Het derde oog

5 juli 2005

Voor vanavond heb ik een praktisch onderwerpje voorzien om jullie te leren omgaan met de mogelijkheden van de krachtvelden die in u aanwezig zijn en waarmee je, eventueel gebruik makende van deze velden, anderen kunt helpen.

Ik zou vandaag vooral willen spreken over de mogelijkheden van het derde oog van de mens, dat gelegen is aan uw neuswortel tussen uw wenkbrauwen, juist boven uw ogen. Sommigen noemen dat, of het is ook, de plaats van het voorhoofdchakra.  Maar het is een plaats die voor de mens eigenlijk door de lange evolutie en de vele mutaties die er geweest zijn, uiteindelijk een zeer gevoelige area is, ten eerste om te ontvangen en ten tweede om uit te stralen. Om duidelijk te stellen moeten we eigenlijk nog verder teruggaan dan de eerste mensen. We moeten gaan naar de tijd van de Lemuriërs en zoals u weet, hadden de Lemuren maar één oog.  Het waren dus eigenlijk de voorlopers van het Atlantische ras, het eerste ras op deze aarde dat je eigenlijk als menselijk kunt beschouwen, dat de vorm had of ongeveer de vorm had zoals jullie nu hebben.  De Lemuren zagen er wel een beetje anders uit dan de mensen nu.  Maar goed.  Van belang was dat deze levende wezens op aarde toen, op de plaatst waar wij nu ons derde oog hebben, daar dus het oog bezaten.  Gezien in die tijd de aarde – laat het mij zo zeggen – een gesloten planeet was, een gesloten dampkring had – en daarmee bedoel ik dat er geen licht doordrong, dat het allemaal zo een zeer mistig, duister gebied was rond de aarde – was het dus niet zozeer van belang voor de Lemuren dat zij heel juist en nauwkeurig konden kijken. Van belang was dat zij via hun oog heel goed konden waarnemen wat er gebeurde en, ik zal het misschien in een moderne terminologie zeggen, een soort telecommunicatie konden ontwikkelen met elkaar via dat derde oog.  Maak u daar niet te veel fantasiebeelden bij, ik wil alleen maar stellen dat waar het derde oog vandaan komt, de oorsprong en wat dat in zijn evolutie is geweest.  Uiteindelijk is het menselijke ras ontstaan zoals u het nu kent en is het derde oog eigenlijk ingesloten geworden door de schedelkap. Niettemin blijven er in de menselijke hersenen – en voor de huidige wetenschap eigenlijk niet gekend – toch nog zeer gevoelige sensoren aanwezig die, wanneer je een beetje alternatief wilt gaan, een beetje afstappen van de realistische kennis die de wereld zo graag naar voor schuift, die wetenschap. Dan kunnen we eigenlijk overgaan naar de mogelijkheden die een derde oog in zich draagt.

Ik zou willen voorstellen, als kleine proef voor allen die hier aanwezig zijn, dat je allen jullie ogen sluit. Terwijl jullie ogen gesloten zijn, draai je uw ogen naar uw neuswortel.  Dus u concentreert u gewoon, in uw gesloten ogen, op de neuswortel.  De meeste onder u zullen dan waarschijnlijk, als zij dit doen, op de plaats waar zich dus het derde oog bevindt, nu een soort witte nevel opmerken.  Tracht het maar voor u te bekijken. Voor sommigen kan dat licht getint zijn, is van weinig of geen belang op dit moment.  Het is van belang dat ge met uw gesloten ogen waarneemt dat er een kracht is die zich manifesteert als een lichtvorm tussen uw ogen ter hoogte van uw voorhoofdchakra of uw derde oog. Wanneer u zich daarop concentreert, zult u dadelijk opmerken dat er van alles kan gebeuren. De ene gaat bijvoorbeeld een druk voelen, de ander gaat een prikkel voelen, weer iemand anders zal waarschijnlijk een uitstraling waarnemen rond deze plek.  Ieder op zijn manier, zijn eigenste manier, zal dus kunnen waarnemen dat deze plek kan geactiveerd worden. En dat is nu belangrijk.  Het besef gaan aankweken dat het derde oog, dat tot hiertoe bij ieder van jullie, bij wijze van spreken, inactief is geweest, kan geactiveerd worden. Als ik het goed voorheb, heeft een van mijn voorgangers jullie in één van de vorige lessen geleerd hoe je met de kracht die je in je handen hebt, kunt werken, hoe je iets kunt magnetiseren bv. water enzoverder…  Wel hier kun je dezelfde energie, die je via uw handen laat uitstralen, nu gebundeld laten uitgaan via het derde oog.  Wat is er van belang?  In eerste instantie – en blijf maar even met uw ogen gesloten en concentreer u maar op mijn woorden – in eerste instantie is het van belang dat je rustig bent, dat je tot ontspanning komt.

Daarom is een proef zoals ik u nu aanleer, en wanneer je die nu in de komende dagen en weken gaat doen, is het van belang dat je dat bv. doet wanneer dat je even in meditatie verzonken bent, tot rust gekomen, tot evenwicht, dat je u dan op deze proef gaat concentreren. U laat gewoon vanuit het derde oog, vanuit de tint die je waarneemt, gewoon het idee gaan dat dat begint te stralen, dat dat witte dat je waarneemt, of dat licht gekleurde voor sommigen, dat dat uitstraalt, dat dat uw schedeldak verlaat. Dat het vanuit uw voorhoofd een soort laser gaat vormen, een kracht.  Tracht u dat gewoon voor te stellen, tracht aan te voelen.  Je moet u niet gaan voorstellen dat dat ineens meters ver gaat.  Nee, wanneer u zich kunt voorstellen dat dat enkele centimeters is, is dit al zeer goed.

Op het ogenblik dat je die waarneming hebt, dan is het van belang, dat wat je ermee wilt bereiken, dat je dat gaat projecteren.  Stel, je wilt iemand helpen.  Het moet daarom geen zieke zijn.  Stel, het is examenperiode geweest deze tijd, en je kent iemand die aan het studeren is of een examen gaat doen en je wilt die helpen. Dan kunt u zich voorstellen dat u de kennis die u hebt over wat diegene die examen moet gaan doen, de kennis die jij daarvan hebt, dat je die uitzendt en dat je die doorgeeft.  Dat zou een beeld kunnen zijn.  Maar misschien heb je helemaal die kennis niet, of weet je zelf niet eens wat de persoon in kwestie aan het studeren is maar je wilt hem of haar, want het mag ook een dame zijn, maakt niet uit, of een meisje zijn, je wilt die gewoon helpen.  Dan kun je vanuit het derde oog een beeld uitzenden van rust, evenwicht, harmonie.  Je kunt het beeld opbouwen dat je die persoon examen ziet doen, maar heel rustig, heel sereen.  Je weet misschien dat de persoon in kwestie van nature nogal nerveus en zenuwachtig is, niet abnormaal in deze tijd, wel dan kun je het beeld van deze persoon, via uw derde oog, naar die persoon uitzenden, zodat deze persoon rustig zijn proeven kan doen, evenwichtig is, zodat zijn hersenfunctie bijvoorbeeld heel rustig antwoord geeft op de vragen die hij moet beantwoorden.  Dat hij dus geen black-out krijgt.

