Invloeden rondom ons

image_pdf

20 september 2011

Vanavond zou ik graag met jullie verder gaan met hetgeen wat we vorige les hebben naar voor gebracht. Zoals u hebt kunnen overdenken, zijn er nogal veel beïnvloedingen die u ondergaat. Vorige maal hebben we vooral het accent gelegd op alle mogelijke gedachte-invloeden. U heeft natuurlijk ook nog vele andere invloeden rondom u, die een rol spelen in uw leven en u in een bepaalde richting dikwijls, ik zou bijna zeggen, stuwen. En dikwijls is het zo dat deze invloeden u eigenlijk ook beter niet in deze richtingen stuwen, maar dat u er ook dikwijls weinig of geen erg in hebt, omdat het behoort tot uw dagdagelijkse omgeving, omdat u er niet bij stilstaat dat deze invloeden er zijn.

En dan denk ik vooral, in de eerste plaats, aan het verschil in potentiaal dat de aarde dikwijls heeft. Dan denk ik ook in deze moderne tijd vooral aan de atmosferische stoornissen die steeds sterker rondom u zijn, enzoverder. Al deze zaken hebben een directe invloed op uw wel gevoelen. Dat wil zeggen wanneer u in een omgeving aanwezig bent waar bijvoorbeeld een sterk wegvloeien is van energie dan gaat dit ook op u aanzetten, dikwijls zonder dat u daar erg in hebt, zonder dat u daar iets direct van merkt. Alleen, ja, na verloop van tijd gaat u zeggen, oh, ik word moe, het gaat mij niet zo lekker, ik voel mij niet zo goed. Kom je in een zone waar bijvoorbeeld een overactiviteit is dan gaat u opmerken dat u redelijk actief kunt zijn, zeer sterk geprikkeld soms en dat uw reactiepatroon soms een beetje onbeheerst wordt. Dan denkt u: ja, het zal wel zijn omdat die of die iets gezegd heeft, of dat ik dat of dat gehoord heb. Maar u staat er dikwijls niet bij stil hoe deze varianten, om het simpel te houden, in veldsterkte van de aarde uw gedrag mede bepalen.

Daar komt dan bij – dat is ook niet onbelangrijk in de totale context van hoe u zich voelt – dat zeer veel magnetische velden onder alle mogelijke vormen – en ik hou het simpel met gewoon magnetische velden te zeggen – u ook beïnvloeden en soms sterker dan u kunt indenken, omdat deze velden in de eerste plaats eigen zijn aan u en aan uw omgeving.

Het stoffelijk voertuig dat u hebt, is na vele miljoenen jaren opgebouwd uit een wisselwerking van velden. Dat wil zeggen dat elke cel van uw lichaam – en het zijn er aardig wat – een respons geeft aan de velden die in de atmosfeer zijn. Zo ook zijn er in het verleden de mutaties kunnen gebeuren, enzoverder. Maar dat is het verleden, daar zijn we vandaag niks meer mee. Maar op het ogenblik is het zo dat – en dat is nog maar een kleine eeuw bezig – de mens zelf vele velden creëert die hij niet beheerst en waar hij ook geen enkel idee van heeft welke impact die op de mens hebben. Denk maar aan al uw moderne communicatiemogelijkheden, denk maar aan de velden die uw wondermiddel elektriciteit verspreidt en dan zwijgen we nog maar over alles wat u in de kosmos geschoten hebt qua satellieten die ook impulsies geven enzoverder. Op zich, kunnen we zeggen, wanneer we dat totale pakket bekijken is dit voor de mensheid eigenlijk een ramp. Want er zijn zoveel impulsies nu die op het lichaam terecht komen dat het doorsnee lichaam er eigenlijk geen blijf mee weet. Het gevolg daarvan is dat je in deze tijd allerlei nieuwe ontwikkelingen van ziekten ziet ontstaan, nieuwe afwijkingen, noem maar op. In eerste instantie vooral op het zenuwstelsel, omdat dat daar zeer gevoelig voor is, maar ook op uw ganse hormonale systeem enzoverder. Nu op zich zouden we kunnen zeggen, is dat ook zo weer geen catastrofe gezien dat gaat bijdragen tot de vermindering van de overbevolking, wat een goede zaak zou zijn voor deze planeet op dit moment. Anderzijds moeten we het bekijken dat een lichaam nog wel enkele eeuwen nodig heeft om al deze zaken, wanneer zij in grootteorde zouden blijven bestaan, zoals ze nu bestaan, te kunnen verwerken en te kunnen aanpassen, met alle gevolgen van dien. Nu om deze invloeden een beetje, maar ook een beetje voor jullie aanvaardbaar te maken, gaan we deze benaderen vanuit een andere ooghoek.

 U kunt in deze wereld niet meer leven, eender waar, u moogt gewoon eender waar op deze aardbol gaan, u kunt niet meer leven zonder deze storende invloeden. Waar u zich ook bevindt de vervuiling op deze grootteorde is zo sterk dat zij overal al aanwezig is en neem gerust van mij aan het is niet alleen het menselijk organisme dat daar onder lijdt, ook de dierenwereld lijdt daaronder zo goed als de plantenwereld. Ik kan bijna zeggen de ganse natuur. U kunt denken ja, aan de Noord- of de Zuidpool zal het wel meevallen. U vergist zich. De beïnvloeding en de wisselwerkingen zijn even sterk als bijvoorbeeld hier in Midden-Europa. Geen enkel probleem. Of waarom denkt u dat er zoveel wijzigingen op het ogenblik aan de polen optreden. Maar goed dat is niet direct uw probleem. Uw probleem is dat je hier leeft en dat hiermee moet kunnen omgaan.

Daarom gaan we u vanavond leren hoe u voor uzelf, om te beginnen, een bescherming kunt opbouwen. Iets waarmee u kunt werken en dat voor uzelf een redelijk goede afscherming – afscherming wilt in dit geval zeggen, evenwichten – kan realiseren, creëren voor uw eigen lichaam en ook bruikbaar is naar anderen toe. Anderzijds zullen wij u enkele tips geven die je kunt gebruiken qua planten en mineralen eventueel om ook uw atmosferische omgeving een beetje bij te sturen.

In de eerste plaats willen we komen tot het denkbeeld en de wetenschap die u hebt aangaande al deze zaken voor u gebracht worden eigenlijk naar de wereld van, niet aan mijn besteed. Ik ga niet zeggen dat het een illusie wereld is want voor de stof is deze wereld wel degelijk reëel. Maar wanneer we deze vanuit een andere optie gaan benaderen of optiek gaan benaderen, ik zal het zo zeggen, dan kun je voor uzelf wel degelijk een bescherming creëren die voldoende sterk en harmonisch is om in de komende tijd deze zaken op een redelijk juiste wijze te ondervangen.

