Het elementaal vuur + de astrale wereld

image_pdf

15 februari 2005

We zullen vanavond beginnen met het beantwoorden van de vragen die zijn opgekomen na onze laatste bijeenkomst. (Het elementaal vuur – 27 januari 2005). En ik zou tezelfdertijd willen vragen dat ieder van u ook even uitleg geeft over wat hij ervaren heeft.

Vragen en ervaringen i.v.m. vuur.

 • Broeder, ik heb die oefening gedaan met het vuur. Ik zou er mij altijd mee vereenzelvigen. Ik moet mezelf altijd ter order roepen en zeggen dat het niet mag en dat je moet denken aan warmte of gelijk wat. Dan had ik nog een andere vraag. Als er nu bv. een onweer is, die donder en bliksem, zie je dat ook als vuur?

Om op het eerste deel te antwoorden, dan zou je misschien een hulp kunnen gebruiken dat, wanneer u met vuur bezig bent en u hebt de neiging u te vereenzelvigen, dat je van het beeld van de vlammen overgaat naar het beeld van de salamander, omdat voor het elementaal vuur de vuursalamander eigenlijk de figuratie is.

Als u uw gedachten daar naartoe brengt, dan gaat u controle kunnen houden over wat gebeurt en gaat u niet de nadelen ondervinden die eigenlijk een vereenzelviging uitmaken met het vuur, wat je zeker nooit mag doen.

Wat bliksem aangaat en donder, een gevolg van de ontlading, heeft wel degelijk te maken met het element vuur. Maar hier moet ik dadelijk bijzeggen dat het een samenspel is van de elementalen, omdat er een wisselwerking bestaat met de aarde – want weinig mensen houden er rekening mee dat je nooit een bliksem zou kunnen hebben wanneer de aarde er niet als potentiaal was – en punt twee: dat daarin de atmosfeer, zijnde het luchtelementaal, ook zeer sterk een geleidende rol speelt. Verder kan het ook zijn dat – het fenomeen dat misschien minder gekend is bij de aanwezigen hier – de bliksem ontstaat vanuit de bodem naar de wolken, ook een puur elementaal verschijnsel. Beter gezegd: de ontladingen ontstaan door opgehoopte spanning, die zich dan weer in de atmosfeer oplossen, met alle gevolgen van dien. 

 • Broeder, ik heb ook over het vuur nagedacht. Voor mij betekent het vooral warmte, gezelligheid, geborgenheid. Eigenlijk voel ik er mij heel erg toe aangetrokken, maar toch was er op de achtergrond altijd die angst voor zelfontbranding waarvan u gesproken hebt. Dus ik denk dat ergens toch wel angst altijd een rol gespeeld heeft.

Wanneer bij het trachten te doorgronden van – en het maakt nu niet uit waarover we spreken – vuur, aarde, water, lucht of astrale wezens of iets anders, dan moet je ervoor zorgen dat er geen angst aanwezig is. Wanneer u vuur en angst samenbrengt, gaat u een chaotische toestand creëren. U bent dan beter dat u gewoon, wanneer u met vuur bezig bent, dat u het beschouwt als licht en dat dit licht voor u een harmonie en een hulp betekent, zonder dat u zich verder gaat toespitsen op de vlammen en op de oxidatie die het vuur veroorzaakt.

 • Broeder, voor mij was het niet zo gemakkelijk om met vuur om te gaan, maar ik kan niet zeggen dat er angst was. En ik heb wel, denk ik, kunnen aanvoelen dat als ik vuur bij het element aarde nam, dat energie veel beter begon te stromen. Ik had dan, met aarde in mijn handen, een gevoel van warmte, maar als ik het elementaal vuur erbij nam, ja dan stroomde dat blijkbaar door gans mijn lichaam. En het rare was, als ik vuur combineerde met water, dan kreeg ik plots een hele rode gloed voor mij.

Wat u hier naar boven haalt, is gewoon omdat er een herkenning aanwezig is van het samenspel tussen aarde en vuur, dat eigenlijk de kern uitmaakt van deze planeet. In die zin, zoals u allemaal weet, het magma van de aarde, daar zit je met het samenspel van verschillende elementalen. Op het ogenblik dat dit tot uitbarsting komt en de lava betreedt de aardkorst, dan krijg je weer een zeer voedingrijk gegeven, een rijkdom eigenlijk voor de planeet.

Op het ogenblik dat je die zaken ervaart, wil dat zeggen dat in uw verleden waarschijnlijk harmonieën hebben bestaan met deze omzettingen die dan herkend worden door uw eigen geest, met als gevolg dat dit voor u een zeer werkzaam positief gegeven is.

 • Maar wat dan verder niet evolueert en waar ik mij blijkbaar toch wel zorgen in maak, dat is die figuur of figuren of dimensies of wat dan ook, die persoonlijkheid waar we in nood beroep konden op doen, dat blijft helemaal uit, dat blijft doodgewoon heel stil en zwart voor de ogen.

Op het ogenblik dat u zich verder gaat instellen op de werking van de aarde zelf en wat ik u daarjuist gezegd heb, dan zult u waarschijnlijk opmerken dat van daaruit beelden zullen ontstaan en figuren die u behulpzaam zijn.

Het is kwestie van u daarvoor open te stellen en te oefenen. Het probleem bij u is nog een beetje dat u teveel wilt dat het in een bepaalde richting zou gaan. Daardoor blokkeert u uzelf. Gewoon loslaten, gewoon zien wat er komt en niet trachten: “Ik wil dit of ik wil dat.” Zelfs wanneer je dit onbewust doet, ga je voor uzelf een blokkering maken.

Probeer gewoon te vergeten dat u dat moet realiseren. Denk gewoon aan de zaken die bij u vlot lopen en u zult zien dat u de contacten zult leggen.

 • Met de oefening met vuur heb ik ook dat schrikgevoel dat voornamelijk tot uiting komt, wat ik bij de andere oefeningen niet heb.

Je zou zeggen dat bepaalde inspanningen een beetje te sterk zijn geweest, waardoor er een paar technische mankementen zijn opgetreden.

Wanneer u nu, zelfs op dit ogenblik, tracht gewoon in harmonie te komen met de kosmos rondom u en gewoon alles in evenwicht trekt, dan zult u opmerken dat u, wanneer u zich openstelt voor de krachten die rondom u zijn, deze mankementen zeer snel verdwenen zijn. Wanneer u echter, tegen wil en dank, het mankement gaat trachten weg te duwen, zul je opmerken dat dit nog wel een tijdje met uw klank kan spelen.

 • Broeder, vuur heeft mij in die zin gefascineerd, als je de werking ervan ziet, dat mij dat doet denken aan het fenikseffect. Langs de ene kant het afbraakeffect, langs de andere kant het gegeven van warmte en licht. Voor wat betreft het werken met licht heb ik de indruk dat het vuur, laat het ons bij een kaars houden, dikwijls reageert op een gedachte, enz. Is dit mogelijk?

Vuur is de bron van alle leven. En wanneer je dus gedachten uitzendt, bv. op het ogenblik dat een kaars brandt, en er zitten bepaalde harmonieën met dit vuur, dan kan dit daar wel degelijk een effect op hebben. Maar nogmaals, herinner u dat we gezegd hebben om er niet één mee te worden, want het effect kan evengoed zijn dat uw kaars plots oorzaak is van een vuurzee en dat kun je best vermijden. Want op het ogenblik dat je met vuur omgaat en het is niet beheerst, dan gaat het vuur doen waarvoor het geschikt is: vernieuwen, het oude omzetten en zoals u het zo mooi zegt: de feniks laten verdwijnen in zijn as en vanuit zijn as terug laten herleven. Maar ik denk niet dat u het aangenaam zou vinden, wanneer u naar een kaars zit te kijken, dat u ineens ziet dat de woning rondom u verdwijnt. Het vernieuwen van een woning is dan wel iets ingewikkelder, waarschijnlijk.