Van belang is hier dat je vooral het beeld zelf heel goed opbouwt.  Dat wil zeggen, dat je vanuit rust vertrekt en dat je geen druk zet maar een heel rustige sfeer overdraagt.  Het beste is dat je naar die persoon toe, u voorstelt dat de kracht die je laat gaan, en je moet heus geen beeld gaan vormen dat ge dus een lijn trekt tot aan die persoon, het is hoegenaamd niet nodig, het is voldoende dat je voor u waarneemt dat het uitstraalt. Het is voldoende dat je de persoon die je kent, in beeld neemt, in uw gedachten en dat de energie, de kracht die ge doorgeeft, dat die bij die persoon op dat moment bijvoorbeeld via zijn keelkopchakra zijn lichaam bereikt.  Niet, toch belangrijk, u voorstellen dat je het via zijn derde oog doet.  Want dan zou er wel eens een soort kortsluiting kunnen ontstaan waardoor je juist het omgekeerde resultaat kunt verkrijgen dan wat je eigenlijk wenst.

Je kunt dus via keelkopchakra, ter hoogte van het strottenhoofd, u voorstellen dat je de energie laat invloeien. U kunt dezelfde voorstelling maken dat je het bijvoorbeeld langs achter doet, langs de Atlas,  dus de bovenste wervel van de wervelkolom vlak aan de schedel, maar aan de achterzijde, dat je de kracht langs daar laat invloeien.  En je kunt nog een derde punt eventueel gebruiken, dat is dan het buikzenuwcentrum, de plexus solaris of zonnevlechtchakra.  Dat zijn de drie punten die je het gemakkelijkste via dus uw eigen derde oog bij een ander kunt beïnvloeden.  Ik denk dat het tot hiertoe voor iedereen duidelijk is, voor zover ik kan waarnemen, en ook aanvaardbaar.  Goed.  We gaan dan een stapje verder.

De mogelijkheden van het derde oog zijn veel groter dan alleen maar een beïnvloeding tijdens een examen.  U begrijpt dat u ook op deze weg bijvoorbeeld krachten voor genezing, voor energie kunt overdragen. Daar moet je wel rekening mee houden dat je in vele gevallen dan toch een beetje kennis moet hebben van de situatie waarin het sujet of de persoon, die je wilt helpen, zich bevindt.  Want wanneer je een beetje de routine krijgt van te werken met uw derde oog, dan kun je bijvoorbeeld zeer snel resultaten wat betreft ziekte bereiken, maar je kunt, wanneer je – en dat is toch belangrijk – bijvoorbeeld niet juist weet of iemand energie moet hebben omdat hij een tekort heeft of energie moet afgenomen worden omdat hij een teveel heeft, dan kun je daar heel gemakkelijk door deze gerichte kracht een flatertje begaan.  Stel, je hebt iemand met zware koorts omdat er een ontsteking is en je gaat die daar een keer in volle liefde een massa kracht geven, dan zou de koorts wel een keer naar een toppunt kunnen gaan wat dan ook weer niet de bedoeling is want daardoor kunnen andere zaken aangetast worden.  Daar moet je eerder zorgen dat er een afname is.  Je kunt dan voor een afname bijvoorbeeld een voorstelling maken dat er een wegvloeien ontstaat door uw beïnvloeding.  Je kunt bijvoorbeeld, wanneer iemand 39° koorts heeft, een aanzet maken en dan is het liefst van achter, dat is ter hoogte van de Atlas, dat je daar de “Kundalini” prikkelt en dat je een stroming hebt naar de voeten toe waardoor de persoon in kwestie de overdreven warmte, de overdreven koorts kan laten wegvloeien en dat het lichaam de bron van de koorts op dat moment kan verwerken.  Dan zul je zien dat door zulke uitstraling de patiënt meestal zeer snel een omkering krijgt en dat er een vlotte genezing volgt.  Anderzijds kun je, wanneer iemand bijvoorbeeld een arm of een been gebroken heeft, u dan wel op dat ogenblik instellen dat de kracht vanuit het derde oog een evenwicht veroorzaakt, waar de breuk gezet is. Je moet wel opletten dat de breuk eerst is verzorgd, dat je niet gaat instralen op het moment dat het nog niet verzorgd is, want dan zou je een heel snelle heling kunnen krijgen maar wanneer de beenderen niet juist op mekaar zitten zal uw patiënt er echt niet gelukkig mee zijn.  Maar vanaf het ogenblik dat het bot gezet is, kunt u weer gewoon met uw derde oog geconcentreerd op de bron van het onheil een heel snelle heling van het bot krijgen.  En ik overdrijf niet – er zijn gevallen gekend waar bijvoorbeeld een breuk op een goede 48 uur geheeld is en op minder dan 7 dagen terug volledig kon gebruikt worden. Dit zijn mogelijkheden die je via deze manier hebt.

Je zult opmerken dat wanneer je daarmee leert werken, dat je niet steeds dezelfde kleur waarneemt.  Er kan een bepaald moment zijn dat de kleur bij u wijzigt van bijvoorbeeld wit naar goud, maar het kan ook zijn dat onder bepaalde condities de kleur die je waarneemt, rood is, paars is, zelfs groen.  Bruin in mindere mate en zal voor mensen van een groep als deze bijna niet kunnen voortkomen.  Wat betekent dat?  Dat betekent in eerste instantie dat, en dat is dan weer de volgende werking wat betreft uw derde oog, dat je zelf door uw derde oog te gaan gebruiken, de gevoeligheid van wat op dat moment in de atmosfeer aanwezig is, begint te capteren.  Stel, zoals je nu een periode hebt gehad, dat de natuur en vooral de atmosfeer zich enorm heeft opgeladen, met als gevolg dat je een enorme sterke wolkenformatie hebt gekregen – en ik moet u niet vertellen hoe de natuur dan gedronken heeft; mensen waren niet tevreden maar de natuur wel – dan kan het dat je bijvoorbeeld op dat ogenblik een kleur krijgt die nogal roodachtig aandoet.  Roodachtig wil in dit geval zeggen dat er zeer sterke veranderingen gaan optreden.  Het is niet aan te raden dan op dat ogenblik deze kleur te gebruiken.  Dan ben je beter dat je tracht, gewoon vanuit uw gedachte, deze kleur te laten afvloeien en voor uzelf terug te komen naar liefst een witte, heldere kleur om mee te werken.  Je kunt anderzijds deze rode kleur ook krijgen je bijvoorbeeld in gebieden zoals hier, waar nogal heel veel onderhuidse agressie heerst.  Maar dan zal zij – in vele gevallen – i.p.v. helderachtig donkerrood naar vuilrood gaan.