Wanneer we in het verleden teruggaan dan zien we dat – en dat vind je bij alle volkeren – dat mensen zich beschermden met bijvoorbeeld een talisman, een schapulier, een amulet, noem maar op. Vele namen voor eigenlijk bijna dikwijls hetzelfde. Men nam iets en men gaf er een kracht aan. Of men aanriep een heilige en men droeg een afbeelding, of een denkbeeldige afbeelding van die heilige en men vond zich beschermd. In uw streken laat ons alleen nog maar nakijken hoeveel mensen rijden er nog met een afbeelding bijvoorbeeld van Christophorus in de wagen, omdat die zogezegd u beschermt bij verplaatsingen. En zo zijn er veel andere zaken. Je hebt mensen die een medaille van een heilige Rita dragen omdat het hopeloze gevallen zijn, enzovoort. Maar goed. Dit is natuurlijk behorende tot de religie. En wanneer iemand echt overtuigd is dat dit werkt, dan kunnen we zeggen dat door de overtuiging alleen deze werking wel degelijk kan plaats grijpen.

Maar voor deze groep zou ik het toch wel een beetje meer gefundeerd willen aanpakken. En daarom zou ik het volgende voorstellen dat ieder van u zijn eigen talisman ontwerpt. En dat ontwerp waar ik u mee ga helpen deze avond, zal vooral gebaseerd zijn op de zaken die u kent en waarvan u de waarde reeds als het ware hebt ervaren. Dus zo moeilijk is het ook niet. Om het handig te houden kunnen we deze opbouw van deze talisman, om het zo uit te drukken in de toekomst, de vorm geven van bijvoorbeeld een zegel.

Een zegel kan overal meegedragen worden en kan je ook gebruiken wanneer het nodig is om anderen te helpen. Deze vorm is een pure vorm, sta mij toe te zeggen, van witte magie, waar je aardig wat, zeker in de komende tijd, resultaat, niet alleen voor uzelf maar ook voor anderen zult kunnen puren.

De basis van dus uw talisman laat ons dat bekijken als zijnde een heel mooi blank stuk papier. Wanneer we een paar honderd jaar terug waren geweest, zou ik gezegd hebben een schoon stukje schapen pels of zo, maar op dit moment is een schoon stuk wit papier voor iedereen wel haalbaar. Op dat stuk wit papier daar beginnen we mee met een omcirkeling te maken. Je trekt een cirkel op dat stuk papier. De cirkel is het symbool van bescherming, van afscherming. Op het ogenblik dat u dit gaat doen, geef ik u de raad van eerst even een tiental, vijftiental minuutjes te mediteren, te overdenken, hoe u dus zulk een talisman gaat opbouwen. Neem uw tijd ervoor. Het is niet zo dat u kunt zeggen: ah, ik heb vandaag gewerkt, nu ga ik even aan mijn bureel zitten of aan de tafel zitten en ik zal dat eens rap in elkaar flansen. Zo werkt het niet. Wanneer u wilt dat dit voor u en voor anderen een heel goed werkinstrument is dan moet u ook een beetje dit uitwerken volgens de spelregels.

Dus u begint vanuit een ontspannen, meditatieve toestand en u bouwt heel rustig de talisman op. U krijgt dus zoals ik zeg eerst een cirkel en u kunt binnen die cirkel een tweede cirkel, naargelang u aanvoelt dat dit noodzakelijk is, misschien zelfs een derde cirkel trekken. Deze cirkels, en zeker wanneer dat je er drie zou trekken, zijn al een kopij als het ware van iets dat reeds eeuwen gangbaar is namelijk de afscherming via magische cirkels. Een magisch wit blad met daarop bijvoorbeeld drie cirkels in elkaar is al een symboliek die zonder dat je er misschien bij stilstaat zeer krachtig kan zijn. Vervolgens gaat u voor uzelf na welke beelden, welke symbolen voor u een kennis dragen van spirituele waarde.

Voor de meesten onder u, toch zeker hier van de aanwezigen, zal dit in vele gevallen of een vijfpuntster of een zespuntster zijn. De vijfpuntster: algemene symboliek van de mens die openstaat voor bewustzijnsverruiming. De zespuntster is ietske verdergaand, is het samenvloeien van het stoffelijke met het geestelijke en daarin dus de kosmische harmonie. Ik laat de keuze aan u over. Wie zegt ik voel mij bijvoorbeeld beter met een zespuntster, mag gerust deze symboliek gebruiken. Een ander die zegt, ja maar ik voel mij meer vertrouwd met een vijfpuntster kan deze symboliek gebruiken. Moest er nu iemand zijn die zegt, ja maar ik voel mij toch niet zo thuis met die vijf- of die zespuntster, ik heb bijvoorbeeld liever een Egyptische Ankh dan kunt u dat ook gebruiken. Daar is niets op tegen. De kwestie is dat u in de kern van uw cirkels een voor u symboliek brengt die een positief lichtende waarde heeft. Hetgeen je best vermijdt, is dat je symbolen gebruikt die puur aan een godsdienst zijn gelieerd, omdat daar meestal te veel negatieve spanning op zit. Maar u kunt dus heel goed zaken gebruiken die algemeen wel kenbaar zijn maar bij de meerderheid van de mensen niet verder gaan dan een kennis van, oh ja, het is een vijfpuntster of dat is een zespuntster of dat is een ankh, of dat is een Keltisch kruis, en daar stopt het. Wanneer u een katholiek kruis zou willen gebruiken, wordt het al iets anders, want dan gebruikt u, bij wijze van spreken, bijna – neem mij niet kwalijk dat ik het zo uitdruk – een demonisch symbool. Het katholieke kruis staat voor vervolging, staat voor dood, staat voor onderdrukking. Dus dat zijn zaken waar je toch wel even mee moet opletten.

Hetgeen wat je in uw talisman moet brengen zijn zaken die dus zuiver zijn en waar je dus mee verder kunt. Als je zo ver bent, dan kun je bijvoorbeeld het geheel nog een meerwaarde geven door bijvoorbeeld iets van uzelf, van u persoonlijk in deze symboliek te brengen. Je zou kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van uw numerologische code. U kan ook gebruik maken bijvoorbeeld van uw pure geboortedatum. U mag zelfs, wanneer u dat liever doet, uw eigen naam erin brengen. Maakt niet uit. Of misschien nog interessanter voor sommigen, uw roepnaam, want sommige mensen hebben een andere naam dan hun officiële naam. De officiële naam zegt weinig, maar de naam die continu gebruikt wordt, is meestal voor zulke zaken interessant.

