Krachten in edelgesteenten, kristallen, edele metalen

image_pdf

11 mei 2007

We gaan vanavond de zaak bekijken die in de komende jaren meer en meer opgang zal vinden, hoe te werken met krachten en het doorgeven. Alsook  bekijken we de invloed die ervan uitgaat. Niet alleen op de gezondheid van de mens, maar ook op het denken.

In de vorige bijeenkomsten (Praktisch werken met kracht in de toekomst – 23 maart 2007 en  Geestelijke kracht en zijn wisselwerkingen  –  30 maart 2007) hebben we u vooral geleerd van met krachten te werken die vanuit uw eigen systeem, vanuit uw fijnstoffelijk en uw stoffelijk lichaam zelf, overgedragen kunnen worden, wanneer u zich aanzet op een hogere kracht.

Waar ik het vandaag met u zou willen over hebben, is eigenlijk over iets zeer praktisch. Het instellen op bepaalde voorwerpen en deze een lading geven die kan overgedragen worden.

Ach, ik weet het, er wordt nogal eens heel gemakkelijk gezegd van: wanneer we die of die halfedelsteen nemen, dan is dit gezond voor dit of voor dat. Ik denk zelfs dat op het ogenblik daar zeer veel dikke boeken zijn over geschreven. Nochtans is het niet zo ingewikkeld dan dat men het in veel gevallen voor de lezer wilt laten blijken.

Wanneer we het hebben over edelstenen, ook kan ik het hebben over edele metalen, vooral goud en zilver; in mindere mate ook koper. Wij kunnen deze metalen of edelstenen, en dan denk ik in de eerste plaats vooral  aan diamant, maar ik denk ook aan robijn, saffier. Deze gesteenten hebben meestal de mogelijkheid door hun eigen atomaire structuur, en dit geldt ook, voor de atomaire structuur van goud en zilver, kunnen wij deze een lading geven. Een lading die gebaseerd is op, wat u zou kunnen zeggen: gedachtegolven. Ik ga het niet ingewikkeld maken, u zou hier zeer technisch kunnen gaan en vanuit dus de atomaire structuur van het materiaal en de samenstelling van de gedachtegolven, een ganse formule opbouwen, waarom nu juist deze zaken zo goed te laden zijn. Neem van mij aan dat, wanneer u dit proefondervindelijk doet, dat u heel gemakkelijk de bewijzen zult krijgen dat u daarmee kunt werken en dat u effectief een lading aan deze zaken kunt geven.

Hoe doet u dat?  Wanneer u, laat het ons nu even bij één materiaal houden, een zuivere diamant hebt. En dan spreek ik wel een diamant die reeds geslepen is. Wanneer u een ongeslepen diamant hebt, dan moet u er toch rekening mee houden dat daar soms nog bepaalde afwijkingen inzitten die voor de lading ook storend kunnen zijn.

Maar we spreken hier dus over een gewone, doorsnee, geslepen diamant. Wanneer u deze in uw hand neemt en u gaat u daarop concentreren, dan kunt u aan deze diamant een lading geven. Deze lading die dan opgeslagen wordt in deze steen, kan dan op zijn beurt overgedragen worden aan degene die deze diamant in zijn bezit heeft.

Waarom heb ik nu het voorbeeld van diamant gekozen. Iedereen van u zal wel al verhalen gehoord hebben van diamanten waarvan men zegt dat zij vervloekt waren, of dat zij ongeluk brachten. Er zijn er zo verschillende gekend, zeer dure trouwens, die dus in de maatschappij aan degene die deze diamant bezat steeds ongeluk bracht. Hoe komt dit? Is dit alleen de illusie van degene die die heeft van:  ‘hier komt ongeluk van’ of is er werkelijk iets anders aan de hand?

Deze diamanten en de bezitters daarvan waren meestal mensen die zeer op zichzelf gericht waren. En die alleen maar voor hun eigen begeerten leefden. Zij trachten steeds meer bezit hebben ten koste van ieder ander. Wanneer zo iemand zulk een diamant draagt gedurende langere periode, dan gaat zijn ganse ingesteldheid zich vastleggen in de structuur van de diamant. Met als gevolg dat, wanneer deze diamant overgaat naar iemand anders, of door iemand anders gaat gedragen worden, in de meeste gevallen ook iemand die eenzelfde begeren heeft en eenzelfde kijk naar de medemens, als zijnde: ‘zij zijn hinderlijk voor mij, zij moeten het maar voor mij doen, voor de rest tellen zij niet’, dan krijgt u dat deze lading die negativiteit gaat activeren. Waardoor de persoon, die die diamant bij zich heeft in zijn eigenwaan van alle dwaasheden gaat doen, met als gevolg dat er ongelukken kunnen gebeuren. En dan krijgt u eigenlijk een oorzaak- en gevolgkwestie. Wanneer deze diamant dan verschillende keren van eigenaar wisselt en steeds weer bij mensen terecht komt die dezelfde drang hebben om méér bezit, dan kunt u best begrijpen dat op den duur zo’n diamant een heel gevaarlijk instrument wordt.  De mens zelf, die hem bezit, beseft dit niet, en doordat hij het niet beseft en hij heeft hem bij zich, wordt hij via zijn gevoeligheid gestimuleerd om dwaasheden uit te halen. Deze dwaasheden vertalen zich dan meestal in ongelukken of tegenslagen. Dit is maar een klein voorbeeld dat ik u geef hoe sterk zo iets kan worden wanneer het in de verkeerde richting gaat.

Maar we kunnen het ook anders doen. We kunnen met edelgesteente wel degelijk positieve beïnvloeding maken. En hier zouden we kunnen zeggen dat een ingestraalde diamant, met de gedachte van: ‘wie deze diamant draagt, gaat zich goed voelen, gaat gelukkig zijn, gaat in harmonie kunnen leven met zijn omgeving’. U bouwt er zelf een beeld van op, dit beeld wordt aan de diamant meegegeven, dan gaat u heel gemakkelijk krijgen dat wanneer er, rondom die persoon die die diamant op dat moment heeft, harmonie is, hoe klein ze ook is, deze versterkt wordt. Als de kans bestaat op geluk, dat deze kans versterkt wordt; dat die ook plaatsgrijpt. En wanneer we dan hetzelfde verhaal volgen, dat die diamant overgaat naar anderen, die daar ook harmonisch mee voelen, dan krijgt die diamant ook een sterker veld. En uiteindelijk gaat u dan kunnen spreken van een gelukbrengende diamant.

Dit is maar om u in grote lijnen duidelijk te maken wat de mogelijkheden zijn. Wanneer u in het verleden kijkt, dan ziet u dat goud heel veel gedragen werd door priesters. Ik spreek nu niet van een zwartrok hier in uw contreien, maar ik bedoel dus priesters in de oude culturen. Zij droegen goud omdat goud hen ten eerste verbond met de zon en energie gaf, kracht gaf, en ook daardoor een bepaalde intellectuele kracht, en sterkte. Het is niet zo dat u moet denken dat in deze vele oude culturen dit goud gedragen werd om, zoals men in uw tijd goud meestal draagt, om te pronken.  Er zijn veel culturen  geweest waar het goud eigenlijk gewoon voor de burger waardeloos was. Dat was een metaal om te gebruiken, en daarmee uit. En niet zoals het heden ten dage eigenlijk een standaard is van de waarde. Of geweest is, want nu is het ook een illusie.

Maar niettemin blijft dat een metaal als goud de mogelijkheid heeft van krachten op te laden. Zo werd er vroeger zeer dikwijls, wanneer iemand krachteloos was, niet verder kon, hem een gouden halsband, een gouden collier, aangedaan. Deze collier was dan door de priesters ingestraald, had een lading, vooral een gedachtelading, een positieve gedachtelading. Men ging niet uit, in die tijd, van het feit van bv. een ziekte. Men ging uit van: ‘u denkt verkeerd’, of ‘uw gesternte is niet met u mee’. Deze zaken werden dan positief aan het metaal mee gegeven. Bij de patiënt of bij de gelovige volgeling van de cultus, werd het rond hem gehangen en wanneer hij dit gedurende langere tijd droeg, ontstond er een groter evenwicht. Vanuit dat groter evenwicht zou de persoon ook in de meeste gevallen tot oplossing van zijn problemen of zijn ziekte kunnen komen.

