Druïden – Deel 02 – les 03 – Het goddelijke – Ansuz

4 november 2014

Zo, vanavond zou ik graag met jullie het hebben over ‘het goddelijke’. Dit klinkt misschien raar omdat u niet direct met wat we bezig zijn, zou verwachten dat we over het goddelijke gaan spreken. Maar je mag niet vergeten dat het goddelijke in alles zijn werking heeft. En dat hadden onze broeders zoveel duizenden jaren terug reeds heel snel door.

Wanneer je magie of magische handelingen wilt volbrengen, dan is het van belang dat je weet waar de krachten vandaan komen en in hoeverre deze krachten voor u hanteerbaar en werkzaam zijn. Ik zou het als volgt willen duiden: wanneer u ergens naartoe wilt gaan, dan moet u zich oriënteren. U kunt gebruik maken van een kompas, u kunt gebruik maken van een kaart. Maar wanneer u gebruik maakt van een wereldkaart om u hier in Vlaanderen te verplaatsen, dan gaat u voor problemen komen te staan. Want de schaal van de kaart is in verhouding te klein om de aanduiding te krijgen die je nodig hebt. En dat kunnen we vergelijken met het goddelijke.

Veel mensen gaan vertrekken vanuit de wereldkaart, waardoor ze eigenlijk te allen kante verkeerd gaan. Zij hebben geen overzicht. Ze veronderstellen dat ze door de wereldkaart te bezitten alles in handen hebben, maar ze kunnen zelfs niet in een klein deel van de wereld zich verplaatsen zonder verkeerd te lopen. Wanneer je u wilt verplaatsen op een bepaald deel van de wereld, dan heb je daar een kaart voor nodig die op schaal is aangepast en die u de juiste richting kan geven. Wanneer je dan een kompas gebruikt, dan stap je in de juiste richting.

En zo ook is het met het goddelijke. Op het ogenblik dat u gaat stellen: “het goddelijke en ik zijn één”, dan doet u zoals onze wandelaar met zijn wereldkaart.

Maar wanneer u het omdraait en u zegt: “ik ben een deel van het goddelijke”, dan gaat u al dichter bij de werkelijkheid komen en gaat u gemakkelijker juiste zaken opmerken, juiste beslissingen nemen, juiste handelingen kunnen uitvoeren. En dat is toch voor jullie die hier allerlei zaken aan het leren zijn, van belang. Het beseffen dat je deel bent van de kracht en dat je daar aardig wat resultaat mee kan bereiken.

In de oude tijd gaven we dat een naam, we gaven dat meestal een godennaam. Want de mens heeft een houvast nodig. In het oude Rune-gebeuren werd dit omschreven als Ansuz. Dit was eigenlijk een symboliek voor de es, de boom die bij ons stond voor: het erkennen van het goddelijke in u. Er waren nog andere namen die speelden en door de tijd heen werden die soms gebruikt. Eén van de belangrijkste namen en verwijzend naar het goddelijke was Aesir. Een andere die gebruikt werd, maar dan meer naar het Noorden toe, was vooral Wodin. En daaruit volgen ook nog, en dat was dan meer voor het omgekeerde: Loki die gebruikt werd, zeker wanneer het in de winter en in de duistere periode was, dan werd deze nogal eens aanroepen. Ach, het zijn namen van allemaal in wezen hetzelfde: de mens die zoekt naar het goddelijke, die zoekt welk deel van het goddelijke in hem is.

En hoe werkt dit nu? Heel simpel: wanneer u bepaalde handelingen, of dit nu gewoon van het dagelijkse leven is of het is een magische procedure, wanneer u dit ziet vanuit het goddelijke en u voelt voor uzelf aan dat dit juist is, dat dit goed is, dan zit je op het juiste spoor. Wanneer je echter het gevoel hebt: “dit klopt niet, dit is het niet”, dan ben je beter dat je het nalaat.

Het ganse probleem is dat je als stofmens maar beperkt kunt vatten wat dit goddelijke in u inhoudt. Een mens tracht alles volgens de hem gekende stoffelijke regels, normen, gewoontepatronen te bepalen. En daar loopt het meestal fout omdat, wanneer we dit bekijken ten opzichte van de ganse kosmos, veel zaken voor de mens onredelijk lijken. En de mens vergeet dat wat hij onredelijk vindt, meestal in dat goddelijke patroon van de kosmos eigenlijk het meest juiste is. De mens vergeet dat vanuit het onredelijke dat hij waarneemt, hij meestal probeert voor zichzelf iets redelijks of aanvaardbaar te formuleren waardoor hij delen van het geheel gaat ontkennen. Maar hij vindt als mens dat dit redelijk is. Met als gevolg dat wat hij probeert, eigenlijk mis gaat, fout loopt. Oh, we zien dat met zeer vele zaken. En ieder van u kan wel zoiets naar voor halen. Maar wanneer je in een studiegroep als deze resultaten wilt gaan behalen met wat we u aanleren, zul je moeten gaan aanvaarden dat wat u als stoffelijk, redelijk, denkt dat juist is, dat dit meestal niet overeenkomt met de totaliteit van de kosmos en de harmonieën die daar aanwezig zijn. En sta mij dan toe te zeggen dat we die totaliteit en die harmonie die de kosmos is, kunnen omschrijven als het goddelijke, als de kracht die alles laat bestaan, als de kracht die het mogelijk maakt dat u ermee in contact komt, dat u er deel kan van zijn en dat u daardoor dus resultaten boekt.

