Hoe in deze tijd u het best gedragen

image_pdf

 14  maart  2008

Denk zelf na over hetgeen wij u brengen, en besef goed dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Wij hebben liever dat u uw eigen fouten maakt, dan dat u gewoon naloopt wat wij zeggen.

Ik zou  graag met u het hebben over hoe u in deze tijd u het best kunt gedragen. Welke mogelijkheden er zijn want het is niet zo evident in de dag van vandaag, alles is nogal verwarrend.

En de meeste onder u die hier aanwezig, zijn geboren onder een andere heerser dan de heerser die er nu is en die langzaam maar zeker zijn stempel op de maatschappij drukt.

Het wordt allemaal zo’n beetje onzeker. De vaste waarde van vroeger kalft af en hetgeen wat in de plaats komt, is in vele gevallen nogal onzeker, onduidelijk. Nochtans kunt u in deze tijd met de mogelijkheden die aanwezig zijn, dankzij de nieuwe heerser, zeer veel bereiken, zeer veel realiseren. Want vergeet niet dat Aquarius toch degene is die vrijheid hoog in het vaandel voert.

Zeker wanneer het gaat over denken en mogelijkheden. Natuurlijk houdt dit ook in dat vele stroeve, oude regeltjes en wetjes niet kunnen behouden blijven. En dit leidt tot spanningen, dit leidt tot onzekerheden. Hoe kunt u nu als mens in deze tijd daar het beste op reageren, daar het best mee omgaan. De raad die ik u kan geven is eigenlijk heel simpel.

Begin met te leven in de dag dat u bent. Stop met u zorgen te maken wat er volgende week zal gebeuren, binnen een maand, binnen tien jaar, binnen een halve eeuw. U weet het niet, en u hebt er ook geen vat op. Maar wanneer u vandaag leeft, handelt, zoals u aanvoelt dat het voor u juist is, correct is, dan zult u opmerken, dat heel veel zaken rondom u zich aan u aanpassen. Dan zult u opmerken dat de chaos die overal nogal aanwezig is en steeds toeneemt, u niet stoort.

Maak u niet druk wat er in de wereld gebeurt, u kunt daar niets aan veranderen, u hebt daar geen vat op. U hebt alleen vat op uw eigen wereld. Die wereld die kunt u sturen. In die wereld kunt u iets realiseren. En wanneer iedereen zijn eigen wereld zo goed mogelijk zou maken, zo harmonisch mogelijk zou maken, dan verandert gans de wereld vanzelf. Nu is het nog altijd dat de meesten denken van: dat en dat moet veranderen, de mensen moeten liefst denken zoals ik eis dat ze moeten denken.

Dit gaat niet meer. Dit leidt tot chaotische toestanden. Bekijk gewoon het politieke gebeuren in dit kleine landje waar u in woont. Dan ziet u dat er enkel nog disharmonie is. Chaos. Het landje wordt onbestuurbaarder met de dag. Dit is niet alleen voor uw kleine land, hoor! In de landen er rond is juist hetzelfde bezig. Bij de ene al iets beter verborgen dan bij de ander. Maar uiteindelijk verdwijnen langzaam maar zeker al die vaste regels en wetten, omdat u ze gewoon in de maatschappij zoals ze nu is, niet kunt handhaven.

Maar wanneer we dan gaan kijken naar de mogelijkheden die Aquarius u biedt, dan moeten we tot een eigenaardige vaststelling komen. Dat degene die zich vrij opstelt, degene die zich niet meer stoort aan al die voorschriftjes en oude geplogenheden, en dit gaat niet alleen om regeltjes van wetgevende macht, maar dit gaat ook om de gedachten van religies. Want vergeet niet, u bent allemaal zeer sterk geïndoctrineerd; de ouden onder jullie zijn allemaal nogal in een christelijk milieu groot gebracht, kerkelijk-christelijk, hetzij katholiek, hetzij protestant, dit maakt eigenlijk in wezen geen verschil. Welke richting het ook was, het was een richting die u verplichtte van te denken zoals men zei. Die u verplichtte van aan te nemen dat wat men tegen u zei, enkel en alleen de waarheid was, en dat de rest van de wereld er naast was.

U begrijpt toch dat onder Aquarius en de tendensen die zich ontwikkelen dit niet houdbaar is. Dat dit gewoonweg zichzelf opheft. U ziet af en toe zo kleine oprispingen, men gaat terug zaken trachten te herinstalleren. Zelfs in Rome heeft men ontdekt dat er nog nieuwe zonden bestaan, maar ja, wat doen we daar nou mee? Eigenlijk spreken die mensen zichzelf een beetje tegen. Wanneer u heel rijk bent, dan bent u zondig, dan bent u gedoemd tot de hel. Ja, maar mag ik dan even vragen, heren kardinalen, en heer paus, wat moeten we dan met uw oneindig groot kapitaal? U bent, voor zover wij aan onze zijde weten, nog altijd de grootste kapitalisten op aarde. En u gaat elke dag nog bedelen bij de armen om de laatste penning naar u toe te krijgen. Maar als u dan zegt dat schandalig rijk zijn demonisch is en dat u dan veroordeeld bent tot eeuwig branden. Nu, dan zal er zeer snel overbevolking zijn in uw hel, niet waar?

Nu, dit is nu misschien een zeer humoristisch en lachwekkend voorbeeld. Maar het duidt aan wat Aquarius eigenlijk betekent. Het brengt al die oude waarden die voorbij gestreefd zijn aan het wankelen. En ze beginnen te wankelen gewoon door hetgeen wat zij zelf doen om in stand te blijven. En nu mogen we nog blij zijn dat ze in Rome alleen maar schermen met een hel na de dood. Er zijn delen van de wereld waar ze liever met bomauto’s werken, om hun gelijk te krijgen. Dus dat is dan niet zo aangenaam.

Laat ons nu even zelfstandig denken. En laat nu even uw eigen innerlijk aan het woord. Want dat is iets wat de mens in de toekomst terug zal moeten leren. Leren naar zijn eigen innerlijke stem te luisteren. En hier bedoel ik heus niet mee één of ander geprogrammeerd programma dat via een mp3-speler in uw oren terecht komt, maar ik bedoel wel degelijk uw eigen geest. En hetgeen wat die geest u eigenlijk wilt leren, wilt bijbrengen.

