Het zegel als blauwdruk van uzelf

image_pdf

04 oktober 2011

Zo vanavond is het mijn taak om jullie kennis een beetje verder te zetten. Ik hoop dat iedereen van de aanwezigen de moeite heeft genomen om hetgeen in vorige les naar voor is gebracht grondig door te nemen en aan het werk is geslagen om zijn eigen identificatie via een eigen zegel of een eigen talisman, zoals men het vorige keer heeft naar voor gebracht, te ontwikkelen.

Vandaag moet ik eerst echter een sprongetje opzij moeten maken om verder te kunnen gaan met de les van vorige keer. Er is namelijk het volgende. Ieder mens heeft in de kosmos zijn eigen afdruk, als ik het zo mag uitdrukken. Dat wil zeggen dat ieder mens in de stof op deze aarde een eigen trillingsgetal heeft. Geen enkel trillingsgetal van geen enkele mens is identiek aan dat van een ander. En dat heeft grote voordelen. Zelfs wanneer u zou denken wanneer een eeneiige tweeling eenzelfde trillingsverhouding heeft, dan is dit niet zo. Ook hier zit verschil. Waarom is dit zo belangrijk? Omdat wanneer je dat beseft, je, wanneer je wenst te gaan werken met uw zegel, dat u via die code heel goede resultaten kunt behalen.

Wanneer ik terugkijk naar het verleden en voor de huidige mensheid is de beste terugblik, waar zij nog enige verwantschap mee vertoont, de periode van Atlantis. Dan hadden we al een kennis die het mogelijk maakte in te grijpen bij ieder individu via deze trillings- of getal of hoe je het wilt noemen. U moet zich daar niet te sterk op focussen om te denken dat dit direct stoffelijk vaststelbaar is in formules. De mens doet dat heel graag. De huidige mens doet niets liever dan alles uit te pluizen om dan te ontdekken dat hij niets heeft. En dat hij nog verder van zijn kennis afstaat dan wanneer hij iets in zijn globaliteit zou kunnen erkennen. Maar in de tijd van Atlantis werd dit gebruikt voor velerlei zaken. Onder andere ook in de geneeskunde. Men ging dikwijls op zoek naar stoffen die een harmonische trilling hadden ten opzichte van de personen of de persoon voor wie de stof eventueel een hulp zou kunnen zijn, geschikt zou kunnen zijn. In uw moderne tijd zou u zeggen: ja, dan is dat misschien een vorm van homeopathie of van bloesemtherapie. Het trekt erop. Maar het ging veel verder en de kennis was veel uitgebreider.

Wanneer we dan wat verder kijken en een sprongetje maken bijvoorbeeld naar Egypte, de tijd van de farao’s. Dan kende men deze theorieën maar al te goed, want zij zijn voortgekomen van uit de witte magiërs van Atlantis en men heeft daar niet alleen mee in sterke geneeskunde gewerkt maar men heeft dit ook gebruikt voor allerlei constructies. Dit gaat allemaal veel verder dan de gekende kennis van vandaag over die periode. Tezelfdertijd zien we aan de andere kant van de wereld, bijvoorbeeld waar nu  China is dat men deze zelfde codes herkende en dit is niet moeilijk want het waren de witte magiërs die uitgeweken waren die daar ook de grondslag hebben gelegd, waar een restant op het ogenblik nog van is, de kennis van de acupunctuur en alles wat ermee te maken heeft. Want ook dit is op deze code gebaseerd. En tenslotte zien we eenzelfde fenomeen opduiken en allemaal in dezelfde periode in Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Maar ik spaar jullie de overvloedige gegevens aangaande dit, want dat is maar boekvulling. Maar waar ik naartoe wil gaan is het volgende. Dat reeds vanuit de periode van Atlantis de kennis dat elk individu op aarde, elk levend wezen en daar bedoel ik ook mee dieren, planten en zelfs elk bezield wezen en dan bedoel ik de volledige aarde en alles wat erop aanwezig is, zoals mineralen, gesteente, noem maar op, zijn eigen afdruk heeft, zijn eigen verhoudingen heeft. Maar wanneer je dat beseft, mijn beste mensen, dan begrijp u dat dit enorme mogelijkheden opent, mogelijkheden die veel verder gaan dan uw huidige kennis. Want uw huidige wetenschappelijke kennis gaat wel zeggen van, ja, we hebben van de mens reeds het DNA en zo verder en dat is wel exclusief, enzovoort. Maar dit is nog niet in vergelijking met de kennis die achter de werkelijke verhoudingen in deze kosmos.

Wanneer ik dan zeg dat gedurende de geschiedenis aardig wat ingewijden deze kennis gebruikt hebben om bepaalde theorieën aan de mensheid te geven. We zien zelfs een Paracelsus die daar gebruik van maakt. We zien een Hahnemann die de grondlegger van uw huidige moderne homeopathie is, die daar gebruik van maakt. We zien bij de angelsaksers een zekere Bach die daar gebruik van maakt. En zo zou ik er nog verschillenden kunnen naar voor brengen. Zelfs op het huidige ogenblik zijn er op bepaalde plaatsen in de wereld mensen, die volgens deze theorie die zij misschien nergens gevonden hebben maar wel aanvoelen, overgaan tot het samenstellen van bepaalde producten en bepaalde mogelijkheden. Dit geeft u natuurlijk een enorme voorsprong op alles wat op het ogenblik eigenlijk gekend is.

