Invloed van de Wessac op de aarde – 2013

image_pdf

30 april 2013

Men heeft mij gevraagd vanavond jullie verder voor te bereiden wat de invloed is van de Wessac op niet alleen een groep als jullie maar ook de invloed die verder door de aarde over de aarde zal uitdeinen. We hebben u in de vorige les al een paar zaken bijgebracht maar vandaag wil ik speciaal het hebben over de Krachten die gaan vrijkomen, Krachten die vele zaken zullen stimuleren, onder andere ook werkingen in de aarde en de atmosfeer. Maar dat zijn randfenomenen.
Het voornaamste voor jullie is dat je het besef krijgt, het aanvoelen krijgt dat de Kracht in u aanwezig is en dat je niet buiten u de Kracht moet gaan zoeken. En dat is waarschijnlijk voor de meeste onder u niet zo evident. U hebt een leven achter de rug, u hebt gewoontepatronen en wanneer deze beginnen te verschuiven, dan hebt u nogal gemakkelijk de neiging om u daartegen te verzetten, te trachten de gewoontepatronen die in u leven, te handhaven. Nu, dat is juist hetgeen wat na de Wessac waarschijnlijk zeer moeilijk zal blijken. En wanneer dat je dan gaat zoeken naar nieuwe mogelijkheden buiten u, dan zal je opmerken dat je eigenlijk in chaos terecht komt, dat je deze mogelijkheden niet vindt. Je zult waarschijnlijk zeer veel illusie vaststellen maar echte mogelijkheden waar je iets aan hebt, waar u mee verder kan komen, gaat u niet buiten u vinden.
Daarom leg ik vanavond het accent op het feit dat alles, alle Krachten, in u aanwezig zijn. Dat u vanuit uzelf, vanuit uw aanvoelen hoe het verder moet, moet reageren. Niet volgens alle mogelijke invloeden die rondom u zullen ontstaan. Want je kan ervan op aan dat, door de Krachten die zich op het ogenblik al volop aan het opbouwen zijn ondanks dat het nog enkele weken duurt vooraleer zij zullen bevestigd worden en zullen uitgaan over deze en rond deze aarde, is het noodzakelijk te beseffen dat wanneer u door deze Krachten beroerd wordt, u dit persoonlijk ervaart en dat het vanuit uw persoonlijk aanvoelen is dat u verder zal moeten gaan. Niet omdat die of diegene zegt: “het zal zo best zijn”. Want niemand maar ook niemand weet hoe alles zal verlopen. Alleen diegenen die openstaan voor de Krachten en die de Krachten durven gebruiken omdat ze beseffen dat ze deel zijn, onafscheidelijk deel van deze Kracht, zullen erin slagen steeds weer op het juiste spoor te zitten en steeds verder te kunnen gaan met hun ontwikkeling.
Want ondanks alles is in het leven niet belangrijk wat u stoffelijk, als het ware, neerzet op deze aarde maar is het belangrijk wat u geestelijk aan waarde ervaart, wat u geestelijk voor uzelf kunt waarmaken. En juist dat geeft u de mogelijkheid om het door te geven, ook naar anderen die eventueel uw hulp of uw inzicht vragen. En dan kan u vrijblijvend, aan de hand van wat u zelf hebt ervaren, het doorgeven.
We staan voor heel mooie tijden, tijden waar een mens in de incarnatie die hij nu doormaakt, of dat hij nu nog jong is of oud is, aardig wat kan uit halen, aardig wat kan uit puren op zijn weg van geestelijke ontwikkeling. Maar dan moet u er durven voor gaan, dan moet u er voor openstaan. En vooral en ik denk dat dit, zeker naar diegenen die al wat jaren op deze planeet rondlopen, het moeilijkste is, is vooral: durven achterlaten, durven veranderen, durven verdergaan. Niet afvragen, vrienden: “wat zal morgen zijn?” Want we gaan in een periode komen dat je echt niet zal weten wat morgen zal zijn, behalve wanneer je vandaag doet wat je aanvoelt dat volgens jou de juiste weg is, wat volgens jou de juiste kracht is. En vergeet niet: alles wat je hier al de laatste jaren hebt opgenomen, geleerd hebt, is heden meer dan ooit werkelijkheid aan het worden, voor alle gebieden. Of je het nu bekijkt naar uw eigen gezondheid, uw eigen evenwicht, of je bekijkt het naar uw materieel zijn, of u bekijkt het louter geestelijk, de waarden die we jullie hier hebben trachten bij te brengen, worden met het uur sterker, actiever. En dat wil zeggen dat u ook, wanneer u de flexibiliteit hebt van ermee te werken, er aardig wat mee zal kunnen bereiken.
