Het stoffelijk en het geestelijk cijfer van de mens

image_pdf

01 februari 2011

U bent een groep, die toch al een ganse tijd hier samenkomt en al een aardig stukje lering heeft ontvangen. Nu is het misschien voor u ook boeiend om er eens achter te komen wat u kabbalistisch bent of in te brengen hebt. Daarmee bedoel ik eigenlijk het volgende: o, wees gerust, ik ga geen uur over de Kabbala praten, maar wel over de cijfergegevens van de Kabbala. Men heeft u nu in de twee laatste lessen steeds gesproken over sferen en alle mogelijke varianten. Maar persoonlijk heb ik al zeer lang interesse voor het cijfergegeven waar de mens onder valt. Niet vanuit de gewone u gekende numerologie maar wel vanuit het kabbalistische denken. En dat wil zeggen dat de combinatie tussen wat u aan cijfer bent, gelieerd aan de krachten van de kosmos of, zoals men het kabbalistisch zegt, de goden.

Nu, wat is het cijfer van de mens? Het cijfer van de mens kun je heel gemakkelijk vinden. U hebt uw geboortedatum, wanneer u die althans weet. Wanneer u deze niet weet, dan is er nog wel een andere hint om deze te vinden. Ieder van u heeft, wanneer je nadenkt een bepaald cijfer dat u aantrekt, dat gevoelig ligt bij u; een cijfer dat ligt tussen 0 en 9. Bij de ene mens zal dat bij voorbeeld 4 zijn, bij de andere 5, bij de andere weer 9, noem maar op. En wanneer u goed uw leven beschouwt, zul je ook opmerken dat dan vele zaken in uw leven steeds gelieerd zijn aan dat cijfer. Zo kunt u op de simpelste manier er achter komen welk uw cijfer is. Nu, wanneer u wel op de hoogte bent van uw geboortedatum, dan zit daar ook meestal een cijfergegeven in dat, laat ons zeggen, voor 90 % toch het cijfer weergeeft dat eerstens stoffelijk aan u gelieerd is en tweedes het cijfer dat geestelijk aan u gelieerd is. Want daar zit ook nog een serieuze nuance in. Wanneer u uw geboortedatum neemt en u telt alles samen behalve de eeuw, om het zo te zeggen, dan krijgt u een getal, een getal tussen 0 en 9. Dat getal zal, in vele gevallen, uw stoffelijk getal zijn, een getal dat een rol speelt in uw leven wanneer u dat nagaat. Stel dat uw getal 3 is, dan kunt u er redelijk sterk van op aan dat u iemand bent die een cyclus heeft die steeds weer in 3, bij voorbeeld 3 jaren, 3 weken, 3 dagen, gaat. En u kunt dat in vele zaken opmerken, stoffelijk, niet geestelijk.

Wanneer u 4 bent, dan kunt u opmerken dat daar een evolutie in zit die over telkens 4 delen gaat, en zo kun je verder gaan. U zult ook opmerken dat u stoffelijk bijvoorbeeld toevallig ook dikwijls zaken tegenkomt waar dus een 4 een hoofdrol in speelt, of een 3, naargelang het uw cijfer is.

Wanneer we nu een stapje willen verder gaan, dan komen we bijvoorbeeld tot uw geestelijk cijfer. Het geestelijk cijfer is meestal de totaliteit, als je het kunt berekenen, van alle cijfergegevens die u kent. Maar het probleem bij de mens is dat men er meestal niet van op de hoogte is; dat wil zeggen: u zou alle cijfers moeten kunnen samen brengen, niet alleen van uw geboortedatum maar ook van uw moment van geboorte en zo verder.

Nu, in vele gevallen zit er ook hier een simpele hint. Wanneer u bij voorbeeld in meditatie u zich met uw cijfergegevens bezighoudt, dan zult u opmerken dat hier ook weer een bepaald getal zich meestal naar voor duwt. In vele gevallen is dat het geestelijk cijfer van u. Het geestelijk cijfer en het stoffelijk cijfer zal bij de meeste mensen niet veel verschillen. Dat wil zeggen, wanneer u bij voorbeeld stoffelijk tot het cijfer 8 komt, dan zal het cijfer 9 of het cijfer 0 waarschijnlijk het cijfer zijn van uw geestelijke ingesteldheid.

Nu goed, dit is een beetje de praktische zijde om het cijfer te benaderen. Maar waarom vertel ik u dat allemaal? Wel, omdat ook elk cijfer een invloed heeft op u. Dat wil zeggen: het is eigenlijk een koppeling naar waar u ook in de kosmos mee in harmonie bent. Bij voorbeeld, om terug te komen, neem: iemand heeft het cijfer 3. Het cijfer 3 staat in veel gevallen voor een redelijk sterke stoffelijke ontwikkeling; een redelijk sterke stoffelijke ontwikkeling die dan weer kan leiden naar een zoeken van een meer religieuze, spirituele ontwikkeling. En zo heeft elk cijfer een bepaalde waarde. Je kunt bij voorbeeld het cijfer 6 nemen. Het cijfer 6 is eigenlijk het dubbele van een 3. Dit houdt in dat er al een evenwicht gaat gevonden worden tussen het geestelijke enerzijds, het stoffelijke anderzijds en dat men op dat ogenblik bijvoorbeeld kan overwegen of afwijken naar meer mystieke gegevens. En het interessante is dat tussen die 3 en die 6 bij voorbeeld de 5 zit, die dan weer een vorm geeft, niet alleen materieel maar vooral ook een interessante ontwikkeling naar het mystieke toe. De 4 gaat de 2 parallellen houden, dat wil zeggen: gaat een evenwicht bewaren tussen het stoffelijke en het geestelijke. Het een kan niet sneller dan het andere.

Kijk, dit zijn zo allemaal praktische voorbeelden. Maar, waarom breng ik dit?
Eigenlijk omdat dit een klein gegeven is dat voor sommige van u boeiend genoeg is om er mee bezig te zijn en zichzelf aardig wat beter te leren kennen. Wanneer we dan gaan kijken, wanneer we een cijfer hebben, hoe dit bij voorbeeld in het kabbalistisch denken gekoppeld wordt aan bepaalde krachten, aan bepaalde mogelijkheden, dan ziet u hier ook weer het samenvloeien van allerlei mogelijkheden die in u aanwezig zijn zonder dat je er eigenlijk erg in hebt of zonder dat je het beseft. Je gaat bijvoorbeeld er niet bij stilstaan dat, wanneer je ergens in een winkel een bepaald product ziet dat een bepaalde prijscode heeft, waar uw getallen inzitten, dat u dat sneller gaat aantrekken dan een ander product waar uw cijfercode niet inzit. Mensen staan daar niet bij stil maar veel van die zaken spelen in uw dagelijkse leven een rol. U gaat bijvoorbeeld veel gemakkelijker ergens, al is het nog maar in het openbaar vervoer een bepaalde tram of bus nemen waar uw cijfercode in aanwezig is dan dat u iets gaat gebruiken van openbaar vervoer waar uw cijfercode niet in aanwezig is. U staat er niet bij stil, u merkt dat zelfs niet op. Nu gaat u hier, nu u dit vanavond gehoord hebt, aandacht aan besteden en misschien wél opmerken. En dan moet u zich afvragen: “Wat betekent dit alles voor mij? Wat kan ik daarmee doen?” En dan gaat u zien dat u wéér iets hebt waarover u heel rustig kunt mediteren, waarover u een zoektocht kunt beginnen die u weer verder brengt, die u nieuwe inzichten brengt en die u ook, in veel gevallen, nieuwe mogelijkheden gaat brengen. Zo kan u, en dit klinkt misschien weer raar, maar u bent toch een groep die zich graag met occultisme bezighoudt en met magie, zo kan u via uw getal bepaalde harmonieën met bepaalde krachten oproepen.