 • Ik ervaar het niet als zijnde: “Ik word er één mee.” Ik hou er liever een klein beetje afstand van omdat, om een of andere reden, ik altijd problemen heb met het vuurelement.

Op het ogenblik dat u stelt dat u de idee hebt dat er reactie is op uw gedachten, is de harmonische binding daar. Of u nu zegt dat je afstand houdt of niet, je maakt een eenheid, je overbrugt. Als je dat doet, wees voorzichtig! Zorg dat je het in de hand houdt, dat je het onder controle hebt.

 • Ik zat nog met een vraag. Daarbij komend, afscherming die we toch nog altijd oefenen. Van het moment dat ik de afscherming maak, zoals u ze hebt voorgesteld, bv. het ei, dan kom ik er maar niet van los dat dat ei ook rood uitstraalt. Heeft dat dezelfde oorzaak als wat daarjuist is gezegd, met de wisselwerking met de aarde?

Ik zou dit niet direct in verbinding leggen met wisselwerking in de aarde of van de aarde. Ik zou het eerder in verbinding brengen met de wisselwerking die vanuit uw lichaam vertrekt en de reactie van uw zenuwstelsel naar de beeldvorming. Dit kan er dus toe leiden dat je bepaalde kleuren ziet. Deze kleuren hebben, in dat geval, zoals u zegt, rood, niets te maken met vuur, maar heeft alles te maken met de gedachteachtergrond die bij u heerst. Op het ogenblik dat u bv. – en dan ga ik het heel simpel trachten te zeggen – vertrouwen kunt hebben in wat de kosmos rondom u brengt, dan zal die rood-invloed waarschijnlijk volledig afnemen.

Zolang u zich onzeker blijft voelen, dat u zich zorgen maakt over wat in de toekomst allemaal gaat gebeuren, zal de rood-invloed sterker worden. Op het moment dat de gedachten niet alleen zorgwekkend zijn naar de toekomst toe, maar dat daar dan ook nog andere angsten bijkomen, zal de rode kleur waarschijnlijk overgaan naar roodbruinachtig. Dit is te vermijden. Wanneer je u afschermt, moet je gewoon vertrekken vanuit het feit dat je in harmonie bent met de lichtkracht die je gebruikt om uw zogenaamde ei of stolp op te bouwen en dat deze kracht volledig bestaat uit goudgeel tot wit licht. Al de rest laat je wegvloeien. Je moet gewoon overtuigd zijn van wat je doet. En dan krijg je de beste resultaten.

 • Wat de oefening met dat vuur betreft, u had als tip gezegd dat men er eventueel een elementaal tegenover kon zetten om de sterkte van dat vuur ergens te neutraliseren, om daar niet in mee te gaan. Dus het elementaal dat best past, bij mij was dat lucht, maar door u dan afgeraden op het zelfde moment omdat dat dan mee zou gaan met dat vuur. Dus had ik er als tegenwicht aarde bijgezet, wat bij mij eigenlijk al niet evident is. Dus op zich vind ik het geen gemakkelijke oefening voor mij, te meer omdat ik dan alweer teveel beredeneer en dat verstand erbij zet en dat blijft eigenlijk over heel de lijn een probleem.

Ik denk dat het niet zozeer een probleem is dat je beredeneert. Ik denk dat het meer een probleem is van een beetje het niet kunnen loslaten van uw eigen angst. Ik merk hier op – en meerderen van de aanwezigen hebben dat hier – dat ze wel bepaalde oefeningen willen doen, maar dat op de achtergrond een zekere onzekerheid, een zekere angst aanwezig blijft.

Dit zou je moeten kunnen loslaten. Wees ervan overtuigd, als je de oefeningen doet zoals wij ze u doorgeven, dat er voor u weinig of geen kwaad kan geschieden. Maar als je een oefening gaat doen met op de achtergrond een onzekerheid of een angstige toestand, dan creëer je voor u iets dat niet meer ideaal is.

Wanneer u bv. zegt dat aarde u niet zo ligt, kunt u de zaken omdraaien. U kunt vanuit het vuur en dan de aarde, eventueel met het water, een harmonie creëren en zo zien als zijnde voor u een mogelijkheid tot vruchtbaarheid waardoor nieuwe ideeën, nieuwe gedachten kunnen openbloeien en ontstaan. In tegenstelling tot de vraag of het nu goed is of het nu zo gaat of waar het wringt, tracht gewoon de zaken te laten vloeien. En dan gaat u daar zeker resultaat in halen.

 • Ik heb vuur  als warmte aangevoeld, als licht. Ik dacht dan ook aan vruchtbaarheid, dat vuur ook kan afbreken en nieuwe ideeën doen ontstaan. Maar ik voel ook wel een zekere angst. Maar ik heb ook een meditatieoefening gedaan, die al eens gebracht is, er kwam ook vuur in, als licht dan, en dat ging toch redelijk goed.

Het is opvallend dat de meesten onder u het vuur dus kunnen ervaren als zijnde vernieuwend, maar dat er ergens een onzekerheid blijft bestaan. Nogmaals wil ik naar voor schuiven dat je u niet één moet laten worden met het vuur – dat kun je wel met de andere elementalen, met weinig of geen problemen – het vuur benader je op afstand. En het is misschien de tip die ik u in het begin van de avond gegeven heb: i.p.v. teveel op te gaan in het vlammenspel dat vuur soms inhoudt, tracht het eens als symbool te zien van de salamander, de vuursalamander. En dan denk ik dat, wanneer je het accent kunt verleggen van de speling van de vlammen naar het symbool, dat je er veel gemakkelijker mee weg zult kunnen en dat je daar dan ook weer resultaten gaat uithalen.

 • Maar moet je eigenlijk naar het vuur kijken om te mediteren over dat vuur? Ik dacht van niet.

Niet noodzakelijk, nee. Je kunt evengoed een beeld in uzelf daarvan hebben.

Maar wanneer u mediteert, zoals hier bv. in de tipi, hier branden kaarsen. Kaarsen zijn ook een symbool van vuur. Maar je moet dat dan niet direct gaan linken aan het vuurelementaal, want dan ga je weer een stap te ver. Wanneer je natuurlijk zegt dat je gaat mediteren over de mogelijkheden die het vuur biedt om bv. de aarde te verbeteren, dan kunt u bv. vertrekken van een brandende kaars.

 • Ik ben voor het mediteren eigenlijk ook vertrokken vanuit de kaars, broeder, omdat ik daar vroeger al meer mee gewerkt heb bij meditatie. En ik ervaar het vuur vooral, die vlam, als inspiratiebron. Voor mij helpt het mij verder in de meditatie, maar daar blijft het ook bij. Ik ervaar het als een soort scheppende kracht, inspiratie, of hoe moet je het noemen …

Maar waarom stelt u er dan dadelijk bij dat het daar dan ook bij blijft. Want op het ogenblik dat u zegt dat het voor u een scheppende kracht is of u inspiratie geeft, dan ben je vertrokken. Dan kun je vanuit dit brandpunt een totale vernieuwing ondergaan, kun je ook zeer veel leren. Dus het is zeker niet, wanneer je vanuit zo’n punt vertrekt en zegt dat er nieuwe ideeën ontstaan, dat het daar maar bij blijft. Het kan een zeer intense verandering in u teweeg brengen.