Voor de rest mag je in dat geheel nog andere symbolen aanbrengen die u persoonlijk waardevol vindt op het spirituele gebied. Stel dat u iemand bent die de planeten heel belangrijk vindt, dan let er u niets van binnen deze symboliek, de symbolen van planeten enzoverder aan te brengen. Dus het geheel wordt heel persoonlijk en toch universeel. Dat is belangrijk. Wanneer u zegt van, kijk ik hou ervan van bijvoorbeeld godennamen uit te spreken als ik mediteer, denk ik aan godennamen, dan kan u deze gebruiken. Als er mensen zijn die zeggen, ja maar ik kalmeer van de namen van aartsengelen, is geen enkel probleem. Zolang deze zaken in een positief kader zijn geplaatst.

Tenslotte zou ik zeggen, wanneer u dit allemaal als ontwerp gemaakt hebt dan is er nog één zeer belangrijk item toe te voegen aan deze talisman. Namelijk een kleur. En de kleur die u eraan toevoegt, is uw kleur. Dus u moet niet omdat uw broeder of zuster bijvoorbeeld geel, blauw of rood of oranje neemt, maakt mij niet uit, moet je daarom niet diezelfde kleur nemen. U neemt de kleur die u het beste ligt. U neemt de kleur die eigen is aan u. En als u het heel goed wilt doen, dan neemt u de pastelvorm van de kleur, als u begrijpt waar ik naar toe ga. Dus u kunt kleuren hebben heel hard, maar u kunt ook pasteltinten hebben, dus zachte tinten. Voor zoiets bent u best met heel zachte tinten. En u kleurt dat geheel in. Heel mooi. U neemt uw tijd daarvoor. En dan kan u gewoon dat geheel vanuit dit blad uitsnijden, je moet dat niet zo groot maken. Je hebt bijvoorbeeld hier in uw kring op deze tafel een zegel liggen. Groter moet dat zeker niet zijn. Dat kunt u als voorbeeld gebruiken, maar u mag dat gerust kleiner maken. Is geen probleem. Op het ogenblik dat het voor u klaar is, dan begint het werk. Dus dit wat ik tot heden verteld heb, zijn dus de punten om u een talisman op te bouwen. Wanneer het klaar is – en dat hoeft hoegenaamd niet op één avond ontworpen te zijn, u mag daar gerust enkele dagen voor gebruiken, dat is geen enkel probleem. De kwestie is steeds weer, en daar wil ik het accent op leggen, dat u eraan begint vanuit een ontspannen toestand, vanuit een meditatieve rustige toestand. Begin er alstublieft nooit aan wanneer u geënerveerd bent, wanneer u kwaad bent of eender wat. Tracht er ook voor te zorgen als u aan die opbouw begint dat u niet gestoord wordt, dat u dit rustig kunt doen en rustig uw tijd neemt. Wij zien liever dat u er een week, veertien dagen of langer over doet om het te ontwerpen dan dat u het onder een stress doet, waardoor u er eigenlijk toch geen resultaat mee gaat behalen. Dus neem uw tijd ervoor en doe het op een rustige manier.

Wanneer uw ontwerp klaar is, dan komt de volgende fase om deze talisman zijn kracht te verlenen. U begrijpt het is een stukje papier waar een tekening op staat. Op zich is dit maar gewoon, materieel gezien, papier met tekening. Maar vergeet niet wat erop staat, heeft al door de eeuwen heen in de meeste gevallen een zeer sterke magische achtergrond. Want welk spiritueel symbool u ook neemt, positief spiritueel symbool, dat is belangrijk, heeft kracht. Nu gaat u het volgende doen. U gaat wanneer het af is ook weer u rustig terugtrekken en u gaat u erop fixeren. U gaat als het ware de symboliek die u uitgetekend hebt in u opnemen. U gaat een wisselwerking doen ontstaan. Vanuit deze houding gaat u er over denken. U gaat gewoonweg voor uzelf in een meditatie de ganse talisman voor u opbouwen. Dat wil zeggen u overdenkt hoe je hem gecreëerd hebt, hoe het werkt, wat het beduidt. Noem maar op. U laat dit allemaal maar als het ware door u heen wervelen. Tegelijkertijd zet u zich open voor de universele krachten van de kosmos en u doet dit best in dit geval door u open te zetten naar het licht. U kunt ook vanuit dat licht u aanzetten op de bron. En in dat geheel vraagt u de bevestiging van uw symboliek. U kan – en dat versterkt ook voor u het symbool – uw talisman nemen. U legt die op uw linker handpalm en u sluit die of omsluit die met uw rechter handpalm, terwijl u u voorstelt dat de krachten van het licht via u hierin zich vastleggen. Deze procedure moet niet langer duren dan een vijftien, twintig minuten. Dan kunt u ervan op aan dat, zo goed voor u persoonlijk als voor hetgeen u ontworpen hebt, het geheel is bevestigd. Op dat ogenblik wanneer je dat bevestigd hebt dan heb je een werkzame talisman. Dat wil zeggen dat u – dit klinkt misschien voor sommige raar – dit niet meer kan vernietigen. We gaan u daar ook geen procedures voor leren, dat is voor niets nodig. Je hebt iets opgebouwd dat een eigen leven als het ware gaat voeren. U gaat dit bij u dragen om te beginnen. U gaat de gewoonte maken van die talisman steeds bij u te hebben, of tenminste in uw geburen. Wanneer er iets is, gaat u zich daarop concentreren als zijnde het middel dat steeds voor u aanwezig is om u te ondersteunen, om u in de juiste afstelling te brengen. Dat is niet onbelangrijk. U kan voor uzelf en dat is geen probleem, verscheidene kopie’s maken van uw eigen talisman. Dat mag je gerust doen, dat is niet erg, zodat u op verschillende plaatsen deze kunt bewaren, zodat u er steeds één bij u hebt. Stel u voor, u bent iemand die veel met een wagen rijdt, u kunt bijvoorbeeld er één maken die je continu in uw wagen legt, omdat u anders altijd moet denken, heb ik het bij? U kunt anderzijds bijvoorbeeld één in uw portefeuille steken of noem maar op. Hoe u dat in deze tijd ook doet, de kwestie is dat u de gewoonte maakt van deze talisman steeds bij te hebben. Dat u wanneer u in omstandigheden komt die u belagen, eender wat, is dat nu een stralingsveld, is dat een virus, is dat een watervloed, maakt niet uit, dat u steeds op die talisman terugvalt.

