Het blauwe licht en de planeten

image_pdf

06 maart 2012

Vooraleer ik jullie nieuwe materie bijbreng, geef ik jullie de mogelijkheid om eventueel de moeilijkheden, die u ervaren hebt met de opgelegde oefeningen, om deze aan de orde te stellen.(10-01, 24-01, 07-02 en 21-02-2012). Dan kunnen we met de nieuwe materie daar verder op inspelen.

Vragen.

 • Ja Broeder, ik ben nu ongeveer een maand bezig en bij aanvang geef ik de spanningen die in mijn lichaam aanwezig zijn aan de aarde af om laten af te vloeien. Maar gedurende de oefening is het dan zo dat er toch wel spanningen optreden ter hoogte van borstbeen en keel. Ik durf nu niet zeggen dat dat een volledige belemmering is, dat niet. Maar die spanningen zijn daar. En dat is een mengeling van gloed dat ik dan ervaar en die spanningen. Kan ik een paar tips krijgen om verder te evolueren?

Om te beginnen, door al te veel aandacht te geven aan die spanningen gaat u zoals een magneet werken. Het beste wat u kunt doen is u voor stellen, dat wanneer u deze spanning ervaart, ze van uw lichaam afvloeit, zoals u onder een douche staat. U zou de idee kunnen opbouwen dat u gewoon een douche van zuiverend licht over u krijgt dat deze spanningen meeneemt, zodat zij naar de aarde toe kunnen afvloeien. Het is gewoon voor uzelf een beeldopbouw dat het mogelijk maakt dat dit verdwijnt.
Dat u dit fenomeen waarneemt is omdat u zo geconcentreerd bezig bent met de oefening, dat u daardoor zelf een spanning creëert die niet nodig is. Je moet proberen – en dat is voor iedereen geldig – van tijdens de oefening zo weinig mogelijk aan de oefening zelf te denken. De eerste malen ga je de aandacht leggen op: hoe moet ik het doen? Maar eens dat je dat onder de knie hebt, tracht dan de oefening te doen zoals je bijvoorbeeld op het ogenblik auto rijdt. Als u auto rijdt zit u ook niet te denken, ik moet met mijn voeten dit of dat doen, met mijn handen zus of zo en ik moet mijn stuur zo draaien. U weet dat allemaal en u reageert in het verkeer automatisch. Uw voet zal automatisch op de rem gaan indien nodig. Uw arm en uw hand gaan automatische naar uw versnelling indien nodig. U denkt daar niet over na. Als u dit in uw oefening zo ver kan krijgen, dan zult u ook opmerken dat deze spanningen niet meer voorkomen en dat u gewoon verder kunt en dat deze oefening voor u een weldaad is.

 • Broeder. Ik ga twee vragen hier stellen. Eén over dingen die ik gezien heb. En een over dingen die ik gehoord heb.
  Het eerste was een gezicht, dat mij recht aankeek en waar een enorme kracht van uitging; heel groots op kosmische schaal. Het hoofd was het toppunt van een driehoek en de haren en armen vormden de benen van een driehoek. De volgende keer – na de les i.v.m. Ahmed (21-02-2012) – zag ik terug een gezicht dat mij recht aankeek. Er ging veel energie vanuit, was vriendelijk, engelachtig; een sterke aanwezigheid. De lange haren vormden alweer de driehoek. Ik vraag mij af, dat was allemaal maar een seconde, kan dat niet wat langer en hoe moet ik daar mee werken?

De beeldvorming die bij u optreedt, gaat terug naar een oude beeldvorming van vroeger die u als kind hebt waargenomen, nl. het oog van God. En wanneer u zegt het is een driehoek, met uw fantasieën daar rond, dan spreekt u eigenlijk of beeld u eigenlijk de opgang van de mens naar het goddelijke uit. De opgaande driehoek geeft dit weer. Daardoor krijgt u, omdat daar veel oude gegevens van u in vervat zitten, krijgt u het beeld dat het u aangenaam is. Omdat het voor u een teken is of een aanvoelen is van evolutie. Het zijn gewoon oude waarden en het heeft ook een beetje te maken met vorige levens. Maar dat doet nu weinig ter zake dat dit naar voor komt onder zulke vorm. Verder moet u daar niets achter zoeken.
U moet ook niet willen dat dit langer zich visualiseert. Dit is voor niets nodig. Het is voor u gewoon dat u dit waarneemt, waardoor u kunt aanvoelen dat u met het oefenen op een weg zit die u verder kan brengen. Maar meer moet u daar niet gaan achter zoeken. Want anders gaat u, onbewust misschien, teveel waarde aan die beelden hechten. Dat moet je niet doen. Die waarde is voor u, dat er een wisselwerking aan de hand is. En dat is voldoende. De rest gebeurt in uzelf.

 • Ja, dan laat ik het los.
  Mijn tweede vraag was een vraag aan zuster Agnes, om het grote verdriet van kinderen, i.v.m. een verdronken poesje, om te zetten in een mooi verdriet met aanvaarding, mooie herinneringen en berusting zonder schuldgevoelens. Ik was er zelf van aangedaan en stond werkelijk helemaal open. Toen hoorde ik, voelde ik een zinnetje op mij afkomen: “Dank u M….. .” (mijn naam). Ik vroeg iets en ik werd bedankt! Dat zal zeker wel goed zijn. Maar van waar komt dat eigenlijk?
  En dan de tweede keer dat ik iets gehoord heb, op dezelfde manier, horen, zien en voelen. Dat loopt doorheen. Was: “Mag ik nu verder uw begeleider zijn?” Tegelijkertijd kreeg ik een projectie van een wezen zoals een van mijn kleindochters. Ik weet natuurlijk dat dit in het belang is van het kosmische, om mij erop te wijzen dat het mooi is, dat het aangenaam is. Een weerspiegeling van wat die begeleiding zou kunnen zijn.

Zolang u zulke zaken waarneemt en deze zaken zijn u aangenaam en voelen goed aan, dan kunt u deze aanvaarden en gewoon, dat is toch belangrijk, gewoon aanvaarden als zijnde dat dit aanwezig is, maar ook niet meer dan dat.
Het is gewoon en in uw geval gezien uw leven en uw levensloop zijn dit zaken, gevoelige punten die zoals een mens droomt, zich omzetten in beelden, in gevoelens, in woorden. Deze zijn voor u aangenaam en acceptabel, maar wat je niet mag doen is daar een zeer speciale waarde aan hechten. Aanvaard gewoon het gebeuren en ga verder, ook met uw oefeningen. En dan zal u opmerken dat al deze, en ik noem dit mooie tekeningen rondom uw oefeningen, langzaam maar zeker een vastere waarde zullen aannemen waar u meer mee bent. Want nu is er een speling van oude gedachten die in uw hersenen aanwezig zijn, geconfronteerd wordende met wat je probeert – nieuwe zaken – maar je kunt ze als dusdanig nog niet duidelijk omzetten. Daar is niks mis mee. Iedereen moet dat leren. Dat is hetzelfde als je gewoon ’s nachts een droom hebt, dat die droom ook niet overeenkomt met de realiteit, maar toch zijn de beelden en wat je droom wel degelijk voor jou belangrijk. Al is het alleen maar om uw zenuwstelsel een mogelijkheid tot rust te geven.
Zo. Ik denk dat u daar even kan over nadenken en dan kunt u weer ineens een stapje verder komen.