Weet u dat heel veel magische zegels, krachtsymbolen, getallen bevatten van diegene die ze heeft samengesteld? En dat het juist die zaken zijn die, met hun connectie naar andere krachten, juist maken dat zij één van de meest efficiënte delen in zulk een zegel zijn? Men staat daar niet bij stil. Maar bijvoorbeeld, wanneer u de kans krijgt om eens het magische zegel van Salomo te bekijken – niet de joodse koning maar de magiër uit de Middeleeuwen; daar zijn nogal wat tekeningen van bewaard – dan zult u daar ook bepaalde cijfergegevens in opmerken, onder andere een cijfer 7. Het cijfer 7 staat hier voor bepaalde goddelijke krachten. Maar zo kunt u ook bijvoorbeeld van anderen zeer interessante zaken terugvinden waar telkens weer gewerkt werd met deze cijfergegevens.

Dus, als ik jullie een kleine tip mag geven als afronding van dit kleine onderwerp: ga eens voor uzelf na tot welke stoffelijke cijfergroep u behoort en probeer ook eens uit te fineren welk uw geestelijk cijfer is. Wanneer u dat van uzelf te weten komt, en dat gaat heus niet zo moeilijk zijn, u gaat het wel aanvoelen, dan is het misschien boeiend om deze cijfergegevens allemaal samen te leggen, op te tellen en dan komt u tot het cijfer dat tot deze groep behoort. Dan gaat u zich afvragen: “Hoe komt dat?” Wel, heel simpel. Wanneer alle cijfers van iedereen opgeteld worden, dan komt u tot één cijfer en dan gaat u dadelijk zien waar de kracht en waar de sterkte van deze groep aanwezig gaat zijn. Ik zou u nu al kunnen zeggen welk cijfer dat gaat zijn. Maar dan is het aangename voor het uitzoeken en de oefening voor jullie voorbij. Dus sta mij toe dat ik dit even achter hou en dat jullie de komende 14 dagen de moeite doen om even na te zoeken wat uw cijfergegevens zijn. En dan kunnen we daar de volgende keer even verder op ingaan en dit bijvoorbeeld voor deze groep tot een krachtsymbool maken waar u dan in de toekomst ook mee kunt werken.

Vragen.

  • Is de stelling juist dat naarmate het bewustzijn van de stofmens toeneemt, de illusie van het menselijk bestaan minder wordt?

Het bewustzijn van de geest neemt toe. Dat is het eerste dat ik hierop moet zeggen. En naargelang het bewustzijn toeneemt, zal de geest en dus ook de invloed naar het stoflichaam toe meer en meer opmerken in welke illusiewereld u leeft. Wanneer je gaat zeggen ‘bewustzijn van de stof’, dan zit je op een stoffelijk niveau en dan kun je zeggen dat de stof maar al te graag illusies handhaaft. Maar dit is geen bewustzijnsverruiming. De bewustzijnsverruiming speelt zich af op het niveau van de geest en hoe verder je komt, hoe meer je overal de illusiewereld zult waarnemen, hoe meer je alles gaat doorzien, dat is eigenlijk wat er gebeurt.

  • In les 2 (18.01.2011) wordt gesteld dat veel zaken in de stof, via diverse beïnvloeding een schuldgevoel geven. Dat geeft dan spijt of berouw achteraf. Echter toen ik dat deed, was ik er van overtuigd dat het juist was, dat het klopte. Hoe staat het dan met situaties waar ik dingen deed waar ik toch eigenlijk voelde dat het niet juist was, maar het toch deed? Ik denk hier aan het stelen van een snoepje in een snoepwinkel.

Kijk, je moet hier weer het onderscheid maken tussen wat het stoffelijke voertuig doet en wat eventueel de geestelijke impact en de geestelijke beïnvloeding is. Wanneer je gewoon vanuit uw denken aanvoelt dat iets juist is, dan kun je daar voor gaan, zelfs wanneer later zou blijken dat het volgens bepaalde stoffelijke normen fout is. Fout of niet fout bestaat nu eenmaal in wezen niet. Vanaf het ogenblik dat er vanuit de geest ook maar een sturing is, zal hetgeen wat je aanvoelt als zijnde goed voor u hetgeen zijn wat u moet doormaken om de geest verder te helpen. Uiteindelijk mag je niet vergeten, en dat is toch de essentie van alles wat gebracht wordt, het stoffelijke voertuig dient enkel en alleen voor de geest als een ervaringsmogelijkheid, dus vertaald, om de geest een mogelijke bewustzijnsverruiming te laten doormaken. Wanneer nu iets in de stof verboden is, zoals het wegnemen van een snoepje, kan dat voor het stoffelijke voertuig een aanvoelen zijn van fout. Maar een geest gaat dit totaal anders bekijken. Wanneer een geest zin heeft, en ik hou het nu bij dit stoffelijke voorbeeld, om de smaak te proeven van dat snoepje, dan zal de geest u aanzetten om dat snoepje tot u te nemen om deze smaak te ervaren. Daar is niets fout mee. Binnen de normen, de lijnen van uw maatschappij kun je dat bekijken als zijnde fout. Maar in wezen geldt dit niet. In wezen en ook, dat zult u later meer en meer gaan opmerken, naargelang ook de denkpatronen van de mens veranderen in de nieuwe tijd, is hetgeen wat niet van een ander in gebruik is, evengoed het jouwe. Dat wil zeggen, een geest staat op die terreinen veel verder, is niet beperkt in dat heel afgelijnd en onvrij denken en gaat op dat moment dat snoepje tot zich nemen. Daar is geen enkele fout aan, geestelijk gezien; menselijk gezien zit je op een ander niveau. Nochtans zal langzaam maar zeker ook de stofmens moeten leren dat de zaken anders in elkaar zitten, want het snoepje hier is de illusie van eigendom en dit is nooit correct.

  • Om de juiste kleurgevoeligheid te bepalen, kun je bijvoorbeeld contempleren. Kunt u wat meer inhoudelijk richting geven aan dit meditatieproces?