Op het ogenblik zijn er in de Andes, langzaam maar zeker, bundelingen van Krachten die ook van buiten de aarde zich op dit moment met de aarde zich heel sterk gaan bezighouden. Meer dan vroeger nog krijg je, buiten het Kosmische Licht, dat er, wat je zou kunnen noemen ‘Planeetgeesten’, om het simpel te maken voor u, vanuit de ruimte zich met deze planeet bezighouden. Oh, en denk niet dat de aarde de enige planeet is waar men interesse voor heeft. Maar jullie leven nu eenmaal op deze aarde en wat gaat het jullie aan wanneer duizenden lichtjaren van hier ook zulke fenomenen gebeuren, daar hebben jullie niks aan. Zolang jullie gebonden zijn aan de stof kunnen jullie zich toch niet voorstellen hoe het in andere sferen of andere delen van de kosmos er aan toegaat. Dus, neem ons niet kwalijk dat we ons beperken tot deze aarde.
De aarde heeft zijn functie, is in het totale kosmische spel, om het zo te zeggen, een schakel die bijna onontbeerlijk is omdat de aarde veel mogelijkheden heeft. Maar spijtig genoeg, spijtig genoeg, hebben we gezien dat de laatste tijd de mens de aarde nogal een beetje verknoeid heeft. Verknoeid, daarmee wil ik zeggen dat hij nogal wat onevenwicht heeft gecreëerd. Ik zal een oneerbiedige vergelijking maken: bezie de aarde even als een hond. Een hond kan vlooien hebben. Dat is geen probleem maar wanneer er teveel vlooien komen en die vlooien gaan teveel bijten, teveel kapot maken in de pels van de hond, dan moet er ingegrepen worden en om de hond te beschermen, zal men drastisch ingrijpen. Men zal de vlooien vernietigen.
Nu, het is oneerbiedig, ik heb het gezegd, de vergelijking, een groot deel van de mensheid doet hetzelfde met de aarde. Zij hebben geen gevoel voor de planeet en denken maar aan één zaak, dat is aan hetgeen dat zij begeren. Gedreven door een enorme hebzucht, heeft men van alles gaan creëren waardoor deze planeet in zijn natuurlijke evenwichten, langzaam maar zeker, meer en meer is gestoord geworden. Ach, en zolang dit maar op een kleine oppervlakte van de aardkorst was, ging dit nog, kon de aarde dit wel verdragen. Maar dit is niet meer. Het is zo erg dat het grootste deel van de aardkorst moet gezuiverd worden om de planeet terug zijn functie te geven die hij nodig heeft om in deze kosmos zijn taken te volvoeren.
En dat is hetgeen dat in de komende jaren – en heus, u gaat dit, niemand van jullie, helemaal rond zien worden want dit duurt een paar eeuwen nog – gaat gebeuren. De aarde gaat, langzaam maar zeker, zijn oude waarde terug herstellen. Wat wil dit zeggen? Dat zij terug een planeet wordt waar de natuur, volgens de wetten van de natuur, kan existeren en binnen deze natuurlijke wetmatigheden kan dan de mens incarneren en leven.
Spijtig genoeg zien we dat op het ogenblik deze wetmatigheden in onevenwicht zijn. Maar zoals altijd, wanneer er van iets teveel is, zal het zichzelf opheffen. Ook hier zullen we dit, langzaam maar zeker, gaan waarnemen. En het zal heus niet alleen zijn met uw speeltuigen die u op het ogenblik gebruikt om mekaar de duivel aan te doen, zoals bomautootjes en van alles. Er gaan heus wel andere zaken op het toneel verschijnen en juist dàn is het nodig dat je beseft dat je het zelf in handen hebt. Dàn is het nodig dat je beseft dat de Kracht in u aanwezig is om te handelen, om juist te handelen en om steeds verder te kunnen gaan.