Ik begrijp goed dat dit voor de meeste onder u niet evident zal zijn om de zaken zo te benaderen.

Maar waarom breng ik dit nu op een avond als deze naar voor? Heel simpel, we zitten in de grote verandering, dat weet iedereen, en daar ga je opmerken dat, stuk na stuk, al wat u redelijk vindt, al wat u normaal vindt, plots zich anders gaat voordoen. Dat er, als het ware, waar u zich aan vastankert, wat voor u vaste waarden zijn, dat die plots door uw vingers glippen, dat u er geen vat meer op hebt. Voor sommigen van u zal dat betekenen dat hun wereld, waar zij zo heilig van overtuigd zijn, in elkaar stort. Voor anderen zal dat plots zijn of er ontwikkelt zich iets dat voor hen totaal nieuw is. Ach, ieder mens zal het op zijn eigenste wijze ervaren.

Maar het punt is dat – wanneer u kunt beseffen dat wat u voorhad als zijnde het fundament van uw bestaan, bij wijze van spreken – je zou kunnen zeggen: “ik heb altijd in God geloofd als zijnde de rechtvaardige Heerser, als zijnde Diegene die de mens die goed deed, beloont en plots moet je opmerken dat die God niet de mens beloont die goed deed, maar dat diegene die juist, in uw ogen, alles fout deed, beloond wordt. Dan moet u gewoon voor uzelf de vraag stellen: “waar is mijn denken fout gegaan?”

En in dit voorbeeld is dit zeer gemakkelijk: omdat u de pretentie had te veronderstellen de kennis te bezitten van de God die u aanbad. Maar die God die u aanbad, was niet meer dan, bij wijze van spreken, een gouden bok die de joden in de tijd in de Sinaï aanbaden of was niet meer dan een of ander afgodsbeeld in een of andere tempel. Dat besef, als je dat kunt laten doordringen, dan sta je in de vernieuwing, in de evolutie die bezig is, heel sterk. Wanneer je beseft dat je deel bent van het goddelijke en dat je kan aanvaarden dat, wat er ook gebeurt, deel is van die totale harmonie die de kosmos is, van dat totale godsbeeld dat er bestaat, dan kan er u in dit leven of in een leven in de geest of in andere levens, wanneer ook, niets raken. Want dan voelt u de harmonie, dan voelt u het samenvloeien, het één-zijn van alles.

En dan kunt u, waar u zich ook bevindt, in de stof of in de geest, een inzicht hebben in hoe alles gaat en dan kunt u werken met de krachten die u eigen zijn, dan kunt u daarmee resultaten behalen. Want u gaat niet meer af op beelden die eigenlijk een illusie zijn, die je gevormd hebt omdat je dacht: “vanuit die beelden en vanuit mijn juistheid zal ik mijn wereld creëren”. Nee, dan ga je naar het feit dat je in harmonie bent met dat goddelijke, dat je daaruit vertrekt en dat je steeds weer, door u in harmonie te voelen – en werkelijk het is een aanvoelen dat het voor u juist en goed is – dat u resultaten gaat krijgen.

Dat, mijn waarde leerlingen, is eigenlijk de betekenis van wat wij in de oude tijd Ansuz noemden: het inzicht in het goddelijke, het kunnen werken met het goddelijke; het kunnen aanvaarden dat bijvoorbeeld de es het symbool is van deze theorie. Niet dat die boom werd vereerd als een godheid, verre van, maar wel een symbool was dat werkzaam was. Velen van ons die in de tijd hun aandeel in dit goddelijke zochten, gingen gewoon slapen onder de es, mediteren onder de es. Je moet dat nu niet meer proberen, gezien de bomen meestal niet meer zo staan dat het mogelijk is dat u zonder problemen een nacht tegen een boom gaat zitten. Maar u kunt wel de symboliek nog steeds gebruiken. Want dat is niet veranderd.

