De voorhoofdchakra

8 maart 2011

Vanavond gaan we een stapje verder met hetgeen u vorige maal geleerd hebt (zie: ‘Zonnevlechtchakra en keelkopchakra’).  Ik ben wel even een invaller. Want degene die u normaal op deze avonden in het eerste deel lesgeeft, is door de gebeurtenissen op het ogenblik in de wereld een beetje belet en heeft andere zorgen om het zo menselijk uit te drukken. Daarom zult u vanavond het met mij moeten doen.

Ik heb zo-even nagekeken wat er zo allemaal al aan gedachten bij jullie is gegaan, aangaande dus de werking van jullie fijnstoffelijke organen en één punt is me daar bij verschillenden van jullie opgevallen dat jullie het idee hebben dat de chakra’s eigenlijk kunnen ontwikkeld worden. Sommigen onder jullie hebben de gedachte dat door bepaalde aandacht en een bepaalde oefening je een chakra kunt ontwikkelen. Nu is mijn vraag en ineens ook het antwoord hierop: is het mogelijk dat u bijvoorbeeld uw hart laat pompen?  Ja of nee? Ik denk dat u als mens dit niet kunt klaar krijgen. U kunt misschien uit angst uw hart wat sneller laten slaan en u kunt uit verliefdheid ook een beetje hartkloppingen krijgen. Dat is waar, maar u hebt voor de rest weinig of geen invloed op uw hartwerking. Uw hart werkt. Uw lever werkt. Uw nieren werken. Alsjeblieft, bekijk dit ook zo naar uw fijnstoffelijk lichaam en uw fijnstoffelijke organen. En dan zit u al op een zeer goed spoor.

Ik weet dat in uw maatschappij er vele theorieën verkocht worden, liefst nog aan redelijk wat kapitaal om u van alles aan te leren. En dit is wat ik tot mijn spijt hier heb moeten vaststellen dat sommigen onder u dit nog geloven ook. Kijk. U hebt een fijnstoffelijk lichaam, u hebt een geestelijk lichaam en u hebt een  stoffelijk lichaam. En deze zaken functioneren. En zeker wat uw fijnstoffelijke organen aangaat, deze functioneren. Dit wil zeggen: alles maar ook alles wat bijvoorbeeld uw stuitchakra doormaakt, wordt ook vertaald in al de rest van uw fijnstoffelijke organen. Dat wil zeggen ook tot in uw kruinchakra. Dus u kunt niet zeggen: mijn kruinchakra werkt niet en mijn stuitchakra werkt wel. In omgekeerde richting is dit niet het geval. Dat begrijpt u misschien wel, dat het onmogelijk is dat wat de kruinchakra aan werking doet, zou overgedragen worden naar de stuitchakra. In die richting functioneert het niet. Het functioneert van de laagste chakra zo hoger en hoger, maar elke chakra gaat dus ook de anderen daarin beïnvloeden. Dat was even mijn kleine inleiding. En ik hoop dat u mij dit niet kwalijk neemt, maar als invaller heb je zo van die zaken die je opmerkt. Misschien dat uw normale broeder die de les geeft dat ook wel naar voor zou gebracht hebben. Maar ik wens toch mijn taak zo goed mogelijk te vervullen vanavond.

En als u het goedvindt, dan zou ik met jullie vanavond vooral over de voorhoofdchakra willen praten en zijn invloed, zijn mogelijkheden, zijn werkingen. Want het is toch een zeer belangrijke chakra voor de stof, sta mij toe te zeggen dat we deze kunnen beschouwen als zijnde de meest invloedrijke. Want uw kruinchakra gaat dan vooral over het geestelijke, de geestelijke contacten en zo verder, dus zou ik deze niet zozeer naar voor schuiven ten opzichte van het stoffelijk voertuig.

Uw voorhoofdchakra, sommigen noemen het het derde oog, omdat men ervan uitgaat dat dit ooit dus een fysiek gegeven zou geweest zijn. Dit zijn mooie verhalen, maar daar stopt het ook bij. Uw voorhoofdchakra is vooral de chakra die bedoeld is om enerzijds zaken te ontvangen die vooral op het gedachteterrein liggen, op die golven. Maar ook zaken door te geven. Dus je krijgt hier een dubbele werking. Waar bij de chakra’s die daaronder zitten deze werking zelden zal voorkomen, is dit voor uw voorhoofdchakra een normaal gegeven. En dit kan heel, heel ver gaan in die zin dat wat je ook denkt, wanneer je dit onbeschermd doet, je dit in de wereld plaatst en dat je wat de gedachte aangaat er een gevolg aanbreit zonder dat u het in veel gevallen doorhebt.

Dit kan tot eigenaardige zaken leiden. Zo goed positieve zaken als negatieve. Bijvoorbeeld iemand die qua gedachtebeeld zich positief kan instellen, zal de wereld rond zich ook dit signaal geven en terugkrijgen. Dan krijg je van die mensen waarvan anderen zeggen: daar gaat alles voor de wind. In vele gevallen heeft dit enkel maar met de gedachte-ingesteldheid te maken. Omgekeerd kunnen we zeggen dat iemand die negatief denkt, angstig denkt, die creëert eenzelfde wereld en ontvangt van daaruit dezelfde mogelijkheden en gedachten, dus angst, negativiteit, verlies. U moet daar eens goed bij stilstaan en dan gaat u begrijpen waarom het in uw wereld soms voor u zo moeilijk is.

Ach ik weet, hier heeft men al dikwijls verteld: mensen, alsjeblieft stel jullie positief in. Wees niet angstig en zo verder. Maar hier geef ik u eigenlijk de bron waarom. Als de gedachten niet juist zijn, dat je dus ook in uw leven zaken tegenkomt die niet lopen. Wanneer je iemand hebt bijvoorbeeld die, in deze maatschappij normaal voorkomend, steeds denkt tekort te hebben, creëert voor zichzelf tekorten. En dan mag dat iemand zijn die in uw ogen multimiljonair is – mag in euro’s, maakt niet uit –  voor die persoon in kwestie zullen er tekorten zijn, tekorten die angst oproepen enzovoort. Stel daartegenover een persoon die denkt: wat ik moet hebben zal er zijn, geen probleem. En die mag zelfs bij wijze van spreken geen rode duit op zak hebben, die zal altijd juist dat verkrijgen wat voor hem nodig is. Waarom? Hij geeft het aan de kosmos rondom zich en daardoor krijgt hij daar ook een antwoord op, gewoon. Het is gewoon een kosmische wetmatigheid.

Daarom ook binnen een groep als deze, wanneer je leert werken met uw mogelijkheden, stoffelijk en fijnstoffelijk, is het noodzakelijk dat je steeds vertrekt vanuit een positieve ingesteldheid. En dat kun je heel gemakkelijk door heel bewust uw gedachten te richten. En als u gedachten wilt richten, dan kunt u het beeld gebruiken dat de gedachten via uw voorhoofdchakra de kosmos invloeien. En dan zult u zien, dan krijgt u daarvan ook een positieve respons. En dit gaat zeer ver. Dit kan 100% uw gezondheid bijvoorbeeld beïnvloeden. Dit kan ervoor zorgen dat ondanks het feit dat er in uw lichaam misschien bepaalde afwijkingen aanwezig zijn, u zich toch heel goed in uw vel voelt en dat de afwijkingen die aanwezig zijn eigenlijk helemaal niet meer storend zijn. Dit is natuurlijk geen goed nieuws voor de medische wereld welteverstaan. Want zo hebben zij ook weer geen werk meer. Maar goed, voor u is het wel goed nieuws.

