Kennis van bomen

14 juni 2011

Vanavond zou ik graag met jullie teruggaan naar de oude kennis van onze voorvaderen. Hun kennis van de natuur die naar de toekomst toe waarschijnlijk terug meer bruikbaar gaat worden. Laat ons zeggen dat we in de tijd, in uw tijdsrekening, een vierduizend à vijfduizend jaar teruggaan. Een tijd waar hier in deze contreien reeds een bevolking was die een verstaande ontwikkeling kende en die in zekere mate een krachtige harmonische band had met de aarde, met de natuur. U kent deze uit de verhalen van de Oude Kelten, u kent deze uit de verhalen die gemaakt zijn over druïden enzoverder. Maar daar moet ik direct aan toevoegen dat deze kennis die u hebt, gebaseerd is op geschriften en vaststellingen lang nadat de huidige uitstervende heersers, om het zo te zeggen, het oude hadden trachten te vernietigen. Dus hetgeen u hierover weet is meestal zeer ingekleurd en voor het merendeel onjuist. Er zit ook een punt achter dat in die periode er heel weinig op schrift werd gesteld en dat in die periode het meeste werd doorgegeven van meester naar leerling enzoverder.

Maar dat is allemaal maar een inleiding die ik hier wil geven om te komen tot zaken die vandaag voor jullie interessant zijn en die vandaag voor jullie bruikbaar zijn. Ik wil jullie heus niet terugzetten zoveel duizend jaar geleden. De aarde was toen anders. Alles zat in een andere verhouding. Maar, en dat kan ik wel zeggen, vele waarden van toen zijn ondanks alles wat men geprobeerd heeft om deze te vernietigen en uit het gedachtegoed van de mens te verwijderen, toch waardevol gebleven. Veel van deze waarden zijn, als achtergrondinformatie, dikwijls doorgegeven in vele gevallen van moeder op dochter, zonder dat daar veel meer aandacht aan werd besteed. Maar zo is het mogelijk dat vandaag nog oude kennis toch weer een nieuw leven kan kennen.

 In de eerste plaats ga ik vanavond jullie vertellen over de mogelijkheid om voor uzelf en voor uw medemens kracht, gezondheid en rust uit de natuur te halen. Natuurlijk in uw moderne maatschappij hier is er in wezen niet zoveel van de oude natuur over. De grote wouden, de grote natuurgebieden die ongerept waren, zijn allang door de mens vernietigd. Rivieren, stromen die de levensaders zijn van de aarde hebben de laatste honderd jaar zulke vervuiling gekend, zulke verkeerde behandeling dat het nog wel enkele tijd zal duren eer dat deze terug als werkelijke voedingsaders van de aarde kunnen functioneren. Maar neem het gerust van mij aan, dit komt. De mens heeft geprobeerd van dat allemaal te gaan beheersen. Wel, je zal opmerken dat je uiteindelijk de aarde niet kan beheersen. En dat de aarde haar rechten terugneemt. Maar dat is nu niet ons probleem vanavond. Hetgeen wat ik u wil geven, hetgeen wat ik u wil aanleren, is de kennis om met de beperkte middelen die u op het ogenblik nog hebt toch de juiste harmonie met uw planeet op te bouwen zodat u naar de toekomst toe, wanneer er meer en meer volgens de huidige mensheid natuurcatastrofes zich gaan voltrekken, dat u daarin uw weg vindt en dat u daarin de kracht en het nodige alaam vindt om verder door te gaan.

En daarin is een van de belangrijke punten de kennis van de bomen. Daar zou ik het vanavond in de eerste plaats willen over hebben. Oh, er zijn nog veel andere zaken maar bomen zijn niet alleen maar de producenten van hout, zijn niet alleen maar de producenten van zuurstof. Integendeel, een boom betekent veel meer. En wanneer u – en dat is dan even een zijsprongetje – ook het besef hebt dat een boom behoort tot een groepsgeest, en dat iedere boom, iedere struik, een individuele bezieling heeft, niet een bezieling zoals je kunt omschrijven voor de mens, of voor dieren, maar toch een bezieling die een rechtstreekse band inhoudt met de groepsgeest, die weer een rechtstreekse verbinding heeft met het goddelijke. En als je dan beseft dat jij ook rechtstreeks het goddelijke in u draagt, dan is het niet moeilijk de optelsom te maken en tot het resultaat te komen dat die bomen, die struiken, aardig wat meer in petto dragen dan hetgeen u tot hiertoe hebt gedacht.

Wanneer we kijken naar, op deze moment, de drie belangrijkste bomen, dan kunnen we zeggen dat deze ook in de oudheid en in het verre verleden hun belang hebben benadrukt en ervoor hebben gezorgd dat er op het ogenblik nog steeds bomen zijn, dan spreken we over de drie-eenheid van bomen. Namelijk: de eik, die je zou kunnen zeggen dat dit de vader is. We spreken over de beuk, waarvan we zouden kunnen zeggen dat dit de geest is. En we spreken over de berk, waarvan we zouden kunnen zeggen dat dit de zoon is. En dit heeft niets te maken met de Bijbel. Dit is de oude geschiedenis. De religie, zeker deze hier in deze contreien, heeft heel veel gestolen uit deze oude kennis.

De eik is vooral belangrijk omdat hij het symbool is – en niet alleen het symbool maar in werkelijkheid ook zo – van energie, van kracht. De eik is diegene die alles trotseert. Degene die in zich heel veel kennis draagt. Een doorsnee eik kan vele mensenlevens omvatten. In de oude tijd waren er eiken die meer als duizend jaar oud waren. Bomen die generaties lang onder hun stam hadden zien ontwikkelen, die in zich een ervaring en een kennis droegen die gewoon ongelooflijk was. En het is juist omdat deze eik, deze enorme kracht in zich draagt, deze enorme kennis, dat de oude priesters daar ook onder samen kwamen. Dat vieringen zoals u nu volgende week hier gaat hebben met de zonnewende plaatst grepen in eikenwouden. En meestal plaats grepen in een open plek waar tientallen eiken als het ware deze plek omcirkelden. U kunt zich voorstellen als u zo een plek vindt wat voor een kracht daarin opgebouwd was. En dan spreek ik over bomen die zeer veel jaren oud waren. Bomen die u praktisch op het ogenblik in delen op deze aarde niet meer aantreft. Omdat de mens alles heeft trachten te vernietigen. Want ze stonden in de weg. Ze waren niet praktisch, niet handig. Maar uw voorouders beseften wel degelijk wat de waarde daarvan was. En daar wil ik nu met u vanavond naar toe gaan.

