Kleuren

12 februari 2013

Deze les is een vervolg op de les : Geur – Kleur – Klank (29-01-2013), namelijk met de invloeden die onder alle mogelijke vormen ons bepalen, die ervoor zorgen waarom dat wij bepaalde handelingen doen, waarom dat wij bepaalde zaken zo aanvoelen en niet anders. In de vorige les hebben we drie groepen nogal naar voor gebracht en in een van die groepen zouden we kunnen zeggen dat kleur een zeer voorname rol speelde. Nu is het zo dat kleur voor ieder van u zeer individueel is. Er is praktisch niemand van jullie hier die wanneer we zeggen de kleur rood hetzelfde ziet, hetzelfde ervaart. Wanneer we een andere kleur nemen komt dat eigenlijk op hetzelfde neer.
Maar is het dat eigenlijk, wat invloed heeft op ons of is het gewoon een etiket dat we op een verschijnsel plakken en dan als het ware zeggen: kijk, dit is het. Wanneer wij vanuit de geest dit bekijken dan moeten we vaststellen dat hetgeen wat men omschrijft als kosmische straling, deze kleur, dat het voor de mens meestal gaat om iets wat dat hem of haar zeer emotioneel ligt. Het is een aanvoelen. Het is een soort zindering die kan vertaald worden als zijnde een veld dat u bepaalde gedachten laat ontstaan. Dat u, in een bepaalde richting stuurt zonder dat je er nogal teveel vat op hebt.
Wanneer we louter wetenschappelijk kosmische straling zouden bekijken dan komen we geen stap verder. Want wetenschappelijk gezien, kort gezegd: we gaan er niet veel tijd aan verspelen. Je kan zeggen dat kosmische straling voorkomt in vele gevallen, en anders om, een bepaalde lading heeft, een bepaalde samenstelling wanneer die de dampkring binnenkomt en ook de ganse atmosfeer waar hij de dampkring raakt, dus beïnvloedt. Maar daar gaat het niet over.
Wanneer wij spreken over kosmische straling dan spreken we over invloeden die van andere oorsprong zijn. Als je het stoffelijk zou bekijken zou je kunnen zeggen: kijk de kosmische invloeden ontstaan ergens ver weg in de kern van het melkwegstelsel of misschien nog verder. En gezien de aarde aan het uiteinde van het melkwegstelsel hangt te draaien, wordt die daardoor af en toe beroerd. Maar dit heeft niets in wezen te maken met materiële feiten. Want uw ganse stelsel dat u materieel kent heeft ook niks te maken met deze kosmische invloeden maar wel het geestelijke. Dat wil zeggen niet alleen de geest van u maar ook de geest van uw zonnestelsel, de geest van uw aarde, noemt maar op. Zoals je ziet zit je direct in een totaal andere wereld met totaal andere wetmatigheden, totaal andere mogelijkheden.
En dan krijg je natuurlijk, je hebt er allemaal over gelezen en gedaan, dat je dus dit kunt gaan opsplitsen in de nogal hoofdkleuren en vele varianten. Maar in wezen komt het erop neer dat bepaalde straling die u bereikt voor de ene mens, en let op wat ik nu zeg, bijvoorbeeld sterk prikkelend kan zijn en tezelfdertijd voor de andere mens ondanks dat het dezelfde straling is van dezelfde oorsprong, bijvoorbeeld rustgevend. Dit klinkt misschien een beetje voor u chaotisch maar u mag niet vergeten dat niemand van u dezelfde is. U bent geen massaproduct. Oh ik weet het, u leeft in een maatschappij waar alles gelijk moet zijn. U hebt allemaal een auto met vier wielen, bij wijze van spreken, er mag een beetje kleurverschillen en zo verder maar uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer. U woont allemaal in een zelfde soort huis. U woont allemaal in zelfde soort omgeving, enzoverder. De eenheidsworst is eigenlijk de grote zaak in uw maatschappij. Zelfs wanneer u ziek zijt dan bent u nog eenheidsworst, neem mij de uitdrukking niet kwalijk, want u hebt allemaal dat en u moet allemaal dan pilletje nemen en u moet allemaal zo lang ziek zijn, enzoverder. Maar dat klopt niet. Dat plaatje klopt niet. En dat weet u best.
En wanneer we dan kijken welke invloeden uit de kosmos komen die we als kleur omschrijven dan kunnen we best stellen dat er zoveel verschillende nuances zijn dat het heel moeilijk is voor de mens om te gaan bepalen welke kleur, welke straling, welke invloed nu juist bij hem past. Of bij haar past. Nochtans wil dat niet zeggen dat het een onbruikbaar gegeven is. Integendeel. Maar we moeten vertrekken vanuit een andere optie. We mogen niet vertrekken vanuit het punt dat een kleur, een invloed, voor iedereen gelijk is. We moeten vertrekken vanuit de individualiteit. En dan kunnen we heel veel bereiken.
Wanneer we vertrekken van het feit, de rode kleur staat voor agressie, de groene kleur staat voor natuur en de blauwe kleur staat voor spiritualiteit, zo kan ik verder gaan, dan gaan we in wezen de bal totaal maar totaal misslagen. Wanneer we echter de zaak omdraaien en we vertrekken vanuit de mens en we gaan zien wat trekt de mens het meeste aan, waar voelt hij of zij zich het best bij, waar is de harmonie het sterkst, dan kan de mens voor zichzelf, misschien bijgestaan door de medemens, dat let niet, maar vooral voor zichzelf via het aanvoelen, via waarnemen, ontdekken met welke kleur of welke heer der stralen, of noemt maar op, er het meeste wisselwerking is, de grootste harmonie is. Zelfs daar recht tegenover kunnen we zeggen welke kleuren er het minst harmonisch zijn voor u en u het meest als het ware wegduwen. Natuurlijk, wanneer dat we dat plaatje zo bekijken, past dat niet in een stoffelijke wereld die graag alles heel mooi geordend heeft volgens regeltjes en wetjes alles kan bepalen.
