Invloed van de maan

26 juli 2011

Vanavond wil ik met jullie nog wat verder gaan op het pad dat we al enkele lessen hebben betreden. Vorige les heb je een beetje van de oude kennis van de bomen en de planten gekregen. Vandaag zou ik daar nog een kleine zaak willen bijvoegen die toch niet onbelangrijk is en dat is de invloed van de maan op het menselijk gedrag en ook op de mogelijkheden om te werken met de natuur. Ach, iedereen van u weet dat de getijden beïnvloed worden door de maan. Maar er zijn heel weinigen waarschijnlijk onder u die doorhebben dat je de lijn die ontstaat door de getijden en de inwerkingen op aarde moet doortrekken voor alles wat leeft op aarde. De meesten onder u bezien de maan als zijnde een satelliet van de aarde die voor romantici heel mooi is en voor verliefden het ideale beeld zeker op een warme zomeravond enzoverder.

Maar er is veel meer aan de hand in de wisselwerking tussen de maan en de aarde. En dat wisten uw voorouders maar al te goed. Wanneer we bijvoorbeeld het maanlicht gaan bekijken en de periode dat het maanlicht langzaam maar zeker vermeerdert tot het moment van volle maan, dan moeten we vaststellen dat er op alles wat leeft – en dit mag je doortrekken voor de gans planeet, dus ook wat jullie als zijnde niet levend beschouwen – dat er een versterkende, een stimulerende invloed is die voor vernieuwing kan zorgen. En dat mag je dan in de breedst mogelijke context beschouwen.

Eens het maanlicht in volle glorie aanwezig is, dan kun je zeggen dat je op dat moment, wanneer je u in harmonie kunt zetten met deze planeet plus, dat mag je toch niet vergeten, de zon erbij, want uiteindelijk is uw maanlicht maar een zonreflectie, dat je op dat ogenblik vele mogelijkheden en vele krachten ter beschikking hebt.

Daarom werd in de oudheid ook dikwijls in deze nachten gebruik gemaakt om bijvoorbeeld zieke mensen te genezen of op zijn minst een herstel trachten langzaam maar zeker in gang te zetten. Ook werd dit zelfs in de oude tijd gebruikt om bijvoorbeeld depressies – oh zij kwamen ook voor hoor, je moet niet denken dat dat alleen een moderne ziekte is – allerlei mogelijke zenuwproblemen, die soms anders omschreven werden, dat is juist, te gaan behandelen. En dit lukte meestal vrij goed omdat men de mogelijkheid had om de personen in een ideale situatie te brengen. Namelijk in de meeste gevallen ging men er de wouden mee in en men liet de personen slapen onder een oude boom. In de meeste gevallen, of als het enigszins kon, waren dat vooral eiken, soms werden daar ook beuken voor gebruikt. Het gevolg daarvan was dat de personen in kwestie dikwijls inzicht kregen in hun eigen situatie en zo op een juist spoor werden gezet.

Je krijgt dan dat het maanlicht zich langzaam maar zeker gaat terugtrekken in de komende dagen na de volle maan; en dat had ook het grote voordeel dat zeker wanneer het over ziektegevallen ging met ontsteking en zo verder dat men in een rustiger vaarwater terecht kwam en dat men juist doordat de prikkel afnam ook hier weer op een juiste wijze kon ingrijpen en de personen langzaam maar zeker dus naar de beterhand te brengen.

Natuurlijk het is op dit moment in deze maatschappij bijna geen haalbare kaart meer om iemand die zich niet goed voelt mee te nemen in een woud en daar te gaan laten slapen. Zeker niet in deze streken. Maar wat wel mogelijk is, is dat u er rekening mee houdt.

Een kleine hint die zeker voor iedereen van toepassing kan zijn is, wanneer we naar volle maan gaan en u gaat u ter ruste begeven, dat u op dat ogenblik wanneer u behoefte hebt aan energie, wanneer u zich leeg voelt als het ware, u te slapen legt met uw hoofd naar het noorden en uw voeten naar het zuiden. Wanneer u echter – en let op – overgeactiveerd bent, wanneer u bijvoorbeeld zeer nerveus bent, zenuwspanningen hebt enzoverder, dat u met uzelf geen blijf weet, dan is de omgekeerde slaaprichting in die periode het meest gunstige. En dit heeft ook met de wisselwerking tussen de aarde, en vooral het aardmagnetisme, en de maan te maken.

En zo kunnen we nog vele zaken aanhalen die voor u praktisch zijn. Wanneer u bijvoorbeeld met een nieuw idee wilt van start gaan, is het het best dat u dat idee van start laat gaan op het moment dat de nieuwe maan langzaam maar zeker overgaat naar de volle maan. Nooit met een nieuw idee beginnen bij afgaande maan. Nieuwe zaken zet je best in gang wanneer je weet dat de maan langzaam maar zeker gaat groeien. En waarom? Heel simpel. Wanneer u een nieuw idee in gang zet op het ogenblik dat de maan bijna vol is, dan gaat u misschien wel een heel kort succes boeken, maar de energie en de aandacht daarvoor zal zeer sterk en zeer snel afnemen. Het tegendeel daarvan is wanneer je nieuwe maan hebt die naar een volle maan gaat, kun je een idee langzaam maar zeker gefundeerd uitbouwen, het zal misschien niet zo spectaculair overkomen maar het zal betere funderingen hebben en dan kun je krijgen dat iets wanneer je naar de volle maan gaat wel degelijk sterk genoeg is om op dat moment alle nodige zaken naar zich toe te halen om echt tot ontplooiing te komen. En u kunt dit op alle mogelijke terreinen bekijken. U kunt dit bekijken bij het planten van groenten, zelfs bomen, noem maar op. U kunt dit zelfs bekijken qua dieren enzoverder. Op alle mogelijke terreinen kun je met de invloed van de maan heel veel bereiken.