 • Broeder mag ik daar direct op aansluiten? Hier wordt gesproken van zich richten tot zuster Agnes. Volgens dat ik begrepen heb in de cursus is dat in gevallen van ziekten enzoverder, kan dat voor dit eigenlijk ook? Of is dat een brug te ver al?

We hebben jullie gezegd dat wanneer er problemen zijn, ziekte, en zeker wanneer het over zenuwzieken enzoverder gaat, dat zuster Agnes een aanspreking is. Wanneer er om een of andere vorm van leed, van pijn, beroep gedaan wordt op zuster Agnes, dan zal er wel altijd een entiteit zijn die hier of daar wil helpen.
Dit is natuurlijk – en ik begrijp waar u naartoe wilt met uw vraag – niet iets specifieks dat met de mens te maken heeft. Omdat hier sprake is van een dier. Maar vergeet toch niet, en dat geldt voor iedereen, dat u als mens eigenlijk niet zoveel meer bent.
Dus wanneer er iemand pijn lijdt om een dier, daar zwaar bedroefd over is en zeker wanneer het gaat om heel jonge mensen, die nog heel veel ervaringen moeten opdoen, dan zie ik niet direct een groot probleem. Ik zeg ook niet dat zuster Agnes zit te springen om daar bijstand te verlenen.
Maar je moet het in de totaliteit van jullie opleiding zien. Kan dit wel een meerwaarde geven en is het niet alleen omdat we jullie namen geven, sleutels geven om iets te bereiken, dat die enkel en alleen maar zouden mogen gebruikt worden voor zwaar menselijke problemen? We moeten alles een beetje in de context zien van wat gebeurt.
Zo, ik denk dat dit voldoende geantwoord is.

 • Broeder, ik heb ook een gelijkaardige vraag als de eerste vraag die gesteld is. Het komt erop neer dat ik wel wat problemen ondervind voor die contemplatie, vnl. in het begin. Hetzij door mijn drukke levensstijl om mij goed te kunnen ontspannen. Nu krijg ik de laatste tijd meer problemen om de juiste houding te vinden. Ofwel zet ik mij neer, ofwel leg ik mij neer. Maar ik krijg dan een soort spanning door ter hoogte van de benen. Ik voel mij daar helemaal niet meer comfortabel door. Heeft dat te maken met het feit dat ik in contemplatie ga of heeft het te maken met stress?

Ach, mijn goede vriend. U bent nog jong hé. En op dit ogenblik neemt u eigenlijk zeer veel hooi op uw vork. Dat begrijp ik, want u wilt wat bereiken in het leven. Maar wat u zou moeten beginnen doen, is even voor uzelf notitie nemen van: wat is nu voor mij echt belangrijk en wat zijn de zaken die eigenlijk maar behoren tot de wereld van de wenselijkheden, begeerlijkheden enzoverder? Als u voor uzelf daar een beetje orde in kan scheppen, dan zal u opmerken dat uw oefeningen veel gemakkelijker gaan. U bent vol goede wil. U bent ervan overtuigd dat u er veel mee kan bereiken, maar er is toch zoveel in het leven dat tegelijkertijd eigenlijk aan de orde is. Waardoor, wanneer u aan uw oefening begint, u zich daar wel op richt, maar onbewust andere werelden laat verder draaien. Met als gevolg dat deze spanningen ontstaan.
De tip die ik u geef is, maak voor uzelf eens een lijstje van: wat is nu werkelijk voor mij belangrijk en wat is minder aan de orde? U zult opmerken dat de lijst van minder aan de orde heel lang gaat worden en als je dan voor uzelf daar zaken kunt uit weglaten, dan gaat u automatisch, wanneer u de oefening gaat doen, u al rustiger voelen.
Het is de kunst van voor uzelf te zeggen: Kijk, dat is voor mij belangrijk en al de rest, ach, dat mag er wel bij zijn als er de tijd voor is. Begrijp je? Het is gewoon dat u deze ervaring hebt, omdat u in uw jeugdigheid teveel hooi op uw vork neemt. Ik kan het misschien nog mooier uitdrukken: U bent lijk een jong veulen dat ineens een hengst wil zijn.
Denk er goed over na en u zult zien het zal gemakkelijker gaan. Het is een fout in deze maatschappij die veel jeugdigen hebben. Zelfs ouderen hebben die fout nog. Ze zijn zo gestructureerd en zo gepland dat alles moet gebeuren volgens hetgeen zij geopteerd hebben. Het gevolg is dat je veel te veel hooi op uw vork neemt en dat het dikwijls fout loopt.
Als je moest weten, maar dan algemeen gezien buiten de groep, in de maatschappij. Het merendeel van alle mogelijke zenuwziektes en alles, komt juist uit het feit dat de mens zoveel begeert en eigenlijk niet ziet wat er juist voor hem aanwezig is waar hij het mee zou kunnen doen. Maar ja. Dat is uw maatschappij. Maar voor deze oefeningen effectief tracht dat te laten afvloeien. Zo

 • Broeder, ik wou alleen maar zeggen dat in mijn oefening wel een vooruitgang en een leerschool zit, maar dat er twee strekkingen inzitten. Enerzijds is het alsof ik leer met kruiden of met bepaalde chemische zaken te werken. Pletten van laurier of van zonnepitten. En anderzijds dat ik terecht kom in een contemplatie oefening, waar ik terug gevraagd word om in een grote groep te gaan mediteren; in alle rust en alleen naar de woorden luisteren.

Dat is niet abnormaal hé. U mag niet vergeten dat wanneer u uw contemplatie oefening doet, dat je automatisch omgeven bent door vele van onze broeders die u trachten bij te staan, trachten te helpen. En wanneer u dan de idee krijgt van luisteren, is dit een heel goed idee. Want het is effectief via deze weg dat u uw eigen geest ook aan het woord kan laten.
Anderzijds wat het eerste deel aangaat. Daar is niks mis mee. Het is zelfs in deze tijd zeer positief. Zodat u beter leert omgaan met wat de aarde u ter beschikking stelt en als we dat in de toekomst allemaal gaan doen, dan gaat de harmonie, individueel van ieder, met de aarde groter worden, maar gezamenlijk doordat we een voor een onze weg daarin volgen, gaan we gezamenlijk een zeer sterk krachtveld opbouwen, waar heel veel met te doen zal zijn. Dus ik zou zeggen doe gewoon verder met luisteren.