Wanneer u beseft dat u voor het grootste deel uw eigen gezondheid in handen hebt, alleen – en ik benadruk – alleen door uw gedachten, dan hebt u daar het sterkste geneesmiddel dat u op deze aarde in deze stoffelijke wereld kunt indenken. Maar het is veel te weinig gebruikt. Het omgekeerde is zeker waar en kijkt u maar rondom u. Door alle mogelijke beïnvloedingen die u in u opneemt, gaat u aan uzelf twijfelen. Wanneer u gewoon maar de dagdagelijkse nieuwsberichtgeving volgt, dan moeten we vaststellen dat iedereen wel één of andere ongeneeslijke ziekte heeft en dringend moet behandeld worden. Vanuit dat gedachtepotentiaal kunt u zich voorstellen dat je een moderne pest creëert. Want je hebt angst gecreëerd in een maatschappij daardoor. En uit die angst kan alles ontstaan.

Je mag niet vergeten – en dat heeft ook direct te maken met de wisselwerking tussen uw fijnstoffelijk lichaam en de aarde, de natuur – dat is, wanneer je in grote getale een verkeerd denkbeeld propageert en verspreidt dat je daardoor een reactie vanuit de natuur krijgt. Ik wil jullie hier geen negatieve gedachten doen geven, maar ik ga u een voorbeeld geven dat u kunt controleren. Iedereen van jullie kent wel de geschiedenis van de kruistochten. En op een bepaald moment – en ik denk dat de meesten onder u wel weten waarover ik praat – is er een kruistocht tegen de Katharen geweest. Niet tegen de moslims, maar tegen de Katharen in Zuid-Frankrijk. Men heeft die op gruwelijke wijze trachten uit te roeien. Op dat moment is er in Europa een tegenreactie geweest van de aarde om het zo te zeggen, van de natuur. Op dat moment dat men in het zuiden, de Katharen op de vuurstapel zette en uitmoordde, brak er in de rest van Europa, in gans Frankrijk, Duitsland, deze streken, Engeland de pest uit. U kunt dit geschiedkundig nagaan. Dit ligt vast. Dit heeft gewoon te maken met de verkeerde uitstraling, de verkeerde gedachtekrachten.

Het is misschien een beetje vergaand, omdat we vanavond hier spreken over de werking van uw voorhoofdchakra. Maar toch maakt dit duidelijk hoe sterk je via dit chakra invloeden in u kunt trekken. Maar ook hoe je dezelfde mogelijkheid hebt om deze invloeden als het ware voor u niet bestaande te maken en dus positieve zaken naar u toe te brengen. Verder kunnen we stellen dat dit – want nu heb ik alleen maar op het stoffelijke niveau de werking besproken – dit ook geldt voor geestelijke contacten. Met uw derde oog is het niet alleen mogelijk een wisselwerking te creëren tussen stoffelijke gedachten, maar ook – niet onbelangrijk – geestelijke gedachtekrachten. Ik zal het duidelijk trachten te maken. U moet niet zeggen: uw  lichaam, u weet dat,  u hebt een geest.

Uw geest heeft ook bepaalde – ik mag dat eigenlijk niet in stoffelijke woorden als gedachten uitdrukken, (maar het is het gemakkelijkste om dat hier in deze les naar voor te brengen) – heeft bepaalde beelden, bepaalde gevoeligheden, die via uw voorhoofdchakra kunnen gedeeld worden met degenen waarmee u bijvoorbeeld in harmonie, maar ook met degenen waarmee u in disharmonie bent. Dat is het addertje. De beelden die u kunt delen met degenen waarmee u in harmonie bent, kunnen u inspiratief beïnvloeden, kunnen u nieuwe mogelijkheden, nieuwe inzichten geven. Dan hebt u om het zo te zeggen geen stoffelijk contact via uw voorhoofdchakra, maar dan hebt u wel degelijk bijvoorbeeld hier in deze groep van de mede-groepsleden een geestelijk contact. Dit gebeurt al hoor. U staat er misschien niet bij stil maar zelfs meer dan dat u vermoedt. Want juist daardoor wordt deze groep sterker en krachtiger en krijgt deze groep als groep meer mogelijkheden. Een voordeel is ook dat wij proberen vanuit onze zijde ook via deze techniek de groep zoveel mogelijk te vrijwaren van wat we zouden kunnen stellen, negatieve gedachte-invloeden, die ook via die terreinen u kunnen bereiken. Er is misschien in de wereld rondom u een groot gedeelte van entiteiten aanwezig die een negatieve impuls kunnen geven, maar eigenlijk dit niet bedoelen. Maar hun situatie is nu eenmaal zo dat zij in een negatief gegeven aanwezig zijn. Maar er is ook op het ogenblik een zeer groot gedeelte gewilde chaotische beïnvloeding vanuit de geest. Er is altijd, dat weet u zo goed als ik, ergens een evenwicht. Maar juist deze negatieve invloeden kunnen ervoor zorgen dat u – en ook weer via de werking van uw derde oog – een inspiratie ontvangt, een idee binnenkrijgt, een beeld binnenkrijgt dat u op een totaal verkeerd spoor zet. U voelt dat op dat moment niet zo aan, zeker niet wanneer u individueel bent, met als gevolg dat vanuit dat punt er een ganse reeks van koppelingen kunnen ontstaan, die u steeds verder op een negatief chaotisch terrein brengen met alle gevolgen van dien. Ik hoop dat het voor jullie nu allemaal duidelijk is hoe deze chakra een zeer sterke impact kan hebben op uw dagelijkse leven.

Wanneer we dit plaatje nu verder bekijken, dan zien we ook dat deze chakra zich vooral aanzet aan het bovenste gedeelte van uw rugwervels. Dat hij daardoor door zijn werking en zijn kracht heel sterke invloed kan hebben op uw kleine hersenen. Als u weet wat voor impact deze kleine hersenen voor de rest van uw fysieke gegeven hebben, dan beseft u wel dadelijk dat deze chakra heel veel in uw stoffelijk lichaam teweeg kan brengen. Sta mij toe te zeggen dat een heel groot deel op het ogenblik – en in uw maatschappij is dat toch niet te onderschatten – van alle mogelijke geestesziekten, depressies, noem maar op, een aanzet hebben gevonden via dit terrein. Ideeën die opgenomen zijn, die omgezet zijn in stoffelijke waanbeelden via deze connecties en zo rechtstreeks uw hormonaal systeem zijn gaan beïnvloeden. Ik ga niet verder technisch gaan want anders wordt het te moeilijk voor velen. Houd het simpel, is zeker een devies voor hier, maar begrijp goed dat door verkeerde ideeën die u soms ontvangen hebt – en dit kan teruggaan tot de jeugd, dit kan soms zelfs nog verder teruggaan, tot de kleutertijd en zo verder – die impulsen kunnen een bron zijn van storing in het stoffelijke lichaam.