En dan moet ik er nog bij zeggen dat volgens het type mens dat je bent, de maaninvloed ook nog zeer sterk kan verschillen. Wanneer je bijvoorbeeld te maken hebt met vaste tekens dan gaan zij het veel moeilijker krijgen op het ogenblik dat de maan vol is. Omdat bij de volle maan de prikkel tot beweeglijkheid enorm is. Waar de beweeglijke tekens er veel minder last van gaan hebben. Wanneer je het in de vier grote groepen gaat opsplitsen, dan zou je kunnen zeggen dat vooral dus aardtekens en dan nog een beetje gecombineerd met luchttekens het moeilijker gaan hebben bij volle maan dan bij nieuwe maan en dat bijvoorbeeld vuurtekens en watertekens met een enorme souplesse de krachten van de volle maan kunnen gebruiken. Als je dat beseft en weet dan kun je heel veel zaken voor uzelf regelen, aanpassen en kun je ook voorkomen dat er veel zaken mislopen. Want nu heb je wel dat de mens zonder met de natuur rondom hem rekening te houden, allerlei handelingen gaat uitvoeren en dan soms verbaasd staat dat deze handelingen eigenlijk verkeerd gaan. En dan ziet hij iemand anders die bijna hetzelfde doet en eigenaardig dan lukt het wel. Alleen moet je dan gaan kijken, wat is de achtergrond. En dan zul je opmerken dat de ene persoon bijvoorbeeld rond volle maan veel zaken zal rond krijgen waar de andere dat enkel maar bij nieuwe maan zal kunnen. Het is belangrijk dat voor uzelf eens uit te zoeken. En dat kun je uitzoeken door gewoon u daar op in te stellen, u af te vragen wanneer het volle maan is, hoe deze zich ten opzichte van u gedraagt, hoe u de prikkel aanvoelt, wat er rondom u gebeurt, hoe u reageert. Een kleine observatie van uzelf kan u ontzettend veel leren.

En ditzelfde kun je doen bij nieuwe maan. Wanneer je opmerkt dat bijvoorbeeld rond nieuwe maan al uw afspraken steeds veranderen, zich verzetten, dan is dat al een teken dat daar iets in harmonie tussen u en die maan niet eigenlijk accordeert. Of wanneer je zaken wilt gaan ondernemen en het lukt niet of u hebt wat tegenslag en u maakt veel brokken, dan weet u dat het een periode is waar u dubbel aandacht moet geven aan sommige zaken. En dit verschilt van persoon tot persoon. Dus je zou voor uzelf als oefening dit best de komende maanden kunnen uittesten. En zo zul je voor uzelf kunnen vaststellen van: ha, dat is nu de tijd, de periode waarin ik iets kan realiseren, of dat is nu juist de tijd of de periode waarin ik het rustig aan moet doen bijvoorbeeld waarin ik een beetje moet voorzichtig zijn in het verkeer omdat ik gemakkelijker een fout maak dan in de andere periode. En zo zul je zien dat je zelfs kunt gaan vastleggen in de opgang en de afgang van de maan in hoeverre deze dus u sturen. En ik kan jullie garanderen, je gaat verbaasd staan hoe sterk deze invloed is.

We kunnen zeggen dat de invloed van de maan op de mens, van alle planeten, buiten natuurlijk de zon – maar de zon en de maan kunnen we beschouwen voor de aarde als één, het sterkste van invloed is. We kunnen daarnaast natuurlijk gaan zeggen oké wanneer Mercurius daar staat kan hij invloed geven, Saturnus gaat invloed geven, dat is allemaal waar. Maar deze invloeden zullen veel minder sterk zijn en wat je niet mag vergeten is dat je het combinaat steeds moet trekken tussen de gevoeligheid die jij hier bezit en de wisselwerking tussen de drie planeten en dan de andere planeet die er eventueel in de omgeving komt.

Zo zie je maar dat een mens op velerlei gebieden meer gebonden is aan de natuur en mee reageert door de natuur en met de natuur dan dat hij misschien zelf wel beseft of wenst toe te geven. Want wij vinden ons toch allemaal zo sterk en zo uniek op deze aarde als mens. Maar vergeet één ding niet. U reageert op alle invloeden even sterk als de mier die onder uw voeten nu loopt erop reageert. Tussen de reactiepatronen van de mier en van de mens is, wat dat betreft geen verschil. U bent aan dezelfde spelregels gebonden. Daar kun je niet te buiten. Maar het heeft nog andere voordelen.

Wanneer we een beetje verder gaan kijken dan kunnen we zeggen van, ja kijk, in de natuur komen verder nog andere krachten voor. Krachten die eveneens door deze planeten gestuurd worden, opgebouwd worden en zich kunnen uitwerken. En dan wil ik het hier toch meer en bepaald hebben nog op deze avond over de elementalen. Oh u kent ze allemaal. U kent allemaal de elementalen: lucht, water, vuur en aarde. Maar daar zijn nog een paar aspecten bij betrokken die u tot op heden waarschijnlijk nog niet kent. Namelijk dat wanneer de mens in de oudheid verkeerde – en dan spreek ik weer over uw voorvaders van laat ons zeggen een drie- vierduizend jaar terug – hebben zij geleerd te luisteren naar wat deze krachten te vertellen hadden. En dat is spijtig genoeg de huidige mens bijna volledig vergeten, bijna volledig verleerd. Want de mens luistert niet meer naar de natuur. Ach, waarom zou hij? Rondom hem is geluid te over, laat ons het lawaai noemen. Maar de mens is verleerd van naar de natuur te luisteren. De mens is verleerd van te luisteren naar wat de ouderen zegden, de goden te vertellen had. En deze uitdrukking slaat dan terug op wat bijvoorbeeld het elementaal lucht u kan bijbrengen door de klanken die het veroorzaakt. Wat bijvoorbeeld het element vuur in zijn volle glorie u kan vertellen. Wat de rommelende aarde u kan bijbrengen of wat het bruisen van het water u kan vertellen. De mens heeft door de eeuwen heen allerlei mogelijke nabootsingen gaan doen.