Wanneer we zien dat nog geen eeuw geleden zeer vele incarnaties plaatsgrepen om de ervaring van de dogma’s op te doen, om te ervaren wat het was van niet zelfstandig te kunnen denken en onder een soort geestelijke slavernij te moeten leven en u trachten vrij te vechten. Dan kunnen we zeggen dat de huidige generatie, en dan spreek ik toch van degenen die geboren zijn vanaf de jaren ’80-90 van de vorige eeuw, deze incarnaties zijn al meer op zoek naar die geestelijke vrijheid. En als we dan zien de entiteiten die nu trachten in de stof te komen, dat zij vooral gáán voor die geestelijke vrijheid, kunt u zich wel voorstellen dat op zeer korte tijd, en ik denk op minder dan één generatie, dat oude dogmatische spirituele denken, zal begraven zijn. En dat ook zo goed in Azië als ergens anders. Het fanatieke geloof zal het niet volhouden op langere termijn.

Maar wat van belang is, is voor u op dit ogenblik dat u de kans krijgt en hebt, van uw eigen denken volledig tot ontwikkeling te brengen. Vanzelf te gaan zoeken, vanzelf te gaan aanvoelen wat voor u de juiste, niet alleen materiële, maar vooral ook spirituele weg is.

En dan kom ik even terug op uw innerlijk. Tracht te beseffen dat u een geest hebt, die onafhankelijk van uw hersendenken u kan beïnvloeden. Een geest die u kan helpen, die u kan sturen wanneer het nodig is, maar die ook kan voorkomen dat u in twee, drie putten tegelijk trapt. Voor de ouderen onder u zal dit niet zo evident zijn.

Men is teveel gewoon van realistisch hersendenken te gebruiken en ook, men is teveel gewoon om zo maar de informatie te aanvaarden die men krijgt. U hebt allemaal boeken gelezen, kranten gelezen, u hebt allemaal naar radio en tv geluisterd en heel veel van deze informatie is tot u gekomen als zijnde een waarheid. Ook daar moet u een beetje u van vrij maken. Want het merendeel van de informatie die u krijgt, is niet een waarheid, maar is gewoon een aangepast verhaal om bepaalde groepen in deze maatschappij hun voordelen te laten behouden. Wij kunnen dit toch op alle mogelijke gebieden bekijken.

Het meest frappante is natuurlijk het grote vrijheidsideaal van het Westen, dat de rest van de wereld met de wapens even onder de voet gaat lopen. Maar wij zijn de goede en al de andere dat zijn de schurkenstaten. Nu veel mensen hebben hun bedenkingen daar al bij, gelukkig. En nu denken ze, wanneer daar een andere president zal komen, binnen een paar maanden zal het wel beteren. Vergeet het. Wie er ook aan de macht komt, het denkpatroon van de lobby’s bepalen wat er gebeurt, het verandert niet. Deze blijven zoeken om hun eigen macht te behouden. Dit verander u niet met een spektakel-verkiezing.

Maar er zijn verkiezingen geweest in Iran, zij zijn ondemocratisch. Dat is best mogelijk, maar denkt u nu werkelijk dat het in Amerika anders is? In Iran heb je de keuze uit ayatollah A en ayatollah B, en in Amerika heb je de keuze uit een democraat of republikein, die in wezen allebei juist hetzelfde zijn. En wanneer zij verkozen zijn gewoon hetzelfde verder doen dan wat er aan de orde van de dag altijd is geweest. Ze verwijten mekaar, deze staten. De ene staat zegt: u bent een schurk en de andere staat zegt er ook tegenover: u bent de schurk. Alleen beseffen ze niet dat ze gewoon voor de spiegel staan en elkaar spiegelen. Als u dan ziet dat in een land van de hoogste welvaart, zogezegd, op dit ogenblik reeds, ja, miljoenen mensen dakloos zijn, dan vraagt u zich toch af: schort daar iets niet? Men tracht dit zo goed mogelijk te camoufleren en te verbergen. Maar neem gerust van mij aan dat de toestand daar nog veel gaat verslechteren. Men gaat dan liever via de media uiting geven dat er in Iran veel armoede is, dankzij de dictatuur. Maar wanneer we de plaatjes naast mekaar leggen, kunnen we ze schoon over elkaar schuiven en we zien geen verschil. Nochtans in uw media, in alles wat u te horen krijgt wordt er toch van u verwacht dat u uw Amerikaanse broeders steunt, want de anderen zijn de slechten. En de andere daar geeft men dezelfde boodschap aan. En weet u nu, wat eigenlijk het meest fascinante van dit plaatje is? Dat degene die achter de schermen aan de touwtjes trekken, dezelfde personen zijn. Zo goed voor hetgeen wat in die moslimwereld gebeurt als hetgeen wat in die westerse wereld gebeurt. Het zijn dezelfde mensen achter de schermen, het zijn dezelfde personen die op beide wereldvlakken dit veroorzaken en alleen maar trachten er voor te zorgen dat deze toestanden blijven bestaan. Want zij worden er alleen maar financieel beter van.

Dit zijn allemaal toestanden waar u zich best niet meer aan ergert, waar u zich van distantieert. Ga niet mee in de idee: dit is nu een goede, dit is nu een kwade. Maar volg uw eigen aanvoelen. En dan kom ik weer op mijn vertrekpunt. Tracht vanuit uw geest, uw eigen innerlijk, aan te voelen wat u kunt doen, welke handelingen er voor u juist zijn. Dan gaat langzaam maar zeker uw blik verruimen, u gaat veel gemakkelijker achter de façade kunnen zien. Het laagje vernis verdwijnt. En u kunt langzaam maar zeker vaststellen wat er gebeurt, en welke houding u het best er tegenover aanneemt.

Wanneer u dan in deze tijd de moeite neemt om ook uw eigen gaven een beetje verder te ontwikkelen, uw eigen gevoeligheden, dan zult u er van versteld staan welke boeiende momenten u in deze tijd kunt meemaken. De meesten onder u hebben aardig wat gevoeligheden. Maar zij gebruiken ze niet. Uw gevoeligheden zijn als het ware afgestompt, omdat ze jaren lang gewoonweg verdrongen zijn geworden. Dat begint in vele gevallen al wanneer u kind bent, dat de ouders zeggen wanneer u iets opgemerkt hebt, fantaseert zoveel niet of u moet niet liegen. Want wanneer een kind een speelkameraadje heeft dat niet direct zichtbaar is, en hij gaat dit aan de ouders vertellen, dan is dit in vele gevallen meestal wel paniek. Men vraagt zich niet af waarom vertelt dit kind dat? Nee, dit kind mag dit niet zeggen, want dit past niet in onze denkwereld. Behalve wanneer dat het kind zegt: de heilige maagd is mij verschenen. Hier, in uw contreien dan, past het wel in het plaatje, zeker wanneer dat men er commercieel iets kan aan verdienen.