 • Broeder, ik heb helaas niet de ervaringen die de anderen hebben. Ik heb zelfs geen kans om de bomen te visualiseren. De vorige keer toen het verteld werd, ging het prima, maar in mijn eentje lukt het niet. Ik ben wel ontspannen voor zover ik weet. En ik neem er ook rustig de tijd voor. Maar op een of andere manier kom ik niet  over een bepaalde barrière. Ik zie gewoon niets!

Nee, maar dat hoeft ook niet, omdat u van de andere kant een enorm gevoelig mens bent. U voelt de zaken aan en wanneer u tot ontspanning komt, dan moet u eens opletten wat u allemaal eigenlijk aan de weet komt. Uw gevoeligheid gaat hier een grote rol spelen.
En waarom ziet u de beelden niet? Omdat dit voor u, en dat is de tweespalt die nog aanwezig is en die naar de toekomst toe zal afzwakken, dus het bijna materiële wilt gerealiseerd zien. Daarmee wil ik zeggen: Je wilt materiële beelden zien. En dat is niet nodig. U kunt via uw gevoeligheid deze structuren, deze bomen, ook waarnemen, aanvoelen. Maar goed.
Op het ogenblik dat u voor uzelf al detecteert dat u in rust komt door het proberen van, dan kunnen we alleen maar zeggen dat u op de goede weg zit. Ook hier weer: Maak u niet teveel zorgen als het niet juist loopt zoals omschreven. De evolutie is er. Want van ieder die hier aanwezig is, zal de visualisatie anders zijn. De ene zal het zo zien, de ander zal het zo zien. De ene zal het als een natuurlijke vorm prachtig zien, en de andere zal het misschien waarnemen als een Picasso schilderij en u zegt, ja, ik ben alleen ontspannen. Maar in die ontspanning is wel degelijk de werking van de oefening.

 • Maar het licht dat je dus die bomen moet visualiseren of opbouwen?

Maar het licht is in u, je hebt het.
Op het ogenblik dat u beseft dat u een eenheid opbouwt, een ontspanning, een rust in het licht, dan is het daar. Neem mij niet kwalijk de grootste barrière bij jou is uw opleiding. Wat de mensen met een groot woord ‘wetenschap’ noemen. Maar dat komt in botsing met uw aangeboren gevoeligheid. En weet je wat nu het mooie is? Dat uw gevoeligheid uiteindelijk u zal bewijzen dat je via die weg meer kunt bereiken dan wat u allemaal in de jaren tijd in uw dikke boeken hebt bestudeerd. Mooie hé?

 • Ja, Broeder. Bij mij is het niet zozeer de oefening die een probleem vormt.  Want de bomen visualiseren gaat heel mooi en is heel prachtig. En daarbij stopt het. Maar dat is voldoende voor mij.  Want ik voel het aangenaam, licht als een warmtebron. En ik voel ook en daarbij stopt het een heel sterke aanwezigheid. Daar ben ik tevreden mee. En dan ja, als de oefening gedaan is, dan stopt die en is er geen verhaal meer. Dan is het ook gedaan. Maar na een rustpauze ga ik naar beneden en dan merkt mijn vriendin op dat ik helemaal niet aanwezig ben. Dat zij mij iets vraagt en dat ik niet antwoord. En dat ik ook niets gemerkt heb. Dus nu, deze week sta ik met de vroege en doe ik mijn oefening in de namiddag. Maar volgende week doe ik mijn oefening in de voormiddag en ga ik in de namiddag met de bus rijden. En dat baart mij wel zorgen.

Het punt dat u vertelt is effectief een zeer goede ontwikkeling en er zit bij u iets meer bij. Namelijk er zit een ervaringswereld van vorige incarnaties in die, wanneer u de oefening doet, u terugbrengt tot deze sferen. U hebt daar onbewust een open link.
Nu geef ik u de raad, om te voorkomen dat er problemen ontstaan, wanneer u uw oefening hebt gedaan, ga dan als het enigszins mogelijk is even buiten, even in de lucht. Laat even de wind of de regen of het is gelijk wat over u komen. En concentreer u even op hetgeen wat dan gebeurt. Wat de natuur u zegt. Al is het maar gewoon in uw tuintje of op een koertje, het maakt niet uit. Op dat moment gaat u als u dat doet kunnen afsluiten wat u hebt meegemaakt. U gaat als het ware kunnen de poort even terug dicht doen. En dan gaat u normaal kunnen functioneren.
Als het niet gaat van buiten te komen is een andere optie even onder een lauwwarme douche gaan staan. Ook dat zal u direct terug brengen naar uw stoffelijk leven en dan moet u echt geen angst hebben van met een bus te gaan rijden, want dan gaat u er goed bij zijn.
Het is gewoon omdat als u de oefening doet en u komt terug u het niet bewust afsluit. En bewust afsluiten wil zeggen effectief voor u iets totaal anders; liefst iets dat een lichamelijke prikkel geeft. En het beste is als je kan even in een tuin of een bosje of eender wat, de natuurelementen op u laten afkomen. Gaat het niet, stromend water over u laten lopen is eventueel het tweede middel. En u zal zien, het zal voor u gemakkelijker gaan.
En wat ik er nog wil aan toevoegen. U zult via deze oefening waarschijnlijk langzaam maar zeker – maar ook dat moet u kunnen plaatsen telkens, en niet bijhouden als het ware, maar u kunt het misschien best in een boekje noteren – herinneringen krijgen, omdat er een opening is. Noteer wat er doorkomt als het ware en dan zal je opmerken dat dit voor u heel waardevol kan zijn.

