Klank en geluid

26 maart 2013

Als ik het goed voor heb, heeft de broeder in de vorige bijeenkomst ( Klank en taal – 26 februari 2013 ) het vooral gehad over klanken die door de mens worden uitgesproken. Ik zou vanavond graag met jullie het hebben over klank en geluid dat niet zijn oorsprong in de menselijke stem vindt of wat we zouden kunnen zeggen: de invloed van klanken op de mens in zijn bestaan. En om goed te begrijpen wat dit inhoud, moeten we eigenlijk teruggaan naar het begin van de mensheid hier op deze aarde.
De eerste klanken die of ik zou beter zeggen geluiden, die een enorme invloed, impact hebben gehad, op het menselijk denken, op het menselijk zijn, dat waren in de eerste plaats, de donder, omdat dit iets was dat voor de primitieve, eerste menselijke bewoners van deze aarde, niet direct te plaatsen was. En de tweede grote invloed van geluid, of klank, zoals je het wilt noemen, was het dreunen van de dieren.
Wanneer u nu een van uw grootste dieren ergens in het wild nog hoort lopen, of stappen, dan staat u daar niet van verbaasd. Omdat deze grote dieren zoals een olifant of een neushoorn – dat zijn eigenlijk maar heel kleine diertjes – ten opzichte van de bewoning die de aarde kende, toen de eerste mensen hier op aarde, tot ontwikkeling kwamen. En u kunt u voorstellen dat wanneer één stap van zo een groot dier – en dan kon je de mens bekijken in een zelfde verhouding als dat jij nu naar een mier kijkt – kun je voorstellen dat een stap, een enorme dreun was, een enorm geluid maakte voor deze mensen. En dus voor hen ook een directe schrikreactie opriep.
Het is vanuit die periode dat de mens langzaam maar zeker is leren omgaan met geluid, met klanken. Toen konden we nog eigenlijk niet spreken van klanken maar kom, het kind moet een naam hebben. Wanneer we dan enkele duizenden jaren verder zijn, want ja, deze evolutie gaat over vele duizenden jaren. Het is niet zo dat deze evolutie even op een paar generaties voltrokken was, zeker niet, dan krijgen we dat de mens die zelfstandig begint na te denken, die toch een ontwikkeling krijgt dat hij kan beginnen zaken via gedachten opbouwen, dat was in de eerste duizenden jaren van het menselijke voertuig hier op aarde nog niet zo, omdat je moet rekening houden dat in de eerste duizenden jaren de groepsgeest de mens stuurde, dus de mens dacht toen zeker nog niet zelfstandig na.
Er zijn heel velen tussenstappen en mutaties geweest. Er is ook zeer sterke invloed geweest van buitenaards leven dat zich heeft gaan mengen om te komen tot uiteindelijk een mens die zelfstandig – en dat is toch belangrijk – ging nadenken. Maar de overgang tussen het groepsdenken en zelfstandig denken heeft zeer vele duizenden jaren geduurd. U moet niet voorstellen dat dat op 1-2-3 zich heeft voltrokken. Maar goed.
Laat ons dat nu ook op een avond als deze in een soort TGV vaart bekijken, en dan komen we dat de mens, die genetisch gezien door de eeuwen heen, een angst had opgebouwd voor de donder, een angst had opgebouwd voor het dreunen van de dieren, dit gaat beredeneren en zeker wat de donder aangaat dit gaat toeschrijven aan de goden. U mag niet vergeten dat men natuurverschijnselen toen nog niet kon detecteren of inschatten. Men kende wel onweders maar dat waren de goden, om het zo te zeggen. En dan is men begonnen met zelf dit te gaan nadoen. In begin op hele primitieve wijze probeerde men met te kloppen de donder na te bootsen.
Langzaam maar zeker, ontstaat dat de mens ertoe komt – en ook dit gaat weer over vele honderden jaren – het ontwikkelen van een trommel. Dus ik zou zeggen de eerste muziekinstrumenten. Die gaan een beetje samen met ook de ontwikkeling van de eerste handwapens. En dan krijg je dat – en dit is ook vanuit het religieus denken – deze primitieve mens met zijn trommel, dus het geluid gaat nabootsen van de natuurkrachten. En de reden was niet zomaar om dit na te bootsen. De reden was dat hij daardoor zich dichter bij de goden vond en hem beschermd vond met de goden. Eenzelfde denkpiste zien we bij het nabootsen van de stappen van de grote dieren. Daar moet ik zeggen dat in die periode de grootste reeds uitgestorven waren en dat we dan kunnen spreken dat de mammoet ongeveer het kleinste dier was dat toen rondliep.
Maar ge krijgt die evolutie. Dus de mens gaat dit ook nabootsen omdat hij ontdekt heeft – ge moet dat goed zien in een primitieve evolutie – dat wanneer hij het geluid nabootst –  hij er kan in slagen om meester te worden over deze grote dieren. Hij kan deze grote dieren bijvoorbeeld in een ravijn lokken en zo ze stenigen om aan voedsel te komen.
Dit, beste mensen, is eigenlijk de basis van alles wat dat u aan muziekinstrumenten, laat het mij zo zeggen: heden ten dage, kent. Het vertrekt vanuit dat verre duistere verleden, het ene was om de goden gunstig te stemmen, het andere was om de dieren te misleiden en zo aan voedsel te geraken. U moet de evolutie wel zien dat in die periode bijvoorbeeld de aarde nog steeds overdekt was door een zeer dikke nevel. Dat de aarde zich niet gedroeg zoals u deze nu kent. Maar goed.
En dan gaat de evolutie verder. De idee van met de trommel of het trommelen of het roffelen, één te zijn met de goden, ging zich verder uitbreiden op deze wijze dat men, langzaam maar zeker met deze klanken ook boodschappen ging doorgeven. Ook dit is weer een evolutie van vele eeuwen maar als ik dan een zeer verre sprong maak, bijvoorbeeld naar de tamtam geluiden van Afrika, dan zijn deze daar een gevolg uit.
De evolutie en dat moet ik dit toch wel even kort er inzetten, Afrika is het eerste continent geweest dat een heel grote ontwikkeling had qua kennis en intellect van de mens. Och, ik weet het wel, nu is Afrika een achterlijk continent geworden, maar vele duizenden jaren terug was Afrika eigenlijk de bron van de ontwikkeling van de mensheid, van de huidige mensheid. Ik zal het zo zeggen: daar werden toen al trommels gebruikt om boodschappen door te geven. Er werden trommels gebruikt om met de geest in contact te komen. Dit zijn evolutiefases die langzaam maar zeker werden opgebouwd. Ook vanuit die periode ontstaat dat de mens zich gaat verkleden als het ware in een dier, om zich een te voelen met dat dier en van daaruit dus een overwicht te hebben, wat u nog in deze moderne tijd kent als de luipaardmensen en zo verder.