Wanneer u nu beseft dat u ook deze mogelijkheden in u hebt om zaken waar te nemen, aan te voelen, dan staat u een stap voor al de anderen die dat niet kunnen. En het is eigenlijk heel simpel. U begint met hetgeen wat in u als klank naar boven komt te beluisteren. Voor de ene persoon zal dit misschien effectief in woorden zijn, de ander is misschien beter in beeldvorming, en sommigen onder u zullen het misschien met de geur doen. Maar u neemt waar. U neemt zaken waar die voor uw stoffelijk, rationeel denken niet aanwezig zijn. Maar ze zijn er wel. Vergeet niet dat we in deze ruimte met enkele tientallen entiteiten hier aanwezig zijn. Wanneer zij allemaal hetzelfde volume zouden innemen als u, dan konden we hier natuurlijk niet binnen, dat begrijpt u. Maar gelukkig hebben we niet de behoefte van een stoffelijk voertuig. Maar toch zijn we hier. We zijn hier om u te helpen, we zijn hier om het medium te ondersteunen, en de meeste van mijn broeders zijn hier ook om mij de mogelijkheid te geven te spreken door dit medium. Sommigen onder u, die nu hun ogen sluiten, en hun gevoeligheid aanspreken, kunnen ons waarnemen. Er zijn er bij die ons kunnen zien in het gedachtebeeld dat wij van onszelf nu geven, anderen zijn er bij die ons zien in kleur, weer anderen in warmte. Ieder volgens zijn eigen gevoeligheid.

Dit is maar een heel klein proefje dat ik u nu laat doen, maar ik zie dat er toch zijn die aan deze waarneming voldoen. Doet mij genoegen. Ook met dit tracht ik u maar aan te tonen dat u veel meer mogelijkheden hebt dan dat u beseft. Gebruikmakende van deze mogelijkheden, kunt u veel juister leven, dag na dag. En gaat u ook voor de verandering en de opbouw van de nieuwe tendensen waardevol zijn. Als ik dan zie dat er van de aanwezigen hier verschillende zijn die toch in vroegere incarnaties gezocht hebben naar spirituele waarden; er zijn er een paar bij die zich in de oude tijd met alchemie bezig gehouden hebben, er zijn er ook een paar bij die zich vooral met natuurmagie en kruiden hebben bezig gehouden, en er is ook iemand bij waarvan ik kan zeggen die zich met magie bezig gehouden heeft, en een ander iemand met pure mystiek.

Nu, het maakt niet uit wie het is, deze kennis is hier nu aanwezig. Deze kennis zit in u. Uw eigen geest draagt de ervaring van zeer vele stoffelijke levens. Wanneer u nu in deze tijd, en dat is het boeiende van deze tijd, u naar binnen wendt en tracht waar te nemen welke kennis er aanwezig is, dan gaat u opmerken dat ieder van u langzaam maar zeker naar zaken gaat getrokken worden die bruikbaar zijn in deze tijd. Het zal misschien onder een modernere vorm zijn. De ene persoon zal zich misschien tot chemie aangetrokken voelen, en gaat misschien experimenteren met homeopathie. Een ander persoon zal  aangetrokken voelen tot het leggen van kaarten, een ander persoon zal plots de neiging krijgen van toch even met cijfers te gaan rekenen en werken, weer een ander zal misschien op zoek gaan naar werking van bepaalde kruiden. Ik tracht het zo algemeen mogelijk te houden, maar ik wil enkel en alleen aantonen, dat ieder van u op dit eigenste moment met mogelijkheden zit die hij of zij niet voldoende benut. Omdat u nog altijd met deze oude barrière zit.

Want in deze wetenschappelijke wereld moet toch alles rationeel zijn? Maar er is in wezen geen rationele wereld. Er is enkel een wereld die past in het plaatje van degene die het wil laten passen. Daarom, tracht in de komende tijd u zoveel mogelijk open te zetten, en misschien een interessante tip die ik u erbij kan geven is: tracht u zoveel mogelijk in harmonie te zetten met het Licht.

Wat is het Licht? Het is een mooi woord. Dekt vele ladingen. Er zijn mensen waar u over Licht praat die direct aan één of andere lamp denken, anderen denken dadelijk aan kaarsen die branden, weer anderen denken aan vuur, Licht heeft zovele uitingen. Maar hetgeen wat wij hier met Licht bedoelen is niet het materiële licht. Wat wij hier met Licht bedoelen is eigenlijk de eenheid trachten te verkrijgen met de Kern van uw wezen. De Goddelijke Vonk, om het in vuurtermen te zeggen die dan ook Lichtgevend zijn. Want op het ogenblik dat u, u in harmonie kunt zetten met dit Licht, wanneer u dit probeert, hoeft u geen schrik te hebben dat dit Licht u zal verblinden. Neen. U moet niet staan kijken in dat Licht. Want uiteindelijk, noch wij, als entiteiten, noch u als stofmensen, bent bij machte het volledige inzicht van het Licht tot u te krijgen. Daar zijn we nog te klein voor. Ook wij zijn daar nog te klein voor. Ook wij hebben nog een hele lange weg te gaan in dit Licht. Maar het besef dat we ons kunnen tooien in dit Licht, en dat we met dit Licht steeds verder kunnen evolueren, verder ontwikkelen, of we nu met een stoffelijk voertuig bezig zijn, of we nu zonder stoffelijk voertuig in de Kosmos bestaan, dit maakt het verschil niet. Want het Licht is er altijd. En wanneer we dat kunnen aanvaarden, dat we met dit Licht kunnen werken, dat we ermee in harmonie kunnen zijn, dat we dit Licht kunnen doorgeven aan anderen, zodat er een grotere harmonie kan ontstaan. Zodat ook anderen weer zien, welke weg er voor hen geopenbaard is.