Dit is gewoon een werkinstrument dat voor uw stoffelijk denken een ankerpunt is om steeds weer in de juiste gemoedsstemming te komen. En dan mag je niet onderschatten welk voordeel je dan hebt ten opzichte van anderen die zoiets niet in hun bezit hebben.

U kan bijvoorbeeld ook via deze talisman werken en anderen daarmee bijvoorbeeld helpen. U kan wanneer iemand, stel u voor, ziek is, gelijk wat, via de harmonie van uw talisman in het zieke lichaam van de ander de harmonie herstellen voor zover deze ervoor vatbaar is of openstaat. Er zijn zeer veel mogelijkheden. Het zal ons te ver leiden op een avond als deze om deze allemaal naar voor te brengen. Maar u kan er eerstes voor uzelf enorm veel mee bereiken en u kan dit ook naar de anderen toe gebruiken. U kan niet en dat wil ik eraan toevoegen, uw eigen talisman geven aan een ander, dat gaat niet. Omdat deze volledig op u samengesteld is en de wisselwerking tussen u en de talisman ligt volledig bij uzelf. Maar u kunt wel een overdracht maken. Zoals ik zei, iemand is ziek, u kunt via uw talisman een overdracht van uw evenwicht, van uw harmonie maken zodat de ander daar mee van kan profiteren. Maar bijvoorbeeld zeggen, ik geef u hier mijn talisman en u bent nu genezen, dat gaat niet. Daar zijn andere procedures voor, daar zijn anderen zaken voor, maar deze zaak zoals ik ze nu aanbreng, deze avond is louter en alleen voor u. Dit is iets dat je steeds bij u moet dragen, steeds bij u moet hebben, omdat u nooit weet wat er op uw pad tevoorschijn komt.

U wilt allemaal zo graag met de krachten rondom u werken, u wilt allemaal zo graag redelijk goede magiërs zijn, om het zo uit te drukken, wel dit is één van de werkattributen waar je als magiër ook in deze tijd heel wat aan hebt. Het is ook het attribuut dat u door zijn opbouw gaat afschermen tegen de invloeden waar ik vanavond over gesproken heb of waar ik mee begonnen ben. Al deze verschillende vormen van moderne stoornis. En dit klinkt misschien weer een beetje raar in jullie oren dat een gewone opbouw van zoiets dit kan. Ja, beste vrienden, dit kan, dit werkt. En waarom werkt dit? Omdat vanop het ogenblik u in harmonie bent, de disharmonie als het ware van u afvloeit. Dit zijn nu eenmaal kosmische wetmatigheden waar zelfs de moderne technologie van de mensheid niets aan kan veranderen. Je hebt de mogelijkheden om op zulke wijze voor uzelf heel veel lastige zaken te voorkomen. Het is dankzij zulke talismannen dat u ook uw eigen gezondheid voor zeer lange tijd op een heel goed niveau kunt houden. Ik heb niet gezegd dat een talisman kan voorkomen dat je ouder wordt en dat je na verloop van tijd uw lichaam toch moet achterlaten. Dat zou ook de bedoeling niet zijn, want dan zouden we totaal op een verkeerd spoor bezig zijn, dan zijn we met pure zwarte magie bezig en dat kan nooit de bedoeling zijn. Maar de bedoeling is wel dat u via dit gebruiksvoorwerp, om het zo oneerbiedig te zeggen, u beter afschermt, u beter plaatst in alles wat er rondom u, u beïnvloedt. Want wanneer we als individu en als groep naar de toekomst toe ons willen handhaven en er zijn voor anderen om hulp te geven, dan is het in de eerste plaats noodzakelijk dat we voor onszelf ook de juiste sfeer opbouwen. Want wanneer we zelf in een negatieve sfeer, in een negatief spiraal zitten, kunnen we onmogelijk een positieve of waardevolle betekenis hebben voor de anderen, zelfs niet voor de kosmos rondom ons.

Zo dat is om te beginnen iets waar u nu mee aan de slag moet. Ik weet het, het zal een beetje inspanning vragen. Het zal een beetje tijd vragen. Maar vanuit onze zijde gaan we ervan uit dat ieder van de groep zich daar 100% gaat achter zetten. Wanneer u dit niet zou doen dan gaat u zich spijtig genoeg, buiten de kracht van de groep zetten. En dat is logisch. U kunt maar in een groep mee functioneren op het ogenblik dat u deze zaken mee opbouwt, mee ondersteunt.

Zo, ik zou zeggen over het gebrachte kunt u zo dadelijk in de pauze rustig onderling nog wat uitwisselen. Als ik zaken misschien niet duidelijk genoeg naar voor heb gebracht dan mag u dat aan de spreker in het tweede gedeelte gerust vragen. Deze zal u wel verder kunnen begeleiden en eventueel nog wat informatie geven. Zo, dat is ongeveer hetgeen ik voor u vanavond heb willen brengen.

Ik wil daar nog een paar kleine zaken aan toevoegen. Een paar handigheden die in het geheel van afscherming en juiste houdingen in deze tijd ook praktisch, een praktisch gegeven zijn en haalbaar. Op het ogenblik hebt u effectief rondom u redelijk wat atmosferische vervuiling. Dat heeft een directe invloed op uw fysieke wel gevoelen. Er is een heel kleine – ik zou bijna zeggen, mensen hebben daar geen erg in – maar mogelijkheid die bijvoorbeeld ervoor zorgt dat u zich lichamelijk rustiger kunt voelen, beter kunt voelen, wanneer u bijvoorbeeld in uw leefomgeving een kamerlinde plaatst. Heel weinigen van u zullen weten dat een kamerlinde een plant is die heel sterke wisselwerkingen heeft ten opzichte van atmosferische velden. Het is niet voor niets dat de familie van kamerlinde, zijnde verschillende lindebomen, in de oudheid nogal eens werden geplaatst aan een voordeur van een boerderij of van een woning of een oprit enzoverder. De oude kennis daarvan gaat effectief dat de linde ervoor zorgt dat de atmosfeer rond de woning evenwichtiger wordt. Nu de kamerlinde is er familie van, in die zin dat ook de kamerlinde deze eigenschappen heeft. Het grote voordeel is dat je een kamerlinde in een woning kunt plaatsen. Wanneer je dat doet, ga je opmerken dat de atmosfeer effectief in de woning veel rustiger kan worden. Een ander klein feit dat meegenomen is, is dat bijvoorbeeld er niet gemakkelijk een elektrische ontlading zal zijn boven een woning waar een kamerlinde groeit, ook niet gemakkelijk een elektrische ontlading boven een lindeboom. Dit zullen weinigen weten maar toch is dit een gegeven feit.

