Het derde oog

 5 juli 2005 

Een praktisch onderwerpje heb ik voorzien om u te leren omgaan met de mogelijkheden van de krachtsvelden die in u aanwezig zijn en waarmee u, eventueel gebruik makende van deze velden, anderen kunt helpen.  Ik zou willen spreken over de mogelijkheden van het derde oog van de mens, dat gelegen is aan uw neuswortel tussen uw wenkbrauwen, juist boven uw ogen. Het is ook, de plaats van het voorhoofdchakra.  Maar het is een plaats die voor de mens eigenlijk door de lange evolutie en de vele mutaties die er geweest zijn, uiteindelijk een zeer gevoelige area is. Ten eerste om te ontvangen en ten tweede om uit te stralen.  Om duidelijk te stellen moeten we eigenlijk nog verder terug gaan dan de eerste mensen. We moeten gaan naar de tijd van de Lemuriërs en zoals u weet, hadden de Lemuren maar één oog.  Het waren dus eigenlijk de voorlopers van het Atlantische ras. Het eerste ras op deze aarde dat u eigenlijk als menselijk kunt beschouwen, dat de vorm had of ongeveer de vorm had zoals u nu heeft.  De Lemuren zagen er wel een beetje anders uit dan de mensen nu.  Van belang was dat deze levende wezens op aarde toen, op de plaatst waar wij nu ons derde oog hebben, daar dus het oog bezaten.  Gezien in die tijd de aarde een gesloten planeet was, een gesloten dampkring had – daarmee bedoel ik dat er geen licht doordrong, dat het allemaal zo een zeer mistig, duister gebied was rond de aarde – was het dus niet zozeer van belang voor de Lemuren dat zij heel juist en nauwkeurig konden kijken. Van belang was dat zij via hun oog heel goed konden waarnemen wat er gebeurde. Ik zal het misschien in een moderne terminologie zeggen, een soort telecommunicatie konden ontwikkelen met elkaar via dat derde oog.  Maak u daar niet te veel fantasiebeelden bij, ik wil alleen maar stellen dat waar het derde oog vandaan komt, de oorsprong en wat dat in zijn evolutie is geweest.  Uiteindelijk is het menselijke ras ontstaan zoals u het nu kent en is het derde oog eigenlijk ingesloten geworden door de schedelkap. Niettemin blijven er in de menselijke hersenen, en voor de huidige wetenschap eigenlijk niet gekend, toch nog zeer gevoelige sensoren aanwezig die, wanneer u een beetje alternatief wilt gaan en beetje wilt afstappen van de huidige wetenschap die de wereld zo graag naar voorschuift.  Dan kunnen we eigenlijk overgaan naar de mogelijkheden die een derde oog in zich draagt.

Ik zou willen voorstellen, als kleine proef voor allen die hier aanwezig zijn, dat u allen uw ogen sluit. Terwijl uw ogen gesloten zijn, draait u uw ogen naar uw neuswortel.  Dus u concentreert u gewoon, in uw gesloten ogen, op de neuswortel.  De meeste onder u zullen dan waarschijnlijk, als zij dit doen, op de plaats waar zich dus het derde oog bevindt, nu een soort witte nevel opmerken.  Tracht het maar voor u te bekijken. Voor sommigen kan dat licht getint zijn, is van weinig of geen belang op dit moment.  Het is van belang dat u met uw gesloten ogen waarneemt dat er een kracht is die zich manifesteert als een lichtvorm tussen uw ogen ter hoogte van uw voorhoofdchakra of uw derde oog. Wanneer u zich daarop concentreert, zult u dadelijk opmerken dat er van alles kan gebeuren. De ene gaat bijvoorbeeld een druk voelen, de ander gaat een prikkel voelen, weer iemand anders zal waarschijnlijk een uitstraling waarnemen rond deze plek.  Ieder op zijn manier, zal dus kunnen waarnemen dat deze plek kan geactiveerd worden. Dat is nu belangrijk.  