Hoe de stof beheersen?

image_pdf

26 april 2011

Vanavond beginnen we aan de voorlaatste les van deze reeks. En, inhoudelijk kan ik al zeggen dat dit een zeer belangrijke les gaat zijn voor ieder van jullie, als toekomstige, mogelijke, ik zou bijna zeggen, professionele magiërs in de veranderende tijd. Dat is mooi uitgedrukt, maar er is iets van aan. We weten allemaal, en het is al meermaals gezegd, de veranderingen zijn bezig, dus we gaan daar de positieve kanten uit naar boven trachten te halen, omdat jullie zo goed mogelijk zouden voorbereid zijn en zo jullie weg verder zouden kunnen zetten. En vanavond wil ik het vooral met jullie hebben over: hoe kunt u de stof beheersen.

Nu denkt u allemaal: ja, maar dat weten we wel, we hebben daar al heel veel over gehoord, dat kennen we allemaal. Sta mij toe dat ik daar mijn grootste twijfels rond heb. Wat ik bedoel is: hoe kan u met uw geest uw stoffelijk voertuig in de hand houden. Hoe kunt u met uw geest en uw stoffelijk bewustzijn een zo juist mogelijke weg volgen, die u in dit stoffelijk leven zoveel mogelijk geestelijke kennis kan bijbrengen. Dit is niet simpel. Het eerste en het belangrijkste item voor deze les is: begin met voor uzelf een opsomming te maken van alles wat u bezit. En ik vrees, in deze moderne tijd is dat voor ieder van jullie een héél grote lijst. Een heel grote lijst. Spijtig genoeg is juist hoe groter de lijst is, hoe beperkender hij is voor u. Daarom is het volgende punt: leg een lijst aan van alles van wat je eigenlijk kan missen. En wees eerlijk tegenover uzelf. En wanneer je eerlijk bent tegenover uzelf, dan zult u opmerken dat dit ook een zeer lange lijst gaat worden voor de meesten. Wanneer u dan als derde punt een lijst aanlegt van uw werkelijke noodzaken in de stof, dan zult u opmerken dat deze zeker niet zo groot en zo lang is. Maar het is nodig dat ieder van u deze lijsten eens voor zichzelf aanlegt. Vooral ook om tot het besef te komen dat je ontzettend veel zaken op het ogenblik als uw bezit beschouwt, die eigenlijk overbodig zijn. Die eigenlijk een grotere ballast voor uw leven en uw bewustzijn zijn dan dat ze zelfs in de stof waarde hebben. U staat er niet bij stil, waarde mensen, maar op het ogenblik, en dat telt voor de ganse maatschappij waarin u leeft, bent u bedolven onder materie die u begeert, want het is u bij wijze van spreken met de paplepel ingegeven, maar die u enorm beperkt. Die uw geestelijke ontwikkeling laat stagneren, en voor velen zelfs volledig laat doodbloeden. Velen komen juist door deze stoffelijke begeerte-wereld in een soort chaotisch-duister terecht, waar zij nog zeer moeilijk uit kunnen. Dat zien we dikwijls wanneer zij aan het einde van hun leven komen en deze zaken met moeite kunnen loslaten. Maar goed, zover zijn we niet, we leven vandaag, we werken vandaag en we zien dat uw ganse westerse systeem aan het afkalven is; en u weet, eens dat een dijk dóór begint te breken, dan kan het zeer snel gaan. Eerst is dat een heel klein druppeltje water, dan een paar druppels, dan een klein beekje, en op de duur gaat gans de dijk mee. Zo is het op het ogenblik bezig in uw maatschappij. Sommigen willen het erkennen, anderen sluiten er de ogen voor en wensen het niet te erkennen, met alle gevolgen achteraf van dien natuurlijk. Maar het heeft grote voordelen, dat dit gebeurt. En daar moeten we naar kijken.

De voordelen zijn dat je terug de werkelijke waarden kunt vinden die in uw stoffelijk leven van belang zijn om uw inwijdingsweg of uw bewustzijns-wordingsweg, zoals u het soms noemt, op een juiste wijze zich te laten voltrekken. Ook, en daarom geven we deze oefening, ook zal het in de komende maanden voor iedereen van jullie interessant zijn deze oefening uitgevoerd te hebben. Omdat je dan minder pijn en last gaat hebben van hetgeen je gaat kwijt geraken. Je zult, integendeel, u er al van gedistantieerd hebben. U zult juister kunnen handelen. En u zult beseffen dat hetgeen wat u hebt, waar u werkelijk iets mee bent, dat u dat kan gebruiken. Een ander aspect in deze oefening is dat veel van de zaken die voor u totaal overbodig zijn, dat u deze gewoon kunt wegschenken of wegdoen. U moet dit niet bezien als zijnde een offer, want het is iets overbodigs. Wanneer u iets overbodigs weg doet, is dit zeker geen offer, maar het is wel een hulp om u sterker te plaatsen in de gebeurtenissen die komende zijn. Wanneer u deze oefening uitgeschreven hebt – want u moet het wel degelijk neerschrijven, u moet uzelf niet wijsmaken: ach, ik kan dat in mijn gedachten, en dan is dat voldoende – dan bent u uzelf gewoon aan het bedriegen. Nee. U moet het neerschrijven. En als u het neergeschreven hebt, dan zult u opmerken dat veel zaken uw ganse leven al een ballast zijn. Dat u aan veel zaken, zonder dat u het door hebt, ‘verhangen bent’, ‘verslaafd bent’. Tracht deze zaken tot hun ware proporties terug te brengen, tot hun ware belangrijkheid. Op het ogenblik dat je dat doet, zul je de kracht hebben om de ‘verhanging’ naar deze zaken los te laten. En zul je ook waarschijnlijk veel gemakkelijker dit kunnen doorgeven of wegschenken aan personen die het misschien van node hebben. Want u leeft allemaal in een zogezegde ‘verzorgingsstaat’. Een verzorgingsmaatschappij, die dus voor alle noden wel een regeltje heeft, of iets anders. Maar waar het net zo vol gaten is dat er heel veel rondom u daar helemaal geen kaas van gegeten hebben. Dat is ook geen ramp. Want geestelijk gezien is het voor vele mensen beter dat zij vanuit dat sociale systeem wegdeemsteren dan dat zij er in blijven vastzitten. Het idee dat de vader-staat van bij de geboorte tot bij het overlijden voor u alles moet regelen, is het meest nefaste wat voor de geest in de stof, wanneer de stof dit wilt volgen, kan gebeuren. Dus, u hoeft helemaal niet te zeggen van: ‘och arme’, maar wat u wel kunt doen, is u bevrijden via dit systeem, van hetgeen wat als ballast in uw rugzak zit.

