Invloed van een geestelijke groep op de wereld

image_pdf

20 juni 1995

Wij zijn weer eens bij elkaar, en we kunnen niet zeggen dat de afgelopen periode bijzonder succesrijk is geweest.  Het was ook niet anders te verwachten.

Wanneer we kijken naar de periode waarin u zich thans bevindt, dan zult u ontdekken dat alles, mensen, dieren, natuur, eigenlijk net buiten het normale zich bewegen en dat het resultaat daarvan veel opstandigheid is, geweld misschien, zorg, ellende.  Het is een situatie waar we overigens al lang voor hebben gewaarschuwd, we hebben gezegd die tijd komt, behoudt uw samenhang.  U kunt de dingen niet alleen aan op het ogenblik.  En dan kunt u wel zeggen, ja maar wij hebben de geest, ja de geest heeft ook weinig tijd op het ogenblik, er is veel te doen, dan kunt u zeggen, ja maar daar is toch de Witte Broederschap, ja de Witte Broederschap die heeft voor het komende jaar een nogal ontstellende reeks problemen op te lossen en een groot gedeelte daarvan zal toch moeten worden opgelost op kosten van de mensheid ook, die ze veroorzaakt heeft.  U kunt niet alle dingen zo maar even opzij zetten en u kunt ook niet alles in de perfectie regelen, geen van beiden gaat.  Het enige wat u kunt doen is, in onderlinge samenhang, voortdurend improviseren.  Improviseren betekent dat u zich voortdurend aanpast aan omstandigheden en mogelijkheden. Wanneer u alleen staat is dit erg moeilijk,  wanneer u in een kring werkelijke samenhang vertoont, dan blijkt opeens dat er een achtergrond is waartegen u zich a.h.w. kunt profileren en waartegen u zich zo nodig kunt afzetten. Er is een achtergrond van geborgenheid, van energie, van samenhang, en die hebt u in deze tijd nodig.

Wij hebben ons werk, op dit ogenblik, voor een groot gedeelte wel voltooid, dacht ik.  In de geest hebben we een aantal dingen afgebroken, dat was niet bij uw kring en ook niet bij enkele andere kringen, maar we hebben gezegd, kom, dit is de tijd niet meer om iedereen te onderwijzen, ze zijn toch veel te eigenwijs, laat ze nu de gevolgen van hun eigen daden een keer proeven, en dat zal ook in kringen als deze ongetwijfeld voorkomen. Ook u zult misschien met uw eigen vergissingen en dwaasheden worden geconfronteerd. Dit is allemaal niet zo erg, want u hebt een achtergrond.  U hebt de kring die, wanneer de samenhang goed en intens is, eigenlijk u allen steeds weer helpt om op de been te blijven.  De psychische druk van deze tijd is aanmerkelijk groter dan de materiële, ook al denkt u misschien anders.  Materieel kunt u het wel redden, soms ternauwernood, maar het gaat, maar psychisch wordt u geconfronteerd met veranderingen en problemen, die heel wat moeilijker worden, vooral wanneer het betekent, en dat is nu niet alleen voor de aanwezigen hier hoor, dat geldt voor een groot gedeelte van de mensheid, wanneer u geconfronteerd wordt met u eigen vergissingen en u zelfoverschatting.  Een groot gedeelte van de problemen die voor het ogenblik op aarde bestaan zijn, zover de mensheid daarbij betrokken is, ontstaan uit de zelfoverschatting van groepen en individu.  Wij weten het wel, nee wij zijn wijzer, ja dat kan onder de normale omstandigheden gelden, maar als de omstandigheden nu veranderen, dan kan u die oude wijsheid niet meer hanteren, dan moet u zich aanpassen, dan moet u iets nieuws zoeken, dan moet u zoeken naar een directe benadering van de problemen en niet meer van de theoretische samenhangen, dan moet u niet grijpen naar het verleden en zeggen, daarin is dat altijd gegaan.  U moet grijpen naar het heden en zeggen, wat is mogelijk nu.  Dat is iets waaraan het mankeert.  Vandaar dat u leeft in een wereld, waarin vele mooie woorden worden gesproken en vele dwaasheden in de praktijk worden beoefend.  Toch moet er een oplossing komen.  Een dergelijke oplossing kan vaak alleen door grote rampen of groot geweld worden veroorzaakt en wanneer die dingen gebeuren, dan moet u niet zeggen, ja maar dat hadden we niet kunnen voorzien, dan moet u zeggen, wij begrijpen nu eindelijk dat de bestaande samenhangen verkeerd zijn.