Het besef gaan aankweken dat het derde oog, dat tot hier toe bij ieder van u, inactief is geweest, kan geactiveerd worden. Als ik het goed voor heb, heeft een van mijn voorgangers u in één van de vorige lessen geleerd hoe u met de kracht die u in uw handen hebt, kunt werken, hoe u iets kunt magnetiseren.  Wel hier kunt u dezelfde energie, die u via uw handen laat uitstralen, nu gebundeld laten uitgaan via het derde oog.  Wat is er van belang?  In eerste instantie, en blijft maar even met uw ogen gesloten en concentreer u maar op mijn woorden, is het van belang dat u rustig bent, dat u tot ontspanning komt.  Daarom is een proef zoals ik u nu aanleer, wanneer u die nu in de komende dagen en weken gaat doen, is het van belang dat u dat doet wanneer dat u even in meditatie verzonken bent, tot rust gekomen, tot evenwicht, dat u zich dan op deze proef gaat concentreren. U laat gewoon vanuit het derde oog, vanuit de tint die u waarneemt, gewoon de idee gaan dat het begint te stralen, dat het witte dat u waarneemt, of dat licht gekleurde voor sommige dat het uitstraalt, dat uw schedeldak verlaat. Dat het vanuit uw voorhoofd een soort laser gaat vormen, een kracht.  Tracht u dat gewoon voor te stellen, tracht aan te voelen.  U moet u niet gaan voorstellen dat het ineens meters ver gaat.  Nee, wanneer u zich kunt voorstellen dat het enkele centimeters is, is dit al zeer goed.  Op het ogenblik dat u die waarneming hebt, dan is het van belang, dat wat u ermee wilt bereiken, dat u dat gaat projecteren.  Stel, u wilt iemand helpen.  Het moet daarom geen zieke zijn.  Stel, het is examenperiode geweest deze tijd, u kent iemand die aan het studeren is of een examen gaat doen.  U wilt die helpen. Dan kunt u zich voorstellen dat u de kennis die u hebt over wat diegene die examen moet gaan doen, de kennis die u daar van hebt, dat u die uitzendt en dat u die doorgeeft.  Dat zou een beeld kunnen zijn.  Maar misschien hebt u helemaal die kennis niet, of weet u zelfs niet eens wat de persoon in kwestie aan het studeren is maar u wilt hem of haar, want het mag ook een meisje zijn, u wilt die gewoon helpen.  Dan kunt u vanuit het derde oog een beeld uitzenden van rust, evenwicht, harmonie.  U kunt het beeld opbouwen dat u die persoon examen ziet doen, maar heel rustig, heel sereen.  U weet misschien dat de persoon in kwestie van nature nogal nerveus en zenuwachtig is, niet abnormaal in deze tijd. Dan kunt u het rustige beeld van deze persoon, via uw derde oog, naar die persoon uitzenden. Zodat deze persoon rustig zijn proeven kan doen, evenwichtig is, zodat zijn hersenfunctie bijvoorbeeld heel rustig antwoord geeft op de vragen die hij moet beantwoorden.  Dat hij dus geen black-out krijgt.  Van belang is hier dat u vooral het beeld zelf heel goed opbouwt.  Dat wil zeggen, dat u vanuit rust vertrekt en dat u geen druk zet maar een heel rustige sfeer overdraagt.  Het beste is dat u naar die persoon toe, u voorstelt dat u de kracht naar de persoon richt, dat u waarneemt dat u het uitstraalt. Het is voldoende dat u de persoon die u kent, in beeld neemt, in uw gedachten en dat de energie, de kracht die u doorgeeft, dat die bij die persoon op dat moment via zijn keelkopchakra zijn lichaam bereikt.  Niet, u voorstellen dat u het via zijn derde oog doet.  Want dan zou er wel eens een soort kortsluiting kunnen ontstaan waardoor u juist het omgekeerde resultaat kunt verkrijgen dan wat u eigenlijk wenst.  U kunt dus via keelkopchakra, ter hoogte van het strottenhoofd, u voorstellen dat u de energie laat invloeien.  U kunt dezelfde voorstelling maken dat je het bijvoorbeeld langs achter doet, langs de Atlas.  Dus de bovenste wervel van de wervelkolom vlak aan de schedel, maar aan de achterzijde, dat u de kracht langs daar laat invloeien.  