Maar op het ogenblik dat u dat kunt doen, dan gaat u veel vrijer worden. U gaat een vrijheid kennen om op het juiste ogenblik de juiste beslissing te kunnen nemen. Om niet meegesleurd te worden in de verandering die volop aan de gang is en die nog versterkt. En waarvan ik durf stellen dat zij, ondanks dat jullie in vele gevallen het waarschijnlijk niet zo zien als dat wij het vanuit onze zijde zien, maar voor de mensheid in het algemeen een zeer positieve evolutie gaat inhouden. Het is niet omdat er een beetje zaken rondom u verdwijnen, dat je dit moet beschouwen als zijnde negatief. Integendeel. Maar de magiër, om het zo uit te drukken, is degene die zich daar kan op voorbereiden, en die met de kracht die hij beseft en de mogelijkheden die hij al aangeleerd heeft, onder andere uit vorige lessen, zich in de juiste positie kan plaatsen om tot de juiste handeling te komen. Er is vroeger al gezegd, en je zult dat opmerken naar gelang de evolutie van de tijd verder gaat, dan spreken we in maanden, niet meer in vele jaren of eeuwen, dan zal de angst onder de mensheid sterker en sterker worden. Men zal geconfronteerd worden met golven van chaotische en negatieve gedachten. Dit is eigen aan wat gebeurt op de wereld. We moeten niets anders vertellen; wanneer u gewoon rondom u kijkt, dan ziet u wat er aan het gebeuren is. Velen onder u zullen ervaren dat ze soms in beheerstheid ook falen, omdat ze gewoonweg, zonder het te beseffen, meegesleurd worden in deze energieën, in deze krachten. Maar degene die magisch wilt werken, moet, en ik benadruk dat ‘moet’, leren van daar een beheersing in te hebben, de zaken allemaal van op afstand te kunnen benaderen, te overschouwen. Van zich aan niets of niemand, ja, ik zeg het juist en duidelijk, niets of niemand te binden. Want elke binding is een beperking. Ik heb niet gezegd dat de ander u niet moet interesseren of dat de ander niet door u kan geholpen worden. Dat is totaal iets anders. Maar, wat ik wel zeg, is: als u in deze tijd de juiste weg wilt kunnen bewandelen, dan zult u deze alleen bewandelen. Oh ja, u zult wel medegenoten hebben die in dezelfde richting denken, maar ieder persoon zal zijn eigen weg moeten gaan. Je kunt niet verwachten dat er een ander is die het voor u even uittekent, die uw handje neemt en zegt: “kom maar mee met mij, ik zal het voor jou wel even mee klaren.” Dit gaat in deze tijd en in deze veranderingen niet meer. En gelukkig maar. Want het is dankzij deze methode dat de mens in de stof terug de weg kan vinden, de waarden kan vinden waarom zijn geest eigenlijk in de stof is geïncarneerd. Denk daar over na. De meeste van jullie hebben tot hier toe een leven achter de rug waar ze min of meer wel rekening hielden met: “we hebben een geest, en die geest, ja, die heeft wel zijn wenselijkheden, maar ja, wij leven in een maatschappij en dat is wel aangenaam. We hebben een dak boven ons hoofd, we hebben vier wielen onder onze voeten, we hebben een schermke waar we naar kunnen gapen, en zo verder.” Allemaal niets op tegen. Mag allemaal, geen probleem. Alleen heeft deze maatschappij geleid tot een volledige verdwazing van de stofmens en van de weg die eigenlijk door de geest gekozen was in dit voertuig. En waar we een generatie terug min of meer toch nog konden invloed hebben en sturen, is het bij de laatste generaties totaal fout gelopen. Omdat de materie en alles wat daarmee verband houdt, de afgod is geworden. Niet meer of niet minder. De mens vergeet mens te zijn, en denkt alleen maar aan het leventje in de stof. Niet beseffende hoe kort dit eigenlijk is, en wat hij eigenlijk verspeelt door de wijze waarop hij nu door het leven gaat. Alleen maar materieel, voor zichzelf werkende. Hopende dat het systeem het houdt, toch zeker zolang als hij het nodig heeft. Oh ja, u hebt al een paar dreunen gehad de laatste tijd. Maar blijkbaar waren die nog niet sterk genoeg. Blijkbaar moeten er nog serieuze, zwaardere dreunen komen. En wees gerust, ze komen! En ze zijn niet zo ver meer af.