Zo, iedereen heeft zijn zeg kunnen doen. Dan zou ik vanavond graag met jullie een klein wonder doen. Klinkt goed hé. Kijk, jullie hebben nu allemaal toch al enkele weken aan een stuk intens bezig geweest met wat we jullie gevraagd hebben. En nu zou ik voor ieder van jullie een oefening naar voor willen brengen, die wanneer je u daar goed op instelt, u een onmiddellijke mogelijkheid geeft om waar te nemen dat er door dit soort oefeningen zaken kunnen veranderen.
Het is namelijk zo dat jullie er stilaan toe komen van effectief via jullie eigen geest en met de hulp van onze zijde en dan vooral de zuster en de broeder die we u al aangeraden hebben om als naam te gebruiken, niet alleen voor uzelf en uw omgeving maar zelfs veel verder, zaken te kunnen beïnvloeden, te kunnen sturen, in een positieve zin. En ik ga dit nu met jullie vanavond doen.
De oefening is niet zo moeilijk. U kunt ze heel gemakkelijk koppelen aan uw oefening die je langzaam maar zeker aan het ontwikkelen bent. Dus het is niet zo dat u allemaal verschillende oefeningen moet doen. U kunt het er gewoon bij koppelen en u gaat zien, u kunt vanavond een resultaat boeken, een klein wonder laten gebeuren.
U gaat ook zien dat u wanneer u deze oefening een beetje onder de knie krijgt, dat u dit op vele terreinen praktisch kunt toepassen. Ik wil er wel direct bij zeggen dat we ervan uitgaan dat u de vrije wil van ieder mens respecteert. Dat u de oefening niet gaat proberen te gebruiken in een zin van: ik ga trachten hierdoor iemand te dwingen in een bepaalde richting. Want dan bent u natuurlijk niet wit aan het werk, maar dan bent u zwart aan het werk. En in deze tijd kan dit een zeer snelle terugslag krijgen.
Ik hoop dat we elkaar hier goed in verstaan. En dat voor ieder van jullie het positieve, het harmonische in de eerste plaats primeert. Gebruik het ook niet, dat wil ik duidelijk nog stellen, voor uw eigen wenselijkheden of begeerten. Want hoe mooi het ook kan zijn om zoiets te realiseren, je zit heel snel aan de verkeerde kant van de medaille. En dan realiseer je wel iets, maar heb je niet door dat de weerslag er ook is. En dat vind je dan meestal minder aangenaam.
Waar gaat het over? Wel heel simpel. Ik ga u leren te werken met de combinatie van uw eigen krachten, uw eigen energie en de energie van het licht. In dit geval zouden we het kunnen omschrijven als blauw licht. Maar op een zeer speciale manier. Het is een oefening – zij is niet nieuw, ze is eeuwen oud – werd vroeger in redelijk wat geheime scholen aangeleerd en heeft door de eeuwen heen, hier op aarde, aardig wat goede resultaten kunnen bereiken.

Blauw licht.

Het begin is heel simpel. U ontspant zich. U zet zich heel gemakkelijk. En u kan er van uitgaan wanneer u uw contemplatie oefening doet, dat u dan al in een juiste stemming komt, in een juiste gemoedstoestand.
Dan gaat u zich voorstellen dat u zich omkleedt met een blauwe aura. Gewoon blauw licht. Dit is van belang dat je de kleur blauw gebruikt. Omdat in deze oefening daardoor, en je vertrekt meestal vanuit het contemplatieve element, blauw vooral het mystieke in u prikkelt. Dus je komt eigenlijk in een soort nieuwe sfeer terecht, vertrekkende vanuit het contemplatieve in een mystieke situatie.
U vergeet op dat ogenblik als u dat doet en uzelf met blauwe omkleedt, alle praktische stoffelijke beslommeringen, aangelegenheden. Als u dan u ingekleed hebt in het blauw en ik vraag nu dat ieder voor u dit doet. Ik geef u even de tijd. Visualiseer u dat u volledig in het blauw bent. U mag van mij dat visualiseren als een soort blauw licht of een soort blauwe kleding. Maakt niet uit. Als uw aura maar heel mooi egaal blauw is.
Wat u ook doet of uw armen beweegt, uw benen, uw voeten, uw lichaam, het blauw beweegt mee. Alles blijft blauw omkaderd. U kunt niet uw arm uit het blauwe steken. Alles blijft blauw omkaderd.
Vervolgens gaat u zich voorstellen dat u in uw linkerhand een bol hebt. Gelijk wat voor bol. Het mag een kristallen bol zijn of glas zijn. Zijn er die graag diamant zien, maakt mij niet uit. U hebt een bol in uw hand. Moet niet te groot zijn. Zo de grote van wat we zouden zeggen een tennisballetje.
U concentreert zich nu met uw gedachten op deze bol, die in uw linkerhand aanwezig is. U concentreert zich daarop, op die wijze dat uw eigen energie die omvat is door dat blauw licht, dat die eigen energie, blauwgekleurd, zich in die bol focust. En dat als het ware die bol begint te stralen, zoals de zon, maar blauw. U krijgt volledige straling.
Vervolgens concentreert u zich op die straling van die bol en u merkt u op dat u een verbinding hebt met de kosmos. Dat niet alleen de kracht van uw eigen aura zich in die bol manifesteert, maar ook de kracht van het blauwe licht van de kosmos zich focust op die bol. En nu komt het mooie.
De straling die die bol geeft, werk nu tweeërlei. Wanneer uzelf in uw lichaam een onevenwicht hebt, een disharmonie, kan u deze straling op u laten komen. In volle kracht. Dus u ziet de versterking van de straling door het samenvloeien van het blauwe kosmische licht en uw blauw licht naar uzelf toe. Die beïnvloeding van die straling maakt dat in uw lichaam evenwichten hersteld worden. Het werkt veel sterker dan eender welke aspro of aspirine.
Anderzijds en nu wordt het voor ieder van u interessant om zeker uit te testen. Kunt u vanuit dit beeld, vanuit deze concentratie op die bol in uw linkerhand, deze kracht doorgeven naar eender wie, naar eender wat, zodat daar verandering optreedt, hulp optreedt.
Stel, u hebt mensen of u kent mensen met zware psychische problemen, u kunt vanuit deze optiek daar interfereren en hen helpen. U hebt een plant die slecht groeit, u kunt die stimuleren van goed te groeien. U hebt iemand die ziek is, weet ik veel wat, u kunt daar in sturen. U kunt via dit beeld en de uitstraling, de blauwe krachtige uitstraling van de bol, overal kleine wonderen verrichten. En dit gaat zeer snel en zeer sterk. Je moet het gewoon doen. U kan het voor uzelf doen.
U kan bijvoorbeeld wanneer er ergens een of andere griepepidemie is ervoor zorgen dat deze u niet kan raken. Door deze wijze. U kan wanneer u spierpijn of hoofdpijn heeft, via deze weg dit ongedaan maken. De krachtige bol die u draagt in uw linkerhand, die een samenvloeiing is, een kruispunt is, van uw eigen krachtige energie, van uw eigen lichaam, van uw eigen verschillende lichamen en de bundeling van de kosmische kracht van het blauw licht.
Ik geef jullie nu even de tijd om dit voor uzelf goed vast te leggen, voor dit even te oefenen. Probeer met iets klein. Probeer gewoon nu ofwel voor uzelf, dat mag geen probleem, of voor iets of iemand anders, iets klein nog maar te wijzigen. U moet niet proberen van een dode op te wekken daarmee. Dat is wat ver gegrepen. Maar u kunt daarmee zeer veel disharmonieën die op aarde bestaan, harmonisch maken. Want dat is eigenlijk het proces dat je voert. Dat blauwe licht via zijn kracht en via eigenlijk de mystieke kracht die daarachter zit, want dat is de essentie, gaat in het beeld dat u hebt de harmonie herstellen. En door de harmonie te herstellen, krijg je dat wat dan ook terug zijn evenwicht vindt.
Op het ogenblik dat u zich op iets gefixeerd hebt, hoeft u dit maar enkele seconden aan te houden. U hoeft hoegenaamd niet minutenlang te denken dat u iets of iemand bijstaat hiermee. Het is voldoende dat u dit in uw gedachtewerveling brengt en dat u zegt: Ik geef deze kracht daar aan. En de geconcentreerde straling gaat zich overhevelen aan degene of hetgeen u het geeft. En u gaat zien, en dat is het wonder, dat dit zich zeer snel voltrekt. Meestal binnen enkele minuten en wanneer u er wat in geoefend bent, dan kunt u via deze wijze ook redelijk sterke veranderingen creëren binnen de 24 à 48 uur. Gewoon door u even te focussen. U moet geen 24 uur op 48 uur u focussen. Neen, u geeft het gewoon door. En het is als het ware lijk een laserstraal dat degene of hetgeen waar je aan denkt geraakt wordt, in zich opneemt en de werking ondergaat.