U kunt nog een derde punt eventueel gebruiken, dat is dan het buikzenuwcentrum, de plexus solarus of zonnevlechtchakra.  Dat zijn de drie punten die u het gemakkelijkste via dus uw eigen derde oog bij een ander kunt beïnvloeden.  Ik denk dat het tot hiertoe voor iedereen duidelijk is  en ook aanvaardbaar. We gaan dan een stapje verder.  De mogelijkheden van het derde oog zijn veel groter dan alleen maar een beïnvloeding tijdens een examen.  U begrijpt dat u ook op deze weg bijvoorbeeld krachten voor genezing, voor energie kunt overdragen. Daar moet u wel rekening mee houden dat u in vele gevallen dan toch een beetje kennis moet hebben van de situatie waarin de persoon, die u wilt helpen, zich bevindt.  Want wanneer u een beetje de routine krijgt van te werken met uw derde oog, dan kunt u bijvoorbeeld zeer snel resultaten bij ziekte bereiken. Maar u kunt, wanneer u niet juist weet of iemand energie moet hebben omdat hij een tekort heeft of energie moet afgenomen worden omdat hij een teveel heeft, dan kunt u daar heel gemakkelijk door deze gerichte kracht een flatertje begaan.  Stel, u hebt iemand met zware koorts omdat er een ontsteking is en u gaat die daar een keer in volle liefde een massa kracht geven, dan zou de koorts wel een keer naar een toppunt kunnen gaan wat dan ook weer niet de bedoeling is want daardoor kunnen andere zaken aangetast worden.  Daar moet u eerder zorgen dat er een afname is.  U kunt dan voor een afname bijvoorbeeld een voorstelling maken dat er een wegvloeiing ontstaat door uw beïnvloeding.  U kunt, wanneer iemand 39° koorts heeft, een aanzet maken en dan is het liefst vanachter, dat is ter hoogte van de Atlas, dat u daar de “Kundalini” prikkelt en dat u een stroming hebt naar de voeten toe waardoor de persoon in kwestie de overdreven warmte, de overdreven koorts kan laten wegvloeien en dat het lichaam de bron van de koorts op dat moment kan verwerken.  Dan zult u zien dat door zulke uitstraling de patiënt meestal zeer snel een omkering krijgt en dat er een vlotte genezing volgt.  Anderzijds kunt u, wanneer iemand bijvoorbeeld een arm of een been gebroken heeft, u dan wel op dat ogenblik instellen dat de kracht vanuit het derde oog een evenwicht veroorzaakt, waar de breuk gezet is. U moet wel opletten dat de breuk eerst is verzorgd, dat u niet gaat instralen op het moment dat het nog niet verzorgd is. Want u zou een heel snelle heling kunnen krijgen maar wanneer de beenderen niet juist op mekaar zitten zal uw patiënt er echt niet gelukkig mee zijn.  Maar vanaf het ogenblik dat het bot gezet is, kunt u weer gewoon met uw derde oog geconcentreerd op de bron van het onheil een heel snelle heling van het bot krijgen.  En ik overdrijf niet – er zijn gevallen gekend waar een breuk op een goede 48 uur geheeld is en op minder dan 7 dagen terug volledig kon gebruikt worden. Dit zijn mogelijkheden die u via deze manier hebt.  U zult opmerken dat wanneer u daarmee leert werken, dat u niet steeds dezelfde kleur waarneemt.  Er kan een bepaald moment zijn dat de kleur bij u wijzigt van bijvoorbeeld wit naar goud, maar het kan ook zijn dat onder bepaalde condities de kleur die u waarneemt, rood is, paars is, zelfs groen.  Bruin in mindere mate en zal bijna niet kunnen voortkomen.  Wat betekent dat?  Dat betekent de volgende werking wat betreft uw derde oog, dat uzelf door uw derde oog te gaan gebruiken, de gevoeligheid van wat op dat moment in de atmosfeer aanwezig is, begint te capteren.  