Zo goed dat in de natuur, zoals we al gebracht hebben, andere bomen ook hun typische werking hebben die steeds bruikbaar is. En moet je per se daarom die boom in uw tuin staan hebben? Nee. Wanneer u dit in uw gedachten opbouwt, kan u daar aardig wat resultaat mee behalen. Het is het symbool van het zoeken naar de goddelijke harmonie die overal aanwezig is, maar die dikwijls door ons niet erkend wordt omdat we steeds opnieuw met onze eigen grenzen geconfronteerd worden en dat we deze grenzen meestal niet durven overschrijden. Want we leven in een maatschappij en ja, daar moet je u toch volgens bepaalde normen en regeltjes gedragen. Ik heb niet gezegd dat u dat overboord moet gooien, daar gaat het niet over. U kunt best in een maatschappij leven en langs deze regeltjes en gewoonten u bewegen zonder dat u zich daardoor geketend voelt. Maar wanneer het voor u van belang is, dan mogen zij geen tel hebben, dan is wat u aanvoelt als zijnde kosmisch juist – en wees gerust, u voelt het aan wanneer u er zich voor openzet – dan gaat u daar voor, dan handelt u daar naar. En dan zal u zien, hoe eigenaardig ook, dat plots deze vaste regeltjes, deze normpjes, opzij wijken voor het grotere geheel van de kosmische eenheid. En dan zul je niet gestoord zijn aan wat er gebeurt. Dan maakt u zich niet meer druk over wat men u allemaal tracht bij te brengen via media en zo verder. Want dan weet je dat al die zaken een grote illusie zijn die steeds verder en verder in elkaar zakt. Maar dat wat jij doet, trachten de eenheid te voelen in dat geheel, het goddelijke dat in u is, te voelen en daarmee om te gaan, u de kracht geeft om, wat er ook rondom u gebeurt, steeds verder te gaan en verder te evolueren.

En dan krijgt u het grote voordeel dat het niet alleen zal zijn dat u in uw handelingen alleen staat, nee, dan gaat u opmerken dat u plots omringd bent door anderen die op dezelfde wijze de zaken benaderen, bekijken. Want u hebt u opengezet voor de mogelijkheden die er zijn. En hier weer, en dat is toch één van de belangrijke zaken in een mensenleven, krijg je dan de mogelijkheid om betekenis te hebben voor anderen, werkelijk betekenis. Niet zoals de mens in de maatschappij betekenis hecht aan macht, aan uitstraling, aan een politieke functie, noem maar op, dat heeft geen betekenis. Dat valt gewoon allemaal weg. Zelfs voor velen valt het weg in hun eigen leven, in hun eigen bestaan en moeten zij ervaren dat waar zij zo naar gestreefd hebben, wat zij zo aanbeden hebben, eigenlijk geen waarde heeft en dat ze in vele gevallen van de ene moment op de andere met niets in hun handen staan.

Daarentegen, wanneer je de weg van Ansuz volgt, dan zul je nooit met lege handen staan, wat er zich ook voordoet. Ach, rondom u zult u wel zien dat de oude wereld, zoals hij bezig is, afbrokkelt, dat de aarde zich herstelt en zo verder. Maar steeds weer zal de evolutie u dragen en zal het u mogelijk maken van op de meest harmonische wijze verder te gaan. Dan gaat u ook veel gemakkelijker kunnen aanvaarden dat u van de stof naar de geest gaat en van de geest naar de stof. Want het leven gaat gewoon verder, het leven stopt niet. De gedachte, zoals de meeste in zich dragen: “ach, ik word oud en ik kom aan het einde van mijn leven”, is de meest foute instelling die je kan opbouwen. Er is geen einde aan het leven, het leven gaat gewoon verder. Er is een einde aan verpakkingsmateriaal, maar dat moet ik in een moderne maatschappij als deze toch niet vertellen. U gooit alle dagen tonnen verpakkingsmateriaal weg zonder dat u zich erom bekommert of zonder dat u zich bekommert over wat dit betekent voor uw planeet. Als u dan een verpakkingsmateriaal van de mens weggooit, dan moet u zich daar niet om bekommeren, want de planeet kan dit volledig terug opnemen en omzetten. Het is zelfs de bron voor nieuw leven. Maar u gaat verder, uw leven stopt niet. En zeker niet wanneer u die kosmische harmonie in uzelf heeft kunnen vinden. Ach, sommigen dragen ze al lang in zich, anderen hadden ze in zich maar hebben zich in dit leven afgesloten. Het verschilt nogal van individu tot individu. Maar op het ogenblik dat je dit terug voor uzelf kan waarmaken, dat je kan afstappen van uw rechtlijnig denken dat jij God bent, bij wijze van spreken, want ja, dat denken wel velen, en dat u het kan omzetten naar: ‘ik ben deel van’ en dit in u laten werken, dan kunt u zeggen: “kijk, daar kan ik mee verder; daar kan ik alles wat ik al geleerd heb inbrengen; kan ik aanvoelen of het voor mij juist is”.

Want wanneer je iets doet dat niet in die harmonie past, ondanks dat de idee er is dat het juist is, dan voel je het, dan ligt het jou zo niet. Maar op het ogenblik dat je aanvoelt: “dit is het”, en dan mag het zo tegendraads zijn met de redelijkheid van de maatschappij als je je maar kan voorstellen, dan ga je er voor. Want dan is het dat en dan is er niemand in de stof die je moet zeggen: “je moet het zo niet doen” of “je moet het zo doen”. Want je kan geen grotere fout maken dan wanneer uw gevoelen u zegt: “je moet naar links gaan” naar rechts te draaien omdat iedereen tegen u zegt dat het beter is van naar rechts te draaien.