Maar aan het begin, om het zo te zeggen, van de hoogconjunctuur die Afrika gekend heeft, was dit heel belangrijk. Men kleedde zich bijvoorbeeld omdat een luipaard hier bij jullie het best gekend is, als een luipaardmens en men ging de klanken van het luipaard nabootsen om zo een harmonie te krijgen met het dier en daar dan ook de idee die daar achter zat en die op dat moment zeker magisch waardevol was, de krachten van het dier in zich op te nemen.
En zo kun je de evolutie zien. Zo krijg je dat er dus buiten trommels dan ook andere zo gezegde primitieve instrumenten ontstaan.
Bij toeval ontdekt men dat wanneer men op een hol stukje hout blaast dat men een klank krijgt. Dit zou je kunnen zeggen is de ontwikkeling geweest van de eerste blaasinstrumenten. Maar in Afrika kwam daarbij dat men ontdekte wanneer men dit deed, dat men invloed had op de dieren. Onder andere, een uitvloeisel daarvan naar India toe is; het spelen op de fluit ten overstaand van een slang, in meeste gevallen een cobra. Maar dat had men al lang door daar in Afrika dat men niet alleen slangen maar ook vele andere dieren kon, als het ware bedwelmen, let goed op, bedwelmen door het gebruik van deze klanken die door een toeval zijn ontdekt.
En zo krijg je dat de mens langzaam maar zeker in de evolutie geconfronteerd wordt dat wanneer hij bepaalde klanken creëert, hij daarin resultaten kan halen. En ik moet toch opmerken dat u aandacht moet vallen op het feit dat ik zeg: dat men dieren daarmee kon beïnvloeden, kon bedwelmen bijvoorbeeld.
In de eerste instantie werden deze klanken niet gebruikt voor de mens zelf. Dat is een modernere uitvinding van uw tijd. De klanken die men gebruikte zeker in de eerste ontwikkeling van Afrika waren bedoeld, ten eerste, naar de goden toe, om de goden gunstig te stemmen. Ten tweede om berichten door te geven, want dat was een soort moderne communicatie. Men kon men via trommel geluiden aan andere stammen laten verstaan, bijvoorbeeld, dat er ergens een brand was. Wanneer het woud in brand ging, soms in de zomer of zo door inslag van bliksem. Ja, het was niet lijk in deze tijd dat men de brandweer opbelde maar men moest wel zorgen dat men kon overleven, dus verwittigde men de andere stammen en dit ging dan ook over het roffelen zogezegd van een of wat u noemt hun tamtams of hun trommels.
Een derde punt was dat men de klanken gebruikte in, en dat klinkt misschien gek, voor hun moderne veeteelt. Zij hadden door dat zij met klanken dus dieren konden benaderen en ook dieren konden domesticeren. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat de voorouders van hetgeen wat u nu als kippen kent, daar bijvoorbeeld zijn oorsprong vindt dat zij aan de mens zijn gebonden geraakt, om het zo te zeggen. Je krijgt ook verdere dieren en zo voort. Maar dat zou ons te ver afleiden. Ik moet bij het onderwerp van uw klanken blijven. De evolutie gaat verder en wat zien we?
We zien zeker naar gelang dus dat Afrika meer en meer een hoogstaande cultuur gaat kennen, dat de medicijnmannen meer en meer gebruik gingen maken van klanken. In eerste instantie zou ik zeggen van geluiden. En dit was niet bedoeld zoals men nu nogal eens dikwijls tracht te insinueren, wanneer men geschiedenis doceert en men spreekt over Afrika – maar dan Afrika van 1800 of 1700 zoals de westerlingen het kent – dat die trommels van de tovenaar om het dan zo uit te drukken met westerse woorden, dat dat was om te genezen. Nee. In vele gevallen werd dit vooral gebruikt om een afstemming te maken op geestelijk gebied. Een soort afstemming te maken met de universele kracht. Zij hadden hun goden en zij benoemden die. Maar de wonderdokter, als het ware, was meestal ook een priester, om het zo te zeggen, was meestal ook redelijk sterk ingewijd in vele takken die de gewone bevolking niet mocht weten en van daaruit werden er klanken gebruikt. Het kan zijn dat in bepaalde omstandigheden de tovenaar, de patiënt wijsmaakte dat de klank hem zou genezen, dat zal ik niet ontkennen dat dat soms gebeurde.
Maar voor de tovenaar zelf of de wonderdokter of hoe u het wilt noemen, was het van belang dat hij via die klanken een harmonie creëerde met een grote macht. Wat je zou kunnen omschrijven als het godendom. Doordat hij die harmonie creëerde kon hij deze kracht overbrengen op zijn patiënt. En ik kan u zeggen, dat in het hoogtepunt van de ontwikkeling van Afrika dit tot enorme medische wonderen heeft geleid. Ik noem het wonderen omdat u het moeilijker kunt accepteren als medische kennis. Maar ik kan u garanderen dat men allerlei ingrepen op deze wijze tot een goed einde heeft gebracht. Zaken waar u nu als primitief met uw moderne kennis van geneeskunde tegenover staat.
Dus deze klanken werden opgeroepen vooral om met de kracht, om het zo te zeggen, die dan een symbool was voor de God waarin ze geloofden, of de goddelijke krachten, een harmonie te creëren. En vanop het ogenblik de wonderdokter dit beeld had gerealiseerd slaagde hij erin om zijn patiënt te genezen. En ik kan u zeggen in die tijd stond mijn zeer ver. Afrika kende niet de vernietigende ziektes die ze nu kennen omdat men alles heeft verworpen aan kennis wat er vroeger was. En men gedacht heeft dat men met moderne middelen Afrika zou kunnen helpen. Zoals u weet gebeurt juist het omgekeerde. Maar goed. Dit is dus een van de basissen van uw klanken en de invloeden van klanken. Dan krijgen we verdere evolutie.
