Krachten in edelgesteente, kristallen, edele metalen

11 mei 2007

We gaan vanavond de zaak bekijken die in de komende jaren meer en meer opgang zal vinden, hoe te werken met krachten en het doorgeven alsook  bekijken we de invloed die ervan uitgaat. Niet alleen op de gezondheid van de mens, maar ook op het denken.

In de vorige bijeenkomsten (1) hebben we u vooral geleerd van met krachten te werken die vanuit uw eigen systeem, vanuit uw fijn-stoffelijk, en uw stoffelijk lichaam zelf, overgedragen kunnen worden, wanneer u zich aanzet op dus een hogere kracht.

Waar ik vandaag met u zou willen over hebben, is eigenlijk over iets zeer praktisch.

Het instellen op bepaalde voorwerpen en deze een lading geven die kan overgedragen worden.

Ach, ik weet het, er wordt nogal eens heel gemakkelijk gezegd van: wanneer we die of die halfedelsteen nemen, dan is dit gezond voor dit of voor dat. Ik denk zelf dat op het ogenblik daar zeer veel dikke boeken zijn over geschreven. Nochtans is het niet zo ingewikkeld dan dat men het in veel gevallen voor de lezer wilt laten blijken.

Wanneer we het hebben over edelstenen, ook kan ik het hebben over edele metalen, vooral goud en zilver; in mindere mate ook koper. Wij kunnen deze metalen of edelstenen, en dan denk ik in de eerste plaats vooral  aan diamant, maar ik denk ook aan robijn, saffier.  Deze gesteenten hebben meestal de mogelijkheid door hun eigen atomaire structuur, en dit geldt ook, voor de atomaire structuur van goud en zilver, kunnen wij deze een lading geven. Een lading die gebaseerd is op, wat u zou kunnen zeggen gedachtegolven. Ik ga het niet ingewikkeld maken, u zou hier zeer technisch kunnen gaan en vanuit dus de atomaire structuur van het materiaal en  de samenstelling  van de gedachtegolven, een ganse formule opbouwen, waarom nu juist deze zaken zo goed te laden zijn. Neem van mij aan dat, wanneer u dit proefondervindelijk doet, dat u heel gemakkelijk de bewijzen zult krijgen dat u daarmee kunt werken, en dat u effectief een lading aan deze zaken kunt geven.

Hoe doet u dat?  Wanneer u, laat ons nu even bij één materiaal houden, een zuivere diamant hebt. En dan spreek ik wel een diamant die reeds geslepen is. Wanneer u een ongeslepen diamant hebt, dan moet u toch rekening mee houden dat daar soms nog bepaalde afwijkingen inzitten die voor de lading ook storend kunnen zijn.

Maar we spreken hier dus over een gewone, doorsnee, geslepen diamant. Wanneer u deze in uw hand neemt en u gaat u daarop concentreren, dan kunt u aan deze diamant een lading geven. Deze lading die dan opgeslagen wordt in deze steen, kan dan op zijn beurt overgedragen worden aan degene die deze diamant in zijn bezit heeft.

Waarom heb ik nu het voorbeeld van diamant gekozen. Iedereen van u zal wel al verhalen gehoord hebben van diamanten waarvan men zegt dat zij, dat zij vervloekt waren, of dat zij ongeluk brachten. Er zijn er zo verschillende gekend, zeer dure trouwens, die dus in de maatschappij aan degene die deze diamant bezat steeds ongeluk bracht. Hoe komt dit? Is dit alleen de illusie  van degene die die heeft van:  ‘hier komt ongeluk van’ of is er werkelijk iets anders aan de hand?

Deze diamanten en de bezitters daarvan waren meestal mensen die dus zeer op zichzelf gericht waren. En die alleen maar voor hun eigen begeerten leefden. Zij trachten steeds meer bezit hebben ten koste van ieder ander. Wanneer zo iemand zulk een diamant draagt gedurende langere periode, dan gaat zijn ganse ingesteldheid zich vastleggen in de structuur van de diamant. Met als gevolg dat, wanneer deze diamant over gaat naar iemand anders, of door iemand anders gaat gedragen worden, in de meeste gevallen ook iemand die eenzelfde begeren heeft, en eenzelfde, kijk naar de medemens, als zijnde:’zij zijn hinderlijk voor mij, zij moeten het maar voor mij doen, voor de rest tellen zij niet’, dan krijgt u dat deze lading die negativiteit gaat activeren. Waardoor de persoon, die die diamant bij zich heeft in zijn eigenwaan van alle dwaasheden gaat doen, met als gevolg dat er ongelukken kunnen gebeuren. En dan krijgt u eigenlijk een oorzaak- en gevolgkwestie. Wanneer deze diamant dan verschillende keren van eigenaar wisselt, en steeds weer bij mensen terecht komt die dezelfde drang hebben om méér bezit, dan kunt u best begrijpen dat op den duur zo’n diamant een heel gevaarlijk instrument wordt.  De mens zelf, die hem bezit, beseft dit niet, en doordat hij het niet beseft en hij heeft hem bij zich, wordt hij via zijn gevoeligheid  gestimuleerd om dus, dwaasheden uit te halen. Deze dwaasheden vertalen zich dan meestal in ongelukken of tegenslagen. Dit is maar een klein voorbeeld dat ik u geef hoe sterk zo iets kan worden wanneer het in de verkeerde richting gaat.