Dat zijn waarnemingen die ieder van u eigenlijk op of in de hersencellen heeft zitten.  Je hebt dat als mens al duizenden en duizenden jaren steeds meegenomen en is bij ieder nog aanwezig.  Alleen hebben de minste er de laatste duizenden jaren gebruik van gemaakt.  Maar je kunt dit zeer snel tot ontwikkeling laten komen omdat deze hersencellen zeker niet slapende zijn, om het zo te zeggen, maar direct actief kunnen worden vanop het ogenblik dat je bewust die werking van uw derde oog inschakelt.  U kunt bijvoorbeeld op een bepaald moment ook kleuren krijgen zoals groen, en dat kunnen dan kleuren zijn die variëren.  Dit zal meestal verwijzen naar mogelijkheden die je op dat moment hebt aangaande dus de natuur.  Niet zozeer dat de natuur op dat ogenblik voor u agressief zou zijn.  Neen, het is eerder dat, wanneer je groen waarneemt, je via de natuur resultaten kunt boeken.  Dat je bepaalde stimulansen kunt bereiken.  Dit gaat ook nog terug, vooral deze groene kleur – en in sommige gevallen gaat bij die groene kleur paars gepaard en in andere gevallen soms nog wat geel – naar vele kruidenvrouwen, door de eeuwen heen, soms heksen genoemd, andere soms genezers, andere soms godinnen, maar door de duizenden jaren van de mensheid heen is er vooral bij de vrouw een ontwikkeling geweest op dat terrein. Hierdoor kon zij, wanneer zij dit dus aanvoelde en haar derde oog kon stimuleren, aanvoelen, weten soms voor wat bepaalde kruiden, bepaalde planten dienden, ondanks het feit dat niemand anders het haar kon vertellen.

Gewoon omdat je via dat derde oog eigenlijk een aanzet hebt op de kennis die de mensheid door de eeuwen heen, en zeker in het oude stadium van Lemurië waar – ik moet het toegeven – de planten nog niet waren zoals nu, want het was een totaal andere situatie, maar waar basisgegevens qua mineralen, qua ontwikkeling van planten enzoverder… opgeslagen zijn in deze cellen en door de eeuwen heen meegenomen en steeds maar uitgebreid.  Verder kun je hebben – en dat is dan meer voor de gevoelige mensen die op een bepaald moment, wanneer zij met het derde oog willen werken, het gevoel krijgen van iets purper–paars – de nuances zijn voor iedereen ietsje anders, maar vooral naar de richting van purper-paars – dat zich vooral zal voordoen bij mensen die, laat ons zeggen, zeer gevoelig zijn op het terrein van aanvoelen wat er met anderen gebeurt, wat er rondom hen gebeurt. Sommige mensen gaan van hieruit een vorm van helderziendheid kunnen ontwikkelen, helderhoren, heldervoelen enzoverder… Dit is nogal individueel maar een punt, moet ik daar wel bij zeggen, is dat deze gevoeligheid zich vooral zal uiten via een mystieke gedachtegang, via een geloofsgedachtegang.  En daar wil ik niet direct bij zeggen dat deze mensen te kerkelijk of zoiets zijn, of achter een religie aanlopen.  Neen het zal in vele gevallen veel universeler zijn, veel groter zijn dan de beperktheid van kerken of sekten die uw aarde meer dan voldoende kent.

Ik hoop dat het niet te zwaar wordt, vrienden, maar het is zo ongeveer een kleine schets van de mogelijkheden die u via dat derde oog hebt.

Dan wil ik tot het volgende punt komen.  Wij hebben tot hiertoe gesproken over die mogelijkheden die vanuit u vertrekken en ik heb gezegd: hou jullie ogen gesloten, tracht het aan te voelen, nogmaals zeg ik: houd uw ogen gesloten, maar nu gaan we het omgekeerde doen.  Nu ga je proberen om met uw derde oog waar te nemen.  Het is te zeggen, uw derde oog kun je ook beschouwen als een ontvanger.  Dat beduidt dat, wanneer je u concentreert en u wenst bijvoorbeeld te weten hoe het op die plaatst eraan toe gaat met die persoon, dat gewoon door u open te stellen je de signalen kunt ontvangen vanuit die plaats, die persoon, die omgeving. Je kunt zelfs zeggen dat je wenst ergens een bepaald gebied te detecteren en door u daarop in te stellen, kun je aanvoelen wat er in dat gebied gaat plaatsgrijpen. Stel u voor dat u zich instelt op een gebied ergens in de Middellandse Zee waar bijvoorbeeld aardbevingsverschijnsels kunnen voorkomen. Dan kun je via deze manier aanvoelen, waarnemen dat bijvoorbeeld de aarde zich begint te roeren en dat er een beving op komst is.  Je kunt via uw derde oog een veel sterkere seismografische vaststelling doen dan de beste toestellen in de weercentra.  Maar ja, de mens moet wel een beetje leren aanvaarden en geloven in de mogelijkheden die zijn eigen hersenen en zijn eigen fijnstoffelijk lichaam eigenlijk nog inhouden.

U begrijpt dat, wanneer u dat kunt, wanneer u deze gevoeligheid ontwikkelt en kunt aanvoelen op andere plaatsen, dat wanneer het derde oog latent – hier bij de meeste niet in gebruik – op de achtergrond aanwezig is, dat veel mensen beïnvloed worden via hun derde oog zonder dat zij beseffen wat er gebeurt.  Stel u voor dat u zich ergens in een grote massa volk bevindt.  U gaat naar het theater, u zit tussen een massa en in die massa heerst een onrust, om welke reden ook.  Wanneer u op dat ogenblik ook maar iets gevoelig bent, gaat u die onrust van die massa overnemen.  Die onrust in die massa kan ontstaan omdat er iemand in de zaal aanwezig is die bijvoorbeeld – ik spreek met moderne voorbeelden – een aanslag wil plegen.  Doordat die persoon de gedachten heeft in deze groep een aanslag te willen plegen, kunnen verschillende mensen dit opnemen maar zij kunnen het niet plaatsen.  Zij voelen aan dat hier iets niet klopt, dat er iets niet juist is.  Heel dat gevoel neemt u ook op.  Dus u neemt niet alleen het gevoel op van diegene die hier denkt van een aanslag te gaan plegen, maar je neemt ook alle gevoeligheid op van allen die daarmee ook geconfronteerd zijn, maar eigenlijk niet weten wat er gebeurt.  Daardoor kun je een zeer sterke onrust in u krijgen.  Wanneer je dit niet beseft, niet weet dat dit via uw eigen gevoeligheid en in vele gevallen via dat derde oog naar uw ganse uitstraling wordt vertaald, dan kom je in een situatie waarin je eigenlijk heel nerveus kunt worden, waarin je ook handelingen kunt gaan verrichten die eigenlijk niet meer in overeenstemming zijn met uw normaal logisch denken.