Stel u voor u hebt een ziekenhuiskamer, ja die moet een kleurtje krijgen, dus moeten we weten dat die of die kleur voor iedere patiënt aangenaam is. Het is wel eigenaardig dat dan sommige patiënten snel in die kamer genezen en andere liefst naar onze zijde komen. Waar zit hem dat in godsnaam in? Wel heel simpel. Het verschil van mens tot mens. Je kan niet zeggen: ik neem deze kleur en die geldt voor iedereen, iedereen gaat zich daar goed bij voelen. Kijk, ik ga bijvoorbeeld en dat kunt u zelf nagaan, een grote opsplitsing maken tussen de mensen aan de hand van reactie op bepaalde zaken, wat kleur aangaat.
U bent niet alleen afhankelijk van kleur maar u bent van nog vele invloeden rondom u afhankelijk. Dat weet u. Wij hebben nu juist nieuwe maan. Misschien een dagje verder maar goed. Nu moet u eens nagaan degene die onder nieuwe maan, de dagen ervoor, en de dagen erna, zich ontzettend actief voelt, zich ontzettend goed voelt, naar welke kleur dat die nogal veelal zullen gaan. De meerderheid onder u zal kiezen voor een nuance, en dat kan ontzettend breed zijn die nuance, van rood. Het is heel raar. Maar bij nieuwe maan wanneer zaken echt tot op het minimum zijn gebracht door de invloed van de maan, waar dat eigenlijk alles stilvalt, zijn een groot aantal mensen die juist dan in activiteiten komen. Hoe gek het ook is. En wanneer dat je deze mensen gaat analyseren naar straling toe vanuit de kosmos, dan zie je dat dat meestal degene zijn die zich, rood in het algemeen, maar dan van het uiterste licht tot het uiterste donkerrood, tot het mooiste rood, tot het felste rood, noem maar op. Maar dat hij zich in dat soort gebied goed voelen. Wanneer u nu zo iemand hebt die tot dat gebied thuis is en je zou die, bijvoorbeeld zoals nu de virusjes rondwandelen, bij een periode van geestelijke en vooral lichamelijke onevenwichtigheid plaatsen, in laat ons zeggen en ander kleur, blauw, dan ga je in plaats van snelle genezing ga je zien dat er een toename kan zijn en soms een versnelde toename van dus de ziekte, zo goed stoffelijk als geestelijk hoor. Maakt weinig verschil. Dat is de speling die door de energieën die er zijn, veroorzaakt wordt. Nu de nieuwe maan is gepasseerd en nu gaan we langzaam maar zeker naar terug een volgende. Binnen een veertiental dagen heb je terug een volle maan. En kun je je afvragen, een volle maan die normaal staat voor massale activiteit, van alles en nog wat, hoe komt het dat die niet gelieerd wordt aan rood? Want je zou kunnen zeggen rood is actie, rood is strijd en zo voort. Toch is het niet zo. Je moet eens nagaan dat de mensen die bij volle maan zich het beste voelen, de periode rond, je moet dat nu niet, op, gaan bekijken, het is de ganse periode daarrond en de maan zelf, dan zult je opmerken, dat deze mensen meestal blauw als hoofdkleur hebben. Ook weer blauw onder alle mogelijke varianten. Van licht tot donker, noemt maar op. Maar blauw is hun kleur. Gek hé. Komt hoegenaamd niet overeen met wat in de boekje staan. Nochtans kun je dat voor uzelf zeer goed uittesten. Kun je dat zeer goed nagaan. En dan krijgen we twee hoofdkleuren, die je kunt linken aan dus invloeden van de maan, onder zeer vele vormen.
Nu is het heel boeiend als u dit weet en al degenen waarmee je samen iets doet dit ook weten, dan kun je steeds wanneer er voor u de beste momenten zijn, de juiste zaken in de hand nemen. Bijvoorbeeld iemand die tot die ganse rood-groep behoort moet voorzichtig zijn dat die binnen de nieuwe maan bijvoorbeeld geen contracten gaat afsluiten, bijvoorbeeld geen grote aankopen gaat doen, want de kans is zeer groot dat je op zulke moment verkeerd handelt omdat er te veel invloeden u stimuleren van doet dat maar. Ik kan zelfs verdergaan. Het zou bijvoorbeeld niet geraadzaam zijn u in zulke periode voor u bijvoorbeeld te laten opereren. Al was het maar bij wijze van spreken een blinde darm weg nemen. Een ingreepje van niets om het zo te zeggen. Wel op zulke moment kan wanneer alle zaken schoon samen lopen dat ingreepje van niets, een catastrofe worden. Juist omdat door deze krachten, deze energieën, er een totale onbeheerstheid binnen het lichaam kan ontstaan. Omdat het lichaam wilt in actie treden en dat is natuurlijk op die moment geen goede zaak als je u zou laten opereren. Diezelfde zaken kun je vertalen naar blauw en volle maan.