Anderzijds, en dan moeten we even terug gaan tot de tijd van Atlantis, gebruikte men ook deze zaken, niet alleen om de persoon te helpen harmonie te ondergaan, men gebruikte deze gouden armbanden soms, of gouden colliers om, via de gedachtemanipulatie bepaalde ideeën, en bepaalde zaken te laten gebeuren.  Ik kan u zeggen, dat werkte!

Want, doordat dat goud op voorhand door de priesters was bewerkt, en ik moet u zeggen, er waren twee strekkingen. Men had de strekking van degenen die we kunnen noemen de ‘zwarte priesters’ en die probeerden daar dan wel voor zichzelf munt uit te slagen, het uiteindelijk resultaat kent iedereen, de ondergang van dat tijdperk. Maar langs de andere kant had u de ‘witte priesters’, die het werkelijk in overtuiging deden, om hun broeders en zusters te helpen. En dit was een zeer goed systeem. Want op het ogenblik dat iemand, waar hij zich ook bevond, hulp nodig had, konden ze, via hun gedachtekracht, die in die tijd zeer sterk ontwikkeld was, helpen.  En nu is het mooie, deze manier van werken, zal tussen dit en een paar honderd jaar, een kleine tweehonderd jaar, waarschijnlijk heel gewoon zijn. Dit is iets wat ‘Aquarius’ zeker ter harte neemt.

Door gedachtekracht in te stralen op het voorwerp beïnvloeden de priesters de hulpbehoevenden. Dit is een zeer oud gegeven, maar als ik nu even terug mag komen, er zullen er wel zijn die hier samenkomsten herinneren zoals de Wessac, en misschien zijn er nog ouderen onder u die zich ‘Ster avonden’ herinneren, die vroeger hier gegeven werden door onze vrienden aan onze zijde. Waar men ook steeds de toelating gaf van juwelen of halfedelstenen op het altaar of in het centrum van de kring te leggen, als men de meditatie en ook de krachtsopbouw deed. Wanneer de celebrant dan in het slotgedeelte de instraling deed, degenen die het ooit hebben meegemaakt zullen het kunnen bevestigen, dat deze zaken dan geladen zijn en in de weken en maanden daarna dikwijls hen een steun zijn geweest. Soms onbewust, soms heel bewust. Sommigen daarvan hebben dit heel bewust gebruikt en hebben daar zeer mooie resultaten mee gehaald.

Natuurlijk is het zo dat wanneer u een juweel instraalt, een gouden juweel, of een zilveren juweel, eventueel met een diamant of een robijn, of saffier, dat die instraling een bepaalde duursterkte heeft. Want elk metaal, maar ook elke edelsteen, of halfedelsteen, heeft de neiging na verloop van tijd, terug zijn eigen atomaire trillingsverhouding aan te nemen. Dan kunnen we zeggen dat wanneer we puur goud instralen, of laat mij toe te zeggen, goud, zoals u het gebruikt hier in juwelen op het ogenblik, 18 karaats, dat u daar een werking kunt hebben die zich toch handhaaft wanneer hij niet bijgestuurd wordt, wanneer het alleen maar gebruikt wordt voor te helpen en te doen, van ongeveer een zeven maanden.

Wanneer echter regelmatig terug via gedachtekracht er op ingewerkt wordt, dan mag u er van op aan, dat dit bijna permanent aanwezig blijft. Zeker wanneer u zou kunnen zeggen dat u om de zes maanden steeds opnieuw door een redelijk sterke instraling de activatie hernieuwt.

Zo kunt u ook kijken naar de edelstenen, waar de houdbaarheid van de instraling ligt ongeveer tussen de drie en de vier maanden. Na drie à vier maand zal een diamant terug moeten heringestraald of terug met gedachtekracht worden bewerkt. Om dan weer het maximum te krijgen.

En nu zijn hier mensen en die denken : ‘ja, maar hoe zit dat dan met die ongeluksdiamant? Want dat gaat dan over jaren?  En soms over generaties.’

Ja, dat klopt. Ook de goede diamant heeft dat. Wanneer dus deze mensen dit idee permanent houden, en zij hebben permanent dit juweel in bezit, dan hebt u een steeds terugkerende stimulans. Daardoor krijgt u dat zo een ongeluksdiamant of een geluksdiamant, beide zaken zijn mogelijk, zelfs na tientallen jaren nog zeer actief is. Er zijn zelfs gevallen bekend waar het gaat over honderden jaren! Dat zijn wel de uitzonderingen.

Wat de halfedelgesteenten aangaat, daar zal de duurtijd iets korter zijn. Bij halfedelgesteenten, zonder opnieuw te laden en er mee te werken, kunnen we zeggen dat de uitwerking ongeveer na vijf tot zes weken is gebeurd.

  •  Geldt dit alleen voor natuurlijke diamanten of ook voor kunstmatige?

Kijk, wij spreken hier op het ogenblik over natuurlijke diamanten. De kunstmatige diamant, alhoewel hij voor de leek bijna niet te onderscheiden is van de echte, kan een bepaalde energie opnemen, heel gering, maar dan vooral via suggestie. Maar de echte krachtige werking die de echte diamant wel heeft zult u moeten missen. Dus de namaakdiamant heeft eigenlijk weinig gemeen met de echte diamant. En dat komt omdat de echte diamant eigenlijk is ontstaan uit de aarde zelf en uit bepaalde omzettingsprocessen. Nu kunt u wel als mens denken dat u dat kunt benaderen, en daardoor de namaakdiamant realiseren, en voor het oog van de mens lijkt dit zo, maar in werkelijkheid is toch voor dit werken, een dag en nacht verschil.

En dit geldt eigenlijk voor alle zaken die dus door de mens een beetje nagemaakt worden. U bent veel beter, met gewoon een steen die u opraapt langs een strand, als u ergens in Bretagne langs het strand wandelt. Die steen is voor de meeste mensen, buiten het esthetische, waardeloos. Denken ze. Maar dit is niet zo. U kunt daar stenen aantreffen die er miljoenen jaren over gedaan hebben om juist tot die vorm te komen. Zij hebben een samenstelling, en dan spreek ik weer over die atomaire structuur, die inhoudt dat zij zelfs nog zaken met zich meedragen die duizenden, soms miljoenen jaren daarvoor zijn vastgelegd in dat gesteente.

Wanneer u zulke steen, een ordinaire steen, die u opgeraapt hebt tijdens een wandeling langs de rotskusten van Bretagne, wanneer u die in uw handen neemt en u gaat zich daarop concentreren, u stelt zich open voor wat die steen u te vertellen heeft, en u bent een beetje telepathisch gevoelig, dan zult u heel snel allerlei beelden gaan waarnemen. Zult u heel snel zaken aanvoelen, zien, die u niet kunt verklaren.  Dikwijls zult u ineens feiten doorkrijgen die u eigenlijk niet kunt kennen. Hoe komt dit? Heel simpel. Ik heb speciaal Bretagne gekozen omdat dit een gebied is waar enorme krachten ontwikkeld zijn geweest.