De huidige personen die bijvoorbeeld een instrument bespelen, neem bijvoorbeeld een viool, ze zullen daar nog maar weinig elementaalklanken aan verbinden, of zelfs er nog niet aan denken. Doch zij vergeten dat zij nooit een viool hadden gekend als hun voorvaderen niet geluisterd hadden naar wat het elementaal lucht te vertellen had. En zo zou ik heel veel instrumenten naar voor kunnen brengen die u op het ogenblik gebruikt, waarvan u niet het besef hebt waar de oorsprong ligt. Ook niet nodig.

Maar wat ik met jullie wel naar toe wil gaan, is dat u zou proberen van wanneer het enigszins mogelijk is en u zich bevindt in een gebied waar geen chaos van geluid is zoals in stedelijke gebieden en u staat allemaal nog voor een vakantieperiode, u hebt de mogelijkheid om even wat verder te gaan, op plaatsen te komen waar geen lawaai van de huidige maatschappij is. Dan geef ik jullie de raad van probeer te luisteren naar wat de elementalen u kunnen vertellen. En u zult ervan versteld staan wat deze klanken, die opgewekt worden door deze elementalen u kunnen bijbrengen. Zij kunnen u vele inzichten geven, waar je als gewone mens niet bij stilstaat. Zij kunnen u zelfs genezend behandelen, om het zo te zeggen. Want door bepaalde trillingen die veroorzaakt worden of het nu door het water is, of het nu door de lucht is, kunnen harmonieën in een lichaam hersteld worden. En dat wisten jullie voorvaderen maar al te goed. Daarom hebben zij ook, langzaam maar zeker, geprobeerd de klanken die veroorzaakt werden door de elementalen om te zetten in klanken die zij in vele gevallen zelf konden oproepen. Maar daar ga ik vanavond met jullie niet verder over.

Waar ik vanavond met jullie even verder over wil gaan, is het gebruik van deze krachten om wat uw voorouders zegden, te praten met de goden. Of in sommigen andere groepen werd gezegd, te praten met de voorvaderen. Men ging ervan uit dat door bepaalde geluiden – en in de meeste gevallen ging het dan om het geluid van het klotsende water, of het geluid van de wind en dan dikwijls het gieren – dat via deze geluiden men contact kon leggen met dus de goden of de voorvaderen. En daar zat een wijsheid in. Want wanneer u bijvoorbeeld u gaat concentreren op deze geluiden, dan zullen de meesten onder u waarnemen dat hun lichaam bepaalde zinderingen ondervindt. Deze zinderingen zullen meestal ontstaan op uw ruggenwervel en zo naar uw hoofd gaan en ter hoogte van de atlas kan dit dus een warmtegevoel afgeven.

Dit hadden de mens uit de oudheid al zeer snel ontdekt. En door juist zich daarop in te stellen en deze trilling te aanvaarden, maakten zij het mogelijk van wisselwerkingen te doen ontstaan tussen sferen. Ach, zij noemden dat toen zo niet. Zij noemden dat effectief dat zij contact kregen met de goden of met de voorvaders. En in sommige gevallen bij zeker zeer sentitieve mensen kreeg je dan het effect dat zij begonnen te praten. Of anderzijds – en dat was ook een gebeuren dat redelijk veel voorkwam, maar dat totaal nu verdwenen is – dat zij teksten begonnen te maken met wat je nu zou noemen: stokjes. Niet wat de mensen denken, runen. Maar er is een tijd een bepaald schrift geweest dat bestond uit houten stokjes. En dit schrift heeft redelijk lang bestaan, maar is totaal in de vergetelheid gegaan.

Waar het op neer kwam was, en waar ik naar toe wil is – dat men via deze gevoeligheid dus inspiratie had, boodschappen kon doorkrijgen. En dat ging soms zeer ver. Deze boodschappen hadden soms heel groot nut. Bijvoorbeeld het voorzien van een heel strenge winterperiode. Of het voorzien van overstroming. Of het voorzien van noodweer. Anderzijds konden er ook andere zaken uit voort komen. Het was eigenlijk bijna voor deze mensen een soort, moet ik zeggen, raadplegend orakel waardoor zij toch een maatschappij konden structureren waardoor zij bijvoorbeeld – en dat was dikwijls het geval – wanneer zij zaken wensten te weten over planten, over dieren; want dat was in die tijd toch zeer belangrijk dat zij ook via die weg informatie kregen.

Het zal u misschien verbazen maar jagers in die tijd – en uw voorvaderen waren dat wel degelijk – kregen  zo informatie waar zij voedsel konden vinden. In sommige gevallen werd er dan nog gebruik gemaakt van een voorwerp, dit kon een soort lans zijn, maar dit kon ook geslepen steen zijn of iets dergelijks, die onder die conditie geworpen werd en de richting aangaf waar een kudde zich bevond en waar er dus voedsel te vinden was.

Ja, het zijn natuurlijk allemaal eigenaardige zaken, die heden ten dage misschien moeilijker van toepassing zijn, dat beseffen we wel, maar waar ik met jullie naar toe wil, is dat je beseft dat wanneer u zich kan openstellen voor hetgeen wat de natuur u aanbiedt dat u daar heel veel kunt uithalen. Dat u daar voor uzelf contacten kunt leggen op een simpele wijze. Wanneer u bijvoorbeeld en u moet dat natuurlijk niet op het strand van Knokke gaan doen, maar wanneer u op een verlaten strand zit, een rustig strand waar nooit te veel volk is – en die heb je heus nog wel in Europa – en u zet u daar rustig en u begint te mediteren en u luistert naar de zee, u luistert naar het water, dan kunt u daaruit aardig wat halen. U kunt daar voor uzelf niet alleen energie opladen, maar u kunt op zulke plaatsen bijvoorbeeld vele nieuwe ideeën en kennis opdoen. Want u gaat – juist door de sfeer die het elementaal met zich meebrengt en waar u in opgenomen wordt wanneer u zich ontspant, de kans krijgen van de kennis die daar in potentie aanwezig is, in u op te nemen.