Wanneer we het nu nog praktischer nemen en we vertalen dit voorbeeld naar het zeer drukke verkeer waarin u zich nogal eens dikwijls begeeft, dan moet u niet verschieten dat op bepaalde momenten, bepaalde personen eigenlijk doorslaan en dat er agressie ontstaat.  Ten eerste zit iedereen omgeven door metaal. Door dat metaal krijg je een zeer sterke lading, want de meesten zitten alle dagen in dezelfde miserie, winden zich alle dagen op, vormen een spanning.  Dat geheel komt samen en dan is er maar één klein vonkje nodig om ergens in u agressie te doen ontstaan omdat je zelf niet beseft dat je beïnvloed wordt door de duizenden anderen die eigenlijk in dezelfde situatie zitten rondom u. En meestal ga je dan zien dat bij mensen die gevoelig zijn, zonder dat ze het weten, in sommige gevallen zijn dat meestal nogal zeer nerveuze mensen, dan gaat de vonk overslaan en gaan zij dwaasheden uithalen waarvan niemand achteraf begrijpt waarom dat je zoiets doet.  Toch ontstaat dit dikwijls door beïnvloeding via de ongekende interceptie die uw derde oog voor u gemaakt heeft.  U kunt het niet plaatsen.  In vele gevallen bijvoorbeeld zoals in het verkeer gaat wat het derde oog ontvangt door uw hersenen vertaald worden als een soort angst.  Ik moet mij hier verdedigen. Dit komt doordat vroeger het ongekende ook werd vertaald in angst maar dat de personen in kwestie – om het zo uit te drukken – zich wel degelijk moesten verdedigen tegen iets wat ze niet direct waarnamen maar dat er wel was.  Het zijn deze oude gegevens die in het geheugen van uw hersenen zijn opgeslagen, vooral in de cellen zijn opgeslagen die dat dan naar voor schuiven met als gevolg dat je daar dus een abnormale reactie doet.

Wanneer we dit nu zo allemaal een beetje beschouwen, dan begrijpt u best dat dat derde oog voor de mens die een beetje met magie wilt werken, die een beetje occult wilt werken, een enorm, maar een enorm belangrijk instrument is.  U kunt via uw derde oog eigenlijk bijna, ik zal het zo zeggen, de ganse wereld doen draaien zoals jij het eigenlijk zou willen.  Ik zeg bijna.  Want anders gaan ze morgen allemaal proberen de wereld anders te doen draaien en dan botsen ze tegen mekaar tot en met.  Maar waar kom het op aan?  Het komt erop aan dat je ten eerste beseft dat uw eigen lichaam meer mogelijkheden heeft dan je tot hiertoe gebruikt hebt.  O ik weet het wel.  Jullie kennen allemaal jullie aura, jullie kennen allemaal jullie chakra’s en jullie weten allemaal wel iets van krachten af.  Je hebt allemaal al wat experimenten gedaan enzoverder…  Maar waar het nu belangrijk wordt, is dat we langzaam maar zeker met deze groep gaan komen dat je praktische zaken gaat kunnen voltrekken.  En daarom moeten we ook meer praktisch gegevens naar voor schuiven.  Dit houdt ook in, en dat is belangrijk, dat u met deze praktische gegevens steeds in een positieve zin werkt. Want wanneer u het in negatieve zin zou doen, kunnen wij daar ten eerste geen verantwoordelijkheid voor nemen, wij zullen misschien wel in eerste instantie trachten u te blokkeren, maar uiteindelijk wanneer je het in negatieve zin zou gaan toepassen, moet je toch rekening houden dat je u in harmonie gaat zetten met alle mogelijke krachten waar je beter in dit leven niet mee in harmonie bent.  Dus het is van belang dat u deze krachten gebruikt in een positieve zin.  Dat u deze opbouwend gebruikt.  Niet alleen naar diegenen rondom u die u kent, maar veel grootser nog.  Dat je tracht vanuit uzelf via deze kracht een sfeer op te bouwen die voldoende sterk is om rondom u, in uw omgeving, waar u woont, waar u werkt, toch in deze tijd een harmonie te creëren die een tegengewicht kan vormen tegen alle mogelijke spanningen en onevenwichten die toch overal nogal aanwezig zijn.

U kunt heel gemakkelijk met deze krachten bijvoorbeeld, stel dat u ergens bent en u neemt waar dat bijvoorbeeld uw baas, ik ga het simpel houden, zaken verkeerd gaat doen, of zaken gaat doen waar je niet mee akkoord bent, dan kun je heel gemakkelijk via uw derde oog, wanneer u zich op deze persoon concentreert en op de fouten die hij gaat maken, hem zo beïnvloeden dat hij deze flaters niet kan laten voltrekken. Dat hij bijvoorbeeld zo een stommiteit doet waardoor wat hij anders zou gerealiseerd hebben, niet realiseerbaar is.  De kwestie is dat je oefent, dat is belangrijk.

En dan moet ik zeggen, wanneer ik deze groep zo een beetje bekijk, vrienden er is nog te weinig praktische zin bij jullie aanwezig.  Tot hiertoe hebben jullie allemaal heel braaf geluisterd, wat gemediteerd, maar echt gaan experimenteren, oefenen zit er bij de meeste nog niet zo hard in.  Toch wordt dit belangrijk naar de toekomst toe.  En als je wilt verder gaan met deze groep, zul je u daar sterker moeten gaan toe inzetten.  Zul je echt moeten gaan leren werken met wat wij hier naar voor brengen.

Vorige maal, als ik mij niet vergis, hebben ze jullie erop attent gemaakt hoe je moet omgaan met overgang.  Ook dit is een belangrijke oefening eigenlijk waarvoor de meesten van u, dat hebben we opgemerkt, nogal een beetje terughoudend zijn.  Toch zou je moeten leren deze terughoudendheid los te laten.  Zou je moeten overgang leren aanvaarden als de normaalste zaak in het dagdagelijkse leven. Ach ik weet het, van een entiteit uit klinkt dit misschien normaal maar als mens zeg je: ja maar, wij zijn toch en zo verder, en zo verder…  Nogmaals ik leg hier de nadruk op het leren aanvaarden dat leven en dood voor mensen, die zich willen ontwikkelen zoals jullie, normale aanvaardbare bewegingen zijn in het bestaan.  Dat leven en dood niets ergs inhouden.  Het is belangrijk dat u uw gedachten, vrienden, gaat veranderen.  Het is belangrijk dat u stopt met wat u tot hiertoe gedurende de tientallen jaren dat ieder van u hier al op deze planeet rondloopt, hebt gehad.