U hebt daar, vooral de religie van de ‘Bel’ gehad. De religie van de ‘Bel’ dateert van de periode dat men daar de menhirs heeft opgericht. Dus ik spreek hier van duizenden jaren terug. Op dat moment, was er nog verbinding tussen Bretagne en wat u nu noemt Engeland. Die verbindingen waren er toen. Er was nog niet de grote breuk gekomen. In die periode was het de gewoonte dat er ook mensenoffers en zo werden gedaan. U moet het niet bezien lijk in deze tijd, want dat zat in totaal andere context. Die mensen leefden totaal anders dan u. Maar, u kunt zich voorstellen dat wanneer aan die kusten zulke zaken gebeurden, welke enorm sterke emoties daar gecreëerd werden. En dan spreek ik van emoties die door honderden en honderden mensen tegelijk werden opgewekt, en die meestal door de priesters van die religie zeer sterk werden gemanipuleerd. Er is daar ook in die tijd enorm veel strijd gevoerd, want er was nog stammenverband. Dus er is zeer veel gebeurd. Anderzijds moet u zeggen: er heerste toen ook een enorme sfeer waarin alle mogelijke vertellingen en verhalen hun levenslicht zagen. U moet rekening houden, die mensen hadden niet de media die u nu hebt, tv-toestel, radio, bestond niet, dus u kunt zich voorstellen, gans dat leven was totaal anders. Ik zeg niet dat ze slecht er aan toe waren, hoor! Want als ik zie hoe dat de meeste mensen nu moeten leven, dan denk ik dat degenen die in die tijd geleefd hebben dankbaar zijn dat ze dat hebben mogen ervaren.

Waar ik naar toe wil komen is dat die ganse sfeer toen, in dat gebied, en dat kunt u voor het grootste deel van Bretagne toch omschrijven, zeker het gebied rond Quiberon,  dat nog een eigen sterke uitstraling heeft, als u daar die steen hebt, kunt u aanvoelen wat er toen is ingelegd. Door de generaties die daarop gevolgd zijn, gedurende duizenden en duizenden jaren en de gedachten die daar aanwezig zijn geweest, is daar eigenlijk een soort stimulans blijven bestaan. Een stimulans waarvan we zelfs kunnen zeggen: die in de ganse natuur aanwezig is.  En daarmee bedoel ik niet alleen de oceaan, u hebt vooral de invloed van wat men noemt de Golf van Gascogne, maar ook de rotsen, de planten, de dieren. Gans dat geheel heeft daar zo een impact, dat u kunt zeggen: er is een soort permanente lading en permanent gedachtebeeld aanwezig. En dat kunt u erin terugvinden.  Het is niet voor niets dat mensen, soms niet beseffende, aangetrokken zijn tot die oude cultusplaatsen. Dat men in Bretagne gaat rondreizen en nu misschien als toerist gaat kijken.

Maar voor sommigen betekent dit meer. Voor sommigen zitten daar soms leerzame ervaringen in. Dus zulk een product, die gewone kei, die u opraapt uit de zee, die kan dus voor u een enorme lading hebben. Daar kan mee gewerkt worden, en zelfs, wanneer u een beetje telepathisch bent, herprogrammeren en zo kan u serieus resultaten behalen. Zulke zaken bereikt u niet met een namaak steen. Want die namaak steen heeft niet die geschiedenis.

  • Wat met erfenissen? Juwelen die overgaan naar kinderen van tantes en nonkels naar neven en nichten, en zo in verschillende generaties, dus dat is dan hetzelfde?

In sommige gevallen kan dat, ja. En u moet eens opletten, in sommige gevallen ontstaan ook dezelfde ziektefenomenen. Of ontstaan dezelfde afwijkingen of maken ze hetzelfde mee. En dit wordt nogal eens gestimuleerd door deze juwelen.

Een kleine tip geven. Wanneer u ooit een juweel zou erven van iemand, en u bent niet zeker hoe de ingesteldheid van die persoon is geweest, ach, wanneer dat u die man of die vrouw een gewone lieve man of vrouw is geweest zonder bepaalde extravagante zaken, is er niks aan de hand.

Dit moet ik wel zeggen, stel dat die persoon een zware ziekte gehad heeft en permanent dat juweel heeft gedragen, dan zou ik u niet aanraden van dat juweel over te nemen. Want dan kan er een disharmonie in het metaal aanwezig zijn, of in de steen, die u in uzelf kan opnemen, en dit kan leiden tot een zelfde vorm van ziekte. Zeker wanneer dat u in de erfelijke lijn zit van die persoon van wie u het krijgt, en misschien, en dat is dan het nadeel, dezelfde erfelijke eigenschappen hebt. Maar goed, dat zijn de extremen, laten we die even er buiten.

Stel dat u een juweel krijgt, wat kunt u doen? U kunt dit juweel reinigen. Reinigen kunt u al gewoon door stromend water er over te laten lopen. Terwijl u het vasthoudt, de gedachte in te brengen dat al hetgeen wat disharmonisch is met dit juweel, samen met dit water afvloeit. Ach, het is een beetje magie! Het zal niemand schaden, en u ook niet. Wanneer u dat gedaan hebt, dan bent u best dat u het juweel gedurende 48 uur, in de zon legt. Door het in de zon te leggen kan het een volledige ontlading krijgen van het spanningsveld dat er op zit, en kan het op dat moment een vernieuwde structuur krijgen.

Een ander mogelijkheid, die zeker soms aan te raden is, als u de herkomst van iets niet weet, het gebruik van bloemenwierook, zuivere wierook dan, geen synthetische, zuivere bloemenwierook. Laat gedurende een uur de wierook rond het juweel gaan, u legt het gewoon zo dat het in een afgesloten ruimte zit en dat het dus eigenlijk daardoor in contact komt en gezuiverd wordt. Zo kunt u al heel veel bereiken, wanneer het gaat om een doorsnee, gewone beïnvloeding van een juweel dat gedurende jaren is gedragen. Wanneer het gaat om een juweel dat een MS-patiënt gans haar of zijn leven gedragen heeft, dan is dit niet toereikend. Ik zou ook niet, als ik van u was, een juweel daarvan overnemen. Als u zoiets krijgt, zou ik u de raad geven: laat het smelten, door het smelten gaat u al veel laten veranderen, eventueel laat het mengen, en dan kunt u er een nieuw juweel van laten maken. Maar een juweel van iemand die gedurende jaren zwaar ziek is geweest, en dat moet ik erbij zeggen, het juweel permanent gedragen heeft, zou ik toch voorzichtig mee zijn.

Dan wil ik eigenlijk komen tot wat ik u wou aanleren, en wat voor u eigenlijk toch het belangrijkste is. Want ik denk niet dat u allemaal morgen ineens een pak juwelen gaan erven en dat u met het probleem gaat zitten:’ wat moeten we er mee doen?’ Dat is niet de bedoeling. Wat wel de bedoeling is, is dat u langzaam maar zeker voor uzelf, om te beginnen, maar ook wanneer u anderen wilt helpen die uw hulp vragen, dit via deze wijze ook kunt realiseren. En, gezien dat we in een tijd leven dat goud en diamanten redelijk duur zijn, ga ik mij vanavond dus beperken tot zaken die een haalbare kaart zijn, de gewone halfedelstenen. En daar zitten er veel tussen die heel goed bruikbaar zijn.

Wat is de bedoeling? Kijk, de bedoeling is dat u, wanneer u zich goed voelt, dat is belangrijk, u mag dit niet gaan doen wanneer u zich niet goed in uw vel voelt, doe dat best niet wanneer u boos bent, zeker niet wanneer juist iemand u op de tenen getrapt heeft, maar u doet dat wanneer u in een goede stemming bent en wanneer dat u vindt dat het leven toch zo mooi is. En dan hebt u een halfedelsteen, dat mag een bergkristal zijn, dat mag een kwarts zijn, dat mag labradoriet zijn, er zijn er zoveel. Vergeet even alle boekenwijsheid, daar gaat het vanavond niet over.