Wel, dan gaat u zien dat deze tijd ontzettende mogelijkheden voor u inhoudt. Dat deze tijd met al zijn veranderingen, zijn wijzigingen dag na dag, steeds opnieuw een boeiende leerschool kan zijn.  Het is dan  niet de tijd, zoals u nu dikwijls hoort, waar eigenlijk niks goed meer in is. Ach, ik weet het. In die goede oude tijd was het toch allemaal anders. Was het toch allemaal beter. Neen. U hebt een evolutie doorgemaakt, en daardoor voelt u nu de zaken ook anders. Die oude tijd was op dat ogenblik voor u de jonge tijd. Want u was jeugdiger. U zag de wereld anders. En ook op elk moment dat u nu zegt toen was het beter, had u ouderen die zegden nee, onze tijd was beter. Het is gewoon de weg die u gegaan bent, die maakt dat wanneer u achter u kijkt, en wanneer u tracht de evolutie die u doorgemaakt hebt, te vergelijken met het beginpunt, dat u zo’n uitspraak doet doen. U ziet dan niet de meerwaarde die u al hebt. En het is juist deze grote meerwaarde die het u nu mogelijk maakt om in die wereld waarvan u zegt, hij is toch niet meer wat hij geweest is, juist daar een veelvoud van meerwaarde aan te geven.

En dan leeft u vandaag. Gelukkig! Ondanks wat er gebeurt. Want telkens weer opnieuw kunt u voor uzelf waar maken waarvoor u hier op aarde loopt. Waarvoor u hier op aarde gekomen bent. Dat is uw eigen bewustzijnsontwikkeling. En stap na stap gaat u verder.

Wat zeker niet verandert, is het feit dat u telkens weer opnieuw een stap in het onzekere zult moeten zetten. Maar dat is juist het mooie in dit gegeven; u komt voor een punt waar u moet kiezen, en u hebt de volledige vrijheid om keuzes te maken. Maar eens dat u een keuze gemaakt hebt, houd er u dan aan en gaat uw weg verder. Tracht ook steeds weer opnieuw de wisselwerking te hebben met uw eigen geest. En eens dat die wisselwerking goed verloopt, gaat u ook veel gemakkelijker openstaan voor alle anderen die met u in harmonie zijn. Niet alleen in de stof, maar ook in de geest. En zo leeft u meer in de echte wereld.

Want de echte wereld, is de wereld waarin uw geest thuis hoort. De echte wereld is niet de stoffelijke wereld, maar die stoffelijke wereld is een kleine, beperkte illusie van de geest. Een beperkte illusie die hij wilt doorleven omdat dit voor hem waardevolle belevingen inhoudt.

Maar vergeet niet dat wanneer u aan onze zijde bent, dat deze wereld ophoudt te bestaan. Dit is misschien in het eerste gezicht moeilijk, omdat u zegt;: nee, die wereld blijft bestaan. Ja, voor de anderen wel, voor de anderen, die nog met de stof te maken hebben blijft deze wereld bestaan. Maar voor uzelf, wanneer u de stof hebt afgelegd, gaat u gewoon verder. En bestaat deze stoffelijke wereld zoals u hem nu kent niet meer. Want wanneer u aan onze zijde bent, en u bevindt zich, laat ons zeggen, in de rustzone van Zomerland, dan ziet u wel een stoffelijke wereld, maar die stoffelijke wereld, is uw beeld van die wereld. Het is uw wereld die bestaat. Uw wereld waar alles op gebeurt volgens uw denkbeelden, die eventueel samenvloeit met andere entiteiten die ongeveer hetzelfde denken. Maar dan krijgt u toch de mooie scenario’s dat u zo goed Romeinse legioenen ziet defileren over de Walletjes in Amsterdam, terwijl daar tussendoor allerlei moderne wagens zich verplaatsen en lieve dames hun diensten aanbieden. Dat alles mengt zich gewoon. Want het is uw wereld, maar ook de wereld van die oude Romein. Of u ziet midden in Brussel ineens een piramide staan.  Ach, geen beeld is te gek, wat u ook denkt het behoort tot de mogelijkheden. Besef daarom dat de wereld waarin u nu leeft ook uw wereld is, deze stoffelijk wereld is uw wereld en u kunt in deze stoffelijke wereld bepalen hoe hij moet lopen, hoe hij moet verder gaan. Dit klinkt raar in de oren van stoffelijke mensen. Omdat zij te weinig dat besef hebben.

Maar wanneer u zich te ruste legt, u slaapt in, u droomt, deze droom is ook echt. Is ook een echte wereld die bestaat. Een wereld die kan waargenomen worden. Waarin u alle mogelijke belevingen kunt doormaken, waarin uzelf, zonder dat u het beseft, uw materiële wereld dikwijls wijzigt. Want het is in uw droomgebeuren dat uw lichaam bepaalde spanningen zal laten afvloeien, dat er bepaalde stoffen in uw lichaam veranderingen zullen veroorzaken, waardoor, wanneer de droom voorbij is en u ontwaakt, eigenlijk er wijzigingen zijn opgetreden in uw stoffelijke wereld. U beseft ze niet, dat is juist, maar toch is het zo. Want stel dat we zouden voorkomen dat u deze droomfuncties zou doormaken, dan zou uw voertuig na korte tijd niet meer functioneel zijn. Vele mankementen gaan vertonen, zeker wat betreft de gedachtemogelijkheden, en dan zou u misschien in een stoffelijk afgesloten wereld kunnen terechtkomen. Met dit alles wil ik u maar aantonen hoe relatief alles rond u is. Dat uw stoffelijke wereld, niet de wereld is waarvan u denkt dat hij is. Dat u veel meer mogelijkheden hebt als mens wanneer u al uw mogelijkheden gaat aanwenden. En tot hiertoe, hebt u dit veel te weinig gedaan.

En u bent nu in een tijd gekomen, in de tijd van Aquarius, waar u deze mogelijkheden kunt gaan gebruiken. Waar uw gevoeligheden tot volledige ontwikkeling kunnen komen. Waar het meer waardevol zal worden wanneer u aanvoelt, ik moet dit of dat doen, dan wanneer de grootste specialist met het grootste bewijs naar u toekomt en zegt: nee, u moet het zo doen. Nu komen we in de tijd dat u zult zeggen: ja, vriend, dit kan misschien allemaal voor u waar zijn, en uw bewijsvoering kan voor u kloppen, maar mijn aanvoelen zegt dat dit voor mij juist is, dus ga ik de weg die ik aanvoel dat juist is.  U zult opmerken dat, zeker bij de jongeren, dit fenomeen zal ontstaan.