En nu zijn er hier die afvragen ja, maar nog blauw nog rood is mijn kleur, ik ben bijvoorbeeld voor groen. Dat kan best. Maar dan ga je niet geactiveerd worden, om het zo te zeggen, door deze beide standen. Maar groen kan bijvoorbeeld op een bepaald ogenblik bij een stand, en dan denk ik hier vooral aan Saturnus, zeer sterk geactiveerd worden. Jupiter kan soms daar een rol in spelen. Ik bekijk nu jullie zonnestelsel, een beetje. Je moet niet met elke kleur u gaan afvragen tot wat behoort het. Het is interessant misschien dat je het weet maar wanneer je dus zegt, groen is mijn kleur, ik voel dat aan. Dan moet je gewoon opletten, wanneer voel ik mij het best. Wanneer speelt voor mij het gevoel van energie, het gevoel van de wereld aan te kunnen, het sterkst? En dan zal je opmerken dat bij velen die groen als hun kleur hebben, de ochtend een enorme rol kan spelen. Vooral wanneer dus het licht langzaam maar zeker toeneemt. Ach daar zitten veel gegevens achter, maar het is gewoon wanneer u dat weet van uzelf belangrijk. Dan weet u, ach, wanneer ik iets wil realiseren dan moet ik dat niet gaan doen in de late namiddag of de avond maar gezien dat het groen is dat men aanvoelt dan kan ik beter bij de ochtendkrieken aan de slag gaan.
Wanneer u een tuinier bent of een landbouwer, dan gaat u zien dat u wanneer u vroeg uit de veren bent en groen is uw kleur, dat u heel mooie resultaten met uw planten of uw dieren of noemt maar op, kunt behalen op het ogenblik dat u daar vroeg in het ochtendgloren mee bezig bent. U hebt daar misschien nog nooit bij stilgestaan. Maar hebt u zich nog niet afgevraagd hoe dat het komt dat ondanks dat, bijvoorbeeld, ondanks dat  twee landbouwers exact hetzelfde doen, de ene een goede oogst heeft en de andere minder. Ach, dan zullen ze er van alle studies gemaakt worden. Ja, maar die ondergrond is zo en dan is…, die heeft misschien wat minder dat gebruikt of wat meer dat. Maar wanneer je echt gaat bekijken dan zie je dat bij degene waar dat het goed groeit, goed ontwikkelt, goed functioneert, soms iemand is die zich gewoon van geen regeltjes aantrekt. Maar die handelt en die werkt op de moment dat hij voelt, nu ben ik hier net in harmonie, in evenwicht. Soms totaal onwetend hé. Maar gewoon vanuit het aanvoelen vertrekken. Terwijl de andere alles volgens de regeltjes juist doet en spijtig genoeg geen resultaat behaald. Wanneer je dat allemaal waarneemt dan moet je voor uzelf dat op rijtjes gaan zetten. En dan kun je daaruit enorm veel leren. En dat kun je ook gebruiken naar anderen als je anderen wilt helpen. Wanneer je maar de weg verlaat, als het ware, die alleen maar opgebouwd is uit regeltjes die de mens gemaakt heeft omdat hij vindt dat die regeltjes juist zijn en alleen zo resultaat kunt geven. Wanneer u naar uw maatschappij kijkt de laatste tijd dan ziet u wel wat de regeltjes als resultaat geven. Maar goed.
Er zitten hier nog mensen zich af te vragen, ja maar ik zie geel graag. Daar zegt u niks van. Een ander wit, zwart. Maar wit en zwart is iets wat we aan de zijlijn houden, dat we niet direct als zijnde individuele kleuren gaan bekijken.
Van geel kun je zeggen dat de mens die daaronder valt, iemand is die vooral belang heeft bij, wat we zouden zeggen, de energie van de zon. De energie van de zon en dan zal het nog afhangen van enkele andere factoren of dat het de ondergaande zon is, of de opgaande zon. Ook hier weer kunnen niet alleen eigenschappen van het lichaam maar ook geestes- eigenschappen een voorname rol gaan spelen. Ook hier weer zult je zelf moeten vaststellen wat voor uw lichaam, voor uw geest, eigenlijk het meest werkzame is. Je zult mensen vinden die in harmonie zijn met geel, in al zijn variaties, maar die vooral in volle activiteit kunnen komen op het ogenblik dat de zon over zijn zenit is. Bij anderen zal het in omgekeerde richting zijn. Ook dit is interessant om weten. Want als je dat van uzelf weet en je bent iemand die maar eerst goed begint te functioneren wanneer de zon over zijn hoogtepunt is en dus langzaam weer afdaalt, om het zo te zeggen, dan moet je niet ‘s morgens vroeg bij het ontbijt alle grootse plannen gaan maken. Dan zijt je bij wijze van spreken beter, dat je ‘s morgens rustig de krant leest, iets doet wat je graag doet, en van op het ogenblik dat de zon zijn hoogtepunt is gepasseerd, dan aan de gang gaat. En dan zult u zien dat eigenaardig genoeg u de beste resultaten behaalt wanneer de zon dalende is. Ieder mens kan dit voor zichzelf uitfineren. Ieder mens kan aanvoelen wanneer voel ik mij het best, wanneer voel ik mij het meest harmonisch met alle zaken die hier rondom mij zijn. En dan wordt het nog mooier.
Wanneer u weet tot welke straal u behoort: rood, groen, blauw, geel, alle nuances er tussen. Dan is het geraadzaam van u zoveel mogelijk te omkleden of te werken met uitingen van deze straal. Velen onder u zullen opgemerkt hebben dat zij in hun leven steeds weer, wanneer zij bijvoorbeeld maar kleding kopen, kijken, dat zij altijd nogal in een bepaalde kleurenrichting gaan. Anderen die zullen opgemerkt hebben dat de aankleding van hun woning ook altijd binnen bepaalde kleurcodes gaan. Waarom is dat? Omdat je aanvoelt dat dit voor jou eigenlijk het meest evenwichtig, het meest harmonisch is. En als je dat weet, als je dat aanvoelt, dan kan je dat gebruiken op zeer velen terreinen. In de eerste instantie voor uzelf. Voor uw stoffelijk gezondheidsevenwicht, voor uw geestelijk evenwicht en ook voor uw verdere geestelijke ontplooiing.