Op een bepaald ogenblik zien we dat de kracht van Afrika zeer sterk gaat afnemen en dan zien we een opkomst van dus Soedan en het Egyptische Rijk, dat ook niet zo heel lang heeft bestaan. Ik weet, ik spreek hier speciaal niet over Atlantis, omdat dit er eigenlijk onder andere condities en ernaast een ontwikkeling heeft gekend. Ik tracht het gewoon te houden op hetgeen wat dat voor jullie hier op dit moment van belang kan zijn. We zien dat daar dus – en dat moet ik er toch aan toevoegen – dat Egypte en vooral dus Beneden-Egypte en zo verder een ontwikkeling heeft gekend –  is ook te danken is aan het wegtrekken van grote groepen witte priesters na de ramp of sorry, voor de ramp van Atlantis. Die hebben daar een redelijk sterke invloed gehad maar die zijn daar niet gebleven en zij zijn verder getrokken naar dus het Aziatisch continent. In hoeverre je het kunt noemen toen, want de continenten zagen er nog niet zo uit zoals nu. Maar goed.
Maar zij hebben aardig wat van die Afrikaanse kennis, qua gebruik van klanken en zo verder, meegenomen en dan zien we een ontwikkeling bijvoorbeeld eerst in India maar later vooral – en zeker om de zaken te beschermen – de ontwikkeling die dus in het Himalaya hooggebergte zijn hoogtepunt bereikt. Daar krijg je niet alleen dat men met klanken gaat werken, met geluiden, maar men gaat ook combinaties maken met hetgeen wat u gehoord hebt, in het eerste deel van deze voordracht, over klanken. En deze combinaties worden gebruikt vooral in de Tibetaanse kloosters, ik noem het al Tibetaanse kloosters om het voor jullie duidelijk te maken. In die tijd bestond Tibet niet. Het was een algemeen berggebied. Zelfs de Himalaya zoals u hem nu kent was nog niet aan de orde. Maar goed. De ontwikkeling is daar. En daar krijg je dat men allerlei andere geluiden er bij brengt. Onder andere geluiden van de wind, geluiden van het roffelen van de aarde, geluiden van vulkanen en zo verder. Het is een totale evolutie.
Maar ook hier weer is het niet dat men zoals jullie het soms denken geluiden of klanken gaat gebruiken in een therapeutische vorm. Men gaat dit steeds gebruiken als zijnde een soort in de eerste plaats communicatie met de geest, niet alleen niet meer met de goden maar nu ook met de geest, omdat men in die periode al zeer goed de wisselwerkingen kende tussen het niet stoffelijke en het stoffelijke van de kosmos. En anderzijds gaat men het gebruiken om bijvoorbeeld gebouwen op te richten, bijvoorbeeld stenen te splitsen, ik noem zo maar iets, dus ik zou zeggen praktisch. Zaken die nu ook al tot een ver verleden horen.
U weet allemaal dat u met bepaalde tonen glazen kunt doen springen. Dat is gekend nog in uw maatschappij. Minder gekend is hoe dat je bijvoorbeeld rotsen moet laten springen. Hoe je dus water met klanken moet beïnvloeden en zo verder. Dit heeft allemaal bestaan. Dus wanneer ik dit nu kort samenvat – want anders ga ik veel te lang uitlopen voor een avond al deze – dan kunnen we zeggen dat: tot we aan jullie moderne mensen komen, dat klank onder vele vormen is gebruikt.
Ik wil er direct aan toevoegen dat de meeste vormen van gebruik redelijk geheim waren. Dat dit meestal in de handen was van de priesters. Sommige zaken waren in handen van militairen maar niet teveel. Het meest was in handen van priesters en werd in de meeste gevallen ook met een magisch sausje overgoten. U kunt, wanneer u een beetje van uw eigen oude geschiedenis kent, wel zaken terugvinden waar dat klank gebruikt werd om bijvoorbeeld militaire acties te ondernemen. Denk, in de bijbel, waar men muren laat vallen en zo verder. Maar dit is niet alleen in de bijbel geweest.
Ook hier in uw deel van de wereld zijn zo met geluid acties ondernomen om dus veroveringen te doen. Maar dit is een van de weinige voorkomende toepassingen van klanken. De meeste toepassingen zijn altijd op een religieus gebied gebleven of magisch gebied, zoals u wenst. En dan krijgen we een heel eigenaardige evolutie.
Nu maak ik opeens een sprong naar jullie moderne tijd. In uw moderne tijd gebruikt men – en dit is misschien ontstaan als een flauw afgietsel van wat het oorspronkelijk was – dus klanken en muziek soms als therapie. En men gaat er vanuit dat men van alles kan realiseren door bijvoorbeeld op een pot te slagen of op een fluit te spelen. Noemt maar op. Daar loopt heel veel fout in deze tijd. Omdat men de achtergrond niet kent en vergeten is wat eigenlijk de evolutie en de oorsprong en de bedoeling is geweest van het gebruik van klanken voor de mens.
En dan zien we, en dit is een mooi gegeven hoe blanken zich – neem mij niet kwalijk dat ik jullie zo noem – dikwijls in het ootje dan laat nemen door wat de blanke ziet als zijnde de koelie of de mindere. Als wij bekijken hoe de goede Europeaan en ook de moderne Amerikaan van Noord-Amerika zich laat vangen door de intelligentie en de slimheid van bijvoorbeeld, de Tibetaan en ook van de Indiër, dan is het wel eigenlijk een beetje tragisch voor deze westerling. Wanneer we zien dat deze de idee is bijgebracht dat je wanneer je op een oude eetpot begint te kloppen, dat je daar om het zo te zeggen, genezing met kan creëren, dat je daar dus invloeden kan mee bereiken die dus zogezegd positief of aansterkend zijn. In de eerste plaats moet ik hier naar voor brengen dat al deze zaken eigenlijk ontstaan zijn vanuit de handelsgeest van de Tibetaan.
Nu de meesten onder u zullen nooit begrijpen hoe Tibetanen redeneren of in elkaar zitten. Dat hoeft ook niet. Je kunt dat al nalezen want daar zijn lezingen over geweest. Maar het punt is: dat men in het Westen het klaar heeft gekregen om een product te leveren waar de westerling van denkt dat hij een resultaat mee kan hebben. Alleen is men vergeten dat vele van de geluiden die door deze potten en pannen – neemt men niet kwalijk dat ik het zo noem – gecreëerd worden, voor het zenuwstelsel meestal niet al te best zijn. En het gevolg is dat in plaats dat je er positieve ervaringen mee krijgt dat bij gebruik van deze zaken na verloop van tijd er in het lichaam een schadelijke communicatie van het zenuwsysteem ontstaan. Oh, handelaren in die zaken zullen dat nu niet graag horen maar kom, we zijn hier binnenskamers. Je moet dat niet aan de grote trompet hangen. Maar het is zo.