Nu, ik weet het, in uw maatschappij gaat men meestal doen wat men u zegt. Ge wordt zo opgevoed. U wordt zo gehersenspoeld van kleins af aan. Maar ook hier weer is de noodzaak van u vrij te maken. En ieder die hier aanwezig is, is oud genoeg om voor zichzelf te kunnen vaststellen wat voor hem of haar het meest juiste is, welke handelingen het meest juiste zijn, welke weg de meest juiste is.

Wanneer iemand zoekende is en hij denkt of voelt aan binnen het kader dat bijvoorbeeld mystiek voor hem of haar het ideaal is, dan ga je daar voor. En dan mag de ganse wereld zeggen: “nee, nee, dat is het niet, je moet gaan bijvoorbeeld voor pure esoterie, geen mystiek, bekijk het esoterisch, of bekijk het magisch”, ik hou het nu in deze vlakken gewoon, omdat dit gemakkelijk en het meest simpel is. Je moet gaan voor wat u aanvoelt wat in u leeft. Als mystiek voor u de weg is om de kosmische harmonie, om het goddelijke deel in u te ontdekken, ermee te kunnen omgaan, ermee te kunnen evolueren, dan mag de ganse wereld anders zeggen maar jij voelt dat het voor u juist is, dan ga je daar voor. Dan heb je de kracht en dan zul je zien dat via het mystieke u alles aangebracht wordt. En voor een ander kan dit weer iets totaal anders zijn.

Ik heb het nu even in deze spirituele context gegoten, maar zelfs als stofmens zou ik durven zeggen: wanneer u het gevoel hebt dat u plantkunde moet gaan studeren en iedereen tracht u wijs te maken dat er meer te verdienen is met medische wetenschappen te studeren, maar u voelt het zo niet aan, studeer dan plantkunde en ga voor plantkunde, ondanks al het andere.

Kijk, zie even in de wereld rondom u. Wie in de wereld heeft zaken voortgebracht die bestaan of blijven bestaan? Dat zijn meestal de grote dwarsliggers in de maatschappij, kunstenaars die gingen voor wat zij aanvoelden, wetenschappers die gingen voor wat zíj dachten dat juist was en niet wat de wetenschap zei dat juist was. En zo kun je op alle terreinen op het maatschappelijke vlak mensen tegenkomen die dàt gevonden hadden, welk deel in hen in harmonie was met de kosmos en er voor gingen. En of je dan Michelangelo of Einstein heet, maakt niet uit. Het punt is: zij gingen voor wat zij geloofden.

Zo, ik denk dat ik u een grote brok tot nadenken heb gegeven. Laat dit rustig bezinken. Denk erover na en probeer in deze tijd, een tijd die zeer onrustig gaat worden, waar allerlei zaken weer te gebeuren staan nog voor het jaareinde, die je liever niet had dat ze gebeurden. Tracht u daarvan te distantiëren. Ga niet mee in de enorme gedachtegolven die zich aan het opbouwen zijn en voor ieder die hier aanwezig is, wil ik er nog eens het accent op leggen: blijf uit alle grote samenscholingen weg. Want zelfs als u er zonder kleerscheuren van af komt, zult u energetisch geschaad zijn. Meegaan in massa op het ogenblik, betekent uw eigen juistheid verliezen in de demonische astrale sferen die opgebouwd worden om te kunnen komen tot een vernietiging eigenlijk van het sociale weefsel dat bezig is.

Daarom is het van belang, zeker nu, dat u beseft hoe u in harmonie kunt zijn met wat de werkelijke veranderingen zijn. Niet met wat u waarneemt als mens. Want u bent niet in staat, neem mij niet kwalijk dat ik het zo uitdruk, u bent niet in staat om het ganse plaatje te overzien, niemand van u. Maar u kan wel als deel van het goddelijke in de harmonie komen van het totale plaatje zodat u niet meegesleurd wordt in de afbraak, in de ondergang, maar dat u al onmiddellijk in de vernieuwing werkzaam kan zijn.

Het is de tijd, het is herfst, de bladeren vallen, maar dat is het voedsel voor de nieuwe lente. Maar in tussentijd moet nog een zware winter komen, een zware winter die zeer veel, telkens weer, van wat gevallen is, gaat omzetten. Maar voor degene die mee in die winter gaat, krijgt, als het ware, dan de kloppen, wordt mee vernietigd om te dienen in de lente voor het nieuwe dat zich aandient.

Is het dan niet beter dat je daar niet in meegaat en dat je de krachten die in u aanwezig zijn op de meest juiste wijze gebruikt? En de meest juiste wijze is de wijze waarvan u aanvoelt dat zij voor u juist is. Niet de meest begerenswaardige wijze, niet de meest, volgens uw normen ingeprent, rechtvaardige wijze. Want dat kent de kosmos niet. De kosmos kent geen rechtvaardigheid. De kosmos kent geen juiste wijze. In de kosmos kent men alleen de harmonie. Want het goddelijke, hoe je het ook bekijkt, is een eenheid. En in die eenheid is alles aanwezig, ook die afbouw, ook die herfst, die winter, zo goed als de lente en de zomer erin zitten. Niet als afzonderlijke fases, maar als één geheel. En dat ganse geheel bouwt op.