U mag niet vergeten, toch niet onbelangrijk, dat ieder van u behoort tot een bepaalde straal, een bepaalde groep, noemt maar op. En binnen dat geheel is er ontzettend veel kennis aanwezig, veel meer dan dat u zich stoffelijk kan inbeelden. Wanneer u nu op deze juiste weg wandelt en wanneer u beseft van: dit zijn mijn mogelijkheden dan krijgt u eigenlijk een opening van zeer vele poorten naar kennis die door dat besef mogelijk zijn.
Zo kun je zeggen bijvoorbeeld dat iemand die tot de blauwe kleur, tot de blauwe straal behoort, de mogelijkheid heeft om op geestelijk gebied enorm gevoelig te worden. Dat geestelijke terrein kan zich openen waardoor er zeer veel zaken gewoon voorvoeld worden, zonder dat er eigenlijk een bewijs is, een vastheid is, maar toch is het er.
Dan krijg je mensen die in de stof bijvoorbeeld heel telepathisch zijn. Mensen die bijvoorbeeld met stoffelijke hulpmiddelen zoals kaarten, munten, theeblaadjes, noemt maar op, enorme resultaten kunnen behalen. Dan kun je zeggen ja maar dat is allemaal volgens regeltjes en die kaarten vallen zo en die theeblaadjes is zo, en je moet in de boeken kijken. Nee. Die mensen zelf hebben na verloop van tijd hoegenaamd geen boeken nodig. Je zou bijna zeggen: ze hebben zelf geen kennis van hun alaam nodig want zij weten wanneer de munten zo vallen, of de kaarten vallen zo, dat betekent dat dat. Ze gaan niet analyseren hoe ze er toekomen, want dat kan je niet. Daar zitten veel te veel factoren rond die niet materieel aantoonbaar of bewijsbaar zijn. Maar wat blijkt? Dat wanneer zij vanuit dat geheel vertrekken, zij steeds weer opnieuw nagels met koppen slagen, steeds weer opnieuw tot de kern kunnen komen en kunnen zeggen van kijk, dat is het. Zo zal het gaan. Daar gaan we naar toe. Dat zal in de lijn der dingen gebeuren. Gek hé. Wat een kleurtje en een straaltje kan doen. Oh, ik kan verder gaan hoor.
Kijk, pak mensen die bijvoorbeeld geel nogal als kleur hebben. Dan heb je wat dat betreft zeer goede alternatieve genezers onder. Waarom? Stel je hebt iemand die steeds weer op zijn maximum komt naar de avond toe. De zon is zijn planeet om het zo te zeggen. Alles wat geel is, is prachtig. Geeft die vrouw of die man een foto van iemand. Maakt niet uit van wie. Iemand die bijvoorbeeld een afwijking heeft, een ziekte heeft of eender wat, en je vraagt gewoon van, kijk, kijkt daar eens naar, zo’n persoon zal gewoon met die foto te nemen, er naar te kijken, soms zeggen van, ah ja, ja maar daar, dat zit fout, is niet goed, die man moet dat of dat doen. Zonder meer. Hoe is dit mogelijk? Wel heel simpel. Ook hier weer door deze harmonieën, deze krachten.
Ik zou bijna zeggen, kijk wanneer u aanvoelt hoe u functioneert, wanneer u aanvoelt wat uw straal is om het zo te zeggen, en u gaat daar geestelijk op in, u durft te gaan voor hetgeen wat u aanvoelt. Dat is belangrijk. Het is niet belangrijk of dat de feiten in de stof kloppen. Want op de moment dat u dat gaat afvragen, dan is het om zeep, dan werkt het niet. De stof is veel te beperkt. De mogelijkheden van het rationele denken zijn veel te beperkt om dat aan te kunnen. Dus de kracht daarin van: laat de zaken los. Durft gaan voor hetgeen wat op dat ogenblik binnenkomt.
Om terug te komen bij het voorbeeld, u hebt de foto en u voelt aan daar zit het fout. Begint niet te redeneren van kan dat, kan dat niet. Want dan is het zoal mis. Maar op het ogenblik dat u zegt, ah ja, dat is het, en als je dat doet is het evenwicht daar, dan maak je geen fouten, dat is heel raar. Dan kun je iets geven dat klopt. En zo heb je dat met 1001 zaken.
Wanneer iemand, bijvoorbeeld om terug te komen naar de landbouw, als je iemand hebt die aanvoelt van kijk, vandaag moet ik dat in de grond steken, want dat gaat werken. En iedereen zegt, ach het is veel te vroeg, man het gaat nog vriezen, het gaat nog dit of dat, dat kan je niet maken. Maar de persoon in kwestie voelt aan, ik kan het wel maken, want alles in mij zegt, nu moet ik het doen en die doet het. Dan zult je zien dat enkele maanden later, het resultaat heel duidelijk is. Dat er prachtige vruchten zijn, dat alles groeit en bloeit zoals het hoort. En ditzelfde kan je met dieren. Je kan dat in wezen met alles wat op deze planeet aanwezig is.
De kwestie is van voor uzelf, eerst te vinden wat is nou mijn kleur, wat is nou mijn punt waarmee ik het meest harmonisch ben. Waar stof en geest in het meest samenvloeien. Ik zou kunnen zeggen, goed de kleur is stoffelijk, voor u mensen wil ik dat nog accepteren. Aan onze zijde bekijken we het anders. Maar goed, u loopt hier nog rond. U moet het doen met de mogelijkheden die u hebt.
En wanneer u dan een beetje verder nadenkt, is het dan zo moeilijk te begrijpen waarom, vroeger, de natuurgenezer, de wonderdokter, de magiër, de sjamaan, noem maar zoveel resultaten konden boeken. De echte, die volgde geen regeltjes, die volgde wat in hem leefde, en het grote voordeel in het verleden was dat de mens nog niet verplicht was van naar de school te lopen zoals hier. Hij of zij werd niet misvormd. Nu kun je zeggen ja, maar, die leerplicht is toch goed, zo kan iedereen lezen en schrijven. Ja, ja zo kan iedereen mooi in het rijtje lopen.