Anderzijds zien we ook op latere leeftijd dat, doordat men zich laat drijven – en als ik jullie maatschappij zo een beetje bekijk, beste broeders en zusters, ik zou er op het ogenblik liefst niet in incarneren, want deze maatschappij bestaat alleen maar op het ogenblik uit: wat kan het opbrengen? op welk niveau ook – dan krijg je enorme spanningsvelden die velen niet aankunnen. En ik weet, die spanningsvelden gaan ook via uw andere chakra’s, uw fijnstoffelijk lichaam binnendringen. Maar het zal vooral via uw voorhoofdchakra zijn dat de zwaarste kortsluitingen in de stof gaan ontstaan, met alle gevolgen van dien; beïnvloeding van endocriene klieren enzovoort. Dus hier ook en zeker op dit ogenblik, zoals het hier op aarde is, is het voor iedere mens op het ogenblik interessant dit – om het zo te zeggen – te kunnen hanteren. Dat wil zeggen: uw eigen gedachten steeds in een positieve richting te dirigeren. Ach u moet niet denken dat u kunt zeggen van: ik ga die voorhoofdchakra even dicht doen en het is gedaan. Vergeet dat maar. Die deur kan jij niet open of dicht doen. Maar je kunt wel proberen steeds opnieuw u te corrigeren en steeds opnieuw in een positieve richting te gaan. En daardoor krijgt u dan dat u met de rest kunt connecteren. Niet alleen met hetgeen wat in de kosmos – om het zo te zeggen – rondom u is, maar ook het ganse fijnstoffelijke geheel gaat erdoor gestuurd worden, beïnvloed worden. En zo kun je ook een vertaling geven naar uw fysieke gedeelte. En dan krijg je dat je heel veel afwijkingen, storingen, die anders zouden binnenkomen, gewoon afblokt en aan u laat voorbijgaan. Een ander groot voordeel door een positieve gedachte inhoud te geven, is dat u de hoofdenergiestromen van uw lichaam op een evenwicht houdt.

Wanneer u via uw voorhoofdchakra negatieve impulsen binnenlaat dan krijgt u op de kundalini een spanningsverhouding. Naargelang dus de grootorde van het negatieve beeld zal er een sterkere storing als dusdanig ontstaan. En u weet, of  u weet het niet meer, maar ik denk dat als ik het goed voorheb, heeft men dat hier al uitgelegd. Je hebt die wisselstroming, als het ware, wanneer daar in die kundalini een zeer sterke negativiteit gaat ontstaan, gaat dat ook voor het ganse stoffelijke lichaam een zeer sterke vermoeidheid meebrengen en een veel grotere vatbaarheid voor alles en nog wat, stoffelijk gezien, fysiek gezien. Want uw eigen weerstand vermindert doordat je dus toelating geeft van negatieve gedachtepatronen in circulatie te brengen en dat moeten hoegenaamd geen gedachtepatronen zijn die over gezondheid gaan. Dit kunnen perfect gedachtepatronen zijn die over – laat ons zeggen – begeerte-elementen gaan.  Dit kunnen gedachtepatronen zijn waarvan je denkt: de wereld vergaat. Maakt allemaal niet uit. Op het ogenblik dat je deze patronen naar binnen brengt, ga je automatisch zien dat uw eigen levensvitaliteit die in uw aura aanwezig is, gaat verminderen. Het is als het ware of u ziet een wijzer op een meter ineens beginnen slaan en laat ons zeggen van 360 overgaan naar 180 en zo verder naar nul, indien het werkelijk heel ernstig is. Nul is natuurlijk niet aanvaardbaar want dan komt u naar onze zijde, maar ik wil dit maar duidelijk stellen welke impact dit allemaal heeft.

Kort samengevat, kan ik zeggen: Besef dat u, wat er in uw leven gebeurt eigenlijk in uw eigen handen heeft. Dat u uw eigen leven zo kunt sturen dat het een positief, een bewustzijnsverruimend leven is, aan de hand, puur aan de hand, van uw gedachtepatronen welke u de ether inzendt, de kosmos inzendt, de atmosfeer inzendt of hoe u het wilt omschrijven, via uw voorhoofdchakra. U hebt meer van uw eigen leven in de hand dan dat u tot hiertoe besefte. En het is gewoon er aandacht aan geven. De moeite doen van rekening te houden met het feit van: wat ik denk, ben ik. Juister kan ik het niet omschrijven.

Wat u denkt, bent u. Niet wat de ander denkt. De ander mag denken wat hij of zij wilt. Wat u denkt, is belangrijk. Het is vanuit uw denken dat uw leven en uw levensweg zich vormt. En daar speelt uw voorhoofdchakra een zeer sterke rol in.

En verder zijn er natuurlijk nog een paar kleine faits divers dat ge kunt zeggen van: kijk dat kan ik bereiken met mijn voorhoofdchakra. Wanneer iemand om het zo te zeggen u op de zenuwen werkt dan kunt u via gedachte u voorstellen dat er een wisselwerking ontstaat en dat u bijvoorbeeld denkt van: lieve vriend het is genoeg geweest. En dan kunt u een beeld opbouwen van bijvoorbeeld dat hij ergens dringend moet zijn en dan ga je opmerken dat dat wel aanslaat. De persoon neemt dat over en gaat daarop reageren. Maar dit zijn van die spielereien. Soms is dat handig, soms is dat bruikbaar. U kunt dit verder doorzetten ook naar alle mogelijke, in uw maatschappij, administratieve geplogenheden. U kunt dit zelfs – en dit lijkt misschien op het eerste zicht eigenaardig – het zou het niet  mogen zijn, maar u kunt dat zelf via bijvoorbeeld foto’s bereiken. U kunt wanneer u zich concentreert op een persoon, op een foto van een persoon, kunt u via uw voorhoofdchakra bepaalde invloeden doorgeven, zelfs bepaalde ideeën laten ontwikkelen; misschien een handige tip voor uw belastinginspecteur, nietwaar. Maar het is mogelijk . Het is een kwestie van u oefenen en er u op instellen. Het is niet een kwestie van: ik neem een foto en ik ga mij daar nu eens heel sterk op fixeren.  Nee. U neemt een foto, u neemt de gedachte en u zegt gewoon: dit geef ik door.  En dan stopt het. U moet daar geen uur zitten naar staren. Hoegenaamd niet. U moet daar ook niet zo geconcentreerd op zijn dat je achteraf hoofdpijn hebt. Dat is helemaal niet de goede methode. De goede methode is gewoon vanuit rust en ontspanning het contact te leggen. Uiteindelijk is de foto maar een contactname waardoor je een mogelijkheid van een beeldvorming van de andere persoon hebt.  En u laat gewoon de gedachte zijn vrije gang gaan. En dan krijgt u daar een redelijk sterke beïnvloeding. Maar het is ook een mogelijkheid van wanneer iemand uw hulp vraagt, van via deze weg hulp te bieden.  Het is een mogelijkheid wanneer iemand die ziek is en vraagt om hulp, en je kunt er niet direct bij zijn, om het zo te zeggen, via afstand hulp te geven. Maar ik geef u er wel een goede raad bij. Wanneer een zieke uw hulp vraagt, dan kan je via deze weg hulp geven, maar enkel wanneer je het juist wilt doen, algemeen. Dat wil zeggen: wanneer, laat ons zeggen, uw nonkel Gerard u belt van: ik heb hoofdpijn, kun je mij daarvan afhelpen? Dat je een foto mag nemen van uw nonkel Gerard, om het zo te zeggen, maar niet gaan denken van: man, uw hoofdpijn is weg. Het zou u misschien lukken. Als je een beetje sterk bent al in deze technieken zal de hoofdpijn misschien wel weg zijn. Maar misschien zit nonkel Gerard dan met de diarree. Ook weer niet handig. Hetgeen wat je moet doen, is het beeld vormen dat uw nonkel Gerard in harmonie is. Dat is alles. Juist dat beeld bevestig je via uw voorhoofdchakra naar hem toe. En u mag hem dan als het ware zien in zijn fijnstoffelijke gedaante. En u kunt in die beeldvorming zelfs het beeld opbouwen dat de kundalini in evenwicht is en dat al de rest ook mooi in evenwicht is. De kwestie is dat u een beeld geeft van harmonie, van evenwicht en dan zul je erin slagen van nonkel Gerard zijn hoofdpijn te doen overgaan of misschien juist dat naar voren te laten komen wat eigenlijk de bron is van die hoofdpijn. En dan is het weer aan u om eventueel – wanneer het gevraagd wordt – er verder hulp in te geven.