 • Als ik erover nadacht, kwam er bij mij iets op van warmte, gezelligheid, licht. Of als je in de natuur kijkt welke mooie effecten dat kan brengen, de zon. Maar langs de andere kant, nadat u die oefening had gegeven, met de nodige waarschuwingen, had ik toch ook wel een beetje die angst om niet in de vlammen te zien, want dat is te gezellig, daar kun je in wegdromen en dat mag je niet doen. Dat ging dan iets moeilijker dan vroeger eigenlijk.

Kijk, ik vind het zeer goed dat jullie allemaal heel goed rekening houden met wat hier gezegd wordt. Dit is lovenswaardig voor jullie. Maar er is als dusdanig niet gesteld dat je niet naar de vlammen mag kijken. Er is gesteld dat je u er niet mee mag vereenzelvigen. Dat is totaal iets anders. Je kunt gerust naar de vlammen kijken. Je kunt gerust van het vlammenspel genieten maar er niet één mee worden.

Je kunt bv. één worden met water. Je kunt één worden met lucht, dat is geen probleem. Maar één worden met vuur zou betekenen dat je een omzetting in uw eigen lichaam veroorzaakt. Nu, het is wel heel mooi om te aanhoren dat iedereen zo voorzichtig is geweest. Ik hoop dat je die voorzichtigheid in de toekomst ook blijft behouden. We hebben liever mensen die iets te voorzichtig zijn dan wanneer je te roekeloos zou zijn, want dan moeten we achteraf toch maar de herstellingen gaan uitvoeren. Maar je mag gerust naar de vlammen kijken, dat is geen probleem. Je mag u alleen niet gaan voorstellen wat het zou zijn als ‘ik’ die vlam was, als ‘ik’ dat vuur was. Want wanneer je dat zou doortrekken, zou je het resultaat kunnen krijgen, met alle gevolgen van dien.

 • Broeder, voor de meditatie over vuur heb ik mij eigenlijk gericht tot de zon. Ik ben in de zon gaan zitten met mijn ogen dicht en ik heb me trachten één te voelen met het licht en de warmte die de zon uitstraalde. Dat gaf een innerlijke rust, een innerlijke warmte ook, tegelijk ook een kracht en een bescherming. Op een bepaald moment kreeg ik een beeld van dansende vuurgeesten rondom mij. Iets later had ik nog een beeld van de gloeiende magma, de gloeiende massa in de kern van de aarde die eigenlijk de potentiële kracht van de aarde bezit. En dan, naar het einde van de meditatie toe, kreeg ik ineens het beeld van een goudgele gong als symbool voor de zon.

Het doet mij plezier dat hier twee personen zijn vanavond die gezegd hebben dat zij het elementaal vuur ook ergens verbinden met de zon. De zon is effectief een vuurkracht. Anderzijds moet ik er dadelijk bijstellen dat de zon als dusdanig niet het symbool van het vuurelementaal is. Daar zit wel een wereld van verschil tussen.

De zon is voor u bruikbaar om energie op te doen, om kracht op te doen, om uit te stralen, enz. Het feit dat je overgaat van het beeld van de zon naar bv. magma – en dat is wel zeer belangrijk, dat u zegt dat u vuurgeesten zag – betekent dat er ergens een spanning aanwezig is die weggewerkt wou worden. Dit is eigenlijk de symboliek van die vuurgeesten die eigenlijk een grote kuis willen houden.

Als u dit dan verder doortrekt, als u zegt dat u op het einde een materieel gegeven, in dit geval een gong, die ik dan vergelijk met een beeld van de zon, wilt dat zeggen dat er waarschijnlijk een materiële blokkade zit tussen wat je in meditatie beleefd hebt en de dagelijkse praktijk. Deze materiële blokkade, die aangeduid wordt door uw gong, en die vertaald wordt door die vuurgeesten.

Het is belangrijk dat je dit beseft. Op het ogenblik dat je dat kunt plaatsen, dan ga je ook zeer veel remmingen in andere zaken kunnen oplossen. Hier hebt u eigenlijk een schoon voorbeeld van een reeds ver doorgedreven meditatievorm waar je eigenlijk, en dat is misschien een klein beetje een foutje geweest, maar een schoonheidsfoutje, doet er niet toe, het is een leerschool hier, dus iedereen heeft dat recht om dat even zo te bekijken, van de zon als vuurelementaal te gaan benaderen. Want dat is onbewust gebeurd. En dat zou ik toch, naar iedereen toe, en daarom is het belangrijk dat iedereen zo zijn ervaringen naar voor brengt, willen zeggen dat je dit best niet doet. De zon met een vuurelementaal vergelijken zou je, wanneer je bv. – en gelukkig ben je dat geen van allen – een zeer krachtige of zeer handige magiër zou zijn, op deze wijze een vuurcatastrofe op de aarde kunnen veroorzaken, omdat door deze krachten met elkaar te verbinden, je een energie vrijmaakt die eigenlijk door de mens niet meer beheersbaar kan zijn op een normale manier.

 • Nu, ik had nog een andere vraag. Vorige bijeenkomst is ook gezegd te gaan aanvoelen welk elementaal ons het best ligt of welke elementalen ons het best liggen. Bij mij is de vraag gerezen of dit mede wordt bepaald door het elementaal dat door uw horoscoop bepaald is?

Niet noodzakelijk, hoegenaamd niet noodzakelijk. Dit zou kunnen, maar het is hoegenaamd niet noodzakelijk. Ik heb hier van verschillende mensen al spontaan gehoord dat zij bv. in harmonie zijn met vuur, bij anderen met andere elementalen. Het is belangrijk dat je langzaam maar zeker er gaat toe komen welk elementaal voor u eigenlijk de grootste harmonie geeft. En je kunt dat maar aanvoelen door effectief de oefeningen te doen die we hier naar voor hebben gebracht. En dan kan het zeer interessant worden.

Je kunt bv. het idee hebben dat uw elementaal bv. lucht is, omdat via uw astrologische achtergrond lucht een zeer belangrijke factor is. Maar de meeste onder u zijn maar een klein beetje op de hoogte van hun werkelijk astrologisch paspoort. D.w.z. dat sommige mensen wel weten wanneer ze geboren zijn, onder welk sterrenteken, en als het nog meevalt, kent men zijn ascendant, maar al deze zaken zijn heel rudimentair. Je zou tot een zeer verfijnde berekening moeten kunnen komen en dan iemand moeten hebben die zeer geroutineerd is in het aanvoelen van een horoscoop om juist te bepalen met welke elementalen of elementaal je het meest in harmonie bent.

Nu, dat wil ik jullie besparen. Want op zich zou dat zeer veel tijd vragen en ik wil hier duidelijk zeggen dat het probleem niet is van alles te berekenen wanneer je de juiste gegevens hebt. Het probleem is wel de juiste gegevens, die zelfs door een computer kunnen berekend worden, en misschien soms wel beter dan door de mens zelf, maar eens je de berekening hebt, om daar een juiste interpretatie te kunnen aan geven. En daar zijn maar weinig mensen toe in staat.