U neemt uw halfedelsteen. Als u normaal werkt, zoals vorige keer geleerd is met uw rechterhand als zijnde de gevende van de kracht, dan neemt u die steen in uw rechterhand, en u omsluit die steen. En u denkt gewoon, terwijl u die steen in uw hand hebt, dat u deze laadt met energie. Positieve, krachtige energie die voor de mens alleen eigenlijk betekent dat wanneer u deze steen hebt, dat u in evenwicht, in harmonie gaat zijn. U kan, op dat ogenblik dat u die steen in uw hand hebt denken:’ ik bevestig dit in de naam van…’ en dan, als dat voor u een heilige is, of iemand anders, maakt niet uit, waarvan u verwacht dat u kracht krijgt, (misschien zullen er mensen bij zijn die het graag doen met een engel, anderen misschien met heiligen, en weer anderen zullen misschien denken aan een figuur van ons, maakt niet uit), u bevestigt dat, dat die lading daarin aanwezig is. Als u dat gedaan hebt, uw rechterhand, dan legt u gewoon uw linkerhand er bovenop, en dan zegt u gewoon ( u mag dit luidop doen, u mag dit in gedachten doen): ‘Zo boven zo onder, zo onder zo boven!’ En u bevestigt die kracht weer.  En zo kunt u vanuit uw eigen aura, vanuit uw eigen energieveld, wanneer u zichzelf goed en harmonisch voelt, een lading geven aan een steen.

Wanneer u nu, door iemand bent aangesproken, die laat ons zeggen zich zwak voelt, kunt u dat gaan definiëren. Dan kunt u zeggen, in die formule, van: ‘kijk, deze steen laad ik voor meneer X of mevrouw Z, en wanneer meneer X of mevrouw Z deze steen bij zich draagt dan zal hij of zij zich zo of zo voelen, of dan zal dat of dat herstellen of evenwicht worden. Dat hangt een beetje van de situatie af, maar u denkt daar geconcentreerd aan. Dan is die steen, wanneer je dit zo ongeveer enkele minuten in uw hand gehouden hebt, en wanneer u de formule van ‘zo boven, zo onder, zo onder zo boven’; je moet niet direct op het woord springen, je moet ‘t aanvoelen. Je moet gewoon één zijn, op dat ogenblik, met de kosmos rondom u. Het is een oude formule, het is een Wet van Hermes. Daar gaan we niet verder op in, maar het werkt.

Nu zijn er dus twee mogelijkheden. Stel u heeft het voor iemand specifiek gedaan, dan kunt u deze steen aan die persoon geven en vragen dat hij of zij deze steen bij zich draagt.

Kan ook zijn dat u het voor uzelf heeft gedaan. Dat mag! Kan geen kwaad. Dan draagt u deze steen bij u, en dan gaat u zien dat wanneer het u wat minder gaat en u concentreert zich op die steen, dat het ineens beter gaat! Want u zet zich terug in die lading, in die sfeer.

Maar laat ons nu even naar die ander gaan, waar u die steen aan gegeven hebt, om hulp. Dan is er nog een praktisch en zeer interessant aspect aan verbonden. Wanneer degene die die steen heeft deze steen gebruikt, dan kunt u, wanneer u zich ontspant, en concentreert op die steen, bij die persoon, via uw derde oog, deze steen herladen of bijladen, of bijsturen. U doet dit gewoon met een rustige houding, ongestoord. Ook hier moet ik weer zeggen, u moet zich goed voelen, moet u niet gaan doen als u hoofdpijn heeft, want dan is de kans groot dat als u dat doet, dat de persoon die de steen heeft, ook hoofdpijn heeft! Dus, dat is niet de bedoeling, maar u vertrekt terug vanuit rust, u concentreert zich op het beeld van die steen die de persoon bij zich heeft, u vertrekt met uw gedachten vanuit uw derde oog, u maakt in uw beeldvorming als het ware een soort ‘laserverbinding’ en u gaat zien, deze steen kan zo, steeds opnieuw, herladen worden.

Dit kan soms van belang zijn bij mensen die redelijk ziek zijn, of die in een situatie zitten waar nogal veel problemen rond zijn en hetgeen wat u aan lading hebt gegeven redelijk snel verbruiken. Zo kunt u komen dat u zelfs op grote afstand, want dan mag die persoon aan de andere kant van de wereld zitten, maakt niet uit, de verbinding is er, dat u die kunt helpen. U moet niet denken: ‘dat moet mijn gebuur zijn, want anders is het te ver af’. Wanneer iemand  een ingestraald voorwerp van u heeft, mag die zich bevinden waar hij wil, u zult het steeds kunnen herladen, wanneer u zelf natuurlijk in de juiste lichamelijke conditie bent, dat is belangrijk.

  • Altijd onder het motto, dat is ons toch geleerd, dat ze het zelf vragen?

Dat is evident! Ja. Het heeft geen zin van zaken aan mensen te gaan geven die er niet voor openstaan, om te beginnen, dan kunt u het beter doen voor degenen die er wel voor openstaan. En het is ook niet onze bedoeling, we zijn geen ‘zwartmagiërs’, van mensen te manipuleren! Want u zou dit op deze wijze, maar dan moet ik er een paar andere accenten aan toe voegen, en dat doe ik lekker niet, zou u mensen effectief kunnen manipuleren en zou u van alles kunnen veroorzaken. Maar ik denk, als ik deze zaken hier naar voor zou brengen, dat ik heel snel het zwijgen zou opgelegd worden door mijn collega’s! En dat is ook de bedoeling niet.

De bedoeling hier is dat we u zaken aanleren die positief naar de toekomst toe steeds meer gaan gebruikt worden. Misschien dat de farmaceutische industrie dit niet graag gaat horen. Maar wanneer we, ik denk een kleine 50 jaar verder zullen zijn, neem mij niet kwalijk, het is nogal moeilijk in te schatten naar uw tijd, het gebruik van deze zaken veel sterker reeds zal toegepast worden. Er zal dan veel meer al gebruik gemaakt worden van dit soort middelen. Krijgen we daarbij dat ook zeer veel mensen die dan zullen leven, er ook veel gevoeliger voor gaan zijn.

Want wanneer dat we de algemene evolutie bekijken, moet ik er het volgende toch aan toevoegen. Langzaam maar zeker zullen veel zaken, naar gelang we verder in Aquarius opschuiven, in uw maatschappij veranderen. Onder andere ook één van de zaken qua voeding. De voeding die de mens binnen 50 jaar tot zich zal nemen zal niet meer, onder geen beding vergelijkbaar zijn met de voeding die u nu tot u neemt. Onder andere zult u opmerken dat langzaam maar zeker het consumeren van vlees, ook vis, zeer sterk zal teruglopen. Om de doodeenvoudige reden dat we langzaam maar zeker nu aan het afstevenen zijn dat zo goed vlees als vis voor de mens zeer toxisch zullen worden. Er gaat daaruit onvermijdelijk ook door de industrie een ommezwaai moeten komen en men zal nieuwe zaken op de markt brengen die minder schadelijk zijn, die ook minder leed veroorzaken.

Een algemeen beeld. Vooral zal de voeding voor de mens in veel gevallen naar fruit en plantaardige zaken gaan. Maar dit houdt ook in dat, doordat al het dierlijke achteruit gaat, de dan etende mens veel minder agressief gaat worden. Dat is ook belangrijk. Want de mens beseft niet, of toch de meeste mensen niet, dat door het eten van vlees en van vis, veel mensen enorm geprikkeld worden en in hun lichaam hormonale afwijkingen krijgen. Omdat er te veel, niet direct detecteerbaar, dat wel, maar men wilt het niet zien, op deze moment aanwezige scheikundige stoffen zijn die beïnvloeden dat u zich in uw eigen lichaam niet al te best voelt, en dat u nogal prikkelbaar bent.