U zal zien, langzaam maar zeker zul je van veel zaken meer en meer een opbouw krijgen dat je gaat denken: “is dit nog de maatschappij waarin ik leef ? Dit is toch niet meer aanvaardbaar. Dit is toch niet meer menselijk” en zo verder. Laat dit aan u voorbij gaan. Ga voor hetgeen dat voor u aanvoelt als juist. Werk daarmee. En wanneer ieder van de groep zich zo instelt, dan zal je ook een heel sterke groep krijgen, een groep die steeds weer opnieuw kan gedragen worden door de Kosmische Harmonie, gesteund door het Licht van de Kosmos, beseffende dat zij de Bron in zich, de Zuiverheid in zich kunnen erkennen en uitdragen.
Dit is niet niks maar je bent nu al zolang bezig dat we kunnen zeggen van: kijk, de tijd van gewoon rustig, theoretisch de zaken te bestuderen, deint langzaam uit. De tijd dat je er naar moet leven, er volgens moet handelen, is in volle ontwikkeling. En dat is juist hetgeen dat door de Krachten van het Wessac gebeuren in versneld tempo zal gebracht worden. Dit zal bevestigd worden en dan zal je zien dat vele zaken in een soort escalatie komen.
De modale mens zal dit niet aangenaam vinden omdat alle illusie die hij gekregen heeft van zijn leiders plots illusie blijken te zijn, dat de zekerheden steeds verder wegzinken in het moeras van het ongekende. Maar dat alles moet u niet storen, u kan verder gaan. U kan verder gaan met de kennis die u hebt, de zekerheid van deel te zijn van een Kracht, een Kracht die veel groter is dan al het gepalaver en de zoektocht naar macht rondom u. En dat is juist de rijkdom van een groep als deze: De Harmonie en de Kracht die erin aanwezig kan zijn. En wanneer deze groep dit kan waarmaken, dan zul je opmerken dat je automatisch aansluit bij de vele andere groepen die, overal op deze aarde, op het ogenblik zoals u werkzaam zijn. Want denk niet, vrienden, dat u de enige bent die deze boodschap doorkrijgt. Denk niet dat u de enige groep bent die beseft wat er gebeurt. En of u nu in een oorlogsland woont of u woont in een luxe land zoals deze, overal klinkt op verscheidene wijze, misschien soms anders verpakt, dezelfde boodschap. En hoe meer mensen gaan geloven en overtuigd zijn van hun eigen mogelijkheden en wanneer zij niet meer de Staat nodig hebben maar alleen de mogelijkheden in zichzelf gebruiken, hoe sneller de aarde zal kunnen vernieuwen, hoe sneller de natuur in zijn nieuw evenwicht komt, hoe sneller dat deze planeet terug een planeet wordt waar het zinvol is om te incarneren. Want ook dat laatste, vrienden, is de laatste decennia voor velen weggevallen. Deze aarde was een vluchtplaneet geworden voor alle geesten die niet verder konden, die in het duister zaten en dan maar snel trachtten iets te ontvluchten door in een voertuig neer te dalen of zich te koppelen aan een voertuig. Daardoor krijgt u nu de situatie waarin de aarde zich bevindt, een situatie die niet langer voor deze planeet houdbaar is ondanks de illusies waar de westerse mens mee leeft. Want hij heeft nog altijd het beeld dat hij de touwtjes in handen heeft en dat hij zal bepalen hoe het allemaal verder gaat.
Ach, arme mensheid die dat gelooft. Daarom: stel u zoveel mogelijk in harmonie met de Krachten van de Wessac. Daarom, vrienden: bereid u goed voor zodat, wanneer we samen het Wessac gebeuren zullen vieren, je de mogelijkheid hebt, als het ware, ondergedompeld te worden in de Kracht, in de Energie, in de Harmonie van het Kosmische Licht dat op dat ogenblik bepalend zal zijn voor de hele toekomst, niet alleen van uzelf maar van de ganse mensheid en van deze planeet. Daarom is de voorbereiding zo belangrijk.
Daarom kunnen we stellen dat het minste dat je kan doen, is dat je dagelijks de tijd neemt om daarover te mediteren, om u zo sterk mogelijk in harmonie te voelen, één te voelen met de Krachten die daar zullen opgewekt worden en die van daaruit de wereld en de mensheid, als het ware, zullen kunnen vernieuwen. En wees ervan overtuigd, vrienden, u kan het. Ieder van de aanwezigen hier heeft genoeg achtergrond om het aan te kunnen. Maar je moet er durven voor gaan. Je moet u durven bevrijden van de ketenen waarmee u zich zo dikwijls al hebt vastgeketend. Het was toch zo gemakkelijk. En ja, vele zaken, wanneer je u maar gewoon laat meeslepen door uw maatschappij, zijn gemakkelijk. Alleen helpen ze u in uw bestaan geen stap verder. En wanneer u dan, na dit korte verblijf op deze planeet, terug aan onze zijde komt, dan zou u spijt hebben dat u eigenlijk niet gegaan bent voor hetgeen u aanvoelde wat juist was. Dan gaat u spijt hebben dat u zich hebt laten meeslepen in illusie die u niet verder heeft gebracht.