We hebben een periode achter de rug waarvan we kunnen zeggen die voor de aarde zeer wispelturig was. Het is natuurlijk voor de mens, die maar heel korte periode op deze aardbol verblijft, moeilijk in te schatten hoe een verloop is. Maar wanneer dat we kijken naar al die jongeren die in deze maatschappij de verandering hebben gezocht via allerlei mogelijke pepmiddelen, en deze niet hebben gevonden, komen we nu naar een maatschappij waar men langzaam maar zeker niet naar surrogaatmiddelen gaat grijpen, maar waar men gaat proberen vanuit zichzelf de juiste beleving te ervaren. We gaan langzaam maar zeker naar een opgroeiende maatschappij die geen behoefte meer gaat hebben aan allerlei pillen en allerlei rookmiddelen of snuifmiddelen, maar die gewoon gaan vertrekken vanuit hetgeen wat zij aanvoelen als zijnde hun opdracht, hun mogelijkheden. En die volledig in deze vrije gedachte ondersteund worden door de kosmische tendensen van Aquarius.

Laat mij het dan simpel omschrijven: als zijnde het Licht dat over deze aarde een nieuwe opbloei zal kennen. Maar het is juist het Licht dat er voor gaat zorgen dat de winter waar de aarde nu in zit, de donkerte waar de aarde nu in zit, langzaam maar zeker zal verdwijnen. Zoals in de natuur na de donkerte van de winter en de koude van de winter langzaam maar zeker de lente openbloeit en in de eerste warmte van het eerste zonlicht van de lente de planten hun kopje boven de grond steken, zo gaat u ervaren dat in de komende tijd steeds meer mensen dit Licht gaan gebruiken, op welke wijze ook, om hun wereld juister, lichtender te maken.

En wanneer we dit allemaal proberen, wanneer we dit, ieder voor zich, ieder zijn eigen wereld probeert iets mooier, iets beter te maken, dan gaat u opmerken dat die grote wereld, waar u zogezegd op leeft, ook wijzigt en ook betert.

Dat langzaam maar zeker die kilte, die donkerte, die chaos, plaats ruimt voor het licht, voor de zonnewarmte, en dat u overal de kleuren en de klanken zult zien opbloeien. Want waar het Licht zich terug manifesteert, daar kunt u al de rest in zijn mooiheid ervaren.

En dan zou ik om mijn bijdragen te besluiten gewoon nogmaals de nadruk op willen leggen: mens, leef volgens uw aanvoelen. Leef niet volgens wat anderen u willen verplichten dat u zou leven. Zelfs niet in deze maatschappij met zijn maatschappelijke structuren, zelfs niet in werkomstandigheden. Want wanneer u voor één of welke reden ook aan het oude toegeeft, zult u opmerken dat het mis loopt. Maar wanneer u, of het nu een relatie is, in werkomstandigheid, of zelfs in ontspanning, gaat voor hetgeen waar u in gelooft, dan zal u opmerken dat de Kosmos rondom u u steunt. En dat hetgeen wat dat de anderen u trachten voor te spiegelen wat er allemaal fout zou gaan als u niet doet wat er gezegd werd, dat dit juist niet plaatsgrijpt. Dat u juist door voor hetgeen te kiezen wat in u leeft, de juiste weg kunt bewandelen en merkwaardig genoeg steeds de juiste resultaten zult boeken.

Kort gezegd, maak u geen zorgen om morgen. Morgen zorgt voor zichzelf wel, als u vandaag hetgeen doet wat volgens uw aanvoelen het meest harmonische, meest lichtende is. En wees ervan overtuigd, u kunt het. Er is niemand die u moet zeggen het moet zo, of het moet zo. U hebt heus geen priesters nodig die in de naam van God u zal komen vertellen wat u mag denken of mag doen. Die tijden zijn voorbij. U hebt enkel en alleen maar verantwoording af te leggen ten opzichte van uzelf. Beseffende dat uzelf deel bent van die Oerkracht, van die Goddelijke Kracht en dat wat u ook doet, daar steeds in confrontatie mee zal staan. Wanneer u dan volgens hetgeen u aanvoelt dat juist en lichtende is doet, dan leeft u nu een leven dat één van de waardevolste zal zijn die u in de loop van al uw incarnaties hebt meegemaakt. En dat, deze meerwaarde, die wens ik u allemaal van ganser harte toe.

Deel 2.

Men heeft mij gevraagd hier voor jullie enkele vragen te beantwoorden en dan samen te mediteren. Dus laat ons eerst de vragen doen en dan kunnen wij de avond gezamenlijk afsluiten met een meditatie waarin wij onze broeders en zusters kunnen bijstaan.

Mag ik uw eerste vraag?

  • Broeder, vorige keer is er gesproken over een oplossing voor ons energieprobleem en dat dat zeker nog honderd jaar zou duren voor daar werkelijk een oplossing zou komen. Maar is er dan niets dat wij op dit ogenblik kunnen doen om ons te verplaatsen, onze woning te verwarmen, maar op een milieuvriendelijke en ook een beetje een portemonnee-vriendelijke manier?

Kijk, lieve dame, op het ogenblik is het zo dat er op aarde reeds tientallen volledig uitgewerkte alternatieven bestaan, die in handen zijn van bepaalde groepen, die er alles aan zullen doen opdat deze alternatieven niet worden uitgewerkt.

U moet begrijpen dat energie niet een probleem van energie is, maar een probleem van bepaalde groepen, die de macht willen behouden. Energie is macht in deze maatschappij. En zolang dit allemaal structureel niet wijzigt, gaat u, wat u ook probeert, steeds tegenstanders vinden die het u onmogelijk zullen maken.

Wanneer ik u zeg dat bijvoorbeeld al begin de jaren vijftig er een perfect systeem bestaat om auto’s te laten rijden zonder de huidige fossiele brandstof, dat dit monopolie eigenlijk in een groot Duits bedrijf in de kelders veilig opgeborgen zit, of beter gezegd: in de kluizen, dan denk ik dat ik hier genoeg gezegd heb. Ik ga geen namen noemen, want dit zou heel gevaarlijk zijn voor het medium.

Ditzelfde geldt ook voor uw elektriciteitsopwekking. Er bestaat op dit ogenblik een perfect uitgewerkt systeem om oneindig veel elektriciteit te produceren zonder enige vorm van afval. Ook dit mag niet aan bod komen.