En als je zo uw wereld kan benaderen, als je zo kunt staan ten opzichte van de veranderingen die bezig zijn, dan zul je aardig wat resultaat boeken. En dan zul je ook, binnen een groep als deze, ieder lid van de groep, sterk staan. Want dan zal je niet meegenomen worden door een geheel, maar dan zal elk zijn eigen goddelijk deel tot ontplooiing kunnen brengen en kunnen laten samenvloeien in één grote kracht. En dan kun je zeggen dat je als werkgroep in de veranderingen een lichtbaken bent, dat je de vertegenwoordigers bent van het Licht. want het Licht, hoe je het draait of keert, is wat hier de essentie uitmaakt. En dan wil ik nog niet spreken hoe je dit moet invullen. Daar kunnen we het misschien later nog eens over hebben. Maar ook hier zou ik u de raad willen geven: wat u als Licht aanvoelt, gebruik het en u zult de meest juiste reacties en mogelijkheden daaruit kunnen putten.

Zo, dit is wat ik u vanavond wou brengen. Ik ga het hier afronden. Laat het rustig bezinken. Inhoudelijk is het redelijk zwaar, maar het is een zeer goede aanzet voor de tijd die komt en het is, sta mij toe te zeggen, voor ieder van u werkbaar, voor ieder van u. Er is niemand hier in de groep die moet denken: “ik kan dit niet”. Ieder in de groep hier kan dit. Oh ja, op uw eigenste wijze. En het is op uw eigenste wijze dat je het ook moet aanpakken. Je moet niet aan de ander vragen: “hoe heb jij het gedaan?” Je doet het gewoon. En wanneer u daar de resultaten uit haalt, dan kan u eventueel onderling deze resultaten bekijken en uitwisselen. Dat is geen probleem. Zolang u het maar niet doet omdat de andere het zo doet. Je moet het doen zoals u aanvoelt dat uw harmonie met deze krachten zijn. En als je dat juist volgt, dan zal ieder van u daar de meest goede resultaten uit kunnen halen.

Zo, ik ga jullie nu rustig een korte pauze laten houden. U kent de geplogenheden al een beetje. Laat het rustig bezinken. Heb je vragen, noteer ze kort, maak er geen bijbelstudie van. Noteer kort met een paar woorden. En dan zal de broeder in het tweede gedeelte u de antwoorden bezorgen die u nodig hebt. En dan kunnen we de avond afsluiten met een krachtsopbouw die dan voor ieder van u in de komende dagen een ondersteuning kan betekenen en vooral misschien ook een richtingaanwijzer, voor ieder hier aanwezig, hoe je het best deze les in praktijk brengt.

Zo, ik wens jullie veel succes ermee en ik hoop dat voor ieder het Licht werkelijk een leidraad mag zijn in de komende uren en dagen. Vrienden, tot de volgende maal.

Deel 2

Aan mij de taak om te antwoorden op hetgeen wat u als vragen in u draagt. Dus zou ik zeggen: begin maar.

  • In plaats van de elementalen water en lucht te verplaatsen, kunnen wij ze niet tot bedaren brengen om zo slachtoffers elders te vermijden?

Ik denk dat je daar als mens in tekort zult schieten.

Kijk, een elementaal is iets wat deel is van deze aarde. De vraag die u stelt, zou dezelfde zijn als je zou vragen: “een vulkaan barst uit, kunnen wij niet zorgen dat een vulkaan niet uitbarst?”

Er zullen er misschien onder u zijn die denken: “ja, dat zouden wij wel kunnen als wij dat blokkeren en, en, en, en met de moderne middelen”. En dan, moet ik zeggen, dan komt u terug in de periode van Atlantis. Daar hebben ze het ook geprobeerd van in te grijpen in hetgeen wat de krachten van de aarde waren. En men was zo snugger geworden om de oceaan, het water dus, te gaan mengen met het vuur. Omdat men er voor zorgde dat de oceaan in de spuwende vuurberg terecht kwam. Wij hebben het gevolg, denk ik, dat u allen kent: de totale vernietiging en ondergang van Atlantis.

Kijk, elementalen zijn krachten. U kunt vanuit, ik zal het zo stellen, inpikkend op het eerste deel, de harmonie van de kosmos kunt u met hen een vorm van harmonie bereiken waardoor zij u en uw omgeving links laten liggen. Maar dat is alles wat u kan bereiken.

Wanneer u, volgens de vraagsteller, zou proberen van deze krachten tegen te houden of zelfs te ontmantelen, dan vrees ik dat u mee zou gesleurd worden zoals de priesters hebben ervaren van Atlantis toen zij deze krachten ook hebben ontketend.

Ik denk dat dit voldoende stof tot nadenken is. Als ik jullie een raad mag geven: probeert niet elementalen te stoppen. Daar ben je als mens, zelfs als groep, niet voor geschikt.