Het komt er niet op aan, vrienden, van op deze planeet 80 jaar rond te lopen wanneer u uw taak kunt volbrengen in 60 jaar, om het zo te zeggen. Het is moeilijk te aanvaarden omdat je als mens steeds wil dat je blijft in de stof existeren. Maar dat langer existeren kan ook uitmaken dat je juist u eigen blokkeert, dat je mogelijkheden teniet doet. En dat is zinloos. Wanneer je als kind een studiejaar hebt volbracht met goed resultaat, heeft het dan zin te zeggen: “ik ga dit jaar nog eens opnieuw doen want ik vond het zo aangenaam”. Nee. Maar de mens vindt dat hij als stofmens dit wel kan permitteren. Wanneer je alles geleerd hebt wat de geest zocht in dit leven, dan heeft het geen zin van het leven te rekken met alle mogelijke middelen. Dan heeft het geen zin van trachten uw eigen geest te blokkeren. En zo is het met vele zaken.
De mens van vroeger voelde dit beter aan. Maar ja, toen waren er nog niet alle mogelijke praktijken die er heden ten dage zijn om de mens te misleiden. De mens van 100 jaar terug was nog meer, ondanks de opkomende vernieuwing, was toch nog meer één met de aarde, voelde zijn plaats en aanvaardde zijn toestand en kon daaruit een leven leiden dat geestelijk een veel hogere waarde had dan de huidige moderne mens met al zijn gadgets die steeds verder afdrijft van het werkelijke doel van het leven. Want waar je vroeger, ondanks alles, nog kon zeggen dat de werkelijke waarde van het leven geestelijk zat, en dan was het misschien wel een beetje vervormd door religie, is dit volledig verdwenen en krijg je nu de idee dat het stoffelijk bestaan iets uniek is en dat je daar alles maar moet in kunnen leggen en dat je daar alles moet in meegemaakt hebben. Want wanneer het stopt, is het gedaan.
En deze verkeerde gedachte, deze verkeerde attitude brengt er toe dat de mensheid op het ogenblik de wissel tot zijn eigen ondergang heeft getekend, hoe cru dit ook moge klinken. En het zijn zij die beseffen, en gelukkig zijn het er nog velen, dat dit niet klopt, dat deze stoffelijke waarden niet het doel zijn van een menselijk bestaan. Zij zijn diegenen die in de toekomst ervoor zullen moeten zorgen dat deze planeet terug zijn juiste evenwichten vindt. En gelukkig zien we dit in alle delen van de wereld, langzaam maar zeker, opborrelen, langzaam maar zeker, meer en meer mensen opstaan die het niet meer aanvaarden, die zeggen: “het moet anders”. Die terug het gevoel hebben van één te zijn met de natuur, met de aarde en die de Krachten in zichzelf gaan zoeken. Je zou dit kunnen omschrijven als zijnde een gelukkige gebeurtenis, een geboorte, als het ware, van de nieuwe ideeën die de komende eeuwen deze era van de kosmos zullen tekenen, die daardoor ook nieuwe mogelijkheden tot bewustzijn voor de geest op deze planeet zullen waarmaken.
Zo vrienden, hier ga ik het bij laten. Ik hoop dat u er rustig verder over nadenkt. Dat u voor uzelf, in uzelf, tracht te zoeken, te ervaren, te doorleven en dan kan ik zeggen dat je naar een Wessac gaat die voor ieder van u dan een onbetaalbare waarde zal hebben, een geestelijke meerwaarde waarmee u uw taken hier op aarde kunt vervullen.
Ik geef nu het medium vrij voor een korte pauze. U kan in het tweede gedeelte over deze materie nog enkele vragen stellen. En dan zullen we terug u via meditatie in de sfeer trachten te brengen van het gebeuren, althans toch het voorbereidende gedeelte. En dan treffen we elkaar wel op het moment van het gebeuren.