De Tibetaan zelf, om het zo te zeggen, die kennis heeft van klanken en die in zijn kloosters,  wel degelijk met klanken werkt, zal dit nooit met deze zaken doen. Hij zal gebruik maken van hetgeen wat door de eeuwen heen is gebruikt om contact te leggen met de geest en de goden. En dit is iets totaal anders dan wat u hier tegenwoordig in het Westen zo graag proclameert. Komt daarbij, dat mag u niet vergeten, dat niet alleen dit kleine segment een enorme negatieve invloed kan hebben op het welgevoelen van u, maar ook dat de evolutie die de laatste jaren aan, ik zou zeggen, moderne muziek heeft plaatsgehad ook een enorm negatief effect kan hebben op uw ganse energiesysteem en zeker op uw zenuwsysteem.
Het gevolg is daardoor dat, en mensen hebben dat niet direct in de gaten door het beluisteren van deze op het ogenblik opjagende klanken die overal gecreëerd worden, dat er spanningsvelden opgebouwd worden die dan weer een neerslag hebben in het gedrag van iedereen in de maatschappij, met als gevolg dat er van alle zaken gebeuren waar dat u eigenlijk soms van denkt, hoe is het in godsnaam mogelijk. Oh, ik weet, men is in de moderne maatschappij aardig wat onderzoek rond aan het doen. Maar men ontkent dit, dat de moderne muziek en de moderne klank-opbouw en dan denk ik vooral aan alle mogelijke moderne synthesizer muziek of hoe noemt u dat, computer muziek, en zo verder dat deze dus een nawerking zouden hebben. Maar zoals u weet, is uw moderne wetenschap tot heel veel bewijskracht in staat zolang er maar verdiensten bij zijn.
En ook in dit geval wordt aardig wat gesjoemeld om aan te tonen hoe goed en zo verder het is. Zolang het maar, sta mij toe te zeggen, en dit zal wel op zijn laatste benen lopen denk ik, financieel rendabel kan zijn. Goed. Wanneer ik dit nu, dit korte overzicht samenvat, dan moet ik komen tot volgende conclusies:
Klanken die opgewekt worden kunnen zeker een invloed hebben op de mens. Maar de westerse mens is in vele gevallen de oorsprong van de klanken vergeten. In tegenstelling tot enkele honderden jaren geleden dat je eigenlijk hier onder jullie mensen aardig wat, ik zou zeggen, componisten had die dit nog wel begrepen. Die nog wel doorhadden hoe zaken in mekaar zaten. En dan denk ik bijvoorbeeld aan, toch bij iedereen gekend, bijvoorbeeld: een Beethoven, die prachtige muziekstukken, klankstukken kon maken, ondanks het feit dat hij zijn prachtigste gemaakt heeft als hij pot doof was. En daar wil ik even op ingaan.  Want ondanks dat de man doof was, kon hij via zijn gevoel prachtige zaken neerzetten, zaken die wel degelijk een invloed hadden op de juiste wijze. En zo kun je er vele aanhalen maar dan zouden deze avond veel te lang worden. Ik wil er maar mee zeggen: dat je kunt tweeërlei wegen uit.
Enerzijds kun je klanken gebruiken om u goed te voelen. Tot ontspanning te komen. En wat belangrijk is om een harmonie met de kracht op te bouwen of met het goddelijke, met het kosmische. Wanneer je dat doet dan krijg je voor uzelf een rust, dan krijg je voor uzelf een ontspanning, een wisselwerking die het mogelijk maakt van uw eigen laat ons zeggen vitaliteit, uw eigen levenskracht, te verbeteren, op te bouwen.
Maar hetzelfde kun je in omgekeerde zin realiseren. Dat wil zeggen u kan door het verkeerd gebruiken van klanken uw eigen vitaliteit ten gronde richten. U kan zorgen dat uw zenuwstelsel, als het ware, explodeert, cru gezegd. Maar het is zo. Waardoor u  zich zeer slecht gaat voelen en dit kan zelfs leiden – en heeft al in vele gevallen geleid – tot krankzinnigheid, tot het totaal onbeheerst gedrag van mensen, een totaal buiten de maatschappij gaan.
Want uw maatschappij heeft wel oog bijvoorbeeld wanneer mensen, laat ons zeggen, drugs gebruiken. Dan staat er men direct bij van: dit kan niet, enzovoort. Maar wanneer mensen hetzelfde doen met klanken dan wordt dit aanvaard, dan behoort dit tot de cultuur, dan is dit iets dat moet kunnen. Van mij mag het hoor. Ik heb er geen problemen mee. Maar wanneer u naar uw huidige maatschappij ziet dan moet u er toch even bij stil staan dat vele zaken die nu opgewekt worden via klank, in vele gevallen nefaste gevolgen hebben. En dat er maar heel weinigen zijn die op het ogenblik voldoende kennis en doorzicht hebben om juist om te gaan met deze zaken. En dat is toch iets, beste mensen, waar je even moet kunnen bij stilstaan. Waar je even verder moet over nadenken.
En in uw moderne maatschappij gaat deze vervuiling ver. Want u staat er niet bij stil dat u bijna permanent door allerlei klanken wordt bekogeld, in uw moderne woonwijken, in uw moderne winkelcentrums is er permanent geluid aanwezig. En er zijn al experimenten geweest, en men doet nog experimenten op plaatsen, om klanken uit te zenden die de mens aanzetten tot het uitgeven van zijn geld, tot het kopen van zaken. In vele gevallen die je hoegenaamd niet nodig hebt. Wanneer u bijvoorbeeld, u staat er niet bij stil, naar bepaalde in de mode zijnde beurzen gaat, dan moet u eens opletten welke muziek er meestal gespeeld wordt. Ook hier is de achterliggende gedachte dat: door het opwekken van deze klanken, men gemakkelijker overgaat tot het afsluiten van akkoorden en aankopen. Er zijn industrieën die daar zeer sterk in zijn. Ik ga hier niet teveel noemen want anders kan het medium nog moeilijkheden krijgen, om het zo te zeggen in uw moderne tijd. Maar u moet daar zelf eens bij stil staan. Zelf eens bij nadenken.