Zo, ik hoop dat dit duidelijk genoeg is om alle waanzinnige experimenten te vermijden.

  • Naar aanleiding van vorige les (21-10-2014), kracht sturen van op afstand, hoe leg je daar iets van jezelf in? Omdat er op dat moment geen sprake is van een stoffelijk element, een stoffelijk voorwerp.

Kijk eens hier, wanneer je kracht stuurt naar iemand anders, dan is dat al deel van u. Stel, ja ik weet, jullie werken hier met de hazelaar en zo verder, wanneer u gewoon bij het overdragen van kracht de symboliek van de hazelaar, van u, daarin legt, dan hebt u iets van uzelf. Misschien iemand anders zal een runensteen gebruiken volgens de cursus, dan hebt u iets van uzelf, u legt dat daarin, als het ware.

Het verbaast mij dat dit soort vragen nog actueel is want uiteindelijk, jullie werken magisch. En in magie is het het beeld dat je opbouwt, met alles erop en eraan, dat toch in deze het belangrijkste is. Waarom u zorgen maken om iets dat stoffelijk is?

  • Dus een symbool hoeft men niet noodzakelijk letterlijk te kerven in iets, maar kan men ook in gedachten toevoegen.

Natuurlijk. Wat denkt u dat het krachtigste is? Iets wat dat u inkerft of iets wat dat u in gedachten opbouwt en uitzendt?

Lieve mensen, vergeet toch niet dat gedachten, zelfs wanneer ze ongewild zijn, al energievelden zijn. Maar wanneer u een gedachte gewild opbouwt en daar nog eens een extra kracht van jou aan toevoegt, dan hebt u iets dat zeer sterk is. Dan hebt u bij wijze van spreken een wapen dat aardig wat kan veroorzaken.

Denkt u nu, en nu ga ik het eens duidelijk stellen, dat ga je beter begrijpen omdat dit negatief is. Ah, slecht van mij van zoiets te zeggen. Maar een zwartmagiër in Afrika die een pijl afschiet naar zijn vijand waardoor zijn vijand getroffen wordt en sterft. Denk je nu werkelijk dat het de pijl is die de zwartmagiër gewoon in de lucht schiet die de vijand vernietigt? Neen, het is het beeld dat die man heeft opgebouwd, soms werkt hij daar dagen aan voor hij de pijl afschiet. Door het afschieten van de pijl geeft hij alleen maar aan dat hij iets heeft in gang gezet, namelijk hetgeen wat hij in gedachten heeft opgebouwd. En wanneer dit niet naar een ander gaat die sterker is als hem, vernietigt hij hiermee het doel. Dat is nu pure guna guna, maar het gebeurt. En ik denk dat het voor jullie duidelijker is dan wanneer ik een voorbeeld geef van Licht. Want dan ga je weer met alle andere bezwaren komen.

Zo, neem mij niet kwalijk, maar ik denk dat dit het beste voorbeeld was.

  • Dat waren de vragen broeder.

Jullie maken mij het wel gemakkelijk vanavond. Ik ben blij dat ik een zo volleerd publiek voor mij heb dat zo weinig vragen heeft. Maar goed, als ik het zo bekijk, dan zie ik toch wel hier en daar grote vraagtekens in de ether hangen. Maar ik zal ze dan maar laten hangen en ik zal trachten te voldoen aan hetgeen wat men mij gevraagd heeft, om deze avond af te ronden met een meditatie. Een meditatie die terugslaat op het eerste gedeelte en waarvan de bedoeling is dat u allen toch in de komende uren en dagen aardig wat kunt uit puren.

Meditatie: De kracht van het Licht

Ik zou zeggen, lieve mensen, laat eens gewoon al hetgeen wat u de laatste tijd heeft bezig gehouden, los. Ik zou zelfs durven vragen: vergeet even wie u bent, vergeet het. Ik ga verder gaan: vergeet gewoon dat u mens bent. Vergeet het gewoon en wees gewoon in gedachte één hier met elkaar.

Laat alles wat dat u tot op heden heeft gestoord, wegvloeien

Laat alle ergernis verdwijnen. Gewoon, geef het aan de aarde, die weet er wel weg mee. Die is gewoon van bullshit te krijgen van de mens. Dus, wees er nu niet bezorgd om dat u uw eigen ergernissen en uw eigen kwaaltjes en uw eigen negatieve zaken even laat wegvloeien in deze aarde. En als ik zo zie, is er aardig wat dat kan wegvloeien. Laat het gaan, hou het niet bij u. Het is het niet waard van het bij te houden. Bezie het als meststof voor de aarde om achteraf het nieuwe te kunnen laten ontluiken.

En stel u dan gewoon rustig open voor hetgeen wat hier in ons en rondom ons kosmisch aanwezig is. Tracht u gewoon nu eens rustig één te voelen met de kosmische krachten die hier voor u aanwezig zijn. Voel er u één mee.