In deze tijd kan het ook inhouden dat u op sommige ogenblikken bepaalde niet al te mooie beelden kunt krijgen omdat er natuurlijk op dit moment, zeker wat de zee aangaat, grote problemen zijn. Maar ga dan verder. Stel dat u ergens boven op een rots gaat zitten en dat u daar de wind beluisterd. Dit mag aan de zee zijn, maar dit mag ook boven op een berg zijn en u concentreert zich daar op het elementaal wind. Ook hier weer zult u ervan versteld staan wat er in u kan ontluiken, wat er in u kan opkomen.

En zo kunt u dat praktisch met elk elementaal, uitgezonderd met vuur. Met vuur moet u opletten. Omdat vuur een omzettingsproces is. U kan u wel in gedachten één maken met het geluid van het vuur; het knetteren als het ware, maar u moogt zich nooit één maken met het vuur zelf. Want dat elementaal veroorzaakt dan wel dat er, ja zaken gebeuren, die je niet al te graag hebt. Maar u kunt wel, en dat is iets anders, vanuit het vuur, wanneer vuur u boeit, in een meditatief proces bijvoorbeeld een salamander voorstellen. Een salamander is de symboliek van het vuur elementaal. En van daaruit kan je dan wel ermee omgaan en mee werken. Zodat u dikwijls oude processen ongedaan kunt maken door omzetting en zo nieuwe zaken kunt in gang brengen. Maar dat proces is eigenlijk meer voor degenen die zich getrokken voelen of geboeid voelen door alchemie. Zij kunnen met dit elementaal heel veel bereiken. Maar het is eerst een lange leerschool om ermee te leren omgaan.

En tenslotte kunnen we zeggen, heb je de aarde. De aarde zelf, daar kan je heel veel mee. Maar ook hier moet je opletten dat je u niet 100% daar gaat laten in opnemen. Want de aarde is een vaste materie en daardoor kun je dus vast komen te zitten. Je moet altijd zorgen dat wanneer je u één tracht te voelen met de aarde dat je daar een koppeling maakt, hetzij met het luchtelementaal, hetzij met het waterelementaal. En dan kun je de beste resultaten bereiken. Je kunt perfect aanvoelen door, laat ons zeggen met uw handen in de aarde te grijpen, met uw handen in de aarde te werken, wat zij u wil bijbrengen. Dat is één van de oude zaken. En dan is er nog een klein punt, zeker wat de aarde aangaat. Wanneer u van de aarde iets krijgt, hetzij een nieuw idee, een nieuwe mogelijkheid, een waarschuwing, noem maar op, geven wij u de raad van: geef de aarde iets terug. Dat moet niet veel zijn. Dat kunnen een paar zaden zijn, dat kan een beetje water zijn. Ach, uw fantasie is daar groot genoeg voor. Maar het feit dat u een geste doet door de aarde iets terug te geven, vergroot de wisselwerking en de harmonie die u met dit elementaal hebt. Want wat u zeker niet mag vergeten, is dat elk elementaal op aarde hier, een zeer sterk en een zeer geconcentreerd astraal beeld, sfeer heeft. Dat wil zeggen, u kunt wel denken, ach, als ik stop heb ik geen last meer van de aarde. Maar zo klopt het niet. Je kunt denken als ik mij geen aandacht geef aan de lucht gebeurt er mij niets. Nee. Want je bent in contact geweest met het ganse geheel. En dat is veel meer dan hetgeen wat u zich als mens kan voorstellen. Het ganse astrale sfeergebied van deze elementalen houdt enorm veel in. Een enorme potentie aan mogelijkheden. Dat is juist. Maar langs de andere kant ook wanneer u er verkeerd mee omgaat, een enorme kracht die voor u juist negatief kan werken bij verkeerd gebruik. Dus het is altijd wel aan te raden dat u u positief op deze zaken instelt.

 En dan wil ik daar nog aan toevoegen dat wanneer u met deze krachten omgaat en deze in een totaal kader van wat we hier gebracht hebben, gebruikt, dat u een enorme vorm van harmonie met de omgeving kunt opbouwen. Dat houdt dan ook in dat u vanuit zeer vele hoeken, zelfs zonder dat u daar direct erg op hebt, kunt ondersteund worden, gesteund worden. En dat u door er zo mee om te gaan, steeds meer kennis en ideeën vergaard, zonder dat u er erg in hebt. Maar vooral omdat uw intuïtie, uw aanvoelen aangescherpt wordt door de verschillende sferen waarmee u in contact komt.

En dan zit daar nog een heel mooi aspect aan vast. Zoals ik gezegd heb, de ouderen wisten maar al te goed gebruik te maken van de klanken die opgewekt werden door deze krachten. Deze klanken die voor ieder van u zeer individueel zijn, kunnen voor u de sleutel zijn om een rechtstreekse verbinding te maken  – de ouderen zouden gezegd hebben – met uw voorvaderen of de goden, maar laat het ons in deze tijd stellen, een rechtstreekse verbinding te hebben met ons. Dat wil zeggen dat door de trilling die een bepaalde klank kan veroorzaken er een wisselwerking ontstaat. Maar let op. Het zijn niet de klanken die je zou denken van moderne muziekinstrumenten. Nee, je zult eerst moeten trachten vast te stellen wat u in de natuur als klank het meeste raakt. En dat is iets totaal anders dan bijvoorbeeld mensen die denken: ik klop op een of andere schaal of op een of andere trommel en ik ben in harmonie met de geesten. Dat zijn mooie verhalen die rendabel kunnen zijn in uw maatschappij. Maar die – neem het gerust van mij aan – ver van de waarheid zijn. Wat wel mogelijk is – en dat is iets anders en dat komt ook nog uit het verre verleden – het gebruik van trommels, schalen, noem maar op, stenen enzoverder tegen mekaar slaan kunnen trillingen in een lichaam veroorzaken, kunnen soms gebruikt worden voor heling, maar kunnen ook het omgekeerde veroorzaken. Maar dat zou te ver leiden op een avond als deze. Dat kan later nog behandeld worden.