Meditatie: Uitstijgen boven de aarde

Zo, mag ik jullie dan vragen, lieve mensen, even te vergeten wie u bent. Even uw stoffelijk zijn los te laten en u één te gaan voelen met het Licht. In harmonie trachten te zijn met het Licht. Wat het Licht ook voor u mag betekenen. Want als ik hier zo alle gedachtegangen aflees, dan zitten daar nogal wat nuances in. En deze nuances zou ik graag, als het ware, opheffen en jullie meevoeren tot één brandpunt. Daarom vraag ik: vergeet even wie je zijt.
Concentreer u even op de sfeer die ik tracht op te bouwen. Pin u niet te veel vast op de woorden die gesproken worden. Maar tracht nu eens gewoon aan te voelen wat hier wordt opgebouwd. Volg mij gewoon.
Ik ga met jullie even gewoon buiten de aarde. Ach, een sfeer, een energie is niet beperkt in tijd, is niet beperkt in ruimte, heeft andere mogelijkheden dan u gewoon bent.
Laat ons even uitstijgen boven de aarde en even vanuit een punt ver buiten de atmosfeer uw aarde bekijken. En als we de uitstraling van de aarde nu bekijken, dan zien we dat deze heel variant is. Uw aarde is niet meer die mooie blauwe en stralende planeet.
Wanneer je goed kijkt, zie je daar vele vlekken in. Je ziet in de uitstraling van de aura van de aarde aardig wat vuilbruin, vuil rood, soms heftig rood. Hier en daar zie je sterke paarse plekken. Maar het mooie blauwe dat zo tekenend was voor deze planeet, dat is er niet meer. Het blauw is vuilblauw geworden. Het blauw is niet meer die schittering die het ooit was. Vele andere kleuren reflecteren uit de atmosfeer van de aarde. En dat betekent dat er enorm veel onevenwicht is.
En kom nu met mij mee. Volg even mij. We gaan naar één plaats op aarde waar op het ogenblik alles geconcentreerd wordt. De plaats waar de geestelijke krachten van de aarde zich gaan samenbundelen. De plaats die op dit ogenblik in de aura van de aarde, wanneer je een foto van de aarde zou nemen, als heel sterk wit stralend, helder stralend is. En wanneer je er naar kijkt, dan zie je eigenlijk niets meer. Je wordt opgenomen in dat Licht en plots is het zicht op deze planeet weg. Het is als het ware of we worden meegenomen in deze zuil van Licht. Een sterke kosmische harmonie is dat. En we dalen als het ware neder in het dal van de Wessac.
Wanneer we rondom ons kijken, dan zien we dat daar reeds zeer vele energieën aanwezig zijn. Ik zeg ‘energieën’ omdat het grote deel van hetgeen wat in deze sfeer aanwezig is, grote geestelijke energieën zijn. Energieën van groepsgeesten, energieën van buitenaardse oorsprong zelfs. En dan zien we ook dat reeds een groot deel van de celebranten, broeders van allerlei orden, zich klaar maken. Als we goed rondkijken, dan zien we de meesten in meditatie verzonken. Ook voor hen bestaat tijd en ruimte niet. U zou kunnen zeggen dat: alles wat wij kennen, is daar al aanwezig. Alles wordt voorbereid. De energieën worden gebundeld.
Ach, er zijn ook enkele mensen al aanwezig. Stoffelijk zullen er wel wat vertegenwoordigers zijn. Maar wat voor ons het belangrijkste is en wat wij ook kunnen waarnemen en er ook kunnen bij zijn, is vooral ons geestelijk zijn. De energie die we zelf zijn. Ons geestelijk deel. De kern van ons wezen, als het ware, kan er bij zijn. Wij kunnen niet toeschouwer maar deelgenoot zijn van dit gebeuren. Wanneer we rustig ook ons daar als het ware verankeren en ons concentreren op het brandpunt. Het brandpunt dat in het midden van deze vallei zich situeert. Het brandpunt waar de Krachten van het Licht zich op het moment van de celebratie zullen manifesteren. Zij zullen als het ware op de altaarsteen als een vuurwerk, kan ik het omschrijven, zich openplooien en van daaruit vertrekkende de ganse aarde gaan omvatten. De ganse aarde gaan beïnvloeden. En dit gekoppeld zijnde aan zeer vele groepsgeesten, ook van buiten de planeet, kunnen we zeggen dat de inwerking van deze Kracht op de aarde ook een repercussie zal hebben op vele andere planeten in onze omgeving.