Want het kan best zijn dat nonkel Gerard hoofdpijn heeft omdat hij bepaalde begeertepatronen niet vervuld ziet. En wanneer je dan zo werkt, dan zal dit duidelijk naar voor komen. Ja, en dan is het aan uw nonkel Gerard om zelf te beslissen of hij verder hoofdpijn wilt lijden of niet. Maar dat is dan uw verantwoordelijkheid niet meer.

Een laatste puntje dat ook nog te maken heeft met uw voorhoofdchakra is het kunnen schouwen in de toekomst of in het verleden. Beiden zijn hetzelfde, gezien tijd in de geest niet bestaat. Deze mogelijkheden ontstaan meestal wanneer u ontspannen bent; of zelfs wanneer u in slaap bent, kunnen via deze weg bepaalden impulsen vanuit de toekomst of antwoorden uit het verleden bij u binnenkomen. Wanneer u – en sommigen onder u bezitten deze gaven wel min of meer – nogal heldervoelend, helderziend, helderhorend, noem maar op, bent aangelegd, dan is het via de binnenkomende impulsen dat je in uw hersenen deze toekomstbeelden kunt maken.

 Met één zaak steeds rekening houden: gezien voor de geest tijd niet bestaat, is het voor uw stoffelijke hersenen niet mogelijk het beeld in de juiste tijdcontext te plaatsen. Daarom is het ook aan te raden wanneer u deze zaken binnenkrijgt, er nota van  te nemen, ze zeker niet opzij te duwen of te verwerpen maar ook zelf er geen tijd op te plakken. Dan gaat u het volgende kunnen opmerken, dat wanneer hetgeen wat u bijvoorbeeld drie jaar geleden via uw voorhoofdchakra binnengekregen hebt, wanneer dat dat nu zich gaat voltrekken, dat u doordat je het hebt vastgelegd in uw hersenen er nota van genomen hebt en het voltrekt zich nu, dat u deze herinneringen terug ophaalt, spontaan, want die wisselwerkingen blijven er; en dat u juist daardoor weet wat er nu gaat plaatsgrijpen, wat er nu gaat gebeuren. En zo kunt u ook weer zaken voorkomen of in een juiste richting zetten.

Het is evident dat hetgeen u zo ontdekt, de beelden die u zo waarneemt, dat deze niet onveranderlijk vastzitten. Dat wil zeggen: deze beelden bestaan ergens in de kosmos. Maar het is niet noodzakelijk dat deze beelden zich zo voltrekken. Gezien u ze waargenomen hebt, hebt u de mogelijkheid deze beelden eventueel te wijzigen en aan te passen. Ook dat is een handigheid die voor degenen die deze gevoeligheid ontwikkelen, meegenomen is; en zeker zoals nu de toekomst eruit ziet voor de meesten van u, een zeer handig hulpmiddel gaat zijn om niet in verschillende grachten tegelijkertijd te lopen. Want de evolutie die rondom u bezig is, geeft deze mogelijkheden op dit ogenblik zeker wel.

Dan geef ik jullie de raad van in de komende weken meer bewust om te gaan met deze kracht. Niet dat ik van jullie verwacht dat je allemaal gaat zitten mediteren en vanuit uw voorhoofdchakra gaat trachten de wereld te veroveren. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat u vooral – en ik leg nogmaals het accent daarop vanavond – uw gedachten positief instelt. Dat jullie stoppen – en dit geldt voor ieder van de groep hier  – van zaken negatief te bekijken. Of het nu over gezondheid gaat, of het nu over politiek gaat, of het nu over geld gaat, of over liefde gaat, of over begeerte gaat, het maakt niet uit. Probeer steeds opnieuw en opnieuw u te corrigeren en bewust positief de zaken te bedenken, te overdenken en vooral in de wereld te plaatsen. Dan gaat u zien dat u – ondanks alles wat er rondom u gebeurt, en er gaat de komende tijd aardig wat gebeuren ten andere, ja, dat is al bezig, dat zullen jullie allemaal al opgemerkt hebben – ondanks dat, gaan jullie op een positieve wijze door deze zaken kunnen heen wandelen. En dan heb je daar niet alleen de kennis van de werking van uw fijnstoffelijk lichaam, maar heb je ook nog een keer de praktische voordelen van dat je daarmee in deze tijd kunt omgaan.

Zo dit was hetgeen ik u vanavond wou aanleren, wou bijbrengen. Ik hoop dat ik er een beetje in geslaagd ben. Ik weet niet of ik de volgende maal terugkom of dat het uw broeder is die je normaal bent van te krijgen. Dit zal een beetje afhangen hoe explosief de wereld verder zich tracht te ontwikkelen. Maar in elk geval, het was voor mij een genoegen hier bij jullie te zijn en mijn zegje te mogen doen. En ik hoop dat dit wederzijds was.

Deel 2

Zo. Aan mij de zware opdracht om jullie vragen in dit tweede gedeelte te beantwoorden. Dus ik zou zeggen, ga maar van start. Ik zal trachten mijn best te doen om u zo juist mogelijk te informeren.

Om een ander te voelen moet je jezelf openstellen. Als je goudgeel licht om je heen zet, kun je dan nog wel voldoende waarnemen en als je je openstelt, maak je dan jezelf niet kwetsbaar?

Kijk. Wanneer u zich met goudgeel licht omringt en u doet dat, omdat u naar de wereld rondom u een positieve betekenis wilt geven, dan maakt u zichzelf niet kwetsbaar. Integendeel. Dan zult u in harmonie komen met alles wat met dat licht in harmonie is. Dat wil zeggen, dat al wat duister is, wat negatief is, wat chaotisch is en dit licht niet kan aanvaarden, zich gewoon terugtrekt. Dus je hebt geen enkel probleem wat betreft dus hetgeen wat binnenkomt, dat dit niet op uw niveau zou zijn en niet met u in harmonie zou zijn. U kunt nu eenmaal niet werken met goudgeel licht en tegelijkertijd een duisternis binnen halen. Dat gaat niet. Dus wanneer u dit doet, dan kunt u alle wegen uit, zonder dat er een gevaar is dat u het duister naar u toehaalt.  Integendeel.