Stel, zoals u nu een periode hebt gehad, dat de natuur en vooral de atmosfeer zich enorm heeft opgeladen, met als gevolg dat u een enorme sterke wolkenformatie hebt gekregen. Ik moet u niet vertellen hoe de natuur dan gedronken heeft; dan kan het zijn dat u op dat ogenblik een kleur krijgt die nogal roodachtig aandoet.  Roodachtig wilt in dit geval zeggen dat er zeer sterke veranderingen gaan optreden.  Het is niet aan te raden dan op dat ogenblik deze kleur te gebruiken.  Dan bent u beter dat u tracht, gewoon vanuit uw gedachte, deze kleur te laten afvloeien en voor uzelf terug te komen naar liefst een witte, heldere kleur om mee te werken.  U kunt anderzijds deze rode kleur ook krijgen in gebieden waar nogal heel veel onderhuidse agressie heerst, zoals hier.  Maar dan zal zij i.p.v. helderachtig donkerrood naar vuilrood gaan.  Dat zijn waarnemingen die ieder van u eigenlijk op of in de hersencellen heeft zitten.  U hebt dat als mens al duizenden en duizenden jaren steeds meegenomen en is bij ieder nog aanwezig.  Alleen hebben de minste er de laatste duizenden jaren gebruik van gemaakt.  Maar u kunt dit zeer snel tot ontwikkeling laten komen omdat deze hersencellen zeker niet slapende zijn, maar direct actief kunnen worden vanop het ogenblik dat u bewust die werking van uw derde oog inschakelt.  U kunt bijvoorbeeld op een bepaald moment ook kleuren krijgen zoals groen en dat kunnen dan kleuren zijn die variëren.  Dit zal meestal verwijzen naar mogelijkheden die u op dat moment hebt aangaande dus de natuur.  Niet zo zeer dat de natuur op dat ogenblik voor u agressief zou zijn.  Neen, het is eerder dat, wanneer u groen waarneemt, u via de natuur resultaten kunt boeken.  Dat u bepaalde stimulansen kunt bereiken.  Dit gaat ook nog terug, vooral deze groene kleur – en in sommige gevallen gaat bij die groene kleur paars gepaard en in andere gevallen soms nog wat geel – naar vele kruidenvrouwen, door de eeuwen heen, soms heksen genoemd, andere soms genezers, andere soms godinnen, maar door de duizenden jaren van de mensheid heen is er vooral bij de vrouw een ontwikkeling geweest op dat terrein. Hierdoor kon zij, wanneer zij dit dus aanvoelde en haar derde oog kon stimuleren, aanvoelen, weten soms voor wat bepaalde kruiden, bepaalde planten dienden, ondanks het feit dat niemand anders het haar kon vertellen. Gewoon omdat u via dat derde oog eigenlijk een aanzet hebt op de kennis die de mensheid door de eeuwen heen, en zeker in het oude stadium van Lemurië waar – ik moet het toegeven – de planten nog niet waren zoals nu, want het was een totaal andere situatie, maar waar basisgegevens qua mineralen, qua ontwikkeling van planten enz… opgeslagen zijn in deze cellen en door de eeuwen heen meegenomen en steeds maar uitgebreid.  Verder kunt u hebben – en dat is dan meer voor de gevoelige mensen die op een bepaald moment, wanneer zij met het derde oog willen werken, het gevoel krijgen van iets purper–paars – de nuances zijn voor iedereen ietsje anders, maar vooral naar de richting van purper-paars – dat zich vooral zal voordoen bij mensen die, zeer gevoelig zijn op het terrein van aanvoelen wat er met anderen gebeurt, wat er rondom hen gebeurt. Sommige mensen gaan van hieruit een vorm van helderziendheid kunnen ontwikkelen, helderhoren, heldervoelen.  Dit is nogal individueel maar een punt, moet ik daar wel bij zeggen, is dat deze gevoeligheid zich vooral zal uiten via een mystieke gedachtegang, via een geloofsgedachtegang.  Daar wil ik niet direct bij zeggen dat deze mensen te kerkelijk of zo iets zijn, of achter een religie aanlopen.  Neen het zal in vele gevallen veel universeler zijn, veel groter zijn dan de beperktheid van kerken of sekten die uw aarde meer dan voldoende kent.