En dat de uitstraling van de aarde op dat ogenblik zal wijzigen. Dat langzaam maar zeker de aarde haar eigen harmonische, evenwichtige uitstraling zal krijgen waardoor ze terug hier in dit deel van de Melkweg een schitterende planeet kan worden. Een planeet met positieve energieën. Met positieve uitstralingen naar alle andere planeten. Een ster worden onder de vele sterren van de kosmos. Want je kan de aarde niet afzonderlijk beschouwen. De aarde behoort tot een veel groter geheel. Uw zonnestelsel behoort tot een veel grotere groepsgeest dan dat u ooit kan vermoeden. En wanneer één klein deeltje in die groepsgeest sputtert, dan moet dit terug in orde worden gebracht. Dan moet de harmonie terug hersteld worden. En daar zijn wij nu allen met bezig. We zijn bezig met deze mooie planeet haar mogelijkheden terug te geven. Met deze planeet terug te herstellen in haar werkelijke taak, in haar werkelijke opdracht. Niet een planeet te zijn van miljarden primitieve incarnaties. Maar een planeet te zijn die mogelijkheid  geeft aan bewuste incarnaties. Die mogelijkheid geeft om de geest hier ervaring op te doen, vast te leggen en dan verder te gaan in deze kosmos. Want zijn wij niet allen kinderen van deze kosmos? Zijn wij niet allen ontstaan uit deze kosmos? Behoren wij niet allen tot dat geheel? En is het dan niet onze taak van te zorgen dat dit ganse geheel mooi, krachtig, harmonisch kan verder bestaan? Dat is nu juist hetgeen wat bij de celebratie van de Wessac dit jaar zal vastgelegd worden.
Het is misschien een beetje een andere Wessac dan we gewoon zijn. Ach ja, wij waren gewoon: de Wessac is een bijeenkomst van de geestelijke leiding van de aarde die gaat bepalen hoe het verder gaat met deze planeet. Maar nu met de nieuwe tijd, met kosmische Aquarius als speler, kunnen we zeggen dat we als aarde niet meer enkel een onderdeeltje zijn van een zonnestelsel, zoals dat toch nogal in het Vissentijdperk werd bepaald, maar dankzij de nieuwe heerser kunnen we zeggen dat de aarde terug zijn nieuwe verfrissende taken krijgt. Taken die het voor het Vissentijdperk heeft gehad. Maar dat weten jullie niet. Dat is van ver voor jullie kennis. Dus doet er niet toe. Voor de aarde is een miljoen jaar peanuts. Wat zou dan 2000 jaar zijn? Dat is voor de aarde, als het ware, maar even een kleine rilling en het is voorbij. Maar nu komen we in deze totale verandering. Deze totale vernieuwing. De hergeboorte van heel veel mogelijkheden. Laat ons dan gelukkig zijn. Laat ons dan een feestgevoel hebben, zij het dan geestelijk, wat betreft de mogelijke vernieuwingen die gaan plaats grijpen.
De mens is gelukkig als er een kind geboren wordt. Wees dan ook gelukkig wanneer uw planeet, als het ware, de mogelijkheid krijgt van herboren te worden. Wees dan gelukkig wanneer deze planeet, als het ware, het oude, de oude mantel kan afgooien en zich in zijn nieuwe schittering kan positioneren binnen de ganse vernieuwing van de nieuwe heerser.
En of we nu op aarde leven of op een andere planeet, ach, dat maakt niet uit. Want de vernieuwing grijpt door gans de kosmos. En de grootte van de kosmos, ach, dat kan een mens niet vatten.
Een mier kan ook niet begrijpen hoe groot de aarde is. Een mens kan niet begrijpen hoe groot de kosmos is. Maar de mier kan zich één voelen met de Krachten om hem heen. Zo goed kan de mens zich één voelen met de Krachten van deze kosmos. Hij moet ze niet begrijpen. Maar wanneer hij aanvoelt de eenheid, de harmonie, dan is hij er deel van en gaat hij mee in de prachtige ontwikkeling, in de vernieuwing met alle mogelijkheden. En of dat je dan hier in deze stof rondloopt of je bent aan onze zijde, ach, het geluk kan niet op. Het maakt niet uit. Want je weet , je bent deel van dat bestaan. Je bent deel van dat geheel. In welke vorm je zich ook bevindt, je gaat steeds verder. Je kan steeds verder evolueren. Je gaat steeds meer inzicht krijgen in uzelf. U gaat steeds meer beseffen wat u drijft. U gaat steeds meer terug kunnen aanvoelen de eenheid van waaruit u zijt vertrokken en waar u terug naartoe gaat. Want uiteindelijk is dat ons aller doel. Eén zijn met de Bron of met de Vader. Of hoe het u wil omschrijven. Want als je terug één bent, dan ben je terug dat geheel, dan ben je volledig de Kracht. Dan ben je waar je thuis hoort. En dat is de weg die we gaan. De zoektocht die we doen.