Wanneer u naar kleur toe dit via contemplatie gaat doen, dan zou u voor uzelf moeten gaan aftoetsen welke tinten u aanspreken en welke u niets zeggen. En dan kunt u, wanneer u de kleurschakeringen hebt overlopen, naargelang wat bij u het sterkste naar voor komt, deze in meditatie in u opnemen. Dat wil zeggen dat u vanuit die kleur, die via de contemplatie het sterkst is naar voor gekomen, de meditatie daarin kunt kleuren. En zo gaat u zeer snel opmerken welke tint, welke kleur jou het meeste aanspreekt.
Nu, in wezen moet je het zo ingewikkeld niet maken. Want voor de meeste mensen geldt dat zij heel goed weten welke kleur zij graag zien, welke kleur bij hen een goed gevoel geeft. En die kleur is meestal ook de kleur of de sfeer, laat het mij zo uitdrukken, die dus het best bij hen past.

  • Ik wil graag wat uitleg a.u.b. over het derde deel van onze aura, namelijk het geestelijk lichaam en de wisselwerking tussen de geest en de stof. Ik citeer hier de woorden, die gezegd zijn in vorige les (18.01.2011): “Het geestelijk lichaam kent vele poorten, mogelijkheden en invloeden. Deze kunnen je verder helpen in uw bewustzijnsontwikkeling…..maar er zijn er ook veel die u niet verder gaan helpen, maar wel degelijk ook een impact hebben. En daar moet u dan wel de juiste handelingen mee kunnen doen om te voorkomen dat uw eigen geest op een bepaald ogenblik in de verdrukking zou raken.”

Het geestelijk deel van uw aura, de geestelijke uitstraling is eigenlijk de brug tussen de mogelijkheden van de geestelijke wereld en uw mentale en verder uw fysieke wereld. Daar, en dat moet je toch begrijpen, ik dacht niet dat die tekst zo moeilijk was, die geestelijke wereld, daar zitten vele mogelijkheden in, die voor u als stofmens eigenlijk niet hanteerbaar en zelfs dikwijls niet kenbaar zijn. En waarom? Om de heel simpele reden dat u met uw stoffelijk lichaam beperkt bent. U leeft in een driedimensionale wereld. De geest kent die beperking niet. De geest kan zich vrij verplaatsen. Uw eigen geest heeft de mogelijkheden om allerlei leringen, om allerlei invloeden mee te maken die ver buiten de menselijk mogelijk gekende waarden of werelden of stof of noem maar op, liggen.
Het is bijvoorbeeld – en dat kent u wel, bij uittreding tijdens de slaap – dat ook de geest een totaal, ik zal soms zeggen, parallel leven kan leiden naast dat van het stoffelijk voertuig. Het is een beetje, zoals je zou zeggen, je hebt een auto, je parkeert de auto in de garage, de chauffeur stapt uit en gaat van alle andere zaken doen. Daar heeft de auto geen begrip van. Wanneer de chauffeur van de auto een boek gaat lezen, is dit voor de auto zelf onbegrijpelijk. Ik tracht het nu voor jullie zo stoffelijk mogelijk duidelijk te maken. Ik kan jullie niet uitleggen, dat is voor jullie in de stof niet uitdrukbaar, wat het is te leven als bijvoorbeeld ‘energie’. Och, u weet allemaal: wat wij denken, realiseert zich. We zijn wel, wanneer we ons gebonden hebben aan een lichaam, daar afgeremd en moeten ook zien dat we dit lichaam in evenwicht kunnen houden. Want wanneer dat mislukt, dan krijgt u mensen, waarvan u zegt dat ze niet goed in hun hoofd zijn, en dat kan zeer ver gaan. Maar dat ligt niet in onze bedoeling. Onze bedoeling is dat we het lichaam kunnen gebruiken voor wat het nodig is: een leerschool voor ons. En dan krijg je natuurlijk, we kunnen als geest uw gedachten beïnvloeden. We kunnen als geest trachten u te sturen. En hoe verder de geest, ik zeg wel de geest, in bewustzijn staat, hoe meer mogelijkheden hij heeft een stoffelijk voertuig te sturen omdat hij ook een voertuig gaat kiezen of gaat zoeken dat meerdere eigenschappen heeft, die kunnen gestuurd worden. We zien bijvoorbeeld op het ogenblik dat er meer en meer entiteiten incarneren in stoffelijke voertuigen, die al andere eigenschappen bezitten en soms toegevoegde eigenschappen hebben dan de meeste oudere stoffelijke voertuigen die op het ogenblik op aarde rondlopen. Dus hier krijgt de geest weer nieuwe mogelijkheden. Het is de wisselwerking tussen uw geestelijke aura – en dat moet je niet zo letterlijk nemen want die geestelijke aura, die kun je wel waarnemen maar is niet zo beperkt als je denkt – het is de geestelijke aura die dus invloed heeft maar u als mens, en dat is toch bijzonder, hebt weinig of geen impact op dit geestelijke deel. Wanneer dit geestelijke deel geen stoffelijke invloed wenst, zal dit ook niet mogelijk zijn. Maar omgekeerd, hoe meer u zich kunt openstellen als lichaam, als stof voor uw geest, hoe verder ook die stof zich kan ontwikkelen en hoe groter de harmonieën kunnen zijn en hoe meer u ook kunt aanvoelen waar u naartoe gaat, wat uw mogelijkheden zijn. En juist via deze weg creëer je dan een harmonie, die veel verder gaat dan alleen maar de wisselwerking tussen het stoffelijk lichaam en de geest. Je creëert een harmonie, als het ware, met de kosmos waardoor je vele zaken zo laat bewegen dat zij u meer mogelijkheden geven, dat er zaken voor u tot ontplooiing kunnen komen die, normaal gesproken, binnen het stoffelijk kader niet aan de orde zouden zijn geweest.
Ik denk dat dit meer dan voldoende antwoord is. Wanneer u verlangt dat u te weten komt hoe de geest juist in elkaar zit, dan moet ik u eigenlijk zeggen: ik kan daar wel enkele avonden aan wijden maar je zult het nooit volledig en voldoende kunnen bevatten. Op het moment dat u terug aan onze zijde komt, heb je dat probleem niet meer en zul je vast kunnen stellen hoe de puzzel juist in elkaar zit. Dus, heb nog een beetje geduld.

  • In geval we ons belaagd voelen, bijvoorbeeld door invloeden die ons aantasten in onze integriteit en zo verder, heb ik het dan correct voor dat we vanuit onze Bron of de Witte Sfeer, via onze straal, ons mentaal-astraal lichaam naar de stof rechtstreeks resultaat kunnen hebben? Eigenlijk voeg ik hier een oefening uit les 8 (07.12.2010) samen met een uit de laatste les (18.01.2011).