En dan kom ik terug op het punt van uw eigen identiteit. Het zegel dat zij u laten maken hebben vorige keer of tenminste de aanzet die daarvoor gegeven is. Dit zegel kunt u, wanneer u het goed opgebouwd hebt, gaan gebruiken als zijnde een soort blauwdruk van uzelf. Dat wil zeggen dat wanneer u iemand wilt helpen, of deze hulp nu gewoon spiritueel is, zelfs misschien materieel, dat kan, of op gezondheidsgebied, dat maakt allemaal niet uit. Als u van deze persoon een voorstelling kunt maken – en in deze moderne tijd hebt u wel een paar privileges, namelijk u kunt heel gemakkelijk over een afbeelding beschikken. Vroeger was dat niet zo, het was niet evident dat van iemand een afbeelding bestond, nu wel. En u kunt zich door deze afbeelding in harmonie zetten met deze persoonlijkheid – en dit mag zelfs een dier zijn, dat kunnen zelfs planten zijn die u zo helpt, u kunt zelfs bergen helpen, rivieren helpen, noem maar op. Maar goed ik hou het simpel. Ik hou het gewoon bij een mens, zoals u bent. U concentreert zich daarop. U kunt u inleven in de uitstraling of de trilling van deze persoon. Dan kan u via uw eigen zegel vanuit uzelf daar een wisselwerking doen ontstaan. En waarom dat zegel, waarom die talisman? Heel simpel. Er is niemand onder ons die met zichzelf stoffelijk perfect in harmonie is – misschien gelukkig maar. Maar de uitdrukking die u gelegd hebt in de symboliek van het zegel is dit wel. Dit is hetgeen wat u in de perfecte vorm zijt. Door die combinatie te maken, kun je via uw gedachte-overdracht – en sta mij dan toe te zeggen, het is misschien handig dat u uw eerste lessen over de aura en de chakra’s even terug opfrist – kunt u via dan dat zegel uw evenwichtige trillingsverhouding doorgeven naar degene die u wilt bijstaan. Wat gebeurt er dan? Dan gaat er een herkenning zijn in de ander of het andere en ga je een evenwicht creatie krijgen. Dat is een eerste punt. Een tweede punt daaropvolgend is dat wanneer u bijvoorbeeld ziet dat er bij iemand afwijkingen zijn, u daar via de op aarde bestaande stoffen, via trilling deze weer kan overbrengen. Zo kan u bijvoorbeeld een plant die het minder goed doet heel goed doen reageren, maar kan u ook een mens waar een bepaalde stoornis is, deze in zulke mate in evenwicht brengen dat de stoornis weinig of geen hinder naar voor brengt. Er zijn zeer vele mogelijkheden. Maar het besef is dat u via hetgeen wat u voor uzelf als talisman, als zegel, hebt opgebouwd contacten kunt leggen, harmonieën kunt scheppen tussen zeer velen. En daarom moest ik eerst deze nogal lange inleiding geven.

Het zegel voor u is niet alleen een bescherming. Het is, zoals men in de vorige les het ook omschreven heeft, wel degelijk een zeer goed werkinstrument en wanneer u er mee bezig bent, kunt u zich daar perfect mee afschermen. Maar doordat het een blauwdruk is van wie uzelf bent, zijn er veel meer mogelijkheden, kunt u ook veel meer informatie via deze kanalen binnen halen. En hier komt het weer op aan dat u bij gebruik van uw zegel, uw gevoelen, uw intuïtie een beetje de hoofdrol laat spelen.

We weten allemaal dat het voor een mens niet gemakkelijk is omdat een stoffelijk voertuig nogal veel barrières kent. Zeker, al diegenen die hier aanwezig zijn, hebben een algemene basiskennis, ik zou bijna zeggen algemeen wetenschappelijk, theoretisch. Ieder van jullie heeft in zijn leven al veel gehoord, gelezen, gezien en meegemaakt. En dat is natuurlijk een handicap. Ja, dit klinkt misschien raar. Maar hoe meer u eigenlijk u in studie hebt verdiept in deze moderne tijd, hoe meer dit voor uw magisch werken soms een handicap kan zijn. In die zin dat u moet kunnen afstand nemen van dat puur wetenschappelijke. Want kijk, uw puur wetenschappelijk denken is op bepaalde axioma’s, dogma’s enzoverder gebaseerd. Regelmatig ziet u dat zaken onderuitgaan omdat men het verkeerd had ingeschat. Maar in tussentijd heeft men wel dikwijls vele jaren theorieën verkondigt, die dan niet blijken te kloppen. Uw ganse huidige wetenschap, en neem mij dit niet kwalijk dat ik het zo stel, maar ik spreek uit ervaring, omdat ik levens gehad heb die aardig wat anders inhielden. Ik kan zeggen en durf zeggen uit ervaring dat uw huidige wetenschap heel primitief is. Dat ge uw huidige wetenschap en kennis kunt vergelijken met wat ja, ik zou zeggen een Bosjesman in Afrika kent van de moderne tijd. Misschien choqueer ik u een beetje maar het is gewild. Waarom is dit gewild? Omdat u de zaken anders moet gaan benaderen, anders over de zaken moet gaan denken. En dat kan je maar wanneer u die muren die u rondom u hebt opgetrokken, laat voor wat ze zijn, ze beschouwt als niet bestaande en durft gaan voor hetgeen u aanvoelt, durft gaan voor uw eigen intuïtie, die in vele gevallen misschien lijnrecht zal komen ten overstaan van de praktische en theoretische kennis die u in dit leven hebt opgedaan. De meesten van de aanwezigen hier hebben het grote voordeel dat zij in meerdere levens aardig wat aan kennis, aan ervaring hebben opgedaan. En dat ganse pakket, beste mensen, is bereikbaar voor u. Is bereikbaar voor u via het middel dat we u aan de hand doen, namelijk uw eigen blauwdruk. Want die blauwdruk vertegenwoordigt niet alleen dat huidige stoffelijk voertuig maar vertegenwoordigt ook de achterliggende kennis en basissen die u gedurende uw bestaan en voor de meesten, in mensentijd zou ik kunnen zeggen, toch een paar miljoen jaar, hebt opgebouwd. Ik zeg niet dat je van het ene moment op het andere, ineens alle doorzicht hebt. Dat hoeft ook niet en dat zou verwarrend kunnen werken. Maar en waar ik met jullie naar toe wil is door steeds opnieuw gebruik te gaan maken van de kennis die u nu opdoet, de oefeningen die u nu doet, ga je uw  eigen intuïtie, uw eigen gevoel steeds sterker en sterker aanscherpen. Het gevolg daarvan gaat zijn dat u, na zeer korte tijd – u moet niet denken dat dit een mensenleven duurt – op enkele maanden tijd kunt u ertoe komen dat u via een voor u juist uitgebouwd zegel, telkens weer opnieuw wanneer er u iets gevraagd wordt en u focust zich daar op via hetgeen wat in u opwelt een juiste diagnose, is misschien niet het juiste woord voor iedereen, maar kom iedereen begrijpt dat best, kunt stellen. U kunt hierdoor anderen bijstaan, anderen helpen, op velerlei terreinen. U kunt ook voor uzelf bijvoorbeeld voorkomen dat u in twee sloten tegelijk loopt. Maar die zijn er niet meer zo veel tegenwoordig.