Ik hoop dat ik u niet verveel hiermee, misschien had u liever exacte benoemingen gehad van er gaat dit gebeuren, er gaat dat gebeuren, maar laten wij eerlijk zijn, wanneer zo veel afhangt van de persoonlijke reactie van de mens, wanneer zoveel afhankelijk is van uw vermogen om u snel aan te passen, dan kan niemand een prognose geven.  Want dezelfde tijd die voor de één een ondergang betekent, kan voor de andere juist een enorm succes, een geluk, een plezierige tijd betekenen.  En als u zegt er komen rampen, dan denkt iedereen, och God, dat wordt weer erg, en als u zegt het zal allemaal wel goed gaan, dan denken ze, o ja, dus ik ga verder zoals ik ben en de rest geloof ik wel.  En daarom breng ik juist deze dingen naar voren.

Het is allemaal heel aardig om harmonie te zoeken in alle aspecten en opzichten die mogelijk zijn, maar een dergelijke harmonie kan nooit bestaan uit een reglementering, ze kan alleen bestaan uit een volledige samenwerking en een volledige wederkerige aanvaarding.  En die hebt u nodig wanneer u staat in een wereld die zo snel verandert, dat u ze gewoon niet bij kunt houden en de kans dat dit in de komende jaren gebeurt is heel groot, geloof me.

Ik wijs u er op dat, zowel economisch als politiek, grote veranderingen moeten worden verwacht in dit land, ook in de omgeving trouwens.  Ik moet u er op wijzen dat vele groepen zullen proberen terug te keren naar de oude situatie van gezag, glorie, enz..  Dit is echter niet meer haalbaar, daar komt u niet meer tot een werkelijke oplossing of conclusie, integendeel, u komt tot toenemende conflicten, toenemende tegenstrijdigheden.

Wat kan de geest voor u doen in deze tijd ?  Ze kan u waarschuwen, maar ze kan de grote tendensen niet veranderen en, jammer genoeg, kunnen we ook u niet veranderen, ja het zou wel kunnen, maar wij hebben uiteindelijk behoefte aan mensen, niet aan slaven.  Nu weet ik wel dat u zegt, ja maar die geest is blij met ons, natuurlijk, kijk als je een kogellager hebt en één kogeltje mankeert, dan ben je blij met een kogeltje, maar dat wil nog niet zeggen dat het kogeltje het belangrijkste van de wereld is, als u goed begrijpt wat ik bedoel.

Wij zijn blij met een aantal centra, waarin we werkelijk energieën kunnen uitsturen, zelfs nu nog, wanneer dat op een gegeven ogenblik onvermijdelijk en noodzakelijk is, maar we zijn niet meer zo betrokken bij deze zaken als voorheen.  Wij hebben het u al eerder gezegd, u moet leren op eigen voeten te staan, wat u eens van uit de geest verlangde, moet u nu zelf waar maken, dat is uw zaak, niet de onze.

In een wereld waar geen regel en gezag meer zonder kritiek wordt aanvaard, daar kunt u eigenlijk ook niet meer zeggen dat dit of dat het beste is.  Het beste is niet meer wat u beslist, het beste is wat u, gezamenlijk, onder de omstandigheden ervaart en wat u doet om die omstandigheden zo veel mogelijk in uw eigen voordeel te laten verlopen.

Theorieën zijn er genoeg, zoveel dat u er bijna in verdrinkt, maar een theorie is een veronderstelling, niet een feit, een theorie die niet door feiten bewezen wordt is waardeloos.

Waarom dan zoveel theoretische kreten, waarom zoveel verhalen over wat er allemaal gaat gebeuren met het milieu, met de mens, noemt u maar op.  Wat willen wij, wat doen wij, dat is de vraag, niet hoe kunnen we het verklaren of wegverklaren of een andere betekenis geven, nee gewoon, wat doen we.  Er is u al heel vaak gezegd, u en de anderen die nu niet aanwezig kunnen zijn,  dat de kracht uit u zelf moet komen.  Hoe vaak hebben wij niet tegen u gezegd, het is gemakkelijk genoeg voor ons om te zeggen, hier is de kracht en ik zend die kracht uit, en dan is die kracht er ook wel.  U hebt ze in u zelf, waarom zendt u die kracht niet uit ?

