Hoger bewustzijn, gewoontes doorbreken

image_pdf

16 februari 2010

Zoals gewoonlijk voor elke bijeenkomst, denk zelf na, niemand is alwetend, het is beter uw eigen oordeel te vormen en fouten te maken, dan alles klakkeloos na te lopen.

Met dit gezegd hebbende, zou ik vandaag graag met jullie een vervolg maken aan hetgeen wat u vorige maal hebt gekregen, namelijk over het werken met de krachten van de aarde en die energie. En ik zou nu de andere kant willen nemen. Hiermee bedoel ik, de krachten en de energieën die eigenlijk tot uw “ik” behoren. Maar om dat te kunnen, moeten we toch eerst even de krachten definiëren, wat het “ik” eigenlijk is.

Velen onder u zullen denken, ik weet toch wie ik ben, maar is dit wel zeker, dat is nog maar de vraag. Er schuilt zoveel in u, dat het soms heel moeilijk is om een juiste definitie te geven van wie of wat je bent. En ik kan er mij vanavond ook niet direct mee bezig houden, alleen maar met de punten die van belang zijn om te kunnen werken met wat je in de menselijke psychologie zou kunnen omschrijven als het bovenbewustzijn en wat we vanuit de geest liever omschrijven als het hoger bewustzijn.

Een mens heeft zijn stoffelijk denken, dat stoffelijk denken is geprogrammeerd, zo goed dat zeer veel van zijn stoffelijke handelingen eigenlijk vastliggen in gewoontepatronen, ontwikkelt uit erfelijke eigenschappen, ook gelieerd aan het lichaam zelf, laat ons zeggen de infrastructuur van het lichaam en zo verder. Maar al dat past eigenlijk, dat ik in persoon, past eigenlijk ook in een groter plaatje, een kosmisch plaatje. En u kunt nu wel denken dat u als mens volledig vrije wil hebt, want u kunt denken en u doet wat u wilt, maar dat is maar heel beperkt. U hoort allemaal, om te beginnen, tot eigenlijk een soort groepsgeest, een groter geheel in de kosmos. Je bent daaronder geboren en die eigenschappen die daarin aanwezig zijn, die zijn ook bepalend voor de handelingen en de invloed die uw geest heeft op uw lichaam. Dat wil zeggen, dat er bepaalde dingen in uw leven zijn waar u bij wijze van spreken automatisch van aanvoelt, daar kan ik mee akkoord gaan en dat er andere zaken zijn die voor u niet aanvaardbaar zijn. Ik ga u besparen van allerlei voorbeelden te geven, maar iedereen kent zo toch velerlei zaken. Wanneer u dat gaat vergelijken met elkaar, dan zult u opmerken dat zelfs in een klein groepje als dit, veel gelijklopende zaken zijn, waardoor het “ik” eigenlijk beheerst wordt.

Nu, en daar wil ik naartoe gaan vanavond, het hogere bewustzijn is het bewustzijn dat behoort tot het geheel waaronder u geboren bent. U bent geboren op deze aarde, in de vorige les hebben wij gezegd welke mogelijkheden daar allemaal mee verband houden, maar u bent ook geboren onder dat hogere bewustzijn, en dat hogere bewustzijn is niet alleen uw hogere bewustzijn, dat hogere bewustzijn is het bewustzijn van de ganse groep waartoe u behoort. En dat houdt in dat u over veel meer mogelijkheden beschikt dan dat u op het eerste gevoel of idee denkt te kunnen beschikken.

Maar dat houdt ook in dat u onderhevig bent aan eventuele bewegingen, afwijkingen misschien in uw idee, die zich kunnen voordoen binnen dat hoger bewustzijn. En ik wil u nu even op iets praktisch attenderen. Als je nu kijkt van, laat ons zeggen, de periode van de kering van het licht tot nu, is het u niet opgevallen, lieve mensen, dat er in die korte periode, voor iedereen nogal veel zaken fout zijn gegaan? Is het u niet opgevallen dat bij de meesten onder u veel technische mankementen zich hebben voorgedaan, die eigenlijk niet direct als een normale slijtage, of verloop van iets, omschreven kunnen worden? Het is namelijk zo dat er effectief zich op dit moment een invloed, die van dat hogere bewustzijn afkomstig is, alles wat maar enigszins zwak is op dit moment eigenlijk laat uit elkaar vallen, het niet meer laten meespelen. Daardoor krijg je dat plotseling een lamp niet meer werkt, want die was juist op het punt van slijtage, maar je krijgt ook dat een toestel, een TV, een radio of een computer het begeeft, of programma’s die in de clinch draaien, of dat je plots een kraan hebt die afspringt, of dat uw auto plots niet meer normaal doet, alles wat eigenlijk op dit moment technisch beïnvloedbaar is, kan fouten veroorzaken. En dit gaat, lieve mensen, van het kleine huishoudelijke toestel tot bij wijze van spreken het vliegtuig dat met al zijn moderne technologie boven uw hoofd hangt en ik durf zelfs verder te gaan, zelfs satelliet gebonden, en zo verder. Want ook die technologie behoort tot een bepaald groepsgebeuren en is er evengoed aan onderhevig. Het is niet alleen dus het weer dat daar mee te maken heeft. Oké, er spelen factoren een rol waardoor je krijgt dat er extreme vervuilingen ontstaan, die dan ook weer de oorzaak zijn dat u minder zuurstof krijgt, en doordat u minder zuurstof krijgt dat u fouten gaat maken. Ook dat speelt een rol en dat wordt te weinig door de mens ingeschat, maar daar wil ik later op terug komen.

Waar ik nu eerst met u naartoe wil gaan is dat hoger bewustzijn en welke mogelijkheden houdt dat in? Wel, heel belangrijke mogelijkheden voor deze tijd. Wanneer je, en u bent allemaal mensen die toch met een regelmaat mediteren, wanneer je u op dat hoger bewustzijn instelt, dan kunt u wanneer er iets op aarde is wat u wenst of wat u graag zou hebben dat in een bepaalde evolutie gaat, volgens dat hoger bewustzijn in een bepaalde rotatie brengen.