Zelfs uw informatiebronnen, uw moderne media, uw nieuwsberichten moet u eens nagaan welke klanken er veelal gebruikt worden. U staat daar niet bij stil. U luistert zogezegd naar hetgeen wat uw nieuwslezer u vertelt. De achtergrond klanken die tellen zogezegd voor u niet. Nochtans hebben zij de sterkste invloed en kun je wanneer je, via de media de mens iets wil laten doen, wil bereiken, via deze wijze zonder dat hij het beseft hem aanzetten tot acties, tot reacties, en zo verder. Of waarom denkt u dat mensen plots gaan betogen of plots van alle zaken gaan uithalen. Veel van deze zaken zijn veroorzaakt juist door op de juiste wijze en onopgemerkt in vele gevallen, met geluiden, met klanken, de mens te beïnvloeden. Want het is een feit, deze zaken sturen u zonder dat u er al te veel aandacht aan moet besteden.
Iedereen kent het hondenfluitje. U hoort het niet. Maar uw hond reageert er op. En zo zijn er heel veel zaken die u als mens wel hoort, op reageert, die geconnecteerd zijn, let wel op, geconnecteerd zijn aan genetische eigenschappen, die door de duizenden jaren heen aan dit voertuig zijn opgebouwd, gegeven, gecreëerd. Want, dat u vandaag bijvoorbeeld reageert op bepaalde klanken kan zijn bron al vinden bijvoorbeeld in de evolutie die gebruikt werd om vroeger mensen via klank tot de goden te brengen. Het klinkt misschien allemaal als ver van uw bed. Nochtans zijt u er allen direct bij betrokken.
Dus zou ik zeggen: nu dat u dit weet, denkt er verder over na. Let eens meer op wat er rondom u aan klank aanwezig is en vooral let eens op wanneer u zich niet goed voelt of wanneer u zich euforisch gaat voelen zonder reden. Het kan zijn dat u bijvoorbeeld in een winkelcentrum loopt en u ineens ontzettend euforisch gaat voelen zonder dat u begrijpt waarom en dat u zin hebt voor uzelf eens goed te verwennen. Niks op tegen, dat mag. Alleen, wanneer dit gecreëerd wordt via externe factoren zoals klanken, dan kun je toch zeggen, eh dit is niet al te zuiver. Men is mij hier aan het misbruiken. En als je dat weet dan kun je zeker in deze tijd veel zaken voorkomen.
En voor deze tijd, is het toch belangrijk te beseffen, dat u op dit ogenblik overal bijna gemanipuleerd wordt. Er zijn heel vele invloeden, maar invloeden van externe klanken zijn op dit ogenblik voor vele mensen zeer bepalend hoe hun leven verloopt. En dat is eigenlijk moeilijk aanvaardbaar. Omdat dan de menselijke vrije gedachte teveel aan banden wordt gelegd. Och ik weet het, een mens moet maar slimmer zijn. Maar wanneer u beïnvloed wordt door vele signalen die u niet kent en buiten klank of muziek of hoe u het wilt noemen, zijn er aardig nog wat andere invloeden op het ogenblik aan de gang.
U loopt allemaal tegenwoordig, want u bent allemaal zo belangrijk, u bent allemaal zo onmisbaar, met zo een draagbare telefoon bij u. Ook dat heeft een invloed. Veel sterker dan u kunt denken. Ook dat ontwikkelt veel zaken die u liever niet ontwikkelt zou zien. Alleen door de impulsen die dat toestelletje afgeeft om u steeds overal met iedereen in contact te kunnen brengen. Och ja, het is de moderne maatschappij. We moeten daaraan gewoon zijn. Maar niemand van jullie is er aan gewoon. En als u dan ziet welke reacties er dikwijls ontstaan. Ja, dan moet u toch niet verbaasd zijn.
Maar we kunnen dit in het algemeen bekijken als zijnde deel hebbende aan de grote verandering. De grote verandering die volop bezig is op alle terreinen. En waar, en laat mij het nu afronden voor vanavond, zaken zoals klanken een grote rol in spelen. Zelfs een veel grotere rol dan dat u als doorsnee mens in de straat beseft. En wanneer ik vanavond bij ieder van jullie alleen maar het vonkje heb kunnen aansteken om na te denken over al hetgeen wat rondom u gebeurt, dan is deze avond zeer waardevol geweest.
Och, ik weet het, u had misschien liever gehad dat ik over allerlei soorten klanken ging praten en uitleggen. Dit is dat en dat is zo. Maar daar bent u eigenlijk heel weinig mee. Wanneer u laat ons zeggen van mooie muziek houdt, dan zult u voor uzelf heus wel kunnen vaststellen welke klanken, welke muziek, welk geluid u draagt. U doet goed voelen. En dan weet u echt heus wel, welke het omgekeerde veroorzaakt.
En dan moet ik daar nog, om correct te zijn, aan toevoegen dat dit nogal van persoon tot persoon kan verschillen. Hier spelen dan de basiselementen van de mens een rol. Een aardteken zal aardig anders op klank reageren als een luchtteken. Een vuurteken zal weer totaal anders reageren als een waterteken om het zo te zeggen. Maar dat is niet erg. Ieder kan dat voor zichzelf uitzoeken. Ieder kan voor zichzelf echt wel vaststellen, kijk, dat doet me goed voelen, daar heb ik iets aan, en al de rest laat ik gewoon achterwege.
Iets wat u ook – en daarmee wil ik dan dit eerste deel beëindigen- niet uit het oog mag verliezen dat is dat: geluid, klank, niet enkel op uw fysieke lichaam werkt maar dat dit ook via uw aura een enorme impact kan hebben. Dat het via uw aura ook geestelijk een wisselwerking kan doen ontstaan. Zo komen we wel op totaal andere terrein, maar hou er rekening mee. Een mens is nu eenmaal meer dan alleen dat stoffelijke voertuig.
En zo kunnen we zeggen: dat, kosmische klanken die zijn er ook. Meer dan u denkt. Via uw geest en uw aura ook weer invloed kunnen hebben. Maar dat aardse klanken, om het zo te zeggen, via uw lichaam, uw aura en uw geest, invloed kunnen hebben op de ganse kosmische ontwikkeling die je doormaakt. En zo zie je maar, alles is in feite een groot geheel. Alles behoort, om het zo te zeggen, tot die ene grote kracht. Waar u ook toe behoort. En dat beseffende, dat u behoort tot die kracht en dat u eigenlijk vanuit de kracht kunt functioneren, vanuit de kracht uzelf kan zijn, vanuit de kracht uw eigen weg kan gaan, dat is hetgeen wat belangrijk is. En dan is al de rest interessante kennis, interessante wetenschap, maar ondergeschikt aan het besef dat u behoort tot de kracht, tot die eenheid en dat u van daaruit in deze tijd het best kan functioneren. Dat u, van daaruit in deze tijd, op de meest juiste wijze, de tijd kan doorkomen, uw eigen evolutie, uw eigen bewustwording op deze wijze volledig in hand kunt hebben. En als u het zo bekijkt dan is deze avond voor u goud waard geweest.