Dus ik denk dat uw idee en uw vraag met de beste bedoelingen is, maar dat u daar gewoonweg als individu maar weinig kunt aan doen. Behalve dat u zo weinig mogelijk gebruik maakt van energie als het niet nodig is. Zo kun je al heel veel doen door bijvoorbeeld wat minder licht te laten branden. Je leeft in een maatschappij waar blijkbaar de nacht niet meer mag bestaan. En zo zijn er vele zaken. Maar het energieprobleem oplossen, lieve dame, het is al een halve eeuw geleden correct opgelost. Maar men heeft tot hiertoe alles gedaan, maar ook alles, opdat dit niet zou kunnen omgezet worden in praktijk. En het zal nog wel eventjes duren voor dit verandert. Ik denk dat u het werkelijk, zoals ik zei, aan onze zijde zult kunnen detecteren of vaststellen.

  • Broeder, in Zomerland is, wordt een gedachte direct beleefd en gerealiseerd.  Mijn directe vraag daarbij is: een mens hier op aarde heeft emotie, die eigenlijk bij het lichaam hoort; in de geest is dit niet zo. Maar waarom gaat men in de geest dan toch bepaalde zaken opwekken om te zien, om te beleven en zo verder. Is dat ook geen vorm van emotie?

Ik wil eerst een kleine zaak rechtzetten. Wat betreft Zomerlandsferen en alle andere sferen: zij zijn effectief het uitvloeisel van wat uw geest heeft meegedragen uit de stoffelijke ervaringswereld. En waarom komt deze geest naar een stoffelijke ervaringswereld of waarom incarneert hij?

Kijk, aan onze zijde zou je het best kunnen zeggen dat, in vergelijking met de stof, een geest puur energie is. Wij kunnen in deze energie, maar het is moeilijk omschrijfbaar en vatbaar voor jullie omdat je beperkt bent door uw stof, maar tracht te volgen, wij kunnen door onze mogelijkheden alles wat we wensen, bij wijze van spreken, in deze energie omzetten. Dit wordt voor ons op dat ogenblik de werkelijkheid. Of dit nu miljoenen jaren terug gaat of miljoenen jaren toekomst is, voor jullie stof natuurlijk, hé, maakt niet uit. Nu, dat heeft zijn voor- en zijn nadelen.

Het is energie, het zijn beelden, het zijn ervaringen. Maar dat beweegt. Het is niet zoals in de stof dat dit vast is. En daarom trachten wij af en toe, wanneer dat we in onze ontwikkeling in deze energievorm aanvoelen: we zijn dit niet meer de baas; we kunnen hier niet meer verder, dan gaan we trachten onze ervaringen te toetsen. En dit gaan we meestal trachten te doen via het stoffelijke. Dan zoeken we een voertuig, al dan niet op aarde, er zijn veel mogelijkheden. Maar voor de meeste van de entiteiten is de aarde een zeer interessant gegeven.

Ik wil hier wel zeggen: de entiteiten die iets met de aarde te maken hebben. Neem gerust van mij aan: er zijn veel meer entiteiten die helemaal niks met de aarde te maken hebben dan die wel met de aarde te maken hebben, want uiteindelijk in de ganse kosmos is de aarde niet meer dan een speldenknop. Dus je moet niet denken dat uw aarde zo belangrijk is, zo onmisbaar, dat is ook niet waar. Zij is belangrijk en onmisbaar voor enkele miljarden entiteiten, die met een regelmaat de aarde aandoen en er gebruik van maken. Maar moest deze aarde nu wegvallen, dan moeten we uitzien naar een andere mogelijkheid tot vermakelijkheid, zou ik zeggen.

Maar goed, op een bepaald ogenblik is die geestelijke ervaring voor uzelf niet meer voldoende en ga je trachten dit aan iets te toetsen. En ik hou het voor jullie gemakkelijk: je zoekt dan op aarde een voertuig. Hoe verder je in je evolutie staat, hoe verder je in het Licht bent, ik zou bijna zeggen: hoe dichter je God hebt benaderd, hoe meer je ook selectief kunt optreden naar het zoeken van een voertuig. Als je ziet: een figuur zoals Jezus Christus, u welgekend in deze contreien, daar is werkelijk een stoffelijk voertuig voor opgebouwd en uitgezocht dat kon beantwoorden aan wat deze entiteit op deze aarde wou ervaren. En dan moet je toch zeggen dat zelfs dat stoffelijk voertuig nog niet perfect was, verre van, want dat het ook nog, en dat kunt u nalezen, zwakke punten vertoonde.

Ik denk dat dit voor u duidelijk genoeg moet zijn. U mag niet verwachten van onze zijde dat we u kunnen uitleggen, we zouden dat in principe misschien wel kunnen op enkele avonden, alleen is de vraag of ieder van de aanwezigen wel zou kunnen duidelijk opnemen hoe eigenlijk de wereld, waarin wij leven, hoe die functioneert. Het is een ander dimensioneel stelsel met andere wetten, met andere verhoudingen en, neem mij niet kwalijk, ik ben beperkt door woorden in de stof. Er zijn veel facetten in onze wereld die geen stoffelijke woorden hebben om uit te drukken. Daarom is het ook zo moeilijk voor een entiteit om een exacte weergave te doen van hoe het is. En daarom is het ook best, wanneer u goesting hebt om naar onze zijde te komen, uiteindelijk doe je het allemaal terug, dat wanneer u naar onze zijde komt, u er zo weinig mogelijk voorstellingen van maakt. Hoe meer voorstellingen u zich maakt van de overgang en hoe meer u denkt: het zal zo of zo zijn, hoe moeilijker u het voor uzelf maakt. De gemakkelijkste overgang is de overgang van diegene die zegt: “Ik zie wel, ik trek er mij niks van aan.”

Ik zou zeggen: neem uw tarotkaarten en kijk naar de kaart van de zot. Wel, dat is de figuur die het gemakkelijkst overgaat. Die heeft geen enkel probleem. En wanneer je dat voor uzelf kunt maken, zelfs jullie die met ons in contact komen, probeer niet een beeld te bouwen, dat gaat niet. Ik weet wel, er wordt van alles verteld en gezegd, maar toch is de ervaring anders, omdat je ineens met andere harmonieën, andere evenwichten, andere situaties in contact komt.