Want vergeet niet dat hoger bewustzijn is het amalgaam van miljoenen gedachtebeelden, miljoenen invloeden, u kunt het misschien het best vergelijken met, omdat jullie allemaal nogal in een technische maatschappij leven, een soort supercomputer, met super programma’s, waar bijna alles wat dat een mens als “ik” kan bevatten of begrijpen, daarin terug te vinden is. En wanneer je dat op de juiste wijze aantoetst, dan heb je de toegang tot die gegevens en dat heeft zeer veel voordelen in deze tijd. Gezien dat u op deze ogenblikken belaagd wordt met alle mogelijke informatie, waarvan we toch kunnen zeggen dat het merendeel niet 100% correct is, maar meestal gekleurd is volgens de zender en diegene die er achter zit, die wilt dat het zo naar de massa toe gaat, hebt u de mogelijkheid om deze zaken, via dat hoger bewustzijn, op een juiste wijze te kunnen inschatten. En naar de toekomst toe, lieve vrienden, houdt dit veel mogelijkheden voor jullie in. Want wij hebben het vroeger al gezegd, wij zitten in een wereld met enorme verschuivingen, we zitten in een wereld waar vandaag en morgen een wereld verschil kunnen uitmaken. En daarom is het belangrijk dat u weet wat er juist gebeurt, zodat u de juiste beslissingen kunt nemen, zodat u de juiste ingesteldheid kunt handhaven.

Wanneer u ziet dat men vanuit – ik neem dit als een voorbeeld dat door iedereen nogal gekend is heden ten dage – de medische wereld probeert permanent iedereen bepaalde angsten bij te brengen, bepaalde angsten voor infectie, bepaalde angsten voor besmettingen, noem maar op, omdat men wanneer de mens voldoende angsten heeft daar een dikke boterham aan kan verdienen. Dit is een gedachtebeeld dat een enorme opbouw kent, overal in uw westerse maatschappij, een gedachtebeeld dat ook een astraal wezen is gaan vormen, waardoor er van alle mogelijke reacties kunnen ontstaan die na verloop van tijd niet meer hanteerbaar zijn. Zo zul je misschien in de toekomst opmerken dat de paniek die gezaaid is, oorzaak is dat mensen gaan revolteren, dat mensen enorm boos gaan worden, omdat ze zogezegd de medicatie niet kunnen krijgen die hen voorgespiegeld is. Als je dit dan van op afstand kunt benaderen en via de informatie van uw hoger bewustzijn, dan kun je u daarvan distantiëren, dan word je niet meegetrokken in die gedachtegolven en nog minder aangehecht aan astrale wezens. Ik geef dit nu als klein voorbeeld, maar het is een voorbeeld dat voor de toekomst heel belangrijk gaat zijn.

Een ander voorbeeld dat ook in de toekomst belangrijk gaat zijn, is het milieu. Zeker naar de, ongeveer in het midden van dit jaar en iets verder, zal men weer komen tot angstverhalen over hoe slecht het is en hoe slecht we ervoor staat. Dit gaat weer leiden tot totale verkeerde beslissingen, maar ook heel veel mensen gaan daar ook individueel verkeerde beslissingen uittrekken. Ook hier is het van belang dat je dit kunt doorprikken, dat je door uw meditatief in te stellen op uw hogere ik, aanvoelt van: ah, het zit zo, dus de beste wijze om te handelen is zo.

En je hebt bij het hoger bewustzijn al deze informatie, je hoeft het bij wijze van spreken maar af te halen. De kwestie is van u ervoor open te stellen en bewust daarin op te gaan als het ware, wat de mens tot op heden eigenlijk te weinig doet. Men is zich te weinig bewust van het feit dat je een deel bent van een veel groter geheel, zeker hier in jullie westerse wereld. Dit probleem is nogal sterk aan de orde omdat de gedachten, dat ieder een individu is dat maar naar zijn eigen denken handelt, of misschien wel beter gezegd “naar zijn eigen begeerte”, dat klopt niet volledig. O ja, als je juist de stofmens bekijkt, dan klopt dat. En dan nog is het de vraag of vele handelingen, zelfs die puur lichamelijk zijn, zo vrijwillig gebeuren. Je zou ervan versteld staan als je tot een analyse zou komen van de vele handelingen die u gedaan hebt in uw leven, dat zij eigenlijk genetisch geprogrammeerd zijn en dikwijls nog door de omgeving mee gestimuleerd, zo vrij bent u ook weer niet geweest. Maar dat wil niet zeggen dat je geen gebruik kunt maken van de mogelijkheden die er zijn en die zijn in wezen, wanneer u doordringt tot de juiste structuur, en nu hebben we op twee lessen eigenlijk de twee uitersten, de pure aardse en het geestelijk. Wanneer je daar nu juist mee kunt omgaan, dan ben je al iemand die aardig op weg is om in de totaliteit van het bestaan een eigen persoonlijkheid te ontwikkelen. En dat is toch belangrijk, want het is ook op deze wijze dat een stoffelijk bestaan een meerwaarde krijgt. Het is op deze wijze, door met deze zaken om te gaan, dat je misschien zelfs bepaalde nieuwe incarnaties kunt overslaan, omdat u juist op de juiste wijze met de materie bent omgegaan.

En dan zou ik nog een ander punt daarbij willen brengen, dat zeker niet minder belangrijk is en dat ook te maken heeft met dat hoger bewustzijn, en dat langs de andere kant omschreven kan worden als een kosmische wetmatigheid, kosmische wet moet ik eigenlijk zeggen. Wanneer je beseft dat je deel bent van dat hoger bewustzijn, dan besef je of kun je ook aanvaarden dat de kracht en de energie die daar aanwezig is, steeds gelijkblijvend is. Dat wil zeggen: in de kosmos gaat er niets verloren, alle kracht, alle energie, blijft. Maar dat heeft ook zo zijn nut en zijn voordeel voor de stofmens. Iemand die deze wet beseft, die kan kracht gebruiken, die kan energie gebruiken, of hoe u het ook wil omschrijven, zonder dat daar nog een beperking op staat. U zult allemaal wel opgemerkt hebben dat er bepaalde mensen zijn onder u, of in uw kennissenkring, die steeds weer opnieuw bezig zijn voor anderen en altijd maar verder doen, waarvan u zich soms afvraagt: waar halen zij de energie vandaan, om steeds maar weer voor die anderen op te komen, te werken, te doen, bezig te zijn, te helpen, te steunen, en zo verder.