Anderzijds kan ik u nog een paar kleine zaken meegeven en dan sluit ik dit eerste gedeelte af. Wanneer u ergens bent of zelfs zou kunnen zijn in uw eigen woning en u hebt een plaats waar u steeds uw energie verliest, dat kan. Dat kan liggen aan de constructie van de woning effectief, dat kan ook liggen aan de bodemgesteldheid. Dit is een van de mogelijke middelen die ook voortkomt vanuit de oudheid, maar nog steeds efficiënt is, maar ook praktisch niet meer gekend: het gebruik van berkentakken. Op het ogenblik dat u een plaats hebt waar alles wegvloeit en u legt daar berkentakken, een paar takken gewoon, samen, berkenroede zoals men zegt, u legt die daar, dan gaat u voor tenminste enkele maanden een blokkering hebben. En dan kunt u deze takken vernieuwen en dan hebt u terug opnieuw een bescherming. Dit is een oud gegeven dat vroeger heel veel gebruikt werd, wanneer de volkeren nog rondreisden en wanneer zij de noodzaak hadden van ergens te verblijven waar zij aanvoelden dat de energie weggetrokken werd. Berkentakken hebben het voordeel van dit om te buigen. Waardoor diegene die er zich boven bevindt, eventueel ligt te slapen, geen energieverlies krijgt.

En dan tot slot, nu we toch een beetje over planten nog bezig zijn, want de meesten van u zijn daar blijkbaar in geïnteresseerd. Wanneer je ergens bent waar te veel aan prikkel is, bijvoorbeeld een plaats waarvan sommige mensen zeggen: tja, hier zitten aardstralen enzoverder – daar wordt ook veel kolder over verteld, maar goed – sta mij toe te zeggen, waar het aardmagnetische uitstralingsveld te sterk is. Dan heb je twee soorten plantjes die dit ook ombuigen voor de mens. Het eerste is de dovenetel. Wanneer u op een sterk veld dovenetel brengt zul je zien dat de prikkel zeer snel verdwijnt. En de tweede plant die dezelfde impact heeft op zulk een veld is de guldenroede. Zo dat zijn zo een paar kleine kanttekeningen die ik jullie wil meegeven en waar ik u de raad geef van, wanneer u de kans krijgt experimenteer ermee. Waarom? Omdat u wanneer u met deze zaken omgaat, u vooral u in harmonie stelt met de aarde, u meer en meer terug de wisselwerking krijgt met ja, de planeet waarvan u deel bent. En die planeet heeft alles in zich om u te helpen. Alleen bent u spijtig genoeg al heel veel zaken vergeten. Deze kleine zaken kunnen u helpen. Ook zeker in de komende maanden die misschien nogal wispelturig gaan zijn zeker wat de natuur aangaat.

Zo hiermee sluit ik het eerste gedeelte af, lieve vrienden. Ik wens jullie een heel nuttige pauze toe. En in het tweede gedeelte stel u dan maar uw vragen over hetgeen hier is gebracht, als er zaken niet al te duidelijk zijn. Ik wens jullie veel succes en een kleine tip nog. Als je aan jullie talisman begint, stel u in, volg uw inspiratie, en u zal zien u krijgt een prachtig werkinstrument.

Vragen.

  • Om de kamerlinde zijn werk te laten doen moet hij per ruimte staan of één per woning en mag hij in de slaapkamer staan?

Kijk, een kamerlinde wanneer je die goed verzorgt en er een beetje tegen praat, is geen klein plantje. Een kamerlinde kan ontzettend groot worden, dat wilt zeggen dat die heel gemakkelijk enkele meters, tientallen meters zelf door de woning kan groeien op heel korte tijd. Dus als u zegt, moet het in alle plaatsen, ik zie het niet direct noodzakelijk. Mag het op een slaapkamer? Dat mag zeker. Het kan geen enkel kwaad dat dit of deze plant in de slaapkamer zou zijn. Maar het is duidelijk dat dus de vragensteller de kamerlinde niet kent. Want de kamerlinde kun je wel als een klein plantje beginnen kweken maar zal zeer snel wanneer je het goed verzorgt en er goed tegen praat een heel prachtige plant worden, die enorm snel groeit. Je zou de groeisnelheid van een kamerlinde een beetje kunnen vergelijken in sommige gevallen met de groeisnelheid van klimop. Als u weet hoe snel klimop kan groeien en uitbreiden, wel een kamerlinde kan dit ook. En wanneer je die wat begeleidt kun je daar een heel mooi groen decor mee maken. Dus wanneer je denkt, ik koop mij een kamerlinde van zo groot, hou er rekening mee dat die na enkele jaren de ganse kamer kan vullen.

  • Berkentakken onder het bed leggen zijn altijd een gunstig gegeven?

Berkentakken onder het bed leggen zijn gunstig op het ogenblik dat uw bed zou staan op een plaats waar verlies is. Nu, ja wanneer ik zo jullie moderne woningbouw zie, dan denk ik het in vele gevallen steeds gunstig is van wat natuur in uw slaapkamer te brengen. Als ik toch zie hoe mensen een verkeerd idee hebben van wat een woning moet zijn en hoe zij zich liefst gaan in thermosflessen opsluiten. Ja, dan kun je zeggen, het ganse principe van wonen en leven hier in deze maatschappij is totaal verkeerd. Maar goed daar zitten economische belangen achter. Het kan geen kwaad van berkentakken te leggen omdat dit een positief effect heeft. Zo goed dat het geen kwaad kan van bijvoorbeeld het vocht van de berk te drinken wanneer het afgetapt is. Dat is ook heel gezond. Maar niet te veel puur. Een berk heeft voor de mens zeer goede eigenschappen. Dus wanneer je enigszins de mogelijkheid hebt om in uw tuintje een berkje te laten groeien, dan kun je dat doen. Natuurlijk het is een pioniersboom die er heel sterk op uit is om zich verder te zetten. Dus je moet het wel een beetje intomen dan. Maar goed de berk is voor de mens een heel goede gezel.