Deze oefening, broeders en zusters, gaat jullie in de toekomst heel veel kunnen helpen. Omdat u weet dat alles nogal chaotisch is. Dat er nog van alles in de verandering zit. Dus ik zou jullie willen vragen, probeer dit. Werk er mee. Het maakt als het ware voor u dat je met deze oefening een heel goed werkinstrument hebt, zeker in tijden van crisis, om mee om te gaan. Ik kan u zeggen in vele gevallen zal het resultaat veel sterker zijn dan eender welk ander gegeven voor de mens.
En u hebt ook een groot voordeel. Gezien het een oefening is die reeds eeuwenlang bestaat, die een inwijding was in vele geheime scholen van vroeger, heb je door ze te doen en er u op in te stellen, steeds weer de harmonische samenvloeiing van al deze reeds opgebouwde krachten daar rond en dat is ook nog eens een meerwaarde in deze. Het is niet iets dat nieuw is, dat moet uitgeprobeerd worden. Het is een oefening die door de eeuwen heen enorme resultaten heeft gecreëerd. Het is een oefening die ook in de geest zeer goed gekend is. En wanneer je ermee bezig bent dat je heel gemakkelijk medestanders krijgt die u gaan ondersteunen.
Een bijwerking van de oefening kan zijn, gezien het op het mystieke vlak ligt, dat u effectief u tijdens en na de oefening anders gaat voelen. Velen van u zullen zich bij wijze van spreken vrijer voelen, gelukkiger voelen. Sommigen zullen dit misschien omschrijven als: ik loop op wolkjes. Weer anderen zullen misschien denken het is een ontzettend kosmisch liefdegevoel. Dit krijgt u erbij cadeau. En wat ook kan zijn, aan de hand van sommige die hier zeer gevoelig zijn, dat u bepaalde woorden of ideeën worden ingefluisterd. Neem er akte van. En zoals ik reeds gezegd heb, noteer het achteraf. Zo vergeet u het niet en kunt u door deze oefening, soms zeer interessante, voor uw ontwikkeling waardevolle ideeën en zinspelingen toegespeeld krijgen. Zo.
Dat is hetgeen, lieve mensen, wat ik jullie vanavond wou bij leren. Zijn er onder jullie die daar nog, over dit, iets willen vragen.

 • Ja Broeder. Ik zit met een probleem. Dat blauw kan ik niet handhaven. Het gaat echt volledig over in enorm geel licht. Ik krijg de bol niet in blauw. Ik weet ook niet hoe het komt, ik krijg hem niet in blauw. Hij gaat volledig geel. Heel intens, maar ik krijg hem niet in blauw.

Nu zolang u vertrek met het blauwe licht en zo lang u dus de bol geactiveerd kunt zien en u kunt de uitstraling doorgeven, dan is het werkzaam. Alleen wanneer u met geel licht gaat werken is de kans heel groot dat veel zaken die zich op het psychische vlak bewegen, er door zeer sterk gaan geraakt worden. Ik zou toch als ik van u was, proberen van de  concentratie naar het blauwe licht zoveel mogelijk te handhaven. Eventueel een menging.
Wanneer het puur naar goudgeel licht zou gaan, dan zou ik de oefening stop zetten. Omdat de werking van die krachten voor de mens op dit moment heel moeilijk hanteerbaar zijn. Want dan komt u in andere sferen, niet dat zij negatief zijn, maar zij zijn zo krachtig dat de vraag nog maar is of dat uw eigen zenuwstelsel dit gemakkelijk kan verwerken. Dat heb je niet wanneer je werkt en daarom gebruiken we hier specifiek blauw licht. Een mengvorm is nog aanvaardbaar. Wanneer het zuiver wordt dan zou ik zeggen: bedank de kosmos, maar sluit het af.

 • Mag ik nog een kleine bijvraag stellen? Het blauw is dat felblauw of meer een donkere tint?

Dat zal een beetje variëren van persoon tot persoon. Normaal gesproken ligt het redelijk helder. Het mag geen donker-zwart blauw zijn.

 • Broeder als wij zuster Agnes vragen om te helpen, dan is er toch gezegd: dat wat er gebeurd goed is voor de persoon. Als u dat voor een andere persoon doet, goed is voor die persoon. Al is dat niet altijd wat wij in gedachte hebben. Gaat het ook voor dit op?

Heel goed dat u deze vraag stelt. Ja. En wat u gerust kan doen is bij deze oefening, als u ze opbouwt, aan zuster Agnes denken. Zij zal in deze oefening u ook dan bijstaan en helpen.

 • En is dit vooral van invloed op psychische problematiek of fysische?

Zoals ik al gezegd heb, met deze kracht, met deze uitstraling, kunt u zowel psychisch als fysiek enorme resultaten boeken. Het, ik wil er zelfs aan toevoegen, dat voorgangers van jullie er vroeger in geslaagd zijn van wat u nu onder de grote gemeenschappelijke noemer kanker noemt, op deze wijze te harmoniseren, zodat de cellen zich terug normaal gingen gedragen. Want u mag niet vergeten, hoe het u ook omschrijft, het zijn cellen die willen leven. En door deze oefening is gebleken dat men erin slaagde van deze cellen aan het verstand te brengen zich terug normaal te gedragen. Door het feit dat de energievelden in het lichaam, door de oefening, in harmonie werden getrokken. Het zijn experimenten die wanneer u de oefening goed onder de knie hebt, kunt toepassen. U gaat er geen schade mee veroorzaken. U kunt alleen maar, ja, kwade industrieën krijgen die vinden dat het niet kan. Maar goed. Iedereen is voldoende geïnstrueerd.
Dus zou ik zeggen: in de komende tijd ga ermee aan de slag. Probeer het zo positief mogelijk en u zal zien u gaat resultaten zien. Zoals ik zeg: kleine wondertjes, maar het belangrijkste daarin is dat, doordat u resultaten krijgt, dat de rest van uw oefening ook mee in dit geheel voor u waardevoller worden. U meer zekerheid geven. En zo kunt u langzaam maar zeker verder evolueren. En komen we rustig aan tot een zeer krachtige groep die aardig wat in de verandering van deze tijd in de pap te brokken zal hebben. En aardig wat zal kunnen bijsturen. En dan kun je zeggen dan heb je hier een prachtig resultaat behaald.