Wel dat is heel simpel, deze mensen – in vele gevallen – zijn gewoon verbonden met deze kosmische kracht. Soms bewust, soms ook onbewust, omdat zij het gewoon aanvoelen en zich, zonder dat ze er eigenlijk bij stilstaan op aangezet hebben, en daardoor die enorme energie, dat enorm werkvermogen, ontwikkelen.

Nu kunt u zich afvragen, ja, waarom brengt u dat nu ineens daarbij ter sprake? Wel heel simpel, omdat ook weer naar de toekomst toe, het voor jullie zeer interessant zal zijn om dat besef te hebben dat je, wanneer het nodig moet blijken en, lieve mensen, het zal voor velen nodig blijken, om door te zetten, door te blijven doen, in het besef van wat ik ook geef, wat ik ook doorgeef, voor mijzelf verandert er in energie niets, het blijft steeds voor mij gelijk, dat is belangrijk. Zeker wanneer het op hulpgeven aankomt voor anderen. Oké, als mens kun je moe worden en moet je af en toe rusten, maar dat is gewoon het fysieke gedeelte. Maar wanneer je beseft van “ik ben verbonden met die kosmische kracht”, dan gaat die rust waar je anders misschien 8 uur voor nodig hebt om een beetje te recupereren – en dat u zich meestal achteraf nog doodmoe voelt – nu bijvoorbeeld 4 uur voldoende zijn om u weer krachtig en sterk te voelen om verder te doen, omdat je de Bron hebt aangeboord.

Het zijn praktische zaken, en waar ik jullie de raad over geef om daar verder over na te denken, mediteer daarover en voer het in uw leven in, en u zult opmerken dat u in de komende maanden handig gebruik zult kunnen maken van deze kennis. Ach, het is misschien voor velen een kennis waarvan je zegt: het is latent op de achtergrond aanwezig. Zeker, maar we komen nu in de tijd dat deze latente kennis, een actieve kennis moet zijn. Een kennis waar je direct op kunt terugvallen wanneer je aanvoelt dat dit nodig is, zodat je niet meegenomen wordt in de algemene tendensen die op het ogenblik bezig zijn of zich aan het opbouwen zijn. Daarom is het ook misschien nuttig dat ik daar voor u, maar dan stoffelijk, nog een paar tips daaraan toevoeg.

Om te beginnen probeer uw lichaam – of u nu jong of oud bent, dat maakt niet uit – beweging te geven, volgens uw mogelijkheden. Maar probeer toch dagelijks uw lichaam beweging te geven die niet behoort tot de dagdagelijkse bewegingen. Want ik hoor de huisvrouwen al zeggen, maar wij lopen de ganse dag rond, en ik hoor de anderen zeggen, ja maar wij doen dit en dat. Maar dat zijn routinebewegingen waar uw geest noch uw ik bij stil staan, die ook voor uw lichaam geen meerwaarde hebben. Wanneer u echter u verplicht om op welke wijze ook, daar bent u vrij in, bewegingen te doen in de dag die niet behoren tot dat routinematige, gaat dit voor uw lichaam een opluchting zijn. Want plots kan dat lichaam op een ander wijze werken. En wanneer je er dan nog voor zorgt dat die beweging niet altijd dezelfde is, dan zit u op de ideale weg. Dit wil zeggen, dat wanneer je bijvoorbeeld nooit fietst, dat je eens fietst, en dat je de ene keer rustig rijdt en de volgende keer misschien iets sneller rijdt, en zo kun je het met alles bekijken. De kwestie is dat het belangrijk is voor het lichaam, dat het plots zaken doet die het niet gewoon is om te doen. Er zijn hier mensen bij die bijvoorbeeld heel graag wandelen en dat is goed, maar zorg dat u de ene keer snel wandelt, de andere keer dat u slentert en de volgende keer dat u misschien stapt en geniet van het uitzicht. Drie verschillende fases in beweging, die voor het lichaam iets anders zijn dan de dagdagelijkse zaken die je toepast.

Een volgend punt dat ook zeer belangrijk is: let op uw ademhaling. Wij ademen allemaal, maar wij staan er niet meer bij stil. Nee, wij hebben gewoon geen idee wat we ademen. Het beste is dat je dagelijks een paar maal bewust doet. En u kunt dat misschien het best doen wanneer u gaat mediteren, of wanneer je wakker wordt, of voordat je u te rusten begeeft. Bewust en het liefst op een plaats waar de lucht een klein beetje zuiver is, inademt, de adem wat laat spelen in uw longen, liefst zo diep mogelijk in de longen brengen, en rustig uitademt. U doet dit een paar maal, u moet dat geen 10 maal achter elkaar doen, en u moet het natuurlijk ook niet buiten langs een autostrada doen, dat is niet efficiënt.

Maar tracht op deze wijze meer zuurstof aan het lichaam toe te voegen. Mensen vergeten teveel dat uw lichaam een verbrandingsmotor is. Die verbrandingsmotor heeft zuurstof nodig, en als je gewoon ademt – zoals de meesten onder u – dan ademt u niet diep. Dan ademt u heel oppervlakkig, waardoor je maar juist voldoende zuurstof in uw lichaam krijgt om verder te kunnen. Maar als u uw lichaam optimaal wilt laten functioneren, dan is het van belang dat je met een regelmaat aan uw ademhaling denkt.

En dan het volgende punt, dat ligt meer misschien nog op uw ingesteldheid en ook de beheersing van. U bent die u bent, tracht dat te aanvaarden, en u leeft samen met anderen, tracht ook de ander te aanvaarden zoals hij of zij is. Op het ogenblik dat u tot uw eigen ik kunt doordringen en uw eigen ik beter kunt begrijpen en beheersen, dan zal het voor u ook gemakkelijker zijn de ander te nemen zoals hij of zij is, omdat je beseft dat de ander ook in een patroon zit en volgens dat patroon handelt. Tracht niet ten opzichte van de ander de wereldverbeteraar te zijn, lieve mensen, dat lukt niet, dit brengt alleen maar strijd, dit brengt alleen maar onevenwichtigheid, disharmonie, met als gevolg dat de chaos voor de deur staat, toch in deze periode. Want denk even na, langzaam maar zeker zit je al met de volle invloed van Aquarius en die duldt zoiets niet.