Maar vroeger was het zo dat iemand die voldoende inzicht had, opgemerkt werd door een meester, om het zo uit te drukken. Om het jullie gemakkelijk te maken. En dat die het kind langzaam maar zeker scholing gaf. Niet vanop de bank te zitten maar in de praktijk. Een magiër zou zijn leerling opgeleid hebben. Een sjamaan leerde alles aan zijn leerling en zo verder. De druïde ook. Noemt maar op. En het kind kon langzaam maar zeker de zaken in zich opnemen en werd telkens door degene die hem onderwees voor dilemma’s geplaatst. Dilemma’s die niet behoorde tot de kennis van, bij wijze van spreken, Latijn, algebra, noem maar op. Wat men nogal graag in de abdijen deed. Maar nee. Gewoon zaken in het dagdagelijkse.
En het was van belang dat de leerling telkens weer opnieuw vanuit zichzelf de oplossing aanbracht. Het is een leermethode die men in deze tijd praktisch niet meer terugvindt. Maar het is een leermethode die voor de mensheid heel veel heeft betekend. Daardoor kreeg je dat heel vele capabele mensen rond liepen. Oh, en het was hoegenaamd niet alleen in geneeskunde of magie. Het was evengoed in bouwkunde, als iets anders. Of dacht u dat bijvoorbeeld de meubelmaker van vroeger die meubelen kon maken die 200, 300 jaar mee gingen, het zo maar uit zijn armpje had gezaagd. Nee, nee. Het is een leerschool geweest of de steenkapper die prachtige beelden heeft gemaakt, het zo maar deed. Nee. Ook hier zag degene die het aanbracht, het zit erin. Hij kan het. U kent in uw geschiedenis enkele zeer gekende kunstenaars en zo verder. Maar, dat is maar de top dat bewaard is gebleven. Heel velen zaken zijn in alle stilte geëvolueerd maar telkens weer opnieuw was het van belang dat de leerling de harmonie vond. Dat de leerling vond op welke wijze hij juist kon beantwoorden aan alle krachten die rondom hem waren.
Ja, en in die tijd, toen geloofde de mens nog. Hij geloofde nog in de harmonieën, in de wisselwerking van de natuur. Hij was nog niet zover gekomen dat hij zich boven dat alles plaatste. Nee. Hij was er deel van. En zo lang dat de mens dat in zich droeg kon hij verder. En het leven was heus niet zo slecht toen dan men u nu tracht te doen geloven. Als ik het bekijk vanuit onze zijde dan durf ik gerust stellen dat u met al uw prachtige verpakkingen het veel slechter hebt dan honderden jaren terug. De duistere middeleeuwen, om het zo te zeggen, waren niet zo duister. Het was anders maar de mens die leefde, leefde. Kon ervaring opdoen. En kon met hetgeen wat dat hij of zij realiseerde in de stof verder in de geest. Omdat de realisatie toen volledig vertrok vanuit de emotie. De emotie die de harmonieën en de evenwichten in dat leven bracht. En de resultaten daarvan, de leringen daarvan, die nam je mee als je terug naar onze zijde kwam.
Vandaag de dag is dat niet meer. Alles is geregeld. Die kamer moet die kleur hebben, die auto moet die kleur hebben, die trein moet die kleur hebben, noem maar op. De lichten zijn rood of groen. Moet zo. Niet anders. Men staat er niet meer bij stil wat er eigenlijk aan de oorsprong ligt, wat er eigenlijk achter zit. Met als gevolg dat je op dit moment heel veel zaken rondom u verloren laat gaan. Dat je op dit moment denkt, eigenlijk, zou ik anders willen leven. Eigenlijk zou ik het anders wil aanpakken. Eigenlijk ben ik niet akkoord met al die voorschriftjes rondom mij, want ik voel aan dat dit niet klopt. Ik voel aan dat het voor mij niets is om ’s morgens op te staan en te werken tot 5 uur. Ik voel aan als ik kan beginnen om 2 uur en ik mag werken tot 10 uren ’s avonds dat mij dat beter ligt. Ah nee, dat mag niet. Sociale wetgeving zegt het moet zo en het moet zo.
U bent niet vrij. Degene die het anders probeert die wordt heel rap op de vingers getikt en wordt gesteld, ja maar je gaat dat kwijt geraken en je gaat dat kwijt geraken. U leeft allemaal op het ogenblik in een verzorgingsmaatschappij die gebaseerd is op angst en op faalangst. Want door dat de meerderheid onder u niet doet wat dat je echt wenst te doen. Maar zich heel rustig, als het gaat om het zo te zeggen, laat meedrijven om toch maar de idee te hebben van erbij te horen. En dan zie je nu dat dit niet meer werkt. Dat het overal verkeerd gaat. Fout loopt. Daarom trachten we hier jullie een inzicht te geven in hoe het anders kan.
Ach, ik zeg hier niet: ga op de barricade. Nee. Je verandert de wereld door uzelf te veranderen. Door te durven leven volgens hetgeen je aanvoelt, door te durven gaan voor hetgeen dat voor jou belangrijk is. Als het voor jou belangrijk is, van bij wijze van spreken, bij volle maan een mooi schilderij te staan maken, dan doe je dat. En dan zeg je niet of dan volgt je niet van ja maar nee, als je een mooi schilderij wil maken moet je dat in de volle dag, in het volle zonlicht doen, met die en die omkadering enzovoort, enzovoort. Nee. Wanneer jij vindt, dat bij volle maan jij een schilderij zult maken, dan maak je het. En dan zult je dan opmerken dat je juist dat creëert wat subliem is. Uniek is. Iets wat nooit zou gerealiseerd kunnen worden wanneer alle omstandigheden correct waren. Of hoe denkt u dat u grote kunstenaars in vele gevallen sommige prachtige kunstwerken hebben gerealiseerd. Niet door te luisteren naar al degenen die eens gingen vertellen onder welke condities het beste was. Nee. Zij deden het volgens wat zij aanvoelden, al was het midden in de nacht met kaarsen, maar zij schilderden het of zij beeldhouwden het, of zij houwden het, maakt niet uit. En zo is het hetzelfde nu.