Dan wil ik tot het volgende punt komen.  Wij hebben tot hiertoe gesproken over die mogelijkheden die vanuit u vertrekken en ik heb gezegd: hou uw ogen gesloten, tracht het aan te voelen, nogmaals zeg ik: hou uw ogen gesloten maar nu gaan we het omgekeerde doen.  Nu gaat u proberen om met uw derde oog waar te nemen.  Het is te zeggen, uw derde oog kunt u ook beschouwen als een ontvanger.  Dat beduidt dat, wanneer u zich concentreert en u wenst bijvoorbeeld te weten hoe het op die plaatst eraan toe gaat met die persoon, dat gewoon door u open te stellen u de signalen kunt ontvangen vanuit die plaats, die persoon, die omgeving. U kunt zelfs zeggen dat u wenst ergens een bepaald gebied te detecteren en door u daarop in te stellen, kunt u aanvoelen wat er in dat gebied gaat plaatsgrijpen. Stel u voor dat u zich instelt op een gebied ergens in de Middellandse Zee waar bijvoorbeeld aardbevingsverschijnsels kunnen voorkomen. Dan kunt u via deze manier aanvoelen, waarnemen dat bijvoorbeeld de aarde zich begint te roeren en dat er een beving op komst is.  U kunt via uw derde oog een veel sterkere seismografische vaststelling doen dan de beste toestellen in de weercentra.  Maar ja, de mens moet wel een beetje leren aanvaarden en geloven in de mogelijkheden die zijn eigen hersenen en zijn eigen fijnstoffelijk lichaam eigenlijk nog inhouden.  U begrijpt dat, wanneer u dat kunt, wanneer u deze gevoeligheid ontwikkelt en kunt aanvoelen op andere plaatsen, dat wanneer het derde oog latent op de achtergrond aanwezig is, dat veel mensen beïnvloed worden  via hun derde oog zonder dat zij beseffen wat er gebeurt.  Stel u voor dat u zich ergens in een grote massa volk bevindt.  U gaat naar het theater, u zit tussen een massa en in die massa heerst een onrust, om welke reden ook.  Wanneer u op dat ogenblik ook maar iets gevoelig bent, gaat u die onrust van die massa overnemen.  Die onrust in die massa kan ontstaan omdat er iemand in de zaal aanwezig is die bv. een aanslag wil plegen.  Doordat die persoon de gedachten heeft in deze groep een aanslag te willen plegen, kunnen verschillende mensen dit opnemen maar zij kunnen het niet plaatsen.  Zij voelen aan dat hier iets niet klopt, dat er iets niet juist is.  Gans dat gevoel neemt u ook op.  Dus u neemt niet alleen het gevoel op van diegene die hier denkt van een aanslag te gaan plegen maar u neemt ook alle gevoeligheid op van allen die daarmee ook geconfronteerd zijn maar eigenlijk niet weten wat er gebeurt.  Daardoor kunt u  een zeer sterke onrust in u krijgen.  Wanneer u dit niet beseft, niet weet dat dit via uw eigen gevoeligheid en in vele gevallen via dat derde oog naar uw ganse uitstraling wordt vertaald, dan komt u in een situatie waarin u eigenlijk heel nerveus kunt worden, waarin u ook handelingen kunt gaan verrichten die eigenlijk niet meer in overeenstemming zijn met uw normaal logisch denken.  Wanneer we het nu nog praktischer nemen en we vertalen dit voorbeeld naar het zeer drukke verkeer waarin u zich nogal eens dikwijls begeeft, dan moet u niet verschieten dat op bepaalde momenten, bepaalde personen eigenlijk doorslaan en dat er agressie ontstaat.  Eerstens zit iedereen omgeven door metaal. Door dat metaal krijgt u een zeer sterke lading, want de meeste zitten alle dagen in dezelfde miserie, winden zich alle dagen op, vormen een spanning.  Dat geheel komt samen en dan is er maar één klein vonkje nodig om ergens in u agressie te doen ontstaan omdat uzelf niet beseft dat u beïnvloed wordt door de duizenden anderen die eigenlijk in dezelfde situatie zitten rondom u. Meestal gaat u dan zien dat bij mensen die gevoelig zijn zonder dat ze het weten, in sommige gevallen zijn dat meestal nogal zeer nerveuze mensen, dan gaat de vonk overslaan en gaan zij dwaasheden uithalen waarvan niemand achteraf begrijpt waarom dat u zoiets doet.  