En daarom is het dat de les deze avond misschien een beetje cassant is. Maar het moet u de aanzet geven om er over na te denken, om te gaan handelen. Om deze oefening werkelijk in gang te zetten. En als u dat goed doet, dan gaat u daar voor uzelf de vruchten van kunnen plukken. U gaat een combinatie kunnen maken tussen wat u kunt loslaten en de opbouw van een nieuwe werkelijkheid. Want ja, de nieuwe werkelijkheid, misschien vanuit de magische hoek, zal de noodzaak zijn. Want de oude werkelijkheid, waarin u nu leeft, die zal je door uw vingers zien glippen. U kunt ze niet vasthouden. Niemand kan dat. De verschuivingen zijn te groot, de kosmische invloeden zijn te sterk, en ja, we komen aan het punt dat ook voor de aarde er geen uitwijkmogelijkheid meer is. Dat ook de mens de zandkorrel in de pels van de aarde, ook die zandkorrel zal gezuiverd worden. Die zandkorrel zal terug zijn oorspronkelijke taak krijgen. En dan zal de aarde ook terug in zijn evenwicht kunnen komen. Maar wanneer de aarde zijn evenwicht herstelt, dan begrijpt u toch dat al hetgeen wat de laatste vijftig jaar gebeurd is, de laatste zestig jaar gebeurd is, in groten getale moet teruggeschroefd worden. Het misbruik dat continu verergerd is, de mens die niet meer te stoppen is geweest, de zandkorrel die zoals wanneer er één in uw oog komt, uw oog gaat aantasten en kwetsen, heeft de huid van de aarde serieus aangetast en gekwetst. En wanneer je een zandkorrel in uw oog hebt en dat irriteert uw oog, dan ga je zorgen dat je dat wegspoelt. Dat je het proper maakt en ontsmet, dat uw oog kan genezen; dat is wat de aarde op het ogenblik met de mensheid ook aan het doen is. Kijk maar rondom u, ik moet er geen tekening bij maken. Maar het is juist nu dat, wanneer je door de kennis die je al hebt, en deze op de juiste wijze gaat toepassen en gebruiken, je mee degene kunt zijn die de aarde haar nieuwe elan geeft. Waar dat je zelf mee dan deel kunt hebben aan de nieuwe mogelijkheden die daar in vervlochten zijn. En ze zijn er! Zeer vele mogelijkheden. Alleen zal het niet meer de verhouding tussen de mensen zijn zoals ze nu is. Deze verhoudingen zullen wegvallen. En natuurlijk zal een groot deel van de mensheid proberen het oude te handhaven. Maar dat is zoals men nu in Japan probeert te strijden tegen de radioactiviteit, een onomkeerbaar gegeven. Je zult er mee moeten leren omgaan. Je moet er niet tegen strijden. Want door er tegen te strijden maak je het alleen maar erger, en geef je maar meer en meer energie tegen hetgeen je strijdt, met als gevolg dat je uzelf verder en verder ondermijnt. Maar vele mensen hebben dat niet door. En denken dat ze met strijden resultaten kunnen halen. Dat is de grootste fout in het menselijk denken. Een mens mag strijden, is geen probleem, voor iets dat positief is. Een mens mag strijden, bij wijze van spreken, voor zijn evennaaste, om zijn verwanten te helpen. Geen enkel probleem. Maar wanneer men strijdt, zoals men het nu doet, voor zijn eigen gelijk, zijn eigen meerwaarde, zijn eigen bezit, noem het maar op, de ganse strijd die op het ogenblik bijna over, ik zou zeggen drie vierde van de aarde bezig is, is een strijd voor het IK. Vervullende hun eigen wenselijkheden. Het is een strijd die tot totale vernietiging leidt. Kijk maar rondom u. Maar wanneer je als magiër, om het zo uit te drukken, werkt en handelt, en je werkt in het kader van het Licht, in het besef van de kracht van het Goddelijke in u, dan is dit een strijd die resultaat kan hebben. Dan is dit een strijd die anderen niet benadeelt maar meerwaarde geeft aan de anderen. Dan is dit een strijd die u bevrijdt van zaken die u beperkten, die u vrij maken om uw weg qua inwijding, qua bewustzijn verder te gaan.

Ik weet, het is zwaar. En het gaat nog zwaarder worden wanneer u aan de oefening begint. En u kunt ze enkel alleen doen. U hoeft zich niet te laten vertellen door uw partner, uw vriend, uw vriendin, uw kennis van zo of zo. Nee. Wees eerlijk met uzelf, maak de lijstjes. Bedot uzelf niet. Wees eerlijk met u en dan zul je zien, als je dat gedaan hebt, dat er in u zeer veel vragen gaan rijzen. Daar kan je van op aan. Zeer veel vragen. Maar weet dan dat u ook op deze vragen antwoord krijgt. Want doordat u dit doet in het totaal kosmische gebeuren, hebt u een aanzet gegeven om voor uzelf ook de juiste hulp te krijgen vanuit meerdere hoeken vanuit de kosmos. En de vragen die dan bij u spontaan zullen opwellen, zullen ook via de spontane weg van de kosmos hun invulling krijgen. Oh, de antwoorden zullen misschien niet altijd zijn wat u er van verwacht. Misschien zult u zelfs geschokt zijn door de gedachten die het antwoord zijn op de vraag die ontstaan is. Maar sta mij toe als jullie leraar daar één zaak op te zeggen: welke gedachte er ook komt, of u deze gedachte nu kunt aanvaarden of niet, goed vindt of niet, volg deze gedachte. Want het is de enig juiste gedachte op dát ogenblik. Begin deze gedachte niet te beredeneren vanuit uw stoffelijk bewustzijn. Want u gaat totaal verkeerde invloeden binnen laten met als gevolg dat u de zaak blauw gaat laten, om het zo te zeggen, en dat u achteraf met de gebakken peren zit, zoals men dat hier uitdrukt.

Dus, als u deze oefening doet, doe ze volgens de regels die je hier krijgt. Ik weet het, voor sommigen is het heel moeilijk dit te aanvaarden, want de meeste mensen houden van hun eigen vrijheid. “Wij willen het zó op deze wijze uitvoeren, en ik vind toch dat dit zó beter is, sta mij toe te zeggen: ik denk zó.” Dit kon u twintig jaar geleden misschien nog uitvoeren op die wijze en misschien nog resultaat halen. Maar als u dit vandaag zo uitvoert, dan garandeer ik u, dan gaat het resultaat niet aangenaam zijn. Daarom dat we wat deze lessen aangaat, zo rechtlijnig zijn. Het is geen tijd meer van experiment. Het is geen tijd meer van: “ach, we zien wel.” Het is nog minder de tijd van “ja, de geest heeft goed te praten, maar ja, wij leven in de stof, hè!”. Dat is juist, en u hebt het recht van het niet te volgen. Dat is ook juist. Maar houd er dan wel rekening mee, als je u er buiten stelt, dat de geest ook voor u er niet meer kan zijn. Dat wij niet meer de mogelijkheid hebben eventueel een vangnet te gebruiken wanneer er iets fout gaat. Want wanneer u meegaat in de algemene afbraak die bezig is, kan er niet meer ingegrepen worden. De kosmos zit nu eenmaal zo in elkaar. En dat is hetgeen wat we met de lessen die we u tot hiertoe gegeven hebben, hebben willen voorkomen. En we weten ook vanuit onze zijde, dat dit voor jullie niet gemakkelijk was, zeker niet de laatste lessen, dat zij zeer moeilijk waren voor sommigen. De jongeren hebben er misschien minder problemen mee, de ouderen hebben er meer problemen mee, wat logisch is. Omdat zij een leven achter de rug hebben waar deze oude waarden hun waarden waren. Maar wanneer zij eerlijk zijn, zien ze dat die waarden ook niet waren wat ze voorgaven. En dat dit ook allemaal langzaam maar zeker aan het afkalven is. En de jongeren, ja, die hebben nog zoveel ervaring niet. Maar de sfeer van ‘wat was’ hangt er. En ja, wanneer je daar een appeltje van mee kunt plukken, dan denk je dat dat aangenaam is. Niet beseffende dat dat appeltje, zoals in het verleden, eigenlijk de vergiftigde vrucht is.