Vervolgens, ook wat in deze tijd nog van belang is, besef dat u niet meer degene bent die u bijvoorbeeld 10 jaar geleden was, of 20 jaar geleden, of 30 jaar geleden. Veel mensen houden zich vast aan een idee uit het verleden, omdat men toen dat heeft gerealiseerd waardoor men eigenlijk is vastgelopen. Probeer gewoon uw eigen ik vandaag te kennen, en dat zal een totaal ander ik-beeld zijn dan het ik-beeld dat u jaren geleden had. Probeer dat ik-beeld vandaag zo juist mogelijk te gebruiken. Dit wil zeggen probeer de harmonie rondom u te handhaven, probeer zoveel mogelijk vanuit uw ik-beeld, vanuit uzelf, in harmonie te zijn met alles wat rondom u is. Ga niet mee in negatieve of disharmonische gedachten of ideeën, geef iedereen de vrijheid te doen of te laten wat hij of zij wil, maar volg uw aanvoelen, volg uw idee van harmonie. Dan ga je opmerken dat je deze nogal woelige tijd redelijk goed gaat doorkomen. Het zijn kleine praktische zaken, maar ze zijn heel nuttig.

En ten slotte, en dat is misschien nog een van de belangrijkste zaken in deze kleine tips. Maak u niet druk om materie, je kunt materie gebruiken waar het mogelijk is, en geef de materie de juiste waarde. Wanneer u verkeerde waarden aan materie schenkt, gaat het ook mislopen, zeker in deze tijd. Je kunt niet zonder materie, dat is waar, maar de materie is iets wat aan de zijlijn meewandelt, het is niet de hoofdlijn. De hoofdlijn is hetgeen waar we vanavond over gesproken hebben, de mogelijkheden die voor u openliggen wanneer u zich op dat hoger bewustzijn instelt. En dan zal je zien dat die materie, waar heel veel mensen aan gebonden zijn, waar heel veel mensen eigenlijk gewoonweg aan ten ondergaan, dat die materie ten opzichte van dat hoger bewustzijn, er voor u zal zijn, voor u bruikbaar zal zijn, maar ook niet meer dan dat.

Wanneer je dit in het financiële denken van velen omzet, dan wil dat zeggen: je zult genoeg hebben, maar niets teveel. En kijk, dat is nu juist wat in deze tijd het belangrijke is, die evenwichten. Want iemand die in de materie te veel heeft, is gebonden aan die materie en gaat meestal met die materie ten onder. Of dat je die materie nu in geld uitdrukt, of in gronden, of in auto’s, of gelijk in wat, als materie overdadig is, meer dan dat je nodig hebt om normaal uw taak op deze aarde te volbrengen, is zij voor u een zware handicap, is zij voor u een belemmering om uw ware ik – en daar hebben we het toch over – te kunnen ontplooien. Het is dikwijls zelfs een rem en maakt in veel gevallen de oorzaak dat een incarnatie eigenlijk niet voltrokken wordt en dat je op herkansing mag komen. De vraag is of het pad zo gemaakt is.

Ik denk, lieve mensen, dat ik hier voor vanavond u de belangrijkste zaken heb aangebracht, die ik u wou brengen.

Denk er goed over na, probeer hetgeen wat gebracht is vanaf nu in uw leven toe te passen. Verleg in uw leven de accenten die u tot nu toe bijna dwangmatig hebben gestuurd. Alles wat in uw leven dwangmatig is geweest, wat een routine is geworden waarbij je niet meer nadenkt, daar neem je best afstand van, daar verandert u best iets aan. Want je zult opmerken dat in de komende maanden juist deze dwangmatige routines, deze gewoontepatronen waar niet meer over gedacht wordt, of nagedacht wordt, dat zij juist de oorzaak zullen zijn dat zaken fout gaan. En dit gaat van uw dagdagelijkse ontbijt om dat uur en dit en dat, tot bij wijze van spreken een routineverplaatsing met de wagen, of met de trein, of met het vliegtuig, dat maakt niet uit.

Alles, maar ook alles, wat gebeurt uit gewoonte zonder dat erbij nagedacht wordt, wat bij wijze soms dwangmatig is, sommige handelingen mensen moeten die gedaan hebben of het is niet goed, alleen al het idee, dat zijn zaken die de komende maanden – ik zal het met een moderne uitdrukking zeggen – in de vuurlinie komen te liggen en dat is niet aangenaam.

Ook hier kun je wijzigingen inbrengen, ook hier kan je – door u in te stellen op uw hoger bewustzijn – zaken gaan relativeren, anders gaan bekijken, andere mogelijkheden invoeren. En u zult nog dikwijls aan deze avond terugdenken in de loop van dit jaar, waar u zult opmerken dat heel veel materie, die nu rondom u is als zijnde normaal, gebeurtenissen die u normaal vindt, waar u niet bij stilstaat, plots niet meer normaal zijn, plots in een totaal andere context komen te staan. Denk dan aan hetgeen wat hier vanavond is gebracht, en probeer dit ook te gebruiken, maar wacht niet totdat u voor de confrontatie staat. Zorg dat u de confrontatie voor bent, dan maakt u van uw leven, en niet alleen voor uzelf maar ook voor uw medemensen, iets zeer waardevols.

Vragen.

Mag ik vragen, zijn hier mensen die hier graag nog een vraag bijstellen, of is er iets dat niet duidelijk is geweest? Dan vraag ik: zeg het mij.

  • Broeder, dat hoger bewustzijn, moet ik dat dan zien als de Bron? Ik heb eerder het gevoel dat het opgesplitst is in verschillende hogere bewustzijns. Dat is niet duidelijk.

Het hoger bewustzijn, waar ik hier vanavond over heb gesproken, is het hetgeen waar u deel van bent, u allen hier aanwezig, laat ons zeggen het grootste deel van de westerse blanke mens, dit is niet God of niet de Bron. Kijk, het hoger bewustzijn bestaat voor andere groepen in de maatschappij ook, het is gewoon het deel wat u gekozen hebt, of aangevoeld hebt, waarom u geïncarneerd bent. Uw geest behoort tot die groepsgeest als het ware, zoekt zijn verdere ontwikkeling, heeft hierin een voertuig gevonden, en dit is bepaald in deze regio: Europees. Bijvoorbeeld, je zult een hogere bewustzijnsgroep kunnen hebben die aan de andere kant van de oceaan zit, totaal anders van ingesteldheid, ook totaal anders in oorzaak en gevolg. Je kunt dat bijvoorbeeld hebben in het Oosten (u behoort helemaal niet tot die hoger bewustzijnsgroep), een oosterling, bv. van India, Pakistan, die behoort tot een totaal ander bewustzijnsniveau dan dat bewustzijnsniveau dat jullie hier hebben. En ga je nog wat verder, naar China toe, dat is daar weer een totaal ander groepsbewustzijn op dat niveau. Begrijp je? Je kunt zeggen dat al die verschillende bewustzijnsgroepen, die hogere bewustzijnswaarden tezamen misschien het geheel vormen van de aarde, en dat is dan misschien dat kleine partikeltje van de Bron.