  • Mag men meer dan één kleur gebruiken om de talisman te maken?

Wel het punt is dat men hier jullie heeft trachten uw eigen kleur naar voor te schuiven. Wanneer u uw eigen kleur naar voor schuift dan creëert u een wisselwerking tussen de talisman en uzelf. En wat men wil voorkomen is dat u denkt bijvoorbeeld, mijn kleur, ik zeg maar iets is geel, maar ja paars is mystiek en is meer spiritueel, dus ik ga er wat paars in brengen. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat de talisman die u opbouwt een zeer goede weerspiegeling is van wat in u aanwezig is. En dan zou ik zeggen, blijf bij de kleur die uw kleur is. Als uw kleur geel is, blijf bij geel. Als uw kleur bijvoorbeeld blauw is, blijf bij blauw. Enzoverder. Maar gebruik het in zijn lichtste vorm. Dat wil zeggen zoals men u in het eerste deel heeft medegedeeld, pasteltinten.

  • Kan ik als afscherming ook drie denkbeeldige cirkels rond mijn lichaam trekken en welke is dan de draairichting van de drie cirkels?

Ja, hier ga je al een beetje in de magische procedures. Ik zou op dit moment naar jullie toe zeggen van u bent nog niet genoeg geschoold om daar goed mee om te gaan. Het is effectief zo, u kunt perfect rond uzelf die magische cirkels trekken. Dan hebt u een perfecte afscherming. Als u magische cirkels trekt dan sluit u die. En dan trekt u die om het zo te zeggen met de wijzers van het uurwerk mee. Om ze op te heffen draait u het in de andere richting.

Maar er is een groot probleem voor jullie nog. De kennis die noodzakelijk is om deze opbouw te doen in de praktijk rond uzelf, heb je nog niet. Dat wil zeggen dat u wel iets kunt creëren maar – en nu ga ik een beetje advocaat van de duivel spelen – stel dat u dit doet, en stel dat het werkt, en daar komt een demon in uw ogen op af. Gezien u nog niet weet hoe u ermee omgaat, kan ik mij voorstellen dat u op dat ogenblik  in paniek geraakt met alle nefaste gevolgen van dien. En neem gerust van mij aan, mijn beste broeders en zusters, dit is praktijk wat ik hier vertel. Het is meermaals voorgekomen dat leerling, leerlingen, een experiment gingen doen omdat ze hun meester dat hadden zien doen en zij dit ook eens gingen doen want zij konden dat toch evengoed. En dat het dan, spijtig genoeg, meestal catastrofaal is beëindigd, als de meester er niet was of er niet kon tussenkomen.

Kijk, u spreekt hier over een wereld met andere wetmatigheden. Met andere reactiepatronen dan die u kent of kunt doorgronden. Daarom volg alstublieft mijn raad en begint zelf niet op het goed vallen uit met deze zaken te experimenteren. De werkelijkheid van de magische wereld is veel sterker dan u kunt inschatten. En eens u daar poorten opent en u kent de spelregels niet is het zeer moeilijk om deze terug te sluiten. Het is niet de eerste leerling magiër die zichzelf daaraan ten zeerste verbrand.

Dus wanneer wij jullie iets leren, tracht het zo goed mogelijk te doen zoals je het hier gehoord hebt en dan kan er weinig gebeuren. Ook wanneer je dit binnen het groepsgeheel uitwerkt, heb je nog het voordeel dat je via ons beschermd wordt. Wanneer je buiten dit geheel stapt – en wij kunnen u echt niet tegenhouden als je dat per se wilt – moet je goed beseffen dat je in een onbeschermde wereld komt. Ik zou het volgende willen zeggen: zou u als mens bijvoorbeeld zonder gids, zonder begeleiding, de brousse instappen vol van gevaren waar u niets van weet of niets van kent, om gewoonweg een wandelingske in die brousse te doen. Ik denk het niet. U zou beseffen dat de risico’s te groot zijn en u zou waarschijnlijk na het eerste geluid al hollen om er uit te zijn. En dat vindt u dan normaal dat u dat niet doet, dat u dat enkel maar doet met een deskundige en onder begeleiding en bescherming. Nu een brousse met al zijn gevaren is niets in vergelijking met de wereld van de magie. En het gevaarlijkste punt voor de mens in de wereld van de magie is dat hij het niet begrijpt en angstig wordt. Het is daarom dat wij u de raad geven van, blijf alstublieft bij hetgeen wat je geleerd wordt en zo kun je het opbouwen en kun je langzaam maar zeker verder evolueren en zal er een dag komen dat je in staat bent effectief op die terreinen grote zaken te verrichten. Maar alles heeft zijn tijd nodig. Ik hoop dat dit duidelijk genoeg is voor ieder van jullie.

  • U sprak van pasteltinten voor het maken van een zegel. Als men werkt met tarotkaarten bijvoorbeeld is het dan ook beter dat deze in pastelkleuren zijn of maakt dat niet uit?

Daar zou ik zeggen dat dit afhangt van de smaak van diegene die met de kaarten werkt. Het kan zijn dat iemand karakterieel gemakkelijker werkt met zachte tinten. Maar het kan ook zijn dat iemand die bijvoorbeeld meer afgemeten is en meer zwart-wit is met heldere kleuren beter kan omgaan. Ik zou hier zeggen: dit is puur individueel en voor degene die kaart legt zou ik zeggen: volg hier uw aanvoelen. Want in eerste instantie is tarot niet de kaart die er ligt, maar uw aanvoelen, uw intuïtie die de vertaling is van hetgeen wat er tussen u en eventueel diegene die het gevraagd heeft, leeft of zelfs wanneer u de vraag stelt, wat er in uzelf leeft.

Het is belangrijk wanneer u zulke zaken gebruikt, of u nu werkt met tarot of wat wij in onze tijd gebruikten bijvoorbeeld runen, dat u in de eerste plaats vergeet wat er voor u valt maar dat u volgt wat er in u opborrelt. Wat er in u komt, is de wisselwerking van hetgeen wat rondom u aanwezig is en zo kunt u de juiste interpretatie geven van hetgeen voor u ligt, of dit nu een tarotkaart is of een runensteen, of dit nu theeblaadjes zijn of iets anders. Zolang het middel de hoofdrol speelt, zal je niet juist kunnen werken. Op het ogenblik dat het middel maar een bijkomende hulp is, zal je heel correct en heel juist kunnen werken. En dit geldt voor veel zaken op dit terrein. Dit geldt ook voor iemand die bijvoorbeeld een pendel gebruikt, een wichelroede gebruikt, of iets anders. Zolang het instrument bepalend is, gaat het niet. Op het ogenblik dat het instrument het verlengde is van uw intuïtie dan krijg je prachtige resultaten. Deze wereld of je nu de wereld van tarot of van andere zaken neemt, werkt volgens andere wetten, andere wetmatigheden die niets meer te maken hebben met het stoffelijke denken en het stoffelijke leven van u als mens. U komt hier direct op de fijnstoffelijke en geestelijke terreinen en dat is een totaal andere wereld. Zo ik ben een beetje te veel aan het uitweiden.