Maar goed, mijn waarde vrienden, zo mag ik jullie gerust noemen, probeer ieder voor zich dit zo goed mogelijk uit te voeren. Steun elkander daarin. Maar zoals ik gezegd heb, ga elkaar niet de les lezen. Ga niet tegen elkaar zeggen: “je moet dit of je moet het zó zien of je moet dit of dat.” Nee. Je kunt rustig met elkaar overleggen, je kunt rustig gedachten uitwisselen, maar je moet uw eigen weg gaan. Dat is belangrijk. Je kunt niet dezelfde weg gaan als uw naaste. Dat is onmogelijk. Ieder mens is een eigenheid, staat in dit geheel van de kosmos alleen op zichzelf. Deel zijnde van dat grote Geheel, deel zijnde van de Schepper, dit is juist. Maar de weg die je gaat, en die je moet gaan, kun je enkel alleen gaan. Die kun je niet aan de hand van de medemens. Je kunt jullie ervaringen delen, je kunt met elkaar daarover filosoferen, allemaal geen probleem, maar uiteindelijk moet je het zelf doen. En dit telt voor alles. Alles wat u hier in deze lessen tot vandaag gekregen hebt, moet u zelf doen. Moet u zelf uitvoeren. Moet u zelf voor uzelf de eigen resultaten bekijken, bijsturen. Terug opnieuw proberen. Er als het ware mee leven en doorleven. En dit bouwt zich op. En het is zoals alles wat de mens in de stof leert, het vraagt TIJD. En het vraagt herhaling en HERHALING. En ja, op sommige momenten zul je zeggen: “foert, ik ben het beu, het gaat mij niet, het deugt niet!!” of het is gelijk wat. Want dat is de mens. Ach, en dat mag. Is geen probleem. Zolang als je maar terug opnieuw begint. Zolang als je maar terug opnieuw doet. Zolang als je maar verder gaat. En dan opeens is daar die klik. Dan opeens is daar die mogelijkheid. En dan voel je u, laat ons zeggen, tevreden. Gelukkig. In evenwicht. En dan kun je weer aan de volgende stap beginnen. En zo kom je in evenwicht, in harmonie met deze kosmos rondom u. En zo ontwikkel je uw stoffelijk voertuig tot een prachtig werktuig voor de geest. En dan kun je perfect stoffelijk leven, geen probleem. Je zult heus niet omkomen van armoede. Of van honger. Of van warmte of koude. Vergeet dat maar. Integendeel. Wanneer je deze stappen doet, zal de kosmos u als het ware dragen. Want je zit in die harmonie. En je zult opmerken dat alles zich zó gedraagt dat je, wat er ook rondom u gebeurt, u uw weg en uw taak steeds verder kan zetten. En daar kan geen regering, of geen leger of geen weet-ik-veel-wat u tegen houden. Want wanneer u met de grootste krachten van de kosmos één bent, dan zit u op het juiste spoor en dan, kan je zeggen, ben je niet raakbaar door al hetgeen wat aan de stof verknocht is en vastzit.

Zo. Dit was hetgeen wat ik u vanavond moest brengen. Het is de voorlaatste les, u hebt nog één les voor de Wessac. Ik kan jullie nu al zeggen dat  het Wessac-gebeuren heel ingrijpend zal zijn voor de wereld. De opbouw die bezig is, geeft ons nu al een idee van wat er te wachten staat. Daarom ook dat we deze lessen zo sterk naar voor willen brengen om jullie de juiste sleutels nog mee te geven om daar, nadat de Wessac is geweest, en dat je misschien sneller gaat met zaken geconfronteerd worden dan jullie lief is, met deze sleutels wel degelijk deze zaken aan kunt en verder kunt. En dat is waarom dat wij vanuit de geest zo’n nadruk leggen op deze lessen. En deze ook zo strikt naar voor brengen.
Want ja, waarde vrienden, magie is niet iets waar je mee speelt. Magie zijn krachten. Zijn krachten van het Licht, en de tegenhangers zijn de krachten van het duister. Maar wij werken hier met de krachten van het Licht. En deze krachten die voor de vernieuwing staan, zijn zo sterk dat, wanneer zij niet juist gehanteerd worden, zij voor veel problemen kunnen zorgen. Kijk, iedereen die iets of wat kent op uw aarde gewoon nog maar van Licht, weet dat je, wanneer je met Licht werkt, moet opletten. Want Licht kan zó sterk zijn dat het u verblindt. Licht kan zelfs zo sterk zijn dat het u verbrandt. Dit is een stoffelijk voorbeeld om u duidelijk te maken dat, wanneer je op het terrein waarop u nu bezig bent, het magisch werken met de krachten van het Licht, het noodzakelijk is dat u daar de kosmische spelregels heel goed in volgt. Want de kosmische spelregels kennen geen afwijking, zoals de menselijke regels waar op elke regel uitzonderingen bestaan. Waar de mens weer handig van gebruik maakt. Maar in de kosmos is het niet zo. De kosmos is wat dat betreft een evenwicht. En daar zit geen afwijking in. Houd dat goed in het achterhoofd, als je ermee werkt. En dan moet je echt geen schrik hebben dat er iets verkeerd loopt. Integendeel. Dan zit je in de juiste lijnen, in de juiste evenwichten, in de juiste harmonieën om de juiste resultaten te behalen.
Waarde vrienden, ik wens jullie nog veel succes. Zet jullie er in voor 100 %, en u zult zien, het zal de moeite zijn. En geestelijk zult u sprongen kunnen maken, in deze tijd, die anders niet voor mogelijk geacht werden.

Vragen.

  • Gaat de groep na de Wessac verder op het terrein van magie?