Maar we kunnen het ook anders doen.  We kunnen met edelgesteente wel degelijk positieve beïnvloeding maken.  En hier zouden we kunnen zeggen dat een ingestraalde diamant, met de gedachte van :’wie deze diamant draagt, gaat zich goed voelen, gaat gelukkig zijn, gaat in harmonie kunnen leven met zijn omgeving’.   U bouwt  zelf een beeld van op, dit beeld wordt aan de diamant meegegeven, dan gaat u heel gemakkelijk krijgen dat wanneer er, rondom die persoon die die diamant op dat moment heeft, harmonie is, hoe klein ze ook is, deze versterkt wordt. Als de kans bestaat op geluk, dat deze kans versterkt wordt; dat die ook plaats grijpt. En wanneer we dan hetzelfde verhaal volgen, dat die diamant overgaat naar anderen, die daar ook harmonisch mee voelen, dan krijgt die diamant ook een sterker veld. En uiteindelijk gaat u dan kunnen spreken van een gelukbrengende diamant.

Dit is maar om u in grote lijnen duidelijk te maken wat de mogelijkheden zijn. Wanneer u in het verleden kijkt, dan ziet u dat goud heel veel gedragen werd door priesters. Ik spreek nu niet  van een zwartrok hier in uw contreien, maar ik bedoel dus priesters in de oude culturen. Zij droegen goud omdat goud hen ten eerste verbond met de zon, en energie gaf, kracht gaf, en ook daardoor een bepaalde, intellectuele kracht, en sterkte. Het is niet zo dat u moet denken dat in deze vele oude culturen dit goud gedragen werd om, zoals men in uwen tijd goud meestal draagt, om te pronken.  Er zijn veel culturen  geweest waar dus het goud eigenlijk gewoon voor de burger waardeloos was. Dat was een metaal om te gebruiken, en daarmee uit. En niet zoals het heden ten dage eigenlijk een standaard is  van de waarde. Of geweest is, want nu is het ook een illusie.

Maar niettemin blijft dus dat een metaal als goud de mogelijkheid heeft van krachten op te laden. Zo werd er vroeger zeer dikwijls, wanneer iemand krachteloos was, niet verder kon, hem een gouden halsband  een gouden collier, aan gedaan. Deze collier was dan door de priesters ingestraald, had een lading, vooral, een gedachtelading, een positieve gedachtelading.  Men ging er niet vanuit  het feit er is een ziekte. Men ging uit van: ‘u denkt verkeerd’, of ‘uw gesternte is niet met u mee’.  Deze zaken werden dan positief aan het metaal mee gegeven.  Bij de patiënt of bij de gelovige volgeling van de cultus, werd het rond hem gehangen, en wanneer hij dit gedurende langere tijd droeg, ontstond er een groter evenwicht. Vanuit dat groter evenwicht zou de persoon ook in de meeste gevallen tot oplossing van zijn problemen of zijn ziekte kunnen komen.

 Anderzijds, en dan moeten we even terug gaan tot de tijd van Atlantis, gebruikte men ook deze zaken, niet alleen om dus de persoon te helpen harmonie te ondergaan, men gebruikte deze gouden armbanden soms, of gouden colliers,  om, via de gedachtemanipulatie bepaalde ideeën, en bepaalde zaken te laten gebeuren.  Ik kan u zeggen, dat werkte.

Doordat dat goud op voorhand door de priesters was bewerkt. Toen er waren twee strekkingen, men had de strekking van degenen die we kunnen noemen de ‘zwarte priesters’ en die probeerden daar dan wel voor zichzelf munt uit te slagen, het uiteindelijk resultaat kent iedereen, de ondergang van dat tijdperk.  Maar langs de andere kant had u de ‘witte priesters’, die het werkelijk in overtuiging deden, om hun broeders en zusters te helpen. En dit was een zeer goed systeem. Want op het ogenblik dat iemand, waar hij zich ook bevond, hulp nodig had, konden ze, via hun gedachtekracht, en die in die tijd zeer sterk ontwikkeld was, helpen.  En nu is het mooie, deze manier van werken, zal tussen dit en een paar honderd jaar, een kleine tweehonderd jaar, waarschijnlijk heel gewoon zijn.   Dit is iets wat ‘Aquarius” zeker ter harte neemt.