Zo, broeders, zusters, ik dank jullie voor jullie medewerking. Ik dank jullie voor jullie aandacht. Ik geef nu het medium vrij. Ik wens jullie veel succes en veel kracht en licht op jullie weg.

Deel 2

Zo aan mij het tweede deel. Als er nog vragen zijn dan zou ik zeggen breng ze eerst even naar voren want ik heb jullie nog het een en ander mede te delen.

 • Er werd gezegd dat bij contact met een entiteit ideeën en denkbeelden in ons opborrelen die niet van ons zelf zijn. Ik het het gevoel dat de dingen die in mij opkomen voortvloeien uit vroegere leringen die ik heb gehad. Hoe zien jullie dat?

Wanneer bepaalde ideeën in u opborrelen dan zijn er zeer veel mogelijke bronnen. Eerstes kan het effectief zijn dat het vanuit uw eigen hersenenwerking ontstaat. Want dat is nooit uit te sluiten. Vervolgens kan het zijn dat uw eigen geest een beetje aan het duwen is om bepaalde gevoelens, vooral onder de vorm van emotioneel gevoelens, naar voor te brengen, waar ook ideeën kunnen uit ontstaan.
Dan zijn er zeer vele entiteiten die rondom u zijn, die u heus wel wanneer er iets aan de hand is een idee willen bezorgen of willen helpen. Vervolgens, want we zijn er nog niet, zijn er enorm veel grote ideeënbeelden die in de kosmos aanwezig zijn, die u ook nog kunnen beïnvloeden. En wat ook nog mogelijk is, zijn de ontelbare astrale ideeënbeelden die in u en op uw wereld aanwezig zijn, die op bepaalde ogenblikken ook bij u kunnen binnendringen. Dus dit is nog maar een overzichtje van een beperkt aantal mogelijkheden.
Als ik van u was, zou ik vooral rekening houden wanneer u bepaalde ideeën binnenkrijgt of gevoelens binnenkrijgt en zij gaan gepaard met fysieke gevoeligheden, dit wil zeggen bijvoorbeeld een zindering langs uw ruggenwervel, een precies koude wind rond uw hoofd, een druk op uw derde oog en zulke zaken, dan kunt u er van op aan dat het beelden zijn, gedachten zijn die via of uw eigen geest of entiteiten die met u in harmonie zijn, worden aangedragen. Alle andere ideeën en beelden kunnen positief zijn, maar kunnen ook negatief zijn al naargelang de herkomst; en wanneer u om welke reden ook gewoon openstaat, ja, dan kan er heel veel binnenkomen. Wanneer u met uzelf volledig in evenwicht zijt, in harmonie zijt, dan zult u daar weinig last van hebben.
Zo, dat is ongeveer de schets die ik u kan geven. Ideeën en beelden die opkomen met bepaalde gevoelens zullen voor ieder van u iets anders liggen. Maar de meesten van u weten wel degelijk al, wanneer zij contact hebben met onze zijde, met hun eigen geest, aan de hand van hetgeen door hun fysieke lichaam gaat; hetzij een zindering, hetzij precies een gevoel van wind of eender wat. Ieder heeft zo zijn eigen aanvoelen. Voldoende?

 • Iemand zegt mij dat ik niet in slaap geraak doordat er entiteiten rond mij dwalen en mij het slapen beletten. Wat moet ik hier mee?

Nou. Als entiteiten dat zouden kunnen, dan zou er verdorie veel energie moeten verbruikt worden. Kijk een entiteit kan u niet uit uw slaap houden. Zo simpel is het. En waarom zou een entiteit u uit uw slaap houden? Er is geen enkele zinnige reden voor. Als een entiteit u iets wilt mededelen dan is het zoals het antwoord op de eerste vraag op deze wijze.
U mag niet vergeten dat een entiteit – ik dus, ook entiteit – wij hebben geen fysieke mogelijkheden om iets te doen. Hoe kunnen we u dan uit uw slaap houden? We kunnen zelfs nog niet eens aan uw schouders schudden. Wanneer u niet slaapt, dan moet u zich eens afvragen met welke gedachten u allemaal bezig bent. Wat er allemaal in u omgaat. En dan zult u misschien sneller de mogelijkheid vinden om terug rustig te slapen.
Anderzijds gebruik de ontspanningstechnieken die u reeds kent en stel u in dat u rustig zult slapen. Ongestoord. Maar gelooft niet, noch een entiteit, noch een demon, noch een engel, noch een aartsengel zou u uit uw slaap kunnen houden als dusdanig.