Nu, dit heb je echt niet nodig om uw eigen elementaal, waar je u goed bij voelt, te vinden. Wanneer je deze oefeningen gedaan hebt en, laat ons zeggen, nog enkele weken gaat volhouden of enkele maanden met dit regelmatig te herhalen totdat het voor u een gewoontepatroon is, iets wat je automatisch doet. Wanneer je buiten komt en er is bv. wat wind, dat je u gewoon richt tot het luchtelementaal; of het is nat en je gaat naar het waterelementaal, enz. Op het ogenblik dat je aanvoelt: dit elementaal is het nu, dat ligt mij, dan ontdek je eigenlijk wat in u de krachtbron is. En vanuit die harmonie, die je dan voelt met deze situatie, kun je heel veel bereiken. En wanneer we in een groep zijn als deze, waar we kunnen zeggen dat er toch een redelijke verdeling gaat zijn tussen de vier elementalen, wanneer dan alle mensen die hier aanwezig zijn, samenwerken vanuit hun gevoeligste punt, dan kan ik jullie garanderen dat je tussen dit en enkele maanden zover kunt komen dat je een beheersing hebt van vele natuurkrachten of vele bewegingen die de aarde eigenlijk zou willen uitvoeren, omdat dankzij de harmonische kracht die je dan opbouwt, je sturend kunt optreden.

Dat wil niet zeggen dat je kunt zeggen: “Het moet nu regenen of het moet nu stormen”, nee, je kunt wel sturend optreden. Je kunt ervaren dat er bv. een zware storm op komst is en je kunt die bv. over de velden laten gaan, waar hij anders woningen of andere zaken zou vernietigen.

Hetzelfde, zou je kunnen zeggen, wanneer er bosbranden zijn, kun je met een groep als deze bosbranden sturen. Je kunt ze niet ongedaan maken, maar je kunt op dat moment ervoor zorgen dat bv. het luchtteken u helpt om het vuur in een andere richting te laten gaan waardoor het zichzelf dooft.

Hetzelfde kan gebeuren wanneer je een heel droge zomer hebt en je moet water hebben. Wanneer er ook maar één klein wolkje aanwezig is, kan een groep als deze ervoor zorgen dat er een aantrekking gebeurt en dat de regen komt. Je zult niet in de hand hebben of de regen met massa’s valt of in een paar druppels. Maar je zult het wel kunnen klaren, dankzij de harmonie, dat er terug vochtigheid aan de grond wordt toegevoegd.

Maar dat zijn toekomstmogelijkheden. Eerst moeten we leren stappen. En dat leren stappen is effectief ontdekken welk ons elementaal is. En misschien kunnen we afspreken dat bv., niet tegen de volgende keer dat we samenkomen, dat is redelijk snel, maar laat ons zeggen volgende maand, dat ieder voor zich tracht uit te maken met welk elementaal je u het sterkst één voelt. En ik denk dat we dan hier zo ongeveer, wat ik kan inschatten, een heel mooie opsplitsing zullen krijgen.

Zijn hierover nog vragen?

 • Ja, broeder, is het in die zin mogelijk dat men zich niet aangetrokken voelt of niet verfijnd kan werken met één elementaal, maar dat een combinatie nodig is van twee of drie waarmee u samen betere resultaten kunt behalen?

Dit kan, maar er zal altijd één elementaal aanwezig zijn dat voor u de hoofdzaak inhoudt, één elementaal dat sturend zal zijn naar de andere. Dat is wel belangrijk te weten.

 • Ja, vertrek je dan ook vanuit dat elementaal of gaan we onmiddellijk de combinatie aan?

Kijk, wanneer u graag chocolade eet, maar u eet ook graag bv. een boterham daarbij, maar de preferentie gaat naar het lekkere stuk chocolade, zult u, wanneer u een keuze moet maken, eerst het stuk chocolade nemen omdat u een lekkerbek bent, en vervolgens het stukje brood. Wanneer u ze dan beiden consumeert, dan hebt u zogezegd een maaltijd. Wat is dan het belangrijkste voor jou geweest?

 • De chocolade, natuurlijk.

U ziet maar. Dus wanneer iemand bv. een aardeteken is maar graag met water speelt, dan zal die, om het bij een voorbeeld te houden, een kanaaltje maken in de aarde en er vervolgens water laten invloeien.

Is iedereen voldaan?

 • Broeder, mag er nog een vraag gesteld worden over afscherming?

 Maar ja, natuurlijk.

 • Het gaat moeilijk zijn om dit te formuleren, hoor. U leert ons ons af te schermen. Dat is niet altijd even evident. Daar is enorm veel gesproken over energie. Is het mogelijk dat mensen energieën van anderen overnemen, zonder dat ze zich daarvan bewust zijn, naar zowel het positieve alsook het negatieve? Dientenverstande, kan men bepaalde ziektepatronen van iemand binnentrekken of is dit een idee waarmee ik zit?

Zoals jullie hier samen in de tipi zitten, moet ik toch geen tekeningetje maken hoe harmonisch je kunt zijn met elkaars ziektepatronen? Als ik de muziek aan de ene kant hoor, krijg ik altijd al respons aan de andere kant. Dus de harmonie onder elkaar is er wel degelijk.

Kijk, wat u vraagt, is iets wat in een mensenmaatschappij zoals de uwe permanent gebeurt, zeker in een maatschappij waar veel mensen heel kort bij elkaar leven en heel nauw bij elkaar betrokken zijn. Ik moet jullie toch niet uitleggen, vrienden, dat gedachten krachtsvelden zijn. Ik denk toch dat iedereen dit hier beseft, nietwaar? Op het ogenblik dat iemand een gedachte uitstraalt, is hij een open boek. Diegene die zich daarin wil verdiepen, kan dat. Maar vergeet één zaak niet: wanneer je je verdiept in een open boek, dan neem je ook alles op wat erin staat, want je leest het. En dit zet dan weer bepaalde gedachten en bepaalde beelden bij jou in gang. En zo kun je heel gemakkelijk overdracht krijgen.

De beste praktische voorbeelden kun je terugvinden bij tweelingen. Zelfs tweelingen die mekaar niet kennen omdat ze vroeg gescheiden zijn, bij de geboorte bv., zullen meestal gedurende hun ganse leven dezelfde patronen vertonen, zullen op hetzelfde ogenblik ziek zijn, zullen meestal dezelfde zaken doormaken. Dan kun je natuurlijk zeggen dat het fysiek verklaarbaar is, want dat ze gelijk zijn, enz.

Maar er zit meer achter. Er is gewoon een binding, een energiebinding om het simpel te zeggen, die veroorzaakt dat er steeds een evenwicht tussen de twee is. Met als gevolg, wanneer de ene bv. maagpijn heeft, dat de andere het ook heeft. En dan heeft het er niets mee te maken dat de ene juist iets verkeerd gegeten heeft en de ander niet gegeten. Nee, het is gewoon overdrachtelijk.

Nu, wanneer we dit verder doortrekken naar uw maatschappij, dan zien we dat mensen die een zeer sterke binding hebben met elkaar, dat er een zeer sterke overdracht is. En dan moet ik hier toch zeggen dat het gelukkig is dat in een huwelijk de meesten geen binding met elkaar hebben, want anders zouden er verdraaid nog veel meer zieken op deze wereld zijn.

Maar alle gekheid op een stokje, kijk maar eens na, wanneer je met mensen intens samenwerkt, wanneer er een harmonie is om een bepaald project te volvoeren, dan neem je zeer dikwijls zaken van elkaar over, en heus geen kuchje. Maar het kan zeer ver gaan. Het kan zelfs zo ver gaan dat bepaalde gedachtebeelden, bepaalde levenshoudingen, volledig overgenomen worden van elkaar. Je kunt dit ook hebben onder vriendschappen.