Hetgeen wat ik vanavond naar voor wil brengen is dat u uw eigen trilling gaat trachten te ontdekken. Door u te concentreren hetzij op de klank die de lucht, die het water en zelfs misschien de aarde, in sommige gevallen veroorzaakt, om daar de juiste trilling voor u te vinden om zo gemakkelijk verbindingen te leggen. Wat ik niet zou doen – en dat raad ik voor niemand van de aanwezigen hier aan – is bijvoorbeeld gaan gebruik maken van het geluid van een onweder. Oké, daar spelen de elementalen een grote rol, maar daar speelt vooral het vuur een grote rol. En dat is voor de mens nu eenmaal niet beheersbaar. Maar wat je wel kan is u gewoon, bijvoorbeeld, in meditatie zetten in een rustig gebied en trachten te luisteren naar wat bijvoorbeeld de wind u vertelt en daarin kun je de juiste trilling vinden. Of zoals ik al gezegd heb, de zee kan u de juiste klank bijbrengen. En voor degenen die werkelijk het in het aardse willen vinden, in de vaste materie, zou ik zeggen, ja, ga dan ergens in een verlaten berggebied, zet u er rustig en tracht te luisteren wat de aarde op dat ogenblik, vertegenwoordigd door de rotsen en de berg waar u zich bevindt, u vertelt. En dan kunt u tot ontdekking komen welke trilling – en dat is dan meer een klank – met u het sterkst in harmonie is, waardoor u een link legt met onze wereld. En weet, het mooie daarvan is, als u dat ontdekt dan zult u op dat ogenblik door uw lichaam een zindering voelen. Een zindering die voor u duidelijk zal maken van, kijk, op deze wijze kan ik een wisselwerking doen ontstaan. U legt dan voor uzelf dit gevoelen en deze trilling in uzelf vast en u kan dan gebruik maken van deze materie, op elk ogenblik bij wijze van spreken, wanneer u dit wenst. Maar één raad geef ik u er nog bij, wanneer u dit doet, doe dit steeds wanneer u ontspannen bent. Doe dit steeds wanneer u zich goed voelt. Begin niet met deze zaken te experimenteren op het moment dat u zich niet goed voelt, op het moment dat u boos bent, dat u opgejut bent, noem maar op. Want u begrijpt best dat wij u hier een mogelijkheid geven om heel veel kennis vanuit onze zijde tot u te nemen. Maar wanneer u dit op een verkeerde wijze doet dan komt u even gemakkelijk met verkeerde zaken in contact.

Er is nou eenmaal in de kosmos geen verschil tussen licht en duister. En het is van belang, zeker als stofmens, dat u de weg van het licht bewandelt. Als u deze proeven zou doen op een ogenblik van grote zenuwspanning, op een ogenblik dat u in onevenwicht zijt, dan kunt u ervan op aan dat het alles nog veel zal versterken. Want dan gaat u in wisselwerking met chaotische krachten. Dat kan nooit de bedoeling zijn dat u er slechter van wordt. Dus wanneer u met deze zaken wilt werken, doe het vanuit een rust. Doe het vanuit een ontspannen gevoel, liefst een geluksgevoel. En dan gaat u opmerken, dan ga je daar de juiste zaken uit kunnen puren en u gaat er veel mee kunnen bereiken. En dat ik dit deze avond naar voor breng, is omdat voor de meesten van u nu een mogelijkheid is van in de komende weken dit op een rustige wijze te experimenteren en er resultaat mee te boeken.

En wat dan wel voor ieder van de groep interessant zou zijn, is dat er een spontane uitwisseling komt van de resultaten die je hebt bereikt. Zo kun je voor elkaar nog een grotere betekenis krijgen, een grotere waarde krijgen. En zo kun je ook op gaan merken dat je als mens voor elkaar ook in de stof een aanvulling kunt zijn, een meerwaarde kunt zijn. Maar dat wordt wel eens vergeten. Een mens als individu kan in zijn leven aardig wat bereiken, dat is geen probleem. Maar het individu is zeer beperkt. Wanneer je meerdere individuen hebt, vergroot de mogelijkheid. Je vermenigvuldigt als het ware telkenmale de mogelijkheden. En daarom is het ook zo boeiend in een groep als deze actief te zijn, omdat wanneer je kunt komen tot een wisselwerking onder elkaar je een veel krachtiger potentiaal krijgt aan mogelijkheden dan wanneer je dit als individu probeert.

Of waarom dacht u dat uw voorvaderen, wanneer zij bepaalde riten deden, zij gingen in het woud, er was natuurlijk de druïde die als voorganger ging. Maar waarom denk je dat zij steeds in groep gingen.  Dit was juist omdat de groep veel sterker was. Omdat de krachten die dan konden gestuurd worden veel groter en krachtiger waren dan wanneer de persoon alleen, of de druïde het alleen zou doen.

Ten andere één van de oorzaken dat deze beschaving een eindpunt heeft gekend, is gelegen in het feit dat op een bepaald moment, bepaalde mensen het idee hadden dat zij alles alleen aankonden. En dit bleek niet te werken. Je kunt tot op een bepaald punt als individu komen. Maar daar stoppen dan de mogelijkheden van het individu. En dat hadden in de geschiedenis sommigen over het hoofd gezien. Zij dachten: onze kennis is groot genoeg, onze macht is groot genoeg, dus ik ga ervoor. Met als gevolg dat heel snel bleek dat dit niet meer klopte en dat de werkingen die altijd zeer goed hadden gefunctioneerd zolang zij dit in groep deden, zolang zij de eenheid van de groep in stand hielden, plots bij het individu niet meer functioneerde. Dat zij hun, in die tijd omschreven als magische krachten, kwijt waren. En zo is een verval kunnen ontstaan. Maar goed, heel de geschiedenis door van de aarde, kom je dat tegen. Maar nu zitten we op een vernieuwend punt. Een punt waar dat we kunnen stellen van kijk, overal op deze aarde worden langzaam maar zeker steunpunten opgebouwd, positieve steunpunten. En daarin is het van belang dat mensen elkaar vinden. Dat mensen de handen in elkaar slaan en samen ervoor gaan. En dan ga je opmerken dat zeer veel mogelijkheden openliggen, mogelijkheden die voor het individu niet eens aanwezig zijn.