Vragen

* Vorige les werd gezegd : IAO Sabao de oerklank is. Wat is de Ohm klank dan?

De Ohm klank is vooral afkomstig van uit Azië. Is van latere datum. De andere klank is een samenstelling die, sta mij toe te zeggen, een van de oudste aanroepingen is die op deze aarde bestaan. En ik denk dat het heel weinig belang heeft welke klank er nu eerst was. Wat vooral van belang is welke invloed heeft de klank wanneer hij gebruikt wordt. Dan zou ik zeggen: IAO Sabao is een samengestelde klank toch een meerwaarde ten opzichte van de gewone ohm klanken. Ik denk dat dit voldoende is.

* Broeder mag men dat gebruiken in meditatie. Want wat boor je dan aan?

Wanneer u IAO gebruikt, dan gaat u – en dan hangt het een beetje af van uw eigen, sta me toe zeggen een plaats in de ontwikkeling – vooral de bronkrachten aanboren. Dan gaat u vooral één worden met de krachten van de bron, omdat door de tijd heen, deze kracht steeds gericht is geweest op de bron, het goddelijke god heeft vele namen gehad. Wanneer u de ohm klank gebruikt, daar gaat u ook in harmonie komen met het kosmische maar niet direct met de bron, meer algemeen kosmisch gezien. Dus alles hangt een beetje af van waar uzelf zich bevindt. De ene mens zal de ohm klank als warm en onderhoudend aanvoelen, zal er inspiratief iets mee zijn. En de andere mens zal zich gesterkt voelen door de krachten van de IAO klank, om het zo uit te drukken.
Het is dus zeer individueel. Maar als ik jullie een raad mag geven. Begin niet af te wegen wat is nu het beste. Maar begin eens bij uzelf met aan te voelen wat past er het best bij mij. En als u dan aangevoeld hebt, dat het een of het ander is, gebruikt het. En ga niet in discussie met de ander of dit nu beter of slechter is. Want de mens heeft de neiging van altijd te gaan afwegen en te gaan vergelijken. Maakt die fout niet. Wat u het meeste aanspreekt, gebruikt het. En dan zult u opmerken dat vandaag bijvoorbeeld, die ohm klank u enorm aanspreekt en dat dat gedurende een lange tijd is. En dan plots zult u opmerken dat de samengestelde klank u meer zegt en dan gaat u daar naar over. Zo simpel is het. Het kan ook omgekeerd zijn. Hoe gek het ook klinkt.

* Wanneer ik mediteer op de klanken innerlijk, voel ik dat die ook inwerken via de chakra’s. Is dat inderdaad zo? Hebben klanken die wij als mens met onze fysieke oren niet kunnen horen ook invloed op de mens?

Zeker en vast.  Uw stoffelijk voertuig en uw stoffelijke belevingen zijn maar een heel klein deel van de totaliteit van hetgeen u bent en hetgeen u beleeft. En wanneer u in meditatie gaat en vanuit de rust u kunt vrijmaken van dat stoffelijk voertuig, snijdt u krachten aan die ver buiten de stof liggen. En aldus kunt u, via uw aura en dan via uw geest wel degelijk ervaringen opdoen. En niet alleen ervaringen, leringen en zo verder. Dus hetgeen wat u hier naar voor brengt is zeer goed mogelijk.

* Vroeger voelde ik me sterk aangetrokken tot de kleur geel. Nu heb ik het gevoel dat alle kleuren mij aanspreken behalve grijs, bruin en zwart. Bestaat er een witte kleurenstraal vermits wit licht alle kleuren omvat?