Kijk, na de Wessac zal er waarschijnlijk, ik moet zeggen misschien … we gaan het anders uitdrukken, met zekerheid, bij wijze van spreken, zeer veel verschuiven. Wij kunnen natuurlijk niet op een dag na inschatten welke impact de kosmische krachten gaan hebben, die op het ogenblik reeds dit zonnestelsel naderen en welke meer gericht door de Wessac, door het Wessac-gebeuren, de opwerking van kracht, wat dit juist als impact zal hebben. Maar er zullen zoveel verschuivingen ontstaan, er zal zoveel gebeuren dat een groep als deze er alle belang bij heeft van te blijven existeren. Niet alleen voor ons, maar zeker ook voor alle deelnemers aan deze groep.
U hebt door u aan te sluiten en werkzaam te zijn binnen deze groep voor uzelf een kracht opgebouwd die nu gaat werken als een bescherming in wat komen gaat. Daarmee wil ik niet zeggen dat ieder lid van de groep, op aarde aanwezig, gaat blijven, dat is iets anders, maar wel dat over stof en tijd en ruimte er een connectie kan blijven, een samenwerking kan blijven die zeer waardevol is. Of dat dit nu puur magisch verder gebeurt, dat is nog maar de vraag. Want wat is magie?
Magie is alleen maar werken met zaken die op dit ogenblik, ik zeg op dit ogenblik, voor de mens eigenlijk nog niet gekend zijn maar die wel bruikbaar zijn. Nu voorzien wij vanuit onze zijde dat heel veel van wat nu nog aanvaard wordt als onmogelijk, als behorende tot het rijk van de fantasie en zo verder, op korte tijd zal als een normale en mogelijke zaak worden bekeken. Kun je dan nog praten over magie? Het is maar, het kind moet een naam hebben. Wat we wel zouden appreciëren, is dat een groep als deze verder functioneert. Dat de mogelijkheden die deze groep creëert, niet alleen voor zichzelf, maar voor de zeer velen rond deze groep, en ook vanuit onze zijde, de mogelijkheden die daar zijn, ja, dan zou ik zeggen: kijk, laat deze groep maar gewoon verder evolueren en verder gaan. Oh, er kunnen wel wat wijzigingen optreden en zo voort, maar, diegene die tot de groep behoort en die zich daar toe bekent, zal steeds tot de groep blijven bestaan. Ik denk dat dit een voldoende uitgebreid antwoord is, zonder te zeggen dat ik kan bevestigen dat dit louter en alleen maar magisch zal zijn.

  • Broeder, reeds geruime tijd wordt ons gezegd wat er te wachten staat. Dit roept toch wel angst en vragen op. Hoe gaan we daar best mee om?

Ach, kijk eens hier, het roept geen angst op en nog minder vragen. Dat is hetgeen wat eigenlijk de stofmens in zich heeft. Wanneer u mijn confrater van het eerste gedeelte goed beluisterd hebt, dan moet u begrijpen dat al hetgeen wat gebeurt eigenlijk, zeker wat jullie aangaat, positief is. Als mens zie je dat soms zo niet, maar het is positief. Laat u a.u.b. niet leiden door angst. Dit is voor niets nodig.
Kijk eens hier, vertrek eens van het beeld of het idee dat uw bestaan eeuwig is en ook dat dat stoffelijk leven, waar u nu inzit, echt niet zo belangrijk is. Wanneer u die twee zaken kunt hanteren, dan bevrijdt u zich van alle mogelijke druk die je normaal krijgt in een maatschappij als deze waarin je in leeft. Het is nu eenmaal zo, wanneer je geestelijk of spiritueel vooruit wil gaan in de stof, dat je u moet kunnen afzetten, distantiëren van de zekerheden, de illusies. Maar de stof noemt dat zekerheden, die de stof u zogezegd geeft.
Wanneer een mens denkt dat hij, omdat hij een bankrekening heeft, een zekerheid heeft, dan zal hij in de toekomst nog meer opmerken dat die zekerheid een illusie is. Wanneer een mens denkt dat hij een zekerheid heeft omdat hij een vast werk heeft, zal hij ook in de toekomst opmerken dat dit een illusie is. En zo kun je naar de toekomst toe elke zekerheid gewoon als een illusie gaan beschouwen. Maar moet je daar angst voor hebben? Oh ja, als je wilt leven zoals de maatschappij het voorschrijft, dan moet je veel angst hebben. Want dan ga je zien dat de maatschappij met gans zijn structuur u een illusie heeft voorgeschoteld die ze niet waar maakt. Ze heeft u wijs gemaakt dat je dat en dat en dat allemaal van de maatschappij mag verwachten als je braafjes altijd ja en amen zegt. En nu blijkt dat deze maatschappij, zo goed hier in het Europese gedeelte als in het andere gedeelte van de Atlantische oceaan, het helemaal niet meer kan waar maken. Dat er helemaal niet is wat men altijd heeft voorgeschoteld dat er zou zijn. Dus wanneer u zo wilt leven, wanneer u in die maatschappij wilt leven volgens die regeltjes, dan kan ik zeggen: ja, dan moet u veel angst hebben. Want dan gaat u zien dat u op drijfzand zit en dat u steeds verder wegzinkt.
Maar wanneer u, zoals we het hier naar voor brengen en de hulp die we u aanreiken, wanneer u deze richting kiest, dan moet u geen angst hebben, dan kan er u gewoon, bij wijze van spreken, niets gebeuren. Zelfs wanneer u in deze uw leven, uw stoffelijk leven, zou kwijt geraken, wat natuurlijk altijd kan, dan is er nog niets aan de hand. Want u gaat gewoon verder, u komt gewoon bij ons en dan gaan we gewoon aan onze zijde wat verder keuvelen. Echt het is geen probleem, hoor, u moet daar ook niet angstig of onrustig over zijn. Het is juist hetzelfde als dat u vanuit onze kant in dit lichaam bent gestapt. Alleen, als u terug aan onze zijde bent, dan hebt u minder last van al wat die stoffelijke beperktheid aangaat en komt u ineens terug in dat grotere geheel waar u uitgestapt was om wat ervaringen op te doen. Maar er verandert voor u niets, hoe gek het ook klinkt. En in vele gevallen, wat de toekomst aangaat – ik zeg nu niet voor de groep hier en voor de mensen van de groep hier – maar voor vele mensen zal dit een opluchting blijken te zijn. Omdat zij het nu niet beseffen en, effectief, zoals u de vraag stelde, in angst leven. Maar dat hoeven jullie echt niet te doen en je moet je echt geen zorgen maken over wat er komen gaat. Er gaat van alles komen.
Kijk, hebt u de natuur in het oog gehouden de laatste maand? Hebt u opgemerkt hoe de bomen, de planten, enorm, hoe moet ik dat uitdrukken, voortplantingsgericht bezig zijn geweest? Weet u dat het geleden is van de jaren ’39, ’38, ’39, vlak voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog, dat de planten zo, ik zal het maar met menselijke termen zeggen, seksueel actief zijn geweest? En weet u waarom dat dit is? Omdat de planten aanvoelen dat alles gaat veranderen, alles gaat wijzigen. Dus wat doen zij? Zij produceren een massa aan zaad, zij produceren een massa aan nageslachtgegevens. Dat is ten andere hetgeen wat nu overal neervalt en wat de huisvrouwen bekijken als: och, het is stoffig. Nee, dat is geen stof, allemaal zaad, allemaal voortplanting. In elk stofje zit alles, of alle genetische kenmerken van de planten.
Bekijk de dieren, we zitten op een enorm vruchtbaarheidsterrein bij dieren. Dieren staan enorm geagiteerd om zich voort te planten. Juist omdat zij dat aanvoelen. Gezien de mens ook een dier is ……, maar daar ga ik niet verder op in.
Goed, begrijp mij nu. Dus wat is er bezig? De natuur voelt aan dat er enorme veranderingen op komst zijn, enorme verschuivingen. Zoals de natuur het aangevoeld had dat er enorme strijd ging komen voor de periode van de jaren ’40, dat er een enorme uitroeiing zou zijn. Ik bedoel niet mensen, maar ik bedoel in de natuur, door hun vechten, door hun branden, door alles. Daardoor krijg je dit fenomeen. En nu moet je niet denken dat dit fenomeen alleen hier is, hoor. Het is ook in Afrika, het is ook in Azië, het is overal. Dus als je die signalen ziet als mens, ja, dan moet je er even bij stilstaan en u afvragen: waarom reageert de natuur zo? Dan moet je het antwoord zelf maar invullen, dan weet je het. Maar moet je dan angst hebben? Nee, dan moet je doen lijk de natuur: uw voorzorgen nemen. Nu heb ik niet gezegd dat je overal kindjes moet gaan maken, dat is iets anders. Maar gewoon uw voorzorgen nemen en gewoonweg er rekening mee houden dat wat je gewoon bent, kan veranderen, kan verschuiven en dat dit, volgens de signalen die de natuur rondom u geeft, zeer snel kan gaan. We praten niet meer over eeuwen, mensen, daar praten we niet meer over. In de tijd van de jaren ’60, ’70, dan konden we zeggen: ja, binnen 20 jaar, binnen 30 jaar. Och, en dan vond iedereen van: dat is lang, dan zien we nog wel. Nu kunnen we dat niet meer. Het is zo lang niet meer. Ik kan er geen tijd op plakken, ik kan niet zeggen: op die datum gebeurt het. Maar het is een evolutie, het is een wijziging. En als je ziet wat er overal bezig is, dan kun je verwachten dat dit steeds sterker en sterker verder gaat. Och, u hebt al een paar tsunamikes gehad, u hebt een paar orkanen gehad, u zult nog wat vloedgolven krijgen, noem maar op. Het is allemaal in wording, in ontwikkeling en het zal zich manifesteren en dan kunnen uw wetenschappers zeggen: ja maar, het is niet abnormaal want we verklaren dat zo en we verklaren dat zo. Ze zitten er grandioos naast. En op het ogenblik dat ze zeggen: maar het zal zo zijn, zal je zien, het zal juist omgekeerd zijn. Dus volg uw gevoel en dan zit je goed.
Heb geen angst, wees niet onzeker, wees zeker van uzelf, wees zeker van uw groep en sluit de rangen, dan sta je sterk.