U moet kunnen wijzigen in uw gedachte.  En dit is niet alleen zoals het onderwerp vorige maal was, maar dit is ook zoals ik nu vandaag jullie aanleer om jullie derde oog te gaan ontwikkelen. Wanneer je blijft denken zoals vroeger zul je er nooit in slagen vlot uw derde oog te gebruiken. Wanneer je echter kunt aanvaarden dat je u naast de huidige maatschappij zet, ik zeg niet erbuiten, ik zeg ernaast, en dat u gebruikt maakt van de mogelijkheden die u hebt en die in de kosmos aanwezig zijn, of de huidige maatschappij deze wilt herkennen of niet, doet niet ter zake, zolang ze voor u maar aanvaardbaar zijn, zolang u er zich maar voor wilt inzetten. Dan zult u opmerken dat u in de komende maanden zeer veel resultaten gaat boeken. Dat wanneer u bijvoorbeeld gaat proberen via de lering die u vanavond gehad hebt iets te bereiken, dat u dat zult bereiken. Maar dan is het ook belangrijk om dit te bereiken, dat uw houding een houding is van: ik ben overtuigd van wat ik doe of ik ben overtuigd in de mogelijkheden die de kosmos mij biedt en dat u kunt afstappen van de gewoonten, en ik zou zelfs zeggen in vele gevallen, de verslavingen die u als mens de laatste jaren, en dat geldt voor ieder van de aanwezigen hier, in u hebt gedragen. Want bekijk maar eens uzelf. En ik noem hier niemand persoonlijk.  Want het geldt voor ieder van de aanwezigen hier. Ieder van de aanwezigen heeft zijn gewoontepatronen die hij of zij bijna niet kan loslaten. Is niet abnormaal. Is een eigenschap van een stoffelijk lichaam. Maar wil je kunnen werken met een groep als deze, wil je u verder scholen in het magisch-esoterische, moet je kunnen afstand nemen van die gewoontepatronen. Moet je kunnen zeggen, dit heb ik heel mijn leven gedaan maar nu vandaag doe ik dit niet.  Of ik heb heel mijn leven zo gedacht, nu denk ik anders.  En dat is van groot belang.  Op het moment dat u gewoonten kunt onderbreken, geeft u een signaal naar uw stoffelijke hersenen dat er andere mogelijkheden zijn. En daardoor gaat u ook veel gemakkelijker de oefeningen kunnen uitvoeren die wij voor jullie hier op een avond zoals deze naar voor brengen.

Zo, mijne vrienden.  Mijn taak voor deze avond zit erop.  Ik weet dat dit geen simpele les is en ik geef jullie dus de raad deze les grondig te herbeluisteren, te herbestuderen en de oefening, als het enigszins tot de mogelijkheden behoort, dagelijks uit te voeren.  Je moet proberen de ontwikkeling van uw derde oog tot stand te brengen, laat ons zeggen op een niet al te lange tijd en deze ontwikkeling moet ertoe leiden dat voor u het werken met deze krachtbron, ten eerste, ik zou bijna zeggen, deze enorm gevoelige antenne, anderzijds de enorme sterke zender, voor u eigenlijk een extra zintuig wordt en een zintuig dat er niet zo eventjes maar bij komt kijken, maar die eigenlijk binnen enkele maanden voor ieder van u even belangrijk is als kunnen horen, kunnen zien, kunnen ruiken en kunnen smaken.  En dan kan ik daar als slot één zaak aan toe voegen: wanneer u deze goed doet en u ontwikkelt dit, dit iets is dat niet door ouderdom verminderd maar zelfs versterkt.  Waar voor ieder van u de andere zintuigen zoals uw ogen, oren, zoals uw reuk, door ouder te worden afnemen, zul je opmerken dat deze fijnstoffelijke zintuigen, hoe ouder je wordt, hoe sterker zij worden. En dit heeft dan natuurlijk een enorm voordeel want al zie je dan misschien niet meer 100% juist, je zult wel 100% juist waarnemen.  Al hoor je het niet meer of versta je het niet meer, toch zul je juist weten wat er aanwezig is. Dus vrienden, je hebt er alle belang bij om jullie zo goed mogelijk en zo sterk mogelijk in te zetten en deze lessen zo correct mogelijk trachten op te volgen.

Zo mijn taak voor deze avond zit erop.  Laat dit allemaal rustig bezinken.  Ik geef jullie niet de mogelijkheid om hier vragen over te stellen want anders gaat uw aandacht gespreid worden. Vragen over dit onderwerp kun je in de volgende bijeenkomst stellen.  Laat dit allemaal nu rustig in jullie intrekken, om het zo te zeggen, dan kun zo dadelijk ook, wanneer ik het medium vrij gegeven heb, rustig jullie ogen opendoen en een pauze nemen.  De tweede spreker zal na de pauze zoals gewoonlijk de vragen beantwoorden die vooral gaan over wat vorige maal gebracht is.  Ik zou zeggen, orden de vragen een beetje, dat iemand bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid neemt dat de vragen schoon na elkaar worden gesteld, om tot slot door de tweede spreker een meditatie te krijgen die voor jullie een voorproefje zal zijn van hoe je de kracht van uw derde oog gebruikt

Vrienden ik dank jullie voor jullie aandacht.  Jullie waren een zeer geboeid publiek en ik hoop dat ik jullie een stap verder heb kunnen laten zetten in de ontwikkeling van jullie gang naar het Licht.  Het ga jullie goed.

Vragen over “Een overgang begeleiden” (28 juni 2005)

Aan mij om in dit eerste gedeelte uw vragen te beantwoorden.  Mag ik u dus verzoeken de eerste vraag naar voor te brengen.

Broeder, blijkbaar zijn er over de overgang, de les die we vorige keer gekregen hebben, geen vragen.

Wat mij hier toch een beetje verbaast, is het punt dat over het onderwerp dat vorige maal hier aan bod is geweest zogezegd geen vragen zijn.  Wanneer we even in ogenschouw nemen wat hier in jullie hersenen omgaat, dan heb ik toch de idee dat de meesten die hier aanwezig zijn, problemen hebben met zich in deze groep te durven uiten.  Daar, zou ik zeggen, wordt het hoog tijd dat jullie gaan proberen van deze barrières, die nog aanwezig zijn, terzijde te laten.  Kijk, jullie zijn samengekomen met de bedoeling van lering te krijgen.  De meeste hier onder jullie snakken er eigenlijk naar om praktisch te kunnen werken.  Maar, hoe kun je praktisch werken wanneer je je gebonden houdt aan de oude gewoonten, aan de oude gebruiken, wanneer je blijft denken dat je broeder of je zuster je niet mag zien zoals je werkelijk bent. Want daar schaam je je eigenlijk voor. Je durft eigenlijk niet te zijn wie je echt bent. Velen onder u hebben dat in zich hier.  Laat dit toch los. Wat binnen deze groep gebeurt, gebeurt binnen deze groep. U uiten zoals je bent, is belangrijk. Want als je dat niet gaat leren, als je je gaat blijven verbergen achter een façade, ga je al heel snel in botsing komen met wat je eigenlijk wilt leren. Je kunt niet, om het menselijk uit te drukken, een taart opeten en ze toch bewaren. Dat gaat niet. Durf daarom de vragen die in u leven te stellen. Stoor u niet aan de gedachte wat een ander van u zal denken. Want jij weet nooit wat een ander van u denkt, om het zo uit te drukken, en de idee die u hebt over wat een ander van u zou denken, komt meestal langs geen kanten overeen met wat de ander werkelijk van u denkt.