Ik zou zelfs kunnen zeggen: je komt in feite tot het punt waar zich alles in bevindt, zo goed heden, verleden, toekomst, noem maar op. En dat is in uw wereld, uw kleine beperkte wereld, gewoon niet te vatten. Waarmee ik niet wil gezegd hebben dat wij, als entiteiten, de ganse kosmos begrijpen, verre van. Wij zitten in ons deel van dat geheel, wij ervaren dat, wij trachten dat te doorgronden, wij trachten daarin te leren, maar ook onze wereld is nog beperkt. En we zijn zeker nog niet tot de Bron doorgedrongen, verre van. En ik meen toch te kunnen zeggen dat zelfs de broeders, die het verst in het Licht staan, bijvoorbeeld de leiding van de Witte Broederschap, de leiding van het Verborgen Priesterrijk en zo verder, waar toch entiteiten in aanwezig zijn die een enorme weg hebben gegaan, dat zij wel kunnen zeggen: “Ik ervaar dat Licht”, maar dat zij ook niet kunnen zeggen: “Kijk, zo zit het nu werkelijk”. Want ik denk dat op het ogenblik dat ze zover zijn, dat is dan puur mijn gedacht als entiteit, wanneer zij zover zijn dat zij volledig, maar ook volledig, opgaan in dat Licht en dat het dan voor ons ook niet mogelijk is om dat te begrijpen. Daar is nog een lange weg voor nodig.

Kijk, het ganse probleem, en dat is niet alleen voor de stofmens, is dat de Schepping, als ik het zo mag uitdrukken, zo oneindig is dat niemand, als deeltje van …, dat geheel kan bevatten.

Ik kan misschien trachten een stoffelijk voorbeeld te geven. Denkt u dat de mier, die hier in de tuin rondwandelt, kan begrijpen wat dat vliegtuig is, dat daarboven in de lucht voorbij vliegt?

Die mier ondergaat wel een soort trilling. Ze voelt wel dat daar in die dampkring, hoog boven haar, iets beweegt. Want ze is deel van die dampkring, ze is deel van die aarde en ze leeft eigenlijk op wat ze aanvoelt en zij voelt dat daar een verplaatsing is, iets gebeurt. Maar die mier, hoe kundig ze ook is, hoe prachtig zij haar territorium kan bouwen en haar verblijf en al wat je wilt, want die mier staat op zich, is fenomenaal en elke mier op zich is daar werkelijk een bijna onmisbaar onderdeel, u kunt zich voorstellen dat klein pietluttige dingetje dat dat niet begrijpt wat die grote machine daarboven is. En misschien, als we even nederig willen zijn en ons terugplooien op dat kleine miertje, dan ziet u ook dat wij niet begrijpen wat daarboven gebeurt. Misschien is dit het praktische voorbeeld waar ik jullie het verst mee kan helpen.

  • Broeder, geheimen of wat in de bibliotheken nog ligt, zou dat in de voortzetting van de Aquariustijd ook veranderen? Zal men daar dan wel mee omgaan?

Kijk, Aquarius gaat heel veel veranderen en het oude dat verborgen is en in vele gevallen praktisch niet meer toegankelijk – en als het nog toegankelijk is, is het heel moeilijk leesbaar omdat er nog weinig mensen zijn die verstaan wat er echt geschreven is – maar dat zal geen probleem zijn naar Aquarius toe. Omdat vanuit Aquarius via contact met onze zijde en die contacten gaan heus veel sterker worden, en dat gaat nu voor u misschien eigenaardig klinken maar tussen dit en ongeveer 100-150 jaar, ik denk zo rond 2120-2140, zal het heel normaal zijn dat men via de dan, en ik zeg het met woorden van nu, technische mogelijkheden contact heeft met onze zijde. En vanuit die mogelijkheden zullen weer veel nieuwe zaken, beter gezegd: de oude kennis van vroeger, in nieuwe verpakking aan de dan levende mensheid gegeven worden. Zo moet je het eigenlijk bekijken.

Er bestaan op het ogenblik enorme bibliotheken, vooral in Azië, die nog verborgen zijn maar die eigenlijk via de Nieuwe Wereldleer langzaam maar zeker onder nieuwe vorm aan de mensheid zijn gegeven. Het zal dan ook nog een tijdje duren voor die leer de overhand neemt, maar het is langzaam maar zeker als een olievlek aan het uitgroeien. U moet begrijpen dat eerst de oude generatie van fanatiek religieus denkenden moet verdwenen zijn om de jonge generatie, die dit niet meer aanvaardt, de mogelijkheden te geven. Je mag dit niet alleen zien als zijnde puur mensen, je moet dit ook zien als incarnatiegolven. Je zit op het ogenblik nog met een zoekende golf die in dat fundamentalisme zijn ervaring moet opdoen. Deze golf is langzaam maar zeker zichzelf aan het uitmoorden en aan het uitsterven. De volgende golf die komt, zal de zaak totaal anders benaderen en aanpakken. Daardoor gaat u ook weer verschuivingen zien.

Dat ganse geheel onder Aquarius gaat ertoe leiden dat de toegankelijkheid tot de kennis enorm gaat zijn. En het doet er eigenlijk nog weinig toe of oude geschriften er dan zijn of niet omdat men via de technologie, en dat is toch iets wat op dit moment contradictorisch klinkt, dankzij de technologie zal aanvaard worden dat de geestelijke wereld bestaat, dat reïncarnatie bestaat en waarom we hier op aarde zijn.

Dit gaat de zeer grote verschuiving zijn die onder Aquarius gaat plaatshebben. En dan kunnen we zeggen dat in die periode veel zaken worden afgerond en wat er dan volgt, ja, dat is dan wel voor veel later, dat is weer een totaal ander tijdperk. Maar daar ga ik het vanavond niet meer over hebben. Dan denk ik dat iedereen, die hier gezellig met ons zit te keuvelen, al lang wat ervaringen onder Aquarius zal hebben opgedaan. Voilà.

Eén zaak kan ik er nog aan toevoegen: onder Aquarius kan niets geheim blijven. Wat onder de Vissen geheim en verborgen was, blijft niet bestaan. En diegene die onder Aquarius probeert geheimen te hebben, die vernietigt als het ware zichzelf, want alle geheimen komen aan het licht. Het kan gewoon niet in die nieuwe kosmische heerser, gezien het draaiboek van die kosmische heerser, daar kunnen geen geheimen in zijn. Zo goed dat we zullen opmerken dat steeds meer oorzaken en gevolg heel snel, maar heel snel, na elkaar gaan komen. Dus, daar zul je als ouderlingen van de Vissen, zul je moeten leren dat je ook daar meer open en flexibel in moet zijn want anders krijg je toch alleen maar problemen. En als je je er niet aan stoort om te zijn wie je bent en ervoor te gaan, dan ben je met die nieuwe tendens in evenwicht en dan loopt het allemaal wel vlot en dan, wat er ook gebeurt, kun je uw eigen weg gaan zoals het hoort.