Maar, lieve mensen, de Bron is zelfs voor diegene die in de geest zijn nog niet eens voorstelbaar. Dat het zeker voor u – als mens – onvoorstelbaar is om de Bron of God als het ware te kunnen omschrijven, laat staan daarvan te kunnen zeggen: kijk, ik werk daarmee. U kunt zich instellen op het goddelijke licht, en kunt zich instellen op de goddelijke kracht. Maar neem gerust van mij aan, dat dit ook via deze hogere bewustzijnsniveaus verloopt.

En ja, je kunt nu eenmaal, wanneer je een tasje hebt om thee in te doen, daar krijg je toch geen oceaan in. Het is misschien een manke vergelijking, maar wanneer de mens dat tasje is, dan kun je daar wel een beetje water van de oceaan indoen, en dan kun je denken: ik ben door God aangeraakt, ja, dat klopt. Maar je hebt geen idee wat die echte godheid is. Je kunt alleen maar dat kleine deeltje, dat jij bent, beseffen. Dus als u het mij vraagt, laat God maar gerust op zijn troon zitten, zoals de mensen zich dat graag voorstellen, geen probleem.

Maar wat volgens mij – en ik denk met de vele broeders ook die hier inspireren – het belangrijke is, dat je op dit moment praktische zaken hebt waar je mee kunt werken in deze veranderende tijden. Jullie zijn, en misschien bent u dat wel in uw hart, in wezen zijn jullie geen mystici. Vroeger kon dat, een mens kon zich terugtrekken in een klooster en alleen maar in zichzelf opgaan, een mystiek opbouwen en allerlei belevingen doormaken die zeer waardevol waren, maar die tijd is voor jullie voorbij, sommige onder jullie hebben dat wel gedaan. Maar je bent nu geïncarneerd in een tijd van enorme snelle opeenvolgende wijzigingen, verschuivingen en zo verder. Uw geest heeft dit als het ware gezien als een mogelijkheid, een meerwaarde om zichzelf bij te scholen, daarom heeft het weinig nut naar het oude te gaan, maar heeft het alle belang om de mogelijkheden, de nieuwe mogelijkheden, die binnen de veranderingen voor u aanwezig zijn, om die te gebruiken en daarmee te werken.

En wanneer je dan terug uit dat voertuig stapt, dan zal je kunnen zeggen: “het is goed geweest, ik heb er iets van geleerd, ik kan weer een stap verder gaan”, daarvoor ben je hier. Al het andere, wat je ook denkt, lieve mensen, is bijzaak, en ook als je terug aan onze zijde bent, zul je zien: ja God, God is er wel, en God zal er altijd zijn, zeker als u er zich voor openstelt. Maar het is zoals ik zeg: je kunt de oceaan niet omvatten. En ik moet bij die beeldspraak blijven, want ook voor mij is dit het onomschrijfbare of onuitspreekbare. U kunt een ervaring ervaren, maar dat is dan voor uw “ik”, dat is persoonlijk, die kun je zelfs niet uitdrukken of uitleggen aan anderen.

  • Broeder, moet ik er dan vanuit gaan, dat op het moment dat ik naar jullie zijde kom, kom ik dan terug in dat hoger bewustzijn terecht?

Wanneer je uw stoffelijk voertuig hebt afgelegd, komt u wel degelijk in dat hoger bewustzijn, dat geldt voor iedereen. En je bent dan terug deel van dat geheel, waar je dus verder in gaat. Naar gelang uw ontwikkelingen daar, kan het zijn/is het mogelijk – maar daar moet u zich nog niet mee bezig houden, want u bent er nog niet – van te switchen, van andere bewustzijnsvormen terug gaan te bekijken, te doorleven, en zo verder.

  • Die altijd niet aarde gebonden zijn dan, als ik het goed begrijp?

Denk je nu werkelijk dat jullie hier alles al geleerd hebt, dat je niet meer op herhaling zal ik niet zeggen maar op bijscholing hoeft. Nu ik hoop het voor jullie hoor, en als jullie misschien dit leven op de best mogelijke wijze afronden en werkelijk jullie geest als het ware de kans geven om alles eruit te halen wat in dat lichaam zit, ja, dan moet je misschien effectief niet meer terugkomen en heb je kans dat je ergens anders andere ervaringen kunt opdoen, al dan niet met een soort stof, dat weet ik niet. Maar die garantie kan ik jullie niet geven.

  • Nee broeder, ik wil alleen maar weten of dat hoger bewustzijn of dat aan de aarde gebonden is of dat dat ook ergens anders kan bestaan?

Het hoger bewustzijn waar ik vanavond over gesproken heb, is het bewustzijn van deze velen die nu hier op aarde en in de geest, tot die groep behoren. Als u het geheel van dat bewustzijn hebt doorgrond, dan gaat u verder.

Nu kan het zijn dat er nog verschillende andere bewustzijnsniveaus, die met de aarde gebonden zijn, voor u interessant zijn en u deze eerst wilt verkennen, dat u eerst verschillende levens in een ander bewustzijnsniveau wilt doormaken. Nu kan het zijn – en ik zeg dit allemaal voorwaardelijk, want anders gaat iedereen denken: wat heb ik allemaal meegemaakt? – nee, laat dat even los. Het kan zijn dat je al in de tientallen incarnaties, honderden incarnaties die je al in deze stof, op deze aarde hebt doorgemaakt, dat je voldoende van die hoger bewustzijnskennis hebt ervaren en dat het voor u nu mogelijk wordt, na deze ervaring, van een trapje hoger te gaan, dat is mogelijk, maar dat is voor iedereen individueel.