Anderzijds zul je ook opmerken dat veel kennis langzaam maar zeker in u naar boven gaat borrelen als u op deze wijze gaat werken. Waarom? Heel simpel, via uw eigen trillingsverhouding neergelegd in dit zegel kan je en heb je wisselwerkingen, niet alleen stoffelijk, maar ook geestelijk. Fijnstoffelijk zit daar ook voor een beetje tussen. Al deze zaken komen opnieuw als het ware voor u in een beweging. En telkens wanneer er ergens iets in u getriggerd wordt, krijg je als het ware een connectie naar de kennis die aanwezig is. Zo zult u opmerken dat u in uw handelen naar anderen toe, zaken naar voor gaat schuiven, waarvan je zegt, hé, ik wist niet dat ik dit in mij had. Was ik dat nou? Toch zal dit meer en meer voorkomen. En telkens weer opnieuw zul je opmerken dat deze zaken die naar voor komen en die door u dan gebruikt worden toevallig de meest juiste zijn. De meest juiste indrukken, de meest juiste correcte gegevens, enzoverder. U zou dit kunnen omschrijven als witte esoterische magie omdat er misschien geen andere benaming voor direct vindbaar is. En u moet niet proberen van: ik ga nu even analyseren wat is er nu gebeurd? Want op dat moment bent u het al kwijt. Zo werken deze zaken niet. Deze zaken werken over alle wetten van de stof en grenzen van de stof die u kent. Een kleine raad die ik zeker aan de jongeren zou willen meegeven, is de volgende. Wanneer u hiermee meer en meer aan de slag gaat, neem voor uzelf een kleine moeite van hetgeen wat je zo opmerkt, te noteren, vast te leggen. Neem een schriftje en schrijf het op. Nee, niet de moderne wijze van, ik zal het even in mijn computer steken of ik zal het even in mijn telefoontoestel steken, want dat is allemaal gemakkelijk. Nee. Fout. Schrijf het gewoon op in een gewoon schriftje. Plaats er eventueel de datum bij. Dan zal u kunnen opmerken, na verloop van enkele maanden dat er een soort lijn in zit. Dat er voor u een soort ongeschreven programma in aanwezig is. En dit heeft dan een voordeel dat u na verloop van tijd zaken spontaan gaat herkennen en onmiddellijk weet hoe je er met moet omgaan, hoe u moet handelen. En in een tijd zoals deze waarin jullie leven is dit meegenomen. Dit kan voor u heel veel problemen voorkomen. Dat alles omdat u gewoon teruggaat naar de basis van het bestaan, het individuele gegeven.

Ik hoop dat iedereen nog kan volgen. Ik tracht het zo simpel mogelijk te houden. Anders moet u maar even stop roepen hé.