Kijk, wanneer u zich, om welke reden ook, belaagd voelt, dan is het heel simpel en u hebt dat effectief al meerdere malen aangeleerd gekregen. U stelt zich in op het licht. Wanneer u niet goed weet wat er aan de hand is, dan bent u best dat u gewoon zich op het Witte Licht instelt. Dan gaat automatisch wat u als belaging aanvoelt, stel dat het astraal zou zijn of stel zelfs dat het geestelijk negatief zou zijn, gaat zich automatisch van u distantiëren. Want iets wat u belaagt, met andere woorden, iets wat het niet goed met u voor heeft, is niet positief. Dat wil zeggen, van het ogenblik dat u zich in harmonie zet met het Witte Licht, dat deze, welke belaging het ook is, zich automatisch terugtrekt. Want anders moet het zich volledig kenbaar maken en wanneer het zich volledig binnen dat Witte Licht kenbaar maakt, kan het nooit voor u nog een dreiging betekenen. Zo simpel zit het eigenlijk in mekaar. Natuurlijk, er zijn altijd kanttekeningen want er kunnen zaken zijn waarvan het lichaam aanvoelt: dit belaagt mij omdat het lichaam niet wenst daar op in te spelen, ondanks het feit dat het voor het lichaam een juiste ontwikkeling is, een juiste weg is. Stel u voor, ik ga het hier ook trachten zeer duidelijk te stellen als stoffelijk voorbeeld: Een mens voelt zich belaagd naar zijn bezit. Hij voelt dat er iets is dat zijn bezit aantast, dat kan zeer ver gaan. Dat kan gaan tot angsten enz. Maar de mens staat er niet bij stil dat voor zijn geest dat bezit bijvoorbeeld een enorme rem betekent. Dus kan het best zijn dat de eigen geest probeert die rem te doorbreken. Het stoffelijke voertuig en het stoffelijke denken voelt zich dan belaagd, want er is iets wat wegneemt waarvan het denkt dat het zijn of haar bezit is. Wanneer je dan u gaat instellen op het Witte Licht, dan zult u een resultaat verkrijgen dat misschien niet voor u stoffelijk aanvaardbaar is want de kans is dan heel groot dat hetgeen wat u als belaging aanvoelt, nog sterker is en dat dat volledig wordt weggenomen. Dat wil zeggen dat dat bezit dat u stoorde, waar u zich door belaagd voelde, verdwijnt. En dan gaat u zich achteraf beklagen dat de kosmos toch niet eerlijk is, want je bent iets kwijt geraakt ondanks het feit dat u zich op het Witte Licht hebt ingesteld. Maar u hebt juist gekregen wat u moest krijgen, en daar is de mens dan dikwijls niet mee akkoord. Ik denk dat iedereen wel zo in zijn eigen leven voorbeelden kan vinden.

  • Ik neem aan dat dit dan ook dezelfde oefeningen zijn voor wat betreft de gele en de blauwe straal (oefening van les 8 – 07.12.2010)?

Kijk, wanneer u zich gaat instellen op een straal en het is niet jouw straal, dan moet je er ook rekening mee houden dat daar voor u zaken kunnen uit voortkomen die voor uw geestelijke kant zeer interessant, zeer leerzaam kunnen zijn, maar die voor uw stoffelijke zijde misschien minder aangenaam zijn.
Wanneer u, bijvoorbeeld u bent, ik ga het in een duidelijk voorbeeld trachten te gieten, van nature uit gelieerd aan de groene straal. Dat is uw gebied waarin u zich het gemakkelijkste beweegt en doet. U hebt in uw leven met alles wat met de aarde te maken heeft, succes gehad. Geen enkel probleem, er is een enorm goede wisselwerking. Op een bepaald moment gaat u bijvoorbeeld u zeer sterk richten op de blauwe straal want u vindt dat u toch eens moet gaan achterhalen hoe het nu juist in de natuur allemaal in mekaar steekt en u weet, u hebt gelezen of u hebt het gehoord, blauw heeft vooral te maken met dus filosofie, met scherp denken en zo verder. Op dat moment kan het zijn dat u wel degelijk een heel goede relatie opbouwt met dat blauw. Maar wat blijkt dan, dat juist doordat u in harmonie bent met die blauwe sfeer, u heel scherp zaken gaat waarnemen die u eigenlijk niet aanstaan omdat u als stofmens niet het totale plaatje kunt zien.
Stel dat u in de natuur  dan vaststelt dat er grote vernietigingen ontstaan, dat er van alles mis gaat. Dat ligt u niet want uw ingesteldheid zit op een harmonische aarde; en juist door de sfeer van blauw daarbij te betrekken, gaat u zaken erkennen, gaat u zaken ontdekken, vaststellen waar je als, ik zeg niet als geest, maar als stofmens mee in confrontatie komt. Dus, de les die je daaruit mag trekken of kunt halen, is dat je het best werkt met de sfeer die de uwe is, de sfeer die u steeds aanvoelt als zijnde voor u het meest harmonische. En dan gaat u ook in uw leven de meeste resultaten kunnen boeken zonder dat je ineens voor zware ontnuchteringen komt te staan. Niet dat voor de geest zulke beleving nadelig is, integendeel, maar voor de mens kan het soms wel eens hard aankomen.

  • Kan de kleur of onze straal door evolutie wijzigen?

Veel zal veranderen. Kijk, u bent op het ogenblik geïncarneerd op deze aarde. U bent geïncarneerd onder bepaalde invloeden, iedereen. Deze invloeden, die komen dikwijls van  zeer ver; stoffelijk gezien uit de kosmos, maar zij bepalen mee. Sommigen onder u hebben zeer bewust gezocht naar deze invloed. Dus men leeft een leven onder die sfeer, onder die invloed. Dit leven kan qua sfeer, qua invloed een totaal andere zijn dan bijvoorbeeld het leven dat je hiervoor hebt gehad.
Kijk, stel dat je 200 jaar geleden geïncarneerd bent geweest en dat je toen op zoek was naar bijvoorbeeld een krachtig, energiek lichaam. Je hebt dat gevonden binnen bijvoorbeeld het kader van een gele sfeer en, laat ons zeggen, een geel-positief. Want je hebt daar nuances en zo verder. Maar laat het ons zo houden. U hebt dat leven doorleefd, u hebt als geest alle ervaringen van die gele sfeer in positieve zin kunnen doorleven, u bent in contact gekomen met andere sferen, ook bijvoorbeeld met geel-negatief en zo verder en u hebt dat leven afgesloten. Dit heeft u als geest zeer veel meegegeven. U gaat verder en u komt op een punt en u zegt: ja maar, al die energie en al die mogelijkheden is goed maar ik wil dieper doordringen in dat ganse bestaan, die wisselwerkingen en zo verder. Dan kies je bijvoorbeeld, of ga je op zoek naar een sfeer die rond de blauwe tint zit. Op een bepaald ogenblik merk je dat de aarde beïnvloed wordt door blauw. Op dat moment ga je dan als geest proberen een geschikt voertuig te vinden binnen dat gebeuren. Je vindt dat en je ankert er u aan vast en zo krijg je dan weer een nieuw leven maar getekend binnen die kleur. Dat wil zeggen dat je dan een leven zult doorgaan bijvoorbeeld van zeer scherp denken, zeer scherp reageren en zo verder. Naargelang de nuances die in die sfeer aanwezig zijn, kan het ook nog zijn dat je bijvoorbeeld via dat denken zeer mystiek gaat en zo verder. Door weer dat leven ga je voldoende van die kleur ervaren of niet voldoende. Veel hangt af van wat de mogelijkheden zijn. Het kan best zijn dat je na dat leven teruggaat en zegt: “O, ik wens toch nog iets meer van deze sfeer te ervaren”, en dan ga je terug zoeken naar de mogelijkheid om binnen datzelfde kader opnieuw te incarneren, om verder uit te werken wat deze sfeer inhoudt. Zo zijn er entiteiten die meer dan tien maal bijvoorbeeld in eenzelfde sfeer gaan incarneren om ze totaal te doorgronden.
De kosmos is zo uitgebreid en biedt zo veel mogelijkheden dat je op uw vraag kunt zeggen: jazeker! Bijna iedereen zal wanneer je hier op aarde incarneert, verschillende sferen trachten te doorleven. Ook, en dat moet er toch nog bij gezegd worden, omdat elke sfeer voor de geest enorme mogelijkheden inhoudt. Het is niet zo dat, bijvoorbeeld, blauw of rood of groen beter is dan eender wat anders. Neen, elke kleur, elke nuance heeft zijn eigen waarden, heeft zijn eigen mogelijke ontwikkelingspatronen.