Deze zaken worden langzaam maar zeker, afgebouwd en vervangen worden door zaken die dit niet veroorzaken. Waar u rekening mee moet houden is: de verschuivingen die zullen ontstaan binnen het menselijk lichaam. Want u zult opmerken in de komende jaren zullen nogal wat afwijkingen bij geboorten ontstaan, die dan weer leiden tot het aanpassen van het menselijk lichaam. Want er is eigenlijk niets zo sterk dan de natuur. Niet de mens op zich, maar ik bedoel hier de natuur.  Daardoor gaan grotere gevoeligheden ontstaan, dat weet u al, want dat is vroeger ook al gezegd, dat de mens onder Aquarius veel gevoeliger gaat zijn. En juist dankzij deze ontwikkeling gaat hetgeen wat ik u hier vanavond gebracht heb: het gebruik van krachtbronnen, zoals halfedelstenen, zoals edelstenen, goud, zilver, aangewend kunnen worden met een veel krachtiger impact van dat we ons nu kunnen voorstellen.

Ik kan u garanderen, dat  binnen een halve eeuw, wanneer men hoofdpijn heeft, niet naar een aspirientje zal grijpen, maar in de meeste gevallen een rozekwarts tot zich zal nemen. En gewoon deze kwarts tegen zijn derde oog houden, en de hoofdpijn zal afnemen. Men heeft dan minder scheikunde nodig.

Zo gaan er nog meer zaken zijn. Waar je nu middeltjes voor uw maag nodig hebt, zal men bepaalde stenen gaan gebruiken, die geladen zijn. En waar u nu nog voor naar uw medicijnkast loopt, zal men eerst zien hoe men het via natuurlijke weg kan oplossen. Men zal eerder gaan naar wat vanuit de natuur bruikbaar is. Langzaam maar zeker gaan ook degenen die met deze zaken kunnen werken,(niet zoals het nu is, want nu wordt er heel veel show verkocht, maar weinig efficiënt gedaan), maar wanneer we een paar generaties verder zijn, zal er weinig show zijn maar met zeer veel efficiency, omdat, men niet gaat zeggen: ‘wat wordt daar allemaal verteld’, maar men gaat zeggen: ‘allemaal goed en wel, vriend, maar bewijs het maar!’ En van op het ogenblik dat de mens zover is van te zeggen: ‘bewijs dat maar! Als u het kunt nemen we het aan, geloven we u’, dan gaat u zien, dan krijgt u een totale ommekeer. Dan is het niet de illusie die meester gaat zijn, maar dan is het het resultaat. En dan gaat u effectief krijgen dat mensen zeggen: ‘ah, kijk, u heeft hoofdpijn, wacht, ik heb deze juist ingestraald, alstublieft!’ En wanneer u dan opmerkt dat uw hoofdpijn weg is dan weet u dat het werkt.

Dat is de toekomst! En met een beetje geluk zult u daar nog zaken van zien. En anders, ja, kijk, dan bekijkt u het wel vanuit onze kant. Dat is ook eens aangenaam. Dan hebt u ook minder last van de tijd!

  • Er is ons dikwijls gezegd van de zaken te zuiveren, van ze, of in maanlicht, of in zonlicht te leggen. Mijn vraag is: vermits dat u eigenlijk in dit geval met gedachtekracht en kracht werkt, als u een steen zou laden, gewoon door in het zonlicht te plaatsen, kan dat toch enorm krachtig zijn en is het ook te gebruiken?

Er is kracht en ook te gebruiken. Alleen op dat ogenblik gaat u in vele gevallen niet bij macht te zijn om dit te hanteren. Wanneer u zou zeggen: ‘kijk, ik neem een groene kwarts. En u legt die in de zon, en u laat die opladen. Dit kan perfect. Wanneer die een tijd in de zon ligt, gaat hij een zeer sterke lading hebben. Wat gaat u doen? De meeste mensen gaan die groene kwarts, die geladen is door de zon, bij zich nemen. Ik zeg nog niet ‘doorgeven’. Dan gaat die brave steen zijn werk doen. Want als je een groene kwarts laat opladen, en je gaat die bij u dragen, dan gaat deze groene kwarts voor u alles activeren.

En meestal gaat die kwarts proberen, en nu spreek ik die kwarts aan als zijnde een persoonlijkheid, omdat dat gemakkelijker is, maar hij zal meestal proberen van de zaken waar tekorten zijn, die te gaan overstimuleren; omdat hij geladen is door de zonnekracht. En dit kan dan wel een keer een verkeerd effect geven. U kunt geluk hebben, dat het positief uitdraait, maar daar bent u niet zo zeker van. Daarom is het best, en u mag die groene kwarts van mij in de zon leggen, maar wanneer u hem uit de zon haalt, dat u hem toch maar in uw handen neemt, en dat u daar toch maar het gedachtebeeld in brengt dat u er wilt aan geven. En dan kunt u, door dat te doen, de kracht die er aanwezig is, zo polariseren dat die op de juiste wijze kan inwerken. Ach, u mag gebruik maken van de krachten van de zon, daar is niks op tegen, maar wanneer u ze zuiver gaat gebruiken is de kans groot dat dit voor degene die ze gebruikt te zwaar is, te sterk is.

  • Wij vertrekken altijd vanuit de mens zelf. Maar vermits ook de zon een eigen bevoertuiging heeft, en ik veronderstel met een veel grotere inhoud, dacht ik dat ik daar meer mee kon bereiken. Maar nu begrijp ik het wel, dank u.

Wanneer u dit zo stelt, wanneer u de persoonlijkheid van de zon zou kunnen vatten, dan zou u ogenblikkelijk ophouden te bestaan. Uw lichaam zou zelfs niet in as veranderen, het zou gewoon door de kracht ophouden te bestaan. U kunt zich niet voorstellen wat de zon is! Want u ziet maar het driedimensionale gedeelte van deze planeet. Wanneer u het ganse plaatje zou zien, zou u versteld staan. Eigenlijk, wanneer ik tegen u zeg, u kunt als mens zelfs al niet in de zon kijken zonder allerlei filters voor uw ogen te hebben, want u zou zichzelf blind maken, of tenminste toch zo’n schade aan uw ogen doen dat uw zicht zeer beperkt wordt als u maar even in de zon kijkt, moet u zich voorstellen wat u zegt van: ‘met die persoonlijkheid en die kracht’.

Weet u, de zonreligies die bestaan hebben, hebben dit zeer goed beseft. Daarom hebben zij ook allemaal hun volgelingen steeds verboden de zon aan te kijken. En het hoogste wat men mocht doen in die religies, was: geknield op de grond het hoofd naar de aarde gericht, zo de zon aanbidden. Omdat men goed genoeg besefte welke kracht er aanwezig was. Zelf de hogepriesters, of de celebrant, of hoe u het wil noemen, in die tijd van de zonnereligie, stond altijd met zijn rug naar de zon. Nooit met zijn gelaat. Als hij zich met zijn gelaat naar de zon keerde dan boog hij zich, legde hij zich neer, en keek naar de aarde. Omdat men goed genoeg besefte, dat wanneer men de zon aankeek, dat dit het einde was. Dit kon niet. En zeker niet wanneer men magische procedures toepaste.

Hetzelfde geldt voor het maanlicht, en als u met maanlicht wilt werken, dan gebruikt u: labradoriet. U legt dat in het maanlicht, vervolgens  neemt u het kristal en u stelt zich dan voor wat u wenst te bereiken. Maar kom achteraf niet klagen dat er teveel op uw emoties gespeeld wordt.

Ik hoop dat ik hiermede een klein steentje voor u heb bijgedragen in de opbouw van de harmonie en het goed voelen in de nieuwe tijd.

Deel 2.

Vragen.

  • In het eerste gedeelte werd er gesproken over een steen die men aan het strand kan vinden, die geladen kan zijn met nogal heftige emoties zo. Is het dan niet moeilijk voor degene die daarmee werkt om daar mee om te gaan op dat moment?