Door gedachtekracht in te stralen op het voorwerp beïnvloeden de priesters de hulpbehoevenden. Dit is een zeer oud gegeven, maar als ik nu even terug mag komen, er zullen er wel zijn die hier samenkomsten herinneren zoals de Wessac, en misschien zijn er nog ouderen onder u die zich ‘Ster avonden’ herinneren, die vroeger hier gegeven werden door onze vrienden aan onze zijde. Waar men ook steeds de toelating gaf van juwelen of halfedelstenen op het altaar of in het centrum van de kring te leggen, als men dus de meditatie en ook de krachtsopbouw deed. Wanneer de celebrant dan in het slotgedeelte de instraling van deed, degenen die het ooit hebben meegemaakt zullen het kunnen bevestigen, dat deze zaken dan geladen zijn en in de weken en maanden daarna dikwijls hen een steun zijn geweest. Soms onbewust, soms heel bewust. Sommigen daarvan, hebben dit heel bewust gebruikt, en hebben daar zeer mooie resultaten mee gehaald.

Natuurlijk is het zo dat wanneer u een juweel instraalt, een gouden juweel, of een zilveren juweel, eventueel met een diamant of een robijn, of saffier, dat die instraling een bepaalde duursterkte heeft. Want elk metaal, maar ook elke edelsteen, of halfedelsteen, heeft de neiging na verloop van tijd, terug zijn eigen, atomaire trillingsverhouding aan te nemen. Dan kunnen we zeggen dat wanneer we puur goud instralen, of laat mij toe te zeggen, goud, zoals u het gebruikt hier in juwelen op het ogenblik, 18 karaats, dat u daar een werking kunt hebben die zich toch handhaaft wanneer hij niet bij gestuurd wordt, wanneer het alleen maar gebruikt wordt voor dus te helpen en te doen, van ongeveer een zeven maanden.

Wanneer echter regelmatig terug via gedachtekracht er op ingewerkt wordt, dan mag u er van op aan, dat dit bijna permanent aanwezig blijft. Zeker wanneer u zou kunnen zeggen dat u om de zes maanden steeds opnieuw door een redelijk sterke instraling dus de activatie hernieuwt.

Zo kunt dit ook kijken naar de edelstenen, waar de houdbaarheid van de instraling ligt ongeveer tussen de drie en de vier maanden. Na drie á vier maand zal een diamant terug moeten heringestraald of terug met gedachtekracht worden bewerkt. Om dan weer het maximum te krijgen.

En nu zijn hier mensen en die denken : ‘ja, maar hoe zit dat dan met die ongeluksdiamant? Want dat gaat dan over jaren?  En soms over generaties.

Ja, dat klopt. Ook de goede diamant heeft dat. Wanneer dus deze mensen dit idee permanent houden, en zij hebben permanent dit juweel in bezit, dan hebt u een steeds terugkerende stimulans. Daardoor krijgt u  dat zo een ongeluksdiamant of een geluksdiamant, beide zaken zijn mogelijk, zelfs na tientallen jaren, nog zeer actief is. Er zijn zelfs gevallen bekend waar het gaat over honderden jaren! Dat zijn wel de uitzonderingen.

Wat de halfedelgesteenten aangaat, daar zal de duurtijd iets korter zijn, bij een halfedelgesteenten zonder opnieuw te laden en er mee te werken, kunnen we zeggen dat de uitwerking ongeveer na vijf tot zes weken is gebeurd.

 *Geldt dit alleen voor natuurlijke diamanten, of ook voor kunstmatige?

 Kijk, wij spreken hier op het ogenblik over natuurlijke diamanten. De kunstmatige diamant, alhoewel hij voor dus de leek bijna niet te onderscheiden is van de echte, kan, een bepaalde energie opnemen, heel gering, maar dan vooral via suggestie.  Maar de echte krachtige werking die de echte diamant wel heeft zult u moeten missen. Dus de namaakdiamant heeft eigenlijk weinig gemeen met de echte diamant. En dat komt omdat de echte diamant eigenlijk is ontstaan uit de aarde zelf, en uit dus bepaalde omzettingsprocessen. Nu kunt u wel als mens denken dat u dat kunt benaderen, en daardoor de namaakdiamant realiseren, en voor het oog van de mens lijkt dit zo, maar in werkelijkheid is toch voor dit werken, een dag en nacht verschil.

En dit geldt eigenlijk voor alle zaken die dus door de mens een beetje nagemaakt worden.  U bent veel beter, met gewoon een steen, die u opraapt langs een strand, als u ergens in Bretagne langs het strand wandelt.  Die steen is voor de meeste mensen , buiten het esthetische, waardeloos. Denken ze. Maar dit is niet zo. U kunt daar stenen aantreffen die er miljoenen jaren over gedaan hebben om juist tot die vorm te komen. Zij hebben een samenstelling, en dan spreek ik weer over die atomaire structuur, die inhoudt dat zij zelfs nog zaken met zich mee dragen die duizenden, soms miljoenen jaren daarvoor zijn vastgelegd in dat gesteente.