  • Kan eigenlijk in een straal, u spreekt over blauw, maar kan die straal bestaan uit bijvoorbeeld blauw en lila, een dubbele kleur?

Elke basiskleur bevat zeer vele nuances en je moet daar ook rekening mee houden dat op bepaalde momenten de ene nuance al sterker zal zijn dan de andere. Om te beginnen moeten we zeggen dat elke kleur, of elke sfeer, kosmisch gezien uit twee grote delen bestaat: positief – negatief. Je hebt periodes, om bij uw blauw te blijven, dat blauw-positief de aarde bereikt; je hebt periodes dat blauw-negatief de aarde bereikt. En binnen dat kader kun je dan weer nuances krijgen. Bijvoorbeeld dat je purper krijgt, dat je violet krijgt. Ook beide kunnen weer opgesplitst worden. Je kunt alle soorten mengingen krijgen. Het is niet zo dat je heel mathematisch mag stellen: nu is het dit en niets anders, nu is het dat en niets anders. Neen, neen.
In de ganse kosmische gebeurtenissen zitten altijd enorme bewegingen. Je kunt bijvoorbeeld een periode, stoffelijk gezien, van drie jaar hebben die rood-positief is. Dat wil zeggen dat je gaat zien dat bijvoorbeeld op de aarde alles zeer goed functioneert qua vruchtbaarheid, qua ontwikkeling in de natuur enz; de oogsten zullen goed zijn, de dieren gaan heel goed voortplanten, de mensen ook ten andere en zo verder. Daartegenover krijg je bijvoorbeeld twee, drie jaar blauw-negatief. Dan ga je zien: er gaan van alle mogelijke nieuwe ideeën en gedachten ontstaan maar ze gaan niet tot ontwikkeling komen. Komt er dan een periode van geel-positief, dan ga je zien dat er een explosie is van energie, die zich dan weer op andere terreinen kan vertalen. En zo heb je steeds een draaien en wisselen van invloeden. Je moet niet denken dat de invloeden steeds voor heel lange tijd aanwezig zijn. Je hebt, nu wordt het misschien een beetje moeilijk, grote overkoepelende sferen, zoals er gezegd is in vorige les, dat de aarde van kleur rood is of van sfeer rood is, maar binnen dat geheel krijg je dan de nuances. Je kunt perioden hebben van enkele jaren maar je kunt ook beïnvloedingsperioden hebben van honderden jaren, zelfs duizenden jaren.
Om u een ander voorbeeld te geven, en het zal u misschien ook duidelijk maken, op het ogenblik kent u voor de aarde een eindpunt van, wat wij noemen of wat je zou kunnen stellen, een ‘wortelras’. Een wortelras is een groep van mensen die gedurende enkele duizenden jaren op aarde leven met bepaalde mogelijkheden, bepaalde stoffelijke capaciteiten. Als ik het heel juist definieer, dan moet ik u zeggen dat in de periode van de jaren zestig, juister gezegd de periode van het jaar 1963, er een eindpunt is gekomen aan dus het oude wortelras. En als je het numeriek wil hebben, is het het vijfde ras. Dat heeft duizenden jaren deze aarde bevolkt. Nu ontwikkelt zich het zesde ras. Dat wil zeggen, een menselijk voertuig waar gedurende de volgende generaties steeds meer zal opgemerkt worden dat er veel meer gaven tot ontwikkeling komen, veel zaken die u nu nog magie, occult, noem maar op, ongekend noemt, zullen in de komende generaties tot het normale gebeuren behoren.
Bijvoorbeeld, veel waar u op het ogenblik nog allerlei toestellen voor nodig hebt, zullen in de nieuwe generaties gewoon via de hersenen kunnen gebeuren. U mag niet vergeten dat in uw hersenen nog veel meer mogelijkheden aanwezig zijn dan je tot hiertoe in gebruik hebt gehad. Maar dit zijn evoluties. Evoluties, die ook onder bepaalde sferen en onder bepaalde meesters uit de kosmos gebeuren, waar de meeste van jullie nog toe behoren. Die behoren eigenlijk tot een ontwikkeling die ontstaan is in de Gobiwoestijn na het verdwijnen van Atlantis. De Gobiwoestijn was toen geen woestijn, het was een zee. Het was een zeer vruchtbaar gebied, errond en erin. Daar is jullie ras, zoals jullie de mens kennen, tot ontwikkeling gekomen met zijn mogelijkheden. Dit gedeelte is voorbij. De sferen die dat beïnvloed hebben, zijn veranderd; sinds de jaren ’60 zijn er andere invloeden gekomen. En dan krijgen we de grote overgang in de jaren eind ’70, ’80, van wat jullie noemen: de heerser. Ook dat is weer maar een uitdrukking. Maar het houdt wel in dat, ook hier weer, totale denkwijzen wijzigen. Denkpatronen, die niet mogelijk waren de duizenden jaren van het vijfde wortelras, komen nu ineens wel tot ontwikkeling. U hebt tot het cruciale jaar 1963, een wereldleraar gehad, een wereldmeester. Oké, hier in het Westen heb je er weinig van gehoord. Maar, ze zijn er geweest en ze hebben de nieuwe gedachten op aarde ingeplant. Deze gedachten gaan nu in ontwikkeling en de komende generaties, in totaal zal zich dat afronden volgens wat ik kan inschatten ongeveer een paar honderd jaar, zullen die nieuwe filosofieën opnemen en tot uiting brengen. En daar krijg je dan de kern. Het ganse oude systeem waarin u leeft, waarin u beweegt, zal in die periode ophouden te bestaan. Het is voor u moeilijk denkbaar maar u moet er ook rekening mee houden dat u alle mogelijke andere invloeden krijgt. Wanneer u nu, op dit eigenste ogenblik, uw wereld bekijkt, wees dan eerlijk; dan moet u toch toegeven dat er iets niet meer klopt. De aarde veroorzaakt allerlei symptomen die je niet gewoon bent en overigens komt er een volksmassa op de been, gaat reageren tegen alles en nog wat. Niet dat dat, en dat is toch belangrijk te weten, in essentie iets zal veranderen, het draagt alleen bij tot de afbouw van het oude. En je zit in