Goed. Lieve mensen, u hebt misschien al opgemerkt dat de laatste 24 uur er rare zaken gebeuren. Misschien zijn er onder u die iets van astronomie kennen? Dan weten ze dat gisterenmiddag de zwaarste zonne-eruptie ooit heeft plaatsgegrepen. Hebben jullie er bij stilgestaan dat het volle maan is? Dus begrijpt u dat de combinatie van deze ontzettend zware zonne-eruptie plus volle maan een spel heeft gespeeld met de aarde.
Ach, u hebt er misschien niet bij stilgestaan maar gisteren, rond de middag, is er van alles gebeurd. Voor u persoonlijk misschien kleine ongevalletjes, kleine tegenslagjes. Niet direct opgemerkt. Maar de aarde zelf heeft wel aardig gereageerd. In die mate dat ze hier en daar getrild heeft. Niet zo danig hard. Maar ze heeft wel geantwoord op die zonne-uitspraak en het samenspel tussen zon en maan.
Het gevolg is dat er gisteren wereldwijd ontzettend veel verkeerde beslissingen genomen zijn. Ontzettend veel, lieve mensen. Dus u kunt u voorstellen wat de uiteindelijke gevolgen van even deze zonneboosheid voor de mensheid gaan inhouden. Er gaat nog aardig wat uit de bus komen. Dus wees daarop voorbereid.
Daarbij wil ik er dadelijk aan toevoegen. Dit was de ergste zonne-eruptie die astronomen ooit hebben kunnen meten sinds ze metingen kunnen doen. Maar we gaan zien dat naargelang het jaar vordert er meer van die heel zware zonne-erupties gaan komen, telkens ietsje zwaarder al de vorige. En dit zal zeker nog duren tot volgend jaar.
Het gevolg zal zijn dat, u hebt er gisteren zoal een beetje een voorsmaakje van gehad, technisch overal nogal problemen kunnen ontstaan. Nu was het de sneeuw zogezegd en de wind die hier in jullie contreien de elektriciteit even overhoop heeft gehaald. Maar je zult zien, wereldwijd gaan er nog meer problemen ontstaan. Ook op het gebied van jullie gps- systemen, op het gebied van internet enzoverder. Dus wees er gewoon een beetje op voorbereid, dat is alles wat ik kan zeggen. En wordt er niet boos op, want je kunt er toch niets aan doen. Maar het is misschien altijd wel een goed idee, wanneer u bijvoorbeeld naargelang we naar de zomer toegaan en u bent gewoon van op reis te gaan en uw gps mee te nemen, dat u misschien toch nog eens een ouderwetse landkaart in uw wagen legt, want anders zou u wel kunnen uitkomen waar u niet wil.
Ik kan jullie natuurlijk niet op een dag of een uur na voorspellen wanneer de volgende zware uitbarstingen zijn. Dat weet de zon alleen. Maar de wisselwerking die op het ogenblik tussen de zon en de aarde bezig is, ja, die laat ons nietsvermoedende dat het komende jaar veel  goede zaken gaat inhouden. Dus om het zo te zeggen in jullie taal. Een verwittigd man is er twee waard! Maar langs de andere kant is het mooie dat door deze spelingen van de planeten er ook veel nieuwe mogelijkheden ontstaan.
En als ik jullie een raad mag geven. Hou jullie meer bezig met de aarde. Dan zal je opmerken dat doordat je met de aarde bezig bent, je veel gemakkelijker kunt aanvoelen wat er gaande is en kunt voorkomen dat je meegesleurd wordt in de algemene psychoses die aan het ontwikkelen zijn, doordat alles fout loopt en niets meer gaat zoals men eigenlijk zou willen. Oh, men zal er wel alle mogelijke verklaringen voor hebben hoor. Het is altijd de ander die gedaan heeft. Dus maak u geen zorgen. Maar als je als mens daar een beetje op voorbereid zijt, en u hebt van ons al aardig wat ideeën gekregen vanuit de natuur, dan zou ik zeggen: fris deze misschien even terug op. En het is op dit ogenblik wel interessant om ze te gebruiken. Anderzijds zou ik er dadelijk bij zeggen: bindt u niet teveel aan uw stoffelijke bezittingen, aan uw stoffelijke waarden. En ik zou er ook aan willen toevoegen: wat u hebt, gebruikt het, maar stoor u er niet aan. Maak er geen afgod van.
Wanneer u kunt leven, wanneer u voedsel hebt en wanneer u uw weg kunt gaan die u wenst te gaan in deze tijd, dan behoort u tot de geprivilegieerden. En dit heeft weinig of niks meer te maken in de toekomst met wat u bezit. Want in vele gevallen, voor de meesten, zal bezitting een serieuze handicap worden, een serieuze last. Ja, u weet, men wil gewoonweg de oude maatschappij handhaven. Uw politiekers die op het ogenblik het overal voor zeggen hebben zijn niet van de snuggerste. Zij begrijpen niet wat er aan de hand is en willen per se – en dit geldt zo goed voor uw land als voor uw buurlanden als voor gans de wereld – zij willen per se de regeltjes houden zoals ze zijn. Maar dit gaat niet. Op geen enkel terrein. Maar voor zij zullen begrijpen dat dit niet gaat, zal er al heel veel miserie gecreëerd zijn. Alleen al door het feit dat je op het ogenblik deze zonne-inwerking hebt, die dan gecombineerd met een volle maan, ja, aardig wat kunnen teweegbrengen.
En ik denk zo naar de periode van de Wessac toe, zal dit waarschijnlijk zich nog veel sterker manifesteren. Dus hou er gewoon rekening mee. Zorg dat u uw contact met de aarde niet verliest. Voel u één met uw planeet. Aanvaard van de aarde uit de veranderingen die zij wil realiseren. Met andere woorden maak u niet druk om zware natuurrampen, maakt u niet druk om wat de aarde ook doet, maar aanvaard het gewoon. Door het te aanvaarden kunt u op een harmonische lijn zitten met het gedachtebeeld van de aarde en gaat de aarde uzelf eerder helpen als tegenwerken.
Al degenen die kwaad worden door het feit dat de aarde tornado’s zendt, overstromingen veroorzaakt, aardbeving, vulkaanuitbarstingen en al wat je maar kunt voorstellen, hoe meer je u er tegen verzet, hoe slechter u zich gaat voelen. Want het is nou eenmaal deel van de aura van de aarde. De aarde herstelt zich. Herstelt zich van wat de mens de aarde eigenlijk heeft aangedaan. En we zijn nu in de beginfase.
En de aarde krijgt aardig wat hulp van de andere planeten. Want nu heb je de speling zon-maan. Maar u gaat ook spelingen krijgen van zon-Mars, van zon-Saturnus en van zon-Jupiter. En als er een paar astrologen tussen zitten die daar iets van weten, dan denk ik dat zij al aanvoelen van waar het gaat komen. U kunt het misschien zelf anders eens uitzoeken. Maar u begrijpt best als de zon en Mars samen de aarde gaan helpen, dat het niet al te aangenaam is. Het is nou eenmaal niet de zon en Venus. Zelfs als Venus op dit ogenblik via de zonne-erupties, de aarde zal stimuleren, ik denk dat de wereld er aardig zal uitgaan zien. Maar ja goed. Tot daar toe.
Dus dat is iets wat ik u vanavond nog wou meedelen. Houd daar rekening mee en dan kunt u daar best doorkomen. Er zullen in de komende weken nog enkele verschuivingen plaatsvinden. Het zal niet altijd zijn dat u via een medium uw instructies moet krijgen. Er zullen periodes komen dat ieder van u zeer sterk gaat aanvoelen van hoe het zit en wat er moet of kan gebeuren. En komen veel verandering, maar die veranderingen zijn, wanneer de inzet er is, zeer positief, geeft ieder van u echt een enorme groeimogelijkheid en tezelfdertijd gaat u mee bepalen hoe alles hier verder gaat evolueren. Dit klinkt misschien heel groots. Dit is het niet.
U bent eigenlijk een radertje in het geheel, maar elk radertje is belangrijk. Want als er een radertje niet draait zal het ganse geheel stil. En we hebben op het ogenblik veel groepen als deze die allemaal op eenzelfde wijze de harmonie met de aarde trachtten te bevorderen, aan te voelen-  en ermee om te gaan. En zo krijgen we dat we een echte keten kunnen vormen die de vernieuwing op aarde en ook – en dat is toch niet onbelangrijk – de nieuwe kosmische tendens geestelijk ook op poten kan zetten, zodat tussen dit en een kleine 100 jaar Aquarius zijn stabiliteit heeft gevonden en we volledig de nieuwe richting kunnen uitgaan.
Zo. Dat was eigenlijk nog mijn kleine toedracht aan deze avond. En dan zou ik, vrienden, graag vanavond willen afsluiten met een meditatie die in harmonie is met de werkingen van uw planeten van uw zonnestelsel. Zodat u naar de toekomst toe dit ook nog beter kan aanvoelen en er veel juister kan mee omgaan en op inspelen.