Zo beste vrienden dat was hetgeen ik u vanavond als les wou meegeven. Ik hoop dat u van de pauze die nu komt van enkele weken gebruik maakt om hierover na te denken en om ermee te werken. Ik heb niet gezegd dat je nu allemaal verre reizen moet gaan maken om ergens een eenzame plaats op te zoeken, dat is het niet. Maar gewoon, volgens uw mogelijkheden, proberen ermee om te gaan, het uittesten als het ware. De ene zal dat kunnen doen in een park. De ander zal dit kunnen doen op een rustig stuk strand. En weer een ander zal dit kunnen doen op de top van een berg. Of misschien een ander in het midden van de zee. Maar probeer. Probeer gewoon stap voor stap deze kleine zaken aan te voelen. Er wordt van jullie niet verwacht dat jullie binnen een maand professioneel zijn in al deze zaken. Dat zou absurd zijn. Maar wat er wel verwacht wordt is dat de drive aanwezig is, het zoeken aanwezig is, om te komen tot deze ervaringen. En dat er dan een spontane wisselwerking ontstaat, een uitwisseling ontstaat tussen ieder van jullie. Zodat je samen komt tot één grote kracht. En u kunt zeggen in deze tijd, beste vrienden, u hebt aardig wat mogelijkheden tot contact met elkaar. Dus gebruik hier de moderne mogelijkheden om de oude kennis voor uzelf tot ontplooiing te laten komen. En dan kan ik zeggen, dan bent u aardig op weg om een zeer goed lid van de Aquariusontwikkeling die bezig is, te worden. Dan bent u op weg om die kosmische tendens als het ware in zijn kern te kunnen ervaren. Want velen hebben het misschien nog niet door, maar de kosmische tendens van Aquarius maakt gebruik van alle mogelijke technische hoogstandjes, gekoppeld aan de oude kennis. En dat zal ook de basis zijn dat ongeveer tussen dit en een 250-300 tal jaren de mensheid een totaal andere vorm zal kennen, een totaal andere maatschappij zal kennen dan de huidige. Maar het is nu dat de basissen overal gelegd worden. Het is nu dat eigenlijk het zaad begint te ontkiemen en de nieuwe mogelijkheden zich gaan manifesteren. En daar kunt u deel van zijn. U zit mee aan dit prille begin. En het hangt van jullie inzet af wat er mee gebeurt. En daarbij kan ik nog zeggen u bent zeker niet de enige groep. Op het ogenblik is er een zeer sterke opgang en een zeer sterke ontwikkeling op dit terrein bezig. En dit zult u in de komende jaren ook meer en meer opmerken. Maar door het feit dat u er nu mee begint, hebt u al wanneer u het ernstig doet en ervoor gaat, een grote voorsprong.

Deel 2

Aan mij de eer om jullie vragen te beantwoorden. Dus zou ik zeggen, ga maar van start.

Bepaalde planten trekken me aan of stoten me af door hun geur. Bijvoorbeeld de geur van lavendel kan ik nauwelijks verdragen. Heeft dit ook een betekenis of dien ik er niks achter te zoeken?

Dit kan een bron hebben dat je bepaalde planten qua geur niet apprecieert. Omdat bepaalde geuren in het herinneringsarchief van de mens geconnecteerd worden aan bepaalde minder aangename gebeurtenissen. En dit is niet alleen voor een plant als lavendel maar dit kan voor veel zaken zo zijn. Op het ogenblik dat een geur erkend wordt als verbonden met een onaangename ervaring gaat het lichaam deze geur dus afstoten, waardoor u de indruk krijgt dat deze geur u niet ligt. Dat is eigenlijk de meest logische verklaring. Dit wil echter niet zeggen en dat is wel belangrijk te weten dat omdat een plant u qua geur afstoot dat deze medicinaal bijvoorbeeld voor u niet zo kunnen werken. Deze kan best goede invloeden op u hebben en zeker wanneer zij in een bewerkte vorm toegediend wordt zodat de geur niet meer bepalend is.

Is er een invloed van de maan gedurende heel zijn cyclus op ons lichaam gecombineerd met onze slaaprichting?

Je zou kunnen zeggen, wanneer een persoon in harmonie is met zichzelf, wanneer hij dus niet te veel problemen ondergaat, dat de slaaprichting in vele gevallen voor de meeste mensen met het hoofd naar het zuiden en de voeten naar het noorden is. Waarom? Omdat dit een zeer rustig gegeven is.

Echter moet ik er direct aan toevoegen, bij gebrek, bij onevenwicht enzoverder is het juist de omgekeerde richting. Dus je moet een beetje nagaan in welke situatie je zit. Wanneer iemand bijvoorbeeld een infectieziekte heeft en het lichaam wil deze bestrijden is het zeer zeker aan te raden met uw hoofd naar het noorden te slapen en uw voeten naar het zuiden. Wanneer echter iemand bijvoorbeeld last heeft van zware fobieën is de omgekeerde richting weer beter. Dus eenduidig zeggen het is altijd juist zo of zo te slapen, bestaat er niet. Je moet het bekijken persoon per persoon. Natuurlijk ik begrijp in uw moderne maatschappij met uw moderne huizenconstructies enzovoort dat u daar soms wel beperkingen hebt. Uw voorouders hadden het gemakkelijker. Zij konden zich meestal leggen hoe zij graag lagen. En dan zien we ook bij de voorouders dat zij niet altijd op dezelfde plaatsen sliepen maar dikwijls deze plaatsen dus ook wijzigden. Maar goed. Alles heeft voor en alles heeft nadelen.