die overgangsfase en daarin komen die nieuwe invloeden waardoor al datgene, dat oude, dat zich nog wil handhaven, langzaam maar zeker, door die invloeden als het ware opgeruimd wordt. U zult in de komende tijd nog aardig wat verschuivingen zien gebeuren. En u zult zich waarschijnlijk als mens gaan afvragen: waar gaat de wereld naartoe? En in sommige gevallen zullen er misschien zijn die gaan denken: dit is het einde van de wereld, de mens gaat zichzelf vernietigen. Niets van aan, het oude ras verdwijnt maar het nieuwe, dat zich met nieuwe mogelijkheden, nieuwe invloeden ontwikkelt, komt tot ontplooiing en dat zal ook voor ieder van jullie nieuwe mogelijkheden inhouden, de jaren dat je hier nog loopt. Daarom is het ook zo belangrijk dat je als groep samenwerkt, dat je als groep zorgt dat je een rustpunt creëert, dat je een plaats hebt waar je kunt terugvallen, waar je alles wat rondom u gebeurt, wat explodeert, als het ware, kunt laten gebeuren zonder dat je daar deel van hoeft te zijn. En dankzij die rustpunten creëer je de mogelijkheden om nieuw leven, als het ware, de kans te geven vanuit een rustpunt tot ontplooiing, tot ontwikkeling te komen.
Goed, ik denk dat ik een klein beetje ben afgeweken van uw vraag, maar uiteindelijk is het toch, voor een groep als deze een interessante materie om juist te beseffen waar je op dit ogenblik staat. Ook als je dit weet, dan kun je u ook beter voorstellen wat er u allemaal drijft en stuurt. En daarom is het ook zo noodzakelijk, en daarom dringen wij ook steeds aan op: lieve mensen, alstublieft, mediteer dagelijks, kom dagelijks tot rust, laat deze wisselwerkingen die mogelijk zijn tussen uw stoffelijk voertuig en uw geestelijk deel, laat dat functioneren. Daardoor heb je op dit moment veel meer mogelijkheden. Daardoor leid je een leven  in een enorm leerrijke periode maar die ook voor uw geest enorm waardevol is. En wanneer je dan uiteindelijk naar onze kant komt, zul je er blij om zijn want dan heb je zeer veel nieuwe waarden opgedaan. De kunst is, zeker in de toekomst, u vrij te maken van al hetgeen wat deze maatschappij u op uw schouders legt, vrij te maken van die illusies en te leven volgens hetgeen jij aanvoelt dat voor u juist is en daarvoor te gaan. En dan zul je opmerken dat al die sferen en al die krachten rondom u, uw eigen geest en de vele entiteiten rondom u, u de mogelijkheid geven om werkelijk ervoor te gaan, om iets te realiseren, om iets waar te maken.
En dan moet u zich niet afvragen: “Zal ik morgen nog te eten hebben?” Dan moet u zich niet afvragen: “Ach, zal ik morgen nog geld op een rekening staan hebben?” Want al deze zaken zijn op het ogenblik ook illusies. Uw ganse maatschappij, waarin u op het ogenblik als stofmens functioneert, als je  achter  de schermen gaat kijken, lieve mensen, dan moet u toch vaststellen dat u in sprookjes gelooft. Maar u weet, sprookjes eindigen soms heel raar, en zeker deze sprookjes van de mensheid eindigen niet zoals men verwacht. Veel zaken waarvan u nu denkt: het zal altijd zo zijn, zullen op korte tijd ineens anders zijn. Veel waarden waarvan u denkt: dat kan niet, veranderen, verdwijnen ineens. We hebben dat vroeger ook al gezegd. Maar nu zit je in een periode, kijk alsjeblieft rondom jullie, waar alles extreem versnelt.
Het idee van te voet gaan, is in vele gevallen niet slecht, ik zeg maar iets, en zo zijn er vele zaken. Kijk, langs de ene kant heb je een maatschappij die vecht om het oude te behouden. Men zou, bij wijze van spreken, op dit ogenblik overal ter wereld elkaar het hoofd inslaan om toch maar alles te laten bij het oude. Dit is cru uitgedrukt. Maar dit is de mentaliteit die op het ogenblik aanwezig is, overal. En hoe meer men dit probeert, hoe meer men verliest, hoe verder men wegdrijft van de realiteit, hoe dieper men in de illusie komt, met alle gevolgen van dien.
En natuurlijk, je krijgt enorme invloeden vanuit de kosmos. De sferen die op aarde inwerken, zijn niet min. En je kunt er van op aan dat in de komende tijd er redelijk sterke wisselingen zullen zijn waardoor je jojo-effecten krijgt waar je u helemaal niet meer goed bij voelt. Want het ene moment denk je: “Ja, ik heb het gevonden, zo is het” en geen dag later zie je: dat klopt niet, het is helemaal niet zo en je hebt ook geen ander antwoord. Afstand nemen. Afstand nemen.
Zie wat je kunt doen op dat moment en doe het en lig niet te denken: binnen een jaar moet ik ook nog leven. Eerstens, je weet niet of je binnen een jaar nog leeft, dat is al de grote vraag, en tweedes: je weet ook niet, als je binnen een jaar nog leeft, hoe de wereld er binnen een jaar gaat uitzien. Maar wat je wel weet, is wat je vandaag doet, wat je vandaag bent en wat je vandaag kan betekenen. En als je vandaag rust kunt geven aan uw wereld, dan doe je dat en dan zie je hoe je, dikwijls onbewust aanvoelend, kunt werken met de sfeer die de jouwe is. Onbewust aanvoelend kunt werken met de krachten die rondom u zijn. Onbewust open staan voor de juiste gedachte-impulsen, voor de juiste gedachtekrachten, onbewust voor uzelf ook de juiste energieën opnemen.
Want uiteindelijk, wanneer je u in harmonie zet met de kosmos, dan krijg je dat allemaal. Daar moet niet voor betaald worden, daar zitten ook geen taksen op, dat is gewoon het jouwe. En dat is zeer belangrijk in de komende tijd van dat te beseffen.

  • Graag uitleg over ontmanteling van negatieve gevoelens.