Toch ontstaat dit dikwijls door beïnvloeding via de ongekende interceptie die uw derde oog voor u gemaakt heeft.  U kunt het niet plaatsen.  In vele gevallen bijvoorbeeld zoals in het verkeer gaat wat het derde oog ontvangt door uw hersenen vertaald worden als een soort angst.  Ik moet mij hier verdedigen. Dit komt doordat vroeger het ongekende ook werd vertaald in angst maar dat de personen in kwestie zich wel degelijk moesten verdedigen tegen iets wat ze niet direct waarnamen maar dat er wel was.  Het zijn deze oude gegevens die in het geheugen van uw hersenen zijn opgeslagen, vooral in de cellen zijn opgeslagen die dat dan naar voorschuiven met als gevolg dat u daar dus een abnormale reactie doet.  Wanneer we dit nu zo allemaal een beetje beschouwen, dan begrijpt u best dat het derde oog voor de mens die een beetje met magie wilt werken, die een beetje occult wilt werken, een enorm, maar een enorm belangrijk instrument is.  U kunt via uw derde oog eigenlijk bijna, de ganse wereld doen draaien zoals u het eigenlijk zou willen.  Ik zeg bijna.  Want anders gaan ze morgen allemaal proberen de wereld anders te doen draaien en dan botsen ze tegen mekaar tot en met.  Maar waar kom het op aan?  Het komt erop aan dat u beseft dat uw eigen lichaam meer mogelijkheden heeft dan u tot hiertoe gebruikt hebt.  O ik weet het wel.  U kent allemaal uw aura, u kent allemaal uw chakra’s en u weet allemaal wel iets van krachten af.  U hebt allemaal al wat experimenten gedaan. Maar waar het nu belangrijk wordt, is dat we langzaam maar zeker gaan komen dat u praktische zaken gaat kunnen voltrekken.  En daarom moeten we ook meer praktisch gegevens naar voor schuiven.  Dit houdt ook in, dat u met deze praktische gegevens steeds in een positieve zin werkt.  Want wanneer u het in negatieve zin zou doen, kunnen wij daar geen verantwoordelijkheid voor nemen, wij zullen misschien wel in eerste instantie trachten u te blokkeren, maar uiteindelijk wanneer u het in negatieve zin zou gaan toepassen, moet u toch rekening houden dat u zich in harmonie gaat zetten met alle mogelijke krachten waar u beter in dit leven niet mee in harmonie bent.  Dus het is van belang dat u deze krachten gebruikt in een positieve zin.  Dat u deze opbouwend gebruikt.  Niet alleen naar diegenen rondom u die u kent, maar veel grootser nog.  Dat u tracht vanuit uzelf via deze kracht een sfeer op te bouwen die voldoende sterk is om rondom u, in uw omgeving, waar u woont, waar u werkt, toch in deze tijd een harmonie te creëren die een tegengewicht kan vormen tegen alle mogelijke spanningen en onevenwichten die toch overal nogal aanwezig zijn.  U kunt heel gemakkelijk met deze krachten voorkomen dat zaken verkeerd gaan of men zaken gaat doen waar u niet mee akkoord bent, dan kunt u heel gemakkelijk via uw derde oog, wanneer u zich op deze zaak concentreert het zo beïnvloeden dat deze flaters niet voltrokken worden.  De kwestie is dat u oefent, dat is belangrijk.  Dat moet ik zeggen, wanneer ik deze groep zo een beetje bekijk, vrienden er is nog te weinig praktische zin bij u aanwezig.  Tot hiertoe hebt u allemaal heel braaf geluisterd, wat gemediteerd, maar echt gaan experimenteren, oefenen zit er nog niet zo hard in.  Toch wordt dit belangrijk naar de toekomst toe.  En als u wilt verder gaan, zult u zich daar sterker moeten gaan toe inzetten.  Zult u echt moeten gaan leren werken met wat wij hier naar voor brengen.