Ik heb gezegd: vergeet even uw stoffelijk voertuig, uw lichaam, met al zijn problemen. Vergeet even dat u mens bent want dat maakt het handiger. Wanneer je geen last hebt van een verpakking, dan ben je zuiverder. Dan is het ganse energieveld van u open en vrij. Dan is gans de geestelijke kracht die u bent in vrijheid.

En stel u nu gewoon even voor dat deze geestelijk kracht omlijnd wordt door het Licht waarvan je deel bent. Dat uw ganse geestelijke zijn stralend wordt. Voor de ene zal dat in een gele schijn zijn, voor sommigen zal dat een paarse schijn zijn, anderen groenachtig, anderen weer, ik zie blauw, noem maar op. Alle positieve kleuren nemen hier bezit van ons. Het wordt een caleidoscoop, een spel van kleuren. Dat is mooi. Dat is enorm krachtig. En in dat geestelijk geheel van kleur, van Licht, durf ik zeggen dat het omkaderd wordt – oh, en dat is zo mooi als je het bekijkt vanuit mijn wereld – door het witte Licht, het heldere witte Licht. Het is, als het ware, of deze groep één mooie lichtbol wordt. Een lichtbol waar zoveel facetten inzitten, zoveel waarden. Ik zou bijna zeggen: zelfs zoveel idealen, en zij kunnen waar gemaakt worden.

U bent werkelijk nu opgenomen in de kracht van het Licht. En deze kracht van het Licht is een deel van deze kosmische harmonie waar wij vanavond het over hadden, waar uw leraar u les heeft over gegeven. U bent opgenomen in die harmonie. En in die harmonie ervaart u dat alles, maar ook alles, zinvol is. Dat er niets zomaar zonder zin is. Alles heeft zijn waarde. Alles is zinvol. Zelfs hetgeen wat de mens niet kan aanvaarden. Want het Licht, lieve mensen, kan zich alleen maar duidelijk maken wanneer er Duister is. En het Duister kan alleen maar zich waar maken wanneer er Licht is.

En wanneer dit in één grote harmonie is, dan zijn we gevat door dat goddelijke. Dan zijn we deel van dat goddelijke, ieder op zijn eigenste wijze, volgens zijn eigen aanvoelen, volgens zijn eigen kleur, volgens zijn eigen uitstraling. Maar we horen erbij, we zijn daar één mee. En het stoort ons niet dat de anderen anders zijn, want we beseffen dat de kern eenheid is. We zijn gekomen tot die harmonie die de schepping is, dat momentum dat de schepping is en dat we kunnen zeggen dat de goddelijke kracht is. Hoe slecht we deze ook kunnen bevatten. Hoe slecht we deze ook kunnen omschrijven. Maar we moeten ze niet bevatten, we moeten ze niet omschrijven, we voelen het aan, het is.

En ons aanvoelen maakt dat we het deel dat we er van zijn, kunnen uiten, dat we van daaruit kunnen uitdragen het Licht dat zo belangrijk is in de evolutie van hetgeen wat wij meemaken, de weg die wij meemaken, maar ook in de evolutie die rondom ons gebeurt, de evolutie van onze planeet, de evolutie van de ganse kosmos rondom ons. We zijn daar in opgenomen. We zijn daar één mee. We zijn daar één kracht mee. Wij behoren tot dat oneindige, tot dat wat we zouden kunnen zeggen: dat kosmisch punt waar alles in vervat is. Wij zijn daar deel van. Wij worden door deze kracht geladen. We kunnen hier ons geestelijk opladen. We kunnen ons laven aan het Licht. Ieder volgens zijn mogelijkheid. Ieder volgens zijn zoektocht. Ieder volgens zijn bewustwordingsweg die hij of zij aan het gaan is. Want we zijn deel van dat goddelijke en samen vormen we de kracht, de harmonie.

We laten dit gewoon in ons vloeien. We laven ons geestelijk tot we van dit mooie licht, van deze krachtige harmonie, van dit prachtige fenomeen verzadigd zijn.

En dan komen we rustig terug naar onszelve toe met een gevoel van voldaanheid. We kunnen die kracht laten vloeien in ons fijnstoffelijk zijn. Zodat deze kracht al onze energiebanen harmonieert. Zodat deze kracht het ganse fijnstoffelijke in harmonie trekt. Zodat alles, maar ook alles, kan wegvloeien dat niet thuishoort in ons fijnstoffelijk zijn. Zodat onze aura gezuiverd wordt. Zodat onze aura een prachtige uitstraling krijgt. Een uitstraling die harmonisch is, die evenwichtig is. Zodat onze chakra’s schitteren in kleur omdat zij evenwichtig geladen worden.

En dan laten we tenslotte deze kracht voortgaan in het stoffelijke voertuig. Dat deze kracht elke cel van het stoffelijke voertuig doorstraalt, om het zo te zeggen. Dat elke cel deze kracht kan opnemen. Zodat in elk lichaam storende elementen kunnen opgeheven worden. Zodat elk lichaam, van kop tot teen, vernieuwd kan worden, versterkt kan worden en de juiste evolutie kan volgen. Zo kunnen we zeggen: we hebben een brug geslagen van het stoffelijke tot het hooggeestelijke. We hebben een harmonie gemaakt waarmee we verder kunnen.