Het kan misschien iets betekenen voor de groep.  Ik weet het niet.  Maar het leeft wel van vorige keer in mij.  Het was voor mij een aanzet van de lering die ik gekregen heb – als ik het goed begrepen heb – maar ik heb zoiets meegemaakt met mijn moeder.  Mijn moeder was stervende.  Ik heb de indruk gehad dat ze werkelijk op mij gewacht heeft. Dat ze werkelijk afscheid wou nemen. En dat ik haar kon loslaten. Mijn moeder heeft veel betekend in mijn leven voor mij. En mijn broer en mijn zus en mijn vader wisten helemaal niet wat doen, wat beslissen, wat goed was voor haar of niet goed was voor haar. En ik ben toen op mijn gevoeligheid af gegaan. Er waren nog mogelijkheden volgens de dokters voor haar. We konden haar nog aan machines leggen om haar in leven te houden. Maar ik vond het diep in mij absurd. En raar maar waar. Ik was de jongste van heel de bende die daar toen aanwezig was.  En ik heb beslist of ik heb voorgesteld om mijn moeder te laten gaan en ze hebben mij erin gevolgd. En ik heb op een gegeven moment tegen mijn moeder gezegd: “Goed, je leven is geweest wat het geweest was.  Het is mooi en goed geweest voor ons. Maar je kunt rustig nu de strijd opgeven en naar de andere zijde toegaan.  Men wacht op u.”
 Die woorden zeg ik nu zomaar maar toen was het heel moeilijk voor mij. Maar toch heb ik ze gesproken. En binnen de kortste keren heb ik werkelijk mijn moeder voelen wegglijden, uit het lichaam dat daar achter bleef.
En daarna is er een schuldgevoel ontstaan, het is een beetje mijn fout dat ze nu vertrokken is, maar volgens mij is dat schuldgevoel opgelost en heb ik dat aanvaard en aanzie ik dat nu niet meer als een schuldgevoel maar als een verrijking.
Misschien heeft dit wel iets te betekenen voor de groep.

Dit kan als voorbeeld gebruikt worden van hoe je, zelfs zonder dat je al deze scholing gehad had, wel degelijk, wanneer je uw innerlijke stem laat spreken, zeer snel de juiste wijze van handelen vindt. Wat hier nog gezegd wordt van schuldgevoel is eigenlijk gewoon de weerstand die vanuit de opvoeding tegen de dood aanwezig is. Maar die effectief heel snel, dankzij de juiste houding die je had, is kunnen omgezet worden naar een zeer positieve ervaring. Je hebt niet alleen hier een zeer goede overgangsbegeleiding gedaan, maar je hebt tevens voor de wereld rondom u, de andere familieleden, een duidelijk signaal gegeven dat het ook anders kan. En dat is zeer belangrijk geweest.  De impact van uw handelingen is dan ook veel groter dan dat u in de eerste instantie uiteindelijk kunt inschatten.  Ik denk dat we zo een voorbeeld best kunnen gebruiken.  Dit is een heel goede wijze hoe je iemand kunt helpen overgaan.  En wat hier vooral voor de andere leden van de groep belangrijk in is, is de manier, de eigen manier waarop het gebeurd is. Het is niet gebeurd volgens de boekjes, maar het is gebeurd volgens het aanvoelen dat in u aanwezig was. Waardoor je eigenlijk de juiste afstemming met uw moeder kon hebben tijdens deze overgang.  En zoals je zegt het eindresultaat is wel degelijk een verrijking.

Zijn er hier misschien nog andere mensen die hier iets aan willen toevoegen?

Ja broeder, omdat u zo zei dat wij het blijkbaar moeilijk vinden om alles te kunnen zeggen tegen elkaar binnen in de groep, ik wil mij daarin zeker niet laten kennen.  Ik heb er de vorige keer al over gesproken.  Het onderwerp van overgang op zich, ik kan daarin meegaan.  Ik heb daar absoluut geen problemen mee of ik zie daar ook geen problemen in om dat te doen. Het probleem bij mij zit alleen hierin dat ik daar een of andere morbide link leg tussen, hoe moet ik het noemen, zombie-achtige toestanden; dat ik ineens seffens naar huis ga en dat mijn appartement vol zombies zit of entiteiten zitten die het niet goed met mij voor hebben. Die link hoort er helemaal niet te zijn, heeft eigenlijk niets met overgang te maken.  Maar sinds die uitleg van de vorige zitting, zit dat wel in mijn hoofd.  Dat is een van mijn – hoe moet ik dat noemen – jarenlange frustraties, dat ik dat verstandelijk allemaal heel goed kan plaatsen, maar daar gevoelsmatig een probleem in heb. Ik heb daar van het medium zelf een oplossing voor gekregen en ik moet zeggen dat dat vrij goed helpt.  Maar de kwestie naar voor brengen van vrij – hoe moet ik het zeggen – belachelijke angsten of iets dergelijks, ik wil dat ook wel even in de groep gooien, dat dat mij wel dwars zit, dat frustreert mij, maar dat is wel een deel van mij.

Kijk er bestaan geen belachelijke angsten.