Het is gemakkelijk genoeg om te zeggen, de geest zal ons wel leiden en helpen, maar de geest helpt en leidt zoveel, dat hij nog alleen regimentsgewijze kan proberen enige aanwijzingen te geven, een klein peloton als dit komt daar niet voor afzonderlijk in aanmerking.  Kijk, daar zitten de moeilijkheden van deze tijd.

Nu zult u zeggen, wat kunnen we er tegen doen.  In de eerste plaats, doe het werk dat u wordt aangedragen en volbreng het zoals u dat kunt, niet zoals anderen dat van u eisen.  In de tweede plaats, kies uw eigen weg, maar doe dit nooit tegen of ten koste van de groep waartoe u behoort.  Blijf haar trouw, blijf met haar samenwerken.

Ten derde, de geest zal u heus wel eens een keer willen inspireren, maar hoe is uw ontvankelijkheid daar voor? Een inspiratie kan het begin zijn van een fantasie, die u dan als werkelijkheid beschouwt, een inspiratie is een eenvoudige richtlijn, niet een compleet actieplan, laat staan de belofte van een beloofd land.

Misschien herinnert u zich het Bijbelse verhaal, waarbij de joden uitgaan om het beloofde land te vinden en veertig jaar de woestijn in waggelen, een verhaal waar allerhande dingen bij worden gehaald, zoals de kruisiging van de slang en meer van die dingen, manna, het eten van de sprinkhanen, maar die dingen zijn alleen maar details.  Het beloofde land was er wel, maar het beloofde land kon alleen de joden gegeven worden, wanneer ze in staat waren om het te nemen en het te houden.  Wanneer dat niet gaat, dan doolt u in de woestijn.

U hebt heel wat krachten gekregen,  u hebt heel wat lessen gekregen en er zijn u heel wat praktische benaderingen aangedragen die u verder hebt kunnen ontwikkelen,  wanneer u dat wilde.  Nu moet u uitmaken wat uw beloofde land is, wat wilt u van het leven nog, wat wilt u verder, en als u dat eenmaal bepaald hebt, dan vraagt u zich af in hoeverre is dit te delen met de groep, datgene wat er van gedeeld kan worden met de groep streeft u na, en dan gaat u daar niet over praten hoe het eventueel mogelijk zou zijn, maar elke keer dat u de kans krijgt om een stapje in die richting te gaan, neemt u die stap.  Het klinkt allemaal misschien te simpel, maar hoe kunt u een mens duidelijk maken dat de bomen niet tot in de hemel groeien, dat degene die een appel eet, geen hele appel meer over kan houden.  Dat is de werkelijkheid.  De werkelijkheid is dat u niet moet verwachten, in deze dagen, dat het onbekende, of desnoods het als Broederschap bekende, in zal treden voor datgene wat u in uw dromen koestert, dat kan niet meer. Daar waar u werkt, hebt u de mogelijkheid verkregen om u in te stellen op de totale kosmische energie, die rond deze planeet aanwezig is.  Uit deze energie kunt u heel wat putten, maar u moet wel weten wat u doen wilt en wat u doen kunt.  Het is misschien een beetje vervelend, en zeker voor dit kleine groepje, om nu te zeggen, ja mensen u moet het zelf allemaal uitmaken, maar het is toch eigenlijk zo.

Er is een goddelijke kracht, zeker, maar die goddelijke kracht omvat de gehele mensheid en nog veel meer, niet alleen u, laat staan alleen dit kleine groepje, wij kunnen uit die kracht putten, dat is waar, maar wat wij er uit maken, is iets anders.  U kunt misschien proberen om een elfje te scheppen en eindigen met een vlinder of, als u een beetje slecht bent aangelegd, met een krokodil. Uit de kracht datgene maken wat u op dit ogenblik nodig hebt als steun, wat u als kracht wilt richten en gebruiken, dat is heus wel iets waar nog wat aandacht aan besteed mag worden. Zeker,  een beetje overwegen, een meditatie zo nu en dan, het is goed, het is zelfs een tijdlang werkelijk noodzakelijk geweest, maar nu komt het verder, we moeten a.h.w. onbewust, of de mensen zeggen onderbewust, weten dat de groep met ons is.  We moeten niet overwegen, we moeten aanvoelen en uit dat gevoel moeten we niet proberen de groep onze wet of regel op te leggen, men moet ook niet proberen om anderen terug te houden van de weg, die zij juist achten.  We moeten elkaar helpen, opdat men zich zelf waar kan maken, en dat betekent hier en daar wat opoffering, dat weet ik wel, het betekent, hier en daar, een zelfbeperking die ook niet altijd even aangenaam zal aandoen.  Maar hoe wil je anders werkelijk iets bereiken.