  • Geldt de oefening enkel voor materiële zaken?

Kijk eens hier, de oefening die u gegeven is door mijn waarde vriend, mijn voorganger hier, die geldt om te beginnen voor alle materiële zaken, ja, omdat juist de materiële zaken u sturen in dit stoffelijke leven. U kunt moeilijk uw geestelijke zaken op een rijtje zetten, omdat de meeste geestelijke zaken u niet bewust gekend zijn, stoffelijk bewust bedoel ik, gekend zijn. Dus houd het wel degelijk bij de materiële zaken en dan zal uw lijst al groot genoeg zijn.

  • De oefening: door de spiegel stappen: Bij het uitoefenen ervan krijg ik een witte leegte. Wat moet ik daaruit begrijpen?

Als je door de spiegel stapt en je komt in een witte leegte, wil dat zeggen dat je gewoon alle mogelijkheden voor u hebt. Dat wil zeggen dat je u gewoon moet laten wegdeemsteren, om het zo uit te drukken. En dan zult u daarin de juiste figuraties, beelden, noemt maar op, kunnen waarnemen. Een grote witte leegte, wanneer u daarover spreekt, is een heel positief gegeven. U moet gewoon rustig dat in u laten komen, opnemen en u gaat daar verder in en u zal zien, die witte leegte vult zich in.

  • In de laatste bijeenkomst werd gesproken over entiteiten die als het ware aan onze zijde staan. Kunt u hier iets meer over vertellen?

Wat moet ik daar nog over vertellen? We staan aan jullie zijde, dat is juist. Kijk, iedere mens als dusdanig heeft bepaalde wisselwerkingen tussen bepaalde entiteiten omdat de geest die in het stoffelijk voertuig aanwezig is, connecties heeft aan onze zijde. Dat moet ik jullie toch allemaal niet uitleggen? Nu, wat de groep aangaat, hebben jullie het voordeel, en dat is een groot voordeel, neem dat gerust van mij aan, dat u eerst en vooral connecties hebt met degenen die je kende aan onze zijde. Want uiteindelijk zijn jullie stoffelijke bestaansperioden maar heel korte periodes en kom je steeds terug aan onze zijde, waar je meestal in contact terug komt met degenen waar je al een ganse weg mee gaat. Het is hier al gezegd en ik kan het nog eens herhalen: al diegenen die hier zitten, kennen elkaar al veel langer, hebben ook geestelijk al veel met elkaar te maken gehad. Wat wilt dat nu zeggen? Dat wil zeggen dat ieder van de aanwezigen hier ook aan onze zijde meerdere entiteiten, ik zou zeggen in stoffelijke termen, als vriend heeft. Daar zijn wisselwerkingen. Daar zijn, laat ons zeggen, samenkomsten. Ik tracht het stoffelijk uit te drukken om het duidelijk te maken. Dat is ook zo dat deze entiteiten, die met u in harmonie zijn, deze harmonie gaan gebruiken om, wanneer u ervoor open staat, u te helpen, u te stimuleren en zo verder. Dit is ook het punt waar dat mijn geachte confrater in het eerste gedeelte zei: je hebt een vraag en ze zal beantwoord worden. Zij wordt beantwoord juist door degenen die u het beste kennen, die het sterkste met u verbonden zijn en die dus kunnen aanvoelen, vanuit geestelijke zijde, wat de juiste richting is die jij in de stof kunt gaan.
Dat wil zeggen dat ongeveer, per persoon die hier is en die deel is van deze groep, ook de niet aanwezigen, er tussen de 100 en de 200 entiteiten permanent met u bezig zijn. Verschiet u van, van dit aantal. Dat wil zeggen dat u, wanneer u dit gebruikt, over een kennis kunt beschikken, als u zich daarvoor openstelt, die ontzettend uitgebreid is. Want u mag niet vergeten dat binnen dat geheel van entiteiten die aan u gelieerd zijn, rechtstreeks, eigenlijk alle kennis van de stof een beetje aanwezig is. Of dat u nu een kennis wil hebben over, laat ons zeggen, lichtinvloeden of u wil kennis hebben over medische zaken of u wil kennis hebben over bouwtechnologie, of u wil kennis hebben over weet ik veel wat, er is altijd wel een of andere entiteit die daar voldoende over weet en die u daar voldoende kan over meedelen, als je er maar voor open staat. Mits dat u er ook rekening mee moet houden dat dit altijd gelieerd is aan de laatste stoffelijke periodes dat deze entiteit in de stof is geweest. Daar kunnen wisselwerkingen zitten, daar kan zijn dat entiteiten vroeger bijvoorbeeld tot uw familie behoorden, tot uw broers, tot uw zusters, uw vader, tot uw ouders, daar zitten alle mogelijke combinaties in. En voor de dames kan ik zeggen: wanneer je zwanger bent, kan het best zijn dat er een entiteit is die met u in harmonie is, die dus daar ook incarneert. Dus zo zijn er oneindig veel wisselwerkingen en mogelijkheden. Dus wanneer u gewoon vanuit rust u openstelt voor onze zijde, wees ervan overtuigd dat er altijd wel iemand is die u te woord kan staan, om het zo te zeggen. ‘Te woord staan’ wil zeggen: die u inspiratief beelden kan doen waarnemen of voelen of zien, die u verder kunnen helpen. U staat nooit alleen. Als u daarop vertrouwt, dan zult u zien, dan loopt het ook en dan zul je niet in zeven sloten tegelijk trappen.