Alleen zie je dat, door uw systemen, u vele zaken spijtig genoeg achter u gelaten hebt en dat u zult opmerken dat in de toekomst het allemaal anders moet gaan want het is niet intact te houden, het is sta me toe te zeggen in uw termen, financieel onbetaalbaar plaatje geworden. En of dat dit plaatje nu geldt voor een organisatie lijk Europa of het geldt voor een bedrijf of het geldt voor een kleine zelfstandige het maakt niet uit. Zolang men zich tracht te wentelen in het kader dat door de mens is opgebouwd zonder rekening te houden met de krachten, met de harmonieën van het ganse stelsel, zal het niet werken.
Daarom zou ik zeggen, probeer voor uzelf uit te vinden, heel rustig, eerstens welke kleur u het meeste aanspreekt. Och, u moet niet gaan vragen aan uw gebuur of eender wat. Nee. Voor uzelf. Tracht het eens uit te vinden. Tracht dan, wanneer je dat aanvoelt, het is die of die kleur, tracht dan met hetgeen ik hier naar voor gebracht heb, een beetje te experimenteren. Ach ik zeg niet, dat je ineens uw leven moet omgooien. Maar ik zeg gewoon probeer. En je zal opmerken als je dat probeert dat er iets heel eigenaardig gaat plaats vinden.
En zeker in deze tijd heb je dat geluk dat dan rapper zal gebeuren dan dat je het kunt inschatten. Ook door de andere tendensen die aanwezig zijn. Wanneer je probeert van wat hier naar voor is gebracht, individueel voor uzelf toe te passen, zult je plots opmerken dat de aarde, de wereld veel zaken naar u toe plooit. Dat in de natuur, in uw leefwereld, zaken wijzigen. Hoe gek het ook is. Dat er plots dingen op uw pad komen die u niet verwacht had, maar die volledig in harmonie zijn met hetgeen wat u voor uzelf hebt ontdekt. En dat is nu juist het mooie. Het is gelijk het kind dat leert lopen. Dat kruipt eerst recht, heeft een wankel evenwicht, en af en toe valt het nog eens terug op zijn poep, probeert het terug. En hoe meer dat het probeert, ondanks dat het af en toe een keer terug op de aarde neerkomt, hoe meer het probeert, hoe beter het gaat. En dan ontdekt het kind vele andere zaken die plots voor hem een totaal ander beeld geven van zijn wereld dan ervoor.
En zo gaat het ook met u. Wanneer u durft te proberen, en je hebt dan nog niet eens het nadeel dat je op je poep gaat vallen, in dit geval, u gaat gewoon proberen. En langzaam maar zeker gaat u zien dat via die kracht van die stralen, om het zo te zeggen, en voor de ene mag het rood, voor de ander mag het blauw, groen, geel, maakt niet uit, dat je juister gaat functioneren in die maatschappij. En dat vele zaken zich daar naar toe voegen. Dan ben je de landbouwer die zegt van: en nu voel ik aan ik steek het zaad in de grond, terwijl dat de ganse wereld zegt ik zou dat niet doen, maar hij voelt aan, hij doet het en plots zie je dat die zon daar is, plots zie je dat er voldoende regen is, dat de temperatuur stijgt, en dat het zaad tot ontwikkeling komt. Maar iedereen zegt, dat kan niet, want het is te vroeg, en het moet nog dit passeren, en het moet nog dat, en moet nog zus en zo. Maar diegene die het aanvoelen, de harmonie gevolgd heeft, heeft resultaat. En zo kan het ook met jullie. En je mag dat of je kan dat, op alle mogelijke terreinen proberen. U kan dat gerust in uw huidige beroep uittesten.
Je moet een beetje durf aan de dag leggen. En je gaat ook zien, ook daarin krijg je goede resultaten. Je kunt het op alle terreinen proberen. En als je dit klaar krijgt met kleur dan kunnen we bijvoorbeeld in de volgende bijeenkomst de stap geluid, klank, gebruiken. (26 februari 2013 ) Want ook hier weer zitten vele van die handige sleutels die bruikbaar zijn. Och ik weet het uw maatschappij zit vol met lawaai, niet met klank.
Er is een groot verschil tussen inwerking van klank, of het geen wat op het ogenblik omschreven wordt als zijnde muziek, en prachtige muziek en zo verder. In vele gevallen zou ik durven zeggen is dit gewoon vervuiling. Maar goed. We kunnen maar stap voor stap gaan zoals het kind dat zich rechttrekt, stap voor stap leert stappen. En eens dat het wat zekerder is, wat sneller stapt, wat sneller loopt en uiteindelijk ontdekt dat het ook nog kan klimmen enzovoort.
Denk er alstublieft over na. En vooral experimenteer. Breng het in praktijk. Je zit op het ogenblik in een kosmische invloed die zulke zaken ondersteunt. Er is aardig wat meer dat op deze planeet binnenkomt dan alleen maar de invloed van de heren der stralen, noemt maar op. Er zijn ontzettende bewegingen bezig, maar juist door vanuit het kleine reeds te proberen heb je het voordeel dat je ook u linkt aan de grote krachten, de grote energieën. En zo zonder dat je er veel moeite voor moet doen, opent je poorten, opent je mogelijkheden die u in uw stoffelijk bestaan een aardige stap verder kunnen brengen. En vooral geloof in uzelf. Geloof in uw aanvoelen. Geloof in de harmonie met de kosmos.