Ik denk dat men in het eerste gedeelte toch u heeft trachten duidelijk te maken dat wanneer u met die zaken omgaat, in de eerste plaats zelf in evenwicht moet zijn, en u zelf goed in uw vel voelen. Op het ogenblik dat u dan een steen neemt en…ik ga hier de grens nemen. Want anders gaat de ene denken ‘Normandië’ en de ander ‘Bretagne’, laat ons ‘Mont Michel’ nemen, dat kent iedereen wel, juist op de grens. Als u daar bv. een steen neemt, niet dat u daar zoveel gaat vinden, maar er zijn er wel, stel het is laag tij, en u wandelt daar even wat en u vindt daar een steen. En die steen heeft behoord tot de periode, of is het sterkste beïnvloed geweest door de periode dat in de eerste plaats daar de kerk nogal redelijk sterk de plak heeft gezwaaid met moorden en al van dien, en dan de tweede periode van de Franse revolutie, nog eens meegemaakt, waar dat men kerkers en alles heeft gebruikt. En dan zit u wel in een ‘heiligdom’, maar dan zit u met een steen die niets anders gekend heeft dan moord, doodslag, haat en noem maar op. Dus als u dan deze steen wilt gaan gebruiken, omdat het toch van zo’n ‘heilige” plaats komt, tussen aanhalingstekens, dan zou het wel eens best kunnen zijn dat u in alle ‘heiligheid’ uw geburen op hun kop gaat timmeren. Dit vermijdt u best.

Daarom tracht aan te voelen. En voel je aan dat daar zaken zijn die teveel spanning geven, en zo verder, wel, gebruik dan de reinigingsprocedures. Laat dat afvloeien. U houdt die steen, en zeker zulke stenen die uit de zee komen, dan liefst onder stromend water. En dan laat u maar al die negatieve gedachtegangen die daaruit voortkomen laat u weg vloeien. En dan kunt u, wanneer die steen eigenlijk daarvan gezuiverd wordt, en u bent sterk genoeg, dan kunt u daar een positieve lading aan geven.

Wanneer dit echter niet gebeurt, en nu wordt het misschien boeiend voor jullie, waar je nu toch allemaal in de stenen-business zit, dan kun je bv. die steen, laat ons even bij Mont-Saint-Michel blijven, pak die steen, die is daar gebruikt geworden om een paar christenen tot de hemel in te slagen. Pakt zo een steen, dus met alle geschiedenissen van dien, die dat allemaal heeft meegemaakt, en u bent, ja, nogal gelovig in die dingen, een ‘heilige’ plaats, dus, ‘ik heb daar een stuk steen van meegebracht’, misschien heb je zelfs een stuk steen uit de kerk gepakt, maar goed, u hebt dat stuk steen, met die geschiedenis. En u stelt zich daar voor open. Nou, dan kan ik u toch zeggen dat u nog niet uw beste tijd hebt meegemaakt! Of u bent gelovig, en dan gaat u een zeer fundamentalistische gelovige worden die bij wijze van spreken daardoor beïnvloed, terug de brandstapels opricht. Of u bent niet gelovig, en u gaat dan van alle mogelijke spanningen ervaren die daar ook uit dat gesteente kunnen voortkomen. Beide gevallen, gelovig of niet-gelovig, leidt dat u, en dat is misschien niet direct zichtbaar, geestelijk in onevenwicht komt, met alle gevolgen van dien!

Dus wanneer u met zo iets gaat experimenteren, volg de raad: tracht, als je iets aanvoelt dat niet deugt, het eerst te zuiveren. En tracht met een schone lei te beginnen en dan kun je er wel iets mee doen.

Je moet het nu allemaal niet zo extreem zien, hè. Ik geef het als extreme voorbeelden, maar ik wil alleen maar zeggen dat effectief, wanneer dus de structuur van een steen gedurende langere tijd, wat het ook is, een negatieve invloed heeft ervaren, en spijtig genoeg moet ik hier zeggen dat de meeste heiligdommen zeer negatief geladen zijn en niet positief, spijtig genoeg, ja, dan moet je daar rekening mee kunnen houden.

Dus, een tweede puntje dat ik daaraan wil verbinden, als je dan toch stenen uit de natuur wilt, ga die dan ergens zoeken waar geen heiligdommen zijn. Waar zo weinig mogelijk mensen zijn, of waarvan je weet dat het een gebied is dat eigenlijk zuiver natuur is, waar geen bepaalde zaken zijn gebeurd, toch niet de laatste honderden jaren. En dan krijgt u wel iets waar u een positief gegeven kunt uithalen, kunt laden, kunt doen, en mee kunt werken.

Het is een kleine tip, maar om het in het kader van de avond te zeggen, hij is goud waard.

  • Broeder, in verband met de menselijke uitstraling. Een mens die niet ziek is, maar waar wel een kwaal latent aanwezig is, is dat aanwezig in de uitstraling? En als dat zo is, de huisdieren, pikken die dat op en kunnen die daarvan ziek worden?

Je hebt een ziekte, of je hebt ze niet. Zo simpel moet je het stellen. Op het ogenblik dat u gaat stellen:  ‘ja, maar het kan zijn dat er dat of dat is’, bent u met gedachten in een negatieve sfeer bezig en kunt u realiseren dat de ziekte ontstaat. Of wel er is een ziekte, of een afwijking in het patroon en zal dit zich vertalen in of via uw aura. En als u een beetje helderziende bent, en u kunt een beetje de aura aanschouwen, dan zult u opmerken dat daar een kleurnuance is. Naar gelang de sterkte van de afwijking, zal deze nuance dus ‘vuiler’ worden. Voor de meeste mensen die kijken, denk ik dat het vooral hier nogal naar de vuil-bruine kant zal gaan.

Latent aanwezig bestaat in dit geval niet. Als het latent aanwezig is, is het aanwezig! Is er een afwijking en is deze merkbaar. Ze is er of ze is er niet. Kunt u dat volgen? Op het ogenblik dat ze er is, het kan zijn dat de persoon in kwestie het niet ervaart, of niet weet, dat is iets anders, maar de afwijking is er, dan kunnen bepaalde dieren dit waarnemen. Nu niet in kleur, omdat dus de meeste dieren geen kleuren zien zoals u ze ziet. Maar zij gaan in het energieveld, en dat is dan het voordeel van het dier, een werveling zien. Nu kan het zijn dat, dat hangt dan af van het dier, het ene dier zal deze werveling kunnen aanvaarden en zich daar niet aan storen, een ander dier zal dat niet aanvaarden, en bv. er van weg gaan.

Als je het wilt vergelijken naar huisdieren van de categorie hond en kat, dan zal een hond, wanneer zijn meester of iemand die hij als roedeldeel beziet, zal een hond dit normaal aanvaarden en zal daar weinig problemen mee maken. Als de uitstraling te sterk wordt, dan zal hij gewoon daar omheen gaan, dit mijden, zonder de persoon in kwestie te mijden. Wanneer je echter een poes hebt die een negatieve uitstraling ziet, zij zal deze mijden. Zij zal weigeren daarbij te komen, zij zal zelfs op het ogenblik dat je probeert deze te benaderen, zich agressief opstellen; indien zij niet weg kan lopen zal zij bv. aanvallen en trachten haar dus vrij te maken. Dus zo zou je het kunnen bekijken, als u het gedrag van de dieren wilt beschouwen.

  • Broeder, men zegt altijd dat een kat een negatief veld opzoekt. Een hond niet. Dat staat een beetje haaks.

Neen, dit staat niet haaks. U verwart hier zaken. Uw vriendin daar vraagt wanneer er iets in de aura niet juist is. Ik spreek hier over uitstraling van de aura en ik zeg hier dat een hond en een kat dus een soort beweging zien. Ze zien geen kleuren. Toch niet als een mens. Wanneer men spreekt dat een kat op een negatief veld gaat liggen, spreekt men over een magnetisch veld. Een aardgebonden veld. Dat is iets anders.