En nu komt het heel rare, voor de mens toch, niet voor ons, want voor de geest is het gelijk. Wanneer je bv. heel boos op iemand bent, of wanneer je iemand haat, dan is de kans ook heel groot dat je veel zaken overneemt. Want of je nu sterk houdt van iemand of iemand heel sterk haat, deze kracht is in de kosmos exact, maar dan ook exact dezelfde. En de gevolgen daaruit zijn ook exact dezelfde. Wanneer veel mensen dit zouden begrijpen, zouden ze alras wat liever voor elkaar zijn en zouden ze minder moeite doen om elkaar te koeioneren. En zeker wanneer bv. mensen die in de politiek zitten dit zouden beseffen, dan zouden ze niet meer zo bereid zijn om iemand de nek af te snijden. Want het gevolg is dat zij meestal hetzelfde meemaken.

En kijk maar eens na, vrienden, wanneer iemand in deze maatschappij uit haat een ander tracht te vernietigen, wat er gebeurt. Het evenwicht herstelt zich altijd. En nu zeker, in deze tijd. Wanneer het 100 jaar geleden was, duurde het soms wat langer voordat er een reactie was. De reactie kwam er, maak u geen zorgen, en de bindingen die gecreëerd zijn, blijven bestaan, zelfs wanneer beide personen niet meer in leven zijn. En ik kan u wel garanderen, wanneer iets werkelijk op demonie en haat gebaseerd is en ze komen aan onze zijde, dat ze dan verdraaid dikwijls nog dik aan elkaar vasthangen tot ze beseffen dat dit eigenlijk niet de juiste weg is, dat ze mekaar mee, en eigenlijk is dit niet 100 % de juiste uitdrukking in uw taal, ze doen het zichzelf aan, maar gezamenlijk trekken ze zich eigenlijk mee in het duister. Tot op het ogenblik dat ze kunnen beseffen dat ze het zelf zijn en dan kunnen ze eventueel terug het licht aanvaarden.

Waarom ga ik nu zo uitgebreid op die vraag voort?

Wel, lieve vrienden, heel simpel, omdat, ik voor vanavond een volgende stap had voorzien en dat die een beetje aansluit bij wat hier al door deze lieve dame hier naast mij naar voor is gebracht. Je zou ook kunnen zeggen dat dit een soort gedachteoverdracht is vanuit de geest.

De astrale wereld.

Kijk, we hebben jullie hier nu al een paar basiszaken geleerd en het wordt tijd dat je langzaam maar zeker de praktijk gaat oefenen. En daarmee wil ik zeggen dat je gaat komen tot werken met en toepassen van wat je kent. Maar, we zijn nog niet helemaal rond met wat de aarde in petto heeft voor ons, wat rond ons is. We hebben het eerst gehouden bij de direct aan de aarde gelieerde zaken: onze elementalen. Ik heb u geleerd een afscherming op te bouwen en nu gaan we langzaam een stapje verder.

Wanneer we de aarde bekijken, zijn er op de aarde niet alleen maar deze krachten die gebonden zijn aan de aarde, maar hebben we ook de opgewekte beelden, door de aardbewoners zelf, door jullie mensen, maar ook beelden die bv. door het dierenleven, door het plantenleven, zijn gecreëerd. En gans dat groepje van deze beelden, van deze energieën, kunnen we heel simpel omschrijven als astraal, astrale beelden, astrale figuren. Dit zijn krachten, energieën, die enkel en alleen maar bestaan vanuit uw eigen gedachteveld, uw eigen energieveld.

D.w.z. dat wanneer iemand die hier aanwezig is, bv. graag Suske en Wiske leest, de strip – ik heb horen vertellen dat dat hier in de streek nog steeds gangbaar is – en je hebt daar veel plezier aan, je leest dat veel, je denkt erover na, je geniet daarvan, dan bouw je voor uzelf een wezen op dat daaraan beantwoordt. Maar gezien deze stripfiguren door zeer veel kinderen geapprecieerd worden, dat zij zich daar goed bij voelen, voeden zij, zonder dat ze het weten, deze astrale figuren. En daardoor bestaan deze figuren wel degelijk en kunnen zij een invloed uitoefenen.

Deze figuren gaan in de atmosfeer rondom u trachten zich te bestendigen. En hoe kunnen zij zich bestendigen? Dat is heel simpel: doordat u aan hen denkt, doordat u er mee bezig bent. Telkens wanneer u, of een kind, eraan denkt of ermee bezig is, houd je deze figuren in stand.

Nu neem ik dat voorbeeld van een gezellig kinderstripfiguur, omdat dat in se geen kwaad kan. Integendeel, voor veel kinderen is het, zeker in deze moderne tijd waar zij nog maar weinig leiding krijgen, een voorbeeldfunctie. En je zou ervan verschieten hoeveel kinderen op het ogenblik, dankzij deze astrale figuraties toch nog min of meer evenwichtig ontwikkelen.

Maar u kunt zich dadelijk voorstellen dat het niet alleen blijft bij een goedlachse figuur als een Lambik of een Jerommeke, maar dat in deze maatschappij ook andere figuraties ontstaan. En wanneer we dan verder gaan kijken, dan zien we wel degelijk dat er, zeker op het huidige ogenblik en hier in uw streken, astrale wezens bestaan waar je best geen contact mee hebt; astrale wezens die bv. oorzaak zijn van zeer agressief rijgedrag; die bv. oorzaak zijn van moord en doodslag.

Want, vergeet niet dat, op dit moment, zeer veel jonge volwassenen en oudere volwassenen, het noorden kwijt zijn en dat zij zich terugtrekken, in vele gevallen, in bv. zaken zoals drugs of bv. een ongebreideld seks gebeuren.

Al deze zaken bestaan dus in de astrale wereld, zeer sterk geuit. Met als gevolg dat, wanneer iemand, zonder daar kennis van te hebben, voor een kleine zaak – sta mij toe te zeggen: iemand heeft toevallig geen voorrang gegeven omdat hij of zij verstrooid was – dat kan voldoende zijn tot moord en doodslag op het moment dat de andere persoon die erbij betrokken is, in deze zaken meegedreven wordt.

En heus, vrienden, het is niet alleen in het verkeer.

Wanneer wij bv. vanuit onze zijde zien hoe op dit ogenblik omgegaan wordt met klanken, met muziek in discotheken, in drankgelegenheden, en hoe bepaalde klanken misbruikt worden, soms bewust, soms onbewust, creëer je eigenlijk op dit ogenblik enorme negatieve astrale velden.

Nu, in de verandering is dit nodig. Maar waarom breng ik dit naar voor?

Wel, het is nu eenmaal een deel van uw dagelijks leefmilieu. En het is ook een deel waartegen u zich moet afschermen, of kunnen afschermen. Want, als je dat niet doet en je voelt aan dat je wordt gedreven, dat je daardoor wordt gepakt en u kunt dan niet remmen, dan doet u meestal iets waar u veel spijt van hebt, achteraf toch. Het zij dat u een ongeval veroorzaakt, het zij dat u zelf de dupe van de historie wordt, maar meestal zijn de gevolgen tragisch. Want de astrale figuur heeft er alle belang bij dat de chaos vergroot, want daar haalt hij zijn kracht uit, daardoor blijft hij bestaan.