Wat u hier naar voor brengt, is ook zeer leerzaam voor nog anderen in deze groep die eigenlijk met een soortgelijk probleem kampen.  Kijk.  In vele gevallen, wanneer het over overgang gaat, gaat de fantasie van de mens soms wel eens op de loop.  Dit komt meestal, enerzijds door de opvoeding omdat u in de opvoeding, toch zeker in deze streken, de dood als iets te mijden, wel onvermijdelijk, maar te mijden hebt leren kennen.  Daarachter zit ook nog eens dat hier de dood een oordeel is dat over u wordt uitgesproken. De dood is voor de machtshebbers een enorm wapen geweest door de eeuwen heen. Al deze facetten zijn in de mens aanwezig en kleuren zijn fantasieleven, zijn gedachtebeelden aangaande de overgang.  Wanneer je nu hier spreekt over zombies, dan wil dat eigenlijk, en dan is dat mijn vrije vertaling, zeggen dat u eigenlijk de dood wilt overstijgen.  Maar doordat uit uw opvoeding de dood als iets negatiefs is bepaald, heb je een link gelegd naar de beelden van levende doden, om het zo te zeggen.  Enerzijds omdat dit in de achtergrond voor u duidelijk stelt dat dood niet dood is, maar verder leven.  Welke verpakking het ook is, het doet er niet toe, als ik maar de zekerheid heb dat ik verder besta.  Daarbij komt dat een mens, en zeker uw generatie reeds, enorm is beïnvloed door film, televisie of hoe u dat allemaal noemt.  En dat u daardoor dikwijls, samen met beelden van vorige levens die in u leven, tot een soort mix-max hebt gemaakt die dan leidt tot angstbeelden. Als ik even naar mijn tijd terugga, als ik mag, in mijn tijd hadden wij ook een beeld van de dood.  Maar dat beeld van de dood was meer een hoop rammelende beenderen die over uw pad gingen of kwamen. En gezien wij in die tijd nogal eens met het zwaard omgingen, zagen wij dan ook wanneer wij die figuraties voor ons opriepen, de mogelijkheid om met het zwaard deze rammelende beenderen uit elkaar te slaan. Op deze wijze verlosten wij onszelf dikwijls van angsten die reeds als kind waren ingeprent.  Nu, stopt het niet bij zulke handelingen. Er blijven altijd wel hier of daar restanten achter; niet dat wij in de tijd dat wij leefden of onder de condities dat wij leefden zo erg gelovig waren.  Voor de buitenwereld waren we dat misschien wel een beetje, maar voor de rest gingen we vrij onze gang, zat daar ook altijd wel op de achtergrond het idee van: “Ja, wat nu als we sterven”.  Wij geloofden niet in het feit dat, zoals de kerk het predikte, er een hemel, een hel, een duivel was.  Dat deed niet ter zake.  We geloofden wel dat er iets was. Maar we konden het ook niet omschrijven. Dus van daaruit ontstonden er ook allerlei mogelijke beelden. Nu niet direct zombies want dat was een woord dat wij in onze tijd, of een fenomeen dat wij in deze streken niet kenden.  Het was niet eigen aan deze streken. Maar wat we wel kenden waren bijvoorbeeld beelden van, hoe moet ik het in jullie taal uitdrukken, klopgeesten, springgeesten. Er waren in onze tijd bijvoorbeeld gebieden waar niemand alleen ’s nachts zou doorgereden hebben omdat je, in onze tijd noemden wij dat kludde, op uw schouders kreeg en dat je die daar niet afkreeg.  En dat was zogezegd ook een handlanger van de dood.  Dus al die zaken hebben wij in onze tijd meegemaakt.  Wanneer je dan overgaat dan moet je je ook weer eerst heroriënteren en velen van ons hebben wel even tijd nodig gehad om zich te realiseren dat al deze waanbeelden en deze ideeën eigenlijk tot een fantasiewereld behoorden.  Maar dat wil zeggen dat, door de eeuwen heen, deze zaken zijn opgebouwd en dat mensen zoals jullie nu dit ook in zich hebben. En daardoor, doordat je nu enorm geconfronteerd wordt in deze maatschappij, met heel veel geweld, want als ik het vanuit mijn zijde nu bekijk, moet ik soms toch glimlachen met de mens van heden.  Als je ze hoort oreren over de middeleeuwen enzoverder dan waren dat bloedige en zwarte jaren in de geschiedenis van de mensheid.  Want de mens was toen eigenlijk, ja onbeschaafd, enzoverder.  Zij moordden mekaar uit. Ik vraag mij dikwijls af als ik deze tijd bekijk, dan waren onze middeleeuwen met onze lijf-aan-lijf gevechten veel menselijker, veel humaner dan al de moordpartijen en het geweld dat uw wereld nu kent.  En daar komt bij dat er dagdagelijks eigenlijk een verheerlijking is van gewelddadigheid door uw media en noem maar op.  De gevolgen daaruit zijn – en ook zoals u het hier naar voor brengt – dat u uiteindelijk gevangen wordt in een soort obsessief beeld dat gevoed wordt, niet alleen door u, maar ook door zeer vele gedachtebeelden, zeer vele gebeurtenissen rondom u.  En daarom is het ook belangrijk dat u dit leert relativeren. En dat u daar tegenover nieuwe waarden kunt zetten. Dat u – zoals hier vanavond reeds naar voor is gekomen door de vorige spreker – die wereld waarin u groot geworden bent, die wereld die u gevormd heeft, dat je die op bepaalde momenten werkelijk ter zijde kunt stellen en dat u verder kunt gaan met het nieuwe dat u hier leert.  Dat u dat in toepassing brengt. En dat u voor uzelf terug een nieuwe werkelijkheid opbouwt.  En dan zul je zien dat, hoe verder je daarin gaat, dat die zombies daar niet in passen. En al die andere wezens die het u tot hiertoe lastig hebben gemaakt. U zult ook zien, en dat geldt voor iedereen die hier aanwezig is, dat de meeste angsten dan gewoon zullen oplossen, gewoon zullen verdwijnen.  Dat de meeste dranghandelingen ook zullen kunnen geplaatst worden in hun werkelijke context waardoor je uiteindelijk als mens veel evenwichtiger zult gaan leven.  En dat je je ook veel gelukkiger gaat voelen.  Dus wanneer ik dit nu mag terugplaatsen naar helpen bij overgang, ten eerste overgang, zoals het woord het dus zegt, is gewoon maar veranderen van situatie.  Het leven gaat gewoon verder.  Je bestaat gewoon verder.  Het is alleen maar de verpakking die wijzigt.  En om het te besluiten, wanneer je een mooi geschenkje krijgt, iets wat je echt graag hebt, maakt het dan veel uit of het dan verpakt is een geel papiertje, in een rood, in een groen.  In een papiertje met hoekjes of kantjes, met strikjes of niet.  Uiteindelijk gaat het erom wat er in dat papiertje zit. Het geschenkje dat je echt wou.  En zo is het leven ook. Wanneer je dit stoffelijk leven achter je laat, maakt het heus niet uit, hoe die verpakking eruitziet, onder welke condities dat dit van het geschenk wordt gescheurd. Het is wat erin zit dat van belang is. En voor uw bestaan, wat je dankzij deze verpakking die toch weggeworpen wordt, hebt kunnen ervaren en kunnen leren.  En misschien als afsluiter zou ik zeggen: tracht jullie, het geldt voor iedereen, de gewoonte aan te kweken van te beseffen dat je nooit alleen bent en ook nooit alleen bent geweest.  En dit gaat zeker niet over vormen maar dit gaat gewoon over krachten. Zoals hier op dit moment samen met mij tientallen andere entiteiten aanwezig zijn die het mogelijk maken dat ik tot u spreek. Besef dat deze groep niet alleen een groep is uit stoffelijke individuen, maar dat deze groep, ook in de geest, zeer vele medewerkers telt.  En dat deze ook, wanneer je niet hier samen zit, in vele gevallen in uw buurt zijn en trachten te helpen. En je moet daar heus geen verpakking bij denken. Het is niet nodig. Wij hebben geen verpakking. Wij hebben ze ook niet nodig om u te kunnen helpen. En zeker geen verpakking van een zombie.  Want aan onze kant zijn er geen zombies.  Dat is iets wat de mens of de stofmens zelf heeft gecreëerd.