Meditatie: Harmonie tussen planeten en zonnestelsel.

Ik zou zeggen, zet u allemaal even gemakkelijk. Vergeet allemaal jullie dagdagelijkse beslommeringen en we zitten hier in een cirkel.
Dan zou ik zeggen: voel u omsloten door een magische kring rondom u. Een magische kring die dubbel is en waar in het midden van de kring, rondom jullie, de namen van de planeten aanwezig zijn. Als medewerkers, als symbool van de kracht die we wensen op te bouwen en door te geven aan onze moeder aarde, zodat de vernieuwing en de verandering op de meest harmonische lichtende wijze zich kan voltrekken.
Voor ons is de kring op het ogenblik gesloten. En rondom ons bewegen de planeten als het ware. Wij zijn één met de kracht die zij aan ons geven. Wij zijn één met de zonnekracht. Want wij allen zijn kinderen van de zon. Wij allen zijn kinderen van het licht dat door de zon ons gegeven wordt. Wij allen zijn kinderen van de maan, omdat wij allen kunnen voelen, omdat wij allen emoties kennen, omdat wij dankzij dit voelen en deze emoties ons geestelijk verder kunnen ontwikkelen. Omdat wij via deze weg kunnen komen tot een mystieke openplooiing, van alles wat er in ons leeft.
Wij zijn één met al de andere planeten. Wij zijn zelfs één met Mars. Omdat hij krachtig is, energievol, vol vuur om via zijn wijze van invloed, de aarde de mogelijkheid te geven zuiverder dan ooit haar werking te kunnen voltrekken.
Wij zijn één met Neptunus. Omdat dankzij zijn invloed de natuur op aarde zich kan hernieuwen. Alles zich tot vernieuwing, vergroening kan voor doen.
Wij zijn één met Saturnus. Omdat we zo gedachten en ideeën kunnen overdragen, omdat dankzij Saturnus we elkaar met positieve beelden kunnen beïnvloeden.
We zijn één Venus. Omdat Venus ons de mogelijkheid geeft van de kosmische liefde te ervaren in al zijn aspecten. Van te begrijpen dat wij deel zijnde van deze kosmos, maar in deze kosmos bestaan kunnen, wanneer wij hem lief hebben. En deze liefde kan Venus ons geven. De echte kosmische liefde.
We zijn één met Pluto, omdat Pluto ons de magische kracht geeft om steeds verder te zien en verder te werken en onze geestelijke ontwikkeling te volvoeren.
We zijn één met Uranus. Omdat Uranus voor ons de kracht inhoudt om de bewustwordingsweg door te gaan.
Alle planeten, alle satellieten van de planeten zijn op het ogenblik hier rondom ons in de gesloten magische kring aanwezig. Zij geven ons hun kracht. Zij geven ons hun ideeën. Zij maken dat onze beelden, onze gevoelens, onze krachten, evenwichtiger en harmonischer zijn. Zij maken dat deze groep straalt als een krachtige briljant in de kosmos. Dat deze groep door zijn uitstraling, de vernieuwing op deze aarde, de evenwichten op deze aarde, versterkt. Dat deze uitstraling van deze groep in combinatie met alle zielsverwanten de aarde de mogelijkheid geeft het nieuwe tijdperk in te luiden. De aarde de mogelijkheid geeft ons te dragen en te voeden, zodat naar de toekomst toe deze planeet een planeet blijft waar het goed is om te incarneren. Waar het goed is om een weg te vinden om uw eigen bewustwording verder open te plooien en te ontwikkelen.
Dat is hetgeen waar we nu mee bezig zijn, de vernieuwing. We houden ons niet bezig met al de rest. We houden ons enkel bezig met de kracht van de harmonie, met de kracht van het licht, met de bijdrage van al deze planeten, deze krachten die het goed met ons menen. Die er trachten voor te zorgen dat de aarde weer haar werkelijke evenwichten voor de toekomst hervindt.
Eén zijnde met al deze kosmische krachten worden wij als het ware geladen. Geladen met inzicht, geladen met energie, maar vooral ook geladen met de mystieke krachten van deze werelden.
Laat ons dit bevestigd zijn. Laat deze bevestiging ook één zijn met de Bron die ons de mogelijkheid heeft gegeven dit te doorleven. Dat deze krachten, dat dit licht, deze straling van licht ons mag begeleiden voor de rest van ons bestaan.
En dan kunnen we rustig de kring terug openen. We laten onze vrienden de planeten. We laten de bron van de zon zijn taak of haar taak verder zetten. Allen gaan zij nu verder aan de slag. Zoals wij ook nu verder kunnen in harmonie zijnde met aarde, in harmonie zijnde met elkaar, dichter gekomen tot elkaar, meer de verwantschap gevoeld hebben met elkaar. Om zo terug dag na dag voor ons zelf naar de aarde toe deze vernieuwing te ondersteunen en uit te dragen. En dan open ik terug de kring, zodat ieder van u terug zijn weg kan gaan zonder dat ik de kring ophef. Want we blijven aan elkaar verbonden in de kracht van het licht.

Zo, lieve mensen, ik hoop dat ik jullie iets heb kunnen meegeven van hetgeen ikzelf hier heb aangevoeld. Het is misschien een mystiek gevoel, maar daarom niet minder werkelijk.
Als ik dan nog een kleine raad mag geven, alvorens af te sluiten, let op in de komende dagen. De werking van de zonne-eruptie is nog niet voorbij. U zult zien dat vele zaken die maar kleine mankementen zijn ineens kunnen grote mankementen worden. Houd daar rekening mee. Laat alles gewoon aan u voorbij gaan. Let een beetje op uw eigen evenwichten, op uw eigen gezondheid. U hebt vanavond een oefening geleerd, gebruik ze ook voor uzelf wanneer u voelt dat u niet al te evenwichtig bent. Want in deze periode trapt u heel gemakkelijk in de val van de tendensen die er zijn. Let daar mee op!
Zo. Met deze raad sluit ik de avond af. Vergeet niet wanneer u ons nodig hebt, we zijn aan jullie zijde. Wees in uzelf ervan overtuigd dat u er nooit alleen voor staat. Dat één gedachte aan ons voldoende is om bijstand te ervaren. Dat het licht u in de komende dagen steeds mag bijstaan en duidelijk de weg mag wijzen die u kan helpen.

image_pdf