Vorige maal, als ik mij niet vergis, hebben ze u erop attent gemaakt hoe u moet omgaan met overgang.  Ook dit is een belangrijke oefening eigenlijk waarvoor de meeste van u, dat hebben we opgemerkt, nogal een beetje terughoudend zijn.  Toch zou u moeten leren deze terughoudendheid los te laten.  Zou u moeten overgang leren aanvaarden als de normaalste zaak in het dagdagelijkse leven. Ach ik weet het, van een entiteit uit klinkt dit misschien normaal maar als mens zegt u: ja maar, wij zijn toch en zo verder…  Nogmaals ik leg hier de nadruk op het leren aanvaarden dat leven en dood voor mensen, die zich willen ontwikkelen zoals u, normale aanvaardbare bewegingen zijn in het bestaan.  Dat leven en dood niets ergs inhouden.  Het is belangrijk dat u uw gedachten, gaat veranderen.  U moet kunnen wijzigen in uw gedachte.  En dit is niet alleen zoals het onderwerp vorige maal was maar dit is ook zoals ik nu vandaag u aanleer om uw derde oog te gaan ontwikkelen.  Wanneer u blijft denken zoals vroeger zult u er nooit in slagen vlot uw derde oog te gebruiken.  Wanneer u echter kunt aanvaarden dat u zich naast de huidige maatschappij zet, ik zeg niet erbuiten, ik zeg ernaast, en dat u gebruikt maakt van de mogelijkheden die u hebt en die in de kosmos aanwezig zijn, of de huidige maatschappij deze wilt herkennen of niet, doet niet ter zake, zolang ze voor u maar aanvaardbaar zijn, zolang u er zich maar voor wilt inzetten.  Dan zult u opmerken dat u in de komende maanden zeer veel resultaten gaat boeken.  Dat wanneer u bijvoorbeeld gaat proberen via de lering die u gehad hebt iets te bereiken, dat u dat zult bereiken.  Maar dan is het ook belangrijk om dit te bereiken, dat uw houding een houding is van: ik ben overtuigd van wat ik doe of ik ben overtuigd in de mogelijkheden die de kosmos mij biedt en dat u kunt afstappen van de gewoonten, en ik zou zelfs zeggen in vele gevallen, de verslavingen die u als mens de laatste jaren, in u hebt gedragen.  Want bekijk maar eens uzelf.  Ieder heeft zijn gewoontepatronen die hij of zij bijna niet kan loslaten.  Is niet abnormaal.  Is een eigenschap van een stoffelijk lichaam.  Maar wilt u kunnen werken zoals gebracht, wilt u zich verder scholen in het magisch-esoterische, moet u kunnen afstand nemen van die gewoontepatronen.  Moet u kunnen zeggen dit heb ik gans mijn leven gedaan maar nu vandaag doe ik dit niet.  Of ik heb gans mijn leven zo gedacht, nu denk ik anders.  Op het moment dat u gewoonten kunt onderbreken, geeft u een signaal naar uw stoffelijke hersenen dat er andere mogelijkheden zijn.  En daardoor gaat u ook veel gemakkelijker de oefeningen kunnen uitvoeren die wij voor u hier naar voor brengen.

Ik weet dat dit geen simpele les is en ik geef u dus de raad deze les grondig te herbeluisteren, te herbestuderen en de oefening, als het enigszins tot de mogelijkheden behoort, dagelijks uit te voeren.  U moet proberen de ontwikkeling van uw derde oog tot stand te brengen, laat ons zeggen op een niet al te lange tijd en deze ontwikkeling moet ertoe leiden dat voor u het werken met deze krachtsbron, deze enorm gevoelige antenne, anderzijds de enorme sterke zender, voor u eigenlijk een extra zintuig wordt en een zintuig dat er niet zo eventjes maar bij komt kijken maar die eigenlijk binnen enkele maanden voor u even belangrijk is als kunnen horen, kunnen zien, kunnen ruiken en kunnen smaken.  En dan kan ik daar als slot één zaak aan toe voegen: wanneer u deze goed doet en u ontwikkelt dit, dit iets is dat niet door ouderdom verminderd maar zelfs versterkt.  Waar voor ieder van u de andere zintuigen zoals uw ogen, oren, zoals uw reuk, door ouder te worden afnemen, zult u opmerken dat deze fijnstoffelijke zintuigen, hoe ouder u wordt, hoe sterker zij worden.  En dit heeft dan natuurlijk een enorm voordeel want al ziet u dan misschien niet meer 100% juist, u zult wel 100% juist waarnemen.  Al hoort u het niet meer of verstaat u het niet meer, toch zult u juist weten wat er aanwezig is.  U hebt er alle belang bij om u zo goed mogelijk en zo sterk mogelijk in te zetten en deze lessen zo correct mogelijk trachten op te volgen.