Het is nu van belang dat ons denken kan aanvaarden dat deze harmonie voor ons belangrijker is dan al het andere stoffelijke denken. Dat deze kracht voorgaat op alle begeerten, op alle denkwijzen, dat het gevoel dat gelegd wordt in uw lichaam, het gevoel is van deelschap met het goddelijke, met de goddelijke kracht, met de kosmische harmonie. Dat het gevoel u kan leiden en dat het gevoel sterker is dan de stoffelijke gedachte en de stoffelijke wenselijkheden zodat je in de komende tijd in de eerste plaats kunt aanvoelen welke handelingen in de stof, in de geest voor u juist zijn. En dat elke handeling die niet juist is, u laat aanvoelen dat je op een verkeerd pad aan het wandelen bent.

Deze kracht is bruikbaar voor ieder van u. Deze kracht kan ieder van u in de komende tijd bijstaan. Deze kracht kan voorkomen dat je verkeerde handelingen doet. Deze kracht kan voorkomen dat je verkeerde beslissingen neemt. Deze kracht kan voorkomen dat je uzelf het onmogelijk maakt. Want deze kracht is de kracht van de harmonie, is de kracht die ervoor kan zorgen dat wat u denkt dat fout is, juist is. Dit is de kracht die alles, maar ook alles, voor u, voor u persoonlijk, in een juiste context kan gieten. Maar u moet het willen aanvaarden. Niemand is verplicht van dit te aanvaarden. Ieder heeft zijn volledige vrije wil. Maar hou er wel rekening mee, wanneer u door die vrije wil aanvoelt dat het fout zit, dat het beter is dat u de foute vrije wil even opzij zet en gaat voor het kosmisch voelen van juistheid. Ga voor hetgeen het Licht u brengt. En wat het Licht u zal geven, zal steeds het meest waardevolle zijn, zal steeds hetgeen zijn wat in deze veranderlijke tijden voor u het meest juiste is dat u in uw weg naar bewustzijn het meest correct kan gebruiken.

Deze kracht bevestig ik. Want deze kracht is het werktuig dat u in de komende tijd van node hebt, ieder van u, om verder te kunnen, om verder te gaan.

En ik denk dat ik, als vertegenwoordiger van gene zijde, als vertegenwoordiger van een orde die het Licht hoog in het vaandel voert, kan zeggen dat dit gedragen is door de goddelijke kracht die ik in mijzelf en in onze groep erken en die ik met alle liefde aan jullie overdraag.

Zo, lieve mensen, ik heb u gegeven wat tot mijn mogelijkheden behoorde. Het is aan u gewoon om er iets mee te doen. De kracht is aanwezig. De mogelijkheden zijn onbeperkt. Ieder van u kan ermee aan de slag en samen vorm je één krachtig geheel. Daar wil ik nog het accent even op leggen. De ontwikkeling die u doormaakt, is volledig individueel, maar het samengaan in een groep maakt dat elke individuele ontwikkeling een enorme meerwaarde in zich draagt. En in deze tijd is dit van groot belang. Want u mag niet vergeten dat deze groep gekoppeld ligt aan vele andere en dat u zo in een netwerk zit dat uw aarde omspant en juist dit netwerk is het vangnet in de verandering die bezig is, is de kracht om degenen die daarbuiten staan, maar toch zoekende zijn, te kunnen opvangen om de waarden door te geven, niet alleen aan de huidige generatie maar aan alle generaties die komende zijn. En of u nu nog in de stof hier rondloopt of aan onze zijde bent, die grens is er niet, maakt geen verschil. De gebondenheid, de harmonie binnen deze krachten, binnen dit Licht, binnen dit erkennen van het goddelijke is zo sterk dat er geen enkele grens dit kan tegenhouden.

Dat was nog een kleine toegift die ik u wou meegeven.

En dan rest er mij niets meer dan het medium vrij te geven. Ik kan u nog één goede raad geven: u leeft in een tijd die met het moment chaotischer wordt; probeer als stofmens niet mee te gaan. Probeer u niet te laten opjutten. Trek u steeds terug in uzelf. Vertrek vanuit uw geestelijk aanvoelen. Dat is een gouden raad voor deze tijd en maak er a.u.b. gebruik van. Zo zal u zeer veel kunnen voorkomen wat anders uw weg heel onaangenaam zou maken. Dit geldt voor ieder van de aanwezigen. Denk niet dat terugtrekken, verliezen is. Terugtrekken, is meestal het juiste om het juiste te kunnen bereiken ondanks dat de stofwereld dit misschien anders beziet.

Zo, dat het Licht, vrienden, jullie steeds nabij mag zijn. Dat je steeds deel mag zijn van de krachten die wij hier nu hebben opgebouwd en vastgelegd. Het ga jullie goed.

 

← vorige tekst
overzicht
volgende tekst →