Het is niet voor niets, vrienden, dat bv. de jeugd in uw maatschappij, die verslaafd is aan alle moderne muziekrepertoires, bv. op een donderdag of een vrijdag beginnen en met de nodige drugs voortdoen tot de maandag. Dit wordt door zulke astrale beelden zeer snel beïnvloed. Met de juiste klank en de juiste ritmes erbij ben je eigenlijk bezig zoals bv., je zou het zo kunnen vergelijken, de oude negerstammen met hun guna-guna gedurende uren klanken opriepen, begonnen te zingen, te roepen, te doen, om zo figuren te creëren die ze dan uitzonden om dood te brengen bij hun vijand. Maar al deze zaken zijn in de kosmos aanwezig en ook die heel oude gegevens voelen zich op dit moment heel goed in dit moderne gebeuren. Want er zijn stimulerende stoffen die u de controle doen verliezen over uw eigen denken, over uw eigen handelen. Er is ritme dat u drijft, zo drijft dat u ze niet kunt stoppen.

Neem al die zaken samen en de astrale wezens vieren feest. Alleen is het spijtige dat we de laatste tientallen jaren steeds extremen zien naar het chaotische. Het is een noodzaak, het kan niet anders, want het geheel moet opgeruimd worden en het kan maar opgeruimd worden wanneer het explodeert.

Maar daar, vrienden, moeten jullie zien dat je niet meegaat, dat je beseft wanneer je in zo’n agressieve toestand komt of wanneer je zo gepakt wordt door een ritme of door een klank of door een gevoel dat je zegt: “Halt, ik scherm mij af.” En daar krijgen we een nuance op wat we tot hiertoe geleerd hebben. De afscherming hiervoor zou je beter, en sneller ook, op een eerste magische handeling kunnen invoeren; een magische handeling die inhoudt dat u gewoon, met een kleine handeling, een cirkel rondom u trekt en dit 3 maal na mekaar.

U kunt dit gewoon doen doordat u zegt: “Ik doe het zo: kloksgewijs draai ik 3 keer met mijn vinger; ik ben afgeschermd.”

Wanneer dit misschien problemen zou geven, kun je het met uw tong doen; dat u 3 maal met uw tong rond uw gehemelte gaat, in de richting van de wijzers van een klok, en tegelijkertijd, en dat is belangrijk, als u dat doet, denkt u aan een kracht. Voor de ene zal dat bv. Jezus zijn, de andere zal misschien Maria pakken, weer een andere zal misschien een magische naam zoals ‘Adonai’ gebruiken. De naam die u ligt, de symboolnaam voor de kracht is voldoende. U denkt daar aan en u zegt die in uw gedachten of evoceert die in gedachten zeer sterk, terwijl u de 3 cirkels rondom u trekt. En dan zult u opmerken, als u dat doet, zal ineens het gevoel van gevangen genomen worden in die sfeer weg zijn.

Het idee van: “Ik moet hier mee.” of “Ik ga hier reageren..” zal, op het ogenblik dat u dat doet, wegvallen; het is voorbij. Je bent afgeschermd. Die astrale kracht, die astrale figuratie gaat aan u voorbij. Je hebt er niets meer mee te maken. Ze kan niet ankeren bij u. Want u hebt u volledig afgeschermd. U denkt dan gewoon verder, maar heel rustig, aan iets positiefs, iets lichtends, iets goeds en u gaat verder uw weg.

Vragen.

 • Zou ik daar een vraag mogen bij stellen, broeder, eigenlijk twee vragen? Is het ook mogelijk om de kracht in uzelf aan te roepen en is het ook nog nodig om uzelf af te schermen met licht?

Je zit hier met verschillende zaken. Op het ogenblik dat u gaat spreken over de kracht uit uzelf en u wilt zich tegen zo’n astrale kracht afzetten, zal deze astrale kracht u volledig in bezit nemen, met alle gevolgen van dien. Eén zaak mag je niet doen, dat is aandacht geven aan…. En wanneer je zegt: “Ik ga met de kracht vanuit mijzelf even deze man pootje lappen”, dan heb je zoveel aandacht gegeven dat, voordat je ook maar iets kunt doen van enige afweer, je al volledig meegesleept bent in deze astrale energie, en dat moet je voorkomen. En wanneer je zegt: “Ik omsluit mij met licht”, ook hier weer zou je kunnen zeggen dat je hier met zaken bezig bent die gebaseerd zijn op harmonieën. En het is op dat ogenblik niet zeker dat de visualisatie die je uitvoert, of eender wie die dat probeert, niet in harmonie kan zijn met die astrale sfeer, met als gevolg dat je ook hier weer, i.p.v. afgeschermd te zijn, uzelf kunt inpakken, bij wijze van spreken.

Het is daarom dat we u die afscherming aanleren omdat deze afscherming universeel op aarde gebeurt, en dat dat niet alleen voor een groepje hier een waarde en een werking heeft, maar dat dat even goed en even sterk werkt voor mensen in Azië, Zuid-Amerika of Afrika en dat door deze handeling je eigenlijk ineens aansluit op een positieve kracht die u gewoon afschermt van uw eigen ongecontroleerde reactie om u te verzetten tegen deze astrale kracht.

Want het is niet omdat u zegt dat u daar niet wenst in mee te gaan, dat u niet meegesleurd wordt op dat ogenblik. Want u geeft, juist door dat te stellen, er al aandacht aan. En dat is al wat deze krachten, deze astrale wezens, willen. En daarom is het veel beter dat, ondanks al uw gedachten, je deze handeling doet en dan zul je opmerken, dan zal je er ineens van gevrijwaard zijn.

 • Broeder, ik heb nog een vraagje. Kun je die afscherming rond meerdere personen uitvoeren? Dat je niet alleen jezelf afschermt, maar ook meerdere personen rondom jou … of een gebouw, of weet ik veel?

Kijk, lieve vriend, ik zou voorlopig, wat de oefening aangaat, ze voor uzelf houden. Je kunt magisch natuurlijk veel meer, dat zul je wel begrijpen, maar wanneer je als kind net hebt leren stappen, kan ik van u toch niet verlangen dat je op een volwassenenvelo even rond de stad gaat rijden, nietwaar? En dat is nu het vergelijk met uw vraag.

Leer eerst deze kleine zaken zeer grondig, stap voor stap. We zullen ertoe komen, maar dit zal nog een tijd duren, dat je wel degelijk bij machte bent van dit voor velen te betekenen.

Maar eerst leren stappen, dan leren lopen en dan kun je misschien op een kinderfiets leren rijden om uiteindelijk, als je volwassen bent, op een grote fiets te rijden. Dat is belangrijk. Je mag geen stappen overslaan. Voldoende?

 • Ja, dank u, maar één ding is mij nog niet echt duidelijk. Wanneer ga je eigenlijk de ene soort afscherming gebruiken en wanneer de andere? Want nu oefenen we twee soorten afscherming, twee technieken. Is het ook de bedoeling van die beide te gaan gebruiken.

Kijk, de eerste techniek die je gebruikt, gebruik je voor alles wat met het materiële, met het aardse verbonden is. De techniek die ik u nu aanleer, gebruik je al voor astrale zaken en we kunnen die later ook nog voor meer geestelijke zaken gaan gebruiken. Voel je het verschil?

 • Neen.

Kijk, wanneer je een steen laat vallen, dan kan je maar best, wanneer hij op uw voet terechtkomt, een veiligheidsschoen dragen. Dat zou kunnen omschreven worden als het ei, die afscherming. Maar wanneer je gepakt wordt door gifgas, dan ben je weinig met die versterkte schoen maar wel heel veel met een antigifmasker. Is dat duidelijk?

 • Ja, dat is heel duidelijk, maar dan moet ik ervan uitgaan dat ik continu kan inschatten wat de situatie is.