Goed. Wanneer u nu vanuit uzelf steeds meer met deze zaken gaat werken, dan gaat u ook voor uzelf steeds een groter evenwicht kunnen realiseren. Maar daar komt wel bij dat u moet rekening houden dat u beschikt over een stoffelijk voertuig waarvan ik al in het begin van de avond gezegd heb dat dit voertuig niet tot de perfectie behoort. Verre van. Dat wil ook zeggen dat u voor uw eigen energiepotentiaal en zo ook voor uw eigen gezondheid stoffelijk, moet rekening houden dat u toch regelmatig uzelf rust gunt. Dat u een beetje breekt zeker met de gewoontepatronen van uw huidige maatschappij. Daarmee bedoel ik alles moet zeer vlug gaan, alles moet altijd maar gebeurd zijn en we hebben eigenlijk geen tijd. We hebben zelfs geen tijd om rustig te eten. We hebben geen tijd om rustig een boek te lezen. We hebben geen tijd voor niets, want wij moeten toch zoveel doen. Deze houding is voor jullie, die met andere krachten willen werken, fout. Dit klinkt misschien reeds zwaar voor sommigen want zij zijn zo verhangen aan hun gewoontepatronen dat zij dit moeilijk willen aanvaarden. Ik zeg niet kunnen want kunnen kun je altijd, willen is iets anders. Men heeft dan alle mogelijke argumenten om niet te volgen. Ik heb te veel mensen die ik moet zien. Ik heb te veel verplichtingen die ik moet nakomen. En ik moet voor dit en voor dat zorgen. En als dat niet in orde is, kan dat niet. Ieder voor zich van de aanwezigen hier kan dit invullen. En besef goed dat u zichzelf iets wijs maakt. U kunt het anders aanpakken. Om te beginnen als u wilt gaan verder evolueren en resultaten hebben uit hetgeen je hier leert, dan is het voor ieder van u nodig dat u zeker de gewoonte maakt van dagelijks in uw drukke bedrijvigheden een rustperiode in te lassen. Een rustperiode waarvan we zeggen van, kijk van minimum vijftien minuten tot dertig minuten. Een periode dat u zich in alle rust kunt afzonderen, dat u een beetje mediteert, nadenkt, is gelijk wat u doet, maar dat u zich terugtrekt van de druk die op u gelegd wordt. Want, en nu komt het mooie, beste mensen, wanneer u aan de slag gaat en de meesten van u zitten te popelen om te experimenteren met uw zegel, dan zult u moeten leren dat – en ik zal het in een voorbeeld trachten te stellen. Er is iemand die u spirituele raad heeft gevraagd. En u bent erin geslaagd deze te geven via de werkwijze die ik hier naar voor heb gebracht, dan is het voor uw stoffelijk lichaam ook voor uw geestelijk, maar dat ligt anders, maar ik spreek voor uw stoffelijk lichaam, van belang dat het een rustpauze kan inlassen en dat het terug zijn eigen patronen, zijn eigen evenwichten, herstelt. Want u hebt gegeven, u hebt doorgegeven, en u zult dikwijls opmerken dat dit soms meer is dan dat u gedacht had. De grootste fout die u kunt maken is wanneer u na zo een handeling, zegt en nu moet ik snel boodschappen doen, of ik moet snel patiënten zien, of ik moet snel dit of dat doen. Nee. Wanneer u voor uzelf, de rust in acht neemt, dan zal u ook opmerken dat u na die periode veel meer energie hebt, veel actiever kunt zijn. Wanneer u dit niet doet zult u voor uzelf, stoffelijk gezien, langzaam maar zeker, meer vermoeidheid opbouwen met alle gevolgen van dien. Want vermoeidheid voor een stoffelijk lichaam, in tegenstelling voor ons, maar voor jullie stoffelijk lichaam, creëert afvalstoffen die dus in uw lichaam eigenlijk niet zo een goede plaats hebben. Daar moet je daar weer beginnen aan werken met alle gevolgen van dien. Dus simpel naar voor gebracht, wanneer u op deze wijze aan de slag gaat met uw eigen kracht neergelegd in dit zegel dat tevens een amulet voor u is, dan zijn er wel enkele grondige spelregels die u in acht dient te houden. Waar u zich een beetje dient naar te schikken om voor uw stoffelijke voertuig de evenwichten te behouden. En zo ook steeds verder te kunnen doordringen via uw geestelijk zijn in de mogelijkheden die uw totale wezen bezit.

 Verder kan ik er nog aan toevoegen – en dan ga ik dit voor deze avond afronden want anders wordt de les voor jullie te zwaar, maar ik wil er nog wel aan toevoegen – dat de kennis die u zo opdoet, dat deze voor u is. Dit wil zeggen u kunt deze kennis delen met degenen van de groep, is geen probleem. Maar u kunt deze kennis niet delen met buitenstaanders. Waarom kunt u deze met buitenstaanders niet delen? Omdat zij deze niet zouden begrijpen. Het gevolg daarvan zou zijn dat er naar u toe aardig wat aan negatieve reacties en disharmonie zou kunnen geprojecteerd en zal geprojecteerd worden. Wanneer u in de toekomst ver genoeg staat. Wanneer u deze kennis als normaal beziet, normaal kunt gebruiken, wanneer uw schrift bij wijze van spreken al vol is geschreven met mooie resultaten, dan zult u zover zijn dat u voor uzelf aanvoelt en de mogelijkheid zich aandient om dit wel door te geven. Maar dan kan u dit onder uw eigen verantwoordelijkheid doorgeven aan degene die ervoor open kunnen staan en die onder uw leiding dit dan weer aanleren. Onder uw verantwoordelijkheid, want vergeet niet zoals wij de verantwoordelijkheid voor jullie nu dragen door deze kennis aan u door te geven, want deze gaat veel verder dan de woorden die hier gesproken worden, zo zal binnen dit en geruime tijd – wanneer u dit goed onder de knie hebt – het uw verantwoordelijkheid weer zijn om het weer aan de volgende generaties door te geven. Dit is een kennis die nooit is verloren gegaan. Maar dan bent u wel degene weer die er de volle verantwoording voor moet opnemen tot degene die u opleidt ook weer verder kan doorgeven. Dus om de goede orde van zaken wil ik dus dit er als slot aan toevoegen dat je binnen de groep, onderling alles met elkaar kunt uitwisselen en kunt toetsen. Maar dat u buiten de groep, zeker in deze tijd van chaotische toestanden, dit niet kan maken. Nu u moet niet denken dat wij vanuit onze kant met een stok achter de deur staan wanneer iemand de spelregels overtreedt om je op de vingers te tikken. Oh, nee. Maar we kunnen wel zeggen dat wanneer u deze harmonieën breekt, u het zelf bent die de terugslag krijgt. Daar kunnen wij niets aan doen. Dit klinkt misschien ook weer raar. Maar wij als entiteiten mogen jullie de kennis doorgeven, mogen jullie helpen, maar wij hebben niet het recht – en let daar goed op – wanneer u per se uw eigen vingers wilt verbranden, om het zo uit te drukken, van dit tegen te houden. Wij hebben enkel maar het recht om u te zeggen, let op, dat zijn spelregels. Als u zich binnen dat kader niet houdt, dan is de kans groot dat er door uzelf, voor uzelf, dus problemen ontstaan. Maar beste mensen, ik denk dat dit voorlopig niet aan de orde is, en wanneer er bepaalde zaken zijn die voor jullie onduidelijk zijn, heb je altijd nog de mogelijkheid om een vraag te formuleren en een antwoord erop te krijgen.

Zo, beste mensen, ik zou zeggen, herbeluister heel goed hetgeen wat ik hier vanavond gebracht heb. Voor sommigen onder u is het zeer veel waard. En of dat je het nu naar het stoffelijke terrein trekt of naar het spirituele, het heeft op beide terreinen zijn waarde. Ieder kan daar iets voor zichzelf in vinden waar hij of zij, eigenlijk dadelijk mee aan de slag kan.

Vragen.