Uw aarde heeft dus zijn eigen elektrisch-magnetische veld. Op sommige plaatsen in de aardkorst zijn daar afwijkingen. Deze afwijkingen worden meestal veroorzaakt vanuit de kern. Ik bespaar u de technische gegevens. Neemt gewoon aan: er is een magnetisch veld, het ontstaat vanuit de kern van de aarde. Door de samenstelling van de aardkorst, u zit dan nog met de magmalaag en zo verder, maar goed, door het gesteente komen we terug op gesteente, kun je hebben dat op bepaalde plaatsen er afwijkingen zijn. Afwijkingen, negatief, wilt zeggen dat de lading eigenlijk voor de mens te laag is. Een mens heeft een bepaalde magnetische aardlading nodig om goed te functioneren. Een kat heeft van ingesteldheid de gevoeligheid van beter en zich aangenamer te voelen bij een lager magnetisch veld dan wat voor de mens geldt, een hoger magnetisch veld. Er zijn nog dieren die dat hebben. Maar goed, tot daar toe. Laten we daar niet verder op in gaan.

Wanneer u spreekt over een hond, de meeste honden gedragen zich zoals de mens en voelen wat magnetisch veld van de aarde aangaat, als een mens. Hij gaat dus uiteraard gaan naar een plaats die hoger ligt, evenwichtiger is. Nu, dit is allemaal zeer relatief. Want, neem gerust van mij aan, dat wanneer je ergens een vertrek hebt waar een poes leeft, samen met u, en die poes gaat altijd in een bepaalde zetel liggen, wil dat heus niet zeggen dat die plek slecht is. Dat wilt meestal maar alleen zeggen dat die poes het liefst in die zetel ligt. Zo simpel zijn de zaken. Maar men heeft daar ook weer natuurlijk van alle mogelijke verhalen aan toe gedicht.

Het kan zijn dat er een plaats is, die te storend is. Ik zou liever een ander dier, dat toch ook bij jullie nogal als huisdier beschouwd wordt, dat daar ook aan gevoelig is en dat duidelijk signaal kan geven, is een paard. Een paard staat op een stal, meestal. De tijd dat het dier vrij was, lijk in onze tijd, lijkt allang voorbij, spijtig genoeg. Maar goed, het staat in een beperkte ruimte. Wanneer in die beperkte ruimte daar een zware afwijking zit van de bodem, dan zal het paard in die ruimte ziek worden, het zal zich abnormaal gaan gedragen. Haalt het paard uit die stal en breng het in een andere stal en het zal op een minimum van tijd, meestal binnen de 48 uur, zich volledig terug gezond en normaal voelen. Dan weet je van: ‘oh, hier zit iets fout.’

Nu, en nu komt het boeiende in uw tijd, jullie, mensen, zijn er in geslaagd van uw eigen atmosfeer en uw eigen natuurlijke magnetische velden naar de knoppen te helpen, dankzij uw moderne technologie. Ach, ik weet het wel, volgens de heilige wetenschap is er nog altijd niets aan de hand. Alleen heb je gedurende jaren en jaren allerlei magnetische velden opgewekt. Nu ben je zo ver dat je met hoogfrequente velden zit. Deze velden zijn véél schadelijker voor de mens dan eender welke afwijking van de aardbodem waar een poes of hond op reageert. Langzaam maar zeker zien we dat door de velden die opgewekt worden door allerlei mogelijke antennes op dit ogenblik, deze velden veroorzaken een storing in uw eigen systeem. U mag niet vergeten, uw ganse menselijke lichaam functioneert, of de communicatie tussen uw cellen, functioneert elektromagnetisch. Oké, het zijn lage waarden. Je zou bijna kunnen zeggen: verwaarloosbare waarden. Dat is juist. Alleen je kunt niet zonder. En op het ogenblik dat daar zoals nu en uw moderne omgeving overal permanente stoornissen zijn, ontstaat er bij veel mensen een storing in hun eigen communicatiesysteem van hun cellen. Daarmee krijg je dat je nu ziet, zeker in de stedelijke gebieden, zoals hier, dat mensen bv. last krijgen van allerlei spierpijnen, last krijgen van allerlei zenuwzaken en zo verder.

De bron daarvan zit hem heel simpel. Door de opgewekte en uitgestraalde velden, krijg je een permanente storing binnen uw eigen magnetisch veld, wat uw cellen nodig hebben om eerst met elkaar te communiceren, want, ja, de cellen van uw lichaam communiceren met elkaar, anders zou je niet kunnen functioneren. Door deze permanente stoornis, ontstaat er bij vele mensen, een soort verdedigingsysteem. Dat verdedigingsysteem, in het minst slechte geval, zal u prikkelbaar maken, nerveus maken, pijn geven; in het slechtste geval zal het tot ontwikkeling komen van cellen die dan in volle verdediging gaan, en waar u dan niet gelukkig mee bent, omdat men dan praat dat er kankers ontstaan en zo verder.

Een tweede ziekte die meer en meer opgang zal maken, is het afsterven van zenuwcellen, omdat zij te veel belast zijn. Dit kan leiden tot allerlei zenuwziektes die motorische stoornissen veroorzaken. In de ergste gevallen kan dit leiden tot ook geestelijke problemen.

Dus u ziet, en dit omdat u opmerkte dat ik dus in tegenspraak zou gezegd hebben, wat er uit dat kan voortkomen! Er zit geen tegenspraak in hetgeen ik gezegd heb. Integendeel, het zit hem op deze wijze zo, dat door de moderne invloeden op uw aura, ook uw aura dus zulke uitstraling stoornissen kan geven, dat ook weer uw poes of uw hond er anders gaan op reageren.

Kijk, in de volksmond zal men spreken van mysterieuze stralen, aardstralen, noem maar op, netten van dit en netten van dat. Ik denk dat de laatste 50 jaar in uw maatschappij er hoog is opgegeven van alle mogelijke uitvindsels, die wel ergens een grond hebben, dat moet ik zeggen. Effectief kunnen we zeggen dat de aarde straling geeft, dat is juist. Maar het is niet in die mate dat men daarvan kan zeggen dat de aarde oorzaak is dat het grootste deel van de bevolking decimeert. Het is de mens zelf die er in slaagt van zaken samen te stellen en te creëren waardoor hij zichzelf uitroeit. Dat is alles wat ik daarop te zeggen heb.

  • Broeder, kunnen wij dan een halfedelsteen, een kwarts en zo, zodanig opladen dat zij ons beschermen tegen al deze elektrosmog en magnetische velden?

Kijk, weet u wat de sterkste bescherming is tegen al die zaken? Dat is uw eigen gedachte!

Wanneer u met uzelf in harmonie kunt zijn en u kunt in uw gedachten de opbouw doen dat deze zaken u niet storen, dan kunt u als het ware van uw aura effectief een soort schild maken dat een weerkaatsing geeft van deze invloeden. U zou dan op dat ogenblik effectief kunnen stellen dat u bv. bepaalde metalen, zoals goud, zilver, titanium zelfs laadt, koper in sommige gevallen, en dat dit ook voor u een bescherming biedt. Maar ik zeg u daar dadelijk bij, dat vertrekt allemaal vanuit uw eigen magisch denken. En ik leg de nadruk op magisch denken. Een mens kan enorm veel.