  • Steeds als ik muziek hoor, die ik mooi vind, sta ik onder stroom van boven naar beneden. Dit gebeurt ook wel bij bijvoorbeeld films die een paranormaal karakter hebben. Bij bepaalde gebeurtenissen komen er dan stromingen, net of er dan op gewezen wordt van: kijk, zo werkt dat. Heeft dit een betekenis, of is het gewoon een emotioneel gebeuren?

Als ik het zo bekijk, is het, wat de vragensteller aangaat, zeker een emotioneel gebeuren maar het wijst op iets anders. Het wijst op het feit dat het aanvoelen van de energieën voor diegene die dit waarneemt, en het geldt niet alleen voor de vragensteller maar voor iedereen die zoiets waarneemt, het best is dat je daarna, ze spreekt hier van een film of van een muziekstuk, luister het muziekstuk af of kijk de film af, maar als je deze gewaarwording hebt, stel voor uzelf: nu niet, binnen 1 uur of binnen 2 uren wil ik het contact. Hou u daar dan aan dat u 1 uur of 2 uur later u gewoon openstelt voor hetgeen wat men u wou meedelen. Want dat is eigenlijk hetgeen wat gebeurt.
Doordat u in een harmonische sfeer komt, dankzij een bepaalde melodie of dankzij een bepaalde beeldvorming, krijg je een aanzetting. Wanneer deze aanzetting positief is, en in dit geval is ze positief, dan is de entiteit zeker bereid van even te wachten en na het gebeuren dus de zaak door te geven of het gevoel door te geven of wat het ook is, wat voor u belangrijk is. Ik zou dit op deze wijze regelen of organiseren en dan zult u zien, dan hebt u aan dat gevoelen zeer veel. Want het gevoelen van energie is hier gewoon een soort aanblazing van de aura, waardoor dat je dat gevoel krijgt.
De persoon die deze vraag heeft gesteld, daar kunnen we ook van zeggen dat die, wat gevoeligheid aangaat, redelijk sterk is. Dus dit kan verder nog ontwikkeld worden in zeer positieve zin.

Voilà, mijn taak voor vanavond zit er voor de helft op. Goed, eigenlijk was ik een beetje al uitgespeeld voordat ik begon vanavond, gezien dat in het eerste deel werd gezegd van: wanneer de vragen opwellen, komen de antwoorden, als u zich daar op instelt. Dus had u mij eigenlijk niet meer nodig.

Meditatie: De kracht van ‘Aquarius’.