Nee. Helder licht omvat alle kleuren. Wit licht niet. Er is een verschil. Een nuance. Voor de mens is dat moeilijk begrijpbaar. Maar gewoon wit licht, is wit licht. Helder licht omvat alles. De mens gaat dit ook wit noemen omdat hij er dan moeilijk andere omschrijvingen aan kan geven. Kijk in een menselijk leven, stoffelijke leven laat me toe te zeggen, zij er vele evoluties mogelijk. Wanneer u zegt: kijk, ik heb geel als kleur gehad en nu spreken de andere kleuren mij aan behalve dus die grijstinten en zo verder, dan zou ik zeggen, er is een mooie evolutie bezig. Wanneer u vertrekt vanuit geel licht, is een zachte evolutie waar heel veel mogelijkheid is.
Maar wanneer er dan andere stralingen bijkomen, want kleuren zijn stralen, om het zo te zeggen, dan wil dit zeggen: dat u in ontwikkeling bent en dat u en waarschijnlijk via uw geest en uw aura meer en meer openstaat voor nieuwe positieve invloeden. En deze kunnen zich dan manifesteren door bijvoorbeeld andere kleuren. Het kan zijn dat u, door uw evolutie meer en meer in harmonie komt met de natuur, met de aarde, met de planeten noem maar op, dan zou ik kunnen zeggen, ja groen gaat een rol spelen. Langs de andere kant is het misschien zo dat u ook mystiek verder drijft, om het zo te zeggen, en dan krijgt u heel gemakkelijk dat blauw naar paars toe een rol gaat spelen en zo verder. Dus het is voor iedereen best mogelijk, dat na verloop van tijd, kleuren bijkomen. Kleuren wisselen. En dan wil ik er nog een kleine zaak aan toevoegen. Wanneer u zegt, in dit geval van de vragensteller, geel was mijn kleur dat blijft uw kleur in dit leven. De anderen kunnen er bij komen. Maar je zult altijd teruggaan naar uw basis omdat voor het stoffelijke voertuig dat belangrijk is.

* Is Odkracht hetzelfde als levenskracht, prana of Chi?

Dat zijn allemaal verschillende namen voor hetzelfde kind. Ja. Meer moet ik daar niet aan toevoegen want het is effectief zo dat naar gelang het volk, de cultuur, de ene Od noemt de ander over prana spreekt en de volgende over Chi spreekt. Maar men spreekt eigenlijk over hetzelfde. De universele oerkracht.

* Bij mijn nichtje is de ziekte van Huntington vastgesteld. Is er iets wat ik kan doen wat een positieve impact zal hebben op het uitblijven van de symptomen?

Kijk. Uw maatschappij vergaat in diagnosticeren van alle mogelijke kwalen, ziektes en zo verder. Wanneer iemand en praktisch iedereen, neem mij niet kwalijk dat ik dat zeg, heeft ziektes in zich. En wanneer er toevallig iets tot uiting komt en u gaat dit vast leggen, gaat u zeker bij jonge mensen ervoor zorgen dat er een totaal verkeerd gedachtebeeld ontstaat. Mag ik u opmerkzaam maken, dat u in een maatschappij leeft waar overmatige consumptie aan ziekte aanwezig is. Wanneer u gewoon 100 jaar terug gaat, bestonden deze ziektes allemaal niet. Och, ze waren er ook wel hoor maar ze bestonden gewoon niet. De mens hield er geen rekening mee, leefde verder.
En als u mij nu vraagt hoe kan ik deze mens het beste helpen? Wel u kunt deze mens het beste helpen door gewoon het negeren ervan. U kunt deze mens helpen op de moment dat die hulp nodig heeft. U kunt die bijstaan. Maar wat u vooral niet mag doen is: het accent leggen op het feit dat die ziekte er is. Wanneer u voor deze persoon de gedachtewereld kunt omdraaien dan kunt u, bij wijze van spreken, zelfs een wondere genezing tot stand brengen. Misschien moeilijk voor u aanvaardbaar als stoffelijk denkende mens. Maar toch is het zo. Kijk het grote probleem in uw huidige westerse maatschappij is dat iedere mens wel iets moet hebben. Dat iedere mens wel een ziekte moet hebben waar we u kunnen onder plaatsen.
En dan gaan de gedachten. Dat en dat zijn de symptomen dus dat heb ik, dus dat kan ik niet meer, dat kan ik wel en zo verder.
Wanneer ik naar mijn tijd kijk, dan hadden wij gewoon niet de mogelijkheid om zo te denken. Wij leefden anders. Maar wij waren er van overtuigd dat we in ons zelf sterk genoeg waren om deze zaken opzij te zetten want u mag niet vergeten welke ziekte u ook hebt, het lichaam: heeft steeds de mogelijkheid om via een parallelweg de ziekte op een zijspoor te zetten en normaal verder te functioneren. Ja, de artsen zullen dat niet graag horen maar dat is de harde realiteit.
Of waarom denkt u dat mensen in gebieden waar geen gezondheidszorg is, kunnen overleven en gezonder zijn, bij wijze van spreken, dan u die beschikt over alle mogelijke faciliteiten naar gezondheidszorg toe. Ach, neem mij niet kwalijk het is een stokpaardje van mij. Maar ik zou zeggen als u uw nichtje wilt helpen, help haar met positief te denken. Help haar met altijd met andere zaken bezig te zijn, alles behalve met het gedachtebeeld en ik zeg er het dadelijk bij dat eigenlijk vals gecreëerd is.