  • Wij hebben nu een aantal natuurlijke mogelijkheden gezien ter afscherming. Thuis heb ik een aantal producten staan o.a. voor elektromagnetische velden of voor aardstralen. Deze zouden moeten geneutraliseerd worden. Kan dit of is dit verkooppraat?

Ach, lieve mensen. Eerst en vooral zoals de broeder in het eerste gedeelte langs de neus weg gezegd heeft, zijn aardstralen een heel interessante business. De aarde effectief heeft op bepaalde plaatsen minder sterke uitstraling, op andere plaatsen een veel sterkere uitstraling. De mens is er meestal aan aangepast buiten sommige extremen waar hij u dan een heel simpele goedkope oplossingen heeft voor gegeven. Begrijp nou best dat zaken die zogezegd aardstralen doen verdwijnen – en meestal weet diegene  die het u verlapt niet wat een aardstraal is – die zal u wel bang maken en van alles vertellen. Hou er rekening mee dat de meeste zaken die u verkocht worden – en er bestaan er heel veel op de markt, dat weten wij ook – alleen maar de euro’s uit uw geldbeugel laten verdwijnen. Dat is het enige wat die zaken doen verdwijnen. Voor de rest verandert er niets.

Kijk, het aardmagnetisch veld, de aarde zelf, is een levend organisme, dat heeft invloeden, dat heeft wisselwerkingen tussen de mens. Simpele zaken kunnen deze zaken iets of wat verschuiven. Maar ja, wanneer iemand zijn brood tracht te verdienen met aardstralen te bestrijden, kan hij moeilijk tegen jou zeggen, leg er een beetje solidago en het is opgelost. Want daar gaat u naar de weide buiten uw woning, u plukt daar een beetje guldenroede en u legt het daar. Daar kan hij moeilijk veel geld voor vragen. Wanneer hij natuurlijk zegt van: ik heb iets heel speciaal, je mag daar zeker niet aankomen, maar ik zet het daar en het is opgelost. Ja, dan hangt het maar af van wat u gelooft. En ik weet er is van alles te koop in deze maatschappij. Voor zover ik kan nagaan is er zelfs een lange tijd geweest dat men ampulletjes verkocht waar zogezegd een magisch extract in zat en dat je aan uw muren moest hangen en zo verdwenen plots alle stralingen. Als je dat geloofde, zal dat wel zo geweest zijn. Alleen het enige wat wij vanuit onze zijde weten, is dat de straling van het geld verdwijnt maar voor de rest niet veel. Zo. Dat is mijn persoonlijke visie, maar die toch gedeeld wordt door de meesten die nu op het ogenblik aan onze zijde mij hier mee inspireren. Dus, kijk de aarde is een planeet die in wezen alles in zich heeft om alles in een juiste vorm, in een juist evenwicht, in een juiste harmonie te brengen. Je moet het alleen maar vinden of weten of kennen. En er is veel. Spijtig genoeg is heel veel kennis de laatste eeuwen verloren gegaan. Omdat de machthebbers de mensen wilden onderdrukken om zo hun eigen glorie en eer te vergroten. En langzaam maar zeker zien we nu – ook dankzij bijeenkomsten als deze en die er op vele plaatsen zijn – dat veel oude kennis terug opborrelt. En terug gebruikt wordt. En nu komen we naar generaties van mensen die zich niet meer laten onderdrukken, maar openstaan voor de kennis die aanwezig is rondom hen die aanwezig is in de kosmos. En daarom nogmaals volg zoveel mogelijk uw aanvoelen, uw intuïtie. U zult ervan versteld staan hoeveel kennis er ter uwer beschikking staat.

  • Wij hebben vorige keer de tip gekregen van: om ons dromen beter te begrijpen, kernwoorden op te schrijven, op het moment dat we wakker worden. Ik ben al een tijd met mijn dromen bezig en ik had altijd de indruk dat die vrij positief waren. En misschien een beetje toekomst voorspellend. Maar sinds ik ze nu alle dagen probeer op te schrijven, krijg ik de indruk dat ze eerder negatief, nachtmerries zijn, met een inhoud van criminaliteit, en zo, wat ik door de dag ben tegengekomen op nieuws of ergens. Ik droom van alles aan mekaar maar ik kom eigenlijk elke nacht uit op een nachtmerrie. Wat moet ik hiermee?

Kijk, dromen voor de mens – en dat geldt voor ieder mens – is een zenuwspanning die weggewerkt wordt. Een mens in de dag neemt heel vele indrukken op, maakt heel veel mee en kan veel vragen gewoonweg niet verwerken. Dit geldt voor iedereen. Wanneer u ter ruste begeeft gaat uw onderbewust systeem deze zaken verwerken. En dan krijg je heel gemakkelijk in dromen dat er spanningen ontstaan, enzovoort. Op zich is dit voor het stoffelijk lichaam zeer positief. Omdat zo zeer veel zenuwspanningen die anders zouden geblokkeerd blijven zitten, kunnen afvloeien.

Wanneer u nu vaststelt dat u te veel in uw dromen geconfronteerd wordt met alles wat rondom u gebeurt, dan geef ik u de raad van begint u eens minder te interesseren aan alle mogelijke negatieve berichtgeving. Het punt hier is dat velen onder u de behoefte voelen of hebben van dagelijks alle mogelijke nieuwsvormen in zich op te nemen. Een raad die ik voor iedereen kan geven is, distantieer u daarvan. Laat de nieuwsberichten voor wat ze zijn. Eerstes omdat de meeste berichten heel ingekleurd zijn. Tweedes omdat vele berichten helemaal niet overeenstemmen met hetgeen wat er werkelijk aan de hand is geweest. Wanneer je deze zaken terzijde laat – en of dit nu berichtgeving is via de moderne media zoals televisie noem maar op, of via kranten, tijdschriften, enzoverder – wanneer u zich daarvan ontdoet, en wanneer u zich richt op hetgeen wat u voor u in het leven belangrijk vindt en daar tracht een zo juist en zo goed mogelijke harmonie in te bereiken, dan zal u opmerken dat ook uw dromen zich anders gaan manifesteren. Dat u steeds minder en minder last krijgt van hetgeen er rondom u plaats grijpt.