Wanneer je aandacht geeft aan negatieve gevoelens, bijvoorbeeld door het idee: ik ga ze afbreken, ga je ze alleen maar versterken. Hoe meer je bezig bent met negatieve gevoelens, hoe sterker je ze maakt. Wanneer je negatieve gevoelens in je voelt opkomen, stel gewoon u positief in, breng uw gedachtewereld, breng uw gevoelswereld naar iets wat positief is. Dan zal u zien, dan gaat automatisch de negatieve gevoelswereld verdwijnen. En nu zijn er die zullen zeggen: ik kan dit niet, dit lukt bij mij niet, ik blijf met die negatieve gevoelens zitten. Wel, lieve vrienden, dan is er maar één oplossing: doorleef volledig het negatief gevoel. Wanneer je iets doorleeft, dan verdwijnt het ook.
Kijk, simpel gezegd, je hebt de drang om enorm veel chocolade te snoepen. U vindt dat negatief want die chocolade, die is eerstens duur, kost u geld, uw kleding, noem maar op, alle zaken die u maar kunt denken, negatief. Maar u kunt u niet overtuigen van er vanaf te stappen. Dan kan ik u maar één raad geven als mens: vreet u te pletter, vreet u te pletter met chocolade. U zult zeer rap waarnemen dat er andere mogelijkheden zijn en aan de hand van deze ervaring zul je misschien op korte tijd heel blij zijn dat je toch kan veranderen. Kijk, normaal gesproken, wanneer een mens wil, kun je elke negatieve ervaring laten voor wat ze is. Maar dat doet de mens niet, de mens gaat er tegen strijden. Zoals de mens de pretentie heeft van te strijden tegen ziekten. Natuurlijk staan de meeste mensen er niet bij stil dat dat heel rendabel is. Maar juist doordat u in deze maatschappij tegen ziekte strijdt, creëert u op alle niveaus enorme epidemieën, om het zo te zeggen, en de beste epidemie die je hier in het Westen creëert, is deze die het lichaam opvreet en daar is dan weer veel aan verdiend. Wanneer de mens zich daar niet druk om maakt, wanneer de mens zegt: “Mij raakt dit niet, ik heb andere zaken om mij mee bezig te houden dan met de gedachte van wat ik allemaal aan ziekten kan krijgen of waar ik overal kanker kan zien uitbreken”, die mens, die met positieve zaken bezig is, zal het niet krijgen, zal er geen last van hebben. Maar al de anderen, die angstig nagaan: “zou het niet zo” of “kan het niet dat zijn of is het niet zo”, die leggen de zaden klaar om te laten ontwikkelen. En dat is ook negatief denken en dan gaat men daar tegen strijden met alle gevolgen van dien. Nee vrienden, al wat negatief is of wat jij als negatief ervaart, het hoeft daarom niet negatief te zijn, maar wat jij als negatief ervaart: laat het gewoon voor wat het is, ga verder in positieve gedachten. Stel gewoon voor uzelf: “Dit is mijn deel niet, ik ben daar niet deelachtig aan” en ga voort, concentreer u op andere zaken. En wanneer het negatieve beeld nog eens naar voor komt, laat het gewoon, het kan geen kwaad, maar hou er u niet mee bezig. En dan gaat u zien, dan gaat u wel degelijk verder kunnen. Maar ook hier weer kan ik de raad geven: tracht via ontspanning, via rustig te mediteren de nieuwe sfeer op te bouwen en de oude gewoon te laten wegvloeien, zonder dat u daar enige vorm van energie aan geeft.

  • Vroeger kreeg ik tijdens een meditatie spontaan beeld. Sedert geruime tijd is dat volledig verdwenen. Dit geeft mij geen goed gevoel. Wat is hiervan de oorzaak en wat kan ik doen?

Wanneer in meditatie iets verandert van wat u gewoon bent, wil dat gewoon zeggen dat u in een evolutie zit. Er zijn veel mensen die mediteren en effectief, sommigen hebben daarbij beelden maar het is niet noodzakelijk in een meditatie beelden te hebben. Er zijn zeer veel mensen die heel goed mediteren, heel veel kracht uit meditatie halen en gedurende een half uur, een uur eigenlijk volledig van de wereld weg zijn. Daarmee bedoel ik dat zij stoffelijk geen beelden maken en dat zij ook op een bepaald ogenblik niet meer aan het denken zijn, maar dat de buitenwereld het idee heeft, als ze ze zouden zien zitten, dat ze slapen. Nochtans is dat, in vele gevallen, voor het lichaam een zeer goede zaak, omdat de geest de mogelijkheid krijgt, gezien het lichaam in een vorm van rust komt, van dit even ter zijde te laten en binnen het geheel ook weer nieuwe ervaringen op te doen en ook dikwijls voor het lichaam nieuwe zaken aan te brengen. Wanneer u zegt: die beelden zijn weg en ik voel mij daar niet goed bij, dan moet u zich gaan afvragen of het meditatief proces niet eerder een gedachtespeling was waarin u bepaalde aangename beelden trok maar die eigenlijk weinig meditatieve waarde hadden waardoor u, door te oefenen en u positief in te stellen en steeds verder trachten te gaan in meditatie, erin geslaagd bent van uzelf zo te programmeren dat er een waardevolle entourage, omgeving komt van het meditatief gebeuren maar waar de beelden als het ware verdwijnen; en dat wil dan heus niet zeggen dat die meditatie geen waarde meer zou hebben.
U kunt mediteren met beeldvorm, u kunt mediteren zelfs met geluid, met klanken maar de beste meditatie is de meditatie die voor u persoonlijk het meest harmonisch is. En die kan ook variëren. Dat wil zeggen dat u op een bepaald moment meditatief bijvoorbeeld continu een soort mantra door u laat gaan en anderen kunnen zich bijvoorbeeld meditatief op een bepaald beeld gericht houden. Niet een beeld dat je ziet, maar een gedachtebeeld. Er bestaan binnen deze procedure van meditatie enorm veel variaties.
Maar wat is belangrijk? Belangrijk is dat de meditatie, om te beginnen, het stoffelijke voertuig rust geeft, tot rust brengt en dat er een mogelijkheid is dat er een wisselwerking ontstaat tussen uw stoffelijk denken en uw geest. Het stoffelijk denken kan hierbij op een zeer laag pitje zitten, maakt niet uit. De impulsen zullen er zijn en zullen opgenomen worden, zelfs zo dat degene die op het ogenblik in meditatie is, deze niet zo ervaart.
En verder in meditatie, wanneer je er werkelijk in evolueert en er veel kracht en lering kunt uithalen, is dat de geest een veel grotere bewegingsvrijheid krijgt, waardoor de geest voor u nieuwe zaken kan binnenbrengen en zo ook sturend kan optreden om bijvoorbeeld oude gewoontes, die soms misschien niet al te best zijn, bij te sturen. En niet alleen gewoontes, maar tijdens zo een meditatief gebeuren kan bijvoorbeeld de geest ook inwerken op onevenwichten in het lichaam en alle andere mogelijke zaken waarvan de geest vindt: “dit wens ik eigenlijk bij te sturen omdat ik met dat voertuig die of die richting uit wil.”
Dus ik zou zeggen, wat die beelden aangaat: maak u daar heus niet druk over. Dat kan soms boeiend zijn maar het hoeft heus niet; en zo goed dat ze nu plots verdwenen zijn, kunnen ze binnen enkele tijd er plots terug zijn. Waarschijnlijk dan wel onder een andere vorm. Maar dit kan ook. Het is steeds meer, hoe verder je mediteert, een wisselwerking tussen mogelijkheden van uw stoffelijke zijde en geestelijke zijde en dat is eigenlijk de essentie.