Zolang de groep bestaat, we zijn blij dat ze bestaat, maar op het ogenblik is ze niet veel meer dan een enkel draadje in een enorm groot en sterk web.  Denk niet dat het zonder u niet kan. U moet nu uw eigen waarde bewijzen en niet wachten tot de geest zijn waarde aan u bewijst, waar u overigens al enkele bewijzen van ontvangen hebt allemaal.  Realiteit is de feiten ontdaan van interpretatie en droom, de feiten zijn datgene waar u misschien moeilijk toe komt in deze dagen, want het is uitermate verwarrend wat er allemaal niet als feit wordt gepresenteerd, maar zoek rond u zelf, in u eigen wereld, zoek in de mensen en hun reacties, en u zult een werkelijkheid vinden, die niet meer in een theorie te vangen is, die niet meer in een vaste scala is in te delen, maar die hanteerbaar is.  Daar waar de dromen proberen de werkelijkheid te hanteren, verminken zij zich zelf en de werkelijkheid gelijktijdig.  Vergeet dat niet !

U hebt allemaal uw eigen weg af te leggen, uw weg wordt echter voor een deel bepaald door uw behoren tot de groep. Afscheid nemen daarvan betekent dat er ergens gaten gaan vallen en dat betekent dat u dan ineens met allerhande tekorten, tekortkomingen en vergissingen wordt geconfronteerd, die eigenlijk overbodig waren. Realiseer u dat u de groep nodig heeft en dat de groep u nodig heeft en ga dan zoeken naar een werkelijkheid, waarin u met de feiten en niet met veronderstellingen of theorieën kunt werken.  Veronderstellingen of theorieën zijn de aanleiding tot het scheppen van feiten, pas wanneer ze feiten geworden zijn, kunnen we de ware gedaante en betekenis ervan erkennen.  Dus laten we nu niet met een afschuifsysteem beginnen.

Er is een bekend verhaal, waarbij twintig mannen op een rij staan, en de eerste krijgt het bevel om iets te doen, hij geeft het bevel door aan de tweede, derde, enz. en de laatste, die het maar half begrepen en verstaan heeft, probeert het uit te voeren, maar drukt op een verkeerde knop en daarna bestaan de twintig niet meer. Kijk, dat is de onzin, die u krijgt, wanneer u probeert uw eigen taak af te schuiven op een ander, die ander begrijpt ze anders, die ander benadert ze anders of probeert ze weer aan een ander te slijten, en wat u uiteindelijk overhoudt, is dan heel vaak, ongeacht de schijn van succes die daar in kan liggen, mislukking.

Besef wat uw taak is, voel u daar mee verwant, volbreng die taak, put uit de energie die, ook in deze kring en haar kosmische verbanden, zoals die gegroeid zijn, bestaat. U kunt dan veel meer dan u denkt, maar denkt niet dat u even de regels terug kunt draaien, want u wordt geconfronteerd met de werkelijkheid. U kunt nooit terug naar gisteren, u kunt alleen verder naar morgen.  Mensen zijn slaven van de tijd in dier voege dat ze niet de mogelijkheid hebben om gisteren te veranderen, maar de erkenning van hetgeen gisteren betekende, kan bepalend zijn voor datgene wat wij morgen tot stand brengen.  En het is juist dit aspect waarop ik ook weer uw aandacht wil vestigen. Kan de geest dat niet voor ons doen ? neen, de geest kan dit niet voor u doen; kan de kracht van de groep het dan niet ?, de kracht van de groep kan alleen als kracht beschikbaar zijn, en zo door u zelf gemodelleerd worden tot datgene wat bij uw behoeften, noodzaak en taak past; kunnen we dan geen beroep doen op magie ?, natuurlijk kunt u beroep doen op magie, magie is uiteindelijk niet veel anders dan het voor u zelve werkzaam maken van dat deel van de werkelijkheid, dat door de meesten niet wordt erkend als zo danig.  Maar het is de magiër die, zowel voor hetgeen hij oproept, als voor de werking die er van uitgaat, aansprakelijk is en hij kan niet zeggen, ja, ik heb het verkeerd geschapen, dus basta, want wat u verkeerd schept keert tot u terug. Onthoudt dat goed.