Nu, ik ga er nog een kleine toevoeging aan doen, toch niet onbelangrijk voor jullie mensen in moderne steden. Het wonen in betonnen constructies en daarmee bedoel ik constructies waar zeer veel ijzer aanwezig is, veel elektriciteit aanwezig is, daar ga je nog maar heel weinig merken en mogelijkheden hebben van met de juiste slaaprichtingen te werken. Een kooi van Faraday blokkeert heel veel zaken. Daarbij komt in uw moderne maatschappij door allerlei elektrische golven en dan bedoel ik niet alleen van de eigen huisinstallatie maar ook van al hetgeen wat de mens op dit ogenblik de ether instuurt, denk maar aan uw telefonie, denk maar aan uw satellieten, enzoverder, maken dat er in die kooien waar jullie in wonen eigenlijk in vele gevallen een atmosfeer ontstaat die nooit gunstig is voor de mens. Dit klinkt misschien hard maar jullie moderne woningbouw is op alle terreinen heel moeilijk acceptabel om gezond te leven. En wanneer we de evolutie zien dat de mens in dwaasheid verder gaat door zijn woningen nog volledig te gaan afsluiten van alle mogelijke invloeden van buiten, zogezegd om besparingen te doen ten opzichte van energie, hebben zij een blanco cheque getekend om qua gezondheid van de mens en niet alleen fysieke gezondheid, maar ook geestelijke gezondheid voor een paar decennia te staan dat men voor veel onverklaarbare ziektefenomenen zal komen te staan. B            on, dat was een kleine toevoeging die ik jullie wel wou meegeven en waarvan ik vraag van kijk, lieve mensen, denk daar goed over na, zeker wat betreft de wijze van jullie permanent wonen.

Om de kleurnuances van de aarde te kunnen detecteren gebruiken we hier effectief kleurnuances voor of kan dit op gevoel gedetecteerd worden?

Kijk, kleuren zijn zeer individueel. Wanneer ik tegen u zeg, dit is rood, dan zal iedereen hier in de groep zeggen ja, rood. Maar zien wij dit allemaal hetzelfde? Om te beginnen, neen. Daarom wanneer je over kleurennuances in de atmosfeer wilt praten of de nuancering die de aarde zelf uitstraalt, dan geef ik jullie de raad jullie buikgevoel te gebruiken. Vooral via jullie plexus solaris of uw zonnevlechtchakra kunt u voor uzelf in vele gevallen de meest juiste kleurinformatie binnenhalen. Denk daar maar eens goed over na.

De laatste nachten voor volle maan ben ik slapeloos. Moet ik deze tijd benutten om te mediteren of om actief zijn of moet ik mijn slaaphouding zuid-noord veranderen? Ik ben een dubbel vuurteken.

Kijk wanneer u aan slapeloosheid lijdt in die periode wil dat zeggen dat uw lichaam op dat moment eigenlijk geen behoefte aan slaap heeft. Het ganse probleem in uw maatschappij voor de meeste mensen is dat jullie allemaal geprogrammeerd zijn. Het is avond dus we moeten slapen want morgen moeten we weer aan het werk. In het verre verleden kende men dat als dusdanig niet, leefden de mensen meer met de bewegingen van de aarde. Wanneer u het gevoel hebt van, bij volle maan hoef ik minder te slapen, dan geef ik u de raad van effectief minder met slaap bezig te zijn. U hoeft daarom hoegenaamd niet te mediteren. U kunt ook een boek lezen, u kunt andere zaken doen. Wanneer het lichaam slaap nodig heeft, zal het lichaam u dit melden en dan zul je kunnen slapen, zonder problemen. Uw maatschappij is te veel geprogrammeerd wat wakker zijn en slapen aangaat. Waardoor dat – en dat is voor meerdere mensen zo – dit werkelijk soms een probleem is omdat zij vinden: wij hebben in de dag gewerkt, dus is het noodzakelijk van een nacht te slapen. Dit is maar gedeeltelijk waar. Er zijn mensen die bijvoorbeeld in zulke periode met een nachtrust van 1 à 2 uren meer als voldoende hebben en voor de rest heel fit kunnen verder werken en bezig zijn met zaken die hen werkelijk interesseren. En indien dit meditatie is mag dit gerust, geen enkel probleem.

Dat waren de vragen broeder

Goed. Mijn taak zit er snel op vanavond. Zo hier is wel een en ander vanavond naar voor gebracht waar je nog verder grondig over kunt nadenken. Voor mij zou ik zeggen, zit er alleen nog maar een afsluitend gedeelte bij. En ik ga deze avond voor jullie niet verder te zwaar maken. Wat ik jullie wel nog wil meegeven is het volgende.

U leeft in een moderne maatschappij. Een moderne maatschappij die volgens de structuren die ze nu kent aan het verdwijnen is. De jongeren onder u zullen binnen een goeie 20 – 30 jaar kunnen stellen, dat wat vanavond hier gezegd is zeer juist was. De jongeren onder u gaan nog een duidelijk andere maatschappij zien ontstaan. Andere verhoudingen onder de mensen zien ontstaan enzoverder. Dus kun je nu al met hetgeen wat u geleerd wordt, als het ware, u voorbereiden op deze nieuwe mogelijkheden. En het zijn werkelijk nieuwe mogelijkheden, niet alleen stoffelijk maar zeker ook geestelijk.