Ik zou graag mediteren over de lente die in het land is. Och ja, nu moet je niet denken: waar begint die nu over. Ik heb daar wel mijn bedoeling mee, hoor.
Kijk, u hebt allemaal de laatste weken kunnen ervaren dat de natuur wel even eigenaardige sprongetjes kan maken. U hebt de laatste dagen hier in een zuiderse temperatuur kunnen leven. U hebt opgemerkt hoe, als u een beetje aandacht hebt gegeven, hoe de elementalen eigenlijk samen hebben gespeeld. Zult u zeggen: waar haalt hij dat uit? Ik heb toch geen druppel regen gezien en water is toch een elementaal. En vuur heb ik ook niet gezien. Ja, een beetje wind. En de aarde, die is toch braaf gebleven. Ja, dat is juist. Maar wanneer we het even nader gaan beschouwen, wat zien we dan?
We zien dat er in de aarde een enorme stuwing is geweest. Er is in de aarde een werkzaamheid geweest die alle wortels van alle planten heeft geprikkeld, gestimuleerd tot en met. Er is een wisselwerking geweest van water. Oh, niet van hemelwater maar van grondwater. Iets wat u niet direct hebt opgemerkt maar wat de planten wel hebben waargenomen. Er is tezelfdertijd door de zon, onze grote lichtbron, onze grote energiebron, een enorme uitstulping, als het ware, geweest van energie, warmte en licht. De zon zelf, het vuur, heeft dit omgezet en heeft dit hier aan u gegeven waardoor de ganse natuur dit kon opnemen. Waardoor er een enorme activiteit bij plant en dier is ontstaan, ook bij de mens, maar de mens is ongecontroleerd, die laten we even terzijde hierin. Het ganse natuurplaatje is enorm geprikkeld geworden en dan heeft de lucht zijn taak volbracht. Het is te zeggen, het heeft op een heel evenwichtige wijze alles in circulatie gebracht, over gans de planeet, om het zo te zeggen. Niet alleen hier maar overal.
We zien hier een samenspel, georkestreerd misschien door de aarde en de zon om een wijziging te doen ontstaan. We zien een samenspel dat veel verder gaat dan alleen maar deze aardse elementalen. Want er zit een beïnvloeding van alle planeten rondom u. Och, u zult zelf wel opgemerkt hebben dat u de laatste tijd redelijk geprikkeld was.
Hebt u gezien hoe de wisselwerking was tussen uw planeet Mars en uw planeet Venus? Hebt u dat opgemerkt? Kenners van astrologie moeten dat toch vastgesteld hebben, dat er heel eigenaardige constellaties aan de hemel waren. Dat er heel eigenaardige werkingen waren. Mars schoot zijn pijlen op de aarde en Venus schoot de pijlen er naast. Maar wat krijg je wanneer de god van de oorlog, om het zo te zeggen met de oude termen, en de godin van de liefde samen pijlen gaan schieten? Het is precies een sprookje, maar het is de werkelijkheid. De invloeden van deze zusterplaneten, om het zo te zeggen, zijn zo sterk geweest dat zij samen met de elementalen als het ware de aarde een corona hebben gegeven van nieuwe krachten. Ach, en dan zien we daar een beetje verder onze vriend Saturnus en mijnheer Uranus, die ook op dit gegeven hebben ingespeeld. Nu, ik ga hier geen cursus astrologie geven, neen, maar ik ga hier alleen maar trachten jullie te doen aanvoelen hoe je deel bent van deze planeten. Hoe je deel bent van deze krachten. Hoe de wisselwerking tussen deze aarde, deze planeten, die ook allen bezield zijn. Zij zijn niet die dode materie die daar ergens in de atmosfeer hangt of in de kosmos. Nee, Venus, Mars, Saturnus, Uranus, Mercurius, noem maar op, zelfs Pluto, zij zijn wel degelijk bezielde wezens, entiteiten. Oh, ze hebben een andere grootorde. Maar het zijn krachten, krachten die nu mee inwerken op de aarde. En ja, op die planeten; op het ogenblik zeggen ze: “de aarde en de zon en de maan werken in op ons”, want er is een wisselwerking, er is een evenwicht. Alles wat in dit planetenstelsel, dit kleine stelsel, aan het gebeuren is, is de vernieuwing, is de kracht van ‘Aquarius’. De kracht waarvan u deel bent, de kracht die ook in jullie geboren is, de kracht die nu in jullie openplooit, groeit, zich ontwikkelt. En deze kracht is nu hier in ons midden, vrienden. En laat ons dan samen deze kracht gebruiken.
Kijk, beschouw even het ganse potentiaal van wat ik hier gezegd heb. De krachten van de planeten, de krachten van de elementalen, de kracht van de zon, het grote lichtende geheel, de kracht van de aarde, de maan. Al deze krachten zijn hier nu bij ons gebundeld, om het zo te zeggen. Laat ons deze kracht doorgeven. Breng nu in uw gedachten degene die volgens jou kracht nodig heeft, ondersteuning nodig heeft. Heb geen angst dat u van uw eigen kracht zult verliezen, integendeel, uw kracht wordt sterker. Ieder van u hier aanwezig laadt elke cel met deze energie, deze gebundelde kracht. Maar laat deze kracht nu stromen naar ieder waarvan je denkt: deze wil ze aanvaarden, deze kan ze gebruiken. U mag zelfs delen van de natuur erin betrekken, het hoeven niet altijd mensen te zijn. U bent vrij met deze kracht te werken. Deel deze kracht met de rest van de aarde die u aantrekt, waar u een harmonie mee hebt, waar u een gevoel mee hebt van: kijk, hier kan en mag en moet ik delen. Laat deze kracht fluctueren. Laat deze kracht bewegen. Laat deze kracht uitgaan. Want dat is de toekomst. De toekomst is samenwerking. Niet alleen van de mens die hier aanwezig is, maar ook in de ganse kosmos. Samenwerking van planeten. Samenwerking van ganse stelsels. Oh, er staat veel te veranderen, er komt veel nieuws. Maar het zal vooral de samenwerking en het erkennen van de verwantschap, het erkennen dat alles dezelfde kracht, dezelfde kern heeft, dezelfde bron heeft. Dat is de nieuwe tijd. Dat is voor jullie de echte waarde van ‘Aquarius’. Alles is één. Alles is evenwaardig. Alles bezit dezelfde Bron, dezelfde kracht. De kracht waar we nu één mee zijn. De kracht die we nu laten vloeien naar al diegenen die er voor openstaan. En hoe meer u met deze kracht werkt, hoe krachtiger u zelf wordt. Want u kunt alleen deze kracht maar doorgeven en doorgeven en doorgeven om zo zelf steeds krachtiger te worden. Want hoe meer u doorgeeft, hoe krachtiger uw eigen systeem wordt, om het zo te zeggen. Want hoe meer uw cellen deze energie beroeren, hoe evenwichtiger je wordt, hoe sterker je wordt, hoe minder de chaos, de angst vat op u kan hebben. Want u bent anders, u straalt het licht uit, u straalt de harmonie uit, u straalt het evenwicht uit, u straalt de kracht van de Bron uit. En wat die Bron ook moge zijn, noemt u het God, noemt u het de Vader, het kind mag een naam hebben, daar gaat het niet om, maar het is hetgeen waar we allen uit voortkomen, waar we allen terug heen gaan. De kracht die ons dagelijks kan sturen en stuurt wanneer we ze maar willen beseffen, wanneer we er maar willen voor openstaan.
Ja, en zo zie je maar hoe lenteperikelen ertoe kunnen leiden dat we ons goed voelen, dat we ons harmonisch voelen, dat we ons gelukkig voelen ondanks alles wat er rondom ons gebeurt. Want wij zijn één krachtige groep hier. Wij zijn één krachtige, lichtende energie. En elk van ons kan op zijn eigenste wijze daarmee werken en omgaan. Elk van ons heeft het recht met deze kracht en deze energie anderen te helpen en bij te staan. Want dat is uiteindelijk een universele taak voor elke mens. En of het nu gezegd wordt vandaag, u bent allen verwanten met elkaar of liefst 2000 jaar geleden of in de toekomst. U bent allen aan elkaar verbonden. U bent allen één. U bent allen gelijk, om het zo uit te drukken. Want u bezit allen de Vader in u.

Zo, dit was het dan. Ik hoop dat u hiermee in de toekomende weken werkt. Ik hoop dat u deze kracht die nu in u is opgeslagen, die u gedeeld hebt, dat u daarmee werkt, dat u deze gebruikt om uw oefeningen te doen, dat u deze gebruikt om de weg, die u aan het gaan bent, op de meest juiste wijze te volgen. En dan zal u zien dat u steeds weer opnieuw ons aan uw zijde vindt. Dan zal u zien dat, wat er ook gebeurt, u nooit of nooit alleen bent en steeds weer opnieuw de juiste hulp krijgt, die voor uw bewustzijnsweg de juiste is.

image_pdf