De huidige eik, zelfs de jonge eik, daar kunt u van zeggen dat het een boom is die in harmonie met de aarde, een enorm krachtpotentiaal opbouwt. Het is een boom waar dat u als mens, wanneer u de kans krijgt, als hij ergens groeit of staat waar het rustig is, als het ware uw batterijen van uw stoffelijk voertuig kunt opladen. U kunt ze zo opladen dat u werkelijk een gezondheidskuur ondergaat door gewoon tegen de boom te gaan zitten, u één te voelen met de boom. Er is geen enkel antibiotica in uw moderne maatschappij dat zo krachtig kan werken als de invloed van een eikenboom; Wetenschappelijk bullshit natuurlijk. Dat weet ik. Alleen, ik geef jullie toch de raad, wanneer je problemen hebt, van dit even uit te proberen. En u zal opmerken dat het wel degelijk aanslaat. En dat er wel degelijk in het menselijke lichaam veranderingen optreden. Want de eik op zich is en blijft door zijn kracht een zeer genezend element op aarde, niet alleen voor de mens, ook voor dieren. De mens beseft dat te weinig en kent de evenwichten van de natuur niet meer. Maar het is ook niet voor niets dat bijvoorbeeld een eikenboom heel gemakkelijk door de vogels werd uitgekozen om de maretak te laten ontstaan. Ook dat was een samenspel van kracht en energie, waar dan weer in de winterperiode, in de oude tijd, heel handig gebruik werd van gemaakt. Een ander facet van de eik is, doordat je een boom krijgt in vele gevallen die toch wanneer je wat geluk hebt vele jaren oud is en veel heeft waargenomen, kan je onder een eik heel gemakkelijk zaken tot oplossing brengen. Wanneer je dan beseft dat de eik behoort tot een groepsgeest en dat in die groepsgeest een ontzettende kennis aanwezig is, dan moet het u niet verbazen dat wanneer u een bepaalde problematiek hebt die op het eerste gezicht voor u niet gemakkelijk oplosbaar is of geen oplossing kent, wanneer u tegen de eik gaat zitten en u één tracht te voelen met de boom, dat er in u oplossingen over de problematiek opborrelen. Weinig mensen in deze tijd zullen dit proberen, omdat dit een kennis is die niet meer gangbaar is. Toch draagt het enorm veel mogelijkheden in zich.

Een ander punt wat voor de mens misschien ook meeneembaar is, is dat de vruchten van de eikenboom, wanneer u die voor de winter opraapt, verzamelt, en u legt deze vruchten, de eikels bijvoorbeeld in een mandje. En een eikenboom draagt soms enorm veel eikels. En u vult daar een mandje mee. U zet dat in uw leefomgeving. Dan hebt u een krachtelement in huis gehaald. Velen onder jullie kennen de werking van mineralen, mooie stenen, verzamelen ze dikwijls, trachten ermee te werken, trachten er allerhande resultaten mee te behalen. Maar weinigen van jullie weten dat de eikel die je opraapt en verzamelt en in uw leefmilieu zet een veel krachtiger impact heeft op u dan dat u bijvoorbeeld met mineralen zoals bergkristal enzoverder kunt bereiken. Weet u dat wanneer u bijvoorbeeld een mandje met eikels in uw slaapkamer zet dat deze voor u een sfeer creëert dat uw slaap veel beter gaat worden. Dat uw slaap veel verfrissender gaat zijn. Wie heeft deze kennis nog? Nochtans is het een zeer simpele methode die zeer werkzaam is. En het is heus niet zo moeilijk in de herfst in een eikenbos te gaan of waar enkele eiken staan, en daar enkele tientallen eikels te verzamelen. Ik geef jullie de raad van dit uit te proberen en je zal zien je gaat er heel mooie resultaten mee krijgen. Alles – en zeker naar de toekomst toe – wat te maken heeft met kracht voor de mens, kracht voor het dier, alles wat te maken heeft met gezonder leven enzoverder, daarin kun je heel veel vinden bij de eik. Niet alleen dat de eik voor u een krachtig antibioticum kan zijn, om het zo uit te drukken in moderne termen, maar tevens ook een zeer krachtige ideeën-bron. Een bron bijna wanneer u zich instelt op de groepsgeest van de eik, die in mogelijkheden onbeperkt is. Zeker wanneer je tracht u harmonisch te voelen tussen de boom, de aarde en de kosmos. Dan krijgt u een zeer krachtig geheel. Ik zou jullie de raad geven en de oefening willen opdragen van, zoek ieder voor zich een eik uit, ergens in een park waar het rustig is, of ergens in een bos. Ga ernaartoe en probeer uit wat u hier gehoord hebt. En doe dat met een regelmaat. Dan zul je opmerken dat je keer na keer er meer aan hebt en dat uw kennis van velerlei zaken heel exponentieel toeneemt. Dat is wat betreft de eerste boom.

De tweede is de beuk. De beuk die ook de tijd heeft getrotseerd en wat niet evident is geweest. Want de beuk is de boom geweest die de verbinding maakte tussen de mens en de goden. Het was via de beuk dat de druïde of de priester van vroeger, of dit nu man of vrouw was, maakt niet uit. Want ik wil niet dat je hier het beeld hebt dat de druïde enkel een man was. Grote fout die nogal gemaakt wordt. Zeer veel druïden waren vrouwen. In die tijd was het verschil niet zo uitgesproken in deze zaken. Dus wanneer ik hier spreek over druïden of priesters spreek ik zo goed over man als vrouw. De priester die hulp nodig had, die geestelijke leiding nodig had, die ging die in vele gevallen in een beukenbos zoeken. Het is niet voor niets dat men nogal eens omschrijft dat vogels graag nestelen in beuken. Dit heeft te maken met de opbouw van zijn kruin, zijn bladeren en ook de wind die daar een rol in kan spelen. Maar dat is eigenlijk voor jullie bijzaak.

De hoofdzaak is dat de beuk hier een boom is die door de eeuwen heen het voor de mens gemakkelijker heeft gemaakt communicatie met onze zijde te hebben. Duizenden jaren terug werd niet gezegd communicatie met de geest, werd gezegd communicatie met de goden. Eventueel werd er gesproken, communicatie met de voorouders. Dit had te maken effectief met de structuur van de beuk. Ook hier ging men bijvoorbeeld een nacht doorbrengen onder de stam of beter gezegd tegen de stam, onder het bladerdak, op de wortels van de beuk, om zo in het woud tijdens de nacht, door de energie die de boom opwekte, inzicht te krijgen in spirituele zaken. Contact te krijgen met de goden, eventueel contact te krijgen met de voorouders. We zien ook veel in het verleden een samenspel tussen de werking enerzijds van eiken en anderzijds van beuken. Er zijn ogenblikken geweest dat men heel bewust deze in elkaars geburen ging aanleggen. Maar daar kom ik straks op terug.

Priesters of priesteressen die bijvoorbeeld geraadpleegd werden, trokken zich dikwijls terug onder de beuk om met de goden te praten en daarna na een nacht, of meerdere nachten, soms zelfs zeven nachten na elkaar, terug te komen in de leefgemeenschap en de mededeling van de goden door te geven.

