energie in zich op. Dan heb je de mogelijkheid om deze krachten door te geven, u hebt de mogelijkheid om in uw gedachtebeeld iets of iemand te nemen die op dat ogenblik kracht nodig heeft, iemand die krachteloos is, en u kan met uw ene hand, bij wijze van spreken in gebaar, deze kracht uitzenden naar degene voor wie ze bedoeld is. En zo betrekt u er meerderen bij deze harmonie. U geeft deze kracht door, u laat ze stromen, u neemt ze niet in u op en u houdt ze niet vast, maar u laat ze stromen. En doordat u ze laat stromen, laadt u zelf steeds meer op, neemt u steeds meer kracht in u op en krijgt u steeds meer zicht op hoe u in harmonie kan zijn met deze krachten die zich overal manifesteren.

U kunt deze krachten verder gebruiken, u kunt deze krachten schenken aan de natuur, u kunt deze krachten gebruiken om ervoor te zorgen dat uw leefwereld beter is. Want u bent één met de voornaamste fundamenten van moeder aarde, u voelt zich in harmonie, u voelt zich niet bedreigt, en dat is belangrijk. Maar wanneer dan het klankspel in de kosmos is voltrokken, dan ziet u dat de aarde herademt, dan ziet u dat de atmosfeer geladen is met nieuwe kracht, dan ziet u ook dat de restanten van de grijze massa zich via andere kanalen gewoon verder verplaatsten. Want het is niet na één orgelpunt dat het concert voorbij is, integendeel, maar voor u is het goed geweest.

En telkens weer, wanneer er zulke zaken zich manifesteren, wanneer elementalen zich laten gevoelen, dan kan u door er gewoon mee in harmonie te zijn het verschil maken tussen een positief resultaat, een vruchtbaarheid voor uw omgeving of bij wijze van spreken een vernietiging. Het hangt gewoon van uw benadering af, een benadering zoals we hier gedaan hebben, gewoon ons aanvoelen gevolgd, ons één gemaakt met de grote kracht en niet de pretentie te hebben gehad van: “wij weten het beter”. Maar gewoon geschouwd te hebben van: wat gebeurt er. Gewoon de krachten hun taak laten volvoeren en er mee één zijn, en juist door deze éénheid en deze harmonie zijn wij erin geslaagd voor onze omgeving het juiste te bereiken. Er is water neergekomen, er is vruchtbaarheid aan de bodem gegeven, het nieuwe kan zich ontwikkelen, en we hebben tegelijkertijd nog anderen kunnen bijstaan.

En wanneer er dan later nog zulke zaken optreden, neem gewoon dezelfde houding aan en je zal zien, steeds weer zal de harmonie in het gebeuren zegevieren. Steeds weer zal je, in plaats van u leeg en verraden te voelen, u geladen voelen met kracht, omdat u beseft dat alles één geheel is en dat je niet een stukje uit dat geheel kan nemen. Maar het besef van éénheid, van harmonie met het grotere geheel, maakt dat u ook de kracht ontvangt van dat groter geheel, maakt dat alles in u geladen wordt, en dat het zich op de juist wijze kan uiten.

En ook deze wijze kunnen wij niet invullen, kennen we niet, want wij zijn wel deel van dat geheel en we kunnen misschien – omdat we ons er even boven gezet hebben – een kleine overschouwing maken, maar de totale plaat kennen we niet, het totale geheel, het kosmische geheel kennen we niet, en dat hoeven we ook niet te kennen. Maar het feit dat we ons in harmonie zetten, dat we één zijn met deze krachten, maakt dat we onze weg die we moeten gaan perfect kunnen verderzetten, wat er ook het resultaat van is.

Want ook dat eindresultaat, lieve vrienden, dat kennen we niet en hoeven we niet te kennen, zolang als we maar kunnen vertrouwen op de krachten rondom ons, zolang als we maar die éénheid met dat Albestaande, met die kosmos, in de kern van ons wezen handhaven, dan zijn we voor alle gebeurtenissen onraakbaar, integendeel, dan komen we zover dat we zelfs op bepaalde momenten de kracht hebben om mee te sturen, om deze krachten mee te begeleiden, zodat het beste geschiede.