Wanneer u zulke steen, een ordinaire steen, die u opgeraapt hebt tijdens een wandeling langs de rotskusten van Bretagne, wanneer u die, in uw handen neemt en u gaat zich daarop concentreren; u stelt zich open voor wat die steen u te vertellen heeft, en u bent een beetje telepathisch gevoelig, dan zult u heel snel allerlei beelden gaan waarnemen. Zult u heel snel zaken aanvoelen, zien, die u niet kunt verklaren.  Dikwijls zult u ineens feiten door krijgen die u eigenlijk niet kunt kennen. Hoe komt dit? Heel simpel. Ik heb speciaal Bretagne gekozen omdat dit een gebied is waar enorme krachten ontwikkeld zijn geweest.

U hebt daar, vooral de religie van de ‘Bel’ gehad. De religie van de ‘Bel’ dateert van de periode dat men daar de menhirs heeft opgericht.  Dus ik spreek hier van duizenden jaren terug. Op dat moment, was er nog verbinding tussen Bretagne en wat u nu noemt Engeland. Die verbindingen waren er toen. Er was nog niet de grote breuk gekomen. In die periode was het de gewoonte dat er ook mensenoffers en zo werden gedaan. U moet het niet bezien lijk in deze tijd, want dat zat in totaal andere context. Die mensen leefden totaal anders als u. Maar, u kunt zich voorstellen dat wanneer aan die kusten zulke zaken gebeurden, welke enorm sterke emoties daar gecreëerd werden. En dan spreek ik van emoties die door honderden en honderden mensen tegelijk werden opgewekt, en die meestal door de priesters van die religie zeer sterk werden gemanipuleerd.  Er is daar ook in die tijd enorm veel strijd gevoerd, want er was nog stammenverband. Dus er is zeer veel gebeurd. Anderzijds moet u zeggen: er heerste toen ook een enorme sfeer waarin alle mogelijke vertellingen en verhalen hun levenslicht zagen. U moet rekening houden die mensen hadden niet de media die u nu hebt, tv-toestel, radio, bestond niet, dus u kunt zich voorstellen, gans dat leven was totaal anders. Ik zeg niet dat ze slecht er aan toe waren, hoor!  Want als ik zie hoe dat de meeste mensen nu moeten leven, dan denk ik dat degene die in die tijd geleefd hebben dankbaar zijn dat ze dat hebben mogen ervaren.

Waar ik naar toe wil komen is dat die ganse sfeer toen, in dat gebied, en dat kunt u voor het grootste deel van Bretagne toch omschrijven, zeker het gebied rond Quiberon,  dat nog een eigen sterke uitstraling heeft, als u daar dus die steen hebt, kunt u  aanvoelen wat er toen is ingelegd.  Door de generaties die daar op gevolgd zijn, gedurende duizenden en duizenden jaren, en de gedachten die daar aanwezig zijn geweest, is daar eigenlijk een soort stimulans blijven bestaan. Een stimulans waarvan we zelfs kunnen zeggen: die in de ganse natuur aanwezig is.  En daarmee bedoel ik niet alleen de oceaan, u hebt vooral de invloed van wat men noemt de Golf van Gascogne, maar ook de rotsen, de planten, de dieren. Gans dat geheel heeft daar zo een impact, dat u kunt zeggen: er is een soort permanente lading en permanent gedachtebeeld aanwezig. En dat kunt u er in terugvinden.  Het is niet voor niets dat mensen, soms niet beseffende, aangetrokken zijn dus tot die oude cultus-plaatsen. Dat men in Bretagne gaat rondreizen, en nu misschien als toerist gaat kijken.

Maar voor sommigen betekent dit meer. Voor sommigen zitten daar soms leerzame ervaringen in.  Dus zulk een product, die gewone kei, die u opraapt uit de zee, die kan dus voor u een enorme lading hebben. Daar kan mee gewerkt worden, en zelfs, wanneer u een beetje telepathisch bent herprogrammeren en zo kan u serieus resultaten behalen.  Zulke zaken bereikt u  niet met een namaak steen. Want die namaak steen heeft niet die geschiedenis.

*Wat met erfenissen, dat er juwelen overgaan naar kinderen van tantes en nonkels naar neven en nichten, en zo in verschillende generaties, dus dat is dan hetzelfde?

 In sommige gevallen, kan dat, ja. En u moet eens opletten, in sommige gevallen ontstaan ook dezelfde ziektefenomenen. Of ontstaan dezelfde afwijkingen of maken ze hetzelfde mee. En dit wordt nogal eens gestimuleerd door deze juwelen.

Een kleine tip geven. Wanneer u ooit een juweel zou erven van iemand, en u bent niet zeker hoe de ingesteldheid van die persoon is geweest, ach, wanneer dat u die man of die vrouw een gewone lieve man of vrouw is geweest zonder bepaalde extravagante zaken is er niks aan de hand.   Dit moet ik wel zeggen, stel, dat die persoon een zware ziekte gehad heeft, en permanent dat juweel heeft gedragen, dan zou ik u niet aanraden van dat juweel over te nemen. Want dan kan er een disharmonie in het metaal aanwezig zijn, of in de steen, die u in uzelf kan opnemen, en dit kan leiden tot een zelfde vorm van ziekte. Zeker wanneer dat u in de erfelijke lijn zit van die persoon van wie u het krijgt, en misschien, en dat is dan het nadeel, dezelfde erfelijke eigenschappen hebt. Maar goed, dat zijn de extremen, laten we die even er buiten.