Meditatie : De Bron

De kracht, de bron, waar jullie allemaal uitkomen en waar jullie eigenlijk allemaal deel van zijn en wanneer je daarvoor openstelt, kunt u eigenlijk in uw leven geen enkel probleem hebben. Want, wanneer u beseft wat deze kracht inhoudt, ach, dan mag er rondom u gebeuren wat wil, u kan steeds verder. En als u mij toestaat zou ik graag meenemen in een overdenking over deze kracht.
Wij zijn allemaal kinderen van dezelfde bron, van dezelfde vader. Waar wij ook leven, welk ons achtergrond ook is, wij zijn allen deel van deze ene kracht. En sta mij toe in deze overdenking over kracht te praten en niet over god. Want wanneer ik over god praat dan is dit voor de mens ergens een wezen dat ver boven hem staat. Maar god is geen wezen. Toch niet zoals de mens het zou inschatten. Zeker niet zoals de religies het gemaakt hebben of gecreëerd. En daarom praat ik liever over de kracht. De kracht waarvan wij deel zijn. De kracht waaruit wij ontsproten zijn en niet te vergeten de kracht die wij in ons dragen. En dat is iets waar wij te weinig aan denken.
Wij zijn allen zeer druk bezig. We hebben allen in de stof zoveel te doen. We moeten nog dit, we moeten nog dat, en we staan er niet bij stil dat eigenlijk degene die zich niets aantrekt en gewoon Gods water over Gods akker laat lopen, zoals uw uitdrukking zegt, de meest juiste houding naar voren brengt. Want, wanneer we het besef in ons hebben dat we deel zijn van de kracht, dat de kracht ons zelf is, ach, over wat maken we ons druk ? Als we vandaag leven, als we ons vandaag goed voelen, als we vandaag een goed woord voor onze medemens kunnen hebben, dan zijn we de uitstraling van die kracht.
Wanneer we beseffen dat in de kracht alles gelegen is, zo goed ons ganse verleden, ons ganse bestaan, maar ook de volledige toekomst die ons toelacht, over wat maken wij ons zorgen. Wanneer wij beseffen dat de kracht er voor ons is, dat de kracht steeds voor ons zal zorgen, moeten we dan denken aan morgen of moeten we dan piekeren over het verleden ? Nee. Wat we dan te doen hebben is gewoon te leven met die kracht. Nu. In het nu. In het heden. En wanneer we leven in het heden, wanneer we leven in het nu en wanneer we in dit nu doen wat we kunnen, wanneer we lief hebben en wanneer we deze liefde, deze universele liefde uitdragen, over gans de wereld, wanneer we de aarde liefhebben om het zo te zeggen, dan zijn we in harmonie met alles wat rondom is.
En doordat we in harmonie komen met alles wat rondom ons is, maken we dat alles naar ons toevloeit, dat alles in dit evenwicht zit, in deze kracht. En dan maakt het niet uit wat er gebeurt rondom ons. Dan mogen er vulkanen uitbarsten, daar mogen er tsunami’s zijn, wij zijn in harmonie met dit alles. Wij zijn in harmonie met de kracht en dragen de liefde, de universele, kosmische liefde uit. En doordat we ons zo opstellen, doordat we dit als het ware uitdragen, is het mogelijk dat de ganse wereld, de aarde daar op reageert. Dat we steeds juist op de plaats zijn waar we moeten zijn. Dat we steeds juist ontmoeten wie we moeten ontmoeten. Dat we steeds juist de daad kunnen stellen die we moeten stellen. Want we zijn één in de kosmische liefde. We zijn één in de kracht. We zijn één in de Vader. Alles, maar ook alles zit in deze kracht.
En dat beseffende, vanuit dat besef, leven, handelen, dan kan je er van op aan dat de ganse kosmos met al zijn mogelijkheden, met al zijn krachten, er voor u is. En dat elke stap die u zet in dit stoffelijke bestaan een stap is die een meerwaarde geeft aan uw geestelijke ontwikkeling, aan uw geestelijke bewustwording. En dan mag er stoffelijk rondom u gebeuren wat wil, het zal u niet raken. Dan mag alles in elkaar stortten, u zult het licht en de bron zijn, maar degene die in chaos is, degene die in angst is naar zal opkijken en zal vragen: “help mij”.
En wanneer u dan gewoon uw liefde geeft, dan zult u zien dat u voor velen een heel grote waarde kunt zijn. Dat u voor velen, als het ware, een voorbeeld bent, het navolgende voorbeeld bent, om uit de chaos die er komen zal, die er zal zijn, te komen. Alleen door het feit dat je beseft: “ik ben één met de kracht”. De kracht ben ik. En de kracht is mij. Niets kan mij gebeuren. Want alles is aanwezig. En ik heb alles lief. En vanuit die kosmische liefde is het mogelijk voor de ander er te zijn. Een steun te zijn. Een lichtbaken te zijn.
En daarom zou ik zeggen, lieve vrienden, als u in de komende dagen even de moeite neemt van te mediteren, stel u in op deze kracht, de kracht die in uzelf is. De kracht die uzelf zijt. Niet iets wat ver buiten u is. Laat dat maar over aan de religieuzen. Maar wees slimmer, wees zeker van uzelf, dat de kracht in u is. Die kosmische kracht, de bron van alles, dat is in u. Daar bent u onafscheidelijk deel van en dat beseffende maakt dat u als individu, een krachtig brandpunt bent, dat u de mogelijkheid hebt om uw medemens te helpen, dat u de mogelijkheden hebt om voor de wereld duidelijk te maken dat de nieuwe orde, de nieuwe evoluties, op een harmonische evenwichtige wijze zich heeft kunnen voltrekken. Dat het voor niets, maar ook voor niets nodig is van angst te hebben, van u te verbergen, van u terug te trekken.
Maar dat het juist van belang is te beseffen in deze tijd, die kosmische liefde, die eenheid met de kracht. En dan liggen alle wegen voor u open. En wanneer u zich aan niets vast ankert, maar enkel en alleen ziet: dat is mijn weg, dat zijn de mogelijkheden, daar is mijn kracht, dan zult u in deze tijd – want het is een machtige, prachtige, tijd – de kracht hebben, de mogelijkheid hebben, om alles te realiseren wat in dit leven voor u van belang is. Wat in dit leven, dit stoffelijke bestaan, deze leerschool voor u aan de orde is. En dan kan u dit doorleven. Dan kan u dit opbouwen om uiteindelijk dan, wanneer de tijd rijp is, op de juiste moment, te kunnen zeggen: nu laat ik de stof achter mij en ga ik met al dit wat ik geleerd heb, verder in mijn bestaan. Ga ik de weg verder. De weg van de kracht. De weg van de harmonie. De weg van het licht. Om uiteindelijk terug een te worden met de bron.