Je moet ook rekening houden, en daar is de mens soms ook wel fout, de aarde is één van de mogelijkheden tot stoffelijke incarnatie, en het is niet omdat uw aardse wetenschap er niet in slaagt om andere planeten vast te leggen, of er contact mee te hebben, waar ook bewoning is, dat de aarde alleen maar de mogelijkheid tot stoffelijke incarnatie zou inhouden.

In de kosmos is er nog veel meer waar de aardse wetenschap geen kunde of geen kennis van heeft. Dus, het is niet alleen mogelijk hier, op deze aarde, te incarneren in een voertuig, er bestaan nog vele andere mogelijkheden waar voertuigen, stoffelijke voertuigen, zijn. Oké, ze zien er anders uit dan dat u hier rondloopt, en misschien dat u die schepsels, het zijn dan geen mensen, geen menselijke vormen zoals u hebt, dat u dan misschien zou denken van: wauw, wat is dat voor iets? Maar dat maakt niets uit. Uw geest, als die gekozen heeft om op aarde te incarneren, heeft het zich ook niet aangetrokken dat u twee armen en twee benen had, die zag een voertuig dat bruikbaar was om bepaalde ervaringen op te doen, en daar gaat het om.

  • Sorry broeder, maar nu blijf ik nog altijd bij mijn vraag dat ik altijd nog zit op het punt wat betreft dat hoger bewustzijn. Ik heb dat begrepen voor de aarde, vanaf het moment dat men buiten de aarde gaat, gaat dat ook met hogere bewustzijnsvormen….

Maar wat is een naam? Wanneer u weet dat voor uw planetenstelsel van de zon er een bewustzijn is. Wanneer u weet dat voor het Melkwegstelsel, dat dan zo vele miljoenen malen groter is dan uw planeetstelsel zon, dat daar ook een bewustzijn is. Lieve dame, de ganse kosmos is opgebouwd uit zulke systemen, waarom maakt u zich daar zorgen over? U behoort nu tot een bewustzijn, tracht binnen dat bewustzijn de mogelijkheden te gebruiken die u – als stofmens – daarin hebt, en je zult zien u zult het verste vooruitkomen. U bent er niets mee om te weten dat de zon een eigen bewustzijn heeft, u bent er niets mee om te weten dat er galaxy’s zijn met dat en dat bewustzijnsniveau, u kunt er niets mee doen. U kunt niet als stofmens – noch als die geest in die stofmens – iets aanvangen met de krachten en energieën die bv. in de Melkweg als bewustzijn aanwezig zijn, dat is voor u niet geschikt, zo simpel is het.

Sta mij toe te zeggen – het is misschien een oneerbiedige vergelijking – maar wanneer een kleuter een driewieler heeft om zich te verplaatsen, moet die kleuter het idee dan hebben van ik ga een superjet besturen? Nee, want die kleuter beseft nog niet eens wat een superjet is, laat staan dat hij die zou kunnen besturen. Die kleuter kan zich verplaatsen, kan genieten van de driewieler waar hij op zit.

  • Broeder, in verband met de richting die u ons aangaf, die kernreeks yogaoefeningen, “de vijf Tibetanen”, als ik die dagelijks zou doen is dat niet te veel?

Lieve dame, ik heb hier vanavond trachten duidelijk de maken dat u behoort tot, of de mogelijkheid hebt, om een hoger bewustzijn te gebruiken die tot deze regio behoort. Wat onze broeders in Tibet kennen en toepassen is niet geschikt, en ik zeg het duidelijk “niet geschikt” voor u als westerling om te gebruiken of toe te passen. Het klinkt misschien erg, klinkt misschien zwaar, maar het is een grote fout die velen maken hier in het westen. Alles wat van ergens anders komt, of het nu is van Tibet, van Zuid-Amerika of van Australië, is beter, dat maakt niet uit, dat gaan we toepassen! En wat doe je, je ontkent je eigen ik daardoor. Uw eigen ik die hier is geïncarneerd om de zaken die je hier moet leren, door te maken, u ontkent dat daardoor. Door zaken binnen te halen waar je in wezen niet bij kunt. O, ik weet het wel, veel van die zaken zijn in uw maatschappij zeer commercieel geworden en die zijn zeer interessant voor diegene die zich bindt aan die materie, maar ik heb u juist vanavond verteld: let op met die materie, want die materie gaat u dan overheersen en dit is in een tijd als deze zeker niet aan te raden.

Kijk, u spreekt nu over die Tibetanen, maar veel andere zaken, die zeer goed zijn in een ander continent, in een andere groepsgeest, werken nefast wanneer zij op deze groepsgeest toegepast worden, en dat is ook iets dat je als mens moet beseffen. Het is met heel veel zaken zo. Veel mensen bv. gaan van verre streken voedsel gaan consumeren, want dat is toch extreem lekker.

Weet u dat vele zaken die u van verre streken naar u toe trekt en consumeert, voor uw lichaam hier, zeer veel toxines bevatten die uw lichaam niet kan verwerken en die de bron worden van ziektes. Men staat daar niet bij stil, maar toch is het zo. Het is niet omdat bv. een bepaalde vissoort gevangen ergens in de Zuid-Chinese zee en ginder geconsumeerd wordt als een lekkernij, voor u als westerling een lekkernij is. Dat kan goed smaken, maar u vergeet als u het gaat analyseren, die Chinees, de Japannees die daarvan eet, zijn lichaam, zijn functionaliteit – en dan spreek ik op het niveau van de cellen – is totaal anders dan dat van u hier als westerling. Wat is het gevolg?  Dat wat daar voor die persoon zeer goed is, dat hier ondanks de smaak, en over smaak kunnen we niet discussiëren, maar als werking in het lichaam negatief kan zijn. Zo goed dat er bepaalde producten die wij hier als normaal beschouwen en noodzakelijk, voor hen ginder ook hetzelfde effect hebben.

En wat zien we, en daar ga ik het mee afronden, u leeft in een wereld waar geen grenzen meer bestaan, de oosterling reist naar het Westen en het Westen reist naar het Oosten en naar het Zuiden en naar overal, niets op tegen. Alleen zie je dat door die enorme om en weer verplaatsingen van mensen, er heel veel mensen zijn die hierdoor bepaalde ziekten opdoen. Die blijven in het lichaam aanwezig en zijn uiteindelijk na verloop van tijd, bij sommigen na 6 maanden, bij anderen na 6 jaar, en misschien bij anderen na 30 jaar, maar worden nefast. En daarmee heb ik niet gezegd dat u niet op reis mag gaan, daarmee wil ik alleen maar zeggen, lieve mensen, let op!