Dat kun je ook. We houden jullie niet zo dom.

Kijk, wanneer we hier begonnen zijn, wilden jullie meer weten over de natuur en de mogelijkheden die in de natuur aanwezig zijn, natuurmagie, enz.

Je hebt één zaak waarschijnlijk, of de meesten onder u, niet ingeschat: dat de natuur niet stopt bij die aarde, die planten, die dieren, die mensen, maar dat die natuur ook gestuurd en gedreven wordt door andere krachten zoals o.a. die gedachtebeelden die opgewekt kunnen worden – en we zijn er nog niet – door alle geestelijke invloeden die er rondom u aanwezig zijn. En dan gewoon een stapje verder gaan, en dat is dan het laatste voor vandaag, want anders gaat het te zwaar worden, wanneer je de moeite doet om bv. te trachten contact te hebben met de geest – we hebben u gezegd om te trachten u het beeld voor te stellen van uw eigen geest enz. – maar ik weet dat hier mensen zijn die proberen om ook buiten dat contact te hebben met ons, wij vinden dat heel positief, wij trachten dat zoveel mogelijk naar jullie af te schermen en jullie zoveel mogelijk te sturen. Want wees ervan overtuigd: het is niet omdat we maar twee maal per maand samen zitten, dat we jullie niet volgen, dat is voor ons heel belangrijk.

En dus, wat zien we? We zien dat mensen gaan proberen om contacten te leggen. Maar, in de kosmos rondom u heb je zeer veel entiteiten. Je hebt er van het hoogste licht tot het diepste duister, in alle mogelijke nuances, in alle mogelijke variaties. En je hebt entiteiten die, wanneer jij een signaal uitzendt, heel bereid zullen zijn om u te helpen, maar alleen omdat zij er beter van worden of dat ze trachten er beter van te worden. En dat kunnen we dan omschrijven als diegenen die behoren tot het meer duistere. Of je gaat entiteiten aantreffen die u wel degelijk wensen te helpen om wie u bent en om u zo meer in het licht te kunnen brengen of u iets aan te leren.

Ook in deze gevallen is het zeer interessant dat u zich kunt afschermen en dat u weet dat je enkel en alleen maar bv. entiteiten van die of die groep wenst met de nodige afscherming en de nodige bescherming. Want anders zou u bv., ik geef het als praktisch voorbeeld, kunnen zeggen: “Ik ga mij oefenen in automatisch schrift en ik neem een blad papier en dat gaat goed.”

Op het ogenblik dat dit gebeurt door een minder lichtende entiteit die u beïnvloedt of inspireert, dan zal dit zeer snel een verslaving worden die je niet meer kunt beheersen. Met als gevolg dat u, te pas en te onpas, begint te schrijven. En stel u nu maar voor dat u op een tram staat vol volk. U hebt geen papier bij, wel een pen. En u ziet daar een heer met een mooi kostuum, een wit hemd met een mooie witte boord en u begint daar uw verhaal op te schrijven omdat u niet kunt stoppen met schrijven. Ik denk heus niet dat dat in dank zal afgenomen worden.

In tegenstelling hiermee, wanneer je een lichtende entiteit hebt, dan ga je gewoon kunnen zeggen: “Nu heb ik wel het gevoel van het inspiratie hebben, het willen schrijven, maar het past nu niet; help mij bv. binnen een uur.”

Een lichtende entiteit zal zich dan gewoon terugtrekken en dat uur wachten, zonder enig probleem, en zal u dan op de juiste wijze helpen. En als u zich daarvoor dan gewoon openstelt, zonder dat u zelf gaat denken dat het nu dit of dat moet zijn, maar u laat het gewoon vloeien, dan zult u opmerken dat u na zeer korte tijd heel zinnige boodschappen doorkrijgt.

In het begin zal het leren zijn, zoals alles. Maar langzaam maar zeker zul je aanvoelen wie met u in harmonie is op dat terrein en zult u zich op die harmonie, op die trillingsfrequentie kunnen instellen en zult u de boodschap doorkrijgen die men u wenst te geven, of het antwoord dat u gevraagd hebt.

En ik heb dit nu genomen met automatisch schrift, maar hetzelfde geldt voor iemand die helderhorend, heldervoelend, helderziend is. Op het ogenblik dat deze zaken gestimuleerd worden door entiteiten die het goed met u menen, is er geen vuiltje aan de lucht. Dan kan dit een weldaad zijn. Maar wanneer dit gestimuleerd wordt door entiteiten die er zelf voordeel willen uit halen, die zelf daarin iets willen bereiken, omdat zij op aarde niet hebben bereikt wat ze wilden, ja, dan gaat het de verkeerde kant uit. En dan is het heel belangrijk, vrienden, dat je u goed kunt afschermen.

 • Broeder, mag ik daar iets op vragen? Ik doe dat nu soms wel, als er een bepaald probleem is, dat ik mij dan richt en dat ik dan gewoon zeg: “Broeder, kunt u mij hiervoor een inzicht geven?” Maar dan denk ik gewoon aan u. Kan dat dan ook nog opgepikt worden door iemand anders, enfin een andere entiteit?

Kijk, wanneer u aan ons denkt, dan gebeurt eigenlijk het volgende: je komt in wisselwerking met de harmonie die hier aanwezig is. En dan gaat u automatisch in wisselwerking en in antwoord zijn met iemand die tot onze groep behoort.

Dat wil daarom niet zeggen dat ik dat ben. Het kan zijn, wanneer ik juist op dat moment de mogelijkheid heb om u te helpen, dan zal u zeker die hulp krijgen. Maar vergeet niet dat wij op het ogenblik hier met redelijk velen aanwezig zijn en dat wij een zelfde sfeer trachten op te bouwen. En of je nu mij aan de lijn krijgt of bv. mijn collega aan mijn linkerzijde, om het menselijk uit te drukken, of mijn collega langs de rechterkant, voor u zal het weinig uitmaken. Het antwoord dat u krijgt en de mogelijkheid die u hebt om verder te kunnen, dat is belangrijk.

 • Broeder, in geval men zich wil afschermen tegen bepaalde negatieve astrale invloeden, hoe lang duurt die afscherming dan?

Die afscherming is er onmiddellijk en gezien je u afschermt tegen astrale invloeden, is deze ook onmiddellijk weg.

Kijk, een astrale invloed blijft niet rondom u hangen wanneer zij opmerkt dat bij u niets te halen is.

Ik zal het heel duidelijk in een voorbeeld stellen. Wanneer iemand honger heeft en u hebt een winkel van bv. sieraden, dan zal die persoon die honger heeft, niet bij u blijven hangen maar zal die wel een bakker gaan zoeken. Versta je?

Dus uw afscherming hier is dan, dat u niets hebt waar het astrale beeld kan van genieten. En dan is het weg. Want er zijn genoeg anderen waar hij het wel kan halen. Begrijp je? En dan hoef je niet te denken dat die afscherming hier uren moet blijven, want op het ogenblik dat je je afschermt en je doet het goed, kan het astrale beeld u niet raken en ben je ervan gevrijwaard.

 • Maar er zijn misschien nog andere astrale beelden die misschien later komen. Veronderstel dat u gaat slapen en je schermt je af en op dat moment helpt het, maar als je slaapt …

Dan is het geen probleem, want dan gaat die astrale figuratie niets doen. Of het zou moeten zijn – en dat is weer iets anders en het is niet het geval hoor, ik zeg het u maar voor alle zekerheid – dat uw geest een negatieve invloed heeft of binding. Maar dit is voor niemand van de aanwezigen hier zo.