Nu, ik wil er nog een klein zaakje aan toevoegen. U zegt: wanneer u zich omringt ermee.  Wel dan moet u het wel ook doen. Veel mensen denken gewoonlijk: ik zal dat doen, maar doen het niet en dan staan ze er versteld van dat ze van alles binnenkrijgen dat niet deugt. Dan moogt ge dat niet op het goudgele licht steken. Dan moogt ge dat enkel en alleen aan uzelf wijten, omdat u het niet gedaan hebt zoals u het zogezegd voorgaf dat u het zou doen. Even doordenken.

Wat het echte verschil is tussen woede en haat, of ze eventueel bij verschillende chakra’s horen en zo ja, bij welke. En hoe men eventueel van woede tot haat komt. Heeft jaloersheid er iets mee te maken?

Lieve mensen. Je hebt juist vanavond van mijn waarde confrater een cursus gekregen van positief denken en nu gaat u overstappen naar woede en haat. Beide zaken zijn zeker in deze tijd te mijden. Woede gaat u handelingen doen doen die u eigenlijk niet wenst en haat gaat u connecteren met de enorme chaos die op het ogenblik op aarde aanwezig is. Dus beide zaken zijn beter dat u ze achterwege laat. En als u wilt weten oké, haat gaat zich vooral situeren naar uw hartchakra toe en woede kan zich vooral situeren naar uw zonnevlechtchakra toe. Haat  kan uw miltchakra totaal overhoop halen met alle gevolgen van dien. Maar echt, ik wens hier niet te veel aandacht aan te geven. Het is beter dat u zich richt op het positieve zeker in deze tijd.

Hoe kunnen we weten, zien, voelen, hoe die emoties, bv haat, tot stand komen in het individu dat die haat toont. Of het van buiten komt of het uit het individu zelf komt.

 Hetzelfde antwoord als daarjuist. Hou er u alstublieft niet mee bezig. Zeker niet in deze tijd.

Wanneer iemand haat wilt verspreiden, zijn goed recht. Laat hem doen of laat haar doen. Maakt niet uit. Maar voor uzelf, neem er afstand van. Wees er geen deel van.  Dat is alles wat ik hierop wil antwoorden. Het heeft geen enkel nut van op een avond als deze verder te gaan of door te gaan op deze zaken.  Dit zou alleen maar verkeerde gedachten, verkeerde gevoelens in gang zetten. En dat is nu juist wat we op een avond als deze wensen te vermijden.

Als we met licht werken, is er altijd een evenwicht elders dat tegengesteld is. Hoe moeten we dat bekijken?

Heel simpel. Dat tegengestelde is in de wereld, waar het tegengesteld is ook licht; zodoende is er voor u geen enkele negativiteit. En ik begrijp dat u dit als mens moeilijk kunt volgen. Want u bent nu eenmaal gebonden aan uw stoffelijke dimensies. Maar neem het van mij aan, het klopt.

Hoe kan vooruitziendheid ontwikkeld worden?

Door er geen aandacht aan te geven.  Voilà, antwoord is 100% correct.

Ja. Hoe meer je dat wilt ontwikkelen, hoe minder dat het gaat. Geef er geen aandacht aan en u zult opmerken dat het spontaan zich ontwikkelt. En dan geloven ze mij niet hé. Dan denken ze dat ik ze in het ooitje neem. Nee. Het is niet waar. Ik zeg hier hoe het functioneert. Mensen willen altijd een zeer moeilijke uitleg, met zeer veel tierlantijntjes er rond.  Sorry zo werkt de kosmos niet. Weet u, de kosmos werkt op de simpelste manier die je kunt indenken.  En dat is juist de moeilijkheid voor de mens. De mens wilt het altijd ingewikkeld maken. Nou ja. Volgende vraag.

We weten dat de kundalini voor de westerse mens kan stijgen tot de atlas. Hoe gaat dan de ontwikkeling van de 6e chakra in zijn werk?

Nou, lieve dame die kundalini is een energiebaan en die kan zelfs verder stijgen dan die zesde chakra. Die kan zelfs door uw lichaam gaan en u vernietigen.  Nu als westerling, houd u daar niet te veel mee bezig. Eerst en vooral, als westerling heb je een voertuig gekozen dat niet de ingesteldheid heeft om heel bewust met deze zaken  te gaan spelen. En neem aan dat ik weet over wat ik praat. Regelmatig krijgen wij westerlingen aan onze zijde die zich beklagen dat ze toch zo goed waren met het opwekken van de kundalini; en nu zitten ze aan onze kant en dan nemen ze ons dat niet in dank af. Nou wij hebben niet gezegd dat zij daar zo mee moesten trachten te experimenteren, maar goed. Kijk eens hier.

De kundalini is een energiezuil. Die functioneert. Maar ik geef jullie allen één gouden raad. Laat die kundalini voor wat hij is. U westerlingen bent niet, genetisch gezien, bij machte deze zaken te hanteren zoals een oosterling, die genetisch een totaal andere opbouw stoffelijk heeft om daarmee om te gaan. Klinkt misschien ingewikkeld, maar is in feite simpel. Westerling, blijf met uw pollen van de kundalini, voor de oosterling is het iets anders. En op het ogenblik dat u gewoon uzelf zijt en uw aura gebruikt voor wat hij moet gebruikt worden en uw chakra’s gebruikt voor wat ze moeten gebruikt worden, dan zal voor u als westerling deze energiebaan zich normaal gedragen en een harmonie hebben, zo goed in zijn stromingen die er aanwezig zijn. Met als gevolg dat u daar het maximum kunt uithalen wat er in mogelijk is.

Kijk ik ga er iets aan toevoegen en dat is naast de kwestie. Jullie hebben gekozen voor een incarnatie in een westers lichaam. Dat wil zeggen dat jullie een westerse evolutie hebben gezocht. En wat je nu vraagt en doet, is eigenlijk oosters. Neem mij niet kwalijk maar je hebt er geen zaken mee. Je hebt er niks mee te maken. Want anders had uw lichaam of sorry uw geest nu een lichaam in het Oosten gezocht. Maar natuurlijk in het Westen is alles wat uit het Oosten komt heel mooi, heel heilig, heel interessant. Sorry u vergist zich. U bent hier geïncarneerd om hier volgens hetgeen wat hier mogelijk is, te ervaren. Ten andere als je het dan toch wilt weten, lieve mensen, velen van jullie hebben al in het oosten gezeten en wensten er niet terug te incarneren. Zo, nu weet je dat ook.

Er is sprake van een 6de chakra en een 3de oog, waarbij de 6de chakra ter hoogte van de hypofyse zou zijn en het 3de oog met de epifyse. Als er een verschil is, wat is dat dan?

Nou er is fysiek tussen uw hypofyse en uw epifyse een enorm verschil. En uw derde oog, wetenschappelijk, stoffelijk – het is niet juist – zeg ik er al bij op voorhand, wordt gelieerd aan dus de hypofyse. Maar in wezen heeft uw derde oog of uw voorhoofdchakra er niks mee te maken en is regelrecht verbonden met uw kleine hersenen. En van daaruit werkt het geheel.