Het gras is altijd groener aan de andere kant, maar het is niet omdat het volgens jou groener is aan de andere kant, dat dat groen beter is. Begin daarom ook wat voedsel aangaat te letten op, dat je zaken gebruikt die vanuit uw eigen geaardheid zijn, waar je u mee één kunt voelen, waar je u als het ware mee in harmonie, in eenheid goed kunt voelen. Dat gaat heel veel voorkomen, en tracht ook in alles wat je doet zoveel mogelijk natuurlijke zaken te gebruiken. Dat het moeilijk is in deze tijd dat weet ik.

Want ik zou nu op dit moment niet zo graag als mens hier rondlopen, want je leeft in een maatschappij waar je een vervuiling hebt ongehoord. Het zal beteren, maar het heeft zijn tijd nog nodig. En deze maatschappij heeft ervoor gezorgd dat uw voedsel is verpakt tot en met, voedselveiligheid noemt men dat. Men heeft er alleen voor gezorgd dat er steeds meer mensen ziek worden. En hoe sterker men de voedselveiligheid zal doorvoeren, hoe slapper de mens zal worden en hoe vatbaarder voor ziekten en hoe meer miserie er zal zijn. Maar men heeft gelijk, voedselveiligheid moet er zijn.

En dan kan je zeggen, ja maar nu wordt de mens toch veel ouder dan vroeger, dankzij dat allemaal. Zeker weten, daar hebt u 100% gelijk in. Alleen is de vraag of de mens die zo oud wordt nog een menswaardig bestaan kan hebben? En kijk nu even rond, kijk naar al diegene die van ‘s morgens tot ‘s avonds pillen nemen, het begint tegenwoordig al heel jong. Is dat een waardevol leven? Voor de meesten heeft de geest zich allang afgesloten en is dit gewoon voorbij. Dus, tracht die zaken zoveel mogelijk uit uw leven weg te houden, tracht zoveel mogelijk – zoals ik vanavond gezegd heb – naar de zuiverheid te gaan die jij aanvoelt dat volgens jou goed is, en dit geldt voor voeding, voor medicatie, dit geldt voor alles. En dat kun je het gemakkelijkst bereiken wanneer je je instelt op hetgeen waar ik in het begin vertrokken ben, dat hoger bewustzijn.

Zo, geen dringende vragen meer? Dan gaan we dit eerste gedeelte hierbij afsluiten. In het tweede gedeelte, lieve mensen, gaan we proberen via meditatie, dit hoger bewustzijn te toetsen.

Meditatie: Hoger bewustzijn.

We gaan samen proberen ons hoger bewustzijn te betreden in deze meditatievorm. Mag ik jullie vragen heel rustig te beginnen met uw ademhaling onder controle te nemen. Dat wil zeggen dat u bewust begint met in te ademen, heel rustig, bewust trachten te voelen dat de zuurstof in uw lichaam binnendringt, uw longen vult, en zo ook uw bloed verrijkt. En dat u bij het uitademen, alles wat overbodig is als het ware weggeeft aan de atmosfeer rondom u, zodat je daarvan verlost bent. Heel bewust ademen, brengt mede dat uw lichaam zich veel gemakkelijker tot rust kan laten komen.

Mag ik dan vragen om uw handen gewoon op uw benen te leggen, met de handpalmen naar boven, zodat je hier een cirkel krijgt van mensen die allemaal in eenzelfde ontspannen houding zitten. Vanuit deze positie ga je nu heel langzaam en rustig u concentreren op het middelpunt van deze kring. U concentreert zich ook op de broeders die hier aanwezig zijn, ieder volgens zijn eigen aanvoelen, u mag die ook een plaats geven, en zo vormt u één krachtige, gesloten kring, waarvan u voelt dat de energie begint te stromen. U voelt in uw handpalmen, op dit moment, een lichte zindering, een lichte prikkel, dit geeft aan dat u als het ware bent aangesloten op het groter geheel.

U ziet in het midden van de kring een soort, u zou het kunnen omschrijven als een lichtzuil. Een lichtzuil waarvan de tint naar het lichtblauw gaat. Deze lichtzuil, in deze lichtblauwe kleur, kunnen we als symboliek bekijken van het hogere bewustzijn.

Wanneer we ons nu gewoon concentreren op deze lichtzuil, dan zien we dat deze niet zo hoog gaat, maar wel zich openplooit. Het is als het ware zoals een vulkaan die zijn lava uitspuwt, waarvan de kracht en energie van de lavawolk zich als een paraplu manifesteert. Hier is het geen lava, hier is het dit zachte licht. En wanneer je u nu goed concentreert op het uitwaaieren van dat licht, dan zie je dat je plots verbonden bent met oneindig veel andere energieën. Ik zeg energieën, u kunt het vertalen als entiteiten, u kunt het vertalen als mensen, u kunt het vertalen zoals je wilt, maar bronnen, bronnen van kennis. Je bent allen via dit uitwaaierende licht met elkaar verbonden, u vormt één groot geheel.

Wanneer je nu in uw gedachten in een cirkel van 360 graden rondom u kijkt, dan merk je op dat u volledig omsloten bent door kennis, dat je ook volledig omsloten bent door energieën, allemaal in evenwicht met ons hier aanwezig, allemaal in éénheid, in harmonie. Je ziet hoe u vanuit uw handpalmen als het ware een wisselwerking vormt.

Blijf u rustig concentreren op uw ademhaling. Besef dat uw ademhaling op dit moment de bron is die via deze lichtenergie van dit hoger bewustzijn, kennis, meerwaarde en kracht in u opneemt. Laat dit vloeien. Laat dit gewoon ook doorstromen naar degenen die rondom u en naast u zijn, of dit nu geest of stof is maakt geen enkel verschil, alles is in deze energie opgenomen en is deel van deze stroming.

Dit is de kracht van uw groepsbewustzijn, dit is de kracht, uw levenskracht die je kunt putten uit deze bron, jullie bron. De bron waarvoor je gekozen hebt om hier op aarde, in het lichaam dat je nu hebt, of de geest die je nu bent, te functioneren.