Het is op deze wijze ook dat bijvoorbeeld in de oude tijd, wat u nu het gebruik van runen noemt, is ontstaan. U mag niet vergeten, er werd in die tijd niets op schrift gesteld als dusdanig. Er bestonden al communicatiemiddelen met wat we zouden zeggen een soort stokkenschrift maar dat was niet direct voor iedereen toegankelijk, dat zat ook afgesloten in de priesterlijke gemeenschap. Runen echter werden wel meer naar het volk toe gebruikt. En runen werden ook gebruikt om duidelijk te maken naar de medemens wat de goden hadden gezegd. Het is van de wisselwerking tussen de beuk – en ook hier weer wil ik het accent leggen dat voor beuken ook een afzonderlijke groepsgeest bestaat – dat zaken zich hebben kunnen ontwikkelen zoals het werken effectief met runen, maar ook gewoon met stenen, ook gewoon met stokjes en je zou zelfs kunnen zeggen dat in een verder verloop van tijd, degenen die gebruik maken van andere zaken tot voorspellen, daar hun oorsprong vinden.

Dus alles wat met gevoeligheid op het spiritueel gebied, inzicht en zeker – en dat was in het verleden nog meer als nu – een aanvoelen waar de gemeenschap naar toe evolueert, wat er te wachten staat, kwam vanuit de seances onder de beuken. U mag niet vergeten dat het vroeger heel belangrijk was voor de mens om te kunnen inschatten bijvoorbeeld of zij een vruchtbaar jaar gingen kennen, of de oogst goed ging zijn enzoverder. Zij hingen daarvan af om te overleven. Hetzelfde ten opzichte van andere gemeenschappen, of zij in vrede en harmonie konden leven, of er gevaar dreigde. Al deze zaken werden van onder de beuk als het ware geregeld.

 En een laatste en toch niet onbelangrijke aspect van de beuk was ook dat deze gebruikt werd bij mensen die – ook in die tijd al – psychische problemen hadden, stoornissen hadden in de psyché enzoverder. Je zou kunnen zeggen dat de priester en de priesteres, de druïde, in vele gevallen wanneer zij iemand hielpen onder een beuk, zij in deze tijd de moderne psychologen, psychiater zouden zijn, zonder gebruik makende van lichaamsoneigen stoffen Wat wel gebeurde, was dat men vanuit de beuk zelf, extracten maakte, men gebruikte in sommige gevallen bladeren, in andere gevallen soms wortel, soms schors om bepaalde zaken op te wekken. Sommige zaken kunnen, wanneer zij onder de juiste conditie en onder de juiste sfeer, moet ik erbij zeggen, gebruikt worden van de beuk, heel hallucinerend zijn. Nu raad ik u niet aan van dit in wezen zelf uit te proberen, dit is niet aan de orde. Wel is aan de orde dat je via een beuk voor uzelf gemakkelijker op geestelijk gebied evenwichten kunt vinden. Dat u wat geestelijke ontwikkeling voor uzelf aangaat een beuk een mogelijkheid inhoudt.

En dan kom ik om de beuk even af te sluiten tot nog een kleine kennis die toch niet onbelangrijk is, de vruchten van de beuk, de beukennoten zijn niet alleen eetbaar, maar ook zij hebben een invloed. U kunt bijvoorbeeld enkele, een tiental beukennoten, in een zakje steken en onder uw hoofdkussen leggen. Als u bijvoorbeeld met zenuwproblemen of psychische problemen kampt. De inwerking tussen de uitstraling van de beukennoten terwijl u slaapt en uw eigen lichaam kan hier evenwichten vinden. Ik geef u wel de raad van: ga zelf op zoek naar beukennoten, koop geen beukennoten in een consumptiemagazijn, want dan heb je meestal zaken die reeds een voorbehandeling gehad hebben waardoor de kracht in zekere mate al vernietigd is voordat  u het in handen krijgt. Dat is natuurlijk het nadeel van uw moderne tijd. Maar er zijn op aarde wel nog genoeg plaatsen, ook hier in Europa, waar je op zoek kunt gaan naar beukennoten, en zuivere beukennoten kunt vinden. Dit is wat de beuk aangaat.

En dan komen we aan een derde boom die ook in deze reeks niet onbelangrijk is. En dat is de berk. De berk is eigenlijk de boom van de levenskracht. In die zin, hij is door de eeuwen heen steeds degene geweest die de grond heeft vruchtbaar gemaakt. Hij is steeds degene geweest die ervoor zorgde dat een beuk en een eik zich konden nestelen, konden ontwikkelen. Zonder de berkenfamilie had je nooit de andere bomen gehad. En dat is iets dat niet onbelangrijk is. Het is werkelijk een pionier op allerlei terreinen. En dat wil zeggen dat voor de mens die zoekt naar ontwikkeling, naar vernieuwing, die ook zoekt naar een stoffelijke kracht, deze via de berk gemakkelijk kan bereiken. Wanneer je nieuwe wegen wilt bewandelen, totaal onontgonnen gebieden, is de berk voor u een pionier en een wegwijzer.

Ook hier zitten we met een enorme groepsgeest. Een groepsgeest die gedurende – en ik durf bijna zeggen sinds het bestaan van de aarde, over grote delen van de aarde er steeds heeft voor gezorgd dat cyclus na cyclus nieuwe boompjes ontwikkelden, over de ganse wereld om het zo te omschrijven.

Dat houdt in dat de kennis die aanwezig is, de basiskennis, de kennis van het leven, de kracht die het leven stuurt, dat deze terug te vinden is bij deze groepsgeest. De boom, wanneer hij enkele jaren oud is – en dat zullen de meesten onder u wel weten – ontwikkelt een sap dat voor de mens zeer versterkend is. Wanneer u de moeite doet in het voorjaar een tak te openen en daar een fles of een busje aan te hangen, dan heb je op heel korte tijd heel gemakkelijk enkele centiliters berkensap, zuiver sap. Dat sap op zich is eigenlijk al voor de mens te sterk. Maar het kan gebruikt worden, zeker wanneer een mens in de stof direct een soort shock nodig heeft aan energie. Maar dat is bijzaak.

De hoofdzaak is dat de berk u enorm veel ook aan inzichten kan geven, kan bijbrengen. De berk kan in vele gevallen er ook voor zorgen dat er niet alleen stoffelijk maar ook geestelijk een zuivering plaats heeft en een soort curettage ontstaat waardoor er nieuwe mogelijkheden, nieuwe evoluties zich kunnen ontwikkelen. Berken kent u gemakkelijker waarschijnlijk omdat u deze overal nogal heel gemakkelijk als pioniersboom tussen zelfs stenen enzoverder ziet oprijzen. Maar dit wil niet zeggen dat hij minderwaardig is, integendeel. Ook zijn afgifte, want er is normaal gesproken zeer veel berkenstuifmeel in de lucht, is een belangrijk element om voor de aarde, de atmosfeer in harmonie te houden. Oh, ik weet het veel mensen zijn op het ogenblik zo ver van de natuur verwijderd zijn dat zij allergisch zogezegd reageren op deze zaken. Daar moet van gezegd worden dat dit meestal psychologisch en zeer weinig fysiek is. Ze hebben wel de fysieke reacties, maar het ontstaat doordat men dit is aangepraat; zeker bij de jongere generatie. In de oudheid heeft men nooit allergie voor berkenstuifmeel gekend. Maar goed. Dit is maar een kleine tip die ik u geef die bruikbaar is voor degenen die er iets mee zijn.