Zo, lieve vrienden, ik denk dat ik hier voor vanavond al een heel pak informatie heb doorgegeven. Weer veel informatie waar u toch even over moet gaan nadenken, even bij moet stilstaan. Er zitten in de antwoorden op de vragen zaken bij die u best opslaat in uw achterhoofd en er rekening mee houdt in de komende tijd.

Meditatie: De sferen.

Ik zou vanavond graag met jullie even mediteren over de sferen.
Sferen zijn er overal rondom ons. Sferen worden door ons ervaren, op sommige ogenblikken als zijnde lastposten, op andere momenten als zijnde aangename ervaringen. Want niet elke sfeer is voor ons even gezellig. Als stofmens vindt u het heus niet interessant dat een sfeer oorzaak is dat bepaalde zaken in de stof anders lopen dan u had gepland. En als geest kan het soms lastig zijn dat een sfeer u in een bepaalde richting doet gaan waarvan u eigenlijk dacht dat deze niet voor u geschikt was. Maar goed, we leven nu eenmaal in deze kosmos, deze grote kosmos. Een kosmos waar zelfs de geest geen flauw benul heeft hoe groot en hoe ver hij reikt. Wij kunnen ook maar veronderstellingen maken.
Voor de mens is de kosmos wat hij kan vaststellen met zijn zintuigen. Maar die menselijke zintuigen zijn héél beperkte werktuigen. En we kunnen er rustig van uitgaan dat, buiten wat we stoffelijk en geestelijk kunnen vaststellen, er ontzettend veel meer bestaat, er ontzettend veel meer aanwezig is. En daardoor worden wij dikwijls gestuurd en beïnvloed door sferen, invloeden, hoe we het ook benoemen, waar we eigenlijk geen idee van hebben waar ze ontstaan en wat de bedoeling is. Het enige dat we misschien met een zekere zekerheid naar voor kunnen brengen, is dat alles is ontstaan uit de Bron en alles teruggaat naar de Bron. En dat wij daar een deeltje van zijn dat zijn weg in deze oneindigheid zoekt.
En wanneer we nu hier samen zitten, onszelf tot rust kunnen brengen; wanneer we nu ons stoffelijk lichaam tot een volledige ontspanning kunnen brengen, dat dat lichaam ons niet meer stoort; dat we onze geest de vrijheid kunnen geven om rond zich te kijken, om te exploreren wat er allemaal aanwezig is, dan kan deze geest verder uitreiken dan we ooit met de stof zouden kunnen. Dan kunnen we misschien een prachtig schouwspel van kleuren waarnemen, misschien een regenboog van kleuren, een mozaïek van kleuren waarin we de warmte van het licht, de kracht van het licht kunnen ervaren. En misschien reikt onze geest dan tot de ‘goden’, om het zo uit te drukken. Misschien zien we hoe de krachten van de goden ons trachten te helpen, trachten te sturen. Misschien ervaren we zelfs hoe onze eigen ziel, deel zijnde van al deze krachten, zich daarin kan openplooien, zich goed kan voelen omdat zij de harmonie, de eenheid kan waarnemen die in dit ganse geheel bestaat. Want hoe we het ook benaderen, de ganse kosmos is één harmonisch geheel. En van dat harmonisch geheel zijn wij een klein deeltje. En dat kleine deeltje heeft de mogelijkheid om met de krachten van dit oneindig grote geheel te werken. We hebben de mogelijkheid nu om de kracht te laten uitgaan rondom ons. We hebben de mogelijkheid nu om iedereen die nood heeft aan rust, die nood heeft aan harmonie, die nood heeft aan licht, aan sterkte, aan geluk misschien, deze door te geven, dit te schenken. Want we zijn hier samen een rustpunt, een rustpunt dat uitstraalt, dat stralen zendt. Ach ja, stralen zijn sferen, stralen zijn kleuren, stralen zijn trillingen en zij gaan uit over de aarde. En zij raken, zij toucheren diegenen die ervoor openstaan. En zo kunnen we met de krachten, waarvan we deel zijn, deze delen met vele anderen zodat zij ook rust en harmonie vinden. Zodat zij ook het inzicht krijgen in de mogelijkheden die deze kosmos hen biedt. Zodat zieken genezing kunnen vinden. Zodat diegene die onrustig en angstig is, rust en vrede kan vinden. Zodat diegene die hongert naar kennis, inspiratie in zich kan opnemen. En zo kunnen we verdergaan. Wij bieden de mogelijkheden die oneindig zijn in deze kosmos zomaar aan. We geven ze zomaar door want we zijn er zelf deel van. We kunnen ze zelf gebruiken. We kunnen er zelf mee werken. We zijn er één mee, we zijn één met de Kracht. We zijn één harmonie met de Bron waaruit alles opborrelt, waarin alles aanwezig is; dat uiteindelijk de Rivier vormt, de Kracht vormt, het Geheel vormt, dat uiteindelijk met onze beperkte mogelijkheden te omschrijven de Schepper vormt van dit alles.
En daarmee één zijn, voelen wij de Kracht, voelen wij de energie van het Licht. We zijn opgenomen, allen te samen, in dat krachtige Witte Licht, dat Licht dat ons voorgaat in alles wat we doen. Dat Licht dat steeds weer opnieuw, wanneer we kijken, de wegwijzer is naar de plaats waar we gaan, de wegwijzer is naar de kennis die we nodig hebben, de wegwijzer is naar de ontwikkeling die voor ons is weggelegd. Om zo misschien uiteindelijk terug te kunnen keren, na een volledige cyclus, naar de Bron om terug in deze eenheid met het Albestaande op te gaan.
Dat al deze krachten ons de komende tijd steeds nabij zijn. Dat al deze krachten ons steeds verder helpen, wat er ook gebeure. Dat deze krachten er steeds voor zorgen dat stof en geest een eenheid kan zijn en harmonie kan zijn. En dat wij in deze krachten ook steeds weer de eenheid vinden van het bestaan. Dat deze krachten voor ons, als het ware, het eeuwige, het onsterfelijke waarmaken.

Zo, mijn beminde broeders en zusters, dat was dan mijn deeltje van de avond. Ik hoop dat ik jullie een klein beetje de harmonie van het bestaan heb kunnen laten aanvoelen. Dat ik jullie een klein beetje heb kunnen laten ervaren dat er weinig verschil is tussen leven in de stof of leven in de geest. Beide werelden hebben een beetje hun eigen kenmerken, maar voor de rest verandert er weinig. Want in de stof bent u ook geest en als u de stof achterlaat, gaat uw geest gewoon zijn weg verder. En dikwijls zoekt de geest dan een nieuwe stoffelijke verpakking om weer wat verder en wat meer ervaring op te doen. En wanneer we dit beseffen als mens en als geest, dan kunnen we ons heel harmonisch voelen met de ganse schepping. En dat is in dagen als deze een zeer waardevol gedachtebeeld.

image_pdf