En dan ten laatste, wanneer u met al die geestelijke leringen diep in u zelf een wereld hebt gecreëerd, en dat doet elke mens, dan moet dat een wereld zijn van vrede, niet van strijd, niet van gelijk, niet van macht, dan moet het een wereld zijn waar u diep in u zelf vrede kunt vinden. Die vrede is de grootste krachtbron die u gebruiken kunt, want door deze vrede kunt u een zeer groot gedeelte van de kosmische krachten rond u actualiseren en daarna vormen en richten.  Wie geen vrede in zichzelf kent, zal alleen datgene wat als direct bewustzijn overheerst, kunnen omzetten in kosmische kracht en van daaruit werken,  het is dus precies wat u zelf wilt.  De tijd van oproepen en van gezag, die is eigenlijk voorbij, niet omdat ze geen reden van bestaan hebben of omdat ze zinloos zijn geweest, maar omdat ze, onder deze omstandigheden, niet snel genoeg kunnen reageren op de veranderingen die de wereld, innerlijk en uiterlijk, beleeft.  Ook hier kan de geest u niet helpen, ze kan u bijstaan, maar ze kan u niet veranderen.  Veranderen kunt u alleen u zelf.

En nu het laatste, en dan zijn we weer aan het einde gekomen van hetgeen ik u allemaal voor wilde leggen, wanneer ik u kracht geef, dan ervaart u die vaak, u gelooft er aan.  U hebt die kracht, wekt ze uit u zelf, ervaar ze en geloof er aan.  Op die manier zult u over alle noodzakelijke mogelijkheden en middelen beschikken en zult u heel veel dingen ervaren, die anderen misschien een meevallertje noemen, maar waarvan u weet dat ze eenvoudig het harmonisch product in de werkelijkheid zijn van een innerlijke toestand en een daardoor tot stand gebracht werking.

Hebt u vragen ?

  • Als ik de essentie van uw betoog goed begrijp, Broeder, dan komt het er voor ons eigenlijk op aan, in deze tijd, om innerlijk zelf zo vredevol en liefdevol mogelijk te zijn en dit uit te stralen in onze directe omgeving waarin wij leven ?

Ik heb niet gezegd de directe omgeving.  Ik heb gezegd dat u ze in u zelf moet vinden, omdat de innerlijke vrede en rust de mogelijkheid om met kosmische krachten te werken aanmerkelijk verhoogd, en dan kunt u dat doen in de vorm van een sfeer in uw eigen omgeving, u kunt het ook doen als een genezende kracht, u kunt het misschien zelfs doen als een soort openbaring van zaken, die niet algemeen bekend zijn.  Al die mogelijkheden hebt u.  Het is dus niet alleen maar de sfeer in uw eigen omgeving.  Maar binnen de kring kan de sfeer mede bepaald worden door de wijze waarop u met elkaar omgaat, dat is juist, en de sfeer van de kring is datgene wat u van die kring meeneemt, en wat voor u dus bepalend kan zijn wanneer u met de krachten van de kring of de krachten van de kosmos, wilt werken.

  • Broeder, waarom schijnt het zo moeilijk te zijn om de ons ingelegde krachten te wekken , wat is de reden daarvan ?

De reden daarvan is dat de meesten niet geloven in hun eigen krachten, maar alleen in die van anderen, en wie alleen betrouwt op de krachten van anderen, zal ontdekken dat zijn krachten afnemen i.p.v. toenemen. Vertrouw zelf op u zelf.  De krachten die u ingelegd zijn, zijn niet dingen die u voor een spectaculair vuurwerk kunt gebruiken misschien, maar u kunt feitelijke erkenningen, feitelijke beïnvloedingen tot stand brengen.  En hoe meer u dat doet en hoe meer u bewust wordt van het feit dat er resultaten zijn, hoe meer u zult gaan vertrouwen in die kracht, want zelfbewustzijn is mede de basis van het hanteren van krachten.  Wie niet in zich zelf gelooft, beroept zich op goden waarin hij evenmin gelooft.