Weet u, ik zal een kleine anekdote naar voor brengen. Ze is vroeger nog door mijn broeders naar voor gebracht, maar het is authentiek en daarom is het zo waardevol. Op het ogenblik dat in de Tweede Wereldoorlog, op het einde van de Tweede Wereldoorlog, de bom op Hiroshima viel en ontplofte, was er een enorme uitstraling van radioactiviteit. U hebt er allemaal de gevolgen van gezien. Weet u, en dit kunt u zelfs terug vinden in de geschriften over het gebeuren van Hiroshima, dat op dat moment er een klasje was, met een leraar en een lerares, die in de kern van de ontploffing zaten, en die gewoon, omdat zij het hun taak vonden van deze kinderen te helpen en te beschermen, en dat ze geen schrik mochten hebben, er uit weg gewandeld zijn, met de volledige klas. De meester en de lerares erbij. Deze klas, is achteraf vastgesteld geworden, zo goed door de Japanse autoriteiten als door de Amerikaanse autoriteiten, dat leraar, lerares en de kinderen, ik dacht 16 in totaal, totaal ongedeerd waren van de straling. Men heeft zelfs in eerste instantie nooit willen aanvaarden dat dit klasje in dat gebouw aanwezig was geweest, want het gebouw zelf was door de ontploffing volledig van de kaart geveegd. Gewoon omdat deze leerkracht en deze lerares niet aan zichzelf dachten, maar alleen aan de kinderen en dat zij verantwoordelijk waren voor de kinderen. Dan moet je wel de Japanse mentaliteit kennen. Zij voelden zich uitermate daarvoor verantwoordelijk, hebben zij het gerealiseerd van weg te wandelen uit iets waar ieder ander eigenlijk in vernietigd werd. Wil ik maar zeggen hoe sterk gedachtekracht kan zijn wanneer je op iets gefocust bent. Dat zelfs de hardste straling die daar geweest is, dat is een atoomontploffing, deze mensen niet heeft kunnen deren. Dat de kinderen geel last hadden kan logisch verklaard worden, omdat zij niet beseften wat er gebeurde, en enkel een meester en een lerares volgden. Maar de leraar en de lerares zijn ook beiden volledig ongedeerd uit de ramp gekomen. U moet mij niet geloven, maar u kunt het in de archieven gaan opzoeken, het staat beschreven. Wil ik maar zeggen hoe krachtig de gedachtekracht van de mens kan zijn. En wanneer u effectief u instelt dat u zich daartegen afschermt, en u bouwt dan voor u bv. een gouden halsketting op, geladen, of een ketting van edelstenen of halfedelstenen, die u laadt, dan kunt u effectief op deze wijze door de magische procedure u heel sterk beschermen.

Ik ga er nog één kleine zaak aan toevoegen. Het is misschien héél belangrijk. Je kunt het niet in de winkel kopen, want uw maatschappij heeft nogal eens de neiging dat alles te koop is. Dit is niet te koop! Dit moet je zelf doen.

Dan geef ik jullie de raad, het was misschien een nogal ‘zware’ avond, in die zin dat stenen nogal gewicht geven, maar ik geef jullie toch de raad van dit te herbeluisteren en te herlezen, als het uitgeschreven is, want er zijn vanavond veel kleine details gegeven waar u echt in de toekomst wat mee bent, en waar u mee kunt werken. Het valt misschien niet allemaal direct op, maar er zit veel voor jullie in dat bruikbaar is. En zelfs praktisch voor ieder van de aanwezigen hier is een deel dat typisch voor hem of haar werkbaar is.

Meditatie: Luisteren naar uw eigen stem.

Je hebt allemaal nogal de gewoonte van in de meditatie te luisteren.

Maar ik zou nu jullie willen vragen van in plaats van naar mij te luisteren, keer u een keer in uzelf, en luister eens naar uw eigen stem. En tracht aan te voelen wat de kern van uw wezen u vanavond wilt vertellen.

Want u hebt hier gehoord dat u, wanneer u een steen hebt, en u stelt zich daarop in, u de geschiedenis van die steen kunt waarnemen. Dat is heel mooi, en misschien in sommige gevallen een beetje spectaculair.

Maar wanneer dat je dat voor een steen wilt doen, is het dan niet veel belangrijker dat je dit eens voor u zelf doet? Dat je u zelf eens benadert en dat u u eens afvraagt: ‘wie ben ik?’ ‘wat wil ik?’ ‘waar ga ik naar toe?’

Ach, er zijn zovele vragen die u aan uw eigen Bron kunt stellen.

En wanneer ik zeg: ‘aan uw eigen Bron’, dan betekent dat ook dat u u aan die Bron kunt laven. En als u zich aan een bron kunt laven, dan hebt u antwoorden. Daarom, goede broeders en zusters, keer even naar binnen.

Tracht even aan te voelen wie of wat u bent. U moet het niet uitspreken. Het is voor uzelf. Maar projecteer dan uw gedachten naar het middelpunt van onze kring, projecteer uw gedachten naar de symbolen van Licht die hier voor ons staan. En laat uw gedachten opgaan in dit Licht. Laat uw gedachten één worden met dit Licht. Schouw met uw derde oog in dit Licht, en merk op welke film er zich voor u ontrolt.

Ieder voor zich herkent zichzelf. En laat dit beeld, dat zich opbouwt omsloten zijn door Licht. Tracht in dit beeld één te worden met de lichtkrachten van de kosmos.

Ach, u mag het bekijken zoals u aanvoelt dat voor jou het juiste Licht is. Laat dit inwerken. En als u dan dit Licht zo ervaart, wanneer u dit aanvoelt, wanneer u in uw eigen aura voelt hoe deze dit Licht absorbeert, zoals een spons water kan absorberen. Hoe u voelt hoe u één wordt met uw broeders en uw zusters hier, hoe u voelt hoe u één wordt met ons, die u bijstaan, die u trachten te helpen. Hoe u vanuit deze eenheid tot een krachtige harmonie komt. Projecteer dan dit beeld van licht en harmonie op iets dat voor jou waarde heeft. Op iets dat voor jou belangrijk is. Belangrijk omdat het betekenis heeft in uw leven. Waardevol, omdat het een hele geschiedenis heeft. Wat het ook is, het is het jouwe. Het is uw geheimpje hier.

Dat waardevolle, dat breng je nu binnen dit geheel en u ziet hoe je dit laadt met kracht, met harmonie, met het Licht dat in u is. U bouwt het op, u geeft het een lading, beseffende dat wanneer het nodig is u daar mee niet alleen u zelf kunt helpen, maar al degenen die u lief hebt. Beseffende dat u al degenen kunt helpen daarmee die eventueel om uw hulp verzoeken.

Beseffende dat, wanneer je nu dit beeld, dit waardegegeven, wat het ook mag wezen, geladen hebt, dat je een werktuig hebt, voor in de komende dagen, de komende maanden, zelfs de komende jaren, mee te werken.

En dat je dit steeds opnieuw en opnieuw kunt herladen, telkens wanneer je rustig in meditatie gezonken, vanuit de kern van uw wezen u er op richt, vanuit de kern van uw wezen het hernieuwde kracht geeft.

En wanneer u aanvoelt dat de kracht is voltrokken, wanneer u beseft dat alles hier is neergelegd, dan kun je langzaam maar zeker terugkomen tot u zelf. Terugkomen tot uw stoffelijke ‘ik’ dat even uw ware ‘Ik’ is geweest.

En laat ons dan heel rustig, de Kracht die nu in elke cel van ons wezen aanwezig is, verankeren. Zodat we, wanneer we hier straks huiswaarts keren, naar buiten gaan met een stoffelijk voertuig dat evenwichten heeft hervonden, met een fijnstoffelijk voertuig dat licht uitstraalt, en met een geestelijk voertuig dat zijn evenwicht, zijn harmonie heeft vastgelegd.

Deze Krachten, die we hebben opgebouwd, zijn bevestigd in de naam van de Vader, Die het ons heeft mogelijk gemaakt dit waar te maken.

Laat ons dan in dankbaarheid denken aan de Vader Die in Zijn oneindige Liefde dit voor ons heeft mogelijk gemaakt.

Vrienden, mijn tijd van afscheid nemen is gekomen.

En als ik nog een kleine raad mag geven voor de komende dagen, de komende weken: vermijd alle discussies, vermijd alle spanningen, want we komen in een periode van zeer sterke activiteit waar alles nogal naar extremen gaat lopen. Laat u niet te veel meeslepen, zeker niet door de berichten die u ten alle kanten bereiken en u trachten aan te sporen van partij te kiezen.

Ik wens jullie allemaal nog heel veel harmonie en licht op de weg die u nog te gaan hebt.

image_pdf