Nu kom ik nog even tot een ander aspect. Ik heb die bomen aangehaald die voor u interessant kunnen zijn. Maar het wordt nog interessanter wanneer u deze bomen samen krijgt. Wanneer deze bomen bijvoorbeeld in een driehoeksverhouding staan. Dan krijgt u een uitwisseling van de kracht van deze bomen. Daarom – en dit is misschien een kleine tip naar degenen die kunnen beschikken over een tuin, die iets of wat oppervlakte heeft – is het geraadzaam van zowel een beuk, een eik als een berk steeds in uw geburen te hebben. Wanneer zij in elkaars geburen staan vormen zij één energiefront. En u kunt begrijpen wat dat kan veroorzaken. Wanneer je dit kent en je kunt u plaatsen in de kern van de driehoek tussen de beuk, de eik en de berk, dan krijgt u een enorm krachtig energieveld. Lieve mensen ik weet niet of u het weet, maar dit gebouw staat in zo’n energieveld. Je hebt hier heel kortbij eik, beuk en berk, zelfs verschillende in verschillende kruisvormen. Met als gevolg dat we hier deze energie als het ware kunnen gebruiken. Maar u kunt dit ook wanneer u zelf over een lapje grond kunt beschikken en wanneer u daar niet kunt over beschikken maar u kunt in de natuur gaan en u vindt een plaats waar u deze bomen in elkaars nabijheid vindt; en nabijheid wil niet zeggen dat ze op enkele meters van elkaar moeten staan, er mag gerust 100 meter tussen zitten, dat is niet erg, maar het veld wordt wel opgebouwd. De wisselwerking tussen de drie bomen is zeer sterk. Wanneer je dan bijvoorbeeld voor uzelf iets wil bereiken, dan kan je in het krachtpunt –  je trekt gewoon de lijnen tussen de bomen naar elkaar en je ziet waar ongeveer het centrum ligt van die lijnen – wel daar kun je heel rustig gaan zitten mediteren. U stelt zich in op deze energieën en u kunt op dat moment werkelijk doordrongen worden zowel van de kennis van de groepsgeest van de drie bomen maar ook door de energieën. Dat wil zeggen als er hier onder u zijn die graag met mensen werken, of het nu is energie doorgeven of met mensen praten en ze zo helpen, of dat het is van bijvoorbeeld kaarten lezen of andere zaken, maakt niet uit. Zelfs wanneer iemand zou zeggen: ja, kijk ik moet de mensen masseren of ik moet dit of dat, alles maar ook alles wat te maken heeft met de wisselwerking van mens tot mens kan veel krachtiger wanneer u vanuit zulk punt vertrekt, wanneer u voor uzelf daar uw eigen aura, uw eigen energieveld oplaadt. Dan krijg je niet alleen dat uw fijnstoffelijk lichaam, uw aura veel krachtiger gaat zijn – en voor diegene die wat helderziende is gaat opmerken dat er een veel sterkere straling vanuit gaat – maar ook dat elke cel van uw lichaam in potentie een beetje gaat verhogen, krachtiger wordt. Je zou bijna kunnen zeggen dat de kernstof van de cel iets actiever wordt daardoor, waardoor je naar anderen toe dit kan doorgeven en daardoor voor de ander een betekenis kunt hebben naar evenwichtig denken, gezonder leven, evenwichtiger zijn in het stoffelijk lichaam enzoverder.

Zo, ik heb hier nu op het ogenblik, toch voor deze streken hier, u de kennis gegeven van drie zeer belangrijke bomen. Dus u ziet de bomen betekenen meer dan alleen een beetje de lucht zuiveren of hout produceren. Wanneer u daar juist mee omgaat dan opent u voor uzelf poorten tot een veel groter kennis en mogelijkheid dan wat u tot hiertoe gehad hebt.

Ik ga het hierbij laten, ik zou nog verder kunnen praten over andere bomen, die ook hun waarde hebben. Laat ons dit houden tot een volgende les. En wanneer u er nu de moeite voor wilt doen van dit uit te proberen, contact te leggen, zo goed met de eik, de beuk en de berk, dan hebt u al een heel goede aanzet. Probeer deze oefeningen te doen. Het is niet moeilijk. In deze moderne tijd zijn jullie mensen die allemaal redelijk veel vrije tijd hebben en die allemaal redelijk veel mogelijkheid tot verplaatsing hebben. Dus ik denk dat ieder in zijn eigen woonomgeving wel de mogelijkheid vindt om een park of een bos te vinden waar je deze bomen aantreft. Ik zeg niet dat je nu moet buiten lopen en gaan zoeken, maar wanneer dat je anders in uw vrije tijd even gewoon zou gaan wandelen of gaan winkelen, neem dan even de moeite om deze les op te nemen en naar een eik te gaan, een beuk te gaan, en ook de berk. En probeer dit aan te voelen. Probeer er gewoon eens mee te praten in uw gedachten. U moet niet tegen een boom luidop staan praten, want dan is de kans groot dat er iemand anders passeert, dat men iets anders met u doet dan u verwacht. Maar gewoon in gedachte een wisselwerking te voeren met deze bomen, u in te stellen op de groepsgeest van deze bomen. En dan zult u, als u deze moeite neemt om dit uit te voeren, tot de vaststelling komen dat elk van de drie bomen een eigen gevoel bij u opwekt.

U zult, en dat geldt voor ieder van de aanwezigen hier, kunnen vaststellen dat er plots er erkenningen zijn bij u van zaken die u van uzelf niet wist. Deze erkenningen zullen te maken hebben met de koppeling naar de groepsgeest. U mag niet vergeten, u hebt in vorige levens ook meerdere ervaringen opgedaan. Door deze oefening te gaan doen, gaat u, zonder dat u daarbij moet specifiek stilstaan maar spontaan doen, oude kennis, oude mogelijkheden naar boven brengen. Dit is op deze moment aan de orde. Zeker nu we binnen een dag of zeven de zonnewende hebben. Wanneer je dit tussen nu en de zonnewende kunt doen, krijg je de mogelijkheid om op enkele dagen tijd voor uzelf meer wijsheid en kennis te vergaren dan dat u bij wijze van spreken de laatste jaren hebt kunnen samen krijgen. En dit hangt samen met de zon. We staan voor het punt van de zonnekering, maar dat houdt veel meer in dan alleen maar, het is de langste dag. Op een bepaald moment van de zonnekering krijg je dat er in de kosmos een stilstand ontstaat. Oh, die duurt niet lang. Maar in die stilstand kan alles bevestigd worden wat in ontwikkeling is. In die stilstand wordt als het ware de push gegeven tot de vernieuwing, tot de nieuwe ontwikkeling. En dan moet je het zo bekijken dat we ongeveer een drietal maancycli, maximaal vier maancycli hebben die het ganse plaatje versterken. Dat wil zeggen, wanneer u met hetgeen wat deze avond aan u is medegedeeld gaat werken, dat ieder van u nieuwe mogelijkheden voor zichzelf kan ontwikkelen en deze op de avond van de zonnewende kan bevestigd zien, waardoor er een versnelde geestelijke ontwikkeling voor ieder van u in mogelijk is.