  • Ik ben momenteel emotioneel onstabiel. Ik vermoed dat het zegel een hulpmiddel hiervoor zal zijn, maar zijn er nog andere tips?

Dat iemand zich – en dit is niet alleen aan de vragensteller gericht maar voor iedereen – zich op dit moment emotioneel instabiel voelt, komt vooral omdat je geen aandacht besteedt aan de afscherming die we u al hebben aangegeven in vorige lessen in deze tijd. Het is een tijd waar enorm veel invloeden op iedereen afkomen en wanneer u uw gedachten niet in de hand houdt, dan krijgt u een aanhechting, meestal via het astrale van heel veel gevoelens, heel veel invloeden die u beter niet zou ondergaan. Het zegel kan u hierbij zeer goed helpen in die zin dat u wanneer u op het zegel fixeert, daarbij u in het licht stelt en uzelf als het ware ziet in een lichtende cocon waar geen negatieve invloeden, zij gedachten, zij trillingen, noem maar op, door kunnen, maar waar alleen maar met het licht in harmonie zijnde zaken kunnen inkomen, dan zult u heel snel opmerken dat er aardig wat stabiliteit bij u en bij ieder die het probeert, zal optreden. Je leeft in een zeer chaotisch duistere periode. Is evident. Het heet de afbraak van het oude en die moet tot op de bodem gebeuren. Het is goed bezig maar daarin moet u zelf zorgen dat u voor uzelf dus de afscherming opbouwt. We kunnen u daarin tips geven, ja, zoals deze die ik nu aanreik. Maar het is toch uzelf die het moet uitvoeren. U kunt misschien – en dat is iets dat praktisch voor de mens nogal heel gemakkelijk gangbaar is – wanneer we zeggen: u plaats zich onder het licht, dat u voor uzelf, bijvoorbeeld, een klein signaal inbouwt. Dat mag zijn wat wilt. Sommige mensen zouden zeggen, kijk wanneer ik met mijn hand door mijn haar wrijf, dan ben ik omsloten door het licht. Of wanneer ik met mijn tong bijvoorbeeld even over mijn gehemelte of mijn tanden gaat, dat is voor mij het signaal. Anderen zullen misschien zeggen als ik vingers kruis, Het is gelijk. Zoek iets voor u uit dat tot uw spontane bewegingen behoort die niet opvallen. En fixeer dat als zijnde, als ik die beweging doe, dan ben ik omgeven door licht, ben ik afgeschermd tegen alles wat voor mij onevenwicht of disharmonie veroorzaakt. En u zult zien, beste mensen, dat werkt heel goed. Dat is in het begin een beetje oefenen, misschien de eerste dagen heel bewust het honderd keren achter elkaar terug doen, telkens weer opnieuw, maar na enkele dagen is dit zo in uw stoffelijke hersenen verankert dat wanneer u iets aanvoelt dat u niet ligt dat u dit automatisch doet en dat u afgeschermd bent. En zo ziet u kleine zaken kunnen enorm verstrekkende gevolgen teweegbrengen ter bescherming van uzelf.

  • Hoe kun je het zegel het beste gebruiken als je voor iemand anders wilt werken? Is dit in de hand houden of is dit op het lichaam dragen genoeg of ergens in de buurt leggen?

Ach, dat hangt een beetje van persoon tot persoon af. Je mag dat vasthouden. Maar dat is niet noodzakelijk. Je mag dat voor u leggen. De kwestie is dat u zich erop fixeert. U mag dit zelfs, wanneer u dit wenst, zo verpakken dat u het op uw lichaam kan dragen. Dit mag allemaal. Waar komt het op aan? Dat u weet dat u met dit zegel werkt. Dat dit zegel in uw aura, aanwezig is. En dat het voor u de weergave is van wie u bent en waar u mee bezig bent. En ja, voor de ene mens zal dit gemakkelijker zijn wanneer dit voor hem of haar ligt en dit kan bekijken, voor de andere mens is dit misschien weer gemakkelijker als dit in de portefeuille zit en voor een ander is dit misschien gemakkelijker wanneer ze het rond de hals draagt. Maakt niet uit. Dit is individueel. Neem hier hetgeen wat u aanvoelt dat voor u het beste is. En dan zal je zien dan werkt dit perfect.

  • Bij het maken van een zegel komt de Lotusbloem sterk naar voren. Kan ik dat symbool gebruiken en ik ben geen tekenaar als ik bijvoorbeeld een wolf in gedachten krijg, moet ik deze dan tekenen of mag het woord wolf ook zijn?

Kijk eens hier. De lotusbloem is iets heel specifiek. En dat kan u zeker gebruiken. Want de lotusbloem verwijst naar een connectie die u hebt uit vorige levens. Zo simpel is het. Wanneer u niet kunt tekenen, wat maakt het uit. Een kind kan ook niet tekenen. Wanneer een kind een wolf tekent zal het misschien een paar cirkeltjes maken met een paar streepjes onder. Het komt er niet op aan dat uw zegel een perfect schilderij is. Het komt erop aan dat u erin legt wat u voelt. Wanneer u zegt: ik voel dat de wolf erin moet dan kan u een wolf tekenen met een paar streepjes. Of u kan effectief het woord wolf erin schrijven. Het bent u! En het maakt niet uit hoe u het daarin brengt. Bent u een Michelangelo dan schildert u er misschien een levensechte wolf in. Maakt niet uit. Maar misschien bent u Picasso en dan brengt u een wolf in wat kleuren, driehoekjes en cirkels aan. Het maakt niet uit. Het is hetgeen wat in u leeft wat u vertaalt, wat u in het zegel legt. En nog iets, lieve mensen, dit zegel is een levend geheel. Eens dat u dit zegel gemaakt hebt, wil dit niet zeggen dat het na verloop van tijd niet verfijnd kan worden. Het enige wat niet mogelijk is, is dat u het zegel vernietigd. Eens dat u een zegel hebt bevestigd, blijft het. U kunt het aanpassen, u kunt het versterken, enzoverder. Maar u hebt niet de mogelijkheid om het te vernietigen. Mensen denken soms, ah ik zal het verbranden of ik verscheur het en het is weg. Nee. U hebt iets van uzelf gecreëerd. U hebt een stempel gezet in de kosmos, als het ware. En die stempel blijft. Die haalt u niet meer weg. Het zou ons te ver leiden op een avond als deze om dit uit te leggen waarom dat dit zo is. Maar het is toch belangrijk dat u beseft dat het zo is.