Uw pijnappelklier of epifyse is iets totaal anders.  Die wordt in sommige gevallen – maar nu loop ik al voor in jullie cursus en straks krijg ik weer naar mijn voeten – beïnvloed, effectief door bepaalde geestelijke impulsen, via de kruinchakra. Maar ik denk dat dat een van de volgende lessen zal aangehaald worden. Maar ik weet er worden nogal veel zaken door elkaar gehaald. Wat wel is – en dat is iets totaal anders – via de werkingen van uw chakra’s worden veel van deze endocriene klieren beïnvloed. Dat wil zeggen dat ook uw hypofyse dikwijls beïnvloed wordt door energieën die via uw aura en uw chakra’s het lichaam bereiken. En dan zitten we op een totaal ander terrein. En daar krijgen we de overgang tussen beïnvloeding van fijnstoffelijk naar stoffelijk en dit ligt, vooral wanneer we dit bekijken op het terrein van elektromagnetische velden.  Voilà, voldoende?

Wat betekent muziek op de achtergrond bij de oefening van de chakra’s in de natuur?

Niks. Voilà, niks. Denkt u nu werkelijk dat u met iets stoffelijks, iets fijnstoffelijks gaat beïnvloeden? Die muziek gaat u stoffelijk aangrijpen, gaat u misschien heel goed doen voelen en vanuit dat goed voelen kunt u dan effectief een grotere harmonie opbouwen. Maar zoals u de vraag stelt, moet ik kort en bondig antwoorden: niks. Verstaat u het verschil? Nou, zo moeilijk is het toch niet, hé.

Kijk er wordt nogal dikwijls door de mens gezegd – en och, wij weten dat ook hoor – klanken gaan dat en dat beïnvloeden. Soms klopt dat. Zeker wanneer we magisch werken, kun je met klanken bepaalde zaken beïnvloeden. Maar dat is een totaal ander proces. En zoals de vraag hier is gesteld: Nee, je gaat niet met muziek, niet met klanken, noem maar, op uw chakra’s beïnvloeden. Waarom? Uw chakra’s hebben niks te maken met stoffelijke zaken, het is fijnstoffelijk. Wat wel kan, is dat je door de muziek te aanhoren, door dat door uw stoffelijk wezen te laten gaan, je u goed gaat voelen. En van daaruit een overdracht geeft naar uw fijnstoffelijke. Dat goed gevoel, die emotie, die kan dan wel een rol gaan spelen. Maar dus niet in omgekeerde richting. U gaat niet, omdat u bijvoorbeeld laat ons zeggen de harp speelt, uw plexus solarischakra of uw zonnevlechtchakra in hogere regionen brengen. Hoegenaamd niet.  Maar je kunt wel wanneer u harp aanhoort, het gevoel krijgen van: Oh, wat is dit zalig en dat zalige gevoel vertalen naar dus uw zonnevlechtchakra. Dat is mogelijk. Ik denk dat ze mij hier vanavond gaan bekijken nogal met vuile ogen, omdat ik nogal veel zaken van de tafel veeg. Maar, mijn lieve vrienden, het is nu eenmaal zo. Kijk eens hier. Jullie leven in een stoffelijke wereld waar enorm veel blabla wordt verkocht – om het zo te zeggen – en hoe meer blabla, hoe importanter men zichzelf vindt. Maar spijtig genoeg – en dat zien we zeer dikwijls – kloppen de zaken niet en gaan mensen met verkeerde ideeën de wereld in, met als gevolg dat zij dan zaken gaan doen en na verloop van tijd als het ware met hun gelaat tegen een muur botsen en zich dan beklagen.  Dat is dan het beste geval. In het slechtste geval geraken ze aan onze zijde. En dan komen ze zich bij ons beklagen, dan hebben wij het nog gedaan. Maar nee, hé. Dus daarom ben ik heel logisch en zeg ik tegen jullie: sorry zo is het niet.

Er werd gezegd in het eerste gedeelte dat een beeld dat je waarneemt via het 3de oog dat niet positief is, dat we dat zelf in een positieve richting kunnen sturen. Dus eigenlijk veranderen we zelf de wereld.

Dat is een serieuze koppeling die u daar maakt. Kijk, ik ga één zaak zeggen. U leeft in de wereld die u zelf creëert. Er bestaat geen andere wereld als uw wereld. Voilà. Maar om op uw vraag verder te antwoorden. Effectief, wanneer u zich dus openstelt voor negatieve gedachte-invloeden, negatieve beelden, dan is het mogelijk dat u door deze beelden niet te aanvaarden, maar daar wil ik niet mee zeggen dat u daartegen moet gaan strijden, maar door gewoon daar bijvoorbeeld te zeggen van: Oké, die beelden zijn er, maar mij storen ze niet, mij interesseren ze niet. Ik ga mijn weg en je zet daar uw gedachtegang tegenover, dan kunt u effectief voor uzelf en de wereld die rondom u is, een wijziging creëren. Dat klopt. Kijk, cru gezegd hé,  u leeft in de wereld die u zelf verdient. Nou en iedereen die het nu slecht heeft, die zegt: dat is niet waar. Maar dat klopt hoor. U leeft in de wereld die u zelf verdient. Dat wil zeggen: U creëert een wereld door ofwel binnenkomende invloeden, gedachten te aanvaarden of zelf in een negatieve spiraal te gaan of anderzijds in een positieve.

Maar wat er ook gebeurt in uw stoffelijk bestaan, in uw stoffelijk leven, dat moet u op niemand steken, behalve op uzelf. En nu vervloeken ze mij allemaal. Want niemand hoort dat graag. Want het is altijd de schuld van de ander. Het is altijd de ander die oorzaak is dat het mij nu slecht gaat of niet goed gaat of dat ik tegenslag heb.

Nee, nee, lieve mensen dit is niet zo. Zo zit de kosmos niet in elkaar. Als er iets fout loopt, zoek het, zoek het alsjeblieft bij uzelf. Daardoor kun je het wijzigingen, daardoor kan je het in een positieve richting draaien, waardoor hetgeen wat u eerst voor u als een catastrofe ziet plots toch een positieve impact heeft. Maar de meeste mensen doen dit niet. De meeste mensen wijzen met het vingertje. Het is jouw schuld. Het is de schuld van de regering. Het is de schuld van die. Het is de schuld van dat. Fout. Kijk als mens leeft u een leven. U hebt dit gezocht. Uw geest heeft dit gezocht. U doet daar ervaringen in op. Alles wat u in dat leven meemaakt, is een connectie aan u. En het heeft niets te maken met wat een ander, die ook geïncarneerd is, die ook rondom u loopt, moet meemaken. Het vertrekt vanuit uzelf. En of u dat nu graag hoort of niet, ik kan daar niets aan veranderen. Het is zo. En wanneer u uiteindelijk – en ik hoop dat het voor de meesten nog lang duurt – aan onze zijde terugkomt, dan zult u maar eerst goed doorhebben hoe het functioneerde en dan zult u nog eens aan mij denken van: die heeft daar van alles zitten vertellen, maar verdomme het klopt. Dat mag ik hier niet zeggen. Dat klopt nog.