Dus, mijn beste broeders en zusters, ik geef jullie de raad van neem de moeite om deze kleine oefeningen uit te voeren. En dan zal u zien, dan behoort u samen met de vele anderen tot de groepen die redelijk goed voorbereid zijn om de veranderingen, die moeder aarde in petto heeft, te doorstaan en om niet als het ware meegesleurd te worden in de vernieuwing. De vernieuwing die voor de aarde uiteraard zeer positief is, maar die de mens meestal niet zo positief opvat, omdat veel van de vaste waarden die je kent onderuitgehaald worden, de zekerheden verdwijnen. En de natuur begint terug meer sturing te geven. En dat is natuurlijk niet aangenaam wanneer je in een maatschappij leeft waar alles volgens de maatschappelijke regeltjes zou moeten lopen. Maar ja, de aarde trekt zich daar niets van aan. En de verandering, de omzettingen zijn bezig. En ik denk niet dat ik hier iets vertel dat u verbaast, want als u rondom u kijkt wat er op aarde op het ogenblik aan het gebeuren is, van aardwerkingen, elementalen die volop bezig zijn, lucht, water, vuur, aarde. En dit is nog maar een begin. Dan weet u dat met hetgeen wat wij u hier brengen, je de mogelijkheden hebt om in harmonie met deze aarde een toekomst uit te bouwen die waardevol, evenwichtig en vooral voor uw geest zeer bewustwordingsvol is. Dat is toch denk ik het belangrijkste dat wij vanuit onze zijde voor u kunnen doen. Maar u moet zelf de koe bij de horens vatten.

Deel 2

De groepsgeest van de bomen; elke soort boom heeft een eigen groepsgeest. Is er ook een groepsgeest voor de eik, beuk en berk samen omdat zij altijd samen worden genoemd?

Kijk elke boom heeft zijn eigen groepsgeest. Wanneer we kosmisch gezien verder kijken dan zien we dat alle bomen gezamenlijk ook beschikken over een overkoepelden groepsgeest en wanneer je dan verder gaat kijken, nog meerdere overkoepelingen. Maar ik zou aan de hand van de cursus die ze jullie op het ogenblik geven, mij beperken tot de groepsgeest per aangereikt geheel. Dat wil zeggen voor vanavond was dat, als ik het goed voorheb, de eik, beuk en berk. Maar ik vrees dat je naar de toekomst toe nog aardig wat ander delen van de natuur zult moeten aanleren om mee te werken en om te gaan. Dus maak je nog geen zorgen, u zult nog genoeg met groepsgeesten te doen krijgen.

Als je de oefening van je in verbinding te stellen met een boom doet, moet je dan een vraag stellen om bijvoorbeeld kennis te verkrijgen of is mediteren genoeg?

Kijk, wanneer u iemand op straat tegenkomt die u niet goed kent, dan stelt u zich ook voor. Wanneer u de moeite neemt van naar een eik toe te stappen en daar mee te communiceren dan doet u dit in gedachten. En dan is het toch geraadzaam, zou ik zeggen, dat u dit op een wijze doet, dat u zich voorstelt en uitwisselt wat eigenlijk jouw bedoeling is. Ik vind dit een vorm van elementaire harmonie, beleefdheid wil ik niet zeggen, want dat is hier niet aan de orde, maar wel van harmonie tussen u en een ander levend wezen.

Is drie kleine boompjes planten oké om de energetische werking van de drie-eenheid (beuk, berk en eik) te verkrijgen en te ervaren.

Och, als u dan binnen een tweehonderdtal jaar terugkomt op deze plaats, zeker. Ja. Kijk eens hier, u kunt natuurlijk en dat is zeker niet slecht naar de toekomst toe en voor de komende generaties zoiets aanplanten als u ruimte genoeg hebt. En als u daar een beetje zeker van kunt zijn dat dit toch een aantal jaren blijft staan. Maar neem mij nu niet kwalijk, wanneer u een baby hebt, verwacht u toch ook niet dat deze aan de universiteit gaat doceren. Dat heeft ook zijn tijd nodig om van baby te ontwikkelen tot volwassene en de kennis op te doen. Nu wanneer u een kleine eik, een kleine beuk en een kleine berk aanplant, dan is dit heel mooi, maar u moet het wel de tijd geven om tot ontwikkeling te komen. Het is niet zo dat u direct dan binnen deze krachtlijnen zit. Wat misschien wel kan is, dat wanneer u dit doet, dat u zelf u instelt op deze groepsgeesten en als dusdanig dus een wisselwerking creëert. Maar aan de hand van de les die hier door mijn dierbare collega gegeven is, zou ik jullie toch de raad geven van zoek een, of zoek drie bomen die al een ouderdom hebben, die er toch tenminste al enkele tientallen jaren staan; en voor een eik, en voor een beuk, toch liefst nog langer als het enigszins kan.

Wat betekent het dat de eik zichzelf plant in je tuin?

Ja, dat kan betekenen dat een vogel daar een eikel heeft laten vallen. Of dat via de wind daar iets gebeurd is. Maar wat betekent het in wezen. Als een eik in uw tuin zich kan ontwikkelen dan is dit een zeer positief punt. Dat wil ook zeggen, waar de eik zich gaat ontwikkelen dat de plaats waar hij zich ontwikkelt meestal een zeer harmonische plaats is, dus weinig grondstoornissen kent. U zult geen eikenboom zich zien goed ontwikkelen op een plaats waar bijvoorbeeld het aardmagnetisch veld afwijkt of gestoord is. Dus wanneer u in uw tuin effectief een eik ziet ontwikkelen en het is enigszins mogelijk, zonder dat u oorlog krijgt met uw gebuur, laat die boom daar rustig zijn gang gaan. Het is een aanduiding van een zeer positieve omgeving.

Is er een verschil in de energetische werking tussen een uit zichzelf geplante boom en een die de mens heeft geplant?