Stel dat u een juweel krijgt, wat kunt u doen? U kunt dit juweel reinigen. Reinigen kunt u al gewoon door stromend water er over te laten lopen. Terwijl u het vasthoudt, de gedachte in te brengen dat al hetgeen wat dat disharmonisch is met dit juweel, samen met dit water afvloeit. Ach, het is een beetje magie! Het zal niemand schaden, en u ook niet. Wanneer u dat gedaan hebt, dan bent u best dat u het juweel gedurende 48 uur, in de zon legt. Door het in de zon te leggen kan het een volledige ontlading krijgen van het spanningsveld dat er op zit, en kan het op dat moment een  vernieuwde structuur krijgen.

Een ander mogelijkheid die zeker soms aan te raden is, als u de herkomst van iets niet weet, het gebruik van bloemenwierook, zuivere wierook dan, geen synthetische, zuivere bloemenwierook.  Laat  gedurende een uur de wierook rond het juweel gaan, u legt het gewoon zo dat het in een afgesloten ruimte zit, en dat het dus eigenlijk daardoor in contact komt en gezuiverd wordt. Zo kunt u al heel veel bereiken, wanneer dus het gaat om een doorsnee, gewone beïnvloeding van een juweel dat gedurende jaren is gedragen. Wanneer het gaat om een juweel dat een MS-patiënt gans haar of zijn leven gedragen heeft, dan is dit niet toereikend. Ik zou ook niet, als ik van u was, een juweel daarvan overnemen. Als u zoiets krijgt, zou ik u de raad geven: laat het smelten, door het smelten gaat u  al veel laten veranderen, eventueel laat het mengen, en dan kunt u er een nieuw juweel van laten maken. Maar een juweel van iemand die gedurende jaren zwaar ziek is geweest, en dat moet ik erbij zeggen, het juweel permanent gedragen heeft, zou ik toch voorzichtig mee zijn.

Dan wil ik eigenlijk komen tot wat ik u wou aanleren, en wat voor u eigenlijk toch het belangrijkste is. Want ik denk niet dat u allemaal morgen ineens een pak juwelen gaan erven en dat u met het probleem gaat zitten:’ wat moeten we er mee doen?’ Dat is niet de bedoeling. Wat wel de bedoeling is, is dat u langzaam maar zeker voor uzelf, om te beginnen, maar ook wanneer u anderen wilt helpen die uw hulp vragen, dit via deze wijze ook kunt realiseren. En, gezien dat we in een tijd leven dat goud en diamanten redelijk duur zijn, ga ik mij vanavond dus beperken tot zaken die een haalbare kaart zijn, de gewone halfedelstenen. En daar zitten er veel tussen die dus heel goed bruikbaar zijn.

Wat is de bedoeling? Kijk, de bedoeling is dat u, wanneer u zich goed voelt, dat is belangrijk, u mag dit niet gaan doen wanneer u zich niet goed in uw vel voelt, doe dat best niet wanneer u boos bent, zeker niet wanneer juist iemand u op de tenen getrapt heeft, maar u doet dat wanneer u in een goede stemming bent en wanneer dat u vindt dat het leven toch zo mooi is. En dan hebt u een halfedelsteen, dat mag een bergkristal zijn, dat mag een kwarts zijn, dat mag labradoriet zijn,  zijn er zo veel. Vergeet even alle boekenwijsheid, daar gaat het vanavond niet over.

U neemt uw halfedelsteen.  Als u normaal werkt, zoals vorige keer geleerd is met uw rechterhand als zijnde de gevende van de kracht, dan neemt u die steen in uw rechterhand, en u omsluit die steen. En u denkt gewoon, terwijl u die steen in uw hand hebt, dat u deze laadt met energie. Positieve, krachtige, energie die voor de mens alleen eigenlijk betekent dat wanneer u deze steen hebt, dat u in evenwicht, in harmonie gaat zijn. U kan, op dat ogenblik dat u die steen in uw hand hebt denken:’ ik bevestig dit in de naam van…’ en dan, als dat voor u een heilige is, of iemand anders, maakt niet uit, waarvan u verwacht dat u kracht krijgt, (misschien zullen er mensen bij zijn die het graag doen met een engel, anderen misschien met heiligen, en weer anderen zullen misschien denken aan een figuur van ons, maakt niet uit); u bevestigt dat, dat die lading daarin aanwezig is. Als u dat gedaan hebt, uw rechterhand, dan legt u gewoon uw linkerhand er bovenop, en dan zegt u gewoon ( u mag dit luid op doen, u mag dit in gedachten doen):‘ Zo boven zo onder, zo onder zo boven!’ En u bevestigt die kracht weer.  En zo kunt u vanuit uw eigen aura, vanuit uw eigen energieveld, wanneer u zichzelf goed en harmonisch voelt, een lading geven aan een steen.