Dus, normaal wanneer u slaapt, rust uw lichaam. Uw geest kan lering ontvangen, maar gaat zich niet mengen met dat astrale gegeven. Zelfs dat astrale, op dat ogenblik, heeft geen impact naar uw geest toe. Dit zijn twee totaal andere werelden. Ik tracht het zo eenvoudig en zo simpel mogelijk naar voor te brengen, want u bent voor uzelf op het ogenblik te ver aan het gaan. U bent aan het zoeken naar zaken waarmee je niet moet bezig zijn als dusdanig. Want het beeld dat je nu voor uzelf oproept, is angst. En angst, dat is ideaal voor een astrale figuur.

Doe gewoon wat ik u hier vanavond geleerd heb en u zult zien, u zult gewoon gevrijwaard zijn.

Zo, lieve vrienden, ik denk dat de avond zwaar genoeg is geweest. Als niemand nog met een zeer dringende vraag zit, zou ik willen afsluiten.

Kijk, langzaam maar zeker zullen we, les na les, verder doordringen in alles wat rondom u is. Je gaat het leren herkennen, je zult ermee leren omgaan. Maar wat nog belangrijker is, is dat je beseft, ieder van de aanwezigen hier, dat je een groep vormt, een groep die dagelijks eigenlijk aan elkaar moet denken; die dagelijks met elkaar moet bezig zijn in de zin van: we zijn één kracht, we zijn één energie. Niet in de zin van: welk kleedje zou die dame vandaag aanhebben en wat zou vandaag meneer in zijn tuin doen? Dit doet niets ter zake. De stoffelijke materiële zaken, de zaken die maatschappelijk zijn, hebben voor ons hier als dusdanig geen waarde. Maar wat waarde heeft, is dat je dagelijks een moment van harmonie creëert met elkaar.

En a.u.b., en dit geldt voor ieder van de aanwezigen hier en het is belangrijk want dat hebben we de laatste tijd teveel opgemerkt, aanvaard iedereen zoals hij of zij is. Want het is juist deze verscheidenheid in deze groep, en hij is groot, die deze groep zo stevig maakt, zo krachtig maakt. We zouden niets zijn met een groep waar iedereen in het dagelijkse hetzelfde zou doen, hetzelfde zou denken. Het is dankzij het feit dat in deze groep zoveel karakterverschillen zijn, dat er zoveel denkverschillen zijn, benaderingsverschillen, dat deze groep voor ons zeer waardevol en zeer krachtig is. En daarom, vrienden, nogmaals het accent erop gelegd: denk dagelijks aan de groep, mediteer er dagelijks over, doe dagelijks uw oefeningen en voel u één met elkaar. En dan zul je zien dat jullie langzaam maar zeker een echt krachtig geestelijk rustpunt voor deze streek zullen betekenen. En dit is wat we nodig hebben, nu.

En het mag gezegd: Je bent op goede weg en we zullen trachten er alles aan te doen om jullie nog sterker, nog krachtiger één te laten zijn.

Meditatie: De regenboog.

Vrienden, vergeet nu even al uw beslommeringen. Vergeet even alle stoffelijke problemen die je, dag na dag, doorspartelt.

Laat even uw gedachten gaan. Denk even aan het evenwicht tussen alle krachten van deze aarde. Voel u even opgenomen in deze aarde. Roep even voor u het gevoel op dat je had wanneer je de aarde tussen uw vingers voelde. Roep het gevoel op wanneer je de wind uw haren voelde strelen. Roep het gevoel op van het water dat je voor u hebt horen zingen wanneer het langs u stroomde of wanneer je het klotsen van de baren tegen de waterkant hoorde. En al deze positieve, mooie gevoelens, omkleed die met het licht van het vuur, zodat alles een extra dimensie krijgt.

Zo bouw je, dankzij deze gevoelens, een regenboog op van kleuren. Zie hoe die regenboog ons opneemt, hoe die regenboog ons overspant, hoe die ons één maakt met al diegenen die dezelfde weg aan het gaan zijn naar het licht, zoals wij op het ogenblik proberen te gaan.

Zie hoe die regenboog rond de aarde gaat. En zie hoe, vanuit die regenboog, alle kleuren naar ons toe komen en hoe ieder van ons zich één voelt met zijn kleur.

Maar besef dat uw kleur eigenlijk maar een illusie is, zoals die ganse regenboog eigenlijk de inhoud is van het volledige licht. Maar het volledige licht is de kleurloosheid. Want wanneer wij rechtstreeks zouden kijken in het ware licht, zouden we verblind zijn. En daarom heeft de Vader ons deze regenboog geschonken. Omdat we zouden kunnen zien hoe mooi, hoe krachtig het licht wel is. En dankzij deze harmonie van dit geschenk creëren wij de nieuwe waarden voor deze aarde, creëren wij, ieder in ons eigen kleur, het nieuwe kleurenpalet dat de Aquariusmens schildert, het nieuwe kleurenpalet dat de Aquariuswereld uittekent. Dankzij dit geschenk kunnen we, zoals na de winter, ervoor zorgen dat alles verrijkt uit de as verrijst. Dat al het vergane de voeding is voor het nieuwe, de nieuwe wereld met de nieuwe mens, getekend vanuit ons kleurenpalet dat we hebben mogen ontvangen uit de gedachten van de Vader, die zo met ons bezig is dat Hij deze kracht aan ons heeft geschonken. En dankzij deze kracht, dankzij deze harmonie met het oneindige, zijn wij in staat deze wereld, deze planeet, onze moeder, terug een nieuw aanzien te geven.

En ziet, na deze regenboog die ieder van ons heeft kunnen gebruiken, opent de hemel zich en zien we de stralen van de zon, het goudgele licht dat alles van de regenboog in zich opneemt, de aarde koestert, ons werk verlicht, het palet van kleuren dat we deze aarde geschonken hebben tot een glans maakt, tot een mozaïek, tot een schittering van een briljant met ontzettend veel variaties. En al deze variaties, gemaakt door deze vele gelijkgestemden, vormt de nieuwe kracht, vormt de nieuwe wereld, vormt de nieuwe tijd waarvan jullie de basis hebben gelegd; waaruit jullie, vanuit jullie moed, vanuit jullie drang, vanuit jullie kracht, vanuit jullie harmonie, betekenis hebben gegeven aan deze nieuwe tijd.

Voel u één, één met de krachten van deze aarde. Voel u één met de krachten van de kosmos, maar vooral: voel u één met het licht van de zon die u door de Vader gegeven is om steeds weer uw verwanten, uw medemens, verder te helpen op zijn weg naar bewustzijn.

Zo, lieve vrienden, mijn tijd is weer gekomen om het medium vrij te geven.

Denk over wat hedenavond is gebracht. Oefen zo goed je kunt. En als er vragen ontstaan, noteer ze en breng ze mee. We zijn ervoor om uw vragen te beantwoorden en jullie verder te helpen.

Eerstens: tot opbouw van deze lichtende bijeenkomsten, deze krachtige groep.

En tweedes: ervoor te zorgen dat jullie weg naar bewustzijn, dat jullie weg naar het licht zo goed mogelijk aangeduid en geplaveid is.

Lieve vrienden, het was voor mij een genoegen vanavond bij jullie te zijn en ik wens jullie nog een heel rustige huisgang; en voor diegenen die een beetje belast zijn met aardse bacteriën, een zeer snelle harmonie met deze wezentjes zodat jullie lichaam er versterkt kan uitkomen.

image_pdf