Kijk als de mens een boom plant, dan denkt hij dat hij die boom gaat zetten op de plaats die hij veronderstelt dat het beste is voor die boom. En wat zien we dan dikwijls. Dat een boom het echt niet goed doet. Een mens, als hij gevoelig is – en sommigen zijn dat – kan een boom plaatsen op de juiste plaats, wanneer hij zijn intuïtie en zijn gevoeligheid gebruikt. Maar in uw cultuur en maatschappij is dit in vele gevallen ver zoek en wordt een boom geplaatst volgens de voorschriften. Op zoveel meter van daar, op zoveel meter van daar en de gebuur mag niet dit en die mag niet dat. Sorry, lieve vrienden, maar zo werkt de natuur niet. Wanneer de natuur een boom uit zichzelf laat ontwikkelen, dan is dat op de juiste plaats en dan heeft de mens in feite zich daar niet met te bemoeien. Maar ja, wanneer dat we de laatste jaren zien dan bemoeit de mens zich overal mee en denkt hij dat hij het veel beter kent en weet. Wanneer een eik nu toevallig op een erfscheiding groeit, tja dan vindt de mens dat dat niet kan. Hij zou beter even nadenken en blij zijn dat die eik daar wil groeien. Want dat betekent dat die erfscheiding een heel positief grondeffect heeft. Maar ja, die boom staat verkeerd hé, dus moet die eruit. Met alle gevolgen van dien. Dus op uw vraag antwoorden, is een boom die uit zichzelf ergens ontwikkeld, zit juist. Een boom die geplant wordt kan wanneer degene die de boom plant voldoende in harmonie is met de aarde, met de groepsgeest van de boom, hem toevallig op de juiste plaats zetten, wat niet altijd zo is.

Tot nu toe is er benadrukt een rustige omgeving te zoeken. Is een park in de buurt op een rustig tijdstip nu ook goed?

Kijk een rustige omgeving, daar bedoelen we mee dat je, wanneer je naar een boom toegaat en dat wanneer het in een redelijk groot park is, kan dat best. Dat wanneer je tracht contact te leggen met de boom, dat je niet gestoord wordt. Dat er niet allerlei elementen zijn die u steeds weer afleiden. We beseffen best dat in streken zoals deze hier het niet evident is nog grote bosgebieden te treffen, waar dan ook niemand komt en waar bomen zomaar kunnen ontwikkelen. Ze zijn er nog wel maar het zal een zoektocht zijn. Wat we wel weten en ook hier in de omgeving dat er nog aardig wat oude bomen staan in parken die hiervoor bruikbaar zijn. En effectief wanneer je de boom kunt benaderen op een moment dat je er alleen mee bent, is dit zeker een meegenomen positief effect.

We hebben gehoord dat puur berkensap nuttig kan zijn om een soort shock te creëren, maar dat dit eigenlijk te krachtig is voor ons. Is er een manier om dit zuivere berkensap voor ons heilzaam te maken bijvoorbeeld om energieker te worden? Kan men dat sap heel het jaar door gebruiken? Is de helende werking ervan niet verstoord door de verontreiniging?

Wat het laatste aangaat kan ik zeggen dat de berk een zeer sterke boom is die zich door de tijd heen steeds weer heeft kunnen aanpassen. En in de meeste gevallen buiten in extreme omstandigheden zal het berkensap wel degelijk bruikbaar zal zijn. Nu ik zou persoonlijk, dat is dan ook weer mijn mening daarover, en die wordt wel gedragen door meerderen aan onze zijde, het berkensap bijvoorbeeld verdunnen op 1/10. Dat je dus één soeplepel berkensap op 10 soeplepels water neemt, liefst dan zuiver bronwater. Dan krijg je al een zeer goed effect. Wanneer je echter een maximale reactie wilt hebben van berkensap, buiten dat je het zuiver neemt, kun je het in omgekeerde zin doen. U kunt het gaan verdunnen, homeopathisch. En dan krijg je ook een zeer sterke inwerking. En dan zou ik zeggen dat de beste werkingen zullen liggen voor de meeste mensen in een D6 formule tot maximaal een D12 formule. En dan hoor ik weer anderen zeggen, ja maar dan heb je niets meer van dat sap over. Bullshit. Je hebt wel degelijk de inwerking en de reactie van het sap op het lichaam, maar dan gaat het via de meer fijnstoffelijke weg. Wanneer je het puur stoffelijk wilt houden, zou ik zeggen 1 op 10. Zo, nu heb ik ook nog een beetje kunnen verklaren vanuit mijn vorig bestaan.

Zijn er behalve deze oefeningen nog andere suggesties om ons voor te bereiden op de zomerzonnewende?

Nou lieve mensen als je het mij vraagt, ik dacht dat je al genoeg opdrachten gekregen had. Maar als je wilt, kan ik jullie nog een ganse resem bijgeven hoor. Is geen probleem, maar ik vrees dat je dan wel in de knoei komt. Nee. Kijk, wanneer je echt probeert het goed te doen wat hier vanavond is gebracht, dan zul je al serieus uw handen vol hebben. Niet zo evident hoor, het juist te doen, deze oefeningen. Dus ik zou zeggen voor deze les, wees blij dat je maar drie bomen hebt gekregen. En dat uw leraar in het eerste deel nog rekening heeft gehouden dat je nog andere taken in het leven hebt dan alleen maar met die bomen bezig te zijn. Ik denk als je dit in de komende week goed uitvoert, dat je er voldoende werk mee zult hebben en dat je blij zult zijn dat ik niet gezegd heb, maar ik ken nog een paar andere oefeningetjes die ook handig zijn.

Kijk, naar de zonnewende toe zal ik het volgende zeggen. Vanuit die oefeningen, bereid u voor op de vernieuwing die de aarde aan het doorvoeren is. Een vernieuwing die waarschijnlijk voor jullie in de komende zes maanden na de zonnewende nogal eens extreem zich zou kunnen formuleren. Bereid er u op voor. En als u daarop voorbereid bent, dan gaat u daar weinig of geen last van hebben. Maar u gaat werk genoeg hebben, dat kan ik u wel garanderen. Dus hou het maar bij deze drie voorlopig. U zult er uw handen aan vol hebben.

Goed. Kijk hier, jullie wilden veel werk. Nee, wees gerust ik ga jullie geen vragen bijgeven. Maar ik denk dat de vraag die gesteld is, eigenlijk in de toekomst zich zal achterhalen. Dat je waarschijnlijk in de toekomst een beetje gaat boos zijn op de aarde dat er zoveel werk ontstaat. Maar ja, je hebt het gevraagd en dan moet je nu niet meer klagen.