Wanneer u nu, door iemand bent aangesproken, die laat ons zeggen zich zwak voelt, kunt u dat gaan definiëren. Dan kunt u zeggen, in die formule, van: ‘kijk, deze steen laad ik voor meneer X of mevrouw Z, en wanneer meneer X of mevrouw Z deze steen bij zich draagt dan zal hij of zij zich zo of zo voelen, of dan zal dat of dat herstellen, of evenwicht worden. Dat hangt een beetje van de situatie af, maar u denkt daar geconcentreerd  aan. Dan is die steen, wanneer u dit zo ongeveer enkele minuten in uw hand gehouden hebt, en wanneer u de formule van ‘zo boven, zo beneden, zo beneden zo boven’  Vervolgens  moet  u gewoon één zijn, op dat ogenblik, met de Kosmos rondom u. Het is een oude formule, het is een Wet van Hermes. Daar gaan we niet verder op in, maar het werkt.

Nu zijn er dus twee mogelijkheden. Stel u heeft het voor iemand specifiek gedaan, dan kunt u deze steen aan die persoon geven en vragen dat hij of zij deze steen bij zich draagt.

Kan ook zijn dat u het voor uzelf heeft gedaan. Dat mag! Kan geen kwaad. Dan draagt u deze steen bij u, en dan gaat u zien dat wanneer het u wat minder gaat en u concentreert zich op die steen, dat het ineens beter gaat! Want u zet zich terug in die lading, in die sfeer.

Maar laat ons nu even naar die ander gaan, waar u die steen aan gegeven hebt, om hulp. Dan is er nog een praktisch en zeer interessant aspect aan verbonden. Wanneer degene die die steen heeft deze steen gebruikt, dan kunt u, wanneer u zich ontspant, en concentreert op die steen, bij die persoon, via uw derde oog, deze steen herladen of bijladen, of bijsturen. U doet dit gewoon met een rustige houding, ongestoord. Ook hier moet ik weer zeggen, u moet zich goed voelen, moet u niet gaan doen als u hoofdpijn heeft, want dan is de kans groot dat als u dat doet, dat de persoon die de steen heeft, ook hoofdpijn heeft! Dus, dat is niet de bedoeling, maar u vertrekt terug vanuit rust, u concentreert zich op het beeld van die steen die de persoon bij zich heeft, u vertrekt met uw gedachten vanuit uw derde oog, u maakt in uw beeldvorming als het ware een soort ‘laserverbinding’ en u gaat zien, deze steen kan zo, steeds opnieuw, herladen worden.

Dit kan soms van belang zijn bij mensen die dus redelijk ziek zijn, of die in een  situatie zitten waar nogal veel problemen rond zijn en hetgeen wat u aan lading hebt gegeven, redelijk snel verbruiken. Zo kunt u komen dat u zelfs op grote afstand, want dan mag die persoon aan de andere kant van de wereld zitten, maakt niet uit, de verbinding is er, dat u die kunt helpen. U moet niet denken:’ dat moet mijn gebuur zijn,want anders is het te ver af’. Wanneer iemand  een ingestraald voorwerp van u heeft, mag die zich bevinden waar hij wil, u zult het steeds kunnen herladen, wanneer u zelf natuurlijk in de juiste lichamelijke conditie bent, dat is belangrijk.

*Altijd onder het motto, toch, dat is ons toch geleerd, dat ze het zelf vragen?

 Dat is evident!  Ja.  Het heeft geen zin van zaken aan mensen te gaan geven die er niet voor open staan, om te beginnen, dan kunt u het beter doen voor degenen die er wel voor open staan. En het is ook niet onze bedoeling;  we zijn geen ‘zwartmagiërs’ , van mensen te manipuleren! Want u zou dit op deze wijze; maar dan moet ik er een paar andere accenten aan toe voegen, en dat doe ik lekker niet, zou u mensen effectief kunnen manipuleren en zou u van alles kunnen veroorzaken. Maar ik denk, als ik deze zaken hier naar voor zou brengen, dat ik heel snel het zwijgen zou opgelegd worden door mijn collega’s! En dat is ook de bedoeling niet. De bedoeling hier is dat we u zaken aanleren die positief naar de toekomst toe steeds meer gaan gebruikt worden. Misschien dat de farmaceutische industrie dit niet graag gaat horen. Maar wanneer we, ik denk een kleine 50 jaar verder zullen zijn, neem mij niet kwalijk, het is nogal moeilijk in te schatten naar uw tijd, daar hebben wij gelukkig geen last van, het gebruik van deze zaken veel sterker reeds zal toegepast worden. Er zal dan veel meer al gebruik gemaakt worden van dit soort middelen. Krijgen we daarbij dat ook zeer veel mensen die dan zullen leven, er ook veel gevoeliger voor gaan zijn.