Dan zou ik zeggen, kom rustig terug naar onze krachtplaats. Kom rustig terug tot het besef dat we nu nog in een aflopende winterperiode zijn. Kom tot het besef dat er tussen dit en enkele weken het nieuwe zich terug zal gaan manifesteren, wees één met de vernieuwing en laat het oude, dat u misschien nog wat belaagd heeft, dat nog wat kracht van u heeft gepakt als het ware, laat dit gewoon voor wat het is. Maak u er niet meer druk over, aanvaard zijn taak, maar ga uw weg, beseffende dat door de harmonie met uw wereld er veel nieuwe mogelijkheden voor u openliggen, beseffende dat wanneer u zich één voelt met de aarde onder u, en niet alleen één bent met die structuur, maar ook één bent met alle energieën die erin aanwezig zijn. En ja, dan mag u misschien het kinderlijke beeld van de kabouter tot u roepen, maar de energie die de kabouter heeft doen ontstaan, daar kun je aardig wat mee bereiken. En ook hier, met deze gewone aardse energie, de harmonie, de éénheid, zal u toelaten uw eigen gevoeligheden steeds beter te ontwikkelen, en niet alleen ten opzichte van de aarde, maar ten opzichte van alle krachten die rondom u zijn.

Besef dat wanneer je het spel van deze aardse krachten mee kunt spelen, je deel bent van deze energie, en je duizend maal meer bereikt dan eender welk ander gegeven u zou voorspiegelen dat je er beter van wordt. Want je bent uit de natuur geboren en uiteindelijk zal uw stoffelijk voertuig terug één worden met de natuur, volledig opgenomen. Maar uw geest, de goddelijke kern, deze zaken gaan steeds verder en dankzij de lering die je nu opdoet, de ervaring die je nu opdoet, word je bestaan rijker en rijker. Een rijkdom die niet verloren kan gaan, want deze rijkdom is geen materie, deze rijkdom is ervaring, ervaring in uw bestaan, en dat is als het ware de betaling, het geschenk, van deze instelling. Het besef van: wanneer ik in harmonie bent met deze krachten, dan kom ik verder, steeds verder, dan bestaan er voor mij geen grenzen meer, dan is de enigste grens, de grens die ik mezelf stel.
En als je dit beseft na een avond als deze, dan is deze avond voor ieder van jullie zeer rijk geweest, zeer krachtig.

Nu we weer terug samen zitten in deze kring, met deze kracht in ons midden, zeg ik: Besef dat elke cel van uw lichaam geladen is met energie en dat je deze lading steeds weer opnieuw kunt waarmaken, door ze te delen, door ze door te geven. Want hoe meer u deze harmonie doorgeeft, hoe krachtiger ook u zelf wordt, want dat is nu eenmaal de wet van evenwicht.

Dus, lieve vrienden, om af te sluiten, wees niet bang om te geven, wees niet bang om één te zijn, want dat zijn de middelen van de toekomst. Voor degenen die deze middelen hanteert is een mooie toekomst weggelegd.

Sta mij nu toe dat ik, om deze magische gebeurtenis af te sluiten, heel bewust hier de kring terug open, zodat je terug weer uzelf bent. Maar vergeet een ding niet, telkens wanneer u terug deze voorstelling opbouwt, dan bent u terug in harmonie met deze krachten. Telkens wanneer u vindt dat u het nodig hebt, kunt u dit doen. De voorstelling is voldoende om één te zijn en er mee te werken, want op deze wijze bezit u meer kracht dan u ooit hebt kunnen dromen, of u voorstellen. Gewoon de eenheid van de groep is als het ware het stopcontact voor onbeperkte energie, vergeet dit niet!

En hiermee is mijn taak voor deze avond volbracht.

Het enige wat ik jullie vraag, is dat wanneer ik me teruggetrokken heb, dat u het nog rustig houdt, dat u even alles nog 10 tot 15 minuten laat bezinken voordat u zich weer in de maatschappij begeeft. Want de kracht die hier is opgewekt, is van die grootorde dat het voor jullie lichamen het beste is dat zij even reveleert, dat uw trillingsniveau terug gelijk wordt met uw omgeving en daar hebt u enkele minuten voor nodig.

Bedankt voor de medewerking en tot weerziens.

image_pdf