  • Als je een zegel ontwikkeld hebt en je maakt er kopieën van zowel handmatig of met een machine, een kopieermachine bijvoorbeeld, moet je dit dan opnieuw instralen?

Kijk. Dit zijn heel mooie vragen en ik ben blij dat je ze stelt. Maar het toont aan dat je nog steeds niet doorhebt waar het over gaat. Eens dat u voor uzelf het zegel hebt bevestigd is het iets dat in de kosmos aanwezig is. Het is niet dat stukje papier of zelfs wanneer dat u het graveert op een zilveren plaat, dat telt. Nee. Het is hetgeen wat erin neergelegd is dat telt. En of u dat nu op een moderne wijze met een modern toestel kopieert, duizend keer. Of u kopieert dat op de oude wijze met pluim en inkt, dat maakt niet uit. Begrijp dit goed. Het is niet dat kopietje of dat zegeltje in de stof dat de waarde heeft. Nee. Het is hetgeen wat er ingelegd is. Het is hetgeen wat het naar voor brengt dat telt. En daarom heb ik daarjuist ook gezegd: eens dat je het samen hebt gesteld, is het niet meer verwijderbaar. Dit bestaat, het is in werking en het blijft werken. En u moogt op een moderne manier er een kopie van maken. Maakt niet uit. En u mag het ook met de hand terug kopiëren. Maakt niet uit. Het is het ganse geheel dat u daar hebt van uzelf neergelegd dat de kracht is, dat de werking is. Besef dat goed. En ja waarom zou u er niet, in deze moderne tijd, er geen kopie van maken. Het is gemakkelijk. En het is telkens opnieuw dat je dan ziet van oh, dat is het.

  • Ik heb het moeilijk met het feit dat mensen al dan niet verwittigd afwezig zijn in de groep omdat ik me de groep altijd als geheel het voorgesteld om mee te werken. Kan u hier iets over zeggen.

Oh ja. Ik kan hier zeker iets over zeggen. Er is in het begin van deze groep gezegd dat dit op vrijwillige basis is. Langzaam maar zeker is deze groep sterk naar elkaar toe gegroeid. Er is ook gezegd, in het begin, dat, als je niet aanwezig kunt zijn punt één, tenminste de beleefdheid te hebben van dit te melden. En punt twee dit zoveel mogelijk te vermijden. Naargelang de groep verder groeit en het besef van lid zijn van een geheel, is het dus duidelijk dat u niet te pas en te onpas wegblijft. Degene die dit niet aanvoelt, hoort niet thuis in de groep. Zo simpel is het. En maakt u daar echt geen zorgen over zij verdwijnen rustig aan uit de groep, zonder enig probleem. Het enige wat wij doen is trachten zoveel mogelijk te voorkomen dat de terugslag te zwaar is. Maar bij sommigen kunt je dat toch niet vermijden.

  • Ik kom op het moment altijd maar veren van vogels tegen. Wat is eigenlijk de betekenis van een veer van een vogel?

Kijk, dit is redelijk individueel. Veren hebben op aarde gezien, vele betekenissen. Maar wanneer een persoon hier in deze streken steeds veren tegenkomt, dan moet ik daarop zeggen, dat dit niet betekent dat hij zoals de indianen in Amerika een hoofddeksel moet gaan dragen van veren. Maar dan betekent dit hier in het westen dat je de zaken lichter moet gaan opnemen. Wanneer u geconfronteerd wordt met veren, steeds weer opnieuw, wil de kosmos u duidelijk maken dat u aan te veel zaken te zwaar tilt, dat u beter zoals een veer licht en luchtig beweegt en uw eigen weg volgt. Zonder op alles te zwaar na te denken en te veel problemen te maken. De veer hier zou je als symbool kunnen zeggen van lichtheid binnen het licht. Dus voor degene die deze vraag naar voor brengt die zal wel begrijpen wat ik hiermee wil zeggen. Maak het uzelf in het leven niet zo moeilijk.

  • Dat waren de vragen broeder.

Goed. Dan geeft u mij de tijd om nog even verder te gaan op het eerste gedeelte. Och nee, ik zal jullie het niet te zwaar maken. Maar er is toch iets dat u misschien nog handig kan gebruiken. Zeker in de tijden die komen. Weet u, wanneer u er wilt voor zorgen dat een lichaam in evenwicht is, wanneer het binnen het stoffelijke lichaam en het fijnstoffelijk en het geestelijk in harmonie kan zijn, dat u heel veel zaken gewoon kan overdragen. In uw moderne tijd staat u daar niet bij stil want dan gaat u gewoon denken aan, dit is hocus pocus. Doch niets is minder waar. Wanneer ik in mijn tijd, bijvoorbeeld iemand tegenkwam die nogal zwaar op de hand was. Dan zou ik die in vele gevallen kunnen helpen of heb die geholpen met bijvoorbeeld heel hoge verdunningen van bepaalde planten. Planten die in die tijd bestonden die nu niet meer bestaan en die al lang veranderd zijn maar dat maakt nu niet uit. Waar ik naartoe wil met jullie is dat in plaats van wat op dit moment meestal aan de orde is – en dit hoort ook in de afbraak van het oude – de moderne scheikunde met al zijn mogelijke scheikundige ingewikkelde formules is eigenlijk niet de oplossing voor de mens. De oplossing voor de stofmens zit hem in het heel kleine, het heel fijne. En daar moet je eens over nadenken. U gaat meer resultaten kunnen bereiken, bijvoorbeeld wanneer u verkouden bent, met dus het nemen van heel hoge verdunningen van bijvoorbeeld linde, van kamille, van longkruid. Ik haal er maar een paar aan maar daar moet je even over nadenken en verder redeneren. Hoge verdunningen daar bedoel ik mee dat u toch komt in moderne uitdrukkingen tot een D30 of meer, en dat u deze in minimale mate aan het lichaam geeft. Wanneer u dan tegelijkertijd werkt met hetgeen wat wij u meegebracht hebben of aangebracht hebben, zult u opmerken dat er heel eigenaardige verschijnselen optreden, dat zaken veel sneller in evenwicht komen en recupereren.