Ja en het klopt, neem het gerust van mij aan. Wat u doormaakt in uw leven, dat is hetgeen wat uzelf creëert. En cru gezegd, lieve mensen, wanneer je ziek bent, welke ziekte het ook is, je hebt ze zelf gecreëerd. Je hebt ze zelf gezocht. Je hebt ze zelf opgebouwd. Wanneer je tegenslag hebt, wanneer je armoede kent, wanneer het je wat tegengaat, je hebt het zelf gecreëerd.

Ik ga er nog een zaak aan toevoegen. Het wil niet zeggen dat het altijd negatief is hé. Het wil niet zeggen omdat je ziek bent, dat dat negatief is. Het wil niet zeggen, omdat je arm bent en niks hebt, dat het negatief is. Zo goed dat het niet wil zeggen, wanneer je steenrijk bent, dat dat negatief is of wanneer je supergezond bent dat dat negatief is. Het is hetgeen in vele gevallen wat uw eigen geest zoekt in dit bestaan. En dat is nou verdomd zo moeilijk voor de stoffelijke mens om dat te aanvaarden. Maar als je dat kunt aanvaarden, dan kun je uit alles uit. En  dan kun je uw weg, waarvoor je geïncarneerd bent, een weg van bewustwording gaan, eigenlijk zonder u te veel te stoten aan stenen, om het zo te zeggen. Och, ik ben weeral te ver aan het afdrijven.

Als je in een kristallen bol kijkt, zijn dat projecties van de voorhoofdchakra?

Wanneer je in een kristallen bol kijkt en wanneer je dit goed doet, zijn dit in vele gevallen projecties die in de totaliteit van uw aura aanwezig zijn.  En die soms via uw keelkop-, soms via uw voorhoofdchakra zich manifesteren. Het kan ook nog zijn via uw hartchakra, zeker wanneer het om zware emotionele zaken gaat.

Nu wanneer je in een kristallen bol kijkt, – wil ik toch even de puntjes op de “i” zetten – is het vooral door het gefixeerd staren in het kristal dat je een vermoeidheid van uw ooglens veroorzaakt, waardoor er mogelijkheid ontstaat dat er beelden geprojecteerd worden. Het is zelfs zo dat wanneer je – en dat hangt een beetje af van persoon tot persoon en hier zou ik zeggen vooral de dames zijn hier geprivilegieerd  – wanneer je dus een beetje aanleg hebt tot helderziendheid, je heel gemakkelijk via een kristallen bol beelden kunt oproepen. Maar daarom hoef je niet direct een kristallen bol te hebben, je kunt dit ook, wanneer je bijvoorbeeld een kom met water bekijkt, kun je hetzelfde doen en er zijn nog zo wel enkele zaken waar het mogelijk is.  Er is soms een wisselwerking, effectief via de chakra’s, maar het is niet direct noodzakelijk. Het kan ook zijn dat het gewoon ontstaat via een optische vermoeidheid die de beelden creëert en die via, algemeen dan, uw aura ook binnenkomen. Nu, er zijn verschillende technieken maar neem van mij aan, iemand die een gevoeligheid heeft qua helderziendheid kan in vele gevallen effectief met een goede kristallen bol serieuze waarnemingen doen.

Hier wil ik nog een kleine zaak aan toevoegen. Tijd bestaat niet. Dus ook de waarnemingen in  een kristallen bol kun je moeilijk in een tijdschema zetten. Het kan zijn dat u iets ziet dat binnen 10 minuten gaat gebeuren, maar het kan even goed zijn dat u iets ziet dat binnen 10 jaar gaat gebeuren. Hier wil ik u de raad geven: wat u waarneemt in een kristallen bol, sla het op in uw hersenen en wanneer u de eerste zaken merkt die overeenkomen met wat u gezien hebt, hou er dan rekening mee. En dan kunt u de beste resultaten bereiken. Voldoende?

Dus mijn taak voor vanavond zit er zo bijna op. Nu, ik weet wel, het eerste gedeelte dat u gehad hebt, was redelijk zwaar. Onze vriend die dat gegeven heeft, was een zeer deskundige. En ja, hij heeft dit nogal, zoals ik het kon opmerken, cassant gebracht. Maar ik moet ervan zeggen: het was wel juist wat hij zei. Dus wanneer je nu de moeite neemt, lieve mensen, van deze zaken verder te bestuderen en vooral, vooral, van er juist mee om te gaan, van het te oefenen, te doen, dan kan ik alleen maar zeggen, dan gaat u er veel voordeel uithalen.

Want weet u, wanneer we de wereld op het ogenblik zo bekijken, het zit hem niet zo goed hé. Het is weer de mens die het licht in de ogen van de ander niet ziet. En dat u uw gewone leraar niet kon hebben, is gewoon omdat er op het ogenblik zoveel werk aan onze zijde is, omdat wij er zoveel binnenkrijgen en zoveel zaken moeten opvangen, ja, dat we op reserve moeten schakelen en op het eerste zicht te zien, denk ik niet dat dit in de eerste periode zal wijzigen.

We kunnen vooral zien dat vooral in Afrika en niet alleen Noord-Afrika, maar ook Midden-Afrika, een echte genocide bezig is. Hetzelfde kunnen we ongeveer stellen in Azië, waar ook de moordpartijen op grote schaal zich verder zetten. Het is nou eenmaal een gevolg van alle veranderingen die bezig zijn. Je zult er rekening mee moeten houden, lieve mensen, dat ook de aarde aardig nog wat gaat meepraten. Dus het ganse plaatje is, wat dat betreft, nogal ingewikkeld en daarom is een avond als deze voor jullie zeer leerrijk. En vooral omdat via hetgeen wat jullie gebracht wordt, je een juistere attitude kunt opbouwen ten opzichte van alles wat rondom u gebeurt, want men gaat u – zeker de komende tijd – nog van alles trachten wijs te maken. De regeringen hier in het Westen vinden het heel boeiend om alle prijzen op te trekken, om alles duurder te maken en met het vingertje te  wijzen naar Afrika en zo verder. Heeft er niks mee te maken. Maar goed, men profiteert ervan en de burger is zoals altijd de goede melkkoe. En zolang de burger dat aanvaardt, ja, kan dat spelletje voortduren. Maar goed, ik wil maar zeggen, ga daar niet in mee. Bekijk het vanuit uw kant en bekijk het positief. Daarmee wil ik zeggen dat alle veranderingen die er op het ogenblik aan de orde zijn, eigenlijk de ontwikkelingen zijn van het nieuwe. Het is nu eenmaal zo dat het oude moet verdwijnen; dat hebben ze jullie al vele malen verteld en ik kan niet meer doen dan dit bevestigen. En we zitten nu in een soort versnelling en ik denk dat deze versnelling nog zal verergeren na bijvoorbeeld de samenkomst van alle hoge broeders met de Wessac. Ik denk dat we in de komende tijd toch voor, ja, een serieuze verschuiving staan op alle gebied wat uw stoffelijke maatschappij aangaat.