Nee kijk, jullie hebt het grote voordeel van deel te hebben aan de vernieuwing. Dat is eigenlijk een privilege. Veel mensen beseffen dat niet, maar juist door deze vernieuwing, krijg je ook als mens en dan zeker uw geest, een meerwaarde en kun je veel sneller geestelijk ook evolueren. En hetgeen wat mijn collega in het eerste gedeelte u heeft willen bijbrengen, is in feite een kennis die je ook al hebt, die in u aanwezig is, die hij opfrist om u zo in staat te stellen om echt voorbereid te zijn op de wijzigingen die overal zich voltrekken. En zeker de jongsten onder u gaan in de loop der jaren daar aardig nog wat mee kunnen uitvoeren. Zaken die op dit ogenblik voor jullie als ondenkbaar zijn, niet voorstelbaar, dat kan niet meer in deze maatschappij, zullen tussen dit en een korte tijd van jaren normaal worden, zelfs noodzakelijk worden. Kijk, u hebt zich ook nooit kunnen voorstellen, of beter gezegd de mens van honderd jaar geleden, heeft ook zich nooit kunnen voorstellen hoe honderd jaar later de maatschappij zou zijn. De mens van duizenden jaren terug heeft nooit kunnen inschatten hoe de mens van nu leeft. Dat was voor deze mensen onvoorstelbaar, dat u in disharmonie zou geleefd en gehandeld hebben met uw eigen planeet. Dat u uw eigen planeet eigenlijk bijna in de vernietiging hebt gebracht. Dat was niet denkbaar. Toch zijn die zaken gebeurd. Nu het omgekeerde staat te gebeuren. Maar dat is dan weer voor de huidige mens niet denkbaar omdat die de laatste vijftig jaar zo is geëvolueerd dat hij zo een waanidee heeft gekregen van zichzelf, dat hij alles kan, alles beheerst en alle mogelijkheden heeft. Hij heeft zelfs het waanidee dat hij het super intellect in de kosmos is, niet beseffende dat hij eigenlijk maar, neem mij niet kwalijk de uitdrukking, een van de meest primitieve ontwikkelingen is die de kosmos kent. Maar goed. De idee is alles en daar gaat men voor. Goed. We staan of we zitten beter gezegd in deze veranderingen. Dus u hebt daar het voordeel van dat u de kennis hebt en dat u deze kunt gebruiken.

Wat de zonnewende van deze zomer aangaat, deze zal waarschijnlijk een zeer krachtige impact hebben op heel veel structuren. Daarmee wil ik zeggen, lieve vrienden, dat voor de zonnewende en na de zonnewende er veel vaste waarden weer onderuit zullen zijn.

En ik denk ook, als je dit in jullie Europa van nu bekijkt, dat het voor veel Europeanen er slecht uitziet. En dat dat een zeer snelle ziekte gaat zijn die Europa in vele vormen zal ondermijnen. Dat is een goede zaak hoor. Want de ganse evolutie zoals ze nu is, zit op een totaal verkeerd spoor. Daarmee bedoel ik dat alle harmonie tussen de mensen kapot gemaakt wordt op dit moment, dat door allerlei belangen de disharmonie in deze regio een top heeft gehaald. Daardoor staan we voor het feit dat dit moet omgekeerd worden. En dit zal waarschijnlijk zijn aanvang kennen met de zonnewende. Waarom? Omdat – en dat mag je wel weten – door de Wessac-invloeden, deze zonnewende een extra dimensie krijgt. Er is zo een verspreiding van partikels, dat nu ook de zon, uw levensplaneet als het ware – want valt die weg dan heb je hier ook gedaan op aarde –  die zon is zo sterk gaan reageren tussen de Wessac en de zonnewende,  dat deze – en dat is toch heel merkwaardig in de kosmos – uw zon heeft delen van zichzelf afgestoten. Dat gebeurt zeer zelden. Dit is naar mijn kennis ongeveer meer dan 1200 jaar geleden dat de zon dit nog gedaan heeft. Dus het afstoten van eigen vaste materie. Dit is de laatste weken verschillende malen in zeer sterke mate gebeurd. Dit houdt in dat, zo goed in uw atmosfeer van de aarde, er partikels komen die er eigenlijk niet thuishoren, met alle gevolgen van dien. De ganse erupties die plaats hebben gehad – en dan denk ik hier stoffelijk – hebben tot gevolg, dat enorme onevenwichten gecreëerd worden, onevenwichten voor de mens. Maar eigenaardig genoeg en denk niet dat ik mij tegenspreek, ik zeg het heel bewust, het creëert voor de aarde en ook andere planeten enorme evenwichten. Maar voor die kleine mens die hier rondloopt, is de spanning te groot en creëert het onevenwichten. Niet alleen op mentaal gebied, maar ook voor zeer velen op stoffelijk gebied. Met als gevolg dat je in de toekomst nog veel zotte zaken, zult zien gebeuren. Houdt daar rekening mee. Op dit moment is de zon nog niet klaar. Dat wil zeggen dat we nog een aantal dagen gaan hebben dat daar aardig wat gebeurt in de zon. Het moment van de zonnewende is een stilvallen. Ook voor de mens niet begrijpelijk hoe dat in mekaar zit. En je moet daar niet over wakker liggen of druk maken. Neem gewoon aan wat we hier zeggen. Op het moment van de zonnewende voor de aarde krijg je een wisselwerking dat al die zaken ineens enkele fracties stilstaan. Dat er niets gebeurt. Dat is het moment van de kracht. Als u daar goed op voorbereid, zoals men u heeft aangeraden, dan gaat dat moment ook voor u een zeer sterke impact hebben. Zo sterk dat het u de mogelijkheid zal geven van wat er naar de toekomst gebeurt op een juiste wijze te verwerken en mee om te gaan. Dat is het belangrijkste van hetgeen wat gaat gebeuren.

We zullen dan waarschijnlijk, waarschijnlijk, na de zonnewende, aardige reacties of toch voor u aardige reacties van de aarde nog zien. Dat kan nog wel wat problemen meebrengen. Wees erop voorbereid, dat is alles. En wees daarin heel soepel van gedrag. Tracht u niet vast te houden aan hetgeen van wat jij denkt dat het zou moeten zijn. Anders ben je gezien. Dat gaat toch niet. Dan zit je eigenlijk in drijfzand en dan doe je de stommiteit van te gaan spartelen en doen, terwijl je beter, wanneer je voelt dat je in drijfzand zit, dat je u gewoon rustig houdt, plat ligt en dan drijft het zand of dan draagt het drijfzand u zonder verdere problemen en dan kom je er wel. Wanneer u zich er tegen verzet en niet mee akkoord gaat dan trekt het u naar onder. Dat is eigenlijk de beste vergelijking die ik u kan geven. Dus dat was nu nog een klein toemaatje van mij, houd daar rekening mee, op alle gebieden en dan ga je een rustige voor u een aanvaardbare periode in.

Meditatie: In het krachtveld van de bomen

En dan zou ik nu graag met jullie de avond afronden met een meditatie. En ik zou in die meditatie het beeld willen gebruiken van uw les.