Een andere techniek en die is eigenlijk wel gekend maar niet toegepast, is het gewoon in contact brengen met bepaalde stoffen. Stel, u hebt iemand die ijzertekort heeft. IJzer kunt u niet via medicatie aan de mens toedienen. Wat de huidige geneeskunde ook wil zeggen en bewijzen, ze zullen er nooit in slagen van via een scheikundige formule aan een lichaam de nodige ijzerstoffen toe te voegen. Dit kan gewoonweg niet. Wil men niet weten. Maar goed. De verkoop moet doorgaan. Maar wat u wel kunt doen en wat men zelfs al in Atlantis deed, wat men op het ogenblik ook in China doet en zelfs op het ogenblik in bepaalde Zuid-Amerikaanse streken, is gewoon metaal bijvoorbeeld in contact brengen met zuiver bronwater. U neemt een stuk ijzer en u geeft dus dit ijzer contact met bronwater. De trillingsverhouding van het ijzer en de trillingsverhouding van het bronwater komen samen en u laat het bronwater innemen door degene die ijzertekort heeft. Is niet veel technisch aan. Het is heel simpel. Maar wanneer u dit dan via de weg doet die hier beschreven is, gaat u eigenaardig genoeg opmerken dat de persoon die bijvoorbeeld reeds lang chronisch ijzertekort heeft en die misschien als een gans apotheek ijzerpillen gepakt heeft en er nog niet van af is, maar misschien wel met een geblokkeerde darmwerking zit, dankzij deze formule van gewoon dit bronwater in te nemen, ziet zijn ijzerniveau van het lichaam op evenwicht komen, plus zijn darmfunctie zal zich normaliseren wanneer alle scheikunde er terug uit is.

Ik wil hier maar met deze voorbeelden naar voor brengen – en ik zeg niet dat u nu morgen allemaal daarmee moet gaan experimenteren, dat is de bedoeling niet – wat ik hiermee naar voor nog wil brengen – en daarmee sluit ik deze avond af, voor wat mijn gedeelte betreft – is het volgende. Wanneer u via uw zegel en via, deze wetmatigheden handelt, dat u heel veel resultaten kunt behalen op een wijze die met de meeste moderne middelen helemaal niet haalbaar zijn. Binnen dat kader zitten duizenden mogelijkheden. Maar wanneer ik zie hoe op het ogenblik uw wetenschap mee in de chaos alles verwerkt, dit wil zeggen, het menselijk lichaam aanvalt langs alle kanten en vernietigt langs alle kanten, ja, dan stelt dit toch grote bedenkingen. En dan is het misschien wel interessant om een avond als deze voor mij hier af te ronden met het denkbeeld van, het kan ook op een opbouwende wijze om op allerlei mogelijke terreinen resultaat te krijgen. Niet met grootse ingewikkelde formules, maar met heel simpele handelingen. En neem mij van mij aan, de voorbeelden die ik hier gegeven heb, zijn al duizenden jaren in toepassing geweest en hebben naar het stoffelijke voertuig hun resultaat reeds lang bewezen, om het dan wetenschappelijk uit te drukken. Wat niet mijn sterke kant is, of ik wil het zelfs niet als mijn sterke kant bezien. Maar het is meegegeven omdat u deze avond er verder zou over kunnen nadenken.

Beste mensen ik ga mij nu terugtrekken want degene die met u de meditatie gaat leiden gaat een andere entiteit zijn. Dit is niet mijn opdracht voor vanavond. Ik denk dat ik vanavond u hier alles gebracht heb wat ik moest brengen. Ik hoop dat u ermee tevreden bent, dat u tevreden bent met de antwoorden die ik u gegeven heb. Maar vooral hoop ik, beste mensen, dat u er iets mee gaat doen, dat u gaat proberen, dat u  ermee als aan de slag gaat en dan kan ik zeggen, samen met u, dat deze avond echt waard is geweest van hier met elkaar samen te zijn en deze kennis door te geven.

 

Meditatie: Het zegel als werkinstrument.

Ik stel voor, lieve vrienden, van een meditatie te houden over hetgeen wat ge vanavond hier als leerstof gekregen hebt. Ik zou zeggen, je hebt allemaal in uw hoofd, uw zegel. U hebt allemaal in uw hoofd hoe je daaraan gewerkt hebt, wat dit voor u betekent. Wel projecteer nu eens dit geheel hier binnen de kring. Sta mij toe rondom ons hier een cirkel van goudgeel licht te leggen. Een zachte cirkel en stel u voor, schrik niet, dat dat goudgeel licht deze cirkel opvlamt als een vurige kring rondom ons, een speling van goudgele vlammen, van een prachtig energetisch veld. En wij zijn allemaal binnen dit veld, een eenheid, een kracht. En die vlammen worden ondersteund door wat we zouden kunnen zeggen, de lucht, blauwe bewegingen van de atmosfeer. En de blauwe bewegingen van de atmosfeer op die gouden vlammen die veroorzaken prachtige kristallen. Je krijgt er het water dat zich omvormt tot een prachtige, schitterend kristal. We hebben nu de basis, dus we kunnen zeggen dit is onze planeet, de aarde. Daaruit hebben we de prachtige gouden vlammen, het blauw van de atmosfeer, van de lucht en de kristallen van wat we zouden kunnen omschrijven, het water in zijn mooiste vorm. Deze zaken omringen ons nu, want die zijn onafscheidelijk deel van ons.