  • Zou het gunstiger zijn voor de saamhorigheid van de groep, als we meer samenkomen ?

 Dat kan de groep alleen zelf bepalen.  Maar ik zou, wat mij betreft, willen zeggen, naarmate de groep harmonischer is, zal ze meer samenkomen, en als de groep minder harmonie heeft, dan zal het aantal ontmoetingen ook aanmerkelijk minder worden.  Dus u hebt de feiten voor u liggen, aan de hand daarvan kunt u beslissen welke kant u uit wilt.

  • Eigenlijk, Broeder, is de eerste en de grootste taak het werken aan zich zelf, voor het ogenblik.

 De grootste taak is beseffen hoezeer u zelf deel bent van een groter geheel en gelijktijdig beseffen dat u eigen denkbeelden omtrent dat geheel beperkt worden door uw eigen vermogen tot begrijpen.  Ik hoop dat ik het niet te cryptisch zeg.

  • Broeder, ik praat nu als mens.  Is er een lichamelijke gewaarwording, die ons aangeeft dat er inderdaad een verbinding is met de kracht, of moeten we er zelf op vertrouwen ?

 Dat kan van persoon tot persoon verschillen.  Wat altijd wel gebeurt wanneer er een verbinding met de kracht is, dat is dat we dus reacties zien in het zenuwstelsel, bij sommigen is dat het kippenvel, bij anderen een gevoel van geladenheid, bij sommigen zelfs een versnelling van polsslag.  Er zijn dus verschillende aanduidingen denkbaar.  Maar wanneer er een werkelijk contact is met de kracht rond u, dan is dat een soort zekerheid, het is iets wat op u valt en waarbij u dan niet moet vragen is het nu wel zo, maar waarbij u eenvoudig moet zeggen, die kracht gebruik ik dus.  Op het ogenblik dat u zich afvraagt of het de kracht wel is, is de kracht er niet meer.

  • Broeder, wat is er mogelijk met aura-healing ?  Is er een verschil tussen geestelijke genezing en aura-healing ?

 Aura-healing is een van die moderne namen, waarbij men dus uitgaat van de uitstraling en in die uitstraling het een en ander probeert te veranderen.  Maar de uitstraling wordt voor een derde gedeelte bepaald door de stof, voor een derde door de psyche en voor een derde door wat u de ziel zoudt kunnen noemen.  In feite ligt er nog iets anders, maar ik vereenvoudig nu.  Aura-healing zegt, ik breng een harmonie aan, maar die harmonie kan alleen gebaseerd zijn op de psychische en de fysieke laag, dus niet de zielenlaag, d.w.z. dat een volledige aura-healing dus niet mogelijk is.  Wel is het mogelijk om een aantal veranderingen in een lichamelijke toestand tijdelijk tot stand te brengen, waarbij de verandering van instelling dan bepaalde geestelijke elementen kan wekken, waarna het genezingsproces inderdaad verder gaat.  Maar daar dit sterk afhankelijk is van de patiënt, en niet van de healer, kunnen we dus niet zeggen dat aura-healing door de healer zonder meer mogelijk is, we kunnen zeggen dat het een aanpak is die ten dele psychiatrisch en ten dele medicinaal is.  Als u dat zo bekijkt, dan begrijpt u ook dat er iets ontbreekt in aura-healing, aura-healing is nl. de bijnaam voor een deel van spiritual healing, oftewel het geestelijk genezen, en het geestelijk genezen heeft alleen zin, wanneer een resonans kan worden gewekt tussen de geest van de healer en van de   patiënt, zodat daardoor de patiënt zelf de meer stoffelijke aspecten van genezing in werking zet en handhaaft.

  • Het hangt dus meer van de patiënt, hoe dat die reageert ?

Het hangt dus meer van de patiënt af dan van de healer.  Dat zal menige dokter u ook kunnen zeggen, u kunt wel medicijnen geven, maar het is maar de vraag hoe de patiënt er op reageert.

  • Mag er nog een woordje gezegd worden over de laatste Wessac ?