Dus begrijp ik best dat uw leraar in het eerste gedeelte vooral het accent heeft gelegd op het feit van: mensen gebruik uw mogelijkheden, maar in de juiste richting. En daar is positief denken een element dat langs geen kanten mag uitgeschakeld worden. Als je dat kunt, zoals het gebracht is, en er zo mee omgaat, dan gaat u veel rondom u zien gebeuren, dat is waar. En dikwijls zul je misschien denken: God wat is dat allemaal? Maar het zal u dan minder raken. En u kunt de weg verdergaan, waarom u hier op deze planeet geïncarneerd bent. En dat is toch het belangrijkste denk ik wat aan de orde is. Want wanneer u zich in de andere richting laat meeslepen, och ja, dan gaat u ook van alles wel leren hoor. En dan komt u achteraf aan onze kant en dan beklaagt u zich dat u niet meegemaakt hebt, waarvoor u eigenlijk deze incarnatie gezocht hebt. En dan moet u meestal op herhaling en velen van jullie zullen dat dan niet aangenaam vinden. Dus dit is een reden te meer om hetgeen wat op een avond als deze gebracht wordt, trachten om te zetten in de praktijk. Zeker wanneer je het bestaan in zijn totaliteit bekijkt.

Bon, ik hoop dat u mij niet kwalijk neemt dat ik dit er even aan toegevoegd heb. En dan gaan we vanavond besluiten zoals gewoonlijk met een meditatie. Och ik wil het gerust aan jullie vragen hoor: heeft er iemand een onderwerp voor een meditatie dat hij of zij graag zou behandeld zien en anders kies ik zelf wel. Maar ik ben altijd bereid van te luisteren. En toen was het stil. Oké. Dan gaan we mediteren over stilte nietwaar.

Meditatie: Eenheid in de stilte

Nu in een tijd van veel lawaai, van zeer veel blablabla en klets, klets, zouden we misschien toch even kunnen overwegen wat de waarde van een stilte is.

Stilte kan inhouden dat je de mogelijkheid krijgt om u in uzelf terug te trekken. Even uzelf in ogenschouw te nemen. Alles wat van de wereld rondom u is, te laten voor wat het is.  Even u af te sluiten van alle informatiekanalen die op het ogenblik alle mogelijke tegenstrijdige berichten verspreiden.

En wanneer u zich dan terugtrekt in uzelf en uzelf omkleedt met licht, het mag gerust een goudgeel licht zijn, een stralend licht. Dan gaat u afgeschermd van alle blabla, van alle klepklep,  in uzelf de rust vinden die eigen is aan de kosmos.

Dan gaat u in uzelf de rust vinden die u terugbrengt naar uw oorsprong, naar de Bron, naar de kracht van waaruit u bent ontstaan. Een kracht die u met uw stoffelijke hersenen niet vatten kunt. Een kracht die zelfs met uw geestelijke mogelijkheden niet verklaarbaar is. Maar ach, dit hoeft niet.

Deze kracht is nu eenmaal de oneindige energie, de oneindige bron die uw ganse bestaan tot hiertoe gestuurd heeft. En wanneer u zich richt tot deze kracht, dan kunnen we zeggen: dan is de stilte overweldigend, stilte qua geluid. Maar het gevoelen, de emotie, de eenheid, is zo sterk, dringt zo sterk tot ons door dat we zelf, als het ware, ons voelen als die bron, als die kracht.

En wanneer we deze eenheid gewaar worden, dan ontstaat er een behoefte om deze eenheid met al het bestaande te delen. Deze eenheid, die zenden we als het  ware de kosmos in, zodat alles wat ook maar één is met dit licht, met deze uitstraling, met ons als het ware fusioneert.  Met ons één wordt.  En zo ontstaat er een wisselwerking, in volledige stilte, maar met een gevoel dat onbeschrijflijk is van eenheid.  Zo ontwikkelt zich de nieuwe wereld. Zo ontwikkelt zich de nieuwe aarde. In een harmonie, in een eenheidsgevoel zonder dat deze mystieke stilte ook maar verbroken wordt. En we voelen onszelf één in deze kracht. We voelen onszelf drijvende op deze kracht. We voelen onszelf versmolten met al diegenen die deze zelfde ervaring doorleven. En zo vormen we de nieuwe mensheid, vertrekkende vanuit een geestelijke kracht, vanuit een niet-opvallen, want de stilte is ons kenmerk. Komen wij als sterke eenheid, als schitterende kristal in deze maatschappij en plaatsen wij deze schittering, deze harmonie, deze kracht in het midden van het gebeuren, zodat de aarde deze kracht kan projecteren naar alle kanten. En dat daardoor al hetgeen wat deze kracht niet aanvaarden kan, langzaam maar zeker zich terugtrekke, langzaam maar zeker de aarde verlatende. Langzaam maar zeker de mogelijkheid creëert om deze stille kracht rond gans de  aarde te doen uitwaaien.

Dan kunnen we zeggen dat onze wereld zich heeft vernieuwd. Dan kunnen we zeggen dat mijn wereld, een wereld is van licht, van kracht, van harmonie. Een wereld die ook voor de anderen een prachtig signaal is. Een wereld die voor de ander een begerenswaardig geheel is. Waar vanuit de stilte, de oneindige liefde overal de plaats inneemt van wat vroeger de chaos was. En zo kunnen we, ieder voor zich, en toch gezamenlijk de vernieuwing van deze planeet, de vernieuwing in de nieuwe tijd op deze aarde bevestigen.  En dat de stilte u voor mag gaan in alles wat u als lichtend doorgeeft aan deze aarde, aan uw planeet, uw moeder van uw bestaan. De kracht in deze kosmos.

Zo, mijn lieve mensen, ik hoop dat ik u hier een eenheidsgevoel heb kunnen schenken. En ik hoop dat u dit gevoelen kunt meedragen wanneer u huiswaarts keert en kunt delen met al diegenen die met u het licht en de vernieuwing in dit licht kunnen en willen aanvaarden.

Besef dat u als groep op het ogenblik het al zo ver hebt kunnen brengen, dat u in deze veranderende tijden, in deze veranderende wereld, als groep reeds een  krachtbron bent om deze veranderingen te sturen. En hoe sterker u zich als groep manifesteert, hoe sterker u zich samen in deze veranderende tijden profileert, hoe meer mogelijkheden er voor ieder van u zullen ontstaan.

Aquarius, de tijd waarin u zit, de tijd van verandering, is vooral, vooral een tijd van samenwerking, durven de handen in elkaar slaan, durven samen voor een ideaal gaan. En u hebt hier op een avond als deze duidelijk bewezen dat u dit kan. Maar dit gaat verder dan alleen maar hier samen zitten. Wanneer u zo dadelijk huiswaarts keert, is de band niet verbroken, integendeel. Besef dat telkens wanneer je u de groep voorstelt, telkens wanneer u aan de groep denkt, u de kracht van de groep hebt en u vanuit die kracht en die harmonie veel zaken kunt sturen, helpen, ondersteunen, enzoverder.

Lieve mensen, ik moet hier stoppen of ik krijg straks van het medium naar mijn voeten dat het te lang geduurd heeft.  Maar denk erover na, wat hier gebracht is. Doe er iets mee. Werk ermee. En je zal zien, het samenzijn hier is zeker geen verloren tijd geweest. Integendeel. Lieve mensen, ik  wens jullie nog zeer veel licht op jullie pad.  En we zien elkaar binnenkort wel weer of horen elkaar binnenkort wel weer, dat is beter uitgedrukt.

Print Friendly, PDF & Email