Vragen

* Kleuren zijn belangrijk in ons leven. Ze beïnvloeden ons leven. Hoe zit het dan bij mensen die gedeeltelijk kleurenblind zijn of mensen die alleen maar grijstinten waarnemen?

De omschrijving van een kleur is de omschrijving van, ik zou het simpel zeggen een energie. Het is niet omdat iemand stoffelijk kleurenblind is, dat deze geen aanvoelen kan hebben met deze energieën. Met andere woorden iemand kan perfect kleurenblind zijn voor rood maar toch een harmonie hebben met de straling rood. Zo simpel is het. Kijk, wanneer ik hier aan allen aanwezig, een rood papiertje laat zien, dan zal ieder van de aanwezigen dit rood anders bezien. En wanneer je het op de keper gaat beschouwen dan zou je zelfs een discussie kunnen krijgen, dat de ene zegt, ja maar dat is meer zo een rood, een ander gaat zeggen dat is zo een rood. In uw wereld is het zeer moeilijk, om bij wijze van spreken, enkele mensen te vinden die op dezelfde wijze een kleur zien. Vraag dat maar eens na aan de fabrikanten van verf. Die kunnen daar een aardig woordje van meeklappen. Dus, of je nu kleurenblind zijt of niet, dit maakt geen verschil ten opzichte van de invloeden, van deze straling.

* Gebeuren incarnaties in dezelfde stralen, steeds in dezelfde kleurenstraal?

Nee. Dat kan van incarnatie tot incarnatie verschillen. Het kan zijn dat de geest probeert enkele malen hetzelfde straal te pakken te krijgen om een bepaald doorleven volledig te doorlopen. Maar in de meeste gevallen zal voor de geest het niet bepalend zijn welke straal voor dat lichaam het beste is. Maar wel, welke ervaring de geest met dat lichaam kan opdoen.

 * Ik heb 1 hoofdkleur maar voel me ook aangetrokken tot nog 2 andere kleuren. Hoe verklaart u dit?

Het is heel simpel. Het is niet omdat je dus aangetrokken bent tot een kleur dat andere kleuren voor jou niets kunnen zeggen. De hoofdkleur zal steeds de belangrijkste blijven en de andere kleuren kunnen een aanvulling zijn. Dat is bij vele mensen zo en dat is niet zo abnormaal. Ik wil er wel bij stellen dat wanneer het tot een bepaalde reactie moet komen dat de hoofdkleur steeds de overhand zal nemen. En de bijkleuren zullen steeds ondergeschikt zijn.

*Is de beïnvloeding van geuren, kleuren, klanken altijd even groot of verschilt deze van ons wel bevinden dit dan zowel in positieve als negatieve zin?

De invloeden van kleuren, klanken, geuren, noem maar op, zal steeds bewegen. Je kan niet zeggen dat bijvoorbeeld die klank of die kleur steeds zo een reactie zal geven. U mag niet vergeten elk menselijk voertuig is iets unieks. Elk menselijk voertuig is bevoertuigd door een geest, weer op zich iets unieks. En binnen dat ganse kader en de wisselwerkingen daarvan, is het steeds uniek. Dit is misschien voor de mens in zijn wetenschappelijk denken niet zo heel aangenaam om te aanhoren want een mens wil alles in regeltjes en vaste lijntjes zetten. Sorry, met deze zaken en deze ontwikkelingen tellen deze wetenschappelijke denkwerelden niet. Zij schieten daar zeer sterk tekort. En ik kan maar een zaak zeggen: het is uniek. En steeds weer opnieuw.

  * Wij behoren tot een straal die bepaald wordt door een kleur. Ik heb de indruk dat het in wezen om energie gaat. Wil dat zeggen dat er verschillende soorten energie alles bepalen?

Kleine correctie: u behoort tot een energiestraal, waar een kleur aan gegeven wordt. Dat is wel iets anders. En effectief kunnen we zeggen dat het ganse leven op deze planeet, in gans dit zonnestelsel, melkwegstelsel, bepaald wordt en gestuurd wordt door deze energieën. Ja, maar dan kom je op een totaal terrein dat wetenschappelijk niet vatbaar is. Want deze energieën zijn kosmisch, geestelijke energieën. Je zou bijna kunnen zeggen dat dit goddelijke gedachten zijn. Nu maak ik het misschien ingewikkeld en langs de andere kant toch weer simpel. Het behoort tot de ganse schepping. Denk er maar eens over na.

*Ik probeer tevergeefs mijn kleurenstraal te ontdekken. Is het belangrijk dit te weten?

Is het belangrijk te weten hoeveel incarnaties je al doorlopen hebt? Nee. Wanneer je op iets gaat zoeken dan blokkeer je meestal de mogelijkheid van de ervaring. Als ik een raad mag geven is dit de volgende: Stop met het trachten te achterhalen. U zult waarschijnlijk op het ogenblik dat u er niet meer mee bezig bent de kleur die uw harmonie is, die uw trilling is, ervaren.

* In het verleden heb ik heel wat familiale moeilijkheden meegemaakt. Ik dacht dat ik deze verwerkt had. De laatste tijd komen die moeilijkheden via dromen terug. Hoe moet ik hier mee omgaan? Ik dacht dat ik dit verwerkt had.