Het grote probleem van de mensheid op het ogenblik is de overdosis aan informatie. Kijk, u hebt er niets aan te weten dat men in Afrika elkaar uitmoordt. U hebt er niets aan te weten dat bijvoorbeeld in een stad als Brussel er veel mensen buiten slapen. U hebt er niets aan dat bijvoorbeeld ergens in Rusland mensen vermoord worden om bepaalde ideeën. Dat heeft in uw ontwikkeling geen enkele maar ook geen enkele waarde. Menselijk gezien kun je zeggen, jawel want ik moet dat weten enzoverder. Maar dat is de maatschappij die u die dwang oplegt. U kunt daar ook niets aan veranderen. U kunt niets veranderen dat er in Afrika dagelijks miljoenen mensen vermoord worden, zonder enige vorm van gerechtigheid. Daar kun je niets aan doen. U kunt er niets aan doen dat er in Brussel dagelijks honderden mensen niet weten waarnaartoe. Dan kunt u zeggen: ja, maar ik moet toch barmhartige Samaritaan zijn en onderdak geven. Ola, Ola, let op. Is het juist in te grijpen in een ervaringswereld die mensen zelf gezocht en gecreëerd hebben? Is nog maar de vraag. Ik weet het, wij zijn cru. Maar we zetten de puntjes op de i. Diegene die hier op de straat slaapt, is diegene die gehoopt had van te kunnen vegeteren op kosten van… Niet het verhaaltje dat verteld wordt waarom zij hier zijn, enzoverder. Dus begrijp goed vele zaken ziet u totaal verkeerd. En doordat u zich daarmee bezig houdt ontstaan er spanningen. Ontstaan er stress feiten in uw lichaam. En die moeten dan weer in uw slaap, in uw droom verwerkt worden. Met alle gevolgen van dien. Dus kort samengevat: distantieer u zoveel mogelijk van alles wat nieuwsberichtgeving rondom u is en tracht voor uzelf een juiste weg te gaan, zonder u te storen aan wat er rondom u gebeurt. Dan zal je zien dan zal het probleem van deze dromen die u hinderen heel snel afnemen en verdwijnen.

Zo. Dan rest er mij alleen nog de avond af te ronden met een gezamenlijke krachtsopbouw, een gezamenlijke meditatie.

Meditatie: De kracht van de talisman.

Mijn beste broeders en zusters. U hebt vanavond een redelijk zware taak gekregen. Als u dit goed wilt doen, gaat dit aardig wat van uw tijd vragen. Maar u gaat daarvoor in de plaats een waardevol juweel krijgen. U gaat iets krijgen dat voor u, voor de rest van uw stoffelijk bestaan, bruikbaar is, hanteerbaar is, werkbaar is.

Tracht nu even voor uzelf te denken aan hetgeen voor u belangrijke symbolen zijn. Zaken waarvan u zegt, kijk, dat wil ik in mijn talisman inbrengen. Laat het rustig in u opborrelen. Vorm nu met deze symbolieken al een beeld van hetgeen uw talisman worden gaat. Neem rustig uw tijd. Breng ook uw kleuren in. En dan legt u dat beeld, die talisman, uw talisman hier in het midden van de kring. Ieder legt zijn talisman hier in het midden van de kring. En u ziet uw talisman. U ziet uw symbolieken. En nu stelt u zich open voor de lichtkrachten die hier rondom ons aanwezig zijn. U stelt u open voor de krachten van de kosmos en u bouwt als het ware een zuil op van energie, kracht, harmonie. En dan neemt u in uw gedachten, jullie krachtwoord “Tetragrammaton”. Ieder laat het in zich klinken zoals het voor hem of haar het meest harmonisch is. Tetragrammaton. Laat deze klank in uw ziel zinderen en laat het versmelten in deze zuil van licht en kracht. Wordt één volledig in deze sfeer. We zitten nu in de kracht van het woord, in de kracht van het symbool, we zitten in de harmonie van de kosmos. Dit alles is één met ons. Dit is de kracht waarmee wij gaan werken. Dit is de sfeer die het ons mogelijk zal maken onze harmonie en onze weg van bewustwording te volvoeren. Een te zijn met de vader, één te zijn met de bron, beschermd te zijn tegen al wat duister is, beschermd te zijn tegen het demonische en enkel en alleen het lichtende is voor ons het werkinstrument. Dat alles zij hier bevestigt. Deze kracht vloeit. Het beeld van uw talisman vormt zich, wordt vastgelegd in de kosmos, heeft de kracht die nodig is. Het beeld wordt nu gebrand in uw ziel, zodat het steeds weer voor u werkbaar, bruikbaar is. Dit is de aanzet tot vele mogelijkheden. Dit is de aanzet tot uw vernieuwing in het geestelijk handelen. Dit is de aanzet naar de harmonie met de bron waarvan je deel bent.

Laat ons nu onze talisman naar ons toe brengen. We nemen hem vanuit het middelpunt, vanuit het brandpunt van deze kring en we nemen hem tot ons. We brengen hem in ons wezen, in onze sfeer. We verankeren hem met onszelf, deel zijnde in deze lichtende kracht. En zo hebben we de blauwdruk die nodig is waarmee we aan de slag kunnen om hem in de stof uit te werken, op te bouwen. We hebben de blauwdruk en we kunnen nu aan de slag. Gebruik deze kracht, werk ermee. En je zal zien, de resultaten zullen de uwe zijn.

Dan open ik heel rustig hier de cirkel zodat ieder van u met deze kracht huiswaarts kan keren. Zodat ieder van u nu in de komende tijd met deze kracht, in deze sfeer aan de slag kan. Dan zal je zien dat vooral in de komende periode uw talisman zal schitteren als een briljant aan uw hand. Hij zal u dikwijls als het ware de weg kunnen tonen, het licht kunnen zijn, zelfs in de meest duistere omgeving. Want de kracht en het licht van dit ontwerp, van deze blauwdruk die je omzet in vaste vorm is nooit te doven.

Mijn geliefde broeders en zusters, ik zou zeggen aan de slag nu. Alles is voorbereid. Het is aan u nu om te komen tot een praktische uitwerking. Volg uw intuïtie en vergeet niet dat we steeds aan uw zijde staan.

image_pdf