De kosmische tendens van Aquarius houdt in dat voor degene die ervoor open staan een – laat mij toe het zo te omschrijven – wondere wereld van nieuwe mogelijkheden en in vele gevallen zeer aangename mogelijkheden opengaat. Je moet echter durven de oude vaste patronen los te laten. Je moet durven te gaan voor hetgeen wat uw buikgevoel u aangeeft te doen. En dit is iets totaal anders dan het rationele denken dat op het ogenblik vecht in deze maatschappij, op deze aarde, om te blijven overheersen, om te  de macht te blijven handhaven. Maar deze strijd is op voorhand verloren. Omdat zij behoort tot een tijdperk dat definitief voorbij is. U zult opmerken dat langzaam maar zeker in de chaos van het vastankeren aan het oude, steeds meer nieuwe mogelijkheden ontstaan. In zijn eerste fase zul je opmerken dat men deze tracht te onderdrukken. Dat men deze tracht te verwerpen. En wanneer men dan opmerkt dat dit niet lukt dan zal men ze trachten in te passen in een structuur. Maar dit gaat ook niet lukken. En zo krijg je langzaam maar zeker dat de oude waarden verdwijnen en dat deze nieuwe waarden en nieuwe mogelijkheden terug de bovenhand gaan halen. En ik kan daarbij stellen dat voor u het wel nieuw is, maar voor de aarde het helemaal niet nieuw is. Want hetgeen wat de aarde op dit ogenblik naar voor gaat brengen en gaat realiseren met alle mogelijke ingrepen van haarzelf is eigenlijk maar het terugbrengen van de natuurlijke evenwichten die deze planeet gedurende miljoenen jaren gekend heeft. En waar de mensheid, zoals ze nu bestaat, in geslaagd is op een eeuw tijd het meeste onderuit te halen. Nu de aarde op zich, een levend wezen, kan heel veel accepteren, heeft heel veel toegelaten, maar om het met haar gedachten te zeggen: nu is het genoeg geweest, de maat is vol. Dus zij herstelt de oude evenwichten. Zij herstelt deze en zij houdt hoegenaamd geen rekening met de mens. Want het menselijke voertuig op aarde is voor deze aarde – en onthoudt dat goed – niet meer of niet minder bijvoorbeeld in waarde als een boom of een mier of een spin. U bent er een onderdeel van. Maar spijtig genoeg bent u een ontspoord onderdeel en dat betekent dat de aarde deze zaken rectificeert. Dat is ook waarom men al tientallen jaren terug gezegd heeft dat het probleem van de overbevolking eigenlijk een illusionair probleem is en dat dit op korte tijd – voor de aarde korte tijd is bijvoorbeeld enkele eeuwen – totaal van de kaart zal zijn. Maar u zit in deze omwenteling. U zit in deze als het ware vernieuwing. En als u het mij vraagt, lieve mensen, jullie zijn gelukvogels dat jullie dit mogen meemaken. Dat jullie dit kunnen meemaken. Als je 100 jaar geleden waart geboren dan had je dit niet kunnen doormaken. Dan had je misschien ook veel kunnen zoeken en veel wijsheid kunnen opdoen, maar je had nooit de kans gekregen die je nu krijgt. En dan zeg ik tegen jullie, grijp deze kans. Sla jullie handen in mekaar en werk naar jullie eigen bewustwording. En je zal zien dan heb je nu een leven, of dat je nu jong of ouder bent, dat geestelijk gezien een echte bewustwordingssprong kan inhouden.

Meditatie: Je eigen klank en trilling

Goed, lieve mensen dan gaan we nu even rustig over tot een meditatie. En ik zou jullie op het spoor willen zetten, één voor één, om in de kern van jullie wezen, jullie eigen trilling te vinden, jullie eigen klank te vinden. Daarom zou ik zeggen: vergeet even wie je bent. Laat het even los. En tracht je gewoon één te voelen met de totale kosmos. Zie u niet als de mens die op aarde leeft, maar zie u als de energievorm die deel uitmaakt van de totale energie die we kunnen omschrijven als zijnde God, de bron, noem maar op. Wanneer u een oceaan ziet, dan weet u dat de oceaan bestaat uit druppels water. Maar in die ganse oceaan kun je niet één druppel uit plukken. Tracht u zo te bekijken dat u toch die druppel bent en tegelijkertijd deze machtige oceaan bent. Maar nu een oceaan van energie, van licht, een oceaan van harmonie. En ga naar de kern. En luister naar de stilte. En in deze stilte zult u horen. In deze stilte zult u de klank horen, de melodie horen die uw ziel u weergeeft. En laat deze klank het fundament zijn van de wisselwerking, de wisselwerking tussen de stof en de geest. Laat uw ziel spreken, laat uw ziel zingen, zodat elke cel van het stoffelijk voertuig deze trillingen in zich mag nemen. Zodat er op deze wijze een band ontstaat tussen geest en stof. Zodat door deze kracht er een link gelegd wordt met al degenen, geest of stof, die deze harmonie in zich dragen. Dat vanuit deze kracht de harmonie zich opbouwt, de eenheid in deze groep over sferen heen. Dat deze melodie als het ware de binding vormt van de wegen die elk te gaan heeft. Dat deze kracht, deze klank, deze melodie ieder koppelt aan de krachten van de aarde. Dat je erin vindt welk elementaal het jouwe is. Dat je erin waarneemt welke kleur u stuurt. Want dit zijn allemaal wegen die open liggen tot ontplooiing van uw eigen geestelijke bewustwording. Al deze krachten vertegenwoordigt in deze goddelijke klank die in u spreekt, die in u klinkt, die in u leeft. En dan kunt u als u wenst deze klank in een woord omzetten. Een woord dat voor u een sleutel kan zijn. Dat voor u de verbinding is met de oneindige krachten, een verbinding is met de oneindige mogelijkheden. Zoals de ouden aan de klank godennamen gaven, kunt u ook hier een bevestiging inleggen. U kunt een keuze maken uit de kennis die in u leeft. Een keuze die persoonlijk is en toch weer een eenheid vormt met allen die nu met u bezig zijn op deze zelfde weg.

En wanneer je dan luistert en u openstelt voor deze krachten dan hoort u een prachtige melodie. Want al jullie klanken versmelten in een melodieus gegeven, in één lichtend spektakel, één harmonische klank. En zo hebt u de sleutel vastgelegd die telkens weer opnieuw voor u de poorten zal openen om verder te gaan op de weg naar bewustwording. Want deze weg kent vele treden of poorten, maar dankzij de eenheid, de harmonie, wordt alles voor u geopenbaard. Dat is het wonder van de vernieuwing, de mogelijkheden zijn oneindig. U hoeft ze alleen maar ter kennis te nemen want ze liggen op uw pad.

Dan rest er mij alleen nog, deze kracht, deze melodie, de harmonie in dit licht van deze groep te bevestigen. Wees één met elkaar, ga met elkaar. Want u bent allen vanuit dezelfde bron vertrokken. U hebt allen dezelfde oorsprong en u gaat allen naar hetzelfde eindpunt om dezelfde realisatie. het besef van eenheid, van harmonie in het licht van de vader te ondergaan. Deze weg, deze kracht is bevestigd.