Voel aan dat alles hier, maar dan ook alles, in evenwicht is. Wat je ook doet, het evenwicht blijft. En nu we allen verbonden zijn met dit hoger bewustzijn, met deze kracht, heb je de mogelijkheid om met deze kracht aan de slag te gaan.

Ieder van u aanwezig zal wel iemand kennen die graag een beetje meer kracht zou bezitten, misschien wel iemand die aan u al om uw hulp heeft gevraagd, misschien aan u om raad heeft gevraagd. Het moet niet direct iemand zijn die ziek is, het kan ook een geestelijke raad zijn die gevraagd is. Maar je kent wel iemand of iets waarvan je nu kunt zeggen: ik neem die op in deze krachtsverplaatsing, ik neem die op in deze energie. Stel u deze persoon voor, of personen, breng die binnen deze kracht. Je zult zien dat uw energie vloeit, maar blijft in evenwicht, blijft gelijk.

Bouw nu in uw gedachten op welke hulp je aanbiedt, vrijblijvend, want elke hulp is steeds vrijblijvend. Laat deze kracht stromen. Zie hoe deze kracht zijn taak volvoert. Zie hoe je verandering in het beeld brengt van degene die je in u hebt opgenomen, van degene die je hiermee wilt helpen. Zie ook naar uzelf, hoe de wervelingen in u aanwezig zijn, hoe uw handpalmen als het ware fonteintjes zijn van energie. En let op uw ademhaling, blijf geconcentreerd op hetgeen wat je doet.

Dan kan je vervolgens, wanneer er zaken zijn die je in dit gebeuren niet kunt plaatsen, of niet stoffelijk kunt begrijpen, kun je die nu laten komen als het ware, de antwoorden, de inzichten, vanuit deze grote krachtige bron. Begin niet met te denken hoe het moet zijn, maar stel u gewoon open en u zult voelen, u zult ervaren dat de bron, dat uw hoger bewustzijn u het antwoord formuleert op een wijze die voor u verstaanbaar is. Neem deze in u op, maak u geen zorgen of het duidelijk zal zijn voor een ander. Neen, u neemt de duidelijkheid die u ervaart in u op, dit geldt voor iedereen, en zo kunt u waarnemen wat voor u, vanuit uw hoger bewustzijn, de beste handeling is naar de toekomst, en de juiste antwoorden in het kader van uw vragen, of de onzekerheden waarmee u bent geconfronteerd. Laat deze kracht gewoon vloeien, laat deze antwoorden gewoon in u binnenkomen, zonder strijd, gewoon aanvaarden, dan kunt u later erover denken en ermee aan de slag gaan. Maar nu is het belangrijk dat u gewoon deze krachten in u neemt.

En dan om af te ronden, lieve mensen, hier één met deze kracht van het hoger bewustzijn, vraag uzelf eens af, welk gevoelen heb ik bij dit gebeuren, wat ervaar ik in de kern van mijn wezen, welke zindering, welke trilling, of hoe je het stoffelijk ook wilt omschrijven, gaat er nu door mij door? Dat voelen, dat je nu ervaart, dat nu tot in de kern van uw wezen, tot uw ziel als het ware toucheert, dat gevoelen, vergrendel dat in uw geest en in uw stof, zodat u steeds weer dit kunt oproepen, steeds weer kunt activeren, wanneer u even bent afgedwaald. Zodat u op elk ogenblik als het ware u weer in verbinding kunt zetten met deze kracht waar wij nu in opgenomen zijn, ons eigen hoger bewustzijn, de bron van kennis, de bron van energie, de wegwijzer voor ons verdere leven.

En als je nu dit alles hebt vastgelegd, concentreer u nog steeds goed op uw ademhaling. Wees bewust van de werkingen van uw stoffelijk lichaam. Wees bewust van de energie en de zuurstof die u via uw ademhaling in u opneemt, wees bewust van de eenheid die er is.

Dan kom je rustig terug tot uzelf en houd nog even de handpalmen open naar boven gericht. En voel nu hoe je deze energie van uw hoger bewustzijn in u opgenomen, deel laat zijn van uw wezen. Word bewust nu van uw eigen lichaam en dan kan je symbolisch uw handen samenbrengen, uw vingertoppen tegen elkaar, uw duimen tegen elkaar, uw handpalmen tegen elkaar, als het ware het sluiten van de kracht. En dan kunt u heel rustig, uw handen naar boven brengen en met de toppen van uw vingers even uw derde oog aanraken, en dan opent u terug uw handen en leg uw handen, met de handpalmen naar beneden, op uw benen. Zo hebt u een heel bewuste handeling gemaakt, die voor uw geest en uw hoger bewustzijn aanduidt dat er een wisselwerking heeft plaatsgevonden en dat u nu in alle rust dit verwerkt.

Het is ook een universeel symbool van dank, dank aan de hulp aan al diegenen, alle krachten, die deel zijn van uw hoger bewustzijn. En dan kunnen we zeggen, kunnen we heel bewust de gesloten cirkel die we gevormd hebben, opheffen. Heel bewust ook in uw gedachten afscheid nemen van de geestelijke krachten die u mede hebben geholpen en mede aanwezig waren. Dan kun je terug uzelf vinden, uw eigen ik, in de meerwaarde die je nu hebt gerealiseerd, nog steeds rustig uw ademhaling controlerend.

Zo, lieve mensen, ik hoop dat u allen hier aanwezig, hebt kunnen ervaren de kracht en de energie die in het hoger bewustzijn aanwezig is. En ik hoop dat vanaf nu, ieder van u met een regelmaat deze krachten en deze energieën aanraakt, er mee werkt en mee omgaat. En als dat gebeurt dan kan ik deze avond als gelukt beschouwen en dan kunnen we ervan overtuigd zijn dat u, niet alleen als groep maar ook als individu, in de komende tijd op de meest juiste wijze zult kunnen reageren en handelen, en dat je zo een enorme meerwaarde aan uw leven geeft.

Lieve mensen, de tijd om afscheid te nemen is gekomen. Maar denk er wel aan, wij zijn niet weg van u, als u aan ons denkt dan zijn we daar ook en wanneer u met het hoger bewustzijn werkt, zijn wij daar ook. Leer vertrouwen, niet alleen op uw medemens maar ook op de geest en plaats alles in de juiste condities, en u zal zien dan loopt het allemaal wel zoals het hoort.

image_pdf