 Want wanneer dat we de algemene evolutie bekijken, moet ik het volgende toch aan toevoegen. Langzaam maar zeker zullen veel zaken, naar gelang we verder in Aquarius opschuiven, in uw maatschappij veranderen. Onder andere ook één van de zaken qua voeding. De voeding die de mens binnen 50 jaar tot zich zal nemen zal niet meer, onder geen beding vergelijkbaar zijn met de voeding die u nu tot u neemt. Onder andere zult u opmerken dat langzaam maar zeker het consumeren van vlees, ook vis, zeer sterk zal teruglopen. Om de doodeenvoudige reden dat we langzaam maar zeker nu aan het afstevenen zijn dat zo goed vlees als vis voor de mens zeer toxisch zullen worden. Er gaat daaruit onvermijdelijk ook door de industrie een ommezwaai moeten komen en men zal nieuwe zaken op de markt brengen die minder schadelijk zijn, die ook minder leed veroorzaken. Een algemeen beeld.

Vooral zal de voeding voor de mens in veel gevallen naar fruit en plantaardige zaken gaan. Maar dit houdt ook in dat, doordat al het dierlijke achteruit gaat, de dan etende mens veel minder agressief gaat worden. Dat is ook belangrijk. Want de mens beseft niet, of toch de meeste mensen niet, dat door het eten van vlees en van vis, veel mensen enorm geprikkeld worden en in hun lichaam hormonale afwijkingen krijgen. Omdat er te veel, niet direct detecteerbaar, dat wel, maar men wilt het niet zien, op deze moment aanwezige scheikundige stoffen zijn die beïnvloeden dat u zich in uw eigen lichaam niet al te best voelt, en dat u nogal prikkelbaar bent.

Deze zaken worden langzaam maar zeker, afgebouwd en vervangen worden door zaken die dit niet veroorzaken.  Waar u rekening mee moet houden is: de verschuivingen die zullen ontstaan binnen het menselijk lichaam. Want u zult opmerken in de komende jaren zullen nogal wat afwijkingen bij geboorten ontstaan, die dan weer leiden tot het aanpassen van het menselijk lichaam.  Want er is eigenlijk niets zo sterk als de natuur. Niet de mens op zich, maar ik bedoel hier de natuur.  Daardoor gaan grotere gevoeligheden ontstaan, dat weet u al, want dat is vroeger ook al gezegd, dat de mens onder Aquarius veel gevoeliger gaat zijn. En juist dank zij deze ontwikkeling gaat hetgeen wat ik u hier vanavond gebracht heb; het gebruik van krachtbronnen, zoals halfedelstenen, zoals edelstenen, goud, zilver, aangewend kunnen worden met een veel krachtiger impact van dat we ons nu kunnen voorstellen.

Ik kan u garanderen, dat  binnen een halve eeuw, wanneer men hoofdpijn heeft, niet naar een aspirientje zal grijpen, maar in de meeste gevallen een roze kwarts tot zich zal nemen. En gewoon deze kwarts tegen zijn derde oog houden, en de hoofdpijn zal afnemen. Men heeft dan minder scheikunde nodig.

Zo gaan er nog meer zaken zijn. Waar je nu middeltjes voor uw maag nodig hebt, zal men bepaalde stenen gaan gebruiken, die geladen zijn. En waar u nu nog voor naar uw medicijnkast loopt, zal men eerst zien hoe men het via natuurlijke weg kan oplossen. Men zal eerder gaan naar wat vanuit de natuur is bruikbaar.  Langzaam maar zeker gaan ook degenen die met deze zaken kunnen werken,(niet zoals het nu is, want nu wordt er heel veel show verkocht, maar weinig efficiënt gedaan), maar wanneer we een paar generaties verder zijn zal er weinig show zijn maar zeer veel efficiency, omdat,  men niet gaat vereren van ‘wat wordt daar allemaal verteld’, maar men gaat zeggen van:’allemaal goed en wel, vriend, maar bewijs het maar!’ En van op het ogenblik dat de mens zover is van te zeggen:’ bewijs dat maar! Als u het kunt nemen we het aan, geloven we u’, dan gaat u zien, dan krijgt u  een totale ommekeer. Dan is het niet de illusie, die meester gaat zijn, maar dan is het het resultaat. En dan gaat u effectief krijgen dat mensen zeggen van:’ ah, kijk,  u heeft hoofdpijn, wacht, ik heb deze juist ingestraald, alstublieft!’ En wanneer u dan opmerkt dat uw hoofdpijn weg is dan weet u dat het werkt.

Dat is de toekomst! En met een beetje geluk zult u daar nog zaken van zien. En anders, ja, kijk, dan bekijkt u het wel vanuit onze kant. Dat is ook eens aangenaam. Dan hebt u ook minder last van de tijd!

 *Er is ons dikwijls gezegd van de zaken te zuiveren, van ze, of in maanlicht, of in zonlicht te leggen. Mijn vraag is, vermits dat u eigenlijk in dit geval met gedachtekracht en kracht werkt, als u een steen zou laden, gewoon door in het zonlicht te plaatsen, kan dat toch enorm krachtig zijn en is het ook te gebruiken?