En we hebben nu juist het geluk te mogen leven op cruciale momenten. Wij hebben het geluk van deel te zijn van grootse veranderingen in de kosmos. Laat ons dan deze gave als het ware met beide handen aannemen. Laat ons er dan voor gaan. Laat ons één zijn met deze Krachten. Laat ons volledig één zijn met het gebeuren van de Wessac. Hoe klein dit gebeuren misschien ook is in de totaliteit van het geheel. Maar voor ons, mens en geest, ach, is het ontzettend groot en ontzettend belangrijk. Laat ons één voelen. Laat ons er mee meegaan. Laat ons ons drijven op deze lichtende en harmonische Krachten zodat wij, zo goed in de stof als in de geest, verder kunnen gaan. Zodat wij in de stof geen vrees hebben voor stoffelijke zaken. Geen vrees hebben voor eindpunten. Want we moeten beseffen dat ons bestaan eeuwig is. En wanneer we beseffen dat ons bestaan eeuwig is, dan heeft dood geen vat op ons, want dan is het voor ons gewoon een gebeurtenis zoals een ander. Want we beseffen dat we verder leven. Verder gaan. En dat is iets wat we steeds bij ons moeten houden. Het gevoel dat we steeds verder bestaan, dat ons leven oneindig is. Dat we bestaan in een oneindigheid die ons de mogelijkheid geeft alles te leren om terug te komen tot het punt van waaruit wij vertrokken zijn. Dat omschrijven als de Bron of de Vader. Maakt niet uit. De eenheid, de harmonie, het punt waar alles in aanwezig is.
Laat ons nu rustig terug komen vanuit deze sfeer van het Wessac dal naar de sfeer van onze geliefde tipi. De sfeer hier is dezelfde. De sfeer van harmonie, de sfeer van verbondenheid, van eenheid. Want wij zijn één. Wij zijn niet ieder afzonderlijk een individu. Wanneer we met geestelijke zaken bezig zijn, zijn we één. Wanneer we mediteren, zijn we één. En dat is belangrijk, deze eenheid. Ook naar de toekomst toe. Wanneer we één kunnen zijn, niet zeggende ‘dat of dit’, maar gewoon één zijn. Allen zijn één. Allen steunen elkaar. Of je nu aan onze zijde bent of in de stof, je bent één, je helpt elkaar, je zijt er voor elkaar, je bent een eenheid. Dat is het wat het nieuwe inhoudt. Dat is het wat geboren wordt, als het ware, op deze aarde.
Het besef van eenheid. Het besef van oneindigheid. Want wanneer we hier één zijn, zijn we dat ook in de oneindigheid. Deze eenheid vervalt niet door stoffelijke beperkingen. Want deze eenheid is boven alle beperking verheven. Deze eenheid geldt in stof en geest. Deze eenheid geldt in de ganse kosmos. Want vergeet niet, het begin was een eenheid en het eindpunt zal ook de eenheid zijn. Dus waarom kunnen we in tussentijd ons niet met elkaar één voelen? Delend met elkaar zodat we elkaar kunnen sterken en ondersteunen in alles wat er komt. Laat al hetgeen wat gebeurt, als het ware, een feest zijn. Een feest van lichtende energie. Een feest van harmonie, om het zo uit te drukken. En dan kan je, ondanks alles, steeds weer verder en verder. Dan is uw weg van bewustwording een weg zonder beperking. Dan is uw weg van bewustwording een oneindige weg die je samen kunt gaan met al de gelijkgestemden. Een weg die het Licht in zich draagt, die de schittering van het bestaan heeft en die één grote harmonie is. En dat begint hier bij ons. Wij die hier samen zijn. Stof en geest. Het is aan ons om er voor te gaan. Niemand kan ons zeggen: “je moet”. Het besef van er voor te gaan, vertrekt vanuit onszelf. En als we dat besef volgen, dan volgt al de rest. Dan volgt de eenheid, de harmonie en de mogelijkheden die erin verborgen liggen.