En wanneer we zo een kring hebben dan kunnen we die kring richten. We kunnen ons richten naar de krachten van het Noorden, en dan richten we ons naar de krachten van het Zuiden. Zo krijgen we één lijn. Vervolgens richten wij ons naar de krachten van het Oosten en de krachten van het Westen. Zo krijgen we een tweede lijn. En wanneer we die lijnen binnen deze figuratie zien dan hebben we een perfect kruis: een kruising van de wegen, een kruising van de energieën, een kruising van de krachten. Wanneer je dit goed bekijkt zie je een perfecte balans, een perfecte harmonie. En zo brengen we alles tezamen. En in deze samenvloeiing, in deze kosmische harmonie, die we visueel hebben opgebouwd, daar bevinden wij ons in. Wij, die hier ons gesymboliseerd hebben in een zegel. Een zegel die enerzijds een talisman is, anderzijds een amulet. Een werkinstrument waarin we onszelf kunnen uitten op een esoterisch-magische wijze in ons stoffelijk bestaan. Een werkinstrument dat voor ons mogelijkheden creëert, deuren opent, om in deze veranderende wereld steeds weer het juiste, het meest harmonische, niet alleen voor ons maar voor de ganse omgeving te kunnen realiseren. Is het geen mooie gedachte? Is dit geen krachtige gedachte? Te beseffen dat we een werkinstrument hebben dat wat er ook plaats grijpt in ons leven, we steeds weer het juiste kunnen verrichten, de juiste daad kunnen stellen, op de juiste plaats kunnen zijn, de juiste gedachten kunnen hebben, het juiste aanvoelen, de juiste intuïtie. Dat is hetgeen wat hier nu aanwezig is, dat is hetgeen wat hier nu in harmonie is bevestigd door al hetgeen wat ons nu omringt en ons maakt tot één grote kracht. Dit is hetgeen wat onze zegel maakt tot een onverwoestbare kracht. Een kracht die staat voor licht, die staat voor harmonie en die tevens voor ons staat voor bewustwording, voortgang in de totaliteit. Het zegel is onze blauwdruk. Onze blauwdruk die we meegekregen hebben toen we uit de bron zijn weggevloeid. De blauwdruk die steeds bij ons aanwezig is geweest. Dat is hetgeen wat we nu opgebouwd hebben. Het middel dat we nu kunnen gebruiken. Het middel dat voor ons nu de wegen opent die geestelijk het meest waardevolle zijn. Die tevens vanuit dat geestelijke een zo groot mogelijke harmonie creëren naar uw fijnstoffelijk en uw stoffelijk, zodat wat er ook steeds gebeurt, je het juiste spoor kunt blijven handhaven en volgen. Dat is de waarde van hetgeen u hier gemaakt hebt. Dat is de waarde van het zegel dat u van uzelf hebt gecreëerd. Het is sterker dan een foto van uzelf. Want een foto van uzelf geeft enkel maar het stoffelijke weer. Het zegel heeft het ganse pakket. Stof, fijnstof, geest in al zijn dimensies, in al zijn verscheidenheid, in al zijn wisselwerkingen. En zo hebt u de binding tussen al uw voertuigen tot één kracht, tot één intuïtie, tot één werkinstrument. En zie hoe deze lichtkrachten zich in alle manifestatie, zijn kleuren voordoen. Hoe zij dit zegel van u bevestigen. Hoe zij dit zegel van u als het ware vastleggen in de kosmos waarvan u onafscheidelijk deel bent. En zo is de meerwaarde bevestigd. En dan kunnen we rustig terugkomen tot onszelf. Het zegel is onze ziel. We kunnen alle krachten bedanken die hieraan mee hebben gewerkt: krachten van het Noorden en het Zuiden, krachten van het Oosten en het Westen, krachten van de aarde, krachten van de lucht, krachten van het water en het vuur. Al deze zaken die ook in ons stoffelijk voertuig deel zijn, zijn bevestigd in harmonie, zijn bevestigd in evenwicht.

En zo kan ik terug de cirkel openen. Zodat ieder van u met een meerwaarde huiswaarts kan keren. Zodat ieder van u met een geladenheid van licht en harmonie zich verder kan bewegen in deze wereld, verder zoekende, hoe juist ik kan omgaan, hoe juist u deze harmonie in uw omgeving kan neerzetten. Deze kracht zij bevestigd. Deze harmonie zij bevestigd voor ieder van jullie. Wees er één mee, werk ermee. En je zal zien, de komende tijd zal voor ieder van u zeer verrijkend zijn, geestelijk verrijkend, spiritueel verrijkend. En ook dat zal stoffelijk zijn afdruk kennen.  Niet dat we in stof over rijkdom spreken maar wel over de harmonieën en de evenwichten die mogelijk zijn. Volg uw aanvoelen, volg uw intuïtie. En er kan u in deze woelige tijd weinig fout gaan. Dat deze krachten bevestigd zijn en aan uw zijde meegaan. Het zij zo.

Zo, mijn lieve vrienden, dit was dan mijn kleine bijdrage voor deze avond. Ik hoop dat ik u even heb kunnen beroeren. Dan kunnen we dit deel ook als zeer geslaagd beschouwen. Ik wens jullie nog heel veel studiegenot maar vooral, vooral kan ik jullie één raad meegeven: Houd alles eenvoudig, houd alles simpel en naar de wereld rondom u, bij wijze van spreken, onzichtbaar. Dan zal je zien wanneer je deze twee eigenschappen in deze woelige tijd gebruikt, dat het allemaal best meevalt en dat je heus niet te klagen zult hebben.

image_pdf