 Ik kan u alleen maar dit zeggen, dat wanneer u een horrorfilm wilt zien op een avond als deze, het toch verstandig is om die niet te geven, ten hoogste een korte inhoud te presenteren.  En vele mensen zullen datgene wat er gaat gebeuren als een soort horrorfilm beschouwen en daar angsten aan vastknopen die niet altijd gerechtvaardigd zijn.

De Broederschap heeft besloten dat een aantal door de mens veroorzaakte rampen, in al hun gevolgen door de mens gedragen moeten worden, omdat alleen zo de mogelijkheid bestaat de mens van zijn verkeerde weg, in vele opzichten, af te brengen.

In de tweede plaats, er zijn een groot aantal natuurrampen te verwachten weer en het is duidelijk dat delen, waarin ook geestelijk veel strijd is, waar veel haat is, hiervan mede het slachtoffer zullen worden.  Het houdt in dat groeperingen die zeer zelfgerechtigd zijn, zowel  als groeperingen die haatgeladen zijn, bepaalde aspecten van aardverschuiving, aardbeving, vulkanische werken, modderstromen ed., zullen activeren.  Daar vallen veel slachtoffers bij en ook veel onschuldigen, maar de onschuldigen worden aan onze kant wel opgevangen, en die zijn dan in ieder geval van de ellende af.  De veroorzakers zullen veel minder snel het slachtoffer worden, maar ze zullen de gevolgen langere tijd moeten dragen, dat lijkt mij voor hen een veel moeilijkere taak.

Wanneer u zich verder afvraagt, is er ook iets goeds, ja, het aantal meesters dat op aarde werkzaam is, is verminderd, niet vermeerderd, dit jaar en het ziet er niet naar uit dat, in het komende jaar, een vermeerdering van dit aantal plaats zal vinden.  Het aantal grotere en kleinere inwijdingsmogelijkheden op aarde blijft wel bestaan, maar ze zullen steeds meer los komen te staan van alles wat met godsdienst en organisatie te maken heeft.  Binnen deze groepen stelt men zich dan voor een aantal leerlingen, zeg maar, bepaalde taken en de bijpassende gaven te geven. Hoe dat alles verloopt, staat nog niet geheel vast.

Ten laatste, om één van de leden van de Hoge Raad te citeren, in een tijd dat de Rode en de Zwarte Draak vechten, weet je niet meer of de onderwereld boven of onder de grond ligt.  Misschien helpt u dat om een klein beetje te begrijpen waarom ik zeg griezelverhaal.  Maar het zal voor de gewone mensen vaak erg meevallen, het is heus niet zo dat ieder van u met rampen wordt geconfronteerd, maar u zult wel veel ongemakken te verduren hebben.  En als u daar nu rekening mee houdt, dan is er eigenlijk niets aan de hand.

Vrienden, ik geloof dat we het daarbij kunnen laten.

Bedenk dat er een kracht is, bedenk dat er een waarheid is.  Kracht en waarheid onttrekken zich aan onze volledige erkenning omdat ze te groot zijn, maar we zijn deel van de kracht en wij kunnen leven van uit die waarheid, zover we ze kunnen bevatten.  Wanneer we willen leven uit de waarheid, wanneer we deel willen hebben aan de krachten, dan kiezen we persoonlijk en bewust onze weg, dan vragen wij ons niet af wat de menselijke regelen zijn, dan vragen we ons alleen af wat ons innerlijk als juiste weg wordt getoond.

En misschien nog een raad voor sommigen van u, wanneer u met een probleem zit en het lijkt onoverwinbaar of onbegrijpelijk, toen de berg niet tot Mohamed kwam, ging Mohamed tot de berg, m.a.w. onderzoekt, ga zelf, kijk zelf, wacht niet af tot er iets gaat gebeuren.  Wanneer u daar rekening mee houdt, komt u veel beter uit.

Want wij zijn allen één in de Kracht,

wij leven uit de Goddelijke Kracht en het Goddelijk Licht,

en in en rond ons, is een werkelijkheid,

welke wij ervaren en zullen blijven ervaren,

zolang wij behoren tot degenen die in deze harmonie, in deze groep ook,

bestaan,  leven en van daaruit werken.

Moge de Kracht  met u zijn,

Moge de zegen van het Goddelijke met u zijn,

Moge de werkelijkheid en verlichting van de Geest

u geleiden op uw pad.

image_pdf