Zo, dat was mijn kleine overdenking. Ik zou zeggen, lieve mensen, kom rustig terug tot uzelf. Laat de Kracht en de Energie die hier gebundeld zijn, rustig in u opgenomen worden. En ik zou zeggen: voel u gelukkig. Wees blij dat u als mens dit kan meemaken, dit kan doormaken. Voel u gelukkig in alles wat er gebeurt. Dat is, lieve mensen, de geestelijke sleutel om de periode die komt juist door te kunnen gaan. De sleutel die u alle poorten opent om verder te kunnen. Voel u gelukkig wat er ook gebeurt.
Wanneer iemand die u lief is, u verlaat en naar onze zijde komt, wees niet treurig, voel u gelukkig. Wanneer u door omstandigheden in de materie zaken kwijt geraakt, wees niet treurig, voel u gelukkig dat u die ballast niet meer moet meesleuren. Wat er ook gebeurt, voel u gelukkig. En als u dat doet, dan zal je zien, dan opent de kosmos zich voor u. En dan, ondanks dat de stoffelijke wereld misschien zal weeklagen en zeggen: ”dit kan niet en dit is niet rechtvaardig”, zal u kunnen aanvoelen van: dit is juist, dit is mijn mogelijkheid, hiermee kan ik verder.
De sleutel voor de toekomende tijd is niet u vast ankeren aan de oude vaste waarden, lieve mensen, maar u gelukkig voelen in alles, maar alles, wat er gebeurt. Ja, ik hoor sommigen denken: “ja maar, ziek zijn kan toch niet gelukkig zijn”. Jawel. Want dankzij het ziek zijn, hebt u misschien veel ongelukken vermeden en wordt u sterker of hebt u de mogelijkheid van het lichaam achter te laten en naar ons te komen en verder te gaan. Hoe je het ook bekijkt, alles wat er in de toekomst gebeurt, kan met de juiste attitude u de juiste mogelijkheden geven, de juiste harmonie, het geluk schenken dat u nodig hebt om in deze tijd verder te gaan met de kosmische invloeden die Aquarius u schenkt en zo u de mogelijkheid geeft, lieve mensen, uw weg van bewustwording op de meest accurate wijze te lopen, te volvoeren.
Treur niet in deze tijd, maar wees gelukkig, wat er zich ook voordoet. Ach, menselijk misschien moeilijk, ja. En menselijk kan het zijn dat je even een stoffelijke uitdrukking van iets moet geven. Maar achter dat, blijf het Licht zien, blijf de harmonie zien, blijf de eenheid van het kosmische gebeuren ervaren. En je zal zien, wat je ook tegenkomt, je kan er door, je kan verder. En wat er ook gebeurt, je zal steeds kunnen zien wat de waarde er van is voor u en voor de wereld. En dan bent u op de juiste spirituele weg. De weg waar je moet opzitten om al de gebeurtenissen, om alle veranderingen, om alle vernieuwingen die aanwezig al zijn en zich gaan voltrekken, op de meest harmonische wijze te kunnen verwerken en u toch steeds gelukkig en dankbaar naar de kosmos te voelen en u één te voelen met de Bron. U één te voelen met de Kracht die in u leeft.

Zo lieve mensen, u zei dan wel dat u geen vragen had maar ieder van u zal waarschijnlijk opgemerkt hebben dat in hetgeen ik nu naar voor heb gebracht, aardig wat van vragen die in uw achterhoofd zaten, zijn beantwoord. Ik hoop dat ik er u mee geholpen heb. Ik hoop dat ik er u met heb kunnen doen aanvoelen wat betekent de Kracht in u, de eenheid met de Bron, de oneindigheid van het bestaan.
En dan rest er mij niets meer als afscheid te nemen. Oh, wees ervan overtuigd, ook ik zal aanwezig zijn bij het Wessac gebeuren, samen met jullie en met vele anderen. Bereidt jullie rustig verder voor. En dan kunnen we allen gezamenlijk het meest harmonische, positieve, lichtende uit deze gebeurtenis halen. Niet alleen voor onszelf maar, als het ware, voor de ganse kosmos.
Lieve mensen, ik wens jullie veel Licht in de komende dagen en weken. En we zien elkaar tijdens de Wessac.

image_pdf