Meditatie: De Kracht van het goudgele Licht.

Laat ons dan even heel rustig ontspannen zitten.

U hebt vanavond weer vele, misschien nieuwe, hints gekregen. Ik zou zeggen, beminde vrienden, sluit de ogen, hou de ogen gesloten, laat u even wegdrijven van uw lichaam.

Word even één met elkaar. Geef even de mogelijkheid aan uw eigen innerlijk één te worden met de hier gelijkgestemden. Vorm een eenheid, vorm een Kracht. Bouw deze Kracht op, tracht deze Kracht te zien als een zuil van goudgeel licht.

Neem in deze Kracht ieder in gedachten waarvan u op dit moment weet dat hij of zij deze Kracht kan gebruiken. Stel u nu voor dat u ieder van deze persoonlijkheden, die deze Kracht nodig hebben, dat u deze omwikkelt in uw beeldvorming met deze Harmonie, die hier aanwezig is. U omwikkelt deze persoon met dit goudgele Licht, of deze personen. Er staat geen beperking op. Maar u ziet voor uzelf hoe u ze één laat worden in deze sfeer van goudgeel Licht. Zie hoe dit Licht straalt, hoe elkeen is opgenomen in deze Kracht, in dit Licht. Fixeer u daarop, zie de beelden, voel de beelden. Wees één met die beelden.

En denk dan aan de Vader, de Vader, Die u oneindig liefheeft en vanuit deze liefde u de mogelijkheid geeft, de Kracht geeft om uw broeders, die lijdende zijn, dit goudgele Licht, deze Harmonie, deze Goddelijke Liefde te geven, ze er deel van te laten zijn.

Zeg dank tot de Vader omdat Hij dit mogelijk maakt, deze Kracht, deze enorme Kracht, deze Kracht die kan beschikken over leven en dood, om het zo te zeggen in de stof, maar niet het leven of de dood van de mens, maar de Harmonie. Want leven en dood zijn twee delen van het evenwicht. Leven en dood vullen elkaar aan. Het kan ook niet anders. Maar het is een eenheid, het is een harmonie waarin we allen bestaan. En voor sommigen zal de overgang de genezing zijn, voor anderen de geboorte. Maar het is niet aan ons om te beslissen, dit laten we over aan de persoonlijkheid zelf, de eigen keuze te maken. Binnen dit kader van Licht, binnen de Harmonie en de Kracht van de Bron, Die ons hiertoe gemachtigd heeft, zij deze Kracht bevestigd, zijn deze wegen geopend, zij deze hulp gegeven.

Deze Kracht is nu uitgegaan en nu kunnen we rustig terug tot onszelf komen. We kunnen rustig terug de eenheid en de harmonie tussen stof en geest vernieuwen. En besef dat ge nu, door met deze Kracht te werken, de mogelijkheid hebt ontwikkeld om dit steeds opnieuw te doen, om steeds opnieuw de boodschapper van de Vader te zijn, om steeds opnieuw voor diegene die lijdende is: vertroosting te brengen, voor diegene die stervende is: hulp in overgang, als vertegenwoordiger van de Vader, vertegenwoordiger van dit goudgele Licht, dat voor de lijdende loutering brengt, dat voor de lijdende verlossing brengt, dat voor de lijdende uiteindelijk het inzicht geeft en de mogelijkheid maakt om zijn weg in deze eeuwigheid, in dit bestaan, in dit bestaan in het Licht verder te gaan.

En zo geschiede het.

Beminde mensen, leden van dit groepje: onze dank; maar ook de dank van diegenen, die nu geholpen zijn. Want je hebt meer bereikt dan je ooit had kunnen denken. Gewoon door even te vergeten wie je was, door even de beperktheden te vergeten die je dacht te bezitten, door even mee te gaan in deze Kracht, heb je op dit moment voor meerdere mensen de verlossing ingeluid, heb je voor meerdere mensen de betekenis gegeven van het Licht, heb je voor meerdere mensen de angst weggenomen, de onzekerheid weggenomen, die zij voor zich zagen. Daarvoor dank.

En dan kunnen we rustig terug tot onszelf komen, de Krachten beseffende waarvan we deel zijn; dat we deze steeds weer opnieuw en opnieuw mogen gebruiken vanuit de harmonie met het Licht, vanuit de harmonie met de Vader, Die ons steeds weer opnieuw de kracht zal geven, de zegen zal geven, het hand boven ons houden om de taak, die we hier hebben, in deze stof, op deze planeet, in Zijn Naam uit te voeren.

Zo vrienden, dan gaan we rustig de avond afronden. U zult de komende dagen waarschijnlijk nogal met wat onregelmatigheden in de normale gang van zaken geconfronteerd worden. Denk dan even terug aan wat we hier vanavond gezegd hebben. Denk ook even terug aan de meditatie en wees een beetje meer zeker van uzelf, dat je over mogelijkheden en krachten beschikt en dat je, waar de hulp gevraagd is, de juiste hulp kunt bieden. Maar bied de hulp steeds vanuit het Licht.

En zoals de broeder in het eerste deel gezegd heeft: let op, volg uw innerlijke stem en laat u in de komende tijd niet de les gespeld zijn door anderen, die zeggen dat het zo of zo moet.

Wanneer men u dit tracht te doen doen, wanneer men tracht u verplichtingen aan te praten, zeg dan gewoon: “Lieve vriend, dit is uw wereld, maar niet de mijne. U mag dit voor uzelf doen, maar ik ga voor wat ik aanvoel als zijnde juist.” En wanneer je deze weg bewandelt, dan zul je opmerken dat, wat er ook in de komende dagen of weken of maanden plaatsgrijpt, je steeds verder kunt, je steeds gesteund zult zijn door deze Krachten, die met u in harmonie zijn, de Krachten van het Licht, de Krachten van de Vader, waarvan je uiteindelijk onafscheidelijk deel bent.

Ik wens jullie nog veel licht en sterkte op de weg die je te gaan hebt.

image_pdf