Tussen het denken, wat een stoffelijk handelen is, en de realiteit geestelijk gezien, liggen werelden verschil. Het is niet omdat u zich als mens wijs maakt – en ik leg het accent op uzelf iets wijsmaken – dat daarmee de problemen uit de wereld zijn. Integendeel. En dat is in uw maatschappij voor iedereen meestal het grootste probleem. Men gaat zichzelf iets voorhouden wat niet is. En dan krijg je in uw lichaam een enorme zenuwspanning. En deze spanning die in het dagdagelijkse niet meer weggewerkt kan worden, zonder dat er ongelukken gebeuren, bij wijze van spreken, omdat je ziek wordt enzovoort. Dus wat gaat het lichaam trachten te doen. Het lichaam gaat trachten deze zenuwspanning die zeer schadelijk kan zijn om te buigen in een droomgebeuren. Zodat in het droomgebeuren en dat moet niets met het probleem te maken te hebben maar dat in het droomgebeuren deze spanning kan afgebogen worden en afgeleid. Wanneer iemand geconfronteerd wordt met zulke dromen dan is het de hoogste tijd om eens goed te gaan nadenken wat je in de stof in de dag met uw problematiek gaat aanvatten of aanvangen. Ik zal het zo zeggen. Dan moet u dus keuzes maken. Keuzes die misschien niet evident zijn, die soms hard kunnen lijken. Maar die keuzes die je maakt zullen ervoor zorgen dat stoffelijk uw lichaam, zijn energie, terug op een normaal niveau kan brengen. Zullen ervoor zorgen dat die zenuwspanning die u hebt opgebouwd door uw eigen rad voor de ogen te dragen, langzaam maar zeker verdwijnt. En dan zult je ook opmerken dat die dromen wanneer u voor uzelf oprecht en eerlijk de keuzes hebt gemaakt, dat deze dromen ook niet meer van toepassing zullen zijn. En dat alles tot een meer aanvaardbaar stoffelijk niveau kan komen. Maar het grote probleem in de maatschappij is dat de mens zijn keuzes niet laat afhangen wat voor hem werkelijk noodzakelijk is maar wat hij denkt dat het beste resultaat geeft in het systeem waarin hij leeft. En dat is de grootste fout die een stofmens kan maken. Daardoor blokkeert hij zijn geestelijke ontwikkeling maar zorgt er ook voor dat zijn stoffelijke voertuig aan ziekten te onder kan gaan

Meditatie : Krachtsopbouw

Ik wens de avond af te sluiten. En dit wil ik doen met een korte meditatie. Een korte meditatie die, in die zin wil ik opbouwen dat ieder van u een beetje kracht kan opnemen. En met een beetje meer energie dan hij gekomen is huiswaarts kan keren. Ik zou zeggen, lieve vrienden, zet jullie even gemakkelijk. Ontspan jullie even. We zitten hier in een mooie kring tezamen. En ik zou zeggen, zoals we hier zitten, trek ik even een magische kring rond deze groep. Een magische kring die ervoor kan zorgen dat hier een opbouw kan zijn van de krachten van de kosmos onder de vorm niet van een kleur maar onder de vorm van helderheid van het witte licht. Ach, ik moet het zo omschrijven om het voor jullie duidelijk te maken. De cirkel is omsloten en stel u nu voor dat vanuit deze cirkel en als het ware een zuil reikt, een piramide reikt, een kegel reikt, tot in het oneindige. Er moet aan deze constructie in uw ogen geen einde zijn. Maar de piramide, de kegel, reikt in het oneindige van de kosmos en vanuit dat oneindige vloeit naar ons toe de kracht en de energie die we nodig hebben.
In de eerste plaats de kracht en de energie die ons geestelijk doet ontwaken.
In de tweede plaats, de kracht en de energie die ons zijn stoffelijk lichaam in harmonie trekt. Dat onze energiebanen, en onze energiepunten, in evenwicht komen.
En in de derde plaats krijgen we als een waterval de kracht en de energie die elke cel van het stoffelijke voertuig doordringt zodat elke cel zijn eigenwaarde terug hervindt, zijn eigen kracht terug kan opbouwen. En zo zitten we als het ware onder een gemengde douche van energieën, omsloten binnen deze magische kring en nemen wij deze op.
Zo ontwikkelen wij nieuwe ideeën, heldere inzichten, ontwikkelen wij nieuwe krachten, nieuwe mogelijkheden in onze aura om tenslotte ons fijn stoffelijk overdracht te maken naar het stoffelijke, zodat ook het stoffelijke, elke stoffelijke cel zijn evenwicht en zijn harmonie vindt. En deze eenheid geprojecteerd vanuit de kosmos, geankerd op de aarde is onze verfrissing, onze vernieuwing, onze vooruitgang in deze omwentelende tijden. In deze kracht zijn wij een. En deze kracht die nu ons deel is binnen de afgesloten kring kunnen wij van zodra ik die kring open, doorgeven aan al degenen die ze gaan nodig hebben. Maar we dringen niets op.
Wanneer men ons vraagt, geven we, onvoorwaardelijk zonder verplichting. Wij geven de mogelijkheid aan ieder die zoekende is naar het licht via deze ervaring het licht in zichzelf te ontdekken, het licht in zich zelf te laten open bloeien, te laten groeien zoals het licht ook in ons steeds meer groeit, ontwikkelt, open bloeit. We zijn een met deze krachten. Deze krachten zijn een met ons. Wanneer we nu geladen zijn aan de bron, dan komen we terug tot onszelf. Geladen met licht. Meer als ooit te voren. Verbonden door de kring. Eén door de kracht. En dan zeg ik nu: in de naam van Adonaï, alles zijt bevestigd. In de naam van Tetragrammaton, de kracht is in ons aanwezig. In de naam van Eloachim, kunnen wij dit met de ander delen. In de naam van de broeders en zusters die ons hier hebben bijgestaan, die deel zijn van dit gebeuren, zeg ik nu, ik open terug de cirkel. Zodat ieder van u op zich in het leven verder kan. Geladen met de kracht van de Vader. Geladen met de kracht van het Licht. Uitdragend het licht in deze nieuwe tijd.
Zo lieve vrienden, dat was het dan. Misschien iets korter ons meditatie als ge gewoon zijt, maar daarom niet minder krachtig. Niet minder invloedrijk. Ik wens jullie veel licht op uw weg. Veel nieuwe ideeën en ervaringen en ik hoop jullie allen terug te ontmoeten bij de volgende afspraak.