 Er is kracht en ook te gebruiken. Alleen op dat ogenblik gaat u in vele gevallen niet bij macht te zijn om dit te hanteren. Wanneer u zou zeggen: ‘kijk, ik neem een groene kwarts. En u legt die in de zon, en u laat die opladen. Dit kan perfect. Wanneer die een tijd in de zon ligt, gaat hij een zeer sterke lading hebben. Wat gaat u doen?

* Aan u vragen wat ik kan doen! 

 Nou, zijn wij een inlichtingenbureau?  Maar goed, u gaat vragen aan ons: ‘wat kan ik er mee doen?’ In ’t beste geval is er wel iemand bij ons die u wilt inspireren. Nu, dit is een zeer goed antwoord, natuurlijk. Maar de meeste mensen zullen zo ver niet denken. En gaan gewoon dus die groene kwarts, die geladen is door de zon, bij zich nemen. Ik zeg nog niet ‘doorgeven’. Dan gaat die brave steen zijn werk doen. Want als je een groene kwarts laat opladen, en je gaat die bij u dragen dan gaat deze groene kwarts voor u alles activeren.

 * Alles?

En meestal gaat die kwarts proberen, en nu spreek ik die kwarts aan als zijnde een persoonlijkheid, omdat dat gemakkelijker is, maar hij zal meestal proberen van de zaken waar tekorten zijn, die te gaan overstimuleren; omdat hij geladen is door de zonnekracht. En dit kan dan wel een keer een verkeerd effect geven. U kunt geluk hebben, dat het positief uitdraait, maar daar bent u niet zo zeker van. Daarom is het best, en u mag die groene kwarts van mij in de zon leggen, maar wanneer u hem uit de zon haalt, dat u hem toch maar in uw handen neemt, en dat u daar toch maar het gedachtebeeld in brengt dat u er wilt aan geven. En dan kunt u, door dat te doen, de kracht die er aanwezig is, zo polariseren dat die op de juiste wijze kan inwerken.  Ach, u mag gebruik maken van de krachten van de zon, daar is niks op tegen, maar wanneer u ze zuiver gaat gebruiken is de kans groot dat dit voor degene die ze gebruikt te zwaar is, te sterk is.

* Wij vertrekken altijd vanuit  de mens zelf.   Maar vermits ook de zon een eigen bevoertuiging heeft en ik veronderstel met een veel grotere inhoud, dacht ik dat ik daar meer mee kon bereiken. Maar nu begrijp ik het wel, dank u.

 Wanneer u dit zo stelt. Wanneer u de persoonlijkheid van de zon zou kunnen vatten, dan zou u ogenblikkelijk ophouden te bestaan. Uw lichaam zou zelfs niet bij wijze van spreken in as veranderen, het zou gewoon door de kracht ophouden te bestaan. U kunt zich niet voorstellen wat de zon is! Want u ziet maar het driedimensionale gedeelte van deze planeet. Wanneer u het ganse plaatje zou zien, zou u versteld staan. Eigenlijk, wanneer ik tegen u zeg, u kunt als mens zelfs al niet in de zon kijken zonder allerlei filters voor uw ogen te hebben, want u zou zichzelf blind maken, of tenminste toch zo’n schade aan uw ogen doen dat uw zicht zeer beperkt wordt als u maar even in de zon kijkt, moet u zich voorstellen wat u zegt van :’ met die persoonlijkheid en die kracht’. Weet u, de zonreligies die bestaan hebben, hebben dit zeer goed beseft. Daarom hebben zij ook allemaal, hun volgelingen steeds verboden de zon aan te kijken. En het hoogste wat men mocht doen in die religies, was, geknield op de grond het hoofd naar de aarde gericht, zo de zon aanbidden. Omdat men goed genoeg besefte welke kracht er aanwezig was.  Zelf de hogepriesters, of de celebrant, of hoe u het wil noemen, in die tijd van de zonnereligie, stond altijd met zijn rug naar de zon. Nooit met zijn gelaat. Als hij zich met zijn gelaat naar de zon keerde dan boog hij zich, legde hij zich neer, en keek naar de aarde. Omdat men goed genoeg besefte, dat wanneer men de zon aankeek, dat dit het einde was. Dit kon niet. En zeker niet wanneer men magische procedures toepaste.

Hetzelfde geldt voor het maanlicht, en als u met maanlicht wilt werken, dan gebruikt u, en dat labradoriet. U legt dat in het maanlicht, vervolgens  neemt u het kristal en u stelt zich dan voor wat u wenst te bereiken. Ik hoop dat ik hiermede een klein steentje voor u heb bijgedragen in de opbouw van de harmonie en het goed voelen in de nieuwe tijd.

   (1)    Praktisch werken met kracht in de toekomst – 23 maart 2007.

   (1)      Geestelijke kracht en zijn wisselwerkingen  –  30 maart 2007.