Zet u heel rustig en ontspannen. U hebt het grote voordeel dat u hier rondom u effectief een eik hebt staan, u hebt verschillende berken staan, u hebt verschillende beuken staan. Dus alles is hier aanwezig. Denk nu even niet in een cirkel. Doe dat even niet. Maar zie jullie in de kern zitten van energielijnen die deze bomen met elkaar verbinden. En daar mag je uw eigen fantasie gebruiken. Je mag er zelf een eigen kleur aan verbinden van die energielijnen, een kleur die voor u het meest harmonische is. Voor sommigen zal dit groen zijn, voor anderen zal dit paars of blauw zijn, voor anderen is het misschien wat goudachtig, wat witachtig. Neem de kleur die u voelt, die met u het meest harmonische is.

En dan tracht u het beeld op te bouwen dat vanuit de krachtlijnen, die de bomen met elkaar verbinden er als het ware een piramide van energie naar boven toegaat. Dat als het ware een piramidale vorm boven ons hebt. Ook hierin vul je maar de kleur in die voor u het meest aanspreekt, het meest waardevol is. En deze piramide is de krachtbron. Vanuit de kosmos als dusdanig valt daarin de groepsenergie. Dat wil zeggen de energie die eigen is aan de groepsgeest. Enerzijds van de eik, anderzijds van uw beuk, van uw berk. En deze komt samen op het snijpunt van de piramide en vormt daar een krachtig energievol centrum.

Het is als het ware of daar ontstaat een bol van energie. Deze bol van energie, daar fixeert u zich op. U richt uw gedachten daarop. En wat merkt u? Dat u in dit energiebeeld, in deze bol alle mogelijke zaken ziet gebeuren. Deze bol is de weergave van de oneindig grote kennis die deze natuurgeesten, deze groepsgeesten door de tijd heen hier op aarde hebben vergaard. Dit overstijgt al het stoffelijke. Dit overstijgt ook het fijnstoffelijke. Hier krijg je puur voor uzelf een geestelijk draagvlak. In die bol, in deze kracht, daar kan u de voor u belangrijke zaken in neerleggen. Daar kan u een wisselwerking voor uzelf, op dit moment maken. U kunt daar als het ware levensbelangrijke vragen in projecteren. En u zult zien dat er een beweging ontstaat in de bol, een beweging, een werking ontstaat. Ieder voor zich zal zijn eigen beeld hebben. Ieder voor zich zal in die bol zijn eigen waarde terug kunnen vinden. Stel er u voor open en laat onbevangen de antwoorden vanuit deze krachtbol, deze energie op u toekomen. Laat die gewoon in uw fijnstoffelijk, stoffelijk geheel vloeien. Neem deze antwoorden, deze energieën en misschien zijn ze voor sommigen niet zo duidelijk, maar is het voor sommigen meer een kleurenspeling, maakt niet uit, neem het in u op. Het is een harmonie. Het is een contact dat u sluit met deze verenigde krachten. Neem dat gevoelen in u. Leg het vast in uw fijnstoffelijke organen. En dan hebt u een eerste sleutel in u vastgelegd om zelfstandig, vanuit dit beeld, vanuit dit kader, de werking en de wisselwerking met deze delen van de natuur te leren, te leren erkennen, te leren mee omgaan, te leren met in harmonie zijn.

Dat laatste, de harmonie tussen deze energieën en uzelf is het meest belangrijke. Want wanneer u daarmee in harmonie zijt, dan bent u ook al met een groot deel van de aarde rondom u, de aarde die uw leefmilieu is, in evenwicht, in harmonie. En kunt u veel zaken, juist door dat evenwicht, voorvoelen. Kunt u juist door dat de juiste beslissingen nemen, de juiste handelingen uitvoeren, op het juiste moment, op de juiste plaats aanwezig zijn. Neem dit beeld van deze piramide van kracht, opgebouwd door de natuur, opgebouwd door drie krachtige fundamenten van de aardse natuur en de bol die de bevestiging is van deze energieën en de uitstraling heeft van de energieën in u op. Veranker dit beeld als het ware in de kern van uw wezen. Leg het vast in uw ziel, zodat je het in de komende tijd steeds weer opnieuw kunt opbouwen, oproepen en er mee werken. Ervoor zorgen dat je voor de anderen ook steeds weer de hand zijt die de hulp geeft, de hand zijt die reikt. De hand zijt die op het juiste ogenblik de juiste beslissing kan nemen. De eenheid met deze kracht is voor jullie de sleutel van een evenwichtige evolutie in de toekomst. En ieder voor zich zal dit op zijn eigenste wijze kunnen volvoeren. Ieder voor zich zal zijn eigen kleur herkennen zodat deze in het licht de baken is die kan gevolgd worden. Want we zijn zo verscheiden van mekaar en toch zijn we een met mekaar. Maar het is de verscheidenheid die maakt dat we hier een speling krijgen van alle variaties van het licht. En juist dat is de sterkte van de groep. De verschillen die toch een eenheid vormen. De verschillen die samen een enorme kracht vormen. Want de ene is het gele licht, de andere is het paars, purper, blauw, en weer voor de ander is het groen enzoverder. De kleuren komen aan bod. Zij vullen zich in. Maar alle kleuren tezamen vormen één groot geheel en is uiteindelijk de universele lichtkracht waar alles in aanwezig is. En dat is het grote voordeel van deze groep. In deze groep is alles aanwezig, alle krachten, alle partikels van het licht. En dat vormt, ook naar de toekomst toe, de enorme kracht van allen die hier aanwezig zijn. En dan zou ik nu zeggen, laat rustig nu het beeld uitdeinen. Laat rustig de piramide opgaan in het geheel van de kosmos. De kracht is in u neergelegd. Kom rustig tot uzelf beseffende nu uw deelgenootschap. Wees één. En de kracht van de drie is bevestigd. De kracht van de eik, de beuk en de berk is uw deelgenoot. U hebt nieuwe vrienden op uw pad ontmoet. Vrienden die door de eeuwen heen een spirituele kracht en waarheid hebben opgebouwd die u in de komende tijd kan helpen steeds weer en steeds opnieuw het juiste pad, het pad van het licht te bewandelen.

Zo lieve vrienden ik heb geprobeerd u even te beroeren via deze kracht. En voor zover ik het bij ieder van u kan nagaan is het redelijk goed gelukt. Dan rest er mij alleen maar jullie te bedanken voor jullie inzet, voor jullie medewerking. Want we hebben de kracht die jij hier ervaren hebt ook even gebruikt om andere zaken op een juist spoor te zetten. Daarom dat ik u zeg: we zijn u dankbaar. Uzelf zult in de komende dagen van hetgeen wat door u is gegaan de vruchten kunnen plukken. Maar doe het rustig aan. Laat het gewoon rustig in u werken. En u zult er het meeste voordeel uit willen halen. U zult in de komende dagen waarschijnlijk in redelijk wat zaken een ander inzicht krijgen. Houd er rekening mee en werkt ermee. En dan hebt u een echte goede voorbereiding op de zonnewende, waarvan we dit jaar toch kunnen zeggen dat zij ook zeer krachtig zal zijn naar impact op alles wat dat op aarde aanwezig is.