Zo ik zou er nog bij kunnen zeggen dat de echte zombie eigenlijk geen dode is.  Maar de echte zombie, die voorkomt in bijvoorbeeld de Dominicaanse Republiek, Haïti en zo verder, zijn wel degelijk levende mensen die door bepaalde drugs en door een sterke overheersing van meestal de voodoo priester zich zo gedragen.  Daar komt ook de naam ten andere van. Maar denkt u nu werkelijk dat dat alleen daar voorkomt onder die conditie?  Denk maar eens wat een Amerikaanse soldaat is in de woestijn van Irak. Juist hetzelfde. Wil ik maar zeggen dat alles een beetje afhangt van welke naam je erop zet.

Zo, ik hoop dat ik niet alleen u, mijn geliefde zuster, maar dat ik allen hier aanwezig met deze uitleg toch een beetje heb verder geholpen.

Meditatie: Kracht en Licht naar de omgeving

Zo mijn geliefde broeders en zusters, ik ga de avond afsluiten. Mijn taak is u nu te begeleiden in meditatie.

Zo, wanneer alle spieren gestrekt zijn, wanneer ieder zijn juiste houding heeft gevonden, vraag ik jullie te beginnen met rustig te ademen, een paar maal heel rustig, heel diep.  En dan, mijn geliefde broeders en zusters, sluit uw ogen, concentreer u op uw derde oog, zoals men u in het eerste deel van de les geleerd heeft.  Op het ogenblik dat u nu deze concentratie doet, ga je, ieder voor zich, een beeld vormen van hoe je deze groep ziet, wat deze groep voor u betekent.  Ieder op zijn eigenste wijze, bouwt een duidelijk beeld op.  Ja dit is goed, doe het rustig aan.  Je moet niet denken: wat zal een ander van mijn beeld denken.  Dit is niet aan de orde.  Bouw gewoon het beeld op.

En dan, mijn geliefde broeders en zusters, zend je dit beeld naar het midden van dit gebouw.  Je zendt het naar de plaats waar de kaars op het midden van de tafel haar licht verspreidt. En daar vloeien de beelden samen.  Concentreer u op het middelpunt.  Zie hoe alles één krachtig geheel wordt; hoe uw beeld volledig wordt opgenomen in het universele beeld dat zich nu vormt. Zie hoe de kracht van de kosmos over dit beeld neerkomt.  Zie hoe het witte Licht dit universele beeld van jullie doet stralen.  Zie hoe dit Licht alles invult.

En voel nu hoe dit witte Licht, dit Licht van harmonie, dit Licht van kosmische liefde naar u uitstraalt en via uw derde oog in u vloeit.  Voel hoe de kracht van de kosmos u opneemt.  Voel hoe elke cel van uw lichaam tintelt.  Voel u één worden, één kracht, één veld, één energie, lichtende goddelijke energie.

En weerom laten we nu een wisselwerking ontstaan, het Licht waar we één mee geworden zijn, laten we terug naar ons universele beeld van de groep gaan.  We worden één, we zijn nu één lichtende kracht.  Het beeld en wijzelf zijn één, en vanuit deze éénheid nu, mijn geliefde broeders en zusters, stijgen wij boven de menselijke beperktheid uit en geven deze oneindige kracht van deze groep af aan deze streek waar we deel van zijn.  We laten deze kracht vloeien en we zorgen ervoor dat al diegenen die op dit ogenblik deze kracht willen aanvaarden, hier rondom ons, deze kracht in zich kunnen opnemen.  Dat de wereld rondom ons deze kracht ervaart als een steun, en voor velen misschien ook als een inzicht, en voor velen de aanzet voor een mogelijkheid voor een hernieuwd denken, voor een open vloeien.

Dat deze kracht ervoor zorgt dat ook de natuur hier zijn evenwichten handhaaft.  Dat deze kracht ervoor zorgt dat rust en vrede de hoofdmoot mogen zijn van dit gebied.  Laat dit beeld van uw groep zijn werk doen, laat het uitgaan vanuit de bundeling die we hier gemaakt hebben zodat we, wanneer we zo dadelijk elkaar verlaten, in de kern van ons wezen het gevoel hebben dat we Licht aan deze wereld hebben kunnen geven, dat we voor velen toch even een houvast zijn geweest, dat we voor velen toch even juist die vonk zijn geweest die zij nodig hadden om te voorkomen dat zij anders mee zouden gesleurd worden in hun eigen destructie.

Voel u één, mijn geliefde broeders en zusters, één als groep, één in de kosmos, verbonden met krachten die voor ons geschapen zijn.  Want niets bestaat op deze aarde dat niet te onzen dienste is. Besef dat alles wat rondom u is door u in harmonie kan gebruikt worden. Besef dat alles wat bestaat op deze planeet onafscheidelijk deel is van u.  Alles is het uwe, maar ook alles is deel van de ander. Geen mens heeft het recht te zeggen: dit is het mijne.  Neen. Alles behoort ieder toe.

En dit kun je binnen het Licht dat u nu omsluit aanvoelen en laat deze kracht, deze harmonie in de komende dagen en weken uw leidsman zijn, uw gevoel, zodat je, wat er ook gebeurt, steeds meer kunt weggeven. Het beeld dat je nu samen gecreëerd hebt, schenk dit nu aan de kosmos.  Schenk dit aan deze wereld, aan deze aarde en ieder van u zal zien dat wat je nu gecreëerd hebt, zich zal voltrekken, zich zal voltooien.  En het gevolg hieruit zal zijn, dat de kracht die het voltrekt, voor u de kracht zal zijn tot een sterke ontwikkeling van gevoeligheid, uw derde oog, een ontwikkeling van de beweging van de voorhoofdchakra zodat u naar de toekomst toe steeds meer en juister zult voorvoelen zodat u steeds meer en juister voor uw medemens een betekenis kunt hebben.  De krachten van het heelal, de krachten van het Licht, bevestigen dit.

Mijne geliefde broeders en zusters langzaam maar zeker ga je nu het beeld loslaten.  Langzaam maar zeker kun je uw ogen terug openen.  Je bent terug uzelf.  Maar hou er rekening mee dat de barrière is opgegeven, de gevoeligheid is in gang gezet. Het belangrijke is nu dat je e in de komende dagen, weken, maanden en jaren mee handelt.

Ik ga zo dadelijk het medium vrijgeven.  Een ding vraag ik jullie: blijf nog rustig even een tiental minuten bij elkaar. En wissel even uw gevoelens uit. Vertel even heel rustig aan elkaar wat je ervaren hebt. Dan zul je zien dat, ondanks ieders eigen ervaring, toch dezelfde kracht u heeft gestuurd.

Mijn geliefde vrienden, in de stof ben je broeders en zusters, maar in de geest ben je één.  Want daar bestaat geen onderscheid.  Daar ben je werkelijk elkaars gelijke.  Tracht in de komende dagen elkander zo te benaderen. Tracht elkaar te zien als gelijke, niet als man of vrouw en zeker niet in bepaalde functies.  Maar gewoon als gelijke, deel van deze groep en dan gaat je zeer boeiende tijden tegemoet.

Ik wens jullie nog veel Licht op jullie weg.